02.09.2013 Views

25 jaar buurtvereniging Skipsleat

25 jaar buurtvereniging Skipsleat

25 jaar buurtvereniging Skipsleat

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 1<br />

<strong>25</strong> <strong>jaar</strong> <strong>buurtvereniging</strong> <strong>Skipsleat</strong><br />

In deze Jaachline vindt u allerlei zaken die de oudere leden zich nog<br />

wel zullen herinneren.<br />

Wij hebben daarom gemeend de Jaachline wijkbreed te moeten<br />

verspreiden en we hopen op deze manier een aantal nieuwe leden te<br />

krijgen, immers we kunnen niets zonder u.<br />

Wij willen onze adverteerders hartelijk dankzeggen, natuurlijk zij die<br />

het elke keer mogelijk maken, maar zeer zeker ook de adverteerders<br />

die het mogelijk hebben gemaakt dat deze Jaachline zo kan<br />

verschijnen.<br />

Van Stichting Westermeer en Douwe Egberts kregen we ook een<br />

bedrage, nogmaals allemaal heel hartelijk dank.<br />

Zaterdagavond 30 maart in Party en Bowlingcentrum een geweldige<br />

avond gehad, met Teake van der Meer, Gryt Wiersma en Mynze<br />

Dijksma. Meer dan 200 personen waren aanwezig, ook het bijna<br />

gehele eerste bestuur was er.<br />

Het was goed te ontdekken dat ook zij, hoewel een aantal niet meer in<br />

onze wijk of Joure wonen, nog steeds op een of andere manier<br />

betrokken zijn bij alles wat hier gebeurt.<br />

Tijdens een samenzijn, voorafgaande aan de feestavond hebben we<br />

onder het genot van een hapje en een drankje, heel wat zaken<br />

uitgewisseld.<br />

We willen zeer zeker het restaurant Het Gasthuys, aan de Merk<br />

bedanken voor het beschikbaar stellen van de hoofdprijs van de<br />

verloting van de feestavond.<br />

De zomer staat voor de deur en we wensen u een heerlijke vakantie<br />

toe, waar u ook naar toegaat, of als u gewoon thuis blijft.<br />

We zijn nu bezig een aantal nieuwe ideeën te ontwikkelen, u zult er na<br />

de vakantietijd veel meer over lezen, hetzij via de mail of in de<br />

Jaachline.<br />

Nogmaals een fijne vakantie toegewenst en tot ziens bij één van onze<br />

activiteiten. Jelle de Jong, voorzitter


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 2<br />

Inhoud<br />

<strong>25</strong> <strong>jaar</strong> <strong>buurtvereniging</strong> <strong>Skipsleat</strong> .......................................................... 1<br />

Werkgroep 16+ .................................................................................... 36<br />

Werkgroep 55+ .................................................................................... 38<br />

Van alles wat ....................................................................................... 42<br />

Organisatie <strong>buurtvereniging</strong> <strong>Skipsleat</strong> ................................................ 44<br />

Ons e-mailadres is: buurtv@skipsleat.nl / Ons rekeningnummer is: (ING) 4<strong>25</strong>6283<br />

De contributie bedraagt € 16,- per gezin; voor alleenstaanden € 8,-.


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 3<br />

HOE IS HET OVER <strong>25</strong> JAAR?<br />

Ja deze vraag stel ik me zo nu en dan wel eens. Bestaat de<br />

<strong>buurtvereniging</strong> dan nog steeds? Ik heb mijn twijfels.<br />

Ik doe de ledenadministratie nu bijna 3 <strong>jaar</strong>. Een <strong>jaar</strong> of 10 terug waren<br />

er ca. 450 gezinnen lid van de club. 3 <strong>jaar</strong> terug waren het 351 gezinnen<br />

met 982 leden en momenteel zijn het nog 292 gezinnen met 786 leden.<br />

Dit aantal leden is waarschijnlijk ook nog te hoog, omdat er vanuit het<br />

verleden gezinnen waren die nu nog met kinderen te boek staan die<br />

reeds hun ouderlijk huis hebben verlaten. Dit wil ik binnenkort nog eens<br />

screenen, zodat een ieder een mailtje kan verwachten. Wie zeggen er op<br />

en waarom? Er komt vaak een mailtje binnen met de opzegging zonder<br />

de reden, dus het bestuur kan er ook niet op anticiperen door zaken<br />

anders te gaan doen. De opzeggers zijn vaak ouderen die niet meer lid<br />

kunnen zijn om diverse redenen, verder leden die verhuizen of leden die<br />

(misschien) vinden dat er te weinig voor hun doelgroep wordt gedaan.<br />

De groep 55+ en de 16 tot 55 groep draaien momenteel goed. Dus dan<br />

blijft de doelgroep met kinderen tot 15 <strong>jaar</strong> over. Deze doelgroep staat<br />

wat activiteiten betreft al 2 <strong>jaar</strong> op een laag pitje. Reden hiervan is dat<br />

ondanks grote inspanningen van de coördinatoren van deze groep de<br />

opkomst bij diverse activiteiten minimaal is. En dan gaat de lol er af. Zo<br />

ook op 30 maart j.l., de dag van ons <strong>jaar</strong>feest. Er was voor de kinderen<br />

een gratis middag bowlen gepland, 2 uurtjes gratis bowlen, met gratis<br />

consumpties, hapjes en patat. Maar dat moest worden afgeblazen omdat<br />

er maar 7 kinderen uit heel <strong>Skipsleat</strong> zich hadden opgegeven.<br />

Maar de <strong>buurtvereniging</strong> doet meer dan alleen leuke dingen organiseren:<br />

zoals vorig <strong>jaar</strong> een schaatsfeest waar ineens wel 320 personen aan deel<br />

namen en ons <strong>jaar</strong>feest, dat toch een succes was (welke festiviteiten ook<br />

zowel voor leden als niet leden open stonden). De speelveldjes worden<br />

onderhouden door diverse mensen; en zo nodig worden de toestellen<br />

vervangen. Bij infrastructurele problemen in de buurt of andere dingen<br />

die verbetering behoeven kan het bestuur druk zetten bij de gemeente.<br />

In de donkere dagen van december worden er een aantal kerstbomen<br />

geplaatst.


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 4<br />

Van deze zaken kan een ieder genieten, ook als men geen lid is. Maar<br />

het houdt straks een keer op. Dan is het aantal leden zo klein geworden<br />

dat het financieel niet meer te behappen is. Daarom hierbij de vraag?<br />

Worden we straks gedwongen om te stoppen of zegt U de club moet<br />

blijven bestaan. Het is aan jullie, buurtgenoten. Wil je om wat voor<br />

reden niet lid worden dan kan men ook voor € 10, - per <strong>jaar</strong> donateur<br />

worden. Op die manier betaalt dan een ieder mee voor het welzijn in<br />

onze buurt. Denk hier met z’n allen maar eens over na en dan horen of<br />

zien wij het als bestuur wel. Willen jullie toch nog (of weer) lid of<br />

donateur worden dan staat elders in dit boekje ons e-mailadres wel.<br />

Namens het bestuur, Roel Jan de Haan.


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 5


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 6


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 7


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 8


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 9


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 10


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 11


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 12


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 13


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 14


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 15


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 16


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 17


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 18


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 19


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 20


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 21


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 22


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 23


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 24


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** <strong>25</strong>


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 26


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 27


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 28


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 29


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 30


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 31


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 32


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 33


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 34


Advertenties:<br />

Mitra Slijterij, Sinnebuorren 2<br />

***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 35


Werkgroep 16+<br />

Wat doet de Werkgroep 16+ ?<br />

***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 36<br />

Het doel is om leuke activiteiten te organiseren voor buurtbewoners<br />

van onze wijk in de leeftijd van 16 tot 100 <strong>jaar</strong>.<br />

Wat doen we dan zoal:<br />

- Organiseren Klaverjassen 8 avonden per seizoen.<br />

- Organiseren Pokertoernooi 2x per seizoen.<br />

- Organiseren schaatsen zowel op natuurijs (schaatstocht) alsmede<br />

recreatief op Thialf.<br />

- Het organiseren van een Workshop voor het maken van een voor<strong>jaar</strong>s<br />

en na<strong>jaar</strong>sbloemstuk.<br />

- Organiseren van Bowlen 2x per seizoen.<br />

- Organiseren Biljartcompetitie voor de liefhebber in de Miks.<br />

- Organiseren van de <strong>jaar</strong>lijkse Nieuw<strong>jaar</strong>sduik, ijs en weder dienende.<br />

- Kerstbomen plaatsen in diverse lokaties van onze wijk.<br />

Het programma wordt meestal halverwege augustus in het begin van<br />

het seizoen opgesteld door de werkgroep.<br />

Deelname door opgave via de antwoordstrook in de Jaachline het<br />

clubblad van onze BV en op onze flyer die we speciaal voor aanvang<br />

van de activiteiten verspreiden.<br />

Tevens worden de leden van de BV door de redactie van de Jaachline<br />

enkele dagen van te voren via e-mail op de geplande activiteit<br />

geattendeerd.<br />

De Werkgroep 16+ bestaat uit 3 personen:<br />

Rudy Agema, Anker 10, tel 414719<br />

Gea van Aalderen, Helmhout 42, tel 416067<br />

Iepe Jelsma, Anker 12, tel 415601


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 37


Werkgroep 55+<br />

***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 38<br />

Wat doet de Werkgroep 55+ ?<br />

Het doel is leuke activiteiten te organiseren voor de “oudere”<br />

buurtbewoners van onze wijk. Daarnaast heeft u een gezellige middag<br />

en kunt u andere mensen ontmoeten.<br />

Zes of zeven keer per <strong>jaar</strong> in de maanden oktober tot en met maart<br />

organiseren wij maandelijks een middagbijeenkomst.<br />

Wat doen wij dan?<br />

- Organiseren van een interessante lezing.<br />

- Een ontspanningsmiddag met een optreden van……..?<br />

- Organiseren van excursies.<br />

Behalve de excursies worden de middagen gehouden in<br />

Partycentrum ’t Haske tussen 14.30 en 17.00 uur.<br />

Deelname door opgave via het beantwoorden van onze<br />

e-mail of via de antwoordstrook op onze flyer.<br />

Programma 2013-2014<br />

11-oktober en eventueel 18-oktober 2013, bezoek aan de<br />

Omrin Reststoffen energie centrale te Harlingen.<br />

13-november 2013, Bezoek aan het Scheepvaartmuseum te Sneek.<br />

18-december 2013, Tsjirmerij, een muzikale reis door Ierland<br />

met Piet Herrema en Bert Otten.<br />

15-januari 2014, De Weerribben, een lezing in woord en beeld<br />

door Jan van der Knokke.<br />

12-februari 2014, Trans-Mongolië Express, een lezing in woord en<br />

beeld door Peter Terpstra.<br />

19-maart 2014, Het Zeegat Uit, een lezing door Willem Wilstra<br />

ex schipper reddingsboot ” De Insulinde.”<br />

Voor informatie kunt u contact opnemen met:<br />

Anno Valkema, It Swurd 20, tel. 415142 of per e-mail :<br />

skipsleat55plus@gmail.com


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 39<br />

Galt de Groot als verteller op pad.<br />

Woensdag 13 februari is het weer zover,<br />

de 55 + afdeling van onze<br />

<strong>buurtvereniging</strong> had weer een<br />

bijeenkomst in ’t Haske.<br />

Bij binnenkomst worden we<br />

verwelkomt met trekzak muziek van<br />

Titus de Wolff uit Flansum.<br />

Henk Bakker verwelkomt 65 bezoekers<br />

op deze middag.<br />

Gjalt de Groot en zijn maat Titus de Wolff komen bij ons vertellen en muziek<br />

maken met de trekzak over het leven als boer en het leven als aaisiker.<br />

Gjalt werkte als voorlichter en was varkensboer. Sinds hij is gestopt als boer<br />

is hij onder andere weidevogelbeschermer en molenaar en houdt hij zich ook<br />

bezig met het schrijven van boeken, vissen en paling roken. Titus de Wolff is<br />

boer in Flansum. Maar diep in zijn hart is hij eigenlijk artiest en mag graag<br />

optreden met zijn trekzak.<br />

Op boeiende wijze vertelt Gjalt over het boerenleven dat honderden jaren<br />

heeft bestaan maar in de jaren 60 van de vorige eeuw verdween.<br />

Bij zijn huis heeft hij een ruimte gebouwd met de naam "It swetshok" Hier<br />

staat wat riet tegen de muur, hangen wat palingfuiken tegen de wanden en<br />

een oude schoolplaat met vissen hangt erbij. Een paar eendenkorven liggen in<br />

de hoek en op een plank staan een paar flessen drank plus wat andere<br />

attributen met een eigen verhaal. Dit is de plek waar hij eendenkorven maakt.<br />

Tijdens dit werk komen zomaar wat smeuïge verhalen bovendrijven. Een<br />

aantal van deze verhalen is o.a. in het boek "It swetshok" gebundeld. Op<br />

hilarische wijze en met een forse stem vertelt hij een aantal van deze<br />

verhalen. Tussen deze verhalen door laat Titus, begeleidt op zijn trekzak,<br />

zingend een aantal “wûndere lieten” horen. Uiteraard komen deze verhalen<br />

alleen tot zijn recht als deze in het fries worden verteld en dat gebeurt dus<br />

ook. Het is verbazend hoe Gjalt deze<br />

verhalen beeldend kan vertellen.<br />

Iedereen hangt aan zijn lippen en om<br />

kwart voor 5 moet Henk ingrijpen om<br />

Gjalt te stoppen. We kijken weer terug<br />

op een prachtige middag. Adri


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 40<br />

Tussen Zaandam & St-Petersburg.<br />

Naar de twee huisjes van Tsaar Peter de Grote<br />

Op 13 maart was alweer de laatste bijeenkomst van de 55+ afdeling<br />

van dit seizoen.<br />

Deze keer hebben we een lezing van Jaap Kiers uit Leeuwarden.<br />

Henk Bakker begroet 45 buurtgenoten. Na de koffie of thee krijgt Jaap<br />

Kiers het woord.<br />

Hij begint met een vrije vertaling van een gedicht van Odysseus,<br />

koning van het mythische eiland Ithaka en dat luidt:<br />

“Ga op reis, neem de tijd en geniet wat je onderweg beleeft en ziet”<br />

Als eerste gaat hij naar het huisje<br />

van Tsaar Peter de Grote in<br />

Zaandam.<br />

De reis van Zaandam naar<br />

St.-Petersburg die Jaap Kiers in<br />

2003 al zeilend maakte door de<br />

Oostzee was niet alleen een<br />

mooie zeilreis, maar ook een<br />

wandeling door de tijd. Hij had<br />

bijzondere ontmoetingen en ontdekte mooie streken en interessante<br />

steden.<br />

Peter de Grote, tsaar van Rusland, reisde om te leren.<br />

In Amsterdam, waar hij 5 maanden verbleef, kreeg hij van meester<br />

scheepstimmerman Gerrit Claesz, op 15 januari 1697 een getuigschrift<br />

waarin stond dat Peter zich:<br />

“… als een neerstig en kloeck timmerman heeft gedragen…”<br />

Wie in het kielzog van Peter de Grote wil reizen, moet minstens in zijn<br />

geest handelen. Jaap Kiers doet dat op zijn reis naar Sint-Petersburg<br />

door goed om zich heen te kijken, de historie op zich in te laten werken<br />

en op zoek te gaan naar verhalen over bijzondere mensen en bizarre<br />

gebeurtenissen.


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 41<br />

Onderweg komt hij op het eiland Helgoland, in Polen gaat hij naar<br />

Gdansk en ziet hij de gevolgen van de terreur van Nazi-Duitsland en<br />

Communistisch Rusland . Uiteindelijk komt hij na 3 maanden via Riga<br />

in de stad Sint-Petersburg<br />

aan.<br />

Bezoekt daar de blokhut<br />

van Tsaar Peter de Grote<br />

aan de rivier de Neva en<br />

ontdekt dat de Russen niet<br />

(willen) weten dat de tsaar<br />

in Zaandam is geweest.<br />

In Sint Petersburg bezoekt<br />

hij de Hermitage, ontdekt<br />

dat het stadsplan is<br />

gebaseerd op de<br />

plattegrond van<br />

Amsterdam.<br />

Hij hoort ook van de triomf<br />

en tragiek van de<br />

avontuurlijke Vriezeveners,<br />

handelaars die de erenaam<br />

Ruslui verwierven.<br />

Jaap heeft ons deze middag<br />

op een boeiende wijze<br />

meegenomen op zijn reis naar St. Petersburg.<br />

Hij eindigt met de spreuk:<br />

“Het gaat niet om het doel van de reis, maar het gaat om de reis zelf”<br />

Om 17.00 uur bedankt Henk op zijn eigen en bijzondere wijze Jaap<br />

Kiers. Ook onze gastheer van ‘t Haske, Henk van Bruggen met zijn<br />

team wordt bedankt voor de goede verzorging met een bos bloemen.<br />

Henk wenst alle aanwezigen een goede zomerperiode en hoopt dat<br />

iedereen het volgende seizoen weer aanwezig kan zijn.<br />

Adri


Van alles wat<br />

Zwembadkaartjes<br />

De zwembadkaartjes kosten per stuk<br />

€ 3,40 en zijn af te halen bij Gea van<br />

Aalderen, Helmhout 42.<br />

***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 42<br />

(n.b. in het zwembad kosten deze kaartjes u € 4,00 per stuk)<br />

______________________________________________________<br />

Om te onthouden<br />

Het website-adres van de <strong>buurtvereniging</strong> is www.skipsleat.nl, ons<br />

emailadres is buurtv@skipsleat.nl<br />

Opgave email adres<br />

Wij zouden graag uw emailadres willen ontvangen<br />

zodat we u via email kunnen herinneren aan<br />

activiteiten die plaats gaan vinden. U kunt ons<br />

mailen via buurtv@skipsleat.nl of het formulier<br />

invullen op onze website www.skipsleat.nl<br />

Meldpunt <strong>Skipsleat</strong>.<br />

Het secretariaat van de <strong>buurtvereniging</strong> <strong>Skipsleat</strong> is het meldpunt voor<br />

het constateren van achterstallig noodzakelijk onderhoud aan wegen en<br />

bermen in de wijk <strong>Skipsleat</strong>, welke bij de gemeente in onderhoud zijn.<br />

Indien U een melding heeft, geef dat dan door aan het secretariaat:<br />

Renske de Vries-de Ree, Stjoerboard 40, of via buurtv@skipsleat.nl<br />

Deze klacht/melding wordt dan doorgespeeld naar de gemeente<br />

Skarsterlân. Gevaarlijke situaties zullen dan zo spoedig mogelijk<br />

verholpen worden, en niet urgente zaken kunnen dan in het<br />

onderhoudsprogramma voor de komende jaren worden opgenomen.


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 43<br />

Buurtbewoners, opgelet!!!<br />

Hierbij doen wij een beroep op u om door te geven als er<br />

verandering komt in de samenstelling van uw gezin. Dit is voor de<br />

ledenadministratie. Bijv. geboorten zijn van belang, zodat we een<br />

beter overzicht hebben van het aantal jeugdleden in onze wijk. Ook is<br />

het van belang dat we weten wanneer u tot de 55+ groep gaat of wilt<br />

behoren. U krijgt dan de specifieke nieuwsbrieven voor uw<br />

leeftijdsgroep in de bus. Wijzigingen in uw gezin graag doorgeven<br />

aan Roel Jan de Haan, Anker 5, of via buurtv@skipsleat.nl<br />

Jaarfeest 30 maart 2013


***JAACHLINE <strong>jaar</strong>gang 26, nr. 110 mei 2013*** 44<br />

Organisatie <strong>buurtvereniging</strong> <strong>Skipsleat</strong><br />

Bestuur:<br />

Voorzitter Jelle de Jong, Steven 1 tel. 629971<br />

Secretaris Renske de Vries-de Ree, Stjoerboard 40 06-53<strong>25</strong>2885<br />

Penningmeester Pieter Gietema, Helmhout 140 419511<br />

Ledenadministratie Roel Jan de Haan, Anker 5 416945<br />

Lid Henk Bakker, Klamp 10 418843<br />

Notulist Mathilda Verkuyl, ‘t Beaken <strong>25</strong> 418586<br />

Werkgroepen:<br />

0 t/m 15 <strong>jaar</strong> Slapend<br />

16 + Rudy Agema, Anker 10 414719<br />

Iepe Jelsma, Anker 12 415601<br />

Gea van Aalderen, Helmhout 42 416067<br />

55 + Henk Bakker, Klamp 10 418843<br />

Anno Valkema, It Swurd 20 415142<br />

Willem de Vries, Steven 17 417365<br />

Hilly de Graaf, Gyk 10 417735<br />

Redactie Jaachline Hans van der Meer, Spant 9 418820<br />

Jantsje de Vries, Dukdalf 33 415595<br />

Contactpersonen speelveldjes:<br />

Anker/Boech Rudolf Lenis, Anker 8 417117<br />

Kyl Peter van Aalsum, Kyl 51 415382<br />

Helmhout Fred Homminga, Helmhout 64 416790<br />

Skroef Werner Nawijn, Skroef <strong>25</strong> 414109<br />

Bolder Eddy Verwey, Bolder 10 415621<br />

Dukdalf Tinie Hoeksma, Dukdalf 10 413706<br />

en Rein van der Zwaag, Dukdalf 28 418816<br />

Ons e-mailadres is: buurtv@skipsleat.nl / Ons rekeningnummer is: (ING) 4<strong>25</strong>6283<br />

De contributie bedraagt € 16,- per gezin; voor alleenstaanden € 8,-.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!