03.09.2013 Views

Sfeer en kleur - Benedict

Sfeer en kleur - Benedict

Sfeer en kleur - Benedict

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SFEER EN KLEUR VERFtip9


SFEER EN KLEUR<br />

Schilder<strong>en</strong> is zoveel meer dan e<strong>en</strong> likje verf. E<strong>en</strong> knap resultaat bekom je door<br />

de combinatie van één behandeling die de muur beschermt én e<strong>en</strong> esthetisch<br />

doordachte <strong>kleur</strong>keuze. Het e<strong>en</strong> kan niet zonder het ander. Pas na e<strong>en</strong> goede<br />

bescherming d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> we aan schoonheid. In deze verftip help<strong>en</strong> we je met het<br />

kiez<strong>en</strong> van <strong>kleur</strong><strong>en</strong>, we verklapp<strong>en</strong> hoe je e<strong>en</strong> aang<strong>en</strong>ame sfeer schept in je woning<br />

<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> je <strong>en</strong>kele handige <strong>kleur</strong>tips mee!<br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 2 VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 3


1. BEKEN KLEUR!<br />

Over <strong>kleur</strong> <strong>en</strong> interieur valt er zoveel te zegg<strong>en</strong> dat je er nooit over uitgepraat raakt.<br />

Naast de primaire hoofd<strong>kleur</strong><strong>en</strong> (geel, blauw <strong>en</strong> rood), de secundaire <strong>kleur</strong><strong>en</strong> (oranje,<br />

violet <strong>en</strong> gro<strong>en</strong>) <strong>en</strong> de ‘niet-<strong>kleur</strong><strong>en</strong>’ wit <strong>en</strong> zwart zijn er duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> andere <strong>kleur</strong><strong>en</strong>.<br />

BOSS paints kan alle mogelijke tint<strong>en</strong> aanmak<strong>en</strong>. En dat is e<strong>en</strong> goede zaak, want<br />

<strong>kleur</strong><strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> weer, zowel binn<strong>en</strong> als buit<strong>en</strong>. Er is nog nooit zoveel gespeeld met<br />

<strong>kleur</strong> als nu. Er heers<strong>en</strong> dan ook verschill<strong>en</strong>de tr<strong>en</strong>ds tegelijkertijd. Daarom help<strong>en</strong><br />

we je graag bij het kiez<strong>en</strong> van de juiste <strong>kleur</strong><strong>en</strong>.<br />

De tijd van het overheers<strong>en</strong>de wit is voorbij. Wit in al zijn verschill<strong>en</strong>de ton<strong>en</strong> is<br />

wel nog vaak de basis<strong>kleur</strong> van het interieur, maar krijgt e<strong>en</strong> flinke opkikker door<br />

opvall<strong>en</strong>de <strong>kleur</strong>acc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> muur, e<strong>en</strong> schouw of zelfs geometrische vorm<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> <strong>kleur</strong>rijke blikvangers. Naast de off whites do<strong>en</strong> vergrijsde tint<strong>en</strong> het ook nog<br />

altijd goed. Kamers volledig in dezelfde <strong>kleur</strong> zijn totaal uit d<strong>en</strong> boze. Wel hot zijn de<br />

ton-sur-ton tint<strong>en</strong>. Dit zijn <strong>kleur</strong><strong>en</strong> die heel dicht bij elkaar ligg<strong>en</strong>. Je combineert ze<br />

al dan niet met e<strong>en</strong> opvall<strong>en</strong>de acc<strong>en</strong>twand. Als je binn<strong>en</strong> hetzelfde <strong>kleur</strong><strong>en</strong>palet<br />

blijft, wordt de ruimte rustig <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>wichtig. Expressie creëer je dan weer met de<br />

complem<strong>en</strong>taire <strong>kleur</strong><strong>en</strong>. Alles hierover lees je verder in deze verftip.<br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 4<br />

2. HOE BEGIN JE ERAAN?<br />

| Observer<strong>en</strong><br />

Is je interieur aan e<strong>en</strong> opfrisbeurt toe? Fijn, maar ga niet halsoverkop te werk. Anders<br />

kan het resultaat wel e<strong>en</strong>s teg<strong>en</strong>vall<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan moet je binn<strong>en</strong>kort weer met roller<br />

<strong>en</strong> borstel aan de slag. Alles begint met e<strong>en</strong> goede voorbereiding. De eerste stap is<br />

goed kijk<strong>en</strong>. Loop e<strong>en</strong>s door je huis met de og<strong>en</strong> van iemand die nog nooit over de<br />

vloer is geweest. Ga na wat je zoal opvalt. Zijn er misschi<strong>en</strong> ding<strong>en</strong> die niet echt bij<br />

elkaar pass<strong>en</strong>? Maak vervolg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> lijstje van de vaste elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in je interieur die<br />

niet geschilderd kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Vaak di<strong>en</strong><strong>en</strong> die als basis voor jouw uiteindelijke<br />

<strong>kleur</strong>keuze. Wat is de <strong>kleur</strong> <strong>en</strong> het materiaal van de vloer (tegels, natuurste<strong>en</strong>, parket,<br />

tapijt, vinyl, …)? Hoe zi<strong>en</strong> de deur<strong>en</strong> eruit? Mog<strong>en</strong> ze ev<strong>en</strong>tueel ook e<strong>en</strong> likje verf?<br />

Zijn er tapijt<strong>en</strong> of overgordijn<strong>en</strong> die nog e<strong>en</strong> tijdje moet<strong>en</strong> meegaan? Wat is de <strong>kleur</strong><br />

<strong>en</strong> het materiaal van de meubel<strong>en</strong>? Zijn er ev<strong>en</strong>tueel grote schilderij<strong>en</strong> waarmee<br />

je rek<strong>en</strong>ing moet houd<strong>en</strong>? ... Respecteer t<strong>en</strong>slotte de material<strong>en</strong>. Koele of harde<br />

material<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> niet om e<strong>en</strong> koude <strong>kleur</strong>. Ook zet je ijzersmeedwerk niet in het<br />

roze <strong>en</strong> e<strong>en</strong> trap moet solide overkom<strong>en</strong>.<br />

| Hou rek<strong>en</strong>ing met het licht<br />

Licht is heel belangrijk <strong>en</strong> heeft e<strong>en</strong> grote invloed op <strong>kleur</strong>, want om <strong>kleur</strong> te zi<strong>en</strong><br />

heb je licht nodig. Ga daarom na wat de oriëntatie is van de ruimte t<strong>en</strong> opzichte van<br />

de zon. Schijnt de zon werkelijk op je muur of ligt de ruimte aan de noordkant <strong>en</strong><br />

valt er ge<strong>en</strong> rechtstreeks zonlicht binn<strong>en</strong>? Of misschi<strong>en</strong> heeft de kamer e<strong>en</strong> klein<br />

raampje <strong>en</strong> is er maar heel weinig daglicht. Dat zijn allemaal factor<strong>en</strong> waarmee je<br />

rek<strong>en</strong>ing moet houd<strong>en</strong> voor je je lievelings<strong>kleur</strong> op de muur zet. Ook de verlichting<br />

is belangrijk bij de <strong>kleur</strong>keuze. Het type verlichting beïnvloedt immers hoe je<br />

uiteindelijk de <strong>kleur</strong> gaat waarnem<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> witte TL-lamp is koel, e<strong>en</strong> gele TL-lamp<br />

is warm <strong>en</strong> e<strong>en</strong> gloeilamp geeft geel licht. E<strong>en</strong> <strong>kleur</strong> kan anders lijk<strong>en</strong> als ze door<br />

andere lichtbronn<strong>en</strong> belicht wordt.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de types licht ook e<strong>en</strong> andere sfeer, waardoor ze niet<br />

in alle ruimtes pass<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> witte TL-lamp geeft koel licht, maakt <strong>kleur</strong><strong>en</strong> koud <strong>en</strong><br />

zorgt dus voor weinig sfeer. Daarom is deze verlichting geschikt voor werkzones <strong>en</strong><br />

kantoorruimtes, maar niet in de woonkamer. Haloge<strong>en</strong>licht b<strong>en</strong>adert het meest het<br />

daglicht. Hou er wel rek<strong>en</strong>ing mee dat haloge<strong>en</strong>verlichting sterk is. E<strong>en</strong> dimmer is<br />

dan ook ge<strong>en</strong> overbodige luxe als je e<strong>en</strong> intieme sfeer in je woonkamer wil creër<strong>en</strong>.<br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 5


| Andere woonfuncties, andere <strong>kleur</strong><strong>en</strong><br />

•<br />

• Niet iedere ruimte is geschikt voor om het ev<strong>en</strong> welke<br />

<strong>kleur</strong>. Hou dus rek<strong>en</strong>ing met de functie van de ruimte<br />

<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de zones in de woning vooraleer je<br />

begint te verv<strong>en</strong>.<br />

• Actieve zones als de keuk<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> bureau of e<strong>en</strong><br />

hobbyruimte kunn<strong>en</strong> wel wat <strong>kleur</strong> aan. Hier moet<br />

je de sfeer krijg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> plezante drukke plek,<br />

luchtig <strong>en</strong> licht. E<strong>en</strong> vleugje humor kan hier best. E<strong>en</strong><br />

acc<strong>en</strong>tmuur in de keuk<strong>en</strong> mag met andere woord<strong>en</strong><br />

gerust helder, speels <strong>en</strong> frivool zijn.<br />

• Het salon, de bibliotheek,<br />

de tv-kamer, de eetzone of<br />

de veranda zijn dan weer<br />

ruimtes om te relax<strong>en</strong>. Het<br />

spreekt voor zich dat je hier<br />

ge<strong>en</strong> koude of agressieve<br />

<strong>kleur</strong><strong>en</strong> op de muur plaatst.<br />

Warme <strong>kleur</strong><strong>en</strong> mak<strong>en</strong> het<br />

gezellig, zodat je hier ur<strong>en</strong><br />

in alle rust kan vertoev<strong>en</strong>.<br />

Natte zones, zoals de badkamer of de douchecel, kan je zowel koel <strong>en</strong> klinisch<br />

houd<strong>en</strong> met veel wit, of kan je er ev<strong>en</strong>goed e<strong>en</strong> gezellige ‘wellness-sfeer’ creër<strong>en</strong>.<br />

• In doorloopzones zoals de hall <strong>en</strong> de vestiaire mag je gerust alle remm<strong>en</strong> loslat<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> naar hart<strong>en</strong>lust experim<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> met <strong>kleur</strong>. Hier verblijf je t<strong>en</strong>slotte maar kort.<br />

De inkomhal kan gedurfd <strong>en</strong> zelfs koel zijn. Anderzijds kan je er ook juist voor<br />

kiez<strong>en</strong> om de circulatiezone heel neutraal te houd<strong>en</strong>. Stel dat je al verschill<strong>en</strong>de<br />

<strong>kleur</strong><strong>en</strong> hebt toegepast op de verschill<strong>en</strong>de niveaus, dan kan het wat rust in de<br />

ruimte br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> als de verbindingszone juist neutraal wordt gehoud<strong>en</strong>.<br />

•<br />

Kinderkamers kunn<strong>en</strong> wel wat <strong>kleur</strong> hebb<strong>en</strong>, maar niet overdrijv<strong>en</strong> is de<br />

boodschap! Pasteltint<strong>en</strong> houd<strong>en</strong> je b<strong>en</strong>gels rustig. Wil je toch iets speciaals,<br />

beperk je dan tot één acc<strong>en</strong>tmuur in e<strong>en</strong> felle <strong>kleur</strong>. Deze acc<strong>en</strong>tmuur is best de<br />

kleinste wand, maar niet de muur achter de werktafel, zodat de kids er niet naar<br />

moet<strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> als ze studer<strong>en</strong>. Combineer de felle <strong>kleur</strong> met e<strong>en</strong> donkerdere<br />

variant <strong>en</strong> e<strong>en</strong> lichte basis<strong>kleur</strong> voor e<strong>en</strong> prachtig <strong>en</strong> harmonieus resultaat.<br />

• Andere slaapkamers zet je best in rustige <strong>kleur</strong><strong>en</strong>. Wil je e<strong>en</strong> acc<strong>en</strong>tmuur in e<strong>en</strong><br />

opvall<strong>en</strong>de <strong>kleur</strong>? Ge<strong>en</strong> probleem, maar kies dan voor de muur aan het hoofdeinde<br />

van je bed, zodat de felle tint jouw rust niet stoort. Kijk uit met spiegels aan de<br />

overkant van de <strong>kleur</strong>ige muur!<br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 6 VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 7


3. KIEzEN vAN KLEUR<br />

| Ruimte creër<strong>en</strong> is rust creër<strong>en</strong><br />

Hou rek<strong>en</strong>ing met de architectuur van je woning. Laat je erdoor leid<strong>en</strong> <strong>en</strong> probeer<br />

de ruimtes te behoud<strong>en</strong>. In het interieur zijn licht, hoogte <strong>en</strong> diepte belangrijk. Via<br />

<strong>kleur</strong> kan je kamers beter, gezelliger, lichter of ruimer mak<strong>en</strong>. Laat eerst de vorm<br />

sprek<strong>en</strong> voor je hem in<strong>kleur</strong>t, want met e<strong>en</strong> fout <strong>kleur</strong>gebruik kan je de architectuur<br />

verknall<strong>en</strong>. Werk best met grote volledige vlakk<strong>en</strong>, of met blokk<strong>en</strong>, afhankelijk van<br />

wat de architectuur je voorschrijft.<br />

Nog e<strong>en</strong> stelregel: Plaats lichte <strong>kleur</strong><strong>en</strong> op grote vlakk<strong>en</strong> <strong>en</strong> sterke <strong>kleur</strong><strong>en</strong> op<br />

minder grote vlakk<strong>en</strong>. Hoe lichter, hoe zwarter of hoe grijzer e<strong>en</strong> <strong>kleur</strong>, hoe groter<br />

het vlak moet zijn om de <strong>kleur</strong> te kunn<strong>en</strong> herk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>. Hoe zuiverder de <strong>kleur</strong>, hoe<br />

makkelijker herk<strong>en</strong>baar. E<strong>en</strong> sterke <strong>kleur</strong> op e<strong>en</strong> klein oppervlak maakt dus ev<strong>en</strong>veel<br />

indruk als e<strong>en</strong> zachte <strong>kleur</strong> op e<strong>en</strong> groot oppervlak. E<strong>en</strong> mooi voorbeeld van dit<br />

principe is de acc<strong>en</strong>twand, waarbij je één muur acc<strong>en</strong>tueert met e<strong>en</strong> sterke <strong>kleur</strong> <strong>en</strong><br />

de andere wand<strong>en</strong> afwerkt in e<strong>en</strong> lichte, rustgev<strong>en</strong>de basis<strong>kleur</strong> die rust <strong>en</strong> ruimte<br />

creëert. Beperk je tot één acc<strong>en</strong>twand per ruimte <strong>en</strong> zet hem nooit teg<strong>en</strong> het licht,<br />

want dan wordt de <strong>kleur</strong> donkerder <strong>en</strong> agressiever.<br />

Oppass<strong>en</strong> ook met e<strong>en</strong> donkere wand die aansluit op e<strong>en</strong> raam. Op die manier<br />

creëer je scheerlicht <strong>en</strong> kan het mogelijk zijn dat je lass<strong>en</strong> waarneemt. Is het toch<br />

onvermijdelijk zorg dan voor e<strong>en</strong> goede opbouw van de verflag<strong>en</strong> of raadpleeg je<br />

technisch adviseur.<br />

Je kunt ook kiez<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> acc<strong>en</strong>tmuur in dezelfde basis<strong>kleur</strong> als de overige<br />

wand<strong>en</strong>, maar dan in e<strong>en</strong> hoogglans afwerking. Zo zorg je voor extra uitstraling<br />

zonder de ruimte te verklein<strong>en</strong>. De combinatie mat-glanz<strong>en</strong>d geeft verrass<strong>en</strong>de<br />

effect<strong>en</strong> <strong>en</strong> is zowel geschikt voor wand<strong>en</strong> als meubelstukk<strong>en</strong>. Wel oplett<strong>en</strong>, want e<strong>en</strong><br />

hoogglansafwerking acc<strong>en</strong>tueert heel uitdrukkelijk oneff<strong>en</strong>hed<strong>en</strong> in het oppervlak.<br />

Het voordeel van e<strong>en</strong> acc<strong>en</strong>twand is dat je heel snel, met weinig werk <strong>en</strong> voor<br />

weinig geld je interieur e<strong>en</strong> totaal andere sfeer kunt gev<strong>en</strong>, want kleine gedurfde<br />

acc<strong>en</strong>twand<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> vlug herschilderd word<strong>en</strong>.<br />

Eén lichte basis<strong>kleur</strong> voor alle mur<strong>en</strong> in het huis met hier <strong>en</strong> daar e<strong>en</strong> <strong>kleur</strong>acc<strong>en</strong>t dat<br />

bij de aparte kamers past, heeft nog voordel<strong>en</strong>. We zett<strong>en</strong> ze ev<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> rij:<br />

1| je behoudt de ruimte<br />

2| je hebt meer <strong>kleur</strong>kracht<br />

3| je geeft meer persoonlijkheid aan de kamers<br />

4| je kan e<strong>en</strong> afzonderlijke sfeer bepal<strong>en</strong> voor iedere kamer, terwijl door de basis<strong>kleur</strong><br />

het huis toch één geheel blijft<br />

5| hoewel je veel <strong>kleur</strong>variëteit kan krijg<strong>en</strong>, blijft het rustig omdat er door<br />

de basis<strong>kleur</strong> e<strong>en</strong> continuïteit blijft bestaan in de woning<br />

In plaats van e<strong>en</strong> <strong>kleur</strong>ige wand kan ook e<strong>en</strong> mooi schilderij of e<strong>en</strong> waardevolle antieke<br />

kast als acc<strong>en</strong>t in je interieur funger<strong>en</strong>. Creëer dan e<strong>en</strong> rustige sfeer met e<strong>en</strong> begeleid<strong>en</strong>de<br />

<strong>kleur</strong> zodat het schilderij of de kast optimaal tot hun recht kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>.<br />

De <strong>kleur</strong> van de vloer (e<strong>en</strong> warm bruine houtsoort, koele blauwe hardste<strong>en</strong>tegels,<br />

e<strong>en</strong> rood tapijt, …) heeft door de reflectie altijd e<strong>en</strong> invloed op het plafond. Schilder<br />

daarom je plafonds best overal in dezelfde basis<strong>kleur</strong>. Door reflectie van het vloervlak<br />

<strong>en</strong> de verschill<strong>en</strong>de lichtinval zal het plafond in elke ruimte anders zijn. Het effect<br />

van e<strong>en</strong> <strong>kleur</strong> is ook afhankelijk van de omgeving: dezelfde <strong>kleur</strong> op verschill<strong>en</strong>de<br />

ondergrond<strong>en</strong> geeft e<strong>en</strong> verschil in grootte, diepte <strong>en</strong> <strong>kleur</strong>sterkte.<br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 8 VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 9


| Decoratieve techniek<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> <strong>kleur</strong> én textuur!<br />

Je kan ook verder gaan dan louter je mur<strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>kleur</strong>tje gev<strong>en</strong>. Wat dacht je van<br />

e<strong>en</strong> decoratieve techniek? Kleur <strong>en</strong> textuur op één muur! BOSS paints is specialist in<br />

deco’s. En je hoeft echt ge<strong>en</strong> ervar<strong>en</strong> schilder te zijn om je muur mooi te decorer<strong>en</strong>.<br />

We gev<strong>en</strong> je e<strong>en</strong> overzicht van decotechniek<strong>en</strong> die je makkelijk zelf kan plaats<strong>en</strong>.<br />

Heel mooi <strong>en</strong> standingvol is de Arcade<br />

techniek, e<strong>en</strong> decoratieve muurverf met e<strong>en</strong><br />

streepeffect, alsof de muur met de borstel<br />

is geschilderd. Het lijkt e<strong>en</strong> ambachtelijke<br />

verftechniek, perfect voor in landelijke in-<br />

terieurs. Arcade is verkrijgbaar in tal van<br />

<strong>kleur</strong><strong>en</strong> die met de <strong>kleur</strong><strong>en</strong>m<strong>en</strong>gmachines<br />

aangemaakt word<strong>en</strong>, zodat ook in e<strong>en</strong><br />

hed<strong>en</strong>daags interieur e<strong>en</strong> Arcadewand niet<br />

misstaat.<br />

Met Beau haal je de grandeur van de natuur in<br />

huis. Deze zeer fijne <strong>en</strong> discrete structuurverf<br />

zorgt voor e<strong>en</strong> subtiel deco-effect. Beau br<strong>en</strong>g<br />

je e<strong>en</strong>voudig met de blokborstel aan, waardoor<br />

het resultaat artisanaal <strong>en</strong> tegelijkertijd zeer<br />

geraffineerd oogt.<br />

Puntofino is e<strong>en</strong> licht gekorreld decoratief<br />

verfsysteem. E<strong>en</strong> muur in Puntofino laat heel<br />

subtiel e<strong>en</strong> fijne textuur zi<strong>en</strong>. Woon je modern<br />

of eerder klassiek? Door de fijne textuur <strong>en</strong> het<br />

rijke <strong>kleur</strong><strong>en</strong>palet past e<strong>en</strong> wand in Puntofino<br />

perfect in beide interieurs!<br />

Decokwarts zorgt voor e<strong>en</strong> gestructureerde<br />

afwerking met e<strong>en</strong> wolkeffect. Het heeft iets<br />

weg van Puntofino, maar is harder <strong>en</strong> minder<br />

subtiel. Vaak heb je e<strong>en</strong> tintverschil tuss<strong>en</strong><br />

twee lag<strong>en</strong>, wat e<strong>en</strong> zeer speels decoratief<br />

effect geeft.<br />

Wil je de look van e<strong>en</strong> echte kalkverf, maar<br />

niet de nadel<strong>en</strong> van het natuurlijke product?<br />

Dan is Altamira iets voor jou. De combinatie<br />

van twee <strong>kleur</strong>lag<strong>en</strong> die gedeeltelijk word<strong>en</strong><br />

afgewass<strong>en</strong> of doorgeschuurd geeft e<strong>en</strong><br />

meer<strong>kleur</strong>ig <strong>en</strong> mooi resultaat. De matte vernis<br />

als eindafwerking zorgt voor duurzaamheid.<br />

Altamira is heel mooi in klassiekere interieurs,<br />

maar kan ook perfect in hed<strong>en</strong>daagse<br />

woning<strong>en</strong>. Er is g<strong>en</strong>oeg ruimte voor creativiteit<br />

bij deze techniek!<br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 10 VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 11


| Optisch bedrog: de klassiekers<br />

Donkere <strong>kleur</strong><strong>en</strong> slorp<strong>en</strong> het licht op <strong>en</strong> lat<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ruimte kleiner lijk<strong>en</strong>. Lichte <strong>kleur</strong>-<br />

<strong>en</strong> daar<strong>en</strong>teg<strong>en</strong> vergrot<strong>en</strong> dan weer de ruimte, omdat ze het licht weerkaats<strong>en</strong>. Je<br />

kunt dus perfect e<strong>en</strong> klein kamertje groter do<strong>en</strong> lijk<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> lichte <strong>kleur</strong> op de<br />

muur te zett<strong>en</strong>. Twee teg<strong>en</strong>overstaande wand<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> donkere <strong>kleur</strong> zull<strong>en</strong> de<br />

ruimte do<strong>en</strong> versmall<strong>en</strong>. Het spreekt voor zich dat twee teg<strong>en</strong>overstaande lichte<br />

wand<strong>en</strong> dat niet do<strong>en</strong>. Donkere <strong>kleur</strong><strong>en</strong> kom<strong>en</strong> op je af. E<strong>en</strong> lichte achterwand geeft<br />

meer ruimtegevoel dan e<strong>en</strong> zware achterwand. E<strong>en</strong> zware achterwand geeft dan<br />

weer meer geborg<strong>en</strong>heid. E<strong>en</strong> lange smalle kamer korter do<strong>en</strong> lijk<strong>en</strong> doe je door de<br />

achterwand van de kamer e<strong>en</strong> sterke <strong>kleur</strong> te gev<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> brede ruimte smaller do<strong>en</strong><br />

lijk<strong>en</strong> doe je door de twee zijwand<strong>en</strong> te lat<strong>en</strong> opvall<strong>en</strong>.<br />

1.<br />

Twee zwaardere teg<strong>en</strong>over elkaar staande<br />

vlakk<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> naar elkaar toe. Hierdoor<br />

krijg je het effect dat de ruimte kleiner is<br />

dan ze eig<strong>en</strong>lijk is.<br />

2.<br />

Lichtblauwe tint<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> ruimte én frisheid.<br />

Zie ook hoe diezelfde grijze vloer<br />

donkerder lijkt.<br />

Als je het plafond in e<strong>en</strong> donkere <strong>kleur</strong> verft, lijkt het alsof het neervalt! Om de<br />

hoogte van je ruimte te bewar<strong>en</strong>, hou je dus het plafond best lichter dan de mur<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> plafond lijkt sowieso grijzer dan de mur<strong>en</strong> omdat er ge<strong>en</strong> rechtstreeks licht<br />

op schijnt. Als het plafond veel te hoog is naar je zin, kan e<strong>en</strong> donkerdere <strong>kleur</strong><br />

natuurlijk perfect. Hierdoor verlaagt de ruimte <strong>en</strong> verbred<strong>en</strong> de wand<strong>en</strong>. Als je de<br />

mur<strong>en</strong> <strong>en</strong> het plafond in e<strong>en</strong> <strong>en</strong> dezelfde <strong>kleur</strong> schildert, dan krijg je het zog<strong>en</strong>aamde<br />

‘boxeffect’. Je zit als het ware in e<strong>en</strong> e<strong>en</strong><strong>kleur</strong>ige doos. Dit is leuk voor kleine ruimtes<br />

waar je niet te lang verblijft (zoals bv. het toilet), maar niet voor andere vertrekk<strong>en</strong>.<br />

We zijn immers niet gemaakt om in e<strong>en</strong> e<strong>en</strong><strong>kleur</strong>ige ruimte te lev<strong>en</strong>. We hebb<strong>en</strong><br />

allemaal nood aan <strong>kleur</strong> om ons goed te voel<strong>en</strong>. Monochromie (gebruik van één<br />

<strong>kleur</strong>) is zelfs onnatuurlijk. In de natuur zijn tal van verschill<strong>en</strong>de <strong>kleur</strong><strong>en</strong> perfect<br />

op elkaar afgestemd. Als je verschill<strong>en</strong>de <strong>kleur</strong><strong>en</strong> gebruikt, zorg dan best voor één<br />

dominante <strong>kleur</strong> die je combineert met andere <strong>kleur</strong><strong>en</strong> in lichtere schakering<strong>en</strong>. Als<br />

je dit niet doet <strong>en</strong> <strong>kleur</strong><strong>en</strong> gebruikt met dezelfde grijswaarde, dan vernietig<strong>en</strong> de<br />

<strong>kleur</strong><strong>en</strong> elkaar.<br />

3.<br />

E<strong>en</strong> plafond in <strong>kleur</strong> heeft e<strong>en</strong> verlag<strong>en</strong>d<br />

effect <strong>en</strong> laat de wand<strong>en</strong> verbred<strong>en</strong>.<br />

4.<br />

Hetzelfde principe maar met lichtblauw is<br />

verruim<strong>en</strong>d.<br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 12 VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 13


| Doe e<strong>en</strong>s iets anders!<br />

Br<strong>en</strong>g asymmetrie in je interieur door<br />

bijvoorbeeld de wand waaraan de trap<br />

vast hangt in e<strong>en</strong> donkere <strong>kleur</strong> te<br />

schilder<strong>en</strong>. Zo’n steunmuur mag er gerust<br />

zwaarder uitzi<strong>en</strong>, hij draagt t<strong>en</strong>slotte heel<br />

de trap! De teg<strong>en</strong>overstaande muur <strong>en</strong><br />

het plafond krijg<strong>en</strong> dan best e<strong>en</strong> lichtere<br />

versie van dezelfde <strong>kleur</strong>.<br />

Durf ook e<strong>en</strong>s zwart te gebruik<strong>en</strong> in je<br />

interieur, maar dan niet zomaar pikzwart.<br />

Net als de variant<strong>en</strong> op spierwit, de<br />

zog<strong>en</strong>aamde ‘off whites’, heb je ook de<br />

zwarte teg<strong>en</strong>hangers, de ‘off blacks’. Die<br />

zijn minder agressief dan pikzwart. Zet je<br />

smeedwerk in basalt in plaats van echt<br />

zwart.<br />

E<strong>en</strong> donkere <strong>kleur</strong> geeft sneller e<strong>en</strong> rijk<br />

gevoel, de ruimte lijkt klassevoller <strong>en</strong><br />

straalt meer cachet uit. Met lichte <strong>kleur</strong><strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> pastels is hetzelfde effect moeilijker te<br />

bekom<strong>en</strong>.<br />

Speel met bord<strong>en</strong>verf in de keuk<strong>en</strong>,<br />

hall of het toilet. Heel leuk, origineel <strong>en</strong><br />

superpraktisch voor allerlei notities of<br />

katt<strong>en</strong>belletjes! Bord<strong>en</strong>verf bestaat in<br />

alle mogelijke donkere <strong>kleur</strong><strong>en</strong> zodat je<br />

het perfect kan afstemm<strong>en</strong> op de andere<br />

<strong>kleur</strong><strong>en</strong> in je interieur.<br />

Geef karakter aan je slaapkamer door<br />

het hoofdeinde van je bed met e<strong>en</strong><br />

acc<strong>en</strong>t<strong>kleur</strong> op te trekk<strong>en</strong>. De acc<strong>en</strong>t<strong>kleur</strong><br />

aan het hoofdeinde zorgt ervoor dat de<br />

<strong>kleur</strong> zeker niet stoort als je rust.<br />

Ook e<strong>en</strong> heel donkere <strong>kleur</strong> geeft zeker<br />

veel mogelijkhed<strong>en</strong> om te combiner<strong>en</strong><br />

met het bedlinn<strong>en</strong>. Het voordeel hier is dat<br />

je verschill<strong>en</strong>de <strong>kleur</strong><strong>en</strong> van bedd<strong>en</strong>goed<br />

kan combiner<strong>en</strong>, met e<strong>en</strong> donkere<br />

achtergrond kan je zowel lichte, felle als<br />

midd<strong>en</strong>ton<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong>. Aangezi<strong>en</strong> de<br />

donkere <strong>kleur</strong> achter het hoofdeinde staat<br />

heeft dit ge<strong>en</strong> weerslag op de persoon die<br />

in bed ligt.<br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 14 VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 15


| Verf <strong>en</strong> behang<br />

| Gebruik van behangvliez<strong>en</strong><br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 16<br />

Lange tijd stond<strong>en</strong> ze haaks teg<strong>en</strong>over elkaar.<br />

Vandaag bewijst Chris Mestdagh dat verf <strong>en</strong><br />

behang toch perfect harmonieus sam<strong>en</strong>gaan <strong>en</strong><br />

elkaar zelfs aanvull<strong>en</strong>. De veelzijdige ontwerper<br />

pakt voor BOSS paints uit met e<strong>en</strong> behang-<br />

collectie op maat van de verf die ze begeleidt.<br />

Hij creëerde 25 behangsoort<strong>en</strong> die naadloos<br />

aansluit<strong>en</strong> op de verflijn. Daarnaast zijn er twee<br />

versies overschilderbaar structuurbehang die<br />

zich alle mogelijke <strong>kleur</strong><strong>en</strong> lat<strong>en</strong> aanmet<strong>en</strong>:<br />

121 nuances om precies te zijn, netjes verdeeld<br />

over de vijf sfeerthema’s van de totaalcollectie.<br />

Nu e<strong>en</strong>s gaat de verf met alle aandacht lop<strong>en</strong>,<br />

dan weer zorgt de behangmuur voor het<br />

bijzondere acc<strong>en</strong>t. Eén ding staat vast: ze<br />

versterk<strong>en</strong> elkaar. Want soms is het geheel<br />

meer dan de som van de del<strong>en</strong>.<br />

Natuurlijk kan je rechtstreeks op het plakwerk<br />

schilder<strong>en</strong>, maar e<strong>en</strong> vliesbehang biedt toch<br />

<strong>en</strong>kele voordel<strong>en</strong>. Sommige m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> vind<strong>en</strong><br />

het effect zonder vlies te koud. E<strong>en</strong> vlies<br />

geeft diepte aan de wand<strong>en</strong>. Bij e<strong>en</strong> neutraal<br />

vlies blijft de zachte structuur zichtbaar bij<br />

e<strong>en</strong> eerste schildersbeurt. Of je kiest voor<br />

vliez<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> specifiek dessin, zoals e<strong>en</strong><br />

streepje of e<strong>en</strong> visgraatmotief. Vliesbehang<br />

voorkomt bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> dat kleine windbarstjes<br />

aan het oppervlak zichtbaar word<strong>en</strong>. T<strong>en</strong>slotte<br />

is vliesbehang e<strong>en</strong> voordelige oplossing,<br />

want zolang het vlies nog perfect hecht<br />

aan het plakwerk, kan je het telk<strong>en</strong>s weer<br />

overschilder<strong>en</strong>.<br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 17


4. BUItEN<br />

Bij buit<strong>en</strong>mur<strong>en</strong> komt, in teg<strong>en</strong>stelling tot binn<strong>en</strong>mur<strong>en</strong> esthetiek op de tweede<br />

plaats. E<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>muur moet vooral de tand des tijds kunn<strong>en</strong> doorstaan <strong>en</strong> weerwerk<br />

bied<strong>en</strong> aan de vele grill<strong>en</strong> van het klimaat. E<strong>en</strong> goud<strong>en</strong> regel die altijd geldt: bezint<br />

eer je begint! Concreet betek<strong>en</strong>t dit dat je weet wat de ondergrond is <strong>en</strong> in welke<br />

toestand die zich bevindt, vooraleer je begint te verv<strong>en</strong>. Afhankelijk van het uitzicht<br />

<strong>en</strong> de manier van schilder<strong>en</strong> zijn er verschill<strong>en</strong>de gevelverv<strong>en</strong> op de markt: klassieke<br />

licht glanz<strong>en</strong>de gevelverf, dikke verfpasta speciaal voor slecht gemetste oneff<strong>en</strong><br />

geveloppervlakk<strong>en</strong>, <strong>kleur</strong>loze verv<strong>en</strong> die de bakst<strong>en</strong><strong>en</strong> bescherm<strong>en</strong> <strong>en</strong> de muur<br />

waterafstot<strong>en</strong>d mak<strong>en</strong>, structuurverv<strong>en</strong>, …<br />

Hou rek<strong>en</strong>ing met de omgeving, het straatbeeld, … Bekijk je woning zowel binn<strong>en</strong><br />

als buit<strong>en</strong> als één geheel <strong>en</strong> niet als allemaal afzonderlijke vlakk<strong>en</strong> die inge<strong>kleur</strong>d<br />

moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Misschi<strong>en</strong> kan je je lat<strong>en</strong> inspirer<strong>en</strong> door <strong>kleur</strong>zetting van de bur<strong>en</strong>,<br />

maar vermijd wel om je gevel in id<strong>en</strong>tiek dezelfde <strong>kleur</strong> als die van de bur<strong>en</strong> te<br />

schilder<strong>en</strong>. Respecteer de architectuur van je gebouw, de functie ervan (woning,<br />

bedrijfsgebouw, …) <strong>en</strong> kies e<strong>en</strong> <strong>kleur</strong> die daarbij past. Hou rek<strong>en</strong>ing met de zonnekant<br />

<strong>en</strong> de noordkant door voor koude of warmere <strong>kleur</strong><strong>en</strong> te kiez<strong>en</strong>.<br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 18<br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 19


Met e<strong>en</strong> lichte <strong>kleur</strong> zit je altijd goed voor e<strong>en</strong> gevel. Deur<strong>en</strong> <strong>en</strong> ram<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> iets<br />

meer karaktervol zijn <strong>en</strong> e<strong>en</strong> donkerdere tint krijg<strong>en</strong>. B<strong>en</strong> jij e<strong>en</strong> trotse bezitter van<br />

e<strong>en</strong> mooie her<strong>en</strong>woning, dan schilder je de kleine details als lijstwerk, sierelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

in reliëf, consoles, kapiteeltjes, ... best in e<strong>en</strong> lichtere <strong>kleur</strong> dan de mur<strong>en</strong>. De muur<br />

is het draagvlak <strong>en</strong> ondersteunt de rest. Als je de sierdetails donkerder verft dan<br />

de ondergrond, krijg je lijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> vlekk<strong>en</strong> die het vlak dominer<strong>en</strong> <strong>en</strong> doorsnijd<strong>en</strong>.<br />

Het geheel wordt ook zwaarder. Als je de sierelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> lichter schildert dan het<br />

draagvlak, zal je gevel één ongeschond<strong>en</strong> geheel vorm<strong>en</strong>.<br />

Ga je voor twee <strong>kleur</strong><strong>en</strong>, dan schilder je de zwaarste <strong>kleur</strong> best onderaan. E<strong>en</strong> donkere<br />

lambrisering onderaan geeft immers steun. Met e<strong>en</strong> donker deel bov<strong>en</strong>aan, geef je<br />

dan weer de indruk dat je muur zweeft. E<strong>en</strong> donkere kroonlijst of dakgoot verlaagt<br />

de voorgevel. E<strong>en</strong> lichte tint daarteg<strong>en</strong> laat het vlak van de voorgevel doorlop<strong>en</strong> met<br />

als gevolg dat je woning hoger lijkt.<br />

Naast lichte <strong>kleur</strong><strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ook donkere tint<strong>en</strong> of zelfs vrolijke <strong>kleur</strong><strong>en</strong> e<strong>en</strong> mooi<br />

resultaat oplever<strong>en</strong> voor buit<strong>en</strong>gevels.<br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 20<br />

5. KLEURENtHEORIE<br />

| Kleur<strong>en</strong>cirkel<br />

Duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>kleur</strong><strong>en</strong> vind<strong>en</strong> all<strong>en</strong> hun oorsprong in slechts drie primaire <strong>kleur</strong><strong>en</strong>:<br />

geel, blauw <strong>en</strong> rood. Door twee van deze primaire <strong>kleur</strong><strong>en</strong> in gelijke hoeveelheid<br />

met elkaar te m<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, bekom je de secundaire <strong>kleur</strong><strong>en</strong>: geel <strong>en</strong> rood gev<strong>en</strong> oranje,<br />

rood <strong>en</strong> blauw word<strong>en</strong> violet <strong>en</strong> blauw <strong>en</strong> geel versmelt<strong>en</strong> tot gro<strong>en</strong>. Ziezo, nu is<br />

de <strong>kleur</strong><strong>en</strong>cirkel rond. Aan de <strong>en</strong>e kant van de <strong>kleur</strong><strong>en</strong>cirkel situer<strong>en</strong> zich de warme<br />

<strong>kleur</strong><strong>en</strong> - geel, oranje <strong>en</strong> rood – <strong>en</strong> aan de andere kant vind je de koude <strong>kleur</strong><strong>en</strong><br />

– gro<strong>en</strong>, blauw <strong>en</strong> violet. Je kunt ook de primaire <strong>kleur</strong><strong>en</strong> met de naastligg<strong>en</strong>de<br />

secundaire <strong>kleur</strong><strong>en</strong> m<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan bekom je tertiaire <strong>kleur</strong><strong>en</strong>. In de <strong>kleur</strong><strong>en</strong>cirkel<br />

heeft iedere <strong>kleur</strong> e<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>overstaande <strong>kleur</strong>, dit noem<strong>en</strong> we de complem<strong>en</strong>taire<br />

<strong>kleur</strong>. De complem<strong>en</strong>taire <strong>kleur</strong><strong>en</strong> zijn elkaars contrast<strong>en</strong>, maar vull<strong>en</strong> elkaar ook aan.<br />

Ze harmoniër<strong>en</strong>. Rood is de complem<strong>en</strong>taire <strong>kleur</strong> van gro<strong>en</strong>, geel staat teg<strong>en</strong>over<br />

violet <strong>en</strong> oranje is het complem<strong>en</strong>t van blauw. Als je complem<strong>en</strong>taire <strong>kleur</strong><strong>en</strong> in<br />

dezelfde ruimte br<strong>en</strong>gt, vraagt dat gewoon om aandacht. Het komt zelfs agressief<br />

over als je er mee overdrijft! De kunst is dan ook om e<strong>en</strong> rustgev<strong>en</strong>d harmoniër<strong>en</strong>d<br />

effect te creër<strong>en</strong>. Dat betek<strong>en</strong>t niet ev<strong>en</strong>veel van elke <strong>kleur</strong> in de ruimte gebruik<strong>en</strong>,<br />

maar e<strong>en</strong> vleugje van de <strong>en</strong>e <strong>kleur</strong> bij de andere. Complem<strong>en</strong>taire <strong>kleur</strong><strong>en</strong> l<strong>en</strong><strong>en</strong> zich<br />

uitstek<strong>en</strong>d om acc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te legg<strong>en</strong>. Harde <strong>kleur</strong><strong>en</strong> in e<strong>en</strong> ruimte kan je afzwakk<strong>en</strong><br />

door er e<strong>en</strong> witte tint bij te nem<strong>en</strong>. De int<strong>en</strong>siteit van de teg<strong>en</strong>overligg<strong>en</strong>de <strong>kleur</strong><strong>en</strong><br />

wordt dan kleiner. Of je kunt het geheel extra verzacht<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> zachte crèmetint is nog<br />

altijd complem<strong>en</strong>tair aan blauw. In elk geval gebruik je best twee complem<strong>en</strong>taire<br />

<strong>kleur</strong><strong>en</strong> niet in ev<strong>en</strong>redigheid, maar met één dominante <strong>kleur</strong>. Je zult al wel gemerkt<br />

hebb<strong>en</strong> dat wit, zwart <strong>en</strong> grijs niet op de <strong>kleur</strong><strong>en</strong>cirkel staan. Ze kunn<strong>en</strong> dan ook met<br />

iedere <strong>kleur</strong> gecombineerd <strong>en</strong> gem<strong>en</strong>gd word<strong>en</strong>.<br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 21


| Metamerie<br />

Metamerie is e<strong>en</strong> uitzonderlijke <strong>kleur</strong>verandering onder invloed van e<strong>en</strong> lichtbron.<br />

En dan hebb<strong>en</strong> we het niet over e<strong>en</strong> <strong>kleur</strong> die warmer toont onder geel licht of koeler<br />

onder wit licht, maar <strong>kleur</strong><strong>en</strong> die vreemd g<strong>en</strong>oeg compleet van <strong>kleur</strong> verander<strong>en</strong>. Zo<br />

kan e<strong>en</strong> grijs onder e<strong>en</strong> bepaalde verlichting helemaal rood uitslaan.<br />

Alle <strong>kleur</strong><strong>en</strong> in verv<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vastgelegd onder daglicht. Hou er rek<strong>en</strong>ing mee<br />

dat e<strong>en</strong> <strong>kleur</strong> kan afwijk<strong>en</strong> onder kunstverlichting zoals TL-lamp<strong>en</strong>, gloeilamp<strong>en</strong> of<br />

haloge<strong>en</strong>spots. Laat je niet misleid<strong>en</strong> door <strong>kleur</strong><strong>en</strong> die op papier gedrukt zijn, want<br />

die kunn<strong>en</strong> nogal e<strong>en</strong>s verschill<strong>en</strong> van de oorspronkelijke verf<strong>kleur</strong>. E<strong>en</strong> goud<strong>en</strong><br />

raad: als je niet zeker b<strong>en</strong>t, zet dan eerst e<strong>en</strong> staaltje met twee <strong>kleur</strong>lag<strong>en</strong> op papier<br />

<strong>en</strong> beoordeel dat op verschill<strong>en</strong>de tijdstipp<strong>en</strong> van de dag voor je de hele muur verft.<br />

De <strong>kleur</strong>adviseurs wet<strong>en</strong> natuurlijk ook altijd raad <strong>en</strong> als je echt heel zeker wil zijn,<br />

kan je ook altijd e<strong>en</strong> <strong>kleur</strong> op maat lat<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> in het labo van BOSS paints, met<br />

vermelding van onder welke lichtbron de <strong>kleur</strong> moet gezocht word<strong>en</strong>.<br />

| Schrijfeffect<br />

De kans is groot dat je op die mooie donkere wand witte strep<strong>en</strong> krijgt, net alsof je<br />

erop geschrev<strong>en</strong> hebt. We noem<strong>en</strong> dat schrijfeffect. Dit ontstaat door krass<strong>en</strong> in de<br />

verffilm, veroorzaakt door puntige voorwerp<strong>en</strong> zoals je nagel of e<strong>en</strong> veegborstel.<br />

Zij lat<strong>en</strong> e<strong>en</strong> lichter spoor op de muur achter. Als je de witte kras probeert te<br />

verwijder<strong>en</strong> door erop te veg<strong>en</strong>, gaat dat stuk feller glanz<strong>en</strong> dan de rest van de muur.<br />

E<strong>en</strong> muurverf is minder krasvast dan e<strong>en</strong> lakverf <strong>en</strong> hoe matter de verf, hoe sneller<br />

je dit schrijfeffect bekomt. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> zijn donkere <strong>kleur</strong><strong>en</strong> veel gevoeliger aan het<br />

schrijfeffect dan lichtere <strong>kleur</strong><strong>en</strong>. Mur<strong>en</strong> waarlangs je veel passeert, schilder je dus<br />

best niet in e<strong>en</strong> matte, donkere verf.<br />

| Dekkracht<br />

Of e<strong>en</strong> verf al dan niet goed dekt, is afhankelijk van de <strong>kleur</strong>. De dekkracht van lichte<br />

<strong>kleur</strong><strong>en</strong> varieert nauwelijks <strong>en</strong> is ongeveer ev<strong>en</strong> groot als van wit. Maar hoe donkerder<br />

e<strong>en</strong> <strong>kleur</strong> wordt, hoe meer variatie in de dekkracht. Hoe grijzer e<strong>en</strong> <strong>kleur</strong>, hoe<br />

beter ze gaat dekk<strong>en</strong>. Het spreekt voor zich dat alle off blacks dus zeer goed dekk<strong>en</strong>de<br />

<strong>kleur</strong><strong>en</strong> zijn. Wat betreft de zuivere <strong>kleur</strong><strong>en</strong> dekk<strong>en</strong> geel, oranje, rood, geelgro<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

mag<strong>en</strong>ta het minst <strong>en</strong> gro<strong>en</strong> <strong>en</strong> blauw het best. Één opmerking: <strong>kleur</strong><strong>en</strong> aangemaakt<br />

met het MY-MX <strong>kleur</strong><strong>en</strong>m<strong>en</strong>gsysteem (daarover later meer in deze verftip), zull<strong>en</strong><br />

steeds de technisch hoogst haalbare dekkracht hebb<strong>en</strong>.<br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 22<br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 23


6. HOE KUNNEN wIJ JE HELpEN?<br />

| Showroom<br />

Wil je eerst alles rustig bekijk<strong>en</strong> vooraleer je huis in de verf te zett<strong>en</strong>? Of twijfel je aan<br />

e<strong>en</strong> decoratieve techniek? Kom dan gerust e<strong>en</strong>s langs in de showrooms van BOSS<br />

paints in Waregem of Antwerp<strong>en</strong>. Kleur <strong>en</strong> textuur word<strong>en</strong> tastbaar in verschill<strong>en</strong>de<br />

modules. Ideaal om de decoratieve techniek<strong>en</strong> op grote wand<strong>en</strong> te bekijk<strong>en</strong>.<br />

Maak vooraf altijd e<strong>en</strong> afspraak, op die manier kunn<strong>en</strong> we u e<strong>en</strong> professionele<br />

begeleiding garander<strong>en</strong>. De showroom in Waregem kan ook op zaterdag tuss<strong>en</strong><br />

08.30u <strong>en</strong> 12.30u bezocht word<strong>en</strong>.<br />

| Kleuradvies<br />

Wat dacht je van e<strong>en</strong> <strong>kleur</strong>specialist ter plaatse? E<strong>en</strong> professionele <strong>kleur</strong>adviseur<br />

komt graag bij je thuis de sfeer opsnuiv<strong>en</strong> <strong>en</strong> stelt e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>de <strong>kleur</strong>combinatie<br />

voor die helemaal bij je stijl <strong>en</strong> je huis past.<br />

| Kleur<strong>en</strong>collecties<br />

Ons Color Consultancy Team volgt de laatste tr<strong>en</strong>ds in woningdecoratie op de voet<br />

<strong>en</strong> probeert ze zelfs voor te zijn. Het zijn dan ook zij die de BOSS <strong>kleur</strong><strong>en</strong>collecties<br />

sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>. Tastecolours is e<strong>en</strong> uniek <strong>kleur</strong><strong>en</strong>concept dat gaat over <strong>kleur</strong> <strong>en</strong><br />

smaak: 5 basissmak<strong>en</strong>, 5 chefkoks, 100 tijdloze <strong>kleur</strong><strong>en</strong>. Met Tastecolours verlat<strong>en</strong> we<br />

de geijkte pad<strong>en</strong> <strong>en</strong> zett<strong>en</strong> we de 5 basissmak<strong>en</strong>: zuur, zout, umani, zoet <strong>en</strong> bitter om<br />

in <strong>kleur</strong>. Van ziltig grijs over stroperig karamel tot wrang netelpaars. Kleur<strong>en</strong> zo int<strong>en</strong>s<br />

dat je ze haast proeft. Vijf befaamde chefs ging<strong>en</strong> aan de slag met <strong>kleur</strong> <strong>en</strong> smaak <strong>en</strong><br />

creëerd<strong>en</strong> e<strong>en</strong> uniek gerecht dat dit concept perfect illustreert.<br />

Jaarlijks br<strong>en</strong>gt BOSS paints ook e<strong>en</strong> waaier Tr<strong>en</strong>dcolours uit, met de hipste<br />

<strong>kleur</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> de mooiste combinaties. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> we reeds lange tijd sam<strong>en</strong><br />

met ontwerper Chris Mestdagh die exclusief voor BOSS paints de bijzondere<br />

<strong>kleur</strong><strong>en</strong>collectie Colors with a View heeft sam<strong>en</strong>gesteld. De refer<strong>en</strong>tie op het vlak<br />

van <strong>kleur</strong> is BOSS Colour Key: niet de wiskundige, maar de emotionele waarde<br />

van <strong>kleur</strong> vormt hierbij de sleutel. De BOSS Colour Key biedt e<strong>en</strong> gestructureerd<br />

overzicht van de volledige <strong>kleur</strong><strong>en</strong>ruimte. Hiervoor werd<strong>en</strong> 1032 <strong>kleur</strong><strong>en</strong> geord<strong>en</strong>d<br />

in 2 richting<strong>en</strong>: van zuivere <strong>kleur</strong><strong>en</strong> naar <strong>kleur</strong><strong>en</strong> met grijswaard<strong>en</strong> <strong>en</strong> van licht naar<br />

donker. Dankzij de combinatie van onze unieke basistechnologie met extra fijne<br />

pigm<strong>en</strong>ttechnologie bevat de BOSS Colour Key het meest ruime assortim<strong>en</strong>t off<br />

whites <strong>en</strong> off blacks.<br />

| Kleur<strong>en</strong> troef<br />

Via het MY-MX <strong>kleur</strong><strong>en</strong>m<strong>en</strong>gsysteem kunn<strong>en</strong> alle <strong>kleur</strong><strong>en</strong> uit de <strong>kleur</strong><strong>en</strong>waaiers<br />

aangemaakt word<strong>en</strong>. Via de <strong>kleur</strong><strong>en</strong>m<strong>en</strong>gmachines word<strong>en</strong> <strong>kleur</strong>pasta’s toegevoegd<br />

aan de verf, met exact de juiste <strong>kleur</strong> als resultaat. Dezelfde <strong>kleur</strong> kan aangemaakt<br />

word<strong>en</strong>, voor zowel grote als kleine verpakking<strong>en</strong> <strong>en</strong> wanneer nadi<strong>en</strong> verf nodig is.<br />

Naast het MY-MX <strong>kleur</strong><strong>en</strong>m<strong>en</strong>gsysteem zijn er ook e<strong>en</strong> aantal standaard<strong>kleur</strong><strong>en</strong><br />

beschikbaar. Via het <strong>kleur</strong><strong>en</strong>labo kan iedere specifieke <strong>kleur</strong> ontwikkeld word<strong>en</strong>.<br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 24 VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 25


7. KLEURtIps<br />

| Kleurvlakk<strong>en</strong><br />

| Kleuracc<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 26<br />

Kleurvlakk<strong>en</strong> laat je best doorlop<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

mog<strong>en</strong> niet onderbrok<strong>en</strong> word<strong>en</strong> door<br />

ram<strong>en</strong>, deur<strong>en</strong> of dergelijke.<br />

Vlakk<strong>en</strong> vergrot<strong>en</strong> de ruimte <strong>en</strong> ruimte is<br />

luxe! Schilder daarom ram<strong>en</strong> <strong>en</strong> deur<strong>en</strong><br />

mee in dezelfde <strong>kleur</strong> als de muur. Strep<strong>en</strong><br />

of lijn<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> meer drukte in je interieur<br />

dan vlakk<strong>en</strong>. Geef daarom best deurlijst<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> radiators dezelfde steun<strong>kleur</strong> als de<br />

mur<strong>en</strong>. Die hoev<strong>en</strong> niet uit te kom<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

dus niet in e<strong>en</strong> acc<strong>en</strong>t<strong>kleur</strong> geschilderd<br />

te word<strong>en</strong>. Sierlijst<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> het plafond<br />

verf je best mee in dezelfde <strong>kleur</strong> als het<br />

plafond, om lijn<strong>en</strong> te vermijd<strong>en</strong>.<br />

Herhaal nooit e<strong>en</strong> <strong>kleur</strong>acc<strong>en</strong>t, anders is het ge<strong>en</strong> acc<strong>en</strong>t meer <strong>en</strong> is de rust <strong>en</strong> het<br />

ev<strong>en</strong>wicht in je interieur verstoord.<br />

| Overgordijn<strong>en</strong><br />

| Kunstwerk<strong>en</strong><br />

Overgordijn<strong>en</strong> kies je best in dezelfde basis<strong>kleur</strong><br />

als de mur<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet in e<strong>en</strong> fel acc<strong>en</strong>t<strong>kleur</strong>tje.<br />

Eig<strong>en</strong>lijk zijn de gordijn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>gstuk van<br />

je wand<strong>en</strong>, dus mog<strong>en</strong> ze niet gezi<strong>en</strong> word<strong>en</strong> als<br />

acc<strong>en</strong>tvlakk<strong>en</strong>.<br />

Hang kunstwerk<strong>en</strong> niet teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> spierwitte wand, maar eerder teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> off white,<br />

e<strong>en</strong> heel lichte pasteltint of e<strong>en</strong> lichtgrijze tint. Maar ook e<strong>en</strong> acc<strong>en</strong>t<strong>kleur</strong> of donkere<br />

wand kan ervoor zorg<strong>en</strong> dat de <strong>kleur</strong><strong>en</strong> van het kunstwerk veel beter uitkom<strong>en</strong>!<br />

8. KLEURwEEtJEs<br />

| Kleurgeheug<strong>en</strong><br />

Weet je dat wij, m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, ongeveer 8 miljo<strong>en</strong> <strong>kleur</strong><strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> onderscheid<strong>en</strong>?<br />

We hebb<strong>en</strong> wel ge<strong>en</strong> <strong>kleur</strong>geheug<strong>en</strong> om ze te onthoud<strong>en</strong>.<br />

| Kleurloos<br />

Weet je dat alles eig<strong>en</strong>lijk <strong>kleur</strong>loos is? Om <strong>kleur</strong> te zi<strong>en</strong> heb je licht nodig.<br />

Enkel <strong>kleur</strong> die weerkaatst wordt, kan je zi<strong>en</strong>.<br />

| Ton-sur-ton<br />

Ton-sur-ton tint<strong>en</strong> zijn <strong>kleur</strong><strong>en</strong> die heel dicht bij elkaar ligg<strong>en</strong>, <strong>en</strong> <strong>en</strong>kel van elkaar<br />

verschill<strong>en</strong> doordat de <strong>en</strong>e <strong>kleur</strong> wat donkerder/lichter is dan de andere.<br />

| Kleur<strong>en</strong> van dezelfde grijswaarde<br />

Om te wet<strong>en</strong> of <strong>kleur</strong><strong>en</strong> dezelfde grijswaarde hebb<strong>en</strong>, kan je ze best kopiër<strong>en</strong>.<br />

Op e<strong>en</strong> zwart-wit kopie zie je het verschil tuss<strong>en</strong> deze <strong>kleur</strong><strong>en</strong> niet meer.<br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 27


9. vEILIGHEId, mILIEU EN GEzONdHEIdstIps<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Zorg indi<strong>en</strong> mogelijk voor prev<strong>en</strong>tief onderhoud van je schilderwerk <strong>en</strong> wacht<br />

dus niet tot de verf begint af te pell<strong>en</strong>. Vraag aan je winkelier naar de gemiddelde<br />

lev<strong>en</strong>sduur van het gekoz<strong>en</strong> verfsysteem <strong>en</strong> zorg dan voor regelmatig<br />

onderhoud.<br />

Opteer zoveel mogelijk voor watergedrag<strong>en</strong> verfsystem<strong>en</strong>. Deze zijn veel minder<br />

belast<strong>en</strong>d voor het milieu <strong>en</strong> zijn veel minder schadelijk voor de gezondheid.<br />

Zorg bij binn<strong>en</strong>schilderwerk steeds voor voldo<strong>en</strong>de verluchting na het<br />

schilder<strong>en</strong>.<br />

Vermijd rechtstreeks contact met verf, zeker indi<strong>en</strong> het om solv<strong>en</strong>tgedrag<strong>en</strong><br />

verf gaat. Draag handscho<strong>en</strong><strong>en</strong> bij het schilder<strong>en</strong> van solv<strong>en</strong>tverv<strong>en</strong> of<br />

2-compon<strong>en</strong>t<strong>en</strong> product<strong>en</strong>.<br />

Was jouw kwast<strong>en</strong> niet uit als je je werk onderbreekt. Roll<strong>en</strong> <strong>en</strong> kwast<strong>en</strong> van<br />

watergedrag<strong>en</strong> product<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele dag<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> plastic zak bewaard<br />

word<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> koude plaats (ev<strong>en</strong>tueel in de ijskast). Kwast<strong>en</strong> <strong>en</strong> roll<strong>en</strong> met<br />

solv<strong>en</strong>tgedrag<strong>en</strong> verf kunn<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele dag<strong>en</strong> bewaard word<strong>en</strong> door ze goed af te<br />

sluit<strong>en</strong> met aluminiumfolie.<br />

| Verfrestjes <strong>en</strong> solV<strong>en</strong>t<strong>en</strong> |<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Giet verfrestjes van solv<strong>en</strong>tverf zoveel mogelijk in kleinere potjes. Te veel lucht in<br />

de pot veroorzaakt velvorming. Hoe minder lucht in de verpakking, hoe langer<br />

de verf kan bewaard word<strong>en</strong>.<br />

Indi<strong>en</strong> je oude verf met e<strong>en</strong> vel w<strong>en</strong>st te hergebruik<strong>en</strong>, snij het vel dan los <strong>en</strong><br />

verwijder het. Het is ook aangewez<strong>en</strong> om de verf vooraf te zev<strong>en</strong> om brokjes<br />

in het schilderwerk te vermijd<strong>en</strong>. Gebruik hiervoor e<strong>en</strong> verfzeefje of e<strong>en</strong><br />

nylonkous.<br />

Laat lege verpakking<strong>en</strong> van verf goed uitlekk<strong>en</strong> (omgekeerd plaats<strong>en</strong> of<br />

uitborstel<strong>en</strong> of -schrap<strong>en</strong>) voor je ze weg br<strong>en</strong>gt.<br />

Druk lege metal<strong>en</strong> buss<strong>en</strong> zo veel mogelijk dicht <strong>en</strong> schuif plastic emmers in<br />

mekaar.<br />

Sluit na het schilder<strong>en</strong> de pot goed af. Door bij solv<strong>en</strong>tverv<strong>en</strong> de verpakking<br />

ev<strong>en</strong> onderstebov<strong>en</strong> te houd<strong>en</strong>, wordt de sluitrand afgeslot<strong>en</strong> van de lucht.<br />

Zet de datum <strong>en</strong> de <strong>kleur</strong> op de bus <strong>en</strong> vermeld de ruimte waarvoor je de verf<br />

gebruikt hebt. In geval van overgegot<strong>en</strong> verf, zet dan ook de verfsoort op de<br />

bus. Dit vergemakkelijkt ev<strong>en</strong>tuele bijbestelling<strong>en</strong>.<br />

Stockeer verf koel, maar vorstvrij. Verf die bevror<strong>en</strong> geweest is, kan niet meer<br />

gebruikt word<strong>en</strong>. De meeste verv<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> minst<strong>en</strong>s 3 jaar bewaard word<strong>en</strong>.<br />

Gooi vervuilde white spirit of ander solv<strong>en</strong>t<strong>en</strong> niet weg. Laat het vuil bezink<strong>en</strong>.<br />

Na <strong>en</strong>ige tijd wordt het bov<strong>en</strong>ste gedeelte terug helder <strong>en</strong> kan het afgegot<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>. Deze white spirit is perfect bruikbaar als reinigingsmiddel voor je<br />

materiaal.<br />

Gebruik ge<strong>en</strong> white spirit om je hand<strong>en</strong> schoon te mak<strong>en</strong>. White spirit trekt<br />

door de huid <strong>en</strong> droogt die huid. Gebruik e<strong>en</strong> specifiek handreinigingsmiddel.<br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 28 VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 29


| WegBr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> Van VerfoVerschott<strong>en</strong> |<br />

Verfrest<strong>en</strong> waar m<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> blijf mee weet hor<strong>en</strong> niet thuis bij het gewone huisvuil<br />

<strong>en</strong> zeker niet in de gootste<strong>en</strong>. Geef deze mee met het klein gevaarlijk afval.<br />

•<br />

•<br />

Giet nooit solv<strong>en</strong>trest<strong>en</strong> in de gootste<strong>en</strong> of het riool, want dit kan zelfs<br />

ontploffingsgevaar oplever<strong>en</strong>. Het is klein gevaarlijk afval <strong>en</strong> hoort thuis in het<br />

containerpark.<br />

E<strong>en</strong> rol perfect uitwass<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> tijdrov<strong>en</strong>de bezigheid die grote hoeveelhed<strong>en</strong><br />

solv<strong>en</strong>t of waswater vereist. De rol lat<strong>en</strong> opdrog<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan verwijder<strong>en</strong> als afval<br />

is minder schadelijk voor het milieu.<br />

De hier voorgeschrev<strong>en</strong> system<strong>en</strong> van BOSS paints waarborg<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s onze<br />

jar<strong>en</strong>lange ervaring het beste resultaat. Indi<strong>en</strong> je één of meerdere product<strong>en</strong><br />

vervangt door product<strong>en</strong> van andere verffabrikant<strong>en</strong> is het resultaat niet meer<br />

gegarandeerd (zelfs al zijn die vergelijkbaar, dan nog kunn<strong>en</strong> er ongew<strong>en</strong>ste<br />

nev<strong>en</strong>werking<strong>en</strong> optred<strong>en</strong>).<br />

NOTA’S<br />

VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 30 VERFTIP 9 | SFEER EN KLEUR | p 31


BOSS paints nv - Nijverheidstraat 81 - B-8791 Bever<strong>en</strong>-Leie<br />

TEL +32 056 73 82 00 - FAX +32 056 73 82 01<br />

WEB www.boss.be - EMAIL info@boss.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!