Sinterklaasproject kern 3 - Veilig leren lezen

veiliglerenlezen.be

Sinterklaasproject kern 3 - Veilig leren lezen

Doel

Aanbieding van de letters ‘h’, ‘w’, ‘o’, ‘a’, ‘l’, ‘ie’ in de

context van het sinterklaasverhaal O, kom er eens

kijken. Als deze letters aangeboden zijn, kan het

werkboekje sint en piet gebruikt worden.

Doelgroep

De scholen in hebben kern 4 nog niet afgerond op het

moment dat het werkboekje sint en piet ingezet

wordt. De letters ‘h’, ‘w’, ‘o’, ‘a’, ‘l’, ‘ie’ moeten beheerst

worden om het werkboekje sint en piet met

succes te gebruiken.

Opzet van het sintproject

Inhoud

• De aanbieding van de letters gebeurt zoals gebruikelijk

is in de methode Veilig leren lezen.

• De instructiekalender en Veilig & vlot worden ingezet

voor het oefenen van leesrijtjes met de

nieuwe letters.

Veilig leren lezen Artikelen - Sinterklaasproject kern 3

Sinterklaasproject

kern 3

Auteur: Josée Warnaar

U heeft kern 3 afgerond en wilt met het sinterklaasproject aan de slag gaan, U wilt graag het sint en piet-

werkboekje aanbieden,maar u heeft de letters ‘h’, ‘w’, ‘o’, ‘a’, ‘l’, ‘ie’ nog niet behandeld dan biedt het ‘sinter-

klaasproject kern 3’ een oplossing.

Als u dit project start op vrijdag 19 november, dan kunt u in het planningsschema op deze pagina zien wanneer

het sint en pietwerkboekje aan de orde komt en wanneer kern 4 begint. Verderop in dit artikel wordt aangege-

ven hoe u de letters ‘h’, ‘w’, ‘o’, ‘a’, ‘l’ en ‘ie’ vervroegd aan kunt bieden met behulp van de materialen van Veilig

leren lezen.

1

• De werkbladen van Letterzetter ster worden gebruikt

als verwerking.

Context

• Het aanbieden van de letters gebeurt binnen de

context van het verhaal O, kom er eens kijken.

• Als visuele ondersteuning van het verhaal worden

een themawand en een thematafel met wisselend

decor gebruikt.

Planning

Week Sinterklaasactiviteiten VLL-activiteiten

19 november start Sinterklaasproject

kern 3

22-26 nov. vervolg Sinterklaas project

kern 3

26/11 start sint en piet-

werkboekje

afsluiting kern 3

29 nov.-3 dec. sint en piet-werkboekje start kern 4

© Uitgeverij Zwijsen - www.veiliglerenlezen.be


Benodigde materialen

• Prentenboek O, kom er eens kijken. Het boek en de

bijbehorende dvd kunt u bestellen via bol.com.

ISBN: 978 90 216 6852 9

• Afbeeldingen die als wandplaat kunnen dienen:

zak, hol, piet, sint (zie: pagina 5-8).

• Woordkaartjes om op de themawand te hangen:

huis, weg, bos, zak, hol, piet, sint (zie: pagina 9).

• Maak structuurstroken van de woorden: zak, hol,

piet (zie: pagina 10).

Voor de themawand

• Een bos: enkele bomen, de maan.

• Een huis van papier waar de gevel van open kan

(op dag 1 zijn de schoenen van pagina 4 van het

prentenboek te zien als de voorgevel opengeklapt

wordt, op dag 2 de schoenen van pagina 5 van het

prentenboek).

• Een (kleuren)kopie van de schoenen op pagina 4

en pagina 5 van het prentenboek.

• Een Zwarte Piet, een Sinterklaas en de schimmel

(door de kinderen laten tekenen met wasco, onge-

veer 30 cm hoog).

Veilig leren lezen Artikelen - Sinterklaasproject kern 3

2

Voor de thematafel

• Een pluche das.

• Een terracotta bloempot waar de das in past

(het hol van das).

• Bruin crêpepapier (of een bruine lap stof) om de

bloempot mee te bedekken zodat het een echt hol

lijkt.

• Herfstblaadjes om op en rond het hol te leggen.

• Een papieren weg langs het hol naar het huis.

• Kruidnootjes.

• Een schoen.

• Een stuk van een folder waar Sinterklaas op staat.

• Een stevige wortel.

• Een jute zak ter grootte van een plastic zak.

© Uitgeverij Zwijsen - www.veiliglerenlezen.be


Verhaaldeel Themawand Instructie Verwerking

Datum Structureerwoord

+ letter

Veilig & vlot

Werkbladen

Letterzetter

Woorddictee

op de

letterdoos

Instructiekalender

Aanbieding

structureerwoord

+ nieuwe letter

pagina 1

werkblad

4.1, 4.2, 4.3

haan, hoek, hijs,

hek, haak, hij

pagina 23,

woordrijtjes bij

het pictogram

huis

Aanbieding huis + h.

Zie handleiding kern 4,

p. 17.

Vrijdag 19-11

Veilig leren lezen Artikelen - Sinterklaasproject kern 3

De das is in het hol

(bloempot) gezet. Zijn

neusje steekt er net uit.

Langs het hol loopt een

spoor van kruidnootjes

tot aan de deur van

het huis.

In de woonkamer zijn

de drie schoenen te

zien. In de schoenen

zitten tekeningen en

wortels (kopie prentenboek,

p. 4).

pagina 1, 2, 3, 4

huis, letter h

• Hang het woordkaartje

huis op de themawand.

3

pagina 3

werkblad

4.4, 4.5, 4.6, 4.7

wit, woon, weet,

wijn, waar, wet

pagina 23,

woordrijtjes bij

het pictogram

weg

Aanbieding weg + w.

Zie handleiding kern 4,

p. 27.

• Plaats het woordkaartje

weg bij de papieren

weg op de thematafel.

Maandag 22-11 weg, letter w pagina 5, 6, 7, 8 Het spoor van kruidnootjes

is weg.

De schoenen in het

huis zijn gevuld (kopie

prentenboek, p. 5).

Das is bezig een schoen

naar zijn hol te slepen.

pagina 5

werkblad

4.8, 4.9, 4.10, 4.11

bos, sok, vos,

zon, bot, hok

pagina 25,

woordrijtjes bij

het pictogram

bos

Aanbieding bos + o.

Zie handleiding kern 4,

p. 40.

In de schoen zit een

wortel.

Das is bezig een plaatje

van Sint, uit een reclamefolder,

naar zijn hol

te slepen.

Dinsdag 23-11 bos, letter o pagina 9, 10, 11,

12, 13

• Hang het woordkaartje

bos op de

themawand.

© Uitgeverij Zwijsen - www.veiliglerenlezen.be


Instructie Verwerking

Verhaaldeel Themawand

Datum Structureerwoord

+ letter

Veilig & vlot

Werkbladen

Letterzetter

Woorddictee

op de

letterdoos

Instructiekalender

Aanbieding

structureerwoord

+ nieuwe letter

pagina 7

werkblad

4.12, 4.13, 4.14, 4.15

zak, das, pan,

hap, was, tas

pagina 25,

woordrijtjes bij

het pictogram

tak

Aanbieding zak + a.

Zie handleiding kern 4,

p. 52. (Gebruik de zelf

vervaardigde wandplaat

en structureerstrook van

zak).

Veilig leren lezen Artikelen - Sinterklaasproject kern 3

• Plaats het woordkaartje

zak bij de zak van Piet

op de thematafel.

Woensdag 24-11 zak, letter a pagina 14, 15, De gevulde schoen

16, 17

staat bij het dassenhol.

Piet zit tegen een

boom. Sint en het

paard staan erbij.

Das is bezig in

de zak van Piet te

kruipen.

werkblad

5.11, 5.12

hol, bal, lijm,

lees, wol, lip

• Maak zelf

enkele bordrijen

met l-woorden.

Zie Veilig & vlot

bij kern 4 t/m 6,

p. 19.

Aanbieding hol + o.

(Gebruik de zelf vervaardigde

wandplaat en

structureerstrook van

hol).

Das steekt zijn

kop uit het hol.

Naast hem staat

de schoen gevuld

met kruidnootjes.

Donderdag 25-11 hol, letter l pagina 18, 19

Einde verhaal

4

• Plaats het woordkaartje

hol bij het hol op de

thematafel.

werkblad 5.8

introductie werkboekje

sint en piet, werkblad

3, 5, 6, 7.

• Lees het verhaal op

werkblad 7 voor terwijl

de kinderen bij wijzen.

• Laat alle woorden piet

rood omcirkelen, de

woorden sint groen.

• Laat de tekst individueel

voorbereiden.

Geef daarna beurten.

piet, riem, ziek,

wiel, vier, kies

• Maak zelf

enkele bordrijen

met ie-woorden.

Zie Veilig & vlot

bij kern 4 t/m 6,

p. 17.

Aanbieding piet + ie.

(Gebruik de zelf vervaardigde

wandplaat en

structureerstrook van

piet).

Vrijdag 26-11 piet, letter ie Etiketeerwoorden

sint en piet aan

de themawand

toevoegen.

© Uitgeverij Zwijsen - www.veiliglerenlezen.be


Veilig leren lezen Artikelen - Sinterklaasproject kern 3

zak Illustrator:

5

© Uitgeverij Zwijsen - www.veiliglerenlezen.be

Gemma de Roos


Veilig leren lezen Artikelen - Sinterklaasproject kern 3

hol Illustrator:

6

© Uitgeverij Zwijsen - www.veiliglerenlezen.be

Gemma de Roos


Veilig leren lezen Artikelen - Sinterklaasproject kern 3

piet Illustrator:

7

© Uitgeverij Zwijsen - www.veiliglerenlezen.be

Gemma de Roos


Veilig leren lezen Artikelen - Sinterklaasproject kern 3

sint Illustrator:

8

© Uitgeverij Zwijsen - www.veiliglerenlezen.be

Gemma de Roos


u

Veilig leren lezen Artikelen - Sinterklaasproject kern 3

huis

weg

bos

zak

hol

piet

sint

9

© Uitgeverij Zwijsen - www.veiliglerenlezen.be


u

u

u

z a k

h o l

p ie

Veilig leren lezen Artikelen - Sinterklaasproject kern 3

10

t

© Uitgeverij Zwijsen - www.veiliglerenlezen.be

More magazines by this user
Similar magazines