04.09.2013 Views

Hulp in het buitenland - Audi

Hulp in het buitenland - Audi

Hulp in het buitenland - Audi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Audi</strong> Service<br />

Overzicht 2013


Voorwoord<br />

<strong>Audi</strong> is een merk dat vooruitstrevende technologie koppelt aan een<br />

rijke historie. Een solide basis, waarbij alles erop gericht is om <strong>het</strong><br />

u als <strong>Audi</strong> rijder zo comfortabel mogelijk te maken. Door onze<br />

vooruitstrevende modellen, maar ook door een uniek serviceniveau.<br />

De voorsprong van <strong>Audi</strong> blijkt eveneens uit <strong>het</strong> ondersteunende<br />

dienstenpakket. Doordachte serviceconcepten, waarbij elk<br />

onderdeel garant staat voor zekerheid en <strong>in</strong>dividueel gemak.<br />

3


4<br />

Inhoudsopgave<br />

Op de volgende pag<strong>in</strong>a’s hebben wij al onze diensten overzichtelijk voor u op een rij gezet. Bovendien v<strong>in</strong>dt u <strong>in</strong> dit overzicht <strong>in</strong>formatie<br />

over aantrekkelijke <strong>Audi</strong>producten, extra services en onderscheidende techniek.<br />

Pag<strong>in</strong>a 6 Onderhoud & Reparatie met <strong>Audi</strong> Orig<strong>in</strong>ele<br />

Onderdelen®<br />

Pag<strong>in</strong>a 7 APK<br />

Pag<strong>in</strong>a 8 Verlengde Variabele Onderhouds<strong>in</strong>tervallen<br />

(LongLife Service)<br />

Pag<strong>in</strong>a 9 <strong>Audi</strong> Tyre Service<br />

Pag<strong>in</strong>a 10 <strong>Audi</strong> Erkend Schadeherstel<br />

Pag<strong>in</strong>a 12 Ruitenservice<br />

Pag<strong>in</strong>a 14 <strong>Audi</strong> Clever Repair<br />

Pag<strong>in</strong>a 15 Airco Service<br />

Pag<strong>in</strong>a 16 <strong>Audi</strong> Mobiliteitsgarantie<br />

Pag<strong>in</strong>a 22 Digitaal Serviceplan<br />

Pag<strong>in</strong>a 23 <strong>Audi</strong> Car Plus Assurance<br />

Pag<strong>in</strong>a 27 Vervangend vervoer<br />

Pag<strong>in</strong>a 28 Haal- en brengservice<br />

Pag<strong>in</strong>a 29 Directaanname<br />

Pag<strong>in</strong>a 30 Sleutelservice<br />

Pag<strong>in</strong>a 31 <strong>Audi</strong> Park-l<strong>in</strong>e


Pag<strong>in</strong>a 32 <strong>Audi</strong> Orig<strong>in</strong>ele Accessoires®<br />

Pag<strong>in</strong>a 33 <strong>Audi</strong> exclusive - Personally yours<br />

Pag<strong>in</strong>a 34 <strong>Audi</strong> Magaz<strong>in</strong>e<br />

Pag<strong>in</strong>a 35 <strong>Audi</strong> Collectie<br />

Pag<strong>in</strong>a 36 <strong>Audi</strong> driv<strong>in</strong>g experience<br />

Pag<strong>in</strong>a 38 Fabrieksaflever<strong>in</strong>g<br />

Pag<strong>in</strong>a 40 Museum Mobile<br />

Pag<strong>in</strong>a 42 <strong>Audi</strong> A-Selectie<br />

Pag<strong>in</strong>a 43 <strong>Audi</strong> servicenummers<br />

Pag<strong>in</strong>a 44 Garanties van <strong>Audi</strong><br />

Pag<strong>in</strong>a 45 Technische Garantie<br />

Pag<strong>in</strong>a 50 Carrosserie- en lakgarantie<br />

5


6<br />

Onderhoud & Reparatie<br />

met <strong>Audi</strong> Orig<strong>in</strong>ele Onderdelen ®<br />

Kwaliteit is de optelsom van alle onderdelen. Anders gezegd: de<br />

keten is zo sterk als de zwakste schakel. Alleen als elk afzonderlijk<br />

deel nauwkeurig en betrouwbaar functioneert, kunt u optimaal op<br />

uw auto vertrouwen. Het merk <strong>Audi</strong> Orig<strong>in</strong>ele Onderdelen® staat<br />

garant voor een hoge productiekwaliteit en beproefde veiligheid.<br />

De kwaliteitseisen zijn precies omschreven en <strong>het</strong> productieproces<br />

wordt streng gecontroleerd. Kortom, uw <strong>Audi</strong> is <strong>in</strong> goede handen<br />

bij de <strong>Audi</strong> Servicepartner. Zij gebruiken orig<strong>in</strong>ele onderdelen<br />

van <strong>Audi</strong> en hebben de kennis en ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> huis die hoort bij de<br />

vooruitstrevende techniek van <strong>Audi</strong>. Door de offerte weet u vooraf<br />

waar u aan toe bent bij een onderhoudsbeurt of een reparatie.<br />

Op alle <strong>Audi</strong> Orig<strong>in</strong>ele Onderdelen®, <strong>Audi</strong> Orig<strong>in</strong>ele Ruilonderdelen<br />

en montagewerkzaamheden krijgt u twee jaar garantie.


APK<br />

Als uw <strong>Audi</strong> (diesel of gas) drie jaar of ouder is dan moet deze<br />

een eerste Algemene Periodieke Keur<strong>in</strong>g (APK) ondergaan*.<br />

Voor <strong>Audi</strong>’s met benz<strong>in</strong>emotoren is dit na vier jaar. Hiervoor is<br />

de <strong>Audi</strong> Servicepartner <strong>het</strong> juiste adres. Mocht er onverhoopt een<br />

defect zijn, uw <strong>Audi</strong> Servicepartner heeft de meeste vervang<strong>in</strong>gsonderdelen<br />

gewoon op voorraad. Het voordeel voor u: een snellere<br />

keur<strong>in</strong>g. U betaalt <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met onderhoud alleen voor de<br />

viergasmet<strong>in</strong>g (benz<strong>in</strong>e) of EOBD-test (diesel) en de afmeldkosten.<br />

Ook voor de APK kunt u gebruikmaken van de haal- en brengservice<br />

of een vervangende auto. Vraag uw <strong>Audi</strong> Servicepartner naar de<br />

voorwaarden.<br />

* Voor een dieselmotor geldt dit na 3 jaar, daarna elk jaar. Voor een benz<strong>in</strong>emotor geldt dit na 4 jaar, gevolgd door 2 jaar, nogmaals 2 jaar en daarna elk jaar.<br />

7


8<br />

Verlengde Variabele<br />

Onderhouds<strong>in</strong>tervallen (LongLife Service)<br />

Deze service maakt duidelijk hoe de vooruitstrevende <strong>Audi</strong> technologie <strong>in</strong> uw voordeel werkt. Dankzij de moderne motoren en de speciaal<br />

hiervoor ontwikkelde motoroliën heeft uw <strong>Audi</strong> m<strong>in</strong>der vaak onderhoud nodig en bepalen onder andere de gebruiksomstandigheden de<br />

lengte van <strong>het</strong> <strong>in</strong>terval. Bovendien is deze technologie ook beter voor <strong>het</strong> milieu, want afhankelijk van <strong>het</strong> rijgedrag worden onderdelen<br />

vervangen en vloeistoffen ververst. De service-<strong>in</strong>tervalmeld<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>in</strong>strumentenpaneel waarschuwt u voor de volgende onderhoudsbeurt.<br />

Kijk voor meer <strong>in</strong>formatie <strong>in</strong> de onderhouds- en <strong>in</strong>structieboekjes van uw <strong>Audi</strong> of vraag <strong>het</strong> aan uw service adviseur.


<strong>Audi</strong> Tyre Service<br />

Waarom w<strong>in</strong>terbanden?<br />

Zó is <strong>het</strong> zomer en zó is <strong>het</strong> w<strong>in</strong>ter. Laat u niet verrassen door de<br />

elementen en monteer tijdig de juiste banden onder uw <strong>Audi</strong>.<br />

Voor uw banden beg<strong>in</strong>t de w<strong>in</strong>ter al bij 7°C. Onder deze<br />

temperatuur heeft u w<strong>in</strong>terbanden nodig om optimale grip en<br />

flexibiliteit te hebben. Een w<strong>in</strong>terband zorgt niet alleen bij sneeuw<br />

en ijzel voor een optimale grip, maar verm<strong>in</strong>dert tevens de kans<br />

op aquaplan<strong>in</strong>g. Dus ook <strong>in</strong> de regenachtige maanden biedt een<br />

w<strong>in</strong>terband voordeel.<br />

* De aangegeven tarieven geven de stand van januari 2013 weer.<br />

Boek uw plaats <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> <strong>Audi</strong> bandenhotel<br />

<strong>Audi</strong> Tyre Service is speciaal ontwikkeld om u als <strong>Audi</strong> rijder <strong>het</strong><br />

hele jaar door optimale bandenservice te bieden. Voor de aanschaf,<br />

de montage en de opslag van uw zomer- en w<strong>in</strong>terbanden<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> speciale <strong>Audi</strong> bandenhotel, kunt u terecht bij uw <strong>Audi</strong><br />

Servicepartner. Uw band-/wielcomb<strong>in</strong>aties worden geregistreerd<br />

en zorgvuldig opgeslagen. Voor een snelle en zorgeloze wissel van<br />

zomer naar w<strong>in</strong>terset en omgekeerd. De opslagkosten hiervoor<br />

bedragen slechts € 75,-* per seizoen, <strong>in</strong>clusief éénmalige montage<br />

van uw zomer- of w<strong>in</strong>terbanden.<br />

9


10<br />

<strong>Audi</strong> Erkend Schadeherstel<br />

U verwacht van uw auto optimale veiligheid. U rijdt per slot van reken<strong>in</strong>g niet voor niets <strong>Audi</strong>. Uw <strong>Audi</strong> is gebouwd op basis<br />

van zeer strenge veiligheidsnormen en uitgerust met tal van geavanceerde veiligheidsvoorzien<strong>in</strong>gen. Herstel van schade aan<br />

uw <strong>Audi</strong> is dan ook <strong>het</strong> exclusieve dome<strong>in</strong> van <strong>het</strong> <strong>Audi</strong> Erkend Schadeherstelbedrijf. Schadeherstel is specialistenwerk.<br />

Niet alleen de zichtbare schade wordt hersteld, ook eventuele onzichtbare onvolkomenheden worden gecontroleerd en gerepareerd.<br />

Zo kunt u erop rekenen dat uw <strong>Audi</strong> weer voor de volle 100% voldoet aan alle kwaliteits- en veiligheidsnormen die <strong>Audi</strong> hanteert.


<strong>Audi</strong> Erkend Schadeherstel bij uw <strong>Audi</strong> Servicepartner houdt <strong>in</strong>:<br />

• 24 uursservice 0800 - 28 34 48 57<br />

• Herstel door specialisten die uitsluitend <strong>Audi</strong> Orig<strong>in</strong>ele Onderdelen® gebruiken<br />

• 4 jaar garantie op vervangen carrosseriedelen, spuitwerk en arbeidsloon<br />

• 2 jaar garantie op overige gemonteerde onderdelen<br />

• Oorspronkelijke fabrieksgarantie blijft van kracht<br />

• Veiligheidskenmerken weer <strong>in</strong> orig<strong>in</strong>ele staat<br />

• De restwaarde van uw <strong>Audi</strong> blijft gewaarborgd<br />

• Gratis vervangend vervoer<br />

• Complete f<strong>in</strong>anciële afwikkel<strong>in</strong>g wordt verzorgd<br />

11


12<br />

Ruitenservice<br />

Vervangen of repareren<br />

De carrosserie van uw <strong>Audi</strong> is voorzien van een beschermende kooiconstructie, waarvan de ruiten een essentieel onderdeel uitmaken.<br />

Een nieuwe ruit moet daarom worden vastgelijmd volgens een speciale methode. Ook is uw <strong>Audi</strong> meer en meer uitgerust met slimme<br />

elektronische systemen waarbij een camera achter de ruit <strong>het</strong> werkt doet. Uw <strong>Audi</strong> Servicepartner en de technieken van <strong>Audi</strong> Ruitenservice<br />

zorgen dat uw auto na vervang<strong>in</strong>g weer volledig voldoet aan de fabrieksspecificaties.<br />

Een ruit met een kle<strong>in</strong>e beschadig<strong>in</strong>g kan vaak snel en eenvoudig gerepareerd worden met een speciale hars. Uw <strong>Audi</strong> Servicepartner<br />

kan de ruit zo goed als onzichtbaar repareren. Zo voorkomt u doorscheuren en eventuele vervang<strong>in</strong>g van de hele ruit.<br />

Ruitschade kan u altijd overkomen. Daarom staat <strong>Audi</strong> dag en nacht voor u klaar: U kunt ons 24 uur per dag bereiken op ons centrale<br />

servicenummer 0800 - 28 34 48 57. Overdag kunt u contact opnemen met uw <strong>Audi</strong> dealer. Ook buiten kantooruren en <strong>in</strong> <strong>het</strong> weekend<br />

kunt u terecht op <strong>het</strong> centrale service nummer.


De zes zekerheden van ruitenservice:<br />

• Kort<strong>in</strong>g op eigen risico<br />

• 24 uursservice via 0800 - 28 34 48 57<br />

• Snel en voordelig<br />

• Nog geldende fabrieksgarantie blijft onverm<strong>in</strong>derd van kracht<br />

• Reparatie wordt uitgevoerd met orig<strong>in</strong>ele onderdelen en door vakkundige specialisten<br />

• Kwaliteit = veiligheid<br />

13


14<br />

<strong>Audi</strong> Clever Repair<br />

Kle<strong>in</strong>e beschadig<strong>in</strong>gen aan uw <strong>Audi</strong> door dagelijks gebruik zijn<br />

onvermijdelijk. Zowel <strong>het</strong> <strong>in</strong>terieur als <strong>het</strong> exterieur lopen <strong>het</strong><br />

risico om beschadigd te raken. Uw <strong>Audi</strong> Servicepartner kan met<br />

behulp van speciaal ontwikkelde methodes (parkeer)deukjes<br />

of kle<strong>in</strong>e oppervlakkige krassen vrijwel onzichtbaar herstellen.<br />

Een nieuw onderdeel, zwaar gereedschap of overspuiten is<br />

hierbij niet nodig. Uw <strong>Audi</strong> ziet er weer uit als nieuw.<br />

Een technische voorsprong die u tijd en geld bespaart.<br />

<strong>Audi</strong> kent de volgende voordelige<br />

mogelijkheden van Clever Repair:<br />

• Uitdeuken zonder spuiten<br />

• Spot repair<br />

• Bumperreparatie<br />

• Velgreparatie<br />

• Bekled<strong>in</strong>gherstel<br />

• Ontgeuren<br />

• Dashboardherstel<br />

• Steenslagreparatie


Airco Service<br />

Aircondition<strong>in</strong>g is een vitaal onderdeel van <strong>het</strong> comfort dat elke<br />

<strong>Audi</strong> biedt. Het is dan ook van belang dat <strong>het</strong> systeem optimaal<br />

functioneert. Om uitval van uw airco en daarmee kostbare reparaties<br />

<strong>in</strong> de toekomst te voorkomen, biedt <strong>Audi</strong> de Airco Service: een doeltreffende<br />

onderhoudsmethode om de aircondition<strong>in</strong>g <strong>in</strong> topconditie<br />

te houden.<br />

De <strong>Audi</strong> Airco Service bestaat uit verschillende onderdelen:<br />

Airco Check<br />

Controle van werk<strong>in</strong>g essentiële onderdelen en vaststell<strong>in</strong>g of<br />

er een Airco Onderhoudsbeurt nodig is.<br />

Vervangen stof- en pollenfilter<br />

Schone lucht, geen vettige aanslag op ramen, optimale doorstroom<br />

uit de ventilatieroosters.<br />

Airco Geurbehandel<strong>in</strong>g<br />

Na de geurbehandel<strong>in</strong>g ruikt uw auto weer heerlijk fris.<br />

Alle schadelijke bacteriën worden verwijderd uit <strong>het</strong> systeem.<br />

Airco Onderhoudsbeurt<br />

Complete onderhoudsbeurt voor uw aircosysteem.<br />

Uw aircondition<strong>in</strong>g is weer als nieuw, klaar voor de zomer.<br />

15


16<br />

<strong>Audi</strong> Mobiliteitsgarantie<br />

Iedere nieuwe <strong>Audi</strong> gaat vergezeld van Mobiliteitsgarantie.<br />

24 uur per dag en <strong>in</strong> bijna heel Europa staat onze hulpverlen<strong>in</strong>g<br />

paraat. Krijgt u pech? Wij zorgen ervoor dat u weer op weg kunt.<br />

De kosten van de hulpverlen<strong>in</strong>g komen voor onze reken<strong>in</strong>g.<br />

<strong>Hulp</strong> bij pech<br />

Het gemak van <strong>Audi</strong> Mobiliteitsgarantie komt van pas als uw<br />

<strong>Audi</strong> ooit stil mocht vallen als gevolg van een technisch defect.<br />

Of wanneer een kle<strong>in</strong>e reparatie of handel<strong>in</strong>g ter plaatse<br />

noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij een lege brandstoftank of een<br />

lekke band. In al deze situaties zijn de kosten van de hulpverlen<strong>in</strong>g<br />

voor reken<strong>in</strong>g van <strong>Audi</strong>.


In andere gevallen kunt u ook een beroep doen op de <strong>Audi</strong><br />

hulpverlen<strong>in</strong>g, alleen zijn de kosten voor uw eigen reken<strong>in</strong>g.<br />

Voorbeelden hiervan zijn onder meer:<br />

• Naderhand verkeerd <strong>in</strong>gebouwde accessoires<br />

• Sleutel <strong>in</strong> afgesloten auto achtergelaten<br />

• Vastgevroren onderdelen<br />

• Achterstallig onderhoud of geadviseerde reparaties<br />

die niet zijn uitgevoerd<br />

• Ongeval of de gevolgen daarvan en diefstal of pog<strong>in</strong>g daartoe<br />

Centraal servicenummer<br />

Wanneer u met pech staat, ongeacht of dat bij u thuis voor de<br />

deur is of elders <strong>in</strong> Nederland, hoeft u enkel <strong>het</strong> gratis nummer<br />

0800 - 28 34 48 57 te bellen. Ook bij schade of ruitschade is dit<br />

servicenummer 24 uur per dag bereikbaar.<br />

De alarmcentrale schakelt de dichtstbijzijnde <strong>Audi</strong> Servicepartner<br />

of een andere professionele hulpverlener <strong>in</strong>. En u wordt vervolgens<br />

weer op weg geholpen.<br />

17


18<br />

Uitgebreide ondersteun<strong>in</strong>g<br />

Soms kan een mankement niet ter plaatse worden verholpen.<br />

Ook dan zorgt <strong>Audi</strong> ervoor dat u weer zo snel mogelijk mobiel<br />

bent. Uw auto wordt voor reparatie naar de dichtstbijzijnde <strong>Audi</strong><br />

Servicepartner gebracht. Mocht blijken dat reparatie b<strong>in</strong>nen drie<br />

uur niet mogelijk is, dan biedt <strong>Audi</strong> u de volgende service:<br />

• Vervangende auto voor de duur van de reparatie (maximaal<br />

vijf dagen plus eventueel een direct opvolgend weekend of<br />

opvolgende feestdagen).<br />

• Vergoed<strong>in</strong>g van de kosten (taxi/openbaar vervoer) voor uw<br />

vervoer naar de <strong>Audi</strong> Servicepartner tot maximaal € 80,-.<br />

• Vergoed<strong>in</strong>g van onder meer parkeergeld en telefoonkosten<br />

tot maximaal € 30,-.<br />

• Onderdelenservice, bijvoorbeeld <strong>het</strong> per expresse versturen van<br />

de benodigde onderdelen <strong>in</strong> West-Europa.<br />

• Hotelovernacht<strong>in</strong>g (maximaal vijf dagen, <strong>in</strong>clusief ontbijt) voor<br />

u en uw passagiers.<br />

• Vergoed<strong>in</strong>g van verder reizen met vliegtuig of tre<strong>in</strong>, <strong>in</strong>dien u<br />

geen gebruik maakt van een vervangende auto. De vergoed<strong>in</strong>g<br />

bedraagt maximaal € 450,- per persoon voor u en uw passagiers.<br />

• Repatriër<strong>in</strong>g van de auto tot maximaal € 500,- als reparatie niet<br />

mogelijk is. Wanneer u de auto zelf ophaalt, behoudt u <strong>het</strong> recht<br />

op deze vergoed<strong>in</strong>g.


<strong>Audi</strong> Mobiliteitsgarantie <strong>in</strong><br />

Europa<br />

Ook <strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>buitenland</strong> kunt u hulp en ondersteun<strong>in</strong>g <strong>in</strong>roepen.<br />

U draait een ‘0’ voor <strong>het</strong> al genoemde servicenummer:<br />

00800 - 28 34 48 57. Vervolgens wordt u <strong>in</strong> contact gebracht<br />

met de hulpdienst <strong>in</strong> <strong>het</strong> betreffende land. Zij volgen de<br />

hulpverlen<strong>in</strong>g verder op en dragen zorg voor de uitvoer<strong>in</strong>g hiervan.<br />

Mocht <strong>het</strong> servicenummer om technische redenen niet<br />

bereikbaar zijn, dan kunt u direct naar Nederland bellen via<br />

telefoonnummer: (0031) 33 49 49 102 (niet gratis). Dat geldt<br />

ook als er taalproblemen zijn; vanuit Nederland wordt dan de<br />

communicatie met de plaatselijke hulpdienst verzorgd.<br />

Het kan gebeuren dat u <strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>buitenland</strong> de kosten voor hulpverlen<strong>in</strong>g<br />

moet voorschieten. In Nederland kunt u de kosten<br />

declareren bij uw <strong>Audi</strong> Servicepartner door de orig<strong>in</strong>ele reken<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> te dienen. Uitgebreide <strong>in</strong>formatie en tips over <strong>Audi</strong> Mobiliteitsgarantie<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>buitenland</strong> v<strong>in</strong>dt u <strong>in</strong> de brochure ‘<strong>Hulp</strong> bij pech <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

<strong>buitenland</strong>’ en op audi.nl<br />

<strong>Audi</strong> Mobiliteitsgarantie is geldig<br />

<strong>in</strong> de volgende landen:<br />

België, Bosnië-Herzegov<strong>in</strong>a, Bulgarije, Denemarken, Duitsland,<br />

Estland, F<strong>in</strong>land, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije,<br />

Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië,<br />

Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal,<br />

Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en<br />

Zwitserland.<br />

19


20<br />

Mobiliteit blijft gewaarborgd<br />

<strong>Audi</strong> Mobiliteitsgarantie hoort bij iedere nieuwe <strong>Audi</strong> en geldt tot<br />

de eerste grote onderhoudsbeurt die volgens fabrieksvoorschrift<br />

moet plaatsv<strong>in</strong>den. In alle volgende jaren kunt u een beroep blijven<br />

doen op <strong>Audi</strong> Mobiliteitsgarantie, mits u aan één voorwaarde<br />

voldoet: u laat <strong>het</strong> reguliere onderhoud en de geadviseerde<br />

reparatiewerkzaamheden op tijd uitvoeren door een officiële<br />

<strong>Audi</strong> Servicepartner.<br />

Alsnog aanspraak maken<br />

Het kan zijn dat u nog geen aanspraak kunt maken op <strong>Audi</strong><br />

Mobiliteitsgarantie, doordat u of de vorige eigenaar van uw<br />

<strong>Audi</strong> onderhoud of reparaties elders heeft laten uitvoeren.<br />

U kunt dan alsnog kiezen voor deze service. Als u bij een officiële<br />

<strong>Audi</strong> Servicepartner een grote onderhoudsbeurt en de geadviseerde<br />

reparaties laat uitvoeren en de stempels <strong>in</strong> uw serviceboekje of<br />

aanteken<strong>in</strong>g <strong>in</strong> uw Digtaal Serviceplan ontvangt, heeft u volledig<br />

recht op <strong>Audi</strong> Mobiliteitsgarantie.


Garantiebewijs<br />

Na iedere grote onderhoudsbeurt voorziet uw <strong>Audi</strong> Servicepartner uw<br />

serviceboekje van twee stempels. Dit boekje geeft u <strong>het</strong> recht op <strong>Audi</strong><br />

Mobiliteitsgarantie; zorgt u er daarom voor dat <strong>het</strong> te allen tijde <strong>in</strong> de<br />

auto ligt.<br />

21


22<br />

Digitaal Serviceplan<br />

U heeft <strong>in</strong> uw <strong>Audi</strong> een Serviceplan liggen, <strong>het</strong> bekende<br />

serviceboekje.<br />

Voorheen werd <strong>in</strong> dit serviceboekje een stempel geplaatst na<br />

<strong>het</strong> uitvoeren van een onderhoudsbeurt. Voor een eenvoudige<br />

en betrouwbare vastlegg<strong>in</strong>g van de uitgevoerde service- en<br />

onderhoudswerkzaamheden wordt deze stempel nu vervangen<br />

door <strong>het</strong> Digitaal Serviceplan.<br />

Deze digitale vastlegg<strong>in</strong>g biedt u de zekerheid dat <strong>het</strong> onderhoud<br />

aan uw <strong>Audi</strong> volgens de fabrieksvoorschriften is uitgevoerd met alle<br />

garanties die daar bij horen. Iedere <strong>Audi</strong> dealer heeft zo met één<br />

druk op de knop uw waterdichte service overzicht.<br />

Na iedere servicebeurt wordt de onderhoudshistorie van uw<br />

<strong>Audi</strong> aangevuld en bijgevoegd als uitdraai <strong>in</strong> <strong>het</strong> Serviceplan.


<strong>Audi</strong> Car Plus Assurance<br />

<strong>Audi</strong> biedt u graag <strong>het</strong> comfort van zorgeloos autorijden.<br />

Innovatieve techniek, elegant design en dynamische<br />

rijeigenschappen; <strong>Audi</strong> weet deze kwaliteiten al jarenlang<br />

met veel succes op perfecte wijze te <strong>in</strong>tegreren <strong>in</strong><br />

vooruitstrevende modellen. En dankzij de fabrieksgarantie<br />

van 2 jaar kunt u optimaal van uw <strong>Audi</strong> genieten. Tijdens<br />

deze looptijd hoeft u zich geen zorgen te maken over<br />

eventuele onverwachte kosten of reparaties. Wat gebeurt<br />

er wanneer de fabrieksgarantie e<strong>in</strong>digt? Om na afloop van<br />

de fabrieksgarantie toch verzekerd te zijn van een uitstekende<br />

dekk<strong>in</strong>g tegen onverwachte reparatiekosten is er de <strong>Audi</strong> Car<br />

Plus Assurance. Deze verzeker<strong>in</strong>g biedt u aansluitend op de<br />

fabrieksgarantie nog eens 1 of 2 jaar extra zekerheid tegen<br />

een zeer aantrekkelijke premie.<br />

Een complete verzeker<strong>in</strong>g met<br />

veel voordelen<br />

De <strong>Audi</strong> Car Plus Assurance heeft een zeer complete dekk<strong>in</strong>g<br />

die u veel voordelen biedt. U kunt de <strong>Audi</strong> Car Plus Assurance<br />

direct afsluiten bij de aankoop van een nieuwe <strong>Audi</strong>, maar ook<br />

op een later tijdstip gedurende de 2-jarige looptijd van de<br />

fabrieksgarantie. Ook wanneer u niet de eerste eigenaar bent<br />

van uw <strong>Audi</strong>. Na afloop van de fabrieksgarantie is <strong>het</strong> niet<br />

meer mogelijk een <strong>Audi</strong> Car Plus Assurance af te sluiten.<br />

23


24<br />

Uitgebreide dekk<strong>in</strong>g<br />

In iedere <strong>Audi</strong> is tegenwoordig een aircosysteem aanwezig.<br />

Het gemak van dit systeem en <strong>het</strong> comfort die <strong>het</strong> biedt, zijn<br />

<strong>in</strong>middels vanzelfsprekend geworden. Des te vervelender is <strong>het</strong><br />

wanneer de airco <strong>in</strong> uw auto niet meer werkt. Zoiets komt altijd<br />

ongelegen. In zo’n geval is <strong>het</strong> prettig om er verzekerd van te<br />

zijn dat uw <strong>Audi</strong> dealer uw airco snel en vakkundig repareert.<br />

De kosten van deze reparatie zijn geheel gedekt door de <strong>Audi</strong><br />

Car Plus Assurance. U ontvangt ook geen factuur, want de<br />

<strong>Audi</strong> dealer zorgt voor de afhandel<strong>in</strong>g.<br />

En dit is slechts één voorbeeld van hoe de <strong>Audi</strong> Car Plus<br />

Assurance werkt. De omvangrijke dekk<strong>in</strong>g is vrijwel gelijk aan<br />

die van de fabrieksgarantie en gaat van zijairbags en veiligheidsgordels<br />

tot centrale deurvergrendel<strong>in</strong>g en spiegelverwarm<strong>in</strong>g.<br />

Naast auto-onderdelen vallen ook elektronica als de radio en <strong>het</strong><br />

navigatiesysteem van uw <strong>Audi</strong> onder de dekk<strong>in</strong>g. Deze accessoires<br />

moeten echter wel <strong>in</strong> de fabriek of door een <strong>Audi</strong> dealer als<br />

<strong>Audi</strong> Orig<strong>in</strong>ele Accessoires® zijn <strong>in</strong>gebouwd. Ook horen deze<br />

accessoires al <strong>in</strong> de auto aanwezig te zijn bij <strong>het</strong> afsluiten van<br />

de <strong>Audi</strong> Car Plus Assurance.


Een ruime keuze.<br />

De <strong>Audi</strong> Car Plus Assurance houdt reken<strong>in</strong>g met uw wensen en<br />

hoeveel kilometers u per jaar rijdt. Zo kunt u de voor u meest<br />

gunstige polis selecteren. Rijdt u niet langer dan 3 jaar <strong>in</strong> uw<br />

auto, dan is <strong>het</strong> uiteraard niet noodzakelijk om een verzeker<strong>in</strong>g<br />

voor 2 jaar af te sluiten. En rijdt u niet zo veel kilometers, dan<br />

wilt u natuurlijk graag m<strong>in</strong>der premie betalen.<br />

De premie van de verzeker<strong>in</strong>g is afhankelijk van drie zaken:<br />

• <strong>het</strong> motorvermogen van uw <strong>Audi</strong>;<br />

• de looptijd;<br />

• een maximale kilometergrens.<br />

25


26<br />

Tarieven.<br />

<strong>Audi</strong> biedt u tijdelijk extra scherpe actietarieven van de <strong>Audi</strong> Car Plus<br />

Assurance, afhankelijk van <strong>het</strong> model dat u rijdt. Zo wordt <strong>het</strong> nu nog<br />

aantrekkelijker om zorgeloos <strong>Audi</strong> te rijden.<br />

Overtuigd van de <strong>Audi</strong> Car Plus Assurance? Maak dan direct gebruik van<br />

de voordelen en sluit deze meteen af bij uw <strong>Audi</strong> dealer.<br />

De zekerheid van zorgeloos rijden beg<strong>in</strong>t bij de <strong>Audi</strong> dealer.<br />

Kom langs voor meer <strong>in</strong>formatie over voorwaarden en de scherpe<br />

premies. Kijk voor <strong>het</strong> meest recente overzicht van alle tarieven op<br />

<strong>Audi</strong>bank.nl<br />

* Tarieven van 1 januari 2013.<br />

Premie 12 maanden (2+1)*<br />

Model 100.000 km<br />

A1 € 99,-<br />

A3 € 129,-<br />

A4 € 169,-<br />

A5 € 179,-<br />

A6 € 199,-<br />

A7 € 319,-<br />

Q3 € 169,-<br />

Q5 € 249,-<br />

Q7 € 319,-<br />

TT € 169,-<br />

A8 € 319,-<br />

R8 € 429,-<br />

De premie is <strong>in</strong>clusief 21% assurantiebelast<strong>in</strong>g.


Vervangend vervoer<br />

Uw mobiliteit is ook voor ons <strong>het</strong> belangrijkste. Een voordelige <strong>Audi</strong> huurauto is bij reparatie of onderhoud vanzelfsprekend beschikbaar.<br />

Of u nu gebruikmaakt van onze haal- en brengservice of zelf uw auto naar de Servicepartner brengt: als u vooraf aan ons kenbaar<br />

maakt dat u – tegen een ger<strong>in</strong>ge vergoed<strong>in</strong>g – over een vervangende auto wenst te beschikken, reserveren wij deze direct voor u.<br />

Bij <strong>Audi</strong> Erkend Schadeherstel is uw vervangende <strong>Audi</strong> altijd gratis. Informeer bij uw dealer naar de geldende tarieven per model.<br />

27


28<br />

Haal- en brengservice<br />

De service die reken<strong>in</strong>g houdt met uw agenda. Uw <strong>Audi</strong> is toe aan<br />

een onderhoudsbeurt, maar van uw agenda krijgt u geen tijd om<br />

naar de <strong>Audi</strong> Servicepartner te gaan. Geen probleem, dan komt de<br />

<strong>Audi</strong> Servicepartner toch gewoon naar u toe. Hij haalt uw auto op<br />

en brengt deze ook weer terug. Of u wordt na afgifte van uw auto<br />

even weggebracht naar uw bestemm<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de buurt. Informeert<br />

u naar de actuele tarieven en voorwaarden van de haal- en<br />

brengservice. Deze zijn afhankelijk van de afstand van uw huis of<br />

bestemm<strong>in</strong>g tot aan de servicevestig<strong>in</strong>g.


Directaanname<br />

<strong>Audi</strong> <strong>in</strong>troduceert Directaanname. Een nieuwe dimensie <strong>in</strong> service<br />

waarbij <strong>Audi</strong> u volledige transparantie biedt <strong>in</strong> onderhoud of<br />

reparatie van uw auto. Zo weet u exact waarom bepaalde onderdelen<br />

van uw auto vervangen of gerepareerd dienen te worden en<br />

welke kosten hieraan verbonden zijn. Premium service dat staat<br />

voor duidelijkheid, op een bijzonder aangename manier.<br />

29


30<br />

Sleutelservice<br />

De sleutel van uw <strong>Audi</strong> is meer dan alleen een portier- en contactsleutel.<br />

Om diefstal te voorkomen is iedere <strong>Audi</strong> van na 1999<br />

uitgerust met een <strong>in</strong>gebouwde wegrijblokker<strong>in</strong>g. Uw autosleutels<br />

zijn voorzien van een transponder, die de blokker<strong>in</strong>g opheft zodra<br />

u de sleutel <strong>in</strong> <strong>het</strong> contact steekt. Mocht u onverhoopt uw sleutels<br />

kwijtraken, gaat u dan naar de dichtstbijzijnde <strong>Audi</strong> Servicepartner<br />

met uw autopapieren en uw geldige legitimatiebewijs. Deze zet een<br />

speciale procedure <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g en bezorgt u een nieuwe set sleutels.<br />

De <strong>Audi</strong> Servicepartner kan u verder <strong>in</strong>formeren over de procedure<br />

en de kosten.


<strong>Audi</strong> Park-l<strong>in</strong>e<br />

<strong>Audi</strong> en Park-l<strong>in</strong>e lossen uw parkeerergernissen op. Uit onderzoek<br />

blijkt dat parkeren een van de grootste ergernissen van de<br />

Nederlandse automobilist is. Hoge parkeertarieven, defecte<br />

parkeerautomaten, vooraf betalen, vaak verplicht met chipknip.<br />

Maar <strong>Audi</strong> heeft <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met Park-l<strong>in</strong>e <strong>het</strong> antwoord.<br />

Hoe werkt <strong>het</strong>?<br />

Met mobiel parkeren van <strong>Audi</strong> Park-l<strong>in</strong>e start en stopt u de parkeertijd<br />

eenvoudig via uw mobiele telefoon. U hoeft niet meer van<br />

tevoren te bedenken hoe lang u wegblijft. Dat scheelt veel<br />

frustratie en bovendien parkeerboetes. Met <strong>Audi</strong> Park-l<strong>in</strong>e betaalt<br />

u alleen voor de werkelijk geparkeerde tijd en dus nooit te veel.<br />

En aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van de maand worden alle parkeerkosten eenvoudig<br />

afgerekend via uw bankreken<strong>in</strong>g of creditcard.<br />

www.park-l<strong>in</strong>e.nl/home_waar.htm<br />

Wat kost <strong>het</strong>?<br />

<strong>Audi</strong> rijders genieten de nodige voordelen als ze lid worden van<br />

Park-l<strong>in</strong>e. Zo betaalt u geen registratiekosten (normaal € 10,-).<br />

Daarnaast betaalt u slechts € 0,25 per parkeeractie plus <strong>het</strong><br />

geldende parkeertarief (normaal € 0,50 per parkeeractie). U kunt<br />

ook kiezen voor een maandabonnement met extra’s zoals een<br />

persoonlijke assistente voor onderweg. Met deze aanbied<strong>in</strong>g<br />

wordt mobiel parkeren wel heel aantrekkelijk voor <strong>Audi</strong> rijders.<br />

Met Park-l<strong>in</strong>e kunt u <strong>in</strong> steeds meer steden parkeren. Park-l<strong>in</strong>e is onder<br />

andere beschikbaar <strong>in</strong> Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Leiden,<br />

Delft, Den Haag, Gron<strong>in</strong>gen, Nijmegen, E<strong>in</strong>dhoven, Leeuwarden en<br />

vele andere steden.<br />

31


32<br />

<strong>Audi</strong> Orig<strong>in</strong>ele Accessoires ®<br />

Nog voordat een <strong>Audi</strong> op de markt verschijnt, worden <strong>Audi</strong><br />

Orig<strong>in</strong>ele Accessoires® ontwikkeld, getest en afgestemd, samen<br />

met de Research en Development afdel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> Ingolstadt.<br />

De accessoires worden volgens dezelfde strenge criteria vervaardigd<br />

als uw <strong>Audi</strong>. Ook optisch passen ze perfect op uw <strong>Audi</strong>.<br />

Bij de keuze leggen wij, net zoals bij onze auto’s, de nadruk op<br />

waarde, kwaliteit en levensduur. U rijdt een <strong>Audi</strong>, dus wilt u voor<br />

Het <strong>Audi</strong> accessoires-programma is verdeeld <strong>in</strong>:<br />

Communicatie <strong>Audi</strong>o- en navigatiesystemen, iPod <strong>in</strong>terface, Rear Seat Enterta<strong>in</strong>ment.<br />

Comfort en bescherm<strong>in</strong>g Lederen <strong>in</strong>terieur, mattenset, zonnegordijnen, afscheid<strong>in</strong>gsrek.<br />

Vervoer Dakdragers, ski-, surfplank- en fietsdragers, trekhaak.<br />

Sport en design Lichtmetalen velgen, diverse spoilers, sideskirts, tun<strong>in</strong>g.<br />

Lifestyle Kled<strong>in</strong>g, lederwaren, horloges en m<strong>in</strong>iaturen.<br />

accessoires geen compromis sluiten. Gegarandeerde kwaliteit,<br />

zekerheid en functionaliteit tot <strong>in</strong> de kle<strong>in</strong>ste details zijn de<br />

overtuigende argumenten om voor orig<strong>in</strong>ele accessoires te kiezen.<br />

Vraag bij uw <strong>Audi</strong> Servicepartner naar <strong>het</strong> omvangrijke <strong>Audi</strong><br />

accessoires-programma voor uw <strong>in</strong>dividuele wensen. Ontdek <strong>het</strong><br />

brede aanbod en profiteer van 2 jaar garantie.


<strong>Audi</strong> exclusive - Personally yours<br />

Hoogwaardig leder en alcantara, fraaie houtsoorten en decoratielijsten,<br />

lakkleuren en speciale uitrust<strong>in</strong>gsdetails – u heeft de vrije<br />

keuze uit een exclusief aanbod. Wat betreft materialen, kleuren en<br />

comb<strong>in</strong>atiemogelijkheden zijn er bijna geen grenzen, want bij ons<br />

heeft u de regie bij <strong>het</strong> samenstellen van uw gepersonaliseerde <strong>Audi</strong>.<br />

Lederen bekled<strong>in</strong>g<br />

Toon uw eigen stijl <strong>in</strong> <strong>het</strong> <strong>in</strong>terieur van uw <strong>Audi</strong>. Met de lederen<br />

bekled<strong>in</strong>g van <strong>Audi</strong> exclusive ontstaan bijzonder fraaie <strong>in</strong>terieurs<br />

met een exquise afwerk<strong>in</strong>g. Met <strong>het</strong> uitgebreide aanbod <strong>in</strong><br />

leersoorten, kleuren en stiksel, zijn er vele mogelijkheden.<br />

Decoratielijsten<br />

Met de decoratielijsten van <strong>Audi</strong> exclusive bepaalt u de sfeer die u <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> <strong>in</strong>terieur wilt creëren: sportief of elegant – geheel volgens<br />

uw eigen smaak.<br />

Individuele lakkleuren<br />

Met de <strong>in</strong>dividuele lakkleuren van <strong>Audi</strong> exclusive worden dromen<br />

waar. Zo maakt u een unieke <strong>Audi</strong>, die uw smaak optimaal<br />

weerspiegelt.<br />

33


34<br />

<strong>Audi</strong> Magaz<strong>in</strong>e<br />

<strong>Audi</strong> Magaz<strong>in</strong>e verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis toegestuurd aan alle <strong>Audi</strong> rijders.<br />

Het magaz<strong>in</strong>e wordt daarnaast <strong>in</strong> de kiosk aangeboden voor de losse verkoop. Het <strong>Audi</strong><br />

Magaz<strong>in</strong>e is voorbehouden aan rijders van <strong>het</strong> merk <strong>Audi</strong>. Heeft u uw auto bij een officiële<br />

<strong>Audi</strong> dealer gekocht en/of <strong>in</strong> onderhoud dan beschikt <strong>Audi</strong> Nederland over uw adresgegevens<br />

en wordt <strong>het</strong> <strong>Audi</strong> Magaz<strong>in</strong>e automatisch toegestuurd. Indien u wel <strong>Audi</strong> rijdt en<br />

nog geen <strong>Audi</strong> Magaz<strong>in</strong>e ontvangt omdat uw gegevens niet bekend zijn bij <strong>Audi</strong> Nederland,<br />

dan verzoeken wij u <strong>het</strong> aanmeld- en/of wijzig<strong>in</strong>gsformulier op www.audi.nl <strong>in</strong> te vullen.<br />

U ontvangt dan <strong>Audi</strong> Magaz<strong>in</strong>e vanaf de eerstvolgende uitgave automatisch thuis.<br />

<strong>Audi</strong> magaz<strong>in</strong>e Regie / <strong>Audi</strong> A3 Sportback, RS 5 Cabrio, Q7, R8 / <strong>in</strong>terview Nicolien Sauerbreij / column Anton Corbijn / Vancouver W<strong>in</strong>ter 2012/2013<br />

W<strong>in</strong>ter 2012/2013<br />

regie


<strong>Audi</strong> collectie<br />

De auto’s van <strong>het</strong> merk <strong>Audi</strong> maken duidelijk waar de claim<br />

“Voorsprong door techniek” voor staat. <strong>Audi</strong> doet haar uiterste<br />

best om <strong>het</strong> allerhoogste te bereiken. Pas dan mag een auto de<br />

naam en <strong>het</strong> merkteken van <strong>Audi</strong> dragen. Met de <strong>Audi</strong> collectie<br />

presenteren wij u een selectie producten <strong>in</strong> verschillende<br />

categorieën, die zich ook onderscheiden door een voorsprong,<br />

maar dan op <strong>het</strong> gebied van kwaliteit, techniek, afwerk<strong>in</strong>g en<br />

design. En doordat ze bij <strong>het</strong> merk <strong>Audi</strong> passen.<br />

<strong>Audi</strong> collectie<br />

► Tassen & lederwaren<br />

► Horloges<br />

► Sport & reizen<br />

► Kled<strong>in</strong>g<br />

► Kids<br />

35


36<br />

<strong>Audi</strong> driv<strong>in</strong>g experience<br />

Ontdekk<strong>in</strong>gstocht zonder grenzen<br />

De <strong>Audi</strong> driv<strong>in</strong>g experience is de ultieme ervar<strong>in</strong>g! Of u nu <strong>Audi</strong> rijder<br />

bent of niet, de <strong>Audi</strong> driv<strong>in</strong>g experience geeft u de gelegenheid de<br />

pure kracht te ontdekken van <strong>in</strong>novatieve techniek, <strong>het</strong> vermogen<br />

van creatieve kwaliteit.


De <strong>Audi</strong> driv<strong>in</strong>g experience rijvaardigheidstra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen zijn zeer<br />

gevarieerd van opzet en <strong>in</strong>houd, maar ze hebben één d<strong>in</strong>g gemeen.<br />

U maakt op een enerverende manier kennis met <strong>Audi</strong>’s<br />

geavanceerde technieken en de hoogwaardige capaciteiten van <strong>het</strong><br />

quattro systeem. Ons team van ervaren <strong>in</strong>structeurs, waaronder<br />

bekende oud-coureurs, laat u zien hoe u <strong>in</strong> de meest extreme<br />

omstandigheden uw <strong>Audi</strong> volledig onder controle houdt. Dat is niet<br />

alleen leuk om te doen, <strong>het</strong> is ook bijzonder leerzaam. In de w<strong>in</strong>ter<br />

kunt u kiezen uit rijvaardigheidstra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen op de geprepareerde<br />

ijspistes <strong>in</strong> Seefeld en Saalbach (Oostenrijk) of Muonio (F<strong>in</strong>land).<br />

In <strong>het</strong> voor- en najaar zijn er tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen op de circuits van Spa-<br />

Francorchamps en Nürburg en als aanvull<strong>in</strong>g op deze vaste locaties<br />

selecteren we elk jaar een F1 circuit voor een speciaal arrangement.<br />

<strong>Audi</strong> Nederland organiseert daarnaast ook <strong>Audi</strong> quattro<br />

rijvaardigheidstra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen <strong>in</strong> Lelystad. U kunt daar met uw eigen <strong>Audi</strong><br />

quattro aan deelnemen, zodat u op zeer directe wijze ervaart wat uw<br />

<strong>Audi</strong> aan rijcapaciteiten te bieden heeft. Voor de complete programma’s,<br />

actuele data en prijzen en boek<strong>in</strong>gen kunt u terecht op onze website:<br />

www.audidriv<strong>in</strong>gexperience.nl<br />

37


38<br />

Fabrieksaflever<strong>in</strong>g<br />

Wij bieden u een unieke mogelijkheid om uw eigen <strong>Audi</strong> bij de<br />

fabriek <strong>in</strong> Ingolstadt of Neckarsulm af te halen, waar u getuige<br />

kunt zijn van <strong>het</strong> productieproces van <strong>Audi</strong>. Tevens is <strong>het</strong><br />

mogelijk een bezoek te brengen aan <strong>het</strong> Museum Mobile, waar<br />

exclusieve modellen uit <strong>het</strong> verleden te bewonderen zijn, de <strong>Audi</strong><br />

Shop en <strong>het</strong> gerenommeerde Mövenpick restaurant.<br />

Fabrieksbezoek<br />

Een bezoek aan de uiterst moderne fabriek en <strong>het</strong> bijwonen van<br />

<strong>het</strong> productieproces is een unieke en <strong>in</strong>drukwekkende belevenis.<br />

Na een korte <strong>in</strong>troductiefilm zult u stap voor stap door <strong>het</strong> gehele<br />

productieproces worden meegenomen. Vanaf <strong>het</strong> persen van<br />

de eerste plaatdelen, langs de robotgestuurde hal tot aan de<br />

uite<strong>in</strong>delijke af-montage. In Ingolstadt kunt u terecht voor<br />

de productie van de <strong>Audi</strong> A3, A4, A5 en Q5 en <strong>in</strong> Neckarsulm<br />

voor de <strong>Audi</strong> A5 Cabriolet, A6, A7, A8 en R8. Het fabrieksbezoek<br />

is de bevestig<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> exclusieve karakter van uw eigen <strong>Audi</strong>.<br />

Aflevercentrum<br />

Het aflevercentrum is op deze dag de locatie waar uw bezoek om<br />

draait. Hier zult u uw nieuwe <strong>Audi</strong> persoonlijk <strong>in</strong> ontvangst nemen.<br />

Al uw mogelijke vragen worden door de afleverspecialisten <strong>in</strong> alle<br />

rust en deskundigheid beantwoord.


Het hoogtepunt van de dag is de sleuteloverdracht van uw<br />

nieuwe <strong>Audi</strong>. Het architectonische gebouw dient niet alleen<br />

als aflevercentrum maar huisvest ook <strong>Audi</strong> Exclusive, dat<br />

synoniem staat voor <strong>in</strong>dividualiser<strong>in</strong>g. Voor k<strong>in</strong>deren is er ter<br />

vermaak een k<strong>in</strong>derparadijs, waar ook hun harten sneller van<br />

zullen gaan kloppen.<br />

Informatie en boek<strong>in</strong>gen<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie over <strong>het</strong> ophalen van uw auto kunt u terecht<br />

bij uw <strong>Audi</strong> dealer of raadpleeg www.audi.nl/fabrieksaflever<strong>in</strong>g.<br />

39


40<br />

Museum Mobile<br />

In <strong>het</strong> ‘Museum Mobile’ <strong>in</strong> Ingolstadt (D) is op vier verdiep<strong>in</strong>gen de<br />

lange traditie van <strong>Audi</strong> AG te bewonderen. Het <strong>in</strong> 2000 geopende<br />

museum is een genot voor elke <strong>Audi</strong> liefhebber. Hier maakt u niet<br />

alleen kennis met de rijke <strong>Audi</strong> historie, maar ook met de voorlopers<br />

daarvan. Ook DKW, Horch en Wanderer komen allemaal aan bod.<br />

U v<strong>in</strong>dt er diverse studiemodellen en een schitterende museumshop.<br />

Er zijn ook musea <strong>in</strong> Zwickau (D), Neckarsulm (D) en <strong>in</strong><br />

Bergen Noord-Holland (NL).


Mijlpalen uit de <strong>Audi</strong> geschiedenis Als merkembleem werd gekozen voor vier geschakelde r<strong>in</strong>gen.<br />

Na de Tweede Wereldoorlog werd de productiefabriek van Auto<br />

De <strong>Audi</strong> traditie van de fabricage van auto’s en motorfietsen<br />

Union AG <strong>in</strong> Saksen door de bezettende Sovjet-krijgsmacht<br />

dateert van vóór 1900. De merken die van oorsprong alle uit<br />

onteigend en ontmanteld. Een aantal topfunctionarissen van <strong>het</strong><br />

Saksen afkomstig zijn - <strong>Audi</strong> en Horch uit Zwickau, Wanderer uit bedrijf vertrok naar Beieren waar <strong>in</strong> 1949 <strong>in</strong> Ingolstadt een nieuwe<br />

Chemnitz Siegmar en DKW uit Zschopau - hebben een belangrijke ondernem<strong>in</strong>g met de naam Auto Union GmbH werd opgericht. Aldus<br />

bijdrage geleverd aan de vooruitgang van de auto-<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong> werd de traditie van motorvoertuigen met de vier r<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> stand<br />

Duitsland. Deze vier merken zijn <strong>in</strong> 1932 gefuseerd tot Auto Union gehouden. Auto Union GmbH en NSU fuseerden <strong>in</strong> 1969 tot <strong>Audi</strong><br />

AG. Puur <strong>in</strong> termen van <strong>het</strong> aantal gefabriceerde voertuigen,<br />

NSU Auto Union AG; de naam van deze ondernem<strong>in</strong>g werd <strong>in</strong> 1985<br />

was <strong>het</strong> de op één na grootste producent van zijn tijd.<br />

gewijzigd <strong>in</strong> <strong>Audi</strong> AG met Ingolstadt als hoofdzetel.<br />

41


42<br />

<strong>Audi</strong> A-Selectie<br />

A-Selectie is <strong>het</strong> keurmerk dat alleen aan de beste gebruikte<br />

<strong>Audi</strong>’s wordt toegekend. U kunt er zeker van zijn dat deze <strong>Audi</strong>’s<br />

uitgebreid gecontroleerd zijn en zowel optisch als mechanisch <strong>in</strong><br />

optimale conditie zijn gebracht. U ontvangt dan ook standaard<br />

één jaar garantie, ongeacht <strong>het</strong> aantal kilometers dat u rijdt <strong>in</strong><br />

dat jaar. Een <strong>Audi</strong> uit de A-Selectie biedt u veel zekerheid.<br />

<strong>Audi</strong> A-Selectie:<br />

• Eén jaar <strong>Audi</strong> A-Selectie garantie<br />

• Geprepareerd en gekeurd volgens de strenge A-Selectie normen<br />

• <strong>Audi</strong> Mobiliteitsgarantie<br />

• Autohistorie is bekend<br />

Voor <strong>het</strong> landelijke aanbod gebruikte <strong>Audi</strong>’s, kijkt u op www.audi.nl.


<strong>Audi</strong> servicenummers<br />

Op deze pag<strong>in</strong>a staan contactgegevens om snel <strong>Audi</strong> te kunnen<br />

bereiken. Vanzelfsprekend zijn de 0800-nummers gratis. Met<br />

algemene vragen over uw <strong>Audi</strong> of over <strong>Audi</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> algemeen kijkt u op:<br />

Internet: www.audi.nl<br />

Voor <strong>het</strong> geval u snel hulp nodig heeft, is er een speciaal <strong>Audi</strong><br />

telefoonnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is. Dankzij de <strong>Audi</strong><br />

Mobiliteitsgarantie bent u snel van hulp verzekerd. Tip: sla dit<br />

nummer op <strong>in</strong> <strong>het</strong> geheugen van uw mobiele telefoon.<br />

<strong>Hulp</strong> 24 uur per dag, <strong>het</strong> hele jaar door <strong>in</strong> b<strong>in</strong>nen- of <strong>buitenland</strong>:<br />

0800 - 28 34 48 57 of 0031 - 33 - 49 49 102<br />

Wij wensen u een goede reis <strong>in</strong> uw <strong>Audi</strong>.<br />

43


44<br />

Garanties van <strong>Audi</strong><br />

De volgende omvangrijke garanties zorgen voor optimaal<br />

rijplezier <strong>in</strong> uw <strong>Audi</strong>:<br />

• 2 jaar technische garantie: kijk op pag<strong>in</strong>a 45 voor de<br />

volledige voorwaarden.<br />

• 3 jaar lakgarantie: dankzij <strong>het</strong> hoogwaardige lakproces,<br />

met kwalitatief zeer goede grondlagen en lakkleuren.<br />

• 12 jaar carrosseriegarantie tegen doorroesten van<br />

b<strong>in</strong>nenuit: deze garantie geldt zowel voor de volledig<br />

verz<strong>in</strong>kte stalen carrosserieën als voor de alum<strong>in</strong>ium <strong>Audi</strong><br />

Space Frame ASF carrosserieën.<br />

• 2 jaar garantie op alle <strong>Audi</strong> Orig<strong>in</strong>ele Onderdelen, Orig<strong>in</strong>ele<br />

Accessoires en reparatie- en onderhoudswerkzaamheden<br />

van de <strong>Audi</strong> Servicepartner: kijk op pag<strong>in</strong>a 46 voor de<br />

volledige voorwaarden.<br />

• 4 jaar garantie op <strong>Audi</strong> erkend schadeherstel<br />

• <strong>Audi</strong> Mobiliteitsgarantie: deze geldt gedurende de gehele<br />

levensduur van elke <strong>Audi</strong> waarvoor <strong>het</strong> voorgeschreven onderhoud<br />

en eventueel geadviseerde reparaties tijdig door de <strong>Audi</strong><br />

Servicepartner heeft laten uitvoeren.


Technische garantie<br />

Garantietermijnen<br />

De garantietermijn voor een nieuwe <strong>Audi</strong> is twee jaar zonder<br />

kilometerbeperk<strong>in</strong>g, te rekenen vanaf de datum van aflever<strong>in</strong>g.<br />

Bepalend hierbij is de datum van <strong>het</strong> kenteken deel 1a van de<br />

eerste eigenaar.<br />

Garantie op <strong>Audi</strong> Orig<strong>in</strong>ele<br />

Onderdelen ®<br />

De garantietermijn voor orig<strong>in</strong>ele <strong>Audi</strong> onderdelen en ruildelen<br />

is twee jaar na aankoopdatum, zonder kilometerbeperk<strong>in</strong>g.<br />

Indien een onderdeel b<strong>in</strong>nen de garantietermijn van de auto<br />

wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van<br />

de auto ook op dit onderdeel van kracht. De oorspronkelijke<br />

garantietermijn wordt derhalve niet verlengd of vernieuwd<br />

door tussentijdse vervang<strong>in</strong>g. Deze garantietermijn is ook van<br />

toepass<strong>in</strong>g op <strong>Audi</strong> ruilmotoren, al dan niet met aangebouwde<br />

componenten, ruilversnell<strong>in</strong>gsbakken enz.<br />

45


46<br />

Garantie op reparaties<br />

Voor de werkzaamheden die <strong>in</strong> de <strong>Audi</strong> werkplaats aan uw<br />

auto zijn verricht en (door of namens u) zijn betaald, geldt een<br />

garantietermijn van twee jaar zonder kilometerbeperk<strong>in</strong>g.<br />

Voorwaarden<br />

Uw <strong>Audi</strong> dealer/Servicepartner garandeert, dat <strong>in</strong>dien zich<br />

b<strong>in</strong>nen de garantietermijn een defect voordoet als gevolg<br />

van een materiaal- en/of fabricagefout, dit kosteloos zal<br />

worden hersteld.<br />

Wanneer een defect optreedt, dient dit uiterlijk b<strong>in</strong>nen twee<br />

maanden na ontdekk<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> gebrek kenbaar gemaakt te worden<br />

aan uw <strong>Audi</strong> dealer/Servicepartner. Herstel van <strong>het</strong> defect betekent<br />

reparatie of vervang<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> (de) defecte onderde(e)l(en). Daarbij<br />

wordt uitgegaan van de uitvoer<strong>in</strong>g zoals die was ten tijde van de<br />

aankoopdatum van de auto, dit ter beoordel<strong>in</strong>g van uw <strong>Audi</strong> dealer/<br />

Servicepartner. De vervangen onderdelen komen ter beschikk<strong>in</strong>g van<br />

de leverancier.<br />

Onverm<strong>in</strong>derd de beperk<strong>in</strong>gen daaraan gesteld door de wet, is<br />

de garantie tot <strong>het</strong> voorgaande beperkt. Er kan <strong>in</strong> zoverre geen<br />

aanspraak worden gemaakt op andere vergoed<strong>in</strong>gen, zoals b.v.<br />

<strong>in</strong>directe schade als gevolg van <strong>het</strong> defect raken van de auto.


De garantie blijft van kracht als de auto gedurende de<br />

garantietermijn wordt doorverkocht en geleverd. Genoemde<br />

garantiebepal<strong>in</strong>gen gelden alleen voor <strong>in</strong> de Europese Unie,<br />

Noorwegen en Zwitserland nieuw verkochte auto’s.<br />

Aanspraak op garantie is uitgesloten <strong>in</strong>dien u uw betal<strong>in</strong>gs -<br />

verplicht<strong>in</strong>gen jegens de <strong>Audi</strong> dealer/Servicepartner niet<br />

bent nagekomen. Aanspraak op garantie is tevens uitgesloten<br />

<strong>in</strong>dien de oorzaak van <strong>het</strong> defect <strong>het</strong> gevolg is van:<br />

• Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die niet bij<br />

een officiële <strong>Audi</strong> dealer/Servicepartner zijn uitgevoerd.<br />

• Verwaarloz<strong>in</strong>g en/of gebrekkig onderhoud.<br />

• Het niet volgens de fabrieksvoorschriften onderhouden<br />

van de auto (waarbij <strong>het</strong> <strong>Audi</strong> Serviceplan als bewijs dient).<br />

• Oneigenlijk gebruik of overbelast<strong>in</strong>g.<br />

• Het deelnemen aan sportevenementen<br />

met de auto (races, rally’s, enz.).<br />

• Het gebruik van niet-orig<strong>in</strong>ele <strong>Audi</strong> onderdelen.<br />

• Verander<strong>in</strong>gen aan de auto die zonder<br />

toestemm<strong>in</strong>g van de fabrikant zijn uitgevoerd.<br />

• Invloeden van buitenaf.<br />

• Normale slijtage.<br />

47


48<br />

Invloeden van buitenaf<br />

Hiervan is sprake bij abnormale beschadig<strong>in</strong>gen die ontstaan<br />

zijndoor bijvoorbeeld klimatologische, chemische, thermische,<br />

mechanische of andere <strong>in</strong>werk<strong>in</strong>g van buitenaf, zoals:<br />

• Steenslag met daaruit voortvloeiende roestverschijnselen,<br />

glasbreuk, enz.<br />

• Industrievervuil<strong>in</strong>g.<br />

• Lak- en carrosserieschades door zout, zand, storm, bloesem,<br />

boomhars, (vogel)uitwerpselen, enz.<br />

Normale slijtage<br />

Slijtage aan rem- en koppel<strong>in</strong>gsvoer<strong>in</strong>g, remblokken<br />

en -schijven, banden, ruitenwisserrubbers, enz. valt niet<br />

onder de garantie. Ook vroegtijdig verslijten van de motor<br />

of delen daarvan als gevolg van <strong>in</strong>werk<strong>in</strong>g van vuil wordt<br />

niet onder deze garantie vergoed.<br />

Hetzelfde geldt bij voortijdige onderdelenslijtage die terug<br />

te voeren is op omstandigheden zoals hiervoor genoemd<br />

alsmede op abnormale rij- en bedien<strong>in</strong>gsstijl.


Onderhouds-, afstel- en<br />

controlewerkzaamheden<br />

Onderhouds-, afstel- en controlewerkzaamheden worden<br />

aan u <strong>in</strong> reken<strong>in</strong>g gebracht, ook tijdens de garantieperiode.<br />

Het balanceren van de wielen is tot 10.000 km kosteloos,<br />

bij normaal gebruik.<br />

Extra kosten<br />

Extra montage- en demontagekosten die naar aanleid<strong>in</strong>g<br />

van aangebrachte wijzig<strong>in</strong>gen aan de auto (bijv. trekhaak,<br />

gas<strong>in</strong>stallatie) ontstaan, vallen niet onder de garantie.<br />

Indirecte schade<br />

Onder <strong>in</strong>directe schade vallen o.a. sleep-, telefoon- en verletkosten<br />

en huurkosten van een vervangende auto. Deze kosten vallen niet<br />

onder de garantie, tenzij de schade valt <strong>in</strong> de eerste 2 jaar van de<br />

fabrieksgarantie.<br />

49


50<br />

Carrosserie- en lakgarantie<br />

Als aanvull<strong>in</strong>g op de hiervoor vermelde garantiebepal<strong>in</strong>gen<br />

geldt voor <strong>Audi</strong> <strong>het</strong> volgende:<br />

Lakgarantie<br />

Gedurende een termijn van drie jaar na de aflever<strong>in</strong>gsdatum<br />

wordt een garantie gegeven op de lak <strong>in</strong>dien er sprake is van<br />

materiaal- en/of fabricagefouten.<br />

Carrosseriegarantie<br />

Voor alle <strong>Audi</strong> modellen vanaf <strong>het</strong> modeljaar 1998 geldt een<br />

termijn van 12 jaar garantie op de gehele carrosserie voor<br />

gevolgen van roestschade, die ontstaat door oorzaken van<br />

b<strong>in</strong>nenuit en die <strong>het</strong> vervangen van een carrosseriedeel ten<br />

gevolge van doorroesten noodzakelijk maakt.<br />

Voorwaarden<br />

Indien b<strong>in</strong>nen deze termijn toch een dergelijke lak- of<br />

carrosserieschade optreedt en deze door uw <strong>Audi</strong> dealer/<br />

Servicepartner is vastgesteld, zal deze schade worden hersteld,<br />

zonder dat daarbij loon- en materiaalkosten aan u <strong>in</strong> reken<strong>in</strong>g<br />

worden gebracht. De lakgarantie en de carrosseriegarantie<br />

blijven ook bij verkoop van de auto van kracht. Denkt u er<br />

daarom aan de volgende eigenaar <strong>in</strong> <strong>het</strong> bezit te stellen van<br />

de garantiedocumenten.


Aanspraak op carrosserie- en lakgarantie is uitgesloten<br />

<strong>in</strong>dien u uw betal<strong>in</strong>gsverplicht<strong>in</strong>gen jegens de <strong>Audi</strong> dealer of<br />

Servicepartner niet bent nagekomen.<br />

Aanspraak op carrosserie- en lakgarantie is tevens uitgesloten<br />

<strong>in</strong>dien de oorzaak van <strong>het</strong> defect <strong>het</strong> gevolg is van:<br />

• Het niet volgens fabrieksvoorschriften uitvoeren van onderhoud<br />

aan de carrosserie van de auto.<br />

• Carrosserieschade die terug te voeren is op onvoldoende<br />

onderhoud of op <strong>in</strong>vloeden van buitenaf, die niet b<strong>in</strong>nen een door<br />

uw <strong>Audi</strong> dealer of Servicepartner bepaalde termijn voor uw<br />

reken<strong>in</strong>g zijn hersteld.<br />

• Het herstellen van beschadig<strong>in</strong>gen aan de carrosserie- en<br />

bodembescherm<strong>in</strong>g met niet door de fabriek geadviseerde<br />

producten.<br />

• Schadereparaties aan de carrosserie die niet volgens de fabrieksvoorschriften<br />

zijn uitgevoerd en niet met gebruik van orig<strong>in</strong>ele<br />

carrosseriedelen zijn uitgevoerd door uw <strong>Audi</strong> dealer of<br />

Servicepartner of een door hem erkend schadeherstelbedrijf.<br />

• Het niet volgens fabrieksvoorschrift beschermd zijn van de<br />

carrosseriedelen tegen corrosie.<br />

51


52<br />

Toelicht<strong>in</strong>g Beoordel<strong>in</strong>g<br />

Om uw auto <strong>in</strong> optimale conditie te houden, zijn de volgende<br />

punten van groot belang:<br />

• Om <strong>het</strong> ontstaan van roest door <strong>in</strong>vloeden van buitenaf geen<br />

kans te geven, is <strong>het</strong> nodig dat u voor goed onderhoud zorgt.<br />

Hoe u dat <strong>het</strong> beste kunt doen, is beschreven <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

<strong>in</strong>structieboekje van uw auto.<br />

• Bij uw <strong>Audi</strong> dealer of Servicepartner wordt bij elke grote<br />

onderhoudsbeurt (<strong>Audi</strong> Onderhoud Service) de carrosserie- en<br />

bodembescherm<strong>in</strong>g gecontroleerd. Eventuele beschadig<strong>in</strong>gen<br />

kunnen daardoor tijdig worden opgemerkt en hersteld.<br />

Houdt u zich daarom aan de fabrieksvoorschriften <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

<strong>Audi</strong> Serviceplan van uw auto.<br />

Indien u een klacht heeft over de uitvoer<strong>in</strong>g van de garantie<br />

kunt u zich wenden tot de betreffende <strong>Audi</strong> dealer of Servicepartner.<br />

Mocht u menen, nadat u zich eerst tot de desbetreffende <strong>Audi</strong><br />

dealer of Servicepartner hebt gericht, toch nog reden te hebben<br />

u verder te beklagen, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de<br />

importeur.<br />

Pon’s Automobielhandel B.V.<br />

Afdel<strong>in</strong>g <strong>Audi</strong> Klantenservice<br />

Postbus 72<br />

3800 HD AMERSFOORT


Deze afdel<strong>in</strong>g zal <strong>in</strong> de klacht bemiddelen. Indien de klacht niet<br />

m<strong>in</strong>nelijk kan worden opgelost, kunt u <strong>het</strong> oordeel vragen van de<br />

Afdel<strong>in</strong>g Garantex van de ANWB (tel. 088 -29 93 400). Deze zal<br />

een besliss<strong>in</strong>g nemen <strong>in</strong> de vorm van een advies dat b<strong>in</strong>dend zal<br />

zijn voor beide partijen. De kosten van dit advies worden gedragen<br />

door de <strong>in</strong> <strong>het</strong> ongelijk gestelde partij. De importeur staat er<br />

borg voor dat de kosten van <strong>het</strong> b<strong>in</strong>dend advies (de kosten voor<br />

eventuele <strong>in</strong>schakel<strong>in</strong>g van derden daaronder niet begrepen) voor<br />

u nimmer <strong>het</strong> bedrag van € 180,- <strong>in</strong>clusief BTW zullen<br />

overschrijden. De importeur zal erop toezien dat haar dealersof<br />

Servicepartners de uitspraken van de ANWB zullen nakomen.<br />

Rechten van de klant<br />

De <strong>in</strong> deze garantiebepal<strong>in</strong>gen opgenomen rechten en<br />

vorder<strong>in</strong>gen komen u toe onverm<strong>in</strong>derd de rechten en<br />

vorder<strong>in</strong>gen die de wet u toekent. Deze garantiebepal<strong>in</strong>gen<br />

en onze algemene verkoop- en lever<strong>in</strong>gsvoorwaarden gaan<br />

vóór de bepal<strong>in</strong>gen van boek 7 titel 1 BW <strong>in</strong>zake consumentenkoop,<br />

<strong>in</strong>dien sprake is van een koopovereenkomst met een<br />

niet-consument/rechtspersoon.<br />

53


Notities


Prijs- en productwijzig<strong>in</strong>gen, druk- en zetfouten voorbehouden. De uitrust<strong>in</strong>g en<br />

kleuren op de afbeeld<strong>in</strong>gen kunnen afwijken van die uit <strong>het</strong> lever<strong>in</strong>gsprogramma.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!