DE FUNCTIE VAN DE GALBLAAS “LITTEkENLOZE ...

gallenstein.op.de

DE FUNCTIE VAN DE GALBLAAS “LITTEkENLOZE ...

DE FUNCTIE VAN DE GALBLAAS

De galblaas is een klein, peervormig orgaan aan de rechterkant van uw lichaam dat vast zit aan uw lever. Het

verbindt de lever via de galwegen met de darm. Een van de belangrijkste taken van de galblaas is het

concentreren van de door de lever geproduceerde gal en het opslaan van deze geconcentreerde gal.

Daarnaast zorgt de galblaas ervoor dat het opgeslagen gal na een maaltijd vrijkomt in de darm waar het

nodig is om het aanwezige vet uit de maaltijd af te breken. Vetrijke eetgewoonten kunnen een verhoogde

productie van gal in de lever tot gevolg hebben. Dit kan ervoor zorgen dat er meer gal in de galblaas

geconcentreerd en opgeslagen wordt. Een hoge concentratie gal in de galblaas kan galstenen tot gevolg

hebben.

9 1

8

7

6

5

4

2

3

1. Maag

2. Alvleesklier

3. Alvleesklierkanaal

4. Dunne darm

5. Papil

6. Grote galbuis

7. Galbuizen

8. Galblaas

9. Lever

Waar kan ik meer informatie vinden?

Op de nieuwe website www.galsteen-operatie.nl staat uitgebreide informatie over galstenen en behandelingsmogelijkheden

met de nadruk op Single Site-chirurgie. Daarbij bevat de website nuttige informatie in de vorm

van veelgestelde vragen, links naar specifieke informatie en een overzicht van Nederlandse, Duitse en

Zwitserse ziekenhuizen die Single Site-chirurgie aanbieden. Ziekenhuizen die nog niet vermeld zijn, maar wel

vermeld willen worden, kunnen dit op de website aangeven. De website is hosted door Olympus Europa

Holding GmbH.

Raadpleeg uw arts om te bepalen of de nieuwe Single Site-chirurgie techniek ook voor u geschikt is.

E0491919 ∙ 1.500 ∙ 06/12 ∙ kp

“LITTEkENLOZEGALBLAASVERwIjDERING

Informatie over galblaasverwijdering via Single Site-chirurgie


VERwIjDERING VAN DE GALBLAAS:

BEHANDELINGSMOGELIjkHEDEN

In Nederland ontwikkelt 1 op de 5 volwassenen galstenen. De meeste galstenen veroorzaken geen klachten

(de zogenaamde stille galstenen) en verlaten het lichaam ongemerkt met de ontlasting. Maar als galstenen

terugkeren of een galsteen de galgang verstopt (obstructie) kan dat koliekpijn veroorzaken. jaarlijks worden

ongeveer 17.000 galblaasverwijderingen (cholecystectomieën) verricht. De verwijdering van de galblaas is een

veilige en doeltreffende behandeling van symptomatische galstenen. Het is namelijk goed mogelijk om te leven

zonder galblaas. In de loop der jaren zijn de chirurgische technieken en instrumenten steeds verder verbeterd

om de ingrepen zo veilig en comfortabel mogelijk te maken voor de patiënt.

Chirurgische technieken

Verschillende operatiemethodes kunnen worden gebruikt om de galblaas te verwijderen:

1. Open cholecystectomie: de galblaas wordt verwijderd langs één grote snede (incisie) in de buik.

Deze chirurgische techniek heet openbuikoperatie.

2. Standaard laparoscopische cholecystectomie: de galblaas wordt verwijderd via drie tot vijf kleine incisies

in de buik. Dat gebeurt via een kijkoperatie.

3. Single Site-chirurgie: de galblaas wordt verwijderd via één incisie in de navel.

SINGLE SITE-CHIRURGIE: DE PATIËNT VRIENDELIjkE

OPTIE VOOR GALBLAASVERwIjDERING

Vroeger werden alle buikoperaties uitgevoerd door middel van zogenaamde “openbuik” operaties, waarbij de

chirurg een lange snede (incisie) maakte in de buik om toegang te krijgen tot de buikholte. Door de lange

incisie had de patiënt een groot litteken en veel tijd nodig om te herstellen van de operatie. Sinds het einde van

de jaren ’80 is de zogenaamde kijkoperatie-techniek (laparoscopie) ontwikkeld. Hierbij werken chirurgen met

speciale instrumenten en een minicamera die via kleine incisies in de buik worden gebracht. Dit was een grote

verbetering. Nu is er weer een nieuwe en verbeterde methode beschikbaar: de Single Site-chirurgie. Bij deze

chirurgische ingreep is nog maar één kleine incisie nodig.

Een behandeling die bijna geen littekens achterlaat

Single Site-chirurgie kan worden uitgevoerd door één kleine incisie in de navel (1,5 tot 2,5 cm groot). Door

deze opening brengt de chirurg een speciale toegangspoort naar binnen (zie nr. 1 op de rechter onderstaande

tekening), waardoor alle benodigde instrumenten tegelijkertijd de buikholte ingebracht kunnen worden (zie

nr. 2 en 3). Alleen de toegang tot de buik is uniek. De eigenlijke ingreep in het lichaam, is vergelijkbaar met

die van de beproefde standaard laparoscopisch galblaasverwijdering. Na de ingreep verwijdert de chirurg de

toegangspoort en helpen de natuurlijke contouren van de navel het litteken te verbergen.

OPEn OPErATIE

1 grote incisie

LAPArOSCOPIE

3 t/m 5 kleine incisie

SInGLE SITE-CHIrUrGIE

1 kleine incisie

1. Toegangspoort

(tocar)

2. Optische onderdelen

(camera en licht)

3. Handinstrumenten

wAT ZIjN DE MOGELIjkE VOORDELEN VAN

SINGLE SITE-CHIRURGIE?

Door het aantal incisies in de buikwand terug te brengen tot slechts één, heeft deze chirurgische techniek

mogelijk tot gevolg dat er minder pijn na de operatie ontstaat, minder complicaties en een veel beter

cosmetisch resultaat. Het litteken dat na incisie in de navel ontstaat, wordt zo goed als onzichtbaar. De

mogelijke voordelen voor u als patiënt:

• Minder schade aan het weefsel (zoals huid en spieren)

• Minder pijn na de ingreep

• Minder wondcomplicaties, zoals wondinfecties

• Een sneller herstel, waardoor de dagelijkse routine eerder kan worden opgepakt

• Een korter verblijf in het ziekenhuis

• Betere cosmetische resultaten: maar één klein litteken, verborgen in de navel

Risico’s van galblaasverwijdering zijn bij de standaard laparoscopie en operatie met één kleine incisie

vergelijkbaar. Single Site-chirurgie biedt ook veelbelovende mogelijkheden voor tal van andere

toepassingen.

Een Single Site-operatie met

alleen een kleine incisie in de

navel biedt een vrijwel

littekenvrije behandeling.

Similar magazines