Het college van burgemeester en schepenen meldt ... - Kraainem-Unie

kraainem.unie.be

Het college van burgemeester en schepenen meldt ... - Kraainem-Unie

Het college van burgemeester en schepenen meldt dat de gemeenteraad zal

vergaderen op dinsdag 28 mei 2013 om 19.30 uur in de gemeenteraadszaal.

OPEN VERGADERING

1) GOEDKEURING - NOTULEN 30 APRIL 2013 –

2) PERSONEEL - VACANTVERKLARING EN PUBLICATIE FUNCTIE FINANCIEEL BEHEERDER

3) TIJDELIJKE VERVANGING INGENIEUR – DIENSTHOOFD TECHNISCHE DIENST –

BEKRACHTING COLLEGEBESLISSING VAN 26 MAART 2013

4) GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL KRAAINEM - INSTALLATIE SCHOOLRAAD 2013 -2017

5) NL. SCHOOL - AANPASSING MAXIMUMCAPACITEIT

6) DIABOLO SCHOOL - UITZONDERLIJKE WIJZIGING MAXIMUMCAPACITEIT

7) REKENING 2012

8) BINNENLANDS BESTUUR - VERNIETIGING BESLUIT GEMEENTERAAD D.D. 14 MAART

2013 - SCHORSING DE HEER D'OREYE

9) VERNIETIGING BESLUIT GEMEENTERAAD DD. 14 MAART 2013 – AANSTELLING

RAADSMAN

10) BINNENLANDS BESTUUR - KLACHT TEGEN DE GEMEENTERAADSBESLISSINGEN D.D. 29

JANUARI 2013 - FORMEEL GEBREK

11) SAMENSTELLING GEMEENTERAADSCOMMISSIES

12) OVERLEGCOMITÉ BRUSSELS AIRPORT - BENOEMING NIEUWE VERTEGENWOORDIGERS

13) VIVAQUA - MANDATEN -- BESTUURDER RAAD VAN BESTUUR EN COMMISSARIS IN HET

COLLEGE VAN COMMISSARISSEN

14) ELK ZIJN HUIS - ALGEMENE VERGADERING - 10 MEI 2013

15) INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VAN DE WOLUWE - EERSTE GEWONE ALGEMENE

VERGADERING - 13 JUNI 2013

16) HAVILAND - STATUTAIRE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - 20 JUNI 2013

17) OCMW KRAAINEM - DEFINITIEVE VASTSTELLING REKENING 2011

18) WEDSTRIJDREGLEMENT/FOTOWEDSTRIJD JUNI 2013

19)

BIJKOMENDE DAGORDE

=======================

1) GUNNING - HUREN VAN SCHOOLBUS VOOR DE DUUR VAN 6 JAAR (NOTULEN SC 30/4/13

- PUNT 13) – Op verzoek van raadslid J. Forton

2) UITBATING KASTEEL JOURDAIN - Op verzoek van raadslid J. Forton

3) SITUATIE HOEVE VAN DEUREN - Op verzoek van raadslid J. Forton

4) BELASTING OP HET UITDELEN VAN ONGEADRESSEERD DRUKWERK - Op verzoek van

raadslid M-F. Constant

5) GBS: NIEUWE CONTAINERKLASSEN EN MAXIMUMCAPACITEIT - Op verzoek van raadslid

M-F. Constant

6) NL. SCHOOL - SUBSIDIEAANVRAAG VOOR UITBREIDING - Op verzoek van raadslid M-F.

Constant

7) CLUBHUIS VOETBAL / STOOKPLAATSRENOVATIE (EANDIS VERSLAG 13/07/2012, GR

26/02/2013) - Op verzoek van raadslid B. Waucquez

8) HUISHOUDELIJK REGLEMENT / AMENDEMENT VAN ART. 36 (COMMISSIES) - Op verzoek

van raadslid B. Waucquez

9) HUISHOUDELIJK REGLEMENT / AMENDEMENT VAN ART. 7 - Op verzoek van raadslid B.

Waucquez

10) LIJST VAN VIVAQUA PROJECTEN - Op verzoek van raadslid B. Waucquez

11) ONDERHOUD GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS - Op verzoek van raadslid C. Edwards

12) HANDELSZAKEN POTAARDESTRAAT - VERZOEK OM AANSPREEKPUNT - Op verzoek van

raadslid C. Edwards

13) FIETSPADENRAPPORT - Op verzoek van raadslid J. Vanfleteren

14) OPENBARE WERKEN IN 2013 - Op verzoek van raadslid J. Vanfleteren

15) PROBLEMATIEK VIVAQUA/UITVOERING OVEREENKOMST - Op verzoek van raadslid J.

Vanfleteren


16) ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN OP HET KRAAINEMS GRONDGEBIED/INTERZA ACTIE

“PROPERE BURGERS” – ACTIEPLAN GEMEENTEBESTUUR - Op verzoek van raadslid J.

Vanfleteren

More magazines by this user
Similar magazines