05.09.2013 Views

Mountainbikeroutes Zeeuws-Vlaanderen ... - Mountainbike.nl

Mountainbikeroutes Zeeuws-Vlaanderen ... - Mountainbike.nl

Mountainbikeroutes Zeeuws-Vlaanderen ... - Mountainbike.nl

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

N O O R D Z E E<br />

KNOKKE-<br />

HEIST<br />

Retranchement<br />

Verbindingsroute<br />

Grensstreek-Sluis 1,7 km<br />

Westkapelle<br />

Sijsele<br />

Cadzand-Bad<br />

<strong><strong>Mountainbike</strong>routes</strong> <strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong><br />

Cadzand<br />

Terhofstede<br />

Verbindingsroute<br />

Sluis-Grensstreek 2,0 km<br />

Sluis<br />

Draaibrug<br />

Aardenburg<br />

MALDEGEM<br />

Nieuwvliet-Bad<br />

MTB Grensstreek<br />

Nieuwvliet<br />

Zuidzande<br />

Eede<br />

MTB Sluis<br />

Groede<br />

Oostburg<br />

Schoondijke<br />

Waterlandkerkje IJzendijke<br />

Bloso<br />

MTB Sint-Laureins<br />

Fiets-Voetveer<br />

Vlissingen-Breskens<br />

Breskens<br />

Hoofdplaat<br />

Z E E U W S -<br />

EEKLO<br />

MTB IJzendijke<br />

Biervliet<br />

Borssele<br />

W e s t e r s c h e l d e<br />

OOST-VLAANDEREN<br />

Grensoverschrijdende <strong>Mountainbike</strong>netwerk<br />

© 2012 AnyWay Productions<br />

Het grensoverschrijdende mountainbikenetwerk brengt de provincies Zeeland,<br />

Oost- en West-<strong>Vlaanderen</strong> met elkaar in verbinding. In <strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong><br />

liggen 6 routes met een totale lengte van ruim 240 kilometer. Deze routes<br />

voeren je grotendeels over onverhard terrein. De routes zijn of onderling aan<br />

elkaar verbonden of verbonden met het routenetwerk in <strong>Vlaanderen</strong>. Op de<br />

kaarten zijn de verbindingen tussen de routes aangegeven waardoor je<br />

gemakkelijk van de ene op de andere route kunt overstappen. Bij elk start- en<br />

connectiepunt staat een informatiepaneel. De routes zelf zijn gemarkeerd met<br />

de bekende internationale symbolen. De punt van de pijl geeft de richting aan.<br />

België<br />

MTB Philippine<br />

Philippine<br />

Sas van<br />

Gent<br />

Hoek<br />

Zandstraat<br />

Westerscheldetunnel<br />

TERNEUZEN<br />

Sluiskil<br />

Westdorpe<br />

ZELZATE<br />

V L A A N D E R E N<br />

Spui<br />

Zuiddorpe<br />

Zaamslag<br />

Axel<br />

MTB Route Sluis<br />

41,5 kilometer - 48% off-road<br />

Kloosterzande<br />

Hengstdijk<br />

Vogelwaarde<br />

MTB Axel<br />

Koewacht<br />

MTB Route Grensstreek<br />

35 kilometer - 52% off-road<br />

MTB Route IJzendijke<br />

37 kilometer - 55% off-road<br />

Kuitaart<br />

Hulst<br />

Sint-Jansteen<br />

E34<br />

Heikant<br />

Verbindingsroute<br />

Axel - Hulst 0,6 km<br />

Walsoorden<br />

Lamswaarde<br />

Ter Hole<br />

MTB Hulst<br />

A58<br />

Paal<br />

Clinge<br />

E312<br />

Graauw<br />

Zandberg<br />

Rilland<br />

V e r d r o n k e n<br />

L a n d v a n<br />

S a e f t i n g e<br />

Nieuw-Namen<br />

MTB Route Philippine<br />

47 kilometer - 51% off-road<br />

MTB Route Axel<br />

41 kilometer - 53% off-road<br />

MTB Route Hulst<br />

45 kilometer - 74% off-road<br />

A11


Ontdek <strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong><br />

op de mountainbike<br />

Een landje vol contrasten. Een landje vol sfeer en Bourgondische<br />

gezelligheid. Met eeuwenoude stadjes en dorpen. Het typische van<br />

<strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong> zijn de dijken met hoge bomen, de verborgen<br />

kreken, de oneindige landweggetjes met oude knotwilgen, de natte<br />

graslanden, de Spaanse forten en het duine<strong>nl</strong>andschap. Ongemerkt<br />

passeer je hier telkens weer de grens tussen Nederland en België.<br />

Gedragscode<br />

De mogelijkheden om te mountainbiken worden sterk bepaald door<br />

het gedrag van mountainbikers zelf. Respecteer daarom voor een<br />

goede omgang met andere recreanten en een goed behoud van de<br />

natuur de MTB-gedragscode.<br />

Informatie<br />

Deze mountainbikeroutes zijn in beheer bij Routebureau Zeeland.<br />

Meldpunt<br />

Tijdens het fi etsen is niets zo vervelend als het ontbreken van<br />

duidelijke bewegwijzering. Meld daarom onduidelijke, kapotte of<br />

ontbrekende bewegwijzering op www.routemeldpunt.<strong>nl</strong>.<br />

Routekaarten<br />

Kaarten van de mountainbikeroutes in <strong>Zeeuws</strong>-<strong>Vlaanderen</strong> zijn<br />

vanaf 1 maart verkrijgbaar bij de <strong>Zeeuws</strong>e VVV’s of via<br />

www.zeelandshop.com.<br />

GPS-bestanden<br />

GPS-bestanden van de verschillende routes kunnen gedow<strong>nl</strong>oad<br />

worden via www.routesinzeeland.<strong>nl</strong>.<br />

Europese Unie<br />

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!