06.09.2013 Views

Fietsroute 4 - Lekker naar de Boer

Fietsroute 4 - Lekker naar de Boer

Fietsroute 4 - Lekker naar de Boer

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

vouwrand<br />

Op <strong>de</strong> fiets<br />

<strong>Lekker</strong> <strong>naar</strong> <strong>de</strong> <strong>Boer</strong><br />

Zaterdag 22 & zondag 23 juni 2013<br />

De Lepelaar: www.<strong>de</strong>lepelaar.nl<br />

open<br />

<strong>Fietsroute</strong> 5. Noord-HollaNd, tusseN CallaNtsoog, WarmerHuizeN eN BergeN<br />

Tweedaagse fietstrektocht en 3 dagtochten<br />

Fietstrektocht: Dag 1: 40 km; dag 2: 38 km Dag 1 ca. 3 uur; dag 2 ca. 2.30 uur Bos, duin, pol<strong>de</strong>r<br />

Dagtochten: 31, 25 of 19 km 2.30, 2 of 1.30 uur<br />

Als je op <strong>de</strong> fiets <strong>naar</strong> <strong>de</strong> boer gaat, kun je nog beter ont<strong>de</strong>kken<br />

wat er zo mooi is aan biologisch boeren. De boer/teler<br />

werkt zo slim mogelijk samen met <strong>de</strong> natuur en dat is vaak<br />

goed te zien. Bijvoorbeeld aan <strong>de</strong> vele soorten bloemen en<br />

krui<strong>de</strong>n langs <strong>de</strong> ran<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> akkers, <strong>de</strong> houtwallen waar<br />

kleine dieren zich in kunnen schuilhou<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> nestkasten<br />

voor vogels. Koolmezen en lieveheersbeestjes helpen <strong>de</strong> boer<br />

Activiteiten 22 & 23 juni<br />

Voor <strong>de</strong> 16e editie van <strong>Lekker</strong> <strong>naar</strong> <strong>de</strong> <strong>Boer</strong> zijn fietsroutes<br />

ontwikkeld, verspreid over alle provincies van Ne<strong>de</strong>rland. Deze<br />

tweedaagse fietsroute gaat langs <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rijwinkel en bloeien<strong>de</strong><br />

akkerran<strong>de</strong>n van De Lepelaar, het geuren<strong>de</strong> brood van<br />

Kar<strong>de</strong>is-Scorlewald, kampeer- en zuivelboer<strong>de</strong>rij De Buitenplaats<br />

en <strong>de</strong> kleurige bloembollen van Natural Bulbs. On<strong>de</strong>rweg<br />

kom je ook nog langs boer<strong>de</strong>rijwinkel Van Assem en biologischdynamisch<br />

landbouw- en zorgbedrijf De Noor<strong>de</strong>rhoeve met<br />

boer<strong>de</strong>rijwinkel en camping. Die zijn wél biologisch, maar<br />

doen níet mee aan <strong>Lekker</strong> <strong>naar</strong> <strong>de</strong> <strong>Boer</strong>. Voor liefhebbers van<br />

dagtochten zijn er drie dagtochten ontwikkeld. Tij<strong>de</strong>ns het<br />

<strong>Lekker</strong> <strong>naar</strong> <strong>de</strong> <strong>Boer</strong>-weekend op 22 en 23 juni 2013 zijn er <strong>de</strong><br />

volgen<strong>de</strong> activiteiten:<br />

Alleen za 22/6: 9-16 uur (dus niet op zo)<br />

Rijperweg 16A (’t Rijpje), St-Maarten<br />

Twee lezingen (10.30 en 15 uur) over het boek Op<br />

weg <strong>naar</strong> een fijnzinnige landbouw (kortingsaanbieding<br />

+ groentetas); proeverij; eten van kok<br />

Serge Palenstijn uit Haarlem; expositie kunstwerken<br />

Herman Smit; rondleiding.<br />

<strong>Lekker</strong> <strong>naar</strong> <strong>de</strong> <strong>Boer</strong> is een initiatief van Bionext. www.bionext.nl<br />

<strong>Lekker</strong> <strong>naar</strong> <strong>de</strong> <strong>Boer</strong> is een jaarlijks evenement voor jong<br />

en oud waarbij biologische boeren open erf hou<strong>de</strong>n. Je<br />

kunt dan zelf zien, ruiken, proeven en beleven waarom<br />

biologisch zo lekker en gezond is. Er zijn rondleidingen<br />

waarbij <strong>de</strong> boer uitleg geeft en je kunt zelf brood bakken,<br />

geiten knuffelen of een bijenhotel maken… Er is te<br />

veel om op te noemen. Pak <strong>de</strong> fiets en vergeet je fietstassen<br />

niet, want je kunt al die lekkere producten vast<br />

niet weerstaan.<br />

Hoeveel <strong>Lekker</strong> <strong>naar</strong> <strong>de</strong> <strong>Boer</strong>routes?<br />

In 2013 en 2014<br />

wordt het aantal biologische<br />

fietsroutes gestaag uitgebreid.<br />

Kijk dus regelmatig op<br />

www.lekker<strong>naar</strong><strong>de</strong>boer.nl<br />

of er nieuwe routes bij zijn<br />

gekomen.<br />

om <strong>de</strong> luizen in toom te hou<strong>de</strong>n. Bijen zijn bijzon<strong>de</strong>r welkom<br />

omdat ze zorgen voor <strong>de</strong> bestuiving. Wat ver<strong>de</strong>r meteen<br />

opvalt is dat <strong>de</strong> koeien, kippen, varkens etcetera buiten in <strong>de</strong><br />

wei rondlopen. In <strong>de</strong> biologische veehou<strong>de</strong>rij is het uitgangspunt<br />

dat dieren zo veel mogelijk hun natuurlijke gedrag vertonen.<br />

Een frisse neus halen hoort daar bij!<br />

www.lekker<strong>naar</strong><strong>de</strong>boer.nl<br />

Kar<strong>de</strong>is-Scorlewald: www.kar<strong>de</strong>is.nl<br />

open<br />

Alleen za 22/6: 10-15 uur (dus niet op zondag)<br />

Valkenlaan 14, Schoorl<br />

Proeverij eigen producten. Voor kids: div. activiteiten,<br />

w.o. ponyrij<strong>de</strong>n.<br />

De Buitenplaats: www.loeigoeiezuivel.nl<br />

open Alleen zo 23/6: 10-16 uur (dus niet op zaterdag)<br />

Surmerhuizerweg 10, Eenigenburg<br />

Proeverij eigen producten.<br />

Natural Bulbs - Braakman: www.naturalbulbs.nl<br />

open Abbeste<strong>de</strong>weg t.o. Westerweg 2<br />

(t.o. Camping Tempelhof), Callantsoog<br />

Za 22/6: 11-16 uur; zo 23/6: 12-17 uur<br />

De lepelaar,<br />

Kar<strong>de</strong>is-Scorlewald,<br />

De Buitenplaats,<br />

Natural Bulbs-Braakman<br />

Korte presentaties over groenten, bloembollen,<br />

bo<strong>de</strong>mleven, <strong>de</strong> omgeving (bij goed weer); bezoek<br />

groentetuin; bollen kopen; bollen oogsten en meenemen.<br />

Voor kids: bloemenboeketje <strong>naar</strong> keuze<br />

maken; planten zoeken die je kent of wilt leren<br />

kennen; groenten oogsten<br />

1/6<br />

open


vouwrand<br />

Grote fietstassenroute<br />

Op <strong>de</strong> fiets langs biologische adresjes<br />

<strong>Fietsroute</strong> 5. Noord-HollaNd, tusseN CallaNtsoog, WarmerHuizeN eN BergeN<br />

Naar De Lepelaar, Kar<strong>de</strong>is-Scorlewald, Van Assem, <strong>de</strong><br />

Noor<strong>de</strong>rhoeve, De Buitenplaats en Natural Bulbs<br />

Noord-HollaNd<br />

FietstrektocHt dagtocHteN<br />

Dag 1: 40 km; dag 2: 38 km<br />

Dag 1 ca. 3 uur; dag 2 ca. 2.30 uur<br />

Bos, duin, pol<strong>de</strong>r<br />

Het lijkt een stief kwartiertje van Callantsoog <strong>naar</strong> Bergen,<br />

maar in twee dagen fiets je dat hele eind fluitend heenen-weer.<br />

Duin op, duin af door <strong>de</strong> dichte bossen van<br />

<strong>de</strong> Schoorlse Duinen, en dwars door Schoorl, Petten en<br />

Callantsoog met hun gezellige terrasjes. Drie biologische<br />

bedrijven liggen in <strong>de</strong> uitgestrekte pol<strong>de</strong>rs meer landinwaarts,<br />

<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re drie hebben zich vlak bij elkaar aan <strong>de</strong><br />

Schoorlse duinrand gevestigd.<br />

On<strong>de</strong>rweg kom je maar liefst<br />

vier boer<strong>de</strong>rijwinkels tegen.<br />

Allemaal verkopen ze groente,<br />

maar daarmee houdt <strong>de</strong> vergelijking<br />

wel op. De Lepelaar<br />

is forsbemeten met een groot<br />

en divers assortiment, waaron<strong>de</strong>r<br />

krui<strong>de</strong>nplantjes (<strong>de</strong><br />

Zwitserse munt gedijt prima<br />

Praktische informatie<br />

in je eigen tuin), maar Kar<strong>de</strong>is<br />

is nóg groter. Daar zijn brood<br />

en koekjes uit <strong>de</strong> eigen bakkerij<br />

en houten speelgoed<br />

favoriet. Van Assem houdt het<br />

klein met voornamelijk groente,<br />

evenals <strong>de</strong> Noor<strong>de</strong>rhoeve<br />

die ook kaas en vlees van <strong>de</strong><br />

eigen boer<strong>de</strong>rij verkoopt.<br />

Start/eindpunt: • Tweedaagse: Schagerbrug (of Schagen).<br />

• Dagtocht 1: Petten. • Dagtocht 2: Schoorldam. • Dagtocht<br />

3: Bergen.<br />

Parkeren: • Tweedaagse: bij sportvel<strong>de</strong>n of langs <strong>de</strong> weg in<br />

Schagerbrug. Of P+R in Schagen; dan via knp 45 en 25 <strong>naar</strong><br />

knp 43 en daar <strong>de</strong> route oppikken.<br />

• Dagtocht 1: Petten, vlak bij knp 33, Strandweg 4 (Dijk te<br />

Kijk). • Dagtocht 2: Fietstransferium Schoorldam, Rekerkoogweg<br />

(grote P, gratis). Dagtocht 3: bij knp 48, P Breelaan 132,<br />

Bergen (t.o. restaurant Duinvermaak).<br />

Naar <strong>de</strong> route: Dagtocht 2: Transferium RA verlaten en bordjes<br />

knp 44 volgen.<br />

Toeristische info: • Natuurgebied Schoorlse Duinen,<br />

www.staatsbosbeheer.nl. • Bezoekerscentrum Dijk te Kijk,<br />

Strandweg 4, Petten, www.hhnk.nl. Expositie over <strong>de</strong> kracht<br />

van water en dijken. Toegang gratis, open di-zo 10-17 uur.<br />

• Beschermd Natuurgebied Zwanenwater, links van <strong>de</strong> route<br />

tussen knp 37 en Callantsoog, www.natuurmonumenten.nl.<br />

• Dwangburcht De Nuwendoorn van Floris V,<br />

www.dwangburchten.nl; helaas niet toegankelijk maar wel<br />

zichtbaar vanaf <strong>de</strong> route.<br />

Knooppuntennetwerk: Op enkele plaatsen ontbreken <strong>de</strong><br />

knooppuntbordjes. Lees <strong>de</strong> routebeschrijving goed, dat voorkomt<br />

omrij<strong>de</strong>n.<br />

Kaart: ANWB Fietskaart 1:50.000, nr. 12 Noord-Holland<br />

noord/Texel.<br />

Biologische adressen: • De Lepelaar, Rijperweg 16A (’t<br />

Rijpje), St-Maarten, www.<strong>de</strong>lepelaar.com. <strong>Boer</strong><strong>de</strong>rijwinkel<br />

open: wo-vr 9-18 uur; za 9-16 uur.<br />

• Biologische zorgbakkerij Kar<strong>de</strong>is-Scorlewald, Valkenlaan 14,<br />

Schoorl, www.kar<strong>de</strong>is.nl. <strong>Boer</strong><strong>de</strong>rijwinkel open: ma-vr 9-17<br />

uur; za 10-15 uur.<br />

• Biologische boer<strong>de</strong>rij Van Assem, Teugelaan 1, Schoorl, T:<br />

(072) 509 26 50. <strong>Boer</strong><strong>de</strong>rijwinkel open: ma/di/wo/vr 8.30-18<br />

uur; do 8.30-11 uur. Biologische markt Heiloo, do 13-17 uur;<br />

biomarkt Alkmaar za 8-17 uur.<br />

31, 25 of 19 km<br />

2.30, 2 of 1.30 uur<br />

Korenmolen <strong>de</strong> Kijkduin in Schoorl open<br />

• Biologische zorgboer<strong>de</strong>rij en boer<strong>de</strong>rijcamping De Noor<strong>de</strong>rhoeve,<br />

Duinweg 125, Schoorl, www.noor<strong>de</strong>rhoeve.nl. <strong>Boer</strong><strong>de</strong>rijwinkel<br />

open: ma-vr 14-17 uur; za 10-13 uur. Mini-camping<br />

open: 30/4-15/9, T: (072) 509 17 38. Landgoedfair za 6 juli<br />

10-16 uur.<br />

• <strong>Boer</strong><strong>de</strong>rijcamping De Buitenplaats, Surmerhuizerweg 10,<br />

Eenigenburg, www.loeigoeiezuivel.nl. Camping met trekkershut.<br />

• Natural Bulbs - Braakman, bezoekadres t.o. Camping Tempelhof,<br />

Abbeste<strong>de</strong>weg t.o. Westerweg 2, Callantsoog,<br />

www.naturalbulbs.nl.<br />

Horeca, biologisch: • Kar<strong>de</strong>is-Scorlewald, zie boven.<br />

Horeca, niet-biologisch: Voldoen<strong>de</strong> horeca op <strong>de</strong> tweedaagse:<br />

in Bergen, Schoorl, Warmenhuizen, Tuitjenhorn, Petten,<br />

Callantsoog en Schagerbrug. Aanra<strong>de</strong>r: bij knp 47, Bosbuffet<br />

<strong>de</strong> Berenkuil.<br />

B&B, niet-biologisch: B&B Tara Centrum, Surmerhuizerweg<br />

21, Eenigenburg, www.taracentrum.com.<br />

De Westfriese Omringdijk<br />

legeNda<br />

knp = fietsknooppunt<br />

LA = linksaf<br />

RA = rechtsaf<br />

RD = rechtdoor<br />

ri = richting<br />

P25347 = ANWB-pad<strong>de</strong>stoel 25347<br />

Y = richtingbord<br />

2/6


vouwrand<br />

Grote fietstassenroute<br />

Op <strong>de</strong> fiets langs biologische adresjes<br />

Dag 1 van 2-daagse route<br />

Dag 1<br />

P Schagerbrug – 35 – 42 – 43 – ri 50, zie A<br />

(Lepelaar) – 74 – 44 – 45 – ri 48, zie B<br />

(Scorlewald, Van Assem, Noor<strong>de</strong>rhoeve)<br />

– 48 – 47 – 45 – 44 – 41 – ri 74, zie C<br />

(Buitenplaats).<br />

Routebeschrijving<br />

A: Voorbij De Lepelaar niet LA ri knp 50,<br />

maar RD en 1e kruising, bij Y10950, LA<br />

Dorpsstraat, <strong>naar</strong> knp 74.<br />

B: Bij knp 45 ri 48. Bij Scorlewald RA (knpbordje<br />

ontbreekt) en 1e weg LA ri Bergen,<br />

Omloop (knp 48 gaat hier RD). Twee<strong>de</strong> weg<br />

RA (bij Buitenbergen), Teugelaan. Van Assem<br />

ligt ein<strong>de</strong> straat rechts. Bij voorr.weg LA<br />

Duinweg (Noor<strong>de</strong>rhoeve ligt ver<strong>de</strong>rop links).<br />

In bocht <strong>naar</strong> links fietspad op en <strong>naar</strong><br />

knp 48. Op Blij<strong>de</strong>nsteinseweg (onverhar<strong>de</strong><br />

weg door N-Hollands Duinreservaat) RD als<br />

knp-bordje ontbreekt (2x).<br />

C: Bij knp 41 ri 74 en 1e weg LA, Surmerhuizerweg,<br />

<strong>naar</strong> Camping De Buitenplaats.<br />

Dag 2 van 2-daagse route<br />

Dag 2<br />

41 – 32 – 80 – 40 – 73 – zie D – 22 – 39 –<br />

33 – zie E – 37 – 31 – zie F – 26 – Natural<br />

Bulbs – 84 – 13 – 81 – 79 – 32 – 44 – 35 –<br />

P Schagerbrug.<br />

Routebeschrijving<br />

D: Na knp 73, voorbij molen RA (geen<br />

bordje) en <strong>naar</strong> knp 22.<br />

E: Na knp 33, geen bordje: bij P25246 RA ri<br />

Callantsoog. Ein<strong>de</strong> schelpenpad bij P25247<br />

RA ri Callantsoog.<br />

F: Na knp 31, in Callantsoog: ná bordje<br />

‘U na<strong>de</strong>rt het knooppunt’, waar volgend<br />

bordje ontbreekt weg volgen (niet RA), langs<br />

Blokker, straat heet ver<strong>de</strong>rop Dorpsweg en<br />

<strong>naar</strong> knp 26. Let op: bord knp 26 staat op<br />

onhandige plek, links van <strong>de</strong> weg.<br />

Let op: De tweedaagse route is nagefietst.<br />

De trajecten van <strong>de</strong> dagtochten die afwijken<br />

van <strong>de</strong> tweedaagse route zijn op <strong>de</strong> kaart<br />

uitgezet en niet nagefietst.<br />

22<br />

39<br />

33<br />

E<br />

D<br />

47<br />

73<br />

40<br />

37<br />

F<br />

45<br />

48<br />

B<br />

26<br />

80<br />

Natural Bulbs<br />

Braakman<br />

31<br />

79<br />

Dag 2 32<br />

41<br />

C<br />

44<br />

Scorlewald<br />

Van Assem<br />

Noor<strong>de</strong>rhoeve<br />

42<br />

32<br />

84<br />

Buitenplaats<br />

44<br />

43<br />

A<br />

13<br />

81<br />

3/6<br />

35<br />

Dag 1<br />

Lepelaar<br />

74


vouwrand<br />

Dagtochten<br />

Dagtocht 1<br />

P Petten – 33 – 37 – 31 – zie F – 26 –<br />

Natural Bulbs – 84 – 13 – 81 – 79 – 32<br />

– 38 – 37 – 87 – 88 – 39 – P Petten.<br />

Dagtocht 2<br />

P Fietstransferium – 44 – 41 – ri 74, zie C<br />

(Buitenplaats) – 41 – 32 – 43 – ri 50, zie A<br />

(Lepelaar) – 74 – P Fietstransferium.<br />

Dagtocht 3<br />

48 – 47 – 46 – 20 – 21 – 45 – ri 48, zie B<br />

(Scorlewald, Van Assem, Noor<strong>de</strong>rhoeve) – 48.<br />

Het landschap<br />

Eerlijk is eerlijk: niet elke meter in Noord-<br />

Holland is bloedmooi. Wie over die iets min<strong>de</strong>r<br />

inspireren<strong>de</strong> kilometers zeurt is echter<br />

een kniesoor, want telkens als je <strong>de</strong>nkt:<br />

het mag wel wat min<strong>de</strong>r kaarsrecht, volgt<br />

er een aangename verrassing. Zoals een<br />

heerlijk fietspad, leuke horeca, een sfeervol<br />

dorp, een bos, een molen of <strong>de</strong> schaduwrijke<br />

duinen.<br />

De route start rechtlijnig, door <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r <strong>naar</strong><br />

De Lepelaar. Dan volgen <strong>de</strong> dorpskernen van<br />

Tuitjenhorn en Warmenhuizen. In Schoorl<br />

komt er schwung in het fietsen, met winkels,<br />

leuke terrasjes, molen <strong>de</strong> Kijkduin en een<br />

idyllisch kerkje. Tussen Schoorl en Bergen<br />

gaat het <strong>naar</strong> drie bioboeren en vervolgens<br />

duik je <strong>de</strong> geuren<strong>de</strong> bossen van <strong>de</strong> Schoorlse<br />

Duinen in. De Westfriese Omringdijk die volgt<br />

is niet voor niets beroemd. De dijk biedt ruim<br />

uitzicht op dartele lammetjes, nieuwsgierige<br />

koeien, grazen<strong>de</strong> paar<strong>de</strong>n en... op <strong>de</strong><br />

28 meter hoge toren <strong>de</strong> Nuwendoorn en <strong>de</strong><br />

opgravingen van wat eens een dwangburcht<br />

van Floris V was. Dag 1 eindigt op <strong>de</strong> rustige<br />

boer<strong>de</strong>rijcamping van De Buitenplaats.<br />

Op dag 2 trekt Pol<strong>de</strong>r LQ <strong>de</strong> aandacht met<br />

drassige ge<strong>de</strong>elten en een paar mooie molens<br />

mid<strong>de</strong>n in het landschap. De pol<strong>de</strong>r is<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van Natura-2000; <strong>de</strong> zeldzame<br />

dwerggans komt hier regelmatig opvetten als<br />

hij op trek is. Dan volgt Petten, waar afstappen<br />

voor <strong>de</strong> expositie Dijk te Kijk geen gek<br />

i<strong>de</strong>e is. Tussen Petten en Callantsoog liggen<br />

heerlijke duinen waar je heuvelop zowaar op<br />

<strong>de</strong> pedalen moet. Langs <strong>de</strong> rand van natuurgebied<br />

het Zwanenwater rij<strong>de</strong>nd, beland je<br />

in het bruisen<strong>de</strong> toeristenleven van Callantsoog.<br />

Natural Bulbs ligt iets ver<strong>de</strong>rop en<br />

daarna kan <strong>de</strong> blik op oneindig door niet al te<br />

opwin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> pol<strong>de</strong>rs terug <strong>naar</strong> Schagerbrug.<br />

Pol<strong>de</strong>r LQ, tussen knp 73 en 22<br />

Dagtocht 1<br />

46<br />

20<br />

39<br />

33<br />

21<br />

E<br />

47<br />

37<br />

F<br />

45<br />

48<br />

Dagtocht 3<br />

B<br />

26<br />

Natural Bulbs<br />

Braakman<br />

31<br />

79<br />

Dag 2 32<br />

41<br />

C<br />

44<br />

Scorlewald<br />

Van Assem<br />

Noor<strong>de</strong>rhoeve<br />

32<br />

84<br />

Buitenplaats<br />

Dagtocht 2<br />

A<br />

43<br />

4/6<br />

13<br />

81<br />

Lepelaar<br />

74


vouwrand<br />

Grote fietstassenroute<br />

Op <strong>de</strong> fiets langs biologische adresjes<br />

De Lepelaar<br />

‘Er lopen hier twaalf mooie mannen rond, die kun je beter op<br />

<strong>de</strong> foto zetten dan mij’, zegt eige<strong>naar</strong> Jan Schrijver lachend.<br />

Op <strong>de</strong> Lepelaar werken in<strong>de</strong>rdaad veel scholieren. Jan en<br />

zijn vrouw Inge behoren tot <strong>de</strong> pioniers van <strong>de</strong> biologischdynamische<br />

landbouw in Ne<strong>de</strong>rland. Het draait allemaal om <strong>de</strong><br />

kringloop van voedingstoffen en mest, en om het bo<strong>de</strong>mleven,<br />

dat cruciaal is voor een vruchtbare bo<strong>de</strong>m. ‘Weinigen beseffen<br />

dat <strong>de</strong> micro-organismen in <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m voor gezon<strong>de</strong>, smaakvolle<br />

en stevige gewassen zorgen’, legt Jan uit. Samen met<br />

journalist John van <strong>de</strong>r Rest heeft hij daar een toegankelijk<br />

boek over geschreven: Op weg <strong>naar</strong> een fijnzinnige landbouw.<br />

Behalve <strong>de</strong> vele hectaren puike groenten en <strong>de</strong> winkel waar je<br />

met gemak alle wekelijkse boodschappen kunt doen, heeft <strong>de</strong><br />

Lepelaar nog meer bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n. ‘Vorig jaar hebben we zes<br />

meter bre<strong>de</strong> bloemenran<strong>de</strong>n ingezaaid langs <strong>de</strong> akkers. Daar<br />

komen veel insecten op af en zo hebben we <strong>de</strong> natuurlijke<br />

bestrij<strong>de</strong>rs van – bijvoorbeeld – luizen vanzelf bij <strong>de</strong> hand.<br />

Bovendien hebben we een paar bijenvolken die voor <strong>de</strong> bestuiving<br />

van <strong>de</strong> gewassen zorgen’, zegt Inge.<br />

Activiteiten hele jaar door: <strong>Boer</strong><strong>de</strong>rijwinkel; kookworkshops;<br />

verkoop boek biologisch-dynamische landbouw.<br />

Kar<strong>de</strong>is-<br />

Scorlewald<br />

<strong>Boer</strong><strong>de</strong>rijwinkel Van Assem<br />

open<br />

Dag 1: De brood- en gebakhoek van<br />

Kar<strong>de</strong>is-Scorlewald<br />

De kleine boer<strong>de</strong>rijwinkel van Nel en Kees van Assem staat in<br />

een rustige straat van Aagtdorp. ‘Als ik thuis ben, is <strong>de</strong> winkel<br />

open’, zegt Nel, ‘want waarom zou ik dichtgaan als ik er toch<br />

ben? Ik vind het contact met mijn klanten het leukste van<br />

ons bedrijf.’ Er wordt zo divers mogelijk geteeld om zo min<br />

mogelijk in te hoeven kopen bij <strong>de</strong> groothan<strong>de</strong>l. ‘Alles wat<br />

hier verkocht wordt, komt direct van het land. Onze klanten<br />

zijn gek op <strong>de</strong> veldsla en <strong>de</strong> winter- en zomerpostelein. O ja,<br />

en op <strong>de</strong> aardbeien en onze vlezige sperziebonen. Maar ja,<br />

wat is er nou niet lekker? De mensen komen ook voor onze<br />

tuinbonen en cherrytomaatjes. Straks, in <strong>de</strong> winter, zijn er<br />

weer krakendverse spruiten en boerenkool.’ Wat niet verkocht<br />

wordt in <strong>de</strong> winkel, gaat op <strong>de</strong> biologische markten over <strong>de</strong><br />

toonbank. ‘Op don<strong>de</strong>rdagmiddag staan we op <strong>de</strong> biologische<br />

markt in Heiloo en op zaterdag op die in Alkmaar’, zegt Nel<br />

glimlachend.<br />

Activiteiten hele jaar door: <strong>Boer</strong><strong>de</strong>rijwinkel; biologische<br />

markten.<br />

De Lepelaar<br />

Dag 1: De Lepelaar (foto: De Lepelaar)<br />

Dag 1: De Lepelaar (foto: De Lepelaar)<br />

Kar<strong>de</strong>is - Scorlewald<br />

Kar<strong>de</strong>is is on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van zorginstelling Scorlewald, waar<br />

mensen met een verstan<strong>de</strong>lijke beperking wonen en werken.<br />

Het biologisch-dynamische brood en <strong>de</strong> taarten in <strong>de</strong> winkel<br />

en <strong>de</strong> lunchroom wor<strong>de</strong>n gebakken in <strong>de</strong> werkplaatsen van<br />

Scorlewald. Maar ook het houten speelgoed, <strong>de</strong> muziekinstrumenten,<br />

het textiel en <strong>de</strong> keramiek en <strong>de</strong> siera<strong>de</strong>n komen<br />

uit <strong>de</strong> werkplaatsen. De winkel en <strong>de</strong> luchroom zijn groot en<br />

licht, dus ook als het geen terrassenweer is, kun je er relaxt<br />

van koffie mét genieten, inclusief uitzicht op <strong>de</strong> fikse bossen<br />

die <strong>de</strong> Schoorlse Duinen be<strong>de</strong>kken. Be<strong>de</strong>nk wel dat er nog<br />

meer boer<strong>de</strong>rijwinkels volgen, voordat je je slag slaat in het<br />

uitgebrei<strong>de</strong> assortiment groente, fruit en lekkernijen die <strong>de</strong><br />

schappen van Kar<strong>de</strong>is vullen.<br />

Activiteiten hele jaar door: <strong>Boer</strong><strong>de</strong>rijwinkel; bezorgservice<br />

(binnen 6 km van <strong>de</strong> winkel); webwinkel.<br />

van Assem<br />

Dag 1: De Westfriese Omringdijk<br />

5/6


vouwrand<br />

Grote fietstassenroute<br />

Op <strong>de</strong> fiets langs biologische adresjes 6/6<br />

Dag 1: De Noor<strong>de</strong>rhoeve<br />

De Buitenplaats<br />

Natural Bulbs (foto: Natural Bulbs)<br />

De<br />

Noor<strong>de</strong>rhoeve<br />

Achter <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij in het gehucht Eenigenburg ligt een<br />

grasveld waar je heerlijk kunt kamperen. Er is zelfs een luxe<br />

trekkershut mét kachel. ‘Ken je onze zuivelafhaalhuisjes?’,<br />

vraagt boerin Ilse van <strong>de</strong>r Eer<strong>de</strong>n nieuwsgierig. ‘In vijf dorpen<br />

staat een tuinhuisje met een koelkast erin. Klanten halen een<br />

sleutel bij ons op, nemen <strong>naar</strong> behoefte zuivel uit <strong>de</strong> koelkast,<br />

noteren dat en eens in <strong>de</strong> zes weken rekenen we af. <strong>Boer</strong> Bram<br />

Borst is druk met zijn dubbeldoel-koeien. ‘Als onze koeien zijn<br />

afgekeurd voor <strong>de</strong> melkproductie, wor<strong>de</strong>n ze vetgemest voor<br />

het vlees. Blaarkoppen en Fries-Hollandse koeien zijn goe<strong>de</strong><br />

dubbeldoelers, een gewone melkkoe niet.’ De biologisch-dynamische<br />

koeien – mét horens – van <strong>de</strong> Buitenplaats zijn verwend,<br />

want ze wor<strong>de</strong>n een paar keer per dag verplaatst <strong>naar</strong><br />

een an<strong>de</strong>r stuk weiland. Dat principe heet ‘pure graze’. De<br />

koeien eten alleen <strong>de</strong> bovenste toppen van het gras, waardoor<br />

<strong>de</strong> grasmat sneller herstelt en het bo<strong>de</strong>mleven floreert. Dat<br />

proef je terug in onze zuivel want het gras is voedselrijker.’ De<br />

melk wordt op <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij verwerkt tot yoghurt, karnemelk,<br />

slagroom, crème fraîche, boter en – waar vind je dat nog –<br />

hangop!<br />

Activiteiten hele jaar door: Zuivelafhaalhuisjes; mini-camping;<br />

zorgboer<strong>de</strong>rij.<br />

Natural Bulbs<br />

Braakman<br />

De Noor<strong>de</strong>rhoeve<br />

Zorgboer<strong>de</strong>rij De Noor<strong>de</strong>rhoeve heeft een kleine camping, een<br />

boer<strong>de</strong>rijwinkel en een kaasmakerij. Vanzelfsprekend lopen er<br />

koeien in <strong>de</strong> weilan<strong>de</strong>n, maar ook schapen, paar<strong>de</strong>n, kippen<br />

en geiten. Vijftig zorgcliënten – hulpboeren – volgen bijzon<strong>de</strong>r<br />

on<strong>de</strong>rricht op <strong>de</strong> Noor<strong>de</strong>rhoeveschool. ‘We geven les in het<br />

verzorgen van dieren, maar bijvoorbeeld ook in yoga & meditatie,<br />

en in veiligheid’, legt boerin Yanthe uit. Het kaasmaken<br />

is voornamelijk handwerk. Het resultaat is een lekkere Goudse<br />

kaas van <strong>de</strong> eigen melk, die in <strong>de</strong> winkel wordt verkocht. Niet<br />

alleen <strong>de</strong> winkel, maar ook natuurvoedingswinkels en instellingskeukens<br />

behoren tot <strong>de</strong> afzetmarkt van <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rijproducten.<br />

Ook Restaurant Merlet in Schoorl (dat een Michelinster<br />

heeft) is blij met <strong>de</strong> Noor<strong>de</strong>rhoeve. Er wordt elk jaar een<br />

speciaal teeltplan voor het restaurant gemaakt. De Schoorlse<br />

duinen zijn on<strong>de</strong>r handbereik, dus ’s zomers is het hier heerlijk<br />

kamperen. ‘We kunnen maximaal tien tenten en twee<br />

caravans kwijt’, zegt boerin Yanthe. ‘Campers kunnen hier niet<br />

staan, die beschadigen het gras te veel.’<br />

Activiteiten hele jaar door: <strong>Boer</strong><strong>de</strong>rijwinkel; zorgboer<strong>de</strong>rij<br />

met eigen school; mini-camping.<br />

De Buitenplaats<br />

Natural Bulbs Braakman<br />

Colofon<br />

In opdracht van Bionext Ontwerp: Yvonne du Pon, Bionext<br />

Noes Lautier, www.noeslautier.nl Fotografie: Robert Eckhardt, Noes Lautier en Giel Tange<br />

Ilse van <strong>de</strong>r Eer<strong>de</strong>n van De Buitenplaats<br />

6/3<br />

De grote passie van Wilbrord Braakman is het bo<strong>de</strong>mleven<br />

en dat heeft alles te maken met zijn an<strong>de</strong>re passie: het telen<br />

van sterke biologische narcissen, tulpen, krokussen, blauwe<br />

druifjes en gladiolen. De 1,1 miljard (echt waar!) verschillen<strong>de</strong><br />

zelfstandige leventjes die één gram uitgebalanceer<strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m<br />

bevolken, zijn allemaal belangrijk. ‘We vergeten vaak dat er<br />

niet alleen bóven, maar ook ón<strong>de</strong>r <strong>de</strong> grond leven is en dat<br />

dat van groot belang is’, zegt Wilbrord. ‘Wij biologische boeren<br />

zorgen door onze teeltwijze voor een gezon<strong>de</strong> grond. In mijn<br />

geval levert dat sterke bloembollen op die min<strong>de</strong>r vatbaar<br />

zijn voor ziekten en plagen. Ik pas vruchtwisseling toe, wat<br />

inhoudt dat ik zel<strong>de</strong>n twee jaar achter elkaar hetzelf<strong>de</strong> gewas<br />

op hetzelf<strong>de</strong> stuk grond plant. Dat voorkomt dat <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m<br />

uitgeput raakt en dat eventuele ziektesporen zich in <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m<br />

ophopen. En ik plant min<strong>de</strong>r bollen per vierkante meter, ook<br />

dat doet <strong>de</strong> planten goed.’ Een tip van Wilbrord: ‘Gebruik biologische<br />

compost in je tuin, die verbetert <strong>de</strong> weerstand en <strong>de</strong><br />

gezondheid van <strong>de</strong> grond.’<br />

Activiteiten hele jaar door: Webwinkel.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!