06.09.2013 Views

G a s h a a r d e n

G a s h a a r d e n

G a s h a a r d e n

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

G a s h a a r d e n<br />

s e p t e m b e r 0 5<br />

T r e n d s e t t e r i n s f e e r v e r w a r m i n g<br />

G a s k a c h e l s<br />

G a s - o p e n h a a r d e n<br />

G a s - i n z e t h a a r d e n G a s - i n b o u w h a a r d e n


2<br />

A r t - F i r e s e r i e<br />

De Art-Fire serie is een lijn van vrijstaande gesloten gashaarden. De haarden<br />

branden op aardgas en hebben een bovenaansluiting. Elke Art-Fire heeft een eigen<br />

uitstraling en door het gebruik van zeer modern materiaal ideel voor een modern en<br />

strak interieur.<br />

Lumeo L<br />

Lumeo S.<br />

L u m e o S / L<br />

De Lumeo is verkrijg-<br />

baar in twee maatvoeringen. De<br />

Lumeo S is 117 cm hoog en de<br />

Lumeo L is maar liefst 139 cm.<br />

Qua ontwerp zijn ze gelijk. De<br />

zijkanten bestaan uit zwart<br />

gespoten panelen die voor extra<br />

contrast met het rvs zorgen.<br />

De rvs mantel staat los van de<br />

grond en hierdoor ontstaat er<br />

een zwevend effect.


Velon met ronde ruit.<br />

M e t z o<br />

De Metzo vormgeving is<br />

simpel en door eenvoud juist<br />

opvallend. De poten van de haard<br />

zijn één geheel met de mantel,<br />

wat de Metzo compact maakt. De<br />

grote ruit geeft mooi zicht op de<br />

keramische houtset en de hoge<br />

vlammen.<br />

Velon met rechte ruit.<br />

Ve l o n<br />

De Velon kenmerkt zich<br />

door de opvallende vormgeving.<br />

De mantel is onderaan smal en<br />

loopt breed uit naar de boven-<br />

kant. De schuin geplaatste poten<br />

zijn van roestvaststaal met zwar-<br />

te steunvoetjes. De Velon is ver-<br />

krijgbaar met een rechte - en een<br />

ronde ruit.<br />

A r t - F i r e s e r i e<br />

3


4<br />

G a s g e s t o o k t e h a a r d e n<br />

L a C o r n a<br />

De La Corna is een gesloten gashaard met vele moge-<br />

lijkheden door de vormgeving en techniek. De haard heeft<br />

de vorm van een driehoek waardoor hij perfect in een hoek<br />

van de woonkamer te plaatsen is. De gashaard is eventueel<br />

verkrijgbaar met een bijpassende sokkel en sierkanaal, maar<br />

u kunt de haard ook ‘zwevend’ plaatsen om een ruimtelijk<br />

effect te creëren. Naast de mooie vlammen zorgt een fraai<br />

houtset welke bestaat uit een combinatie van sprokkelhout,<br />

dennenappels en houtsnippers voor een prachtig vuurbeeld.<br />

La Corna met ronde pijp.<br />

La Corna additioneel met sokkel en sierkanaal.


La Corna ingebouwd.<br />

F l a i r v a n m o o i v u u r<br />

De La Corna is ook geschikt om in te bouwen.<br />

De omlijsting naar uw keuze bepaalt uiteindelijk de<br />

uitstraling van de haard. Houd er rekening mee dat<br />

het noodzakelijk is om twee roosters in de wand te<br />

plaatsen. Dit is om de juiste warmtebalans in de wand<br />

te creëren.<br />

L i j s t n a a r u w k e u z e<br />

RVS<br />

Nikkelkleurig/zwart<br />

Bronskleurig<br />

G a s g e s t o o k t e h a a r d e n<br />

5


6<br />

T r a n s p a r a n t e<br />

De Transparante is een bijzonder ingetogen front-<br />

haard. Het onderscheidende aan de haard is de breedte<br />

van maar liefst 115 cm. U kunt echter ook kiezen voor een<br />

doorkijkmodel. Daarmee heeft u dus vuur in twee ruimtes!<br />

Daarnaast is het mogelijk om additioneel een elegante<br />

glasruit voor de opening te laten zetten. De haard wordt<br />

bediend met inbouwcassette HB/AB en AB. Voor meer<br />

informatie, zie blz. 31.<br />

Hier afgebeeld met elegante glasruit.<br />

De Transparante als doorkijkuitvoering.


De Transparante als frontuitvoering.<br />

G a s g e s t o o k t e o p e n h a a r d e n<br />

7


8<br />

G a s k a c h e l s<br />

B i n k i e<br />

Binkie is een tijdloos model uit de Helex-stal.<br />

Het robuuste plaatstalen uiterlijk kunt u ver-<br />

fraaien met een los verkrijgbare set messing<br />

sierstrippen. De Binkie laat zich thermosta-<br />

tisch net zo makkelijk als handmatig bedie-<br />

nen. Door het panoramische glasoppervlak<br />

heeft u van alle kanten een goed zicht op het<br />

niet van echt te onderscheiden vlambeeld.<br />

Waarbij u kunt kiezen uit een interieur met<br />

DeLuxe stammen of met kolen.


Het Topper gasblok stelt u in staat om<br />

elk moment van uw open haard te genieten, ook<br />

voor even. Met vlammen en gloed die er uitzien<br />

als een houtvuur. U kunt kiezen uit verschillende<br />

stammensets. Additioneel zijn er schors, gloei-<br />

kolen, dennenappels en verschillende soorten<br />

houtsets verkrijgbaar. De branderbedden zijn in<br />

diverse afmetingen te verkrijgen waardoor de Top-<br />

per gasblokken voor elke haard geschikt zijn.<br />

Om het blokkenvuur op een perfecte wijze<br />

te kunnen bedienen, kunt u een keuze maken uit<br />

een drietal gasregelingen: HB handbediening /<br />

HB/AB afstandbediening / AB afstandbediening.<br />

Voor meer informatie verwijzen wij naar de<br />

Topper folder. Voor een beveiligd luchttoevoer- en<br />

verbrandingsgasafvoersysteem raden wij u aan de fol-<br />

der “Luchttoevoer en rookgasafvoer” te raadplegen.<br />

To p p e r e x c l u s i e f 9 0 1 5 :<br />

K i e z e l s t e r k<br />

Nu eens geen stammenset of standaard branderbed. U kiest voor<br />

bijzondere witte kiezels met een speels, levensecht vuur. Hij<br />

brandt over de volledige breedte (90 cm). En is geschikt voor<br />

open haarden vanaf een meter.<br />

Branderbed 4813<br />

Branderbed 4525<br />

Branderbed exclusief 9015<br />

“Verkoolde” stammenset<br />

Gasregeling HB/AB afstandbediening<br />

To p p e r g a s b l o k k e n v u u r<br />

9


10<br />

G a s - i n b o u w h a a r d e n<br />

I n t i m o<br />

De Intimo is een compacte<br />

gasgestookte haard. Vanwege de<br />

afmeting is het toestel geschikt voor<br />

uiteenlopende ruimtes, zoals een<br />

woonkamer, eetkamer of een stu-<br />

dieruimte. De Intimo is verkrijgbaar<br />

met een grijze of glazen omlijsting<br />

en bijpassende vloerplaten. Houdt u<br />

van minimalisme, dan is de Intimo<br />

ook geschikt om zonder omlijsting<br />

in te bouwen. Een kleine haard met<br />

veel mogelijkheden.


I n t i m o o m b o u w<br />

Voor de Intimo is er een ombouw ont-<br />

worpen, die in de kleur van uw keuze geverfd<br />

kan worden. De ombouw is gemaakt van prefab<br />

materiaal en is makkelijk opgebouwd. Een<br />

ander groot voordeel van de ombouw is dat<br />

het veel warmte opneemt van het toestel en<br />

dat uitstraalt naar zijn omgeving.<br />

Intimo ombouw met glas omlijsting.<br />

G a s - i n b o u w h a a r d e n<br />

11


12<br />

G a s - i n b o u w h a a r d e n<br />

A p e r t u r a - G l a s h e l d e r V u u r<br />

Het unieke aan deze lijn van haarden is het glas<br />

zowel bij de Panorama- als bij de Hoek uitvoering wat een<br />

vrij zicht op het vuur biedt. De ruit van deze uitvoeringen<br />

creëert een levensecht vuurbeeld en een warme sfeer in uw<br />

woonruimte. Het binnenwerk van de toestellen is voorzien<br />

van geëmailleerde lamellen, zodat het vuur en de blokken-<br />

set extra geaccentueerd worden. De Apertura haarden zijn<br />

concentrisch gesloten, en zeer goed in mechanisch<br />

geventileerde (nieuwbouw)woningen te plaatsen. Kortom,<br />

een bijzondere haard voor een bijzonder interieur!<br />

A p e r t u r a Pa n o r a m a<br />

Dit panoramische glas geeft rondom een vrij zicht op<br />

het vuur. Hierdoor vult deze haard de ruimte niet alleen met<br />

warmte, maar ook met een bijzondere sfeer. De vormgeving<br />

en het unieke zicht op het vuur van deze haard is een lust<br />

voor het oog in elk interieur.


A p e r t u r a H o e k<br />

Deze haard heeft een linkse hoek of<br />

een rechtse hoek, afhankelijk van uw voor-<br />

keur. De Apertura Hoek is verkrijgbaar met<br />

een smalle en een brede omlijsting. De stan-<br />

daard meegeleverde roosters kunt u naar keuze<br />

plaatsen in de schouwboezem.<br />

Te c h n i s c h<br />

Standaard meegeleverd zijn uitblaas-<br />

roosters en luchtslangen voor extra warmteren-<br />

dement en warmteontlasting van de schouw-<br />

boezem. Ook worden de ondersteuningsijzers<br />

standaard meegeleverd. Additioneel verkrijg-<br />

baar is een convectieventilator met toerenre-<br />

gelaar. De Apertura kunt u bedienen door mid-<br />

del van een HB/AB afstandsbediening waarbij<br />

een thermostatische regeling met timerfunctie<br />

mogelijk is.<br />

Apertura met smalle omlijsting.<br />

G a s - i n b o u w h a a r d e n<br />

13


14<br />

G a s - i n b o u w h a a r d e n<br />

A p e r t u r a H o e k<br />

De Apertura Hoek krijgt ‘extra body’<br />

door de brede omlijsting.


A p e r t u r a F r o n t<br />

De Front is strak in te bouwen en is voorzien van een elegante antraciet<br />

gespoten lijst. Door z’n eenvoud past deze strakke haard in verschillende interi-<br />

eurs.<br />

G a s - i n b o u w h a a r d e n<br />

15


16<br />

G a s - i n b o u w h a a r d e n<br />

De Vertigo heeft een veilig gesloten<br />

verbrandingssysteem (geen koolmonoxide gevaar).<br />

De toevoer van de verbrandingslucht en de afvoer<br />

van rookgassen vindt plaats door één concentrisch<br />

kanaal. Dit maakt de Vertigo zeer geschikt voor de<br />

toepassing in mechanisch geventileerde woningen.<br />

Er zijn geen extra voorzieningen nodig, zoals<br />

een ventilatorsysteem. De plaatsingsmogelijkhe-<br />

den binnen de woning zijn legio, mede door de<br />

toepasbaarheid van horizontale verslepingen. Bij<br />

een dakaansluiting kan 5 meter, bij een gevelaan-<br />

sluiting zelf maximaal 8,5 meter horizontaal (met<br />

bochten van 90º) worden overbrugd.<br />

Ve r t i g o H B / A B


Ve r t i g o A B C<br />

De Vertigo kan worden ingebouwd, als u van strak of modern<br />

houdt. Maar hij kan ook worden omlijst door een schouw van<br />

uw keuze. Bijzonder is het gesloten verbrandingssysteem. Als<br />

accessoire is een steenmotief wandset leverbaar. De Vertigo<br />

is er in drie uitvoeringen: HB: handbediening; ABC: met<br />

afstandsbediening en convectieset; HB/AB: Hand/Afstands-<br />

bediening. De convectieset zorgt voor een optimaal rendement.<br />

Als optie is er ook een convectieset leverbaar voor de HB en de<br />

HB/AB-versie.<br />

ABC<br />

Ve r t i g o H B<br />

G a s - i n b o u w h a a r d e n<br />

17


18<br />

G a s - i n b o u w h a a r d e n<br />

Warme eenvoud, dat is de Vertigo ABC-omlijsting. Een brede<br />

band om alle vier zijden geeft het vuur nog even wat meer<br />

formaat. De lijst is verkrijgbaar in zowel roestbruin als RVS.<br />

Het rechthoekige model doet het door zijn kleurstellingen<br />

goed in meerdere interieurs.<br />

Ve r t i g o A B C - o m l i j s t i n g<br />

Formaat van de omlijsting: 810x690x40 mm (bxhxd)


H o o g v u u r s l u i t a a n b i j h o g e w o o n e i s e n S u e n o<br />

Men stelt vandaag de dag steeds hogere eisen<br />

aan woninginrichting. En dus ook aan de haard of<br />

kachel die men in de woning plaatst. De Hi-Fire<br />

serie speelt hier flexibel op in. Het is een serie haar-<br />

den waarbij niet alleen de vormgeving buitengewoon<br />

‘anders’ en vernieuwend is, maar ook het vuur letter-<br />

lijk hoger is. Want vuur is tenslotte het mooist als je<br />

er veel van kunt bewonderen. Bovendien zijn de<br />

kachels geheel gesloten en functioneren ze met een<br />

concentrisch kanaal. Ze kunnen dan ook zeer goed<br />

in de mechanisch geventileerde (nieuwbouw)woning<br />

geplaatst worden.<br />

De Hi-Fire serie bestaat uit een vijftal haarden<br />

die zeer uiteenlopen qua vormgeving. De verbrandings-<br />

kamer is echter bij alle modellen identiek. De haarden<br />

geven een levensecht vuurbeeld door de halfronde,<br />

hoge ruit, en zijn aan te sluiten op zowel gevel- als<br />

dakuitmonding. Bij een gevelaansluiting kan de kachel<br />

zelfs rechtstreeks door de wand (zonder schoorsteen)<br />

worden aangesloten. Standaard wordt een afstands-<br />

bediening met (klok)thermostaat bijgeleverd waarmee<br />

u het vuur kunt ontsteken, regelen en doven. Maar u<br />

kunt het toestel ook gewoon handmatig bedienen.<br />

Sueno.<br />

De Sueno heeft een ellips vorm die<br />

aansluit op de muur en geeft een aparte vorm aan<br />

de haard. De kleur van de haard is nikkel en is<br />

additioneel verkrijgbaar met sokkel, sierkanaal en<br />

een losse voetplaat. Deze verrassende haard past<br />

perfect in een verrassend interieur.<br />

Sueno met voetplaat, sokkel en sierkanaal.<br />

H i - F i r e s<br />

19


20<br />

H i - F i r e s<br />

E s t i l o<br />

De Estilo vertoont overeenkom-<br />

sten met de Forma, maar heeft<br />

als extra ranke, RVS panelen.


C o l o r<br />

De Color heeft warme, roest-<br />

bruin gekleurde zijpanelen.<br />

Deze geven de kachel een kolo-<br />

niaal tintje van deze tijd.<br />

H i - F i r e s<br />

21


22<br />

H i - F i r e s<br />

E s f e r a<br />

De Esfera is een halfronde inbouwhaard<br />

die zelfs zonder dat hij brandt mooi is!<br />

Het zilvergrijs van de omlijsting vloeit zeer<br />

subtiel over in het bruingrijs van de set<br />

eikenstammen.


L i g e r o m e t s i e r k a n a a l<br />

L i g e r o<br />

De Ligero hangt als een halfronde zilvergrijze zuil tegen de wand aan.<br />

Optioneel kan gekozen worden voor een zwart voetstuk met complemen-<br />

terend sierkanaal: ‘verheven vuur’ dus.<br />

H i - F i r e s<br />

23


24<br />

G a s - i n z e t h a a r d e n<br />

Elke Helex gas-inzet is een compacte gassfeerbrander die veel rendement en warmte geeft. Met een plaatstalen front en daarachter het haast natuurgetrouwe vuur.<br />

Hij laat zich gemakkelijk in een bestaande haardopening plaatsen. Waar zijn karakteristieke vorm hem een prominente plaats in het interieur geeft. Daar roept hij de sfeer<br />

en de rust op van een open vuur. En biedt tegelijkertijd het gemak van gas.<br />

De Triano kunt u precies afstemmen op uw interieur. Deze<br />

strakke inzethaard wordt standaard geleverd als frontmodel van<br />

plaatstaal. Door de toevoeging van los verkrijgbare zijpanelen<br />

kunt u er zelf eenvoudig een hoek- of panoramamodel van<br />

maken. Daarbij zorgt de stammenset DeLuxe voor een levensecht<br />

vuurbeeld. De Triano kunt u bedienen via een hand- of ther-<br />

mostatische regeling.<br />

Triano hoek<br />

T r i a n o


F l a t F i r e s<br />

Helex beantwoordt de behoefte aan ruimte,<br />

gemak en warmte met de FlatFires. Deze gastoestel-<br />

len zijn bijzonder vanwege de uitgekiende vormgeving<br />

en techniek. Voor meer informatie en documentatie<br />

over deze innoverende haarden kunt u kijken op www.<br />

flatfire.nl of contact opnemen met Helex.<br />

Flat-Fire Bronse-M<br />

Flat-Fire Glass-XL<br />

F l a t F i r e s<br />

25


26<br />

M a a t t e k e n i n g e n e n t e c h n i s c h e g e g e v e n s<br />

La Corna Intimo Apertura Transparente Triano<br />

Gassoort Aardgas Propaan Aardgas Propaan Aardgas Propaan Aardgas Propaan Aardgas Propaan<br />

G25 G20 G31 G25 G20 G31 G25 G20 G31 G25 G20 G31 G25 G20 G31<br />

Max verbruik in m 3 /uur(kg/uur prop) 0,76 0,74 0,2 0,8 0,7 0,42 1,20 1,12 0,50 1,54 1,52 1,13 1,07 0,92 0,65<br />

Nom. Belasting in kW 7 7,8 5,8 7,5 7,3 7 11,00 12,00 7,60 14,00 16,00 14,00 9,80 9,60 8,80<br />

Nom. Vermogen in kW 4,8 5,5 4 5,4 4,8 5 7,90 8,90 4,70 NVT NVT NVT 7,00 7,00 7,10<br />

Rendement 68 71 69 72 65 71 72 74 62 NVT NVT NVT 71 73 80<br />

Bediening AB/TT HB/AB+TH HB/AB+TH HB/AB of AB/TT HB+TH<br />

Type toestel C11/C31 gesloten* C11/C31 gesloten* C11/C31 gesloten* BAS open B11 open<br />

Diameter aansluitstut in mm HLXCC 100/150 HLXCC 100/150 HLXCC 100/150 HLX2000/EW 250 100<br />

Bijzonderheden Leverbaar met: Leverbaar met: In front/hoek/panorama Leverbaar met: Leverbaar in:<br />

- Sierkanaal - Ombouw prefab materiaal uitvoering - Glasruit - Front/hoek/panorama uitvoering<br />

- Sokkel - Omlijsting/vloerplaat grijs Standaard met: - Omlijsting - Omlijsting voor frontuitvoering<br />

- Omlijsting standaard - Omlijsting/vloerplaat glas - ondersteuningsijzer - Inbouwcassette HB/AB<br />

- Omlijsting brons - Luchtcirculatieset - Aluflexen+roosters 2x - Inbouwcassette AB<br />

- Omslijsting RVS Optioneel:<br />

- Luchtcirculatieset - Brede hoek omlijsting<br />

HB= Handbediening Aardgas G25 voor Nederland<br />

HB/AB= Hand- en afstandsbediening semi automaat Aardgas G20 voor Belgie<br />

AB= Afstandbediening volautomaat<br />

TH= Thermostaat<br />

TT= Tiptoetsbediening in toestel<br />

Deze afstandbediening<br />

AB wordt gebruikt bij de<br />

volgende toestellen:<br />

• Vertigo ABC<br />

• Topper afstandbediening<br />

AB<br />

• Transparante AB<br />

Deze afstandbediening<br />

HB/AB+TH wordt gebruikt<br />

bij de volgende toestellen:<br />

• HiFire serie<br />

• Apertura<br />

• Intimo<br />

• Vertigo<br />

Deze afstandbediening<br />

HB/AB wordt gebruikt bij<br />

de volgende toestellen:<br />

• Topper gasblokken HB/AB<br />

• Transparante HB/AB


Vertigo Hi-Fire serie (Sueno/Color/Estilo Esfera/Ligero) Binkie Art-Fire serie (Lumeo/Metzo/Velon)<br />

Aardgas Aardgas Propaan Aardgas Propaan Aardgas<br />

G25 G20 G25 G20 G31 G25 G20 G31 G25 G20<br />

1,00 0,80 0,70 0,60 0,40 0,77 0,75 0,50 0,75 0,58<br />

9,20 8,30 6,10 6,10 5,10 7,00 8,00 6,20 6,20 5,5<br />

7,60 7,60 4,00 4,00 3,50 4,80 5,60 4,90 4,20 3,8<br />

82 90 65 65 68 68 70 79 68 68<br />

HB, HB/AB+TH, AB HB/AB+TH HB+TH AB<br />

C11/C31 gesloten* C11/C31 gesloten* B11 open C11/C31 gesloten*<br />

HLXCC 100/150 HLXCC 100/150 100 HLXCC 100/150<br />

Leverbaar in: Leverbaar met: Leverbaar in: HLXCC concentrisch kanaal zwart gelakt<br />

- HB versie - HLXCC concentrisch - Houtversie<br />

- ABC versie kanaal zwart gelakt - Kolenversie<br />

- HB/AB versie Ligero & Sueno:<br />

Leverbaar met: Additioneel met sokkel &<br />

- Luchtcirculatieset sierkanaal<br />

Sueno additioneel met voetplaat<br />

Deze afstandbediening<br />

AB wordt gebruikt bij het<br />

volgende toestel:<br />

• La Corna<br />

* Nominaal vermogen en rendement volgens EN 613<br />

en afhankelijk van kanaalsituatie<br />

Deze afstandbediening<br />

AB wordt gebruikt bij de<br />

volgende toestellen:<br />

• Art-Fire serie<br />

M a a t t e k e n i n g e n e n t e c h n i s c h e g e g e v e n s<br />

27


28<br />

Dane techniczne kominków gazowych<br />

Lumeo S Lumeo L Metzo<br />

Velon rond Velon vierkant La Corna vrijstaand<br />

La Corna inbouw Transparante Binkie


Intimo<br />

Apertura Hoek<br />

vloerplaat additioneel<br />

Ombouw Intimo<br />

Apertura hoek met brede omlijsting<br />

Apertura Panorama<br />

Apertura Front<br />

Apertura installatiematen Vertigo HB/AB<br />

Vertigo HB<br />

M a a t t e k e n i n g e n e n t e c h n i s c h e g e g e v e n s<br />

29


30<br />

M a a t t e k e n i n g e n e n t e c h n i s c h e g e g e v e n s<br />

Vertigo ABC Sueno Color / Estilo<br />

Esfera<br />

Ligero<br />

Triano


I n b o u w c a s s e t t e s ; m o o i e n h a n d i g i n e e n<br />

• AB/HB is een inbouwcassette met radiografische<br />

afstandbediening. U ontsteekt<br />

de vlam met de hand, waarna u kunt<br />

kiezen uit handbediening of afstandbediening.<br />

Stroomaansluiting is niet noodzakelijk.<br />

De inbouwcassette is voorzien<br />

van een gasafsluitkraan en handige<br />

aansluiting van gas. (Geschikt voor de<br />

Transparante en Topper gasvuren.)<br />

• De AB is een inbouwcassette met volledig<br />

automatische afstandbediening.<br />

Handbediening is echter nog steeds<br />

mogelijk met een ingebouwde schakelaar.<br />

(Geschikt voor de aansturing/<br />

bediening van de GTP I/500 ventilator,<br />

Transparante en Topper gasvuren.) U<br />

kunt dus niet alleen de haard, maar<br />

ook de ventilator op afstand bedienen.<br />

(Voorzien van gasafsluitkraan en gemakkelijke<br />

aansluiting voor gas en elektra.)<br />

Ve r m o g e n<br />

Berekening benodigd vermogen per m 2 vloeroppervlak<br />

Woningvorm Tussenwoning Hoekwoning Vrijstaande woning<br />

W/m 2 W/m 2 W/m 2<br />

Ongeïsoleerd<br />

benodigd vermogen 200 225 250<br />

Aftrek voor isolatie:<br />

Vloer-isolatie 10 10 10<br />

Gevel-isolatie 10 40 40<br />

Glas-isolaties (2-voudig) 30 30 30<br />

T.b.v. de juiste capaciteitskeuze kunt u m.b.v. deze tabel het benodigde vermogen per m 2 vloeroppervlak<br />

bepalen. (Hierbij wordt uitgegaan van een gemiddelde kamerhoogte van 2,50 m).<br />

Inbouwcassette HB/AB Inbouwcassette AB<br />

M a a t t e k e n i n g e n e n t e c h n i s c h e g e g e v e n s<br />

31


*wijzigingen voorbehouden<br />

H o u t f o l d e r<br />

Open of dicht stoken, die keus laten we<br />

aan u over. Helex haalt voor zowel open<br />

haarden als houtkachels alles uit de kast<br />

in de houtfolder. Trendy, classy, design...<br />

de uitstraling waar u warm van wordt.<br />

Verkrijgbaar bij uw Helex dealer.<br />

To p p e r g a s b l o k k e n v u u r<br />

Wat zijn de beste alternatieven voor stoken<br />

op hout? De Topper gasblokkenfolder geeft<br />

een antwoord op veel gestelde vragen.<br />

Hoe schoon is stoken op gas bijvoorbeeld.<br />

Of hoe verkrijgt u een realistisch effect in<br />

combinatie met een schouw? U vindt in de<br />

folder een aanbod van verschillende brander-<br />

bedden, stammensets en aansluitmaterialen, maar<br />

ook technieken.<br />

U w H e l e x - d e a l e r :<br />

Helex b.v. Heemstede<br />

www.helex.nl<br />

K a l k s t e e n c o m p o s i e t - s c h o u w e n<br />

Hoe u ook wilt gaan stoken, een mooie kalksteen<br />

schouw omlijst uw keuze met smaak en duur-<br />

zaamheid. U kunt voor een indruk een kijkje<br />

nemen in de kalksteen-composiet folder van<br />

Helex. Het aanbod is zeer gevarieerd.<br />

H e l e x r v s s y s t e e m k a n a l e n<br />

I n b o u w O p e n h a a r d e n<br />

Niets brengt zoveel sfeer in een vertrek als een mooie<br />

inbouw-openhaard. En het goede nieuws is: bij<br />

elk interieur is een passend exemplaar samen te<br />

stellen. Bekijk de inbouw-openhaarden folder, de<br />

keuze is enorm.<br />

Heeft uw huis geen schoorsteen? Is het bestaande<br />

rookkanaal niet al te best meer? De Helex roestvaststalen,<br />

lichtgewicht systeemkanalen zijn dan precies<br />

wat u nodig heeft. Dubbel- of enkelwandig.<br />

De bijbehorende folder ligt voor u klaar.<br />

Wa t e r f o r d h o u t k a c h e l s<br />

Elke woning heeft zijn eigen sfeer. Waterford<br />

houtkachels zijn gangbare modellen in veel<br />

verschillende kleuren. Op deze manier is er<br />

voor elk interieur een passende kachel.<br />

Editie 0905.08-vd in samenwerking met Van Duivenbode, 023 – 5313840, Haarlem /<br />

Pol’s Potten, 020 – 04193541, Amsterdam / Nijhof, 035 – 5486111, Baarn /<br />

Rivièra-Maison, 0297 – 361524, de Kwakel / Pander en Scholtes, 020 – 6257900,<br />

Amsterdam / Spitshuis, 075 – 6163545, Zaandam / Vechtsche hoeck, 0346 – 562001,<br />

Maarssen / Loods 5, 075 – 6157264, Zaandam / Laura Ashley, 040 – 2328244,<br />

Eindhoven / Terstal Interieurarchitectuur, 023 – 5319195, Haarlem / World Furniture!,<br />

023 – 5318766, Haarlem.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!