Praktische ontwerpinstructie ClimaRad in nieuwbouwwoningen

climarad.nl

Praktische ontwerpinstructie ClimaRad in nieuwbouwwoningen

Praktische ontwerpinstructie ClimaRad in nieuwbouwwoningen

Voor toepassing van ClimaRad in alle, of slechts een deel van de, verblijfsruimtes is

Gelijkwaardigheid aangetoond. Het rapport Van Cauberg-Huygen hieromtrent vindt u

elders op deze website.

A. ClimaRad toegepast in een deel van de verblijfsruimtes:

EPC

Om zo kostengunstig mogelijk de EPC te halen worden in één of meerdere verblijfsruimtes ClimaRads

toegepast (bijv. de woonkamer en eventueel de grootste slaapkamer(s) totdat de gewenste EPC

reductie is gehaald.

Ontwerp ventilatiesysteem

Er wordt - vergelijkbaar met het standaardontwerp - een mechanisch afzuigsysteem (MV box)

toegepast met afzuigpunten in de badkamer, toilet en de keuken i.c.m. natuurlijke toevoerroosters in

de verblijfsvertrekken.

De 3-standenschakelaar van het mechanische ventilatiesysteem (stand 1, 2 en 3) kan naar keuze van

de opdrachtgever in de keuken of badkamer worden geplaatst.

In de verblijfsruimtes waar ClimaRad wordt toegepast vervallen de natuurlijke toevoerroosters en in de

ruimtes zonder een kooktoestel (slaap-/hobby-/werkkamer) tevens de overstroomcomponent (spleet

onder de deur).

In een woonkamer met open keuken waarin ClimaRad wordt toegepast wordt het binnenklimaat (ook

in de open keuken) gegarandeerd door de ClimaRad. Wel dient in de keuken een afzuigrozet voor het

afvoeren van kookdamp aangebracht te worden.

Om geen onbalans met het ClimaRad-systeem te creëren (in ruimtes voorzien van ClimaRad wordt

gebalanceerd geventileerd) dient het afzuigpunt in de keuken niet continue af te zuigen. Het afzuigen

in de keuken is ook alleen dan noodzakelijk wanneer kookdamp wordt geproduceerd.

Het niet permanent afzuigen in de keuken kan worden gerealiseerd door:

1. op het afzuigrozet een motorloze afzuigkap aan te sluiten voorzien van een afsluitbare klep. De

aanvullende benodigde toevoerlucht voor deze motorloze afzuigkap komt via de

overstroomcomponent van de verkeersruimte uit de overige verblijfsruimtes via de daar geplaatste

natuurlijke toevoerroosters.

2. het afzuigpunt van het mechanische ventilatiesysteem in de keuken te laten vervallen. Er dient

dan wel een aparte luchtafvoer naar buiten te worden aangebracht waarop de gebruiker een

motorafzuigkap kan aansluiten. De schakelaar van het mechanische afzuigsysteem wordt in dat

geval uiteraard in de badkamer geplaatst.


B. ClimaRad toegepast in alle verblijfsruimtes:

EPC

Bij ClimaRad in alle verblijfsruimtes wordt een maximale EPC-reductie gerealiseerd.

Bovendien is op deze wijze in alle verblijfsruimtes het binnenklimaat gegarandeerd.

Ontwerp ventilatiesysteem

In alle verblijfsruimtes vervallen de natuurlijke toevoerroosters en in de ruimtes zonder een kooktoestel

(slaap-/hobby-/werkkamer) tevens de overstroomcomponent (spleet onder de deur).

In alle verblijfsruimtes (ook in een eventueel open keuken) is het binnenklimaat daarmee

gegarandeerd.

Aanvullend dienen de keuken (alleen voor afvoer van kookdamp), de badkamer en het toilet te worden

geventileerd.

Deze afzuiging van de natte ruimtes wijkt af van het gangbare ontwerp.

De afzuiging dient uit energetisch en ventilatiebalans oogpunt te worden voorzien van een aan/uit

regeling.

N.b. In conventionele ontwerpen is continue afzuiging van de natte ruimtes noodzakelijk om de

verblijfsruimtes te ventileren. Bij toepassing van ClimaRad wordt de ventilatie in deze verblijfsruimtes

door ClimaRad gegarandeerd.

Dit kan op onderstaande wijze worden gerealiseerd:

1. Er wordt een standaard mechanische afzuigsysteem (MV box) toegepast voorzien van

afzuigpunten in de badkamer, toilet en de keuken.

De MV box kan worden aan/uit geschakeld door:

- Keuken: aan/uit schakelaar.

- Badkamer: via het lichtnet (met nadraaitijd, voorkeur: 2 uur) of vochtgestuurd.

- Toilet: via het lichtnet (met nadraaitijd).

2. Afzonderlijke ventilatoren (dit geniet de voorkeur) met een eigen afvoer naar buiten. In de keuken

is dit een motorwasemkap. Badkamer en toilet geschakeld zoals hierboven onder 1. beschreven.

Opmerking:

Indien de opdrachtgever er bewust voor kiest de badkamer continue te willen ventileren (bijv. in

psychogeriatrische instellingen bij kans op geurbelasting) dient een natuurlijk toevoerrooster te worden

aangebracht in een verkeersruimte (bijv. de overloop/hal).

N.b. Uit energetisch oogpunt dient deze oplossing zoveel mogelijk vermeden te worden.

Warmteverliesberekening volgens ISSO 51 voor zowel situatie A als B

Alleen in de ruimtes waar ClimaRad wordt toegepast kunt u in uw warmteverliesprogramma onder het

hoofdstuk ventilatieverlies aangeven:

Voorverwarmde lucht in de ruimte bij WTW → ja

Mechanische/natuurlijke toevoer → mechanisch

De overige invoergegevens wijzigen niet.

Montage:

(Voor het downloaden van de installatie-instructie zie “download installatie-instructie”).

More magazines by this user
Similar magazines