09.09.2013 Views

Download de brochure - Programma Muiden

Download de brochure - Programma Muiden

Download de brochure - Programma Muiden

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HEXAgOn EnsEMBlE<br />

vrijdag 7 maart 20.15 uur | inleiding 19.30<br />

la Cenerentola, <strong>de</strong> he<strong>de</strong>ndaagse assepoester<br />

muziek Gioacchino Rossini - La Cenerentola, Sonata a quattro nr. 4 in Bes, <strong>de</strong>len uit Péchés <strong>de</strong> Vieilesse (Zon<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong> Ou<strong>de</strong> Dag)<br />

spel joep On<strong>de</strong>r<strong>de</strong>lin<strong>de</strong>n/Wil van <strong>de</strong>r Meer | regie Eva Buchmann |<br />

arrangementen Hans van <strong>de</strong>r Hei<strong>de</strong><br />

De kern van <strong>de</strong> voorstelling is <strong>de</strong> opera La Cenerentola van Gioacchino Rossini. Dit<br />

maal geen lieve schuchtere ‘Disney-Assepoester’ maar een stoere Assepoester, die<br />

gewapend met spons en mop, fier <strong>de</strong> wereld inkijkt. Deze Assepoester heeft geen<br />

fee nodig, ook geen omgetover<strong>de</strong> paar<strong>de</strong>n en muizen, maar is een power girl die<br />

alles op haar voorwaar<strong>de</strong>n laat gebeuren. Deze stelligheid en kracht vormt <strong>de</strong> basis<br />

van <strong>de</strong>ze voorstelling voor jong en oud. Het uitein<strong>de</strong>lijk motto is: blijf jezelf trouw, ga<br />

niet voor <strong>de</strong> buitenkant van een an<strong>de</strong>r, ook al ziet hij eruit als een prins, het kan ook<br />

<strong>de</strong> bedien<strong>de</strong> zijn…<br />

Het Hexagon Ensemble bestaat uit vijf blazers en een pianist. Het ensemble heeft nasst het kernrepertoire in<br />

<strong>de</strong> afgelopen jaren een breed palet aan muziektheatrale programma’s ontwikkeld. Zo trad het op in het Holland<br />

Festival 2012 met De Ro<strong>de</strong> Kimono van Micha Hamel en speel<strong>de</strong> het ensemble met <strong>de</strong> acteurs Christine<br />

Ewert en Carol Linssen ruim 40 maal De lady Macbeth uit het district Mtsensk. Tournees voer<strong>de</strong>n naar <strong>de</strong> VS,<br />

Frankrijk, Slovenië en België. Tevens bracht het Hexagon Ensemble negen goed ontvangen cd’s uit.<br />

AMstERDAM sInFOnIEttA<br />

vrijdag 4 april 20.15 uur | inleiding 19.30<br />

Piazolla’s vier seizoenen<br />

muzikale leiding/viool Candida thompson<br />

muziek C.P.E. Bach - Symfonie voor strijkorkest | Piazolla - Vier jaargetij<strong>de</strong>n van Buenos Aires voor soloviool<br />

en strijkorkest | J.S. Bach - Bran<strong>de</strong>nburgsconcert nr. 3 | Vivaldi - Sinfonia Al Santo Sepolchro |<br />

golijov - Last Round<br />

In dit opwin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> programma komen Italië, barokmuziek en Argentinië samen. De Argentijnse componist<br />

Astor Piazzolla, kind van Italiaanse ou<strong>de</strong>rs, schreef De vier jaargetij<strong>de</strong>n van Buenos Aires in <strong>de</strong> Argentijnse<br />

tangotraditie. Maar <strong>de</strong> hoofdinspiratie waren De vier jaargetij<strong>de</strong>n van Vivaldi. Ook <strong>de</strong> componeerstijl van<br />

J.S. Bach klinkt door in het sensuele en opzwepen<strong>de</strong> werk van Piazolla, waarin <strong>de</strong> solorol is weggelegd<br />

voor Candida Thompson. Qua temperament doet Carl Philip Emanuel Bach absoluut niet on<strong>de</strong>r voor Piazzolla.<br />

Hij schreef vurige symfonieën op het hoogtepunt van <strong>de</strong> Sturm und Drang. De Argentijn Osvaldo<br />

Golijov schreef een hommage aan <strong>de</strong> in 1992 overle<strong>de</strong>n Piazzolla.<br />

Met een ensemble van 22 strijkers on<strong>de</strong>rscheidt Amsterdam Sinfonietta zich van <strong>de</strong> gangbare orkesten.<br />

Candida Thompson leidt het ensemble vanaf <strong>de</strong> eerste stoel. Zon<strong>de</strong>r dirigent spelen vergt een grote inzet,<br />

betrokkenheid en hoog niveau van alle musici. In het ensemble hebben <strong>de</strong> musici dan ook allemaal solistische<br />

kwaliteiten.<br />

InFORMAtIE<br />

www.proefkamermuziek.nl | www.cultura-e<strong>de</strong>.nl<br />

Plaatsbewijzen zijn inclusief koffie/thee, drankje, gar<strong>de</strong>robe.<br />

losse plaatsbewijzen Bestellen losse kaarten<br />

Normaal € 24,00 Telefonisch 0318-672800<br />

CJP/CKV € 21,00 www.cultura-e<strong>de</strong>.nl<br />

Abonnementen<br />

Vrije keuze van minimaal 4 optre<strong>de</strong>ns uit <strong>de</strong> serie van <strong>de</strong> 6 programma’s.<br />

Prijzen vanaf € 78,80 (= inclusief 20% korting bij 4 optre<strong>de</strong>ns).<br />

Bestellen via het bestelformulier: www.proefkamermuziek.nl<br />

steun <strong>de</strong> Cultuur!<br />

U kunt <strong>de</strong> heerlijke wijnen die na <strong>de</strong> optre<strong>de</strong>ns wor<strong>de</strong>n geschonken, bestellen bij www.cultuurenwijn.nl.<br />

De wijnen zijn scherp geprijsd en van het aankoopbedrag komt 25% ten goe<strong>de</strong> aan <strong>de</strong> aangesloten culturele<br />

instellingen. Bij uw bestelling kunt u aangeven welk gezelschap u in <strong>de</strong> serie Proefkamermuziek wilt steunen.<br />

Uw bijdrage aan <strong>de</strong> Cultuur kost u dus niets extra.<br />

Proefkamermuziek is een initiatief van Amsterdam Sinfonietta, Holland Baroque Society, Ne<strong>de</strong>rlands Blazers<br />

Ensemble, Ne<strong>de</strong>rlands Kamerkoor en initiatiefnemer Albert Adams, in samenwerking met partners in<br />

Mui<strong>de</strong>n, E<strong>de</strong>, Groningen en Boxtel.<br />

Partners<br />

sEIZOEn 2013/2014<br />

PROEFKAMERMUZIEK<br />

EEn RIjK PAlEt AAn KlAnKEn, sMAKEn En gEUREn<br />

Ensembles van topniveau geven zes avontuurlijke<br />

optre<strong>de</strong>ns in Cultura. Zij staan<br />

garant voor een rijk palet aan klanken, van<br />

barokmuziek tot eigentijdse juweeltjes.<br />

Na <strong>de</strong> informele voorstellingen van circa<br />

vijf kwartier wor<strong>de</strong>n er heerlijke Franse en<br />

Italiaanse wijnen geschonken en is het tijd<br />

voor napraten, uiteraard samen met <strong>de</strong><br />

musici. Wat beroer<strong>de</strong> het oor? Zijn er ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong><br />

passies? Wat smaakt hemels? Er is<br />

alle ruimte voor ont<strong>de</strong>kkingen en ontmoetingen<br />

in <strong>de</strong>ze serie van het goe<strong>de</strong> leven.<br />

Reserveer tijdig want <strong>de</strong> belangstelling is<br />

groot!<br />

Van harte welkom,<br />

EDE<br />

Amsterdam Sinfonietta<br />

Hexagon Ensemble<br />

Holland Baroque Society<br />

Ne<strong>de</strong>rlands Blazers Ensemble<br />

Ne<strong>de</strong>rlands Kamerkoor<br />

Ragazze Kwartet


nEDERlAnDs BlAZERs EnsEMBlE<br />

zondag 29 september 15.00 uur | inleiding 14.15 uur<br />

Van Purcell tot Piazolla<br />

Kon u nooit een kaartje bemachtigen voor het befaam<strong>de</strong> Nieuwjaarsconcert van het Ne<strong>de</strong>rlands Blazers<br />

Ensemble in het Concertgebouw in Amsterdam? Dan is dit uw kans. Dit programma omvat hoogtepunten uit<br />

die feestconcerten, verweven met vier eeuwen ontroeren<strong>de</strong> en meeslepen<strong>de</strong> muziek uit verschillen<strong>de</strong> windstreken.<br />

Het optre<strong>de</strong>n krijgt een extra dosis adrenaline door <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werking van jong toptalent dat door<br />

De Blazers is gespot aan <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse conservatoria en dat door hen wordt gecoacht in het JongNBE.<br />

Het NBE is een groep van ruim twintig topmusici die zo’n tachtig keer per jaar samenkomen om in binnen- en<br />

buitenland bijzon<strong>de</strong>re programma’s te spelen. Gezamenlijke bezieling en honger naar avontuur drijft het<br />

NBE tot het maken van theatrale muziekprogramma’s die zel<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r één muzikale noemer te vangen<br />

zijn; het NBE speelt muziek van alle soorten en maten die <strong>de</strong> zinnen en verbeelding prikkelt. Naast optre<strong>de</strong>ns<br />

in Ne<strong>de</strong>rland staan tij<strong>de</strong>ns internationale tournees ste<strong>de</strong>n als Praag, Berlijn, Lon<strong>de</strong>n en Parijs op het<br />

programma. Tevens trad het ensemble trad op tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> inhuldiging van Koning Willem-Alexan<strong>de</strong>r, tij<strong>de</strong>ns<br />

staatsbezoeken in India, Thailand en Turkije, en was het te gast in <strong>de</strong> fameuze PROMS serie in <strong>de</strong> Royal Albert<br />

Hall in Lon<strong>de</strong>n.<br />

RAgAZZE KWARtEt en lingling Yu<br />

don<strong>de</strong>rdag 7 november 20.15 uur | inleiding 19.30 uur<br />

ghost Opera-nl<br />

muziek Maurice Horsthuis - Rags voor Ragazze: Rag one, zuchtmeisjes | Reza namavar - De Maasegel |<br />

Mayke nas - In & Out | tan Dun - Ghost Opera<br />

viool Rosa Arnold | viool jeanita Vriens | altviool Annemijn Bergkotte | cello geneviève Verhage |<br />

pipa lingling Yu<br />

lichtontwerp Maarten Warmerdam | eindregie Anthony Heidweiler<br />

In dit unieke Ne<strong>de</strong>rlands-Chinese project staat Tan Dun’s Ghost Opera voor strijkkwartet en pipa centraal.<br />

Het werk is een muzikale dialoog tussen verschillen<strong>de</strong> tij<strong>de</strong>n, culturen en media. Dun maakt sprongen tussen<br />

het verle<strong>de</strong>n, het he<strong>de</strong>n en het onsterfelijke, en gebruikt elementen uit <strong>de</strong> Chinese, Tibetaanse, Engelse en<br />

Amerikaanse cultuur. Dit alles is in een mengvorm gegoten van een Europees klassiek concert, het Chinese<br />

schaduw-poppentheater, volksmuziek, theatervoorstelling en een sjamanistisch ritueel. Ghost Opera heeft<br />

een sterk theatraal aspect. Met onconventionele instrumenten als water, stenen, metaal en papier wor<strong>de</strong>n<br />

prikkelen<strong>de</strong> gelui<strong>de</strong>n geproduceerd. Daarnaast werk van componisten van eigen bo<strong>de</strong>m. Zij hebben zich<br />

laten inspireren door Ghost Opera.<br />

Het Ragazze Kwartet: vier jonge, gepassioneer<strong>de</strong>, talentvolle musici die graag aan ie<strong>de</strong>reen willen laten horen<br />

hoe mooi en ontroerend, maar ook fluisterend, swingend en messcherp het klassieke strijkkwartet kan<br />

zijn. De programmering wordt gekenmerkt door veelzijdigheid: van Barok tot he<strong>de</strong>ndaags, van intieme programma’s<br />

in klassieke setting tot muziektheaterproducties in het Oerol Festival.<br />

HOllAnD BAROQUE sOCIEtY<br />

woensdag 11 <strong>de</strong>cember 20.15 uur | inleiding 19.30 uur<br />

HBs meets Mozart<br />

muzikale leiding Hidime suzuki<br />

De Russische gravin Maria Feodorovna, echtgenote van <strong>de</strong> latere Tsaar Paul I, nodig<strong>de</strong> in Wenen op 1e kerstdag<br />

1781 Joseph Haydn uit. Hij gaf een feestelijk concert, waarbij zijn zojuist voltooi<strong>de</strong> Russische Kwartetten<br />

ten gehore wer<strong>de</strong>n bracht. Bronnen beweren dat Mozart ook tot <strong>de</strong> genodig<strong>de</strong>n behoor<strong>de</strong>, maar zeker is<br />

dat niet. Haydn organiseer<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> gasten ook een rondgang langs enkele paleizen en musea in Wenen.<br />

Dit werd door ie<strong>de</strong>reen zeer gewaar<strong>de</strong>erd, zo weet <strong>de</strong> Wiener Zeitung in die dagen te mel<strong>de</strong>n.<br />

Ruim drie eeuwen later is Holland Baroque Society (HBS) initiatiefnemer van een feestelijk optre<strong>de</strong>n waarmee<br />

we u net zo enthousiast willen maken over Haydn als <strong>de</strong>stijds in Wenen. Haydn is we<strong>de</strong>rom van <strong>de</strong> partij,<br />

en <strong>de</strong> aanwezigheid van Mozart is ditmaal gegaran<strong>de</strong>erd, net als die van <strong>de</strong> cellist Hi<strong>de</strong>mi Suzuki. Mozart<br />

schreef nauwelijks muziek die voor kerstmis bedoeld was. Toch moet hij van zijn va<strong>de</strong>r hebben meegekregen<br />

hoe kerstmuziek in Salzburg klonk. Va<strong>de</strong>r Leopold Mozart componeer<strong>de</strong> namelijk naast diverse cantates ook<br />

een kerst-symfonie (Sinfonia Pastorale). Als extra verrassing zal HBS een aantal beken<strong>de</strong> Duitse Kerstlie<strong>de</strong>ren<br />

spelen ‘in <strong>de</strong> stijl van Mozart’.<br />

nEDERlAnDs KAMERKOOR en storioni trio<br />

vrijdag 31 januari 20.15 uur | inleiding 19.30 uur<br />

Von <strong>de</strong>r liebe<br />

muziek Cornelius - Liebe, ein Zyklus von 3 Chorlie<strong>de</strong>rn | Schumann - Vier doppelchörige Gesänge |<br />

Rheinberger - Die Nacht; Abendlied | Men<strong>de</strong>lssohn - Sonate voor viool en piano |<br />

Schubert en Brahms - Lie<strong>de</strong>ren<br />

muzikale leiding Risto joost | uit het Storioni Trio: viool Wouter Vossen | piano Bart van <strong>de</strong> Roer<br />

In <strong>de</strong> 19e eeuw, hét tijdperk van <strong>de</strong> persoonlijke gevoelens, mochten <strong>de</strong> allerintiemste emoties ein<strong>de</strong>lijk<br />

uitgesproken wor<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong> vorm van gedichten, romans, hartstochtelijke muziekstukken en - als je<br />

er nog een schepje bovenop wil<strong>de</strong> doen - met <strong>de</strong> combinatie van <strong>de</strong> twee, van woord en klank. Het<br />

waren eigenlijk <strong>de</strong> blogs en facebook van toen. En wat was dan het belangrijkste on<strong>de</strong>rwerp van al die<br />

gevoelens? De lief<strong>de</strong> natuurlijk… Daarover gaat het programma van le<strong>de</strong>n van het Storioni Trio en het<br />

koor. Een kijkje in <strong>de</strong> intieme wereld van <strong>de</strong> 19e-eeuwer, door <strong>de</strong> ogen van kunstenaars als Schubert,<br />

Men<strong>de</strong>lssohn, Brahms en Schumann. Net facebook, maar dan 200 jaar gele<strong>de</strong>n.<br />

De huidige veelzijdigheid van het Ne<strong>de</strong>rlands Kamerkoor blijkt niet alleen uit <strong>de</strong> programma’s van <strong>de</strong><br />

eigen abonnementseries, maar ook uit <strong>de</strong> vele samenwerkingsverban<strong>de</strong>n en premières van in opdracht<br />

gegeven werk. Tot <strong>de</strong> componisten die voor het koor geschreven hebben, behoren Sir John Tavener,<br />

Gija Kantsjeli, Harrison Birtwistle, Mauricio Kagel, naast Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>rs als Jan Vriend, Elmer Schönberger,<br />

Micha Hamel en Joost Kleppe. In veel stukken wor<strong>de</strong>n koorzangers solistisch ingezet, keer op keer<br />

een bewijs van <strong>de</strong> grote wendbaarheid van <strong>de</strong> individuele koorle<strong>de</strong>n.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!