10.09.2013 Views

Het recept voor een gezonde wijk Het liefste broertje - HOF

Het recept voor een gezonde wijk Het liefste broertje - HOF

Het recept voor een gezonde wijk Het liefste broertje - HOF

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

IEDEREEN<br />

11e jaargang nr. 3 • september 2012 • Magazine <strong>voor</strong> en over Haags vrijwilligerswerk en mantelzorg<br />

Voordelig<br />

er-op-uit!<br />

KijK sneL oP<br />

Pagina 10<br />

... zoekt balans<br />

<strong>Het</strong> <strong>recept</strong> <strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>gezonde</strong> <strong>wijk</strong><br />

niet vechten, maar samen eten<br />

<strong>Het</strong> <strong>liefste</strong> <strong>broertje</strong><br />

Megafundag <strong>voor</strong> jonge mantelzorgers<br />

Promotie Haags Vrijwilligerswerk<br />

Stichting MantelZorg Den Haag


2<br />

IEDEREEN<br />

REDACtIonEEl<br />

LUister<br />

naar je<br />

hart!<br />

caroLa van der heiden, adviseUr hoF<br />

Je ziet wel <strong>een</strong>s tv-programma’s waarin mensen hun huis verbouwen<br />

en zichzelf helemaal wegcijferen. Dat wordt dan gepresenteerd als het<br />

hoogste goed. Maar in feite is de balans ver te zoeken. Ze worden meegesleept<br />

door de chaos van het moment en zijn zichzelf compleet kwijt.<br />

Ook mij is het overkomen. Als adviseur bij <strong>HOF</strong> houd ik me bezig<br />

met van alles en nog wat. Ik ben coördinator van het zalencentrum,<br />

doe de logistiek rondom de Vrijwilligerspas, geef leiding aan de <strong>recept</strong>ie<br />

en werk mee aan verschillende projecten, zoals MBO en ons magazine<br />

IEDEREEN. Negen ballen tegelijk in de lucht houden, daar draaide ik mijn<br />

hand niet <strong>voor</strong> om. Altijd <strong>een</strong> positieve instelling. Ik had dan ook nooit<br />

verwacht dat ik in <strong>een</strong> postnatale depressie zou belanden. Maar rondom<br />

de geboorte van mijn zoontje Bodhi veranderde alles. Mijn kijk op de<br />

wereld, mijn relatie, mezelf, dat spreekt <strong>voor</strong> zich. Daarbij kreeg ik <strong>een</strong><br />

week na zijn geboorte te horen dat mijn moeder ongeneeslijk ziek was.<br />

Na haar overlijden, drie maanden later, en de pittige startperiode met<br />

mijn zoontje, verdw<strong>een</strong> de grond onder mijn voeten.<br />

Een donkere periode volgde, maar inmiddels schijnt de zon weer.<br />

Meer nog dan <strong>voor</strong>h<strong>een</strong> besef ik hoe belangrijk het is om contact te<br />

houden met jezelf. Niet met je gedachten, maar met wat er in je hart<br />

leeft. Voelen wat je blij maakt en van daaruit je leven inrichten.<br />

Misschien ben je nieuwsgierig naar vrijwilligerswerk? Wil je iets doen<br />

met ouderen, kinderen, natuur? Volg die impuls dan! Je zult ervaren<br />

dat het je misschien wel tijd kost, maar heel veel ruimte oplevert.<br />

In DIt nUmmER<br />

04 saMen eten, saMen Leven<br />

16 on<strong>voor</strong>waardeLijK:<br />

het LieFste Broertje<br />

18 coLUMn: tiM aKKerMan<br />

22 KijK oP ... BaLans:<br />

de onZichtBare grens<br />

04 08<br />

22<br />

28<br />

07<br />

08<br />

19<br />

20<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

FUn & varia<br />

Face2Face<br />

straatvraag<br />

Bekijk<br />

alle leuke<br />

<strong>voor</strong>delen!<br />

<strong>voor</strong>delen!<br />

pag. 10-15<br />

naam<br />

seizoen seizoen seizoen seizoen seizoen seizoen seizoen 2012 2012 - - 2013 2013<br />

geboortedatum<br />

2012 2012 2012 - - - 2013 2013 2013<br />

| |PAS PAS PAS PAS<br />

handtekening<br />

handtekening<br />

All<strong>een</strong> All<strong>een</strong> All<strong>een</strong> geldig geldig geldig als als bovenstaande bovenstaande bovenstaande gegevens gegevens gegevens zijn zijn ingevuld. ingevuld. ingevuld.<br />

zoekt balans<br />

vrijwiLLiger v/h KwartaaL<br />

HoF-NieuWS<br />

MaNTeLZorg-NieuWS<br />

vraag het ... eLs<br />

taLentenBanK<br />

Maddy-devi’S ruiMTe<br />

InHoUD<br />

1657_Kh_pas_2012-2013.indd 1 3/29/12 8:53 AM<br />

Colofon<br />

IEDEREEN is het relatiemagazine van <strong>HOF</strong>,<br />

Promotie Haags Vrijwilligerswerk en Stichting<br />

MantelZorg en verschijnt 4 keer per jaar in <strong>een</strong><br />

oplage van 38.500 exemplaren.<br />

Redactieadres Postbus 10240,<br />

2501 HE Den Haag<br />

Hoofdredactie Esmé van der Helm en<br />

Danny Kwee (<strong>HOF</strong>), Els Hooning (MantelZorg)<br />

Bladmanagement Danny Kwee (<strong>HOF</strong>),<br />

Erwin Bloys van Treslong, Talitha Vrugt (Tigges)<br />

Concept en vormgeving Tigges, Voorburg<br />

Tekst Talitha Vrugt, Roos Koole, Elke Swart,<br />

Ellen Segeren, Trea van Vliet<br />

Fotografi e Paul Bergen, Henriëtte Guest,<br />

Roos Koole, Lennaert Ruinen, Karine Versluis<br />

Drukwerk RotoSmeets, Deventer<br />

<strong>HOF</strong> • Riviervismarkt 2 • 2513 AM Den Haag<br />

T (070) 302 44 44 • F (070) 365 55 04<br />

www.hofnet.nl • redactie@hofnet.nl<br />

Stichting MantelZorg • Torenstraat 172<br />

2513 BW Den Haag • T (070) 346 87 01<br />

www.mantelzorgdenhaag.nl<br />

info@mantelzorgdenhaag.nl<br />

3


4<br />

IEDEREEN<br />

BAlAns<br />

Recept <strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>gezonde</strong> <strong>wijk</strong><br />

EEt gEEn toEtjE<br />

mEt jE soEplEpEl!<br />

Ben LachhaB,<br />

Manager resto vanharte:<br />

“Niet vechten, maar<br />

samen eten.”<br />

<strong>Het</strong> <strong>recept</strong> <strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>gezonde</strong> <strong>wijk</strong>: spinazie eten. Verse groente<br />

is goed <strong>voor</strong> je. En wie samen eet, maakt g<strong>een</strong> ruzie. Een maaltijd<br />

bij KinderResto VanHarte levert veel op.<br />

Feestelijk gedekte tafels, met witte<br />

lakens, rode servetten, wijnglazen<br />

en <strong>een</strong> couvert dat <strong>een</strong> chique diner<br />

belooft: verschillend bestek <strong>voor</strong> de verschillende<br />

gangen. Bij KinderResto VanHarte eet je<br />

g<strong>een</strong> toetje met je soeplepel. Elke woensdagmiddag<br />

is het restaurant in <strong>wijk</strong>centrum Laak<br />

afgeladen. De kinderen noemen het hun ‘club’.<br />

“Ik kom hier elke week”, zegt Rumeysa (14),<br />

“Als ik me verveel vraag ik ‘mam, mag<br />

ik <strong>een</strong> euro <strong>voor</strong> de club?’ Ze neemt altijd<br />

haar zusje Busra (7) mee. Busra is zwaar<br />

gehandicapt, geestelijk en lichamelijk.<br />

Rumeysa zorgt als <strong>een</strong> moeder <strong>voor</strong> haar.<br />

In het KinderResto hoeft dat even niet. Daar<br />

zijn vrijwilligers die <strong>een</strong> paar uur de zorg van<br />

haar overnemen. Ook Walid (8) is vaste gast.<br />

“Mijn moeder heeft g<strong>een</strong> tijd, ze moet werken.<br />

Mijn vader is vanmiddag vrij, maar hij is moe,<br />

hij slaapt.” En Mohammed (11)? Hij komt<br />

omdat zijn vrienden ook komen.<br />

Meester Ben<br />

Leren wat gezond eten is en hoe je het<br />

netjes binnenkrijgt. En de maaltijd als sociale<br />

gebeurtenis: eten is meer dan even je buik<br />

vullen. Kinderen die elkaar op straat niet<br />

zouden aankijken, ontmoeten elkaar bij<br />

VanHarte. “Niet vechten, maar samen eten”,<br />

zegt manager Ben Lachhab (45).<br />

“Dat schept <strong>een</strong> band, ook buiten de resto’s.<br />

Ruzies worden hier uitgesproken, samen<br />

met de ouders, <strong>voor</strong>dat het uit de hand loopt.”<br />

Meester Ben, zoals de kinderen hem noemen,<br />

heeft <strong>een</strong> groot hart, met plek <strong>voor</strong> alle<br />

drieënveertig kinderen die vandaag aan tafel<br />

zitten. Zoals Ben kom je ze niet vaak tegen,<br />

zegt vrijwilligster Zolega (67). “Hij blijft rustig,<br />

zelfs als hij kwaad is.”<br />

Gruwel<br />

Op het menu staat bonensalade en de<br />

kinderen knijpen alvast hun neuzen dicht,<br />

tot Lachhab vertelt over brood, koekjes en<br />

zoetigheden die met dezelfde bonen worden<br />

gemaakt. “Dan vinden jullie bonen lekker<br />

toch?” Hij wil dat de kinderen in elk geval<br />

de moeite nemen iets van het <strong>voor</strong>gerecht te<br />

proeven. Dat gebeurt, ze proeven. De zesjarige<br />

Aya heeft de smaak te pakken en eet haar<br />

salade bijna helemaal op. Met mes en vork,<br />

aandacht en overgave, op het puntje van haar<br />

stoel. Trots brengt ze haar bijna lege bordje<br />

zelf naar de keuken. “Kijk <strong>een</strong>s, allemaal<br />

opgegeten.” Aya’s moeder is één van de<br />

vele vrijwilligers op de woensdagmiddagen.<br />

Ze serveert het hoofdgerecht: stamppot met<br />

gebraden kip. En in het <strong>voor</strong>bijgaan voedt ze<br />

op: netjes blijven zitten, niet schreeuwen,<br />

je mes rechts, je vork links, niet spelen met<br />

eten. Dat laatste tegen <strong>een</strong> jongentje dat<br />

kijkt of zijn kip nog kan vliegen. “Niet doen.<br />

Sommige kinderen hebben niet <strong>een</strong>s eten.<br />

Ik zeg het tegen je moeder, hoor!” Wat is het<br />

eigenlijk <strong>voor</strong> stampot? Andijvie? Broccoli?<br />

De kinderen vragen het de kok Luis,<br />

bijgenaamd de Chef, die moet het weten.<br />

Spinazie? “Ja, maar dan wel verse spinazie.<br />

Heel gezond. Dat zijn jullie niet gewend.”<br />

Veel kinderen in Laak eten ongezond, vertelt<br />

hij. G<strong>een</strong> ontbijt, met <strong>een</strong> lege maag naar<br />

“Met eten moet je spelen. Fun en inhoud!”<br />

school, veel snoepen en ’s avonds liefst <strong>een</strong><br />

frietje of <strong>een</strong> pizza. “Verse groente? Dat was in<br />

het begin taboe. Ik moest het pureren tot iets<br />

onherkenbaars.” Een gruwel <strong>voor</strong> de Spaanse<br />

kok, die het vak in sterrenrestaurants leerde.<br />

Tierelier<br />

In 2006 was KinderResto VanHarte in Laak het<br />

eerste restaurant in Nederland waar kinderen<br />

- zonder hun ouders - konden dineren.<br />

Van Laak naar de Schilders<strong>wijk</strong> was <strong>een</strong><br />

kleine stap. Resto VanHarte, bekend van<br />

de buurtrestaurants, wil nu ook kinder-<br />

restaurants in andere steden openen en<br />

zelfs ‘het buitenland’ heeft belangstelling.<br />

“<strong>Het</strong> werkt als <strong>een</strong> tierelier”, zegt Pierre Wind,<br />

kokoloog en lid van VanHarte’s comité van<br />

aanbeveling. “De hele <strong>wijk</strong> groeit hiervan.<br />

Waanzinnig gewoon. Kinderen, hun ouders,<br />

de hele <strong>wijk</strong> voelt zich betrokken. En dan gaat<br />

het ook nog <strong>een</strong>s om gezond eten! Vers eten,<br />

dat is waar ik <strong>voor</strong> vecht. Kinderen weten<br />

nauwelijks wat ze in hun mond stoppen.<br />

Maar als je lekker in je lijf wilt zitten, moet je<br />

zoekt balans<br />

nadenken over wat je eet. En waar kun je beter<br />

beginnen dan bij de kinderen? Ik zeg:<br />

voedingslessen op school, als verplicht vak.<br />

Dat is met<strong>een</strong> ook <strong>een</strong> giga-bezuiniging op<br />

de gezondheidszorg. Overgewicht, ziektes,<br />

diabetes, alles hangt met voeding samen.”<br />

Vissticks<br />

Om twee uur is het in het KinderResto<br />

tijd <strong>voor</strong> het toetje: slagroomsoesjes met<br />

chocoladesaus. Volgende week krijgen jullie<br />

vissticks, belooft Luis alvast, en de kinderen<br />

juichen. Sommigen vliegen de kok zelfs in<br />

de armen. In de keuken ruimt vrijwilligster<br />

Fatima (50) de laatste restjes op. Thuis heeft<br />

ze <strong>een</strong> foto waarop ze met Máxima staat,<br />

gemaakt toen de prinses bij VanHarte was.<br />

Ook bijzonder: “Met Luis kan ik praten en<br />

lachen”. Marokkaanse vrouwen mogen van<br />

hun man niet met <strong>een</strong> andere man praten,<br />

weet ze maar al te goed. “Ik mag het wel.<br />

Mijn man praat ook met Luis.” De woensdag-<br />

middag is <strong>voor</strong> kinderen, maar brengt<br />

ook volwassenen dichter bij elkaar.<br />

5


6<br />

IEDEREEN<br />

BAlAns<br />

Pierre WiNd (47),<br />

KoK<br />

Soms is het extra groot feest, dan komt Pierre Wind samen met de<br />

kinderen koken. “Ik laat ze alles doen. Als je <strong>een</strong> kind laat zien hoe<br />

scherp <strong>een</strong> mes is, zijn ze heus wel <strong>voor</strong>zichtig. Met eten moet je<br />

spelen. Fun en inhoud, niet met het opgestoken vingertje. Brood<br />

kneden is fantastisch <strong>voor</strong> de motoriek. Maar dat ga je ze natuurlijk<br />

niet vertellen. Nee, je laat ze lekker hun eigen vormen verzinnen.<br />

In achterstand<strong>wijk</strong>en is veel overgewicht, blijkt uit onderzoek.<br />

Verkeerd, ongezond voedsel, vaak gefrituurd en suiker is <strong>een</strong> groot<br />

probleem. Ik laat de kinderen altijd raden hoeveel suikerklontjes in<br />

<strong>een</strong> pak vanillevla zitten. Lukt ze nooit. Als ik het antwoord geef<br />

– 36 klontjes – vallen ze van hun stoel. Dat vergeten ze nooit meer.”<br />

Zijn eigen jeugd is <strong>een</strong> bron van inspiratie, zegt hij spottend. “Ik ben<br />

opgegroeid in <strong>een</strong> prakcultuur, restjesvoeding, het karbonaadje<br />

van gisteren is het karbonaadje van morgen. Vet, platgekookt eten.<br />

Van mijn moeder leerde ik hoe het niet moest.”<br />

KinderResto<br />

VanHarte<br />

Elke woensdagmiddag biedt KinderResto VanHarte<br />

in Laakhaven 70 kinderen <strong>een</strong> chique warme maaltijd,<br />

uniek in Nederland. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar,<br />

van 13.00 tot 14.30 uur. Kosten, op vertoon van <strong>een</strong><br />

Ooievaarspas: € 1,00. De kinderen leren er gezond eten,<br />

tafelmanieren en maken kennis met eten uit verschillende<br />

culturen. Na de maaltijd zijn er creatieve activiteiten,<br />

georganiseerd door Stichting MOOI.<br />

KinderResto VanHarte Laakhaven - Laakweg 235<br />

Telefonisch aanmelden: 06 43 79 88 99<br />

(maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur)<br />

ZoLega baCHNoe (67),<br />

gastvroUw<br />

Een tweede toetje? De kinderen weten: als je wat extra’s wil, moet je<br />

bij juf Zolega zijn. “Wat moet ik dan? Als zo’n lief smoeltje de armen<br />

om mij h<strong>een</strong>slaat, smelt ik.” Zolega Bachnoe (67) helpt in de keuken,<br />

serveert en aan tafel houdt ze de boel in toom. “Ze vertellen alles, over<br />

school, thuis, hele verhalen moet ik aanhoren, heerlijk. Mijn hart zit<br />

er helemaal vol van. <strong>Het</strong> zijn g<strong>een</strong> slechte kinderen hoor. Ze hebben<br />

gewoon wat aandacht nodig. Ik zeg hun: kom niet in aanraking met<br />

de politie, want dan krijg je later g<strong>een</strong> baan. Als je ergens mee zit moet<br />

je praten, niet zomaar schelden.” Ze is nog van de oude generatie.<br />

Een levenlang werkte ze op het ministerie van Buitenlandse Zaken.<br />

Nu is ze gepensioneerd, net als haar man. Vrijwilligerswerk in<br />

de moskee leverde haar al <strong>een</strong> koninklijke onderscheiding op.<br />

Trots laat ze haar speldje zien: “<strong>Het</strong> is toch <strong>een</strong> stukje waardering.”<br />

MarCeL voS (48),<br />

werKZoeKend<br />

Koken vindt hij leuk, als hobby, en vaak maakt hij de gerechten van<br />

VanHarte-kok Luis thuis nog <strong>een</strong>s na. De nasi met kaas uit de oven,<br />

mmm, daar lik je je vingers bij af. “Ik maak hem net zo lekker.”<br />

Marcel Vos is fulltime vrijwilliger bij alle locaties van VanHarte en elke<br />

woensdag in het kinderrestaurant in Laak. “Ik leer zelf ook over andere<br />

culturen”, zegt hij. “Al het eten is hier halal en als er rundvlees op<br />

het menu staat, krijgen de hindoes <strong>een</strong> gebakken eitje.” De kinderen<br />

mogen niet in de keuken komen, vanwege de hygiëne, vertelt Vos.<br />

Maar als hij met ze aan tafel zit, kletsen ze honderduit tegen hem.<br />

“Ze zijn <strong>een</strong> beetje druk, dat wel, maar dat vind ik wel leuk.” Voldaan<br />

keert hij ’s middags weer huiswaarts. “Hele dagen thuiszitten is niks.”<br />

Toch zou hij het liefst <strong>een</strong> ‘echte baan’ hebben. Dus, als iemand nog<br />

iets weet? Marcel Vos is doctorandus in de bedrijfseconomie en <strong>een</strong><br />

uitstekend fi nancial consultant.<br />

“ Als mensen gevraagd zijn <strong>voor</strong><br />

vrijwilligerswerk stoppen ze minder snel”


8<br />

IEDEREEN<br />

FACE 2 FACE<br />

De één is 87, de ander nog maar 18, en ze zijn belangrijk <strong>voor</strong> elkaar: Cornelis de Beurs<br />

en Tommy Hoogendorp. Cornelis is bewoner van verpleeghuis HWW, waar Tommy al zijn<br />

hele leven over de vloer komt. Vroeger als klein jochie, toen hij met zijn moeder mee<br />

kwam die er werkte. Nadat hij er vakantiewerk, vrijwilligerswerk en zijn maatschappelijke<br />

stage deed, is hij er nu in dienst getreden. Dat dit met<strong>een</strong> het afscheid van Cornelis betekende,<br />

betreuren ze allebei zeer.<br />

“ Je moet “ Mede door<br />

<strong>een</strong>s zien Corretje<br />

hoe Tommy ben ik van<br />

de afdeling opleiding<br />

opvrolijkt” veranderd”<br />

“<br />

CorNeLiS de beurS – beWoNer verPLeegHuiS HWW<br />

tommy is zo’n knul! Hij is spontaan<br />

en hielp me met alles. Ik zei hem soms:<br />

Tommy, niet twijfelen, doen! Dat hij<br />

nu naar <strong>een</strong> andere afdeling is, vind ik heel<br />

erg. Dat was <strong>voor</strong> mij niet zo goed, die<br />

verandering. Je bespreekt alles met elkaar<br />

en in<strong>een</strong>s is hij weg. Zijn moeder werkt hier<br />

gelukkig nog. En Tommy loopt ook nog wel<br />

<strong>een</strong>s binnen. Hij is niet helemaal weg, zoals<br />

ik eerst dacht. Je moet <strong>een</strong>s zien hoe die twee,<br />

moeder en zoon, hier de afdeling opvrolijken.<br />

Ze springen bij elkaar op de rug en dan moet<br />

ieder<strong>een</strong> lachen. Komt zij binnen, dan geeft<br />

ze me <strong>een</strong> klap op de bil. Corretje, zegt ze dan.<br />

En dan aait Tommy over mijn haar.<br />

Ik geef mijn levenservaring door aan hem.<br />

Advies geef ik hem soms ook. Alles amicaal<br />

hoor. Soms komen er dingen van vroeger bij<br />

me boven. Van de oorlog. Dingen die zijn<br />

blijven hangen. Daar vertel ik soms over,<br />

maar niet altijd, want dat kan niet en dat<br />

is ook zinloos. Ik weet dat ze er toch rekening<br />

mee houden. Ze zijn hier allemaal goed <strong>voor</strong><br />

me. Daarom zie ik er ook nog zo jong uit.”<br />

ToMMy HoogeNdorP – vrijWiLLiger, MaaTSCHaPPeLijK STagiair, verPLeger<br />

“<br />

Familieleden mogen niet op dezelfde<br />

afdeling werken. Toen ik hier nog<br />

vrijwilliger was, was het niet erg dat<br />

mijn moeder hier ook rondliep. Vanaf het<br />

moment dat ik wist dat ik naar <strong>een</strong> andere<br />

afdeling moest, heb ik de mensen erop<br />

<strong>voor</strong>bereid. Meneer De Beurs mis ik erg.<br />

Corretje, noem ik hem ook wel <strong>een</strong>s. Ik ken<br />

hem sinds ik hier activiteiten begeleidde.<br />

Ik moest hem altijd overhalen om mee te<br />

doen. Soms lukte dat, soms niet. Later hielp<br />

ik hem met wassen, aankleden en eten. Ik leer<br />

van hem. Soms twijfel ik of ik iets goed doe.<br />

Hij laat me dan zien dat ik genoeg weet, dat<br />

ik het gewoon moet doen. Ik ben mede door<br />

hem van opleiding veranderd. Ik deed VMBO<br />

Groen, maar kwam er hier achter dat ik veel<br />

liever <strong>voor</strong> mensen zorg dan <strong>voor</strong> planten.<br />

Ik deed mijn eerste stage hier. Bloemschikken,<br />

maar ik vond activiteitenbegeleiding leuker.<br />

Later werd dat verzorging. Mijn stagebegeleider<br />

begreep helemaal niet wat ik hier zat te<br />

doen toen hij kwam kijken. Nu doe ik <strong>een</strong><br />

zorgopleiding: vier dagen leren, één dag<br />

werken. Ik ben hier thuis. Ik ken ieder<strong>een</strong>,<br />

voel me vertrouwd, houd van de mensen.<br />

Zij hebben mij nodig en ik hen, je moet samen<br />

iets maken van het contact. Als ik maar even<br />

kan, zoek ik meneer De Beurs op. Uit het oog,<br />

uit het hart? Echt niet!”<br />

zoekt balans<br />

9


10<br />

IEDEREEN<br />

VooRDEEl VooR IEDEREEn<br />

VooRDEEl<br />

<strong>voor</strong> ieder<strong>een</strong><br />

“Een unieke combinatie<br />

van theater en kermis!”<br />

sUsanne vrUwinK,<br />

winnaar vrijKaartjes Parade,<br />

juNi-NuMMer<br />

| PAS<br />

seizoen seizoen seizoen seizoen 2012 2012 - - 2013 2013<br />

handtekening<br />

handtekening<br />

Bekijk<br />

alle alle leuke leuke<br />

<strong>voor</strong>delen!<br />

<strong>voor</strong>delen!<br />

All<strong>een</strong> All<strong>een</strong> geldig geldig als als als bovenstaande bovenstaande bovenstaande gegevens gegevens gegevens zijn zijn zijn ingevuld. ingevuld. ingevuld.<br />

1657_Kh_pas_2012-2013.indd 1 3/29/12 8:53 AM<br />

Voor vrijkaarten en cadeaubonnen<br />

die worden verloot, kun je tot<br />

21 oktober reageren via<br />

www.hofnet.nl/vrijwilligerspas<br />

Als vrijwilliger en mantelzorger zet je je in <strong>voor</strong> anderen.<br />

Dat is <strong>voor</strong> jou misschien vanzelfsprekend, maar <strong>voor</strong> hen van<br />

grote waarde. Daarom doen <strong>HOF</strong> en Stichting MantelZorg graag<br />

iets terug. Met de Vrijwilligerspas en Mantelzorgpas profi teer<br />

je elk kwartaal van aantrekkelijke kortingen en vrijkaarten.<br />

Voor theater, fi lm, musea, ontspanning, restaurants en winkels.<br />

Dus neem je pas mee en geniet! Nog g<strong>een</strong> pas? De Vrijwilligerspas<br />

vraag je aan bij de organisatie waar je als vrijwilliger actief<br />

bent, de Mantelzorgpas via www.mantelzorgdenhaag.nl.<br />

Ben je één van de gelukkige winaars, dan neemt <strong>HOF</strong> of Stichting MantelZorg contact met je op. Over de uitslag kan<br />

niet gecorrespondeerd worden. Tenzij anders aangegeven, gelden de aanbiedingen all<strong>een</strong> <strong>voor</strong> de houders van<br />

de Vrijwilligers- en Mantelzorgpas en <strong>voor</strong> het betreffende kwartaal.<br />

Kunstige cursus<br />

Ieder<strong>een</strong> kan dansen, muziek maken,<br />

acteren, tekenen, schilderen en fotograferen.<br />

Probeer het maar <strong>een</strong>s met <strong>een</strong> cursus bij<br />

het Koorenhuis. Je zult versteld staan van<br />

het resultaat en het is fi jn om te doen.<br />

<strong>Het</strong> Koorenhuis geeft workshops <strong>voor</strong> werkelijk<br />

ieder<strong>een</strong>. Workshops op maat zijn mogelijk<br />

<strong>voor</strong> feesten, scholen of kinderpartijtjes, en je<br />

kunt ruimtes huren. Kom ook <strong>een</strong>s kijken naar<br />

<strong>een</strong> optreden in de Foyer of kom iets eten<br />

G<strong>een</strong> danspartner of<br />

gewoon zin om all<strong>een</strong><br />

te dansen? Doe dan mee<br />

met de Solo Dance Club<br />

van La Residance en leer<br />

de Engelse wals, de samba,<br />

de cha cha of de rumba.<br />

Leuk én goed <strong>voor</strong> je lijf.<br />

Kom op maandagavond<br />

van 18.00-18.45 uur dansen,<br />

14 keer vanaf 1 oktober, niet<br />

<strong>voor</strong> € 105, maar <strong>voor</strong> € 63<br />

(40% korting).<br />

La Residance<br />

tel (070) 38 38 385<br />

www.laresidance.nl<br />

<strong>Het</strong> Residentie Orkest en het Lucent Danstheater<br />

huizen al 25 jaar naast elkaar aan het Spuiplein.<br />

Reden om feestelijk uit te pakken met bijzondere<br />

gezamenlijke programma’s op 4, 5, 11, 12 en 13<br />

oktober, met muziek van Glass, Stravinsky en Talbot,<br />

en choreografi eën van Léon & Lightfoot en Walerski.<br />

Bij <strong>een</strong> kaartje <strong>voor</strong> 11 oktober krijg je gratis de cd<br />

‘Le sacre du printemps’ van Stravinsky.<br />

Dr Anton Philipszaal en Lucent Danstheater<br />

Spuiplein 150<br />

tel (070) 88 00 333<br />

www.ldt.nl<br />

Mooie mok<br />

of sierlijk sieraad<br />

Laat je kinderen van 4 tot 12 jaar pronken met<br />

<strong>een</strong> sieraad van kleurrijke kralen of <strong>een</strong> beschilderde<br />

mok of tegel, zelf gemaakt bij Tiffany en Warm Glas.<br />

Er zijn workshops op donderdag- en vrijdagmiddag<br />

of op zaterdag. Je krijgt 50% korting en betaalt<br />

€ 3. Tip <strong>voor</strong> de herfstvakantie?<br />

Zuidlarenstraat 57 unit 04<br />

tel (070) 367 61 05<br />

www.tiffanyenwarmglas.nl<br />

of drinken in het Koorenhuiscafé<br />

aan de Prinsegracht.<br />

Je krijgt 5% korting op cursussen, m.u.v.<br />

individuele lessen. Stuur bij inschrijving<br />

<strong>een</strong> kopie van je pas mee. Schrijf je je in vóór<br />

26 september, dan krijg je <strong>een</strong> gratis Koorenhuispas<br />

<strong>voor</strong> korting bij Haagse musea,<br />

theaters, winkels en <strong>voor</strong>stellingen in<br />

het Koorenhuis en de Koorenhuisfi etstas.<br />

Kwart eeuw buren<br />

naam<br />

geboortedatum<br />

All<strong>een</strong> geldig als bovenstaande gegevens zijn ingevuld.<br />

seizoen 2012 - 2013<br />

handtekening<br />

| PAS<br />

1657_Kh_pas_2012-2013.indd 1 3/29/12 8:53 AM<br />

Solo in de ballroom PAS OP,<br />

Langste achtbaan<br />

Een spannende rit in de langste achtbaan<br />

van Duinrell, wie wil dat nou niet?<br />

De splinternieuwe Dragonfl y is wel<br />

361 meter lang en op het hoogste punt<br />

15 meter hoog. Vlieg met volle vaart over<br />

de baan en zwier door zinderende<br />

bochten. Met deze bon kan dat met<br />

<strong>een</strong> fl inke korting: z.o.z.<br />

Duinrell 1<br />

Wassenaar<br />

tel (070) 515 52 55<br />

www.duinrell.nl<br />

Koorenhuis<br />

Prinsegracht 27 | Zuidlarenstraat 59<br />

tel (070) 707 17 22<br />

www.koorenhuis.nl<br />

EEN DRAAK!<br />

November is drakenmaand in het Laaktheater,<br />

met leuke, mooie en spannende kleuter<strong>voor</strong>stellingen.<br />

Zoals op 7 november ‘De vriendelijke draak’ van Theater<br />

Gnaffel over <strong>een</strong> draak die zich afvraagt of hij wel <strong>een</strong><br />

draak kan zijn als hij lief is. Of op 14 november ‘Michaël<br />

en de Draak’ van Poppentheater Jacobus Wieman over<br />

<strong>een</strong> dappere muis en zijn zoektocht naar monsters<br />

en avontuur. Of 21 november de spannende muziekvertelling<br />

‘Dobbe en de draak’ van Lennaert Roos.<br />

Als je durft, bel dan <strong>voor</strong> 2 van de 4 vrijkaarten.<br />

Ferrandweg 4T<br />

tel (070) 393 33 48<br />

www.laaktheater.nl<br />

zoekt balans<br />

11


12<br />

IEDEREEN<br />

HooFDARtIKEl<br />

VooRDEEl VooR IEDEREEn<br />

Tegen inlevering van deze bon krijg<br />

je € 5 korting p.p. (max. 4 personen)<br />

op de entreeprijs van Attractiepark<br />

Duinrell (exclusief Tikibad). Geldig t/m<br />

2 november 2012 (m.u.v. 22 en<br />

23 september). Niet geldig in combinatie<br />

met andere acties/kortingen.<br />

Drankorgels en<br />

distilleerketels<br />

Wist je dat Den Haag ooit de derde<br />

distillatiestad van Nederland was?<br />

Distilleerder Van Kleef heeft daar sinds<br />

1842 <strong>een</strong> rol in gespeeld. Welke dat is,<br />

ontdek je tijdens <strong>een</strong> rondleiding op<br />

afspraak bij Slijterij & Distillatiemuseum<br />

Van Kleef. Bekijk met 10% korting<br />

Een fi jne massage puur <strong>voor</strong> de ontspanning of <strong>een</strong><br />

behandeling tegen klachten? Laat je masseren <strong>voor</strong><br />

€ 36 i.p.v. € 40 bij Body Boost Massage.<br />

Viandenstraat 68<br />

mob 06 1507 6700<br />

www.massageindenhaag.nl De Ooievaarsdagen bestaan tien jaar. Feest dus, met veel<br />

gratis activiteiten <strong>voor</strong> pashouders. Zoals het Kunst- en<br />

Cultuurfestival, met <strong>een</strong> hele middag zingen, muziek<br />

maken, dansen, schilderen of toneelspelen. Misschien<br />

krijg jij - of je kinderen – wel de smaak te pakken en schrijf<br />

je je met korting in <strong>voor</strong> <strong>een</strong> cursus. Ieder<strong>een</strong> vanaf 6 jaar<br />

is op 22 september welkom in de Centrale Bibliotheek<br />

Niet inwisselbaar <strong>voor</strong> contant geld.<br />

Let op: 29 oktober t/m 2 november<br />

zijn er aangepaste openingstijden.<br />

Kijk <strong>voor</strong> openingstijden en<br />

veiligheidsregels op<br />

www.duinrell.nl<br />

de drankorgels, grondvaten en ketels,<br />

en proef gratis <strong>een</strong> glaasje likeur of<br />

jenever.<br />

Lange Beestenmarkt 109<br />

tel (070) 345 22 73<br />

www.museumvankleef.nl<br />

Je ziet het dagelijks in de krant en op het<br />

nieuws. Maar heb je zelf ooit <strong>een</strong> ramp<br />

meegemaakt? Bij Humanity House kun je<br />

ervaren hoe het is om te overleven in <strong>een</strong><br />

confl ict- of rampgebied. Een ervaringsreis<br />

door dit bijzondere museum maakt het<br />

on<strong>voor</strong>stelbare <strong>voor</strong> ieder<strong>een</strong> <strong>voor</strong>stelbaar.<br />

Je betaalt € 3,25 i.p.v. € 6,50 en<br />

krijgt gratis koffi e in het Humanity Cafe.<br />

Een boost <strong>voor</strong> je body<br />

Langste achtbaan<br />

OVERLEEF EEN RAMP<br />

Prinsengracht 8<br />

tel (070) 31 000 50<br />

www.humanityhouse.org<br />

Tien jaar<br />

Ooievaar<br />

(Spui 68 van 12.00 tot 16.00 uur).<br />

In enkele <strong>wijk</strong>bibliotheken kun je in september en oktober<br />

ook kennismaken met de cursussen die je in de <strong>wijk</strong><br />

kunt volgen. Op 19 september in het Transvaalkwartier,<br />

25 september in Escamp, 17 oktober in Scheveningen<br />

en 30 oktober in het Laakkwartier. Meer weten?<br />

Kijk op www.ooievaarsdagen.nl<br />

Gilde jubileert<br />

Lief <strong>voor</strong><br />

je lijf<br />

Mis je de zomerzon en wil je <strong>een</strong><br />

gladde huid? Laaf je dan aan de warmte<br />

in de Hammam Den Haag en kom<br />

superschoon weer naar buiten. Je krijgt<br />

€ 10 korting op het arrangement Super<br />

Gezond, en heel 2012 krijg je € 2 korting<br />

op de toegangsprijs. (Gescheiden<br />

openingstijden <strong>voor</strong> vrouwen<br />

en mannen.)<br />

Rubensstraat 39<br />

tel (070) 384 14 14<br />

www.hammam.nl<br />

Jij bent aan zet: kies je favoriete<br />

fi lm, tv-serie of documentaire en<br />

organiseer je eigen vertoning in<br />

Filmhuis Den Haag. Dan kan<br />

met We Want Cinema, <strong>een</strong><br />

online platform waarop je samen<br />

bepaalt wat er draait. Voor <strong>een</strong><br />

<strong>voor</strong>stelling moet <strong>een</strong> minimaal<br />

aantal kaarten verkocht zijn, dus<br />

Je eigen stad goed bekijken? Gilde Den Haag bestaat<br />

25 jaar en trakteert op 27 september op vier gratis<br />

stadswandelingen met gids: de Residentiewandeling<br />

door het hofgebied, de Jugendstilwandeling,<br />

de Hofjestocht langs oases van rust, en de wandeling<br />

Handel en Nijverheid aan de grachten. Meld je aan<br />

op (070) 356 12 81 (ma t/m vr 9.30-12.30 u) of via<br />

info@gildedenhaag.nl o.v.v. ‘jubileumwandelingen’.<br />

Kijk ook op www.gildedenhaag.nl<br />

Kies je fi lm<br />

vraag ieder<strong>een</strong> kaartje te kopen<br />

<strong>voor</strong> jouw keuze. Creëer in<br />

september je eigen event op<br />

www.wewantcinema.com en<br />

maak kans op tien vrijkaarten.<br />

Filmhuis Den Haag<br />

Spui 191<br />

tel (070) 345 99 00<br />

Ontbijt op<br />

z’n Engels<br />

Begin je zondag bijzonder met<br />

<strong>een</strong> ‘British breakfast’ bij Ibis.<br />

Een ontbijtbuffet met alles erop<br />

en eraan, zo uit de Engelse keuken.<br />

Reserveer uiterlijk de <strong>voor</strong>gaande<br />

donderdag, dan kun je <strong>voor</strong><br />

€ 7,50 p.p. (50% korting) genieten<br />

van allerlei Engelse heerlijkheden.<br />

Ibis Hotel City Centre<br />

Jan Hendrikstraat 10<br />

tel (070) 318 43 18<br />

zoekt balans<br />

FRAAI<br />

FIGUUR<br />

Hoe is het gesteld met je spierkracht, je gewicht<br />

en je vetpercentage? De coach van Curves kan dat<br />

vaststellen met <strong>een</strong> gratis fi guuranalyse <strong>voor</strong> vrouwen<br />

in <strong>een</strong> van de vier clubs van Curves. Ervaar ook hoe<br />

effectief <strong>een</strong> half uur Curves fi tnesstraining kan zijn.<br />

Probeer het 6 weken uit <strong>voor</strong> € 49. Mannen, misschien<br />

<strong>een</strong> leuke cadeautip?<br />

www.curves-spui.nl | tel (070) 753 26 41<br />

www.curvesscheveningen.nl | tel (070) 404 90 51<br />

www.curvesdenhaagnoordwest.nl | tel (070) 363 63 38<br />

www.curveskijkduin.nl | tel (070) 323 14 65<br />

13


14<br />

IEDEREEN<br />

HooFDARtIKEl<br />

VooRDEEl VooR IEDEREEn<br />

<strong>Het</strong> Residentie Bachkoor bestaat 140 jaar,<br />

het Residentie Kamerkoor is 35 geworden<br />

en het Residentie Bachorkest musiceert<br />

al 50 jaar. Reden <strong>voor</strong> de ensembles<br />

om samen het oratorium ‘The dream of<br />

Gerontius’ van Elgar uit te voeren, op 3<br />

november in de Dr. Anton Philipszaal.<br />

<strong>Het</strong> 17e-eeuwse Hof van Wouw verwelkomt je graag.<br />

Op 19 september is er Oogstmiddag in de Tuin der<br />

Hesperiden, de prachtige moestuin en boomgaard bij<br />

het hof. Kom oranjeappeltjes, pruimen, vijgen of lei-<br />

en jutteperen proeven en geniet van <strong>een</strong> versnapering.<br />

Brouwersgracht 30<br />

(via de steeg tussen<br />

nr. 24 en de brievenbus)<br />

tel (070) 364 48 77<br />

www.hofvanwouw.nl<br />

Mooch maakt moois<br />

In de nieuwe behuizing van Mooch<br />

is nog meer ruimte <strong>voor</strong> al die<br />

mooie tassen en goodies van eigen<br />

ontwerp. Laat Mooch even weten<br />

dat je komt, dan zetten ze iets<br />

lekkers <strong>voor</strong> je klaar. En bij<br />

besteding van € 25 krijg je <strong>een</strong><br />

leren smartphone hoesje cadeau.<br />

Labs55 – unit 38<br />

Lulofsstraat 55<br />

mob 06 4112 3093<br />

www.moochi.nl<br />

Oorstrelende schoonheid<br />

Mooi monument<br />

Een unieke kans om dit meesterwerk<br />

te horen. Er zijn 10 x 2 vrijkaarten<br />

beschikbaar (waarde € 30 - € 35 p.p.).<br />

Gemist? Bestel dan kaarten via Hofnet<br />

<strong>voor</strong> € 20 (max. 2 p.p.) en geniet van <strong>een</strong><br />

gratis drankje na afl oop. Meer weten?<br />

Kijk op www.bachensembles.nl<br />

Kleine<br />

wereld<br />

Piepkleine treintjes, huisjes<br />

en mensjes in <strong>een</strong> piepklein<br />

Rotterdammetje: Miniworld<br />

Rotterdam is de grootste<br />

miniatuurwereld van de Benelux.<br />

Een dag duurt er maar 24 minuten<br />

en in de nacht fonkelen duizenden<br />

lampjes in het donker. En het is<br />

er altijd mooi weer, want het is<br />

binnen. Je betaalt de entreeprijs<br />

<strong>voor</strong> <strong>een</strong> kind: € 7,20 i.p.v. € 9,70<br />

(max. 4 personen).<br />

Miniworld Rotterdam<br />

W<strong>een</strong>a 745, Rotterdam<br />

tel (010) 240 05 01<br />

www.miniworldrotterdam.com<br />

REIS DOOR DE MENS<br />

Wat doen je darmen met <strong>een</strong> broodje<br />

kaas? Hoe komt het zuurstof in je<br />

longen? Hoe werkt je brein? Ontdek het<br />

tijdens <strong>een</strong> reis door de mens bij Corpus.<br />

Met animaties, 5D-ervaringen en meer<br />

loop je door het lichaam, van de knie tot<br />

het hoofd. Je betaalt € 12,50 per persoon.<br />

Klik op de website onder ‘bezoekers-<br />

informatie’ op ‘acties’ en bestel<br />

onder ‘vrijwilligers’ (t/m 21 dec. 2012).<br />

Corpus<br />

Willem Einthovenstraat 1<br />

Oegstgeest<br />

tel (071) 751 02 00<br />

www.corpusexperience.nl<br />

<strong>HOF</strong>LEVEN HERLEEFT<br />

In het historische spel ‘Stadhouders Lief’<br />

maak je kennis met twee 17 e -eeuwse<br />

vrouwen: Margaretha van Mechelen,<br />

de minnares van prins Maurits, en Amalia<br />

van Solms, gemalin van Frederik Hendrik.<br />

Beide dames hadden <strong>een</strong> fl inke vinger in<br />

de hofpap, zoals <strong>Het</strong> Portret Spreekt laat<br />

zien in Muzee Scheveningen op 26 en<br />

28 oktober en op 2, 4, 9 en 16 november.<br />

Wil je sporten en tegelijk je weerbaarheid vergroten? Dat kan<br />

in één van de vier vestigingen van Sportmindz, met sporten<br />

als Yiquan, Cubaans boksen, Braziliaans Jiu Jitsu, Systema en<br />

hardlopen, onder begeleiding van zeer ervaren trainers, in <strong>een</strong><br />

unieke combinatie van sporten met aandacht <strong>voor</strong> lichaam<br />

en geest. Probeer het <strong>een</strong> keer gratis. Daarna kost <strong>een</strong><br />

kwartaal g<strong>een</strong> € 75, maar € 40 (ruim 45% korting).<br />

Sportmindz<br />

mob (06) 5342 9194<br />

www.sportmindz.nl<br />

Op <strong>een</strong> Hongaars landgoed doen<br />

diverse dames hun best om in <strong>een</strong><br />

goed blaadje te komen bij bepaalde<br />

heren. En andersom. Maar wie is wie,<br />

en wie is óp wie? Met deze kostelijke<br />

operette ‘Gräfi n Mariza’ van Kálmán<br />

viert de Residentie Operette ODES<br />

het 80-jarig bestaan, op 2, 3 en<br />

Je krijgt €2 korting op de toegang<br />

van € 18. Vergeet niet <strong>voor</strong>af gratis<br />

de expositie te bekijken.<br />

Muzee Scheveningen<br />

Neptunusstraat 92<br />

tel (070) 350 08 30<br />

www.hetportretspreekt.nl<br />

www.muzeescheveningen.nl<br />

Sporten met<br />

lichaam en geest<br />

List, bedrog en liefde<br />

4 november in de Rijs<strong>wijk</strong>se Schouwburg.<br />

Maak kans op vrijkaarten <strong>voor</strong> de<br />

<strong>voor</strong>stelling van 2 november. Of ontvang<br />

€ 3 korting op vrijdagavond of € 2 op<br />

zaterdagavond of zondagmiddag.<br />

Reserveer via tel (079) 361 11 92.<br />

Meer info vind je op www.odes.nl<br />

HUP NAAR DE<br />

HOPJES CAKE<br />

Hou je van Haagse Hopjes? Dan moet je zeker<br />

de Haagse Hopjes Cake van Meesterbakker<br />

Roodenrijs proeven. De unieke cake is te koop<br />

bij deze ambachtelijke bakker. Dit kwartaal<br />

betaal je g<strong>een</strong> € 4,95, maar € 3,95<br />

(maximaal 2 cakes per pashouder).<br />

Kijk op www.roodenrijs.meesterbakker.nl,<br />

<strong>voor</strong> de vestiging bij jou in de buurt.<br />

Ja, Japans<br />

Dol op de Japanse keuken? Geniet van sushi en<br />

Japanse grillgerechten bij Shabu Shabu. Bemachtig<br />

één van de 6 bonnen van € 25 die Shabu Shabu<br />

verloot en geniet onbeperkt.<br />

Torenstraat 138<br />

tel (070) 36 28 679<br />

www.shabushabu.nl<br />

zoekt balans<br />

15


16<br />

IEDEREEN<br />

onVooRWAARDElIjK<br />

<strong>Het</strong> <strong>liefste</strong> <strong>broertje</strong><br />

Zijn grootste wens? Dat zijn zus Lisanne (12)<br />

beter wordt. Maar dat zegt hij zelden hardop,<br />

want hij houdt van haar zoals ze is.<br />

Dus antwoordt Timo Charité (9):<br />

“Nog <strong>een</strong> keer naar Disneyland!”<br />

Timo<br />

Lisanne<br />

Trots moet je op jezelf zijn.<br />

Inzet heeft hij genoeg.<br />

Moedig is hij wel.<br />

Oh, wat ben jij het <strong>liefste</strong> <strong>broertje</strong>.<br />

Deuren open houden. De rolstoel duwen. Even boven spullen<br />

pakken. Iets zwaars tillen. En als ze samen taart maken, doet<br />

zij de ingrediënten in de schaal en hij het zware werk: hij mixt.<br />

Timo zit in groep zes en is mantelzorger. Zijn zus Lisanne (12) heeft het<br />

Syndroom van Ulrich, <strong>een</strong> progressieve spierziekte.<br />

Timo is <strong>een</strong> leuk joch. Blond, grote blauwe ogen en goedlachs. Soms<br />

<strong>een</strong> beetje ondeugend. Hij weet niet beter dan dat zijn grote zus ziek is.<br />

<strong>Het</strong> woord ‘mantelzorger’ zegt hem niets. Hij helpt zijn zus zonder<br />

het zelf door te hebben, hij denkt er niet over na. Behulpzaam zijn en<br />

<strong>voor</strong>zichtig met anderen omgaan doet hij automatisch, ook op school.<br />

Jens, <strong>een</strong> jongetje uit zijn klas, is ook gehandicapt en loopt moeilijk.<br />

Timo pakt spullen <strong>voor</strong> hem en volgens de juf is hij daarin anders dan<br />

andere kinderen. Die botsen tegen Jens op. Timo niet. Hij is eigenlijk<br />

te lief, hij zou best wat assertiever mogen zijn, horen zijn ouders op<br />

rapportavonden. Ook Lisanne moedigt haar <strong>broertje</strong> aan om meer <strong>voor</strong><br />

zichzelf op te komen. Ze maakte dit gedichtje op de letters van zijn<br />

<strong>voor</strong>naam: Trots moet je op jezelf zijn. Inzet heeft hij genoeg.<br />

Moedig is hij wel. Oh, wat ben jij het <strong>liefste</strong> <strong>broertje</strong>.<br />

“Timo zou best wat assertiever<br />

mogen zijn, horen zijn ouders<br />

op rapportavonden”<br />

Stoeien<br />

Als hij g<strong>een</strong> zin heeft om Lisanne te helpen, hoeft het niet, vertellen<br />

zijn ouders hem. Dan roept Lisanne haar vader of moeder en doen zij<br />

het. Maar sommige dingen moeten gewoon. Van kleins af aan gaat<br />

Timo mee naar dokters en fysiotherapeuten. Elke vrijdag mee naar<br />

revalidatiezwemmen, nee, dat vindt hij niet zo leuk, omdat hij zelf niet<br />

mee mag doen. “Dan verveel ik me. Behalve Lisanne doen er all<strong>een</strong> oude<br />

mensen mee. Soms mag ik helpen, de bal in het water gooien.” Maar als<br />

Lisanne er niet is, verveelt hij zich ook. Samen spelletjes doen is leuker.<br />

“Levensweg, dammen, Mens erger je niet; ik verlies wel meestal.”<br />

Behalve met stoeien, dan laat hij haar altijd winnen. Toen Lisanne in<br />

maart op schoolkamp was, genoot hij even van de extra aandacht <strong>voor</strong><br />

hem. Maar op dag drie vroeg hij zijn ouders: “Wanneer komt Lisanne<br />

weer thuis, want jullie letten te veel op mij.” En <strong>een</strong> zieke zus heeft ook<br />

zo z’n <strong>voor</strong>delen. Bij attracties in pretparken hoeven ze nooit in de rij<br />

te staan. In het theater zitten ze altijd <strong>voor</strong>aan. En laatst, in Disneyland<br />

Parijs, lieten de levensgrote strip- en tekenfi lmfi guren andere kinderen<br />

staan om Lisanne en Timo te begroeten. Vier handen op <strong>een</strong> buik, broer<br />

en zus.<br />

Che Guevara<br />

“Kijk, deze bank heb ik van mijn zus gekregen, omdat ik haar altijd<br />

help.” Vol trots laat Timo zijn nieuwe kamer zien, op de <strong>voor</strong>malige<br />

zolder. Eigenhandig verbouwd door zijn vader, opa en oom Wim.<br />

Timo koos zelf het behang uit. Stoer behang: plaatjes van Che Guevara<br />

en Spaanse strijdkreten. <strong>Het</strong> blauwe L<strong>een</strong> Bakker-bankje staat naast<br />

zijn bed. <strong>Het</strong> is betaald met het Mantelzorgcompliment, <strong>een</strong> bedrag<br />

van tweehonderd euro dat zieken en gehandicapten met <strong>een</strong> AWBZ-<br />

indicatie bij de Sociale Verzekeringsbank kunnen aanvragen <strong>voor</strong> hun<br />

vrijwillige verzorger. In <strong>voor</strong>gaande jaren besteedde het gezin het geld<br />

aan <strong>een</strong> gezamenlijk dagje Efteling, dit jaar was het speciaal <strong>voor</strong> Timo.<br />

Zijn ouders vinden het belangrijk dat ook hun zoon speciale aandacht<br />

krijgt. Op zaterdag 10 november gaat hij naar de eerste landelijke<br />

Megafundag in Hilversum, de verwendag <strong>voor</strong> jonge mantelzorgers.<br />

Zijn vader heeft hem opgegeven. Ver van huis, zonder ouders.<br />

Best spannend toch? “Ik mag mijn vriendje Floris m<strong>een</strong>emen.”<br />

Oneerlijk<br />

Pas sinds kort moeten Lisanne en Timo de tafel helpen afruimen.<br />

Moeder Sharon: “Ik heb ze eigenlijk <strong>een</strong> beetje verpest, ze hoefden<br />

nooit iets te doen. Timo doet al zo veel <strong>voor</strong> Lisanne, dan denk<br />

je snel ‘ach, ik doe het wel, ik loop wel even <strong>voor</strong> jou’. Vader Vincent:<br />

“Wij strikken zijn veters nog, terwijl ik hem moet zeggen ‘jongen, je kan<br />

het zelf, dus doe het ook’. Maar je bent snel geneigd om ook meer <strong>voor</strong><br />

Timo te doen. Je wilt g<strong>een</strong> onderscheid maken. <strong>Het</strong> gevaar dat hij zich<br />

achtergesteld voelt, is groot. Dat is lastig.” Lisanne ziet het anders.<br />

“Ik vind het juist oneerlijk. Papa en mama doen nog altijd veel meer<br />

<strong>voor</strong> mij dan <strong>voor</strong> Timo.”<br />

Soms zijn z’n ouders bang dat hij later zal zeggen dat hij aandacht<br />

tekort kwam, en dat zijn jeugd niet leuk was. “Dat schiet wel <strong>een</strong>s<br />

door je hoofd.” Maar vraag het Timo en hij grijnst van oor tot oor:<br />

hij heeft <strong>een</strong> heel leuke jeugd, vindt hij zelf.<br />

Korthaar<br />

de cavia van Lisanne<br />

“Op deze bank spelen<br />

we altijd met z’n drieën”<br />

Megafundag: 10 november<br />

De Megafundag op 10 november is <strong>voor</strong> jonge mantelzorgers<br />

vanaf 10 jaar en helemaal gratis! Ga ook mee en meld je <strong>voor</strong><br />

27 september aan bij Els Hooning van Stichting MantelZorg<br />

via (070) 346 87 01 of e.hooning@mantelzorgdenhaag.nl<br />

Meer informatie <strong>voor</strong> en over jonge mantelzorgers vind je<br />

bij MEZZO: www.jong-zorgen.nl<br />

zoekt balans<br />

17


18<br />

“<br />

IEDEREEN<br />

ColUmn<br />

Muziek maken en performen vanuit puurheid<br />

VEEl mEnsEn<br />

KopEn HUn<br />

gElUK AF”<br />

tiM aKKerMan<br />

MuZiKaNT eN SiNger-SoNgWriTer,<br />

BeKend geworden aLs<br />

LeadZaNger vaN di-reCT,<br />

soLoartiest sinds 2009<br />

“Durven is waar<br />

het om gaat!”<br />

Uit <strong>een</strong> succesvolle band stappen,<br />

doet <strong>een</strong> muzikant niet zomaar.<br />

Je bekendheid en je status opgeven,<br />

weer onderaan de ladder beginnen.<br />

Toch moest ik Di-rect achter me laten.<br />

De jongens en ik waren muzikaal uit<br />

elkaar gegroeid. De passie was weg, ik was<br />

concessies aan het doen terwijl ik snakte naar<br />

puurheid. <strong>Het</strong> was g<strong>een</strong> gemakkelijke keuze,<br />

maar ik móest. Ik doe nu weer wat ik het<br />

aller<strong>liefste</strong> doe: muziek maken en performen<br />

vanuit puurheid. En ja, dat blijft spannend,<br />

want ik heb wel <strong>een</strong> gezin met twee kleine<br />

kinderen.<br />

Na mijn besluit kreeg ik ongeloofl ijk veel<br />

mailtjes van mensen die me steunden, die me<br />

vertelden zelf óók in <strong>een</strong> overgangssituatie te<br />

zitten. Een baan die niet meer paste, <strong>een</strong><br />

relatie die eigenlijk op was… Wat ik las in al<br />

die verhalen, sterkt mij in mijn conclusie dat<br />

je er altijd beter van wordt om je hart te<br />

volgen. Ik denk dat mensen meer kunnen dan<br />

ze denken en dat ze dat diep in hun hart wel<br />

weten ook. Kunnen is echt het probleem niet.<br />

Durven is waar het om gaat!<br />

Ieder<strong>een</strong> heeft <strong>een</strong> droom. Groot of klein:<br />

<strong>een</strong> wereldreis, <strong>een</strong> hobby die je werk wordt,<br />

<strong>een</strong> andere leefstijl. Maar hoe vaak zie je niet<br />

dat mensen er toch niet naar leven? Je droom<br />

waarmaken heeft <strong>een</strong> prijs: je zekerheden<br />

opgeven. Maar je droom niet waarmaken,<br />

heeft ook <strong>een</strong> prijs: ongelukkig zijn, of blijven.<br />

Daarom is durven zo belangrijk. Je hebt durf<br />

nodig om de onzekerheid te doorbreken die<br />

gepaard gaat met je hart volgen.<br />

Veel mensen kopen hun geluk af. Met groot,<br />

duur en snel. Maar als je je baan verliest, of<br />

<strong>een</strong> naaste, krijgt het leven toch in<strong>een</strong>s <strong>een</strong><br />

heel andere kleur. Dan blijken status en<br />

comfort minder belangrijk dan je relaties,<br />

met jezelf en met anderen. Dat ik vrijwilligerswerk<br />

doe <strong>voor</strong> War Child (ik ben ambassadeur)<br />

heeft hier ook mee te maken. Als mijn<br />

publieke gezicht eraan bijdraagt dat kinderen<br />

uit oorlogsgebieden ooit ook hun hart kunnen<br />

volgen, l<strong>een</strong> ik me daar graag <strong>voor</strong>. Om<br />

kunnen en durven ook <strong>voor</strong> hen mogelijk<br />

te maken!<br />

Mag je vrijwiLLigerswerK doen<br />

Zonder werKvergUnning?<br />

Je komt naar Nederland. Mee met je partner die hier komt werken. Of gevlucht uit je vaderland met de hoop op <strong>een</strong> beter bestaan.<br />

In ieder geval zonder Nederlands paspoort en (nog g<strong>een</strong>) werkvergunning. Mag je dan vrijwilligerwerk doen? Lees de reacties hier<br />

en de offi ciële regels op www.vrijwilligerswerk.nl<br />

joyCe FabrieK - 26 jaar - FoTograFe<br />

Goede intenties niet remmen<br />

“Vrijwilligerswerk doe je om anderen te helpen, zulke goede<br />

intenties moet je niet remmen. Bovendien, als je net in Nederland<br />

bent, kun je door vrijwilligerswerk te doen <strong>een</strong> netwerk opbouwen<br />

en je kennis van de Nederlandse taal verbeteren. Zo <strong>voor</strong>kom je<br />

dat je in <strong>een</strong> sociaal isolement terechtkomt.”<br />

FabiaNNe NagTegaaL - 18 jaar - SCHoLiere 6 vWo<br />

Achtergrond onbekend<br />

“<strong>Het</strong> lijkt mij g<strong>een</strong> goed idee om illegalen vrijwilligerswerk te laten<br />

doen. De achtergrond van deze mensen is onbekend, misschien is<br />

iemand gevlucht omdat hij misdaden heeft gepleegd. Asielzoekers<br />

die vanwege geloof of politieke redenen in Nederland zijn, mogen<br />

wat mij betreft wel vrijwilligerswerk doen. <strong>Het</strong> is juist mooi als<br />

mensen zich zonder tegenprestatie <strong>voor</strong> anderen willen inzetten.”<br />

roberT breuKerS - 44 jaar - reSTauraNTMaNager KFC<br />

Regels zijn regels<br />

“Vrijwilligerswerk is ook werk, dus als je g<strong>een</strong> werkvergunning heb,<br />

mag je ook niet als vrijwilliger aan de slag. Daar zijn duidelijke<br />

afspraken over, en niet zonder reden. Regels zijn regels, die gelden<br />

<strong>voor</strong> ieder<strong>een</strong>, daar kun je g<strong>een</strong> uitzondering op maken.”<br />

roSeMarie KLerKS - 71 jaar - eigeNareSSe WijNWiNKeL<br />

Nieuwkomer kans geven<br />

“Uiteraard! Als je mensen hier <strong>een</strong> kans wilt geven, moet je<br />

hun toestaan om te werken. Anders blijven deze mensen<br />

buitenstaanders in ons land en zullen zij niet integreren.<br />

Daarnaast, het is dodelijk om als nieuwkomer niets te<br />

mogen doen. Daar wordt <strong>een</strong> mens niet gelukkiger van.”<br />

stRAAtVRAAg<br />

Wat vind jij? Discussieer mee op<br />

Facebook: www.facebook.com/<strong>HOF</strong>net<br />

Twitter: #<strong>HOF</strong>vraag<br />

zoekt balans<br />

19


20<br />

IEDEREEN<br />

HAAgsE HElDEn<br />

HAAgsE<br />

HElDEn<br />

Marije Profi jt is Haagse Held<br />

omdat ze al vier jaar lang<br />

iedere maandagavond helpt<br />

op manege Madurodam,<br />

bij paardrijlessen <strong>voor</strong><br />

verstandelijk en/of lichamelijk<br />

gehandicapte ruiters. Reden<br />

om eraan te beginnen: mensen<br />

leren kennen, want ze was<br />

nieuw in Den Haag. Reden om<br />

ermee door te gaan: het is<br />

inmiddels <strong>een</strong> dierbaar vast<br />

punt in de week, waar haar<br />

liefde <strong>voor</strong> paarden en<br />

haar liefde <strong>voor</strong> mensen<br />

samenkomen.<br />

“Deze ruiters hebben wat extra aandacht nodig. Ze hebben<br />

daarom allemaal <strong>een</strong> vrijwilliger naast zich lopen, soms zelfs twee.<br />

Ik loop samen met Juultje naast Saskia en wij hebben het altijd heel<br />

gezellig met z’n drieën. <strong>Het</strong> bijzondere is dat zij, anders dan wij,<br />

niets kunnen verhullen. Waar wij muurtjes om ons h<strong>een</strong> hebben,<br />

kunnen zij niet anders zijn dan oprecht. Ze zijn zo eerlijk en<br />

kwetsbaar en dat maakt het contact heel bijzonder. Veel puurder,<br />

ondanks dat zij niet zo kunnen communiceren als wij.<br />

Ze houden zich ook niet aan maatschappelijke normen en dat<br />

levert soms hilarische taferelen op. Zo hebben we Ed, die altijd<br />

ontzettend, maar dan ook echt ontzettend vrolijk is. Als we buiten<br />

rijden, roept hij passanten altijd heel hard, en gem<strong>een</strong>d gedag.<br />

Sommige mensen schrikken daarvan en dat is erg grappig.<br />

Hoe dan ook tovert hij altijd <strong>een</strong> glimlach op het gezicht<br />

van anderen. Door de jaren h<strong>een</strong> heb ik mooie vriendschappen<br />

opgebouwd met andere vrijwilligers. Elkaar elke maandagavond<br />

zien en samen deze mooie dingen beleven, dat schept <strong>een</strong> band.”<br />

In Den Haag doen 105.000 mensen vrijwilligerswerk.<br />

Allemaal Haagse Helden. Speciaal <strong>voor</strong> hen is er nu de<br />

Haagse Helden Galerij. Dus ken jij <strong>een</strong> Haagse Held?<br />

Laat dan je waardering zien en geef hem of haar op!<br />

De vrijwilliger maakt kans op <strong>een</strong> surprisebezoek<br />

van wethouder Klein en <strong>een</strong> leuke Haagse prijs.<br />

www.haagseheldengalerij.nl<br />

zoekt balans<br />

21


22<br />

IEDEREEN<br />

KIjK op ...<br />

Kijk op ... Balans<br />

“ De onzichtbare<br />

grens”<br />

Zonder vrijwilligers bestaat de zorg niet. All<strong>een</strong> al bij Florence<br />

zijn zo’n 1.600 vrijwilligers actief. Ze luisteren, praten, wandelen,<br />

brengen eten rond. Maar waar houdt hun rol op en begint die<br />

van de verpleging? Vanuit theorie én praktijk verkennen we<br />

de onzichtbare grens.<br />

H<br />

et woord ‘vrijwillig’ zegt het al. Uit vrije wil. Oftewel,<br />

<strong>een</strong> vrijwilliger is g<strong>een</strong> pion die je als organisatie kunt inzetten<br />

waar jij dat wilt. “De kunst is om de kracht van de vrijwilliger<br />

te benutten”, stelt <strong>HOF</strong>-directeur Fenna Noordermeer. “Maar die laat<br />

zich niet zo 1-2-3 vangen. Bovendien is de vrijwilliger van nu niet meer<br />

die van tien jaar geleden. De groep vrijwilligers die bij<strong>voor</strong>beeld op vaste<br />

tijdstippen eten rondbrengt, is aan het uitdunnen. Simpelweg omdat<br />

ze zelf ook ouder worden. De nieuwe vrijwilliger zet zich meer op<br />

wisselende dagen en tijden in. Nog steeds met hart en ziel,<br />

maar wanneer het hem of haar uitkomt.”<br />

Bingo<br />

Dat vraagt om <strong>een</strong> nieuw evenwicht. Tussen vrijwilligers en bewoners.<br />

Tussen vrijwilligers en zorgverleners. En tussen vrijwilligers en<br />

organisaties. Want hoe ga je ze binden? En hoe geef je ze het gevoel<br />

dat ze welkom zijn? Dat begint met het besef dat je niet kunt zonder<br />

<strong>een</strong> goed vrijwilligersbeleid. G<strong>een</strong> regels, want die voelen al snel<br />

beklemmend en dat past niet bij de aard van vrijwilligerswerk.<br />

Wat dan wel? Noordermeer: “Voorwaarden die zorgen <strong>voor</strong> <strong>een</strong> prettig<br />

vrijwilligersklimaat. Er dus niet vanuit gaan dat <strong>een</strong> vrijwilliger wel<br />

de bingo op woensdagmiddag wil begeleiden, maar het meer bij de<br />

vrijwilliger zelf leggen. Misschien heeft die tijdens <strong>een</strong> praatje met <strong>een</strong><br />

bewoner wel gehoord dat ze heel graag <strong>een</strong> keer met <strong>een</strong> groepje naar<br />

de supermarkt willen. Prachtig toch? Dan vinden bewoners en vrijwilligers<br />

samen hun weg.”<br />

“Vrijwilligers zijn vitamine A,<br />

met de A van ‘aandacht’.”<br />

Grijs gebied<br />

Marja van Leeuwen, <strong>wijk</strong>manager bij Florence en verantwoordelijk <strong>voor</strong><br />

het vrijwilligersbeleid, beaamt dat. “Voor vrijwilligers werken we nooit<br />

met roosters. Ze schrijven in op <strong>een</strong> activiteit. En ze zijn meestal zó<br />

betrokken dat ze zich goed aan de afspraken houden. Vrijwilligers zijn<br />

onmisbaar <strong>voor</strong> Florence. We vinden het daarom belangrijk dat het ook<br />

<strong>voor</strong> hen goed geregeld is. Twee van onze verpleeghuizen hebben het<br />

zoekt balans<br />

Goed Geregeld-certifi caat. Dat willen we eigenlijk <strong>voor</strong> heel Florence.<br />

Een grijs gebied blijft er altijd wel. Een vrijwilliger kan en mag niet alle<br />

taken van <strong>een</strong> verzorgende overnemen. Helpen met eten geven,<br />

dat mag, maar eten geven aan iemand met slikproblemen, in principe<br />

niet. Dan wordt het medisch en vrijwilligers zijn er <strong>voor</strong> het welzijn.<br />

Ze fl euren iemands bestaan op.”<br />

Vitamine A<br />

“Vrijwilligers bieden informele zorg”, haakt Noordermeer daar op in.<br />

“Ze zijn gelijkwaardig aan bewoners, waar het verplegend personeel<br />

<strong>een</strong> professionele rol heeft. Vrijwilligers zijn als vitamine A, met de A<br />

van ‘aandacht’, <strong>een</strong> belangrijk ingrediënt <strong>voor</strong> het welzijn van mensen.<br />

Dat steeds belangrijker wordt bovendien. Want waar de WMO<br />

verschraalt en de zelfredzaamheid van mensen steeds belangrijker<br />

wordt, verandert het klassieke rijtje zorg-welzijn-wonen in wonenwelzijn-zorg.<br />

Daarbij zijn vrijwilligers onze ruggengraat. Wat zij doen,<br />

kan onze hele samenleving verzachten. En wie lekker in zijn vel zit,<br />

hoeft minder <strong>een</strong> beroep te doen op de zorg.”<br />

Gestaafd<br />

Hoe die vork precies in de steel zit, gaat het onderzoek uitwijzen<br />

dat in september van start gaat <strong>voor</strong> <strong>een</strong> periode van anderhalf jaar.<br />

Imrat Verhoeven, socioloog en postdoc-onderzoeker aan de UvA, is<br />

één van de geestelijk vaders van <strong>een</strong> onderzoek naar de verhouding<br />

tussen zorgprofessionals en vrijwilligers. “<strong>Het</strong> onderzoeksteam zal<br />

zich onderdompelen in de praktijk en zich verdiepen in beide kanten.<br />

Observeren. Meelopen. En <strong>een</strong> antwoord vinden op vragen als:<br />

Wat verandert er in de relatie tussen professional en vrijwilliger?<br />

Waar ligt de grens? Zijn zorgverleners bereid om hun positie deels op<br />

te geven? En hoe gaan vrijwilligers daarmee om? Uit eerder onderzoek<br />

blijkt dat beleidsmakers bij gem<strong>een</strong>ten hoge verwachtingen hebben<br />

van de samenleving. Zij zijn ervan overtuigd dat tweeverdieners nog<br />

wel wat actiever kunnen worden. En dat mensen in de bijstand ook<br />

vrijwilligerswerk kunnen gaan doen, desnoods verplicht.<br />

Maar verplicht vrijwilligerswerk, spreekt dat zichzelf niet tegen?”<br />

Hartverwarmend<br />

Bij Florence geloven ze er in elk geval niet in. Van Leeuwen:<br />

“Vrijwilligerswerk komt uit het hart. Of het nu gedaan wordt door<br />

<strong>een</strong> vaste vrijwilliger, iemand die af en toe <strong>een</strong>s binnenloopt, <strong>een</strong><br />

bedrijf dat met de afdeling <strong>een</strong> dag gaat aanpakken of <strong>een</strong> scholier<br />

tijdens zijn maatschappelijke stage. En dat is altijd hartverwarmend<br />

om te zien!”<br />

Goed Geregeld<br />

‘Vrijwillige inzet, Goed Geregeld!’ is <strong>een</strong> landelijke kwaliteitsonderscheiding<br />

van de vereniging Nederlandse Organisaties<br />

Vrijwilligerswerk (NOV). Goed Geregeld bewijst dat <strong>een</strong><br />

organisatie vrijwilligerswerk goed <strong>voor</strong> elkaar heeft.<br />

Met voldoende mogelijkheden <strong>voor</strong> ontplooiing en <strong>een</strong><br />

aantrekkelijk werkklimaat. Ook geeft het fi nanciers,<br />

samenwerkingspartners en klanten de zekerheid dat <strong>een</strong><br />

organisatie goed en stabiel functioneert. <strong>HOF</strong> kan helpen bij<br />

het behalen van de Goed Geregeld-kwalifi catie. www.hofnet.nl<br />

23


24<br />

IEDEREEN<br />

HoF nIEUWs<br />

HoF-ladder<br />

Kom ook naar één of meer van<br />

onze bij<strong>een</strong>komsten in het najaar!<br />

Direct aanmelden of meer informatie<br />

via (070) 302 44 44 of www.hofnet.nl.<br />

Locatie: <strong>HOF</strong>, Riviervismarkt 2<br />

(tenzij anders vermeld).<br />

Basistraining Levensboeken<br />

Schrijf je graag en ben je benieuwd<br />

naar verhalen van vroeger?<br />

Word dan Levensboekvrijwilliger!<br />

Data: woensdag 19 en 26 september<br />

Tijd: 19.00-21.30 uur<br />

Data: woensdag 17 en 24 oktober<br />

Tijd: 13.30-16.00 uur.<br />

Mix & Match<br />

Heb je <strong>een</strong> beperking en wil je je inzetten<br />

als vrijwilliger? Ontmoet organisaties die<br />

van jouw talenten gebruik willen maken.<br />

Datum: donderdag 20 september<br />

Tijd: 15.00 - 17.00 uur<br />

Training:<br />

Op weg naar de Gouden Jaren<br />

50-plussers hebben <strong>een</strong> schat aan<br />

ervaring. (Her)ontdek je talenten.<br />

Data: woensdag 26 september<br />

en 3, 10 en 17 oktober<br />

Tijd: 9.30-12.00 uur<br />

Maatschappelijke stagebeurzen<br />

Om organisaties en leerlingen<br />

met elkaar kennis te laten maken.<br />

Data: dinsdag 9 oktober (Maerlant<br />

College) en dinsdag 16 oktober<br />

(Scholengem<strong>een</strong>schap Zuid West)<br />

Tijd: 15.00 – 17.30 uur | Locatie: op school<br />

Haagse Helden Verleiden<br />

In Den Haag zijn veel vrijwilligers actief.<br />

Toch blijft het lastig om voldoende<br />

vrijwilligers te werven. <strong>HOF</strong> helpt<br />

en organiseert <strong>een</strong> masterclass<br />

en <strong>een</strong> training. Kijk ook op<br />

www.hofnet.nl/haagseheldenverleiden<br />

Masterclass (1 dagdeel)<br />

Data: donderdag<br />

20 september of donderdag 1 november<br />

Tijd: 16.00-18.00 uur<br />

Training (4 dagdelen)<br />

Data: 2, 9, 16 en 23 oktober<br />

Tijd: 9.30-12.00 uur<br />

Data: 19 en 26 november, 3 en 10 december<br />

Tijd: 19.00-21.30 uur<br />

Mezzo @mezzo_nl<br />

Wilt u weten wat politieke<br />

partijen doen <strong>voor</strong> #mantelzorg<br />

en #vrijwilligerszorg?<br />

Vrijwilligersfeesten<br />

In Den Haag doen 105.000 mensen<br />

vrijwilligerswerk. Om ieder<strong>een</strong> te bedanken<br />

<strong>voor</strong> hun inzet organiseert de gem<strong>een</strong>te<br />

Den Haag <strong>een</strong> gezellige avond met lekker<br />

eten, amusement en muziek. In plaats van<br />

één groot feest <strong>voor</strong> 1.500 man is er dit jaar<br />

in ieder stadsdeel <strong>een</strong> Vrijwilligersfeest<br />

<strong>voor</strong> 500 mensen. Je kunt je inschrijven in<br />

het stadsdeel waar je vrijwilligerswerk doet<br />

via www.hofnet.nl/vrijwilligersfeesten.<br />

Wees er snel bij, want op is op!<br />

Teamuitje? Vrijwilligerswerk!<br />

Vrijwilligerswerk kun je ook als bedrijf<br />

of team doen. Daarmee help je niet all<strong>een</strong><br />

anderen, maar laat je als bedrijf ook zien<br />

wat je belangrijk vindt in de Haagse<br />

samenleving. Bovendien is samen<br />

vrijwilligerswerk doen goed <strong>voor</strong> het<br />

teamgevoel en leer je collega’s <strong>een</strong>s van <strong>een</strong><br />

andere kant kennen. <strong>HOF</strong> is de intermediair<br />

in Den Haag op het gebied van Maatschappelijk<br />

Betrokken Ondernemen (MBO).<br />

Regelmatig nemen bedrijven contact<br />

Vrijwilligersmarkten<br />

Ben je op zoek naar leuk vrijwilligerswerk<br />

bij jou in de buurt? Voor ieder<strong>een</strong><br />

is er <strong>een</strong> passende functie te vinden.<br />

Kom naar één van de Vrijwilligersmarkten<br />

die dit najaar in ieder<br />

stadsdeel georganiseerd worden en<br />

maak kennis met organisaties die<br />

jouw hulp goed kunnen gebruiken!<br />

De Vrijwilligersmarkten vinden plaats<br />

<strong>voor</strong>afgaand aan de Vrijwilligersfeesten.<br />

Meer informatie, tijden<br />

en locaties vind je op www.hofnet.nl<br />

Haagse Hulde 2012<br />

De gem<strong>een</strong>te Den Haag en <strong>HOF</strong> zijn<br />

de zoektocht gestart naar de winnaar van<br />

de Haagse Hulde 2012, dé jaarlijkse prijs<br />

<strong>voor</strong> vernieuwend vrijwilligersbeleid. Alle<br />

organisaties die werken met vrijwilligers<br />

kunnen zich aanmelden om mee te dingen<br />

naar de jury- of publieksprijs. Vorig jaar<br />

was Grenzeloos vrijwilligerswerk het<br />

thema, dit jaar gaat het om de vraag:<br />

Welke organisatie wist het beste Haagse<br />

Helden te verleiden? Aanmelden kan<br />

• 23 september Segbroek<br />

• 3 november Loosduinen<br />

• 8 november Centrum<br />

• 24 november<br />

Leidschenv<strong>een</strong>-Ypenburg<br />

• 29 november Laak<br />

• 1 december Scheveningen<br />

met ons op omdat zij zich graag één dag<br />

vrijwillig inzetten of zich <strong>voor</strong> langere tijd<br />

willen verbinden aan <strong>een</strong> organisatie.<br />

Meer weten? Kijk op www.hofnet.nl/mbo<br />

Gratis PR-materiaal<br />

Wil jij vrijwilligers werven of laten zien er<br />

dat binnen jouw organisatie Haagse Helden<br />

werken? Maak dan gebruik van het Haagse<br />

Helden beeldmerk en gratis promotiemateriaal.<br />

Gebruik bij<strong>voor</strong>beeld posters<br />

en supermarktzoekers om <strong>een</strong> vrijwilligersklus<br />

onder de aandacht te brengen met je<br />

eigen tekst en logo. Je kunt het materiaal<br />

downloaden in de Haagse Haagse Helden Shop op<br />

www.haagsehelden.nl. Of haal<br />

<strong>een</strong> gratis promotiepromotie- pakket op op bij <strong>HOF</strong> <strong>HOF</strong><br />

of <strong>een</strong> van de<br />

i-Shops bij jou<br />

in de buurt.<br />

tot 26 september via www.hofnet.nl/<br />

haagsehulde. De feestelijke uitreiking vindt<br />

plaats op 23 november in het Atrium van<br />

het stadhuis.<br />

Naast Haagse organisaties zet de gem<strong>een</strong>te<br />

dit jaar ook vrijwilligers in het zonnetje<br />

tijdens de uitreiking van de Haagse Hulde.<br />

Op 23 november ontvangen drie Haagse<br />

Helden <strong>een</strong> leuke Haagse prijs en <strong>een</strong> taart.<br />

Ken jij <strong>een</strong> Haagse Held? Meld hem of haar<br />

aan op www.haagseheldengalerij.nl<br />

Respijtwijzerdenhaag.nl<br />

Door respijtzorg kunnen mantelzorgers<br />

hun zorgtaken even helemaal aan <strong>een</strong><br />

andere overlaten. Waardevolle tijd om<br />

even bij te tanken of om wat dingen te<br />

regelen. De zorg kan worden overgenomen<br />

door <strong>een</strong> vrijwilliger en/of <strong>een</strong> professional.<br />

Voorbeelden zijn dagopvang, logeerhuizen,<br />

zorgboerderijen en professionele respijtzorghuizen.<br />

Sommige vormen van vervangende<br />

zorg door professionals worden betaald<br />

uit de AWBZ. Meer over mogelijkheden<br />

van respijtzorg kun je vinden op<br />

www.respijtwijzerdenhaag.nl<br />

Twee werelden dichter bij elkaar<br />

Slimme apps <strong>voor</strong> tablets en<br />

smartphones, Skype, social media.<br />

Ze dragen bij aan zelfstandigheid<br />

en kunnen mantelzorgers in hun<br />

zorgtaken ontlasten. Professionals<br />

spelen <strong>een</strong> belangrijke rol om beide<br />

werelden (ICT en mantelzorg) bij elkaar<br />

te brengen. <strong>Het</strong> begint bij kennis over<br />

en vertrouwen in de meerwaarde van<br />

ICT. Daarom organiseren Stichting<br />

MantelZorg en het eSociety Instituut<br />

van de Haagse Hogeschool <strong>een</strong><br />

Mantelzorgfestival<br />

Noteer zaterdag 10 november alvast in<br />

je agenda! Dan vindt van 13.00 tot 17.00<br />

uur het Mantelzorgfestival plaats. Een<br />

jaarlijks terugkerend festival dat is gericht<br />

op ontspanning, ontmoeting en informatie.<br />

Houd onze website in de gaten <strong>voor</strong> meer<br />

informatie over programma en locatie.<br />

www.mantelzorgdenhaag.nl<br />

Megafundag <strong>voor</strong> jonge mantelzorgers<br />

Jonge mantelzorgers groeien op met<br />

de zorg <strong>voor</strong> <strong>een</strong> familielid. Een moeder,<br />

<strong>een</strong> <strong>broertje</strong>, <strong>een</strong> opa. Vaak gaat de<br />

meeste aandacht binnen het gezien<br />

uit naar de ‘zieke’. Maar het is ook<br />

belangrijk dat er aandacht is <strong>voor</strong> de<br />

jonge mantelzorger. Om deze kinderen<br />

en jongeren <strong>een</strong>s in het zonnetje<br />

te zetten, wordt op 10 november <strong>een</strong><br />

landelijke Megafundag georganiseerd.<br />

Een Beeld en Geluid Experience op<br />

het Media Park in Hilversum met<br />

activiteiten, lotgenotencontact<br />

Sociale Innovatie @HUKenniscentrum<br />

Eindconferentie van project Mantelzorg<br />

en Hersenletsel op 20 september<br />

in Utrecht. U kunt zich nog steeds<br />

aanmelden!<br />

conferentie over mantelzorg en ICT.<br />

Naast <strong>een</strong> aantal presentaties<br />

is er <strong>een</strong> (digitale) informatiemarkt<br />

in de hal van de Haagse Hogeschool.<br />

Meld je aan bij Stichting Mantelzorg<br />

via (070) 346 87 01<br />

of info@mantelzorgdenhaag.nl.<br />

Datum: Maandag 5 november<br />

Tijd: 13.00–17.00 uur<br />

Locatie: Haagse Hogeschool,<br />

Johanna Westerdijkplein 5<br />

en <strong>een</strong> BN’er! Wie dit zal zijn, is nog <strong>een</strong><br />

verassing! De Megafundag is <strong>voor</strong> jonge<br />

mantelzorgers vanaf 10 jaar en helemaal<br />

gratis! Ga ook mee en meld je <strong>voor</strong><br />

27 september aan bij Els Hooning<br />

via (070) 346 87 01 of<br />

e.hooning@mantelzorgdenhaag.nl.<br />

Na inschrijving krijg je meer informatie<br />

over locatie, vervoer en tijdstip.<br />

zoekt balans<br />

mAntElZoRg nIEUWs<br />

mAntElZoRg-ladder<br />

Stichting MantelZorg Den Haag biedt mantelzorgers<br />

gratis workshops en cursussen aan.<br />

Geef je op via (070) 346 87 01 of kijk op<br />

www.mantelzorgdenhaag.nl <strong>voor</strong> meer<br />

informatie.<br />

Workshop Zorg uit handen, maar niet de regie<br />

Wat betekent het om de zorg te moeten loslaten?<br />

En wat is belangrijk in de samenwerking<br />

en de communicatie met zorgverleners?<br />

Datum: dinsdag 18 september van 13.30-15.30 uur<br />

Locatie: Stichting MantelZorg, Torenstraat 172<br />

Datum: dinsdag 2 oktober van 19.00- 21.00 uur<br />

Locatie: <strong>HOF</strong>, Riviervismarkt 2<br />

Workshop Mantelzorg en social media<br />

Social media kunnen deuren openen om op <strong>een</strong> andere<br />

manier te communiceren. Je kunt elkaar en instanties<br />

makkelijker vragen stellen, je netwerk versterken<br />

en ervaringen delen.<br />

Datum: dinsdag 25 september | Tijd: 19.00-21.00 uur<br />

Locatie: <strong>HOF</strong>, Riviervismarkt 2<br />

Workshop Juridische en fi scale zaken<br />

Mantelzorgers hebben vaak te maken met allerlei<br />

juridische regelingen, zoals bewindvoering, curatele<br />

of mentorschap. Tijdens deze bij<strong>een</strong>komst<br />

kun je vragen stellen aan <strong>een</strong> deskundige.<br />

Datum: woensdag 3 oktober | Tijd: 19.00-21.00 uur<br />

Locatie: <strong>HOF</strong>, Riviervismarkt 2<br />

Workshop Combineren kun je leren<br />

Gericht op knelpunten en dilemma’s van werkende<br />

mantelzorgers.<br />

Datum: maandag 8 oktober | Tijd: 19.00- 21.00 uur<br />

Locatie: <strong>HOF</strong>, Riviervismarkt 2<br />

Workshop Mantelzorgen delen<br />

Hulp vragen is niet altijd even makkelijk. Leer meer<br />

over hoe je (beter) gebruik kunt maken van mensen<br />

uit je omgeving. En over het aanbod van vrijwillige<br />

en professionele organisaties (respijtzorg).<br />

Datum: dinsdag 6 november | Tijd: 13.30-15.30 uur<br />

Locatie: Stichting MantelZorg, Torenstraat 172<br />

Cursus Omgaan met veranderd gedrag<br />

Korte cursus bestaande uit twee bij<strong>een</strong>komsten over<br />

de gevolgen van veranderend gedrag van <strong>een</strong> dierbare.<br />

Data: maandag 17 september en maandag 1 oktober<br />

Tijd: 13.30-15.30 uur | Locatie: Stichting MantelZorg,<br />

Torenstraat 172 | Data: donderdag 25 oktober en<br />

donderdag 8 november van 13.30-15.30 uur<br />

Locatie: <strong>HOF</strong>, Riviervismarkt 2<br />

Cursus Mantelzorger, blijf in je kracht!<br />

Zorgen <strong>voor</strong> <strong>een</strong> ander kan intensief en zwaar zijn.<br />

Deze cursus bestaat uit twee bij<strong>een</strong>komsten, gericht<br />

op bewustwording, ontspanning en grenzen bewaken.<br />

Data: dinsdag 9 oktober en 23 oktober<br />

Tijd: 13.30-15.30 uur<br />

Locatie: wordt nog bekend gemaakt<br />

25


26 IEDEREEN<br />

zoekt balans 27<br />

VRAAg HEt ...<br />

tAlEntEnBAnK<br />

Wanneer kom ik<br />

in aanmerking <strong>voor</strong><br />

vrijstelling van<br />

erfbelasting?<br />

Als enig kind zorg ik <strong>voor</strong> mijn vader van 94 jaar. De laatste tijd is er in<br />

het nieuws veel aandacht besteed aan <strong>een</strong> vrijstelling van erfbelasting<br />

<strong>voor</strong> mantelzorgers. Nu woon ik bij mijn vader en ontvang g<strong>een</strong><br />

mantelzorgcompliment. Wat moet ik doen om straks wel <strong>voor</strong><br />

vrijstelling in aanmerking te komen?<br />

Antwoord:<br />

Normaal krijgt <strong>een</strong> kind 19.114 euro vrijstelling over de erfenis. Over de<br />

volgende 118.708 euro moet je 10% belasting afdragen, over de eventuele<br />

rest van het bedrag 20%. Als <strong>een</strong> inwonend kind zorgt <strong>voor</strong> de enige<br />

overgebleven zieke ouder, is die vrijstelling echter 603.600 euro.<br />

Voorwaarde is wel dat je <strong>een</strong> samenlevingsover<strong>een</strong>komst hebt en<br />

– in het jaar <strong>voor</strong>afgaand aan het overlijden van de ouder – het mantelzorgcompliment<br />

hebt ontvangen. Zonder het mantelzorgcompliment<br />

moet je in dit geval dus veel meer belasting betalen. Ik adviseer je<br />

daarom zo snel mogelijk <strong>een</strong> mantelzorgcompliment aan te vragen<br />

zodat je in <strong>een</strong> later stadium <strong>voor</strong> de vrijstelling in aanmerking komt.<br />

Heb je ook <strong>een</strong> vraag over<br />

mantelzorg? Stuur <strong>een</strong> mail naar<br />

info@mantelzorgdenhaag.nl<br />

Meer weten over mantelzorg?<br />

Vraag het<br />

Els<br />

Hoe kan ik het beste<br />

familie en vrienden<br />

informeren over de<br />

zorg <strong>voor</strong> mijn zoon?<br />

Ik heb de zorg <strong>voor</strong> mijn zoon. Hij is 24 jaar en heeft <strong>een</strong> autistische<br />

stoornis. Binnenkort wil ik met mijn vriendin op vakantie en wordt<br />

mijn zoon opgevangen door familie en vrienden. Hoe kan ik mijn familie<br />

en vrienden het beste van informatie <strong>voor</strong>zien zodat hij de zorg krijgt<br />

die hij gewend is?<br />

Antwoord:<br />

Bij het tijdelijk overdragen van zorg, is het belangrijk dat degene<br />

aan wie je mantelzorg verl<strong>een</strong>t <strong>een</strong> prettige tijd heeft en je erop kunt<br />

vertrouwen dat de verzorging goed wordt overgenomen. <strong>Het</strong> is logisch<br />

dat vragen als “Doen ze het wel goed?” of “Wat moet ik allemaal<br />

regelen?” je door het hoofd spelen. Om je daarin te ondersteunen,<br />

heeft Mezzo checklists ontwikkeld. Met deze checklists vergeet je niets<br />

en kun je er met <strong>een</strong> goed gevoel even tussenuit. De checklists staan op<br />

www.mantelzorgdenhaag.nl onder het kopje mantelzorgers/tips <strong>voor</strong><br />

mantelzorgers. Als je g<strong>een</strong> internet hebt, kunnen we de informatie ook<br />

opsturen.<br />

Heb je hulp nodig bij het invullen van de checklist of nog andere vragen,<br />

neem dan vrijblijvend contact op met <strong>een</strong> consulent van Stichting<br />

Mantelzorg via (070) 346 87 01.<br />

Internet <strong>voor</strong> granny’s<br />

<strong>Het</strong> Rode Kruis zoekt vrijwilligers die<br />

het leuk vinden om ouderen te begeleiden<br />

tijdens de internetlessen en het Internet Café.<br />

<strong>Het</strong> werk bestaat uit het gereedmaken van<br />

lokaal en pc’s en het ontvangen en<br />

begeleiden van de cursisten tijdens<br />

de les. Tijdens het Internet Café kunnen<br />

(oud) cursisten vrij surfen en mailen en<br />

daarbij <strong>voor</strong> ondersteuning <strong>een</strong> beroep<br />

doen op de begeleiders. Je hebt affi niteit<br />

met ouderen, bent communicatief en sociaal<br />

vaardig en bereid om in <strong>een</strong> team te werken.<br />

Vanzelfsprekend beschik je over basiskennis<br />

van surfen met Internet Explorer en mailen<br />

via Outlook Express of Windows Mail. Klik?!<br />

Gekleurde <strong>voor</strong>zitter<br />

Rainbow Den Haag maakt al bijna tien<br />

jaar seksuele diversiteit bespreekbaar<br />

en geaccepteerd onder migrantengroepen.<br />

De stichting bestaat volledig uit vrijwilligers.<br />

Op dit moment zijn er vijf bestuursleden<br />

en zestien mannen en vrouwen die zich<br />

inzetten <strong>voor</strong> <strong>een</strong>malige en periodieke<br />

activiteiten. Lijkt het je leuk om als<br />

vertegenwoordiger van Rainbow op te treden?<br />

Dit is je kans, want ze zijn op zoek naar <strong>een</strong><br />

nieuwe <strong>voor</strong>zitter. Heb je affi niteit met niet-<br />

Westerse culturen, houd je van netwerken,<br />

wil je landelijke en regionale ontwikkelingen<br />

op de voet volgen en heb je ook nog <strong>een</strong><br />

fl exibele en relativerende instelling en <strong>een</strong><br />

<strong>gezonde</strong> dosis humor? Dan is deze functie<br />

je op het lijf geschreven.<br />

vraag<br />

Energieke coach<br />

Ze heeft <strong>een</strong> HBO-opleiding Arbeidsmarktpolitiek<br />

en Counselling en Coaching. Overdag<br />

werkt ze als HRM-adviseur en begeleidt ze<br />

mensen die op zoek zijn naar <strong>een</strong> baan. Maar<br />

ze heeft nog energie over <strong>voor</strong> de avonden<br />

of het weekend. Wie biedt?<br />

Levensaandacht<br />

“Er Zijn” is de missie van Stichting Terminale<br />

Zorg door Vrijwilligers. Ze bieden mensen de<br />

gelegenheid in hun eigen huiselijke omgeving<br />

te sterven. Door tijd, aandacht en ondersteuning<br />

kunnen vrijwilligers helpen om,<br />

samen met de naasten, nog het best<br />

mogelijke uit de laatste levensfase te halen.<br />

Vrijwilligers ervaren dit werk als bijzonder<br />

zinvol, “<strong>een</strong> verrijking <strong>voor</strong> jezelf”.<br />

Ben jij fl exibel inzetbaar <strong>voor</strong> twee dagdelen<br />

per week, dan is dit wellicht iets <strong>voor</strong> jou.<br />

Een introductiecursus van acht dagdelen<br />

bereidt je <strong>voor</strong> op het vrijwilligerswerk.<br />

De cursus start op 22 oktober en duurt<br />

vier weken.<br />

Verhalenverteller<br />

In HWW woonzorgcentrum Op de Laan<br />

is <strong>een</strong> huiskamer ingericht als museum.<br />

Alle <strong>voor</strong>werpen die hier staan roepen <strong>een</strong><br />

herinnering op. Verhalen vertellen vindt<br />

ieder<strong>een</strong> leuk en wanneer je de grip op het hier<br />

en nu begint te verliezen, geven herinneringen<br />

houvast. In het verhalenmuseum worden<br />

herinneringen geprikkeld door de spullen die<br />

er staan. HWW is op zoek naar <strong>een</strong> vrijwilliger<br />

die het museum wil bemannen en samen<br />

met bewoners mooie verhalen wil vertellen.<br />

Heb jij <strong>een</strong> luisterend oor en enige affi niteit<br />

met dementie? Reageer dan nu! <strong>Het</strong> museum<br />

is geopend op woensdag van 10.30 tot 11.30<br />

uur met de wens om uit te breiden.<br />

Wil je vrijwilligerswerk<br />

doen of zoek je <strong>een</strong><br />

vrijwilliger? Maak kennis met<br />

<strong>een</strong> selectie uit de Talentenbank van<br />

<strong>HOF</strong>. Spreekt <strong>een</strong> talent of vacature<br />

je aan, bel (070) 302 44 44 en maak<br />

samen met <strong>HOF</strong> <strong>een</strong> mooie match!<br />

Op onze website vind je nog<br />

veel meer vrijwilligers<br />

en vacatures.<br />

Pjanter @Pjanter Ik heb vakantie.<br />

Om 't wat anders aan te pakken doe<br />

ik deze vakantievrijwilligerswerk bij<br />

‘n trainingsbureau. Ben benieuwd.<br />

ICT <strong>voor</strong> vrouwen<br />

Participatiecentrum Yasmin biedt<br />

vrouwen uit Den Haag de gelegenheid zich<br />

te oriënteren op scholing, werk of om actief<br />

te worden in de maatschappij. Ze zijn op<br />

zoek naar <strong>een</strong> vrouwelijke ICT-docent die<br />

haar computerkennis wil delen. Help jij<br />

deze vrouwen <strong>een</strong> stapje verder?<br />

Administratieve Zeeheld<br />

Ben je gewend op <strong>een</strong> kantoor onder druk te<br />

werken en veel ballen in de lucht te houden?<br />

Dan is helpen bij muziekgroep Briza,<br />

onderdeel van het Zeeheldentheater,<br />

misschien iets <strong>voor</strong> jou! <strong>Het</strong> gaat om PR,<br />

het adressenbestand bijhouden, persberichten<br />

en uitnodigingen maken en creatief meedenken<br />

<strong>voor</strong> ongeveer 16 uur per week.<br />

Ben jij zo’n (Zee)held?<br />

Voorbindsnor @Voorbindsnor<br />

Ik ben meer <strong>een</strong> denker dan <strong>een</strong><br />

doener. Daarom zie ik mijzelf meer<br />

als <strong>een</strong> weldenker dan <strong>een</strong> weldoener.<br />

Ik denk veel na overvrijwilligerswerk<br />

aanbod<br />

Culturele piloot<br />

Theo is oud-verkeersvlieger en inmiddels met<br />

pensioen. Hij pakt alles aan wat hem leuk lijkt,<br />

maar zijn hart gaat <strong>voor</strong>al sneller slaan van<br />

iets in de cultuursector of met ouderen. Liefst<br />

op fl exibele basis, want hij gaat graag op reis.


Maddy-Devi’s ruimte<br />

Als negenjarige wilde ze al het liefst eerst de kamer van haar<br />

vriendinnetje opruimen <strong>voor</strong> ze er gingen spelen. Inmiddels is<br />

Maddy-Devi Homburg <strong>een</strong> professionele chaostemmer: met haar bedrijf<br />

Anderstevoren helpt ze mensen ruimte maken in huis, hoofd en hart.<br />

Wat is de crux van opruimen?<br />

Dat je vrij bent om te doen wat je wilt. Chaos op je bureau, in je huis<br />

of in de administratie gaat vaak gepaard met <strong>een</strong> gevoel van klem<br />

zitten. Rommel opruimen werkt twee kanten op: je creëert fysieke<br />

ruimte én ruimte in je leven.<br />

Waardoor loopt rommel uit de hand?<br />

Door <strong>een</strong> verstoorde balans, teveel hooi op je vork. Mensen moeten<br />

bij<strong>voor</strong>beeld <strong>een</strong> tijdje zorgen <strong>voor</strong> <strong>een</strong> familielid of krijgen <strong>een</strong> kind.<br />

Er komen nieuwe taken bij zonder dat oude taken wegvallen. Of het<br />

zit in iemands karakter: veel mensen gaan maar door en door. Heel je<br />

leven, of heel je huis, vol stouwen met activiteiten of spullen maakt<br />

dat er te weinig lege ruimte is die jou weer kan voeden.<br />

Maddy-devi HoMburg<br />

36 jaar<br />

vrijwiLLiger sinds haar achttiende<br />

www.anderstevoren.nL<br />

Hoe doe je dat in je eigen leven?<br />

Bij mij is echt niet alles spic en span, en als het mooi weer is laat ik de<br />

afwas staan. Maar ik heb wel <strong>een</strong> systeem. Dat is handig, want dan weet<br />

je altijd waar je de draad weer kunt oppakken. Verder neem ik regelmatig<br />

rust door mijn telefoon, computer én tv <strong>een</strong> weekend uit te laten.<br />

Staat je vrijwilligerswerk ook in het teken van opruimen?<br />

Zeker. Bij mij leeft altijd de vraag: kan het ook anders? En alles kan anders,<br />

dus komt er van alles op mijn pad. Haren knippen van klanten van de<br />

voedselbank, dossiers ordenen bij de schuldhulpverlening, op huizen<br />

passen. Zo vanzelfsprekend, ik noem dat eigenlijk niet <strong>een</strong>s vrijwilligerswerk.<br />

Vanuit mijn bedrijf organiseer ik ook activiteiten die niet om winst<br />

draaien: kledingruilfeestjes. Drie vliegen in één klap: <strong>een</strong> leuke avond,<br />

<strong>een</strong> opgeruimde kast en <strong>een</strong> blij gevoel <strong>voor</strong> jou én <strong>een</strong> ander!<br />

IEDEREEN: Magazine <strong>voor</strong> en over Haags vrijwilligerswerk en mantelzorg<br />

<strong>HOF</strong>, Promotie Haags Vrijwilligerswerk • www.hofnet.nl<br />

Stichting MantelZorg • www.mantelzorgdenhaag.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!