Download een gedetailleerde beschrijving! - Vakantiehuis Noord ...

noordspanje.be

Download een gedetailleerde beschrijving! - Vakantiehuis Noord ...

Doorgaande tocht - lengte: 4,8 km – tijdsduur: 2u30

Omdat het grootste deel van deze wandeling niet is gesignaleerd, kunnen we deze tocht

bestempelen als een grotendeels avontuurlijke wandeling. De wandeling is doorgaand en heeft een

verschillend vertrek‐ en eindpunt. Er wordt bijgevolg best gewerkt met 2 auto’s of met 1 auto en

fietsen. De wandeling vangt aan met een klim over een hoogteverschil van ca. 170 m via het dorpje

Olvena. Daarna gaat de tocht voornamelijk licht bergafwaarts via de heuvelkam met voortdurend

een overweldigend uitzicht op de prachtige kloof van Olvena. Dit gedeelte volgt het vroegere

muilezelpad dat de inwoners van Olvena gebruikten om hun graan te laten malen in de watermolen

die zich bevond iets beneden de huidige stuwdam van Lago Barasona. De bergkam rond Olvena heeft

een hoogte van ongeveer 600 m.

Met de auto naar het vertrekpunt.

Vanuit het vakantiehuis wordt beneden de

urbanisatie de N123‐a naar rechts genomen. We

rijden richting Barbastro en volgen daarna de N123.

Na ongeveer 1 kilometer op de N123 komen we aan

het eindpunt van de wandeling. We kunnen hier de

(eerste) auto achterlaten. Er vertrekt hier een

geasfalteerde weg naar La Puebla de Castro. Het

brugje over de Esera heet Puente de Castro. We

vervolgen met de tweede auto of fiets de N123 tot

net voor de ingang van de ‘meervoudige roze tunnel’,

waar rechts enkele parkeerplaatsen zijn gemaakt.

Rechts boven op de bergkam zijn enkele tot ruines

vervallen huizen van het dorp Olvena te zien. Een

paar honderd meter naar rechts op dezelfde kam is

de betonnen waterreservoir te zien waar we straks

voorbij zullen wandelen.

Prachtige vakantiewoning tot 6 personen. | www.noordspanje.be/

Spaanse Pyreneeën | ongebreidelde natuur, cultuur, sport, gastronomie, …

1


Beschrijving wandeling

We nemen het voetpad rechts van de rots waar de

roze tunnel in is uitgegraven. We dalen af tot het

magnifieke oude brugje, Puente de Sierra

genoemd, dat zich op ca. 380 m hoogte bevindt.

Van op de brug hebben we een adembenemend

zicht op de Río Esera in de kloof (Barranco) van

Olvena.

We stappen over het brugje en nemen het pad dat

wit/rood is aangeduid. Dit is een deel van de GR45.

Het pad stijgt een 120 m en gaat zigzag langs de

bergflank omhoog naar het dorpje Olvena. We

bereiken Olvena na een halfuur stappen en nemen

het eerste betonstraatje rechts. We gaan

rechtdoor en blijven zo hoog mogelijk lopen, want

vanaf hier zijn er geen markeringen meer. Een

vijftigtal meter voorbij het laatste rijhuis passeren

we een schuurtje. We draaien rechts achter dit

gebouwtje en gaan op de rotsen omhoog. We

stijgen ca. 50 m alvorens boven op de kam uit te

komen aan het oude waterreservoir. Iets verderop

bevindt zich het huidige, grotere betonnen

waterreservoir. Langs het waterreservoir loopt een

aardeweg die onder andere de geel aangeduide

mountainbikeroute vormt naar La Puebla de

Castro. Een 50 m voorbij het waterreservoir

nemen wij echter rechts een minder goed

zichtbaar pad. Zodra we op deze weg wandelen is

het goed om even te oriënteren daar er geen

aanduidingen zijn. Op de bergflank rechts voor

ons, zien we aan de rechterzijde een met groene

struiken bezaaide helling. Links hiervan bemerken

we een van links naar rechts schuinopgaande oude

grintweg, hier en daar nog afgeboord met op

elkaar gestapelde stenen. Ons pad loopt eerst

neerwaarts naar een kleine boomgaard toe en

draait vervolgens naar rechts. Vanaf nu volen we

de schuinoplopende oude grintweg. Dicht tegen

het einde van die weg, bemerken we hoog tegen

de bergwand een opvallende muur van een paar

meter hoog en tien meter breed. Deze muur is ons

oriëntatiepunt. Als we reeds dicht bij de muur

genaderd zijn, bemerken we een rotsblokje van

ongeveer 70 bij 70 cm aan de rechterkant van ons

Prachtige vakantiewoning tot 6 personen. | www.noordspanje.be/

Spaanse Pyreneeën | ongebreidelde natuur, cultuur, sport, gastronomie, …

2


pad. Hier verlaten we resoluut dit pad en stappen

naar rechts door een klein ravijntje van 5 meter

diep naar de linkerkant van de muur toe. Bovenop

de muur ligt onmiskenbaar het wandelpad dat we

verder moeten volgen. We draaien dit pad naar

links op en lopen nu bijna boven op de bergkam,

over lange afstand, evenwijdig met de Río Esera.

Onze inspanningen worden ruimschoots beloond

door prachtige vergezichten! We observeren

steeds aandachtig het terrein dat voor ons ligt. De

linkerflank van ons pad bestaat uit gele,

roodachtige aarde waardoor het als een lint

afgetekend is tussen het groen van de bergwand.

Na 1 uur 30 bereiken we een gele flank van een drietal

meter hoog, die reeds van ver zichtbaar was. Iets verder

zien we plots de volgende vallei. Bovenop de berg voor

ons springt de Ermita de Castro in het oog. Vanaf nu

begint het pad gevoelig te dalen en is het niet meer

duidelijk aanwezig. We houden zoveel mogelijk links

tegen de rotswand en stappen recht in de richting van de

Ermita de Castro. We volgen een soort breed en naakt

rotspad, dat wij het ‘schorrenpad’ gedoopt hebben. Na

een flinke afdaling bereiken we een geel traktorpad dat

we gewoon dwarsen. We vervolgen het schorrenpad.

Voor ons ligt een heuvel met een opvallende terrassen‐

structuur. Ons pad passeert boven deze rotsvormige

terrassen en rechts van de groene beplanting boven op

de berg. Na een tijdje zien we rechts van ons en beneden

naar de Esera toe, een hoogspanningsmast met drie

zijtakken. Na nog een tijdje stappen zien we vlak voor

ons een tweede mast opduiken die door middel van vier

hoogspanningsdraden met de eerste mast is verbonden.

We wandelen tot aan de tweede piloon doorheen het

struikgewas. Als we vanaf de piloon naar beneden kijken

zien we iets naar links een groot vervallen huis. We gaan

doorheen het struikgewas naar beneden tot dit tot ruïne

vervallen huis toe. We proberen aan de rechterkant van

dit huis uit te komen. Hier treffen we een brede

aardeweg aan die in linkse richting naar beneden loopt

tot de asfaltweg die leidt naar La Puebla de Castro. We

volgen de asfaltweg rechts naar beneden en na enkele

honderd meter stappen komen we aan de Puente de

Castro waar onze wagen staat geparkeerd.

Prachtige vakantiewoning tot 6 personen. | www.noordspanje.be/

Spaanse Pyreneeën | ongebreidelde natuur, cultuur, sport, gastronomie, …

3