75 jaar ervaring! - Klaasse&Klaasse

klaasse.klaasse.nl

75 jaar ervaring! - Klaasse&Klaasse

Ervaar de voordelen van onze

75 jaar ervaring!


Jos Klaasse (1956)

Jos is fi scalist en ondernemersadviseur. Hij

heeft o.a. maatschappen in de fi nanciële en

dienstverlenende sector en MKB-ondernemers

als klant. Kenmerkend voor Jos is zijn persoonlijke

en betrokken werkwijze. Hij is meer dan een

vertrouwenspersoon. Hij heeft als vennoot

gewerkt bij Klaasse&Klaasse Accountants en

Belastingadviseurs en Deloitte Belastingadviseurs.

Als ondernemer heeft hij veel affi niteit met DGA’s

en hun dagelijkse beslommeringen.

Jos is een allround adviseur met een hoge

meerwaarde als het gaat om vertrouwelijke kwesties.

J. (Jos) Klaasse

m 06 - 5314 5379

e jos@klaasse-klaasse.nl


Hans Klaasse (1953)

Hans is bedrijfskundige en organisatieadviseur.

Daarnaast is hij mediator en belastingadviseur.

Hij heeft als vennoot gewerkt bij verschillende

accountantskantoren waaronder Klaasse&Klaasse

Accountants en Belastingadviseurs en Deloitte

Accountants. Daarnaast werkte hij als Partner

bij KVA Klaasse&Versluijs Adviseurs. Ook heeft

hij ervaring in Corporate Finance en overname/

opvolging binnen het familiebedrijf.

Hans beschikt over een brede kennis en interesse.

Hij is als adviseur sterk gericht op resultaat en

heeft een probleemoplossende aanpak.

Ing. J. (Hans) Klaasse MBA CMC

m 06 - 5315 5180

e hans@klaasse-klaasse.nl


Management Consultants

Klaasse&Klaasse heeft haar eigen kijk op

management consultancy. Wij denken

niet in concepten maar in maatwerk.

Maatwerk gericht op een optimale

bedrijfsvoering gebaseerd op een heldere

en realistische strategie. Wij doen dit

vanuit onze jarenlange ervaring in de

accountancy en de adviesbranche. Wij

willen geen accountant zijn, maar wel

uw Business Coach. Hierdoor helpen we

u uw ondernemersdoelen te realiseren.

Ons uitgangspunt is een integrale aanpak

met oog voor de samenhang van zaken

zoals leiderschapsstijl, marktbenadering,

organisatie, personeel en financiën. Vanuit

dit brede kader helpen wij u om de juiste

keuzes te maken. Soms is het nuttig om

een betrokken adviseur over uw schouder

te laten meekijken!


Marktbenadering

• Marktplannen opstellen en toetsen

• Doorrekenen van omzetprognose’s

• Strategische positionering van de organisatie in de branche

en markt

• Overname, fusie, krimp versus groei

Personeelsbeleid

• Management Development

• Training en coaching

• Omschrijven verantwoordelijkheden, taken en

bevoegdheden

• Personeelsbeoordelingen en functioneringsgesprekken

Organisatie

• Formuleren organisatiefilosofie

• Support management bij calamiteiten

• Strategische beleidsplannen

• Decentralisatie-centralisatie

Financiën

• Rendementsanalyse en kostenreductieprogramma’s

• Accountancy en Belastingen (selectie / second opinion /

contact)

• Advies integrale administratieve bedrijfsvoering

• Financieringsvraagstukken

Interim Management

• Implementatie van adviezen en doelstellingen

• Veranderingsprocessen

• Support bij herstructuering van de organisatie

• Hulp bij calamiteiten, ziekte of overbrugging van een

managementvacature

• Crisismanagement of dreigend faillissement


Bedrijfsadviseurs & Mediators

Binnen de advisering aan ondernemers

introduceren wij een unieke aanpak. Het

SOM-model. Deze diagnosemethodiek

hebben wij ontwikkeld om snel en

doeltreffend uw bedrijfsvoering te

optimaliseren. Wij doen dit vanuit onze

jarenlange ervaring als accountant en

adviseur.

Mediation

Mediation is het samen, zonder tussenkomst van een

advocaat of rechter, oplossen van geschillen. Voorkomen

is echter beter dan genezen. Sluimerend ongenoegen, een

langlopend verschil van mening kan zomaar ontaarden in

een hevig conflict. Vroeg ingrijpen en het met elkaar de

zaken op tafel krijgen is vaak al het begin van de oplossing.


Het SOM-model

O

MACRO

S

M

ORGANISATIE AFDELING INDIVIDU

Omdat ondernemers al genoeg risico lopen willen zij graag weten wat adviseurs

kosten en wat zij van deze inzet mogen verwachten. Wij houden ook van

duidelijkheid! Daarom hebben wij drie pakketten samengesteld die tegen jaarlijks

vastgestelde bedragen worden aangeboden.

Persoonlijk Advies Plan

• Diagnose op basis van de SOM-methodiek

• Prioritering, tijdslijn vaststellen en doelstellingen formuleren

• Intensieve aanpak, advisering en realisatie doelstellingen

• Begeleiding, periodieke gesprekken en mail/phone support

Starterscoaching

MESO MICRO

O

S

M

S

O M

• Beoordelen ondernemersplan en begeleiding kredietaanvraag

• Risicomanagement, marketinganalyse, fiscale- en financiële planning

• Maandelijkse gesprekken over strategie en realisatie doelstellingen

• Begeleiding door K&K Starterscoach middels gesprekken, mail/phone

support

‘Focus op Ondernemen’ Pakket

Door onze diagnosemethodiek te

richten op de 3 SOM-dimensies

(Strategie, Ordening en Mensen) wordt

beter zichtbaar op welke factoren

moet worden ingegrepen. De uitkomst

van de diagnose wordt vastgelegd in

het Persoonlijk Advies Plan.

• Alle voordelen van het Persoonlijk Advies Plan

• Scherpe inkoop van administratieve en accountancydiensten binnen

ons netwerk

• Abonnement op fiscale- en juridische advisering en bijstand

• Eén aanspreekpunt, één regisseur; uw eigen ‘betaalbare’ CFO


Karel Doormanweg 7a

3115 JD Schiedam

t 010 - 4272154

www.klaasse-klaasse.nl

Baarnseweg 29a

3735 MK Bosch en Duin

t 030 - 2689335

Ranonkelstraat 112

3261 BW Oud-Beijerland

t 0186 - 623425

Similar magazines