12.09.2013 Views

Schüco bediening en onderhoud [PDF]

Schüco bediening en onderhoud [PDF]

Schüco bediening en onderhoud [PDF]

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

<strong>Schüco</strong> ram<strong>en</strong>, deur<strong>en</strong> <strong>en</strong> schuifsystem<strong>en</strong><br />

Gro<strong>en</strong>e technologie voor de Blauwe Planeet<br />

Schone <strong>en</strong>ergie met Solar <strong>en</strong> kozijn<strong>en</strong>


2 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong>


Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 3<br />

Inhoudsopgave<br />

1.0 Waarschuwing<strong>en</strong><br />

2.0 Bedi<strong>en</strong>ing van ram<strong>en</strong><br />

2.1 Draairam<strong>en</strong><br />

2.2 Draaikiepram<strong>en</strong><br />

2.3 Kiep-voor-draairam<strong>en</strong><br />

2.4 Draaikiepraam met TipTronic<br />

2.5 Draaikiepram<strong>en</strong> met slinger<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

2.6 Kiepram<strong>en</strong> met slinger<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

2.7 Dubbele ram<strong>en</strong> (stolpraam)<br />

a) Gebruik van draairaam<br />

b) Gebruik van draaikiepraam<br />

2.8 Tuimelraam<br />

2.9 Taatsraam<br />

2.10 Uitzetbegr<strong>en</strong>zer voor tuimel- <strong>en</strong> taatsraam (optioneel)<br />

2.11 Uitzetbegr<strong>en</strong>zer losmak<strong>en</strong> t.b.v. schoonmak<strong>en</strong><br />

2.12 Bov<strong>en</strong>licht naar binn<strong>en</strong> kiep<strong>en</strong>d met verborg<strong>en</strong> beslag<br />

<strong>en</strong>/of bov<strong>en</strong>lichtbeslag type OL 90<br />

2.13 Bov<strong>en</strong>lichtbeslag losmak<strong>en</strong> t.b.v. schoonmak<strong>en</strong><br />

2.14 Bov<strong>en</strong>lichtbeslag type OL 90 losmak<strong>en</strong> t.b.v. schoonmak<strong>en</strong><br />

2.15 Bov<strong>en</strong>licht naar binn<strong>en</strong> kiep<strong>en</strong>d met snapslot<br />

2.16 Kiepbov<strong>en</strong>licht <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> met AvanTec greep met TipTronic functies<br />

2.17 Bov<strong>en</strong>licht naar binn<strong>en</strong> vall<strong>en</strong>d met kruk<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

2.18 Kiepschaar losmak<strong>en</strong> t.b.v. schoonmak<strong>en</strong><br />

2.19 Veiligheidsbegr<strong>en</strong>zer losmak<strong>en</strong> t.b.v. schoonmak<strong>en</strong><br />

2.20 Vouwschuifwand (harmonica)<br />

a) Zonder draaideur<br />

b) Met draaideur<br />

2.21 Schuifram<strong>en</strong>/-deur<strong>en</strong><br />

a) Bedi<strong>en</strong>ing met greep<br />

b) Bedi<strong>en</strong>ing met vastzetter<br />

c) Bedi<strong>en</strong>ing met (afsluitbare) greep<br />

d) Bedi<strong>en</strong>ing met (NIET afsluitbare) h<strong>en</strong>del<br />

e) Bedi<strong>en</strong>ing met afsluitbare h<strong>en</strong>del<br />

Extra sluitpunt (optie) in het midd<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> hef-schuif-deur<br />

2.22 Hefschuifdeur<strong>en</strong><br />

a) Bedi<strong>en</strong>ing met (NIET-afsluitbare) greep<br />

b) Bedi<strong>en</strong>ing met afsluitbare greep<br />

Extra sluitpunt (optie) in het midd<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> hef-schuif-deur<br />

2.23 Schuifpui met e-slide <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

2.24 Schuifkiepram<strong>en</strong> <strong>en</strong> -deur<strong>en</strong> (type PASK)<br />

a) Met dwang<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> (grote <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong>sh<strong>en</strong>del)<br />

b) Zonder dwang<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> (kleine greep)<br />

2.25 Naar buit<strong>en</strong> draai<strong>en</strong>d raam<br />

2.26 Naar buit<strong>en</strong> klepp<strong>en</strong>d raam<br />

2.27 Aangebracht slot<br />

2.28 Afsluitbare greep<br />

5<br />

6<br />

6<br />

6<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

10<br />

11<br />

11<br />

12<br />

12<br />

13<br />

14<br />

14<br />

14<br />

15<br />

16<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

20<br />

20<br />

21<br />

21<br />

21<br />

22<br />

22<br />

22<br />

23<br />

24<br />

24<br />

25<br />

25<br />

25<br />

25<br />

26


4 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

2.29 Kierstandbegr<strong>en</strong>zer<br />

a) Opbouw<br />

b) Inbouw<br />

2.30 Draaiblokkering (opbouw)<br />

2.31 Verhuisraam<br />

2.32 Rolsnapper (b.v. bij balkon- <strong>en</strong> terrasdeur<strong>en</strong>)<br />

2.33 Op<strong>en</strong>ingsbegr<strong>en</strong>zer<br />

2.34 Terugslagbeveiliging<br />

3.0 Bedi<strong>en</strong>ing van deur<strong>en</strong><br />

3.1 Met e<strong>en</strong> vaste (sier)greep aan de buit<strong>en</strong>zijde<br />

3.2 Met e<strong>en</strong> deurgreep aan de buit<strong>en</strong>zijde<br />

3.3 Met binn<strong>en</strong> <strong>en</strong> buit<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vaste deurduwer<br />

3.4 Op<strong>en</strong>ingsbegr<strong>en</strong>zer<br />

3.5 Met snelop<strong>en</strong>er<br />

3.6 Met automatische vergr<strong>en</strong>deling<br />

3.7 Met motorisch bedi<strong>en</strong>de vergr<strong>en</strong>deling<br />

3.8 Met elektrische sluitplaat<br />

3.9 Met knopcilinder<br />

3.10 Dubbele deur<strong>en</strong> (stolpdeur<strong>en</strong>)<br />

3.11 Paniekdeur<strong>en</strong><br />

a) Bedi<strong>en</strong>ing met greep<br />

b) Bedi<strong>en</strong>ing met uitklapbare h<strong>en</strong>del<br />

c) Bedi<strong>en</strong>ing met paniekstang<br />

3.12 Vastzetter<br />

3.13 Deurdranger<br />

3.14 Deurscharnier<strong>en</strong><br />

a) Opbouwscharnier<strong>en</strong><br />

b) Rolscharnier<strong>en</strong><br />

4.0 Voorkom<strong>en</strong> van schade <strong>en</strong> storing<strong>en</strong><br />

5.0 Schoonmak<strong>en</strong><br />

5.1 Algem<strong>en</strong>e opmerking<strong>en</strong><br />

5.2 Geadviseerde schoonmaakmiddel<strong>en</strong><br />

5.3 Adviez<strong>en</strong> met betrekking tot het schoonmak<strong>en</strong><br />

6.0 Periodiek <strong>onderhoud</strong><br />

6.1 Reinig<strong>en</strong> van de ontwateringsleuv<strong>en</strong><br />

6.2 Geleiding van schuifram<strong>en</strong>, -deur<strong>en</strong> <strong>en</strong> vouwwand<strong>en</strong><br />

6.3 Controle van rubberdichting<strong>en</strong> <strong>en</strong> het invett<strong>en</strong> hiervan<br />

6.4 Onderhoud van hang- <strong>en</strong> sluitwerk<br />

6.5 E-slide <strong>onderhoud</strong><br />

6.6 Onderhoud van deur<strong>en</strong><br />

6.7 Cillinders smer<strong>en</strong><br />

7.0 V<strong>en</strong>tilatieadvies<br />

8.0 Klacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> reparaties<br />

8.1 Onderhoudscontract<br />

Trefwoord<strong>en</strong>lijst<br />

26<br />

27<br />

27<br />

28<br />

28<br />

28<br />

28<br />

29<br />

29<br />

30<br />

30<br />

31<br />

32<br />

32<br />

33<br />

33<br />

33<br />

34<br />

35<br />

35<br />

36<br />

37<br />

37<br />

38<br />

38<br />

39<br />

40<br />

40<br />

40<br />

41<br />

41<br />

41<br />

41<br />

42<br />

42<br />

43<br />

44<br />

44<br />

44<br />

45<br />

45<br />

45<br />

46


1.0 Waarschuwing<strong>en</strong><br />

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 5<br />

Om (ernstig) letsel te voorkom<strong>en</strong>, di<strong>en</strong>t u tijd<strong>en</strong>s het bedi<strong>en</strong><strong>en</strong> van<br />

ram<strong>en</strong> <strong>en</strong> deur<strong>en</strong> bedachtzaam te zijn op de volg<strong>en</strong>de gevar<strong>en</strong>.<br />

Klemgevaar<br />

Tijd<strong>en</strong>s het bedi<strong>en</strong><strong>en</strong> van ram<strong>en</strong>, deur<strong>en</strong> <strong>en</strong> schuifram<strong>en</strong> <strong>en</strong> -deur<strong>en</strong><br />

di<strong>en</strong>t u er altijd zeer goed op te lett<strong>en</strong> dat er ge<strong>en</strong> klemming<br />

ontstaat van ledemat<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> het beweg<strong>en</strong>de <strong>en</strong> vaste gedeelte.<br />

Valgevaar<br />

Let op dat er bij e<strong>en</strong> geop<strong>en</strong>d raam ge<strong>en</strong> voorwerp<strong>en</strong> of person<strong>en</strong><br />

door het raam kunn<strong>en</strong> vall<strong>en</strong>. Let altijd op dat indi<strong>en</strong> zich kleine<br />

kinder<strong>en</strong> in de ruimte bevind<strong>en</strong> het raam geslot<strong>en</strong> is.<br />

Dichtslaan-gevaar<br />

Tijd<strong>en</strong>s plotseling optred<strong>en</strong>de tocht kan e<strong>en</strong> geop<strong>en</strong>d raam<br />

(of deur) door de sterke luchtbeweging dichtslaan. Voorkom<br />

altijd dat voorwerp<strong>en</strong> of person<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> mee-getrokk<strong>en</strong>,<br />

geduwd of door het dichtslaan bekneld rak<strong>en</strong>.<br />

Voorkom persoonlijk letsel bij geop<strong>en</strong>d raam<br />

E<strong>en</strong> geop<strong>en</strong>d raam kan voor ernstig letsel zorg<strong>en</strong>. Sluit e<strong>en</strong> raam<br />

als u hieronder moet zijn. Houd het raam geslot<strong>en</strong> indi<strong>en</strong> zich in<br />

de ruimte kleine kinder<strong>en</strong> bevind<strong>en</strong>.<br />

Voorkom letsel tijd<strong>en</strong>s schoonmak<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of <strong>onderhoud</strong><br />

Klap- <strong>en</strong> kiepram<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ernstige verwonding<strong>en</strong> veroorzak<strong>en</strong>.<br />

Let vooral op tijd<strong>en</strong>s het tijdelijk verwijder<strong>en</strong> van blokkering bijvoorbeeld<br />

tijd<strong>en</strong>s schoonmak<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of periodiek <strong>onderhoud</strong>.<br />

Dit geldt ook voor het gebruik van o.a. tuimel- <strong>en</strong>/of taatsram<strong>en</strong>.<br />

Let op! Belangrijke aanwijzing om e<strong>en</strong><br />

gevaarlijke situatie te voorkom<strong>en</strong>.


6 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

2.0 Bedi<strong>en</strong>ing van ram<strong>en</strong><br />

De volg<strong>en</strong>de aanwijzing<strong>en</strong> geld<strong>en</strong> voor<br />

alle typ<strong>en</strong> kozijn<strong>en</strong>.<br />

Ram<strong>en</strong> van <strong>Schüco</strong> zijn<br />

e<strong>en</strong>voudig te bedi<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

2.1 Draairam<strong>en</strong> 2.3 Kiep-voor-draairam<strong>en</strong><br />

Geop<strong>en</strong>d<br />

Geslot<strong>en</strong><br />

2.2 Draaikiepram<strong>en</strong><br />

Geop<strong>en</strong>d (kiepstand<br />

om te v<strong>en</strong>tiler<strong>en</strong>)<br />

Geop<strong>en</strong>d<br />

(draaistand)<br />

Geslot<strong>en</strong><br />

Geop<strong>en</strong>d<br />

(draaistand)<br />

Geop<strong>en</strong>d<br />

(kiepstand<br />

om te v<strong>en</strong>tiler<strong>en</strong>)<br />

Geslot<strong>en</strong>


2.4 Draaikiepraam met TipTronic <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

Manuele<br />

<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

* De uitvoering van de<br />

TipTronic greep kan<br />

verschill<strong>en</strong><br />

Sluit<strong>en</strong><br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Toets ‘op<strong>en</strong><strong>en</strong>’<br />

Toets ‘sluit<strong>en</strong>’<br />

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 7<br />

Alle<strong>en</strong> bij aluminium kozijn<strong>en</strong><br />

De TipTronic <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> is <strong>en</strong>kel<br />

beschikbaar wanneer de stroom is<br />

ingeschakeld.<br />

Indi<strong>en</strong> sprake is van e<strong>en</strong> TipTronic<br />

afstands<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> geld<strong>en</strong> de zelfde<br />

<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong>svoorschrift<strong>en</strong> als bij het<br />

bedi<strong>en</strong><strong>en</strong> d.m.v. e<strong>en</strong> schakelaar of<br />

met de tiptoets<strong>en</strong> op de greep.<br />

TipTronic <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong> in kiepstelling<br />

a) Volledig op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Toets ‘op<strong>en</strong><strong>en</strong>’ kort indrukk<strong>en</strong>:<br />

vleugel gaat in kiepstelling (bewe-<br />

ging kan door het drukk<strong>en</strong> op de<br />

andere toets gestopt word<strong>en</strong>).<br />

b) Gedeeltelijk op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Toets ‘op<strong>en</strong><strong>en</strong>’ ingedrukt houd<strong>en</strong><br />

tot de gew<strong>en</strong>ste stand is bereikt<br />

Sluit<strong>en</strong> vanuit kiepstelling<br />

• Toets ‘sluit<strong>en</strong>’ ingedrukt houd<strong>en</strong>:<br />

vleugel gaat in sluitstelling.<br />

Manuele <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong> in draaistand<br />

• Draai de greep e<strong>en</strong> kwartslag om<br />

de vleugel te ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

Sluit<strong>en</strong> vanuit draaistand<br />

• Vleugel met de hand dichtdrukk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> vasthoud<strong>en</strong>. De greep naar<br />

b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> draai<strong>en</strong> waardoor de<br />

vleugel automatisch wordt<br />

vergr<strong>en</strong>deld.


8 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

2.5 Draaikiepram<strong>en</strong> met slinger<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

Kiepstand<br />

Geslot<strong>en</strong><br />

Kiepstand<br />

* De wijze waarop de<br />

slinger gemonteerd is,<br />

kan per type verschill<strong>en</strong><br />

Merktek<strong>en</strong><br />

Kiepstand<br />

Draaistand<br />

Draaistand<br />

Alle<strong>en</strong> bij aluminium kozijn<strong>en</strong><br />

Dit type <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> komt alle<strong>en</strong> voor in uitzonderlijke<br />

gevall<strong>en</strong> of bij speciale kogelwer<strong>en</strong>de<br />

kozijn<strong>en</strong>. Deze ram<strong>en</strong> word<strong>en</strong> met<br />

behulp van e<strong>en</strong> slinger geop<strong>en</strong>d <strong>en</strong> geslot<strong>en</strong>.<br />

Op het <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong>selem<strong>en</strong>t bevindt zich e<strong>en</strong><br />

markering ( 1 ).<br />

De rode markering laat zi<strong>en</strong> in welke stand<br />

het raam (<strong>en</strong> dus de slinger) staat.<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong> in kiepstand<br />

• Om te v<strong>en</strong>tiler<strong>en</strong> de slinger (A) uit de<br />

houder klapp<strong>en</strong>.<br />

• De slinger naar links draai<strong>en</strong> totdat de ge-<br />

w<strong>en</strong>ste kiepstand bereikt is. De op<strong>en</strong>ings-<br />

hoek is traploos instelbaar. De rode marke-<br />

ring toont de stand waarin zich het raam<br />

bevindt.<br />

Sluit<strong>en</strong> vanuit de kiepstand<br />

• De slinger naar rechts draai<strong>en</strong> totdat de<br />

rode markering de geslot<strong>en</strong> stand aan-<br />

geeft.<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong> in draaistand<br />

• De slinger ( 2 ) uit de houder klapp<strong>en</strong>.<br />

• De slinger naar rechts draai<strong>en</strong> totdat het<br />

rode merktek<strong>en</strong> de geop<strong>en</strong>de stand aan-<br />

geeft.<br />

• Het raam op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Sluit<strong>en</strong> vanuit de draaistand<br />

• Het raam sluit<strong>en</strong><br />

• De slinger naar links draai<strong>en</strong> totdat het<br />

rode merktek<strong>en</strong> de geslot<strong>en</strong> stand aan-<br />

geeft.<br />

De rode markering nooit verder draai<strong>en</strong> dan tot het uiterste punt.


2.6 Kiepram<strong>en</strong> met slinger<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

Kiepstand<br />

* De wijze waarop de<br />

slinger gemonteerd is,<br />

kan per type verschill<strong>en</strong><br />

Geslot<strong>en</strong><br />

Merktek<strong>en</strong><br />

Draaistand<br />

geblokkeerd<br />

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 9<br />

Alle<strong>en</strong> bij aluminium kozijn<strong>en</strong><br />

Dit type <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> komt alle<strong>en</strong> voor in<br />

uitzonderlijke gevall<strong>en</strong> of bij speciale<br />

kogelwer<strong>en</strong>de kozijn<strong>en</strong>. Deze kiepram<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> met behulp van e<strong>en</strong> slinger<br />

geop<strong>en</strong>d <strong>en</strong> geslot<strong>en</strong>. Op het<br />

<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong>selem<strong>en</strong>t bevindt zich e<strong>en</strong><br />

merktek<strong>en</strong> ( 1 ).<br />

De rode aanwijzer laat zi<strong>en</strong> in welke<br />

stand het raam (<strong>en</strong> dus de slinger)<br />

staat.<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong> in kiepstand<br />

• De slinger ( 2 ) uit de houder klapp<strong>en</strong>.<br />

• De slinger naar links draai<strong>en</strong> totdat<br />

de gew<strong>en</strong>ste kiepstand bereikt is. De<br />

op<strong>en</strong>ingshoek is traploos instelbaar.<br />

Het rode merktek<strong>en</strong> toont de stand<br />

waarin zich het raam bevindt.<br />

Sluit<strong>en</strong> vanuit de kiepstand<br />

• De slinger naar rechts draai<strong>en</strong> totdat<br />

het rode merktek<strong>en</strong> de geslot<strong>en</strong><br />

stand aangeeft.<br />

De rode markering nooit verder<br />

draai<strong>en</strong> dan tot het uiterste punt.


10 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

2.7 Dubbele ram<strong>en</strong> (stolpraam)<br />

a) Gebruik van draairaam<br />

2. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Gebruik van<br />

draairaam<br />

b) Gebruik van draaikiepraam<br />

2. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Gebruik van<br />

draairaam<br />

1. Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

1. Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

Stolpraam<br />

Stolpraam<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong> van het eerste draairaam<br />

Draaistand<br />

Geslot<strong>en</strong><br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong> van het tweede (stolp)raam.<br />

• Om het tweede raam te op<strong>en</strong><strong>en</strong> eerst<br />

het eerste raam ( 1 ) op<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

• De kleine h<strong>en</strong>del ( 2 ) in de sponning<br />

ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (1).<br />

• Het tweede raam op<strong>en</strong><strong>en</strong> (2).<br />

Sluit<strong>en</strong> > in omgekeerde volgorde<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong> van het draaikiepraam<br />

Draaistand<br />

Geslot<strong>en</strong><br />

Kiepstand<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong> van het tweede (stolp)raam.<br />

• Om het tweede raam (ook stolpraam<br />

g<strong>en</strong>oemd) te op<strong>en</strong><strong>en</strong> eerst het eerste<br />

raam ( 1 ) op<strong>en</strong><strong>en</strong> in de draaistand.<br />

• De kleine h<strong>en</strong>del in de sponning ( 2 )<br />

ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (1).<br />

• Het tweede raam op<strong>en</strong><strong>en</strong> (2).<br />

Sluit<strong>en</strong> > in omgekeerde volgorde


2.8 Tuimelraam<br />

Sluit<strong>en</strong><br />

2.9 Taatsraam<br />

Vastzett<strong>en</strong><br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Sluit<strong>en</strong><br />

Vastzett<strong>en</strong><br />

Gevaarlijk!<br />

De scharnier<strong>en</strong> nooit<br />

invett<strong>en</strong> of smer<strong>en</strong>.<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Gevaarlijk!<br />

De scharnier<strong>en</strong> nooit<br />

invett<strong>en</strong> of smer<strong>en</strong>.<br />

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 11<br />

Bij tuimelram<strong>en</strong> bevind<strong>en</strong> de scharnierpunt<strong>en</strong><br />

zich links <strong>en</strong> rechts. Bij het op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

van het raam kiept deze ev<strong>en</strong>veel naar buit<strong>en</strong><br />

als naar binn<strong>en</strong>. Door het gebruik van<br />

remschar<strong>en</strong> blijft het raam in de gew<strong>en</strong>ste<br />

stand geop<strong>en</strong>d. Met de greep word<strong>en</strong><br />

twee functies bedi<strong>en</strong>d:<br />

a. het raam sluit<strong>en</strong><br />

b. in geop<strong>en</strong>de stand vastzett<strong>en</strong><br />

Vastzett<strong>en</strong> in geop<strong>en</strong>de stand<br />

• Tuimelraam op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• De greep terugdraai<strong>en</strong>, net zover dat het<br />

uitsteeksel op de greep ( 1 ) precies<br />

achter de sluitnok ( 2 ) van het raam<br />

past.<br />

Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> tuimelraam na <strong>en</strong>ige<br />

tijd te licht bedi<strong>en</strong>d kan word<strong>en</strong>,<br />

di<strong>en</strong>t uw leverancier de remschaar<br />

opnieuw af te stell<strong>en</strong>.<br />

Bij taatsram<strong>en</strong> bevind<strong>en</strong> de scharnierpunt<strong>en</strong><br />

zich onder <strong>en</strong> bov<strong>en</strong>. Bij het op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

draait het raam ev<strong>en</strong>veel naar buit<strong>en</strong> als<br />

naar binn<strong>en</strong> (bij scharnierpunt<strong>en</strong> in het<br />

midd<strong>en</strong>). Met de greep word<strong>en</strong> twee functies<br />

bedi<strong>en</strong>d:<br />

a. Het raam sluit<strong>en</strong><br />

b. Het in geop<strong>en</strong>de stand vastzett<strong>en</strong>.<br />

Vastzett<strong>en</strong> in geop<strong>en</strong>de stand<br />

• Taatsraam op<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

• De greep terugdraai<strong>en</strong>, net zover dat het<br />

uitsteeksel op de greep ( 1 ) precies<br />

achter de sluitnok ( 2 ) van het raam<br />

past.<br />

Indi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> tuimelraam na <strong>en</strong>ige<br />

tijd te licht bedi<strong>en</strong>d kan word<strong>en</strong>,<br />

di<strong>en</strong>t uw leverancier de remschaar<br />

opnieuw af te stell<strong>en</strong>.


12 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

2.10 Uitzetbegr<strong>en</strong>zer voor tuimel- <strong>en</strong> taatsraam (optioneel)<br />

Soms is e<strong>en</strong> tuimel- of taatsraam voorzi<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> extra uitzetbegr<strong>en</strong>zer. Hiermee kan<br />

het raam in de geop<strong>en</strong>de stand vastgezet<br />

word<strong>en</strong>.<br />

2. Sluit<strong>en</strong><br />

3. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

2. Uitnem<strong>en</strong><br />

1. Losmak<strong>en</strong><br />

2.11 Uitzetbegr<strong>en</strong>zer losmak<strong>en</strong> t.b.v. schoonmak<strong>en</strong><br />

1. Omdraai<strong>en</strong><br />

Raam op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Het raam op<strong>en</strong><strong>en</strong> tot de stand is bereikt<br />

waarop de begr<strong>en</strong>zer in het rustpunt klikt.<br />

(zie ook 2.7 <strong>en</strong> 2.8)<br />

Raam sluit<strong>en</strong><br />

• De op<strong>en</strong>ingsbegr<strong>en</strong>zer ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> ( 1 )<br />

met behulp van de hiervoor bestemde<br />

knop (1)<br />

• Het raam sluit<strong>en</strong>.<br />

Gevaar voor persoonlijk letsel!<br />

Bed<strong>en</strong>k dat bij het uithak<strong>en</strong> van de op<strong>en</strong>ingsbegr<strong>en</strong>zer van e<strong>en</strong> tuimelraam het<br />

gehele gewicht van het beweg<strong>en</strong>de gedeelte afgesteund moet word<strong>en</strong>. Let<br />

vooral op dat er zich ge<strong>en</strong> voorwerp<strong>en</strong> of person<strong>en</strong> in het bereik van het beweg<strong>en</strong>de<br />

gedeelte bevind<strong>en</strong>. Onderschat het gewicht van e<strong>en</strong> raam nooit.<br />

Om het raam geheel te kunn<strong>en</strong> op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

(bijvoorbeeld t.b.v. schoonmak<strong>en</strong>), moet de<br />

op<strong>en</strong>ingsbegr<strong>en</strong>zer tijdelijk losgekoppeld<br />

word<strong>en</strong>.<br />

• Raam op<strong>en</strong><strong>en</strong>. (zie ook 2.7 <strong>en</strong> 2.8)<br />

• Veiligheidvergr<strong>en</strong>deling ( 1 ) omdraai<strong>en</strong><br />

(1), zodanig dat de positie van de nokk<strong>en</strong><br />

overe<strong>en</strong>komt met de uitsparing<strong>en</strong>.<br />

• De stang ( 2 ) uit de positie nem<strong>en</strong> (2).<br />

• Het raam verder op<strong>en</strong><strong>en</strong> (3).<br />

Het weer inhak<strong>en</strong> van de op<strong>en</strong>ingsbe-<br />

gr<strong>en</strong>zer in omgekeerde volgorde.


2.12 Bov<strong>en</strong>licht naar binn<strong>en</strong> kiep<strong>en</strong>d met verborg<strong>en</strong> beslag<br />

<strong>en</strong>/of bov<strong>en</strong>lichtbeslag type OL 90<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong> Sluit<strong>en</strong><br />

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 13<br />

Er zijn meerdere variaties:<br />

1 Hand<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> met h<strong>en</strong>del<br />

2 Draai<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> met stang<br />

3 Elektrische <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

• Hand<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> met h<strong>en</strong>del ( 1 )<br />

• Het raam op<strong>en</strong><strong>en</strong> door de h<strong>en</strong>del naar<br />

b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> te beweg<strong>en</strong>.<br />

• Draai<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> met stang ( 2 )<br />

• De slinger van de houder nem<strong>en</strong> <strong>en</strong> in<br />

de juiste stand knikk<strong>en</strong> (1).<br />

• Het raam op<strong>en</strong><strong>en</strong> door de slinger naar<br />

links te draai<strong>en</strong> (2).<br />

• Elektrische <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> ( 3 )<br />

• De schakelaar ingedrukt houd<strong>en</strong> tot<br />

de gew<strong>en</strong>ste op<strong>en</strong>ing is bereikt.


14 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

Gevaar voor persoonlijk letsel!<br />

Bed<strong>en</strong>k dat bij het uithak<strong>en</strong> van de op<strong>en</strong>ingsbegr<strong>en</strong>zer van e<strong>en</strong> kiepraam<br />

het gehele gewicht van het beweg<strong>en</strong>de gedeelte afgesteund moet word<strong>en</strong>.<br />

Let vooral op dat zich ge<strong>en</strong> voorwerp<strong>en</strong> of person<strong>en</strong> in het bereik van het<br />

beweg<strong>en</strong>de gedeelte bevind<strong>en</strong>. Onderschat het gewicht van e<strong>en</strong> raam nooit.<br />

2.13 Bov<strong>en</strong>lichtbeslag losmak<strong>en</strong> t.b.v. schoonmak<strong>en</strong><br />

3. Geheel op<strong>en</strong><strong>en</strong> Om het raam geheel te kunn<strong>en</strong> op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

(bijvoorbeeld t.b.v. schoonmak<strong>en</strong>), moet de<br />

op<strong>en</strong>ingsbegr<strong>en</strong>zer tijdelijk losgekoppeld<br />

word<strong>en</strong>.<br />

2. Uitnem<strong>en</strong><br />

• Raam op<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

• Het raam tijdelijk ondersteun<strong>en</strong> <strong>en</strong> de veiligheidvergr<strong>en</strong>deling<br />

( 1 ) omdraai<strong>en</strong> (1).<br />

1. Omdraai<strong>en</strong><br />

• De stang ( 2 ) uit de positie nem<strong>en</strong> (2).<br />

• Het raam voorzichtig <strong>en</strong> langzaam<br />

verder op<strong>en</strong><strong>en</strong> (3).<br />

Het terugbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van het raam in omgekeerde<br />

volgorde.<br />

2.14 Bov<strong>en</strong>lichtbeslag type OL 90 losmak<strong>en</strong> t.b.v. schoonmak<strong>en</strong><br />

2. Uitnem<strong>en</strong><br />

3. Geheel op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

1. Indrukk<strong>en</strong><br />

Om het raam geheel te kunn<strong>en</strong> op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

(bijvoorbeeld t.b.v. schoonmak<strong>en</strong>), moet de<br />

op<strong>en</strong>ingsbegr<strong>en</strong>zer tijdelijk losgekoppeld<br />

word<strong>en</strong>.<br />

• Raam op<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

• Het raam tijdelijk ondersteun<strong>en</strong><br />

• De veiligheidvergr<strong>en</strong>deling ( 1 )<br />

indrukk<strong>en</strong> (1) <strong>en</strong> de stang ( 2 ) uit de<br />

positie nem<strong>en</strong> (2).<br />

• Het raam voorzichtig <strong>en</strong> langzaam verder<br />

op<strong>en</strong><strong>en</strong> (3).<br />

Het terugbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van het raam in omgekeerde<br />

volgorde.<br />

2.15 Bov<strong>en</strong>licht naar binn<strong>en</strong> kiep<strong>en</strong>d met snapslot<br />

Soms is e<strong>en</strong> dergelijk raam voorzi<strong>en</strong> van hulpschar<strong>en</strong>,<br />

2. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

waarmee voorkom<strong>en</strong> wordt dat het raam geheel op<strong>en</strong>slaat.<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• De snapper (of meerdere snappers)<br />

ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> door de h<strong>en</strong>del ( 1 )<br />

naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> te trekk<strong>en</strong> (1).<br />

• Het raam op<strong>en</strong><strong>en</strong> (2).<br />

1. Trekk<strong>en</strong><br />

Sluit<strong>en</strong> in omgekeerde volgorde, totdat<br />

de snapper in de juiste stand gedrukt is.


Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 15<br />

2.16 Kiepbov<strong>en</strong>licht <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> met AvanTec greep met TipTronic functies<br />

Bedi<strong>en</strong>ingswijze:<br />

1 AvanTec greep met radiografische<br />

<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> van<br />

maximaal 3 automatische<br />

functies.<br />

Geslot<strong>en</strong> toestand<br />

Selecter<strong>en</strong> functie<br />

Blauw bij<br />

activer<strong>en</strong><br />

Op<strong>en</strong> toestand<br />

1 Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Alle<strong>en</strong> bij aluminium kozijn<strong>en</strong><br />

Sluit<strong>en</strong><br />

Functie A<br />

Functie B<br />

Functie C<br />

Bedi<strong>en</strong>ing van TipTronic bov<strong>en</strong>licht<br />

De TipTronic <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> is <strong>en</strong>kel<br />

beschikbaar wanneer de stroom<br />

is ingeschakeld.<br />

Functie instelling<strong>en</strong><br />

Uw installateur kan vertell<strong>en</strong> welke functie<br />

geprogrammeerd is onder welke toets.<br />

Bij het selecter<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> functie<br />

kleurt de LED A, B of C blauw.<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong> in kiepstelling<br />

a) Volledig op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Toets ‘op<strong>en</strong><strong>en</strong>’ kort indrukk<strong>en</strong>:<br />

vleugel gaat in kiepstelling (bewe-<br />

ging kan door het drukk<strong>en</strong> op e<strong>en</strong><br />

andere toets gestopt word<strong>en</strong>).<br />

b) Gedeeltelijk op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Toets ‘op<strong>en</strong><strong>en</strong>’ ingedrukt houd<strong>en</strong><br />

tot de gew<strong>en</strong>ste stand is bereikt<br />

Sluit<strong>en</strong> vanuit kiepstelling<br />

• Toets ‘sluit<strong>en</strong>’ ingedrukt houd<strong>en</strong>:<br />

vleugel gaat in sluitstand.<br />

Deze AvanTec greep is meestal gemonteerd op e<strong>en</strong> draaikiepraam, waarbij met<br />

deze greep het op<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> v<strong>en</strong>tiler<strong>en</strong> van het draaikiepraam manueel kan word<strong>en</strong><br />

bedi<strong>en</strong>d. Met de 3 extra geprogrameerde functies kunn<strong>en</strong> bijvoorbeeld e<strong>en</strong><br />

bov<strong>en</strong>licht, buit<strong>en</strong>zonwering of anderszinds radiografisch word<strong>en</strong> bedi<strong>en</strong>d.


16 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

2.17 Bov<strong>en</strong>licht naar binn<strong>en</strong> kiep<strong>en</strong>d met greep<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

Soms is e<strong>en</strong> dergelijk raam voorzi<strong>en</strong> van hulpschar<strong>en</strong>, waarmee<br />

voorkom<strong>en</strong> wordt dat het raam geheel op<strong>en</strong>slaat.<br />

Greep aan bov<strong>en</strong>zijde Greep aan de zijkant<br />

Geslot<strong>en</strong><br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

2.18 Kiepschaar losmak<strong>en</strong> t.b.v. schoonmak<strong>en</strong><br />

2. Geheel op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

1. Uitnem<strong>en</strong><br />

Sluit<strong>en</strong><br />

Gevaar voor persoonlijk letsel!<br />

Bed<strong>en</strong>k dat bij het uithak<strong>en</strong> van de op<strong>en</strong>ingsbegr<strong>en</strong>zer van e<strong>en</strong> valraam het gehele<br />

gewicht van het beweg<strong>en</strong>de gedeelte afgesteund moet word<strong>en</strong>. Let vooral<br />

op dat er zich ge<strong>en</strong> voorwerp<strong>en</strong> of person<strong>en</strong> in het bereik van het beweg<strong>en</strong>de<br />

gedeelte bevind<strong>en</strong>. Onderschat het gewicht van e<strong>en</strong> raam nooit.<br />

Om het raam geheel te kunn<strong>en</strong> op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

(bijvoorbeeld t.b.v. schoonmak<strong>en</strong>), moet<br />

de op<strong>en</strong>ingsbegr<strong>en</strong>zer tijdelijk<br />

losgekoppeld word<strong>en</strong>.<br />

Let op dat bij het op<strong>en</strong><strong>en</strong> van het<br />

raam de greep teg<strong>en</strong> het onderste<br />

gedeelte komt. Neem hier<br />

maatregel<strong>en</strong> om beschadiging<strong>en</strong><br />

te voorkom<strong>en</strong>.<br />

• Raam op<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

• Het raam zodanig doordrukk<strong>en</strong> tot de<br />

stang ( 1 ) uit de positie ( 2 ) g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

kan word<strong>en</strong> (1).<br />

• Het raam voorzichtig <strong>en</strong> langzaam<br />

verder op<strong>en</strong><strong>en</strong> (2).<br />

Het terugbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van het raam in<br />

omgekeerde volgorde.


2.19 Veiligheidsbegr<strong>en</strong>zer losmak<strong>en</strong> t.b.v. schoonmak<strong>en</strong><br />

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 17<br />

Gevaar voor persoonlijk letsel!<br />

Bed<strong>en</strong>k dat bij het uithak<strong>en</strong> van de op<strong>en</strong>ingsbegr<strong>en</strong>zer van e<strong>en</strong> valraam het gehele<br />

gewicht van het beweg<strong>en</strong>de gedeelte afgesteund moet word<strong>en</strong>. Let vooral<br />

op dat er zich ge<strong>en</strong> voorwerp<strong>en</strong> of person<strong>en</strong> in het bereik van het beweg<strong>en</strong>de<br />

gedeelte bevind<strong>en</strong>. Onderschat het gewicht van e<strong>en</strong> raam nooit.<br />

2.Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

1. Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

Om het raam geheel te kunn<strong>en</strong><br />

op<strong>en</strong><strong>en</strong> (bijvoorbeeld t.b.v. schoonma-<br />

k<strong>en</strong>), moet<strong>en</strong> de veiligheidsbegr<strong>en</strong>zers<br />

tijdelijk losgekoppeld word<strong>en</strong>. Ook in de<br />

schoonmaakstand wordt het raam door<br />

de veiligheidsschar<strong>en</strong> begr<strong>en</strong>sd. Hiermee<br />

wordt vermed<strong>en</strong> dat het raam teg<strong>en</strong> het<br />

onderste gedeelte komt.<br />

• Raam op<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

• Het raam vasthoud<strong>en</strong> <strong>en</strong> de gr<strong>en</strong>del<br />

( 1 ) voorzichtig losmak<strong>en</strong> (1).<br />

• Het raam voorzichtig <strong>en</strong> langzaam<br />

verder op<strong>en</strong><strong>en</strong> (2).<br />

Het terugbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van het raam in<br />

omgekeerde volgorde. Hierbij komt de<br />

veiligheidsschaar automatisch in de juiste<br />

positie.


18 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

2.20 Vouwschuifwand (harmonica)<br />

a) Vouwschuifwand ZONDER draaideur<br />

1. Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

1. Trekk<strong>en</strong><br />

3. Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

2.Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

3. Drukk<strong>en</strong><br />

2. Sluit<strong>en</strong><br />

Let op!<br />

Tijd<strong>en</strong>s het op<strong>en</strong><strong>en</strong> of sluit<strong>en</strong><br />

nooit met ledemat<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de<br />

beweg<strong>en</strong>de del<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>!<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Door het draai<strong>en</strong> van de sleutel het<br />

slot ( 1 ) op<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

• De vouwwand ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> door de<br />

h<strong>en</strong>del ( 2 ) in de juiste positie te<br />

draai<strong>en</strong>.<br />

• De elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> ter plaatse van de<br />

greep ( 3 ) op<strong>en</strong>drukk<strong>en</strong>.<br />

• De elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> wegschuiv<strong>en</strong>.<br />

Sluit<strong>en</strong><br />

• De elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aan de h<strong>en</strong>dels ( 3 )<br />

dichttrekk<strong>en</strong> (1)<br />

• De elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (2) door<br />

de greep ( 2 ) naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> te draai<strong>en</strong>.<br />

• Het slot met de sleutel (3) sluit<strong>en</strong>.<br />

Let op!<br />

Deze omschrijving geldt alle<strong>en</strong><br />

voor het getoonde type!


) Vouwschuifwand met draaideur<br />

1. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

2. In de snapper<br />

drukk<strong>en</strong><br />

1. Dichttrekk<strong>en</strong><br />

4.Op<strong>en</strong> drukk<strong>en</strong><br />

3. Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

5. Op<strong>en</strong>schuiv<strong>en</strong><br />

2. Sluit<strong>en</strong><br />

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 19<br />

Let op!<br />

Tijd<strong>en</strong>s het op<strong>en</strong><strong>en</strong> of sluit<strong>en</strong><br />

nooit met ledemat<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de<br />

beweg<strong>en</strong>de del<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>!<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• De draaideur geheel (180 °) op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

(1) <strong>en</strong> in de snapper ( 1 ) van het vol-<br />

g<strong>en</strong>de elem<strong>en</strong>t vastzett<strong>en</strong> (2).<br />

• De vouwwand ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> ( 2 )<br />

door de greep in de juiste positie<br />

te draai<strong>en</strong> (3).<br />

• De vouwwand op<strong>en</strong>drukk<strong>en</strong> (4).<br />

• De elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> wegschuiv<strong>en</strong> (5).<br />

Sluit<strong>en</strong><br />

• De elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> aan de h<strong>en</strong>dels ( 2 )<br />

dichttrekk<strong>en</strong> (1)<br />

• De elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (2).<br />

• De draaideur sluit<strong>en</strong><br />

Let op!<br />

Deze omschrijving geldt alle<strong>en</strong><br />

voor het getoonde type!


20 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

2.21 Schuifram<strong>en</strong>/-deur<strong>en</strong><br />

a) Bedi<strong>en</strong>ing met greep Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Het schuiv<strong>en</strong>de gedeelte ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

met de greep ( 1 ).<br />

1. Drukk<strong>en</strong><br />

• Het beweg<strong>en</strong>de gedeelte<br />

op<strong>en</strong>schuiv<strong>en</strong>.<br />

1. Dicht<br />

schuiv<strong>en</strong><br />

2. Op<strong>en</strong><br />

Schuiv<strong>en</strong><br />

b) Bedi<strong>en</strong>ing met vastzetter<br />

1. Sluiting<br />

vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

1. Naar bov<strong>en</strong><br />

schuiv<strong>en</strong><br />

2. Op<strong>en</strong><br />

Schuiv<strong>en</strong><br />

2. Naar<br />

b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> schuiv<strong>en</strong><br />

c) Bedi<strong>en</strong>ing met (afsluitbare) greep<br />

3. Sluiting<br />

ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

2. Draai<strong>en</strong><br />

in schuifpositie<br />

Geslot<strong>en</strong><br />

Let op!<br />

Tijd<strong>en</strong>s het sluit<strong>en</strong> nooit met ledemat<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> de beweg<strong>en</strong>de del<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>!<br />

Sluit<strong>en</strong><br />

• Het beweg<strong>en</strong>de gedeelte dicht<br />

schuiv<strong>en</strong>.<br />

• Het beweg<strong>en</strong>de gedeelte zover dicht<br />

schuiv<strong>en</strong> dat deze vergr<strong>en</strong>delt.<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Het schuiv<strong>en</strong>de gedeelte ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

door de vergr<strong>en</strong>deling ( 2 ) naar<br />

bov<strong>en</strong> te schuiv<strong>en</strong> (1).<br />

(kleuraanduiding = Gro<strong>en</strong>)<br />

• Het beweg<strong>en</strong>de gedeelte met behulp<br />

van de h<strong>en</strong>del op<strong>en</strong>schuiv<strong>en</strong>.<br />

Sluit<strong>en</strong><br />

• Het beweg<strong>en</strong>de gedeelte met behulp<br />

van de h<strong>en</strong>del dichtschuiv<strong>en</strong>. (1)<br />

• Het schuiv<strong>en</strong>de gedeelte vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

door de vergr<strong>en</strong>deling ( 2 ) naar<br />

b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> te schuiv<strong>en</strong> (1).<br />

(kleuraanduiding = Rood)<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• De sluiting staat gericht naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>.<br />

• Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> door sleutel te draai<strong>en</strong><br />

(3)<br />

• De greep ( 2 ) draai<strong>en</strong> <strong>en</strong> het beweg<strong>en</strong>de<br />

gedeelte met behulp van de<br />

greep (2) op<strong>en</strong>schuiv<strong>en</strong>.<br />

Sluit<strong>en</strong><br />

• Het beweg<strong>en</strong>de gedeelte met behulp<br />

van de greep ( 3 ) dichtschuiv<strong>en</strong>.<br />

• De greep vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> door de sleutel<br />

te verdraai<strong>en</strong> (1).<br />

De <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> van buit<strong>en</strong> is<br />

afhankelijk van de afsluiting aan<br />

de binn<strong>en</strong>zijde.


d) Bedi<strong>en</strong>ing met (NIET-afsluitbare) h<strong>en</strong>del<br />

Op<strong>en</strong><br />

1. 90° naar<br />

b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong><br />

draai<strong>en</strong><br />

Geslot<strong>en</strong><br />

e) Bedi<strong>en</strong>ing met afsluitbare h<strong>en</strong>del<br />

1. Sluit<strong>en</strong><br />

Op<strong>en</strong><br />

2. 90° naar<br />

b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong><br />

draai<strong>en</strong><br />

Geslot<strong>en</strong><br />

Extra sluitpunt (optie) in het midd<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> hefschuifdeur<br />

Sluit<strong>en</strong><br />

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 21<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Het schuiv<strong>en</strong>de gedeelte in de juiste<br />

stand br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> (1) door de h<strong>en</strong>del<br />

( 4 ) 90° naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> te draai<strong>en</strong>.<br />

• De deur op<strong>en</strong>schuiv<strong>en</strong>.<br />

Sluit<strong>en</strong><br />

• De deur met de greep in de juiste<br />

stand (OPEN) dichtschuiv<strong>en</strong>.<br />

• Het schuiv<strong>en</strong>de gedeelte door het<br />

terugdraai<strong>en</strong> van de greep ( 4 )<br />

vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong>.<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• De sleutel draai<strong>en</strong> om de h<strong>en</strong>del te<br />

ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (1).<br />

• Het schuiv<strong>en</strong>de gedeelte in de juiste<br />

stand br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> (2) door de greep ( 5 )<br />

naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> te draai<strong>en</strong>.<br />

• De deur op<strong>en</strong>schuiv<strong>en</strong> (2)<br />

Sluit<strong>en</strong><br />

• De deur met de greep in de juiste<br />

stand (OPEN) dichtschuiv<strong>en</strong>.<br />

• Het schuiv<strong>en</strong>de gedeelte door het<br />

terugdraai<strong>en</strong> van de h<strong>en</strong>del ( 5 )<br />

sluit<strong>en</strong>.<br />

• De h<strong>en</strong>del met de sleutel afsluit<strong>en</strong>.<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Draaiknop van het extra slot ( 1 ) naar<br />

links draai<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong>.<br />

• Schuifdeur op<strong>en</strong><strong>en</strong> als hierbov<strong>en</strong><br />

bedi<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Sluit<strong>en</strong><br />

• Schuifdeur sluit<strong>en</strong> als hierbov<strong>en</strong><br />

bedi<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

• Draaiknop van het extra slot ( 1 ) naar<br />

Let op!<br />

rechts draai<strong>en</strong> <strong>en</strong> vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong>.<br />

Tijd<strong>en</strong>s het sluit<strong>en</strong> nooit met ledemat<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> de beweg<strong>en</strong>de del<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>!


22 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

2.22 Hefschuifdeur<strong>en</strong><br />

a) Bedi<strong>en</strong>ing met (NIET-afsluitbare) greep<br />

Op<strong>en</strong><br />

1. Naar<br />

b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong><br />

draai<strong>en</strong><br />

Geslot<strong>en</strong><br />

b) Bedi<strong>en</strong>ing met afsluitbare greep<br />

Op<strong>en</strong><br />

2. Naar<br />

b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong><br />

draai<strong>en</strong><br />

1. Sleutel draai<strong>en</strong><br />

Geslot<strong>en</strong><br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Let op!<br />

Tijd<strong>en</strong>s het sluit<strong>en</strong> nooit met<br />

ledemat<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de beweg<strong>en</strong>de<br />

del<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>!<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Het schuiv<strong>en</strong>de gedeelte in de juiste<br />

stand br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> (1) door de greep ( 1 )<br />

naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> te draai<strong>en</strong>.<br />

• De deur op<strong>en</strong>schuiv<strong>en</strong> (2)<br />

Sluit<strong>en</strong><br />

• De deur met de greep in de juiste<br />

stand (OPEN) dichtschuiv<strong>en</strong>.<br />

• Het schuiv<strong>en</strong>de gedeelte door het<br />

terugdraai<strong>en</strong> van de greep ( 1 )<br />

vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong>.<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• De sleutel draai<strong>en</strong> om de greep te<br />

ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (1).<br />

• Het schuiv<strong>en</strong>de gedeelte in de juiste<br />

stand br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> ( 2 ) door de greep (2)<br />

naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> te draai<strong>en</strong>.<br />

• De deur op<strong>en</strong>schuiv<strong>en</strong>.<br />

Sluit<strong>en</strong><br />

• De deur met de greep in de juiste<br />

stand (OPEN) dichtschuiv<strong>en</strong>.<br />

• Het schuiv<strong>en</strong>de gedeelte door het<br />

terugdraai<strong>en</strong> van de greep ( 2 )<br />

sluit<strong>en</strong>.<br />

• De greep met de sleutel afsluit<strong>en</strong>.<br />

Extra sluitpunt (optie) in het midd<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> hef- schuifdeur<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Draaiknop van het extra slot ( 1 ) naar<br />

Sluit<strong>en</strong><br />

links draai<strong>en</strong> <strong>en</strong> ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong>.<br />

• Schuifdeur ‘op<strong>en</strong><strong>en</strong>’ als hierbov<strong>en</strong><br />

bedi<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Sluit<strong>en</strong><br />

• Schuifdeur sluit<strong>en</strong> als hierbov<strong>en</strong><br />

bedi<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

• Draaiknop van het extra slot ( 1 ) naar<br />

rechts draai<strong>en</strong> <strong>en</strong> vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong>.


2.23 Schuifdeur met e-slide <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

Piezo-zoemer<br />

LED-gro<strong>en</strong><br />

Toets<br />

‘op<strong>en</strong><strong>en</strong>’<br />

Toets<br />

‘sluit<strong>en</strong>’<br />

LED-aanduiding<strong>en</strong><br />

LED-gro<strong>en</strong><br />

LED-gro<strong>en</strong> LED-geel<br />

LED-geel<br />

Toets ‘op<strong>en</strong><strong>en</strong>’<br />

Toets ‘sluit<strong>en</strong>’<br />

Bediedingswijz<strong>en</strong>:<br />

1 E-slide toets<strong>en</strong><br />

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 23<br />

Alle<strong>en</strong> bij aluminium kozijn<strong>en</strong><br />

Bedi<strong>en</strong>ing met E-slide toets<strong>en</strong><br />

De E-slide <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> is <strong>en</strong>kel beschikbaar<br />

wanneer de stroom is<br />

ingeschakeld.<br />

Na stroomuitval<br />

Druk gelijktijdig de toets<strong>en</strong> ‘op<strong>en</strong><strong>en</strong>’<br />

<strong>en</strong> ‘sluit<strong>en</strong>’. De schuifdeur kan nu opnieuw<br />

bedi<strong>en</strong>d word<strong>en</strong>.<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

a) Volledig op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Toets ’op<strong>en</strong><strong>en</strong>’ kort indrukk<strong>en</strong>:<br />

schuifdeur gaat op<strong>en</strong> (beweging kan door<br />

het drukk<strong>en</strong> op de andere toets gestopt<br />

word<strong>en</strong>).<br />

b) Gedeeltelijk op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Toets ‘op<strong>en</strong><strong>en</strong>’ ingedrukt houd<strong>en</strong> tot de<br />

gew<strong>en</strong>ste stand is bereikt.<br />

Sluit<strong>en</strong><br />

• Toets ‘sluit<strong>en</strong>’ ingedrukt houd<strong>en</strong>:<br />

schuifdeur gaat dicht.<br />

LED gro<strong>en</strong> (links)<br />

• brandt bij vergr<strong>en</strong>delde schuifdeur<br />

• knippert bij <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

LED geel (rechts)<br />

• brandt bij pauzes tuss<strong>en</strong> de <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

• knippert na het inschakel<strong>en</strong>


24 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

2.24 Schuifkiepram<strong>en</strong> <strong>en</strong> -deur<strong>en</strong> (type PASK)<br />

a) Met dwang<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> (grote <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong>sh<strong>en</strong>del)<br />

Geslot<strong>en</strong><br />

1. Geheel naar<br />

vor<strong>en</strong> beweg<strong>en</strong><br />

Kiepstand<br />

2.Op<strong>en</strong>schuiv<strong>en</strong><br />

b) Zonder dwang<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

(kleine greep)<br />

Geslot<strong>en</strong><br />

Kiepstand<br />

Op<strong>en</strong>schuiv<strong>en</strong><br />

Kiepstand<br />

• Het beweg<strong>en</strong>de deel in de kiepstand<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> (t.b.v. v<strong>en</strong>tilatie) door de<br />

grote h<strong>en</strong>del ( 1 ) 90° naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong><br />

te draai<strong>en</strong>.<br />

Schuiv<strong>en</strong><br />

• Door de greep verder te drukk<strong>en</strong> komt<br />

de schuifvleugel ook aan de onderzijde<br />

naar vor<strong>en</strong> (1).<br />

• De greep terug lat<strong>en</strong> ver<strong>en</strong> naar<br />

de 90°- stand <strong>en</strong> de vleugel<br />

op<strong>en</strong>schuiv<strong>en</strong> (2).<br />

Sluit<strong>en</strong><br />

• De vleugel behoedzaam dichtschuiv<strong>en</strong><br />

(nooit dicht gooi<strong>en</strong>), zodat het<br />

elem<strong>en</strong>t aan de onderzijde vanzelf in<br />

de sponning wordt gedrukt. (De vleugel<br />

staat nu in de kiepstand)<br />

• De vleugel sluit<strong>en</strong> door de greep ( 1 ) naar<br />

bov<strong>en</strong> te draai<strong>en</strong>.<br />

Kiepstand vanuit geslot<strong>en</strong> stand<br />

• Het beweg<strong>en</strong>de deel in de kiepstand<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> (t.b.v. v<strong>en</strong>tilatie) door de<br />

kleine greep ( 1 ) 180° naar bov<strong>en</strong> te<br />

draai<strong>en</strong>. De vleugel kan nu in de<br />

kiepstand word<strong>en</strong> getrokk<strong>en</strong>.<br />

Sluit<strong>en</strong> vanuit de kiepstand<br />

• De vleugel dichtdrukk<strong>en</strong>, zodat het<br />

elem<strong>en</strong>t aan de bov<strong>en</strong>zijde in de<br />

sponning wordt gedrukt. De greep 180°<br />

draai<strong>en</strong>. De vleugel is nu geslot<strong>en</strong>.<br />

Schuiv<strong>en</strong> vanuit geslot<strong>en</strong> stand<br />

• De kleine greep ( 1 ) 90° draai<strong>en</strong>. De<br />

vleugel kan nu in zijn geheel uit de<br />

sponning word<strong>en</strong> getrokk<strong>en</strong> <strong>en</strong> daarna<br />

word<strong>en</strong> geschov<strong>en</strong>.<br />

Sluit<strong>en</strong> vanuit de op<strong>en</strong> geschov<strong>en</strong> stand<br />

• De vleugel dichtschuiv<strong>en</strong> <strong>en</strong> het elem<strong>en</strong>t<br />

behoedzaam in de sponning dicht<br />

drukk<strong>en</strong> (nooit gooi<strong>en</strong>). De greep 90°<br />

naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> draai<strong>en</strong>. De vleugel is nu<br />

geslot<strong>en</strong>.


a. Geslot<strong>en</strong><br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

b. Vastzett<strong>en</strong><br />

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 25<br />

2.25 Naar buit<strong>en</strong> draai<strong>en</strong>d raam 2.26 Naar buit<strong>en</strong> klepp<strong>en</strong>d raam<br />

2. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

1. Geslot<strong>en</strong><br />

a. Geslot<strong>en</strong><br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

b. Vastzett<strong>en</strong><br />

Meestal zijn draairam<strong>en</strong> voorzi<strong>en</strong> van scharnier<strong>en</strong>, soms van schar<strong>en</strong> die zich<br />

inw<strong>en</strong>dig in de raamsponning bevind<strong>en</strong>. Soms beschikt de greep over twee<br />

functies:<br />

a) Sluiting<br />

b) Vastzett<strong>en</strong><br />

2.27 Aangebracht slot<br />

Indi<strong>en</strong> de greep ook over e<strong>en</strong> vastzetinrichting beschikt,<br />

kan het raam in e<strong>en</strong> v<strong>en</strong>tilatiestand geblokkeerd<br />

word<strong>en</strong> door:<br />

• Het raam te op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• De greep weer licht terug te draai<strong>en</strong> tot deze in de hiervoor<br />

bestemde nok valt.<br />

In Nederland is het gebruik van e<strong>en</strong> wegdraaibare combi-sluiter<br />

gebruikelijk. Dit is echter ge<strong>en</strong> <strong>Schüco</strong> onderdeel.<br />

Er kan slechts sprake zijn<br />

van inbraakwering indi<strong>en</strong><br />

het hiervoor bestemde slot<br />

ook daadwerkelijk is<br />

afgeslot<strong>en</strong>.<br />

Draai of draai -kiepram<strong>en</strong> <strong>en</strong> -deur<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> zijn voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> op het<br />

beweg<strong>en</strong>d deel gemonteerd slot.<br />

Sluit<strong>en</strong>:<br />

• Raam of deur sluit<strong>en</strong>.<br />

• Slot ( 1 ) vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> door de sleutel<br />

naar rechts te draai<strong>en</strong> (1).<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

• Slot ( 1 ) ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> door de sleutel<br />

naar links te draai<strong>en</strong> (2).<br />

• Raam of deur op<strong>en</strong><strong>en</strong> (of v<strong>en</strong>tiler<strong>en</strong><br />

indi<strong>en</strong> van toepassing)


26 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

2.28 Afsluitbare greep<br />

1. Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

1. Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

3. Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

2. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

2.29 Kierstandbegr<strong>en</strong>zer<br />

a) Opbouw<br />

2. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

1. Blokkering<br />

wegdrukk<strong>en</strong><br />

3. Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

2. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Draaikiepram<strong>en</strong> <strong>en</strong> -deur<strong>en</strong>, als ook<br />

schuifram<strong>en</strong> <strong>en</strong> -deur<strong>en</strong> (type PASK <strong>en</strong><br />

hef-schuif) kunn<strong>en</strong> zijn voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

afsluitbare greep of h<strong>en</strong>del.<br />

Functies:<br />

• Door de sleutel te ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (1).<br />

• Het elem<strong>en</strong>t in de gew<strong>en</strong>ste stand<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> d.m.v. het draai<strong>en</strong> van de<br />

greep (2).<br />

• De greep of <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong>sh<strong>en</strong>del<br />

afsluit<strong>en</strong> met behulp van de sleutel (3).<br />

Bij kiep-voor-draairam<strong>en</strong> kan het<br />

raam wel in vergr<strong>en</strong>delde toestand<br />

kiep<strong>en</strong> (greep kan 90° word<strong>en</strong><br />

gedraaid) maar niet draai<strong>en</strong>. Bij<br />

ontgr<strong>en</strong>deling kan de greep 180°<br />

word<strong>en</strong> gedraaid <strong>en</strong> het raam in de<br />

draaistand word<strong>en</strong> gebracht.<br />

Om e<strong>en</strong> draaikiepraam (of deur) in de<br />

kiepstand iets te v<strong>en</strong>tiler<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> kozijn<br />

soms van e<strong>en</strong> opgebouwde kierstandblokkering<br />

( 1 ) voorzi<strong>en</strong>.<br />

Nadat het raam (of de deur) is geslot<strong>en</strong>,<br />

valt de begr<strong>en</strong>zer weer terug in de oude<br />

positie.<br />

Elem<strong>en</strong>t geheel op<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

• Blokkering ( 2 ) wegdrukk<strong>en</strong> (1).<br />

• Elem<strong>en</strong>t op<strong>en</strong><strong>en</strong>


) Inbouw<br />

2. Uittrekk<strong>en</strong><br />

3. Draai<strong>en</strong><br />

4. Terugdrukk<strong>en</strong><br />

Alle<strong>en</strong> bij aluminium kozijn<strong>en</strong><br />

V<strong>en</strong>tilatie<br />

1. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

2.30 Draaiblokkering (opbouw)<br />

2. Draaiblokkering ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

Draaistand Kiep(v<strong>en</strong>tilatie)-<br />

stand<br />

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 27<br />

Om e<strong>en</strong> draaikiepraam (of deur) in de<br />

kiepstand iets te v<strong>en</strong>tiler<strong>en</strong> is e<strong>en</strong><br />

elem<strong>en</strong>t soms van e<strong>en</strong> ingebouwde<br />

kierstandblokkering ( 1 ) voorzi<strong>en</strong>. Om<br />

het elem<strong>en</strong>t verder te op<strong>en</strong><strong>en</strong>, di<strong>en</strong>t<br />

eerst de kierstandbegr<strong>en</strong>zer ontgr<strong>en</strong>-<br />

deld te word<strong>en</strong>.<br />

Kierstand opheff<strong>en</strong>:<br />

• Elem<strong>en</strong>t in de draaistand op<strong>en</strong><strong>en</strong> (1).<br />

• De kierstandbegr<strong>en</strong>zer ( 2 ) welke zich<br />

in de sponning van het kozijn bevindt,<br />

licht uittrekk<strong>en</strong> (2) <strong>en</strong> naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong><br />

draai<strong>en</strong> (3) <strong>en</strong> terugdrukk<strong>en</strong> (4).<br />

• Het raam (of deur) sluit<strong>en</strong>, de greep180°<br />

draai<strong>en</strong> <strong>en</strong> het elem<strong>en</strong>t in de kiepstand<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Nu kan het raam in de maximale<br />

kiepstand word<strong>en</strong> gebracht.<br />

Om de begr<strong>en</strong>zer weer actief te mak<strong>en</strong><br />

de omgekeerde volgorde hanter<strong>en</strong>.<br />

Begr<strong>en</strong>zer activer<strong>en</strong>:<br />

• Elem<strong>en</strong>t in de draaistand op<strong>en</strong><strong>en</strong> (1)<br />

• De kierstandbegr<strong>en</strong>zer ( 1 ) welke zich<br />

in de sponning van het kozijn bevindt,<br />

licht uittrekk<strong>en</strong> <strong>en</strong> naar bov<strong>en</strong> draai<strong>en</strong>.<br />

Nu kan weer van de begr<strong>en</strong>sde<br />

v<strong>en</strong>tilatiemogelijkheid gebruik word<strong>en</strong><br />

gemaakt.<br />

E<strong>en</strong> draaikiepraam kan soms uitgerust zijn<br />

met e<strong>en</strong> aan de onderzijde aangebracht<br />

slot ( 2 ), waarmee de draaifunctie (in<br />

afgeslot<strong>en</strong> toestand) kan word<strong>en</strong> geblokkeerd.<br />

Er kan in de kiepstand wel word<strong>en</strong><br />

gev<strong>en</strong>tileerd.<br />

1. Draaiblokkering ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

Draai<strong>en</strong> niet<br />

mogelijk<br />

V<strong>en</strong>tiler<strong>en</strong> wel<br />

mogelijk


28 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

2.31 Verhuisraam<br />

Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

2.32 Rolsnapper (b.v. bij balkon- <strong>en</strong> terrasdeur<strong>en</strong>)<br />

2.33 Op<strong>en</strong>ingsbegr<strong>en</strong>zer<br />

2.34 Terugslagbeveiliging<br />

Soms komt het voor dat e<strong>en</strong> raam is<br />

vastgeschroefd of bijvoorbeeld geblokkeerd,<br />

soms d.m.v. e<strong>en</strong> inbusbout. Dit is soms het<br />

geval bij e<strong>en</strong> zgn. ‘verhuisraam’, waarbij het<br />

raam slechts incid<strong>en</strong>teel geop<strong>en</strong>d hoeft te<br />

word<strong>en</strong>. Op<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> blokker<strong>en</strong> (ev<strong>en</strong>tueel<br />

d.m.v. e<strong>en</strong> inbussleutel).<br />

Sommige balkon- of terrasdeur<strong>en</strong> zijn van<br />

e<strong>en</strong> extra snapper ( 1 ) voorzi<strong>en</strong>. Hierdoor<br />

blijft het elem<strong>en</strong>t dicht, zonder dat het beslag<br />

(vanuit de binn<strong>en</strong>zijde) in de afgeslot<strong>en</strong> toestand<br />

is gezet. U kunt deze vanaf de buit<strong>en</strong>zijde<br />

d.m.v. e<strong>en</strong> greep ( 2 ) op<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Functie:<br />

• Door licht te drukk<strong>en</strong> (c.q. trekk<strong>en</strong>)<br />

kan het elem<strong>en</strong>t word<strong>en</strong> geop<strong>en</strong>d/ge-<br />

slot<strong>en</strong> (niet afgeslot<strong>en</strong>).<br />

E<strong>en</strong> draaikiepraam kan zijn voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

op<strong>en</strong>ingsbegr<strong>en</strong>zer ( 1 ). Deze begr<strong>en</strong>st de<br />

op<strong>en</strong>ing tot 90°. Tev<strong>en</strong>s wordt hiermee e<strong>en</strong><br />

extra weerstand gebod<strong>en</strong>, wanneer het raam<br />

dreigt dicht te slaan vanwege plotselinge<br />

tocht. Het dichtslaan kan ook hiermee echter<br />

nooit geheel word<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong>. De begr<strong>en</strong>zer<br />

nooit smer<strong>en</strong>.<br />

<strong>Schüco</strong> beslag voor draaikiepram<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

-deur<strong>en</strong> is standaard voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> beveiliging<br />

teg<strong>en</strong> dichtslaan. Het dichtslaan door<br />

plotseling optred<strong>en</strong>de tocht kan ook hiermee<br />

echter nooit geheel word<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong>.<br />

Soms is e<strong>en</strong> elem<strong>en</strong>t voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> extra<br />

terugslagbeveiliging. Deze is <strong>onderhoud</strong>svrij.<br />

Ook met deze extra beveiliging kan het dichtslaan<br />

nooit geheel word<strong>en</strong> voorkom<strong>en</strong>.


3.0 Bedi<strong>en</strong>ing van deur<strong>en</strong><br />

3. Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (2 x draai<strong>en</strong>)<br />

1. Draai<strong>en</strong><br />

2. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

2. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

1. Draai<strong>en</strong><br />

3. Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (2 x draai<strong>en</strong>)<br />

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 29<br />

Klemgevaar bij het op<strong>en</strong><strong>en</strong> van deur<strong>en</strong>!<br />

Bij het gelijktijdig op<strong>en</strong><strong>en</strong> van deur<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedi<strong>en</strong><strong>en</strong> van de sleutel<br />

bestaat het gevaar van het knell<strong>en</strong> van ledemat<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> kozijn <strong>en</strong><br />

beweg<strong>en</strong>d deel! De sleutel nooit draai<strong>en</strong> terwijl u de deur op<strong>en</strong>t!<br />

Deur<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in de regel afgeslot<strong>en</strong> door de sleutel e<strong>en</strong> keer rond<br />

te draai<strong>en</strong>. Soms (b.v. bij inbraakwer<strong>en</strong>de deur<strong>en</strong>) di<strong>en</strong>t de sleutel<br />

echter twee keer geheel rond te word<strong>en</strong> gedraaid.<br />

3.1 Met e<strong>en</strong> vaste (sier)greep aan de buit<strong>en</strong>zijde<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong> vanuit de buit<strong>en</strong>zijde:<br />

• Sleutel 2 x geheel ronddraai<strong>en</strong> (1) <strong>en</strong><br />

vasthoud<strong>en</strong>.<br />

• De deur met de andere hand iets<br />

op<strong>en</strong><strong>en</strong> (2) <strong>en</strong> de sleutel daarna<br />

onmiddellijk loslat<strong>en</strong>.<br />

• Nu de deur geheel op<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Afsluit<strong>en</strong> vanuit de buit<strong>en</strong>zijde:<br />

• Deur sluit<strong>en</strong>.<br />

• Deur vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> door de sleutel 2 x<br />

geheel rond te draai<strong>en</strong>.<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong> vanuit de binn<strong>en</strong>zijde:<br />

• Deurgreep naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> drukk<strong>en</strong> (1).<br />

• Nu de deur geheel op<strong>en</strong><strong>en</strong> (2).<br />

Afsluit<strong>en</strong> vanuit de binn<strong>en</strong>zijde:<br />

• Deur sluit<strong>en</strong>.<br />

• Deur vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> door de sleutel 2 x<br />

geheel rond te draai<strong>en</strong> (3).


30 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

3.2 Met e<strong>en</strong> deurgreep aan de buit<strong>en</strong>zijde<br />

Buit<strong>en</strong><br />

Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (2 x draai<strong>en</strong>)<br />

1. Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

2. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

3. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

2. Drukk<strong>en</strong><br />

1. Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

Afsluit<strong>en</strong> (2 x draai<strong>en</strong>)<br />

3.3 Met binn<strong>en</strong> <strong>en</strong> buit<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vaste deurduwer<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong> vanuit de buit<strong>en</strong>zijde:<br />

• Deur ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> door de sleutel 2 x<br />

1. Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> geheel rond te draai<strong>en</strong> (1).<br />

• Deur met de deurduwer op<strong>en</strong><strong>en</strong> (2).<br />

2. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (2 x draai<strong>en</strong>)<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong> van binn<strong>en</strong>/buit<strong>en</strong>:<br />

• Deur ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> door de sleutel 2 x<br />

geheel rond te draai<strong>en</strong> (1).<br />

• Deurgreep naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> drukk<strong>en</strong> (2).<br />

• Deur op<strong>en</strong><strong>en</strong> (3).<br />

Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> > in omgekeerde volgorde.<br />

Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> > in omgekeerde volgorde.<br />

Op<strong>en</strong><strong>en</strong> vanuit de binn<strong>en</strong>zijde:<br />

• Deur ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> door de sleutel 2 x<br />

geheel rond te draai<strong>en</strong> (1).<br />

• Deur met de deurduwer op<strong>en</strong><strong>en</strong> (2).<br />

Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> > in omgekeerde volgorde.


3.4 Op<strong>en</strong>ingsbegr<strong>en</strong>zer<br />

1. Sluit<strong>en</strong><br />

3. Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

2. Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

Alle<strong>en</strong> bij aluminium kozijn<strong>en</strong><br />

Zie voor de <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> van<br />

de deur 3.1 <strong>en</strong> 3.2.<br />

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 31<br />

Soms is e<strong>en</strong> deur voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

op<strong>en</strong>ingsbegr<strong>en</strong>zer. Hiermee kan de<br />

deur iets geop<strong>en</strong>d word<strong>en</strong>. Deze<br />

begr<strong>en</strong>zer moet met de hand word<strong>en</strong><br />

bedi<strong>en</strong>d.<br />

Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong>:<br />

• Deur sluit<strong>en</strong> (1).<br />

• Begr<strong>en</strong>zer vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> door de knop<br />

( 1 ) naar rechts te draai<strong>en</strong> (2).<br />

De deur kan nu slechts e<strong>en</strong> klein<br />

stukje geop<strong>en</strong>d word<strong>en</strong>.<br />

Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (van binn<strong>en</strong>uit<br />

mogelijk):<br />

• Begr<strong>en</strong>zer ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> door de knop<br />

( 1 ) naar links te draai<strong>en</strong> (3).<br />

De deur kan nu geheel geop<strong>en</strong>d<br />

word<strong>en</strong>.<br />

Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (van buit<strong>en</strong>af):<br />

De deur kan alle<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> speciale<br />

manier vanaf de buit<strong>en</strong>zijde word<strong>en</strong><br />

ontgr<strong>en</strong>deld.


32 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

3.5 Met snelop<strong>en</strong>er<br />

4. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

1. Drukk<strong>en</strong><br />

3. Ontgr<strong>en</strong>-<br />

del<strong>en</strong><br />

2. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

De deur is na het op<strong>en</strong><strong>en</strong> ontgr<strong>en</strong>deld.<br />

Het opnieuw vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

(afsluit<strong>en</strong>) kan alle<strong>en</strong> met de sleutel.<br />

3.6 Met automatische vergr<strong>en</strong>deling<br />

1. Sluit<strong>en</strong><br />

2. Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (2 x draai<strong>en</strong>)<br />

E<strong>en</strong> afgeslot<strong>en</strong> deur kan (indi<strong>en</strong> deze<br />

hiermee is voorzi<strong>en</strong>) van binn<strong>en</strong>uit<br />

zonder sleutel word<strong>en</strong> geop<strong>en</strong>d.<br />

Deur op<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

• Deurgreep van binn<strong>en</strong>uit naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong><br />

drukk<strong>en</strong> (1).<br />

• Deur op<strong>en</strong><strong>en</strong> (2).<br />

Alle<strong>en</strong> bij aluminium kozijn<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> afgeslot<strong>en</strong> deur kan (mits deze<br />

hiermee is voorzi<strong>en</strong>) van binn<strong>en</strong>uit<br />

zonder sleutel automatisch word<strong>en</strong><br />

vergr<strong>en</strong>deld. In dit geval heeft de deur<br />

2 stuks extra sluitpunt<strong>en</strong> ( 1 ).<br />

• Deur sluit<strong>en</strong> (1)<br />

De onderste <strong>en</strong> bov<strong>en</strong>ste vergr<strong>en</strong>-<br />

deling<strong>en</strong> ( 1 ) sluit<strong>en</strong> de deur automatisch<br />

af teg<strong>en</strong> <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> van buit<strong>en</strong>af.<br />

• Deur op<strong>en</strong><strong>en</strong> (4)<br />

Vanuit de binn<strong>en</strong>zijde kan de deur<br />

word<strong>en</strong> geop<strong>en</strong>d met de greep<br />

(zie ook 3.4).<br />

• Deur sluit<strong>en</strong> <strong>en</strong> geheel vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

(2)<br />

Met behulp van de sleutel ( 2 ) wordt<br />

de deur vergr<strong>en</strong>deld <strong>en</strong> wordt voor-<br />

kom<strong>en</strong> dat deze vanaf de buit<strong>en</strong>zijde<br />

geop<strong>en</strong>d kan word<strong>en</strong>.<br />

• Deur ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> <strong>en</strong> op<strong>en</strong><strong>en</strong> (3)<br />

De geslot<strong>en</strong> <strong>en</strong> vergr<strong>en</strong>delde deur<br />

wordt met de sleutel (2 x draai<strong>en</strong>) <strong>en</strong><br />

de greep (4) geop<strong>en</strong>d.


Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 33<br />

3.7 Met motorisch bedi<strong>en</strong>de vergr<strong>en</strong>deling<br />

Het kan zijn dat uw deur voorzi<strong>en</strong> is van e<strong>en</strong> motorische vergr<strong>en</strong>deling. Indi<strong>en</strong><br />

dit het geval is, verwijz<strong>en</strong> wij naar de gebruiksaanwijzing hiervan.<br />

3.8 Met elektrische sluitplaat<br />

Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

2. Uitzett<strong>en</strong><br />

1. Aanzett<strong>en</strong><br />

Als de deur met e<strong>en</strong> sleutel<br />

afgeslot<strong>en</strong> is, kan deze niet<br />

d.m.v. de elektrische op<strong>en</strong>er<br />

word<strong>en</strong> vrijgegev<strong>en</strong>.<br />

3.9 Met knopcilinder<br />

1. Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (2 x draai<strong>en</strong>)<br />

Alle<strong>en</strong> bij aluminium kozijn<strong>en</strong><br />

Meestal wordt e<strong>en</strong> deur met elektrische<br />

sluitplaat toegepast in kantor<strong>en</strong> of<br />

ingang (portiek) deur<strong>en</strong> bij flats. Echter,<br />

indi<strong>en</strong> uw deur voorzi<strong>en</strong> is van e<strong>en</strong><br />

dergelijke sluitplaat, wordt deze van<br />

binn<strong>en</strong>uit d.m.v. e<strong>en</strong> drukknop bedi<strong>en</strong>d.<br />

De deur kan geop<strong>en</strong>d word<strong>en</strong>, zolang de<br />

knop ingedrukt wordt gehoud<strong>en</strong>.<br />

Dagstand:<br />

Bij gebruik van de deur overdag, kan de<br />

sluitplaat ( 1 ) word<strong>en</strong> uitgezet. De deur<br />

kan dan als gewone loopdeur word<strong>en</strong><br />

gebruikt.<br />

Uitzett<strong>en</strong>:<br />

• Bij geop<strong>en</strong>de deur de vergr<strong>en</strong>deling<br />

( 2 ) naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> duw<strong>en</strong> (1).<br />

Aanzett<strong>en</strong>:<br />

• Bij geop<strong>en</strong>de deur de vergr<strong>en</strong>deling<br />

( 2 ) naar bov<strong>en</strong> duw<strong>en</strong> (2).<br />

Soms is de cilinder aan de binn<strong>en</strong>zijde<br />

voorzi<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> knop in plaats van<br />

e<strong>en</strong> sleutel. Buit<strong>en</strong> is nooit e<strong>en</strong> knop<br />

aangebracht.<br />

Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong>:<br />

• Deur sluit<strong>en</strong>.<br />

• De deur vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> door de knop<br />

2 x geheel rond te draai<strong>en</strong> (1).<br />

Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> > in omgekeerde volgorde.


34 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

3.10 Dubbele deur<strong>en</strong> (stolpdeur<strong>en</strong>)<br />

Tweede<br />

deur<br />

Eerste deur<br />

Tweede deur<br />

3. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

2. Drukk<strong>en</strong><br />

1. Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (2 x draai<strong>en</strong>)<br />

1. Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

2. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Eerste deur<br />

Dubbele (of stolp)deur<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> elem<strong>en</strong>t<br />

dat als eerste geop<strong>en</strong>d kan word<strong>en</strong><br />

(1) <strong>en</strong> e<strong>en</strong> tweede die alle<strong>en</strong> geop<strong>en</strong>d<br />

kan word<strong>en</strong> (2) als de eerstg<strong>en</strong>oemde<br />

geop<strong>en</strong>d is.<br />

(1) Als eerste te op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

(2) Als tweede te op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Eerste deur op<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

• Draai de sleutel 2 x geheel rond om te<br />

ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (1).<br />

• De deurgreep ( 1 ) naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong><br />

drukk<strong>en</strong> (2).<br />

• Deur op<strong>en</strong><strong>en</strong> (3)<br />

Sluit<strong>en</strong> > in omgekeerde volgorde.<br />

Tweede deur op<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

• Eerst de eerste deur op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• De kleine h<strong>en</strong>del ( 2 ) in de sponning<br />

van de deur ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (1)<br />

• Tweede deur op<strong>en</strong><strong>en</strong> (2).<br />

Sluit<strong>en</strong> > in omgekeerde volgorde.


3.11 Paniekdeur<strong>en</strong><br />

a) Bedi<strong>en</strong>ing met greep<br />

Tweede<br />

deur<br />

Eerste deur<br />

Tweede deur<br />

2. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

3. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

2. Drukk<strong>en</strong><br />

1. Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (2 x draai<strong>en</strong>)<br />

Eerste deur<br />

1. Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 35<br />

Alle<strong>en</strong> bij aluminium kozijn<strong>en</strong><br />

Paniek (of vlucht) deur<strong>en</strong> zijn soms als <strong>en</strong>kele<br />

deur, soms als dubbele deur uitgevoerd. Zij<br />

kom<strong>en</strong> meestal voor in kantor<strong>en</strong> e.d. of daar<br />

waar sprake is van e<strong>en</strong> gew<strong>en</strong>ste vluchtweg<br />

(bijvoorbeeld in geval van brand e.d.).<br />

Eerste deur op<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

• Draai de sleutel geheel rond om te ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

(1).<br />

• De deurgreep ( 1 ) naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong><br />

drukk<strong>en</strong> (2).<br />

• Deur op<strong>en</strong><strong>en</strong> (3).<br />

Sluit<strong>en</strong> > in omgekeerde volgorde.<br />

Tweede deur op<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

• Eerst de eerste deur op<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

• De grote h<strong>en</strong>del ( 2 ) op de tweede<br />

deur ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> (1).<br />

• Tweede deur op<strong>en</strong><strong>en</strong> (2).<br />

Sluit<strong>en</strong> > in omgekeerde volgorde.<br />

Paniekfunctie:<br />

• Direct de grote h<strong>en</strong>del ( 2 ) ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

door om te draai<strong>en</strong> (1).<br />

• Beide deur<strong>en</strong> gelijktijdig op<strong>en</strong><strong>en</strong> (2).<br />

b) Bedi<strong>en</strong>ing met uitklapbare h<strong>en</strong>del Tweede deur op<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

Tweede deur<br />

• Eerst de eerste deur op<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

• De grote h<strong>en</strong>del ( 2 ) op de tweede deur<br />

ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> door uit te klapp<strong>en</strong> (1).<br />

2. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

• Tweede deur op<strong>en</strong><strong>en</strong> (2).<br />

Sluit<strong>en</strong> > in omgekeerde volgorde.<br />

1. Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

Paniekfunctie:<br />

• Direct de grote h<strong>en</strong>del ( 2 ) ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

door uit te klapp<strong>en</strong> (1).<br />

• Beide deur<strong>en</strong> gelijktijdig op<strong>en</strong><strong>en</strong> (2)


36 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

c.) Bedi<strong>en</strong>ing met paniekstang<br />

Tweede deur<br />

Tweede deur<br />

1. Sluit<strong>en</strong><br />

Eerste deur<br />

Eerste deur<br />

2. Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

1. Drukk<strong>en</strong><br />

2. Op<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

1. Sluit<strong>en</strong><br />

3. Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

Voor <strong>en</strong>kele deur<strong>en</strong><br />

geldt hetzelfde principe.<br />

Alle<strong>en</strong> bij aluminium kozijn<strong>en</strong><br />

Deze deur<strong>en</strong> (<strong>en</strong>kel of dubbel uitgevoerd)<br />

hebb<strong>en</strong> horizontale stang<strong>en</strong><br />

waarmee de deur<strong>en</strong> in geval van nood<br />

kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> geop<strong>en</strong>d. Voor dubbele<br />

deur<strong>en</strong> geldt:<br />

Eerste deur op<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

• De horizontale stang ( 1 ) naar<br />

b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> drukk<strong>en</strong> (1).<br />

• Deur op<strong>en</strong><strong>en</strong> (2).<br />

Tweede deur op<strong>en</strong><strong>en</strong>:<br />

• De horizontale stang ( 2 ) naar<br />

b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> drukk<strong>en</strong> (1).<br />

• Deur op<strong>en</strong><strong>en</strong> (2).<br />

Blokker<strong>en</strong> van de tweede deur:<br />

• Tweede deur sluit<strong>en</strong> (1)<br />

• Door het indrukk<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> knop ( 2 )<br />

kan de sluiting word<strong>en</strong> geblokkeerd (2).<br />

Vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> van de eerste deur:<br />

• Eerste deur sluit<strong>en</strong> (1) <strong>en</strong> met de<br />

sleutel (1 x rond draai<strong>en</strong>) ( 4 ) vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong><br />

(2).<br />

Ontgr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> van de tweede <strong>en</strong><br />

eerste deur:<br />

• Door de stang op de tweede deur ( 2 )<br />

naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> te drukk<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

beide deur<strong>en</strong> ontgr<strong>en</strong>deld.<br />

• De eerste deur ( 1 ) kan separaat<br />

word<strong>en</strong> geop<strong>en</strong>d met de stang of<br />

door de sleutel (1 x draai<strong>en</strong>) (3).


3.12 Vastzetter<br />

3.13 Deurdranger<br />

1. Vastzett<strong>en</strong><br />

2. Los<br />

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 37<br />

Alle<strong>en</strong> bij aluminium kozijn<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> deur kan tijdelijk word<strong>en</strong> vastgezet,<br />

indi<strong>en</strong> hiervoor e<strong>en</strong> onderdeel aan de<br />

onderzijde van de deur is gemonteerd.<br />

Vastzett<strong>en</strong>:<br />

• Druk de bov<strong>en</strong>ste knop ( 1 ) met de<br />

voet behoedzaam in (1).<br />

Los mak<strong>en</strong>:<br />

• Druk de onderste knop ( 2 ) met de<br />

voet behoedzaam in om de deur weer<br />

te kunn<strong>en</strong> sluit<strong>en</strong> (2).<br />

E<strong>en</strong> deurdranger wordt gemonteerd aan<br />

de bov<strong>en</strong>zijde van deur<strong>en</strong>, meestal alle<strong>en</strong><br />

in kantor<strong>en</strong>, portiek- of kelderingang<strong>en</strong><br />

e.d. Het is hierbij gew<strong>en</strong>st dat de deur na<br />

gebruik weer vanzelf sluit. Het afstell<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> dergelijk deurdranger is voorbehoud<strong>en</strong><br />

aan de leverancier.


38 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

3.14 Deurscharnier<strong>en</strong><br />

a) Opbouwscharnier<strong>en</strong><br />

b) Rolscharnier<strong>en</strong><br />

Laat alle afstelling<strong>en</strong>, <strong>onderhoud</strong><br />

<strong>en</strong> reparaties door e<strong>en</strong> <strong>Schüco</strong><br />

vakbedrijf uitvoer<strong>en</strong>. Dit staat garant<br />

voor e<strong>en</strong> probleemloos functioner<strong>en</strong><br />

van uw <strong>Schüco</strong> ram<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

deur<strong>en</strong> in de toekomst.<br />

Opbouwscharnier tweedelig<br />

Opbouwscharnier driedelig<br />

Alle<strong>en</strong> bij aluminium kozijn<strong>en</strong><br />

Rolscharnier tweedelig (inox)<br />

Rolscharnnier driedelig (aluminium)


4.0 Voorkom<strong>en</strong> van schade <strong>en</strong> storing<strong>en</strong><br />

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 39<br />

Om storing<strong>en</strong> <strong>en</strong> schade aan ram<strong>en</strong> <strong>en</strong> deur<strong>en</strong> te voorkom<strong>en</strong>, di<strong>en</strong>t u te lett<strong>en</strong><br />

op de volg<strong>en</strong>de aanwijzing<strong>en</strong>.<br />

Hang nooit voorwerp<strong>en</strong> aan geop<strong>en</strong>de ram<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of deur<strong>en</strong>.<br />

Indi<strong>en</strong> u aan geop<strong>en</strong>de del<strong>en</strong> of grep<strong>en</strong> voorwerp<strong>en</strong> hangt,<br />

leidt dit zeker tot storing<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of schade.<br />

Deurkrukk<strong>en</strong> <strong>en</strong> raamgrep<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> in de juiste richting.<br />

Als u krukk<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of grep<strong>en</strong> van ram<strong>en</strong> of deur<strong>en</strong> e<strong>en</strong> andere<br />

kant op probeert te draai<strong>en</strong> als waarvoor zij bedoelt zijn, leidt<br />

dit zeker tot storing<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of schade.<br />

Draai e<strong>en</strong> raam (of deur) nooit zover op<strong>en</strong> dat deze teg<strong>en</strong><br />

de muur aanloopt.<br />

De vleugelelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> door tocht op<strong>en</strong>- <strong>en</strong> dichtslaan<br />

<strong>en</strong> daardoor beschadgd word<strong>en</strong>.<br />

Klem ge<strong>en</strong> blokkades tus<strong>en</strong> de vleugelelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> het kozijn.<br />

Let op dat e<strong>en</strong> raam (of deur) niet door plotselinge tocht teg<strong>en</strong><br />

de wand slaat <strong>en</strong> hierdoor beschadigt.<br />

Dubbele (stolp)deur<strong>en</strong> nooit eerst met de tweede deur<br />

op<strong>en</strong><strong>en</strong> (met uitzondering van paniekdeur<strong>en</strong>).<br />

Deze belasting leidt zeker tot vervorming van het kozijn,<br />

storing<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of schade.<br />

1 Eerste deur<br />

2 Tweede deur<br />

Deur<strong>en</strong> niet in geop<strong>en</strong>de toestand met de sleutel<br />

vergr<strong>en</strong>del<strong>en</strong> <strong>en</strong> zeker nooit dicht do<strong>en</strong> als het slot in<br />

geop<strong>en</strong>de toestand toch per ongeluk vergr<strong>en</strong>deld is.<br />

Als de deur in deze positie toch dicht wordt gedaan, leidt dit<br />

tot zware schade aan deur, kozijn <strong>en</strong> slot.


40 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

5.0 Schoonmak<strong>en</strong><br />

5.1 Algem<strong>en</strong>e opmerking<strong>en</strong><br />

5.2 Geadviseerde schoonmaakmiddel<strong>en</strong><br />

Alle<strong>en</strong> bij aluminium kozijn<strong>en</strong><br />

Vóór het schoonmak<strong>en</strong> van gemoffelde<br />

(gekleurde) aluminium kozijn<strong>en</strong><br />

eerst de aanwijzing<strong>en</strong> op de<br />

verpakking zorgvuldig doorlez<strong>en</strong>.<br />

Gebruik NOOIT e<strong>en</strong> van de volg<strong>en</strong>de voorwerp<strong>en</strong><br />

om e<strong>en</strong> aluminium of kunststof<br />

kozijn schoon te mak<strong>en</strong>.<br />

• Nooit scherpe of puntige voorwerp<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>/of gereedschapp<strong>en</strong>, mess<strong>en</strong>, beitels,<br />

spatels etc. gebruik<strong>en</strong>. Gebruik nooit<br />

staalwol of de schuurzijde van pann<strong>en</strong>spons<strong>en</strong>.<br />

Al deze voorwerp<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> tot<br />

onherstelbare schade.<br />

• Nooit agressieve reinigingsmiddel<strong>en</strong> <strong>en</strong>/<br />

of oplosmiddel<strong>en</strong>, zoals nitroverdunning<strong>en</strong><br />

gebruik<strong>en</strong>. Gebruik nooit nagellak-<br />

’remover’ etc. Al deze stoff<strong>en</strong> leid<strong>en</strong> tot<br />

onherstelbare schade.<br />

• Water waaraan e<strong>en</strong> ‘normaal’ schoonmaakmiddel<br />

is toegevogd, is bij periodiek<br />

reinig<strong>en</strong> in de meeste gevall<strong>en</strong><br />

voldo<strong>en</strong>de.<br />

Bij uw leverancier kunt u terecht voor e<strong>en</strong><br />

speciale schoonmaak (<strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong>) set.<br />

Hierin treft u aan:<br />

• Reiniger <strong>en</strong> ontvetter<br />

• Oliespuitje voor het <strong>onderhoud</strong> van<br />

hang- <strong>en</strong> sluitwerk<br />

• Vetstift voor het <strong>onderhoud</strong> van rubber<br />

dichting<strong>en</strong><br />

• Kleurstift<br />

Schoonmak<strong>en</strong> van geanodiseerde aluminium<br />

kozijn<strong>en</strong><br />

• Basisreiniger. Geanodiseerde kozijn<strong>en</strong><br />

(herk<strong>en</strong>baar aan de ‘aluminium’-kleur)<br />

kunn<strong>en</strong> het best de eerste keer met e<strong>en</strong><br />

basisreiniger behandeld word<strong>en</strong>. Het<br />

voordeel is dat hierdoor het oppervlak<br />

beter geconserveerd wordt.<br />

• Metaal-polish. Deze reiniger geeft geanodiseerde<br />

kozijn<strong>en</strong> de oorspronkelijke<br />

matglans terug <strong>en</strong> conserveert hiermee<br />

bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> het oppervlak. Ook bij roestvaststaal<br />

te gebruik<strong>en</strong>.<br />

• Universele reiniger. Hiermee kunn<strong>en</strong><br />

zware verontreiniging<strong>en</strong> behoedzaam<br />

van het oppervlak van de kozijn<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

verwijderd.


5.3 Adviez<strong>en</strong> met betrekking tot het schoonmak<strong>en</strong><br />

Lees ALTIJD eerst de aanwijzing<strong>en</strong><br />

op de verpakking<br />

van schoonmaakmiddel<strong>en</strong><br />

om onherstelbare schade<br />

aan kozijn<strong>en</strong> te voorkom<strong>en</strong>.<br />

6.0 Periodiek <strong>onderhoud</strong><br />

6.1 Reinig<strong>en</strong> van de ontwateringsleuv<strong>en</strong><br />

6.2 Geleiding van schuifram<strong>en</strong>, -deur<strong>en</strong> <strong>en</strong> vouwwand<strong>en</strong>.<br />

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 41<br />

Het beste is de kozijn<strong>en</strong> schoon te mak<strong>en</strong><br />

tijd<strong>en</strong>s het lapp<strong>en</strong> van de ram<strong>en</strong>. Als u<br />

voor het lapp<strong>en</strong> e<strong>en</strong> neutraal schoonmaakmiddel<br />

gebruikt (ZONDER schuurmiddel)<br />

kunt u ook de rubberdichting<strong>en</strong> in<br />

de schoonmaakbeurt<br />

me<strong>en</strong>em<strong>en</strong>.<br />

Vaste verontreiniging<br />

Gips of rest<strong>en</strong> van specie e.d. zijn het<br />

best behoedzaam te verwijder<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> hout<strong>en</strong> (of kunststof) spatel. (Nooit<br />

e<strong>en</strong> metal<strong>en</strong> spatel gebruik<strong>en</strong>).<br />

Vlekk<strong>en</strong><br />

Vlekk<strong>en</strong> verwijdert u het best met e<strong>en</strong><br />

reiniger uit de schoonmaakset,<br />

verkrijgbaar bij uw leverancier.<br />

Naast de normale schoonmaakbeurt<strong>en</strong>, adviser<strong>en</strong> wij u e<strong>en</strong> keer per jaar uw<br />

kozijn<strong>en</strong> na te kijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> ze e<strong>en</strong> kleine <strong>onderhoud</strong>sbeurt te gev<strong>en</strong>. Hiermee<br />

voorkomt u storing<strong>en</strong> <strong>en</strong> het zal zeker de lev<strong>en</strong>sduur van uw kozijn<strong>en</strong><br />

verl<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Verwijder bij geop<strong>en</strong>d raam stof <strong>en</strong> vuil<br />

dat zich bevindt achter de rubberdichting.<br />

U kunt hiervoor e<strong>en</strong> stofzuiger<br />

gebruik<strong>en</strong> met het juiste hulpstuk.<br />

Als ontwateringsleuv<strong>en</strong> ( 1 ) verstopt<br />

zijn, reinig deze dan behoedzaam met e<strong>en</strong><br />

hout<strong>en</strong> of kunststof spateltje.<br />

Maak de onderrails van schuifram<strong>en</strong>,<br />

-deur<strong>en</strong> <strong>en</strong> vouwwand<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> stofzuiger<br />

goed schoon.


42 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

6.3 Controle van rubberdichting<strong>en</strong> <strong>en</strong> het invett<strong>en</strong> hiervan<br />

Behandel rubberdichting periodiek met de<br />

speciale vetstift uit de ondehoudsset of met<br />

zuurvrije vaseline. De dichting<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong><br />

hierdoor soepel <strong>en</strong> bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> blijft vuil er<br />

minder goed aan hecht<strong>en</strong>. Controleer gelijk<br />

de dichting<strong>en</strong> op scheur<strong>en</strong> of andere beschadiging<strong>en</strong>.<br />

6.4 Onderhoud van hang- <strong>en</strong> sluitwerk<br />

De kiepschaar (bij draaikiepraam) smer<strong>en</strong><br />

Gescheurde of beschadigde rubberdichting<strong>en</strong><br />

di<strong>en</strong>t u tijdig door uw<br />

leverancier te lat<strong>en</strong> vervang<strong>en</strong>.<br />

Nag<strong>en</strong>oeg alle beweg<strong>en</strong>de onderdel<strong>en</strong><br />

van uw kozijn<strong>en</strong> (hang- <strong>en</strong> sluitwerk) zijn<br />

<strong>onderhoud</strong>svrij of in ieder geval zeer<br />

<strong>onderhoud</strong>sarm. Indi<strong>en</strong> u echter<br />

periodiek met e<strong>en</strong> zuurvrije olie (<strong>en</strong>/of<br />

vet) het mechaniek van uw ram<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of<br />

deur<strong>en</strong> behoedzaam smeert, zal dit zeker t<strong>en</strong><br />

goede kom<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> soepele<br />

<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> <strong>en</strong> lange lev<strong>en</strong>sduur.<br />

Gebruik bij voorkeur het spuitbusje in de<br />

<strong>Schüco</strong> <strong>onderhoud</strong>sset, verkrijgbaar bij uw<br />

leverancier, voor het licht smer<strong>en</strong><br />

van sluitnokk<strong>en</strong> <strong>en</strong> draaipunt<strong>en</strong>.<br />

Het is belangrijk dat u slechts matig<br />

met smeermiddel<strong>en</strong> omgaat. Teveel<br />

olie of vet leidt juist tot e<strong>en</strong> verhoogde<br />

kans op storing<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> teveel<br />

aan smeermiddel<strong>en</strong> verwijder<strong>en</strong>.<br />

Gebruik NOOIT smeermiddel<strong>en</strong> ter<br />

plaatse van de stang<strong>en</strong> ( 1 ) <strong>en</strong> hoek<strong>en</strong><br />

( 2 ) die u ziet bij e<strong>en</strong> geop<strong>en</strong>d<br />

draaikiepraam. Deze stang<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoek<strong>en</strong><br />

zijn absoluut <strong>onderhoud</strong>vrij!<br />

De scharnier<strong>en</strong> bij tuimelram<strong>en</strong>( 1 )<br />

zijn uitgerust met remm<strong>en</strong>,waardoor<br />

het raam in geop<strong>en</strong>de toestand blijft<br />

staan. Deze scharnier<strong>en</strong> dus NOOIT<br />

smer<strong>en</strong>.


6.5 E-slide <strong>onderhoud</strong><br />

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 43<br />

Alle<strong>en</strong> bij aluminium kozijn<strong>en</strong><br />

Controler<strong>en</strong><br />

De deur test<strong>en</strong> op de werking <strong>en</strong> alle<br />

del<strong>en</strong> controler<strong>en</strong> op beschadiging<strong>en</strong>.<br />

Beschadigde del<strong>en</strong> uitwissel<strong>en</strong>. Looprails,<br />

geleiders, rubbers <strong>en</strong> borstels goed<br />

schoonmak<strong>en</strong>.<br />

Inspuit<strong>en</strong><br />

Verticale dichting<strong>en</strong> met silicon<strong>en</strong>spray<br />

Artikel nr. 298138 inspuit<strong>en</strong>.<br />

Invett<strong>en</strong><br />

De bov<strong>en</strong>ste geleiderail in het kozijn invett<strong>en</strong><br />

met beslagolie Artikel nr. 298 672.<br />

Tev<strong>en</strong>s de twee sluitnokk<strong>en</strong> goed invett<strong>en</strong>.<br />

Controle<br />

Staaldraadspanning controler<strong>en</strong> <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel<br />

afstell<strong>en</strong>. De staaldraadspanning<br />

is goed afgesteld, wanneer in geslot<strong>en</strong><br />

toestand de markering zichtbaar is.


44 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

6.6 Onderhoud van deur<strong>en</strong><br />

6.7 Cilinders smer<strong>en</strong><br />

7.0 V<strong>en</strong>tilatie advies<br />

Voorkom<strong>en</strong> schade door vocht:<br />

Kort doorlucht<strong>en</strong><br />

V<strong>en</strong>tileer niet gelijktijdig met<br />

verwarm<strong>en</strong>!<br />

Bij deur<strong>en</strong> di<strong>en</strong>t u de sluitpunt<strong>en</strong> die u bedi<strong>en</strong>t<br />

met de greep ( 2 ) <strong>en</strong> met de sleutel<br />

( 1 ) periodiek te smer<strong>en</strong>.<br />

Voordat u begint met smer<strong>en</strong>:<br />

• De sluitpunt<strong>en</strong> bij geop<strong>en</strong>de deur naar<br />

buit<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>.<br />

Nadat u gesmeerd heeft:<br />

• De sluitpunt<strong>en</strong> weer terugbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> in de<br />

oorspronkelijke situatie <strong>en</strong> pas daarna de<br />

deur sluit<strong>en</strong>.<br />

Voor het smer<strong>en</strong> van de cilinder ALLEEN<br />

grafiet gebruik<strong>en</strong>! (dus nooit olie of vet).<br />

Door de zeer goede dichting van uw kozijn<strong>en</strong>,<br />

is er ge<strong>en</strong> sprake meer van e<strong>en</strong> ‘natuurlijke’<br />

v<strong>en</strong>tilatie. In e<strong>en</strong> woning is echter sprake van<br />

e<strong>en</strong> zekere productie van vocht <strong>en</strong> waterdamp,<br />

te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aan:<br />

• In keuk<strong>en</strong> <strong>en</strong> badkamer ontstaat veel vocht<br />

<strong>en</strong> waterdamp.<br />

• Kamerplant<strong>en</strong> maar ook (veel) person<strong>en</strong> in<br />

e<strong>en</strong> ruimte producer<strong>en</strong> veel vocht. Waterdamp<br />

wordt zichtbaar in de vorm van<br />

cond<strong>en</strong>s. Deze cond<strong>en</strong>s kan leid<strong>en</strong> tot zeer<br />

onaang<strong>en</strong>ame vochtplekk<strong>en</strong> op mur<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

wand<strong>en</strong> <strong>en</strong> zelfs leid<strong>en</strong> tot schimmelvorming<br />

<strong>en</strong> onherstelbare schade aan behang,<br />

verf of stucwerk.<br />

• Laat (minst<strong>en</strong>s) e<strong>en</strong> keer per dag (of frequ<strong>en</strong>ter<br />

naar mate van gebruik) elke ruimte<br />

( 1 ) minimaal 5 minut<strong>en</strong> goed doorlucht<strong>en</strong><br />

(met geheel geop<strong>en</strong>d raam).<br />

• Vermijd het v<strong>en</strong>tiler<strong>en</strong> tegelijkertijd met<br />

verwarm<strong>en</strong>. ( 2 )<br />

Deze methode van kort <strong>en</strong> hevig doorlucht<strong>en</strong><br />

( 1 ) verbruikt relatief weinig <strong>en</strong>ergie <strong>en</strong><br />

voert de vochtige lucht uit de ruimte snel <strong>en</strong><br />

effectief af. Hiermee wordt weer snel e<strong>en</strong><br />

‘normaal’ leefklimaat bereikt.


8.0 Klacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> reparaties<br />

8.1 Onderhoudscontract<br />

Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 45<br />

Als u in deze handleiding niet op al uw vrag<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>de antwoord heeft<br />

gekreg<strong>en</strong>, kunt u het best contact opnem<strong>en</strong> met uw leverancier. Naast e<strong>en</strong> vakkundig<br />

advies over <strong>onderhoud</strong> kunt u uw leverancier ook aansprek<strong>en</strong> over het<br />

afstell<strong>en</strong> van ram<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of deur<strong>en</strong> of over het uitvoer<strong>en</strong> van reparaties.<br />

Reparaties <strong>en</strong> het afstell<strong>en</strong> van ram<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>/of deur<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

uitgevoerd door e<strong>en</strong> <strong>Schüco</strong> leverancier.<br />

Deze leverancier gebruikt altijd originele<br />

<strong>Schüco</strong> onderdel<strong>en</strong>.<br />

Soms biedt uw leverancier u de mogelijkheid e<strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong>scontract af<br />

te sluit<strong>en</strong>. Hierin staan voorwaard<strong>en</strong> waaronder bepaalde reparaties <strong>en</strong><br />

<strong>onderhoud</strong>swerkzaamhed<strong>en</strong> zonder meerkost<strong>en</strong> gedekt word<strong>en</strong>. U b<strong>en</strong>t<br />

hiermee zeker van het comfortabel <strong>en</strong> storingsvrij bedi<strong>en</strong><strong>en</strong> van ram<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

deur<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> lange periode, zonder verrast te word<strong>en</strong> door extra hoge<br />

reparatiekost<strong>en</strong>.<br />

Bij kunststof kozijn<strong>en</strong> wordt vaak gebruik<br />

gemaakt van handelsbeslag<strong>en</strong>, die niet<br />

van <strong>Schüco</strong> afkomstig zijn. <strong>Schüco</strong> neemt<br />

hiervoor ge<strong>en</strong> verantwoordelijkheid omtr<strong>en</strong>t<br />

storing<strong>en</strong>, reparaties of garanties.


46 <strong>Schüco</strong> Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong><br />

Trefwoord<strong>en</strong>lijst<br />

Adviez<strong>en</strong> met betrekking tot het schoonmak<strong>en</strong><br />

Afsluitbare greep<br />

Bov<strong>en</strong>licht naar binn<strong>en</strong> kiep<strong>en</strong>d met greep<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

Bov<strong>en</strong>licht naar binn<strong>en</strong> kiep<strong>en</strong>d met snapslot<br />

Bov<strong>en</strong>licht naar binn<strong>en</strong> kiep<strong>en</strong>d met verborg<strong>en</strong> beslag<br />

Bov<strong>en</strong>lichtbeslag losmak<strong>en</strong> t.b.v. schoonmak<strong>en</strong><br />

Bov<strong>en</strong>lichtbeslag type OL 90 losmak<strong>en</strong> t.b.v. schoonmak<strong>en</strong><br />

Cilinders smer<strong>en</strong><br />

Controle van rubberdichting<strong>en</strong> <strong>en</strong> het invett<strong>en</strong> hiervan<br />

Deur met automatische vergr<strong>en</strong>deling<br />

Deur met binn<strong>en</strong> <strong>en</strong> buit<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vaste deurduwer<br />

Deur met e<strong>en</strong> deurgreep aan de buit<strong>en</strong>zijde<br />

Deur met e<strong>en</strong> vaste (sier)greep aan de buit<strong>en</strong>zijde<br />

Deur met elektrische sluitplaat<br />

Deur met knopcilinder<br />

Deur met motorisch bedi<strong>en</strong>de vergr<strong>en</strong>deling<br />

Deur met snelop<strong>en</strong>er<br />

Deur op<strong>en</strong>ingsbegr<strong>en</strong>zer<br />

Deurdranger<br />

Deurscharnier<strong>en</strong><br />

Draaikiepram<strong>en</strong><br />

Draaikiepram<strong>en</strong> met slinger<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

Draaikiepraam met TipTronic met AvanTec greep met 3 functies<br />

Draaiblokkering (opbouw)<br />

Draairam<strong>en</strong><br />

Dubbele deur<strong>en</strong> (stolpdeur<strong>en</strong>)<br />

Dubbele ram<strong>en</strong> (stolpraam)<br />

Extra sluitpunt (optie) in het midd<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> hef -schuif -deur<br />

Geadviseerde schoonmaakmiddel<strong>en</strong><br />

Geleiding van schuifram<strong>en</strong>, -deur<strong>en</strong> <strong>en</strong> vouwwand<strong>en</strong><br />

Kierstand begr<strong>en</strong>zer<br />

Kiepbov<strong>en</strong>licht <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong> met AvanTec greep met TipTronic functies<br />

Klacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> reparaties<br />

Naar buit<strong>en</strong> draai<strong>en</strong>d raam<br />

40<br />

26<br />

16<br />

14<br />

13<br />

14<br />

14<br />

44<br />

42<br />

32<br />

30<br />

30<br />

29<br />

33<br />

33<br />

33<br />

32<br />

31<br />

37<br />

38<br />

6<br />

8<br />

7<br />

27<br />

6<br />

34<br />

10<br />

22<br />

40<br />

41<br />

26<br />

15<br />

45<br />

25


Bedi<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> <strong>Schüco</strong> 47<br />

Naar buit<strong>en</strong> klepp<strong>en</strong>d raam<br />

Onderhoud van deur<strong>en</strong><br />

Onderhoud van hang- <strong>en</strong> sluitwerk<br />

Onderhoudscontract<br />

Op<strong>en</strong>ingsbegr<strong>en</strong>zer<br />

Opgebouwd slot<br />

Paniekdeur<strong>en</strong><br />

Periodiek <strong>onderhoud</strong><br />

Reinig<strong>en</strong> van de ontwateringsleuv<strong>en</strong><br />

Rolsnapper (b.v. bij balkon- <strong>en</strong> terrasdeur<strong>en</strong>)<br />

Schuifkiepram<strong>en</strong> <strong>en</strong> -deur<strong>en</strong> (type PASK)<br />

Schuifram<strong>en</strong> Bedi<strong>en</strong>ing met (afsluitbare) greep<br />

Schuifram<strong>en</strong> Bedi<strong>en</strong>ing met (NIET afsluitbare) h<strong>en</strong>del<br />

Schuifram<strong>en</strong> Bedi<strong>en</strong>ing met afsluitbare h<strong>en</strong>del<br />

Schuifram<strong>en</strong> Bedi<strong>en</strong>ing met greep<br />

Schuifram<strong>en</strong> Bedi<strong>en</strong>ing met vastzetter<br />

Schuifram<strong>en</strong> Extra sluitpunt (optie)<br />

Schuifram<strong>en</strong> Hefschuifdeur<strong>en</strong><br />

Taatsraam<br />

Taatsraam (optioneel)<br />

Terugslagbeveiliging<br />

Tuimelraam<br />

Uitzetbegr<strong>en</strong>zer losmak<strong>en</strong> t.b.v. schoonmak<strong>en</strong><br />

Uitzetbegr<strong>en</strong>zer voor tuimel <strong>en</strong> -taatsraam (optioneel) .<br />

Kiep-voor-draairam<strong>en</strong><br />

Kiepram<strong>en</strong> met slinger<strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

Kiepschaar losmak<strong>en</strong> t.b.v. schoonmak<strong>en</strong><br />

Vastzetter<br />

Veiligheidsbegr<strong>en</strong>zer losmak<strong>en</strong> t.b.v. schoonmak<strong>en</strong><br />

V<strong>en</strong>tilatie advies<br />

Verhuisraam<br />

Voorkom<strong>en</strong> van schade <strong>en</strong> storing<strong>en</strong><br />

Vouwschuifwand (harmonica)<br />

Waarschuwing<strong>en</strong><br />

25<br />

44<br />

42<br />

45<br />

28<br />

25<br />

35<br />

41<br />

41<br />

28<br />

24<br />

20<br />

21<br />

21<br />

20<br />

20<br />

21<br />

22<br />

11<br />

12<br />

28<br />

11<br />

12<br />

12<br />

6<br />

9<br />

16<br />

37<br />

17<br />

44<br />

28<br />

39<br />

18<br />

5


Systeemzekerheid die overtuigt<br />

<strong>Schüco</strong> Nederland BV<br />

www.schueco.nl<br />

<strong>Schüco</strong> kozijn<strong>en</strong> behor<strong>en</strong><br />

tot de top wat betreft betrouwbaarheid<br />

<strong>en</strong> kwaliteit<br />

• Bedi<strong>en</strong>ingscomfort<br />

• Warmte-isolatie<br />

• Geluidswering<br />

• Veiligheid<br />

• Lev<strong>en</strong>sduur<br />

Om nog langer plezier te<br />

belev<strong>en</strong> aan uw <strong>Schüco</strong><br />

raam- <strong>en</strong> deurelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

rad<strong>en</strong> wij u aan deze<br />

handleiding voor <strong>bedi<strong>en</strong>ing</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>onderhoud</strong> zorgvuldig<br />

door te nem<strong>en</strong>.<br />

<strong>Schüco</strong> - Gro<strong>en</strong>e Technologie voor de Blauwe Planeet<br />

Dit betek<strong>en</strong>t Schone <strong>en</strong>ergie met Solar <strong>en</strong> kozijn<strong>en</strong>.<br />

<strong>Schüco</strong> levert met geavanceerde duurzame gebouw<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> bijdrage aan het milieu, meer in het bijzonder door<br />

Energy 3 : Energie bespar<strong>en</strong> - Energie winn<strong>en</strong> - Energie<br />

manag<strong>en</strong>. Kozijn- <strong>en</strong> gevelsystem<strong>en</strong> bespar<strong>en</strong> niet alle<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>ergie door optimale thermische isolatie, maar winn<strong>en</strong><br />

ook <strong>en</strong>ergie door middel van effi ciënte zonne-<strong>en</strong>ergie<br />

oplossing<strong>en</strong>. Hierdoor ontstaat e<strong>en</strong> overschot aan <strong>en</strong>ergie,<br />

dat door intellig<strong>en</strong>te distributie beschikbaar komt<br />

voor functies van gebouw<strong>en</strong> alsmede voor het dagelijks<br />

won<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong>. Het resultaat is e<strong>en</strong> belangrijke stap<br />

voorwaarts richting zelfvoorzi<strong>en</strong>ing op <strong>en</strong>ergiegebied,<br />

richting duurzame bescherming van natuurlijke hulpbronn<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> veilige toekomst.<br />

<strong>Schüco</strong> <strong>en</strong> golf – de perfecte balans tuss<strong>en</strong> natuur <strong>en</strong> techniek.<br />

De overe<strong>en</strong>komst<strong>en</strong>: precisie, perfectie, professionaliteit <strong>en</strong> duurzaamheid.<br />

Daarom slaat e<strong>en</strong> team van wereldklasse golfers als merkambassadeur<br />

van <strong>Schüco</strong> wereldwij d af voor de bescherming van het klimaat.<br />

www.schueco.nl/golf<br />

Alle afbeelding<strong>en</strong> in deze brochure visualiser<strong>en</strong> slechts toepassingsvoorbeeld<strong>en</strong> voor <strong>Schüco</strong> product<strong>en</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!