Teksten ter voorbereiding stemtest algemene lectuur - Dedicon

dedicon.nl

Teksten ter voorbereiding stemtest algemene lectuur - Dedicon

4.

Wanneer er in de nagenoeg alcoholvrije, maar altijd geanimeerde ge-

sprekken een moeilijk woord viel waarover mijn ooms van mening verschil-

den (de ene zei bijvoorbeeld dat de Wisent een Afrikaanse wervelwind

was terwijl een ander volhield dat er een scheikundig element bestond

dat Wisent heette) hief mijn vader bezwerend zijn armen en zei hij: okee

mensen, dan bellen we Inlichtingen.

Nu viel de visite eerbiedig stil en stelde ieder van ons zich de eenzame,

buitengewoon ontwikkelde telefoniste voor die de nacht doorbracht in

een uit encyclopedieën opgebouwde iglo met huisnummer 008. En zij wist

het antwoord op alle vragen. Mits in het nette natuurlijk.

- Een goedenavond. U spreekt met Inlichtingen.

- Goedenavond mevrouw. Mijn naam is Van Kooten en wij zitten hier

Postbus 24 5360 AA Grave The Netherlands

t +31(0)486 486 486 f +31(0)486 476 535

e info@dedicon.nl i www.dedicon.nl

met wat mensen bijeen op mijn verjaardag.

- Hartelijk gefeliciteerd, mijnheer Van Kooten.

- Insgelijks mevrouw. Maar nu hebben wij een klein verschil van mening

over een bepaald woord.

- Om welk woord gaat het, mijnheer Van Kooten?

- Om Wisent mevrouw.

- Wisent?

- Jawel mevrouw. Er is hier iemand die zegt dat het een tornado is en

mijn broer denkt dat het uit de scheikunde komt, wisent.

- Dan zoek ik de juiste betekenis even voor u op, mijnheer Van Kooten.

- Heel graag mevrouw.

Dan zei mijn vader: ssst mensen, ze is bezig. En dan stak hij een sigaret

op. Soms mocht ik aan zijn wang meeluisteren en kon ik de 008-mevrouw

horen ademen en bladeren. Achteraf verdenk ik mijn vader en ooms ervan

dat zij best wisten wat een wisent was, maar dat zij de opwinding van die

vreemde vrouwenstem niet wilden missen.

More magazines by this user
Similar magazines