mijn uitvaart voorbeeld - uitvaartwereld

uitvaartwereld.eu

mijn uitvaart voorbeeld - uitvaartwereld

MIJN

UITVAART

Zo moet mijn uitvaart worden


mijn uitvaart ©2011

1 Inleiding

Inhoudsopgaven:

2 Wilsbeschikking gedeeltelijk niet zichtbaar

3 Toelichting

3.1 Overlijden

Natuurlijk en niet natuurlijk overlijden

3.2 Opbaren en vervoer

Kisten

Houtsoorten

Modellen

kistbekleding

Lijkwade niet zichtbaar

Muziek niet zichtbaar

Bloemen niet zichtbaar

Plechtigheid niet zichtbaar

Vervoer niet zichtbaar

Rouwauto niet zichtbaar

Fietskar niet zichtbaar

Uitvaartbus niet zichtbaar

Rouwmotor niet zichtbaar

Rouwcaravan niet zichtbaar

Rouwkoets niet zichtbaar

Eigen vervoer niet zichtbaar

As verwerking niet zichtbaar

3.3. Wat is mogelijk

Begraven

Algemeen graf niet zichtbaar

Huur- koopgraf niet zichtbaar

Koopgraf niet zichtbaar

Grafkelder niet zichtbaar

Graf in de muur niet zichtbaar

Graf op eigen grond niet zichtbaar

Gestelde eisen niet zichtbaar

Cremeren

Cryomeren

Resomeren niet zichtbaar

Lichaam ter beschikking stellen niet zichtbaar

3.4 Verzekeringen

Kapitaalverzekering niet zichtbaar

Naturaverzekering niet zichtbaar

Uitvaartdeposito niet zichtbaar

Adressen voor informatie niet zichtbaar

Bronheffing niet zichtbaar


mijn uitvaart ©2011

1. inleiding

Iedereen komt op een moment te overlijden. Dan is het tijd om afscheid te nemen. De vraag is hoe het

afscheid gehouden moet worden. Veel mensen gaan pas over de dood denken zodra een dierbare is

overleden of de persoon die weet dat hij niet lang meer te leven heeft. Soms kan dat zeer ongunstig

uitkomen. Op zulke momenten staat uw hoofd er niet bij. Dan is fijn om te weten dat er

uitvaartondernemers zijn die een groot gedeelte van de last kunnen overnemen. Toch blijft de vraag hoe

de dagen voor de uitvaart en de dag van de uitvaart er uit moet zien. De keuze van de kist of lijkwade,

begraven, cremeren komt ter spraken. Het is prettig dat de overledene van te voren alles op papier

heeft gezet.

Met dit boek kunt u uw eigen wensen bekend maken in een wilsbeschikking. De toelichting geeft u meer

informatie over de mogelijkheden bij een uitvaart.


mijn uitvaart ©2011

2. Wilsbeschikking

Deze wilsbeschikking is van:

Naam .……………………………………………………………………………………………………

Voornamen .……………………………………………………………………………………………………

Adres .……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum .……………………………………………………………………………………………………

Geboorteplaats .……………………………………………………………………………………………………

Burger servicenummer .……………………………………………………………………………………………………

Naam en voornaam vader .……………………………………………………………………………………………………

Overleden / woonplaats .……………………………………………………………………………………………………

Naam en voornaam moeder.…………………………………………………………………………………………………..

Overleden / woonplaats .……………………………………………………………………………………………………

Gehuwd / Samenwonend/

(geregistreerd) partner ⃝ ja ⃝ nee

Met .……………………………………………………………………………………………………

Datum .……………………………………………………………………………………………………

Plaats .……………………………………………………………………………………………………

Weduwe / weduwnaar van .……………………………………………………………………………………………………

Gescheiden van .……………………………………………………………………………………………………

Levensbeschouwing .……………………………………………………………………………………………………

Huisarts Dhr./Mevr. ………………………………………………………………………………….

Trouwboekje ligt ………………….…………………………………………………………………………………

Uitvaartverzekering ………………….…………………………………………………………………………………

(3.4 verzekeringen) .

Polisnummer ………………….…………………………………………………………………………………

Ander verzekering ………………….…………………………………………………………………………………

Polisnummer ………………….…………………………………………………………………………………

Geeft hiermee te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking ten aanzien van zijn/haar

uitvaart volgens deze richtlijnen moet worden uitgevoerd.


mijn uitvaart ©2011

Opdrachtgever voor de uitvaart. Wie moet de uitvaart gaan regelen.

Naam .……………………………………………………………………………………………………

Voornamen .……………………………………………………………………………………………………

Adres .……………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum .……………………………………………………………………………………………………

Burger servicenummer .……………………………………………………………………………………………………

Telefoon .……………………………………………………………………………………………………

Mobiel .……………………………………………………………………………………………………

Relatie tot overledene .……………………………………………………………………………………………………


mijn uitvaart ©2011

Volgende personen moeten direct ingelicht worden

NIET ZICHTBAAR

Donor / lichaam ter beschikking stellen

Donor:

Ik heb me laten registreren als donor.

⃝ ja ⃝ nee

Lichaam ter beschikking stellen:

Ik heb mijn lichaam ter beschikking gesteld voor de wetenschap.

⃝ ja (codicil gemaakt) ⃝ nee

Uitvaartondernemer

Ik zou graag willen dat mijn uitvaart verzorgt wordt door

Naam ………………….…………………………………………………………………………………

Telefoon ………………….…………………………………………………………………………………

Adres ………………….…………………………………………………………………………………

Verzorging

Ik wil graag gebruik maken van (3.2 kisten / lijkwade)

………………….…………………………………………………………………………………

⃝ kist ⃝ lijkwade ⃝ ………………………….

Verder in de wilsbeschikking kan kist vervangen worden voor lijkwade of anders.

Keuze betreft bovenstaande (houtsoort, kleuren, materiaal stof, ect)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


mijn uitvaart ©2011

Afscheid nemen

Ik wil dat voor de uitvaart gelegenheid is tot afscheid

⃝ ja ⃝ nee

Opbaring (3.2 plechtigheid)

Ik wil opgebaard (indien mogelijk) worden in

uitvaartcentrum ⃝ woonhuis ⃝ …………………………

⃝ open kist ⃝ gesloten kist

⃝ thanatopraxie (balseming)

Bloemen (3.2 bloemen)

⃝ ja ⃝ nee

Kleur (wel / niet) ………………….…………………………………………………………………………………

Soorten (wel / niet) …………………………………………………………………………………………………….

Condoleancebezoek.

⃝ ja ⃝ nee

⃝ besloten ⃝ openbaar

Koffie /thee bij condoleance

⃝ ja ⃝ nee ⃝ anders

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vervoer (3.2 vervoer)

Ik wil graag

⃝ rouwauto ⃝ rouwkoets ⃝ rouwfiets

⃝ rouwbus ⃝ rouwcaravan ⃝ anders

Anders:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Volgauto’s

⃝ ja ……. stuks ⃝ nee


mijn uitvaart ©2011

Eindbestemming (3.3 wat is mogelijk)

Ik wil worden

⃝ begraven ⃝ gecremeerd ⃝ ter beschikking stellen

(lichaam)

⃝ cryomeren * ⃝ resomeren * * indien in Nederland mogelijk is

Wat moet mee de kist in

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Indien ik begraven wil worden (3.3 begraven)

Ik wil begraven worden op de begraafplaats

Naam ………………….……………………………………………………………………………….

Adres ………………….…………………………………………………………………………………

Plaats ………………….…………………………………………………………………………………

Land ………………….…………………………………………………………………………………

Telefoon ………………….…………………………………………………………………………………

Ik wil graag een

⃝ algemeen graf ⃝ huur graf ⃝ koop graf

⃝ grafkelder ⃝ grafmuur ⃝ ……………………….

Indien een eigen graf

⃝ enkel ⃝ dubbel of meer

Ik wil bijgelegd worden in reeds eigen graf

⃝ ja ⃝ nee

Ik heb reeds een graf gereserveerd

⃝ ja ⃝ nee

Grafgegevens

Begraafplaats :……………………………………………….. vak: nr. …………………………. nr. ……………………..

Monument

NIET ZICHTBAAR

Indien ik gecremeerd wil worden

NIET ZICHTBAAR


mijn uitvaart ©2011

Uitvaartplechtigheid

Muziek

NIET ZICHTBAAR

Kleding

NIET ZICHTBAAR

Bloemen

NIET ZICHTBAAR

Plechtigheid

NIET ZICHTBAAR

Toespraak

NIET ZICHTBAAR

Kerkelijke ceremonie

NIET ZICHTBAAR

Andere geloofsovertuigingen

NIET ZICHTBAAR

Procedure bij keuze begraven

NIET ZICHTBAAR

Mijn eigen verhaal dat voorgelezen moet worden

NIET ZICHTBAAR

Na de plechtigheid

drank

Ik wil als drinken

⃝ koffie ⃝ thee ⃝ frisdrank

⃝ wijn ⃝ bier ⃝ anders/niets

Anders

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

eten

Ik wil als eten

⃝ cake ⃝ gebak ⃝ broodjes

⃝ borrelhapjes koud ⃝ borrelhapjes warm ⃝ lunch

⃝ diner ⃝ anders/niets

Anders

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Locatie

⃝ rouwcentrum ⃝ woning ⃝ lunchroom

⃝ restaurant ⃝ strandtent ⃝ anders/geen


mijn uitvaart ©2011

Anders

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ondertekening

Ingevuld te .……………………………………………………………………………………………………

Datum .……………………………………………………………………………………………………

In aanwezigheid van .……………………………………………………………………………………………………

Handtekening .……………………………………………………………………………………………………

Opgesteld door .……………………………………………………………………………………………………

Handtekening .……………………………………………………………………………………………………


mijn uitvaart ©2011

3. Toelichting

3.1 Overlijden

Natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden.

In de meeste situaties van overlijden zal de arts bij de lijkschouw na het overlijden zonder enige twijfel

of onzekerheid vaststellen dat sprake is van een natuurlijke dood. In deze gevallen wordt een verklaring

van overlijden (een A-verklaring) afgegeven. Hierna komt het stoffelijk overschot ter beschikking van de

nabestaanden. Bij afgifte van een A-verklaring zijn de politie of justitie niet nodig. Tevens wordt een Bverklaring

ingevuld betreffende de doodsoorzaak. Hierna kan de uitvaartonderneming worden gebeld.

Als de A-verklaring niet afgegeven wordt door de arts, wordt de gemeentelijk lijkschouwer in kennis

gesteld. Vaak is dat een arts van de GGD of de regionale GG&GD. Sinds 1 januari 2010 mag bij

minderjarigen geen verklaring van overlijden meer worden afgeven zonder overleg met de gemeentelijk

lijkschouwer. Daarnaast wordt de gemeentelijk lijkschouwer ingeschakeld wanneer de behandelend arts

niet bekend of beschikbaar is.

De gemeentelijk lijkschouwer komt dus in actie wanneer sprake is van een niet-natuurlijke dood of bij

twijfel aan een natuurlijke dood. Ook hij schouwt het lichaam van de overledene. En wanneer hij van

mening is dat toch sprake is van een natuurlijke dood, wordt alsnog een A-verklaring afgegeven en zijn

de politie of justitie niet nodig. Het sterfgeval kan dan op de gebruikelijke wijze administratief worden

verwerkt waarna de uitvaart kan plaatsvinden.

In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een ongeval of een misdrijf, wordt een

verklaring van niet-natuurlijke dood opgesteld. De gemeentelijk lijkschouwer brengt dan verslag uit aan

de officier van justitie. Deze beslist of nader onderzoek door een politiearts of het Nederlands

Forensisch Instituut nodig is, bijvoorbeeld in de vorm van een gerechtelijke sectie . Ook kan de politie

onderzoek doen naar de omstandigheden en oorzaak van het overlijden. Als eventueel nader onderzoek

is gedaan en de officier van justitie het niet nodig vindt om beslag op het lichaam te leggen of beslag

langer te laten voortduren, geeft hij of zij een zogenaamde ‘verklaring van geen bezwaar’ af.

Aan de hand van de verklaring van overlijden of de verklaring van geen bezwaar kunnen nabestaanden,

of een uitvaartverzorger namens hen, bij de burgerlijke stand van de gemeente die een akte van

overlijden opstelt een verlof tot begraving of een verlof tot verbranding aanvragen. Dat verlof is nodig

om de overledene te laten begraven of cremeren. Zonder een dergelijk verlof mag een houder van een

begraafplaats of van een crematorium geen overledenen accepteren.

Donor worden?

Elk persoon die 12 jaar of ouder is en in Nederland woont, kan de keuze over orgaan- en weefseldonatie

in het Donorregister laten vastleggen. Registratie geeft duidelijkheid en zekerheid aan iedereen. Het

registreren van de keuze kan met het donorformulier, te downloaden bij www.donorregistratie.nl.

Er zijn vier keuzemogelijkheden:

1. Ja, ik geef toestemming

2. Nee, ik geef geen toestemming

3. Mijn nabestaanden beslissen

4. Een specifieke persoon beslist


mijn uitvaart ©2011

3.2 Opbaren en vervoer

Bij een begrafenis of crematie wordt voor het opbaren en vervoer van een overledene meestal gebruik

gemaakt van een kist. Sinds 1991 is het wettelijk niet meer verplicht om een kist te gebruiken. Een

alternatief is een lijkwade.

Kisten

Er zijn veel verschillende kisten. Keuze zit in de houtsoorten, model, bekleding, kleur ect..

Houtsoorten

Spaanplaat is ten opzicht van hout goedkoper. Spaanplaat trekt niet krom. De oppervlakte is glad, het

kan gemakkelijk gefineerd worden. Spaanplaten kisten worden gefineerd met een dun laagje hout of

folie met een houtmotief en met houtnerven erop gedrukt.

MDF (medium density fibre board)lijkt op spaanplaat, maar is veel fijner van structuur. Kist van MDF

wordt over algemeen ook gefineerd met een dun laagje hout.

Massief hout

Veel soorten hout kunnen worden gebruikt voor kisten. Ook houten kisten worden gefineerd met een

dun laagje van het zelfde houtsoort waarvan de kist is vervaardigd. Massieve hout vertoont vaak een

kleurverschil en heeft noesten.

Eikenhout wordt geassocieerd met duurzaamheid en degelijkheid.

Vurenhout heeft en geelwitte kleur en heeft veelal een zijdeachtige glans. Vurenhout is één van de

goedkoopste houtsoorten. Laatste jaren wordt het ongefineerd voor “eco” kist gebruikt.

Mahoniehout heeft een kleur dat varieert van zalmroze tot diep kersenrood.

Kersenhout heeft een warmrode kleur.

Lindehout is licht van kleur en is licht van gewicht.

Beukenhout breekt niet als er kleine onderdelen van worden gemaakt, daarom wordt het hout naast het

vervaardigen van kisten ook gebruikt voor het vervaardigen van handgrepen.

Grenenhout is licht van kleur en is een zachte houtsoort.

Naast verschillende houtsoorten bestaan ook kisten uit karton, wilgentenen, gerecycled papier.

In het buitenland bestaan kisten die zijn vervaardigd van polyester en metaal. Deze kisten mogen in

Nederland niet gebruikt worden.

Modellen

Er bestaan verschillende soorten kisten, traditionele modellen en bijzondere modellen, zoals in vorm

van een auto. De veel voorkomende model in Nederland is het Hollandse geknikt model met vlak deksel.

Ook bestaat het model met opgelegd deksel en met verhoogd deksel.

Hollands model met vlak deksel Hollands model met opgelegd deksel Hollands model met verhoogd deksel

Kistbekleding

Kistbekleding kan uit verschillende soorten stof bestaan. Kistbekleding mag bijvoorbeeld ook bestaan uit

de dekbedhoes van de overledene. De meest voorkomende bekleding is kunstzijde (taft, serge of satijn),

ongebleekt katoen. Kunstzijde is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Ongebleekt katoen kan geplooid

of strak in een kist verwerkt worden. Er zijn kunstenaars die bekleding bedrukken met kleuren en

motieven.


mijn uitvaart ©2011

Lijkwade

NIET ZICHTBAAR

Muziek

NIET ZICHTBAAR

Bloemen

NIET ZICHTBAAR

Plechtigheid

NIET ZICHTBAAR

Vervoer

NIET ZICHTBAAR

As verwerking

NIET ZICHTBAAR

3.3 Wat is mogelijk

Begraven

Begraven is in Nederland de meest bekende vorm van dodenbezorging. In Nederland heeft begraven

een ander betekenis dan in andere landen. Begraven in Nederland is over algemeen niet voor eeuwig.

In een algemeen graf, wordt een lichaam voor tien jaar in rust gehouden. Na tien jaar wordt het graf

opgeruimd voor de volgende lichaam die ter aarde wordt gesteld . Bij een huur of koop graf is dat

anders, zolang er een rechthebbende is, blijft het graf in tact.

In Nederland kennen we de volgende graven:

Algemeen graf NIET ZICHTBAAR

Huurgraf NIET ZICHTBAAR

Koopgraf NIET ZICHTBAAR

Grafkelder NIET ZICHTBAAR

Graf in de muur NIET ZICHTBAAR

Graf op eigen grond NIET ZICHTBAAR

Cremeren

NIET ZICHTBAAR

Cryomeren

Cryomeren (hyofilisatie of vriesdrogen) is een nieuwe manier om het lichaam van de overledenen te

laten vergaan. Cryomeren wordt in Nederland nog niet toegepast. Yarden wil het in Nederland

introduceren.

Het proces van cryomeren

Het lichaam van de overledenen wordt eerst in 10 dagen gekoeld tot min 18 graden Celsius. Het lichaam

is dan door en door bevroren. Het lichaam wordt in vloeibare stikstof (min 196 graden Celsius)

ondergedompeld. Het lichaam wordt heel broos. Vervolgens wordt het lichaam geschud met hele kleine

trillingen, waardoor het uiteenvalt tot organische substantie. Metalen dat bij leven zijn ingebracht,

vullingen, chirurgische metalen bijvoorbeeld, worden verwijderd. Wat overblijft is ongeveer 27 kilo

droog poeder. De poeder wordt in een milieuvriendelijke kistje gedaan en in een kleine graf begraven.

Alles zal binnen 6 tot 12 maanden tot compost zijn vergaan. Op het graf kan een boom of een plant

worden geplant die de compost als voeding gebruikt.


mijn uitvaart ©2011

Resomeren

NIET ZICHTBAAR

Ter beschikking stellen

NIET ZICHTBAAR

3.4 Verzekeringen

Overlijden komt meestal onverwachts. De kosten voor een uitvaart zijn dan ook onverwachts. Om te

kunnen voorkomen dat er geen geld is voor een uitvaart, kan een verzekering een uitkomst bieden. Er

zijn verschillende verzekeringen, kapitaal uitvaartverzekering, natura uitvaartverzekering en Deposito.

kapitaal uitvaartverzekering

NIET ZICHTBAAR

Voordelen van de kapitaal uitvaartverzekering NIET ZICHTBAAR

Nadelen van de kapitaal uitvaartverzekering NIET ZICHTBAAR

Natura uitvaartverzekering

NIET ZICHTBAAR

Voordelen van de naturaverzekering NIET ZICHTBAAR

Nadelen van de naturaverzekering NIET ZICHTBAAR

Uitvaartdeposito, -koopsom

NIET ZICHTBAAR

Voordelen van de uitvaartdeposito, -koopsom NIET ZICHTBAAR

Nadelen van de uitvaartdeposito, -koopsom NIET ZICHTBAAR

Similar magazines