15.09.2013 Views

Downloaden - Atlas Copco meetatlascopco.be

Downloaden - Atlas Copco meetatlascopco.be

Downloaden - Atlas Copco meetatlascopco.be

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nathalie is<br />

huismoeder,<br />

Gunther werkt<br />

voltijds<br />

weekend 11 en 12 februari 2012<br />

DOCHTER<br />

FLEUR (4)<br />

LIJDT AAN<br />

MUCO<br />

De familie De Cnodder-Vanhaelewijck uit Bors<strong>be</strong>ek<br />

LEVEN WIJ...<br />

Elke zaterdag zet een Vlaams gezin zijn huis voor u open. Hoe leven zij?<br />

Waarin vinden ze hun geluk? Hoe combineren ze werk en privéleven?<br />

Waar en wat kopen ze? Wat verwachten ze van mekaar en van de kinderen?<br />

Een wekelijkse passage door het leven van gewone mensen, doorspekt<br />

met hun eigen tips.<br />

Amper twaalf jaar waren ze, toen Gunther (29) en Nathalie (26) elkaar leerden kennen op het voetbal. Na een<br />

knipperlichtrelatie kozen ze uiteindelijk definitief voor elkaar. Ze heb<strong>be</strong>n twee dochters: Nanou (1,5) en Fleur (4),<br />

die aan mucoviscidose lijdt. «Haar ziekte heeft ons leven helemaal omgegooid.»<br />

JOKE VAN CAESBROECK blz. 50


50<br />

W ERK<br />

W ONEN<br />

weekend 11 en 12 februari 2012<br />

«Job als kinderverzorgster opgegeven»<br />

Gunther: «Ik werk al sinds 2003 bij <strong>Atlas</strong> <strong>Copco</strong>, een <strong>be</strong>drijf dat<br />

compressoren bouwt. Ik monteer en test de compressoren in de<br />

lijnproductie. Ik werk er nu bijna tien jaar en het grote voordeel<br />

is dat mijn baas de situatie met Fleur goed kent.»<br />

Nathalie: «Dat stelt ons inderdaad gerust, omdat hij het <strong>be</strong>grijpt<br />

als Gunther eens een halve dag verlof nodig heeft omdat er bijvoor<strong>be</strong>eld<br />

iets is met Fleur. Ze tonen op zijn werk echt veel <strong>be</strong>grip<br />

voor onze situatie.»<br />

Gunther: «Ik werk fulltime en sta elke dag met de vroege shift,<br />

omdat ik dan op tijd terug thuis <strong>be</strong>n om met Fleur naar de kinesist<br />

te rijden. Ik sta elke dag op om kwart over vier, vertrek om<br />

vijf uur en <strong>be</strong>gin om zes uur te werken. Om twee uur in de namiddag<br />

<strong>be</strong>n ik dan klaar.»<br />

Gunther: «Toen onze relatie echt serieus <strong>be</strong>gon<br />

te worden, zijn we gaan samenwonen bij mijn<br />

ouders. Zij hadden een grote kamer over, die we<br />

helemaal naar onze zin heb<strong>be</strong>n ingericht. Begin<br />

2007 zijn we in dit appartementje ingetrokken.»<br />

Nathalie: «We heb<strong>be</strong>n het overgenomen van<br />

vrienden die gingen verhuizen. Zo kregen we<br />

ook de kans om eerder wat schilderwerken uit<br />

te voeren en alles naar onze zin in te richten!»<br />

Gunther: «We huren dit stekje. Een huis kopen<br />

is zoals voor velen een droom, maar op dit moment<br />

financieel onhaalbaar. Ze zeggen altijd dat<br />

je de huur <strong>be</strong>ter kan <strong>be</strong>steden aan een af<strong>be</strong>taling,<br />

maar als we iets kopen, willen we het liefst<br />

drie slaapkamers, zodat de meisjes elk een kamer<br />

heb<strong>be</strong>n. Dan vrees ik dat de af<strong>be</strong>taling véél<br />

duurder zal uitvallen dan wat we nu uitgeven.»<br />

Nathalie: «Langs de andere kant: we wonen hier<br />

heel graag. Dit flatgebouw ligt in een toffe, jonge<br />

wijk. Alle vriendjes en vriendinnetjes van onze<br />

twee meisjes wonen in de buurt en het schooltje<br />

is vlak om de hoek. Er is ook een park met een<br />

speeltuin, waar we ’s zomers graag vertoeven.<br />

Eigenlijk is dat een <strong>be</strong>etje<br />

onze tuin.»<br />

Gunther: «Als we toch ooit ver-<br />

huizen, blijven we sowieso in<br />

Bors<strong>be</strong>ek. Ik <strong>be</strong>n zelf oorspronkelijk<br />

van Borgerhout en Nathalie<br />

van Deurne, maar we<br />

houden van dit dorp. Nathalie<br />

ging hier vroeger ook naar<br />

school, dus zij kende het hier al<br />

goed. Bovendien wonen we qua<br />

afstand net tussen onze <strong>be</strong>ide ouders<br />

in. Ideaal!»<br />

blz. 49<br />

Nathalie: «En dan is het thuiskomen, de auto in en<br />

naar de kinesist (1) 1 rijden, thuiskomen, eten, kindjes<br />

in bad en in <strong>be</strong>d, en de dag is weer om. Gunther<br />

heeft eigenlijk slechts één uurtje per dag tijd voor<br />

zichzelf, om even tv te kijken of voor de computer<br />

te zitten. Onze dagen zitten helemaal vol!»<br />

Gunther: «Nathalie heeft haar job als kinderverzorgster<br />

opgegeven om thuis te kunnen zijn<br />

voor Fleur en Nanou. Als de kleinste naar school<br />

<strong>be</strong>gint te gaan, zullen we de situatie her<strong>be</strong>kijken.<br />

Misschien dat ze de draad opnieuw kan opnemen.<br />

Fleur kan van de ene op de andere dag heel<br />

ziek worden en dan moet er iemand thuis zijn.»<br />

Nathalie: «Voor je eigen<br />

kind doe je alles,<br />

dat komt altijd<br />

op de eerste plaats!<br />

Maar ik mis mijn job<br />

ook heel hard. Ik werkte<br />

zelfstandig in een<br />

crèche hier in Bors<strong>be</strong>ek.<br />

Ik vind dat<br />

fantastisch, de<br />

hele dag met<br />

kindjes om je<br />

heen! Hopelijk<br />

kan ik<br />

ooit her<strong>be</strong>ginnen.»<br />

NATHALIE’S<br />

DROOM:<br />

EEN EIGEN<br />

CRÈCHE<br />

«Ik mis mijn job heel hard, maar voor Fleur doe ik<br />

alles», zegt Nathalie, die tijdelijk huismoeder is.<br />

R ELATIE<br />

«We zijn elkaars<br />

jeugdliefde»<br />

In 2009 trouwden Nathalie<br />

en Gunther voor de Kerk. Kos<br />

Nathalie: «Gunther<br />

en ik leerden<br />

elkaar kennen op<br />

het voetbal. Gunther<br />

speelde toen<br />

nog en ik ging<br />

vaak eens kijken.<br />

Amper twaalf jaar<br />

was ik! We kennen<br />

elkaar dus al<br />

ruim veertien<br />

jaar. Een echte relatie<br />

kwam natuurlijk<br />

pas toen<br />

we iets ouder waren.»<br />

Gunther:«Dat was<br />

het <strong>be</strong>gin van een<br />

echte knipperlichtrelatie<br />

(lacht). We waren<br />

dan ook nog bijzonder<br />

jong. We<br />

heb<strong>be</strong>n elk wel enkele relaties tussendoor gehad, tot<br />

we elkaar opnieuw tegenkwamen in het uitgangsleven.»<br />

Nathalie: «Zo heb<strong>be</strong>n we elkaar herontdekt. (lacht)<br />

Toen heb<strong>be</strong>n we ook definitief voor elkaar gekozen.<br />

Intussen zijn we al bijna vier jaar getrouwd. In 2008<br />

trouwden we voor de wet, in 2009 voor de Kerk.»<br />

Gunther: «Nathalie was toen zelfstandig kinderverzorgster<br />

en voor haar <strong>be</strong>roep was het voordeliger om<br />

wettelijk te trouwen. Daarna heb<strong>be</strong>n we een jaartje<br />

gespaard om in 2009 voor de Kerk te kunnen trouwen<br />

en onze liefde uitgebreid te vieren!»<br />

«Ons leven omgegooid<br />

om er te zijn voor Fleur»<br />

«Huis kopen<br />

blijft voorlopig<br />

een droom»<br />

ZE HUREN EEN<br />

APPARTEMENT<br />

IN EEN JONGE<br />

BUURT<br />

V RIJE TIJD<br />

«Veldrijder Sven Nys<br />

«De sfeer rond het veldrijden is<br />

fantastisch. Je kan ook erg dicht bij<br />

de atleten komen.» Foto Kos<br />

Gunther: «Ik heb heel<br />

lang gevoetbald op<br />

provinciaal niveau,<br />

in de reserveploeg.<br />

Maar fulltime met de<br />

vroege shift werken,<br />

de situatie met Fleur<br />

én drie keer per<br />

week trainen was<br />

onhaalbaar geworden.<br />

Ik <strong>be</strong>n er dus<br />

mee gestopt.»<br />

Nathalie: «Hij heeft<br />

wel een leuk alternatief<br />

gevonden: naar<br />

het veldrijden gaan<br />

kijken! In deze peri-<br />

ode is het bijna elk weekend cross, en dan maakt hij daar samen<br />

met mijn papa en zijn ouders een dagje uit van.»<br />

Gunther: «Ik hou van de sfeer die er op zo’n wedstrijd hangt. Het is<br />

een echt volksfeest waar je als toeschouwer erg dicht bij de atleten<br />

kan komen. Zelf supporter ik voor Sven Nys, maar die stopt over<br />

twee jaar, dus ik zal een nieuwe held moeten zoeken.»<br />

Nathalie: «Ik ga graag eens met mijn zussen uiteten of naar de cinema<br />

(2)(3)(4). 2 3 4 We heb<strong>be</strong>n een heel hechte band en dat zijn altijd<br />

superleuke avondjes uit. Met de kindjes gaan we wel eens naar een<br />

speeltuin, het liefst eentje met een terrasje aan zodat wij ook kunnen<br />

genieten.»<br />

Gunther:«In de zomervakantie gaan we ook altijd twee weken naar<br />

de zee. De lucht daar is heel goed voor Fleur, we merken echt het<br />

verschil. Eigenlijk zouden we daar moeten gaan wonen, maar dat<br />

is natuurlijk on<strong>be</strong>taalbaar.»<br />

Nathalie: «Met de tent op een camping: heel leuk vinden de meisjes<br />

dat (5). 5 Ze kunnen zich daar goed uitleven aan de kust. Echt genieten<br />

doen we op vakantie in het buitenland. Als het financieel haalbaar<br />

is, gaan we ‘s zomers op reis.»<br />

Gunther:«Dat zijn all-in vakanties, omdat we dan eventjes aan niets<br />

meer hoeven te denken. Geen kinesisten elke dag, niet koken, geen<br />

huishouden... Alleen rust en genot. We heb<strong>be</strong>n dat echt nodig.»<br />

Nathalie:«Dit jaar gaan we zeker ook enkele keren naar Centerparcs<br />

(6). 6<br />

We heb<strong>be</strong>n enkele weekendjes gewonnen op internet! Fleur<br />

en Nanou amuseren zich daar rot, en wij genieten daar ook van.»<br />

Gunther: «We heb<strong>be</strong>n in drie jaar tijd heel wat vrienden verloren.<br />

Ook mensen die de hele evolutie van Fleur heb<strong>be</strong>n meegemaakt,<br />

haakten na drie jaar plots af. Dat heeft ons heel hard gekwetst. We


G EZIN<br />

«Bewust jong aan<br />

kindjes <strong>be</strong>gonnen»<br />

Gunther: «Een vurige kinderwens heb<strong>be</strong>n we altijd al gehad.<br />

We wilden er ook graag vroeg aan <strong>be</strong>ginnen. Nathalie was<br />

22 en ik 25 toen we Fleur kregen. Maar dat was een <strong>be</strong>wuste<br />

keuze, al kwam Fleur toch iets sneller dan verwacht.»<br />

Nathalie: «Ik was gestopt met de pil en dacht dat het nog wel<br />

een jaartje zou duren vooraleer het ‘prijs’ zou zijn. Maar na<br />

amper drie maanden bleek ik al zwanger! We hadden net<br />

onze extra slaapkamer verbouwd tot een bureau en mochten<br />

ze opnieuw herinrichten tot kinderkamer. (lacht)»<br />

Gunther: «Het liefst hadden we nog meer kinderen gehad.<br />

Nathalie heeft nog twee zussen en een broer en is dus altijd<br />

omringd geweest. Ikzelf was enig kind en altijd heel jaloers<br />

op mensen met broers of zussen.»<br />

Nathalie: «Maar door de situatie met Fleur is het nu al bijzonder<br />

moeilijk om alles te combineren. Dus onze droom<br />

van vier eigen kinderen heb<strong>be</strong>n we eigenlijk noodgedwongen<br />

moeten op<strong>be</strong>rgen.»<br />

Gunther: «Het voordeel aan jong mama of papa worden is<br />

dat je ook weer snel uit de luiers <strong>be</strong>nt. Nanou heeft nog enkele<br />

maandjes nodig en we zijn er helemaal van af. We vinden<br />

het ook leuk dat we later nog goed mee zullen zijn met<br />

hun tijdsgeest, net omdat we zelf nog vrij jong zullen zijn.»<br />

Nathalie: «Fleur is geboren met de longziekte mucoviscidose.<br />

Nanou is kerngezond. Toen de diagnose bij Fleur gesteld<br />

werd, kregen we meteen een tweede schok te verwerken:<br />

we waren <strong>be</strong>iden drager en hadden dus één kans op de vier<br />

dat een kind van ons met muco geboren werd. Gelukkig was<br />

het lot ons bij Nanou <strong>be</strong>ter gezind.»<br />

Gunther: «Nanou gaat niet naar de crèche. Nathalie is thuis,<br />

dus kan ze bij haar mama blijven. Gelukkig is het een heel<br />

sociaal meisje. Soms merk je dat kindjes wat asociaal worden<br />

als ze geen ervaring heb<strong>be</strong>n met een crèche.»<br />

Nathalie: «Dat zijn ook de momenten dat ik Nanou een <strong>be</strong>etje<br />

verwen, of haar toch extra aandacht geef. Sowieso zijn we<br />

vaker met Fleur <strong>be</strong>zig, die veel zorg nodig heeft. Overdag<br />

pro<strong>be</strong>er ik echt met Nanou <strong>be</strong>zig te zijn, zodat er toch een<br />

evenwicht is. En in het weekend gaan we uiteraard met het<br />

hele gezin op stap 7 8 9 .»<br />

«Het park met speeltuin om de hoek <strong>be</strong>schouwen we<br />

een <strong>be</strong>etje als onze tuin.» Foto’s Eddy Vangroender<strong>be</strong>ek<br />

is mijn grote held»<br />

konden niet altijd ingaan op uitnodigingen en merkten dat we na<br />

verloop van tijd niet meer gevraagd werden. Dat is serieus slikken.»<br />

Nathalie: «Ook mijn <strong>be</strong>ste vriendin hield het voor <strong>be</strong>keken. We hadden<br />

een droom: samen een crèche openen. Plots zei ze dat ze het<br />

door de situatie met Fleur niet meer zag zitten. Uiteraard zou ik alles<br />

opgeven voor Fleur, maar ik ken ook mijn verantwoordelijkheden.<br />

Ik neem haar niets kwalijk, want ik weet niet hoe ik in haar plaats<br />

gereageerd zou heb<strong>be</strong>n. Maar het heeft wél pijn gedaan.»<br />

Gunther: «Gelukkig heb<strong>be</strong>n we wel wat nieuwe vrienden gemaakt.<br />

Mensen die we via-via leerden kennen en met wie<br />

contact houden. Ook bij de kinesist kunnen we altijd goed praten<br />

met ouders van andere patiënten.»<br />

Gunther supportert ook voor FC Antwerp. «Ik heb zelf lang<br />

gevoetbald op provinciaal niveau, maar <strong>be</strong>n ermee moeten stoppen.»<br />

ONZE TIPS<br />

1 KINESINGEL<br />

VAN DEN EYNDEN – DEWACHTER<br />

Singel 47<br />

2640 Mortsel<br />

«Een team van enthousiaste kinesisten<br />

die allemaal enorm gedreven<br />

zijn! Ze staan voor kinderen en<br />

volwassenen van elke leeftijd paraat.»<br />

6) 6 CENTERPARCS<br />

www.centerparcs.<strong>be</strong><br />

«Een weekendje Centerparcs is<br />

voor ons de ideale gezinsuitstap.<br />

Zelfs de allerkleinsten <strong>be</strong>leven hier<br />

een onvergetelijke tijd.»<br />

2 ITALIAANS RESTAURANT<br />

SORRENTO<br />

Stenenbrug 50<br />

2140 Borgerhout<br />

«Een familiezaak waar je een leuke<br />

ontvangst krijgt en een lekkere,<br />

Italiaanse schotels! Voor de kinderen<br />

zijn er speciale menu’s en is er<br />

een speelhoek.»<br />

7) 7 MEGA SPEELSTAD<br />

Voetbalstraat 16<br />

2275 Wechelderzande<br />

«Een toffe speeltuin met klim- en<br />

klauterkooien, luchtkastelen,<br />

botsauto’s, go-carts, een paardenmolen<br />

en nog veel meer. De ideale<br />

speelnamiddag voor de kinderen!»<br />

3) TAVERNE WOLFSTEE<br />

Wolfstee 5/101<br />

2200 Herentals<br />

«Een heel leuk adresje om te tafelen<br />

met het gezin, onder vrienden<br />

of met de hele familie. In de zomer<br />

is er een groot terras met een<br />

speeltuin voor de kinderen.»<br />

weekend 28 en 29 januari 2012<br />

4 RESTAURANT<br />

NEW NAM FONG<br />

Arthur Matthijslaan 9<br />

2140 Borgerhout<br />

«Chinees restaurant waar een<br />

aangename sfeer heerst om te<br />

eten, drinken en feesten.»<br />

88) DEN DEUGNIET<br />

9) 9 KINDERBOERDERIJ WILRIJK<br />

Leugen<strong>be</strong>rg 189<br />

Lievevrouwkesbosweg 20<br />

2180 Ekeren<br />

2610 Wilrijk (Antwerpen)<br />

«Bij mooi weer ravotten de kids «Leuk om een namiddag door te<br />

naar hartenlust in de buitenspeel- brengen met de kinderen. Ze kuntuin.<br />

Ondertussen genieten de ounen de dieren helpen verzorgen of<br />

ders van het zonnetje op het terras.<br />

Slecht weer? Er is ook een binnenspeeltuin.»<br />

deelnemen aan een activiteit.»<br />

51<br />

G EZONDHEID<br />

«Door muco<br />

leven we van<br />

dag tot dag»<br />

Nathalie: «Toen Fleur een baby was, at ze<br />

heel slecht. Ze kwam ook niet bij en had<br />

een vreemd ruikende stoelgang. Omdat<br />

ik zelf altijd als kinderverzorgster heb gewerkt,<br />

wist ik meteen dat er iets aan de<br />

hand was.»<br />

Gunther: «Ze onderging allerlei tests,<br />

maar het was de zweettest die uiteindelijk<br />

uitsluitsel gaf: mucoviscidose, luidde het<br />

verdict. Uiteraard zijn we toen enorm geschrokken,<br />

vooral omdat je die ziekte alleen<br />

kent van er af en toe eens op tv over<br />

te horen.»<br />

Nathalie: «Vanaf die dag is ons leven eigenlijk<br />

helemaal veranderd. Ik <strong>be</strong>n gestopt<br />

met werken en <strong>be</strong>n nu huismoeder.<br />

Gunther werkt fulltime met de vroege<br />

shift om dagelijks met Fleur naar de kinesist<br />

te kunnen gaan, na school. Elke dag<br />

pillen nemen voor het eten, vier keer per<br />

dag aerosollen en heel wat antibioticakuren...<br />

Alles ge<strong>be</strong>urt in functie van Fleur.»<br />

Gunther: «We moeten leven van dag tot<br />

dag, want Fleur kan van het ene op het andere<br />

moment plots heel ziek worden. Nathalie<br />

moet dus overdag thuis zijn, want<br />

Fleur komt elke middag thuis eten en blijft<br />

niet op school. Zo zien we ook meteen of<br />

alles nog goed gaat met haar.»<br />

Nathalie: «Gelukkig is Fleur een heel vrolijk<br />

kind. Ze lacht bijna altijd! Al merken<br />

we de jongste tijd ook meer frustraties op.<br />

Ze wordt groter en <strong>be</strong>gint te merken dat<br />

zij ‘anders’ is dan de andere kindjes. Spelen,<br />

dansen en springen op de speelplaats<br />

is voor haar enorm vermoeiend, terwijl de<br />

andere kindjes daar geen last van heb<strong>be</strong>n.»<br />

Gunther:«Dat zal waarschijnlijk nog erger<br />

worden, maar zolang ze haar vrolijke zelf<br />

blijft, komt dat wel goed. Voor ons is dat<br />

trouwens ook een opsteker. Mocht zij<br />

haar hoofdje laten hangen, zou het voor<br />

ons ook dub<strong>be</strong>l zo moeilijk zijn om met<br />

haar ziekte om te gaan.»<br />

Nathalie: «We heb<strong>be</strong>n deze zomer ook<br />

Michelle Geudens ontmoet, de mucoviscidosepatiënte<br />

die een longtransplantatie<br />

onderging en onlangs een boek schreef.<br />

Ze is ook enkele keren op tv geweest. Als<br />

we Fleur zeggen: ‘Michelle moet dat óók<br />

allemaal doen’, neemt ze dat vlugger aan.<br />

Fleur <strong>be</strong>schouwt haar een <strong>be</strong>etje als een<br />

voor<strong>be</strong>eld.»<br />

B UDGET<br />

«Soms lenen om rekeningen te <strong>be</strong>talen»<br />

Nathalie: «Financieel heb<strong>be</strong>n we het zeker<br />

niet gemakkelijk, omdat we voorlopig<br />

leven van één inkomen. We ontvangen<br />

gelukkig wel een verhoogde kinderbijslag<br />

voor Fleur, zo’n 600 euro. Dus als<br />

ik op termijn een parttime job kan uitoefenen,<br />

zouden we toch al twee evenwaardige<br />

lonen heb<strong>be</strong>n.»<br />

Gunther:«De medicijnen en ziekenhuiskosten<br />

voor Fleur lopen hoog op. Gelukkig<br />

komt het ziekenfonds tegemoet in de<br />

kosten. Ook van de mucovereniging krijgen<br />

we steun, zowel medisch als financieel.<br />

En als het eens een maand écht<br />

moeilijk is, kunnen we rekenen op uitstel<br />

van <strong>be</strong>taling.»<br />

Nathalie: «Alles is ook zo ongelooflijk<br />

duur geworden! Terwijl de lonen niet<br />

Nanou (1,5) en Fleur (4) ravotten graag<br />

buiten. «De oudste is door haar ziekte sneller<br />

moe, maar gelukkig is ze bijna altijd vrolijk.<br />

Dat maakt het voor ons ook minder zwaar.»<br />

evenredig stijgen. Dat maakt het nog<br />

moeilijker. We pro<strong>be</strong>ren wel zoveel mogelijk<br />

in te spelen op zware rekeningen<br />

waarvan we weten dat ze op komst zijn.<br />

Dan zetten we op voorhand al iets opzij.»<br />

Gunther: «Het is al ge<strong>be</strong>urd dat we gewoon<br />

niet toekwamen en we een <strong>be</strong>drag<br />

moesten lenen bij de bank. Maar dat<br />

moet je natuurlijk ook af<strong>be</strong>talen.<br />

Tel daar de huur bij en<br />

alle maandelijkse facturen<br />

en je geld is elke maand<br />

op.»<br />

Nathalie: «Er is één iets<br />

waar we nooit op zullen<br />

<strong>be</strong>sparen en dat is<br />

het geluk van onze<br />

meisjes. Zij zullen<br />

WINKELEN<br />

GOEDKOPER<br />

IN ALBERT<br />

HEIJN<br />

nooit iets tekortkomen en gaan voor in<br />

alles! Voor ons is hun geluk nog altijd het<br />

aller<strong>be</strong>langrijkste.»<br />

Gunther: «Winkelen doen we sinds een<br />

drietal maanden in de Nederlandse winkel<br />

Al<strong>be</strong>rt Heijn. Vroeger reden we maandelijks<br />

tot net over de grens, in Put. Tegenwoordig<br />

is er ook een Al<strong>be</strong>rt Heijn<br />

in Stabroek. Hopelijk komt er<br />

snel eentje nog dichterbij.»<br />

Nathalie: «Als ik vergelijk<br />

met Delhaize, dan<br />

scheelt het voor de grote<br />

boodschappen toch<br />

zeker de helft in ons<br />

budget! Vooral de luiers<br />

zijn in Nederland<br />

veel goedkoper.»<br />

5 PARK D’HEULE<br />

Zandstraat 101 B<br />

8450 Bredene<br />

«Leuke gezinscamping: kindvriendelijk,<br />

hygiënisch en in een groene<br />

omgeving. Voor jong en oud wordt<br />

er altijd wel iets georganiseerd!»<br />

10 GEZINSBOND VZW<br />

Troonstraat 125<br />

1050 Brussel<br />

www.gezinsbond.<strong>be</strong><br />

«De Gezinsbond is een gezinsvriendelijke<br />

vereniging die heel wat<br />

uitstapjes, cursussen en activiteiten<br />

organiseert.»

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!