ACCENTUEEL juni 2011

accentscholengroep.nl

ACCENTUEEL juni 2011

3 De week van Joke Baten, secretaresse en coördinator Invalpool

5 Ouderschapsverlof, waar moet je op letten

6 Bijzondere ACCENT-gebeurtenis in Ulft

8 ACCENT zet vervolgstap Passend Onderwijs

9 Bouwen aan een ‘brede’ toekomst

12 Nieuwe leden gezocht voor de GMR

13 Afscheid nemen van…

14 Scholennieuws

16 Stelt zich voor: cbs Groen van Prinsterer, Aalten

11

26

juni 2011

accentueel is een uitgave van de

stichting accent scholengroep

Scholen met een verhaal pagina 10

Verslag van de Directeuren 2-daagse in Duiven


colofon:

Accentueel verschijnt 3 maal

per jaar in een oplage van 900

exemplaren (bestemd voor leden

van het bestuur, de schoolteams,

de ouderraden, mede zeggenschaps

raden en leden van

ACCENT Plus).

redactie:

Hilde Haanstra

Jan van Herksen

Wim Jansen

Ben Lammers

(vormgeving)

Jan Baars

(correctie)

redactieadres:

Accentueel

‘t Warmelinck

Kruisdijk 17

7122 JX Aalten

e-mail:

vanherksen@warmelinck.nl

De ACCENT-scholen zijn:

gemeente Aalten

CBS Barlo

De Broekhof

Ds van Dijkschool

Groen van Prinstererschool

De Höve

De Klimop

nieuwHessen

‘t Möllenveld

De Triangel

‘t Warmelinck

‘t Welink

gemeente Oost Gelre

Talent

De Hoeksteen Groenlo

gemeente

Oude IJsselstreek

De Hoeksteen Gendringen

Bontebrugschool

Maranathaschool

Kon.Wilhelminaschool Varsseveld

De Knienenbult

gemeente Winterswijk

Julianaschool

Emmaschool

Kon.Wilhelminaschool

Prins Willem Alexanderschool

2

Het schooljaar loopt ten einde. Als jullie dit lezen dan is het bijna vakantie. Iedereen is

bezig om alles goed af te ronden. Elke keer nemen we ons voor om het niet op de laatste

week aan te laten komen, maar elk jaar merken we dat het niet anders is dan andere jaren.

Op naar een welverdiende vakantie. Als redactie van Accentueel hebben we geprobeerd er

weer een interessant nummer van te maken. We denken dat het gelukt is, gezien de variëteit

aan onderwerpen.

Aan deze derde Accentueel van dit cursusjaar heeft Wim Jansen als nieuw redactielid voor het

eerst zijn medewerking verleend. We zijn blij in hem de opvolger van Jan van der Horst

gevonden te hebben. Uiteraard hopen we op een jarenlange goede samenwerking. In de

vorige Accentueel hebben jullie al kennis met hem kunnen maken.

Op deze plaats wil ik namens de redactie Jan van der Horst hartelijk danken voor zijn

redactiewerk. Eerst was Jan werkzaam voor de VeCOZA-vizier en later voor Accentueel.

We kunnen terugkijken op een prima samenwerking. Bedankt Jan!

Op 12 maart van dit jaar overleed Jacco Driezen. Naar aanleiding van deze trieste gebeurtenis

heeft Harry Nienhuis een in memoriam geschreven.

Er is erg veel kopij binnengekomen, waardoor we genoodzaakt zijn de rubriek “De stelling “

achterwege te laten. Er heeft in onze stichting de afgelopen maanden weer veel plaatsgevonden.

Een belangrijke gebeurtenis voor onze stichting is de kick-o geweest van het nieuwe

samenwerkingsverband van de ACCENT Scholengroep. Onder het motto ‘Goed voor elkaar ‘

kwamen i.b.-ers en directeuren naar deze bijeenkomst in Ulft. Hans Evers schrijft hierover.

Een bijzondere herdenking vond plaats in Varsseveld. Op 22 maart jl. werd aan de dames

Gerrie en Minie Jolink, voormalige leerkrachten aan de Chr. Nationale School te Varsseveld,

de huidige Maranathaschool, postuum de Yad Vashem erkenning uitgereikt. Hiervan tre en

jullie een verslag en foto’s aan.

Er wordt door ACCENT ink aan de weg getimmerd. Wim Jansen heeft hierover een artikel

geschreven waarin al de nieuwbouwactiviteiten van de scholen aan de orde komen.

In het Scholennieuws o.a. een bijdrage van de Julianaschool uit Winterswijk. Op 4 mei vond

een indrukwekkende dodenherdenking plaats waarbij ook de leerlingen van deze school

werden betrokken. In deze rubriek ook een vleugje romantiek. Ook daar is ruimte voor

gemaakt in deze a evering van ACCENTUEEL.

In “Stelt zich voor“ is de beurt aan de De Groen van Prinstererschool. Ook nu geeft een ouder

zijn mening over de school waar zijn kinderen opzitten. In de rubriek “ De week van….” geeft

Joke Baten een overzicht van al haar drukke werkzaamheden.

Verder in dit nummer een duidelijk geschreven artikel van Hennie van Schilt over de

vervolgstap wat betreft passend onderwijs binnen ACCENT.

Aan het einde van een schooljaar is er altijd wel een aantal collega’s dat onze stichting gaat

verlaten. Al deze mensen vertellen wat ze gaan doen met hun vrije tijd.

Ook vragen we jullie aandacht nog voor het GMR-nieuws, de rubriek Bureauzaken, een

verslag van een gastcollege van een Vlaamse professor en niet te vergeten een bijdrage van

onze ghostwriter over de directeurentweedaagse.

Namens de mederedacteuren wens ik iedereen een prettige vakantie en veel leesplezier.

Jan van Herksen

www.accentscholengroep.nl

MAANDAG

De maandag begint om kwart over zeven

als een poolster (invalster uit de Pool) zich

ziek meldt. Terwijl ik de inval probeer te

regelen komen de andere verzoeken voor

inval binnen ofwel via de voicemail of via

een sms-berichtje. Om tien over acht is

alles (voorlopig) geregeld. Met een aantal

directeuren spreek ik af dat we die dag

nog contact hebben óf en hoelang er

nog inval nodig is. Om ongeveer kwart

voor negen fiets ik naar mijn werk waar

ik mijn collega’s weer zie, dus eerst even

bijpraten of de rest net zo genoten heeft

van de zonnige vakantie.

De dag vult zich met veel telefoontjes,

mail lezen/beantwoorden, afspraken

maken/verzetten, inval regelen/muteren.

Nadat de inval geregeld is moet ik de

vervanging ook administratief afhandelen

en de afwezige melden in Verzuimexpert.

Ik verbaas me er altijd weer over dat ook

het verwerken veel tijd kost. Poolers

(invallers met een vast contract) worden

geadministreerd in (instrument) PoolTool

dat rechtstreeks naar het Vervangingsfonds

gaat. De losse inval wordt via

mutatiestaten gemuteerd en door CABO

verwerkt.

Nadat ik iedereen aan het eind van de

dag gedag heb gezegd, fiets ik naar het

dorp om voor een poolster, die onlangs

bevallen is, een kraamschudcadeau te

kopen. Morgenvroeg gaan Harry Nienhuis

en ik namelijk de dochter van Fenneke

de week van…

Joke Baten, secretaresse College van

Bestuur en coördinator van de Invalpool

Aangezien ik de leukste baan van ACCENT heb, mag ik jullie

verblijden met een beschrijving van een werkweek.

Op een zonnige moederdag, de laatste dag van een week vakantie

beginnen mijn werkzaamheden voor ACCENT. Het scheelt dat ik die

dag verder niets hoef te doen (ahum).

Ik stuur een aantal invallers een berichtje met het verzoek of ze de

volgende dag(en) willen invallen. De verzoeken had ik laten liggen

omdat gedurende een vakantie er nog wel eens wat kan gebeuren en

ik daarna de boel weer om moet gooien. In de loop van de dag krijg ik

daarop de antwoorden binnen. Geregeld!

Walvoort bewonderen. Wanneer ik om

kwart voor zes thuis kom, heb ik het geluk

dat mijn man het eten klaar heeft. Als dan

mijn mobiel (werktelefoon) gaat, krijg ik

toch wel strikte orders van het thuisfront

om niet op te nemen: “Eerst eten!”. Nadat

de boel is afgeruimd en we weer bijgepraat

zijn, lees ik het binnengekomen

berichtje: een invalster die ik vandaag een

berichtje had gestuurd kan deze week

niet invallen. Dat is jammer, nu moet ik

verder zoeken. Ook het ingesproken

voice mailbericht brengt wat dat betreft

geen goed nieuws, want de juf van groep 5

blijft ziek. Dus dat moet nog geregeld

worden en als ik dan toch bellen moet,

kan ik net zo goed de kleuterjuf even

vragen of zij deze week 3 ochtenden wil

invallen. Om half acht is alles (voorlopig)

geregeld. Dan nu maar even het behang

van de muur trekken, niet omdat ik

agressief word van zo’n dag werken maar

omdat we het huis aan het verbouwen zijn.

DINSDAG

De dag begint rustig, ik hoef maar

1 in valler te regelen. Om half negen fiets

ik eerst langs de bloemist om een bosje

bloemen voor Fenneke te kopen. Rond

koffietijd gaan Harry en ik op kraambezoek

en ik heb niets teveel gezegd,

Fenneke en haar man hebben een

prachtige gezonde dochter gekregen.

Tussen de middag ga ik altijd even naar

huis, waar onze hond altijd op mij wacht.

Soms is mijn man of een van de kinderen

thuis en dan eten we even samen.

Ook deze dag vult zich met gasten

ont vangen, afspraken regelen, muteren,

telefoontjes beantwoorden en afhandelen.

Ik krijg op een dag heel veel

verschillende verzoeken/vragen binnen.

De ene keer kan ik doorverbinden maar

ook heel vaak is er telefoon voor mij.

Na 10 jaar werken bij ACCENT ben ik

inmiddels van heel veel zaken op de

hoogte en kan dus ook heel veel

afhandelen.

Om half zes verlaat ik het pand. ’s Avonds

ga ik bij een zieke vriendin op bezoek.

WOENSDAG

Vandaag geen vroege telefoontjes. Dat

wordt de rest van de dag goed gemaakt,

de telefoon gaat toch wel heel regelmatig.

Gelukkig is collega Astrid

Haverkamp er ook en dat scheelt!

Harry Nienhuis heeft de hele dag

gesprekken met personeelsleden en

directeuren in verband met de formaties

van de scholen. Dat betekent veel

aanloop, geklets en regelmatig koffie/

thee schenken. Lesscher verrast ons

vandaag met gebak omdat ze wat goed

te maken hebben. Nou, dat klopt. Ik dacht

laatst mijn achterstanden weg te kunnen

werken op de dag dat alle directeuren en

mijn collega’s weg waren in verband met

3

vervolg op pagina 4


De week van Joke Baten

Vervolg van pagina 3

de directeurentweedaagse. Helaas

besliste het lot anders: wegens

problemen bij Lesscher kon ik de hele

dag niet inloggen. Hoe frustrerend kan

het zijn om op een hele rustige dag

alleen maar je kast op te ruimen en

tegen een nog grotere achterstand aan

te kijken als je weer naar huis gaat. Maar

goed, het aardbeiengebakje smaakte!

Tevens probeer ik tussendoor een begin

te maken aan de notulen van het

Directeurenoverleg van vóór de

meivakantie. Dit blijkt geen succes,

door de vele telefoontjes en aanloop

komt er niet zoveel op papier.

Omdat mijn oudste zoon vandaag 27

jaar geworden is, ga ik op tijd naar huis

om vervolgens met man en jongste

zoon in de auto te stappen naar

Nijmegen. De oudste dochter is er al en

de jongste blijft thuis om te leren en

vervolgens te volleyballen.

DONDERDAG

Om kwart over zeven stapt de eerste

bouwvakker ons huis in. Hij gaat het

plafond in de kamer stucen. Om half

acht volgt de timmerman en even later

de aannemer. Dus, meteen een huis vol

mannen. Rond half acht word ik gebeld

door een directeur, die een teamlid

ziekmeldt. Wederom een buikgrieppatiënt.

De inval hiervoor is snel

geregeld, dat is fijn! Mocht ik denken

dat ik nu vroeg op het bestuursbureau

kan zijn, dan heb ik dat dus mis. Er moet

namelijk nog wat opgeruimd worden in

huis voor de bouwvakkers. Als ik om

kwart voor negen op het bestuursbureau

aankom, zit Astrid al op mijn

plek. Ik verhuis vandaag naar boven

naar de kamer van Hans Evers. Hij heeft

vanmorgen een bijeenkomst in het

Kulturhus te Lintelo en zal vanmiddag

mijn plaats innemen om de honneurs

waar te nemen. Ik probeer vandaag in

alle rust mijn notulen voor de Raad van

Toezicht en het directeurenoverleg op

te stellen.

Aan het eind van de dag ligt er een hele

lijst met verzoeken om terug te bellen,

vragen over inval, afspraken, etc. Toch

nog maar even wat langer doorwerken

dus… Om kwart voor zes sluit ik als

laatste de deur. Gelukkig heeft mijn

oudste dochter samen met haar vriend

gekookt. Dat scheelt en het eten is ook

nog lekker! Na het eten heb ik pianoles.

Door de verbouwing heb ik echter niet

kunnen oefenen. Ik ben benieuwd wat

de juf zal zeggen.

VRIJDAG

De vrijdag is mijn BAPO-dag. Dat wil

niet zeggen dat ik lekker uit kan slapen,

want voor inval ben ik de hele dag

vanaf half acht bereikbaar. Eigenlijk

moet ik nog vervanging regelen, maar

eerst moet er een uurtje gesport

worden. Als ik daarvan terugkom is er

thuis zoveel te doen dat ik het regelen

even uitstel. Later blijkt dat er op de

zondag weer een paar uur gebeld en

ge-smst moet worden.

En zo is de cirkel weer rond. Het is

alleen geen moederdag meer.

Samen met Herman heb ik 4 prachtige kinderen: Gijs (27 en gelukkig met

Leoni), Jelmer (23), Roosmarijn (19 en gek op Sven) en Elsemiek (net 16). Wiske,

de hond, completeert het gezin.

In 2000 ben ik begonnen met mijn werkzaamheden als secretaresse voor de

VCOOA. Op het kantoor van Gert Schimmel, directeur van de Morgensterschool

én bestuursondersteuner was nog net een hoekje voor mij vrij. Nu heb ik een

éigen bureau, tevens kantinetafel in de middagpauze, aan het begin van de

looproute naar alle medewerkers van het bestuursbureau en een geweldig

uitzicht over geheel Plein Zuid.

Mijn baan is heel gevarieerd, vaak ook chaotisch maar wel erg leuk. Toen Wim

Jansen mij toch wel zeer dwingend verzocht een week te omschrijven, heb ik de

enige week die qua tijd nog beschikbaar was vóór de deadline, beschreven. Dit

blijkt er een te zijn met veel inval /telefoon met bijbehorende ad.hoc zaken.

Ouderschap sverlof, waar moet je op letten?

ACCENT heeft regelmatig te maken

met aanvragen voor ouderschapsverlof.

Omdat de “spelregels” met betrekking

tot dit onderwerp ingewikkelder zijn

dan ze misschien op het eerste gezicht

lijken, zet ik ze in dit artikel op een rij.

Ouderschapsverlof is imperatief.

Dat betekent dat een werkgever een

werknemer die voldoet aan de voorwaarden

dat verlof niet mag weigeren.

Deze voorwaarden zijn:

• De werknemer moet bij de ingang van

het ouderschapsverlof tenminste 12

maanden onafgebroken in dienst zijn.

• Het kind waarvoor verlof wordt

opgenomen moet op hetzelfde adres

wonen als de werknemer die het verlof

aanvraagt.

• De aanvrager moet duurzaam de

verzorging en opvoeding van het kind

op zich genomen hebben.

Een werknemer die ouderschapsverlof wil

opnemen, moet dat tenminste 8 weken

voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk

aangeven onder vermelding van:

• Voor welk kind het verlof wordt

gevraagd;

• De ingangs- en einddatum;

• Het aantal verlofuren per week;

• Hoe de spreiding van het verlof over

de week is;

• Bewijsstuk van de geboorte van het

kind zoals een uittreksel uit de

Gemeentelijke Basis Administratie

waaruit blijkt dat het kind daadwerkelijk

is ingeschreven

ACCENT werkt hiervoor met het formulier

“ouderschapsverlof”. Op dit formulier

worden bovenstaande gegevens ingevuld.

Bij de aanvraag voegt de werknemer een

geboortekaartje van het kind waarvoor

het verlof wordt aangevraagd als

“bewijsstuk” toe.

De werkgever meldt uiterlijk 4 weken

nadat de aanvraag is ingediend, of hij

instemt met het verzoek. Als aan de

voorwaarden is voldaan, zal de beslissing

altijd positief zijn. Wel kan de werkgever na

overleg met de aanvrager op basis van

gewichtige redenen besluiten om de wijze

waarop het verlof wordt opgenomen aan

te passen.

De werknemer moet het ouderschapsverlof

in beginsel opnemen binnen een

aaneengesloten periode van een jaar,

maar de werkgever kan op verzoek van de

werknemer besluiten de spreiding over

een langere periode toe te staan. Het

verlof kan uiterlijk worden opgenomen tot

de dag waarop het betreff ende kind 8 jaar

wordt.

Is een aanvraag ingediend en/of is het

verlof al ingegaan, dan kan de aanvrager

op grond van onvoorziene omstandigheden

vragen het verlof te stoppen.

De werkgever moet hiermee instemmen

tenzij er gewichtige omstandigheden zijn

die dat belemmeren. Dat is het geval als

er verplichtingen zijn aangegaan met

betrekking tot de vervanging, die niet

tussentijds kunnen worden beëindigd.

Dient de werknemer het verzoek tot

onderbreking in als al daadwerkelijk

gestart is met het opnemen van het verlof,

dan vervalt het recht op de rest van het

verlof, tenzij ziekte of zwangerschapsverlof

de onderbreking veroorzaakt.

Het ouderschapsverlof bestaat uit 2 delen:

• Betaald ouderschapsverlof

• Onbetaald ouderschapsverlof

In de verdere beschrijving ga ik uit van een

volledige baan. Voor werknemers met een

parttime baan gelden de vermelde

getallen naar rato van de werktijdfactor.

BETAALD VERLOF

De werknemer kan maximaal 415 uur

betaald verlof opnemen. Voor werknemers

met lestaken geldt daarbij dat het verlof

uit 415 x 930/1659 = 233 lesgebonden

uren bestaat. Over de uren betaald verlof

krijgt de werknemer 55% salaris doorbetaald.

In de vakanties behoeft geen

verlof te worden opgenomen.

Voor de salariskorting wordt eerst

berekend hoe hoog de totale korting is.

Vervolgens wordt het kortingsbedrag

verdeeld over het aantal maanden waarin

het verlof wordt opgenomen. Op het

formulier ouderschapsverlof wordt het

kortingspercentage automatisch berekend.

Daardoor lijkt het erop dat de

opname van het verlof doorloopt in de

vakanties. Dat is echter niet zo.

Een werk nemer die in april start met

betaald ouderschapsverlof en dat wil laten

doorlopen tot eind oktober, zal op zijn

salarisstrook in juli en augustus dezelfde

korting wegens ouderschapsverlof zien als

in de overige maanden, terwijl hij in die

maanden geen verlof opneemt vanwege

de zomervakantie. Doordat de totale

periode waarin het verlof wordt opgenomen

langer wordt, wordt de korting

per maand lager.

Terugbetalen

In bepaalde situaties moet (een deel van)

het doorbetaalde salaris worden terugbetaald.

Dit is het geval als:

• De werknemer binnen een jaar na

afl oop van het ouderschapsverlof

ontslag neemt. In dat geval moet over

alle opgenomen uren het doorbetaalde

salaris worden terugbetaald.

• De werknemer binnen 6 maanden na

afl oop van het ouderschapsverlof de

omvang van de betrekking vermindert.

In die situatie wordt berekend op

hoeveel uren betaald verlof deze

werknemer recht zou hebben gehad

bij de aangepaste werktijdfactor. Over

de meerdere uren genoten verlof moet

het salaris worden terugbetaald.

N.b. deze bepalingen gelden niet als de

werknemer na het (deeltijd)ontslag

10 4

5

aansluitend een baan aanvaardt bij een

andere, door de overheid bekostigde

onderwijswerkgever.

Met name de tweede situatie komt nogal

eens voor. Werknemers die van plan zijn na

afl oop van het ouderschapsverlof minder te

gaan werken, doen er verstandig aan

voorafgaand aan het opnemen van het

verlof te bepalen hoeveel ze na afl oop van

het verlof willen blijven werken. Het aantal

uren ouderschapsverlof kan dan op de

nieuwe werktijdfactor worden afgestemd.

Onbetaald verlof

Naast het betaald ouderschapsverlof heeft

de werknemer die aan de voorwaarden

voldoet recht op 580 uren onbetaald

verlof. Voor werknemers met lestaken

geldt daarbij dat het onbetaald verlof uit

580 x 930/1659 = 325 lesgebonden uren

bestaat.

Wanneer sprake is van een meerling of

adoptie van meerdere kinderen, geldt voor

het tweede (en eventueel volgende)

kind(eren) een maximum van 415 uur

onbetaald verlof. Bovendien is het zo dat

iemand die wel de daadwerkelijke

verzorging van een meerling op zich heeft

genomen maar niet de natuurlijke ouder

van deze kinderen is of deze kinderen

daadwerkelijk heeft geadopteerd, slechts

recht heeft op onbetaald verlof voor één

kind.

Bij vragen over ouderschapsverlof kunt u

contact opnemen met ondergetekende,

indien mogelijk per e-mail op het

volgende e-mailadres

h.nienhuis@accentscholengroep.nl

Harry Nienhuis


Leiderschap

onder druk

Dat was het thema van de studieochtend

die plaats vond op

donderdag 14 april in het Kulturhuus in

Lintelo voor directeuren en stafl eden van

de Accentscholengroep. De bekende

Vlaamse professor doctor Guido

Uyttenbrouck gaf een bijzonder boeiend

college over het voelen van werkdruk dat

door velen ervaren wordt en hoe daar het

beste mee omgegaan kan worden.

Uyttenbrouck is hoogleraar Sociale en

Communicatieve Wetenschappen aan de

universiteit van Gent. In België geniet hij

een behoorlijke faam over hoe managers

en directeuren kunnen omgaan met

werkdruk en stress. Het werd niet een

droge opsomming van mogelijkheden en

adviezen, maar een bijzonder boeiende

interactieve studiebijeenkomst. Ondanks

het serieuze onderwerp kon er ook

gelachen worden , want Uyttenbrouck

bleek een zeer humorvolle persoon te zijn

die er in slaagde de aanwezigen ook een

paar ontspannende momenten te

bezorgen. Kant en klare oplossingen

werden door hem niet aangedragen,

maar wel veel mogelijkheden en adviezen

om in de praktijk van alledag toe te

passen.

Al met al kon er terugzien worden op

een geslaagde ochtend.

Bijzondere

ACCENT-gebeurtenis in Ulft

De twee oude dametjes die niets

vermoedend op hun rondleiding

door de Dru Cultuurfabriek in Ulft de

‘Conferentiezaal’ binnen liepen, waar

juist op dat moment prof. Luc Stevens

zijn betoog hield, zullen er totaal

geen notie van hebben gehad welk

een belangrijke bijeenkomst er op dat

moment plaats vond.

Onder het motto “Goed voor elkaar”

vond daar op 20 april j.l. namelijk een

belangrijke en tegelijkertijd ook

feestelijke happening plaats voor

directeuren en intern begeleiders van

ACCENT. “Kick-off Passend Onderwijs

en de ACCENT organisatie structuur”

stond er op de uitnodiging voor deze

bijeenkomst.

Enkele jaren geleden heeft ACCENT de

samenwerking met de

schoolbegeleidings dienst IJsselgroep

beëindigd en werd er gestart met

een eigen Orthopedagogische

Dienst. Het besluit om een eigen OPD

te starten bleek een succes en heeft

er mede toe geleid dat ACCENT zich

nog meer is gaan richten op een

eigen beleid ten aanzien van het

onderwijs in het alge meen en de zorg

voor leerlingen in het bijzonder.

PASSEND ONDERWIJSPLAN

Peter Putman, voorzitter van het

College van Bestuur, opende deze

bijzondere bijeenkomst en maakte

offi cieel bekend dat ACCENT per 1

augustus 2011 uittreedt uit het swv

Brevoordt en een eigen

samenwerkingsverband zal beginnen.

“ACCENT is het

samenwerkingsverband en het

samenwerkingsverband is ACCENT.

Daar hoort een zorgplan bij”, zo sprak

de voorzitter van het College van

Bestuur.

Peter Putman hield de aanwezigen

voor dat de naam ‘zorgplan’ in feite

niet goed is. In de toekomst zo stelde

hij, is het beter om te spreken van een

‘Passend Onder wijsplan’. Het eerste

exemplaar toonde hij vol trots en onder

applaus aan de aanwezigen.

Daarna overhandigde hij het eerste

zorgplan aan Hennie van Schilt, die – zo

deelde Peter Putman mee – een dag

eerder was benoemd als Directeur

Onderwijs. Met deze mededeling ontlokte

hij bij directeuren en intern begeleiders

een spontaan applaus. Hennie van Schilt,

nu nog directeur van nieuwHessen, zal per

1 augustus a.s. in haar nieuwe functie

werkzaam zijn.

Door het aanstellen van een Directeur

Onderwijs wordt er ten aanzien van het

onderwijskundig beleid van ACCENT een

belangrijke stap gezet in de richting van

verdergaande onderwijskundige ontwikkelingen.

Voor deze “Kick-off ” waren twee sprekers

uitgenodigd. Henk Keesenberg, o.a.

coördinator passend onderwijs, hield een

boeiende toespraak met als thema

“De toekomst van Passend Onderwijs

gefocust op ACCENT”.

Prof. Luc Stevens - bevlogen als altijd - gaf

zijn lezing als titel mee “Goed voor elkaar”,

de relatie leerling-leerkracht”.

Stevens benadrukte nog eens dat het

centraal stellen van de leerkracht nog

belangrijker is dan het centraal stellen van

het kind. Het draait om de leerkracht.

Of deze bijeenkomst de geschiedenis zal

ingaan als “historisch” moet de toekomst

uitwijzen. Voor de aanwezigen was het in

elk geval reden genoeg om deze gedenkwaardige

middag op passende wijze af te

sluiten met een drankje en een hap(je).

Na een slopende ziekte is op 12 maart 2011 Jacco Driezen overleden. Jacco werkte

als pooler op nagenoeg alle scholen van ACCENT. Ik heb hem leren kennen als een

betrouwbare en betrokken leerkracht en een bijzonder mens.

Jacco startte zijn onderwijsloopbaan bij onze organisatie in 2002 als invaller op

basisschool De Broekhof. In zijn toenmalige sollicitatiebrief schreef hij dat hij werkte

op een basisschool in Woerden, maar naar een baan zocht in de Achterhoek, omdat zijn

vrouw in Doetinchem woonde.

Vanaf 2002 ontpopte Jacco zich als een breed inzetbare pooler, werkzaam op alle scholen

van ACCENT. Hij kon genieten van zijn werk en herhaaldelijk kwam hij langs het

bestuursbureau om even een praatje te maken. Jacco had wat met kinderen en samen

met zijn vrouw Karin had hij een grote kinderwens. Toen het krijgen van eigen kinderen

niet ging bleef de kinderwens bestaan. Groot was dan ook zijn vreugde toen hij te horen

kreeg in aanmerking te komen voor adoptiekinderen. Op 18 september 2009 mochten

hij en zijn vrouw Karin 3 kinderen, Michel, Angel en Delphin in hun armen sluiten.

Jacco nam ouderschapsverlof op en genoot van zijn 3 kinderen.

Begin 2010 meldde Jacco zich ziek. Later bleek dat het ging om een niet te behandelen

vorm van kanker. Ondanks zijn ziekte bleef hij betrokken bij onze organisatie.

Regelmatig kwam hij langs bij “zijn scholen”, de Koningin Wilhelminaschool in Varsseveld

en De Triangel in Aalten. Daarnaast praatte hij graag even bij op het bestuursbureau

onder het genot van een kopje koffi e. Je hoorde Jacco nooit klagen. Tot het laatst gaf hij

aan te genieten van zijn kinderen en wat voor hem nog mogelijk was. Het was net of hij

juist tijdens zijn ziekte energie aan anderen gaf.

Op vrijdag 18 maart is Jacco herdacht in de Ontmoetingskerk in Doetinchem. Het is

merkwaardig dat je iemand nog beter leert kennen tijdens een herdenkingsdienst. Naast

zijn werk als groepsleerkracht trainde Jacco een jeugdvoetbalelftal en speelde hij graag

gitaar. Hij zong voor zijn kinderen en leerde hen liedjes.

Tijdens zijn lievelingslied “You’ll never walk alone” van Gerry en de Pacemakers werd Jacco

de kerk uitgedragen op weg naar zijn laatste rustplaats. Hij had zelf een vrije vertaling van

dit lied gemaakt:

Als je door een storm gaat,

Houd dan je hoofd omhoog.

En wees niet bang voor de duisternis.

Aan het eind van de storm

is er een gouden hemel

en de zoet zilveren zang

van de leeuwerik.

Ga verder, door de wind

Ga verder, door de regen.

Ook als zijn je dromen uiteengespat.

Ga verder, ga verder,

met hoop in je hart.

En je zult nooit alleen gaan.

Je zult nooit alleen gaan.

Ga verder, ga verder,

met hoop in je hart.

En je zult nooit alleen gaan.

Je zult nooit alleen gaan.

Harry Nienhuis

6

7

IM MEMORIAM

JACCO DRIEZEN


ACCENT zet vervolgstap

Passend Onderwijs

ACCENT heeft de keuze gemaakt om een Directeur Onderwijs

te benoemen per 1 augustus 2011. De Directeur Onderwijs

wordt verantwoordelijk voor het Onderwijs Zorg Centrum en

voor de kwaliteit van het onderwijs.

Hennie van Schilt

vanaf 1 augustus

Directeur Onderwijs

8

De orthopedagogische dienst, het

samenwerkingsverband ACCENT

en de ACCENT Academie vormen

samen het Onderwijs Zorg Centrum.

Het Onderwijs Zorg Centrum is

steunend voor de scholen van ACCENT

en werkt zo veel mogelijk vraaggestuurd.

De orthopedagogische

dienst voert haar werkzaamheden

inmiddels voor het derde jaar uit. Vanaf

1 augustus vormt ACCENT een eigen

samenwerkingsverband. Een

onderscheid tussen ACCENT en het

samenwerkingsverband wordt niet

meer gemaakt. Het scholings- en ondersteuningsaanbod voor de

medewerkers van ACCENT en voor de ouders van de kinderen die

een ACCENT-school bezoeken, kan worden gezien als de opmaat

naar de ACCENT Academie. Het aanbod draagt ertoe bij de

zorgbreedte op de scholen te verruimen. Het richt zich op de

leerkrachten en de onderwijsassistenten die dagelijks met kinderen

werken.

Zij verdienen de steun die nodig is om kinderen goed onderwijs te

bieden. Verder kan er vanaf augustus 2011 door leerkrachten

gebruik gemaakt worden van collegiale intensieve ondersteuning,

de zogenaamde CIO. Daar waar handelingsverlegenheid van de

leerkracht dreigt, wordt een collega ingeschakeld die kort en

intensief komt begeleiden. Op deze wijze kunnen we binnen

ACCENT van elkaar en met elkaar leren. Door de inzet van de

medewerkers in de school en natuurlijk in samenspraak met de

ouders wordt Passend Onderwijs werkelijkheid.

Het zorgplan van ACCENT “Goed voor elkaar” geeft de ambities van

ACCENT zorgvuldig weer. De betekenis van deze ambities is helder:

“Zo veel mogelijk kinderen succesvol op een ACCENT-school.”

Dit betekent een uitdaging voor de medewerkers van ACCENT en

het geeft de maatschappelijke opdracht aan. Op de scholen van

ACCENT is veel mogelijk. De wens om onderwijs zo dichtbij

mogelijk en zo gewoon mogelijk vorm te geven is jaren geleden

uitgesproken en wordt op de scholen zoveel mogelijk uitgevoerd.

De focus op de opbrengsten van het onderwijs is daarbij van groot

belang. Scholen maken inzichtelijk wat kinderen leren op

didactisch- en sociaal emotioneel gebied en maken dit schoolbreed

onderwerp van gesprek. Heldere doelen worden voor het kind,

voor de groep en voor de school gesteld. De leerkrachten

verwachten veel van het onderwijs dat ze geven. Waardevol werk

wordt verricht. De basisscholen van ACCENT zijn op weg naar de

brede zorgschool. De speciale basisschool nieuwHessen is daarbij

complementair. Een goede basis om samen Passend Onderwijs

vorm te kunnen geven.

Maranathaschool Varsseveld. Op 22 maart jl.

werd aan de dames Gerrie en Minie Jolink, voormalige

leerkrachten aan de Chr. Nationale School te Varsseveld,

de huidige Maranathaschool, postuum de Yad Vashem

erkenning uitgereikt. Een afgevaardige van de Israëlische

ambassade reikte de oorkonde en de daarbij behorende

onderscheiding uit aan een achterneef van de dames

Jolink, de heer Boomkamp. De heer Boomkamp was in

de jaren vijftig leerkracht aan de Chr. School in

Breedenbroek, later ’t Migchelbrink. Deze school maakte

tot 1992 deel uit van de Vereniging voor Christelijk

Onderwijs Dinxperlo.

Aan de ceremonie rond de uitreiking van de onderscheiding

werd meegewerkt door leerlingen uit groep 6,

7 en 8 van de Maranathaschool. De leerlingen droegen

door hen zelf gemaakte gedichten voor. Heel bijzonder

om hierbij aanwezig te mogen zijn. In de weken

voorafgaand aan deze uitreiking heeft dhr. J.Levy een

aantal gastlessen verzorgd in de groepen 5 t/m 8 over

zijn ervaringen als Joodse onderduiker. Dhr. Levy is

voorzitter van de Nederlandse stichting van Yad Vashem.

Theo Rutgers

Yad Vashem

erkenning

voor

Dames Jolink

Bouwen aan een ‘brede’ toekomst

ACCENT bouwt aan de toekomst. Op meerdere plaatsen wordt hard gewerkt aan de verbetering van de huisvesting. En dan

niet alleen voor 4 tot 12 jarigen tijdens de lesuren, maar ook voor kinderopvang in zo breed mogelijke vorm voor de

categorie 0-12 jaar. Deze aanvullende diensten vullen we niet zelf in, maar worden uitgevoerd door gespecialiseerde

partners. De gemaakte plannen en de uitvoering daarvan willen we de komende tijd via “Accentueel’ volgen.

“DE BOSMARK” DINXPERLO

De Bosmark is de aanduiding voor de

fusieschool van CBS ’t Welink en de

ds. Van Dijkschool. Samen met kinderopvang

organisatie Zonnekinderen wordt

een brede schoolconcept uitgewerkt. In de

afgelopen periode zijn er fl inke stappen

gezet in de goede richting. Contracten zijn

getekend, vergunningen verleend en de

bestekken zijn klaar. Er kan dus gebouwd

worden. Daarvoor is het natuurlijk eerst

noodzakelijk dat het oude gebouw van

’t Welink wordt gesloopt.

5 april was de laatste lesdag in het oude

gebouw. Met een feestelijk programma

werd afscheid genomen, waarna alle

leerlingen in optocht naar de tijdelijke

huisvesting trokken. Deze is gevonden in

het oude gebouw van OBS de Wegwijzer in

het centrum van Dinxperlo. De verhuizing

verliep prima. Op 15 april was het voor een

ieder mogelijk om afscheid te nemen van

’t Welink. Tijdens een gezellige inloop was

het een weerzien van oude bekenden.

Oud-leerlingen, ouders, oud-leerkrachten

en andere belangstellenden haalden

herinneringen op en namen op hun eigen

wijze afscheid van het gebouw. Het geheel

werd live uitgezonden op radio Gelre FM,

waarbij de leerkrachten als gastpresentator

optraden. Met een afsluitend stuk vuurwerk

en een harde knal was het lot van het

gebouw bezegeld. Op 18 april startte

sloopbedrijf Prinsen met de ontmanteling

van het gebouw. In een maand tijd is het

gelukt om van de Welink-driehoek een

mooie kale vlakte te maken. Met dank aan

de gemeente Aalten! Op dit moment is

DE BOSMARK

bouwbedrijf Klomps gestart met de eerste

voorbereidende werkzaamheden. Volgens

planning zal de oplevering van De Bosmark

in juli 2012 plaatsvinden.

BROEKHOFSCHOOL / GROEN VAN

PRINSTERERSCHOOL AALTEN

In de vorige editie hebben we aandacht

geschonken aan de brede school Broekhof,

waar samen met ‘Bambi’ een brede school

wordt uitgewerkt. De Groen van

Prinstererschool krijgt een uitbreiding met

2 lokalen, deels ter compensatie van de

ruimte die voor het kindercentrum bij de

Broekhof aan het onderwijs is onttrokken.

Beide lokalen krijgen een eigen ingang,

maar zijn ook vanuit het huidige gebouw

bereikbaar.

Ook is er een ruime hal gecreëerd waar

werkplekken worden gemaakt. De nieuwbouw

vindt plaats op een deel van het

kleuterplein. Gelukkig kon het plein aan de

voorkant worden uitgebreid, waardoor de

kleuters voldoende speelruimte overhouden.

De bouw vordert gestaag; eind juni 2011

vindt de oplevering plaats. Met ingang van

het nieuwe schooljaar gaat een lang

gekoesterde wens in vervulling: we kunnen

starten met alle groepen onder één dak!

BREDE SCHOOL VARSSEVELD

Het fusieproces tussen de Kon. Wilhelminaschool

en de Maranathaschool is in volle

gang. Voor de nieuwe organisatie zal op de

locatie van de Maranathaschool een

nieuwe brede school worden gebouwd.

Het basisconcept is hetzelfde als voor

De Bosmark: 2 ACCENT-scholen fuseren en

vormen samen met het kindercentrum

“Zonnekinderen” een brede school.

De architect is met het ontwerp al in een

vergevorderd stadium. De aanbesteding is

in het najaar 2011 gepland.

Naar verwachting wordt rond januari 2012

de oude Maranathaschool gesloopt,

waarna de nieuwbouw kan worden gestart.

We hopen het nieuwe gebouw begin

schooljaar 2013/2014 in gebruik te kunnen

nemen.

KON. WILHELMINASCHOOL

WINTERSWIJK

Ook hier is het de bedoeling om op het

schoolterrein een nieuwe voorziening voor

kinderopvang en buitenschoolse opvang te

bouwen. Via ‘de Woonplaats’ en ‘Stichting

Welzijn Winterswijk’ worden binnenkort de

aanvullende voorzieningen gerealiseerd.

Deze uitbreiding loopt samen op met een

aanpassing en uitbreiding van het schoolgebouw.

PWA-SCHOOL WINTERSWIJK

Na vele moeizame jaren in het project

Winterswijk-Oost worden nu dan toch de

contouren zichtbaar van een brede

schoolconcept waarin OBS de Kolibri,

Stichting Welzijn Winterswijk en onze

PWA-school worden gehuisvest op één

locatie. Hier is nog veel werk te doen

voordat we plaatjes kunnen laten zien.

Wordt vervolgd…….

9


Verslag van de Directeuren 2-daagse van de ACCENT Scholengroep op 24 en 25 maart 2011 te Duiven

ACCENT: Scholen met een verhaal!

Verhalen als cultuuroverdrachtelijk medium!

Het is belangrijk om een goed

motiverend onderwerp te bedenken

voor een Directeuren 2-daagse. Pakkend

was de titel voor 2011. Elke school heeft

zijn verhaal. Verhalen gaan altijd over

feiten, over verleden, heden en toekomst,

maar vooral over emoties en beleving.

Bewijs daarvoor is dat er in Nederland

geen basisschool gelijk is aan een andere.

Als werknemer in het basisonderwijs

weet u dat wel. Scholen hebben een

eigen cultuur, geschiedenis en toekomstperspectief;

dat maakt ze zo eigen en

herkenbaar, ook binnen ACCENT. Daarom

is het zeer vindingrijk om het werken op

een ACCENT-school eens uit een andere

invalshoek te bekijken. Directeuren zijn

als het goed is de smaakmakers van de

school waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Directeuren wegzenden op een 2-daagse

met de opdracht om te werken aan het

verhaal van hun eigen school, dwingt ze

om na te denken welke elementen

daarbij een rol spelen.

IK-centraal, DE ANDER-centraal en

ANDEREN SAMEN-centraal was de

leidraad voor de inleiders, Ruud de Sain

en zijn collega Carine Hulscher. Het mag

duidelijk zijn dat op een ACCENT

Directeuren 2-daagse de rol van de

directeur centraal staat en dat het College

van Bestuur er alles aan gelegen is om op

zinvolle wijze invulling te geven aan zijn

visie op het geven van onderwijs en hoe

de scholen en zij die daar weken er dan

uitzien.

De voorzitter van het College van Bestuur,

Peter Putman heeft dat samen met de

stafmedewerkers en directeuren als volgt

onder woorden gebracht:

10

DIRECTEUREN 2-DAAGSE 2011

De Kwaliteitsimpuls 1-zorgroute geeft aan

dat gedurende de looptijd van de

kwaliteitsimpuls (2010-2014) iedere

Directeuren 2-daagse in het teken zal

staan van ontwikkelmanagement en de

1-zorgroute met als doel de competenties

(motiveren, begeleiden, borgen,

controleren en de visie kunnen uitdragen)

van de directeuren te versterken.

Aandacht wordt gevraagd voor de

onderdelen interactie, reflectie en

competent zijn in de rol van schooldirecteur.

Schooldirecteuren dienen meer

zicht te krijgen op de leerkrachtfactor, op

de internbegeleiderfactor en op de eigen

invloedfactor. Directeuren dienen hand -

vatten te krijgen om genoemde factoren

positief te beïnvloeden.

ONTWIKKELMANAGEMENT

• Hoe overtuig ik als directeur de

medewerkers in de school van de

noodzaak van (verander)processen?

Op welke wijze kan ik zorgen voor een

inspirerende visie voortkomend uit

een gezamenlijk, resultaatgerichte

doelstelling?

• Hoe kan ik ervoor zorgen dat medewerkers

eigenaar van dat proces

worden en vanuit eigen bevlogenheid

invloed willen uitoefenen op die

verandering?

• Op welke wijze kan ik de medewerkers

stimuleren om te reflecteren

op de eigen invloed?

• Op welke wijze kan ik medewerkers

aanspreken op het eigenaarschap?

• Op welke wijze maak ik de resultaten

inzichtelijk voor de medewerkers?

• Hoe herken ik de ondersteuningsbehoefte

van de medewerkers?

Op de 1e dag was meteen duidelijk, dat

een verhaal inzicht verschaft over een

onderwerp. Iedere deelnemer kreeg een

parabel, dat iets duidelijk maakte over

een bepaald thema. Iedere deelnemer

mocht op ieder moment van de dag,

ongeacht de activiteit inbreken om zijn of

haar verhaal te vertellen c.q. voor te lezen

en daarbij aan te sluiten op het verhaal

van de inleider. Bijzonder verrassend was

hoe boeiend het kan zijn om op die

manier ieder lid van de groep interactie

te laten plegen op elkaar, de inleiders en

op het thema.

Verhalen zijn van oudsher de cultuurdragers.

Lang voordat er digiborden

waren, vertelden meesters en juffen hun

verhalen aan kinderen om ze iets te leren

over zichzelf , over de geschiedenis over

het geloof of ……vult u zelf maar in.

Schoolplaten waren daarbij prachtige

middelen om het verhaal ook nog

zichtbaar te maken voor kinderen.

Later werden de platen dia’s en nog later

het digibord. Blijft overeind dat welke

visualisering je ook gebruikt, het gaat om

het verhaal. Onze taalcultuur is rijk aan

volksverhalen in al haar vormen. Voor een

meer wetenschappelijke benadering,

nodig ik u uit om eens te googelen op

onderstaande itemregel.

kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/32435volksverhalen-mythe-legende-sagesaga...fabel.html

De dag verloopt vervolgens op een

bijzonder boeiende wijze in de wetenschap,

dat er aan het eind van de dag een

man is uitgenodigd, die van verhalen

vertellen zijn beroep heeft gemaakt. Zijn

naam, Platenkamp, doet vermoeden dat

hij voorbeeldig is om invulling te geven

aan welke vorm dan ook van beeldend

vertellen. Echter zijn verhaal ging met

hem aan de haal. Zelfs een redding van

één van de directeuren kon niet verhinderen,

dat zijn optreden een stille dood

stierf na het zingen van een verhaal dat,

voor de deelnemers veel weg had van een

niet scorende inzending van het songfestival,

zoals wij dat al jaren gewend zijn.

De 2e dag ging over een organisatie model,

het MAT, dat staat voor Management

AdviesTeam. Een gortdroge thematiek,

die voor de aanwezige directeuren niet

eens een blijk van herkenning opleverde.

In vergelijking met het Platenkampverhaal

van de dag ervoor, was het

MAT-verhaal een oase van vitaal bezinnen

op de eigen schoolorganisatie. Eerlijkheid

gebiedt mij om u gerust te stellen, dat

deze MAT-ochtend geen blijvende

schadelijke gevolgen zal hebben voor de

ACCENT-scholen, omdat het professionele

niveau van de ACCENT-directeuren

dermate hoog is, dat zij hun HRM-aanpak

in school al heel lang daarvoor hebben

geïmplementeerd.

’s Middags stond het zelfsturend vermogen

van individuele schoolleiders op

het programma.

In de vorm van indoorcarting lieten

vooral de vrouwelijke collega’s zien, dat

zij hun mannetje stonden. In de top drie

op het erepodium stond een seniordirecteur

op de tweede plaats, waarmee

maar weer eens is aangetoond, dat noch

sekse, noch leeftijd ertoe doet. De strijd

was meedogenloos, de indoorlucht

verziekt door de uitlaatgassen, maar de

ambities onweerstaanbaar.

Aan de oevers van de Rijn werd de

2-daagse op betekenisvolle wijze

afgesloten met een heerlijk aspergediner

onder het genot van een prachtige kelk

wijn of anderszins.

Moegestreden, maar wel voldaan, repte

iedere deelnemer zich huiswaarts met

zijn of haar eigen verhaal. Dit was het

mijne.

Uw Ghostwriter

Mevrouw Pamper

De telefoon gaat. Ik neem op en ratel mijn riedeltje af.

“Met Marie-Louise Kemper”. hoor ik daarna. Ik slik. “Ik ben de moeder van

Antoinette uit groep 6. U kent mij wel.” En of ik haar ken! En ik niet alleen.

Leerkrachten vluchten het magazijn in als zij door de hoofdingang naar

binnenstapt. Of zijn ineens druk in de weer in de keuken. De bijnaam ‘mevrouw

Pamper’ heeft ze ten volle verdiend.

Klantvriendelijk als ik denk te zijn, antwoord ik: “Zegt u het maar”.

“Het gaat om het volgende. Vanmorgen was Antoinette een beetje ziek en heb ik

de juf gezegd dat ze haar naar huis kon sturen als het niet zo goed ging. Zelf heb

ik vrij genomen om haar dan op te vangen. Gelukkig hoefde het niet, maar na

het middageten, toen ik haar naar school stuurde, voelde Antoinetje zich toch

niet zo lekker. Ik heb de juf gebeld en gezegd dat ze haar gewoon naar huis kon

sturen als het erger werd.”

“Ja, en nu?”, zeg ik iets te kortaf, want ik heb nog meer te doen.

“Misschien is Antoinetje al naar huis gestuurd en ik moet een boodschap doen.

Nu dacht ik… kunt u even kijken of ze nog op school is?”

“Ze is nog op school”, antwoord ik, tegen mijn gewoonte in erg bits.

“O…, maar hoe weet u dat?”

“Elk kind dat de school verlaat, wordt bij mij gemeld”, lieg ik.

“O, maar… is het dan goed dat ik even mijn 06-nummer aan u geef, want stel je

voor dat ze net naar huis moet als ik bij de buurtsuper ben.”

“Ja, wat dan?”, ga ik narrig door.

“Dan staat kleine Antoinetje voor een dichte deur… en dat wil ik niet. Ze zou er

wat van kunnen krijgen.”

Ik zwijg en tel tot tien, wetende dat zelfs het tellen tot honderd niet helpt mijn

afschuw te temperen. Die moeders die als konijntjes achter hun kinderen

aantrippelen, hebben bij mij nooit vertederende en liefhebbende beelden

opgeroepen. Eerder het beeld van het telefoonnummer van het AMK.

Ik haal diep adem en hervind mijn professionele rust.

“Maakt u zich maar niet druk, ik houd alles in de gaten”, troost ik haar.

“Echt?”, vraagt ze.

“Echt”, lieg ik en snel zeg ik “tot ziens hoor”,

Ik leg neer en weet dat alle scholen met

deze overbezorgde en pamperende ouders

te maken hebben. Maar welke school

is wel eerlijk tegen ze?

column door

Chris Lindhout

11


GMR

Nieuwe leden gezocht voor de GMR

De GMR zoekt twee nieuwe leden voor de leerkrachtengeleding!

WAT HOUDT HET WERK VOOR DE GMR IN?

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Net zoals de MR een controlerende en

adviserende rol heeft naar de schoolleiding op de

school, heeft de GMR een controlerende en

adviserende rol naar het College van Bestuur,

Peter Putman. Ook de GMR kan hierbij volgens de

Wet Medezeggenschap gebruik maken van het

instemmings-, advies- en initiatiefrecht. In de raad

zijn de leerkrachten en ouders van alle scholen van

de Stichting ACCENT-scholen vertegenwoordigd

door zes leerkrachten en zes ouders. Ieder GMR-lid is

aanspreekpunt voor twee scholen. Iedere school

heeft zelf de ruimte om te bepalen hoe vaak en op

welke manier dit contact verloopt.

HOE DRUK BEN JE DAARMEE?

De GMR komt ongeveer 7 keer per jaar in zijn geheel

bijeen. Ook organiseert de GMR thema-avonden

voor alle MR-leden, waar ook schooldirecteuren,

leden van het bestuursbureau en de Raad van

Toezicht van harte welkom zijn. Op deze avonden

worden veel ervaringen van MR-werk uitgewisseld

en de onderlinge contacten verstevigd. We willen

twee keer per jaar een thema-avond organiseren

over een actueel thema.

Ieder GMR-lid levert ook een bijdrage aan twee

commissies. We hebben bijvoorbeeld een commissie

voor Financiën, Huisvesting, Personeelszaken,

Communicatie, Onderwijs en Kwaliteitsbeleid.

In deze commissies worden de stukken die binnenkomen

inhoudelijk beoordeeld en van een leeswijzer

voorzien, zodat het voor de overige GMR-leden en

ook de MR-leden via de website (twee weken voor

het te nemen besluit) begrijpelijk wordt wat de

essentie van het stuk is met een voorgestelde reactie

daarop.

HOE LEUK IS HET WERK?

Zitting hebben in de GMR is boeiend en verantwoorde

lijk werk. Je zit in een kleurrijke club met

gedreven, kundige en kritische mensen van

verschillende achtergronden en leeftijden. Je bent

vertegenwoordiger van alle leerkrachten en ouders

van de scholen van de Stichting ACCENT

12

Scholengroep. Je hebt een stem in strategische

besluiten die uitwerking hebben op alle schoolleiders,

leerkrachten en vooral ook de leerlingen van

alle scholen. Je toetst de besluiten aan het voorgenomen

beleid zoals deze in het Strategisch

Beleidsplan van de Stichting verwoord staan.

Je toetst het beleid aan ontwikkelingen die op de

scholen afkomen. Om deze taken goed uit te

kunnen voeren is het tijdig aan informatie komen

van binnen en buiten de organisatie cruciaal.

Het vertrouwen verkrijgen en versterken bij alle

partijen die een rol spelen in dit proces: de mede-

GMR-leden onderling, de achterban, de leerkrachten

en de ouders, het stichtingsbestuur en het College

van Bestuur, dat is de grootste uitdaging.

PER WANNEER EN HOE LANG?

Drie jaar geleden is de GMR in de huidige vorm

gestart. Ook wij hebben een lijst van aftreden;

na vier jaar zit het werk voor een GMR-lid erop.

Op 1 september 2008 zijn we allemaal tegelijk

gestart. We hebben toen een lijst van aftreden

gemaakt, zodat niet vier jaar later iedereen in een

keer opstapt. We zoeken per 1 september 4 nieuwe

leden. Inmiddels hebben zich al belangstellende en

capabele ouders gemeld. Nu zoeken we ook nog

twee nieuwe leerkrachten.

AANMELDINGSPROCEDURE

Wie wil? Als je interesse hebt, kun je je aanmelden

met je naam, de naam van je school en een korte

motivatie. Ook als er al een andere leerkracht of

ouder van je eigen school al in de GMR zit, kun je

solliciteren. We zoeken in eerste instantie naar

geschikte en gemotiveerde mensen. In tweede

instantie kijken we ook naar zoveel mogelijk

spreiding onder de scholen. Je kunt in de MR / GMR

worden voorgedragen mits er binnen 6 weken geen

tegenkandidaten worden aangedragen. Anders

moet er worden gestemd.

Graag reacties voor 30 juni aan het secretariaat van

de GMR: gmraccent@gmail.com.

Lilian Boonstra,

voorzitter communicatiecommissie GMR

Het einde van een

schooljaar betekent

ook altijd weer

afscheid van collega’s.

Dat is ook nu weer zo.

In de meeste gevallen

is sprake van pen sioen.

Dat betekent een

nieuwe stap in het

leven.

We hebben alle

‘vertrekkers’ de vraag

gesteld om in

maximaal 50 woorden

weer te geven:

Wat zijn je plannen

nadat je afscheid van

ACCENT hebt

genomen?

En dat blijkt voor

iedereen toch weer

anders te zijn, zoals

blijkt uit de reacties.

We zwaaien hen

hierbij uit en wensen

hen van harte veel

plezier in hun nieuwe

levensfase toe.

Hopelijk mogen ze in

goede gezondheid

nog heel lang van hun

wensen en verlangens

genieten.

Afscheid nemen

van…

…Hans Ormel bestuursbureau

Het leven na 65...

In een tekst van 50 woorden

Is nu nog goed te doen

Vanwege de beperkte bekendheid en de onbeperkte mogelijkheden.

Het je laten gebeuren

Gaat over in gebeuren

Het maatkostuum gaat over in een zelf te ontwerpen pak-dat-zit.

In 50 woorden

Gaat ordening dan chaos worden....
Berend Enserink ’t Welink

Straks….

Het is net of ik meer oog heb

voor de gewone dingen van het leven.

De pareltjes vlakbij!

De kleine verrassingen die je soms zomaar tegenkomt.

Straks heb ik daar alle tijd voor

om er nog meer van te genieten.

Saskia Talsma-Huitink CBS Barlo

Sinds oktober 2009 werk ik 1 dag per week als IB-er in Barlo. Ik combineer

deze baan met 4 dagen leerkracht/ IB-er op de Stegemanschool in Winterswijk.

Het feit dat ik betrokken ben bij verschillende scholen, besturen en taken

maakt het werk voor mij lastig te combineren. Daarom heb ik ervoor gekozen

om mijn baan in Barlo, waar ik met veel plezier heb gewerkt, op te zeggen.

Hans Evers bestuursbureau

Plannen genoeg. Naast diverse taken in- en om huis, wacht mij straks de taak

van ‘oppas-opa’. Meer tijd voor het lezen van boeken, voor fotograferen en het

bewerken van foto’s. Daarnaast blijf ik actief als lid van de tuchtcommissie van

de korfbalbond en het opleiden, begeleiden en beoordelen van

scheidsrechters.

Willeke Bonhof-Jacobs Maranathaschool

Wat ik ga doen, als ik straks niet meer voor de klas sta.

Nu, ik ga weer als vrijwilliger werken bij de VVV.

Dan heb ik mijn hobby’s: Wandelen, fietsen, tennissen en zingen bij de

“Joysingers”. Ook wil ik geregeld op reis en lekker genieten van mijn

kleinkinderen.

John Borst Kon. Wilhelminaschool Winterswijk

De eerste maanden natuurlijk wennen aan de nieuwe situatie. Gelukkig heb

ik hobby’s genoeg, zoals motorrijden, computeren, fietsen. Ik heb nu meer

tijd voor mijn kleinkinderen. En natuurlijk krijg ik thuis allerlei taken, zoals

stofzuigen, boodschappen doen enz.

Betty Ruesink-Renting De Hoeksteen Gendringen

Genieten……..

Genieten van mijn pensioen

Genieten van een wekker die niet meer om 6.15 uur afgaat

Genieten van mijn familie, speciaal mijn kleinkinderen

Genieten van dagen zonder al dat papierwerk

Genieten van vakanties buiten het seizoen

Genieten van fietsen en wandelen

Gewoon genieten van al mijn vrije tijd.

Betsie Boom-Raterink CBS ’t Welink

Herhaaldelijk wordt mij gevraagd wat ik toch met al die vrije tijd ga doen.

Het zal inderdaad wennen zijn een ander ritme te vinden, want ik werkte

graag op ‘t Welink! Maar ik hou ook van lezen, fietsen, zwemmen en tuinieren.

Ben van plan weer pianoles te nemen, te gaan quilten en aan de VU cursussen

te volgen. En ik hoop , samen met mijn man, er geregeld op uit te trekken.

13


scholennieuws

GEBOORTE

Op 28 maart is CARLIJN, dochter van

juf Nienke van der Donk en haar man Bart,

geboren. Juf Nienke werkt op de Julianaschool

in Winterswijk.

Op 24 februari is LISANNE geboren.

Lisanne is de dochter van juf Fenneke en

haar man Tristan.

Juf Fenneke werkt op alle scholen van

ACCENT en is verbonden aan de invalpool.

HUWELIJK

Miriam ten Bosch, leerkracht aan de speciale

basisschool nieuwHessen is op 29 april

getrouwd met haar Chris. Het bruidspaar staat

hier met de kinderen van de groep van

Miriam, groep D, op de foto.

14

’t Welink verhuist naar tijdelijke locatie.

Op dinsdag 5 april was het de laatste

dag dat we gebruik maakten van het

oude gebouw van ’t Welink. Voor ruim

een jaar vertrokken we naar het

voormalige gebouw van basisschool

De Wegwijzer in het centrum van

Dinxperlo. Het afscheid ging gepaard

met een laatste groepsfoto, een

geweldige mee-beleef voorstelling van

Planet Jump Rope in de sporthal, een

pannenkoekfeest en een

laawaaioptocht naar het nieuwe

tijdelijke onderkomen.

De De De Maranathaschool Maranathaschool Maranathaschool aan aan aan zet….. zet….. zet…..

Marijke van Toor was

12,5 jaar verbonden aan

de Ds. van Dijkschool.

Dat feit is gevierd met

het aanbieden van een

lunch, een bos

bloemen en een

cadeau van de collega’s.

Marijke werkt in groep

4 van de Ds. van

Dijkschool.

Het damteam van de Maranathaschool is weer een stap

verder in het landelijke damtoernooi. Het team heeft zich

gekwalificeerd voor de landelijke finale. Op 28 mei gaan ze de

strijd aan met nog 17 andere scholen uit geheel Nederland.

Nog nooit eerder is een damteam zo hoog in de competitie

doorgedrongen. Hulde aan Fleur, Eline, Tjardo, Stijn, Lena en

Brittenney (wordt vervolgd).

Een speciale en indrukwekkende

dodenherdenking met de kinderen

van de Julianaschool in Winterswijk

(vervolg van oktober 2010)

Op 4 mei beleefde Winterswijk en vooral ook de Julianaschool

een zeer bijzondere dodenherdenking.

Familieleden van de Engelse vliegeniers Innis Mobley en Andrew

Creswell die in de TweedeWereldoorlog boven Winterswijk

omkwamen, brachten een bezoek om de viering mee te maken.

Jaarlijks leggen kinderen van de school bloemen bij hun graven.

Het bezoek kwam voort uit de ontstane contacten met de families

in het afgelopen jaar.

Als eregast werden zij betrokken bij het hele gebeuren. Allereerst

woonden zij een herdenkingsdienst bij op het station, waar een

plaquette hangt ter nagedachtenis aan de deportatie van de

Joden. Kinderen van de Julianaschool legden hier een krans neer.

Vervolgens was er een herdenking op de Algemene begraafplaats,

waar de bezoekers voor het eerst bij het graf van hun dierbare

kwamen te staan: een zeer emotioneel moment.

Kinderen, ouders, gemeentebestuur en andere aanwezigen legden

bloemen neer.

Daarna was er een indrukwekkende bijeenkomst bij het gemeentehuis,

waar de burgemeester de Engelse gasten toesprak. Kinderen

van de Julianaschool legden hier bloemen neer ter nagedachtenis

aan drie Hannies: alle drie Joodse meisjes, die bij elkaar in de klas

zaten en in 1943 verdwenen om nooit meer terug te keren.

Uiteraard werd de Julianaschool bezocht en ook het Crashmuseum

in Lievelde werd aangedaan. Hier staan foto’s van de omgekomen

vliegeniers en zijn tastbare restanten van vliegtuigen te zien.

Daarnaast werd een aangrijpende film vertoond over de

luchtoorlog boven de Achterhoek.

Op 5 mei gingen we naar de plek van de crash: een weiland in het

buurtschap Huppel. Na het leggen van de bloemen en het

voorlezen van een gedicht kwamen drie oude Havard vliegtuigen,

op weg naar de 5 mei-viering in Wageningen, een eresaluut

brengen (fly-by) aan de omgekomen bemanning, waarbij een van

de vliegtuigen een “missing-man-break” uitvoerde: de lucht was

blauw, de vogels zongen en de sfeer was adembenemend.

Door dit bezoek heeft de adoptie van de graven voor de school

een diepere betekenis gekregen. Voor de families was het een

goed gevoel te weten dat hun omgekomen familieleden in

Winterswijk op een prachtige plek begraven liggen en dat zij de

aandacht krijgen die zij verdienen. Innis Mobley en Andrew

Creswell waren slechts 21 en 23 jaar oud en zij gaven hun leven

voor onze vrijheid.

Uit dankbaarheid kreeg de school een gift waar een mooi en

passend beeld voor gekocht is, zodat de herinnering aan deze

bijzondere gebeurtenissen levend blijft.

Team Julianaschool

Een romantische meester

Zoals elk jaar op

Koninginnedag kijk ik naar

de koninginneloop in het

centrum van Aalten.

Meestal lopen ofwel rennen

mijn man en zijn broer mee.

Dit jaar trekt ook mijn

oudste zoon de

hardloopschoenen aan, dus

ik vertrek met twee dochters

en schoondochter naar het

dorp. Daar staan mijn

vriendin en nichtje met haar

vriendin al paraat in de zon.

Wij zijn er klaar voor en

klappen enthousiast als

onze mannen voorbijkomen.

Wanneer Jaap Oberink voor

de tweede keer langs loopt

gilt mijn oudste dochter

ineens “Hij gaat haar ten

huwelijk vragen!” Vergeten

zijn onze mannen. Wij

klappen en roepen nog wel

maar Jaap krijgt onze volle

aandacht. Verscheen hij het

eerste rondje in een t-shirt

“Lieve Mariska”, de tweede

keer zien we hem in “wil jij”

dus daar moet een “met mij”

op volgen. En ja hoor, zo

gebeurt het.” Wat schattig!”

zwijmelen wij als dames. We

staan naast de voltallige

familie Oberink opgesteld

en bevinden ons dus in feite

op de eerste rang. Wanneer

we daarna geroep en geklap

in de verte horen weten we

dat Jaap in aantocht is. Als

hij onder luid geklap in een

“trouwen” t-shirt de bocht

om komt en op zijn Mariska

afstapt zijn de oh’s en ah’s

niet van de lucht. Ze heeft

waarschijnlijk met zoontje

Bram in de armen zo’n

romantische man niet

kunnen weerstaan want

Jaap kijkt erg gelukkig als hij

langs ons rent om zijn

laatste rondje af te maken.

Eigenlijk zijn we allemaal een beetje geraakt. Jaap, die ik al kende

toen hij nog heel klein was en bij mijn oudste zoon in de klaws zat,

vraagt nu zo origineel zijn Mariska ten huwelijk. En mijn dames, die

willen ook zo’n huwelijksaanzoek.

Joke Baten

15


stelt zich voor cbs Groen van Prinsterer Aalten

“We zijn (bijna) klaar voor de toekomst!”

Het is maandagmorgen, even na achten! Van alle kanten komen

kinderen, met of zonder begeleiding van ouders of opa`s en

oma`s, naar school fietsen, lopen, skeeleren of skaten. Op en rond de

tafeltennistafel is het een drukte van belang. Hier worden de nieuwste

voetbalplaatjes geruild en gelijk wordt er luidruchtig gepraat over AJAX,

dat de dag ervoor het kampioenschap behaalde en dit zorgt binnen de

groep voor de nodige meningsverschillen. Opvallend is dat kinderen uit

de diverse groepen deel uitmaken van het gezelschap. Jong en oud

doet zijn zegje. Verderop laat een meisje aan de vriendinnetjes van de

klas trots haar zwemdiploma B zien. Bij de poort vraagt een kleuter

enigszins verlegen een klasgenootje , om in het nieuwe vriendenboekje

van K3 een verhaaltje te schrijven.

Tussen alle kinderen door, zoeken diverse bouwvakkers een weg naar

de werkzaamheden aan een tweetal nieuwe lokalen. Kortom: het is op

deze gewone maandagmorgen één en al bedrijvigheid op het plein

van de Groen van Prinstererschool.

Met meer dan 350 kinderen, verdeeld over 13 groepen en een

enthousiast team van 28 onderwijskrachten, mag de Groen van

Prinstererschool zich rekenen tot één van de groteren van de Stichting

ACCENT Scholengroep. Op dit moment heeft de school een hoofdlocatie

en een dependance op loopafstand. Er wordt echter hard

gewerkt aan de afwerking van twee nieuwe lokalen, waardoor na de

komende zomervakantie alle klassen onder één dak zitten. Daarnaast is

ook het kleuterspeelplein vergroot en daarmee veel overzichtelijker

geworden. Een langgekoesterde wens van de school gaat daarmee in

vervulling!

Cbs Groen van Prinsterer werkt vanuit een christelijke levensvisie,

waarbij het respect voor elkaar centraal staat. De doelstelling is dan ook,

de kinderen een veilige omgeving te bieden om zich te ontplooien.

Met kwalitatief onderwijs wil de school de leerlingen voorbereiden,

om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren en een steeds

veranderende samenleving. Er wordt grote waarde gehecht aan het

“samen-leven” en “samen-werken.”

Volgend schooljaar gaat de school aan de slag met Handelingsgericht

Werken en ligt het accent, nog meer dan nu al, op de sociaal

emotionele vorming.

16

voorste rij v.l.n.r.:

Kim te Mebel, Annet Ligterink,

Rieki Roerdink, Titia Everts,

Henrieke Winkelhorst,

Astrid Kempink, Bea Egbers,

Inge Wiggers, Marleen Melis

achterste rij v.l.n.r.:

Litine den Broeder,

Arjen Smit, Jolanda Assink,

Ilona Arentsen, Ronanke

Wikkerink, Leonie Fukkink,

Sabine Wijkamp, Daniëlle

Hoevenaars, Klaas Aalderink,

Wieteke Wildenbeest, Erica

Koekkoek, Mariska Lammers,

Theo van der Werff , Henriëtte

Grevink, Hanneke van Dalen,

Rie Bongers, Jantine Wassink,

Els Knol, Irma ter Haar.

Naast het reguliere onderwijs, biedt de school de kinderen ook

ruimschoots de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op allerlei andere

terreinen. Toneelvoorstellingen, musicals, talentenjachten, sportdagen

en andere buitenschoolse activiteiten bieden de leerlingen ruimte om

zich verder te ontwikkelen. Ook maatschappelijke gebeurtenissen

worden door de school gebruikt om de kinderen kennis te laten maken

met de dingen die om hem heen gebeuren. De ene keer is dit met een

lach, de andere keer met een traan.

TRANSPARANT EN LAAGDREMPELIG

De Groen, zoals de school in de volksmond ook wel wordt genoemd,

streeft naar een open contact met ouders en verzorgers. De maandelijkse

nieuwsbrief, de schoolkrant, mailverkeer en het gewone briefje

zorgen voor de informatie-uitwisseling. Daarnaast fungeren de

Ouder vereniging (OV) en de Medezeggenschapsraad (MR) als

klankbord voor het team van de school enerzijds en de ouders

anderzijds. Zowel in de O.V. als ook in de M.R. hebben ouders zitting en

er vindt regelmatig overleg met de schooldirecteur en afgevaardigden

van het onder wijzend team plaats. Er wordt in vergaderingen op een

zeer open wijze gepraat over allerlei zaken, die zich afspelen op school.

De leuke en positieve ontwikkelingen komen ter sprake, maar er wordt

zeker ook uitgebreid stil gestaan bij situaties die juist om extra aandacht

vragen. Transparantie is hierbij het sleutelwoord en de laagdrempelige

opstelling van de school, waarbij ouders en verzorgenden de ruimte

krijgen om hun meningen en ideeën te ventileren, wordt door de O.V.-

en de M.R.-leden gestimuleerd en als zeer waardevol ervaren.

De grote betrokkenheid van de ouders en verzorgenden komt duidelijk

tot uiting bij de diverse activiteiten, die worden georganiseerd en

waarvoor altijd veel belangstelling bestaat. Niet alleen om aanwezig te

zijn, maar zeker ook om te helpen.

Ook tijdens de nieuwbouw van de school en de aanpassing en

uitbreiding van het plein deed de school weer een beroep op de

vrijwillige medewerking van de ouders en met succes. Momenteel

wordt de laatste hand gelegd aan de verbouwing.

De Groen van Prinstererschool is dan ook (bijna) klaar voor de toekomst!

Frank Roos (ouder en lid van de oudervereniging)

More magazines by this user
Similar magazines