Download onze complete folder DTS Onderdorpels (1,8 MB)

jecor.nl

Download onze complete folder DTS Onderdorpels (1,8 MB)

Inhoud

Aandachtspunten Blz. 4-7

DTS Onderdorpel Binnen draaiend Blz. 8-9

Neuten 67/90mm Binnen draaiend Blz. 10-13

Bestelformulier DTS Onderdorpel Binnen draaiend Blz. 14

DTS Onderdorpel Buiten draaiend Blz. 16-17

Neuten 67/90mm Buiten draaiend Blz. 18-19

Bestelformulier DTS Onderdorpel Buiten draaiend Blz. 20

DTS Onderdorpel Hefschuif Blz. 22-23

Neuten 67/90mm Hefschuif Blz. 24-25

Bestelformulier DTS Onderdorpel Hefschuif Blz. 26-28

copyright MB/Jecor 2011


Spouwlatten en/of reilatten verplicht

Doel van de spouwlat en reilat.

De DTS® laag reliëfdorpels hebben een uitzettingscoëfficiënt van ongeveer 2

mm/m/10ºC. De dorpels zijn vrijwel onbreekbaar en veerkrachtig. Om met deze

eigenschappen goed om te gaan en binnen bepaalde grenzen te houden, zijn

spouwlatten of reilatten verplicht en stellatten tussen of op de stijlen nodig.

Naast de spouwlat en/of reilat zal men ook op de bouw de verankeringsrichtlijnen

moeten raadplegen.

Minimaal 24 uur acclimatiseren.

In de productiehal waar de dorpels worden geproduceerd heerst een temperatuur

van 20ºC. Deze temperatuur komt nominaal ook overeen met de temperatuur

waarbij de dorpels worden gemonteerd aan de kozijnen in de timmerfabrieken.

De dorpels dienen dan ook minimaal 24 uur onder de verwerkingstemperatuur

te acclimatiseren. Controleer voorafgaand van de montage van de dorpel aan het

kozijn de maatvoering van de dorpel.

Spouwlatten altijd schroeven, reilatten altijd nagelen.

De spouwlatten moeten altijd hart-op-hart op 150 mm worden geschroefd, dus

niet nagelen of nieten! De schroefmaat is afhankelijk van de hechtlengte en van de

dikte van de gebruikte spouwlat. Alle schroeven dienen bij voorkeur schuin tegen

elkaar in geschroefd te worden (zwaluwstaartvormig). Let op dat de schroeven

niet door de dagkant steken. Een norm die vaak wordt gehanteerd is te schroeven

van dun naar dik dus van 1/3 naar 2/3.

Indien er geen ruimte is voor een spouwlat omdat bij het ontwerp hiermee geen

rekening is gehouden of om andere bouwtechnische reden niet mogelijk is, zal

men een tijdelijke reilat moeten monteren aan de dorpel. Deze reilat kan plat aan

de binnen- of buitenzijde geplaatst worden. De houtzwaarte van deze reilat moet

minimaal 25 x 67 mm zijn. De reilat mag pas worden verwijderd wanneer het

gehele kozijn is ingemetseld, verankerd en ondersteund. I.v.m. het kunnen

demonteren van de reilat is het verstandig om nagels toe te passen, schroeven

kunnen door de indraaisnelheid vastsmelten en zijn dan moeilijk te verwijderen.

Ondersteuning.

Zorg ervoor dat er een maximale ondersteuning van de dorpel plaatsvindt zodat

de dorpel niet kan doorveren of rond kan gaan staan. Als de dorpel kan doorveren

komt er extra nadelige belasting op de verbindingen.

Verankering.

Zorg er altijd voor dat er geschikte ankers geplaatst worden op maximaal h.o.h.

300 mm van elkaar en startend op 100 mm vanaf de dagkant van de eindstijl.

Zorg ook voor ankers links en rechts onder de tussenstijlaansluiting op 100 mm

van de dagmaat. Verdeel in het geval van tussenstijlen de ankers ook op maximaal

h.o.h. 300 mm.

(Maatwerk) lengtes.

Maximaal leverbare lengte van de dorpels is 6 mtr.

4 AANDACHTSPUNTEN


DTS DTS BI BI (of (of BU) BU)

dikte Dikte dorpel dorpel van 67mm 52 tot 90 mm

Breedte dorpel van 90 tot 139(164) mm

Breedte dorpel 114 - 122mm

Reilat

minimaal

25 x 67 mm

ondersteuning

met

kantplank

minimaal 50 mm

DTS DTS BI (of BI (of BU) BU)

dikte dorpel van 52 tot 90 mm

Breedte

Dikte

dorpel

dorpel

van

67mm

90 tot 139(164) mm

Breedte dorpel 114 - 122mm

ondersteuning

zonder

kantplank

Spouwlat

minimaal

34 x 64 mm

hechtlengte T-nagel

hechtlengte schroef

Reilat

minimaal

25 x 67 mm

Optionele concept3-strip tegen uitzetting en krimp bij

montage/concept3 kozijnen

De concept3-strip kan optioneel door DTS® gemonteerd worden met voldoende schroeven om de

uitzetting en krimp bij montage/concept 3 kozijnen binnen de norm te houden. Zorg voor de positie

dat deze tussen de bevestigingsboutkoppen blijft.

De concept3-strip (10 x 20 mm.) heeft nagenoeg geen uitzetting en is van een zeer sterk

vezelversterkt kunststof geproduceerd.

Naast de concept3-strip moet i.v.m. de veerkracht van de dorpel ook een reilat gemonteerd worden.

Situatie met spouwlat

Spouwlat altijd schroeven.

Bij voorkeur voorboren.

Schroeven schuin tegen elkaar in schroeven.

Let er op dat de schroef niet doorsteekt in de sponning.

Probeer de norm 1/3 - 2/3 te hanteren. Dat wil zeggen

schroef zoveel mogelijk van dun naar dik.

De lengte van de schroef is dus ook afhankelijk van

de dikte van de spouwlat die wordt gebruikt.

Situatie met reilat

Reilat altijd nagelen met bijvoorkeur T-nagels.

Nagels versprongen aanbrengen.

De reilat kan aan de binnen- of buitenzijde van de

dorpel worden aangebracht.

De lengte van de nagels is afhankelijk van de dikte van

de reilat.

Na demonteren kunnen de nagelgaten zichtbaar

blijven. U dient hier rekening mee te houden.

Binnen het KOMO-attest toegestane DTS dorpelzwaartes voor de BI, BU en HS profileringen.

Dikte dorpel breedte dorpel hechtlengte schroef / h.o.h. max hechtlengte T-nagel / h.o.h. max.

52mm


Machinaal bewerken van DTS ®

onderdorpels

Zagen

De dorpels zijn zowel machinaal als handmatig af te korten.

Aangegeven waarden zijn meest optimaal.

Zaagblad 28 tanden

Snijsnelheid 1000 meter/minuut

Tandvorm Vrijloophoek 10-30º

Spaanhoek 5-15º

Aanvoersnelheid 0,2-0,5 mm per tand

6

vrijloophoek

10˚- 30˚

Boren

In de dorpels kan men goed boren echter moet men wel tijdens het boren de krul

breken door de aanvoer telkens te onderbreken.

Aangegeven waarden zijn meest optimaal.

Snijsnelheid 30-70 meter per minuut

Boorvorm Vrijloophoek 10-12º

Spaanhoek 5-15º

Tophoek 60-90º

Aanvoersnelheid 0,2-1 mm per rondgang

Frezen

De dorpels zijn goed met de frees te bewerken.

Aangegeven waarden zijn meest optimaal.

Snijsnelheid 3000 meter/minuut

Freesvorm Vrijloophoek 15-30º

Spaanhoek 15-20º

Aanvoersnelheid 0,1-0,3 mm per mes

tophoek

60˚- 90˚

Verzinkboor

Als u de DTS® dorpel zelf wilt boren is hiervoor een speciale boor met losse

verzinker leverbaar om in één boorgang het gat voor de plug + de benodigde ruimte voor

de schroefkop te boren.

DTS Boor 14mm Art. 6464436

DTS Verzinker 25mm Art. 6464437

Voor het wegwerken van schroefgaten of voor kleine reparaties.

DTS pin 14x200 mm Art. 6464445

DTS Torxbout Art. 6464440

DTS Plug Art. 6464441

Een rechte zaagtand toepassen

spaanhoek

5˚- 15˚

snijrichting

vrijloophoek

10˚- 12˚

spaanhoek

15˚- 20˚

spaanhoek

15˚- 25˚

vrijloophoek

15˚- 30˚


Belangrijkste aandachtspunten bij toepassing van DTS® dorpels

Onderdorpels aan de bouwkundige

constructie verankeren met ankers van

voldoende sterkte en maximaal 30 cm

afstand hart-op-hart

max. 30cm h.o.h.

DTS ® dorpels verplicht afdekken

dmv dorpelsafdekkers oid

DTS® KOMO Nr 20676

Het is verplicht binnen of

buiten een stellat te monteren

in de sponning of op het

kozijn en deze pas te demonteren

ná het inmetselen

DTS® KOMO Nr 20676

DTS® KOMO Nr 20676

Opslag altijd uit de zon

en beschermen

tegen weersinvloeden

Verplichte spouwlat schroeven, of een na het

inmetselen te demonteren reilat nagelen.

Voor de hechtlengte en h.o.h. afstanden

verwijzen we naar de uitgebreide documentatie.

reilatten spouwlatten

DTS® KOMO Nr 20676

DTS® KOMO Nr 20676

DTS® KOMO Nr 20676

Gebruik altijd speciaal ontwikkelde

ondersteuningsblokjes tbv het beglazen

ivm de afwijkende profilering

Binnenbeglazing

Buitenbeglazing

Loofhout en naaldhout op één niveau mogelijk

maaiveld

N/L N/L

deur

beglazing of paneel

direct op de

DTS® dorpel

N = "naaldhout" (duurzaamheidsklasse B)

L = "loofhout" (duurzaamheidsklasse A)

N/L

Aansluiting kopse hout van de

kozijnstijl met DTS ® dichtingsslabbe

op de DTS ® neut

50 mm boven maaiveld

I.v.m. de vrijwel onbeperkte mogelijkheden van DTS ® laag-reliëfdorpels bij het gebruik in hefschuifpuien

worden deze dorpels op specificatie geproduceerd.

Tevens zijn renovatiedorpels onder de naam DTS ® ReFlex te bestellen. De DTS® onderdorpels zijn zowel

ongegrond als gegrond te leveren waardoor het op de bouw afgeschilderd kan worden.

Informeer ook eens naar de mogelijkheid DTS ® dorpels toe te passen in kunststof kozijnen.

DTS® KOMO Nr 20676

Kozijnen met DTS ® dorpels rechtop

en indien buitenopslag altijd

afdekken en minimaal 30 cm

vrij van maaiveld

Assemblage

DTS® KOMO Nr 20676

torxbit-maat T40

aanhaalmoment is ongeveer 11 Nm

belangrijker is nog dat de DTS ® dichtingsslabbe

tussen kozijnstijl en neut tot 1 mm. is aangeknepen

R

min. 30 cm

vrij van ondergrond

DTS ® dichtingsslabbe

POLITIE

KEURMERK

VEILIGR

WONEN

7


8

DTS Onderdorpel Binnen draaiend


De BI dorpelprofielen

Binnensponning

De DTS® laag reliëfdorpels BI is ontwikkeld voor toepassing in houten kozijnen met een binnensponning

op peilniveau of in houten kozijnen met een binnensponning op galerijniveau.

Binnenbeglazing rechtstreeks op de dorpel .

Het gehele DTS® dorpelsysteem is zodanig ontwikkeld dat men met behulp van de DTS® binnenbeglazingsglaslatten

rechtstreeks op de dorpel kan beglazen. Bij maatwerk bestellingen zullen deze glaslatten

op lengte worden meegeleverd. Monteren met RVS schroeven volgens KVT.

Afwateringsgaten .

In de onderdorpel van het model BI dienen afwateringsgaten te worden geboord.

Dat betekent dat er afwateringsgaten ø 10 mm van buitenaf op 20º tot in de sponning dienen te worden

geboord. Bij een balkonaansluiting kunnen deze ook van onderaf geboord worden, dus naar onderen

afwaterend.

Bevestigingsgaten t.b.v. de DTS® Torxbouten .

Bij maatwerkbestellingen worden de bevestigingsboorgaten af Jecor uitgevoerd zoals op de

tekening aangegeven. Wij leveren de neuten altijd geboord en voorzien van afdichting.

Boorgatdiepte kozijnstijl.

Bij dorpeldikte 67 mm is de boorgatdiepte stijl 75mm.

BI-Glaslat Art. 6464452

9


10

1L-I

15

84

15

67

30

54

30

22,1

10

DTS Onderdorpel Binnen draaiend

Binnensponning 51x17mm (neut 67mm)

20°

36

50

2

1

67

67

17

33.5 33.5

33.5 33.5

114

17 10 10

Doorsnede onderdorpel BI 51x17mm

51

63

2T-I

51

63

41

30

54

30

17

20X [67x114x29] Neut Links Gummi: 67mm LR67.1

10X [67x114x29] Tussenneut Gummi: 67mm T67.1

20X [67x114x29] Neut Rechts Gummi: 67mm LR67.1

2

1

17

5

45

Art. 6464400

67

33

67

17

33.5 33.5

33.5 33.5

114

51

63

29

3R-I

51

63

51

49

30

54

30

17 5

17

2

1

67

67

50

33.5 33.5

33.5 33.5

41

10

10

17

36

(neut-)contraprofiel 29

Art. 6464410 Art. 6464414 Art. 6464411

10

15

84

15


1L-I

15

84

15

30

54

30

67

10

22,1

DTS Onderdorpel Binnen draaiend

Binnensponning 51x17mm (neut 90mm)

73

2

1

20°

90

45 45

45 45

90

36

114

17 10 10

Doorsnede onderdorpel BI 51x17mm

17

51

63

2T-I

51

63

41

30

54

30

17

10X [90x114x29] Neut Gummi: Links LR90.1 90mm 10X [90x114x29] Tussenneut Gummi: T90.1 90mm 10X [90x114x29] Neut Gummi: Rechts LR90.1 90mm

2

1

17

5

45

Art. 6464400

90

56

45 45

45 45

90

114

17

29

51

63

51

49

3R-I

51

63

17 5

30

54

30

17

2

1

90

90

73

41

10

10

17

36

(neut-)contraprofiel 29

45 45

45 45

Art. 6464432 Art. 6464415 Art. 6464433

10

15

84

15

11


12

1L-I

15

84

15

67

30

54

30

24,3

10

DTS Onderdorpel Binnen draaiend

Binnensponning 57x17mm (neut 67mm)

50

30

20°

2

1

67

67

17

33.5 33.5

33.5 33.5

114

17 10 10

Doorsnede onderdorpel BI 57x17mm

57

57

2T-I

57

57

47

30

54

30

17

20X [67x114x29] Neut Links Gummi: 67mm LR67.1

10X [67x114x29] Tussenneut Gummi: 67mm T67.1

20X [67x114x29] Neut Rechts Gummi: 67mm LR67.1

2

1

67

33

67

17

5

45

Art. 6464401

17

33.5 33.5

33.5 33.5

114

57

57

29

3R-I

57

57

51

48.5

30

54

30

17 5

17

2

1

67

67

50

33.5 33.5

33.5 33.5

10

47

10

10

17

30

(neut-)contraprofiel 29

Art. 6464412 Art. 6464416 Art. 6464413

15

84

15


1L-I

15

84

15

30

54

30

10

67

DTS Onderdorpel Binnen draaiend

Binnensponning 57x17mm (neut 90mm)

24,3

73

2

1

90

45 45

45 45

90

30

20°

114

17 10 10

Doorsnede onderdorpel BI 57x17mm

17

57

57

2T-I

57

57

47

30

54

30

17

10X [90x114x29] Neut Gummi: Links LR90.1 90mm 10X [90x114x29] Tussenneut Gummi: T90.1 90mm 10X [90x114x29] Neut Gummi: Rechts LR90.1 90mm

2

1

90

56

45 45

45 45

90

17

5

45

Art. 6464401

114

17

57

57

29

51

48.5

3R-I

57

57

17 5

30

54

30

17

2

1

90

90

73

47

10

10

17

30

(neut-)contraprofiel 29

45 45

45 45

Art. 6464434 Art. 6464417 Art. 6464438

10

15

84

15

13


HOOFDSPONNING

C= 17mm

D=

kleur

BasicBlack

kozijnmerk

14

51 of 57mm*

get: Spiegel:

aantal

Naam:_____________________________

rest D

Adres:_____________________________

Woonplaats:________________________

Binnen draaiend

Telefoon:___________________________

Referentie:__________________________

maatvoering neuten (neuthoogte is standaard 30 mm) Boorgatdiepte in de stijlen: min. 75 mm

Omschrijving afkortingen

D= Deur

G= Glas

DAGMAAT= ______

LI RS

Opties:

Afwateringgaten boren* ja / nee

Sluitpot infrezen* ja / nee

Neut Links/Rechts 67 / 90mm*

VAK 1 = D/G*

1 2

TOTAALMAAT=__________

DAGMAAT= ______ DAGMAAT= ______

RI

LI TI

Neut Links/Rechts 67 / 90mm*

Tussenneut 2 67 / 90mm*

VAK 2 = D/G*

VAK 1 = D/G*

3

1 2

TOTAALMAAT=__________

DAGMAAT= ______ DAGMAAT= ______ DAGMAAT= ______

RI

TI

LI TI

Neut Links/Rechts 67 / 90mm*

Tussenneut 2 67 / 90mm*

Tussenneut 3 67 / 90mm*

VAK 3 = D/G*

VAK 2 = D/G*

VAK 1 = D/G*

4

3

1 2

TOTAALMAAT=__________

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.

Alle maten invullen in mm.

*Doorhalen wat niet van toepassing is.


16

DTS Onderdorpel Buiten draaiend


De BU en BUV dorpelprofielen

Buitensponning.

De DTS® laag reliëfdorpels BU en BUV zijn ontwikkeld voor toepassing in houten kozijnen met een

buitensponning op peilniveau of in houten kozijnen met een buitensponning op galerijniveau.

Deurdikte 38mm.

Als tocht/slijtstrip moet bij toepassing van een 38mm. dikke deur de ARP-5 van Ellen worden

gemonteerd op de dorpel in de daarvoor bestemde sponning. Deze wordt op bestelling meegeleverd.

Deurdikte 54mm.

Indien deurdikte van 54mm wordt toegepast en dit bij bestelling wordt opgegeven zal er een

BUV-inleglat worden meegeleverd op lengte. Deze zorgt voor een goede water- en tochtdichte

aansluiting met de rondgaande kaderdichtingen van de deur. De BUV-inleglat kan met RVS schroeven

worden vastgeschroefd.

Buitenbeglazing rechtstreeks op de dorpel.

Het gehele DTS® dorpelsysteem is zodanig ontwikkeld dat men met behulp van de DTS®

buitenbeglazingsglaslatten rechtstreeks op de dorpel kan beglazen. Bij maatwerk bestellingen zullen

deze glaslatten op lengte worden meegeleverd. Monteren met RVS schroeven volgens KVT.

Afwateringsgaten.

Als optie kunnen er afwateringsgaten in de dorpel worden geboord.

Bij een balkonaansluiting kunnen deze ook van onderaf geboord worden, dus naar onderen afwaterend.

Bevestigingsgaten t.b.v. de DTS® Torxbouten.

Bij maatwerkbestellingen worden de bevestigingsboorgaten af Jecor uitgevoerd zoals op de

tekening aangegeven. Wij leveren de neuten altijd geboord en voorzien van afdichting.

Boorgatdiepte kozijnstijl.

Dorpeldikte 67mm boorgatdiepte stijl 75mm.

BU-Afdeklat Art. 6464450 BU-Glaslat Art. 6464451 Elton slijtstrip Art. 6474246

17


18

1L-U

15

84

15

67

30

54

30

23,3

10

DTS Onderdorpel Buiten draaiend

Binnensponning 67x17mm (neut 67mm)

2

1

20°

67

67

57

15

Doorsnede onderdorpel BU 67x17mm

33.5 33.5

33.5 33.5

44

6

17

114

10 5 6 16

5

47

48

19

2T-U

47

48

19

30

54

30

20

52X [67x114x29] Neut Links Gummi: 67mm VL67.1

20X [67x114x29] Tussenneut Gummi: 67mm VT67.1

52X [67x114x29] Neut Rechts Gummi: 67mm VR67.1

2

1

67

67

7

8

8

44

Art. 6464405

33.5 33.5

33.5 33.5

17

6

21

6

17

114

47

48

19

29

3R-U

47

48

19

52

50.6

30

54

30

5

7 16

2

1

67

67

20

16

11

33.5 33.5

33.5 33.5

17

6

44

10

10

47

57

(neut-)contraprofiel 29

Art. 6464420 Art. 6464425 Art. 6464421

15

84

15


1L-U

15

84

15

30

54

30

10

67

23,3

DTS Onderdorpel Buiten draaiend

Binnensponning 67x17mm (neut 90mm)

2

1

90

90

20°

57

45 45

15

Doorsnede onderdorpel BU 67x17mm

45 45

67

6

17

114

10 5 6 16

5

47

48

19

2T-U

47

48

19

30

54

30

20

17

52X [90x114x29] Neut Gummi: Links VL90.1 90mm 20X [90x114x29] Tussenneut Gummi: VT90.1 90mm 52X [90x114x29] Neut Gummi: Rechts VR90.1 90mm

2

1

90

90

7

8

8

44

Art. 6464405

45 45

114

45 45

6

44

6

17

47

48

19

29

3R-U

47

48

19

52

50.6

5

7 16

30

54

30

17

2

1

20

16

11

90

90

10

47

57

(neut-)contraprofiel 29

45 45

45 45

6

67

Art. 6464430 Art. 6464435 Art. 6464431

10

15

84

15

19


HOOFDSPONNING

C= 17mm

D=

kleur

BasicBlack

kozijnmerk

20

67 mm

get: Spiegel:

aantal

Naam:_____________________________

D= 67mm rest= 47mm

Adres:_____________________________

Woonplaats:________________________

Buiten draaiend

67 mm ______

Telefoon:___________________________

Referentie:__________________________

maatvoering neuten (neuthoogte is standaard 30 mm) Boorgatdiepte in de stijlen: min. 75 mm

Omschrijving afkortingen

D= Deur

K= Kaderdeur

G= Glas

DAGMAAT= ______

LU RU

Neut Links/Rechts 67 / 90mm*

VAK 1 = D/K/G *

Opties:

Afwateringgaten boren* ja / nee

Sluitpot infrezen* ja / nee

1 2

TOTAALMAAT=__________

DAGMAAT= ______ DAGMAAT= ______

RU

LU TU

Neut Links/Rechts 67 / 90mm*

Tussenneut 2 67 / 90mm*

VAK 2 = D/K/G*

VAK 1 = D/K/G*

3

1 2

TOTAALMAAT=__________

DAGMAAT= ______ DAGMAAT= ______ DAGMAAT= ______

RU

TU

LU TU

Neut Links/Rechts 67 / 90mm*

Tussenneut 2 67 / 90mm*

Tussenneut 3 67 / 90mm*

VAK 3 = D/K/G*

VAK 2 = D/K/G*

VAK 1 = D/K/G*

4

3

1 2

TOTAALMAAT=__________

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.

Alle maten invullen in mm.

*Doorhalen wat niet van toepassing is.


22

DTS Onderdorpel Hefschuif


Het HSA dorpelprofielen voor deurdikte 56mm.

Het DTS® HSA dorpelprofiel is geschikt voor toepassing bij schuifdeuren van 56mm dik.

De tussenmaat bij de schuifdeur en de vastedeur is 10 mm.

Aluminium looprail type HSA

De HSA hefschuifpuidorpel is voorzien van een sponning in de dagkant waarin een aluminium looprail

gemonteerd kan worden. Deze looprail kan zowel in de hoge als in de lage uitvoering gemonteerd

worden.

Bevestigingsgaten t.b.v. de DTS® Torxbouten.

Bij maatwerkbestellingen worden de bevestigingsboorgaten af Jecor uitgevoerd zoals op de

tekening aangegeven. Wij leveren de neuten altijd geboord en voorzien van afdichting.

Boorgatdiepte kozijnstijl.

Dorpeldikte 67mm boorgatdiepte stijl 75mm.

Combinatie mogelijkheden (schema’s)

Onderstaand geven we een aantal combinatiemogelijkheden aan die binnen een HS dorpel mogelijk

zijn. De rail voorziening loopt over de gehele dorpel door. Invalwerk is niet mogelijk dus de sponning

voor de aluminium looprail loopt door. Uiteraard kunnen de deuren zowel DIN links als DIN rechts

uitgevoerd worden.

vaste deur schuifdeur

Schema A deur DIN links

met vaste deur

vaste deur schuifdeur schuifdeur vaste deur

Schema C deuren DIN links en DIN rechts

met vaste deur

Verdekt onderrail Art. 6406080

Vlakke onderrail Art. 6406083

23


1L-Z

15

92

15

24

30

62

30

10

2

1

DTS Onderdorpel Hefschuif Links

tbv deurdikte 56mm

76

67

33.5 33.5

33.5 33.5

67

Art. 6464453

9

9

73

42

7

3R-Z

7

42

73

30

62

30

9

9

76

67

2

1

33.5 33.5

33.5 33.5

67

10X Neut [67x122x29](+9)* vaste deur Links Gummi: 67x122mm HS100 10X [67x122x29](+9)* Neutschuifdeur Links Gummi: 67x122mm HS100 (neut-)contraprofiel (Neut-) contraprofiel 29

Art. 6464455 Art. 6464456

67

10

122

73 42

Doorsnede onderdorpel HSa 67x122mm

15

92

15

122

7

29 4 12

45 6.1

51.1

4

12

51

Art. 6464454

7

42

73


1L-Z

15

92

15

30

62

30

10

DTS Onderdorpel Hefschuif Rechts

tbv deurdikte 56mm

2

1

76

67

33.5 33.5

33.5 33.5

67

Art. 6464453

9

9

7

42

73

3R-Z

73

42

7

30

62

30

67

9

9

76

67

2

1

33.5 33.5

33.5 33.5

67

10X [67x122x29](+9)* Neutschuifdeur Rechts Gummi: 67x122mm HS100 10X [67x122x29](+9)* Neut vaste deur Rechts Gummi: 67x122mm HS100 (neut-)contraprofiel (Neut-) contraprofiel 29

10

122

73 42

Doorsnede onderdorpel HSa 67x122mm

Art. 6464457 Art. 6464458

15

92

15

122

7

29 4 12

45 6.1

51.1

4

12

51

Art. 6464454

7

42

73

25


kleur

BasicBlack

kozijnmerk

26

get:

aantal

Naam:_____________________________

DAGMAAT= ______

RS

LS

Adres:_____________________________

Woonplaats:________________________

Hefschuif

Din RS

Telefoon:___________________________

2

1

Referentie:__________________________

TOTAALMAAT=__________

maatvoering neuten (neuthoogte is standaard 30 mm) Boorgatdiepte in de stijlen: min. 75 mm

76

76

9

3R-Z

9

1L-Z

67

67

15

7

15

30

30

10

2

42

2

10

73

92

62

62

92

1

73

1

42

30

30

15

7

15

33.5 33.5

33.5 33.5

33.5 33.5

33.5 33.5

9

9

67

67

Schuifdeurrail meeleveren: Ja / Nee* Uitvoering: hoog/laag *

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.

Alle maten invullen in mm.

*Doorhalen wat niet van toepassing is.


kleur

BasicBlack

kozijnmerk

get:

aantal

Naam:_____________________________

DAGMAAT= ______

Adres:_____________________________

LS RS

Woonplaats:________________________

Hefschuif

Din LS

Telefoon:___________________________

2

1

Referentie:__________________________

TOTAALMAAT=__________

maatvoering neuten (neuthoogte is standaard 30 mm) Boorgatdiepte in de stijlen: min. 75 mm

76

76

9

3R-Z

9

1L-Z

67

67

15

7

15

vaste deur schuifdeur

30

30

10

2

42

2

10

Schema A deur DIN links

met vaste deur

73

92

62

62

92

1

73

1

42

30

30

15

7

15

33.5 33.5

33.5 33.5

33.5 33.5

33.5 33.5

9

9

67

67

Schuifdeurrail meeleveren: Ja / Nee* Uitvoering: hoog/laag *

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.

Alle maten invullen in mm.

*Doorhalen wat niet van toepassing is.

27


kleur

BasicBlack

kozijnmerk

28

get:

aantal

Naam:____________________________

DAGMAAT= ______

Adres:____________________________

LS RS

Woonplaats:_______________________

Telefoon:__________________________

Hefschuif

Din LS en Din RS

2

1

Referentie:_________________________

TOTAALMAAT=__________

maatvoering neuten (neuthoogte is standaard 30 mm) Boorgatdiepte in de stijlen: min. 75 mm

76

76

9

3R-Z

9

1L-Z

67

67

vaste deur schuifdeur schuifdeur vaste deur

15

15

30

30

10

2

2

10

Schema C deuren DIN links en DIN rechts

met vaste deur deur

73

73

92

62

62

92

1

1

42

42

30

30

15

7

7

15

33.5 33.5

33.5 33.5

33.5 33.5

33.5 33.5

9

9

67

67

Schuifdeurrail meeleveren: Ja / Nee* Uitvoering: hoog/laag *

Alle ontbrekende maten dienen ingevuld te worden.

Alle maten invullen in mm.

*Doorhalen wat niet van toepassing is.


Aantekeningen


Aantekeningen

More magazines by this user
Similar magazines