16.09.2013 Views

Boekje Overlevenden

Boekje Overlevenden

Boekje Overlevenden

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

pag. 12 pag. 1<br />

boekje turtle records<br />

Boudewijn de Groot - Voor de overlevenden<br />

CMYK<br />

(c)beeldverhaal amsterdam<br />

t: 020-6366714<br />

m: 06-54736649<br />

f: 020-6366714<br />

e: beeldver@xs4all.nl


Voor de overlevenden<br />

‘Voor de overlevenden’ was in 1966 de tweede LP die Boudewijn de Groot met<br />

tekstschrijver Lennaert Nijgh aan zijn zijde uitbracht. De aan dit album voorafgaande hits<br />

‘Een meisje van 16’ en ‘Mijnheer de President’ bleken nog maar een opmaat voor de<br />

muzikale en poëtische kracht van hun liedjes die naast artistiek ook zakelijk succes<br />

zouden opleveren. De Groot: “Vanaf ’66 tot en met ’68 was het één en al jubel. Ik stond<br />

op een hoogtepunt en kon dus gemakkelijk mijn brood verdienen als zanger. Aan de<br />

toekomst dacht ik niet.” Onder meer de magisch-realistisch getinte single ‘Het land van<br />

Maas en Waal’ maakte tevens duidelijk dat het palet van De Groot en Nijgh aanzienlijk<br />

verder reikte dan het hardnekkige, en in elk geval incomplete stempel van<br />

‘protestzanger’ waarmee De Groot sinds ‘Mijnheer de President’ was bedrukt. “In 1966 liep<br />

ik mee met de provo’s en de PSP, ik was tegen de oorlog in Vietnam, tegen alle oorlogen,<br />

geweld en onrecht, maar politiek was ik onwetend en ook niet echt geïnteresseerd.<br />

De provo-aanhang en de PSP’ers hoorden in een aantal van mijn liedjes de dingen die ze<br />

zelf ook dachten en riepen en zagen mij daarom als een soort gelijkgestemde<br />

liedjeszanger. We liepen in die dagen dus parallel door de maatschappij en het<br />

wereldgebeuren. Maar fanatiek was ik niet en theoretisch onderlegd al helemaal niet.”<br />

Als er op ‘Voor de overlevenden’ al iets van protest te vinden zou zijn, is dat eerder tegen<br />

opgelegde grenzen aan het leven voor het bereiken van de volwassenheid.<br />

De Groot: “De overlevenden zijn zij die hun puberteit en jeugd achter zich hebben<br />

gelaten en de volwassenheid binnenstappen. Als puber vind je het jong zijn één en al<br />

ellende. Je hoopt zo snel mogelijk volwassen te zijn en op eigen benen te mogen staan,<br />

zodat je de oudere generatie niet meer nodig hebt en je je niet langer hoeft te laten<br />

ringeloren door alles wat maar met gezag is bekleed (ouders, leraren, overheid).<br />

pag. 2 pag. 11<br />

boekje turtle records<br />

Boudewijn de Groot - Voor de overlevenden<br />

producer originele opname: Tony Vos<br />

engineers originele opname: ALbert Kos, Gerard Beckers & Frans Naber<br />

Re-Mastering: Harry van Dalen, Fir Suidema, Bert van der Wolf<br />

Editing: Bert van der Wolf<br />

Analoge tape operator: Joop Wesselius<br />

Locatie: Wesselius Audio bv, Roelofarendsveen<br />

Recorder: Augan OMX-24 DSD Recorder<br />

Editor: Pyramix Merging Technologies/ Compaq Proliant<br />

Kabels: Siltech<br />

Converters: dCS 904 192kHz/24 bit & DSD AD converters; dCS 954 192kHz & DSD<br />

DA converter: dCS 974 samplerate / format converter for DSD downsampling to CD layer<br />

Luidsprekers: Avalon Professional Products Mixing Monitor<br />

Versterker: Spectral DMA 150S ‘Studio Universal’<br />

Met dank aan Boudewijn de Groot en Universal Music Nederland<br />

Artwork en liner notes: Rob Becker [beeldverhaal] Amsterdam<br />

CMYK<br />

(c)beeldverhaal amsterdam<br />

t: 020-6366714<br />

m: 06-54736649<br />

f: 020-6366714<br />

e: beeldver@xs4all.nl


Deze hybride Super Audio-CD kan zowel in elke standaard CD-speler, als in een moderne SACD-speler<br />

worden afgespeeld. Hij is opgebouwd uit twee onafhankelijke lagen die beide hetzelfde<br />

muziekprogramma bevatten en ‘state of the art’ audiokwaliteit bieden. De ‘High Density’ laag is echter<br />

opgenomen met de nieuwe 'Direct Stream Digital'-technologie (DSD). Ze biedt daardoor een ongeveer<br />

vier maal hogere bandbreedte (100 kHz) met een veel betere ruimtelijke plaatsing en resolutie van het<br />

stereobeeld dan bij de standaard CD laag, en draagt bij aan een geringere vervorming van het<br />

audiosignaal. Met de 'Direct Stream Digital' technologie is het daarom voor het eerst mogelijk de<br />

volledige bandbreedte en dynamiek van de originele, analoge moederband te digitaliseren.<br />

pag. 10 pag. 3<br />

boekje turtle records<br />

Boudewijn de Groot - Voor de overlevenden<br />

CMYK<br />

(c)beeldverhaal amsterdam<br />

t: 020-6366714<br />

m: 06-54736649<br />

f: 020-6366714<br />

e: beeldver@xs4all.nl


pag. 4 pag. 9<br />

Als je die ellende hebt overleefd, kun je eindelijk beginnen aan je eigen leven.”<br />

Veel nadrukkelijker wellicht zijn een zekere nostalgie en het verbeelden van<br />

een soort van terugkijken naar, en afscheid nemen van een periode die in het<br />

verleden ligt.<br />

De Groot: “‘Voor de overlevenden’ is opgedragen aan een onbereikbaar meisje<br />

waar Lennaert halverwege de jaren zestig zijn zinnen op had gezet. De rode<br />

draad is inderdaad een balans van jeugd en jongensachtig heden. Ieder<br />

terugkijken roept herinneringen en nostalgie op, dat geldt niet alleen voor dit<br />

album. Die herinneringen zullen bij Lennaert ook totaal anders zijn dan bij mij,<br />

omdat de inhoud voor hem persoonlijker is.”<br />

Een ander nostalgisch element voor De Groot was het luisteren naar deze van<br />

de oorspronkelijke analoge mastertape gemaakte heruitgave in het nieuwe,<br />

hoogwaardige digitale SACD-formaat.<br />

“Ik moest veel sterker terugdenken aan het moment van opname bij het<br />

beluisteren van deze remaster, dan bij het beluisteren van de gewone CD. Het<br />

klonk opeens weer zoals het klonk toen we het de eerste keer afluisterden,<br />

direct na de mixage in de studio, in 1966. Dat was even een ontroerend<br />

moment.”<br />

boekje turtle records<br />

Boudewijn de Groot - Voor de overlevenden<br />

CMYK<br />

(c)beeldverhaal amsterdam<br />

t: 020-6366714<br />

m: 06-54736649<br />

f: 020-6366714<br />

e: beeldver@xs4all.nl


pag. 8 pag. 5<br />

boekje turtle records<br />

Boudewijn de Groot - Voor de overlevenden<br />

CMYK<br />

(c)beeldverhaal amsterdam<br />

t: 020-6366714<br />

m: 06-54736649<br />

f: 020-6366714<br />

e: beeldver@xs4all.nl


pag. 6 pag. 7<br />

boekje turtle records<br />

Boudewijn de Groot - Voor de overlevenden<br />

CMYK<br />

Voor de overlevenden<br />

Uitgebracht in 1966 als Decca NU 370 014 (mono), Decca NU 370 014 (stereo),<br />

Decca DU 170 014 (mono/België/afwijkende achterkant), Decca DU 170 014 (mono/België/afwijkende achterkant),<br />

Decca NU 370 014 (stereo/België), Decca DU 170.014 (op hoes: mono/België - plaat: stereo/NL),<br />

Decca 7162 003 (musicassette), Decca 77282 002 (8-track), Decca 776/183.006-Y (België).<br />

mastertape nummer: NU370014<br />

(c)beeldverhaal amsterdam<br />

t: 020-6366714<br />

m: 06-54736649<br />

f: 020-6366714<br />

e: beeldver@xs4all.nl<br />

kant A:<br />

Voor de overlevenden 3:07<br />

Lied voor een kind bang in donker 2:55<br />

De wilde jager 3:55<br />

Naast jou 3:36<br />

Testament 3:18<br />

Vrienden van vroeger 3:00<br />

kant B:<br />

Ze zijn niet meer als toen 2:56<br />

Zonder vrienden kan ik niet 1:50<br />

Het land van Maas en Waal 3:02<br />

Verdronken vlinder 2:32<br />

Beneden alle peil 3:13<br />

Ken je dat land 2:41<br />

totale speeltijd: 36:10<br />

teksten: Lennaert Nijgh, muziek: Boudewijn de Groot<br />

arrangementen: Bert Paige<br />

conductors: Bert Paige & Ger van Leeuwen<br />

(p)1966 Mercury Records B.V. The Netherlands<br />

(c)2002 Mercury Records B.V. The Netherlands

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!