16.09.2013 Views

BOM melding 4e kwartaal 2012 v3.indd - Bom Engineering

BOM melding 4e kwartaal 2012 v3.indd - Bom Engineering

BOM melding 4e kwartaal 2012 v3.indd - Bom Engineering

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>BOM</strong> MELDING<br />

Creatief denken en doen!<br />

Nieuwsbulletin uitgave november <strong>2012</strong><br />

Nieuwsbulletin uitgave februari 2011<br />

Groepsfoto <strong>BOM</strong> <strong>Engineering</strong> en aanhang voor vertrek naar Bilboa voor een geweldige “Studie” reis.<br />

Bilbao was drie dagen van <strong>BOM</strong><br />

“een fenomenale ervaring.”<br />

Itziar Calvo-Pérez - sinds jaren werkzaam bij<br />

<strong>BOM</strong> - had niets teveel gezegd, Bilbao is een<br />

prachtige stad. Het met haar hulp in elkaar<br />

getimmerde programma leidde ons langs de<br />

vele bezienswaardigheden van Bilbao, de<br />

hoofstad van de provincie Vizkaya in Baskenland,<br />

de thuishaven van Itziar. Op vrijdag 7<br />

september in alle vroegte verzameld op de<br />

parkeerplaats bij <strong>BOM</strong>. Iedereen kreeg een<br />

bodywarmer cadeau. Die hebben we verder<br />

niet nodig gehad, want het kwik zou deze<br />

dagen tegen de dertig graden tikken. In twee<br />

touringcars naar The Hague Airport alwaar<br />

ons privévliegtuig wachtte. Drie uur vertraging,<br />

geen enkel probleem. Na aankomst in<br />

ons hotel eerst opgefrist, een welkomstborrel<br />

en een presentatie ‘from steel to titanium’.<br />

Daarna trokken we op eigen gelegenheid<br />

de stad in. De eerste avond gedineerd in<br />

Yandiola, een restaurant met een geweldig<br />

uitzicht over de stad. “Een stad met circa<br />

800.000 inwoners, maar het was opvallend<br />

rustig en ik zag sowieso enkel bekenden,’<br />

reageert Charlotte Moerland lachend.<br />

Ze is zwanger, maar was wel van de partij.<br />

“Zo’n buitenkansje laat ik niet aan me<br />

voorbijgaan.” Dat is het unieke aan deze<br />

studiereis, iedereen ging mee, behoudens<br />

enkele hoogzwangere dames.<br />

enkele hoogzwangere dames. mers nodig hebben?<br />

Het Guggenheim museum is<br />

de schitterende trots van Bilbao<br />

“Ook de partners waren erbij, want dankzij<br />

een stabiel thuisfront kunnen mensen<br />

presteren,” benadrukt John <strong>Bom</strong>. De notoire<br />

stappers hebben nog tot in de kleine uurtjes<br />

de stad onveilig gemaakt, de rest ging terug<br />

naar het hotel want uitslapen stond niet in het<br />

bomvolle programmaboekje. De zaterdag in<br />

vogelvlucht: Funicular, Artxanda Viewpoint,<br />

Guggenheim Museum, Abandoibarra walking<br />

tour, per tram naar Old Quater, Pintxos route,<br />

boot naar Getxo, Algorta, Puerto Deportivo en<br />

de Hanging Bridge.<br />

’s Avonds tijdens het diner in Restaurant<br />

Arbolagaña was de prijsuitreiking van de fotorally<br />

en de drie 10-jarige jubilarissen werden<br />

in het zonnetje gezet. Marja Joosten, Arjan<br />

van Haaften en Niels Goverde ontvingen de<br />

traditionele pepermolens bij terugkomst in<br />

Nederland, want die pasten niet in de handbagage.<br />

Zondag was een reisdag, maar eerst<br />

werd er nog met onze twee vaste reisgidsen<br />

een laatste rondje stad gedaan (Bakio Beach<br />

en Fishing Point Bermeo) waarbij een enkeling<br />

een duik in zee waagde. En voor je het<br />

weet, zit je dan alweer in het vliegtuig terug<br />

naar huis, onvergetelijke herinneringen rijker<br />

en de prangende vraag of we de bodywar-<br />

mers nodig hebben?<br />

In In een een gondel gondel hangend hangend aan aan een een<br />

brug brug brug boven boven boven het het het water. water. water. SUPER! SUPER! SUPER!<br />

een gondel hangend aan een<br />

Airport.In<br />

Ons Ons privévliegtuig privévliegtuig vanuit vanuit<br />

The Hague<br />

Een spin in het straatbeeld.<br />

Bilbao, een stad vol verrassingen!<br />

BEDRIJFSMECHANISATIE<br />

SPECIAALMACHINEBOUW<br />

PRODUCTONTWIKKELING<br />

PIPING EN APPARATENBOUW<br />

RISICO-INVENTARISATIE & EVALUATIE<br />

CE-MARKERING<br />

WIST U DAT…<br />

We twee belangrijke nieuwe<br />

relaties BEDRIJFSMECHANISATIE<br />

tot onze klantenkring<br />

mogen rekenen?<br />

Bartzon SPECIAALMACHINEBOUW<br />

en Ecoscrub hebben<br />

gekozen voor <strong>BOM</strong> als<br />

kennispartner. PRODUCTONTWIKKELING<br />

Twee PIPING afstudeerders EN APPARATENBOUW -<br />

Thijs Mol en Stefan van<br />

RISICO-INVENTARISATIE Waardenburg - een & EVALUATIE contract<br />

hebben gekregen?<br />

En we hebben ons CE-MARKERING<br />

team weten te<br />

versterken met twee mechanical<br />

engineers. Jorrit Venselaar en<br />

Yordi Verbraak, welkom!<br />

Twee extra mechanical<br />

engineers?<br />

Drie, want Niels Kempen is terug<br />

van (even) weggeweest.<br />

De Sint Sint op 1 december<br />

december<br />

naar <strong>BOM</strong> komt?<br />

En op 22 december is de<br />

jaarlijkse kerstborrel.<br />

De <strong>BOM</strong>-website<br />

gerestyled is?<br />

Kijk op www.bomengineering.nl<br />

Vanaf 3 december<br />

‘dé kalender’ van 2013<br />

wordt verspreid?<br />

Voor een extra exemplaar mailt u<br />

aan bom@bomengineering.nl<br />

Enkele dames helaas niet<br />

mee konden naar Bilbao?<br />

In de volgende <strong>Bom</strong><strong>melding</strong><br />

aandacht voor de babyboom.<br />

Argos en <strong>BOM</strong> veel met<br />

elkaar delen?<br />

Het woord is aan …<br />

(z.o.z.).


<strong>BOM</strong> MELDING<br />

Creatief denken en doen!<br />

Nieuwsbulletin uitgave november <strong>2012</strong><br />

Het woord is aan Argos<br />

“Veiligheid is topprioriteit.”<br />

Bas van Bree - Argos Geertruidenberg (L) schudt de hand van Stefan Mol - <strong>BOM</strong> <strong>Engineering</strong> (R)<br />

Met de fusie tussen North Sea Group en<br />

Argos Oil - eind oktober 2011 - heeft<br />

Nederland er een grote energieleverancier<br />

bij. De krachtenbundeling maakt Argos tot<br />

één van de grootste onafhankelijke spelers in<br />

de West-Europese olie- en energiemarkt.<br />

Met een duidelijke focus op duurzame<br />

energie bedient de organisatie de gehele<br />

keten, van producent tot consument. Het<br />

zwaartepunt van de activiteiten ligt in de<br />

Benelux, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland.<br />

Buiten Europa is de organisatie onder andere<br />

vertegenwoordigd in Brazilië, Singapore en<br />

China. Argos heeft circa 850 werknemers,<br />

een gezamenlijke tankopslagcapaciteit van<br />

ruim 1,5 miljoen m³ en een jaaromzet van<br />

meer dan 10 miljard.<br />

Op de terminallocatie van Argos in Geertruidenberg<br />

houdt men zich naast (inter)<br />

nationale handel en verkoop vooral ook bezig<br />

met de opslag en distributie van minerale<br />

oliën en biobrandstoffen. Dagelijks worden<br />

er hier, zeven dagen per week en 24 uur per<br />

dag, zo’n 140 tankauto’s van verschillende<br />

maatschappijen beladen. Bas van Bree is<br />

Health Safety Environment Supervisor en<br />

moet dit alles in veilige banen leiden.<br />

Hij kent Stefan Mol van <strong>BOM</strong> al jaren, ze<br />

komen beiden uit Wouw en trappen nog<br />

regelmatig een balletje in de zaal. “Maar dat<br />

betekent niet dat je per defi nitie ook zaken<br />

met elkaar doet,” legt Bas uit. “Enkele jaren<br />

terug heb ik echter <strong>BOM</strong> ingeschakeld om<br />

onze lay-outtekeningen van de diverse locaties<br />

eenduidig te digitaliseren en het beheer<br />

te vereenvoudigen. Voor het runnen van onze<br />

business is het belangrijk dat we over actuele<br />

detailtekeningen beschikken. Op het project<br />

van toen, bouwen we feitelijk nu nog steeds<br />

verder want elke aanpassing wordt door<br />

<strong>BOM</strong> verwerkt. Proces- en mensveiligheid,<br />

dat is waar het hier om draait. Wij werken<br />

met grote hoeveelheden risicogevaarlijke<br />

goederen op een relatief klein oppervlak, dan<br />

moet je goede procedures hebben, heldere<br />

vluchtschema’s etc. <strong>BOM</strong> is een betrouwbare<br />

partner voor mij, ik kan goed sparren<br />

met Bas Korteweg en Stefan Mol is een vent<br />

die staat voor wat ie zegt.” Stefan over Bas<br />

van Bree: “Een sociale kerel met een groot<br />

verantwoordelijkheidsgevoel die recht op<br />

zijn doel af gaat. Hij zegt wat hij vindt en dat<br />

doe ik ook. Of dat typisch Wouws is, weet ik<br />

niet, maar het voorkomt dat er ruis op de lijn<br />

ontstaat.” Naast veiligheid heeft Argos duurzaamheid<br />

hoog in het vaandel staan.<br />

Er wordt ingezet op biofuels en herwinbare<br />

energie, voor het eind van dit jaar introduceert<br />

Argos de nieuwe benzinesoort BlueOne<br />

95 die deels uit water bestaat. In 2020 wil<br />

het concern 100% CO2-neutraal werken.<br />

“Een mooi bedrijf om voor te mogen werken,”<br />

zeggen zowel Bas als Stefan.<br />

Voor meer informatie zie onze website:<br />

<strong>BOM</strong>ENGINEERING.NL<br />

Vragen? Mail naar bom@bomengineering.nl<br />

Emmerblok 16, Oud Gastel<br />

Postbus 1667, 4700 BR Roosendaal<br />

T: 0168 - 46 81 81<br />

We doen meer dan<br />

we (mogen) melden<br />

…<br />

De <strong>BOM</strong>MELDING leent zich bij<br />

uitstek om mooie projecten onder<br />

uw aandacht te brengen. We doen<br />

echter veel meer maar niet iedere<br />

relatie wenst, om moverende<br />

redenen, deze media-aandacht.<br />

Dat is soms jammer, want we zijn<br />

trots op wat we doen maar uiteraard<br />

hebben we hier begrip voor. Stiekem<br />

staan sommige van onze projecten<br />

toch vaak positief in de spotlights.<br />

Innovatief en indrukwekkend,<br />

stilzwijgend en spraakmakend,<br />

dat is <strong>BOM</strong>!<br />

CE en Arbo?<br />

Frank van de<br />

Luijtgaarden schept<br />

duidelijkheid!<br />

Het voldoen aan en beoordelen<br />

van alle vereisten rondom (machine)<br />

veiligheid kan complex zijn. Dat geldt<br />

bij het plaatsen van nieuwe én bij<br />

wijzigingen aan bestaande machines<br />

en installaties. Het is van belang<br />

dit alles in een zo vroeg mogelijk<br />

stadium inzichtelijk te maken, te<br />

documenteren en te controleren.<br />

In de praktijk blijkt dat dit meestal<br />

achteraf - en dus te laat - wordt<br />

opgepakt met alle risico’s van dien<br />

en onnodige extra kosten. Frank van<br />

de Luijtgaarden: “Bij <strong>BOM</strong> adviseren<br />

we om trajecten af te sluiten met<br />

een RI&E, inclusief een uitbreiding<br />

in het kader van de Arbeidsomstandigheden.<br />

Dan bent u voor zowel<br />

CE als Arbo geborgd. Zo creëren<br />

we veilige werkomgevingen en<br />

werkplekken en voldoet u direct<br />

aan alle wettelijke bepalingen.<br />

Ook dat volledige traject kan <strong>BOM</strong><br />

<strong>Engineering</strong> voor u verzorgen.”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!