Onderzoek herbestemming kerken en kerklocaties - Belvedere

kerkelijkwaardebeheer.nl

Onderzoek herbestemming kerken en kerklocaties - Belvedere

aantal

300

250

200

150

100

50

0

22

1 religieus +

meervoudig gebruik

2

2 gebouwen voor

verkeer en industrie

89

3 kantoor- en

handelsgebouwen

Aantal herbestemmingen en sloop per functiegroep

30

4

gezondheidszorg,

sociale verzorging

en detentie

75

5 restauratie,

amusement- en

recreatiegebouwen


aantal

600

500

400

300

200

100

0

aantal

250

200

150

100

50

0

7 13

0 2

1 religieus +

meervoudig gebruik

386

150

6 religieuze

functies

Aantal herbestemmingen en sloop per denominatie (gesplitst)

2 gebouwen voor

verkeer en

industrie

62

52

22 17 13

22

3 kantoor- en

handelsgebouwen

32

115

21

68

94

7 onderwijs, cultuur

en wetenschap

Aantal herbestemmingen en sloop per denominatie (opgeteld)


511

1. Katholieke ker k 2. Pr otestantse ker k 3. Joodse ker k 4. Overige Over ige religies

r eligies 5. onbekend

4 gezondheidszorg,

sociale verzorging

en detentie

5 restauratie,

amusement- en

recreatiegebouwen

6 religieuze functies

7 onderwijs, cultuur

en wetenschap

25

8 woongebouwen

99

Katholieke kerk Protestantse kerk

17

127

8 woongebouwen

36

9 multifunctioneel

26

8 0 2

9 multifunctioneel

2

10 overig

2

10 overig

26

8

11 onbekend

34

11 onbekend

11

206

12 sloop

266

12 sloop

functiegroepen

denominaties

51

functiegroepen


aantal

300

250

200

150

100

50

0

22

1 religieus +

meervoudig gebruik

2

2 gebouwen voor

verkeer en industrie

89

3 kantoor- en

handelsgebouwen

Aantal herbestemmingen en sloop per functiegroep

30

4

gezondheidszorg,

sociale verzorging

en detentie

75

5 restauratie,

amusement- en

recreatiegebouwen


aantal

600

500

400

300

200

100

0

aantal

250

200

150

100

50

0

7 13

0 2

1 religieus +

meervoudig gebruik

386

150

6 religieuze

functies

Aantal herbestemmingen en sloop per denominatie (gesplitst)

2 gebouwen voor

verkeer en

industrie

62

52

22 17 13

22

3 kantoor- en

handelsgebouwen

32

115

21

68

94

7 onderwijs, cultuur

en wetenschap

Aantal herbestemmingen en sloop per denominatie (opgeteld)


511

1. Katholieke ker k 2. Pr otestantse ker k 3. Joodse ker k 4. Overige Over ige religies

r eligies 5. onbekend

4 gezondheidszorg,

sociale verzorging

en detentie

5 restauratie,

amusement- en

recreatiegebouwen

6 religieuze functies

7 onderwijs, cultuur

en wetenschap

25

8 woongebouwen

99

Katholieke kerk Protestantse kerk

17

127

8 woongebouwen

36

9 multifunctioneel

26

8 0 2

9 multifunctioneel

2

10 overig

2

10 overig

26

8

11 onbekend

34

11 onbekend

11

206

12 sloop

266

12 sloop

functiegroepen

denominaties

51

functiegroepen


percentage

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2% 3% 0% 0%

1 religieus +

meervoudig gebruik

Percentage herbestemmingen en sloop per denominatie (gesplitst)

2 gebouwen voor

verkeer en

industrie

23%

19%

12%

10%

13%

6% 4% 6% 8% 5% 6%

3%

3 kantoor- en

handelsgebouwen

4 gezondheidszorg,

sociale verzorging

en detentie

5 restauratie,

amusement- en

recreatiegebouwen

6 religieuze functies

7 onderwijs, cultuur

en wetenschap

Katholieke kerk Protestantse kerk


aantal

60

50

40

30

20

10

0

32

32

19

35

Aantal herbestemmingen en sloop in de zeven bisdommen

29

40

13

7

8 woongebouwen

14

21

2%

5%

0% 0%

9 multifunctioneel

28

10 overig

53

7%

2%

11 onbekend

53%

10%

12 sloop

functiegroepen

1. bisdom Haarlem 2. bisdom Rotterdam 3. bisdom Utrecht 4. bisdom Groningen 5. bisdom Breda 6. bisdom Den Bosch 7. bisdom Roermond

herbestemmingen sloop


percentage

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

44%

44%

30%

Percentage herbestemmingen en sloop in de zeven bisdommen

56% 56%

40%

65%

35%

38%

57%

34%

65%

41%

13

17

bisdommen

1. bisdom Haarlem 2. bisdom Rotterdam 3. bisdom Utrecht 4. bisdom Groningen 5. bisdom Breda 6. bisdom Den Bosch 7. bisdom Roermond

herbestemmingen sloop

53%

bisdommen


percentage

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2% 3% 0% 0%

1 religieus +

meervoudig gebruik

Percentage herbestemmingen en sloop per denominatie (gesplitst)

2 gebouwen voor

verkeer en

industrie

23%

19%

12%

10%

13%

6% 4% 6% 8% 5% 6%

3%

3 kantoor- en

handelsgebouwen

4 gezondheidszorg,

sociale verzorging

en detentie

5 restauratie,

amusement- en

recreatiegebouwen

6 religieuze functies

7 onderwijs, cultuur

en wetenschap

Katholieke kerk Protestantse kerk


aantal

60

50

40

30

20

10

0

32

32

19

35

Aantal herbestemmingen en sloop in de zeven bisdommen

29

40

13

7

8 woongebouwen

14

21

2%

5%

0% 0%

9 multifunctioneel

28

10 overig

53

7%

2%

11 onbekend

53%

10%

12 sloop

functiegroepen

1. bisdom Haarlem 2. bisdom Rotterdam 3. bisdom Utrecht 4. bisdom Groningen 5. bisdom Breda 6. bisdom Den Bosch 7. bisdom Roermond

herbestemmingen sloop


percentage

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

44%

44%

30%

Percentage herbestemmingen en sloop in de zeven bisdommen

56% 56%

40%

65%

35%

38%

57%

34%

65%

41%

13

17

bisdommen

1. bisdom Haarlem 2. bisdom Rotterdam 3. bisdom Utrecht 4. bisdom Groningen 5. bisdom Breda 6. bisdom Den Bosch 7. bisdom Roermond

herbestemmingen sloop

53%

bisdommen


40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

percentage

percentage

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

13%


14%

12%

19%

13%

11%

Percentage passende, niet-passende en neutrale functies in de zeven bisdommen

14%

8% 8%

14%


7%

25%

8%

14%

10%

6%

9% 8% 8%

1975 1990 2005

4%

20%

15%

Percentage sloop in de tijd per denominatie

18%

12%

20%

15%

15%

14%

16%

11%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

30%

0%

8%

22%

Katholieke kerk Protestantse kerk

8%

5%

4%

18%

12%

1%

6%

19%

16%

1. bisdom Haarlem 2. bisdom Rotterdam 3. bisdom Utrecht 4. bisdom Groningen 5. bisdom Breda 6. bisdom Den Bosch 7. bisdom Roermond

passend niet-passend neutraal onbekend

6%

bisdommen

periode


40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

percentage

percentage

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

13%


14%

12%

19%

13%

11%

Percentage passende, niet-passende en neutrale functies in de zeven bisdommen

14%

8% 8%

14%


7%

25%

8%

14%

10%

6%

9% 8% 8%

1975 1990 2005

4%

20%

15%

Percentage sloop in de tijd per denominatie

18%

12%

20%

15%

15%

14%

16%

11%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

30%

0%

8%

22%

Katholieke kerk Protestantse kerk

8%

5%

4%

18%

12%

1%

6%

19%

16%

1. bisdom Haarlem 2. bisdom Rotterdam 3. bisdom Utrecht 4. bisdom Groningen 5. bisdom Breda 6. bisdom Den Bosch 7. bisdom Roermond

passend niet-passend neutraal onbekend

6%

bisdommen

periode


percentage

120

100

80

60

40

20

0

37

45

50

25 26

Totaal aantal sloop en herbestemmingen in de tijd

67

21

71

45

81

121 120

41 39

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden


percentage

25%

20%

15%

10%

5%

0%


percentage

25%

percent age

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

20%

15%

10%

5%

0%


0%

7%

8%

totaal gesloopte kerken herbestemde kerken

Percentage herbestemmingen in de tijd

11%

11%

13%

19% 19%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

14%

0%

9%

Percentage religieus + meervoudig gebruik in de tijd

1%

10%

Percentage sloop in de tijd

0%

8%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

0%

17%

1%

15%

1%

15%

1%

11%

12%

tijd

tijd

tijd

32

72

periode


percentage

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%


percentage

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

0% 0%

Percentage gebouwen voor verkeer en industrie in de tijd

0%

0%

0%

0% 0% 0%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

tijd

2%


percentage

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2%

Percentage kantoor- en handelsgebouwen in de tijd

2%

2%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

tijd

0%


percentage

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Percentage gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie in de tijd

0%

0% 0%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

tijd

1%

Percentage restauratie, amusement- en recreatiegebouwen in de tijd

1%

1%

1%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

2%

0%

2%

2%

1%

2%

2%

1%

2%

1%

2%

1%

tijd


percentage

6%


5%

4%

3%

2%

1%

0%


percentage

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

1% 1%

0%

0%


percentage

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2%

3%

Percentage religieuze functies in de tijd

3%

3%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

Percentage onderwijs, cultuur en wetenschap in de tijd

percentage

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2% 2% 2%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden


Percentage multifunctioneel in de tijd

1%

1%


1%

1%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

1%

1%

1%

4%

Percentage woongebouwen in de tijd

1%

3%

1970 1990 2008

3%

3%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

2%

2%

1%

tijd

5%

5%

tijd

3%

6%

2%

3%

tijd

tijd


percentage

6%


5%

4%

3%

2%

1%

0%


percentage

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

1% 1%

0%

0%


percentage

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2%

3%

Percentage religieuze functies in de tijd

3%

3%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

Percentage onderwijs, cultuur en wetenschap in de tijd

percentage

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2% 2% 2%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden


Percentage multifunctioneel in de tijd

1%

1%


1%

1%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

1%

1%

1%

4%

Percentage woongebouwen in de tijd

1%

3%

1970 1990 2008

3%

3%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

2%

2%

1%

tijd

5%

5%

tijd

3%

6%

2%

3%

tijd

tijd


Aantal herbestemmingen en sloop per provincie


aantal

250

200

150

100

50

0

Drenthe

8

Friesland

95


percentage

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Flevoland

15


percent age

40

35

30

25

20

15

10


5

0

percent age

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0%

Gelderland

0

82

Aantal herbestemmingen en sloop in Drenthe in de tijd

2

1

0 0 0

1

0 0

0

1

1

0

2

0 0

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

7 7

her bestemmingen sloop

Aantal herbestemmingen en sloop in Friesland in de tijd

0 0

0% 0%

Groningen

44 40

8

Percentage overig in de tijd

Limburg

12

0%

1 1 1

5

17

26

2 2

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

her bestemmingen sloop

Noord Brabant

0% 0% 0% 0%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

144

Noord-Holland

210

Overijssel

45

6

Utrecht

tijd

0

tijd

tijd

51

Zuid-Holland

145

Zeeland

48

provincies


Aantal herbestemmingen en sloop per provincie


aantal

250

200

150

100

50

0

Drenthe

8

Friesland

95


percentage

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Flevoland

15


percent age

40

35

30

25

20

15

10


5

0

percent age

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0%

Gelderland

0

82

Aantal herbestemmingen en sloop in Drenthe in de tijd

2

1

0 0 0

1

0 0

0

1

1

0

2

0 0

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

7 7

her bestemmingen sloop

Aantal herbestemmingen en sloop in Friesland in de tijd

0 0

0% 0%

Groningen

44 40

8

Percentage overig in de tijd

Limburg

12

0%

1 1 1

5

17

26

2 2

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

her bestemmingen sloop

Noord Brabant

0% 0% 0% 0%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

144

Noord-Holland

210

Overijssel

45

6

Utrecht

tijd

0

tijd

tijd

51

Zuid-Holland

145

Zeeland

48

provincies


percent age


percent age

40

35

30

25

20

15

10


5

0

percent age

40

35

30

25

20

15

10

5

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

40

35

30

25

20

15

10


5

0

percent age

5

2

Aantal herbestemmingen en sloop in Gelderland in de tijd

6 6 6

4

2

1

11

6

10

1

7 7

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

her bestemmingen sloop

Aantal herbestemmingen en sloop in Groningen in de tijd

3

1 1 1 1 1

6 6

3

2

10

5

0 0 0

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

3

0

Aantal herbestemmingen en sloop in Flevoland in de tijd

0

1

0

1

0 0 0 0 0

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

her bestemmingen sloop

her bestemmingen sloop

Aantal herbestemmingen en sloop in Limburg in de tijd

2 2

1 1 1 1

0

3

3

8

4 4

2

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

her bestemmingen sloop

4

1

5

0

3

2

4

3

1

5

tijd

2

tijd

tijd

tijd


percent age


percent age

40

35

30

25

20

15

10


5

0

percent age

40

35

30

25

20

15

10

5

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

40

35

30

25

20

15

10


5

0

percent age

5

2

Aantal herbestemmingen en sloop in Gelderland in de tijd

6 6 6

4

2

1

11

6

10

1

7 7

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

her bestemmingen sloop

Aantal herbestemmingen en sloop in Groningen in de tijd

3

1 1 1 1 1

6 6

3

2

10

5

0 0 0

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

3

0

Aantal herbestemmingen en sloop in Flevoland in de tijd

0

1

0

1

0 0 0 0 0

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

her bestemmingen sloop

her bestemmingen sloop

Aantal herbestemmingen en sloop in Limburg in de tijd

2 2

1 1 1 1

0

3

3

8

4 4

2

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

her bestemmingen sloop

4

1

5

0

3

2

4

3

1

5

tijd

2

tijd

tijd

tijd


percent age

40

35

30

25

20

15

10percent age

40

35

30

25

20

15

10

5

0

5

0

percent age

40

35

30

25

20

15

10

5

0

5

6

0 0


percent age

40

35

30

25

20

15

10

5

0

8

8

Aantal herbestemmingen en sloop in Noord- Holland in de tijd

9

2

17

5

21

3

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

her bestemmingen sloop

Aantal herbestemmingen en sloop in Overijssel in de tijd

5 5

1

4

0

3 3

2

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

7

12

12

Aantal herbestemmingen en sloop in Noord- Brabant in de tijd

6


percent age

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0

her bestemmingen sloop

1

5

Aantal herbestemmingen en sloop in Utrecht in de tijd

2

4

8

1

5

2

5

3

24

2

10

6

2

1

25

tijd

8

3

1

22

6

9

34

5

10

0 0

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

her bestemmingen sloop

Aantal herbestemmingen en sloop in Zuid- Holland in de tijd

8

5

8

5

6

6

7

6

10

7

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

her bestemmingen sloop

2

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

her bestemmingen sloop

7

17

11

4

16

12

13

8

20

16

11

5

5

21

9

tijd

2

tijd

tijd

tijd


percent age

40

35

30

25

20

15

10percent age

40

35

30

25

20

15

10

5

0

5

0

percent age

40

35

30

25

20

15

10

5

0

5

6

0 0


percent age

40

35

30

25

20

15

10

5

0

8

8

Aantal herbestemmingen en sloop in Noord- Holland in de tijd

9

2

17

5

21

3

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

her bestemmingen sloop

Aantal herbestemmingen en sloop in Overijssel in de tijd

5 5

1

4

0

3 3

2

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

7

12

12

Aantal herbestemmingen en sloop in Noord- Brabant in de tijd

6


percent age

40

35

30

25

20

15

10

5

0

0

her bestemmingen sloop

1

5

Aantal herbestemmingen en sloop in Utrecht in de tijd

2

4

8

1

5

2

5

3

24

2

10

6

2

1

25

tijd

8

3

1

22

6

9

34

5

10

0 0

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

her bestemmingen sloop

Aantal herbestemmingen en sloop in Zuid- Holland in de tijd

8

5

8

5

6

6

7

6

10

7

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

her bestemmingen sloop

2

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

her bestemmingen sloop

7

17

11

4

16

12

13

8

20

16

11

5

5

21

9

tijd

2

tijd

tijd

tijd


Percentage herbestemmingen en sloop in zeer sterk stedelijk gebied in de tijd

percent age

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2%


percentage

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2%

2%

3%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

1%


percentage

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

3%

4%

3%

2%

Percentage herbestemmingen en sloop in sterk stedelijk gebied in de tijd

2%

3% 3%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

Percentage herbestemmingen en sloop in matig stedelijk gebied in de tijd

1% 1%


percent age

40

35

30

25

20

15

10

5 3

0


1%

2

0 0

Aantal herbestemmingen en sloop in Zeeland in de tijd

2%

3% 3%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

5

1

2 2

0 0

4%

tijd

5%

2%

7

tijd

6%

14

2 2 2

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

her bestemmingen sloop

6

6%

tijd

4%

tijd


percentage


percentage

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

percentage

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2%


aantal

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Percentage herbestemmingen en sloop in weinig stedelijk gebied in de tijd

2%

1%

2%

2%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

2%

Percentage herbestemmingen en sloop per stedelijk gebied in de tijd

3%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

3% 3% 3%

2% 2%

2%

2%

1% 1%

1%

1%

1%

2%

1%

4%

5%

2%

2%

1%

2%

3%

6%

4%

4%

6%

4%

1%

tijd

4% 4%

3%

2%

2%

3%

3% 2% 2%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

5

7

7

1 2

0 0 0 0

2

1 1. zeer st sterk er k stedelijk st edelijk 2. 2 st sterk er k stedelijk st edelijk 3. 3 mat matig ig st stedelijk edelijk 4. 4 weinig st stedelijk edelijk 5. 5 niet -st stedelijk edelijk


1 r eligieus + meer voudig gebr uik 2 gebouwen voor ver keer en

industr ie

9

31

10

21

18

3 kantoor - en

handelsgebouwen

2%

12

3

6 7

2

4 gezondheidszor g, sociale

ver zor ging en detentie

1%

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

Percentage herbestemmingen en sloop in niet- stedelijk gebied in de tijd

12

23

14 13 13

5 r estaur atie, amusement- en

r ecr eatiegebouwen

2%

Aantal herbestemmingen en sloop per gebied

55

49

19 20

7

31

6 r eligieuze f uncties 7 onder wijs, cultuur en

wetenschap

1 zeer st er k st edelijk 2 st er k st edelijk 3 mat ig st edelijk 4 weinig st edelijk 5 niet -st edelijk

33

36

32

1%

tijd

17 18 17

16 16

11 10

7

2

4

7

1 1. zeer st sterk er k stedelijk st edelijk 2. 2 st sterk er k stedelijk st edelijk 3. 3 mat matig ig st stedelijk edelijk 4. 4 weinig st stedelijk edelijk 5. 5 niet -st stedelijk edelijk

4%

3%

2%

tijd

14

10

6 4

0 0 0 1 1 0

8 woongebouwen 9 multif unctioneel 10 over ig 11 onbekend 12 sloop

74

89

48

40

15

tijd


17

9

6

6

6

2

1

6

5

4

2

3 3

7

5

5

4

4

1

2

2

1

2 2

3

1 1 1 1 1 1

4 4

2

2

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 2

aantal

18

16

14

12

10

8

6

4

12 sloop

11 onbekend

10 overig

9 multifunctioneel

8 woongebouwen

7 onderwijs, cultuur

en wetenschap

6 religieuze

functies

5 restauratie,

amusement- en

recreatiegebouwen

4

gezondheidszorg,

sociale verzorging

en detentie

3 kantoor- en

handelsgebouwen

2 gebouwen voor

verkeer en industrie

1 religieus +

meervoudig gebruik

functiegroep

S M L XL


Aantallen herbestemmingen en sloop per typegrootte

aantal

10

9

9

8

7

7

7

7

6

6

6

5

5

5 5

5

5

5

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

2 2

2

2

2

2

2 2

2

1

1 1

1

1 1 1

1

1 1 1

1 1

1

1

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

8 woongebouwen 9 multifunctioneel 10 overig 11 onbekend 12 sloop

6 religieuze functies 7 onderwijs, cultuur

en wetenschap

5 restauratie,

amusement- en

recreatiegebouwen

4 gezondheidszorg,

sociale verzorging

en detentie

3 kantoor- en

handelsgebouwen

2 gebouwen voor

verkeer en industrie

1 religieus +

meervoudig gebruik

functiegroep

1 basilica 2 centraalbouw 3 kruisvorm 4 doosvorm 5 overig


17

9

6

6

6

2

1

6

5

4

2

3 3

7

5

5

4

4

1

2

2

1

2 2

3

1 1 1 1 1 1

4 4

2

2

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 2

aantal

18

16

14

12

10

8

6

4

12 sloop

11 onbekend

10 overig

9 multifunctioneel

8 woongebouwen

7 onderwijs, cultuur

en wetenschap

6 religieuze

functies

5 restauratie,

amusement- en

recreatiegebouwen

4

gezondheidszorg,

sociale verzorging

en detentie

3 kantoor- en

handelsgebouwen

2 gebouwen voor

verkeer en industrie

1 religieus +

meervoudig gebruik

functiegroep

S M L XL


Aantallen herbestemmingen en sloop per typegrootte

aantal

10

9

9

8

7

7

7

7

6

6

6

5

5

5 5

5

5

5

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

2 2

2

2

2

2

2 2

2

1

1 1

1

1 1 1

1

1 1 1

1 1

1

1

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

8 woongebouwen 9 multifunctioneel 10 overig 11 onbekend 12 sloop

6 religieuze functies 7 onderwijs, cultuur

en wetenschap

5 restauratie,

amusement- en

recreatiegebouwen

4 gezondheidszorg,

sociale verzorging

en detentie

3 kantoor- en

handelsgebouwen

2 gebouwen voor

verkeer en industrie

1 religieus +

meervoudig gebruik

functiegroep

1 basilica 2 centraalbouw 3 kruisvorm 4 doosvorm 5 overig


percent age

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

1%

0%

0%

0% 1% 0%

1970


percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1970


percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

1%

0% 0%

3% 3%

1970

2%

0%

1%

tijd

tijd

tijd


percent age

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

1%

0%

0%

0% 1% 0%

1970


percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1970


percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

1%

0% 0%

3% 3%

1970

2%

0%

1%

tijd

tijd

tijd


g g g g g p p

percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

0%

0% 0% 0%

1970


percentage

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

1%

0%

0%

2%

1970


percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

1%

0%

0%

2%

1970

2%

1%

4%

2%

1%

7%

1%

0%

2%

tijd

tijd

tijd


g g g g g p p

percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

0%

0% 0% 0%

1970


percentage

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

1%

0%

0%

2%

1970


percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

1%

0%

0%

2%

1970

2%

1%

4%

2%

1%

7%

1%

0%

2%

tijd

tijd

tijd


percentage


18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%


percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

1%

0%

Percentage woongebouwen per bouwperiode

1%

2%

1970


percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

2%

2%

Percentage onderwijs, cultuur en wetenschap per bouwperiode

1%

1%

1%

2%

1970

Percentage multifunctioneel per bouwperiode

0% 0% 0% 0%

1970

2%

6%

2%

3%

0%

1%

tijd

0%

tijd

tijd


percentage


18%

16%

14%

12%

10%

18%

16%

14%

12%

10%

percentage

8%

6%

4%

2%

0%

0% 0% 0%

Percentage onbekend per bouwperiode


18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

8%

6%

4%

2%

0%

percentage

1%

1% 1%

1970

1%

0%

Percentage overig per bouwperiode

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1970

Percentage sloop per bouwperiode

1%

4%

1970


percentage

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

9%

4%

Percentage herbestemmingen en sloop per bouw periode

4%

17%

1970

29%

8%

32%

13%

0%

5%

tijd

0%

tijd

tijd

tijd


Aantal gesloopte kerken per bouwperiode in de tijd

aantal

35

30

29

30

23

25

21

20

17

15

15

10

10

11

9

10

7

7

7

7

6 6

4

2 2

1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

5

2

2

2

2

4

3 3

3

3

2

2

1

0 0 0 0

0 0 0 0

5

2

2

1

1

1

0

0

1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-heden

tijd

1970


percent age

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%


percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

7%

Percentage gebouwen voor verkeer en industrie per stijlperiode

0% 0% 0% 0% 0%

Middeleeuwse Bouwkunst Klassieke Bouwkunst Neostijlen Jonge Jonge Bouwkunst Bouwkunst (ver nieuwend) Jonge Bouwkunst (tr aditioneel)

(vernieuwend)

(traditioneel)


0%

Percentage religieus + meervoudig gebruik per stijlperiode

0%

Percentage kantoor- en handelsgebouwen per stijlperiode

1%

5%

Middeleeuwse Bouwkunst Klassieke Bouwkunst Neostijlen Jonge Jonge Bouwkunst Bouwkunst (ver nieuwend) Jonge Bouwkunst (tr aditioneel)

(vernieuwend)

(traditioneel)

tijd

2%

0% 0%

Middeleeuwse Middeleeuwse Bouwkunst Bouwkunst Klassieke Klassieke Bouwkunst Bouwkunst Neostijlen Neostijlen Jonge Jonge Bouwkunst Bouwkunst (ver nieuwend) Jonge Jonge Bouwkunst Bouwkunst (tr aditioneel)

(vernieuwend)

(traditioneel)

1%

0%

tijd

tijd


percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Percentage gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie per stijlperiode

0% 0%

Middeleeuwse Bouwkunst Klassieke Bouwkunst Neost ijlen Jonge Bouwkunst

(vernieuwend)


percentage

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

1% 1%

Middeleeuwse Bouwkunst Klassieke Bouwkunst Neost ijlen Jonge Bouwkunst

(vernieuwend)


percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

0%

1%

Middeleeuwse Bouwkunst Klassieke Bouwkunst Neost ijlen Jonge Bouwkunst

(vernieuwend)

5%

2%

8%

1%

1%

1%

4%

Jonge Bouwkunst

(t radit ioneel)

0%

Jonge Bouwkunst

(t radit ioneel)

0%

tijd

Jonge Bouwkunst

(t radit ioneel)

tijd

tijd


percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

3%

6%

Middeleeuwse Bouwkunst Klassieke Bouwkunst Neost ijlen Jonge Bouwkunst

(vernieuwend)


percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

1%

Percentage woongebouwen per stijlperiode

2%

Middeleeuwse Bouwkunst Klassieke Bouwkunst Neost ijlen Jonge Bouwkunst

(vernieuwend)


percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

15%

7%

Percentage multifunctioneel per stijlperiode

6%

Middeleeuwse Bouwkunst Klassieke Bouwkunst Neost ijlen Jonge Bouwkunst

(vernieuwend)

3%

5%

0%

0%

0%

2%

Jonge Bouwkunst

(t radit ioneel)

2%

Jonge Bouwkunst

(t radit ioneel)

1%

Jonge Bouwkunst

(t radit ioneel)

tijd

tijd

tijd


percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Percentage overig per stijlperiode

0% 0% 0% 0% 0%

Middeleeuwse Bouwkunst Klassieke Bouwkunst Neost ijlen Jonge Bouwkunst

(vernieuwend)


percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

0% 0%

Percentage onbekend per stijlperiode

Middeleeuwse Bouwkunst Klassieke Bouwkunst Neost ijlen Jonge Bouwkunst

(vernieuwend)


percentage

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

0% 0%

3%

Percentage sloop per stijlperiode

Middeleeuwse Bouwkunst Klassieke Bouwkunst Neost ijlen Jonge Bouwkunst

(vernieuwend)

1%

0%

0%

Jonge Bouwkunst

(t radit ioneel)

2%

tijd

Jonge Bouwkunst (t radit ioneel)

1%

tijd

Jonge Bouwkunst (t radit ioneel)

tijd


percentage

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

27%

Percentage herbestemmingen en sloop per stijlperiode

17%

Middeleeuwse Bouwkunst Klassieke Bouwkunst Neost ijlen Jonge Bouwkunst

(vernieuwend)


aantal

250

200

150

100

50

0

31

41%

Aantal afgestoten kerken naar status in Noord- en Zuid- Holland

3

69

2

3

4%

12%

Jonge Bouwkunst (t radit ioneel)

GM PM RM UNESCO bescher md geen onbekend


Aantal afgestoten kerken naar status in Nederland

aantal

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

56

3

106

3 3

GM PM RM UNESCO bescher md geen onbekend

392

205

364

tijd

42

st a t us

st a t us


aantal

14

12

10

8

6

4

2

0

aantal

14

12

10

8

6

4

2

0

aantal


2

Aantal religieus + meervoudig gebruik naar status in Noord- en Zuid- Holland

1

11

0 0

GM PM RM UNESCO bescher md geen onbekend


3

1

st a t us

Aantal gebouwen voor verkeer en industrie naar status in Noord- en Zuid- Holland

0 0 0 0 0 0 0

GM PM RM UNESCO bescher md geen onbekend


16

14

12

10

8

6

4

2

0

4

Aantal kantoor- en handelsgebouwen naar status in Noord- en Zuid- Holland

1

2

0

GM PM RM UNESCO bescher md geen onbekend

1

15

6

st a t us

st a t us


Zuid- Holland

aantal

14

12

10

8

6

4

2

0

2

0

1

0 0

GM PM RM UNESCO bescher md geen onbekend


Aantal restauratie, amusement- en recreatiegebouwen naar status in Noord- en

Zuid- Holland

aantal

14

12

10

8

6

4

2

0

3

1

6

0

GM PM RM UNESCO bescher md geen onbekend


aantal

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

6

Aantal religieuze functies naar status in Noord- en Zuid- Holland

0

7

0 0

GM PM RM UNESCO bescher md geen onbekend

1

7

14

43

1

11

st a t us

1

st a t us

st a t us


aantal

14

12

10

8

6

4

2

0

1

Aantal onderwijs, cultuur en wetenschap naar status in Noord- en Zuid- Holland

0

13

0 0

GM PM RM UNESCO bescher md geen onbekend


aantal

14

12

10

8

6

4

2

0

4

Aantal woongebouwen naar status in Noord- en Zuid- Holland

0

7

0

GM PM RM UNESCO bescher md geen onbekend


aantal

25

20

15

10

5

0

2

Aantal multifunctioneel naar status in Noord- en Zuid- Holland

0

20

2

GM PM RM UNESCO bescher md geen onbekend

0

1

7

12

1

3

10

0

st a t us

st a t us

st a t us


aantal

14

12

10

8

6

4

2

0

Aantal overig naar status in Noord- en Zuid- Holland

0 0 0 0 0

GM PM RM UNESCO bescher md geen onbekend


Aantal onbekend naar status in Noord- en Zuid- Holland

aantal

14

12

10

8

6

4

2

0

5

0

2

0 0

GM PM RM UNESCO bescher md geen onbekend


aantal

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2

Aantal sloop naar status in Noord- en Zuid- Holland

0 0 0 0

GM PM RM UNESCO bescher md geen onbekend

13

1

89

2

0

7

st a t us

st a t us

st a t us


aantal

Aantal aanwijzingen (ruim) voor, tijdens of na herbestemming

80

70

60

50

40

30

20

10

0

68

2

7

7

16 15

10

ruim voor voor tijdens na

RM GM


g

aantal

bij rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

45

40

42

42

35

30

25

20

15

30

10

9

5

0

2 2

3

Architectuurhistorisch Cultuurhistorisch Kunsthistorisch Architectuur- en Stedenbouwkundig Ensemblewaarde

Zeldzaamheid,

kunsthistorisch

gaafheid


Religieuze waarde bij rijksmonumenten

percentage

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


81%

9% 9%

geen enigszins uitermate

religieuze waarde

5


aantal

Aantal aanwijzingen (ruim) voor, tijdens of na herbestemming

80

70

60

50

40

30

20

10

0

68

2

7

7

16 15

10

ruim voor voor tijdens na

RM GM


g

aantal

bij rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

45

40

42

42

35

30

25

20

15

30

10

9

5

0

2 2

3

Architectuurhistorisch Cultuurhistorisch Kunsthistorisch Architectuur- en Stedenbouwkundig Ensemblewaarde

Zeldzaamheid,

kunsthistorisch

gaafheid


Religieuze waarde bij rijksmonumenten

percentage

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


81%

9% 9%

geen enigszins uitermate

religieuze waarde

5


aantal

Aantal aanwijzingen (ruim) voor, tijdens of na herbestemming

80

70

60

50

40

30

20

10

0

68

2

7

7

16 15

10

ruim voor voor tijdens na

RM GM


g

aantal

bij rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

45

40

42

42

35

30

25

20

15

30

10

9

5

0

2 2

3

Architectuurhistorisch Cultuurhistorisch Kunsthistorisch Architectuur- en Stedenbouwkundig Ensemblewaarde

Zeldzaamheid,

kunsthistorisch

gaafheid


Religieuze waarde bij rijksmonumenten

percentage

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


81%

9% 9%

geen enigszins uitermate

religieuze waarde

5


aantal

Aantal aanwijzingen (ruim) voor, tijdens of na herbestemming

80

70

60

50

40

30

20

10

0

68

2

7

7

16 15

10

ruim voor voor tijdens na

RM GM


g

aantal

bij rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

45

40

42

42

35

30

25

20

15

30

10

9

5

0

2 2

3

Architectuurhistorisch Cultuurhistorisch Kunsthistorisch Architectuur- en Stedenbouwkundig Ensemblewaarde

Zeldzaamheid,

kunsthistorisch

gaafheid


Religieuze waarde bij rijksmonumenten

percentage

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%


81%

9% 9%

geen enigszins uitermate

religieuze waarde

5


Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Ratio's


Religieus + meervoudig Religieus + meervoudig Multifunctioneel

Amsterdam 1 Alkmaar 2 Amsterdam 3

Oranjekerk H. Joseph

De Duif

Prijspeil 1-1-2000 1-1-2008 24-2-2005

Prijspeil correcties Marktsector Marktsector Budgetsector

Adres Tweede van Helststraat Nassaulaan 2 Prinsengracht 754-756

Beschrijving nieuwe functie Kerkelijk gebruik + verhuur + kantorenParochieel centrum en kerk Multifunctionele verhuur

Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Amsterdam Parochie Matthias & Laurentius Stadsherstel Amsterdam

Typologie Neoromaan/neogoot Neogotisch Neo-classicistisch

Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk Sterk stedelijk Zeer sterk stedelijk

Monumentenstatus Gem. mon. sinds 1998 (gelijktijdig) Rijksmon. sinds 2002 (gelijktijdig) Rijksmon. sinds 1969 (voortijdig)

Oorspronkelijke BVO 922 784 1433

BVO toegevoegd 967 352 0

BVO nieuw 1889 1136 1433

VVO nieuw 1584 988 830

Verwervingskosten 158.823Directe bouwkosten 2.761.993


Inrichtingskosten -


Bijkomende kosten 265.788

Stichtingskosten 3.186.604


Stichtingskosten ex. verwerving 3.027.781


Netto Stichtingskosten 2.206.330


Onderhoudskosten 30.000


Onderhoudssubsidies - 9.750

Netto onderhoudskosten 30.000


Totaal exploitatielasten 26.952Totaal huuropbrengsten 173.000Totaal subsidies en bijdragen 1.410.274Verwervingsk. % van stichtingsk. 5% 0% 5%

Directe bouwk. % van stichtingsk. 87% 87% 85%

Inrichtingsk. % van stichtingsk. 0% 5% 0%

Bijkomende k. % van stichtingsk. 8% 8% 11%

Subsidie % van stichtingsk. 31% 4% 25%

Onderhoudsk. % van huuropbrengst 17% 0% 8%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,84 0,87 0,58

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO 2.012Directe bouwkosten / m2 BVO 1.462Stichtingskosten / m2 BVO 1.687Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving 1.603Netto Stichtingsk. / m2 BVO 1.168Vaste huuropbrengsn / m2 VVO 109

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO 126

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO 36

Interne rendementseis 6% 6%

Marktrendement

Behaalde BAR 9,7% 4,3% 10,0%

Behaalde BAR (alternatief) 5,4% (excl. subs.) 0,0% (excl. huur) 7,5% (excl. subs.)

Behaalde NAR 6,5% 4,0% 3,7%

Behaalde NAR (alternatief) 3,6% (excl. subs.) -0,2% (excl. huur) 2,8% (excl. subs.)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Multifunctioneel Multifunctioneel Maatschappelijk

Den Haag 4 St. Jacobiparochie 5 Amsterdam 6

Julianakerk De Groate Kerk Chassékerk

8-7-2002 1-1-2008 1-1-2008

Marktsector Budgetsector Budgetsector

Schalkburgerstraat 217 Oosteinde 1 Chasséstraat 62

Kantoor- en cultuurruimten verhuur + cultureel centrum 20 eenheden begeleid wonen, maatsc

Stadsherstel Den Haag Stichting Alde Fryske Tsjerken Ymere

Amsterdamse/ Haagse School Neo-classicistisch Neoromaans

Zeer sterk stedelijk Niet-stedelijk Zeer sterk stedelijk

Gemeentelijk Monument sinds onbekeRijksmonument sinds 1973 (voortijdig) Geen (tijdelijk GM in 2003)

1400 270 1415

1956 30 897

3356 300 2312

2091 240 2011

13.462.217-


736.358


4.198.5764.198.5751.599.9407.329-7.329


26.830167.839


2.598.6360% 0% 33%

82% 63% 47%

0% 1% 0%

18% 0% 20%

62% 42% 11%

4% 441% 10%

0,62 0,80 0,87

2.0081.0321.2511.251477

80

93

16

10% 6%

10,5% 1,1% 6,6%

3,5% (excl. subs.) 3,3% (excl. subs.)

8,4% -2,8% 5,7%

2,8% (excl. subs.) 2,9% (excl. subs.)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie


Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief


Maatschappelijk Maatschappelijk Maatschappelijk + woningen

Gouda 7 Alkmaar 8 Nijmegen 9a

Sacramentskerk Pius X Daniëlskerk

1-1-2008 1-7-2005 1-1-2006

Budgetsector Budgetsector Marktsector

Jacob van Lennepkade 3 Hobbemalaan 125 Daniëlsweg 42

Gezondheidscentrum + gebedsruimte Hospice + liturgisch steunpunt 12 woningen + kinderdagverblijf

Mozaïek Wonen Pius Stichting Portaal Wonen

Neogotisch Jonge Bouwstijl Jonge Bouwkunst

Sterk stedelijk Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 2005 (gelijktijdig) Geen Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig)

925 1454 1896

1196 183 644

2121 1637 2540

1820 1316 1852

716.9853.257.309


-


855.595

4.829.889


4.112.904


4.598.39319.250-


19.250-144.000


231.496


15% 28% 12%

67% 44% 70%

0% in directe bk 6%

18% in directe bk 12%

5% 0% 0%

13% 15% 14%

0,86 0,80 0,73

2.6541.5362.2771.9392.16879

80

11

5%

3,1% 7,1% 4,4%

2,7% 6,0% 3,2%


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Ratio's Opbrengst Kosten

Algemene informatie

Prijspeil

Prijspeil correcties

Adres

Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar

Typologie

Stedelijk/landelijk

Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO

BVO toegevoegd

BVO nieuw

VVO nieuw

Verwervingskosten

Directe bouwkosten

Inrichtingskosten

Bijkomende kosten

Stichtingskosten

Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten

Onderhoudssubsidies

Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.

Directe bouwk. % van stichtingsk.

Inrichtingsk. % van stichtingsk.

Bijkomende k. % van stichtingsk.

Subsidie % van stichtingsk.

Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO

Directe bouwkosten / m2 BVO

Stichtingskosten / m2 BVO

Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving

Netto Stichtingsk. / m2 BVO

Vaste huuropbrengsn / m2 VVO

Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO

Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR

Behaalde BAR (alternatief)

Behaalde NAR

Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief

Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector

Nijmegen 9b Arnhem 10

Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen

0-1-1900 1-1-2001

Marktsector Marktsector

Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen

Portaal Wonen Portaal Wonen

Jonge Bouwkunst Neoromaans

Sterk stedelijk Sterk stedelijk

Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906

2184 1796

4080 2702

1852 2196

1.157.786


4.055.711

277.136


899.319


6.379.126


5.221.340


6.379.126


24.016


- -

24.016


23.857


177.329


3.046.764


18% 3%

64% 97%

4% 0%

14% 0%

0% 14%

14% 0%

0,83 0,81

1.881


994

1.564


1.280


1.564


96

100

26

10%

8% 5%

5,3% 4,1%

3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%

2,0% (excl. verkoop)


Algemene informatie

Kosten

Opbrengsten

Ratio's

Multifunctioneel

Amsterdam

Oranjekerk

1

Prijspeil 1-1-2000

31/6/2008

Prijspeil correcties Marktsector factor: 1,34

Adres Tweede van Helststraat

Beschrijving nieuwe functie

Kerkelijk g

Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Amsterdam

Typologie Neoromaan/neogoot

Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk

Monumentenstatus Gem. mon. sinds 1998 (gelijktijdig)

Oorspronkelijke BVO 922

BVO toegevoegd 967

BVO nieuw 1889

VVO nieuw 1584

Geïndexeerd

Verwervingskosten 158.823


Directe bouwkosten 2.761.993


Inrichtingskosten -


Bijkomende kosten 265.788

Stichtingskosten 3.186.604


Uitgesplitst naar restauratiekosten casco 1.128.369

Uitgesplitst naar interieur 2.146.437

Stichtingskosten ex. verwerving 3.027.781


Netto Stichtingskosten 2.206.330


Onderhoudskosten 30.000


Onderhoudssubsidies - -

Netto onderhoudskosten 30.000


Exploitatielasten - vast 26.952


Exploitatielasten - incidenteel -

Exploitatielasten - totaal 26.952


Vaste huuropbrengsten 173.000Totaal 173.000


Bijdrage Hervormde gemeente 430.000


Subsidies overheid (ISV) 585.486


Bijdrage Heineken gelden Stadsdeel 394.788

Totaal 1.410.274


Verwervingskosten % van stichtingskosten 5%

Directe bouwkosten % van stichtingskosten 87%

Inrichtingskosten % van stichtingskosten 0%

Bijkomende kosten % van stichtingskosten 8%

Subsidie % van stichtingskosten 31%

Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 17%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,84

Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 2.012


Directe bouwkosten / m2 BVO 1.462


Stichtingskosten / m2 BVO 1.687


Stichtingskosten /m2 BVO excl. verwerving 1.603


Netto Stichtingskosten / m2 BVO 1.168


Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 109


Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 36


Interne rendementseis 6%

Marktrendement

Behaalde BAR 9,7%

Behaalde BAR (zonder subsidies) 5,4%

Behaalde NAR 6,5%

Behaalde NAR (zonder subsidies) 3,6%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW


Algemene informatie

Kosten

Opbrengsten

Ratio's

Multifunctioneel

Amsterdam

Oranjekerk

1

Prijspeil 1-1-2000

31/6/2008

Prijspeil correcties Marktsector factor: 1,34

Adres Tweede van Helststraat

Beschrijving nieuwe functie

Kerkelijk g

Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Amsterdam

Typologie Neoromaan/neogoot

Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk

Monumentenstatus Gem. mon. sinds 1998 (gelijktijdig)

Oorspronkelijke BVO 922

BVO toegevoegd 967

BVO nieuw 1889

VVO nieuw 1584

Geïndexeerd

Verwervingskosten 158.823


Directe bouwkosten 2.761.993


Inrichtingskosten -


Bijkomende kosten 265.788

Stichtingskosten 3.186.604


Uitgesplitst naar restauratiekosten casco 1.128.369

Uitgesplitst naar interieur 2.146.437

Stichtingskosten ex. verwerving 3.027.781


Netto Stichtingskosten 2.206.330


Onderhoudskosten 30.000


Onderhoudssubsidies - -

Netto onderhoudskosten 30.000


Exploitatielasten - vast 26.952


Exploitatielasten - incidenteel -

Exploitatielasten - totaal 26.952


Vaste huuropbrengsten 173.000Totaal 173.000


Bijdrage Hervormde gemeente 430.000


Subsidies overheid (ISV) 585.486


Bijdrage Heineken gelden Stadsdeel 394.788

Totaal 1.410.274


Verwervingskosten % van stichtingskosten 5%

Directe bouwkosten % van stichtingskosten 87%

Inrichtingskosten % van stichtingskosten 0%

Bijkomende kosten % van stichtingskosten 8%

Subsidie % van stichtingskosten 31%

Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 17%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,84

Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 2.012


Directe bouwkosten / m2 BVO 1.462


Stichtingskosten / m2 BVO 1.687


Stichtingskosten /m2 BVO excl. verwerving 1.603


Netto Stichtingskosten / m2 BVO 1.168


Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 109


Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 36


Interne rendementseis 6%

Marktrendement

Behaalde BAR 9,7%

Behaalde BAR (zonder subsidies) 5,4%

Behaalde NAR 6,5%

Behaalde NAR (zonder subsidies) 3,6%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW


Algemene informatie

Kosten

Opbrengsten

Ratio's

Multifunctioneel

Amsterdam

Oranjekerk

1

Prijspeil 1-1-2000

31/6/2008

Prijspeil correcties Marktsector factor: 1,34

Adres Tweede van Helststraat

Beschrijving nieuwe functie

Kerkelijk g

Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Amsterdam

Typologie Neoromaan/neogoot

Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk

Monumentenstatus Gem. mon. sinds 1998 (gelijktijdig)

Oorspronkelijke BVO 922

BVO toegevoegd 967

BVO nieuw 1889

VVO nieuw 1584

Geïndexeerd

Verwervingskosten 158.823


Directe bouwkosten 2.761.993


Inrichtingskosten -


Bijkomende kosten 265.788

Stichtingskosten 3.186.604


Uitgesplitst naar restauratiekosten casco 1.128.369

Uitgesplitst naar interieur 2.146.437

Stichtingskosten ex. verwerving 3.027.781


Netto Stichtingskosten 2.206.330


Onderhoudskosten 30.000


Onderhoudssubsidies - -

Netto onderhoudskosten 30.000


Exploitatielasten - vast 26.952


Exploitatielasten - incidenteel -

Exploitatielasten - totaal 26.952


Vaste huuropbrengsten 173.000Totaal 173.000


Bijdrage Hervormde gemeente 430.000


Subsidies overheid (ISV) 585.486


Bijdrage Heineken gelden Stadsdeel 394.788

Totaal 1.410.274


Verwervingskosten % van stichtingskosten 5%

Directe bouwkosten % van stichtingskosten 87%

Inrichtingskosten % van stichtingskosten 0%

Bijkomende kosten % van stichtingskosten 8%

Subsidie % van stichtingskosten 31%

Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 17%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,84

Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 2.012


Directe bouwkosten / m2 BVO 1.462


Stichtingskosten / m2 BVO 1.687


Stichtingskosten /m2 BVO excl. verwerving 1.603


Netto Stichtingskosten / m2 BVO 1.168


Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 109


Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 36


Interne rendementseis 6%

Marktrendement

Behaalde BAR 9,7%

Behaalde BAR (zonder subsidies) 5,4%

Behaalde NAR 6,5%

Behaalde NAR (zonder subsidies) 3,6%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW


Algemene informatie

Kosten

Opbrengsten

Ratio's

Multifunctioneel

Amsterdam

Oranjekerk

1

Prijspeil 1-1-2000

31/6/2008

Prijspeil correcties Marktsector factor: 1,34

Adres Tweede van Helststraat

Beschrijving nieuwe functie

Kerkelijk g

Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Amsterdam

Typologie Neoromaan/neogoot

Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk

Monumentenstatus Gem. mon. sinds 1998 (gelijktijdig)

Oorspronkelijke BVO 922

BVO toegevoegd 967

BVO nieuw 1889

VVO nieuw 1584

Geïndexeerd

Verwervingskosten 158.823


Directe bouwkosten 2.761.993


Inrichtingskosten -


Bijkomende kosten 265.788

Stichtingskosten 3.186.604


Uitgesplitst naar restauratiekosten casco 1.128.369

Uitgesplitst naar interieur 2.146.437

Stichtingskosten ex. verwerving 3.027.781


Netto Stichtingskosten 2.206.330


Onderhoudskosten 30.000


Onderhoudssubsidies - -

Netto onderhoudskosten 30.000


Exploitatielasten - vast 26.952


Exploitatielasten - incidenteel -

Exploitatielasten - totaal 26.952


Vaste huuropbrengsten 173.000Totaal 173.000


Bijdrage Hervormde gemeente 430.000


Subsidies overheid (ISV) 585.486


Bijdrage Heineken gelden Stadsdeel 394.788

Totaal 1.410.274


Verwervingskosten % van stichtingskosten 5%

Directe bouwkosten % van stichtingskosten 87%

Inrichtingskosten % van stichtingskosten 0%

Bijkomende kosten % van stichtingskosten 8%

Subsidie % van stichtingskosten 31%

Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 17%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,84

Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 2.012


Directe bouwkosten / m2 BVO 1.462


Stichtingskosten / m2 BVO 1.687


Stichtingskosten /m2 BVO excl. verwerving 1.603


Netto Stichtingskosten / m2 BVO 1.168


Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 109


Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 36


Interne rendementseis 6%

Marktrendement

Behaalde BAR 9,7%

Behaalde BAR (zonder subsidies) 5,4%

Behaalde NAR 6,5%

Behaalde NAR (zonder subsidies) 3,6%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW


Algemene informatie

Kosten

Opbrengsten

Ratio's

Multifunctioneel

Amsterdam

Oranjekerk

1

Prijspeil 1-1-2000

31/6/2008

Prijspeil correcties Marktsector factor: 1,34

Adres Tweede van Helststraat

Beschrijving nieuwe functie

Kerkelijk g

Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Amsterdam

Typologie Neoromaan/neogoot

Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk

Monumentenstatus Gem. mon. sinds 1998 (gelijktijdig)

Oorspronkelijke BVO 922

BVO toegevoegd 967

BVO nieuw 1889

VVO nieuw 1584

Geïndexeerd

Verwervingskosten 158.823


Directe bouwkosten 2.761.993


Inrichtingskosten -


Bijkomende kosten 265.788

Stichtingskosten 3.186.604


Uitgesplitst naar restauratiekosten casco 1.128.369

Uitgesplitst naar interieur 2.146.437

Stichtingskosten ex. verwerving 3.027.781


Netto Stichtingskosten 2.206.330


Onderhoudskosten 30.000


Onderhoudssubsidies - -

Netto onderhoudskosten 30.000


Exploitatielasten - vast 26.952


Exploitatielasten - incidenteel -

Exploitatielasten - totaal 26.952


Vaste huuropbrengsten 173.000Totaal 173.000


Bijdrage Hervormde gemeente 430.000


Subsidies overheid (ISV) 585.486


Bijdrage Heineken gelden Stadsdeel 394.788

Totaal 1.410.274


Verwervingskosten % van stichtingskosten 5%

Directe bouwkosten % van stichtingskosten 87%

Inrichtingskosten % van stichtingskosten 0%

Bijkomende kosten % van stichtingskosten 8%

Subsidie % van stichtingskosten 31%

Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 17%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,84

Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 2.012


Directe bouwkosten / m2 BVO 1.462


Stichtingskosten / m2 BVO 1.687


Stichtingskosten /m2 BVO excl. verwerving 1.603


Netto Stichtingskosten / m2 BVO 1.168


Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 109


Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 36


Interne rendementseis 6%

Marktrendement

Behaalde BAR 9,7%

Behaalde BAR (zonder subsidies) 5,4%

Behaalde NAR 6,5%

Behaalde NAR (zonder subsidies) 3,6%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW


Algemene informatie

Kosten

Opbrengsten

Ratio's

Multifunctioneel

Amsterdam

Oranjekerk

1

Prijspeil 1-1-2000

31/6/2008

Prijspeil correcties Marktsector factor: 1,34

Adres Tweede van Helststraat

Beschrijving nieuwe functie

Kerkelijk g

Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Amsterdam

Typologie Neoromaan/neogoot

Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk

Monumentenstatus Gem. mon. sinds 1998 (gelijktijdig)

Oorspronkelijke BVO 922

BVO toegevoegd 967

BVO nieuw 1889

VVO nieuw 1584

Geïndexeerd

Verwervingskosten 158.823


Directe bouwkosten 2.761.993


Inrichtingskosten -


Bijkomende kosten 265.788

Stichtingskosten 3.186.604


Uitgesplitst naar restauratiekosten casco 1.128.369

Uitgesplitst naar interieur 2.146.437

Stichtingskosten ex. verwerving 3.027.781


Netto Stichtingskosten 2.206.330


Onderhoudskosten 30.000


Onderhoudssubsidies - -

Netto onderhoudskosten 30.000


Exploitatielasten - vast 26.952


Exploitatielasten - incidenteel -

Exploitatielasten - totaal 26.952


Vaste huuropbrengsten 173.000Totaal 173.000


Bijdrage Hervormde gemeente 430.000


Subsidies overheid (ISV) 585.486


Bijdrage Heineken gelden Stadsdeel 394.788

Totaal 1.410.274


Verwervingskosten % van stichtingskosten 5%

Directe bouwkosten % van stichtingskosten 87%

Inrichtingskosten % van stichtingskosten 0%

Bijkomende kosten % van stichtingskosten 8%

Subsidie % van stichtingskosten 31%

Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 17%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,84

Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 2.012


Directe bouwkosten / m2 BVO 1.462


Stichtingskosten / m2 BVO 1.687


Stichtingskosten /m2 BVO excl. verwerving 1.603


Netto Stichtingskosten / m2 BVO 1.168


Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 109


Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 36


Interne rendementseis 6%

Marktrendement

Behaalde BAR 9,7%

Behaalde BAR (zonder subsidies) 5,4%

Behaalde NAR 6,5%

Behaalde NAR (zonder subsidies) 3,6%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW


Algemene informatie

Kosten

Opbrengsten

Ratio's

Multifunctioneel

Alkmaar

H. Joseph

2

Prijspeil 1-1-2008

31/6/2008

Prijspeil correcties Marktsector 1,02

Adres Nassaulaan 2

Beschrijving nieuwe functie

Parochieel centrum en kerk

Eigenaar/ontwikkelaar Parochie Matthias & Laurentius

Typologie Neogotisch

Stedelijk/landelijk Sterk stedelijk

Monumentenstatus Rijksmon. sinds 2002 (gelijktijdig)

Oorspronkelijke BVO 784

BVO toegevoegd 352

BVO nieuw 1136

VVO nieuw 988

Geïndexeerd

Verwervingskosten -


Directe bouwkosten 2.209.282


Inrichtingskosten 123.654


Bijkomende kosten 212.854


- Financieringskosten 78.290 + 79.533 +

Stichtingskosten 2.545.790


Stichtingskosten ex. verwerving 2.545.790


Netto Stichtingskosten 2.445.790


Onderhoudskosten 15.000


Onderhoudssubsidies 9.750

Netto onderhoudskosten 5.250

Exploitatielasten - vast -

Exploitatielasten - incidenteel + -

Exploitatielasten - totaal -


Incidenteel verhuur -


Huuropbrengsten 75.000


Toekomstige verkoop pastorie (prognose) 700.000


Totaal huur- en verkoopopbrengsten 775.000


Subsidies overheid 100.000

Bijdragen derden + -

Totaal 100.000

Verwervingskosten % van stichtingskosten 0%

Directe bouwkosten % van stichtingskosten 87%

Inrichtingskosten % van stichtingskosten 5%

Bijkomende kosten % van stichtingskosten 8%

Subsidie % van stichtingskosten 4%

Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 0%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,87

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO 2.577


Directe bouwkosten / m2 BVO 1.945


Stichtingskosten / m2 BVO 2.241


Stichtingskosten / m2 BVO excl. verwerving 2.241


Netto Stichtingskosten / m2 BVO 2.153

Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 76

Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 5

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR (zonder toekomstige huur- en verkoopopbrengsten) 0,0%


Behaalde BAR (met verkoopopbrengsten) 4,3%

Behaalde NAR (zonder toekomstige huur- en verkoopopbrengsten) -0,2%


Behaalde NAR (met verkoopopbrengsten) 4,0%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW


Algemene informatie

Kosten

Opbrengsten

Ratio's

Multifunctioneel

Alkmaar

H. Joseph

2

Prijspeil 1-1-2008

31/6/2008

Prijspeil correcties Marktsector 1,02

Adres Nassaulaan 2

Beschrijving nieuwe functie

Parochieel centrum en kerk

Eigenaar/ontwikkelaar Parochie Matthias & Laurentius

Typologie Neogotisch

Stedelijk/landelijk Sterk stedelijk

Monumentenstatus Rijksmon. sinds 2002 (gelijktijdig)

Oorspronkelijke BVO 784

BVO toegevoegd 352

BVO nieuw 1136

VVO nieuw 988

Geïndexeerd

Verwervingskosten -


Directe bouwkosten 2.209.282


Inrichtingskosten 123.654


Bijkomende kosten 212.854


- Financieringskosten 78.290 + 79.533 +

Stichtingskosten 2.545.790


Stichtingskosten ex. verwerving 2.545.790


Netto Stichtingskosten 2.445.790


Onderhoudskosten 15.000


Onderhoudssubsidies 9.750

Netto onderhoudskosten 5.250

Exploitatielasten - vast -

Exploitatielasten - incidenteel + -

Exploitatielasten - totaal -


Incidenteel verhuur -


Huuropbrengsten 75.000


Toekomstige verkoop pastorie (prognose) 700.000


Totaal huur- en verkoopopbrengsten 775.000


Subsidies overheid 100.000

Bijdragen derden + -

Totaal 100.000

Verwervingskosten % van stichtingskosten 0%

Directe bouwkosten % van stichtingskosten 87%

Inrichtingskosten % van stichtingskosten 5%

Bijkomende kosten % van stichtingskosten 8%

Subsidie % van stichtingskosten 4%

Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 0%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,87

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO 2.577


Directe bouwkosten / m2 BVO 1.945


Stichtingskosten / m2 BVO 2.241


Stichtingskosten / m2 BVO excl. verwerving 2.241


Netto Stichtingskosten / m2 BVO 2.153

Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 76

Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 5

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR (zonder toekomstige huur- en verkoopopbrengsten) 0,0%


Behaalde BAR (met verkoopopbrengsten) 4,3%

Behaalde NAR (zonder toekomstige huur- en verkoopopbrengsten) -0,2%


Behaalde NAR (met verkoopopbrengsten) 4,0%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW


Algemene informatie

Kosten

Opbrengsten

Ratio's

Multifunctioneel

Alkmaar

H. Joseph

2

Prijspeil 1-1-2008

31/6/2008

Prijspeil correcties Marktsector 1,02

Adres Nassaulaan 2

Beschrijving nieuwe functie

Parochieel centrum en kerk

Eigenaar/ontwikkelaar Parochie Matthias & Laurentius

Typologie Neogotisch

Stedelijk/landelijk Sterk stedelijk

Monumentenstatus Rijksmon. sinds 2002 (gelijktijdig)

Oorspronkelijke BVO 784

BVO toegevoegd 352

BVO nieuw 1136

VVO nieuw 988

Geïndexeerd

Verwervingskosten -


Directe bouwkosten 2.209.282


Inrichtingskosten 123.654


Bijkomende kosten 212.854


- Financieringskosten 78.290 + 79.533 +

Stichtingskosten 2.545.790


Stichtingskosten ex. verwerving 2.545.790


Netto Stichtingskosten 2.445.790


Onderhoudskosten 15.000


Onderhoudssubsidies 9.750

Netto onderhoudskosten 5.250

Exploitatielasten - vast -

Exploitatielasten - incidenteel + -

Exploitatielasten - totaal -


Incidenteel verhuur -


Huuropbrengsten 75.000


Toekomstige verkoop pastorie (prognose) 700.000


Totaal huur- en verkoopopbrengsten 775.000


Subsidies overheid 100.000

Bijdragen derden + -

Totaal 100.000

Verwervingskosten % van stichtingskosten 0%

Directe bouwkosten % van stichtingskosten 87%

Inrichtingskosten % van stichtingskosten 5%

Bijkomende kosten % van stichtingskosten 8%

Subsidie % van stichtingskosten 4%

Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 0%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,87

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO 2.577


Directe bouwkosten / m2 BVO 1.945


Stichtingskosten / m2 BVO 2.241


Stichtingskosten / m2 BVO excl. verwerving 2.241


Netto Stichtingskosten / m2 BVO 2.153

Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 76

Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 5

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR (zonder toekomstige huur- en verkoopopbrengsten) 0,0%


Behaalde BAR (met verkoopopbrengsten) 4,3%

Behaalde NAR (zonder toekomstige huur- en verkoopopbrengsten) -0,2%


Behaalde NAR (met verkoopopbrengsten) 4,0%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW


Algemene informatie

Kosten

Opbrengsten

Ratio's

Multifunctioneel

Alkmaar

H. Joseph

2

Prijspeil 1-1-2008

31/6/2008

Prijspeil correcties Marktsector 1,02

Adres Nassaulaan 2

Beschrijving nieuwe functie

Parochieel centrum en kerk

Eigenaar/ontwikkelaar Parochie Matthias & Laurentius

Typologie Neogotisch

Stedelijk/landelijk Sterk stedelijk

Monumentenstatus Rijksmon. sinds 2002 (gelijktijdig)

Oorspronkelijke BVO 784

BVO toegevoegd 352

BVO nieuw 1136

VVO nieuw 988

Geïndexeerd

Verwervingskosten -


Directe bouwkosten 2.209.282


Inrichtingskosten 123.654


Bijkomende kosten 212.854


- Financieringskosten 78.290 + 79.533 +

Stichtingskosten 2.545.790


Stichtingskosten ex. verwerving 2.545.790


Netto Stichtingskosten 2.445.790


Onderhoudskosten 15.000


Onderhoudssubsidies 9.750

Netto onderhoudskosten 5.250

Exploitatielasten - vast -

Exploitatielasten - incidenteel + -

Exploitatielasten - totaal -


Incidenteel verhuur -


Huuropbrengsten 75.000


Toekomstige verkoop pastorie (prognose) 700.000


Totaal huur- en verkoopopbrengsten 775.000


Subsidies overheid 100.000

Bijdragen derden + -

Totaal 100.000

Verwervingskosten % van stichtingskosten 0%

Directe bouwkosten % van stichtingskosten 87%

Inrichtingskosten % van stichtingskosten 5%

Bijkomende kosten % van stichtingskosten 8%

Subsidie % van stichtingskosten 4%

Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 0%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,87

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO 2.577


Directe bouwkosten / m2 BVO 1.945


Stichtingskosten / m2 BVO 2.241


Stichtingskosten / m2 BVO excl. verwerving 2.241


Netto Stichtingskosten / m2 BVO 2.153

Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 76

Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 5

Interne rendementseis

Marktrendement

Behaalde BAR (zonder toekomstige huur- en verkoopopbrengsten) 0,0%


Behaalde BAR (met verkoopopbrengsten) 4,3%

Behaalde NAR (zonder toekomstige huur- en verkoopopbrengsten) -0,2%


Behaalde NAR (met verkoopopbrengsten) 4,0%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW


Algemene informatie

Kosten

Opbrengsten

Ratio's

Multifunctioneel

Amsterdam

De Duif

3

Prijspeil 24-2-2005 31/6/2008

Prijspeil correcties Budgetsector factor: 1,05

Adres Prinsengracht 754-756

Beschrijving nieuwe functie Multifunctionele verhuur

Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Amsterdam

Typologie Neo-classicistisch

Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk

Monumentenstatus Rijksmon. sinds 1969 (voortijdig)

Oorspronkelijke BVO 1433

BVO toegevoegd 0

BVO nieuw 1433

VVO nieuw 830

Geïndexeerd

Verwervingskosten 231.428


Directe bouwkosten 4.052.399


Inrichtingskosten -


Bijkomende kosten 507.801


- Financieringskosten 5.241 + 5.503 +

Stichtingskosten 4.791.628


Uitgesplitst naar restauratiekosten casco 2.991.628

Uitgesplitst naar interieur 1.800.000

Stichtingskosten ex. verwerving 4.560.200


Netto Stichtingskosten 3.601.816


Onderhoudskosten 30.000


Onderhoudssubsidies 10.000

Netto onderhoudskosten 20.000


Exploitatielasten - vast 46.906


Exploitatielasten - incidenteel (gem. '03-'07) 160.000

Exploitatielasten - totaal 206.906


Vaste huuropbrengsten 30.000

Incidenteel verhuur (gemiddelde van 2003-2007) 330.000

Totaal 360.000


Subsidies Monumentenzorg 1.145.795


Bijdragen derden 44.017

Totaal 1.189.812


Verwervingskosten % van stichtingskosten 5%

Directe bouwkosten % van stichtingskosten 85%

Inrichtingskosten % van stichtingskosten 0%

Bijkomende kosten % van stichtingskosten 11%

Subsidie % van stichtingskosten 25%

Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 8%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,58

Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 5.773


Directe bouwkosten / m2 BVO 2.828


Stichtingskosten / m2 BVO 3.344


Stichtingskosten / m2 BVO excl. verwerving 3.182


Netto Stichtingskosten / m2 BVO 2.513

Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 434

Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 273

Interne rendementseis 6%

Marktrendement

Behaalde BAR 10,0%

Behaalde BAR zonder subsidies 7,5%

Behaalde NAR 3,7%

Behaalde NAR zonder subsidies 2,8%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW


Algemene informatie

Kosten

Opbrengsten

Ratio's

Multifunctioneel

Amsterdam

De Duif

3

Prijspeil 24-2-2005 31/6/2008

Prijspeil correcties Budgetsector factor: 1,05

Adres Prinsengracht 754-756

Beschrijving nieuwe functie Multifunctionele verhuur

Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Amsterdam

Typologie Neo-classicistisch

Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk

Monumentenstatus Rijksmon. sinds 1969 (voortijdig)

Oorspronkelijke BVO 1433

BVO toegevoegd 0

BVO nieuw 1433

VVO nieuw 830

Geïndexeerd

Verwervingskosten 231.428


Directe bouwkosten 4.052.399


Inrichtingskosten -


Bijkomende kosten 507.801


- Financieringskosten 5.241 + 5.503 +

Stichtingskosten 4.791.628


Uitgesplitst naar restauratiekosten casco 2.991.628

Uitgesplitst naar interieur 1.800.000

Stichtingskosten ex. verwerving 4.560.200


Netto Stichtingskosten 3.601.816


Onderhoudskosten 30.000


Onderhoudssubsidies 10.000

Netto onderhoudskosten 20.000


Exploitatielasten - vast 46.906


Exploitatielasten - incidenteel (gem. '03-'07) 160.000

Exploitatielasten - totaal 206.906


Vaste huuropbrengsten 30.000

Incidenteel verhuur (gemiddelde van 2003-2007) 330.000

Totaal 360.000


Subsidies Monumentenzorg 1.145.795


Bijdragen derden 44.017

Totaal 1.189.812


Verwervingskosten % van stichtingskosten 5%

Directe bouwkosten % van stichtingskosten 85%

Inrichtingskosten % van stichtingskosten 0%

Bijkomende kosten % van stichtingskosten 11%

Subsidie % van stichtingskosten 25%

Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 8%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,58

Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 5.773


Directe bouwkosten / m2 BVO 2.828


Stichtingskosten / m2 BVO 3.344


Stichtingskosten / m2 BVO excl. verwerving 3.182


Netto Stichtingskosten / m2 BVO 2.513

Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 434

Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 273

Interne rendementseis 6%

Marktrendement

Behaalde BAR 10,0%

Behaalde BAR zonder subsidies 7,5%

Behaalde NAR 3,7%

Behaalde NAR zonder subsidies 2,8%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW


Algemene informatie

Kosten

Opbrengsten

Ratio's

Multifunctioneel

Amsterdam

De Duif

3

Prijspeil 24-2-2005 31/6/2008

Prijspeil correcties Budgetsector factor: 1,05

Adres Prinsengracht 754-756

Beschrijving nieuwe functie Multifunctionele verhuur

Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Amsterdam

Typologie Neo-classicistisch

Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk

Monumentenstatus Rijksmon. sinds 1969 (voortijdig)

Oorspronkelijke BVO 1433

BVO toegevoegd 0

BVO nieuw 1433

VVO nieuw 830

Geïndexeerd

Verwervingskosten 231.428


Directe bouwkosten 4.052.399


Inrichtingskosten -


Bijkomende kosten 507.801


- Financieringskosten 5.241 + 5.503 +

Stichtingskosten 4.791.628


Uitgesplitst naar restauratiekosten casco 2.991.628

Uitgesplitst naar interieur 1.800.000

Stichtingskosten ex. verwerving 4.560.200


Netto Stichtingskosten 3.601.816


Onderhoudskosten 30.000


Onderhoudssubsidies 10.000

Netto onderhoudskosten 20.000


Exploitatielasten - vast 46.906


Exploitatielasten - incidenteel (gem. '03-'07) 160.000

Exploitatielasten - totaal 206.906


Vaste huuropbrengsten 30.000

Incidenteel verhuur (gemiddelde van 2003-2007) 330.000

Totaal 360.000


Subsidies Monumentenzorg 1.145.795


Bijdragen derden 44.017

Totaal 1.189.812


Verwervingskosten % van stichtingskosten 5%

Directe bouwkosten % van stichtingskosten 85%

Inrichtingskosten % van stichtingskosten 0%

Bijkomende kosten % van stichtingskosten 11%

Subsidie % van stichtingskosten 25%

Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 8%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,58

Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 5.773


Directe bouwkosten / m2 BVO 2.828


Stichtingskosten / m2 BVO 3.344


Stichtingskosten / m2 BVO excl. verwerving 3.182


Netto Stichtingskosten / m2 BVO 2.513

Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 434

Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 273

Interne rendementseis 6%

Marktrendement

Behaalde BAR 10,0%

Behaalde BAR zonder subsidies 7,5%

Behaalde NAR 3,7%

Behaalde NAR zonder subsidies 2,8%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW


Algemene informatie

Kosten

Opbrengsten

Ratio's

Multifunctioneel

Amsterdam

De Duif

3

Prijspeil 24-2-2005 31/6/2008

Prijspeil correcties Budgetsector factor: 1,05

Adres Prinsengracht 754-756

Beschrijving nieuwe functie Multifunctionele verhuur

Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Amsterdam

Typologie Neo-classicistisch

Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk

Monumentenstatus Rijksmon. sinds 1969 (voortijdig)

Oorspronkelijke BVO 1433

BVO toegevoegd 0

BVO nieuw 1433

VVO nieuw 830

Geïndexeerd

Verwervingskosten 231.428


Directe bouwkosten 4.052.399


Inrichtingskosten -


Bijkomende kosten 507.801


- Financieringskosten 5.241 + 5.503 +

Stichtingskosten 4.791.628


Uitgesplitst naar restauratiekosten casco 2.991.628

Uitgesplitst naar interieur 1.800.000

Stichtingskosten ex. verwerving 4.560.200


Netto Stichtingskosten 3.601.816


Onderhoudskosten 30.000


Onderhoudssubsidies 10.000

Netto onderhoudskosten 20.000


Exploitatielasten - vast 46.906


Exploitatielasten - incidenteel (gem. '03-'07) 160.000

Exploitatielasten - totaal 206.906


Vaste huuropbrengsten 30.000

Incidenteel verhuur (gemiddelde van 2003-2007) 330.000

Totaal 360.000


Subsidies Monumentenzorg 1.145.795


Bijdragen derden 44.017

Totaal 1.189.812


Verwervingskosten % van stichtingskosten 5%

Directe bouwkosten % van stichtingskosten 85%

Inrichtingskosten % van stichtingskosten 0%

Bijkomende kosten % van stichtingskosten 11%

Subsidie % van stichtingskosten 25%

Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 8%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,58

Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 5.773


Directe bouwkosten / m2 BVO 2.828


Stichtingskosten / m2 BVO 3.344


Stichtingskosten / m2 BVO excl. verwerving 3.182


Netto Stichtingskosten / m2 BVO 2.513

Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 434

Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 273

Interne rendementseis 6%

Marktrendement

Behaalde BAR 10,0%

Behaalde BAR zonder subsidies 7,5%

Behaalde NAR 3,7%

Behaalde NAR zonder subsidies 2,8%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW


Algemene informatie

Kosten

Opbrengsten

Ratio's

Multifunctioneel

Amsterdam

De Duif

3

Prijspeil 24-2-2005 31/6/2008

Prijspeil correcties Budgetsector factor: 1,05

Adres Prinsengracht 754-756

Beschrijving nieuwe functie Multifunctionele verhuur

Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Amsterdam

Typologie Neo-classicistisch

Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk

Monumentenstatus Rijksmon. sinds 1969 (voortijdig)

Oorspronkelijke BVO 1433

BVO toegevoegd 0

BVO nieuw 1433

VVO nieuw 830

Geïndexeerd

Verwervingskosten 231.428


Directe bouwkosten 4.052.399


Inrichtingskosten -


Bijkomende kosten 507.801


- Financieringskosten 5.241 + 5.503 +

Stichtingskosten 4.791.628


Uitgesplitst naar restauratiekosten casco 2.991.628

Uitgesplitst naar interieur 1.800.000

Stichtingskosten ex. verwerving 4.560.200


Netto Stichtingskosten 3.601.816


Onderhoudskosten 30.000


Onderhoudssubsidies 10.000

Netto onderhoudskosten 20.000


Exploitatielasten - vast 46.906


Exploitatielasten - incidenteel (gem. '03-'07) 160.000

Exploitatielasten - totaal 206.906


Vaste huuropbrengsten 30.000

Incidenteel verhuur (gemiddelde van 2003-2007) 330.000

Totaal 360.000


Subsidies Monumentenzorg 1.145.795


Bijdragen derden 44.017

Totaal 1.189.812


Verwervingskosten % van stichtingskosten 5%

Directe bouwkosten % van stichtingskosten 85%

Inrichtingskosten % van stichtingskosten 0%

Bijkomende kosten % van stichtingskosten 11%

Subsidie % van stichtingskosten 25%

Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 8%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,58

Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 5.773


Directe bouwkosten / m2 BVO 2.828


Stichtingskosten / m2 BVO 3.344


Stichtingskosten / m2 BVO excl. verwerving 3.182


Netto Stichtingskosten / m2 BVO 2.513

Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 434

Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 273

Interne rendementseis 6%

Marktrendement

Behaalde BAR 10,0%

Behaalde BAR zonder subsidies 7,5%

Behaalde NAR 3,7%

Behaalde NAR zonder subsidies 2,8%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW


Algemene informatie

Kosten

Opbrengsten

Ratio's

Multifunctioneel

Amsterdam

De Duif

3

Prijspeil 24-2-2005 31/6/2008

Prijspeil correcties Budgetsector factor: 1,05

Adres Prinsengracht 754-756

Beschrijving nieuwe functie Multifunctionele verhuur

Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Amsterdam

Typologie Neo-classicistisch

Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk

Monumentenstatus Rijksmon. sinds 1969 (voortijdig)

Oorspronkelijke BVO 1433

BVO toegevoegd 0

BVO nieuw 1433

VVO nieuw 830

Geïndexeerd

Verwervingskosten 231.428


Directe bouwkosten 4.052.399


Inrichtingskosten -


Bijkomende kosten 507.801


- Financieringskosten 5.241 + 5.503 +

Stichtingskosten 4.791.628


Uitgesplitst naar restauratiekosten casco 2.991.628

Uitgesplitst naar interieur 1.800.000

Stichtingskosten ex. verwerving 4.560.200


Netto Stichtingskosten 3.601.816


Onderhoudskosten 30.000


Onderhoudssubsidies 10.000

Netto onderhoudskosten 20.000


Exploitatielasten - vast 46.906


Exploitatielasten - incidenteel (gem. '03-'07) 160.000

Exploitatielasten - totaal 206.906


Vaste huuropbrengsten 30.000

Incidenteel verhuur (gemiddelde van 2003-2007) 330.000

Totaal 360.000


Subsidies Monumentenzorg 1.145.795


Bijdragen derden 44.017

Totaal 1.189.812


Verwervingskosten % van stichtingskosten 5%

Directe bouwkosten % van stichtingskosten 85%

Inrichtingskosten % van stichtingskosten 0%

Bijkomende kosten % van stichtingskosten 11%

Subsidie % van stichtingskosten 25%

Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 8%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,58

Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 5.773


Directe bouwkosten / m2 BVO 2.828


Stichtingskosten / m2 BVO 3.344


Stichtingskosten / m2 BVO excl. verwerving 3.182


Netto Stichtingskosten / m2 BVO 2.513

Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 434

Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 273

Interne rendementseis 6%

Marktrendement

Behaalde BAR 10,0%

Behaalde BAR zonder subsidies 7,5%

Behaalde NAR 3,7%

Behaalde NAR zonder subsidies 2,8%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW


Algemene informatie

Kosten

Opbrengsten

Ratio's

Multifunctioneel

Den Haag

Julianakerk

4

Prijspeil 8-7-2002

31/6/2008

Prijspeil correcties Marktsector 1,16

Adres Schalkburgerstraat 217

Beschrijving nieuwe functie

Kantoor- en cultuurruimten

Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Den Haag

Typologie Amsterdamse/ Haagse School

Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk

Monumentenstatus Gemeentelijk Monument sinds onbekend

Oorspronkelijke BVO 1400

BVO toegevoegd 1956

BVO nieuw 3356

VVO nieuw 2091

Geïndexeerd

Verwervingskosten Stadsherstel Den Haag 1

Verwervingskosten 1


Directe bouwkosten 3.462.217


Inrichtingskosten -


Bijkomende kosten 736.358

- Financieringskosten -9.798


Stichtingskosten 4.198.576


Stichtingskosten ex. verwerving 4.198.575


Netto Stichtingskosten 1.599.940

Onderhoudskosten (gemiddelde 2006-2015) 7.329


Onderhoudssubsidies - -

Netto onderhoudskosten 7.329

Exploitatielasten - vast 26.830Exploitatielasten - totaal 26.830


Vaste huuropbrengsten (gemiddelde 2006-2015) 167.839

Incidenteel verhuur

Totaal 167.839


Subsidies overheid 2.598.636

Bijdragen derden

Totaal 2.598.636

Verwervingskosten gemeenten (vorm van subs.) 610.000


Verwervingskosten % van stichtingskosten 0%

Directe bouwkosten % van stichtingskosten 82%

Inrichtingskosten % van stichtingskosten 0%

Bijkomende kosten % van stichtingskosten 18%

Subsidie % van stichtingskosten 62%

Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 4%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,62

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO 2.008


Directe bouwkosten / m2 BVO 1.032


Stichtingskosten / m2 BVO 1.251


Stichtingskosten / m2 BVO excl. verwerving 1.251


Netto Stichtingskosten / m2 BVO 477

Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 80

Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 16

Interne rendementseis 10%

Marktrendement

Behaalde BAR 10,5%

Behaalde BAR (incl. subsidies, incl. reële aankoopprijs) 7,6%

Behaalde BAR (excl. subsidies, excl. reële aankoopprijs) 4,0%

Behaalde BAR (excl. subsidies, incl. reële aankoopprijs) 3,5%

Behaalde NAR 8,4%

Behaalde NAR (incl. subsidies, incl. reële aankoopprijs) 6,0%

Behaalde NAR (excl. subsidies, excl. reële aankoopprijs) 3,2%

Behaalde NAR (excl. subsidies, incl. reële aankoopprijs) 2,8%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW


Algemene informatie

Kosten

Opbrengsten

Ratio's

Multifunctioneel

Den Haag

Julianakerk

4

Prijspeil 8-7-2002

31/6/2008

Prijspeil correcties Marktsector 1,16

Adres Schalkburgerstraat 217

Beschrijving nieuwe functie

Kantoor- en cultuurruimten

Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Den Haag

Typologie Amsterdamse/ Haagse School

Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk

Monumentenstatus Gemeentelijk Monument sinds onbekend

Oorspronkelijke BVO 1400

BVO toegevoegd 1956

BVO nieuw 3356

VVO nieuw 2091

Geïndexeerd

Verwervingskosten Stadsherstel Den Haag 1

Verwervingskosten 1


Directe bouwkosten 3.462.217


Inrichtingskosten -


Bijkomende kosten 736.358

- Financieringskosten -9.798


Stichtingskosten 4.198.576


Stichtingskosten ex. verwerving 4.198.575


Netto Stichtingskosten 1.599.940

Onderhoudskosten (gemiddelde 2006-2015) 7.329


Onderhoudssubsidies - -

Netto onderhoudskosten 7.329

Exploitatielasten - vast 26.830Exploitatielasten - totaal 26.830


Vaste huuropbrengsten (gemiddelde 2006-2015) 167.839

Incidenteel verhuur

Totaal 167.839


Subsidies overheid 2.598.636

Bijdragen derden

Totaal 2.598.636

Verwervingskosten gemeenten (vorm van subs.) 610.000


Verwervingskosten % van stichtingskosten 0%

Directe bouwkosten % van stichtingskosten 82%

Inrichtingskosten % van stichtingskosten 0%

Bijkomende kosten % van stichtingskosten 18%

Subsidie % van stichtingskosten 62%

Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 4%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,62

Stichtingskosten / m2 VVO of GBO 2.008


Directe bouwkosten / m2 BVO 1.032


Stichtingskosten / m2 BVO 1.251


Stichtingskosten / m2 BVO excl. verwerving 1.251


Netto Stichtingskosten / m2 BVO 477

Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 80

Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 16

Interne rendementseis 10%

Marktrendement

Behaalde BAR 10,5%

Behaalde BAR (incl. subsidies, incl. reële aankoopprijs) 7,6%

Behaalde BAR (excl. subsidies, excl. reële aankoopprijs) 4,0%

Behaalde BAR (excl. subsidies, incl. reële aankoopprijs) 3,5%

Behaalde NAR 8,4%

Behaalde NAR (incl. subsidies, incl. reële aankoopprijs) 6,0%

Behaalde NAR (excl. subsidies, excl. reële aankoopprijs) 3,2%

Behaalde NAR (excl. subsidies, incl. reële aankoopprijs) 2,8%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW


Algemene informatie

Kosten

Opbrengsten

Ratio's

Multifunctioneel

Den Haag

Julianakerk

4

Prijspeil 8-7-2002

31/6/2008

Prijspeil correcties Marktsector 1,16

Adres Schalkburgerstraat 217

Beschrijving nieuwe functie

Kantoor- en cultuurruimten

Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Den Haag

Typologie Amsterdamse/ Haagse School

Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk

Monumentenstatus Gemeentelijk Monument sinds onbekend

Oorspronkelijke BVO 1400

BVO toegevoegd 1956

BVO nieuw 3356

VVO nieuw 2091

Geïndexeerd

Verwervingskosten Stadsherstel Den Haag 1

Verwervingskosten 1


Directe bouwkosten 3.462.217


Inrichtingskosten -


Bijkomende kosten 736.358

- Financieringskosten -9.798


Stichtingskosten 4.198.576


Stichtingskosten ex. verwerving 4.198.575


Netto Stichtingskosten 1.599.940

Onderhoudskosten (gemiddelde 2006-2015) 7.329


Onderhoudssubsidies - -

Netto onderhoudskosten 7.329

Exploitatielasten - vast 26.830Exploitatielasten - totaal 26.830


Vaste huuropbrengsten (gemiddelde 2006-2015) 167.839

Incidenteel verhuur

Totaal 167.839


Subsidies overheid 2.598.636

Bijdragen derden

Totaal 2.598.636

Verwervingskosten gemeenten (vorm van subs.) 610.000


Verwervingskosten % van stichtings