17.09.2013 Views

Juli - Ons Buiten

Juli - Ons Buiten

Juli - Ons Buiten

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ONS BUITEN KONTAKT<br />

nr 480 juli 2011<br />

Grasstukjes - Lampionnenoptocht


Tuinpark <strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong><br />

Riekerweg 15<br />

1066 BT Amsterdam<br />

(020) 6174707 fax: 6175493<br />

www.ons-buiten.nl<br />

tuinpark@ons-buiten.nl<br />

bankrekening: 48 80 600<br />

t.n.v. Bond van Volkstuinders<br />

afdeling <strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong><br />

Bestuur<br />

Voorzitter<br />

Jan Pot<br />

(020) 673 29 87<br />

Secretaris<br />

Ella Moens<br />

secretariaat@ons-buiten.nl<br />

Penningmeester<br />

Roel Wessels<br />

penningmeester@ons-buiten.nl<br />

2e Penningmeester en<br />

verzekeringen<br />

Reno Vegting<br />

06 15 89 73 99 na 19.00 uur<br />

Tuinoverdrachten<br />

Mary Ravesteijn<br />

(020) 615 75 02<br />

Algemene zaken<br />

Rob Hafkamp<br />

(020) 616 43 72<br />

Dagelijks beheer<br />

Piet Broerse Tuin 395<br />

(020) 617 45 52 of 06 20 37 04 54<br />

Ziekenbezoek<br />

Marianne Haafkens<br />

rudy.marianne@gmail.com<br />

tel. 0640598390<br />

Redactie<br />

Algemeen<br />

redactie@ons-buiten.nl<br />

Liesbeth Melkert (opmaak)<br />

Wilt u een bijdrage leveren aan <strong>Ons</strong><br />

<strong>Buiten</strong> Kontakt? Mail dan naar de<br />

redactie. Per post mag ook naar het<br />

adres dat linksboven staat vermeld<br />

op deze pagina. Foto’s zijn ook altijd<br />

welkom en kunt u mailen naar de<br />

redactie of opsturen. De redactie<br />

behoudt zich het recht voor om<br />

ingezonden stukken in te korten en/of<br />

aan te passen.<br />

Wanneer uw inzending vóór de<br />

10 e van de maand doch uiterlijk de<br />

15 e is ontvangen dan zal het in het<br />

eerstvolgende nummer geplaatst<br />

worden.<br />

<strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong> is opgericht in 1922<br />

<strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong> Kontakt sinds 1970<br />

Jaargang 41: nummer 7<br />

2011, juli Nr. 480


Anemone Coronaria<br />

Inhoud<br />

Van de voorzitter pag. 5<br />

Tuinoverdrachten pag. 6<br />

Post pag. 7<br />

BTC pag. 11<br />

Agenda pag, 13<br />

Lampionnenoptocht pag. 14<br />

winkelbusreis pag. 17<br />

Crea Zondag pag. 18<br />

Klaverjassen pag. 21<br />

Vraag en aanbod pag. 23<br />

Voor u gelezen pag. 24<br />

Agenda JOC pag. 27<br />

Oeverlanden pag. 30


Zonne-energie<br />

Wij leveren en<br />

installeren zonnepanelen,<br />

regelaars en<br />

accu’s. Inclusief<br />

montagematerialen.<br />

Satellietontvangers<br />

Voor ontvangst van TV en<br />

radio bent u bij ons aan<br />

het juiste adres. LCD-<br />

TV’s, radio/cd spelers,<br />

satelliet en DVB-T tuners ook<br />

op 12 volt. Uiteraard hebben<br />

wij hiervoor de noodzakelijke<br />

installatiematerialen.<br />

Pitten, kousen en glazen<br />

Onze afkomst verloochenen<br />

wij niet. Al sinds 1935 verkopen<br />

wij olie (kerosine), kachels en<br />

lampen, evenals de benodigde<br />

kousen, pitten en glazen.<br />

12 volt/24 volt<br />

U vindt bij ons een<br />

uitgebreide sortering<br />

omvormers, koelkasten,<br />

verlichting en andere<br />

benodigdheden op 12 volt.<br />

Butaan/Propaangas<br />

Een groot assortiment gasapparatuur<br />

is in onze winkel aanwezig zoals<br />

o.a. voor koelen,<br />

koken, verwarmen<br />

en warmwater.<br />

Ook leveren<br />

wij alle<br />

installatiematerialen<br />

hiervoor.<br />

DE PITTENSPECIALIST<br />

Dé leverancier<br />

voor uw<br />

tuinhuis<br />

<br />

<br />

De Pittenspecialist Jacob van Lennepstraat 8 1053 HG Amsterdam<br />

tel. 020 618 1095 fax 020 6122171 www.pittenspecialist.nl


Van de voorzitter<br />

De 6e Open tuinendag met de TuinKunst markt was wederom geslaagd. Het<br />

was gezellig druk met opnieuw veel mensen van buiten. Het mooie weer op<br />

Pinksterzondag was uiteraard erg plezierig en voor veel mensen wellicht een<br />

extra reden om op het terras te blijven zitten. Hulde voor alle vrijwilligers die met elkaar<br />

hebben gezorgd dat alles weer prima in orde was. De muziek bij het terras maakte het<br />

geheel feestelijk en de grote verrassing was het optreden van Bob Color. Bob is een<br />

tuinder op <strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong> en vulde de pauzes op. Het leek soms dat hij met zijn optreden<br />

de hoofdact was.<br />

Heerlijke muziek die voor een geweldige sfeer zorgde. Jammer dat Bob door moest naar<br />

een ander optreden, maar het is zeker voor herhaling vatbaar.<br />

Ik heb een aantal van de open tuinen bezocht. Het was leuk te zien hoe tuinen verschillen.<br />

Enkele van de tuinders gebruiken een deel van hun tuin voor groenten en fruit. Wat bij<br />

de open tuinen in ieder geval opviel was dat ze met zorg en aandacht zijn onderhouden.<br />

Kortom het was een geslaagde dag die volgend jaar ongetwijfeld weer een vervolg krijgt.<br />

Hoe is het met het onderhoud van uw tuin gesteld. Ik hoop goed want anders kunt u<br />

binnenkort een brief verwachten. De tuincontrole is weer opgepakt. De beoordeling van<br />

de eerste tuinen laat zien dat er op veel tuinen nog aandacht nodig is. Ik verwacht dat de<br />

volgende maand de eerste bevindingen zullen worden gepubliceerd.<br />

We zullen speciale aandacht geven aan de tuinen die echt verwaarloosd zijn en zo nodig<br />

aansturen op royement.<br />

Het aantal reacties n.a.v. de informatie over woekerplanten is zeer beperkt. Het zou goed<br />

zijn wanneer wij van tuinders horen hoe zij omgaan met de aanpak van woekerplanten.<br />

Jan Pot<br />

5


6<br />

In memoriam<br />

Wij kregen het bericht dat op 23 mei 2011 is overleden<br />

Jittje Dijkstra – van Veen<br />

Jikke<br />

Wij wensen Wiebe en de familie heel veel sterkte toe om dit grote verlies te kunnen<br />

verwerken<br />

Tuinoverdrachten<br />

In memoriam<br />

Wij kregen het droevige bericht dat op 23 juni 2011 is overleden<br />

oud tuinder<br />

Hendrikus de Goei<br />

Henk<br />

Wij wensen de familie, heel veel sterkte toe om dit grote verlies<br />

te kunnen verwerken.<br />

Tuin 75 van H.C.M. Stoop-Van Bergen<br />

Inschrijvingen:<br />

08.09.013 P. Mudde (teruggetrokken)<br />

09.07.011 J. Albers (teruggetrokken)<br />

09.09.005 E. Reuver<br />

10.05.008 L. Emmen<br />

11.04.004 J. den Ambtman<br />

Overdracht 4 juni 2011 9.30 aan H.C.M. Reuver<br />

Wij wensen de vertrekkende leden het allerbeste toe en hopen dat ze goede herinneringen<br />

zullen bewaren aan <strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong>. De nieuwkomers wensen wij veel tuingenot toe. We<br />

hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen op ons mooie tuinpark


POST POST POST POST POST POST POST POST POST POST<br />

Bedankt<br />

Mijn briefje is waarschijnlijk niet bij de redactie aangekomen.<br />

Ik bedankte voor de belangstelling tijdens mijn ziekte, voor de bloemen, kaartjes en<br />

telefoontjes.<br />

Hartelijke groeten, Nel Prent<br />

PS Weer gevallen met de fiets, dus tot ziens allemaal<br />

Lieve mensen<br />

Hartelijk dank voor alle voetbal en dieren plaatjes en stuiters enz.<br />

En de vele ijsjes en muntjes die ik wel eens krijg van alle ooms en tantes. Groeten en<br />

knuffel van Levy Broerse<br />

Linalaan<br />

Op zaterdag 4 juni was er in de Linalaan ons langzamerhand traditioneel geworden<br />

Linalaanfeestje. Dit keer georganiseerd door Uwe en Patrick. Nou, dat hebben<br />

ze werkelijk fantastisch gedaan. Als ik alleen al denk aan de heerlijke olijven en de<br />

gebakken mosselen dan loopt het water mij ‘weer’ in de mond en dan heb ik het nog<br />

niet eens gehad over de heerlijke kazen, de salades en de zelf gebakken brownies.<br />

Geweldig!. Het was gezellig en we hadden prachtig weer. Uwe, Patrick, bedankt namens<br />

ons allemaal.<br />

Jeanne van Willigenburg, tuin 266<br />

Heel erg bedankt<br />

Via deze weg wil ik jullie en Marianne bedanken. Marianne zorgde ervoor dat mijn vrouw<br />

vanwege haar gipsarm een mooie bos bloemen kreeg.<br />

Ans en Theo, tuin 56<br />

Een blijde geboorte!<br />

Wat zijn we blij met zo een lief klein meisje erbij!<br />

Iefke Heidi<br />

Geboren op 19 mei 2011,<br />

René, Lise en Bram Melchers- Valk<br />

Lisevalk@hotmail.com<br />

7


8<br />

Een nieuw dak nodig ?<br />

Bel Vasco Profiel<br />

Wij zijn erin gespecialiseerd om tuinhuisjes te voorzien van een nieuw<br />

dak.<br />

* Voor de particuliere markt heeft Vasco Profiel zijn eigen systeem<br />

ontwikkeld, dat wil zeggen, zodra de klant beslist om het zelf te gaan<br />

monteren, dan geven wij, nadat we de materialen hebben afgeleverd een<br />

gratis en servicegericht advies over hoe het gemonteerd moet gaan<br />

worden.<br />

U kunt dit op uw tuincomplex bij diverse tuinders gaan informeren.<br />

• Nadat u het dak heeft gemonteerd, komen wij even bij u langs om het<br />

benodigde zetwerk in te meten, en leveren dit circa 5 werkdagen later af op<br />

uw tuin, in elke gewenste maat en/of kleur.<br />

• Ten tijde van het inmeten van het zetwerk, checken we nog even of alles naar<br />

wens is gemonteerd en geven desnoods nog aanvullende adviezen.<br />

• U ziet, zelfs als u het zelf monteert, dan kunt u uw dak in een aantal dagen<br />

geheel vernieuwd hebben, zonder uw garantie te verliezen, omdat uw dak<br />

voldoet aan de eisen die door de D.W.S. worden gesteld.<br />

• Mocht u besluiten het door ons te laten monteren, dan sturen wij u, nadat we<br />

het hebben ingemeten, vrijblijvend een prijsopgave toe.<br />

• Als u besluit het door ons te laten monteren of te leveren, neem gerust een<br />

kijkje op uw tuincomplex bij de door ons geleverde en/of gemonteerde daken.<br />

• Wij, van Vasco Profiel kunnen bogen op een jarenlange ervaring met het<br />

bedekken van dakpanplaten op uw tuincomplex <strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong>.<br />

• Al het zetwerk wordt op maat en graden gezet, en wordt in noodgevallen de<br />

volgende dag al afgeleverd.<br />

• U kunt ons tegenkomen op elk tuincomplex in en rond Amsterdam.<br />

• Al het zetwerk wordt in elke kleur geleverd.<br />

• Kijk voor meer informatie op onze internetsite www.vascoprofiel.nl<br />

• Telefoon: 020 6322207 Fax: 020 3340485 Mob: 06 53225054


Fred Jansen<br />

Tweewielers<br />

*reparatie<br />

*stalling<br />

*verkoop<br />

*occasions<br />

Achillesstraat 41-43<br />

Amsterdam<br />

Telefoon: 020-6621197<br />

Rijschool HOOGSTRAAT<br />

Albert Neuhuysstraat 42<br />

1058 SE Amsterdam<br />

t 020 617 35 47<br />

of 06 551 959 27<br />

<strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong> - Helenalaan 61<br />

Wij verkopen tweedehands kinderkleding,<br />

speelgoed, kinderboeken en<br />

positiekleding.<br />

Wij zijn open van dinsdag t/m vrijdag<br />

van 10.00 tot 17.00 uur<br />

zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur<br />

(met uitzondering van schoolvakanties)<br />

Inbrengen kan alleen op dinsdag en<br />

woensdag tussen 10.00-14.00 uur<br />

(met uitzondering van februari, juli<br />

en augustus) U krijgt 50 % van de<br />

opbrengst.<br />

Bosboom Toussainstraat 49,<br />

1054 AN Amsterdam<br />

T 020 685 41 76<br />

9


10<br />

Inschrijvingen aspirant huurders 4 juni 2011<br />

11.06.001 M.P. Crijns<br />

11.06.002 A.M. Tulner<br />

11.06.003 M. Las van Bennekom<br />

11.06.004 T.M. Iedema<br />

11.06.005 H. Lutgendorff<br />

11.06.006 S. Duurhout<br />

11.06.007 F. Putters<br />

11.06.008 R. Sahied<br />

11.06.009 C. Verschoor<br />

11.06.010 S. Trijsburg<br />

11.06.011 J. Bruinsma<br />

11.06.012 S. Wassilieva<br />

11.06.013 R.R. Ilahi<br />

LAAT DIT DE LAATSTE WAARSCHUWING ZIJN!<br />

Aan alle tuinders die een grasstukje onderhouden ~ goed lezen!<br />

Om te voorkomen, dat alle grasstukjes worden afgepakt en in het algemene<br />

werk worden ondergebracht, zullen de richtlijnen voor het on derhoud worden<br />

verscherpt!!<br />

Zoals bekend moet u regel matig uw grasstukje maaien, en indien nodig egaliseren en<br />

eventueel inzaaien (grond en graszaad zijn te verkrijgen op zaterdag op de werf)!<br />

De voorkant van uw grasstukje (dus aan de padkant) moet recht afgesneden worden<br />

gelijk met het grasstukje van uw buren! Het halve pad moet het hele seizoen onkruid<br />

vrij gehouden worden. Schelpen goed uitharken dus alleen onkruid verwijderen en geen<br />

schelpen. Hebt u een stukje langs de sloot, dan moet er een strook langs de slootkant<br />

groen blijven.<br />

Dit betekent niet maaien, maar wel onkruid verwijderen zoals: brandnetels, zevenblad,<br />

berenklauw, bramen, zaai lingen van bomen zoals de Els. Rond de bomen in uw stukje


de grond vrijmaken van gras en onkruid en eventueel opschot van de bomen afknippen.<br />

Het stukje is het hele jaar van u en dus ook in de winter blad, takken enz. verwijderen<br />

en vroeg met het onderhoud beginnen. Er zal regelmatig gecontroleerd worden, bij in<br />

gebreke blijven krijgt u geen waarschuwing meer maar wordt het stukje direct afgenomen<br />

en moet u alsnog 10 werkbeurten verrichten.<br />

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.<br />

Commisie BTC<br />

Indien u vragen heeft op bouwtechnisch gebied kunt op iedere eerste maandag<br />

van de maand terecht bij de Bouwtechnische Commissie van 19:30 tot 21:00 uur<br />

in het verenigingsgebouw. Wilt u een schuur bouwen? Of een broeikas, fietsenhok,<br />

kist of pergola? Overleg dat eerst met de BTC. Hiermee voorkomt u problemen.<br />

Ook bij problemen met de riolering, hoofdkraan, watermeter etc. zullen leden van de<br />

bouwtechnische commissie u, indien mogelijk, met raad en daad bijstaan.<br />

Tuinruil<br />

In het Supplement Reglement <strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong> onder artikel 10 staan de voorwaarden<br />

vermeld voor tuinruil. Toch zijn er nog tuinders die willen weten hoe het met die 10% zit.<br />

Hierbij nog even in het kort de voorwaarden voor een tuinruil. Een tuinder die zijn tuin wil<br />

ruilen voor een andere tuin moet dat schriftelijk kenbaar maken aan de secretaris van<br />

het bestuur. Deze kent de tuinder een rangnummer toe dat is opgebouwd uit het jaar en<br />

de maand dat men lid geworden is (u bent lid vanaf de dag dat de de overdracht van uw<br />

tuin heeft getekend). Als een tuinder twee jaar lid is mag hij/zij op een huisje dat te koop<br />

wordt aangeboden inschrijven. Het bestuur gaat dan bekijken of de huidige tuin van het<br />

lid in goed onderhouden staat verkeert, er geen clandestiene bouwsels staan en/of de<br />

tuinder in het verleden geen tuchtrechtelijke maatregelen heeft gekregen of overlast heeft<br />

veroorzaakt. Is dit niet het geval dan geeft het bestuur de Bouw Technische Commissie<br />

opdracht om het huisje van de tuinder te taxeren. Het gaat dan alleen om de taxatie van<br />

het kale huis, dus zonder keuken, wc, douche, binnen betimmering, schuur tegels enz.<br />

Het kale huis wordt namelijk in percentages uitgedrukt.<br />

Hoe gaat dat?<br />

Op het taxatierapport staan 8 punten. Namelijk: vloer, balklaag, dak, kozijnen/ramen en<br />

deuren, wanden, dakbedekking, staat van onderhoud en controle uitvoering.<br />

Deze 8 punten worden door de BTC in percentage getaxeerd. We tellen dat op en delen<br />

het weer door 8. Zo komen we op een eindpercentage uit. Wanneer het huisje waar<br />

de tuinder op heeft ingeschreven meer dan 10% hoger getaxeerd is, komt de tuinder<br />

volgens ons huishoudelijk reglement niet in aanmerking voor tuinruil.<br />

De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij het bestuur.<br />

Maar waarom is die 10% regeling ingesteld?<br />

Dat is om te voorkomen dat nalatige tuinders die geen zin in onderhoud hebben en/of dat<br />

te duur vinden een verwaar loosde tuin achterlaten en zelf naar een beter onderhouden<br />

tuin verhuizen. Tuinruil is bestemd voor tuinders die mis schien wat op leeftijd zijn en hun<br />

tuin te groot vinden en graag een kleinere tuin willen. Of tuinders die slecht ter been zijn<br />

11


en dichter bij de ingang willen wonen. Er is misschien een tuinder die een groter huisje<br />

wil omat er een kindje op komst is. Er zijn vast nog veel meer goede redenen. Als er<br />

tuinders zijn die met vragen zitten, dan kunt u altijd op de zittingsavonden bij ons terecht.<br />

Arie van Schooneveld BTC<br />

Gasslangen<br />

Het blijkt dat er nog steeds tuinders zijn die gasslangen rechtstreeks van de gasfles<br />

door de wand van het tuinhuis naar binnen brengen. Leest u vooral Artikel 5 over ‘gas,<br />

gastoestellen en oliekachel’ goed door. U moet koperen leidingen gebruiken bij het naar<br />

binnen voeren door de wand. Houdt u er rekening mee dat wanneer er brand uitbreekt,<br />

de verzekering gaat onderzoeken of men geen overtreding heeft begaan. Wanneer wordt<br />

geconstateerd dat u geen koperen gasleidingen heeft aangelegd hoeft de verzekeringsmaatschappij<br />

niet over te gaan tot het uitbetalen van enige vorm van schadevergoeding.<br />

Kunnen wij het winnen?!!!<br />

Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering waar veel over<br />

woekerplanten werd gesproken wilde ik u dit stukje uit de boeken bijlage<br />

van het N.R.C van 17 Maart niet onthouden. Het is maar een klein stukje uit<br />

het volledige artikel. Het artikel zal ik ophangen in de kantine. Erg leuk en<br />

leerzaam.<br />

De meest geduchte tegenstanders van de tuinier zijn: haagwinde, brandnetel,<br />

en jawel, drieblad.(zevenblad ).<br />

Het volgende fragment vond ik geweldig leuk en laat ook zien: de<br />

strijd tegen het drieblad valt niet te winnen! (Maar we geven niet op!).<br />

Mabey en Polly (liefhebbers van wilde planten en Engels, heel fanatieke<br />

tuinders) hebben genoeg van het drieblad in hun border. Polly deed het<br />

volgende: ze groef alle planten uit en spoelde die af tot er geen sliertje drieblad<br />

wortel meer in zat. Ze spitte de grond om (meters diep) en zeefde alle grond en<br />

zette alle planten weer terug. En inderdaad, het volgend voorjaar was er geen<br />

drieblad. Hoera!<br />

Maar te vroeg gejuicht. Het volgend voorjaar kwamen de eerste blaadjes drieblad<br />

weer terug. Mabey groef ze uit tot hun begin en vond kleine worteldraadjes,<br />

afgekapt en over het hoofd gezien, waaraan zich een nieuwe capsule-achtige<br />

vruchtbegin had gevormd.<br />

Als je het allemaal leest zou je bijna bewondering krijgen voor het drieblad, want<br />

doorzettertjes zijn het wel. Maar ook wij laten ons niet kennen, en we kunnen het<br />

misschien niet winnen van het drieblad , maar het ze wel zo moeilijk mogelijk maken.<br />

AnnA Vonk<br />

12


Agenda algemeen juli-augustus 2011<br />

Exclusief JOC activiteiten<br />

2<br />

<strong>Juli</strong><br />

<strong>Juli</strong><br />

Zaterdag<br />

Zaterdag<br />

Overdrachten<br />

Inschrijving aspiranten<br />

1.<br />

2.<br />

09.30 uur<br />

11.00 uur<br />

4 <strong>Juli</strong> Maandag<br />

(toekomstige leden)<br />

Bestuursvergadering 20.00 uur<br />

4 <strong>Juli</strong> Maandag Vergadering BTC en VFC incl. 19.30 uur<br />

23 <strong>Juli</strong> Zaterdag<br />

overleg met leden<br />

Zomervakantie: 23-7-2011 t/m<br />

1 Aug Maandag<br />

4-9-2011<br />

Bestuursvergadering 20.00 uur<br />

1 Aug Maandag Vergadering BTC en VFC incl. 19.30 uur<br />

6<br />

Aug<br />

Aug<br />

Zaterdag<br />

Zaterdag<br />

overleg met leden<br />

Overdrachten<br />

Inschrijving aspiranten<br />

1.<br />

2.<br />

09.30 uur<br />

11.00 uur<br />

20 Aug Zaterdag<br />

(toekomstige leden)<br />

Overdrachten – reserve - 1.<br />

30 Aug Dinsdag Laatste dag inleveren stand<br />

watermeter<br />

Opmerkingen<br />

· Overleg van leden met het bestuur uitsluitend op afspraak. Neemt u contact op met<br />

de secretaris, bij voorkeur per e-mail secretariaat@ons-buiten.nl.<br />

· Elke 2 e maandag van de maand is gereserveerd voor eventueel overleg bestuur en<br />

commissie(s).<br />

· Elke maand voor de 15 e kopij inleveren voor het <strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong> Kontakt, behalve in<br />

december voor de 12 e .<br />

Toelichting<br />

1. Indien er overdrachten zijn en uitsluitend op uitnodiging.<br />

2. Inschrijving aspiranten (toekomstige leden)<br />

Aspiranten kunnen zich op de 1 e zaterdag van de maanden april t/m september<br />

inschrijven. Vanaf 10.00 tot uiterlijk 11.00 uur kunt u een inschrijfvolgnummer<br />

afhalen in de kantine. Om exact 11.00 uur starten we in de zaal met het verstrekken<br />

van informatie aan de aspiranten. De deur van de zaal sluit om 11.00 uur, u dient<br />

dus tijdig aanwezig te zijn. Alleen met een inschrijfvolgnummer kunt u zich definitief<br />

inschrijven als aspirant van tuinpark <strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong>. De inschrijfkosten bedragen<br />

€ 10,00 en dienen contant te worden voldaan. Er is geen pinbetaling mogelijk.<br />

NB: Het uitgangspunt is dat u al ingeschreven bent bij de Bond van Volkstuinders<br />

voordat u zich laat inschrijven op tuinpark <strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong>. Zie voor informatie de<br />

website .<br />

www.bondvanvolkstuinders.nl bij inschrijving.<br />

Het geven van de toelichting met de beantwoording van uw vragen en aansluitend<br />

inschrijven duurt meestal minimaal 1 uur, uiteraard afhankelijk van het aantal<br />

geïnteres seerden.<br />

13


14<br />

TuinKunst op <strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong>,<br />

BEDANKT: Alle op - en afbouwers<br />

BEDANKT: Bestuur voor de samenwerking<br />

BEDANKT: Alle kantine medewerkers<br />

BEDANKT: Voor de pers en publiciteit medewerkers<br />

BEDANKT: Geweldige band www. livesteelband.nl<br />

BEDANKT: BOB THE HUMAN JUXEBOX<br />

BEDANKT: Voor de geweldige kinderactiviteiten<br />

BEDANKT: Aan tuinders die hun tuin hebben opengesteld<br />

BEDANKT: De penningmeester<br />

BEDANKT: Alle standhouders met hun creatieve bijdrage<br />

BEDANKT: Publiek, gasten en tuinders<br />

BEDANKT: Voor het mooie weer<br />

BEDANKT: Werkgroepleden TuinKunst<br />

BEDANKT: In het bijzonder Ruud, voorzitter van de werkgroep TuinKunst & Open<br />

Tuinen <strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong><br />

Het was weer een eer om een bijdrage te mogen leveren aan dit creatieve hoogtepunt<br />

van <strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong>.<br />

Een big smile!<br />

Hans Krijger<br />

Lampionnenoptocht 2011<br />

Al eerder hebben jullie kunnen lezen in het <strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong> Kontakt over de Familiedag die<br />

op zaterdag 3 september plaatsvindt.<br />

De Familiedag wordt zoals altijd ’s avonds afgesloten met een lampionnenoptocht. De<br />

kinderen lopen dan in het donker met hun lampionnen langs de tuinen. Het is traditie<br />

dat de tuinen langs de route mooi versierd worden met lichtjes en alles wat u zelf verder<br />

leuk vindt.<br />

Vorig jaar was de lampionnenoptocht een groot succes. Heel veel tuinders hadden hun<br />

tuin prachtig versierd rondom het thema ‘Amsterdam’. Wij hopen dat het thema van dit<br />

jaar, ‘het Wilde Westen, ook weer veel inspiratie oplevert. Een laan met (veel) donkere<br />

stukken is veel minder feestelijk. Het zou leuk zijn wanneer dit jaar ook weer zoveel<br />

mogelijk tuinders langs de route meedoen.<br />

De optocht loopt dit jaar over het achterste deel van het park. Op het bijgevoegde kaartje<br />

op de volgende pagina kunt u de lanen zien waar wij langs komen.<br />

Namens de JOC, Maarten en Ed.


42<br />

16<br />

Kunstgebit!!<br />

Heeft u ook zo veel last van een loszittend kunstgebit?<br />

Implantaten kunnen de oplossing zijn!!!<br />

Veel klachten worden veroorzaakt door slecht gekauwd voedsel.<br />

Dat komt vaak door een slecht passende of niet goed onderhouden<br />

gebitsprothese. Omdat gedurende het dragen van de prothese de<br />

kaken slinken, ondervinden mensen problemen met het functioneren<br />

van hun prothese. Gelukkig is er nu de mogelijkheid om met behulp<br />

van implantaten het kunstgebit goed vast te zetten.Tobben met een<br />

<br />

Wist u dat:<br />

<br />

<br />

- Partiële en frameprotheses<br />

<br />

- Reparaties zijn na 1,5 uur klaar!<br />

DE TANDENPRAKTIJK<br />

Heemstedestraat 6 (aan het Hoofddorpplein) | 1058 NM Amsterdam<br />

t. 020 615 03 15 | www.tandenpraktijk.nl


OPROEP<br />

Aangezien (tante) Hennie aangegeven heeft de winkel busreis dit jaar niet te willen<br />

organiseren zoeken wij iemand die de organisatie op zich wil nemen. Het zou jammer<br />

zijn als dit jaarlijks terugkerende uitje niet door zou gaan.<br />

De winkelbusreis vindt plaats op 17 augustus<br />

Dit evenement mag naar eigen idee<br />

worden ingevuld (waar naartoe en met<br />

hoeveel mensen.)<br />

Helaas moeten wij ook meedelen dat<br />

indien er niemand opstaat om deze klus<br />

op zich te nemen de winkelbusreis dit jaar<br />

niet zal plaatsvinden.<br />

Niels van Gestel J.O.C<br />

Hillegondalaan 391, of telefonisch<br />

0646267842<br />

Bloemschikken 2011<br />

Ook dit jaar gaan we weer bloemschikken op <strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong>, we doen dat op de<br />

woensdagavond. Met veel plezier en fantasie gaan wij er weer wat moois van maken.<br />

27 juli vrij bloemschikken<br />

3 aug. tafelstuk maken<br />

10 aug. vaas/pot opsteken<br />

17 aug. geen bloemschikken<br />

24 aug. corsages maken<br />

31 aug. (laatste keer) fantasie stukje maken<br />

Kom ook op 27 juli en neem wat bloemen en groen uit de tuin mee, een snoeischaar,<br />

scherp mesje en een mooi bakje om alles in op te maken. Voor de volgende lessen<br />

geven we nog op wat u daarvoor moet meenemen. De laatste avond op 31 augustus<br />

om 22.00 uur kunnen alle tuinders komen kijken naar al die prachtige stukken die we<br />

gemaakt hebben. We beginnen om 19.30 uur en eindigen zo rond 22.00 uur. De kosten<br />

zijn € 2.50 per persoon<br />

U komt toch ook!<br />

Tot 27 juli, Rien en Ali<br />

Crea zondagen<br />

Voor onze activiteit in de maand augustus en september, moet u weer een bon invullen,<br />

dan weten wij op hoeveel mensen we moeten rekenen. De leeftijd is vanaf 18 jaar!<br />

Voor het mozaïeken trekken we 2 avonden uit.<br />

17


18<br />

De zondag is voor het mozaïeken zelf en de maandag voor het voegen. U kunt zelf een<br />

voorwerp meenemen, maar bij ons kunt u tegen een redelijke prijs spiegellijsten, schalen<br />

en dienbladen kopen. De prijs voor mozaïeken is € 6.50 per persoon. Wilt u een oude<br />

handdoek of theedoek meenemen en een nijptang.<br />

Voor het vogelhuisje patchwork neemt u mee, een schaartje, naald, spelden en eventueel<br />

als u die gebruikt een vingerhoed.<br />

Er zijn nog enkele plaatsen voor 10 juli, letters beplakken, 24 juli, schilderen met<br />

papier en 7 aug. piramide kaarten maken. Vul de bon in (zie het juni nr.) of kom<br />

langs bij Ali, Geertruidalaan 108.<br />

--------------------------------------------------------------------------------<br />

Crea zondag 21 en 22 juli<br />

Inschrijfformulier mozaïeken.<br />

Aanvang 19.30 uur, prijs € 6.50 per persoon<br />

Naam : ……………………………………………<br />

Tuinnummer : ……………………………………………<br />

Datum : ……………………………………………<br />

Handtekening : ……………………………………………<br />

Uitknippen en in de bestuursbus deponeren t.a.v<br />

Ali Hafkamp, wilt u op elke bon één naam invullen<br />

--------------------------------------------------------------------------------<br />

Crea zondag 4 september<br />

Inschrijfformulier Patchwork vogelhuisje maken<br />

Aanvang 19.30 uur, prijs € 4.50 per persoon<br />

Naam : …………………………………………….<br />

Tuinnummer : …………………………………………….<br />

Datum : …………………………………………….<br />

Handtekening : …………………………………………….<br />

Uitknippen en in de bestuursbus deponeren t.a.v Ali Hafkamp, wilt u op elke bon<br />

één naam invullen!


Jubileumhuisje<br />

We hebben nog 1 week openstaan<br />

voor het 55+ Jubileumhuisje. Het gaat<br />

om de week van 27 augustus tot 3<br />

september. Dit is de laatste week van de<br />

kindervakantie.<br />

Is er nog iemand die interesse heeft, voor<br />

een familielid of een kennis? Laat het ons<br />

dan snel weten!!!<br />

De kosten zijn 85 euro voor een hele week.<br />

Fam.Riebel, Tel. 036-5451380<br />

Mailen mag ook op Jokeriebel@hotmail.com<br />

10 % korting op vertoon van uw contributiekaart<br />

ook op zaterdags geopend<br />

19


Klaverjassen op <strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong><br />

Elke vrijdagavond vanaf 20.00 uur.<br />

Inschrijven vanaf 19.45 in de grote zaal. Kosten € 2.00.<br />

Iedere speelavond zijn er prijzen te winnen, maar er zijn ook maand- en seizoenprijzen.<br />

En de tombola! En de jackpot! De standen hangen in de kantine. Net als de spelregels.<br />

Avondwinnaars:<br />

6 mei Tilly Jansen 5453 punten en 2 marsen<br />

13 mei Theo Bijlaard 5583 punten en 3 marsen<br />

20 mei Greet Dillen 5704 punten en 4 marsen<br />

27 mei Theo Sol 5766 punten en 3 marsen<br />

De maandprijs van mei was voor Theo Bijlaard met 37 punten.<br />

De jackpot was op 20 mei voor Cor Schouten.<br />

Zonder onze sponsors zouden we al die mooie prijzen niet kunnen uitloven. Wilt u ons<br />

ook steunen, meld u dan bij Ferry Rutte.<br />

April: Lansuplant<br />

Mei: Autobedrijf de Leeuw<br />

Juni: Germabouw BV Aluminium snelbouw steigers / loopbruggen<br />

<strong>Juli</strong>: Enorm Aalsmeer IJzerhandel<br />

Augustus: Wijnwinkel / Slijterij Ton Overmars<br />

September: Café Plezier<br />

Diverse maanden: Het Parool (Lees die krant!)<br />

Veel klaverjasplezier gewenst! Ferry / Dolf<br />

21


De grootste speciaalzaak van Nederland in<br />

S L A A P B A N K E N<br />

Wat maakt Easy Living<br />

zo uniek?<br />

• Permanente expositie van meer dan 80 slaapbanken<br />

en 8 bedkastenprogramma’s in het<br />

betere genre.<br />

• Slaapbanken en bedkasten in alle gangbare<br />

maten (1- en 2-persoons, twijfelaars en litsjumeaux).<br />

• Alle bedsystemen.<br />

• Modern en klassiek.<br />

• Korte levertijden.<br />

• Uitmuntende service en garantiebepalingen<br />

(CBW).<br />

• Scherpe prijsstelling<br />

• Projectafdeling.<br />

• Dealer van alle Europese topmerken.<br />

Gratis bezorging door<br />

het hele land, inclusief<br />

campings en<br />

tuincomplexen.<br />

B E D K A S T E N<br />

Easy Living is de grootste speciaalzaak van Nederland in slaapbanken in<br />

het betere genre. Op hetzelfde hoge niveau exposeert Easy Living ook 8<br />

bedkastenprogramma’s, welke zijn samengebracht in een hiervoor speciaal<br />

ingerichte STUDIO.<br />

Het belangrijkste voordeel van een bedkast is uiteraard ruimte winst. De horizontaal<br />

of verticaal uitklapbare bedden zijn leverbaar in alle gangbare maten.<br />

In alle bedkasten wordt een lattenbodem verwerkt, welke in combinatie met<br />

een koudschuim-, binnen-vering-, pocketveren- of latexmatras een volwaardig<br />

bed oplevert. De huidige uitvoeringen zijn uitmuntend te combineren met hang-,<br />

leg-, vitrine- en boekenkasten. Derhalve zijn er vele mogelijkheden om optimaal<br />

SHOWROOM<br />

Middenweg 109-113A,<br />

1098 AH Amsterdam.<br />

internet:<br />

http://www.slaapbanken.nl<br />

e-mail: easy@open.net<br />

Tel. (020) 663 11 61 Uitgebreide kleurenfolder op aanvraag<br />

CS-Bedsysteem<br />

Clic-Clac<br />

Dwarsslaper<br />

functionerende wanden samen te stellen voor de woon- en slaapkamer, maar<br />

ook voor logeerkamer of vakantie woning. Een bezoek aan de bedkasten-studio<br />

van Easy Living is meer dan de<br />

moeite waard. De adviseurs<br />

nemen ruim de tijd om de<br />

consument in deze complexe<br />

materie wegwijs te maken.<br />

Easy Living bezorgt<br />

en monteert<br />

gratis!


Vraag en Aanbod<br />

U heeft vast wat (tuin) spullen over en misschien wilt u die gaan verkopen. Zet dan<br />

gerust een advertentie in de rubriek Vraag en Aanbod. Het is geheel gratis!<br />

Misschien bent u opzoek naar een buitenlantaarn, of een stekje van een bepaalde plant.<br />

Alles wat u over hebt of zoekt kunt u in deze rubriek kwijt. Stuur een bericht naar de<br />

redactie, zie de eerste bladzijde van het <strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong> Kontakt.<br />

Gevraagd: Een autozitje voor onze kleindochter die nu zo ongeveer haar<br />

gewone autostoeltje gaat ontgroeien en geregeld bij ons in de auto zit. Bedoeld wordt<br />

een verhoging zodat ze veilig en wat hoger vastgezet kan worden. Reacties graag naar<br />

Ans en Hans de Graaff in de bieb (Ans) of op donderdagavond in de winkel (Hans) of<br />

naar onze tuin nr. 100.<br />

Of telefonisch 06 25202797<br />

OPENINGSDAGEN 2011 WINKEL van S(CH)INKEL<br />

maart en april elke zaterdag<br />

mei-juni-juli-augustus elke zaterdag en elke donderdagavond<br />

september elke zaterdag<br />

oktober en November laatste zaterdag van de maand<br />

december gesloten<br />

openingstijden:<br />

zaterdag 10.00-12.00<br />

donderdagavond 19.00-20.30<br />

Voor eventuele noodgevallen ben ik in het hoofdseizoen voor 80% op de tuin en<br />

telefonisch bereikbaar: 06-15329643<br />

Ton Groeneveld<br />

Onze Bieb<br />

Zo, de TuinKunst dag is weer achter de rug, het was een gezellige dag met mooi weer<br />

en de hele dag kopers aan de kraam.<br />

Van onze sponsor mochten we 10 nieuwe boeken kopen. Wat een feest! Eerst de<br />

voorpret, uitzoeken wat er aan nieuwe uitgaven waren. Wat is er wel of niet geschikt<br />

voor onze bieb. Dan naar de winkel. We hebben er een leuke dag van gemaakt. Al die<br />

boeken zijn al in de uitleen, dus kom maar kijken en lezen. Nu gaan we ons voorbereiden<br />

op onze boekenmarkt op 13 augustus. Maar dat hoort u nog wel. Voorlopig gewoon op<br />

woensdag en zaterdag van 16.00- tot 17.00 uur lekker boeken ruilen.<br />

Tot ziens, de BieB dames<br />

23


24<br />

Voor u gelezen door….Ali Hafkamp<br />

Doen in juli<br />

In juli is het tijd voor de eerste grote snoeibeurt van de buxusstruik(en). Bij de bouwmarkt<br />

en tuincentrum zijn super handige snoeischaren te koop speciaal voor de buxus, maar<br />

met een heggenschaar gaat het ook goed. Om recht te knippen kunt u gebruik maken van<br />

twee bamboestokken met een touwtje ertussen gespannen. Snoeisel opruimen is een<br />

vervelend werkje: handig is om een stuk afdekfolie of een kleed neer te leggen waarop<br />

het snoeisel opgevangen wordt. Het kleed leeg gooien doe je in een handomdraai. Snoei<br />

bij voorkeur op een bewolkte dag (of na een regenbui) om verbranding tegen te gaan.<br />

Als het na het snoeien nog erg zonnig is, kunt u de struik afdekken met vliesdoek. Strooi<br />

na het snoeien koemestkorrels en hark die in.<br />

Bron: Lissabon<br />

Druif: de zijscheuten van de druif afknippen na de tweede tros, zodat de druiven zich<br />

optimaal kunnen ontwikkelen.<br />

Gras: het gras tijdens droge, zonnige perioden iets minder kort maaien om verbranding<br />

te voorkomen.<br />

Pioenen: Pioenen na de bloei organische tuinmest geven.<br />

Uitgebloeide bloemstengels van vaste planten zoals campanula, geranium en<br />

delphinium, tot de grond toe afknippen.<br />

En uitgebloeide bloemen van doorbloeiende rozen eruit knippen.<br />

Blijf wieden<br />

Maai wekelijks het gras<br />

Denk aan vakantiezorg voor uw tuin en planten<br />

Sproei als het lang droog is<br />

Blijf uitgebloeide bloemen verwijderen<br />

Controleer uw planten op bladluizen<br />

<strong>Juli</strong> is de beste maand om aardbeiplanten te planten<br />

Plant nu iris en Cyclamen<br />

Droog kruiden, nu ze op hun best zijn<br />

Snoei snelgroeiende hagen en buxus en coniferen, Wisteria sinensis (blauwe regen),<br />

en uitgebloeide heesters<br />

Pluk frambozen, bessen enz.<br />

Snoei 1-malig bloeiende klimrozen na de bloei terug<br />

Water geven u kunt beter zo lang mogelijk wachten met water geven. Planten gaan<br />

vanzelf dieper op zoek naar water. Vaak water geven maakt de plantenwortels lui<br />

waardoor ze oppervlakkig gaan wortelen. Beter een enkele keer veel water geven dan<br />

elke dag een beetje.<br />

Bloemen plukken Zonnebloem, guldenroede, dahlia, cosmos, boerenwormkruid en<br />

zonnehoed, in deze tijd van het jaar kunt u in de tuin naar hartenlust bloemen plukken.<br />

Zet ze in water met snijbloemenvoedsel<br />

Slangenkop<br />

(penstemon-hybriden)<br />

Hier heb je maandenlang plezier van. Het is een vaste plant, maar helaas niet altijd


winterhard, want Penstemon wil niet te nat staan. De voordelen: rijke bloeier met mooi<br />

blad, valt niet om, plukbloem in de mooiste kleuren!<br />

Tip: De plant is in augustus gemakkelijk te stekken. Snijd met een mes wat takjes (zonder<br />

bloemen) af en zet ze in zaai of stekgrond. Laat de stekjes vorstvrij overwinteren.<br />

Acanthus neemt de tijd<br />

Heeft u ook na aankoop in de tuin de Acanthus mollis neer gezet, hij bloeit dan prachtig.<br />

Maar dan twee zomers daarna geen bloemen meer gezien.<br />

Acanthus heeft tijd nodig om goed te wortelen. De bloei in het eerste jaar is mogelijk het<br />

gevolg van knoppen die al gevormd waren toen de plant nog in de pot stond. Eenmaal<br />

in de tuin gebruikt Acanthus z’n energie eerst voor de groei, de plant gaat zich vestigen.<br />

Dit kan enkele jaren duren. De bloei is het rijkst op een plek waar de grond rond de lange<br />

vlezige wortels goed opwarmt. Acanthus groeit graag op voedzame, goed gedraineerde,<br />

humeuze en kalkhoudende grond. Geef op armere grond in het voorjaar wat compost<br />

en organische mest.<br />

Reus met bruin blad<br />

De bladeren van de Gunnera kunnen bruin worden. Komt dit door de droogte of had u<br />

meer mest moeten geven. Gunnera groeit graag op voedselrijke grond, die ’s zomers<br />

goed vochtig moet zijn en in de winter droog. Daarnaast is het grote blad gevoelig voor<br />

uitdrogende wind. Als de wortels niet snel genoeg water kunnen aanvoeren, krijgt het<br />

blad bruine randen. Er kan echter ook kaliumgebrek in het spel zijn. Het is in ieder geval<br />

verstandig om de plant ieder voorjaar te voorzien van gedroogde koemest en compost!<br />

De vijver in juli<br />

In de hoogzomer maand zullen de planten optimaal groeien en de waterlelies staan volop<br />

in bloei. Knip regelmatig de uitgebloeide waterlelies weg. Dit komt de bloei ten goede.<br />

In deze periode kunnen de lelies worden belaagd door de zogenaamde leliekever. De<br />

enige oplossing hiervoor is de aangetaste bladeren regelmatig afknippen en verwijderen.<br />

De temperatuur van het vijverwater kan in deze maand al wel oplopen tot 20 º C. Warmer<br />

water bevat minder zuurstof.<br />

Waterbeweging door middel van een vijverpomp of een luchtpomp kan een eventueel<br />

zuurstof te kort voorkomen. Door de hogere watertemperaturen hebben de vissen nu<br />

ook meer behoefte aan voedsel. U mag dan ook rijkelijk voeren. Geef af en toe een paar<br />

regenwormen en wat voorgeweekte sla.<br />

25


Vlierbloesem<br />

Enthousiast gemaakt door de verhalen van anderen besloot ik het ook te proberen.<br />

15 bloeiende schermen met stuifmeel van de vlier had ik daarvoor nodig.<br />

Op 9 juni ging ik op zoek. Het kon nog net want de vlier was al bijna uitgebloeid.<br />

5 liter water had ik ook nodig, een grote pot of pan, 1 pond suiker en twee en een halve<br />

citroen in schijfjes. En dan nog 125 ml witte wijnazijn. En toen begon het echte werk!<br />

Alles bij elkaar doen, goed roeren en in de zon in de vensterbank zetten. Twee keer<br />

per dag mocht de deksel eraf om te roeren, even te ruiken en stiekem te proeven. Na<br />

een paar dagen begon het een beetje te bubbelen, en het kreeg een mooie lichtgele<br />

kleur. Op 15 juni was het zover. De schone flessen stonden klaar. Alles werd gezeefd<br />

en door een trechter in de flessen gegoten. 5 liter prachtig vocht, klaar om geschonken<br />

te worden. En toen het moment suprême, de eerste slok. Licht mousserend met een<br />

citroenaroma en een lichtzoete iets weeïge vliersmaak. Mijn eigengemaakte ‘Chateau<br />

<strong>Ons</strong> <strong>Buiten</strong>’. Proost!<br />

Marieke Henni


JULI Januari<br />

Dag Datum Evenement Aanvang<br />

Ma 27-­‐06-­‐11<br />

Di 28-­‐06-­‐11 Tekenen 20.00 uur<br />

Wo 29-­‐06-­‐11 Jeu de Boules<br />

Do 30-­‐06-­‐11 Sjoelen 20.00 uur<br />

Vr 01-­‐07-­‐11 Klaverjassen 20.00 uur<br />

Za 02-­‐07-­‐11 Inschrijving nieuwe tuinders/tuinoverdrachten 09.00 uur<br />

Jeu de Boules<br />

Zo 03-­‐07-­‐11<br />

Ma 04-­‐07-­‐11 Bestuursvergadering<br />

Di 05-­‐07-­‐11 Tekenen 20.00 uur<br />

Wo 06-­‐07-­‐11 Jeu de Boules<br />

Do 07-­‐07-­‐11 Sjoelen 20.00 uur<br />

Vr 08-­‐07-­‐11 Klaverjassen 20.00 uur<br />

Za 09-­‐07-­‐11 Bridgen/Jeu de Boules 13.30 uur<br />

Zo 10-­‐07-­‐11<br />

Ma 11-­‐07-­‐11<br />

Di 12-­‐07-­‐11 Tekenen 20.00 uur<br />

Wo 13-­‐07-­‐11 Jeu de Boules<br />

Do 14-­‐07-­‐11 Sjoelen 20.00 uur<br />

Vr 15-­‐07-­‐11 Klaverjassen 20.00 uur<br />

Za 16-­‐07-­‐11 Franse dag inschrijven 10.30 uur/Bridgen 13.30 uur<br />

Zo 17-­‐07-­‐11<br />

Ma 18-­‐07-­‐11<br />

Di 19-­‐07-­‐11 Tekenen 20.00 uur<br />

Wo 20-­‐07-­‐11 Jeu de Boules<br />

Do 21-­‐07-­‐11 Sjoelen 20.00 uur<br />

Vr 22-­‐07-­‐11 Klaverjassen 20.00 uur<br />

Za 23-­‐07-­‐11 Feestavond /Jeu de Boules 20.00 uur<br />

Zo 24-­‐07-­‐11 Crea Volwassenen<br />

Ma 25-­‐07-­‐11 Bridgen 20.00 uur<br />

Di 26-­‐07-­‐11 Tekenen / Sport en spel 19.00 uur 20.00 uur<br />

Wo 27-­‐07-­‐11 Kindercrea / Bloemschikken /Jeu de Boules<br />

Do 28-­‐07-­‐11 Sjoelen 20.00 uur<br />

Vr 29-­‐07-­‐11 Klaverjassen 20.00 uur<br />

Za 30-­‐07-­‐11 Bingo/Jeu de Boules 20.00 uur<br />

Zo 31-­‐07-­‐11 Fietspuzzeltocht<br />

Ma 01-­‐08-­‐11<br />

27


Autobedrijf<br />

DE LEEUW<br />

Pilotenstraat Sloterkade 184 17 1059 CH<br />

EC Amsterdam<br />

T020 617 75 22<br />

Voor:<br />

Reparaties alle merken auto’s<br />

A.P.K. Benzine-auto’s<br />

A.P.K. Dieselauto’s<br />

Schade en Taxaties<br />

MILIEUVRIENDELIJK AUTOBEDRIJF


AUGUSTUS Januari<br />

Dag Datum Evenement Aanvang<br />

Ma 01-­‐08-­‐11 Bestuursvergadering 20.00 uur<br />

Di 02-­‐08-­‐11 Tekenen / /Sport & Spel 20.00 uur<br />

Wo 03-­‐08-­‐11 Kindercrea / Bloemschikken /Jeu de Boules 20.00 uur<br />

Do 04-­‐08-­‐11 Sjoelen / Sport & Spel 20.00 uur<br />

Vr 05-­‐08-­‐11 Klaverjassen 20.00 uur<br />

Za 06-­‐08-­‐11 Inschrijving nieuwe tuinders / tuinoverdrachten 09.00 uur<br />

Jeu de Boules<br />

Zo 07-­‐08-­‐11 Zeskamp / Crea Volwassenen<br />

Ma 08-­‐08-­‐11 Bridgen 20.00 uur<br />

Di 09-­‐08-­‐11 Tekenen / /Sport & Spel 20.00 uur<br />

Wo 10-­‐08-­‐11 Kindercrea / Bloemschikken /Jeu de Boules 20.00 uur<br />

Do 11-­‐08-­‐11 Sjoelen / Sport & Spel 20.00 uur<br />

Vr 12-­‐08-­‐11 Klaverjassen 20.00 uur<br />

Za 13-­‐08-­‐11 Feestavond/Jeu de Boules 20.00 uur<br />

Zo 14-­‐08-­‐11<br />

Ma 15-­‐08-­‐11 Bridgen 20.00 uur<br />

Di 16-­‐08-­‐11 Tekenen / /Sport & Spel 20.00 uur<br />

Wo 17-­‐08-­‐11 Kindercrea / Winkelbusreis/Jeu de Boules 20.00 uur<br />

Do 18-­‐08-­‐11 Sjoelen / Sport & Spel 20.00 uur<br />

Vr 19-­‐08-­‐11 Klaverjassen 20.00 uur<br />

Za 20-­‐08-­‐11 Fancy Fair 12.00 uur<br />

Zo 21-­‐08-­‐11 Crea Volwassenen<br />

Ma 22-­‐08-­‐11 Voegen Mozaiek 20.00 uur<br />

Di 23-­‐08-­‐11 Tekenen / /Sport & Spel 20.00 uur<br />

Wo 24-­‐08-­‐11 Kindercrea / Bloemschikken /Jeu de Boules 20.00 uur<br />

Do 25-­‐08-­‐11 Sjoelen prijsuitreiking / Sport & Spel 20.00 uur<br />

Vr 26-­‐08-­‐11 Klaverjassen 20.00 uur<br />

Za 27-­‐08-­‐11 Bingo/Jeu de Boules 20.00 uur<br />

Zo 28-­‐08-­‐11 Kindervissen / Voetbal toernooi<br />

Ma 29-­‐08-­‐11<br />

Di 30-­‐08-­‐11 Tekenen einde/ /Sport & Spel 20.00 uur<br />

Wo 31-­‐08-­‐11 Kindercrea / Bloemschikken /jeu de boules einde 20.00 uur<br />

Do 01-­‐09-­‐11 Sport & Spel 20.00 uur<br />

Vr 02-­‐09-­‐11 Klaverjassen 20.00 uur<br />

Za 03-­‐09-­‐11 Familiedag / tuinoverdrachten<br />

Zo 04-­‐09-­‐11 Crea Volwassenen<br />

Ma 05-­‐09-­‐11 Bestuursvergadering 20.00 uur<br />

13 augustus boekenmarkt aanvang 12.00 uur<br />

29


Fietstocht 2011<br />

Ook dit jaar is er weer een fietstocht en wel op zondag 31 juli 2011.<br />

Het wordt weer een heel leuke maar toch weer andere tocht dan voorgaande jaren.<br />

Onderweg is er weer een broodje en een bakkie.<br />

We willen dit jaar aan het eind, zo rond 5 uur, de tocht gezamenlijk afsluiten met wat<br />

lekkere hapjes en een drankje. Dus houd ook het begin van de avond vrij! Houd de<br />

mededelingenborden in de gaten zodat je op tijd in kunt schrijven op de lijst in de kantine.<br />

De kosten volgen nog, Diny en Carla<br />

www.oeverlanden.nl<br />

email: bestuur@oeverlanden.nl<br />

postadres: Poggenbeekstraat 21-2; 1073 JE Amsterdam<br />

Excursieprogramma juli t/m september 2011<br />

Vereniging De Oeverlanden Blijven!“<br />

Zondag 3 juli 11.00-12.30 uur Grassen<br />

Op ontdekkingstocht met Wies Teepe in de voor velen onbekende wereld van de<br />

grassen. Leer het verschil kennen tussen echte en schijngrassen. Het kan zijn dat we de<br />

zeldzame langbaardgrassen tegenkomen.<br />

Vrijdag 26 augustus 20.30-22.00 uur Vleermuizen<br />

Na een korte lezing door Floor van der Vliet over de wondere wereld van deze vliegende<br />

zoogdieren gaan we samen met hem bij het begin van de schemering op pad gewapend<br />

met een batdetector en een sterke zaklamp om deze dieren in hun natuurlijke omgeving<br />

te zoeken. Een bezoek aan onze eigen vleermuistunnel hoort daar zeker bij! Deze<br />

excursie vindt plaats in het kader van de jaarlijkse Europese Nacht van de Vleermuis die<br />

in sommige steden aanleiding geeft tot het houden van complete festivals. Zij is bedoeld<br />

om aandacht te vragen voor vleermuizen als bedreigde en wettelijk beschermde dieren.<br />

Alle excursies vertrekken vanaf het NME-centrum. De Waterkant op het depot van de<br />

Oeverlanden, aan het begin van het Anton Schleperspad. Voor leden en kinderen is<br />

deelname gratis, niet leden betalen € 1,50 per persoon. Te voren opgeven is niet nodig.<br />

Voor nadere informatie over de excursies kunt u contact opnemen met JanKees van<br />

Dijk, 020 617 19 15. Raadpleeg voor meer informatie onze website www.oeverlanden.<br />

nl .


Retouradres:<br />

Riekerweg 15, 1066 BT Amsterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!