Domein E: Ruilen over de tijd

fransetman.nl

Domein E: Ruilen over de tijd

DOMEIN E: RUILEN

OVER DE TIJD

Module 4 Nu en later


Inflatie

Definitie:

stijging van het algemeen prijspeil

• Gevolgen van inflatie

• koopkracht neemt af

• Verslechtering internationale

concurrentiepositie

• Bij verwachte inflatie

• Eerder consumeren

• Bij inflatie sparen minder

aantrekkelijk

• Bij deflatie:

• Uitstel van consumptie

Koopkracht = reëel inkomen

• Nominaal / prijs = reëel

• Met indexcijfers

• Alles kan je reëel maken

• Een (% verandering) van een begrip

delen door het inflatie%

• Maar met indexcijfers.

• VB reële spaarbedrag = reële

spaarwaarde

• Nominale rente / inflatie * 100 =

reële rente (INDEXCIJFERS)


Hoe meet je inflatie?

• Twee keer CPI berekenen

• Procentuele verandering van CPI

• VB

• Budget (= dat deel van het

inkomen dat je gebruikt om te

kopen) €500

• Besteed aan:

• voeding €250

• Kleding €150

• Rest €100

• Wegingsfactor = gewicht = aandeel

• Voeding in budget

• €250 / €500 *100% =50%

• Kleding

• €150 / €500 * 100% = 30%

• Rest

• €100 / €500 * 100% = 20%


ConsumentenPrijsIndex (CPI)

Categorie Aandeel Prijsstijging

Voeding 50% 5%

Kleding 30% 5%

Rest 20% 5%

Welke prijsstijging het grootste gevolg?

• Kijk naar het aandeel.

• Gevolg prijsstijging van Voeding

• 0,50 * 5% = 2,5%

• Gevolg prijsstijging van Kleding

• 0,30 * 5% = 1,5%

• Gevolg prijsstijging van Rest

• 0,20 * 5% = 1,0%

• Dus het aandeel bepaald (ook) het

belang van een prijsstijging.


CPI voor het jaar 2010

2005=100

Categori

e

Aandeel

basisjaar

Voeding 50% 4%

Kleding 30% 10%

Rest 20% -1,5%

Prijsstijging

2010 tov 2005

Bereken CPI

• Aandeel * prijsindexcijfer

………..


CPI voor het jaar 2010

2005=100

Categori

e

Aandeel

basisjaar

Prijsstijging

2010 tov 2005

Voeding 50% 4% dus 104

Kleding 30% 10% dus 110

Rest 20% -1,5% dus 98,5

Bereken CPI

• Aandeel * prijsindexcijfer.


CPI voor het jaar 2010

2005=100

Categori

e

Aandeel

basisjaar

Prijsstijging

2010 tov 2005

Voeding 50% 4% dus 104 52

Kleding 30% 10% dus 110 33

Rest 20% -1,5% dus 98,5 19,7

Bereken CPI

• Aandeel * prijsindexcijfer.


CPI voor het jaar 2010

2005=100

Categori

e

Aandeel

basisjaar

Prijsstijging

2010 tov 2005

Voeding 50% 4% dus 104 52

Kleding 30% 10% dus 110 33

Rest 20% -1,5% dus 98,5 19,7

CPI 2010

Bereken CPI

• Aandeel * prijsindexcijfer.


CPI voor het jaar 2010

2005=100

Categori

e

Aandeel

basisjaar

Prijsstijging

2010 tov 2005

Voeding 50% 4% dus 104 52

Kleding 30% 10% dus 110 33

Rest 20% -1,5% dus 98,5 19,7

CPI 2010 104,7

Bereken CPI

• Aandeel * prijsindexcijfer.


CPI voor het jaar 2010

2005=100

Categori

e

Aandeel

basisjaar

Prijsstijging

2010 tov 2005

Voeding 50% 4% dus 104 52

Kleding 30% 10% dus 110 33

Rest 20% -1,5% dus 98,5 19,7

CPI 2010 104,7

CPI = 104,7

• Om het zelfde pakket

goederen te kopen als in het

basisjaar moet je 104,7 % van

het budget hebben van het

basisjaar.

• Heb je in het basisjaar €100

dan heb je in 2010

• €104,70 nodig.

• Dan is er behoud van de

koopkracht.


Hoe komen we aan de gegevens voor CPI?

• CBS

• Budgetonderzoek gezinnen

• Model gezin

• Wegingsfactoren veranderen door:

• Nieuwe producten, veranderde

voorkeuren, hoger inkomen,

andere producten worden

goedkoper.

• Door in


Sociale uitkeringen

• Waardevast: uitkering, pensioen stijgt % even veel als

inflatiepercentage.

• Koopkracht blijft constant

• Welvaartsvast: uitkering, pensioen stijgt % even veel als gemiddelde

loonstijging bedrijfsleven.


Pensioen

Omslagstelsel:

je betaalt voor de huidige

generatie.

Een fonds schat van tevoren

in hoeveel aan uitkeringen

betaald moet worden, dat

moet hetzelfde jaar aan

premies ontvangen worden.

Kapitaaldekkingsstelsel

Je spaart voor jezelf voor

later.

Je betaalt aan pensioenfonds

dat het geld belegt, uit de

opbrengsten worden de

pensioenen betaald.

Voordeel omslagstelsel:

Varieert met omvang van de uitkeringen

Nadeel

Er wordt geen kapitaal opgebouwd, waarmee belegd

kan worden.

Omslagstelsel

Werkenden betalen voor werklozen

Solidariteit tussen de generaties: jongeren (dan 65+)

betalen voor ouderen ( 65+)

AOW

Vergrijzing ;

Meer betalen.

Gevolgen voor netto-inkomen voor werkenden nu

Kapitaaldekkingsstelsel

Uitstel van consumptie nu naar consumptie naar de

toekomst

Pensioen


Overheidsfinanciën

• Uitgaven:

• Overheidsbestedingen:

• Overheidsconsumptie

• Ambtenarensalarissen

• Investeren in infrastructuur,

onderwijs

• Overdrachtsuitgaven: uitkeringen,

studiefinanciering, rente en

aflossingen op Staatsschuld

• Inkomsten:

• Directe belastingen:

Inkomstenbelasting,

vennootschapsbelasting

• Indirecte belastingen:

• Btw, accijns

• Niet-belastingen

• aardgasbaten


Overheidsfinanciën

• Begrotingstekort of

financieringstekort

• Uitgaven groter dan inkomsten

• Dus toename schuld.

• Nu meer schuld

• nu meer besteedt ten koste van

toekomstige generaties.

• Nu te weinig belasting geheven.

• Eigenlijk toekomstige

belastinggelden al gebruikt

• Schuld meet je op een tijdstip

• Voorraadgrootheid

• Uitgaven en inkomsten in de loop

van het jaar

• Stroomgrootheden


Balans onderneming

Voorraadgrootheden


Resultatenrekening

winst/verliesrekening

Stroomgrootheden


DE LEVENSLOOP VAN GEZINNEN EN WAAROM EN WANNEER ZIJ

SPAREN, INVESTEREN IN ZICHZELF EN/OF EEN

SCHULD OPBOUWEN;

DE PRIJS VAN SPAREN EN LENEN;

DE KEUZE TUSSEN EN DE ARGUMENTATIE VOOR SPAREN EN

LENEN, ALSMEDE DE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN

SPAREN EN LENEN;

RENTE ALS DE PRIJS VOOR HET UITSTELLEN VAN CONSUMPTIE

EN HET ONDERSCHEID TUSSEN NOMINALE EN

REËLE RENTE;


De levensloop


De levensloop

• Bedrijven lenen geld om te investeren

• In de toekomst grotere productiecapaciteit

• Maak ook een hogere arbeidsproductiviteit

• Lagere rente meer lenen om te investeren

• Mensen zullen bij een lagere rente

• Meer lenen om de studie te betalen

• Hogere scholing;

• Hogere arbeidsproductiviteit

• Hoger loon

• Nu lenen en scholen en in de toekomst meer inkomen

• (en een beter geschoolde beroepsbevolking)


De levensloop

More magazines by this user
Similar magazines