praktijk voor orthopedagogische begeleiding en therapie

jeugddienst.appelsien.be

praktijk voor orthopedagogische begeleiding en therapie

orthopedagoge

Een orthopedagoge is een universitair opgeleide

gedragswetenschapper, die zich richt op de

problematische ontwikkeling en opvoeding van

kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis

of handicap.

Een orthopedagoge kan worden ingeschakeld

wanneer een opvoedings-, of begeleidingssituatie

niet meer vanzelfsprekend verloopt en er problemen

ontstaan, waardoor een persoon in zijn functioneren

of algemene ontwikkeling belemmerd wordt.

De orthopedagoge beschikt over wetenschappelijke

kennis van de psychologische, orthopedagogische en

psychotherapeutische referentiekaders en heeft

ervaring in het werken volgens deze principes.

Kerstin Röper

Kerstin studeerde in 2003 af als Master in de

Pedagogische Wetenschappen, optie

Orthopedagogiek aan de Universiteit Gent.

Daarnaast is Kerstin ook afgestudeerd als

maatschappelijk assistente aan de Artevelde

hogeschool.

Kerstin heeft jarenlange beroepservaring in het

werkveld als orthopedagoge.

Lid van de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen

(VVO)

neem vrijblijvend contact op

voor informatie of een afspraak

adres

Jeugddienst Appelsien

Kopkapelstraat 19 B

9160 Lokeren

contact

tel 0496-17 84 98

therapie@appelsien.be

website

www.appelsien.be

openingsuren

maandag gesloten

dinsdag 14u00 tot 20u00

woensdag 14u00 tot 20u00

donderdag 14u00 tot 20u00

vrijdag 14u00 tot 20u00

© Jeugddienst Appelsien, 1998-2010

www.jeugddienst.appelsien.be

praktijk voor

orthopedagogische

begeleiding en therapie


Jeugddienst

Appelsien

waarvoor kan je bij ons terecht?

ontwikkelingsstoornissen (autisme, Asperger,…)

aandachtstekortstoornissen (adhd, add,…)

gedragsproblemen (agressie, liegen,…)

emotionele problemen (stress, angsten,…)

verstandelijke beperking (licht en matig)


aanbod

diagnostiek

psychotherapie

coaching

orthopedagogische begeleiding

sociale vaardigheidstraining

assertiviteitstraining

relaxatietechnieken

KIWI-programma (verstandelijke beperking)

voor wie

kinderen (vanaf 6 jaar)

jongeren

volwassenen

ouders

die vragen, zorgen of problemen ondervinden bij

de opvoeding van hun kind

ouders van een kind met een verstandelijke

handicap of ontwikkelingsstoornis

aanbod

advies en begeleiding bij opvoedingsvragen,

specifieke zorgen of problemen

therapeutische ondersteuning voor ouders bij de

verwerking van een (diagnose van) handicap of

ontwikkelingsstoornis bij hun kind

begeleiding van ouders in het omgaan met een

(jong of reeds volwassen) kind met een beperking

en de daarbij horende specifieke vragen of zorgen.

praktisch

1 sessie duurt 45 minuten

tarief: 30,00 € / sessie

de mutualiteit voorziet (gedeeltelijke) terugbetaling

tijdens het eerste gesprek worden afspraken gemaakt

over de duur en frequentie van de sessies

tel 0496-17 84 98

therapie@appelsien.be

personen met een verstandelijke beperking

die nood hebben aan therapeutische ondersteuning,

orthopedagogische begeleiding of coaching omwille

van emotionele problemen, gedragsmoeilijkheden,

stress, persoonlijke (levens)vragen of zorgen

Jeugddienst Appelsien therapiefolder editie 2011

KIWI

staat voor Kennis – Inzicht – Wil - Inclusie

is een nieuw ontwikkeld programma dat in

6 sessies jongeren en volwassenen met een

verstandelijke beperking ondersteunt en coacht

heeft een gedragstherapeutische basis, maar

omvat ook creatieve expressie, relaxatieoefeningen,

sociale vaardigheidstraining en advies

helpt op weg naar meer zelfstandigheid,

weerbaarheid, erbij horen, leren ontspannen, je

beter in je vel voelen en jezelf leren kennen

in het KIWI-programma wordt de omgeving (ouders,

begeleiders,..) betrokken (steeds in overleg met de

persoon zelf)

ook nà het KIWI-programma blijft de deur open. Je

kan altijd weer terecht als je met vragen zit, als je je

niet goed voelt, als je een uitlaatklep nodig hebt, als

je een gesprek wil

Similar magazines