21.09.2013 Views

Product overzicht in .PDF

Product overzicht in .PDF

Product overzicht in .PDF

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pag<strong>in</strong>a 2 van 2 20/02/200620/02/2006<br />

Inhoud :<br />

Voorbehandel<strong>in</strong>g :<br />

1.1. Bevochtig<strong>in</strong>gsmiddelen 1<br />

1.2. Enzymen 2<br />

1.3. Ontsterken 2<br />

1.4. Sekwestreer-complexeermiddelen 3<br />

1.5. Stabilisatoren 4<br />

1.6 Wasmiddelen 5<br />

1.7. Peroxide reductoren 6<br />

1.8. Corrosie beschermer 7<br />

1.9. Allerlei additieven 8<br />

Verven :<br />

2.3. Anti-loopfouten 8<br />

2.4. Anti-migreermiddel 9<br />

2.5. Buffer systemen en zuurvormers 9<br />

2.6. Verfversnellers 10<br />

2.7. Egalisatoren 11<br />

Polyester 11<br />

Polyamide 11<br />

Wol 12<br />

Cellulose 12<br />

2.8. Retardeermiddelen 12<br />

2.9. Fixeermiddelen 13<br />

2.10. Nazeepmiddelen 13<br />

2.11. Ontschuimers-ontluchters 14<br />

2.12. Reductieve re<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>g 14<br />

2.13. Dispergatoren 15<br />

2.14. Oxidatoren 15<br />

2.15. Wolbeschermer 15<br />

2.16. Allerlei additieven<br />

Nabehandel<strong>in</strong>g :<br />

3.1. Anti-statica 15<br />

3.2. Appreteermiddelen 16<br />

3.3. Garenavivages 18<br />

3.4. Demonteermiddelen 20<br />

3.5. Hydro- en oleofoberen 20<br />

3.6. Vuilafstotend 21<br />

3.8. Verzachters 21<br />

3.9. Ontvlekkers – oplosmiddelen 26<br />

3.10. Anti-microbiotica 26<br />

3.11. Anti-schuif middelen 27<br />

3.12. Vlamvertragers 27<br />

3.13. Allerlei additieven<br />

Drukken :<br />

4.1. Verdikkers 27<br />

4.2. B<strong>in</strong>ders 27<br />

4.3. Emulgatoren<br />

4.4. Allerlei additieven<br />

Sterken<br />

Scheren<br />

Breien :<br />

5.1. Glijmiddelen 27<br />

5.2. Additieven 27<br />

5.3. Anti-statica<br />

5.4. Sterksels<br />

Coat<strong>in</strong>g :<br />

6.1. Polyv<strong>in</strong>ylacetaat 28<br />

6.2. Polyacrylaat 29<br />

6.3. Polyurethaan 29<br />

6.4. Latex 30<br />

6.5. Polymeerverdikkers 30<br />

6.6. Schuimmiddelen en stabilisatoren 30<br />

6.7. Netvormers 30<br />

6.8. Allerlei additieven 30<br />

Water behandel<strong>in</strong>g :<br />

7.1. Flocculer<strong>in</strong>gsmiddelen 32<br />

7.2. Allerlei additieven 32


1. Voorbehandel<strong>in</strong>g :<br />

1.1. Bevochtig<strong>in</strong>gsmiddelen :<br />

PERIWET AKN a Fosfonzuurester. Schuimarme snel bevochtiger voor allerlei<br />

verfprocessen.<br />

PERIWET DFC n Aliphatisch alcohol. Bevochtiger, ontluchter voor het hydro- en<br />

oleophoberen, heeft geen <strong>in</strong>vloed op<br />

de bekomen resultaten. Garandeert een<br />

gelijkmatige impregner<strong>in</strong>g.<br />

PERIWET ECO a Vetalcoholsulfaat. Universeel eco – bevochtiger/wasmiddel.<br />

PERIWET ELR n Vetalcoholpolyglycolether Bevochtiger met ontluchtende eigenschappen.<br />

met fosforzuurester.<br />

PERIWET MA n Blokpolymeer. Bevochtiger voor likrol toepass<strong>in</strong>gen, zorgt<br />

voor een gelijkmatige bevochtig<strong>in</strong>g bij M.A. –<br />

technieken).<br />

PERIWET MN a Hogere alcoholen met Bevochtiger voor het merceriseren bij 24-34°Bé,<br />

alkylsulfaat. zowel voor ruwdoek als voor vóórgebleekt doek.<br />

Schuimvrij en reukloos.<br />

PERIWET RAP a Na-zout van een sulfo- Snelbevochtiger toepasbaar op alle vezeltypes.<br />

succ<strong>in</strong>aatester.<br />

PERIWET SLN n Vetalcoholethersulfaat. Ontluchter met ontschuimende werk<strong>in</strong>g.<br />

PERIWET SNA a Alkaansulfonaat,vetalcohol- Universeel bruikbare, schuimarme bevochtiger en<br />

polyglycolether met wasmiddel met sekwestrerende eigenschappen.<br />

sekwestrerend polymeer.<br />

PERIWET TON n Vetalcohol polyglycolether. Universeel bevochtiger, emulgator voor oliën<br />

en vetten met zeer goede was eigenschappen.<br />

PERIWET WLV a Alkaansulfonaat en Universele schuimarme bevochtiger en<br />

Vetalcohol polyglycolether. wasmiddel.


1.2. Enzymen :<br />

PERIZYM 2000 - Enzym mix. Speciaal enzym preparaat voor het defibrilleren<br />

van katoen/Lyocell vezels ( zie Petry-Lyozym-<br />

proces). Beste compromis tussen optimale<br />

defibrillatie met een ger<strong>in</strong>ge vezelbeschadig<strong>in</strong>g.<br />

PERIZYM AFW - Protease. Enzym comb<strong>in</strong>atie voor bijzondere effecten op<br />

wol en zijde.<br />

PERIZYM BJ - Cellulase mix. Cellulasecomb<strong>in</strong>atie voor bio-f<strong>in</strong>ish<strong>in</strong>g van<br />

Cellulosevezels.<br />

PERIZYM BSA conc. Pect<strong>in</strong>ase. Voor de enzymatische voorbehandel<strong>in</strong>g van<br />

katoen. Zeer goede hydrofiliteit.<br />

PERIZYM GBL - Cellulase Enzym comb<strong>in</strong>atie <strong>in</strong> granulaatvorm voor “stone –<br />

wash” van Indigo geverfde jeans. Laat we<strong>in</strong>ig<br />

“back-sta<strong>in</strong><strong>in</strong>g” na.<br />

PERIZYM LAN - Proteasen. Enzym comb<strong>in</strong>atie voor het behandelen van wol<br />

en zijde.<br />

PERIZYM LST - Cellulase Vloeibaar enzym preparaat voor “stone- wash”<br />

van Indigo geverfde jeans. Laat we<strong>in</strong>ig “back-<br />

sta<strong>in</strong><strong>in</strong>g” na.<br />

PERIZYM LYO - Enzym mix. Speciaal enzym preparaat voor het defibrilleren<br />

van Lyocell vezels ( zie Petry-Lyozym-proces).<br />

PERIZYM TC - Enzym mix. Speciaal enzym voor het bio-polishen van spons-<br />

weefsel, het voorkomt bevuil<strong>in</strong>g door pluisjes. Is<br />

werkzaam op lage temperatuur (pad-batch). De<br />

effecten worden meestal zichtbaar na enkele<br />

huishoudwasbeurten.<br />

1.3. Onsterken :<br />

PERIZYM AM - Bacterie amylasen. Ontsterken van met zetmeel gesterkte weefsels bij<br />

temperaturen van 40-80°C.<br />

PERIZYM AMN - Bacterie amylasen. Ontsterken van met zetmeel gesterkte weefsels bij<br />

temperaturen van 20-40°C.


PERIZYM AMW - Bacterie amylasen. Ontsterken van met zetmeel gesterkte weefsels bij<br />

temperaturen van 20-80°C.<br />

PERIZYM HTL - Bacterie amylasen. Ontsterken van met zetmeel gesterkte weefsels bij<br />

hoge temperaturen, tussen 70 - 110°C. Bevat<br />

bevochtiger en wasmiddel.<br />

PERIZYM TA - Bacterie amylasen. Speciale bacterie amylase voor het ontsterken van<br />

zetmeelsterksels. Werkzaam <strong>in</strong> een temperatuur-<br />

bereik van 40-110°C.<br />

1.4. Sekwestreer- en complexeermiddelen :<br />

Fosfaathoudend :<br />

PERIGON H a Hexametafosfaat. Sekwestreermiddel.<br />

PERIGON NT a Tripolyfosfaat. Sekwestreermiddel.<br />

Fosfaat vrij :<br />

PERIQUEST APV a Comb<strong>in</strong>atieproduct. Economisch organisch sekwestreer en<br />

complexeermiddel.<br />

PERIQUEST SDL a Comb<strong>in</strong>atieproduct. Sekwestreermiddel met een zeer hoog Calcium –<br />

b<strong>in</strong>dend vermogen.<br />

Fosfaat en stikstofvrij :<br />

PERIQUEST 5755 a Carboxilaat. complexeer- en sekwestreermiddel met uit-<br />

muntende dispergerende eigenschappen.<br />

Speciale producten :<br />

PERIPLEX AHL a Fosfonaat. Organisch sekwestreermiddel voor gebruik <strong>in</strong><br />

baden met hoge waterhardheid of een hoge<br />

thermische belast<strong>in</strong>g. Voorkomt silicaat<br />

afzett<strong>in</strong>gen.


PERIPLEX AHS a Fosfonzuur. Zeer hoog sekwestrerend vermogen, wordt<br />

gebruikt bij de zure voorbehandel<strong>in</strong>g van sterk<br />

verontre<strong>in</strong>igd katoen.<br />

PERIQUEST BSD a Polycarbonzuren. Uitstekend biologisch afbouwbaar sekwestreer- en<br />

dispergeermiddel.<br />

PERIQUEST CM a Sekwestrerende- en Sekwestreermiddel met goed Calcium-,<br />

dispergerende polymeren. IJzer b<strong>in</strong>dend en dispergerend vermogen.<br />

Uitstekend nazeep- en dispergeermiddel voor<br />

reactieve- en kuipverv<strong>in</strong>gen.<br />

PERIPLEX HE a Fosfonaat Sekwestreer- en complexeermiddel met goede<br />

dispergerende en bleek stabiliserende werk<strong>in</strong>g.<br />

PERIQUEST KA conc.<br />

a Polycarbonzuren. Biologisch afbouwbaar sekwestreer- en<br />

dispergeermiddel.<br />

1.5. Stabilisatoren :<br />

PERISTAL 6910 a Organische zouten. Sekwestreermiddel – dispergator voor<br />

merceriseerprocessen. Voorkomt neerslag-<br />

vorm<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het bad en afzett<strong>in</strong>gen op de walsen.<br />

PERISTAL 7921 a Mengsel organische en Buffer voor koud bleek, voorkomt PH verschillen<br />

anorganische zouten. veroorzaakt door CO2 uit de lucht.<br />

PERISTAL BS a Organische en anorganische Stabilisator voor de peroxidebleek met goed<br />

zouten. biologische afbouwbare eigenschappen.Is niet<br />

oppervlakte actief en daarom schuimvrij, bevat<br />

geen Fosfor noch Stikstof.<br />

PERISTAL BWO a Polycarbonzuren met Activator-stabilisator voor de peroxidebleek van<br />

fosfonaten. cellulose, wol en polyamide <strong>in</strong> zwak zuur en<br />

neutraal midden.<br />

PERISTAL CL - Anorganische bufferzouten. Stabilisator en corrosie beschermer voor de<br />

chlorietbleek.<br />

PERISTAL CLR - Anorganische bufferzouten. Stabilisator en corrosie beschermer voor de<br />

chlorietbleek. Bevat H2O2 voor het oxideren van<br />

ClO2.<br />

PERISTAL EP/J a Alkaanfosfonaat + Stabilisator met bevochtigende eigenschappen<br />

Vetalcoholethoxylaat. voor de volbad peroxidebleek opbreigoed, vlokken<br />

en garen.


PERISTAL EP/N a Fosfonaat + Vetalcohol- Stabilisator met bevochtigende eigenschappen<br />

ethoxylaat. voor de volbad peroxidebleek.<br />

PERISTAL MW a Polymeren. Stabilisator en buffer voor de peroxidebleek.<br />

PERISTAL PEB a Polycarbonzuren. Stabilisator voor de Perazijnzuurbleek.<br />

PERISTAL PSK a Organische zouten. Stabilisator voor peroxide koudbleek processen.<br />

PERISTAL PSL a Polyacrylzuur, organische Universeel bruikbare peroxide bleekstabilisator<br />

en anorganische zouten. voor : pad-batch, pad-roll, pad-steam, volbad<br />

zowel atmosferisch als H.T.<br />

PERISTAL PSN a Alkaansulfonaten + Stabilisator voor de peroxidebleek met<br />

Vetalcohol polyglycolether. bevochtigende en detergerende eigenschappen.<br />

1.6. Wasmiddelen :<br />

PERLAVIN IMU n Vetalcohol polyglycolether. Schuimvrij, doseerbaar wasmiddel met sterk<br />

bevochtigend vermogen en hoge vuildragende<br />

eigenschappen. Geen <strong>in</strong>vloed op enzymen en<br />

beschikt over een ruime pH stabiliteit.<br />

PERLAVIN JET n Vetalcohol polyglycolether. Schuimvrij wasmiddel voor toepass<strong>in</strong>gen op jet’s<br />

of andere snellopende mach<strong>in</strong>es.<br />

PERLAVIN MFN n Vetalcohol polyglycolether. Schuimvrij, wasmiddel bijzonder geschikt voor het<br />

voorbehandelen van PES micro vezels.<br />

PERLAVIN MFP n Vetalcohol polyglycolether. Schuimvrij, wasmiddel bijzonder geschikt voor het<br />

ontsterken en uitwassen van PVA- en PES<br />

sterksels op synthetica, Het <strong>in</strong>gebouwd buffer-<br />

systeem stelt de pH <strong>in</strong> tussen 8.0 – 8.5.<br />

PERLAVIN MSU n Vetalcohol polyglycolether. Jetstabiele bevochtig<strong>in</strong>gs- en wasmiddel.<br />

Absoluut schuimvrij, hoge witheidsgraad bij bleek-<br />

processen en heeft geen <strong>in</strong>vloed op de werk<strong>in</strong>g<br />

van enzymen.<br />

PERLAVIN NIC n Vetalcohol polyglycolether. Schuimvrij, hooggeconcentreerd universeel was-<br />

middel voor alle vezeltypen.<br />

PERISOL NLF n terpeen met vetalcochol - Vetoplossend tenside voor het verwijderen<br />

polyglycolether wassen met hoog smeltpunt. Ook geschikt voor<br />

het voorwassen van wol en mengsels. Bij PES<br />

worden losgekomen oligomeren verwijderd.


PERISOL OLG a ECO-oplosmiddel Vet- en olie oplossend wasmiddel met<br />

met emulgatoren. dispergerende eigenschappen voor oligomeren.<br />

PERISOL OLG JET<br />

n ECO-terpeen met Universeel vet- en olieoplossend wasmiddel.<br />

emulgatoren.<br />

PERLAVIN OTS k Org.Stikstofverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g. Is een wasmiddel voor het verwijderen van<br />

synthetische sp<strong>in</strong>avivagen, op synthetica en<br />

elastomeren. Bevat geen tenside, noch<br />

oplosmiddelen en is een vervang<strong>in</strong>gsmiddel<br />

voor Perchloorethyleen. Kan zelfs <strong>in</strong>gebrande<br />

silicone oliën verwijderen.<br />

PERLAVIN PAM n Vetalcohol polyglycolether. Tenside voor het voorwassen van polyester<br />

en polyamide microvezels al dan niet <strong>in</strong> mengsel<br />

met elastomeervezels en/of natuurlijke vezels.<br />

PERLAVIN PE n Vetalcohol polyglycolether. Krachtige paraff<strong>in</strong>e emulgator, bijzonder voor het<br />

voorbehandelen van geparaff<strong>in</strong>eerde garens.<br />

PERLAVIN RLV n Vetalcohol polyglycolether. Universeel wasmiddel voor alle vezelsoorten.<br />

Uitgebalanceerde niet-ionogene tenside verleent<br />

het product uitstekende bevochtig<strong>in</strong>g-, was-, en<br />

emulgeerwerk<strong>in</strong>g. Wordt gebruikt <strong>in</strong> de voorwas<br />

van vlok, garen en weefsel, bij éénbadig<br />

bevochtigen, wassen en verven zonder<br />

voorbehandel<strong>in</strong>g .<br />

PERLAVIN SIR n Vetalcohol polyglycolether Universeel wasmiddel, bijzonder geschikt voor het<br />

met ECO-oplosmiddel. uitwassen van moeilijk uitwasbare sp<strong>in</strong>avivagen,<br />

zoals silicone op Lycra vezels.<br />

PERLAVIN SMN conc<br />

n Vetalcohol polyglycolether speciaal wasmiddel voor Polyester, Polyamide en<br />

microvezels. Hoog bevochtigend vermogen en<br />

emulgeer eigenschappen voor avivages die<br />

gebruikt worden bij het sp<strong>in</strong>nen van PES en PA.<br />

De sp<strong>in</strong>oliën worden van de vezel geëmulgeerd.<br />

Kan direct aan het verfbad worden toegevoegd.<br />

PERLAVIN WKL a Alkaansulfonaat/vetalcohol- Pompbaar, schuimarm, bevochtig<strong>in</strong>gs-, was- en<br />

Polyglycolether/polycarboxyl. sekwestreermiddel. Voorkomt silicaat afzett<strong>in</strong>gen<br />

tijdens het Pad-Batch bleken.


1.7. Neutraliseren van peroxide :<br />

PERIZYM CAT en CAT D.C.<br />

- Bacterie katalase Katalase voor het verwijderen van restperoxiden,<br />

pH stabiel tussen 6-10.Aan een temperatuur van<br />

max 60°C.<br />

PERIZYM RED en RED D.C.<br />

- Schimmel katalase Katalase voor het verwijderen van restperoxiden,<br />

pH stabiel tussen 2-10.<br />

PEREDUCT RDC - Anorganische zwavel- Reductiemiddel voor het verwijderen van rest-<br />

verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen. rest peroxiden na het bleken.<br />

PEREDUCT RDS - Anorganische zwavel- PH -regelend reductiemiddel voor het verwijderen<br />

verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen. van rest peroxiden na het bleken.<br />

1.8. Vezelbeschermer :<br />

PERISTAL CI n Vetzuurcondensaat. Corrosie beschermer voor het veredelen van<br />

geconfectioneerd textiel.<br />

PERISTAL PRO liq – PRO conc<br />

n Org. stikstofverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g. Vezelbeschermer voor polyamide/polyurethaan<br />

tegen oxidatieve beschadig<strong>in</strong>g. Geschikt voor :<br />

PA/CO – PA/CO/PUE – CO/PUE.<br />

1.9. Allerlei :<br />

PERISTAL IN a Gestabiliseerd Na-dithioniet + Reductief bleekmiddel.<br />

Sekwestreermiddel.<br />

PERILITH PST n Amorfe Silicaten met Slijpmiddel voor allerlei textieltoepass<strong>in</strong>gen.<br />

dispergatoren.<br />

PERISTAL PEA k Quaternaire ammonium- Versneller voor het alkaliseren van polyester –<br />

verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g. vezels.<br />

PERISTAL W - Hydroxylam<strong>in</strong>ederivaat.. Voor het éénbadig verven/bleken van wol.<br />

PERFIXAN AG - Anorganisch zout Reduceert het verkleuren bij het bleken van<br />

SeaCell. Wordt gebruikt <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met<br />

PERISTAL BWO.


2. Verven :<br />

2.3. Anti – loopfouten :<br />

PERILAN ACP a hogere KWS en polycarbon- Voorkomt loopfouten bij het verven van celluslose<br />

zuurderivaten vezels, wol en hun mengsels. Voorkomt plooi-<br />

vorm<strong>in</strong>g, is schuimvrij en is <strong>in</strong>gesteld op mach<strong>in</strong>es<br />

met lage vlotverhoud<strong>in</strong>g.<br />

PERILAN CAM n Polyethyleen derivaat Voorkomt loopfouten bij het veredelen van<br />

met carbonzuurester. weefsels en breigoed op basis van viscose,<br />

polynose en lyocell.<br />

PERILAN NF/E a Hoogmoleculaire polymeren Glijmiddel, toepasbaar op allerlei vezeltypes.<br />

met waxen. Bijzonder op cellulose weefsels en/of breigoed<br />

wordt tijdens het bleken, verven en wassen het<br />

substraat actief beschermt tegen de mechanische<br />

<strong>in</strong>vloeden van een jet of overflow.<br />

PERILAN NHS n Vetzuuramide+wassen. Voorkomt loopfouten bij het verven en bleken van<br />

cellulose vezels, heeft uitstekende verzachtende<br />

eigenschappen.<br />

PERILAN PA n Polyamide derivaat. Voorkomt loopfouten bij PA- en PA-cellulose<br />

weefsels, is schuimarm.<br />

PERILAN PED n Polyethyleen derivaat. Voorkomt loopfouten bij het veredelen van<br />

weefsels en breigoed op cellulose basis.<br />

PERILAN PES n Hydrofiel polyester polymeer. Voorkomt loopfouten bij het veredelen van<br />

weefsels en breigoed op basis van polyester,<br />

voorkomt afzett<strong>in</strong>gen van sp<strong>in</strong>olie.<br />

PERILAN RFC a Emulsie van hogere KWS. Schuimarm, loopfouten verh<strong>in</strong>derende eigen-<br />

schappen op cellulose vezels.<br />

PERILAN TR a Vetzuurester. Voorkomt loopfouten bij PES-weefsels, heeft zeer<br />

sterke emulgerende- en dispergerende<br />

eigenschappen.<br />

PERILAN VF n Polycarbonzuur – derivaat. Voorkomt loopfouten bij cellulosevezels, <strong>in</strong><br />

bijzonder bij de veredel<strong>in</strong>g van Lyocell.<br />

PERILAN VFN n Polycarbonzuur – derivaat. Pompbare vorm van Perilan VF,


PERILAN VFA a Polycarbonzuur – derivaat. Voorkomt loopfouten bij cellulosevezels, met<br />

sekwestrerende en dispergerende eigenschappen.<br />

PERIGEN DPF a Organische polymeren met Dispergator, buffer met loopfouten voor-<br />

organische- en anorganische komende additieven voor het verven van<br />

zouten. polyester met disperse kleurstoffen.<br />

2.4. Anti–migreermiddelen:<br />

PERILAN AC conc<br />

n Polycarbonzuur derivaat. Voorkomt thermomigratie van disperse kleur-<br />

stoffen tijdens het thermosoleren van polyester.<br />

PERILAN AFB a Vetalcohol polyglycol ether. Is een hulpmiddel voor het voorkomen van<br />

“frost<strong>in</strong>g” bij het verven en drukken van tapijt.<br />

PERIPRINT MIP n Polycarbonzuur derivaat. Anti-migreermiddel voor cont<strong>in</strong>uverven van PES –<br />

PES/CO met disperse en dispers/kuip mengsels.<br />

2.5.1. Buffersystemen :<br />

PERIGEN AP - Mix van organische zouten. Zwak alkalische buffer voor het <strong>in</strong>stellen van de<br />

pH bij enzymatische voorbehandel<strong>in</strong>g met<br />

PERIZYM BSC.<br />

PERIGEN APU a Mix van organische Schuimarme buffer met dispergerende- en<br />

verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen. sekwestrerende werk<strong>in</strong>g.<br />

PERIGEN DPA - Organische bufferzouten. Buffersysteem voor het alkalisch verven van<br />

polyester met dispersie kleurstoffen. Zeer stabiel<br />

systeem !<br />

PERISTAL ALK-pf Anorganische zouten. Fosfaat vrij alkalisch buffersysteem voor het<br />

verven van cellulose met reactieve kleurstoffen.<br />

Vervang<strong>in</strong>gsmiddel voor Soda.<br />

PERISTAL E - Organische zuren met Buffer voor enzym processen.<br />

anorganische zouten.


PERISTAL CES - Organische bufferzouten. Niet vluchtige organische buffer, talrijke<br />

aanwend<strong>in</strong>gen voor de pH - <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g volgens<br />

ECO-TEX 100.<br />

PERISTAL CSL - Organische-anorganische Fosfaatvrije buffer voor het <strong>in</strong>stellen van de<br />

bufferzouten. pH bij het verven van PES, PA en WO.<br />

PERISTAL CSP fl. - Organische zouten. Buffer voor het verven en/of afzuren.<br />

PERISTAL PES a Organische stabilisatoren. Buffer, sekwestreermiddel voor het verven<br />

van polyester- en polyamide vezels.<br />

PERISTAL PHT a Organische stabilisatoren. Buffer, sekwestreermiddel met dispergerende<br />

eigenschappen, zeer stabiele buffer voor het<br />

verven van polyester- en polyamide vezels op HT.<br />

PERISTAL SP a mengsel van organische Buffer voor het verven van PES en PA <strong>in</strong> een<br />

zuren. pH-gebied van 4 – 6. Bezit uitstekende<br />

dispergerende eigenschappen en verh<strong>in</strong>derd de<br />

aggregatie van niet uitgeputte kleurstoffen tijdens<br />

de afkoelfase.<br />

PERISTAL WE - Anorganische zouten. Buffersysteem voor het behandelen van wol met<br />

Perizym AFW.<br />

2.5.2. Zuurvormers :<br />

PERISTAL WAD n Ester. Zuurafsplitser voor het verven van polyamide met<br />

zure kleurstoffen.<br />

PERISTAL GAE n Ester. Zuurafsplitser voor het verven van Polyamide en<br />

wol met zure kleurstoffen.<br />

2.6. Verfversnellers :<br />

PERIGEN DAB n Aromatisch ester/vetalcohol- Biologisch afbreekbare verfversneller voor<br />

polyglycolether. polyester en z’n mengsels. Schuimvrij met een<br />

zwakke geur, zeer geschikt voor HT jigger.


PERIGEN CU a Aromatische esters. ECO verfversneller, egaliseermiddel<br />

voor polyester, polyester / wol en triacetaat.<br />

PERIGEN EC n Aromatisch ester/vetalcohol- Biologisch afbreekbare verfversneller voor<br />

polyglycolether. polyester en triacetaat en hun mengsels met wol<br />

en katoen. Schuimvrij met een zwakke geur.<br />

2.7. Egaliseermiddelen :<br />

Polyester :<br />

PERIGEN DCD n Aromatische esters met Egaliseer -, doorverfmiddel met dispergerende<br />

Vetalcohol polyglycolether eigenschappen voor het atmosferisch en HT<br />

verven van polyester en z’n mengsels met wol en<br />

katoen.<br />

PERIGEN HT a Aromatische esters met Egaliseermiddel voor het verven van polyester<br />

emulgatoren. en z’n mengsels volgens snelverfmethoden bij HT.<br />

PERIGEN PME a Aromatisch ester met Dispergeer- en egaliseermiddel voor H.T.<br />

vetalcohol polyglycolether processen.<br />

PERIGEN RIL n Carbonzuurpolyglycolester. Dispergeer-, migreer- en egaliseermiddel voor<br />

het verven van polyester en z’n mengsels.<br />

Polyamide :<br />

PERILAN EBS a Vetzuuramide condensaat, Eénbadig wassen, verven en verzachten van<br />

vetam<strong>in</strong>e-ethersulfaat, polyamide kousen met zure- en disperse<br />

vetzuur en vetalcohol- kleurstoffen.<br />

polyglycolethers.<br />

PERIGEN AR a Aromatische sulfonzuren + Egaliseermiddel voor streperig vervende<br />

vetalcohol polyglycolether. Polyamide met zure- of metaalcomplex<br />

kleurstoffen.<br />

PERIGEN ARL n vetam<strong>in</strong>e ethoxylaat Egaliseermiddel en dispergeermiddel voor<br />

het verven van wol met zure kleurstoffen.<br />

PERIGEN ARL verh<strong>in</strong>derd doeltreffend het<br />

onderl<strong>in</strong>g aansmeren van verschillende affiene<br />

Polyamide vezeltypen tijdens het verven


PERIGEN ARN a Aromatische sulfonzuren + Is een vezelaffien hulpmiddel die verschillen<br />

vetalcohol polyglycolether. <strong>in</strong> aanverfbaarheid als gevolg van het<br />

sp<strong>in</strong>proces, uitegaliseerd. Egaliseermiddel voor<br />

streperig vervende Polyamide met zure- of<br />

metaalcomplex kleurstoffen.<br />

PERIGEN EU k Alkylam<strong>in</strong>epolyglycolether egaliseermiddel voor het verven van wol<br />

met Polyglycolether met zure kleurstoffen en polyamide met zure-,<br />

metaalcomplexe- en disperse kleurstoffen.<br />

PERIGEN KH k Alkylam<strong>in</strong>epolyglycolether. Egaliseermiddel voor het verven van polyamide<br />

met zure- en metaalcomplex kleurstoffen<br />

PERIGEN LPA n Alkylam<strong>in</strong>epolyglycolether. Egaliseermiddel voor het verven van polyamide<br />

met zure- en metaalcomplex kleurstoffen<br />

PERIGEN SMV a Alkylam<strong>in</strong>epolyglycolether Egaliseermiddel voor het verven van polyamide<br />

met aromatische sulfonaten. met zure-, metaalcomplex en disperse<br />

kleurstoffen.<br />

Polyamide/Wol :<br />

PERIGEN PAW a Aromatische sulfonaten. Reserver<strong>in</strong>gsmiddel voor het verven van<br />

wol / polyamide mengsels.<br />

Wol :<br />

PERIGEN LCN k Quaternaire ammonium- Egaliseermiddel voor wol en polyurethaan<br />

verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g met een vezels.<br />

vetalcoholpolyglycolether.<br />

PERIGEN MKL a Alkylam<strong>in</strong>epolyglycolether- Egaliseermiddel voor het verven van wol met<br />

sulfaat. 1:2 metaalcomplex kleurstoffen.<br />

PERIGEN W 150 n Vetalcohol polyglycolether. Egaliseermiddel voor het verven van wol met 1:1<br />

metaalcomplex kleurstoffen en acryl en z’n<br />

mengsels.<br />

PERIGEN SMP a Alkylam<strong>in</strong>epolyglycolether Egaliseermiddel voor het verven van wol met<br />

met buffers. zure- en polyamide met metaalcomplex- en<br />

dispersiekleurstoffen<br />

PERIGEN TAM a Alkylam<strong>in</strong>epolyglycolether Egaliseermiddel voor het verven van wol met<br />

met aromatische sulfonaten. zure- en polyamide met metaalcomplex- en<br />

dispersiekleurstoffen.


PERIGEN TAM conc<br />

n Alkylam<strong>in</strong>epolyglycolether egaliseermiddel voor het verven van wol met<br />

zure- en reactieve kleurstoffen.<br />

Kan ook gebruikt worden voor het nazepen.<br />

Hierdoor wordt een duidelijke verbeter<strong>in</strong>g van<br />

de wrijf- en wasechtheden bekomen.<br />

Cellulose :<br />

PERIGEN KPS a Alkylpolyglycolether met Egaliseermiddel voor directe- en kuip verv<strong>in</strong>gen.<br />

Gesulfateerde olie.<br />

PERIGEN LS n Vetalkoholpolyglycolether met Egaliseermiddel die de doorverfeigenschappen<br />

vetam<strong>in</strong>ethoxylaat. met directverv<strong>in</strong>gen verbeterd. Slechts ger<strong>in</strong>ge<br />

retarderende werk<strong>in</strong>g.<br />

2.8. Retardeermiddelen :<br />

Polyacryl :<br />

PERETARD GAN en GAN conc.<br />

k Quaternaire ammonium Vezelaffien retardeermiddel voor het verven<br />

verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g. van acryl met basische kleurstoffen.<br />

2.9. Fixeermiddelen :<br />

PERFIXAN RD k Poly ammonium verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g. Formaldehyde vrij, kationisch nabe-<br />

handel<strong>in</strong>gsmiddel ter verbeter<strong>in</strong>g van de<br />

natechtheden bij reactief- en directe<br />

verv<strong>in</strong>gen.<br />

PERFIXAN RDV k Poly ammonium verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g. Formaldehyde vrij, kationisch nabe-<br />

handel<strong>in</strong>gsmiddel ter verbeter<strong>in</strong>g van de<br />

natechtheden bij reactief- en directe<br />

verv<strong>in</strong>gen.<br />

PERFIXAN AMF k Polyammonium verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g. Kationisch nabehandel<strong>in</strong>gsmiddel, vrij van<br />

formaldehyde en zware metalen. Verbetert<br />

de nat- en kontact echtheden bij natuurlijke-<br />

en geregenereerde cellulose vezels.


PERFIXAN SFA a Hoogmoleculair aromatisch Nabehandel<strong>in</strong>gsmiddel voor het verbeteren<br />

sulfonzuurcondensaat van de natechtheden op polyamide.<br />

Reserver<strong>in</strong>gsmiddel voor directe kleur-<br />

stoffen op polyamide.<br />

PERFIXAN TAL a Hoogmoleculair derivaat obv Nabehandel<strong>in</strong>gsmiddel voor het verbeteren<br />

polygalloylglucose. van de chloor- en natechtheden op polyamide.<br />

PERFIXAN NAB a Hoogmoleculair aromatisch Nabehandel<strong>in</strong>gsmiddel voor het verbeteren<br />

sulfonzuurcondensaat van de natechtheden op polyamide met<br />

reserverende werk<strong>in</strong>g op de PA bij het verven van<br />

PA/cellulose met directe kleurstoffen, PA/WO met<br />

zure kleurstoffen. Bij WO/cellulose wordt de wol<br />

gereserveerd voor directe kleurstoffen.<br />

PERFIXAN AG a anorganische zouten Speciaal additief voor het bleken van “SeaCell<br />

Active” vezels.<br />

2.10. Nazeepmiddelen :<br />

PERLAVIN A n Polyv<strong>in</strong>ylpyrolidon. Nazeepmiddel voor het uitwassen van<br />

verv<strong>in</strong>gen en druk met reactieve-, kuip- of<br />

directe kleurstoffen.<br />

PERLAVIN NI-15 n Vetalcohol polyglycolether. Schuimvrij, nazeepmiddel voor kuip-, reactief-<br />

naphtol verv<strong>in</strong>gen en druk.<br />

PERLAVIN RIS a Chelaatvormende Nazeepmiddel voor het uitwassen van<br />

substantie’s reactieve- en kuip verv<strong>in</strong>gen.<br />

PERLAVIN SRL a Vuildragende, dispergerende Nazeepmiddel voor het uitwassen van<br />

en chelaatvormende reactieve- en kuip verv<strong>in</strong>gen.<br />

substanties<br />

PERLAVIN SRD a Vuildragende, dispergerende Nazeepmiddel voor het uitwassen van<br />

en chelaatvormende reactieve- en kuip verv<strong>in</strong>gen.<br />

substanties<br />

PERLAVIN SRS k Chelaatvormende met Nazeepmiddel voor het uitwassen van<br />

dispergerende substantie’s reactieve verv<strong>in</strong>gen en/of bedrukk<strong>in</strong>g. Sterk<br />

retarderende werk<strong>in</strong>g op hydrolysaat, zelfs bij<br />

hoge elektrolyt concentratie’s of hardheid.


2.11. Ontschuimers – ontluchters :<br />

PERIFOAM AFL n Silicone. Ontschuimer op silicone basis, geschikt<br />

voor gebruik <strong>in</strong> systemen met een hoge bad<br />

beweg<strong>in</strong>g.<br />

PERIFOAM BAO en BAO/Z<br />

n Vetzuurester met Ontschuimer op vetzuurbasis, vrij van<br />

vetalcohol polyglycolether. m<strong>in</strong>erale olieën en silicone.<br />

PERIFOAM ER n Silicone. Ontschuimer op silicone basis, zeer effectief<br />

<strong>in</strong> stilstaande baden.<br />

PERIFOAM ESH n Hoog moleculair alcohol. Is een bijzonder efficiënte ontschuimer voor<br />

bleek-, verf-, nabehandelo<strong>in</strong>gsbaden en<br />

drukpasta’s. Wordt ook <strong>in</strong>gezet bij spuitverven<br />

en spuitdruktechnieken van polyamide tapijt.<br />

PERIFOAM NQ n Silicone. Ontschuimer op silicone basis, geschikt<br />

voor gebruik <strong>in</strong> systemen met een hoge<br />

bad beweg<strong>in</strong>g.<br />

PERIFOAM NQL n Silicone. Ontschuimer op silicone basis, geschikt voor<br />

gebruik <strong>in</strong> systemen met een hoge bad beweg<strong>in</strong>g.<br />

PERIFOAM NSI n Vetzuurester met siliconenvrije ontschuimer<br />

hogere KWS.<br />

PERIFOAM NSI neu<br />

n Vetzuurester met Doeltreffende ontschuimer voor elk pH-<br />

paraff<strong>in</strong>eoliën midden. Is zeer effectief bij elke temperatuur.<br />

Is “sher” stabile<br />

PERIFOAM NDW n Alifatische KWS met Doorverfmiddel met ontluchtende en<br />

vetalkoholpolyglycolether ontschuimende werk<strong>in</strong>g, toepasbaar op alle snel<br />

lopende mach<strong>in</strong>es.<br />

PERIWET SL a Alkylethersulfaat. Ontluchter met ontschuimende werk<strong>in</strong>g.<br />

PERIWET SLN n Vetalcoholethoxylaat met bevochtiger – ontluchter met ontschuimende<br />

Alkylfosfaat. werk<strong>in</strong>g, uitermate geschikt voor de<br />

garenververij.


2.12. Reductieve nare<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>g :<br />

PERISTAL RCV n Polyhydroxyverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g + ECO-vriendelijk product voor de reductieve<br />

tensiden. nare<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>g van polyester. Is zwavelvrij en<br />

voor > 90% afbreekbaar.<br />

PERIGEN THD n Sulf<strong>in</strong>ezuurderivaat. Reductiemiddel.<br />

PERIGEN ZMS - Z<strong>in</strong>k-hydroxymethaan- Zeer sterk reductie- en etsmiddel.<br />

sulf<strong>in</strong>aat<br />

2.13. Dispergatoren :<br />

PERIGEN ASW a Naphtal<strong>in</strong>e sulfonzuur met Dispergator voor het verven van disperse-,<br />

speciale additieven. kuip- en naphtolverv<strong>in</strong>gen.<br />

PERIGEN DA a Polycarboxilaten met Dispergator voor kuip- , disperse- en<br />

sulfonzuren naphtol verv<strong>in</strong>gen.<br />

PERIGEN DLS a Gemodificieerd lign<strong>in</strong>e Dispergator en anti-colloïde voor het verven<br />

sulfonaat van polyester met disperse kleurstoffen, ook<br />

werkzaam tijdens de HT-fase.<br />

PERISOL RIO n Carbonzuurverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g. Dispergator voor dispergeren van PES-<br />

oligomeren.<br />

PERIGEN W 130 n Vetalcohol polyglycolether. Dispergator voor het verven van acryl en<br />

z’n mengsels met wol, polyamide, zijde en<br />

cellulose vezels.<br />

PERIGEN W 150 n Vetalcohol polyglycolether. Dispergator voor het verven van acryl en<br />

z’n mengsels. Egaliseermiddel voor het<br />

verven van wol met 1:1 metaalcomplex<br />

kleurstoffen.<br />

PERIGEN W 190 n Vetalcohol polyglycolether. Dispergator voor het verven van acryl en<br />

z’n mengsels met wol, polyamide, zijde en<br />

cellulose vezels.<br />

2.14. Oxydeermiddelen :<br />

PERLAVIN OSL a Aromatische sulfonzuren Oxideermiddel voor éénbadig oxideren en<br />

met Polymeren. zepen van kuipverv<strong>in</strong>gen.


PERISTAL OX a Na-zout van nitrobenzol- oxideermiddel voor kuipverv<strong>in</strong>gen<br />

sulfonzuur.<br />

2.15. Wolbeschermer :<br />

PERILAN EW a Eiwit hydrolysaat. Biologisch afbreekbaar wolbescherm<strong>in</strong>gs-<br />

middel voor alle veredel<strong>in</strong>gsprocessen, met<br />

<strong>in</strong>begrip het HT-verven.<br />

2.16. Allerlei :<br />

PERISOL NU k Quaternair ammonium met Dispergator en verzep<strong>in</strong>gsversneller voor<br />

vetalkoholpolyglycolether. polyester oligomeren. Versneller voor het<br />

alkaliseren van polyester en het discont<strong>in</strong>u<br />

splitsen van bi-componentgarens. Kan tijdens het<br />

reductief re<strong>in</strong>igen van polyester toegepast worden,<br />

eventueel samen met PERISTAL RCV.


3. Nabehandel<strong>in</strong>g :<br />

3.1. Antistatica :<br />

PERISTAT ACF a Organische zouten = Verhoogt het elektrisch geleidend vermogen<br />

carboxylaten. van tapijtbodems en verh<strong>in</strong>derd de electro-<br />

statische oplad<strong>in</strong>g. Wordt toegevoegd aan de<br />

precoat van tapijt of naaldvilt.<br />

PERISTAT AN a Fosforzuurester. Goede effecten met foulardtoepass<strong>in</strong>gen.<br />

PERISTAT ANP a Fosforzuurester+hydrofiele Glijmiddel en antistaticum emeriseeravivage.<br />

Wassen<br />

PERISTAT CF k Quaternaire verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g. Goede antistatische effecten op getextureerde<br />

PES garens, speciaal ontwikkelt voor de auto-<br />

<strong>in</strong>dustrie.<br />

PERISTAT CM1 en CM2<br />

- Organisch metaaloxide Pigment die het geleid<strong>in</strong>gsvermogen van<br />

coat<strong>in</strong>gs (solvent en waterige polymeer-<br />

dispersies) verbeterd.<br />

PERISTAT EW a Eiwit derivaat. Goede effecten op synthetica, toepasbaar met<br />

foulard en/of sproeisystemen.<br />

PERISTAT FA k Quaternaire ammonium- Goede effecten op synthetica, heeft<br />

Verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g verzachtende en hydrofiele eigenschappen.<br />

Geschikt antistaticum bij fluorcarbon toe-<br />

pass<strong>in</strong>gen. Toepasbaar met foulard en per<br />

uitputt<strong>in</strong>g.<br />

PERISTAT KCP k Quaternaire verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g. Goede antistatische effecten op PES, bijzonder<br />

op Trevira CS en op PA.<br />

PERISTAT SQ k Vetam<strong>in</strong>ethoxilaat. Antistaticum voor synthetica garen en stuk.<br />

Bevat geen gequaterneerde vet- am<strong>in</strong>e<br />

condensaten, die als bactericide werken en<br />

de biologische water behandel<strong>in</strong>gssystemen<br />

negatief beïnvloeden<br />

PERISTAT WSF k Vetam<strong>in</strong>ethoxilaat+hydrofiele Antistaticum voor synthetische vezels.<br />

wassen


3.2. Appreteermiddelen :<br />

PERFIXAN CLY - Gemodificeerd DMDHEU. Formaldehyde arm hars voor cellulosevezels,<br />

bijzonder geschikt voor Lyocell.<br />

PERFIXAN CR - Gemodificeerd DMDHEU. Formaldehyde arm hars voor cellulosevezels<br />

met <strong>in</strong>gebouwde katalysator.<br />

PERFIXAN NOF - Gemodificeerd DMDHEU. Formaldehyde vrij hars voor cellulosevezels,<br />

aanbevolen katalysator : PERISTAL CNF.<br />

PERIPRET 112 a Gewijzigd zetmeel. Vol- en stijf appretuur.<br />

PERIPRET BA a Silicone met vetam<strong>in</strong>ec- Zijdeavivage met verhog<strong>in</strong>g van de glans en<br />

condensaat gladheid.<br />

PERIPRET F n Vetalcohol polyglycolether. Appreteermiddel voor het bekomen van een<br />

krokante en volle greep.<br />

PERIPRET GL a Vetzuurpolyglycolether. Glansuitrust<strong>in</strong>g voor bedl<strong>in</strong>nen, tafell<strong>in</strong>nen,<br />

voer<strong>in</strong>gen en allerlei damasten.<br />

PERIPRET GW n Vetalcohol polyglycolethers. Glansuitrust<strong>in</strong>g voor bedl<strong>in</strong>nen, tafell<strong>in</strong>nen,<br />

voer<strong>in</strong>gen en allerlei damasten. Geeft een<br />

volle en licht knarsende greep.<br />

PERIPRET KL n Waterige polyv<strong>in</strong>ylacetaat- Wasbestendige, stijfappret en kantenklever.<br />

dispersie<br />

PERIPRET KOL n gehydrosileerd collageen collageenhoudend nabehandel<strong>in</strong>gsmiddel .<br />

PERIPRET KN n Vetalcohol-polyglycolether Zijde avivage, met de typische zijde greep.<br />

PERIPRET KNP3 n Paraff<strong>in</strong>e Appret en avivage voor zijde.<br />

PERIPRET KNT n Paraff<strong>in</strong>e Appret en avivage voor zijde.<br />

PERIPRET PUL a Waterige Polyurethaan Appreteermiddel voor speciale effecten.<br />

dispersie<br />

PERIPRET PUS d Waterige Polyurethaan Appreteermiddel en greepvariator.<br />

dispersie


PERIPRET PVK a Polyv<strong>in</strong>ylalcohol. Appreteermiddel voor het verbeteren van de<br />

snij eigenschappen van gevoelig weefsel of<br />

breigoed.<br />

PERIPRET PW a Acrylaat en co-polymeren. Appreteermiddel en b<strong>in</strong>der voor het<br />

pigmentverven en het bedrukken.<br />

PERIPRET SILK k zijdeproteïne Appreteermiddel voor het bekomen van een<br />

zijde-effect.<br />

PERIPLEX RCD n Cyclodextr<strong>in</strong>e. Reactieve, geurabsorberende afwerk<strong>in</strong>g voor<br />

WO en CO.<br />

PERIPLEX CDP n Cyclodextr<strong>in</strong>e. Geurabsorberende afwerk<strong>in</strong>g voor cont<strong>in</strong>u<br />

toepass<strong>in</strong>gen, zeer geschikt voor<br />

toepass<strong>in</strong>gen met schuimapplicator.<br />

3.3. Garen avivages :<br />

3.3.1. Badparaff<strong>in</strong>er<strong>in</strong>g :<br />

PERIFIL 27 k Paraff<strong>in</strong>e + polyethyleen. Avivage voor katoen en mengsels ervan.<br />

PERIFIL 36 k Paraff<strong>in</strong>e. Avivage voor Polyester garens.<br />

PERIFIL 69 k Hydrofiel glijmiddel+wassen. Hydrofiele avivage voor fantasie artikelen<br />

en spons.<br />

PERIFIL 207 k Paraff<strong>in</strong>e. Natgesponnen acryl- en wol garens.<br />

PERIFIL 210 k Paraff<strong>in</strong>e + polyethyleen. Hoogaffiene avivage voor kationisch<br />

nabehandelde katoengarens.<br />

PERIFIL 210N k emulsie van Paraff<strong>in</strong>e + Hoogaffiene avivage voor kationisch<br />

wassen nabehandelde katoengarens en mengsels met<br />

synthetica.<br />

PERIFIL 320 k Vetzuurester + wassen. Avivage voor katoen en mengsels met synthetica,<br />

ontwikkelt voor het gebruik <strong>in</strong> bedrijfswater met<br />

hoog elektrolyt gehalte, kenmerkt zich door de<br />

trage uitputt<strong>in</strong>g, en de zeer gemakkelijke<br />

uitwasbaarheid. Bevat geen paraff<strong>in</strong>e.


PERIFIL 386 k Paraff<strong>in</strong>e + polyethyleen. Avivage - verzachter voor katoen, wol en acryl,<br />

<strong>in</strong> bijzonder hun mengsels.<br />

PERIFIL ADP z-k emulsie van wassenselectie. verfbadavivage voor polyester en polyamide,<br />

als een éénbad tweefasen proces.<br />

PERIFIL HD2 k Paraff<strong>in</strong>e + verzachters. Avivage met een hoge glijwaarde en een volle<br />

greep, geschikt voor katoen en z’n mengsels.<br />

PERIFIL JAK k Speciale koolwaterstoffen. Avivage voor Polyester- en polyamide filament-<br />

garens, Trévira CS, … heeft zeer goede<br />

glijwaarden.<br />

PERIFIL LEC en LEC-N<br />

k Vetzuurester + wassen. Avivage voor Katoen-, polyester en mengsels<br />

van beiden, verm<strong>in</strong>dert de vezel/metaal frictie<br />

tijdens het verwerken. Heeft zeer goede<br />

glijeigenschappen, is silicone vrij en gemakkelijk<br />

uitwasbaar. Vergeelt niet en is bruikbaar op<br />

volwit.<br />

PERIFIL PNI n Paraff<strong>in</strong>e. Avivage voor volwit gebleekte garens, geen<br />

vergel<strong>in</strong>g.<br />

PERIFIL PNU k Paraff<strong>in</strong>e+wassen. Avivage voor cellulose vezels en mengsels<br />

met synthetica. Uitstekende glijeigenschappen,<br />

geen sublimatie, noch migratie tijdens het<br />

drogen.<br />

PERIFIL TSP k Vetzuurester + emulgatoren. Is een thermostabiele garenavivage voor PES<br />

en PA vezels, bestand aan zeer hoge droog-<br />

en fixeer temperaturen. Bezorgt de garens<br />

uitstekend glijeigenschappen, bevat geen<br />

silicone en put bij hogere temperatuur volledig uit.<br />

3.3.2. Na-aviveren van kett<strong>in</strong>ggarens :<br />

PERIFIL 116 V n Polyethyleen / wax emulsie. Additief voor het sterken van <strong>in</strong>digo geverfde<br />

katoen garens.<br />

PERIFIL PN n Vast paraff<strong>in</strong>e. Gemakkelijk uitwasbare avivage voor gebruik<br />

bij het sterken van katoenen kett<strong>in</strong>ggarens .<br />

PERIFIL PS n Polyethyleen. Avivage voor toepass<strong>in</strong>g <strong>in</strong> sterkselbaden bij<br />

Indigo geverfde katoengarens / denim productie.


PERIFIL SW n Vloeibare paraff<strong>in</strong>e. Na-waxen van wollen kett<strong>in</strong>ggarens.<br />

PERIXEN 144 n Esters+m<strong>in</strong>erale oliën+ Spoelolie voor toepass<strong>in</strong>g op likrol, geschikt<br />

antistatica. voor katoen, synthetica en vezelmengsels.<br />

3.3.3. Naaigaren avivages :<br />

Emulsie’s :<br />

PERIFIL 188 a Paraff<strong>in</strong>e-silicone-emulsie. Likrol avivage voor polyester- en polyamide<br />

naaigarens.<br />

PERIFIL 208 n Paraff<strong>in</strong>e. Avivage voor volwit gebleekte naaigarens,<br />

toepasbaar met likrol of <strong>in</strong> vol bad na het verven.<br />

Zeer goede glij eigenschappen, geen vergel<strong>in</strong>g.<br />

PERIFIL BNA a Paraff<strong>in</strong>e. Likrol avivage voor katoenen naaigarens.<br />

PERIFIL BNK k Paraff<strong>in</strong>e. Volbad avivage voor katoen en viscose naai-<br />

garens.<br />

PERIFIL CL3 k Emulsie van wassen, Naaigaren avivage voor polyester- en paraff<strong>in</strong>e<br />

en silicone. polyamide garens, toepasbaar <strong>in</strong> het verfbad.<br />

PERIFIL CLF psk Paraff<strong>in</strong>e + silicone olie. Likrol avivage voor polyester- en polyamide<br />

naaigarens. Zeer glad en optimaal hitte bestand.<br />

PERIFIL GLT a Silicone+wassen+additieven. Likrol avivage voor polyester- en polyamide<br />

naaigarens.<br />

PERIFIL PEN k Silicone+wassen+additieven. Volbad avivage voor polyester en polyamide<br />

naaigarens met buffer.<br />

PERIFIL SEL k Emulsie van wassen, paraff<strong>in</strong>e Naaigaren avivage voor polyester- en polyamide<br />

en polysiloxaan. garens, toepasbaar <strong>in</strong> het verfbad.<br />

PERIGUARD AFC k Fluorcarbonhars Is een water- en olie afstotende naaigaren<br />

+condensaten. avivage die zowel bij likrol- als per uitputt<strong>in</strong>g<br />

kan toegepast worden. Is bijzonder geschikt voor<br />

polyester en polyamide garens, maar ook op<br />

natuurlijke vezels toepasbaar.


Cold melts :<br />

PERIXEN 151 n Silicone+vetzuurester+ Likrol avivage voor polyester en Polyamide<br />

additieven naaigarens.<br />

PERIXEN 176 n Speciale polysiloxanen. Likrol avivage voor polyester en Polyamide<br />

naaigarens.<br />

Hot melts :<br />

PERIXEN SLH n Silicone, paraff<strong>in</strong>e en speciale Garenglijmiddel voor polyester- en polyamide<br />

additieven. naaigarens voor “s<strong>in</strong>gle lub” – toepass<strong>in</strong>gen.<br />

3.3.4. Verfbad avivages :<br />

PERIFIL ADP k Speciale wassen. Silicone vrije verfbadavivage voor PES garens.<br />

PERIFIL DLC k Hoogmoleculaire paraff<strong>in</strong>e. Verfbadavivage voor toepass<strong>in</strong>g met directe-<br />

en reactieve verv<strong>in</strong>gen op katoen garens.<br />

3.4. Demonteermiddelen :<br />

PERIFAX a Alkaansulfonaat met Demonteermiddel voor silicone- en/of hoog-<br />

Vetalcohol polyglycolether veredel<strong>in</strong>g op katoen en polyesterkatoen<br />

weefsels.<br />

PERLAVIN SIR conc.<br />

n Vetalcohol polyglycolether + Demonteer- en wasmiddel voor silicone<br />

afbreekbaar terpeen avivagen.<br />

PERIGUARD EXT<br />

3.5. Hydro- en oleofoberen :<br />

n Reactief diïsocyanaat. Verbetert het water- en olie afstotende effect<br />

van fluorcarbon harsen, die door een normale<br />

concentratie verhog<strong>in</strong>g van het FC-hars on-<br />

mogelijk zou zijn. Verhoogt ook de was-<br />

permanentie van PERIGUARD NIF.


PERIGUARD FC k Fluoracrylaat co-polymeer. Zwak kationisch, permanente water- en olie<br />

afstotende afwerk<strong>in</strong>g voor natuurlijke en<br />

synthetische vezels.<br />

PERIGUARD NIF<br />

n Fluoracrylaat co-polymeer. Niet ionogeen, permanente water- en olie<br />

afstotende afwerk<strong>in</strong>g voor katoen, polyester<br />

en katoen vezels, zeer geschikt voor het<br />

afwerken van PES microvezels…<br />

PERIGUARD NIF wordt geproduceerd volgens<br />

het “telomerisatie“ proces.<br />

PERIGUARD UFC en UFC liq<br />

k Fluoracrylaat co-polymeer. Zwak kationisch, permanente water- en olie<br />

afstotende afwerk<strong>in</strong>g voor natuurlijke en<br />

synthetische vezels.Zeer goede waspermanentie.<br />

PERIGUARD WOS<br />

k Fluoracrylaat co-polymeer. Zwak kationisch, permanente water- en olie<br />

afstotende afwerk<strong>in</strong>g voor natuurlijke en<br />

synthetische vezels, gekenmerkt door z’n zeer<br />

zachte greep. Zeer hoge wasbestendigheid <strong>in</strong><br />

comb<strong>in</strong>atie met PERIGUARD EXT.<br />

3.6. “ Soil release “ :<br />

PERIGUARD SRH<br />

n dispersie v. hydrofiel Is een permanent “soil release” voor polyester-<br />

co-ploymeer. vezels, verhoogt het draagcomfort (bvb zweet-<br />

transport,…), heeft uitstekende antistatische<br />

eigenschappen en verbetert het kreukherstellend<br />

vermogen. PERIGUARD SRH heeft overigens<br />

enkele zeer <strong>in</strong>teressante eigenschappen voor het<br />

verven, zoals :<br />

mogelijkheid tot verven, zonder voorwas<br />

betere doorstrom<strong>in</strong>g bij het verven van garens<br />

3.8. Verzachters :<br />

Klassieke verzachters :<br />

PERISOFT ACP k Vetzuurcondensaat met. Verzachter voor wol en acryl vezels, geeft<br />

lanol<strong>in</strong>e de wol vezel z’n natuurlijke wol greep.<br />

PERISOFT ACR psk Vetzuurcondensaat Verzachter voor wol en acrylvezels, verfbad<br />

avivage bij het verven van acryl.


PERISOFT ALD n Lanol<strong>in</strong>e en lecith<strong>in</strong>e. Natuurlijke, universele verzachter.<br />

PERISOFT BP k Vetzuurcondensaat met Verzachter voor acryl, polyamide en wol vezels,<br />

wassen. zorgt voor een aangename, volum<strong>in</strong>euze greep<br />

met goede antistatische effecten.<br />

PERISOFT BWF k Vetzuurcondensaat met Verzachter voor wol en acrylvezels.<br />

lanol<strong>in</strong>e.<br />

PERISOFT CMT 150%<br />

k Vetzuuramide met wassen. Schuimarme verzachter voor cellulose vezels,<br />

bijzonder geschikt voor breigoed en<br />

sponsweefsel.<br />

PERISOFT KAT k Vetpolyam<strong>in</strong>e condensaat. Universele verzachter.<br />

PERISOFT KLI k Vetpolyam<strong>in</strong>e condensaat. Universele verzachter, met zeer zachte greep en<br />

ger<strong>in</strong>ge vergel<strong>in</strong>g.<br />

PERISOFT NIO n Vetzuurcondensaat Universele vergel<strong>in</strong>gvrije, temperatuurbestendige<br />

verzachter voor de hoogveredel<strong>in</strong>g.<br />

PERISOFT NIS n Vetzuuramide+wassen. Universele vergel<strong>in</strong>gvrije, temperatuurbestendige<br />

verzachter met zeer hoge “scher” stabiliteit, is<br />

schuimarm.<br />

PERISOFT RTC k Vetpolyam<strong>in</strong>e condensaat. Universele verzachter.<br />

PERISOFT VNU k Vetpolyam<strong>in</strong>e condensaat. Verzachter voor gecomb<strong>in</strong>eerde toepass<strong>in</strong>gen<br />

met fixeermiddelen, zoals PERFIXAN RCV –<br />

AMF.<br />

Comb<strong>in</strong>atie producten :<br />

PERISOFT 119 n Vetzuuramide met speciale Verzachter voor breigoed en weefsel, zachte en<br />

wassen. gladde greep, met zeer goede vernaaibaarheid<br />

effecten. Is silicone vrij. Sublimeert niet en is<br />

vergel<strong>in</strong>gvrij.<br />

PERISOFT DES psk Vetzuuramide met speciale Verzachter voor breigoed, schuimarm, “scher” -<br />

wassen. stabiel, zachte en volum<strong>in</strong>euze greep. Bruikbaar<br />

op wit en geverfde waar, met foulard en volbad.


PERISOFT EDC n Vetzuurester, amide en Verzachter en garenavivage voor katoen en<br />

silicone polyester<br />

PERISOFT GSV n Vetzuurcondensaat, wassen Verzachter voor breigoed en weefsel, zachte en<br />

en Silicone. gladde greep, met zeer goede vernaaibaarheid<br />

effecten. Sublimeert niet en is praktisch<br />

vergel<strong>in</strong>gvrij.<br />

PERISOFT HWJ k Vetzuurcondensaat met poly- Hydrofiele, schuimvrije verzachter voor breigoed.<br />

ethyleen.<br />

PERISOFT J23 k Vetzuurcondensaat met Zeer zachte greep met hoge vernaaibaarheids<br />

polyethyleen. eigenschappen.<br />

PERISOFT JET k Vetzuuram<strong>in</strong>e condensaat, Multifunctioneel verzachter voor toepass<strong>in</strong>gen op<br />

silicone en polyethyleen. jet en overflow.<br />

PERISOFT JOP k Vetzuurcondensaat, Verzachter met huidverzorgende eigenschappen.<br />

Jojoba-olie met wassen.<br />

PERISOFT LOF k Speciaal vetzuuram<strong>in</strong>e Zorgt voor een m<strong>in</strong>imale Ozon-fad<strong>in</strong>g op <strong>in</strong>digo<br />

Condensaat en wassen. geverfde katoen en/of Lyocell denim artikelen.<br />

PERISOFT NHS n Vetzuuramide met Hydrofiele vergel<strong>in</strong>gvrije verzachter voor alle<br />

speciale was vezelsoorten ( ihb cellulosevezels). Schuimt niet<br />

en is sher-stabiel. Wordt bij voorkeur gebruikt op<br />

foulard.<br />

PERISOFT NVJ psk Vetzuuram<strong>in</strong>econdensaat Hydrofiele, schuimarme, “scher” -stabiele<br />

met polyethyleen. verzachter met een zachte, volum<strong>in</strong>euze<br />

greep en zeer goede vernaaibaarheid vooral<br />

geschikt voor sponsartikelen.<br />

PERISOFT RSH 150%<br />

k Vetzuurcondensaat Schuimarme, “scher” -stabiele verzachter met<br />

met polyethyleen. een zachte, volum<strong>in</strong>euze greep en zeer goede<br />

vernaaibaarheid. Aanbevolen voor toepass<strong>in</strong>g op<br />

jet of overflow.<br />

PERISOFT TVN k Vetzuuram<strong>in</strong>econdensaat, Multifunctioneel, toepasbaar op jet, volum<strong>in</strong>eus,<br />

polyethyleen, silicone. zachte en gladde greep op katoen en z’n<br />

mengsels.


PERISOFT TSJ fl k Polyethyleen met hydrofiel Hydrofiele, schuimarme, “scher” -stabiele<br />

siliconenhoudend vetzuur. verzachter met een zachte, volum<strong>in</strong>euze greep<br />

en zeer goede vernaaibaarheid.Vergel<strong>in</strong>gvrij tot<br />

140°C.<br />

Halfsilicones :<br />

PERISOFT CM k Vetzuuramide met Silicone verzachter met ger<strong>in</strong>ge neig<strong>in</strong>g tot<br />

gemodificeerde polysiloxanen. vergelen, zeer zachte, volum<strong>in</strong>euze en aan-<br />

gename gladde greep. Verbetert de neig<strong>in</strong>g tot<br />

kreuken en verbetert de sprongelasticiteit.<br />

PERISOFT NSW n Vetzuurcondensaat met Silicone verzachter met ger<strong>in</strong>ge neig<strong>in</strong>g tot<br />

gemodificeerde polysiloxanen. vergelen, zeer zachte, volum<strong>in</strong>euze en aan-<br />

gename gladde greep. Verbeterd de<br />

dimensionale stabiliteit.<br />

PERISOFT PSW psk Vetzuurcondensaat met Silicone verzachter met ger<strong>in</strong>ge neig<strong>in</strong>g tot<br />

gemodificeerde polysiloxanen. vergelen, zeer zacht en glad op alle vezels,<br />

toepasbaar met foulard en <strong>in</strong> volbad.<br />

PERISOFT RTS k Vetpolyam<strong>in</strong>e condensaat Zachte en vloeiende greep.<br />

met gemodificeerde siliconen.<br />

PERISOFT SEB k Vetpolyam<strong>in</strong>e condensaat Universele verzachter, goede eigenschappen<br />

met silicone olie. op cellulose vezels.<br />

PERISOFT WKO k Vetzuurcondensaat met Zachte, volum<strong>in</strong>euze en gladde greep, goede<br />

gemodificeerde siliconen. vernaaibaarheids eigenschappen. Geschikt voor<br />

WEKO – sproeisysteem.<br />

Zuivere silicones :<br />

PERISOFT GB/CS k Gemodificeerd polysiloxaan. Silicone micro emulsie. Sublimeerecht, ger<strong>in</strong>ge<br />

neig<strong>in</strong>g tot vergel<strong>in</strong>g. Vormt een driedimensionale<br />

netstructuur rond de vezel. Is was- en droogkuis<br />

permanent.<br />

PERISOFT HSM k Gemodificeerd polysiloxaan. Hydrofiele-, silicone micro emulsie,op te brengen,<br />

zowel <strong>in</strong> volbad of per foulard.<br />

PERISOFT ME – ME 45<br />

n Organo-functioneel Zachte, volum<strong>in</strong>euze, elastische aangename<br />

polysiloxaan. greep. Micro emulsie.


PERISOFT ME spec.<br />

n Amido-functioneel Micro emulsie met speciale emulgatoren, heeft<br />

polysiloxaan. een uitmuntende comb<strong>in</strong>eerbaarheid,<br />

ook met PERIGUARD NIF (fluorcarbon).<br />

PERISOFT MEB n/k Gemodificeerd polysiloxaan. Zelfverb<strong>in</strong>dende silicone micro emulsie met<br />

goede 3-dimensionele stabiliteit.<br />

PERISOFT MEF n/k Gemodificeerd polysiloxaan. Vergel<strong>in</strong>gvrije silicone micro-emulsie . Door<br />

de hoge emulsie stabiliteit geschikt als additief bij<br />

reactant harsen.<br />

PERISOFT MEJ k Gemodificeerd polysiloxaan. Jet stabiele micro emulsie van silicone<br />

elastomeren, met een zachte, volum<strong>in</strong>euze<br />

greep, vergel<strong>in</strong>gvrij. Toepasbaar op allevezels,<br />

heeft een zeer goede “scher”- stabiliteit en een<br />

hoge graad van uitputt<strong>in</strong>g.<br />

PERISOFT MSA n/k Gemodificeerd polysiloxaan. Verzachter met actieve hydrofiliteit.<br />

PERISOFT MSN n/k Gemodificeerd functioneel Silicone macro-emulsie. Vormt door zijn<br />

silicone. reactiviteit tijdens het drogen een zachte<br />

driedimentionele film. Door de gladheid worden<br />

de vernaaibaarheidseigenschappen verbeterd.<br />

PERISOFT MV n/k Gemodificeerd polysiloxaan. Micro emulsie van silicone elastomeren, met<br />

een zachte, volum<strong>in</strong>euze greep, vergel<strong>in</strong>g–<br />

vrij. Toepasbaar op alle vezels, met foulard<br />

of <strong>in</strong> volbad.<br />

PERISOFT MV45 n/k Gemodificeerd polysiloxaan. Micro emulsie van silicone elastomeren, met een<br />

zachte, volum<strong>in</strong>euze greep, vergel<strong>in</strong>gsvrij.<br />

Toepasbaar op alle vezels, met foulard of <strong>in</strong><br />

volbad.<br />

PERISOFT SE n Dimethylpolysiloxaan. Zachte gladde greep.<br />

PERISOFT SEM n/k Gemodificeerd polysiloxaan. Semi – micro emulsie van am<strong>in</strong>ofunctionele<br />

silicone, zeer zachte en gladde greep op alle<br />

vezels, toepasbaar met foulard en <strong>in</strong> volbad.<br />

PERISOFT SEQ k Gemodificeerd polysiloxaan. Am<strong>in</strong>o functionele silicone emulsie voor wol<br />

en polyamide kousen.


PERISOFT SML n/k Gemodificeerd polysiloxaan. Economische, semi – micro emulsie van am<strong>in</strong>o<br />

functionele silicone, zeer zachte- en gladde<br />

greep, is op alle vezels toepasbaar, via foulard en<br />

volbad.<br />

PERISOFT SIV k Gemodificeerd polysiloxaan. Am<strong>in</strong>o functionele silicone emulsie met super-<br />

zachte en sprongelastische greep .<br />

PERISOFT SV n/k Gemodificeerd polysiloxaan. Semi – micro emulsie am<strong>in</strong>ofunctionele silicone,<br />

zeer zachte en gladde greep op alle vezels,<br />

toepasbaar met foulard en <strong>in</strong> volbad.<br />

Polyethyleen, wassen en andere :<br />

PERISOFT KV k Polyethyleen met wassen. Het gladde oppervlak verbetert de vernaai-<br />

baarheid van gesloten weefsels of breigoed.<br />

PERISOFT KPE k Secundaire polyethyleen- Additief die de vernaaibaarheid van textiel<br />

emulsie. verbetert.<br />

PERISOFT NSP4 n Functioneel silicone en Vernaaibaarheidsadditief met zeer ger<strong>in</strong>ge<br />

wassen. vergel<strong>in</strong>gneig<strong>in</strong>g.<br />

PERISOFT NPE n Secundaire polyethyleen Additief die de vernaaibaarheid van textiel<br />

emulsie. verbetert.<br />

PERISOFT NPG 1 n Secundaire polyethyleen Is een uitstekend glijmiddel en verzachter<br />

emulsie. voor alle vezelsoorten. Verbetert de<br />

vernaaibaarheid. Is kleurloos en heeft geen<br />

<strong>in</strong>vloed op de verv<strong>in</strong>g.<br />

Comb<strong>in</strong>atie producten - Wellness :<br />

PERISOFT COF k vetzuurcondensaat + cafeïne. Verzachter met huidverzorgende additieven.<br />

Kan per uitputt<strong>in</strong>g als per foulard <strong>in</strong>gezet worden.<br />

PERISOFT COOL k gemodificeerde functionele Hydrofiele siliconen micro-emulsie met peper-<br />

silicone. muntolie. Pepermunt zorgt voor een<br />

vitaliserende, ontspannende en huidkoelende<br />

werk<strong>in</strong>g.


PERISOFT JSC k vetzuurcondensatieproduct, Verzachter met huidverzorgende additieven<br />

jojoba olie voor katoen en Polyester<br />

PERISOFT SML/KOL<br />

n am<strong>in</strong>ofunctioneel Siliconen micro-emulsie met collageen. Geeft<br />

polysiloxaan. het weefsel zachte aangename greep, sprong-<br />

elasticiteit. Verhoogt de kreukweerstand.<br />

Collageen zorgt voor huidverstrakkende, vocht-<br />

<strong>in</strong>brengende en huidverzorgende<br />

3.9. Ontvlekkers – oplosmiddelen :<br />

PERISOL BG Aliphatisch ether. Oplosmiddel.<br />

PERIPRINT LM a Citrus terpeen. Vervang<strong>in</strong>gsmiddel voor benz<strong>in</strong>e.<br />

PERISOL MSR en MSR conc.<br />

k Esters met quaternaire Oplosmiddel voor silicone afzett<strong>in</strong>gen.<br />

ammoniumverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g Verwijderd allerlei afzett<strong>in</strong>gen (sp<strong>in</strong>avivages,<br />

kleurstoffen, vetten, …) die zich voordoen bij het<br />

verven van cellulose- en of synthetica.<br />

PERISOL NBI n Speciaal oplosmiddel met Oplosmiddel voor kleurstoffen, organische<br />

tenside. afzett<strong>in</strong>gen en neerslagen van sp<strong>in</strong>avivages.<br />

Niet bruikbaar voor het re<strong>in</strong>igen van druk<br />

schablonen. Gezien de hoge werkzaamheid<br />

dienen voorzorgen te worden genomen daar<br />

lakken, gummi en verschillende andere<br />

kunststoffen kunnen aangetast worden.<br />

PERISOL OLG a Biologisch afbreekbaar Vet en olie oplossend wasmiddel met<br />

oplosmiddel met emulgatoren. dispergerende eigenschappen voor oligomeren.<br />

PERISOL OLG JET<br />

n Biologisch afbreekbaar Universeel vet- en olieoplossend wasmiddel.<br />

terpeen met emulgatoren<br />

3.10. Anti – microbiotica :<br />

PERICID PP - Organische Broom – Nitro en Conserver<strong>in</strong>gsmiddel, bactericide, Fungicide.<br />

Chloor - Zwavel verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g.


PERICID FG - stikstofhoudend derivaat vrij Conserver<strong>in</strong>gsmiddel voor afwerk<strong>in</strong>gen van<br />

van zware metalen en cellulose , wol en synthetische vezels.<br />

halogeenhoudende Wordt <strong>in</strong>gezet met de gebruikelijke b<strong>in</strong>dmiddelen,<br />

fenolen en is zeer doeltreffend tegen allerlei schimmels.<br />

3.11. Anti–schuifmiddelen:<br />

PERIPRET ASF a Vernetzend acrylhars. Antischuifuitrust<strong>in</strong>g.<br />

PERIPRET AST a thermoplastisch acrylhars Anti-schuifuitrust<strong>in</strong>g en stijfappretuur.<br />

PERIPRET CAS - Kiezelzuur + additieven. Zeer efficiënt anti-schuifmiddel die geen <strong>in</strong>vloed<br />

heeft op de greep. Zeer goeie resultaten op PES<br />

en mengsels PES/PA, PES/VI, …<br />

PERIPRET SIG a waterige dispersie van is een hulpmiddel voor het verbeteren van de<br />

anorganische polymeren . schuifvastheid van weefsels. Kan ook gebruikt<br />

worden voor het matteren van weefsel.<br />

3.12. Vlamvertragers:<br />

PERIGUARD FR-H a antimoontrioxide-halogeen- 70% vaste stof. Vlamvertrager voor het<br />

dispersie appreteren en coaten van allerlei vezelsoorten.<br />

Is bestand tegen gebruikelijke chemische<br />

re<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>gsmiddelen en tegen fijnwasmiddelen.<br />

PERIGUARD FR-LM - fosforverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g 100% vaste stof. Vlamvertragend middel<br />

voor het gebruik bij oplosmiddelhoudende<br />

coat<strong>in</strong>gpasta’s.<br />

PERIGUARD FR-P - fosforverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g 90% vaste stof. Vlamvertragend middel<br />

voor PES-vezels.<br />

PERIGUARD VP207 - verkapselde fosforverb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g 100% vaste stof. Halogeenvrije vlamvertrager<br />

voor coat<strong>in</strong>gpasta’s.<br />

3.13. Allerlei :<br />

PARFUM CIT Wateroplosbare parfum met citroengeur.<br />

PARFUM DON Wateroplosbare parfum met frisse bloemengeur.


PARFUM LARA Wateroplosbare parfum met bloemengeur.<br />

PARFUM LE Wateroplosbare parfum comb<strong>in</strong>atie met de geur<br />

van fris l<strong>in</strong>nen.<br />

PARFUM MANGO Wateroplosbare parfum met mango geur.<br />

4. Drukken :<br />

4.2. B<strong>in</strong>ders :<br />

PERIPRET PW a Acrylaat en co-polymeren. Appreteermiddel en b<strong>in</strong>der voor het<br />

pigmentverven en het bedrukken.


5. Sterken – scheren - breien :<br />

5.1. Glijmiddelen :<br />

PERFILAN K neu ni Polymeer, synthetisch wax vloeibaar, zeer gemakkelijk uitwasbare kett<strong>in</strong>g<br />

wax met glijdende- en antistatische eigen-<br />

schappen.<br />

PERFILAN SOB ni Aliphatisch ester. Thermostabiele breiolie, vrij van m<strong>in</strong>erale olie.<br />

Heeft zeer goede smeereigenschappen<br />

tijdens het breien, zelfs bij hogere<br />

temperaturen. Heeft geen <strong>in</strong>vloed heeft op de<br />

mengsels met elastomeren, zoals Lycra, heeft<br />

geen belastende geur, vormt geen hars en is<br />

zeer gemakkelijk uitwasbaar. > 80%<br />

afbreekbaar.<br />

PERIFIL PN ni Paraff<strong>in</strong>e. Glijmiddel voor het na-waxen van katoen<br />

kett<strong>in</strong>gbomen, zeer gemakkelijk uitwasbare<br />

formulatie.<br />

PERIFIL SW ni Paraff<strong>in</strong>e. Glijmiddel voor het na-waxen van wol kett<strong>in</strong>g-<br />

bomen, zeer gemakkelijk uitwasbare<br />

formulatie.<br />

5.4. Sterksels :<br />

PERFILAN 828 conc<br />

ni PVA+additieven. Koud sterksel op basis van PVA+glijmiddel,<br />

eenvoudige toepass<strong>in</strong>g en zeer gemakkelijk<br />

uit te wassen.<br />

PERIBOND PE a Polymeerdispersie. B<strong>in</strong>dmiddel voor het samenhouden van<br />

filamenten <strong>in</strong> polyester naaigarens.<br />

PERIBOND STG a Polyv<strong>in</strong>ylalcoholen. Voorkomt het aflopen van garens van de<br />

spoel, toepasbaar via likrol. Geen <strong>in</strong>vloed op<br />

de glijeigenschappen.<br />

PERIBOND TBK a Polymeerdispersie. B<strong>in</strong>dmiddel voor het samenhouden van<br />

filamenten <strong>in</strong> polyester en polyamide<br />

naaigarens.


6. Coat<strong>in</strong>g :<br />

6.1. Polyv<strong>in</strong>ylacetaat :<br />

PERICOAT VA 100<br />

a V<strong>in</strong>ylacetaat/ethyleen 60%-tig, is zelfvernettend, geeft een zachte<br />

co-polymeer elastische en uitermate kleverige film door de<br />

lage Tg waarden. Wordt opgebracht<br />

door middel van impregnatie of via onstabiel,<br />

metastabiel en stabiel schuim.<br />

PERICOAT VA 110<br />

a V<strong>in</strong>ylacetaat/ethyleen 50%-tig, is zelfvernettend, geeft een zachte<br />

co-polymeer elastische film, universeel bruikbaar voor het<br />

verstevigen van vliezen. Wordt opgebracht<br />

door middel van impregnatie of via onstabiel,<br />

metastabiel en stabiel schuim.<br />

PERICOAT VA 130<br />

a V<strong>in</strong>ylacetaat 50%-tig, is niet-temperatuurvernettend<br />

polymeer, zeer harde droge film. Gebruikt<br />

voor het maken van rolgordijnen en lamellen.<br />

Wordt opgebracht door middel van<br />

impregnatie of via onstabiel, metastabiel en<br />

stabiel schuim.<br />

PERICOAT VA 140<br />

a V<strong>in</strong>ylacetaat 45%-tig, is zelfvernettend polymeer, zeer<br />

harde droge film, zeer transparant. Gebruikt<br />

voor de poolverstevig<strong>in</strong>g van klitband. Wordt<br />

opgebracht door middel van impregnatie of<br />

via onstabiel, metastabiel en stabiel schuim.<br />

6.2. Polyacrylaat :<br />

PERICOAT AC 210<br />

a Polyacrylzuurester 55%-tig, is een zelfvernettend polymeer die<br />

een droge zachte hoogelastische film vormt.<br />

De film is bestand tegen wassen en chemisch<br />

re<strong>in</strong>igen, en heeft een licht hydrofoob karakter, is<br />

verwerkbaar <strong>in</strong> pasta’s en schuim recepten.<br />

PERICOAT AC 220<br />

a Butylacrylzuurester 45%-tig, is een zelfvernettend polymeer die<br />

een zachte licht kleverige film vormt.<br />

De film is zeer goed bestand tegen wassen en<br />

chemisch re<strong>in</strong>igen. De film heeft ook een zeer<br />

hoog pigment draagvermogen en is<br />

verwerkbaar <strong>in</strong> pasta’s en schuim recepten<br />

voor modische afwerk<strong>in</strong>gen.


PERICOAT AC 230<br />

a Polyacrylzuurester 60%-tig, is een zelfvernettend polymeer die<br />

een matig harde droge film vormt.<br />

De film is goed bestand tegen wassen en<br />

chemisch re<strong>in</strong>igen en heeft een hydrofoob<br />

karakter. Wordt opgebracht door middel van<br />

impregnatie of via onstabiel, metastabiel en<br />

stabiel schuim. Speciaal voor rolgordijnen en<br />

lamellen.<br />

PERICOAT AC 240<br />

a Polyacrylzuur/V<strong>in</strong>ylacetaat 45%-tig, is een zelfvernettend polymeer die<br />

co-polymeer een zeer harde droge flexibele film vormt.<br />

De film is goed bestand tegen wassen en<br />

chemisch re<strong>in</strong>igen. Wordt opgebracht door<br />

middel van impregnatie of via onstabiel,<br />

metastabiel en stabiel schuim.<br />

PERICOAT AC 250<br />

a Polyacrylzuur/Styrol 40%-tig, is een zelfvernettend polymeer die<br />

co-polymeer een zeer harde droge transparante film vormt.<br />

De film is goed bestand tegen wassen en<br />

chemisch re<strong>in</strong>igen. Wordt opgebracht door<br />

middel van impregnatie of via onstabiel,<br />

metastabiel en stabiel schuim. Speciaal voor<br />

poolverstevig<strong>in</strong>g van velours en klitbanden.<br />

6.3. Polyurethaan :<br />

PERICOAT PU 310<br />

a Alifatisch PES-Polyurethaan 40%-tig, is een zelfvernettend polymeer die<br />

een zachte transparante film vormt.<br />

De film is bestand tegen wassen en chemisch<br />

re<strong>in</strong>igen, en hebben een zeer goede koude-<br />

en warmte flexibiliteit. Wordt opgebracht door<br />

middel van impregnatie of via onstabiel<br />

en stabiel schuim. Speciaal geschikt voor<br />

modische en bepaalde technische toepass<strong>in</strong>gen.<br />

PERICOAT PU 320<br />

a Alifatisch PES-Polyurethaan 50%-tig, is een zelfvernettend polymeer die<br />

een zachte transparante film vormt.<br />

De film is bestand tegen wassen en chemisch<br />

Re<strong>in</strong>igen. Wordt opgebracht door middel van<br />

impregnatie of via onstabiel en stabiel schuim.<br />

Speciaal geschikt voor modische en bepaalde<br />

technische toepass<strong>in</strong>gen.


PERICOAT PU 330<br />

a Alifatisch PES-Polyurethaan 40%-tig, is een zelfvernettend polymeer die<br />

een matig - harde film vormt. De film is bestand<br />

tegen wassen en chemisch re<strong>in</strong>igen, en hebben<br />

een zeer goede koude- en warmte flexibiliteit.<br />

Wordt opgebracht door middel van impregnatie of<br />

via onstabiel en stabiel schuim. Mengcomponent<br />

voor modische en bepaalde technische<br />

toepass<strong>in</strong>gen.<br />

PERICOAT PU 340<br />

a Alifatisch PES-Polyurethaan 50%-tig, is een zelfvernettend polymeer die<br />

een harde film vormt. De film is bestand tegen<br />

wassen en chemisch re<strong>in</strong>igen, en hebben een<br />

zeer goede koude- en warmte flexibiliteit.<br />

Deze coat<strong>in</strong>g kenmerken zich door een zeer<br />

hoge weerstand aan hydrolyse.<br />

Wordt opgebracht door middel van impregnatie of<br />

via onstabielen stabiel schuim. Mengcomponent<br />

voor gebruik met andere polymeerdispersie’s.<br />

PERICOAT PU 350<br />

a Alifatisch PES-Polyurethaan 40%-tig, is een zelfvernettend polymeer die<br />

een zeer harde film vormt. De film is bestand<br />

tegen wassen en chemisch re<strong>in</strong>igen, en hebben<br />

een zeer goede koude- en warmte flexibiliteit.<br />

Deze coat<strong>in</strong>g kenmerken zich door een zeer<br />

hoge weerstand aan hydrolyse.<br />

Wordt opgebracht door middel van impregnatie of<br />

pasta’s. Mengcomponent voor gebruik met<br />

andere polymeerdispersie’s.<br />

PERICOAT PU WD<br />

a Alifatisch PES-Polyurethaan 50%-tig, is een zelfvernettend polymeer die<br />

een zachte, flexibele film vormt. De film wordt<br />

gekenmerkt door zijn waterdampdoorlatende<br />

eigenschappen.<br />

PERICOAT L 420<br />

6.4. Latexen :<br />

a Butadiëen/Acrylnitrile 45%-tig, is een zelfvernettend polymeer die<br />

co-polymeer een matig harde film vormt. De film is bestand<br />

tegen wassen en chemisch re<strong>in</strong>igen. Wordt<br />

opgebracht door middel van onstabiel en stabiel<br />

schuim. Speciaal geschikt voor het verstevigen<br />

van tapijtruggen en vliesverstevig<strong>in</strong>g bij de<br />

productie van stoflappen.


PERICOAT L 430<br />

PERIPRINT TA<br />

PERIPRINT TN<br />

PERIPRINT TPU<br />

a Butadiëen/Styrol 50%-tig, is een zelfvernettend polymeer die<br />

co-polymeer een zeer harde, flexibele film vormt. De film is<br />

bestand tegen wassen en chemisch re<strong>in</strong>igen.<br />

Speciaal geschikt voor rugcoat<strong>in</strong>g voor auto-<br />

Bekled<strong>in</strong>g. Is thermisch vervormbaar en heeft<br />

een hoge thermische duurzaamheid.<br />

6.5. Polymeerverdikkers:<br />

a Acrylhars 30%-tige verdikker voor tijdelijke verdikk<strong>in</strong>gen<br />

bij alkalische pH-waarden, is geschikt voor<br />

alle polymeren.<br />

a Polyacrylaat/m<strong>in</strong>eraalolie 33%-tig behoorlijk pH stabiele verdikker<br />

geschikt voor alle polymeren, speciaal voor<br />

polyv<strong>in</strong>ylacetaat en acrylaatpolymeren.<br />

a Polyurethaan 50%-tige verdikker voor duurzame pasta’s,<br />

speciaal voor polyurethaanen, die met<br />

isocyanaat vernetten.<br />

6.6. Schuimmiddelen en stabilisatoren :<br />

PERICOAT foamer HPO<br />

a Amphoteer glyc<strong>in</strong>e-derivaat 25%-tig schuimmiddel met hydrofoob karakter<br />

voor alle schuimformuler<strong>in</strong>gen.<br />

PERICOAT stabiliser STA<br />

a Ammoniumstearaat 20%-tig schuimstabilisator voor alle<br />

co-polymeer polymeren, geschikt voor temperatuurstabiele<br />

schuimformuler<strong>in</strong>gen.<br />

6.7. Netvormers :<br />

PERICOAT crossl<strong>in</strong>ker IC<br />

a Gemodificeerd Isocyanaat Netvormer voor reactieve, waterige of<br />

oplosmiddelhoudende polyurethaan-,<br />

acrylaat-, v<strong>in</strong>ylacetaat- en latexpolymeren.<br />

PERICOAT crossl<strong>in</strong>ker MV<br />

a Melam<strong>in</strong>e-formaldehyde Formaldehyde arme netvormer voor waterige<br />

condensaat polyurethaan-, acrylaat-, v<strong>in</strong>ylacetaat- en<br />

latexpolymeren.


PERICOAT MATT<br />

6.8. Andere additieven :<br />

a Siliciumdioxide 10 %-tig matter<strong>in</strong>gsmiddel en droogmiddel<br />

voor polymeerpasta’s.<br />

PERIFOAM EX n koolwaterstof emulsie. 100 %-tige ontschuimer voor waterige<br />

coat<strong>in</strong>gpasta’s.<br />

PERILAN CMC n waterige tylose dispersie. Hulpmiddel voor het coaten van moderne<br />

“wash-out” effecten. PERILAN CMC heeft hoge<br />

b<strong>in</strong>dcapaciteiten voor pigmentkleurstof.<br />

PERICOAT COMPOUND BO neu<br />

a polymeercompound obv 43 %-tig polymeercompound voor het coaten<br />

PU/AC van “black-out” artikelen dmv stabiel schuim.<br />

PERICOAT COMPOUND KAO<br />

n kaolien slib 55 %-tig kaolienslib voor het matteren van en<br />

als mengcomponent <strong>in</strong> coat<strong>in</strong>gpasta’s.<br />

PERICOAT COMPOUND PD-AR<br />

a polymeercompound obv AC 48 %-tig zelfvernettend polymeercompound<br />

voor het coaten het aanmaken van antislip<br />

coat<strong>in</strong>gs – via pastapunt of volledige oppervlakte.<br />

PERICOAT COMPOUND ROL<br />

a polymeercompound obv AC 21 %-tig zelfvernettend polymeercompound<br />

voor het coaten en impregneren van rolluikl<strong>in</strong>t,<br />

lamellen en rolgordijnen.<br />

PERICOAT COMPOUND TC1 neu<br />

a polymeercompound obv AC 54 %-tig zelfvernettend polymeercompound<br />

voor het pastacoaten van tafelnappages.


7. Water behandel<strong>in</strong>g :<br />

7.1. Flocculer<strong>in</strong>gsmiddelen :<br />

PERIFLOC WT k Am<strong>in</strong>e condensaat. Flocculer<strong>in</strong>gsmiddel voor het uitvlokken van<br />

anionische kleurstoffen <strong>in</strong> afvalwater.<br />

PERIFLOC RS k Am<strong>in</strong>e condensaat. Flocculer<strong>in</strong>gsmiddel voor het uitvlokken van<br />

anionische kleurstoffen <strong>in</strong> afvalwater.<br />

PERIFLOC FAL a Polycarbonzuur derivaat. Flocculer<strong>in</strong>gsmiddel voor het uitvlokken van<br />

kleurstoffen <strong>in</strong> afvalwater. Volledige<br />

sedimentatie na 2-4 uur.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!