Nederlandse graancirkels anders zien - de Taal van het Licht

detaalvanhetlicht.nl

Nederlandse graancirkels anders zien - de Taal van het Licht

XXX

2 Frontier 16.6 november | december 2010

15

XXX

Nederlandse

graancirkels

anders

zien

november | december 2010 16.6 Frontier 3


XXX

“Terwijl ik langzaam mijn ogen probeer te openen, hoor ik op de

achtergrond enkele bekende stemmen. Mijn lichaam voelt aan als een

zwaar stuk metaal dat vast zit op een enorme magneet. Ondertussen

zie ik enkele felle sterren verschijnen aan een halfbewolkte donkere

hemel en begin me weer bewust te worden dat ik in een graancirkel lig

waar we eerder op de avond, met de leden van de DCCA, bijeen waren

gekomen voor een gezellig avondje bijkletsen.”

Auteur: Richard van Rijswijk

ik nog langzaam terug

kom in het hier en nu, besef

“Terwijl

ik dat ik enkele momenten

daarvoor een fragment terug had gezien

uit een lezing van Bert Janssen die ik eind

2009 had bijgewoond. Bert vertelde over

een schitterende raampartij van de kathedraal

van Chartres in Frankrijk en de relatie

met een graancirkel, die hij eerder dat

jaar samen met Heather had gevonden in

zuid Engeland. Bert toonde ook nog een

foto van een portret van Jezus, die hij even

voor deze bijzondere ontdekking nog had

gemaakt in een nabijgelegen Kerk (afb-

1)... “zijn de ogen van Jezus open of zijn

ze dicht? Zijn WIJ bereid om te ‘ZIEN’?”,

hoor ik Bert nog zeggen. Dit beeld werd

plots opgevolgd door een situatie waarin

ik mezelf stevig vastklamp aan een groot

stenen Keltisch kruis vanwege een harde

wind. Het kruis stond op een heuvel met

daarnaast een reusachtige oude boom die

met zijn grote zware takken als een koepel

over het kruis boog en zo leek te waken

over deze enorme steen. Nog onder

de indruk van deze ervaring voel ik het

zware magnetische gevoel langzaam mijn

lichaam uittrekken en plaats maken voor

een aangename subtiele energie.”

Zomaar een ervaring die ik opdeed tijdens

mijn persoonlijke ontdekkingstocht in de

Nederlandse graancirkels van 2010. Ik had

me begin 2010 voorgenomen om te ‘ZIEN’

of het mogelijk was om vanuit intuïtie,

symboliek en innerlijke kennis erachter te

4 Frontier 16.6 november | december 2010

komen wat deze bijzondere formaties ons

vertellen. Uiteraard heb ik onderstaand artikel

vanuit mijn eigen visie geïnterpreteerd

en mezelf daardoor laten leiden. Ik opende

mezelf om te ‘ZIEN’ met andere ogen, en

zag het volgende verhaal.

Moeder Aarde leeft!

Onze aarde staat continue bloot aan een

onafgebroken ‘bombardement’ van kosmische

energieën. Deze beïnvloeden de

energiestromen op de aarde voortdurend,

waarop de aarde deze veranderingen weer

terug ‘communiceert’ met de kosmos. Deze

eindeloze interactie tussen de aarde en de

kosmos is onderdeel van een veel groter geheel

waarbij sterrenstelsels, planeten, zonnen

en manen voortdurend een bepaalde

invloed op elkaar uitoefenen. En omdat

wij als mensen energetisch onlosmakelijk

zijn verbonden met kosmische- en aardeenergieën,

is elke verandering in dit immense

universum ook van invloed op de

mensheid. Deze universele energie uitwisselingen

zijn overigens niet overal op

aarde even goed waar te nemen. Dit heeft

te maken met de infrastructuur waarover

de energieënstromen zich op aarde voortbewegen.

De infrastructuur van de aarde is

opgebouwd uit “energiewegen” die ook wel

leylijnen worden genoemd en kunnen het

beste worden vergeleken met de meridiaanlijnen

in ons lichaam. Daar waar deze leylijnen

elkaar kruisen zijn de ‘sluiers’ tussen

verschillende dimensies of werkelijkheden

dunner dan op andere plekken en zijn deze

universele energie uitwisselingen dus het

sterkste waarneembaar. Deze plekken, die

ook wel krachtplaatsen worden genoemd,

zijn goed te vinden met bijvoorbeeld wichelroedes

en werden door onze voorouders

al gebruikt om in contact te komen

met hun voorouders, Goden, lichtwezens

of andere hogere spirituele energieën.

Zij bouwden op de sterkste plekken heilige

bouwwerken zoals de hunebedden,

steencirkels, piramiden of andere tempels

en begroeven zelfs hun dierbaren op deze

kruispunten in de welbekende grafheuvels.

Op veel van deze plekken manifesteert de

levensenergie zich zo sterk dat het heilzaam

en genezend werkt voor lichaam en geest.

Weer veel later bouwde men op sommige

van deze ‘heidense plekken’ kerken en kathedralen.

De kerk in Anloo (Drenthe) is

bijvoorbeeld gebouwd op een terp die ooit

omringd werd door een steencirkel met

daarbinnen twee grote hunebedden. Op

de foto (afb-2) zie je nog dat een van de

stenen van het oude heiligdom is gebruikt

als fundament voor het nieuwe! Het is een

enorme krachtplaats met net rechts voor de

kerktoren een kruispunt van wel vijf leylijnen!

Krachtplaatsen zijn de chakra’s voor

Moeder Aarde.

Lang niet alle krachtplaatsen zijn gemarkeerd

door onze voorouders en zo vind je in

de vrije natuur dan ook nog vele onaangetaste

magische krachtplekken. In de buurt

van krachtplaatsen of sterke leylijnen worden

vaak ook bijzondere natuurfenomenen

waargenomen zoals vreemde lichtflitsen of

bollen van licht of andere verschijningen

(zie afb-3-4-5).

Deze kosmische- en aarde-energieën waren

voor onze voorouders dus onderdeel van

hun dagelijkse manier van leven en men

noemde kennis hiervan ‘Geomantie’, wat

zoiets betekent als het ‘lezen’ van de aarde.

Zij waren ervan overtuigd door de aarde te

lezen, dat de mens meer kon leren over zijn

verbinding met de aarde, de kosmos en de

communicatie tussen de zichtbare en onzichtbare

werkelijkheden.

Een van de meest zichtbare en fascinerende

(lees?)tekens op aarde is wel dat van de

graancirkels, ofwel gewasformaties omdat

ze niet alleen in graan voorkomen. Zoals

eerder vermeld hoopte ik via afstemming

op deze bijzondere natuurformaties inzichten

te verschaffen om de huidige universele

energie uitwisseling af te kunnen lezen.

2

4 5

3

1

XXX

november | december 2010 16.6 Frontier 5


XXX

8

Gewasformaties zijn het fysieke en zichtbare

9

7

6

resultaat van een onzichtbare communicatie

tussen de Moeder Aarde en het

universum en geven reflecties weer

van de energetische processen die

zich op dat moment op de

aarde afspelen.

Gewasformaties, tekens van de Moeder

Aarde of van elders?

In mijn optiek zijn gewasformaties het

fysieke en zichtbare resultaat van een onzichtbare

communicatie tussen de Moeder

Aarde en het universum en geven reflecties

weer van de energetische processen die zich

op dat moment op de aarde afspelen. Maar

in het verleden is gebleken dat ook andere

intelligenties of hogere lichtwezens gebruik

maken van de dunne sluiers op deze leylijnen

en krachtplaatsen om hun boodschappen

aan ons over te brengen (afb-6).

Via de universele ‘Taal van het Licht’ materialiseren

zich dan vaak de meest mooie

geometrische patronen en codes in gewassen

zoals we voornamelijk in zuid Engeland

kunnen zien. Hierdoor zijn ze vaak ook

redelijk makkelijk te decoderen door onderzoekers.

In Nederland hebben we vaak

met minder perfecte vormen en geometrie

te maken dan in Engeland of elders. Mijn

vermoeden is dan ook dat wij momenteel

in Nederland minder te maken hebben met

boodschappen ‘van buiten af’ en meer met

de zichtbare resultaten van de communicatie

tussen de aarde en de kosmos. Dit wil uiteraard

niet zeggen dat andere intelligenties

zich niet inlaten met deze aardse/kosmische

communicatie, zoals we kunnen zien in afbeelding

5, maar spelen er dan een andere

rol in (nieuwsgierigheid?).

Overigens blijken in beide gevallen elektromagnetische

energieën een belangrijke rol

te spelen. Eind jaren negentig toonde Dr.

Ir. Eltjo Haselhof al aan dat er een relatie

bestaat tussen anomalieën in het gewas van

de formaties en de energieverspreiding van

een elektromagnetische puntbron. Hierbij

is de energie in het centrum (de bron) het

hoogst en neemt naar buiten toe langzaam

af, wat overigens weer overeenkomt met

ervaringen van mensen die een graancirkel

hebben zien vormen en zeiden dat dit van

binnenuit gebeurt waarbij vaak een bol van

licht werd waargenomen. Op de foto (afb-

14) zien we duidelijk in de dichtstbijzijnde

cirkel een spiraalvormig patroon van binnen

naar buiten toe.

Nu we een beetje de theorie achter dit fenomeen

hebben besproken gaan we nu de

formaties van 2010 bekijken.

De 11:11 formatie

De eerste gewasformatie van dit seizoen

in Etten-Leur werd gemeld op 26-06-2010

door Robbert van den Broeke. De formatie

(afb-7) was opgebouwd uit 11 cirkels en 11

ringen.

Volgens de oeroude getallenleer, waarin alle

getallen als onderdeel van de creatie worden

gezien en een bepaalde waarde (trilling) met

zich mee dragen, wordt het getal 11 gezien

als het eerste Meestergetal. 11 wordt daarom

gezien als een hoger octaaf van 2 (1+1) en

11 staat voor het overstijgen van verleidingen

en valkuilen van de dualistische wereld

waarin de dualiteit juist wordt beleefd als

eenheid en balans tussen vrouwelijke en

mannelijke energieën. 11 staat tevens voor

een voorbereiding van een nieuw begin, de

geboorte van een nieuw bewustzijn. Het is

dan ook niet zo vreemd dat over de hele wereld

in alle culturen de getallencombinatie

11:11 wordt gekoppeld aan het ontwaken

(wedergeboorte) van ons slapende DNA

en cellulair geheugen. Afstemming op dit

getal zou de herinnering teruggeven dat wij

als mens de schakel zouden zijn tussen het

stoffelijke en niet stoffelijke en daarmee een

pad vrijmaken naar het nieuwe Jeruzalem,

het leven vanuit het Christusbewustzijn!

Evert Jan Poorterman attendeerde mij erop

dat 11 ook wel werd gezien als het gekkengetal

en zo werd genoemd omdat het voor de

12 aankomt, wat het getal is van de perfectie

en weer op zijn beurt wordt opgevolgd door

het mysterieuze getal 13. Met het ‘gekken’

getal legde ik al snel een link naar ‘de Dwaas’,

de 22 ste kaart van het tarot. Alle ringen en

cirkels van deze formatie bij elkaar opgeteld

maakt 22! De kaart heeft in de tarot twee

waardes namelijk 0 en 22 en symboliseert

daarmee ook wel de Alpha en Omega van de

werkelijkheid, het begin en het eind. Hij stelt

de meester in de leerling voor en herinnert

ons aan heilige dingen, die we zijn vergeten

of hebben weggedrukt. Ook komen de 22

paden van de ‘Boom des Levens’ even in

mijn gedachten op, die volgens de leer van

de Kabbala een brugfunctie hebben en de

verschillende spirituele werelden onderling

met elkaar in verbinding brengen!

Het Keltische kruis formatie

De tweede formatie viel op 09-07-2010 in

Standdaardbuiten. Het was een kruisvormige

formatie (afb-8) die volgens melder Robbert

van den Broeke was vervuld met een

diepe, zachte, liefdesenergie of zoals hij ook

XXX

wel omschreef, als een Christusenergie.

Het symbolische patroon van een kruis was

voor mij een logisch vervolg op de eerste

formatie en had voor mij duidelijk iets met

de eerste formatie te maken. Later zou ook

blijken dat deze formaties beide energetisch

waren verbonden aan een sterke leylijn die

net langs beide formaties liep. Toen ik de

luchtfoto van Yvonne Raaijmakers bekeek

werd mijn gevoel sterk een kant uitgestuurd

dat het in plaats van een gewoon kruis meer

weg had van een Keltisch kruis (afb-9) dat

een beetje uit zijn verband was gehaald, althans

dat ik het zo moest gaan benaderen

om het te kunnen lezen.

Voor een perfect Keltisch kruis zouden we

vier gelijke zijden moeten hebben maar we

zien dat de verticale lijn twee cirkels naar

beneden is verschoven. Een Keltisch kruis

symboliseert een brug tussen ‘Hemel en

Aarde’ waarbij de verticale lijn staat voor

de spirituele werelden en de horizontale lijn

voor de aarde. De grote cirkel staat symbool

voor de ziel die een verbinding maakt vanuit

de spirituele werelden naar de aarde. Ook

staat de grote cirkel bij een Keltisch kruis

voor de zon en de cirkel van het leven (Alpha

en Omega 0-22!). Dit wordt vaak gesymboliseerd

met de decoraties die op Keltische

kruizen worden toegepast en die eindeloos

in elkaar over lopen. Maar de aanwijzing in

deze formatie zit duidelijk in de verschuiving

van de verticale lijn naar beneden. De zuidpoot

van het Keltisch kruis staat symbool

voor het evenwicht in de dualiteit(!), het hart

en de adem van het leven. Zou deze formatie

symboliseren dat op aarde (horizontale lijn)

nu meer (zwaartepunt hangt duidelijk naar

beneden) spirituele energieën beschikbaar

zouden zijn die als sleutels fungeren om ons

hart te openen voor het nieuwe bewustzijn,

het Christusbewustzijn? Wanneer we het

Keltisch kruis als klok gaan zien dan komt

de zuidpoot voor de westpoot aan die de

volgende periode aangeeft, een periode van

geboorte!

Overigens heeft elk levend wezen kristallijnen

energierasters om zich heen die zijn

opgebouwd uit geometrische lichtpatronen.

Deze geometrische rasters, ook wel lichtlichamen

genoemd, houden de toevoer van

subtiele energieën naar het fysieke lichaam

in stand en in balans. Zo heeft ieder levend

wezen een raster om zich heen in de vorm

van een dodecaëder, welke bestaat uit 12

november | december 2010 16.6 Frontier 7


XXX

pentagons (vijfvlakken) waarbij op elk vijfvlak

nog eens een piramide van 5 gelijkzijdige

driehoeken is geplaatst (afb-10).

Dit is het kristallijnen raster dat het Christusbewustzijn

in stand houdt. De dodecaeder

is het oeroude symbool voor de ether

en voorziet elk fysieke lichaam van deze

levensenergie. Dit twaalfvlak zou dus wel

eens kunnen wijzen op het getal van de

perfectie (12), het perfecte bewustzijn, waar

het gekkengetal 11 naar verwijst. Een leuke

synchroniciteit is dat zandcirkel 12 (reeds in

2006 [2 en 6!] gemaakt) de titel Christusbewustzijn

heeft meegekregen omdat deze resoneert

met het hiervoor beschreven raster

om de Moeder Aarde heen.

De ‘Egg of Life’ formatie

Op 21 juli viel de derde formatie (afb-11)

van 2010 in Zevenbergen en toen ik hem

zag, wist ik dat ik op de juiste weg zat om

de tekens van de aarde te lezen. Het was een

eivormige ring met 23 kleinere cirkeltjes er

omheen wat voor mij een bevruchte eicel

met de 23 chromosoomparen symboliseert.

Wederom een verwijzing naar een nieuw

leven (bewustzijn?) wat groeiende is en zich

aan het voorbereiden is voor een geboorte.

Voor veel culturen zijn de getallen 11, 12 en

13 onlosmakelijk met elkaar verbonden als

het gaat om een verwijzing naar een overgangsperiode,

een nieuwe tijd of cyclus en

ik ben dan ook benieuwd of dat in deze drie

opeenvolgende formaties te vinden is. Natuurlijk

denk je dan direct aan Jezus en zijn

12 discipelen wat samen 13 maakt, maar wat

me meer bezig houdt is de wet van de octaven.

Daar waar de 12 de toon in een twaalfdelig

muziekoctaaf het octaaf afsluit, is de

13 de de eerstvolgende toon van het volgende

octaaf maar dan in frequentie verdubbeld

t.o.v. de eerste toon van het vorige octaaf. En

dat is wat volgens mij precies de essentie is

van deze formatie, een bevruchte eicel is de

eerste stap van een nieuwe cyclus of creatie.

In de Heilige Geometrie kennen we een vorm

die ‘Egg of Life’ (afb-12a) wordt genoemd en

opgebouwd is uit 13 cirkels! Wanneer we de

afbeelding er naast bekijken (afb-12b) waar

we een aantal lijnen hebben weggelaten zien

we een driedimensionaal object ontstaan

dat bestaat uit 8 bollen (de 8 ste is verborgen

aan de achterzijde). Dit patroon bevat de

oorspronkelijke 8 basiscellen zoals wij die

tegenkomen in elk levend wezen op aarde

8 Frontier 16.6 november | december 2010

en zijn de eerste cellen die worden gevormd

na de bevruchting en tijdens het hele fysieke

leven onveranderd blijven! Vanuit een andere

bekende vorm in de Heilige Geometrie,

die wederom uit 13 cirkels is opgebouwd (de

Kubus van Metatron), kunnen de vijf Platonische

Lichamen, waaronder de dodecaëder

worden gevonden (afb-13).

De ‘Sirius’ formatie

Op de ochtend van 23 juli word ik al vroeg

in de ochtend op de hoogte gesteld van een

nieuwe formatie (afb-14)! Ik dacht nog direct…

leuk die 23… of was het toch geen

toeval. Wilde de vorige cirkel nog een hint

geven, naar een datum? Helaas gaf de agrarier

geen toestemming aan ons om de formatie

te onderzoeken voor ons archief en moeten

we het dus doen met de foto’s die we hebben

genomen vanaf de openbare weg. Het

was een formatie met een grote cirkel met

daarom heen vier kleinere cirkeltjes waarvan

ik optisch even snel de vergelijking trok

met een formatie in Boven-Smilde in 1994

waar Bert Janssen de ‘squaring the circle’ in

terug had gevonden en dit ook in zijn lezing

had genoemd. Verder lagen er weer drie cirkels

in de buurt van de formatie welke ook

wel satellieten worden genoemd en op een

of andere manier bij sommige formaties blijken

te horen als energetische tegenhangers

of evenwicht. Veel mensen vinden het overigens

niet prettig om in een van deze cirkels

te verblijven.

23 Juli is de datum die in het oude Egypte

van belang was omdat op deze datum de

ster(ren) Sirius A en B net voor het moment

dat de zon opkomt verschijnen aan de horizon.

Tevens gaat op deze datum de zon het

teken leeuw in en begint er een nieuwe cyclus

van de zodiak. Het is het moment dat de

Sfinx in lijn ligt met de piramide van Gizeh

en Sirius A en B. Sirius werd door onze voorouders

vereerd omdat het onze tweede zon

zou zijn en er tussen Sirius B en onze zon

een soort kosmische snelweg ligt voor hogere

energieën. Dit komt waarschijnlijk omdat

de zon en Sirius B samen reizen in een

ineengevlochten spiraalvormige baan die

overeenkomt met onze DNA spiraal!! Sirius

A schijnt overigens 23x feller dan onze eigen

zon en Sirius B draait 23x per minuut om

zijn eigen as en creëert hiermee een enorm

elektromagnetisch veld welke de oorzaak is

van de spiraalvormige baan met onze zon.

Ik zie bij deze formatie geen duidelijke verbinding

met de eerste drie formaties. Waarschijnlijk

zie ik iets over het hoofd.

Geomantie en Geometrie

Tijdens mijn ontdekkingstocht had ik alle

Nederlandse formaties en de bij ons bekende

en ontdekte sterke leylijnen in de buurt

van Zevenbergen in Google Earth gezet, om

te kijken of er enigszins een structuur in te

vinden was.

Ik kwam al snel tot de ontdekking dat de

formaties allemaal op of rakelings langs een

van deze leylijnen lagen (afb-15). Vanwege

de vele synchroniciteiten met de Kathedraal

van Chartres die ik dit jaar had, had ik ook

op gevoel de lijn van daaruit naar de Dom

in Utrecht eraan toegevoegd (E). Uitgebreid

onderzoek door Peter Vanlaerhoven en Désirée

Lokers (afb-16) wezen uit dat deze lijn

ook daadwerkelijk een leylijn was!

Wanneer we afbeelding 15 verder gaan

bekijken zien we helemaal bovenaan een

leylijn (A) die al wat langer bij Geomanten

bekend is, namelijk de lijn van Stonehenge

in Engeland naar het Duitse Externsteine.

Het is een enorm sterke lijn die onder andere

ook door de St. Jan in Den Bosch loopt.

Verder zien we nog een lijn (C) die als we

die doortrekken loopt van ondermeer Boedapest

naar Engeland waar hij de bekende

Michael-Mary leylijn kruist bij de St. Mary’s

Church in Walsham le Willows. In Nederland

gaat deze lijn onder andere over de

kerken in Nieuwe Tonge, Oosterbeek, Breda

en vervolgens rakelings langs de Catharina

Kerk in Eindhoven, de St. Brigida Kerk in

Geldrop en gaat in Bracht (Duitsland) direct

weer over de kerk, etc.

Ook de verticale leylijn (D) is interessant,

deze komt binnen in Den Burg op Texel

(even boven het eiland Texel kruist deze lijn

eveneens de Michael-Mary leylijn) waarna

hij recht over de marinehaven in Den Helder

verder gaat over het hart van Alkmaar.

Hierna gaat deze recht over Schiphol precies

evenwijdig aan de polderbaan? Vervolgens

loopt deze over de Grote Kerk van Dordrecht

verder naar de kerk van Etten-Leur

waarna hij over de grens weer recht over een

aantal kerken loopt zo verder Europa in. B

is een leylijn die loopt tussen de kerken van

Etten-Leur en Zevenbergen.

De lijn (E) van de Dom naar de kathedraal

10

13

16

14

12

11

XXX

november | december 2010 16.6 Frontier 9


XXX

18

20

van Chartres gaat over vele kerken heen

en passert in België tevens een Mariagrot.

Wanneer we de leylijn boven Utrecht doortrekken

komt deze recht over Winsum (Gr.)

heen waar al jaren vele lichtfenomenen en

UFO’s worden waargenomen.

De kathedraal van Chartres staat voornamelijk

bekend vanwege zijn labyrint (afb-17).

Het labyrint is opgebouwd uit 11 ringen(!)

en een middelpunt, de roos (=12). Van links

naar rechts kom je dus eerst 11 paden tegen,

dan het centrum en dan weer 11 paden wat

een totaal van 23 maakt en let ook eens op

de gelijkenis met een Keltisch kruis met zijn

vier richtingen!

De twee torens van het gebouw symboliseren

het evenwicht in het mannelijke met

het vrouwelijke en dit komt tot uiting in de

afbeelding van de zon op de ene toren en

een maan op de andere. De ligging van de

kathedraal wordt vergeleken met de ligging

van Stonehenge en duidt daarmee op een

10 Frontier 16.6 november | december 2010

eerdere en zeer oude ‘Heidense’ plek waar

de zodiak een belangrijke rol speelde. De

kathedraal werd gebouwd in de 11 de , 12 de en

13 de eeuw en in de raamwerken komt iedere

keer ‘12 om 1’ terug wat weer 13 geeft.

Maar goed… terug naar de gewasformaties

in Nederland van 2010.

Mensen die zich inlaten met Heilige Geometrie

kunnen het niet laten om overal cirkels

en geometrische figuren om heen te trekken

en zo heb ik dan ook in afbeelding 18 een

willekeurige cirkel getrokken vanuit middelpunt

(M) dat ligt op het kruispunt van

drie leylijnen, naar de Sirius formatie toe.

Vervolgens teken ik hier een pentagram om

heen met daarom heen weer een pentagon

en zien we dat de lijnen van het pentagram

over formatie 1 loopt en de buitenzijde van

het pentagon over formatie 2 loopt.

Wanneer we het pentagram ook op zijn

kop tekenen (afb-19) en de verbinding-

19

21

slijnen van punt naar middelpunt trekken

zien we dat deze rakelings over formatie 3

heen gaan en recht over de vijfde formatie

waar ik in mijn verhaal niet veel over kon

vertellen behalve dat hij perfect in deze geometrie

past en er dus duidelijk wat mee te

maken had.

Ik zag verder in de tekening (afb-19) dat

één van de poten (van het pentagram) bovenaan

bij B de leylijn van Stonehenge naar

de St. Jan raakte, alsof hij daar zijn energie

uittapte. Ik werd daardoor erg nieuwsgierig

waar de energie, (meestal) 180 graden aan

de andere kant van de cirkel, naar toe gaat

(A). Toen ik dit ging uitzoomen op Google

Earth kwam ik tot mijn verbazing uit in de

achtertuin van Robbert van den Broeke!!

Precies dwars door de velden achter zijn

huis waar al vele gewasformaties hebben

gelegen en al vele paranormale fenomenen

waren voorgekomen… De leylijn van Char-

17

22

tres naar de Dom loopt overigens langs Robbert

zijn balkon heen waar jaren geleden

nog lichtbollen tegen op waren ‘gebotst’ die

allemaal schroeiplekken en vreemd wit poeder

hadden achtergelaten!! De buitenrand

van de rode cirkel loopt overigens, om het

kompleet te maken, dwars door het huis

van Robbert! Is dit allemaal toeval dat we

door de formaties van 2010 deze link tussen

leylijnen, de omgeving, de gewasformaties

en Robbert van den Broeke hebben terug

mogen vinden?

Wanneer je binnen dezelfde rode cirkel

een zeshoek zou construeren (afb-20) met

daarin enkele snijlijnen zien we dat ook dit

figuur (de basis van de Egg of Life en de Kubus

van Metatron) 4 van de 5 gewasformaties

kruist!

Natuurlijk wilde ik ook controleren of dit

opging in voorgaande jaren en trok vanuit

het zelfde middelpunt M een cirkel naar Z,

een formatie uit 2009 (afb-21). Ik plaatste

23 24

Ieder levend wezen heeft een raster om zich heen in de

vorm van een dodecaëder, welke bestaat uit 12 pentagons

(vijfvlakken) waarbij op elk vijfvlak nog eens een

piramide van 5 gelijkzijdige driehoeken is geplaatst.

dezelfde cirkel er nogmaals recht bovenop,

trok daaromheen een cirkel waar ik een

zeshoek omheen liet sluiten waarbij de snijlijnen

van de vorm de cirkel raken bij de

zes pijlen… en je raadt het al… het is exact

dezelfde cirkel als 2010!

Verder kwam er op 31-7-2010 nog een

melding binnen van een formatie in de

buurt van Assen (afb-22). Deze grond was

enkele jaren geleden nog in handen van

Boven-Smilde(?) maar is verkocht aan gemeente

Assen. Volgens de agrariër zou deze

formatie voor het eerst opgevallen zijn op 23

juli(?) en volgens andere omstanders zelfs

weken daarvoor. In het onderzoek was het

moeilijk te bepalen of deze formatie ‘echt’

was omdat hij er al veel te lang lag en de

schijn een beetje tegen had. Maar waar het

nu om gaat is het volgende, en verder laat ik

het aan u over om daarop in te voelen. Op

23 juli valt een formatie in Zevenbergen die

mij doet denken aan een formatie in 1994

XXX

in Boven-Smilde(!)? In het onderzoek naar

de formatie in Assen komt ook nog eens

duidelijk de datum van 23 juli naar voren..

en wat zien we als we de overzichtstekening

(afb-23) van deze formatie op zijn kant

houden… jawel… een horizon waar net een

halve bol bovenkomt (Sirius?) met recht

daaronder nog een bol (de zon?) en zijn de

onderste twee cirkels een hint dat we naar

twee sterren moeten kijken, Sirius A en B?

Terugkijken

Ik stelde me open om te ZIEN met andere

ogen, en zag dit verhaal! Puzzelstukjes die

voor mij een completer beeld weergeven

van onze fysieke werkelijkheid waarin we

leven en hoe deze communiceert met subtielere

en onzichtbare werkelijkheden. Als

laatste wil ik u afbeelding 24 niet weerhouden.

Een gewasformatie in Lockeridge

in Engeland op 31 mei 2010… Do I need

to say more?

november | december 2010 16.6 Frontier 11

Similar magazines