Downloaden - Sint-Jozefsinstituut

sji.tielt.be

Downloaden - Sint-Jozefsinstituut

VOORWOORD

Hartelijk welkom aan al onze studenten!

Welkom in onze school

een school voor jou!

Het verheugt ons dat je voor het zevende jaar tso/bso een beroep op onze school doet. Als je het

secundair onderwijs in het Sint-Jozefsinstituut gevolgd hebt, ben je al vertrouwd met het reilen en zeilen in

onze school. Nieuwe studenten zullen gauw merken dat wij streven naar een degelijke opleiding en dat wij

zorgen voor een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding.

Het zevende jaar beschouw je als een positieve keuze. Wat je ook in het vorige schooljaar gestudeerd hebt

- het laatste jaar van het secundair of een jaar in het hoger onderwijs - wellicht ligt het zevende jaar in de

lijn van jouw mogelijkheden en jouw verwachtingen en kun je vol goede moed deze opleiding beëindigen.

Je motivatie en je inzet zijn hier natuurlijk jouw grootste troeven.

Als je meerderjarig bent, verandert op juridisch vlak de relatie tot je ouders. Toch hopen wij dat er zich

hierdoor geen essentiële wijzigingen in jullie verhouding voordoen. Wij vinden het normaal dat jouw ouders

bij de bespreking van jouw resultaten betrokken worden en op de hoogte worden gebracht. Zowel jijzelf, als

je ouders, ondertekenen het schoolreglement voor akkoord. Jouw handtekening is echter volledig

rechtsgeldig vanaf je 18 de verjaardag. Telkens wanneer er in dit schoolreglement verwezen wordt naar ‘je

ouder(s)’, kan jij hierin autonoom optreden.

Wij wensen aan allen, oud en nieuw, een goede start. Geloof in je eigen mogelijkheden, dan zal je hier

uitgroeien tot een gelukkig, jong mens.

B. Lamon

Directeur

Sint-Jozefsinstituut /Tielt 1 Schoolreglement 7 de jaren 2012-2013

More magazines by this user
Similar magazines