23.09.2013 Views

Katrijn Van Nieuwenhuyse en Steve Behaeghel

Katrijn Van Nieuwenhuyse en Steve Behaeghel

Katrijn Van Nieuwenhuyse en Steve Behaeghel

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Gebet<strong>en</strong> door het virus | <strong>Katrijn</strong> <strong>Van</strong> <strong>Nieuw<strong>en</strong>huyse</strong> <strong>en</strong> <strong>Steve</strong> <strong>Behaeghel</strong><br />

30 | Op Weg 2011-4<br />

Onder de beroemde granietnaald Cerro Fitz Roy in het<br />

Nationaal Park Los Glaciares (Arg<strong>en</strong>tijns Patagonië).<br />

Noem ons gerust laatbloeiers. Tot voor 2005<br />

bleef ons palmares zo goed als leeg, op e<strong>en</strong><br />

occasionele wandeling rond de kerktor<strong>en</strong>s van<br />

de Vlaamse Ard<strong>en</strong>n<strong>en</strong> na. Het wandelvirus<br />

kreeg ons pas te pakk<strong>en</strong> op het eiland Madeira.<br />

Eig<strong>en</strong>lijk was het e<strong>en</strong> last minute reis. Wandelscho<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

hadd<strong>en</strong> we, maar de dag voor het<br />

vertrek moest<strong>en</strong> we nog op zoek naar goede<br />

kous<strong>en</strong>. Rondtrekk<strong>en</strong> in het bergachtige bin-<br />

E<strong>en</strong> passie voor<br />

Patagonië<br />

Vier dag<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>gd week<strong>en</strong>d is voor <strong>Katrijn</strong> <strong>en</strong> <strong>Steve</strong><br />

het perfecte excuus om de oversteek te mak<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong><br />

Zwitserse Alp<strong>en</strong>top. Getuige daarvan de cover van deze Op<br />

Weg. Maar voor h<strong>en</strong> is het slechts e<strong>en</strong> aanloop naar meer.<br />

Naar hoger, uitgestrekter, ongerepter.<br />

n<strong>en</strong>land van Madeira beviel ons echter zo goed,<br />

dat we plann<strong>en</strong> begonn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>. En omdat<br />

het e<strong>en</strong> beetje avontuurlijk mocht zijn, viel de<br />

keuze op Zuid-Amerika, <strong>en</strong> in de eerste plaats<br />

Patagonië.<br />

Midd<strong>en</strong> in de winter ging<strong>en</strong> we ‘oef<strong>en</strong><strong>en</strong>’ in<br />

de Ard<strong>en</strong>n<strong>en</strong>. Het was onze eerste meerdaagse<br />

trekking <strong>en</strong> we hadd<strong>en</strong> geïnvesteerd in ‘gloed-<br />

nieuw’ materiaal. Onze rugzak woog wel 30 kilo<br />

<strong>en</strong> het vroor dat het kraakte. Maar de test was<br />

geslaagd. We voeld<strong>en</strong> ons klaar voor de andere<br />

kant van de wereld.<br />

Hoewel het in Patagonië in juli <strong>en</strong> augustus<br />

winter is, vall<strong>en</strong> de weersomstandighed<strong>en</strong><br />

best mee. <strong>Van</strong>uit Antartica zorg<strong>en</strong> hogedrukgebied<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> vrij stabiel, mild maar koud


E<strong>en</strong> heldere ocht<strong>en</strong>d onder de oostflank van de Yerupaja <strong>en</strong> de Jirishanca in de Cordillera Huayhuash van Noord-Peru.<br />

klimaat, waarin het nog aang<strong>en</strong>aam wandel<strong>en</strong><br />

is. En vooral: zonder de stormachtige wind<strong>en</strong><br />

die je in de zomer van de sokk<strong>en</strong> blaz<strong>en</strong>.<br />

Natuurlijk moet je goed materiaal hebb<strong>en</strong> om<br />

’s nachts bij -8°C in e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>tje te slap<strong>en</strong>. Maar<br />

voor het eerst overviel ons het zalige gevoel ver<br />

weg van alle beschaving <strong>en</strong> comfort te zijn, te<br />

midd<strong>en</strong> van de natuurelem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Sindsdi<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> we aan dit soort bestemming<strong>en</strong> definitief<br />

ons hart verlor<strong>en</strong>…<br />

Al snel volgd<strong>en</strong> Peru <strong>en</strong> Bolivië, Canada <strong>en</strong><br />

Alaska, Pakistan <strong>en</strong> Marokko. Of beter: de<br />

Andes, de Rocky Mountains, de Himalaya <strong>en</strong> de<br />

Atlas. Eén dag de berg<strong>en</strong> in <strong>en</strong> je komt in e<strong>en</strong><br />

compleet andere wereld terecht. Je leeft op het<br />

ritme van de natuur. Slap<strong>en</strong>, et<strong>en</strong> <strong>en</strong> wandel<strong>en</strong>,<br />

aan meer moet je niet d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>. Alhoewel, er zijn<br />

nog vrag<strong>en</strong> die ons op zo’n mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong> bezig<br />

houd<strong>en</strong>. Waar vind<strong>en</strong> we e<strong>en</strong> plekje voor de<br />

t<strong>en</strong>t? Hoe gerak<strong>en</strong> we die rivier over? En daarnaast<br />

d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> we altijd twee stapp<strong>en</strong> vooruit <strong>en</strong><br />

houd<strong>en</strong> we rek<strong>en</strong>ing met e<strong>en</strong> resem alternatiev<strong>en</strong>.<br />

Voor het geval we die pas niet over kunn<strong>en</strong><br />

of de kaart nog maar e<strong>en</strong>s onnauwkeurig is…<br />

Aymara, Berbers, Pakistan<strong>en</strong>,... Zo kan je de<br />

opsomming ook mak<strong>en</strong>. In alle strek<strong>en</strong> waar<br />

wij kwam<strong>en</strong> zijn we heel gastvrij ontvang<strong>en</strong>. En<br />

zeker niet alle<strong>en</strong> door gids<strong>en</strong> of ezeldrijvers. In<br />

Zuid-Amerika voel<strong>en</strong> we ons het meest thuis<br />

omdat we Spaans sprek<strong>en</strong>. In de Atlas knikt<strong>en</strong><br />

de Berbers altijd beleefd ja als we de weg<br />

vroeg<strong>en</strong>, ook al bleek later dat ze ons gewoon<br />

niet verstaan hadd<strong>en</strong>. Maar de vri<strong>en</strong>delijkste<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die we op onze reiz<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>gekom<strong>en</strong><br />

zijn, won<strong>en</strong> in het noord<strong>en</strong> van Pakistan. Dan<br />

zie je maar hoe media <strong>en</strong> vooroordel<strong>en</strong> onze<br />

kijk op de wereld vertroebel<strong>en</strong>. In het begin<br />

durfd<strong>en</strong> we het gordijntje van het busraampje<br />

amper opzij schuiv<strong>en</strong>. Het <strong>en</strong>ige wat we zag<strong>en</strong><br />

war<strong>en</strong> mann<strong>en</strong> met lange baard<strong>en</strong> in witte<br />

gewad<strong>en</strong>. Maar we zijn nog niet goed weg uit<br />

Islamabad of we stapp<strong>en</strong> al uit <strong>en</strong> m<strong>en</strong>g<strong>en</strong> ons<br />

onder de Pakistani, die allemaal e<strong>en</strong> peperkoek<strong>en</strong><br />

hartje blek<strong>en</strong> te hebb<strong>en</strong>.<br />

Canada <strong>en</strong> Alaska is e<strong>en</strong> verhaal apart. Het<br />

landschap is vergelijkbaar met Patagonië:<br />

hooggebergte, park<strong>en</strong>, mer<strong>en</strong>, gletsjers,…<br />

Maar in teg<strong>en</strong>stelling tot het bijna faunaloze<br />

Patagonië - de poema’s zijn zo schuw dat er<br />

nauwelijks gevall<strong>en</strong> van agressie bek<strong>en</strong>d zijn<br />

- moet je in de Rocky Mountains wel reke-<br />

2011-4 Op Weg | 31


32 | Op Weg 2011-4<br />

Het helderblauwe water van Lake O’Hara in de Rocky Mountains (Canada).<br />

ning houd<strong>en</strong> met andere bewoners. Met de<br />

koning<strong>en</strong> van de wildernis: ber<strong>en</strong> <strong>en</strong> wolv<strong>en</strong>.<br />

Folders <strong>en</strong> Canadese rangers dramm<strong>en</strong> de<br />

regels voor e<strong>en</strong> veilige trekking in je hers<strong>en</strong>pan.<br />

De bepakking tijd<strong>en</strong>s trektocht<strong>en</strong> breidt<br />

uit met e<strong>en</strong> bear-cannister, e<strong>en</strong> hermetisch<br />

afgeslot<strong>en</strong> koker voor het geurloos bewar<strong>en</strong><br />

van je voedsel <strong>en</strong> kler<strong>en</strong>, <strong>en</strong> e<strong>en</strong> heuse bearpepperspray.<br />

Ber<strong>en</strong> word<strong>en</strong> vooral aggressief<br />

als ze opgeschrikt word<strong>en</strong>, dus is het best om<br />

je komst van ver aan te kondig<strong>en</strong> door luid te<br />

zing<strong>en</strong>. ‘Ik zag twee ber<strong>en</strong> broodjes smer<strong>en</strong>’<br />

werd onze populairste hit. Canada was prachtig,<br />

maar het voelde aan alsof we ons begav<strong>en</strong><br />

in e<strong>en</strong> habitat die niet van de m<strong>en</strong>s is, maar<br />

van ber<strong>en</strong>, eland<strong>en</strong>, wolv<strong>en</strong> <strong>en</strong> hert<strong>en</strong>.<br />

Wees gerust, wij kunn<strong>en</strong> nog g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> Vlaamse GR. Heerlijk om met e<strong>en</strong> topogids<br />

in de hand, zonder voorbereiding, de route<br />

te volg<strong>en</strong> dwars door de mooiste stukjes Vlaander<strong>en</strong><br />

of Wallonië. Net zoals we altijd weer uitkijk<strong>en</strong><br />

naar de ontmoeting met e<strong>en</strong> ste<strong>en</strong>bok of<br />

e<strong>en</strong> luie marmot op e<strong>en</strong> Zwitserse Alp<strong>en</strong>alm.<br />

Of de sportieve uitdaging om weer e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong><br />

zetelliftje links te lat<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> <strong>en</strong> die 1000 meter<br />

zelf te klimm<strong>en</strong>. Maar we zijn ‘verw<strong>en</strong>d’ <strong>en</strong> we<br />

voel<strong>en</strong> ons in de Alp<strong>en</strong> vaak nog te dicht bij<br />

comfort <strong>en</strong> beschaving.<br />

Dat is wat ons zo aantrekt in Patagonië: de<br />

uitgestrektheid <strong>en</strong> de ongereptheid. Dag<strong>en</strong>lang<br />

rondtrekk<strong>en</strong> met als <strong>en</strong>ige metgezel e<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong>zame condor die bov<strong>en</strong> je hoofd zweeft. Af<br />

<strong>en</strong> toe kom je e<strong>en</strong> gaucho teg<strong>en</strong> die met zijn vee<br />

ver van de bewoonde wereld leeft. Of e<strong>en</strong> kleine<br />

vissersgeme<strong>en</strong>schap met als <strong>en</strong>ige uitweg de zee.<br />

Of Chile<strong>en</strong>se <strong>en</strong> Arg<strong>en</strong>tijnse gr<strong>en</strong>swachters, die<br />

midd<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> oerbos mete<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> of ze voor<br />

jou mog<strong>en</strong> kok<strong>en</strong> om wat gezelschap te hebb<strong>en</strong>.<br />

Patagonia is emoties ontdekk<strong>en</strong>, waarvan je<br />

niet wist dat ze in je zat<strong>en</strong>. Ontgoocheling<br />

omdat het plan in duig<strong>en</strong> valt, maar daarna<br />

vreugdekret<strong>en</strong> omdat je tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> alternatieve<br />

route plots bov<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> e<strong>en</strong> naamloze<br />

top staat.<br />

Valle Francés is voor ons e<strong>en</strong> plek met e<strong>en</strong><br />

verhaal. Het is e<strong>en</strong> gigantisch alpi<strong>en</strong> amfitheater,<br />

geleg<strong>en</strong> in het het Nationaal Park Torres<br />

Del Paine, één van de mooiste natuurgebied<strong>en</strong><br />

van Patagonië. In 2006, midd<strong>en</strong> in de winter,<br />

strand<strong>en</strong> we op sneeuw <strong>en</strong> ijs omdat we ge<strong>en</strong><br />

stijgijzers meehebb<strong>en</strong>. In 2008 plann<strong>en</strong> we<br />

opnieuw e<strong>en</strong> 12-daagse trektocht, maar na<br />

9 dag<strong>en</strong> word<strong>en</strong> we door reg<strong>en</strong>- <strong>en</strong> sneeuwstorm<strong>en</strong><br />

uit het park gejaagd. Uiteindelijk is<br />

het 2010 wanneer we voor het eerst in Valle<br />

Francés ons t<strong>en</strong>tje kunn<strong>en</strong> opzett<strong>en</strong> <strong>en</strong> deze<br />

gigantische ijsmassa kunn<strong>en</strong> aanschouw<strong>en</strong>.<br />

Twee dag<strong>en</strong> g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> we er van. Maar tegelijk<br />

beseff<strong>en</strong> we dat we nog bij de gelukkig<strong>en</strong> zijn.<br />

Als we ons allemaal verder gedrag<strong>en</strong> zoals we<br />

bezig zijn <strong>en</strong> de aarde opwarmt, zull<strong>en</strong> toekomstige<br />

g<strong>en</strong>eraties iets heel anders te zi<strong>en</strong><br />

krijg<strong>en</strong>...<br />

Interview: Peter Cristia<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

Meer info:<br />

www.travelblog.org/bloggers/stevekatrijn


Kamper<strong>en</strong> op Snowlake, 4.800m hoog in de Karakorum Mountains (Noord-Pakistan).<br />

Oudejaarsavond met zicht op de Ighil Mgoun in de Hoge Atlas (Marokko).<br />

De perfecte kegel van de vulkaan Lanin tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> zesdaagse trekking in Chile<strong>en</strong>s Patagonië.<br />

2011-4 Op Weg | 33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!