24.09.2013 Views

ter engelen nieuws - Dienstencentrum Ter Engelen

ter engelen nieuws - Dienstencentrum Ter Engelen

ter engelen nieuws - Dienstencentrum Ter Engelen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BERICHTEN UIT<br />

GROEP TER ENGELEN<br />

Groep <strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong><br />

<strong>Dienstencentrum</strong> <strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong> vzw:<br />

De Kade<br />

Open Kans<br />

Siemkensheuvel<br />

Het Roer<br />

Onderwijs:<br />

Buitengewoon Kleu<strong>ter</strong>onderwijs<br />

Buitengewoon Lager Onderwijs<br />

Buitengewoon Secundair Onderwijs<br />

Arbeidskansen<br />

GOB <strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong> vzw<br />

Labor <strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong> vzw<br />

Ergon Maasland CVBA<br />

Trabajo Maasland VZW<br />

Opgeruimd VZW<br />

PRIJS: 1.50 €<br />

2012<br />

Nummer 55<br />

Afgiftekantoor Maaseik<br />

Erkenningsnummer: p 007188<br />

<strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong> Nieuws<br />

verschijnt in januari, april,<br />

juli en oktober<br />

ALGEMEEN<br />

JAARPROGRAMMA<br />

INHOUD<br />

Pagina 1<br />

Pagina 2, 3, 4, 5, 6, 7<br />

Nieuws uit <strong>Dienstencentrum</strong> <strong>Ter</strong><br />

<strong>Engelen</strong><br />

Pagina 8<br />

Nieuws uit de Wikke<br />

Pagina 9<br />

Nieuws uit het Bu.S.O<br />

Pagina 10<br />

Nieuws uit Arbeidskansen<br />

Hoofdredactie:<br />

Dirk Cremers<br />

Redactieraad:<br />

Gunilde Celis, Miranda Lenders,<br />

Francine Lamberigts,<br />

Royakkers Ann, Alice Beliën,<br />

Ilse Cuypers,<br />

Danielle Deckers, Lydia Lamberigts,<br />

Guido Jacobs, Patrick Lemmens<br />

Lay-out:<br />

Dirk Cremers<br />

VU:<br />

Dirk Cremers<br />

<strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong> Nieuws<br />

verschijnt op 2500 exemplaren<br />

www.<strong>ter</strong><strong>engelen</strong>.be<br />

Lente<br />

STEEDS NIEUWE<br />

KANSEN<br />

Zalig is het in de lente<br />

als je ziet<br />

dat de aarde openbreekt<br />

en de volgehouden levenskracht<br />

van het zaad zich na de win<strong>ter</strong><br />

traag maar zeker naar boven<br />

werkt<br />

en zo het nieuwe leven<br />

laat zien.<br />

Zalig is het op Pasen<br />

als je ziet<br />

dat de steen is weggerold<br />

en de volgehouden belofte<br />

van God<br />

- dat het leven de dood overwint -<br />

traag maar zeker naar boven komt<br />

en zo het Nieuwe leven laat zien.<br />

Ja, elkaar in deze lentedagen<br />

een Pasen toewensen<br />

is een zalig gebeuren van hoop.<br />

( Antoon Vandeputte )<br />

N I E U W S<br />

3-maandelijks tijdschrift<br />

van Groep <strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong><br />

Vrijwilligers gaan<br />

ondergronds in C-mine<br />

<strong>Dienstencentrum</strong> <strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong> telt ongeveer 200 vrijwilligers.<br />

Stuk voor stuk zijn dit s<strong>ter</strong>k geëngageerde mannen<br />

en vrouwen die een gedeelte van hun vrije tijd <strong>ter</strong> beschikking<br />

stellen voor kinderen of volwassenen met een verstandelijke<br />

handicap.<br />

een groep vrijwilligers poseert in de Barenzaal van C-mine<br />

Ui<strong>ter</strong>aard is de <strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong> deze mensen erg erkentelijk. We nodigen onze vrijwilligers dan<br />

ook elk jaar met heel veel plezier uit op een vrijwilligersfeest. Lees verder op pagina 2.<br />

30+fuif en Siemkensheuvelfeesten<br />

op 2 en 3 juni 2012<br />

Zorg op maat Onderwijs op maat Tewerkstelling op maat


TER ENGELEN NIEUWS<br />

Vervolg van pagina 1<br />

Vrijwilligers gaan ondergronds<br />

Tijdens de week van de vrijwilliger nodigden we de vrijwilligers uit in één van de meest<br />

bijzondere locaties van Limburg. C-mine in Win<strong>ter</strong>slag ademt als het ware de historie uit<br />

van onze mijnprovincie.<br />

Onze grote groep werd in 3 gesplitst en geleid door drie professionele stadsgidsen die op<br />

een enthousiaste manier het gebouw voorstelden. Nadien wandelde de groep verder naar<br />

de Vennestraat, de straat van de smaak. Daar wachtte in een Italiaanse club een lekker<br />

pastabuffet. Eten en drinken pasten perfect in het kader van de avond!<br />

250ste PELGRIM OVERNACHT<br />

IN REFUGIUM<br />

Sinds 2005 beheert <strong>Dienstencentrum</strong><br />

<strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong> een Refugium. Dit is een overnachtingsplaats<br />

(met ontbijt) voor wandelaars of fietsers die op weg zijn<br />

naar Santiago De Compostella.<br />

Maaseik ligt op de Via Limburgicaroute. Deze loopt van Thorn via Maaseik naar Tongeren<br />

en sluit verder aan op de via Monastica die via Namen de Maasvallei volgt. La<strong>ter</strong> gaat het<br />

via de abdij van Leffe verder naar Reims voor een lange Franse en Spaanse tocht langs<br />

aloude pelgrimsroutes.<br />

Ton Hendriks (58) en Frans Beckers vertrokken maandag vanuit Venlo. Zij overnachtten<br />

van dinsdag op woensdag in <strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong>. We keken er naar uit. Dat doen we bij alle<br />

pelgrims, maar dit was toch erg speciaal. Het ging namelijk over de 250ste overnachting in<br />

ons Refugium.<br />

Frans en Ton kregen een luxe-ontbijt aangeboden.<br />

En wij mochten er bij zijn! We hadden bovendien twee speciale gasten. Ria Bruggen van<br />

het Vlaams Compostelagenootschap had een geschenk bij voor de pelgrims en zus<strong>ter</strong><br />

Marie-Jeanne regelde zoals altijd de praktische kant van de zaak.<br />

Tijdens het ontbijt ontspon zich een warm en openhartig gesprek over het hoe en waarom<br />

van de tocht. Een gesprek zoals je dat alleen kan voeren met mensen die de tijd en een<br />

héél lange tocht voor zich hebben.<br />

Een probleempje toch voor Frans en Ton.<br />

Cava en croissants bij het ontbijt zijn hoogstwaarschijnlijk niet standaard inbegrepen bij de<br />

vele andere ontbijten onderweg!<br />

Dirk Cremers<br />

2<br />

TER ENGELEN ALGEMEEN<br />

Doe het een keer met de fiets!<br />

<strong>Dienstencentrum</strong> <strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong> wil het gebruik van de fiets<br />

en het openbaar vervoer stimuleren.<br />

Daarom werd een dossier ingediend bij de provincie Limburg (Mobidesk) om subsidies te<br />

bekomen voor het promoten van het gebruik van de fiets of het openbaar vervoer.<br />

Tot dit actieplan<br />

behoren ondermeer:<br />

Aanstellen van<br />

een vervoerscoordinator<br />

waar je<br />

<strong>ter</strong>echt kan met<br />

alle vragen ivm<br />

vervoer<br />

Carpoolen bij<br />

gezamenlijke<br />

vergaderingen of<br />

opleidingen<br />

Plaatsen van<br />

fietsenstallingen<br />

in de vestigingen<br />

van Hasselt, Bree<br />

en Maaseik<br />

Inrichten van aangepast<br />

sanitair<br />

voor fietsende<br />

medewerkers<br />

Herinrichten van<br />

de binnenplaats<br />

van het hoofdgebouw in Maaseik met een voorrangszone voor fietsers en bussen<br />

Bike to Work: een actie waar de werkgever voor 200 € per jaar kan inschrijven en waar<br />

de personeelsleden dan hun gefietste km’s kunnen sparen en omruilen voor punten en<br />

prijzen.<br />

Meer <strong>nieuws</strong> over Bike to work in een volgend nummer!<br />

Nieuwbouw Het Roer in de Kloos<strong>ter</strong>beekstraat:<br />

zie pagina 7<br />

NIEUW WOONINITIATIEF<br />

VOOR CLIËNTEN BEGELEID<br />

WONEN IN MAASEIK<br />

Ons Dak bouwde in nauw overleg met <strong>Dienstencentrum</strong><br />

<strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong> zes mooie en centraal gelegen appartementen<br />

in Maaseik (Schillingstraat) voor personen met een<br />

beperking.<br />

Op een ijskoude ochtend (1 februari) kwam de pers langs én een aantal genodigden.<br />

De appartementen worden gehuurd door <strong>Dienstencentrum</strong> <strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong> en zijn gereserveerd<br />

voor personen met een beperking die zelfstandig wonen.<br />

Op die manier zijn<br />

zij verzekerd van<br />

een woning én van<br />

passende assistentie.<br />

De dienst Begeleid<br />

Wonen (Sherpa)<br />

begeleidt deze mensen<br />

ambulant . De<br />

appartementen zijn in<br />

gebruik vanaf december<br />

2011.<br />

De invités werden<br />

door de bewoners<br />

rondgeleid en gaven<br />

ook tekst en uitleg aan<br />

de pers.<br />

TVL zond nadien een<br />

mooie reportage uit!


Vroem, vakantiereizen organiseren op eigen maat, is ondertussen<br />

een welgekend initiatief binnen de volwassenwerking<br />

van <strong>Dienstencentrum</strong> <strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong>.<br />

In december stoomde reisorganisatoren zich klaar om de eerste reisbrochures op de markt<br />

te brengen. Vroem kon natuurlijk niet ach<strong>ter</strong> blijven en organiseerde een nieuwe reisbeurs<br />

voor de bewoners. Het aanbod voor 2012 werd kenbaar gemaakt.<br />

Bewoners konden<br />

onder het mom<br />

van gezellig samen<br />

zijn , kijken naar<br />

aangepast visuele<br />

voorstellingen van<br />

de vakanties, kennis<br />

maken met hun<br />

vakantiebegeleiding<br />

en proeven van vele<br />

lokale lekkernijen.<br />

De eerste keuzes<br />

werden gemaakt:<br />

Wordt het dit jaar<br />

uitwaaien aan zee,<br />

de hand schudden<br />

van Micky Mouse<br />

in Parijs, koeien<br />

verzorgen op de boerenbuiten, bubbelbaden nemen in de Ach<strong>ter</strong>hoek, op bedevaart naar<br />

Lourdes of viel de keuze toch nog op iets anders? Misschien wel lentekriebels ervaren in<br />

Hamont , vlotten bouwen in Nederland, of de Multi-culturele markt van Zolder bezoeken?<br />

Of wat dacht je van onze eerste citytrip naar Brugge?<br />

Eén ding is zeker, de eerste stappen naar het ultieme vakantiegevoel zijn weer gezet,<br />

dromen en wensen zullen weer in vervulling gaan en de reisverhalen volgen la<strong>ter</strong> weer<br />

wel.<br />

Vroem is voortdurend in beweging en de bewoners zijn het met ons eens: Vroem staat<br />

vooral voor tonnen vakantieplezier!<br />

Kinderboerderij, werken en<br />

ontspanning.<br />

Op het domein van Siemkensheuvel bevindt zich de kinderboerderij.<br />

Deze bevindt zich tussen de voetbalpleinen<br />

en de paviljoenen, midden in het bos. De geiten , konijnen,<br />

varkens, kippen en paarden voelen zich er thuis. Dit<br />

dankzij de goede verzorging van Pino en zijn helpers.<br />

De helpers zijn<br />

jongens en meisjes<br />

van de paviljoenen<br />

die wekelijks Pino<br />

bijstaan in de verzorging<br />

van de dieren.<br />

De vaste helpers<br />

en de jongens van<br />

p5 en p6 gaan zelfs<br />

een stapje verder, zij<br />

ondersteunen Pino<br />

in het onderhoud van<br />

de stallen. Ze hebben<br />

zich ontpopt tot echte<br />

landbouwers, wekelijks<br />

kijken ze er naar uit om de handen uit de mouwen te steken.<br />

Van dieren eten geven tot konijnenhokken uitmesten, de trotse kinderboeren van Siemkensheuvel<br />

weten van aanpakken.<br />

De jongens en meisjes leren hier van bij en hebben plezier. Hierdoor kan iedereen genieten<br />

van de rust en schoonheid die de Siemkenshoeve te bieden heeft.<br />

Bedankt Pino en kinderen voor de wekelijkse inzet.<br />

Een fragment uit het verslag kinderboerderij van 8 februari 2012.<br />

Het stalletje op het voetbalveld verder opgeruimd. Planken gesorteerd en stro van het<br />

zoldertje uitgekeerd. Jules en Sven waren mee. Hebben beide hun best gedaan. Voor<br />

Sven wilt het niet altijd lukken maar doet zijn best, Jules is be<strong>ter</strong> met zijn handen dan hij<br />

doet blijken, als hij wil kan hij veel. Na 35 minuten opruimen hebben ze ach<strong>ter</strong> Strauss aan<br />

gereden met de slee. Pino was zelf enthousiast om dit te doen, de jongens genoten ervan<br />

Christo<br />

TER ENGELEN ALGEMEEN<br />

TER ENGELEN NIEUWS<br />

Meerdaagse voettocht<br />

in Oostenrijk<br />

Op 26 juni vertrek ik met de andere jongens en begeleiding<br />

van P8 op een meerdaagse voettocht in Oostenrijk.<br />

Ik heb dit al drie keer meegemaakt en dit keer zal het voor<br />

mij de laatste worden.<br />

Het is namelijk mijn laatste jaar in P8.<br />

Ik kijk er al naar uit om te vertrekken! Het uitzicht en de sfeer is altijd formidabel! ’s Avonds<br />

na elke wandeling is het een leuk gevoel om de tocht uitgewandeld te hebben. Voor dat we<br />

gaan slapen zijn er altijd groepsgesprekken over de toekomst en over andere thema’s.<br />

We moeten samen<br />

een groep vormen<br />

en elkaar ondersteunen<br />

doorheen de<br />

reis. Het is iets dat<br />

we samen doen en<br />

niet alleen.<br />

Het gaat la<strong>ter</strong> ook<br />

niet altijd makkelijk<br />

zijn dus we moeten<br />

leren om door te<br />

zetten en elkaar te<br />

helpen! Als iemand<br />

zich laat hangen<br />

moeten we hem<br />

<strong>ter</strong>ug motiveren om<br />

door te zetten.<br />

Ikzelf zal ook af en toe op mijn tanden moeten bijten, zo kan ik vermoeid geraken, schrik<br />

krijgen van hoogtes of mist. Het is dus belangrijk om de sfeer positief te houden.<br />

Oostenrijk zal dan ook voor mij een heel mooie afslui<strong>ter</strong> zijn voor mijn verblijf op Siemkensheuvel.<br />

Ik kijk er dus al erg naar uit!<br />

Bjorn Van Soom<br />

Deze bijzondere tocht wordt mede mogelijk gemaakt door een Hart voor Limburg.<br />

Opleiding technisch medewerker<br />

Nieuwe opleiding ziet levenslicht bij G.O.B. <strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong><br />

MAASEIK - De opleidingscentra binnen onze organisatie, eerst CBO en sinds enkele<br />

jaren met de benaming GOB (gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling)<br />

hebben nu bijna 25 jaren ervaring in het opleiden en begeleiden van mensen<br />

naar een arbeidersprofiel en dan specifiek richting schoonmaak, linnendienst, horeca<br />

productie en klusjesman.<br />

De laatste tijd werd duidelijk dat er binnen de verschillende gespecialiseerde opleidingen in<br />

Limburg nog geen gespecialiseerde opleiding was naar profiel van technische medewerkers<br />

om mensen op te leiden naar functies zoals onder andere magazijnmedewerker en<br />

orderpicker.<br />

Op maandag 09 januari ging de eerste<br />

groep cursisten van start. De bedoeling<br />

is dat ze een opleiding volgen<br />

van 5 maanden en dat in die tijd een<br />

geschikte stageplaats gezocht wordt.<br />

Na de opleiding in Maaseik volgt dan<br />

in principe een stage van 1 maand die<br />

kan verlengd worden met een GIBO<br />

(gespecialiseerde individuele beroepsopleiding),<br />

op die manier wordt de<br />

cursist klaargestoomd om na de stage<br />

tewerkgesteld te worden in het bedrijf<br />

waar de stage werd gelopen.<br />

De opleiding bestaat uit volgende cursusonderdelen:<br />

Compu<strong>ter</strong>vaardigheden: Wat is een compu<strong>ter</strong>? Hoe werkt een compu<strong>ter</strong>? Wat is het in<strong>ter</strong>net<br />

en hoe zoeken we hier gericht naar de juiste informatie?<br />

Microsoft Office: in veel vacatures is kennis van basisprogramma’s van office een vereiste.<br />

Om die reden wordt er veel aandacht besteedt aan programma’s zoals Word en Excel.<br />

VCA-attest : VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklijst Aannemers. Met<br />

het VCA-certificaat toont iemand aan dat deze beschikt over een veiligheidssysteem en<br />

dat veiligheidsresultaten worden beheerst. Binnen deze opleiding wordt men voorbereid op<br />

het examen en krijgt men ook 1 kans om het attest te behalen op de kosten van het GOB.<br />

Magazijnbeheer: kennis van de verschillende elementen die van tel zijn binnen de organisatie<br />

van een magazijn komen ook aan bod.<br />

Sollicitatietraining: de cursisten worden voorbereid op elk mogelijk element van een sollicitatie:<br />

inhoud van een vacature, CV, sollicitatiebrief en sollicitatiegesprek<br />

Daarnaast is er nog aandacht voor verschillende andere zaken zoals de beginselen van<br />

bedrijfsbeheer, verschillende soorten bedrijven en BTW.<br />

3


O<br />

P<br />

E<br />

N<br />

K<br />

A<br />

N<br />

S<br />

TER ENGELEN NIEUWS<br />

10 jaar Open Krantje<br />

Dit jaar bestaat het Open Krantje 10 jaar. Tien jaar geleden<br />

bestond onze redactieraad uit 4 leden: Lieve Br., Lies,<br />

Jurgen en Marina E. Nu bestaat onze redactieraad uit 7<br />

leden: Lieve Br., Lies, Marina E., Karen, Josee B., Christel<br />

en Danny G.<br />

Er werken 3 begeleiders mee aan het Open Krantje: Hilde C., Ann en Lieve D. Met het<br />

Open Krantje willen we <strong>nieuws</strong> brengen van het dagcentrum en de unit. Dit <strong>nieuws</strong> wordt<br />

dan bezorgd aan vrienden, familie, kennissen, vrijwilligers…<br />

Vaste pagina’s die<br />

<strong>ter</strong>ugkomen zijn: de<br />

wist-je-datjes, de jarigen<br />

en de puzzelpagina. In<br />

de verschillende artikels<br />

komt iedereen wel eens<br />

aan bod met een foto in<br />

het krantje.<br />

WEEK VAN DE VEILIGHEID:<br />

LEKKER+GEZOND KOKEN<br />

4<br />

In het kader van de week van<br />

de veiligheid werd er in november<br />

2011 een wedstrijd<br />

uitgeschreven over gezonde<br />

voeding: LEKKER EN GE-<br />

ZOND.<br />

Een tiental leefgroepen en dagcentra namen<br />

deel aan deze wedstrijd en brachten lekkere<br />

en gezonde recepten binnen. Deze recepten<br />

werden gebundeld in een mooi fotoboek. Alle<br />

deelnemers kregen hiervan een exemplaar.<br />

De wedstrijd werd gewonnen door de bewoners<br />

van De Horizon. In samenspraak met de<br />

kok in Maaseik zal het winnende recept eerdaags<br />

in gans <strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong> op de menu staan<br />

en kan er iedereen van smullen.<br />

Alvast smakelijk!<br />

Met dank aan alle deelnemers.<br />

DIENSTENCENTRUM: OPEN KANS<br />

Ook helpen we allen mee<br />

aan de verzending van<br />

het krantje.<br />

Met ieder zijn mogelijkheden<br />

proberen we om de<br />

drie maanden het krantje<br />

klaar te krijgen.<br />

Schenking fitnesstoestellen<br />

aan Open Kans<br />

In 2011 heeft Kris Win<strong>ter</strong>s deelgenomen aan de World<br />

Special Olympics in Athene. Hij bracht fier een gouden<br />

zwem-medaille mee <strong>ter</strong>ug!<br />

De acties die toen werden opgezet om deze deelname te ondersteunen, waren een groot<br />

succes. Dankzij vele privé-sponsors en organisaties werd heel wat geld ingezameld. Zelfs<br />

meer dan nodig was om<br />

de deelname te bekostigen.<br />

Met het restbedrag werd<br />

voor elke leefgroep van<br />

Open Kans een fitnesstoestel<br />

aangekocht,<br />

8 in totaal. Op die manier<br />

krijgt het Olympisch<br />

avontuur een mooi<br />

verlengstuk. Bovendien<br />

blijven onze gasten<br />

erdoor in beweging én in<br />

conditie…<br />

Met dank aan Kris,<br />

ouders & zwemcoach<br />

Sara!<br />

CARNAVAL IN OPEN KANS<br />

Carnavalszitting van Optima<br />

Op zondag 12 februari was er de carnavalszitting in de sporthal van Bree.<br />

De zaal was mooi versierd met paraplu’s, ballonnen en slingers.<br />

Er waren veel carnavalsvierders.<br />

De leden van Optima zorgden voor leuke optredens.<br />

Ook werd er een nieuwe prins en prinses gekozen:<br />

Prins Kevin en prinses Kristy .<br />

Alaaf, alaaf, alaaf!!!<br />

Karen<br />

Carnavalsfeest in de Holzackerbaum<br />

Op dinsdag 21 februari zijn we met een ganse bus carnavalsvierders gaan feesten in de<br />

Holzackerbaum in Elen. Het thema van deze namiddag was ‘de foute party’. We waren<br />

dan ook allemaal in carnavalsgekken verkleed. We<br />

hebben de ganse middag gedanst. Ook hebben we<br />

een lekker pintje of een cola gedronken met een<br />

zakje chips. Het was een hele fijne namiddag.<br />

Hieronder een aantal foto’s van de carnavalsgekken<br />

van onze unit.<br />

Karen en Lies<br />

Enkele foto’s!<br />

In de linkerkolom: Jef, Thieu en<br />

Gaby. Rechts: Josee, Antoinette<br />

en Jacqueline samen met een<br />

onbekend iemand en Melissa.


Sherpa<br />

Brunchen en goochelen!<br />

Ook dit jaar was het weer zover: het nieuwjaarsfeest van<br />

Sherpa vond plaats op 14 januari.<br />

Dit jaar kozen we om een ‘brunch’ te organiseren. Iedereen kon genieten van verschillende<br />

soorten broodjes, spek, eieren, soep, pannenkoeken, enz,… . Maar dat was niet alles!<br />

Er was ook een verrassingsoptreden…<br />

. En dit waren<br />

niemand minder dan ‘De<br />

Micado’s’. Een goochelaar en<br />

zijn assistente haalden allerlei<br />

trucjes uit en verrasten ons<br />

meermaals. Ze deden dingen<br />

verdwijnen, andere dingen<br />

kwamen plots tevoorschijn<br />

en als kers op de taart liet de<br />

goochelaar zijn assistente in<br />

de lucht zweven ! Er moest<br />

zelfs iemand uit het publiek<br />

naar voren gaan om te kakelen<br />

zoals een kip…en hij heeft<br />

dat heel goed gedaan want er<br />

kwamen eieren uit zijn poep!<br />

De vrienden kaartclub Dorne bakken<br />

pannenkoeken voor bewoners<br />

<strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong><br />

07/03 Opoe<strong>ter</strong>en<br />

Afgelopen za<strong>ter</strong>dag tijdens het maandelijks praatcafé heeft de vriendenkaartclub van Dorne,<br />

die wekelijks samenkomen om eerst een wandeling te maken en daarna een kaartje<br />

te leggen, pannenkoeken<br />

gebakken voor de bewoners<br />

en gasten van <strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong><br />

in Maaseik en dit al voor het<br />

zevende jaar op rij.<br />

Jaak, Toon, Jef, Harrie, Henny<br />

en Emile (Jean, Leo en Jan<br />

waren belet) waren ditmaal<br />

de bakkers van dienst en zij<br />

hadden hun handen vol om<br />

de zeer talrijk opgekomen<br />

bewoners tijdig te voorzien<br />

van hun pannenkoeken. Vele<br />

bewoners kennen ons al en komen ons dan ook heel spontaan en enthousiast in de keuken<br />

begroeten.<br />

Samen met de club vrijwilligers uit Neeroe<strong>ter</strong>en die elke eerste za<strong>ter</strong>dag van de maand het<br />

praatcafé bemannen kijken we weer met veel genoegdoening <strong>ter</strong>ug naar deze mooie en<br />

gezellige activiteit. De moraal van dit verhaal is dat niet altijd alles glimmer en glit<strong>ter</strong> moet<br />

zijn in het leven maar dat eenvoud ook geweldig kan sieren. En aan de bewoners van <strong>Ter</strong><br />

<strong>Engelen</strong> zeggen we met veel plezier: Bij leven en welzijn zullen we er volgend jaar weer<br />

zijn.<br />

Emile Moors<br />

DIENSTENCENTRUM: DE KADE<br />

Het was een geslaagde editie<br />

en we willen dan ook graag<br />

iedereen bedanken die geholpen<br />

heeft!<br />

We laten jullie meegenieten<br />

van enkele sfeerbeelden<br />

SAFFRAANBERG OVERHANDIGT<br />

3 230 euro aan <strong>Dienstencentrum</strong><br />

<strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong><br />

Elk jaar organiseert Saffraanberg (die het pe<strong>ter</strong>schap over de volwassenenwerking van<br />

<strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong> hebben) een receptie <strong>ter</strong> ere van de Koning. Bij die gelegenheid krijgen de<br />

pe<strong>ter</strong>instellingen een bedrag overhandigt.<br />

Voor ons ging het over 3 230 €. <strong>Dienstencentrum</strong> <strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong> zit in een fase van grote<br />

bouwwerken en is erg blij met dit mooie bedrag.<br />

TER ENGELEN NIEUWS<br />

Begeleid Wonen is een prinses<br />

karnaval rijker<br />

Tijdens de jaarlijkse carnavalszitting van KVG Maasmechelen<br />

( Katholieke Vereniging voor Gehandicapten) werd<br />

Marie -Jeanne Keuren tot prinses gebombardeerd.<br />

Marie – Jeanne staat binnen Sherpa en KVG bekend als een goedlachse vrouw die ontzettend<br />

veel houdt van muziek. Ze kan uren dansend en zingend doorbrengen, zeker op de<br />

muziek van Frans Bauer!<br />

den en Marie-Jeanne moest hierover niet lang nadenken !!!<br />

SWINGEN IN DE ALPENHORN<br />

Onlangs zijn wij met de Giek op een donderdag naar de<br />

Alpenhorn geweest, te Elen.<br />

Wij hadden iets te vieren!<br />

We hebben op verschillende soorten muziek gedanst en mee gezongen.<br />

Ook de begeleiding heeft mee gedanst en ook de stagiairs hebben met ons gedanst.<br />

We hebben er ook een lekker stukje vlaai en drinken gekregen.<br />

Daarna hebben wij nog verder gedanst.<br />

Spijtig genoeg was het al weer tijd om naar huis te gaan.<br />

Wij waren<br />

allemaal heel<br />

moe.<br />

Maar het was een<br />

dag om niet meer<br />

te vergeten.<br />

Geschreven door<br />

Giekske Bianca<br />

Dit werd opgemerkt tijdens<br />

een uitstap van KVG<br />

Maasmechelen naar de<br />

kaasboerin in Lommel.<br />

Marie-Jeanne was ook<br />

van de partij en ze liet de<br />

leden zien dat ze zowel<br />

Nederlandstalige – als<br />

Engelstalige liedjes perfect<br />

mee kon zingen en<br />

ambiance maken….. de<br />

perfecte eigenschappen<br />

waarover een prinses<br />

moet beschikken, niet ?<br />

Ze werd dan ook gevraagd<br />

om prinses te wor-<br />

Op het carnavalsfeest van KVG op 18 februari, was het dan zover…..ze liet iedereen zien<br />

hoe een knappe, blije prinses ze was…Getooid met een mooi kroontje, een scep<strong>ter</strong>, een<br />

sierlijke prinsessencape mocht ze er helemaal zijn….<br />

Er werd nog goed gefeest , Marie – Jeanne danste met heel wat uitgenodigde prinsen en<br />

…ze kijkt al uit naar de volgende carnavalsstoet te Maasmechelen .<br />

We zijn fier op onze prinses Marie-Jeanne 2012 !<br />

Nicole is kerstman in jongensschool<br />

Sint-Michiel<br />

Net voor kerstmis organiseerde de lagere school een<br />

kerstmarkt en rommelmarkt.<br />

Er werd en glühwein, kersthapjes en bloemstukken<br />

aan democratische prijzen verkocht. De opbrengst<br />

ging naar The Units, de muziekgroep van dienstencentrum<br />

<strong>ter</strong> <strong>Engelen</strong>.<br />

De opbrengst bedroeg 620 €!<br />

nicole judong als kerstman<br />

5<br />

D<br />

E<br />

K<br />

A<br />

D<br />

E


S<br />

I<br />

E<br />

M<br />

K<br />

E<br />

N<br />

S<br />

H<br />

E<br />

U<br />

V<br />

E<br />

L<br />

TER ENGELEN NIEUWS<br />

STIJN OP DE KINDERBOERDERIJ<br />

Hallo, ik ben Stijn van p5<br />

en ik ga om de 14 dagen<br />

bij Pino op de boerderij werken samen met<br />

Laurens .<br />

We helpen bijvoorbeeld<br />

met de dieren eten te geven<br />

en het opruimen<br />

van ma<strong>ter</strong>iaal.<br />

Ook mesten wij de dierenhokken uit en in de<br />

herfst moeten wij de blaadjes opruimen. Dit<br />

is wel een beetje saai.<br />

In de zomer gaan we meestal met de huifkar<br />

weg met het paard.<br />

Dat is super SUPER leuk!<br />

Dit was mijn berichtje over de kinderboerderij<br />

Van Stijn Franssen<br />

P5<br />

KLEINE BROGEL: trouwe pe<strong>ter</strong> verwent kinderen<br />

van Siemkensheuvel<br />

SEMI 5 BOUWT<br />

Wij bouwen graag met clics, lego en k’nex<br />

Soms volgen we een plannetje<br />

En soms gebruiken we onze fantasie<br />

MANDY DANST<br />

Het blijft leuk én spannend. Elk voorjaar<br />

spreken we af met de militairen om een<br />

volgend werkjaar te bespreken. Onze<br />

kinderen worden vervolgens met open<br />

armen ontvangen en beleven dé dag<br />

van hun leven.<br />

Ook dit jaar hadden de militairen geschenken<br />

bij . De verschillende groepen<br />

kregen een gulle cadeaubon!<br />

Bedankt!<br />

Ik ben Mandy van paviljoen 2.<br />

Ik dans op Siemkensheuvel elke week op maandag bij<br />

Stefanie en dat is van 17 u tot 18 u.<br />

Wij beginnen altijd eerst met een opwarming en daarna laten wij zien wat we al kennen<br />

van de danspasjes.<br />

Stefanie leert ons de andere danspasjes verder, na een 1/2 uurtje hebben we pauze.<br />

We moeten ons niet speciaal kleden, we hebben een gewoon T-shirt aan en een sportbroek.<br />

We mogen geen jeansbroek aandoen.<br />

Ik vind het heel leuk op de dansles, na de pauze dansen we dan gewoon verder, soms<br />

houden we gewoon geen pauze en dansen we gewoon verder.<br />

Ons groepje bestaat uit 7 meisjes. Sommigen van het overganshuis en andere meisjes<br />

zitten bij mij in de leefgroep.<br />

groetjes<br />

Mandy van paviljoen 2<br />

6<br />

DIENSTENCENTRUM: SIEMKENSHEUVEL<br />

Kinderen van Semi 5.<br />

Hoog bezoek op carnavalsfeest<br />

van Siemkensheuvel<br />

Naar jaarlijkse gewoonte hielden P3, P9 en P10 weer een<br />

groot carnavalsfeest op Siemkensheuvel.<br />

SEMI VINDT CARNAVALSFEEST<br />

OPNIEUW UIT<br />

Carnaval werd dit jaar op het semi in een nieuw kleedje<br />

gestoken.<br />

De 4 leefgroepen maakten kennis met de Clown Gekko.<br />

Bij het begin van de show had hij<br />

direct de sfeer er goed inzitten.<br />

Dit doordat hij rondfladderde en<br />

inspeelde op de gebeurtenissen<br />

van het moment.<br />

Zijn trucjesdoos kende tevens<br />

een grandioos succes. Toen hij<br />

dan ook nog met de kinderen een<br />

cowboy wedstrijdje ging houden<br />

stond de zaal van spanning en<br />

plezier op zijn kop.<br />

Na de voorstelling mochten<br />

de kinderen van Clown Gekko<br />

nog genieten van de discobar<br />

en werden er volop bellen door<br />

de zaal geblazen. Ambiance<br />

verzekerd.<br />

“Gekko Animatie” vanuit Zonhoven, zullen de kinderen<br />

niet snel vergeten. Een Clown met pit, die ons bijblijft en<br />

IEDER kind tot lachen bracht.<br />

Als afsluiting van ons feest zorgden de mensen van het<br />

team nog voor heerlijke frietjes.<br />

Alaaf!Alaaf!<br />

Semi 1, 3, 5 en 8<br />

Om dit hele feest in goede banen<br />

te leiden, kwamen Billie (piep<br />

piep) en Bollie (piep piep) speciaal<br />

afgezakt vanuit Pluto. Ze<br />

vonden het wel een beetje raar<br />

dat er 2 grote mensen aanwezig<br />

waren met grote pluimen op hun<br />

hoofd. Het was niemand minder<br />

dan Prins Ronny I en Prinses<br />

Riet I, van de Gaaplepels. Als er<br />

ergens carnaval gevierd wordt,<br />

zijn zij er als de kippen bij.<br />

Er werd gedanst en gefeest op<br />

play back- nummers van de<br />

kinderen en de begeleiding. Elke<br />

leefgroep droeg zijn steentje bij.<br />

P9 nam ‘De politie’ van K3 en ‘ik<br />

neem je mee’ van Gers Pardoel<br />

onder handen.<br />

De kinderen van P3 brachten<br />

een liedje van Michel Telo met<br />

een heel moeilijke naam en het<br />

stevige ‘song 2’ van Blur.<br />

P10 ‘boenkte’ op the Subs en<br />

leerde ons de Vlaamse schlagers<br />

kennen in de gedaante van de<br />

Championettes.<br />

Maar ook Mega Mindy was van<br />

de partij en er kwamen nog enkele<br />

dieren zoals een olifant en<br />

een nijlpaard optreden.<br />

Het was weer een kei leuke boel en we beginnen nu al te dromen van ons volgende carnavalsfeest<br />

op Siemkensheuvel.


Nieuwbouw Kloos<strong>ter</strong>beekstraat<br />

In het uitbreidingsbeleid heeft Het Roer via de VIPA-buffer<br />

10 plaatsen tehuis niet werkenden nursing en 4 plaatsen<br />

voor personen met bijkomende gedragsproblemen kunnen<br />

verwerven.<br />

In de praktijk betekent dit dat we samen met de bouw van 2 woningen tevens de personele<br />

middelen die voor de uitbating noodzakelijk zijn, toegekend krijgen.<br />

Voor de realisatie van deze<br />

woningen is er een perceel in<br />

de Kloos<strong>ter</strong>beekstraat aangekocht.<br />

Naast de woning van 10<br />

voor zwaar zorgbehoevende<br />

personen met een handicap, zal<br />

aansluitend een woning van 8<br />

gerealiseerd worden. Hier zullen<br />

enerzijds personen met bijkomende<br />

gedragsproblemen opgevangen<br />

worden. Anderzijds wordt<br />

er hier ruimte voorzien in kader<br />

van mogelijke uitbreidingen.<br />

Oorspronkelijk was het de<br />

bedoeling om op de site in<br />

de Kloos<strong>ter</strong>beekstraat ook de<br />

nieuwbouw voor de buitenschoolse opvang van “Ons Kind” te voorzien. In overleg met de<br />

Stad Hasselt zijn we van deze plannen afgeweken. We hebben in de Borggravevijverstraat<br />

(op het St. Michielsplein), gelegen in het verlengde van de Kloos<strong>ter</strong>beekstraat, een perceel<br />

in erfpacht kunnen verwerven. Op dit perceel zal de nieuwbouw voor Ons Kind gerealiseerd<br />

worden.<br />

De ontwerpplannen voor beide projecten zitten in hun eindfase. Voor de woningen hebben<br />

we gekozen om alle ruimtes gelijkvloers te bouwen, zodat de toegankelijkheid maximaal<br />

is. Er wordt tevens maximaal rekening gehouden met het comfort van gebruikers met een<br />

zware zorgvraag: aangepaste bedden, aangepast sanitair, ruimtes aangepast aan rolstoelgebruikers,…De<br />

woningen zijn met een aantal gezamenlijke ruimtes zoals kiné-, snoezel-<br />

en activiteitenruimte met elkaar verbonden. Beide woningen zijn voorzien van een zeer<br />

ruim overdekt <strong>ter</strong>ras.<br />

In de buitenschoolse opvang is er gekozen voor een grote polyvalente ruimte, een aparte<br />

eetzaal, een aantal specifieke ruimtes voor crea, huiswerk. Er wordt tevens een “puberhoek”<br />

voorzien. Het aanbrengen van “structuur” in deze werking is cruciaal. In dit kader is<br />

er een dagbordenruimte voorzien van waaruit het daggebeuren steeds start. De buitenruimte<br />

zal volledig omheind worden. Er zal voldoende fietsruimte gecreëerd worden.<br />

Na goedkeuring van diverse overheden, hopen we in de loop van 2012 te kunnen starten<br />

met de bouwwerken.<br />

Heidi Marchal<br />

ONS KIND IN DE KROKUSVAKANTIE<br />

De krokusvakantie was heel erg leuk.<br />

We hebben leuke activiteiten gedaan.<br />

DIENSTENCENTRUM: HET ROER<br />

Het thema was carnaval.<br />

We hebben clowntjes gemaakt.<br />

Er werden ook spelletjes gespeeld.<br />

Zo moesten we bijvoorbeeld<br />

een snoepje zoeken in een bord<br />

met bloem.<br />

De laatste dag hebben we frietjes<br />

gegeten.<br />

De kinderen van Ons Kind<br />

Sportdag Special Olympics Belgium<br />

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde<br />

de provincie een sportdag<br />

voor alle Limburgse deelnemers<br />

van de Special Olympics Belgium.<br />

Dit jaar vond die plaats op 8 maart<br />

in Overpelt en Neerpelt<br />

In Overpelt werden er voormiddag oefenwedstrijden<br />

gezwommen in de Dommelslag.<br />

Hier hebben ze ook een wildwa<strong>ter</strong>baan<br />

en een golfbad, maar daar hadden<br />

onze atleten geen tijd voor. Annick en<br />

Jeffrey moesten ziek verstek laten gaan,<br />

maar Stefan, Kaatje, Kim, Ann en Kristien<br />

gaven het beste van zichzelf en lieten zien<br />

dat de trainingen hun vruchten al afwierpen.<br />

Jurgen, Ruben, Leen, Lesley en Leander<br />

gingen de atletiekpiste van het Dommelhof<br />

in Neerpelt op en toonden hun kunnen<br />

in de loop-, spring- en stootwedstrijden.<br />

Ruben overtrof zichzelf met een worp van<br />

7 me<strong>ter</strong> in het kogelstoten, Lesley moest<br />

verzorgd worden na een val tijdens haar<br />

100 me<strong>ter</strong>.<br />

Buitenbeentje Olivier zal meedoen aan de<br />

judokampen en bekeek dit alles van op<br />

een afstand.<br />

Namiddag kwamen we allen samen in de<br />

sporthal van het Dommelhof waar er een<br />

brede waaier aan sporten en aangepaste<br />

bewegingsactiviteiten werd aangeboden,<br />

gaande van badminton en basket tot judo<br />

en boksen. Na een lange en vermoeiende<br />

MICHEL 60<br />

TER ENGELEN NIEUWS<br />

Cupcakes made @ De Hoppe<br />

en De Wikke!<br />

Cupcakes zijn erg in trek en de bewoners konden bij het<br />

versieren hun fantasie laten werken!<br />

Recept:<br />

125gr zelfrijzende bloem<br />

125gr smeerbo<strong>ter</strong><br />

125gr suiker<br />

2 eieren<br />

2 eetlepels melk<br />

Eventueel een beetje vanile-extract<br />

De suiker en de bo<strong>ter</strong> mengen tot je<br />

een glad mengsel hebt.<br />

Dan één voor één de eieren erdoor<br />

doen. Vervolgens mag de bloem er bij.<br />

Alles mag met de mixer goed door<br />

elkaar geklopt worden.<br />

Op het laatste voeg je er ook de melk<br />

en eventueel het vanille-extract bij.<br />

De oven moet opgewarmd worden tot 170°.<br />

Het deeg moet nu in de papieren vormpjes. Vul ze maar voor drie kwart, want ze gaan<br />

nog rijzen.<br />

Daarna mogen ze in de oven voor 40-45 minuten. Je kan met een priem eventueel kijken<br />

of ze klaar zijn : als er niets meer aan blijft hangen zijn ze ok!<br />

De versiering is naar keuze:<br />

- suikerglazuur<br />

- crème au beurre<br />

- suikerpasta in alle kleuren<br />

Succes en veel bakplezier!!!<br />

Michel keek echt naar uit naar zijn feest.<br />

Zijn mentor, Natalina, maakte een mooie uitnodiging,<br />

zorgde voor de cadeautjes … voor alles eigenlijk.<br />

dag werd er in groep afgesloten met enkele<br />

aangeleerde<br />

dansjes.<br />

De <strong>ter</strong>ugrit naar<br />

Hasselt was<br />

lang, maar dan<br />

vooral voor de<br />

begeleider s aan<br />

het stuur : zowat<br />

iedereen lag te<br />

slapen op de<br />

ach<strong>ter</strong>bank, de<br />

ene al wat luider<br />

snurkend dan de<br />

andere.<br />

Rob Henkens<br />

Michel mocht<br />

zelf kiezen wie<br />

hij zou uitnodigen,<br />

maar dat<br />

was niet gemakkelijk:<br />

als het<br />

van hem afhing,<br />

mocht iedereen<br />

komen.<br />

Zijn familie, alle<br />

bewoners en<br />

personeel van<br />

het tehuis waren<br />

welkom in het<br />

Thea<strong>ter</strong>café in<br />

Hasselt !<br />

Het was heel<br />

gezellig en<br />

we hebben lekker<br />

gegeten.<br />

Michel heeft<br />

echt genoten<br />

van zijn feest.<br />

Heidi Vanherle<br />

7<br />

H<br />

E<br />

T<br />

R<br />

O<br />

E<br />

R


B<br />

U<br />

B<br />

A<br />

O<br />

TER ENGELEN NIEUWS<br />

Wegwijzers voor kinderen met<br />

ASS in de Wikke.<br />

Samen met onze in<strong>ter</strong>ne begeleider ASS, Reinhilde, werd<br />

het nog duidelijker dat niet enkel kinderen met ASS<br />

nood hebben aan een duidelijke omgeving, structuur,<br />

dagverloop, pictogrammen,…<br />

Met het hele schoolteam gingen we dan ook op zoek<br />

naar alle mogelijke manieren om nog meer structuur aan<br />

te brengen in onze schoolomgeving.<br />

Aanvankelijk werden de speelplaatsregels kritisch<br />

bekeken en aangepast, werden er op beide<br />

speelplaatsen nieuwe pictoborden gemaakt, kwamen er<br />

kasten met spelma<strong>ter</strong>ialen bij, …<br />

Elke klas kreeg een picto-map met gekleurde kopieën<br />

zodat leerlingen voor de klas of zichzelf de picto s nog<br />

duidelijker kunnen omschrijven.<br />

De geleerde picto’s moeten natuurlijk worden toegepast<br />

in onze school, maar ook daarbuiten. Hierbij denken<br />

we aan de 3-daagse van onze type 3- leerlingen, de<br />

2-daagse van de schoolverla<strong>ter</strong>s,….<br />

Er werd ook gedacht aan het verduidelijken van de gangen in onze school. De<br />

trappenhallen werden reeds voorzien van een nieuwe laag verf, de verschillende<br />

verdiepingen krijgen allemaal een nieuwe kleur : groen voor het gelijkvloers, rood voor het<br />

eerste verdiep,….<br />

Ook de lokalen worden allemaal voorzien van een nieuw herkenningsteken nl een foto van<br />

de juf/mees<strong>ter</strong>; therapeut of directie, met hieronder hun naam.<br />

Zo kan iedereen vlot zien wie waar ‘woont’.<br />

Dat hieraan een enorm kostenplaatje hangt, is dan ook niet te verwonderen. Dankzij het<br />

project ‘Een hart voor Limburg’; zijn we in staat om een groot deel van onze ‘wegwijzers’<br />

uit te voeren! We krijgen nl 5000€ waarmee we reeds heel wat gerealiseerd hebben!<br />

Namens de leerlingen, leerkrachten en mezelf wil ik dan ook via deze weg ‘Een hart voor<br />

Limburg’ bedanken voor hun steuntje in de rug!<br />

Daar zit muziek in!<br />

Op vrijdag 10 februari 2012 kregen wij speciaal bezoek in<br />

onze klas!<br />

Als afsluiting van het thema “muziek” kwam er een echte muzikant naar onze klas om ons<br />

te laten kennismaken met allerlei verschillende instrumenten.<br />

ONDERWIJS BUBAO<br />

We hebben volop<br />

mogen experimen<strong>ter</strong>en<br />

en natuurlijk ook echt<br />

muziek gemaakt.<br />

Het was niet altijd gemakkelijk<br />

om er geluid<br />

uit te krijgen maar<br />

uiteindelijk waren we<br />

super muzikanten. En<br />

er was ook telkens een<br />

leerling de dirigent met<br />

een echt stokje.<br />

Wat een mooie muziek<br />

was er te horen!<br />

De klassen bij ons op<br />

de gang zullen zeker<br />

hebben meegenoten.<br />

Wij vonden het alvast<br />

supergeweldig om te<br />

doen.<br />

Muzikale groeten van<br />

Abdelhaq, Dario, Elias,<br />

Lennon, Moritz, Remy<br />

en juf Sigrid T2 (1)<br />

PESTEN, DAT NIET!<br />

Tijdens de start van het schooljaar werd er een intense<br />

anti-pest- veertiendaagse georganiseerd in BuBaO de<br />

Wikke. Het thema : ‘Gast, zo is dat gepast’ voor de<br />

grootsten en ‘Toppie’ voor de kleinsten, sloeg in als een<br />

bom.<br />

Het anti-pestlied werd zo’n ‘hit’ dat<br />

geopteerd werd om dit lied na elke<br />

vakantie met de hele school <strong>ter</strong>ug op te<br />

pakken.<br />

Zo blijven we ‘pesten, dat niet’ het hele<br />

schooljaar levend houden.<br />

Door de werkgroep werd dit project ook<br />

voorgedragen bij ‘ Jeugd en Vrede’; een<br />

organisatie die zich actief inzet tegen<br />

pesten dat niet.<br />

Het schoolteam was dan ook aangenaam<br />

verrast dat we genomineerd werden op Belgisch niveau. Uiteindelijk behaalden we de 3 de<br />

prijs, en kregen we een cheque van 500€ overgemaakt, samen met 2 oorkondes!<br />

Intussen zijn de leerlingen volop bezig tijdens de lessen van muzische vorming om de<br />

‘move tegen pesten’ onder de knie te krijgen! Dit is een initiatief van Ketnet, waar heel wat<br />

scholen, jeugdbewegingen kunnen inschrijven.<br />

Zoals je wel kan zien is ‘ pesten, dat niet’ nog lang niet gestopt in de Wikke!<br />

MEISJE EIGENWIJSJE<br />

Linda en Marjolein Damann, de auteur en illustratrice van<br />

de boekjes “meisje eigenwijsje” kwamen in een paar klasjes<br />

hun beide verhaaltjes voorlezen en uitbeelden.<br />

De kinderen vonden het te<br />

gek , vooral het feit dat ze ipv<br />

een muts een roze onderbroek<br />

op haar hoofd zetten.<br />

Het was een fijn voorleesmoment.<br />

De juffen en kinderen T2


Vrij podium tijdens schrikkeldag !<br />

“Een dag teveel”<br />

woensdag 29 februari 2012<br />

Het jaar 2012 is een schrikkeljaar; met één dag meer dan de andere jaren: 29 februari.<br />

Sinds de jaarwisseling groeide in BuSO <strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong> het idee om met deze “Dag teveel”<br />

iets speciaals, iets buitengewoons te doen.<br />

ONDERWIJS BUSO<br />

Vrij snel stond iedereen<br />

ach<strong>ter</strong> het voorstel om<br />

een klassiek “Vrij podium”<br />

te organiseren voor<br />

de hele school. Verborgen<br />

talenten van leerlingen<br />

en personeelsleden<br />

werden aangesproken,<br />

ideeën gewikt en gewogen…<br />

en natuurlijk werd<br />

er volop gerepeteerd<br />

tijdens alle mogelijke<br />

vrije momenten.<br />

De spanning nam nog<br />

toe zodra bekend werd<br />

dat de grote zaal van<br />

het cultureel centrum<br />

Ach<strong>ter</strong> Olmen gereserveerd<br />

was voor deze<br />

activiteit. Plots kreeg<br />

de hele bedoening<br />

een extra dimensie …<br />

en gingen leerlingen<br />

en personeelsleden<br />

dromen van eeuwige<br />

culturele roem.<br />

Op de “Dag teveel”,<br />

afgelopen woensdag 29<br />

februari 2012, viel de<br />

spanning al snel weg,<br />

en genoten alle leerlingen<br />

en personeelsleden<br />

ten volle van diverse<br />

optredens: een heus<br />

toneeltje met échte boeven<br />

en politiemannen,<br />

diverse dansnummers,<br />

soundmixversies van o.a. Tina Turner en Milk Inc., … enz. Het geheel werd aan mekaar<br />

gepraat door twee gelegenheidspresentatoren: de plaatselijke Carmen Wa<strong>ter</strong>slagers en de<br />

lokale Astrid Bryan werden door de organisatoren geboekt voor deze buitengewone schrikkeldag.<br />

Onze school telt heel wat fans van Jantje Smit. Niet verwonderlijk dus dat het geheel<br />

feestelijk en gepast door alle deelnemers samen werd afgesloten op de noten van de<br />

klassieker“Vrienden voor het leven”.<br />

Spijtig dat het duurt tot 2016 voor een nieuwe “buitengewone dag teveel”.<br />

F<br />

A<br />

M<br />

I<br />

L<br />

I<br />

E<br />

D<br />

A<br />

G<br />

TER ENGELEN NIEUWS<br />

Fotowedstrijd “spreuken en wijsheden”<br />

Afgelopen win<strong>ter</strong> organiseerde het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum<br />

Maaseik een fotowedstrijd over spreuken en<br />

wijsheden. Bij GASV waren we op dat moment bezig over<br />

geldzaken en uitdrukkingen over geld.<br />

Mees<strong>ter</strong> Jan vroeg aan ons, 5L en 5W, om mee te doen met een aantal gelduitdrukkingen.<br />

Voor de kerstvakantie werd besproken wie welke uitdrukking zou doen. Alleen of per 2<br />

hadden we een aparte uitdrukking. Na de kerstvakantie moesten we onze spullen meebrengen.<br />

Na wat oefenen in de klas trokken we naar de Maas om de echte foto te trekken.<br />

De foto werd die week afgegeven aan het ontmoetingscentrum en je kon er geld mee<br />

verdienen. Twee weken la<strong>ter</strong> kregen we van mees<strong>ter</strong> Jan te horen dat we de hoofdprijs<br />

gewonnen hadden: 150 euro! We gaan het geld verdelen onder beide klassen en daar<br />

kunnen we op het einde van het schooljaar iets leuks mee gaan doen met de leerlingen en<br />

enkele leerkrachten! Geld zegt niet alles…?<br />

Herken jij welke uitdrukking wij uitbeelden?<br />

ZWERFVUIL IN DE VUILBAK<br />

Op vrijdag 9<br />

maart organiseerde<br />

de stad<br />

Maaseik een<br />

actie “Zwerfvuil<br />

in de vuilbak”.<br />

Naast sensibiliseren<br />

is het<br />

ui<strong>ter</strong>aard ook<br />

de bedoeling<br />

praktische resultaten<br />

te boeken.<br />

Hiervoor<br />

doet de stad<br />

een beroep op<br />

scholen en verenigingen.<br />

In kader van MOS (Milieu op school) reageerden enkele<br />

juffen en klassen positief op deze oproep.<br />

De leerlingen van 3L en Juffr. Karin, en 2W met Juffr. Kitty en Juffr. Ilse hebben enkele<br />

straten van Maaseik “Opgeruimd”. Dat zij hierbij vanuit de stad een kleine vergoeding<br />

krijgen, die gebruikt<br />

kan worden voor een<br />

klasactiviteit, is mooi<br />

meegenomen.<br />

Belangrijk ech<strong>ter</strong> is dat<br />

de leerlingen ontdekken<br />

hoeveel en welk zwerfvuil<br />

“Men” ach<strong>ter</strong>laat…<br />

en dat ze zelf de juiste<br />

attitude ontwikkelen<br />

om in de eerste plaats<br />

afval te vermijden, en<br />

als er toch afval is dit<br />

op een juiste manier<br />

te behandelen: in de<br />

juiste vuilbak.<br />

9<br />

B<br />

U<br />

S<br />

O


A<br />

R<br />

B<br />

E<br />

I<br />

D<br />

S<br />

K<br />

A<br />

N<br />

S<br />

E<br />

N<br />

TER ENGELEN NIEUWS<br />

Arbeidskansen vzw koopt<br />

oude kinderkolonie in As<br />

In 2009 werd de gemeente As eigenaar van de vervallen<br />

villa met bijgebouwen en bijhorende gronden van de<br />

oude kinderkolonie, gelegen langs de Bilzerweg in As.<br />

Toen in juni 2011de<br />

Kolonie te koop werd<br />

aangeboden, waren er<br />

vijf kandidaat kopers<br />

waaronder Arbeidskansen<br />

vzw.<br />

De directie en leden<br />

van de Raad van<br />

Bestuur zagen in deze<br />

een niet te missen<br />

kans om de gronden<br />

en gebouwen aan te<br />

kopen op naam van<br />

Arbeidskansen vzw<br />

en dienden dan ook<br />

prompt een uitgebreid<br />

dossier in.<br />

Blijkbaar was de jury onder de indruk van dit dossier, want zij beslisten om de Kolonie te<br />

verkopen aan Arbeidskansen.<br />

Op een druk bijgewoonde persconferentie in het gemeentehuis van As, werd op 23 december<br />

dit heuglijke <strong>nieuws</strong> aan de buitenwereld bekendgemaakt.<br />

Een niet te missen kans<br />

De Kolonie ademt een geschiedenis uit van opleiding, opvoeding, kansarmen, …<br />

Met andere woorden, dit is niet waar Arbeidskansen voor staat: “Mensen kansen bieden,<br />

en dit onder de vorm van opleidings- en tewerkstellingsprojecten.”<br />

Het grote voordeel van de Kolonie is de centrale ligging, de bereikbaarheid.<br />

Het was aldus een niet te missen kans om deze gronden en gebouwen te kopen !<br />

Welke projecten gaan er komen?<br />

Doelstelling is om een aantal projecten (deels of volledig) over te halen naar As. Het zullen<br />

voornamelijk de diensten zijn die hun activiteiten aldaar gaan uitoefenen (uitbreiden).<br />

Over wie en wat er toekomstgericht zijn plaats zal krijgen in de gerenoveerde gebouwen,<br />

hoe de werkzaamheden vorderen, … worden jullie in de volgende edities van deze<br />

<strong>nieuws</strong>brief op de hoogte gehouden.<br />

Prof Van Looy blikt <strong>ter</strong>ug en<br />

kijkt vooruit<br />

De jaarlijkse toespraak van de voorzit<strong>ter</strong><br />

van de raad van bestuur vat het recente<br />

verleden van Arbeidskansen samen en<br />

biedt ons een blik in de toekomst.<br />

“We zijn al een paar maanden in het nieuwe jaar…Toch is het<br />

goed even in gedachten <strong>ter</strong>ug te gaan naar 2011.Dit afgesloten<br />

jaar mogen we koes<strong>ter</strong>en met grote tevredenheid. Hiervoor zijn<br />

enkele voorname positieve punten aan te voeren. Vooreerst hadden<br />

we in 2011 een aangroei - weliswaar een lichte - maar toch<br />

een aangroei van ons aantal medewerkers. Vervolgens waren al<br />

onze initiatieven kostendekkend. Het ging voor elk initiatief om<br />

een beperkt batig saldo. Een derde gunstige overweging : we hebben twee belangrijke<br />

nieuwe klanten kunnen aantrekken. Een vierde aangenaam geluid is het verkrijgen van<br />

de erfpacht en de geslaagde renovatie van het gebouw in Borgloon. Dank zij de vereende<br />

inspanningen van onze bouwcommissie en van onze mensen <strong>ter</strong> plaatse is de behuizing<br />

van GOB en OPGERUIMD in Borgloon gegarandeerd.<br />

2012 begint met een lach en een traan. Eerst de lach : in 2012 bestaan GOB en LABOR<br />

25 jaar. Dat is een jubileum. Dat moet en zal gevierd worden…Maar er is ook een traan<br />

: op 31 maart gaat Jan Vandael op pensioen. Als voltijds personeelslid is het voor hem<br />

bekeken. Velen zullen zijn gelijkmoedigheid<br />

en standvastigheid missen. Marcel en wij allen kennen de belangrijke bijdrage van zijn ingenieursvernuft<br />

tot de uitbouw van het imposante Labor Meeuwen. Spijtig genoeg kunnen<br />

we de tijd niet stilzetten…<br />

Welke zijn onze toekomstplannen voor de periode 2012-2015? We staan voor de realisatie<br />

van niet minder dan drie bouwprojecten in Meeuwen, Bilzen en As. Het gaat voor de<br />

drie projecten samen om de aanzienlijke inves<strong>ter</strong>ingssom van 3.700.000 Euro. De bank<br />

heeft toegezegd 50% te zullen financieren. Voor de andere helft zal elk initiatief instaan in<br />

verhouding tot het aantal vierkante me<strong>ter</strong> dat men wil gebruiken.<br />

Welke is onze toekomstvisie? Het economisch klimaat is er thans geen van rozengeur en<br />

maneschijn. Er is teveel creativiteit rond besparingen en vermindering van subsidies. Euforie<br />

is dus ongepast. Toch zijn er drie redenen waarom we er goed voor staan. Ten eerste :<br />

we hebben nooit een stevigere financiële positie gehad. Ten tweede : de opgaven in onze<br />

sector nemen nog toe in omvang. Van de andere kant kunnen en zullen we geen opdrachten<br />

aanvaarden die niet kostendekkend zijn. Dit beduidt dan gewoon dat we desgevallend<br />

alleen onze groei wat dienen te vertragen. Ten derde : onze voornemens blijven onveranderd<br />

: inzet en doorzettingsvermogen.<br />

Onze conclusie voor de toekomst : door eendracht groeien kleine zaken gewoon verder.”<br />

10<br />

Pagina 3: artikel Nieuwe opleiding technisch medewerker<br />

ARBEIDSKANSEN<br />

LABOR GROENDIENST BREIDT UIT<br />

Nieuwe groenploeg voor de gemeente Bocholt<br />

BOCHOLT - Sinds begin 2007 hebben wij in de gemeente Bocholt een samenwerking<br />

lopen voor de tewerkstelling van 5 doelgroepwerkers en één<br />

begeleider in de groendienst. Vanaf dit voorjaar start er een bijkomende<br />

ploeg. Naar aanleiding hiervan,<br />

volgt hier een dubbelin<strong>ter</strong>view<br />

van Theo Boonen<br />

(Arbeidskansen vzw) met<br />

Erik Vanmierlo (1ste schepen<br />

Bocholt) en Filip Maris (hoofd<br />

technische dienst Bocholt).<br />

Wat zijn jullie ervaringen omtrent<br />

de samenwerking met Labor ?<br />

Erik: Als gemeente zijn we zeer<br />

tevreden met dit project. Onze<br />

bekommernis om als gemeente<br />

een steentje bij te dragen m.b.t. sociale tewerkstelling werd aldus ingevuld. Onze ervaring<br />

voorheen was dat we niet echt konden inspelen op dit soort tewerkstelling. Tewerkstelling<br />

van doelgroepwerknemers liep niet goed, vooral omwille van een gebrek aan begeleiding.<br />

Door de samenwerking met Labor wordt deze lacune ingevuld en konden we onze eigen<br />

technische diensten aanvullen met meer gekwalificeerde mensen. Zowel voor de gemeente<br />

als voor Labor betekent dit een win-win situatie.<br />

Filip: Als eindverantwoordelijke van de technische dienst ben ik zeer tevreden over de<br />

samenwerking. De geleverde kwaliteit door de ploeg van Labor is goed, er is wekelijks<br />

overleg en er wordt bijgestuurd wanneer nodig. Door de extra ploeg van Labor kunnen<br />

we ook be<strong>ter</strong> inspelen op de noodzakelijke taken die de bevolking van ons verwacht. Zelf<br />

heb ik ook minder rompslomp omdat het personeel van Labor door de begeleiding wordt<br />

aangestuurd. Hierover moet ik mij verder geen zorgen maken.<br />

Intussen kwamen er bijkomende projecten van Arbeidskansen in jullie gemeente.<br />

Hoe ervaren jullie dit?<br />

Erik: Via dit project werd de sociale tewerkstelling in onze gemeente s<strong>ter</strong>k verhoogd. Op<br />

de vestiging van Labor aan de Ambachtstraat werden bijkomende projecten opgestart en<br />

stelselmatig uitgebreid. Er kwamen ondermeer 2 groenploegen bij (in Bree en Meeuwen)<br />

, het strijkatelier werd opgestart en het aantal tewerkstellingen bij Opgeruimd via dienstencheques<br />

werd s<strong>ter</strong>k uitgebreid. Tevens werd ook het project De Beemd nieuw leven<br />

ingeblazen. Alles samen gaat het om een tewerkstelling van +/-50 personen uit de regio<br />

Bocholt. Hierover kunnen we enkel maar zeer tevreden zijn.<br />

Filip: Zelf beschouw ik de ploeg van Labor niet als een ex<strong>ter</strong>ne ploeg, maar echt als een<br />

extra-ploeg van onze technische dienst. Al het ma<strong>ter</strong>ieel nodig voor de werkzaamheden<br />

wordt door Labor aangekocht. Ook is er nu een be<strong>ter</strong>e spreiding in de verlofperiode tijdens<br />

het hoogseizoen. Toch zien we dat in het hoogseizoen er nog nood is aan bijkomende<br />

mensen. Daarom heb ik aan de beleidsmensen van de gemeente de vraag gesteld voor<br />

nog een bijkomende ploeg in het hoogseizoen.<br />

Erik: Omdat we als gemeente zeer tevreden zijn over de samenwerking hebben we deze<br />

vraag vanuit onze technische dienst positief beantwoord. We zijn dan ook zeer blij dat<br />

Labor op deze vraag in gaat. De gemeente voorziet hiervoor een bijkomend budget<br />

Trabajo vzw verhuist naar de Kieleberg<br />

BILZEN - Activiteitencentrum Trabajo <strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong> heeft in<br />

de afgelopen 3 jaar diverse diensten uitgewerkt voor de<br />

Bilzenaren: activiteitencentrum met eetgelegenheid, horeca<br />

(taverne en grootkeuken) en een klusjesdienst.<br />

Ondertussen kende het activiteitencentrum een zodanig succes dat in 2009 het aanbod<br />

werd uitgebreid naar Lanaken. In het totaal zijn er 36 personen actief binnen dit tewerkstellingsproject.<br />

Al vlug werd vastgesteld dat de huidige locatie in de site Ganshof (het voormalige ziekenhuis<br />

in Bilzen) onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden bevatte om te voldoen aan de<br />

groeinoden van het activiteitencentrum<br />

Trabajo <strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong> .<br />

Dankzij een uitstekende samenwerking<br />

met de stad Bilzen krijgt<br />

Trabajo <strong>Ter</strong> <strong>Engelen</strong> de gelegenheid<br />

om het project verder uit te<br />

werken op een perceel van 57 are<br />

op bedrijven<strong>ter</strong>rein De Kielenberg.<br />

Zo kan de keuken worden uitgebreid<br />

tot 500 maaltijden per dag<br />

met een bedrijfskantine / eetzaal<br />

voor 200 personen. Tevens zal de<br />

klusploeg kunnen beschikken over<br />

een gro<strong>ter</strong> magazijn en atelier.<br />

Door de realisatie van deze bedrijfskantine en de oprichting van een klusploeg doelt Arbeidskansen<br />

ook op een uitstekende samenwerking met de buren op de Kieleberg.<br />

Een meerwaarde die de duurzaamheid op het bedrijvenpark alleen maar ten goede kan<br />

komen.<br />

De samenwerking tussen Arbeidskansen VZW en de stad Bilzen kadert helemaal in het<br />

lokaal sociaal beleidsplan van laatstgenoemde. De stad wil namelijk verder blijven inzetten<br />

op sociale tewerkstelling. In economisch moeilijke tijden waarin we momenteel verkeren is<br />

de sociale economie vaak een eerste slachtoffer. Met deze geplande inves<strong>ter</strong>ing van Arbeidskansen<br />

VZW op de Kieleberg bewijst men in Bilzen dat het omgekeerde ook mogelijk<br />

is.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!