25.09.2013 Views

1. Inleiding - Fraeylemaborg

1. Inleiding - Fraeylemaborg

1. Inleiding - Fraeylemaborg

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Stichting Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong><br />

Hoofdweg 30<br />

9621 AL Slochteren<br />

0598-421568<br />

info@fraeylemaborg.nl<br />

www.fraeylemaborg.nl<br />

De foto op de voorpagina is gemaakt door Erik Hijweege


3<br />

Inhoud<br />

<strong>1.</strong> <strong>Inleiding</strong> .................................................................................................................................................................................................................................... 4<br />

2. Tentoonstel-lingen evenementen en activiteitenTentoonstellingen, evenementen en activiteiten ............................................................................................ 8<br />

3. Bezoekers en aantallen ............................................................................................................................................................................................................ 24<br />

4. Museale ontwikkelingenMuseale ontwikkelingen .................................................................................................................................................................. 27<br />

5. Onderhoud en bouw op het landgoed ...................................................................................................................................................................................... 29<br />

6. Ontwikkelingen in het groenOntwikkelingen in het groen ..................................................................................................................................................... 30<br />

7. Bestuur, medewerkers en vrijwilligersBestuur, medewerkers en vrijwilligers ....................................................................................................................... 33<br />

8. Communicatie en Public RelationsCommunicatie en Public Relations .................................................................................................................................. 37<br />

9. Leenheren, convenanten en sponsorenLeenheren, convenanten en sponsoren ....................................................................................................................... 40<br />

10. Subsidie-aanvragenSubsidieaanvragen ............................................................................................................................................................................... 41<br />

1<strong>1.</strong> Betrokken rechtspersonen ................................................................................................................................................................................................... 43<br />

12. Jaarrekening Stichting Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong> ............................................................................................................................................................... 45<br />

Bijlage 1 Bestuurssamenstelling 51<br />

Bijlage 2 Medewerkers 52<br />

Bijlage 3 Vrijwillige medewerkers 53<br />

Jaarverslag Vereniging Vrienden van het Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong><br />

55<br />

Jaarverslag Activiteitencommisssie <strong>Fraeylemaborg</strong> 59


4<br />

<strong>1.</strong> <strong>Inleiding</strong><br />

<strong>Inleiding</strong><br />

Planet Fraeylema een foto van Anita Meis.<br />

Het Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong> in Slochteren heeft in 2012 een goed jaar<br />

gehad. Er kwamen 34.170 bezoekers en dat is bijna 9.000 meer dan in<br />

201<strong>1.</strong> Het succes van de tentoonstelling 25 jaar Janneke Brinkman speelde<br />

een rol. Daarnaast worden de culturele evenementen op het landgoed<br />

steeds beter bezocht. Voorbeelden zijn de Tuin en Lifestyle Fair in april en<br />

de beurs Culinair Fraeylema in september. In het park worden de<br />

bezoekers met elektronische telpalen geregistreerd. In totaal passeerden<br />

58.104 bezoekers de palen, dat is 19.000 meer dan in 201<strong>1.</strong> Het feit dat de<br />

restauratie van het park is voltooid en daarnaast het mooie weer zullen<br />

zeker hebben bijgedragen aan het enthousiasme om in het park te<br />

wandelen.


5<br />

De waarderingscijfers voor borg, park en tentoonstellingen waren hoog.<br />

Bezoekers roemden het goede onderhoudsniveau, de prachtig ingerichte<br />

kamers en leuke tentoonstellingen. We zien dat onze inspanningen om de<br />

potenties van het landgoed optimaal te benutten resulteren in stijgende<br />

bezoekersaantallen. Het leidt tot tevreden bezoekers die ook graag nog<br />

eens terugkomen en zorgen voor goede mond op mond reclame.<br />

Zorgen zijn er ook. Met name het feit dat wij al tweemaal zijn uitgeloot<br />

voor onderhoudssubsidie voor het park drukt zwaar op onze begroting.<br />

Gelukkig zijn er steeds meer vrijwilligers die in het park willen werken,<br />

dat helpt dan weer. Het is evident dat nu het park in zo’n goede staat van<br />

onderhoud is, dit ook zo moet blijven. Wij willen niet opnieuw<br />

achterstanden in het onderhoud oplopen.<br />

Feestelijk afronding van het project Levende Historie.<br />

De voorgaande jaren werd in het park een groot restauratieproject Levende<br />

Historie uitgevoerd. Op 21 september vond een feestelijk opening plaats<br />

door burgemeester Gert Jan ten Brink.<br />

In de oranjerie is sinds september 2012 een permanente historische<br />

tentoonstelling te zien over de geschiedenis van het landgoed van 70.000<br />

voor Christus tot nu. Deze presentatie vormt de afronding van het project<br />

Levende historie.<br />

Leerstoel<br />

Stichting Van der Wyck-deKempenaer heeft in september een bijzondere<br />

leerstoel Historische Buitenplaatsen en Landgoederen bij de<br />

Rijksuniversiteit Groningen ingesteld. Deze Stichting beheert de<br />

nalatenschap van Jonkheer dr. H.W.M. van der Wyck, die tot de pioniers<br />

behoort van het onderzoek naar de huizen, interieurs, bewoners, tuinen en<br />

parken van de Nederlandse buitenplaatsen. De collectie en documentatie<br />

van de stichting bevinden zich op de <strong>Fraeylemaborg</strong>. Zowel dit materiaal<br />

als de <strong>Fraeylemaborg</strong> zelf zullen in het onderzoek en onderwijs van de<br />

nieuwe hoogleraar een nadrukkelijke rol spelen. Docenten zijn prof. dr.<br />

Y.B. Kuiper en dr. E.A.C. Storms-Smeets, als respectievelijk bijzonder<br />

hoogleraar en universitair docent.<br />

Eerstejaars studenten kunstgeschiedenis RUG op bezoek op uitnodiging<br />

van de nieuwe hoogleraar historische buitenplaatsen Yme Kuiper.


6<br />

Natuurlijk deden we mee aan “Het Jaar van de Historische Buitenplaats<br />

2012” waardoor de <strong>Fraeylemaborg</strong> extra onder de aandacht werd gebracht.<br />

We kijken mede door de tentoonstelling van Janneke Brinkman, die tot<br />

stand kwam door onze samenwerking met de Stichting Erven de Jager en<br />

de Tuin & Kunst tiendaagse, terug op een goed jaar.<br />

Van links naar rechts: Marjon Edzes (directeur landgoed),<br />

Marte Röling (kunstenares), Elco Brinkman (echtgenoot Janneke<br />

Brinkman), CdK Max van den Berg, Janneke Brinkman (kunstenares),<br />

Gert Jan ten Brink (burgemeester van Slochteren), Alicia Morrien(partner<br />

Marte Röling , Robert Kreder (directeur Erven de Jager)<br />

en Titia de Jager (bestuurslid Erven de Jager.<br />

De komende jaren willen we doorgaan met de organisatie van<br />

aansprekende presentaties. De tentoonstelling van Hans van Bentem “Keep<br />

on dreaming” die op 16 maart 2013 open is gegaan is daarvan een goed<br />

voorbeeld. De installaties van Van Bentem worden in het Koetshuis in de<br />

Oranjerie en in de borg tentoongesteld. Deze tentoonstelling leent zich hier<br />

goed voor. Echte oplossing voor de toekomst blijft echter de bouw van een<br />

expositiepaviljoen.<br />

Kunstwerk van Hans van Bentem uit de tentoonstelling<br />

“Keep on dreaming” in de Van Houten kamer.<br />

Expositiepaviljoen onder Koetshuistuin<br />

Het plan voor het expositiepaviljoen onder de Koetshuistuin, om zodoende<br />

meer expositieruimte ter beschikking te krijgen, staat voorlopig in de<br />

ijskast als gevolg van de crisis. Wij hadden extra exploitatie middelen voor<br />

dit plan aangevraagd via de cultuurnota 2013-2016 van de provincie<br />

Groningen. De provincie heeft geen extra middelen toegekend maar ons<br />

wel gevraagd het plan te onderzoeken en vraagt ons om over dat onderzoek<br />

te rapporteren in dit jaarverslag.<br />

Wij hebben om de haalbaarheid na te gaan ten eerste gesprekken gevoerd<br />

met de eigenaar van het landgoed de Gerrit van Houten Stichting, de<br />

andere schragende stichtingen en het vrijwilligers corps.


7<br />

Vervolgens hebben wij overleg gevoerd met de Rijksdienst voor het<br />

Cultureel Erfgoed. Van hen ontvingen we een positief pre-advies.<br />

Ondertussen waren we in gesprek met de BankGiroLoterij over een grote<br />

donatie. Deze donatie is afgewezen.<br />

Het bestuur heeft daarop besloten het plan in de ijskast te zetten omdat we<br />

geen kansen zien om in deze tijd van economische tegenspoed de<br />

noodzakelijke 1,7 miljoen voor de bouw te werven.<br />

Om het gebrek aan expositieruimte te ondervangen is het project New<br />

Follies in ontwikkeling. Eindresultaat zou moeten zijn dat in 10 follies in<br />

het park, ontworpen door kunstenaars geëxposeerd kan worden.<br />

Financieel<br />

Het financieel resultaat bedroeg € 17.800. Het eigen vermogen steeg<br />

daardoor met € 166.787. Daarmee is het eigen vermogen op het niveau dat<br />

het bestuur wenst voor het opvangen van tegenvallers in de exploitatie. Het<br />

bestuur heeft uitgesproken dat het eigen vermogen € 150.000 moet zijn.<br />

Er zijn door de stichting geen overeenkomsten afgesloten en er zijn geen<br />

lopende overeenkomsten die voorzien in een beloning die hoger is dan de<br />

Balkenendenorm. (circa € 193.000, norm 2012)


8<br />

2. Tentoonstel-<br />

lingen<br />

evenementen en<br />

activiteiten<br />

Tentoonstellingen, evenementen en activiteiten<br />

Tentoonstellingen<br />

Gerrit van Houten prijs 2011<br />

van 17 december 2011 t/m 18 maart 2012<br />

Ruim 60 professioneel werkende kunstenaars lieten zich inspireren door<br />

het leven en werk van Gerrit van Houten (1866-1934) en dongen mee naar<br />

de Gerrit van Houten Prijs. Een gevarieerde selectie was te zien in<br />

combinatie met werken van Gerrit van Houten.<br />

In 2011 werd Thijs Jansen met zijn olieverf- schilderij “Tussen vijf en zes”<br />

winnaar van de Gerrit van Houten prijs.


9<br />

Tekenfilm over de <strong>Fraeylemaborg</strong><br />

Vanaf 20 februari 2012 vertoont de <strong>Fraeylemaborg</strong> een nieuwe tekenfilm<br />

waarin de geschiedenis van het landgoed in kort bestek wordt<br />

weergegeven. De tekenfilm duurt circa 9 minuten en is gemaakt door Los<br />

Digitalos, een studio uit Groningen die inmiddels naam heeft gemaakt met<br />

diverse producties op historisch gebied. De film vertelt de geschiedenis<br />

van de <strong>Fraeylemaborg</strong> op een vlotte humoristische manier en is bij uitstek<br />

geschikt voor kinderen. Er is ook een aantal kleurplaten uit de tekenfilm<br />

beschikbaar. De film is ook te zien op internet.<br />

Een beeld uit de tekenfilm.<br />

Tentoonstelling Renaissance in het Noorden van 31 maart t/m 28 mei<br />

Initiatiefnemer van ‘Renaissance in het Noorden’ was de Klassieke<br />

Academie voor Beeldende Kunst in Groningen. De tentoonstelling vond<br />

plaats in 15 verschillende musea, borgen en instellingen in Groningen,<br />

Friesland en Drenthe. De <strong>Fraeylemaborg</strong> nam deel met een tentoonstelling<br />

in het Koetshuis, met het thema “De Buitenplaats”, daarbij aansluitend op<br />

het Jaar van de Historische Buitenplaats. Er namen in totaal 100<br />

kunstenaars deel, bestaande uit het docenten corps en de alumni van de<br />

Klassieke Academie, aangevuld met tientallen klassiek werkende<br />

kunstenaars uit het noorden des lands. Deelnemende kunstenaars aan de<br />

tentoonstelling op de borg waren: Matthijs Röling, Christine van der<br />

Cingel, Joost Doornik, Roy Greve, Abel Groenewold, Jannes Kleiker,<br />

Mark Lisser, Rein Pol, Ruth van Royen, Gerrie Wachtmeester en Aly van<br />

der Wal.<br />

"Reizigers in de zon" van Joost Doornik.


10<br />

Passie voor bloemen - 25 Jaar Janneke Brinkman van 15 juni t/m 30<br />

september<br />

In 2012 was het 25 jaar geleden dat Janneke Brinkman-Salentijn besloot<br />

van haar grote passie voor de natuur haar vak te maken. Naast vele<br />

aquarellen werden ook diverse serviezen van haar hand getoond op de<br />

tentoonstelling. Janneke Brinkman kreeg veel bekendheid door haar<br />

column in het tijdschrift Margriet. De tentoonstelling vond plaats in het<br />

kader van de Tuin & Kunst Tiendaagse Groningen. Tijdens deze<br />

manifestatie zette Groningen van 15 tot en met 24 juni 2012 de tuindeuren<br />

open voor iedereen van binnen en buiten de provincie, die van tuinen,<br />

kunst en cultuur houdt.<br />

De tentoonstelling werd op donderdag 14 juni 2012 geopend door<br />

kunstenares Marte Röling.<br />

Opening tentoonstelling ‘Passie voor bloemen’ v.l.n.r. Marte Roling, Max<br />

van den Berg, Janneke Brinkman.<br />

De tentoonstelling van Janneke Brinkman zoals deze te zien was in het<br />

Koetshuis.


11<br />

Historische tentoonstelling Oranjerie vanaf 21 september 2012<br />

In de Oranjerie, de grote kas naast het Koetshuis, kunnen bezoekers de<br />

geschiedenis van het landgoed bekijken van 70.000 voor Christus tot nu.<br />

Deze presentatie vormt de afronding van het grote restauratie-project<br />

Levende Historie, dat de afgelopen jaren in het park van de <strong>Fraeylemaborg</strong><br />

werd uitgevoerd. In elk console zit links in de zijkant een kinderluik. Daar<br />

kunnen kinderen iets vinden om mee te spelen of aan de slag te gaan aan<br />

de lange tafel in de kas. De tentoonstelling heeft een permanent karakter.<br />

Een van de kinderluikjes van de Historische Tentoonstelling.<br />

De insectentempel<br />

Vanaf 21 september 2012 was de Insectentempel, een kunst- en educatief<br />

project gereed.<br />

Introductie bij het onderwijs van de Insectentempel door Koos Buist.


12<br />

Tentoonstelling eigen collecties 19 oktober 2012 t/m 15 maart 2013<br />

Een selectie van kunstwerken en objecten uit de depots van de<br />

<strong>Fraeylemaborg</strong> vormde deze tentoonstelling. Er werd een selectie gemaakt<br />

uit de drie zeer verschillende verzamelingen.<br />

De Gerrit van Houten Stichting (eigenaar van het landgoed<br />

<strong>Fraeylemaborg</strong>) beheert het oeuvre van Gerrit van Houten (1866-1934) en<br />

andere vooral 19de eeuwse kunstenaars. De Jan Menze van Diepen<br />

Stichting heeft ruim 9.000 kunstobjecten met een gevarieerde achtergrond.<br />

Thema’s zijn onder meer Oosters keramiek, beeldende kunst en Oranje-<br />

Nassau. De Stichting Van der Wyck-de Kempenaer beheert de collectie<br />

van Jonkheer Dr. Henri van der Wyck, deskundige en liefhebber op het<br />

gebied van buitenplaatsen in Nederland. In de tentoonstelling was werk<br />

van gevarieerde kunstenaars te zien, waaronder Jan Altink, Corneille, Henk<br />

Helmantel, Gerrit van Houten, Antonio Mancini, Hendrik Willem Mesdag<br />

en Jan van der Zee. Van Arnold Willem Kort is ook een compleet<br />

kamerinterieur te zien dat hij ontwierp rond 1920.<br />

Een uniek laat 16 de eeuwse Wanli-kom recent aangekocht uit de<br />

verzameling van de Jan Menze van Diepen Stichting.<br />

Evenementen en activiteiten<br />

KAARSLICHTCONCERT NNO-ENSEMBLE APARTE - 14 januari<br />

“Ensemble Aparte” bestaande uit de NNO musici Anita Jongerman (viool),<br />

Jan Vermaning (trompet, flugelhorn), Menno Bosgra (marimba,<br />

vibrafoon), en Noriko Yabe (piano) speelden werken van onder andere<br />

Bach, Mozart, Schumann en Piazolla. Het concert werd opgeluisterd met<br />

kaarslicht en er werd een hapje en drankje aangeboden.<br />

LUCHTKASTELEN DOOR THEATER TE WATER - 16, 17 en 18<br />

februari<br />

Theater te water speelde een voorstelling over een bedrijf, een ambitie en<br />

een idee. Over geluk dat in hele grote dingen zit. Over bouwen op<br />

drijfzand: Luchtkastelen.<br />

Affiche van de voorstelling.


13<br />

ENTDAG - 18 februari<br />

Vrienden van het Oude Fruit organiseerden een entdag met de<br />

mogelijkheid fruitboompjes te (laten) enten. Deze vond plaats in de<br />

Werkschuur van de <strong>Fraeylemaborg</strong>. Er was grote belangstelling.<br />

STINZENPLANTENTOCHT - 1 april<br />

Deze bolgewassen waartoe onder andere de Bosanemoon, Gele anemoon,<br />

Vingerhelmbloem, Holwortel, Kievitsbloem, Daslook, het bekende<br />

Sneeuwklokje en de Crocus behoren zijn door verschillende borgbewoners<br />

door de eeuwen heen aangeplant. Voor deze tocht werden de<br />

stinzenplanten met bordjes gemarkeerd zodat er een leuke route in een<br />

wijde boog om de borg kon worden gelopen. Dit jaar werden de<br />

informatieve teksten opgefrist en tevens voorzien van actuele foto’s, zodat<br />

de route nog aantrekkelijker is geworden. De <strong>Fraeylemaborg</strong> spant zich in<br />

om het bestand aan stinzenplanten zo goed mogelijk te beheren. Het<br />

maairegime wordt aangepast, kwetsbare plekken worden beschermd en er<br />

mag meer dood hout blijven liggen. Van dergelijke maatregelen profiteren<br />

de stinzenplanten.<br />

Voorjaarshelmbloem (foto Lia Tamminga).<br />

ENERGIEWACHT TOUR 2012 - 8 april<br />

De Energiewacht Tour is een internationale dameswielerwedstrijd die van<br />

4 tot en met 8 april 2012 voornamelijk werd verreden in Groningen. Start<br />

en finish van de laatste etappe vonden plaats op de <strong>Fraeylemaborg</strong> onder<br />

enorme publieke belangstelling. Ook de beroemde Marianne Vos die later<br />

in 2012 Olympisch kampioene werd was van de partij.<br />

De tour voor de <strong>Fraeylemaborg</strong>.


14<br />

PAASEIEREN ZOEKEN - 8 en 9 april<br />

Deze dagen werd in het park een groot aantal eieren verstopt die door de<br />

kinderen konden worden opgezocht. De paashaas was dit jaar natuurlijk<br />

ook weer aanwezig.<br />

Er kwamen zo'n 200 kinderen, ouders en grootouders<br />

naar het paaseieren zoeken.<br />

Het paaseieren zoeken werd gefilmd door RTVNoord.<br />

TUIN EN LIFESTYLE FAIR GROEI & BLOEI OP FRAEYLEMA -<br />

9 april<br />

Samen met de Groei & Bloei afdeling Hoogezand-Sappemeer<br />

organiseerden wij deze aantrekkelijke tuinfair voor de tweede keer. De dag<br />

was gevuld met lezingen, bloemschikken en leuke doe-activiteiten voor de<br />

jeugd. In de paardenstal in het Koetshuis werden presentaties gegeven over<br />

groen, bloei en tuin. De Guirlandegroep uit Assen gaf demonstraties<br />

bloemschikken in de boerderij. Ook de bloemschikkers van de afdeling<br />

Hoogezand-Sappemeer en omstreken maakten diverse bloemstukken.<br />

Kinderen konden zich prima vermaken met onder andere paaseieren<br />

zoeken, de bokkenkar, bloemstukjes maken, zaaien in potjes en zich als<br />

bloemetje of bijtje laten schminken. Het geheel werd opgeluisterd met<br />

sfeermuziek door het duo Parsley met harp en gitaar.<br />

Een blik op de oprijlaan.


15<br />

Groei en Bloei in De Boerderij.<br />

MUSEUMWEEKEND -14 en 15 april<br />

Het museumweekend werd georganiseerd door de Nederlandse<br />

Museumvereniging. Dit jaar was het thema: Laat je verrijken door het<br />

museum!<br />

De poster van het Museumweekend.


16<br />

KEEP THEM ROLLING OP FRAEYLEMA - 5 mei<br />

De naam van de vereniging KTR is ontleend aan de wenskreet "Keep<br />

Them Rolling" van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog om hun<br />

voertuigen bij de opmars van de geallieerde legers bij de bevrijding<br />

rijdende te houden; met andere woorden om ervoor te zorgen dat de<br />

voertuigen aan het front voortdurend van brandstof en onderdelen werden<br />

voorzien. De vereniging stelt zich ten doel militaire vaar-, voer- en<br />

vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog te restaureren en te onderhouden.<br />

Deze dag deden zij met hun voertuigen de <strong>Fraeylemaborg</strong> aan.<br />

Keep Them Rolling.<br />

Muziek bij Keep Them Rolling op Fraeylema.<br />

VRIENDENDAG - 12 mei<br />

Deze dag waren de vrienden van het Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong><br />

uitgenodigd op de Borg.


17<br />

PRINSEN- EN PRINSESSEN PINKSTERFEEST - 28 mei<br />

Voor het eerst organiseerde de <strong>Fraeylemaborg</strong> een vrolijk Prinsen en<br />

Prinsessen Pinksterfeest. Dit gezellige familiefeest bestond uit een<br />

modeshow van prinsen- en prinsessenkleding door kinderen. Verder<br />

konden kinderen boogschieten, hoefijzer gooien, rijden in een echte<br />

bokkenwagen, zweven in de zweefmolen, poffertjes eten, hoepelen,<br />

poppenkast kijken en brood bakken aan een stok. In de grote zaal van de<br />

borg konden kinderen op een echte troon gefotografeerd worden. En er trad<br />

ook nog een kinderorkest op.<br />

Conservator Henny van Harten en de andere<br />

medewerkers waren deze dag ook verkleed als prinses.<br />

Op de catwalk voor de modeshow.


18<br />

DAG VAN HET KASTEEL - 28 mei<br />

Op tweede Pinksterdag werd de zesde editie van de landelijke ‘Dag van het<br />

Kasteel’ gehouden. Bij meer dan 70 buitenplaatsen en ruïnes van kastelen<br />

gingen de poorten open met talloze activiteiten voor jong en oud. Dit jaar<br />

was er aandacht voor de ontwikkeling van kasteel naar<br />

buitenplaats. Daarmee sloot de jaarlijkse Dag van het Kasteel naadloos aan<br />

bij het Jaar van de Buitenplaats.<br />

TUIN EN KUNST TIENDAAGSE - 15 tm 24 juni<br />

De Tuin & Kunst Tiendaagse Groningen 2012, een initiatief van Stichting<br />

Erven A. de Jager, was een groot succes. Bij de <strong>Fraeylemaborg</strong> in<br />

Slochteren was het mede dankzij de tentoonstelling van Janneke Brinkman<br />

soms echt dringen geblazen.<br />

KUNSTMARKT FRAEYLEMA RONDOM - 16 juni<br />

Een gevarieerd aanbod van kunstwerken werd tentoongesteld en te koop<br />

aangeboden door ongeveer 60 kunstenaars. Daarnaast kon op het<br />

‘Theaterterras’ onder het genot van een drankje van diverse optredens<br />

worden genoten. De organisatie van het culturele aansluitende programma<br />

op de dag van de Kunstmarkt was in handen van Art Carnivale.<br />

Een van de kunstenaars presenteert haar werk.<br />

Een blik op de kunstmarkt.


19<br />

BUSREIS “OP BORGTOCHT” - 16, 20, 22 en 23 juni<br />

‘Op Borgtocht’ werd georganiseerd in samenwerking met High Standardtravel.<br />

OPENLUCHTSPEL De Manke, naar The cripple of Inishmaan van<br />

Martin McDonagh -<br />

18, 19, 22 en 23 juni<br />

De Manke is een komisch, maar ook donker en tragisch verhaal. Het<br />

Fraeylema Ensemble plaatste de kleine, bekrompen samenleving op enkele<br />

vierkante meters in het park achter de <strong>Fraeylemaborg</strong>. Voor dit<br />

openluchtspel gebruikte regisseur Albert Secuur een bewerking door Just<br />

Vink van ‘The Cripple of Inishmaan’ van Martin McDonagh.<br />

De voorstelling.<br />

Het Fraeylema Ensemble.<br />

ZOMERAVONDWANDELING - 13 juli<br />

De zomeravondwandeling wordt gewaardeerd door het publiek. De leiding<br />

was traditiegetrouw in handen van natuurgids Bert Rogaar. Hij gaf<br />

informatie over de unieke cultuurhistorische aanleg van het park, dat<br />

tevens het Slochterbos wordt genoemd. Hierin staan veel bijzondere bomen<br />

en planten. Ook het beheer van dit grote park kreeg aandacht.<br />

DE GRUNNEGER SPEULEN - 28 augustus<br />

In en rond de <strong>Fraeylemaborg</strong> werd de kennisquiz van De Grunneger<br />

Speulen, een initiatief van RTV Noord gespeeld. De zeven teams kregen<br />

allerlei vragen en opdrachten voorgelegd door quizleider Fré Schreiber.<br />

Conservator Henny van Harten zat in de jury.


20<br />

OLDTIMERTOCHT/DRIEBORGENTOCHT - 2 september<br />

De Stichting Drieborgentocht Slochteren organiseerde deze autorit, waar<br />

een honderdtal unieke oldtimers aan deelnamen, dit jaar voor de 13 de keer.<br />

Er werd vanaf de <strong>Fraeylemaborg</strong> gestart. Daarna werd door de provincie<br />

gereden met als doel 3 Groninger borgen te bezichtigen.<br />

PANHARDCLUB - 9 september<br />

Deze dag was Panhard Automobielclub Nederland met meerdere auto’s<br />

vertegenwoordigd.<br />

Verschillende Panhard’s opgesteld voor de borg.<br />

OPEN MONUMENTENDAG MET HET THEMA “MONUMENTEN<br />

EN GROEN” - 8 september<br />

Op stap op Monumentendag.<br />

DETERMINATIEDAG - 15 september<br />

Er werd gevarieerde informatie aangeboden over fruitrassen. En het<br />

publiek kon met fruit uit de eigen boomgaard komen om te laten<br />

beoordelen om welk ras het gaat.


21<br />

CULINAIR FRAEYLEMA - 21, 22 en 23 september<br />

Culinair Fraeylema werd voor de 5e keer georganiseerd door de Lionsclub<br />

Skiramere Slochteren. Een deel van de opbrengst van Culinair Fraeylema<br />

wordt gebruikt voor de herinrichting van de voormalige Kinderkamer van<br />

de <strong>Fraeylemaborg</strong> tot Daagsche Kamer. Deze lustrumuitgave van Culinair<br />

Fraeylema heeft rond de 3500 bezoekers getrokken. Ruim 50<br />

standhouders, waaronder veel nieuwe namen deden mee aan dit<br />

tweejaarlijkse nazomerevenement. Gezamenlijk boden ze de bezoekers een<br />

breed assortiment aan van bijzondere culinaire lekkernijen, Groninger<br />

specialiteiten, wijnen, hoogwaardig kookgerei, serviezen, glaswerk en<br />

accessoires voor een mooie gedekte tafel. Er waren diverse<br />

kookdemonstraties om ideeën op te doen en er kon uiteraard geproefd<br />

worden.<br />

Op 21 september opende de burgemeester G.J. ten Brink<br />

van de gemeente Slochteren op gepaste wijze Culinair Fraeylema en sloot<br />

het project Levende Historie feestelijk af.<br />

OKTOBERMAAND KINDERMAAND - Iedere zondagmiddag in<br />

oktober<br />

Tijdens deze dagen hadden kinderen tot 12 jaar gratis toegang.<br />

PADDESTOELEN-/KABOUTERTOCHT - 7 oktober<br />

Er werden twee routes langs de wel 100 soorten paddestoelen in het park<br />

uitgezet.<br />

De route werd door middel van bordjes aangegeven. De kabouterroute had<br />

een eigen bewegwijzering en liet kinderen kennis maken met kabouters die<br />

tijdelijk in het bos verbleven. De kinderen ontdekten zo leuke<br />

wetenswaardigheden over kabouters in een kleiner –voor hen te overzien-<br />

deel van het park.<br />

Een van de vele soorten paddenstoelen in het park.


22<br />

VRIENDENDAG - 13 oktober<br />

Het thema van de Maand van de Geschiedenis was dit jaar Arm en Rijk. In<br />

het kader hiervan hield conservator Henny van Harten een korte inleiding<br />

over het kasboek van Hendrik de Sandra Veldtman, dat hij bijhield van<br />

1786 tot eind 1809. Hierbij kwam de relatie tussen borgheer, familieleden<br />

en personeel aan bod. Hoe was de verhouding upstairs downstairs wat geld<br />

en levensstandaard betreft? Wat verdienden de personeelsleden? Waaraan<br />

werd het geld vooral besteed? Kwam armoede voor?<br />

RABO MUSEUMDAG - 27 oktober<br />

Het aanbod van de Rabo aan haar leden om gratis een museum te bezoeken<br />

valt elk jaar in goede aarde.<br />

ZWEEDSE KERSTMARKT - 8 en 9 december<br />

Deze sfeervolle kerstmarkt in De Boerderij en op het voorterrein van het<br />

landgoed werd dit jaar wederom goed bezocht. Er waren tal van<br />

activiteiten en stands met onder andere Zweeds handwerk, textiel en<br />

(kerst)decoraties. Jorieke Rutgers speelde een combinatie van Zweedse<br />

dansmuziek, kerst-melodieën en Lucia-melodieën op de “nyckelharpa”.<br />

Het Scandinavisch koor verzorgde diverse optredens met traditionele<br />

Scandinavische kerstliederen. Schrijver Gerrit Jan Zwier gaf een lezing<br />

over zijn nieuwste boek “Altijd Noorwegen”. Janna Haaijer las (Deense)<br />

kerstverhalen voor kinderen. In het ambachtenpaviljoen werden<br />

demonstraties gegeven , o.a. glasblazen, strovlechten, houtdraaien, manden<br />

maken. Ook waren er demonstratie met sledehonden van Dogs Pride. Men<br />

kon vers gerookte zalm kopen. Er was een mobiele Finse sauna. In de<br />

koffietent werden verse warme wafels en kanelbullar geserveerd . Volvo<br />

en Saab oldtimers waren te bezichtigen. En het gebruik van een Hot tub<br />

werd gedemonstreerd. De organisatie van de Zweedse kerstmark was ook<br />

dit jaar weer in handen van Dita Blom en Gea Diedel in samenwerking met<br />

de Boerderij en de <strong>Fraeylemaborg</strong>.<br />

In de hot tub tijdens de winterse witte Zweedse kerstmarkt.


23<br />

KERSTPRACHT OP FRAEYLEMA - 8 tm 26 december<br />

Er waren tijdens de Kerstpracht net zoals voorgaande jaren weer fraaie en<br />

originele kerstdecoraties te zien in de vertrekken van de borg. Deze<br />

decoraties waren dit jaar voor het eerst gemaakt door Groei en Bloei<br />

district Groningen en ook door het bloementeam van de <strong>Fraeylemaborg</strong>.<br />

Sfeervolle kerstpracht in de Grote Zaal.


24<br />

3. Bezoekers en<br />

aantallen<br />

Bezoekers en aantallen<br />

Het landgoed heeft in 2012 een goed jaar gehad. Er kwamen 34.170<br />

bezoekers en dat is bijna 9.000 meer dan in 201<strong>1.</strong> Het succes van de<br />

tentoonstelling 25 jaar Janneke Brinkman speelde hierbij zeker een rol.<br />

Ook plukken we de vruchten van het feit dat het park gerestaureerd is. Er<br />

werd 58.104 maal gewandeld haast 20 duizend maal vaker dan in 201<strong>1.</strong><br />

Wij onderzoeken permanent wat onze bezoekers van het landgoed vinden<br />

en wie ze zijn. De bezoekers aan de tentoonstelling van Janneke Brinkman<br />

gaven haast allemaal aan dat ze Janneke’s werk wilden zien maar dat ze<br />

tevens het landgoed wilden bekijken. Ze kwamen dus niet alleen voor het<br />

werk van de kunstenares.<br />

Van onze bezoekers kwam 6% uit het buitenland en 39% niet uit de drie<br />

noordelijke provincies.


25<br />

Bezoekersaantallen 2012<br />

2011<br />

Totaal Museaal educatief Voorstellingen Overige Totaal Museaal educatief Voorstellingen Overige<br />

Volwassenen 6.327 6.327<br />

4.203 4.203<br />

Kinderen 648 648<br />

436 436<br />

CJP kaart 37 37<br />

Gratis 26 26<br />

Museum Jaarkaart 2.991 2.991<br />

<strong>1.</strong>911 <strong>1.</strong>911<br />

Vrienden 414 414<br />

248 248<br />

Groepen Borg 315 315<br />

623 623<br />

Groepen Bos 22 22<br />

96 96<br />

Scholen 551 551<br />

570 570<br />

Concerten 41<br />

41<br />

95<br />

95<br />

Voorstellingen 320<br />

320<br />

360 360 360<br />

Kaarslicht -<br />

125 125<br />

Pinksterfeest + Dag van het Kasteel 419 419<br />

Museumweekend 186 186<br />

92 92<br />

Rabomuseumdag 270 270<br />

-<br />

Monumentendag 142 142<br />

217 217<br />

Eierenzoeken 150 150<br />

150 150<br />

Paddestoeltocht <strong>1.</strong>750 <strong>1.</strong>750<br />

<strong>1.</strong>555 <strong>1.</strong>555<br />

Stinzenplanten-tocht 250 250<br />

300 300<br />

Kunstmarkt <strong>1.</strong>500 <strong>1.</strong>500<br />

800 800<br />

Openluchtspel <strong>1.</strong>200<br />

<strong>1.</strong>200<br />

<strong>1.</strong>100<br />

<strong>1.</strong>100<br />

Culinair Fraeylema (twee jaarlijks) 3.500 3.500<br />

-<br />

Koetsentocht niet langs borg dit jaar<br />

400<br />

400<br />

Oldtimerdag 800 800<br />

300<br />

300<br />

Openingen 200 200<br />

370 370<br />

Aperitief<br />

120<br />

120<br />

Diner 43<br />

43 48<br />

48<br />

Lunch Grote Zaal 25<br />

25


26<br />

Vervolg bezoekersaantallen 2012<br />

2011<br />

Totaal Museaal educatief Voorstellingen Overige Totaal Museaal educatief Voorstellingen Overige<br />

Vriendendag 160 160<br />

140 140<br />

Zweedse Kerstmarkt 2.500 2.500<br />

2.800 2.800<br />

Sinterklaas op de borg<br />

132 132<br />

Sprokkeltochten 227 227<br />

138 138<br />

Entdag 100 100<br />

450 450<br />

Groei/Bloei 3.400 3.400<br />

<strong>1.</strong>529 <strong>1.</strong>529<br />

Zomeravond wandeling 25 25<br />

De Grunneger Speulen 150 150<br />

Panhardclub 61 61<br />

Determinatiedag 60 60<br />

300 300<br />

Historisch Huwelijk -<br />

250 250<br />

Aanwezigen bij huwelijken 4.760<br />

4.760 5.440<br />

5.440<br />

Totaal zonder bospark 34.170 27.481 <strong>1.</strong>561 5.128 25.298 17.435 <strong>1.</strong>555 6.308<br />

Bospark telpalen 58.104<br />

Totaal 92.274<br />

Huwelijken en<br />

partnerregistraties 119<br />

Website tot op heden 264.578<br />

Website dit jaar 38.245<br />

Facebook vrienden <strong>1.</strong>456<br />

39.247<br />

64.545<br />

136<br />

226.333<br />

32.713<br />

220


27<br />

4. Museale<br />

ontwikkelingen<br />

Museale ontwikkelingen<br />

Het bestuur heeft in samenwerking met de directeur en de conservator een<br />

nieuw meerjarig expositieplan voor de <strong>Fraeylemaborg</strong> 2013-2016<br />

geschreven. De bedoeling is om de <strong>Fraeylemaborg</strong> via exposities landelijk<br />

(nog meer) te profileren. Er moeten de komende jaren meer bezoekers<br />

worden getrokken om de eigen inkomsten van de borg verder te laten<br />

toenemen. Dit is hard nodig omdat de inkomsten uit subsidies (ook voor<br />

onderhoud aan borg en park) teruglopen.<br />

In het nieuwe expositieplan blijven we dicht bij de uitgangspunten die al<br />

eerder zijn geformuleerd. We zoeken naar tentoonstellingen die te maken<br />

hebben met landgoederen en de <strong>Fraeylemaborg</strong> in het bijzonder. En we<br />

organiseren beelden tentoonstellingen in het park. Verder zijn er plannen<br />

om de expositieruimte van het Koetshuis als het ware uit te breiden door de<br />

Koetshuistuin als buitenexpositieruimte te gebruiken. In uitzonderlijke<br />

gevallen (wanneer zich echt een buitenkans aandient!) zal de borg ook<br />

gebruikt worden voor tentoonstellingen.<br />

De bestaande schilderijen zullen dan van de wand worden gehaald en<br />

tijdelijk worden vervangen door een wisselexpositie. In dat verband wordt<br />

bijvoorbeeld gedacht aan een expositie Mancini en Mesdag.<br />

Tenslotte wordt gewerkt aan het project New Follies op Fraeylema. Follies<br />

zijn bijzondere (kleine) bouwsels in het park die gek, vreemd of bizar zijn.<br />

Met dit project, dat in goede aarde is gevallen bij de gezamenlijke fondsen<br />

in Groningen, willen we opnieuw en versterkt de aandacht vestigen op ons<br />

unieke 23 hectare grote park in Engelse landschapsstijl. Bovendien bieden<br />

de follies (die een zeecontainer verbergen of een op een andere wijze<br />

gecreëerde ruimte) ook weer extra expositieruimte.<br />

Kleed grote zaal<br />

Het kleed in de grote zaal hebben wij bijgekleurd met pigmenten zodat het<br />

minder sleets lijkt. Deze aanpak heeft effect gehad maar we moeten echt<br />

op zoek naar een nieuw zeer groot kleed.


28<br />

Insectentempel<br />

De insectentempel van kunstenaar Koos Buist bestaat uit het schematisch<br />

model van een insect. In de buik kun je onder de grond zitten en zo<br />

bestuderen wat voor leven zich daar afspeelt. Het borstgedeelte bestaat uit<br />

een wiel dat om een as draait. Op de as kun je liggen en goed naar de grond<br />

kijken. Je komt dan verschillende luikjes tegen. Die kunnen open. Elk<br />

luikje bestaat uit een andere biotoop zodat je ook telkens andere insecten<br />

zult zien. De kop bestaat uit een stroboscoop. Met een slinger kan de kop<br />

in beweging worden gezet zodat je ziet hoe het insect vliegt. De<br />

insectentempel is op 21 september 2012 geopend.<br />

Kamerscherm<br />

Recent werd de <strong>Fraeylemaborg</strong> verblijd met een langdurig bruikleen uit de<br />

oorspronkelijke collectie. De jongste dochter van onze laatste borgvrouwe,<br />

Jonkvrouwe Ulla van Panhuys, kwam dit persoonlijk brengen. Het gaat om<br />

twee delen van een kamerscherm met zes slagen. In totaal bestond het<br />

scherm uit maar liefst vierentwintig geschilderde fantasielandschappen,<br />

omdat namelijk beide zijden van het scherm zijn beschilderd. Soms is er in<br />

het landschap een kasteeltje afgebeeld, een kerkje, een boerderij, een<br />

sfeervolle ruïne. Alle voorstellingen hebben een fraaie wolkenlucht. Er is<br />

geen kunstenaar bekend, de stijl wijst erop dat het is geschilderd in de<br />

zeventiende eeuw. Toen de <strong>Fraeylemaborg</strong> nog bewoond werd stond dit<br />

fraaie kamerscherm in de Kleine Zaal. Gezien de huidige functie van<br />

Trouwzaal is dit nu geen geschikte plek. Voorlopig is het te bewonderen in<br />

de Eetkamer, terwijl het na de herinrichting van de vroegere Kinderkamer<br />

een ereplaatsje in de “Daagsche Kamer” zal krijgen.<br />

Deel van de collectie in online database<br />

Sinds korte tijd is het mogelijk om zelf, thuis achter de computer, in de<br />

collecties van de Jan Menze van Diepen Stichting rond te kijken. Tevens<br />

zijn deze gegevens gekoppeld aan de grote database van<br />

archieven.nl, zodat onze collecties door een nog breder publiek gevonden<br />

kunnen worden. Inmiddels bevat de archieven-database bijna 55 miljoen<br />

beschrijvingen van de meest uiteenlopende archieven<br />

en museale collecties.<br />

Voor het maken van deze koppeling was het noodzakelijk om goed te<br />

bepalen welke gegevens uit onze eigen database relevant en geschikt<br />

zouden zijn voor plaatsing in een openbaar internet bestand. Lang niet alle<br />

gegevens komen hiervoor in aanmerking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan<br />

verzekerings- of aanschafgegevens. Ook moesten hiervoor alle records<br />

gecontroleerd worden op onzuiverheden en onregelmatigheden zoals<br />

inconsistente schrijfwijzes en typefouten. Na dit monnikenwerk konden we<br />

met speciaal ontwikkelde software de geselecteerde records overbrengen<br />

naar de internet database. Op onze vernieuwde website zijn voorlopig de<br />

deelcollecties Beeldende kunst en Topografie van de Jan Menze van<br />

Diepen Stichting te raadplegen en te bekijken. De meest relevante<br />

gegevens van deze objecten zijn nu samen met een foto van het object<br />

onder de knop; “zoeken in de collectie” op onze website<br />

www.vandiepenstichting.nl op te vragen. De andere deelcollecties, zoals de<br />

Oranjeprenten en het Aziatisch keramiek zullen zo spoedig mogelijk online<br />

toegankelijk gemaakt worden.<br />

Molenwandeling<br />

In ons beleidsprogramma hebben wij opgenomen dat we aandacht willen<br />

besteden aan het erfgoed dat buiten het landgoed ligt. In 2012 zijn we<br />

gestart om samen met de Slochter Molenstichting een puzzeltocht voor<br />

kinderen en een beschreven wandeling voor volwassenen uit te zetten van<br />

de <strong>Fraeylemaborg</strong>, door het dorp naar de molen aan de Groene dijk.<br />

Aan de hand van routeboekjes kan het publiek de wandelingen maken.<br />

Daarnaast organiseren we een aantal wandelingen naar de molen onder<br />

leiding van een gids.


29<br />

5. Onderhoud en<br />

bouw op het<br />

landgoed<br />

Onderhoud en bouw op het landgoed<br />

Brandmeldinstallatie<br />

De gelden die beschikbaar zijn gekomen na opheffing van de<br />

Borgenstichting zijn besteed aan het verbetering van de brandveiligheid. Er<br />

is er hard gewerkt aan de vervanging van de brandmeldinstallatie.<br />

Het bedrijf Chubb Varel had de aanbesteding gewonnen. De nieuwe<br />

technieken helpen ons enorm. Door plaatsing van draadloze melders<br />

hoeven we minder leidingen te trekken. Daardoor hoeven we minder<br />

ingrepen te doen aan het monument. Een prachtige vooruitgang.<br />

De toiletgroepen van De Boerderij bij de grote zaal zijn totaal opnieuw<br />

gebouwd. Mooi om te vermelden is dat de eigenaar van De Boerderij, de<br />

heer M. van Dijken heeft geïnvesteerd in nieuw buitenmeubilair op het<br />

terras en een nieuwe inventaris van het restaurant.<br />

De indeling van het Koetshuis is gewijzigd zodat de expositiezalen logisch<br />

in elkaar overlopen.<br />

Er is een nieuwe kassa en nieuw kassasysteem aangeschaft voor de<br />

museumwinkel. Het museumjaarkaartensysteem is nu direct gekoppeld aan<br />

de kassa.<br />

Vooral ten behoeve van het preventief onderhoud hebben wij voor 10 uur<br />

per week de heer Jorma Alkema in dienst genomen.<br />

Voor de borg en de oranjerie hebben we onderhoudssubsidie toegewezen<br />

gekregen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.


30<br />

6. Ontwikkelingen<br />

in het groen<br />

Ontwikkelingen in het groen<br />

Er is de voorgaande jaren veel geïnvesteerd in het groen van de<br />

<strong>Fraeylemaborg</strong>, mede in het kader van het project Levende Historie. Hier<br />

hebben we in 2012 de vruchten van geplukt. Er is geen ingrijpend<br />

onderhoud noodzakelijk geweest.<br />

Zie hiervoor ook het gestelde op pagina 5.<br />

Henk Boer, Heiko Nijlaan, Bert Eggens en Okkie Smit (van RTV Noord).


31<br />

Unesco Wereld Erfgoed.<br />

Natuurwerkdag op de <strong>Fraeylemaborg</strong><br />

Elk jaar organiseert Landschapsbeheer Nederland een natuurwerkdag en op<br />

3 november 2012 was sprake van de twaalfde landelijke Natuurwerkdag;<br />

de grootste vrijwilligersactie in het groen.<br />

Ruim 13.500 vrijwilligers gaven het Nederlandse landschap op 454<br />

locaties een opknapbeurt. De meeste activiteiten bestaan uit kleinschalig<br />

onderhoud: snoeien, zagen, schoonmaken van poelen en paden, knotten<br />

van wilgen, snoeien van fruitbomen, verwijderen van riet, et cetera. In de<br />

provincie Groningen organiseerde de Stichting Landschapsbeheer<br />

Groningen de Natuurwerkdag op vierentwintig locaties, waaronder het<br />

park van de <strong>Fraeylemaborg</strong>.<br />

Vrijwilligers aan het werk tijdens de natuurwerkdag op het landgoed.<br />

v.l.n.r. Henk Menninga, Jacqueline de Milliano, Gea Huizing-Albronda<br />

(wethouder van Slochteren). Foto beschikbaar gesteld door ‘t Bokkeblad.


32<br />

Er zijn Lindes naast De Boerderij geveld. Zij vormden een gevaar. Ook<br />

zijn er Lindes bij de insectentempel gekapt omdat die er vanuit historisch<br />

perspectief niet hoorden te staan.<br />

Er werken ook vrijwilligers in het park aan de vrije zichtlijnen, de vista’s<br />

vanaf de Hooge Berg. De heer Pater en de heer Boelman werken hier<br />

samen aan. De heer Akkermans en zijn team doen veel zaagwerk. Zij<br />

zorgen er ook voor dat de paden vrij van begroeiing blijven.<br />

Er zijn plattegronden, ontworpen door vormgeefster Iris Mager, op palen in<br />

het park geplaatst. Deze plattegronden vergemakkelijken de oriëntatie<br />

tijdens wandelingen.<br />

Medewerkers van zorgplaats “De Olle Bongert” in samenwerking met<br />

Klaas Schipper hebben het park opgeruimd.<br />

MBO/AOC Groningen heeft gemaaid in het bospark in het kader van de<br />

opleiding.<br />

Jeroen Renkema heeft dood hout verwijderd uit de bomen aan de Boslaan.<br />

Er is een bankje geplaatst op de Hooge Berg ter ere van het afscheid van<br />

Elbert Westerink bij zijn bedrijf.<br />

Werkvoorzieningschap Trio verzorgt het hele jaar door de gazons en maait<br />

bijvoorbeeld alle taluds met de bosmaaier.<br />

Met de gemeente Slochteren hebben we een gebruiksovereenkomst<br />

gesloten, voor het terrein waar zich voorheen de Gemeentewerf bevond.<br />

Er is daar, bij de Slochterhaven extra parkeerruimte gerealiseerd. Daardoor<br />

is de parkeerdruk in het dorp tijdens evenementen afgenomen.


33<br />

7. Bestuur,<br />

medewerkers en<br />

vrijwilligers<br />

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers<br />

Bestuur<br />

Vergaderingen<br />

In 2012 heeft het bestuur 3 maal vergaderd.<br />

Mevrouw M.J. Edzes MGM was als directeur bij de<br />

bestuursvergaderingen aanwezig.<br />

Belangrijke zaken<br />

Het bestuur heeft besloten de Stichting Steunfonds <strong>Fraeylemaborg</strong> op te<br />

heffen omdat deze stichting al jaren slapende was en alle fondsen door de<br />

Stichting Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong> zelf worden geworven.<br />

Het project Levende Historie werd afgerekend. Dit is zonder problemen<br />

verlopen. Mevrouw J. van der Spoel heeft bij dit karwei ondersteuning<br />

geboden.<br />

Het bestuur heeft ingestemd met het project New Follies en de werving van<br />

fondsen voor dit project is gestart.<br />

Een hoge Koninklijke onderscheiding ontving bestuurslid Gert Knook. De<br />

burgemeester van de gemeente Slochteren, de heer G.J. ten Brink, prees<br />

zijn inzet op tal van maatschappelijke terreinen en speldde hem de<br />

versierselen op, die behoren bij een benoeming tot Ridder in de Orde van<br />

Oranje Nassau. De feestelijkheden vonden plaats in de borg waar de heer<br />

Knook heen was gelokt door de directeur.<br />

Jaap Pilon verving Frits Ringers als penningmeester. Frits Ringers heeft<br />

om gezondheidsredenen moeten besluiten om de functie van<br />

penningmeester in het bestuur van de Stichting Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong><br />

per 17 februari 2012 neer te leggen. Wel bleef hij tot 1 januari 2013 het<br />

bestuur nog versterken. Het bestuur is verheugd in Jaap Pilon een goede<br />

opvolger te hebben gevonden. Jaap is 65 jaar. Zijn werkzame leven begon<br />

met financieel administratief werk in de scheepvaart en de industrie.


34<br />

Daarna deed hij financieel en algemeen management in de openbaar<br />

vervoer- en autobranche. De laatste twaalf jaar was hij zelfstandig interim<br />

manager en consultant in branches als het openbaar vervoer, ICT, de<br />

zorgsector, de zakelijke dienstverlening (P&O), de scheepvaart en bij<br />

gemeenten en provincies.<br />

Via onze adviseur Titus Eliëns kregen we de mogelijkheid om de<br />

tentoonstelling van Hans van Bentem, die eerder in het Gemeentemuseum<br />

in Den Haag te zien was, op Fraeylema te tonen in 2013. De<br />

tentoonstelling bestaat uit honderden delen die allen verpakt in kratten<br />

worden vervoerd. Ten behoeve van de tentoonstelling is extern<br />

depotruimte gehuurd.<br />

De raad van de gemeente Slochteren heeft besloten het budget voor de<br />

huwelijken te verlagen met € 10.000. De exploitatiesubsidie die de<br />

<strong>Fraeylemaborg</strong> van de gemeente ontvangt blijft ongewijzigd. Het bestuur<br />

is met dit besluit uitermate content.<br />

De provincie Groningen heeft onze subsidie op € 115.000 gehandhaafd.<br />

Over dit besluit is het bestuur zeer verheugd. Onze vraag om het budget op<br />

te hogen ten behoeve van het ondergronds expositie paviljoen is niet<br />

gehonoreerd. Dat vinden wij jammer maar in het licht van de huidige tijd<br />

kunnen we dit besluit billijken.<br />

De boeken en projecten worden met ingang van dit jaar gecontroleerd door<br />

Van der Meer Accountants.<br />

Bestuursactiviteiten<br />

Bestuur en directie voerden formeel overleg met de Vereniging Vrienden<br />

van het Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong>. De vrienden hebben besloten de<br />

Vriendengelden voor 2013 te besteden aan de restauratie van de klok en de<br />

toren van de borg. Verder werd er gepraat over manieren waarop het aantal<br />

leden van de vrienden op peil zou kunnen blijven.<br />

De Van Diepen Stichting honoreerde het verzoek om de tentoonstelling<br />

van Hans van Bentem te steunen met een bijdrage.<br />

Met de Gerrit van Houten Stichting werd regelmatig informeel overleg<br />

gevoerd. Tevens werd er overleg gevoerd met de Stichting<br />

Activiteitencommissie en werden vergaderingen bijgewoond door<br />

bestuurslid mevrouw Greetje van der Kamp.<br />

Er werden intensieve contacten onderhouden met het college van<br />

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Slochteren.<br />

Een overzicht van de leden van het bestuur is opgenomen in bijlage <strong>1.</strong><br />

Medewerkers<br />

Externe activiteiten directeur<br />

Directeur Marjon Edzes nam deel aan het overleg van directeuren van<br />

Groninger musea. Zij is tevens lid geworden van VNO/NCW. Zij neemt<br />

deel aan het overleg Memento Mori een grensoverschrijdend project met<br />

Duitsland. Zij neemt deel aan het overleg over de Tuin & Kunst<br />

Tiendaagse.<br />

De directeur initieerde het plan om gezamenlijk met de andere musea in<br />

Groningen in het nieuwe Forum de geschiedenis te presenteren door<br />

middel van een enorm (boekenrug van 6 meter) popup boek. Dit plan is in<br />

goede aarde gevallen bij de commissie Terlouw die adviseerde over de<br />

toekomst van het Forum en bij de directie van het Forum en het Groninger<br />

museum. Aan het plan wordt verder gewerkt.


35<br />

Eerste ideevorming popup boek van de Groninger geschiedenis.<br />

Nevenfuncties<br />

Marjon Edzes is tevens directeur van de Collectie Brands in Nieuw<br />

Dordrecht en kwartiermaker van HET MMAN in Nieuw Balinge alsmede<br />

initiator van BRICKSART in Bad Nieuweschans. Voor al deze functies<br />

geldt dat de dagelijkse leiding in handen is van een adjunct functionaris.<br />

Externe activiteiten conservator<br />

Conservator Henny van Harten heeft zitting in het Borgenoverleg en<br />

onderhoudt intensieve contacten met Prof. Dr. Yme Kuiper van de leerstoel<br />

historische buitenplaatsen en landgoederen. Zij is tevens conservator van<br />

de Jan Menze van Diepen Stichting.<br />

De directeur en de conservator hebben de directeur van de Kunsthalle in<br />

Emden de heer Dr. Frank Schmidt ontvangen om contacten te leggen voor<br />

mogelijke samenwerking in de toekomst.<br />

Jorma Alkema is de nieuwe medewerker voor onderhoud.<br />

Een overzicht van de medewerkers per 31-12-2012 is opgenomen in<br />

bijlage 2.<br />

Vrijwilligers<br />

Bestuur en directie zijn de vele vrijwillige medewerkers zeer erkentelijk<br />

voor hun werkzaamheden. Heel fijn is het dat het geen moeite kost om ons<br />

vrijwilligers corps uit te breiden nu dat nodig is door de toegenomen<br />

drukte op het landgoed. Niet genoeg kan benadrukt worden dat hun aller<br />

inzet het mogelijk maakt om het Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong> in stand te<br />

houden en ruim open te stellen voor het publiek. Waarvoor dank.<br />

De heer Luid van der Laan, jarenlang een enthousiast lid van ons<br />

electriciteitsteam is in 2013 helaas overleden.<br />

Een overzicht van de vrijwillige medewerkers per 31-12-2012 is<br />

opgenomen in bijlage 3.<br />

Medewerkersvergaderingen<br />

Er is dit jaar driemaal een medewerkersvergadering gehouden. Alle<br />

facetten van het Landgoed komen op een dergelijke vergadering aan de<br />

orde met als doel informatie met elkaar te delen en elkaar beter te leren<br />

kennen. De opkomst op deze vergaderingen is zeer goed.


36<br />

Jaarlijks uitstapje<br />

Het dagje uit voor alle vrijwilligers en bestuurders van het Landgoed was<br />

op maandag 15 mei. Wij gingen met elkaar naar Amerongen alwaar in het<br />

kasteel films van Peter Greenaway werden geprojecteerd op de muren en<br />

wij letterlijk in de tijd werden teruggeplaatst. Een zeer bijzonder en<br />

inspirerend project.<br />

Daarna brachten we een bezoek aan de Collectie Brands, Studiecentrum<br />

en Rariteitenkabinet, met uitleg van Marjon Edzes en we nuttigden daar<br />

een heerlijk buffet.<br />

De medewerkers poseren voor de foto tijdens het jaarlijkse uitstapje.<br />

Aan tafel bij Collectie Brands.<br />

Het aantal personen dat werkt in het bloementeam, het onderhoudsteam<br />

van het park, het winkelteam en het electriciteitsteam is toegenomen.<br />

Het nieuwsbriefteam bleef op sterkte met Eva Smit en Nina Siebenga.<br />

Voor de eindredactie tekenen Henny van Harten en Marjon Edzes.<br />

Tussen kerst en oud- en nieuw hielden we onze traditionele<br />

eindejaarsbijeenkomst voor vrijwilligers en bestuurders.


37<br />

8. Communicatie<br />

en Public Relations<br />

Communicatie en Public Relations<br />

Facebook en Twitter<br />

We zijn dit jaar actief geworden op Facebook en Twitter. Dat heeft nog<br />

best veel voeten in de aarde en vergde studie. Maar het gaat steeds beter en<br />

we merken dat vooral Facebook een communicatiemiddel is dat wordt<br />

gewaardeerd. De bouwer van het model van het steenhuis hebben we<br />

bijvoorbeeld via facebook gevonden.<br />

Hoofd interne dienst, Gerard de Haan, in de bokkenwagen.


38<br />

Website<br />

Onze website kreeg een moderner uiterlijk en ziet er nu uit zoals op<br />

bijgaande foto.<br />

Nieuwe website gemaakt door Teun Arends, ontworpen door Iris Mager.<br />

Fraeylema Nieuws<br />

Fraeylema Nieuws verschijnt elk kwartaal. De redactie van deze<br />

nieuwsbrief wordt gevormd door Nina Siebenga en Eva Smit.<br />

Er komen steeds meer lezers, waarbij ook de Vrienden met emailadres het<br />

Nieuws kunnen ontvangen. De eindredactie is in handen van Marjon Edzes<br />

en Henny van Harten. Teun Arends ondersteunt bij de digitaal technische<br />

aspecten van de verspreiding.<br />

Servicepagina<br />

De acties op de servicepagina van het Dagblad van het Noorden zijn zeer<br />

succesvol. De kortingsbonnen die samenhangen met deze acties worden<br />

volop ingeleverd.<br />

De servicepagina van Het Dagblad van het Noorden


39<br />

NS dagtocht naar Janneke Brinkman<br />

Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar het is ons gelukt om de NS<br />

zover te krijgen dat ze de reis naar en tentoonstelling van Janneke<br />

Brinkman-Salentijn aanbood als NS dagtocht. Vanaf elk station in<br />

Nederland voor 20 euro. De NS was alleen maar over te halen omdat we<br />

met behulp van Marketing Groningen en de Erven de Jager ook landelijk<br />

enorm hebben kunnen adverteren. De dagtocht op zich was succesvol maar<br />

eerlijkheid gebied te zeggen dat slechts 29 personen ook werkelijk op het<br />

landgoed zijn aangekomen, velen gebruikten het aanbod om de stad<br />

Groningen te bezoeken.<br />

Persberichten<br />

Wij gaven in 2013 21 persberichten uit die allen werden opgenomen in<br />

meerdere media. Wij zijn erg blij dat onze persberichten door de<br />

verschillende redacties als informatief en nuttig worden beoordeeld.<br />

Folder<br />

Onze folder (30.000 exemplaren) met op de achterzijde het jaarprogramma<br />

verspreiden wij nu op 887 locaties. Groningen 239, Drenthe 240, Friesland<br />

313, Kop van Overijsel 95. Driemaal per jaar wordt de voorraad op deze<br />

locaties aangevuld. Daarnaast verspreiden we eenmaal per jaar de Duitse<br />

versie van de folder in het grensgebied op 150 plaatsen.<br />

De folder.


40<br />

9. Leenheren,<br />

convenanten en<br />

sponsoren<br />

Leenheren, convenanten en sponsoren<br />

Leenheren<br />

Als leenheer zijn bij het landgoed betrokken: Wagenborg Shipping BV -<br />

Delfzijl, Haan Schildersbedrijf - Schildwolde en Koop Holding BV –<br />

Groningen. Leenheren doneren gedurende vijf jaar minimaal € 500 aan de<br />

borg.<br />

Convenanten<br />

De borg heeft een samenwerkingsconvenant met landmeetkundig bureau<br />

Azimuth uit Groningen en opleidingsinstituut TerraNext uit Eelde.<br />

De Rabobank steunt de borg via de Rabo Museumdag en sponsoring van<br />

het Openluchtspel.<br />

Sponsoren<br />

Sponsoren zijn het bedrijf Witte vleugels van vreugde en verdriet uit Ter<br />

Apel, Aunty Kolham en DeeJee fotografie Kolham.


41<br />

10. Subsidie-<br />

aanvragen<br />

Subsidieaanvragen<br />

Soort Subsidie<br />

bedrag<br />

Resultaat<br />

Monumentenonderhoud In een periode Toegewezen<br />

subsidie voor het schathuis van zes jaar<br />

(De Boerderij) Rijksdienst € 30.000<br />

voor de monumentenzorg<br />

jaren 2008 – 2013. BRIM.<br />

subsidie<br />

Monumentenonderhoud In een periode Toegewezen<br />

subsidie voor het koetshuis van zes jaar<br />

Rijksdienst voor de<br />

€ 26.194<br />

monumentenzorg jaren 2008<br />

– 2013. BRIM.<br />

subsidie<br />

Monumentenonderhoud In een periode Toegewezen<br />

subsidie 2013– 2018 voor de van zes jaar<br />

borg Rijksdienst voor het € 28.391,00<br />

Cultureel Erfgoed. BRIM. subsidie<br />

Monumentenonderhoud In een periode Toegewezen<br />

subsidie 2013– 2018 voor de van zes jaar<br />

Oranjerie Rijksdienst voor € 22.957,00<br />

het Cultureel Erfgoed. BRIM. subsidie<br />

Monumentenonderhoud In een periode Afgewezen<br />

subsidie 2013– 2018 voor de van zes jaar<br />

Borgklip Rijksdienst voor het € 25.000<br />

Cultureel Erfgoed. BRIM. subsidie


42<br />

Soort Subsidiebedrag Resultaat<br />

Monumentenonderhoud In een periode Afgewezen<br />

subsidie 2013– 2018 van zes jaar<br />

voor het park<br />

€ 280.000<br />

Rijksdienst voor het<br />

Cultureel Erfgoed.<br />

BRIM.<br />

subsidie<br />

In kader van het project ‘Expositiepaviljoen<br />

BankGiroLoterij.<br />

Expositiepaviljoen<br />

€ <strong>1.</strong>000.000 Afgewezen<br />

In kader van het project ‘New Follies’<br />

Scholten<br />

Kammingafonds<br />

€ 50.000 Toegewezen<br />

Kunstraad Groningen € 15.000 In<br />

behandeling<br />

Prins Bernhard<br />

Cultuurfonds<br />

Groningen<br />

€ 5.500 Toegewezen<br />

Emmaplein foundation € 15.000 In<br />

behandeling<br />

Mondriaanfonds € 9<strong>1.</strong>957 In<br />

behandeling<br />

PBC landelijk,<br />

€ 6.900 In<br />

catalogus mits<br />

ook aandacht voor<br />

follie in algemeenheid<br />

in Nederland<br />

behandeling<br />

Soort Subsidiebedrag Resultaat<br />

In het kader van het project ‘Restauratie Toren’<br />

Prins Bernhard<br />

Cultuurfonds landelijk<br />

€ 12.000 Toegewezen<br />

Vereniging Vrienden<br />

van het Landgoed<br />

<strong>Fraeylemaborg</strong><br />

€ 15.000 Toegewezen<br />

In het kader van project restauratie ‘Daagsche kamer’<br />

Lions Skiramere € 10.000 Toegewezen<br />

Programma de<br />

restauratie Bank Giro<br />

Loterij<br />

€ 5<strong>1.</strong>500 Toegewezen<br />

In het kader van project ‘Baggeren in het park’<br />

Prins Bernhard<br />

Cultuurfonds landelijk<br />

€ 20.000 Toegewezen<br />

TBI fonds € 7.500 Afgewezen<br />

Rabo Cooperatiefonds € 7.500 Afgewezen<br />

JM fonds € 7.500 Afgewezen


43<br />

1<strong>1.</strong> Betrokken<br />

rechtspersonen<br />

Betrokken rechtspersonen<br />

Bij het Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong> zijn meerdere stichtingen en een<br />

vereniging betrokken.<br />

De Stichting Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong> is belast met de exploitatie van de<br />

borg en het landgoed.<br />

De Gerrit van Houten Stichting/Van Houten Stichting is eigenaar van het<br />

landgoed en beheert de kunstcollectie van Gerrit van Houten, die te zien is<br />

in de <strong>Fraeylemaborg</strong>.<br />

Ook de Jan Menze van Diepen Stichting en de Stichting Van der Wyck-De<br />

Kempenaer beheren bijzondere kunstcollecties die tentoongesteld worden<br />

in de borg en in het expositiepaviljoen het Koetshuis.<br />

Daarnaast is er de Stichting Activiteitencommissie <strong>Fraeylemaborg</strong>. Deze<br />

stichting organiseert het openluchtspel en de kunstmarkt en de<br />

voorstellingen van Theater te Water.<br />

De Vereniging Vrienden van het Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong> ondersteunt de<br />

<strong>Fraeylemaborg</strong> in de breedste zin van het woord.<br />

De stichting Fraeylema Koetsentocht organiseert samen met het landgoed<br />

de jaarlijkse koetsentocht.<br />

De Stichting Drie Borgen Tocht organiseert jaarlijks een tocht voor<br />

Oldtimer auto’s langs drie borgen in Groningen waaronder altijd de<br />

<strong>Fraeylemaborg</strong>.<br />

De plaatselijke afdeling Hoogezand-Sappemeer e.o. van de landelijke<br />

vereniging Groei & Bloei organiseert in samenwerking met de<br />

<strong>Fraeylemaborg</strong> jaarlijks een tuinfair op het landgoed.


44<br />

Binnen de organisaties die ieder op eigen wijze een bijdrage leveren aan<br />

het culturele erfgoed van het Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong> zijn 55 bestuurders<br />

actief.<br />

Aantal bestuurders<br />

Stichting Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong> 7<br />

Gerrit van Houten Stichting 6<br />

Jan Menze van Diepen Stichting 3<br />

Vereniging Vrienden van het Landgoed<br />

<strong>Fraeylemaborg</strong><br />

Stichting Activiteitencommissie<br />

<strong>Fraeylemaborg</strong><br />

Stichting Van der Wyck-De Kempenaer 8<br />

Stichting Fraeylema Koetsentocht 5<br />

Stichting Drie Borgen Tocht 5<br />

Vereniging Groei & Bloei Hoogezand-<br />

Sappemeer<br />

6<br />

10<br />

5<br />

55


45<br />

12. Jaarrekening<br />

Stichting<br />

Landgoed<br />

<strong>Fraeylemaborg</strong><br />

Jaarrekening Stichting Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong><br />

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling<br />

Algemeen<br />

Activiteiten<br />

De activiteiten van Stichting Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong>, statutair gevestigd<br />

te Slochteren, bestaan uit het exploiteren van een landgoed en museum.<br />

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening<br />

De jaarrekening is opgesteld volgens algemeen aanvaarde grondslagen.<br />

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs.<br />

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is<br />

vermeld, tegen nominale waarde.<br />

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd.<br />

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.<br />

Personeelsleden<br />

Bij de stichting waren in 2012 3 (parttime) medewerkers in dienst. De<br />

overige medewerkers waren niet in loondienst.<br />

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva<br />

Materiële vaste activa<br />

De materiele vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs,<br />

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing<br />

met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden<br />

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op<br />

basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend<br />

met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment<br />

van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.<br />

De gebouwen en terreinen zijn eigendom van De Gerrit van Houten<br />

Stichting.


46<br />

Voorraden<br />

Voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-prijs<br />

of lagere netto­ opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde<br />

wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.<br />

Vorderingen en overlopende activa<br />

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële<br />

waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De<br />

reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale<br />

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van<br />

oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden<br />

bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.<br />

Liquide middelen<br />

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. lndien<br />

middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de<br />

waardering rekening gehouden.<br />

Voorzieningen<br />

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het<br />

waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de<br />

omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt<br />

bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om<br />

de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te<br />

wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.<br />

Onderhoudsfonds<br />

Dit fonds is gevormd om de kosten van het meerjarenonderhoud te kunnen<br />

egaliseren. Hier wordt jaarlijks aan gedoteerd. Gedurende het MOP<br />

(Meerjarenonderhoudsproject) worden geen dotaties aan het fonds gedaan.<br />

lndien noodzakeiljk wordt wei aan het fonds onttrokken.<br />

Schulden<br />

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is<br />

bepaald.<br />

Grondslagen voor resultaatbepaling<br />

Algemeen<br />

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van<br />

de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de<br />

kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische<br />

kostprijzen.<br />

Resultaatbepaling<br />

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en<br />

andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor<br />

vermelde waarderingsgrondslagen.<br />

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q.<br />

de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het<br />

boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.<br />

Baten<br />

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar<br />

geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de<br />

over de omzet geheven belastingen.<br />

Afschrijvingen<br />

De afschrijvingen op de materiele vaste activa zijn berekend door middel<br />

van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de<br />

verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop<br />

van materiele vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen,<br />

boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering<br />

zijn gebracht op vervangende investeringen.


47<br />

Balansen per 31 december 2012 en per 31 december 2011<br />

ACTIVA<br />

VASTE ACTIVA<br />

Materiële vaste activa<br />

Investeringen in gebouwen<br />

en terreinen<br />

31-12-2012 € 31-12-2011 €<br />

42.034<br />

Inventaris 20.117 18.862<br />

62.152 18.862<br />

VLOTTENDE ACTIVA<br />

Voorraden<br />

Vorderingen<br />

24.051 3<strong>1.</strong>850<br />

Handelsdebiteuren 35.684 6.126<br />

Projecten -84.825 106.350<br />

Belastingen en premies<br />

16.524 19.427<br />

sociale verzekeringen<br />

Overige vorderingen en<br />

overlopende activa<br />

142.163 35.814<br />

109.546 167.717<br />

Liquide middelen 25.244 8.500<br />

220.993 226.929


48<br />

Vervolg Balansen per 31 december 2012 en per 31 december 2011<br />

PASSIVA<br />

31-12-2012 € 31-12-2011 €<br />

Eigen vermogen<br />

Algemene reserve 115.920 114.656<br />

Bestemde reserve 15.000 15.000<br />

Onverdeeld resultaat 17.800 <strong>1.</strong>264<br />

148.720 130.920<br />

Voorzieningen<br />

Kortlopende schulden<br />

18.067 18.067<br />

Crediteuren 26.573 14.946<br />

Belasting en premies<br />

sociale verzekeringen<br />

257 61<br />

Overige schulden en<br />

overlopende passiva<br />

27.376 62.935<br />

54.206 77.942<br />

220.993 226.929


49<br />

Staat van baten en lasten 2012 en 2011<br />

BATEN<br />

Realisatie<br />

2012<br />

Begroting<br />

2012<br />

Realisatie<br />

2011<br />

Museale baten borg en bospark 114.247 10<strong>1.</strong>500 62.586<br />

Opbrengsten gebouw/terrein 65.119 69.605 64.899<br />

Vaste subsidies 27<strong>1.</strong>575 268.600 263.500<br />

lncidentele subsidies 36.210 34.142 3<strong>1.</strong>770<br />

Overige baten 6.433 600 2.476<br />

Bijzondere baten 7.710 0 19.378<br />

totaal baten exploitatie 50<strong>1.</strong>294 474.447 444.609


50<br />

Vervolg Staat van baten en lasten 2012 en 2011<br />

LASTEN<br />

Personeelskosten<br />

176.223 189.650 167.858<br />

Vrijwilligers 14.412 1<strong>1.</strong>500 12.359<br />

Huisvestingskosten 37.899 30.150 35.226<br />

Organisatiekosten 44.963 35.650 40.435<br />

Onderhoudskosten 56.701 7<strong>1.</strong>000 98.098<br />

Museale kosten 87.338 72.260 58.352<br />

Afschrijvingen 6.065 20.000 4.699<br />

Eigen bijdragen projecten 5<strong>1.</strong>220 0 24.342<br />

Bijzondere lasten 8.673 500 4.976<br />

totaal lasten exploitatie 483.494 430.710 446.345<br />

Exploitatieresultaat<br />

(Afgesloten) projecten<br />

17.800<br />

43.737<br />

-<strong>1.</strong>736<br />

Baten 82.723 39.000 129.493<br />

Eigen bijdrage 5<strong>1.</strong>220 0 0<br />

Lasten -29.136 -19.100 -237.952<br />

Van onderhanden projecten -104.807 -36.900 108.459<br />

projectresu/taat 0 -17.000 0<br />

Exploitatieresultaat, totaal 17.800 26.737 -<strong>1.</strong>736<br />

Bestemming, uit reserve vrienden<br />

0<br />

0<br />

3.000<br />

Mutatie eigen vermogen 17.800 26.737 <strong>1.</strong>264


51<br />

Bijlage 1 Bestuurssamenstelling<br />

Op 31 december 2012 had het bestuur de volgende samenstelling:<br />

Naam Functie Jaar van<br />

aantreden<br />

J.H. Teekman - Delfzijl voorzitter en portefeuille sponsoring 2008<br />

Mr. H. Menninga - Harkstede secretaris<br />

Op voorspraak van de gemeente Slochteren<br />

2008<br />

F. Ringers - Appingedam penningmeester 2008<br />

J. Pilon - Appingedam inkomend penningmeester 2012<br />

G.J. Knook - Slochteren contact gemeente Slochteren<br />

2008<br />

Mevrouw G. van der Kamp –<br />

Nijholt- Garnwerd<br />

Op voorspraak van de gemeente Slochteren<br />

portefeuille PR en contacten Vrienden en<br />

Activiteitencommissie<br />

Op voorspraak van de Gerrit van Houten<br />

Stichting<br />

Mr. G.W. Breuker - Groningen portefeuille museale zaken<br />

Vertegenwoordiger Gerrit van Houten<br />

De heer O. Kloosterman -<br />

Groningen<br />

Stichting<br />

portefeuille monumenten en ruimtelijke<br />

ordening<br />

2008<br />

2009<br />

2011


52<br />

Bijlage 2 Medewerkers<br />

Overzicht van de medewerkers per 31 december 2012<br />

Naam medewerker Functie Vorm dienstverband<br />

(datum in dienst)<br />

Mevrouw M.J. Edzes Directeur Management contract<br />

(01-01-2005)<br />

Mevrouw drs. H. van Harten -Boers Conservator Gedetacheerd via SFMOG<br />

(01-04-1981)<br />

De heer G.P. de Haan Hoofd interne dienst Gedetacheerd via SFMOG<br />

(01-03-1991)<br />

Mevrouw J. van der Spoel Management assistente Freelance (01-09-2011)<br />

De heer E. Eggens Algemeen medewerker Gedetacheerd via Baanvak<br />

(01-10-1998)<br />

De heer H. Nijlaan Algemeen medewerker Gedetacheerd via Trio<br />

(01-04-2009)<br />

De heer M. van der Wegen Algemeen medewerker Gedetacheerd via Trio<br />

(13-04-2010)<br />

Mevrouw J .T. Hagenouw -<br />

Huwelijksgastvrouw (01-03-1988)<br />

Streurman 1<br />

Mevrouw A.E.J. Westrup -Hoving 1 Huwelijksgastvrouw,<br />

ondersteuning educatie en<br />

ondersteuning PR<br />

(01-03-1986)<br />

De heer J.D. Alkema Onderhoud (01-06-2012)


53<br />

Bijlage 3 Vrijwillige medewerkers<br />

Overzicht van de vrijwillige medewerkers per 31 december 2011<br />

Bloemendames<br />

<strong>1.</strong> Mevrouw D. Bakker<br />

2. Mevrouw M. Bontjer<br />

3. Mevrouw H. Boven<br />

4. Mevrouw G. Luxema<br />

5. Mevrouw M. Muurling<br />

6. Mevrouw S. Nieman<br />

7. Mevrouw R. Schwander<br />

8. Mevrouw E. van Doesburg<br />

9. Mevrouw B. Tijsterman<br />

Bos en tuin en onderhoud<br />

<strong>1.</strong> De heer L. Akkerman (Zagen en kappen)<br />

2. De heer H. Blaauw (Electra)<br />

3. De heer H. Boer (Algemeen onderhoud)<br />

4. De heer M. Bouman (Electra)<br />

5. De heer L. Duijts (Pomoloog)<br />

6. De heer L. van der Laan (Electra)<br />

7. De heer H. Niemeier (Electra)<br />

8. De heer B. Rogaar (Park gids)<br />

9. Mevrouw J. Steenbergen (Paddestoelen expert)<br />

10. De heer K. Steenbergen (Paddestoelen expert)


54<br />

Museumassistenten<br />

<strong>1.</strong> Mevrouw J. Aalfs -Kleefstra<br />

2. De heer F. Adolfs<br />

3. Mevrouw A. van Akker<br />

4. De heer T. Arends (Tevens webmaster, administratief medewerker<br />

en collectie registratie )<br />

5. Mevrouw B. Beets<br />

6. Mevrouw M. Beumer -Jager<br />

7. Mevrouw H. Boven -Oosterhuis<br />

8. Mevrouw E.W. Broekema -de Vries<br />

9. Mevrouw A. Brons<br />

10. Mevrouw T. Datema<br />

1<strong>1.</strong> Mevrouw. M. Dekker<br />

12. Mevrouw J. Doornbos<br />

13. Mevrouw C. Dirks -Onnes<br />

14. Mevrouw L.N.A. Duijts –Wijma (Tevens gids)<br />

15. Mevrouw H. Eibes<br />

16. Mevrouw E. A. van Elderen -Dijkstra<br />

17. Mevrouw H. Geertsema<br />

18. Mevrouw R. Graver<br />

19. Mevrouw J .T. Hagenouw -Streurman<br />

20. Mevrouw E. Hartgers<br />

2<strong>1.</strong> Mevrouw W. Hooijmeier<br />

22. Mevrouw R. Homan<br />

23. De Heer D. Hoogerkamp (Tevens gids)<br />

24. De heer J. Klooster<br />

25. Mevrouw H. Kruizenga<br />

26. Mevrouw M. Lasker<br />

27. Mevrouw J. Luiken -Sinkgraven<br />

28. Mevrouw T. Molenberg<br />

29. Mevrouw M. Palstra<br />

30. Mevrouw J. Post<br />

3<strong>1.</strong> De heer B. Rogaar<br />

32. Mevrouw P. Rogaar (Vrijwilligerscoordinator)<br />

33. Mevrouw H. de Rooij<br />

34. Mevrouw R. Rozema -van Calfsbeek<br />

35. Mevrouw N. Schrage<br />

36. Mevrouw N. Siebenga (Tevens gids, redactie FraeylemaNieuws en<br />

collectie registratie)<br />

37. Mevrouw T. Smeels<br />

38. Mevrouw E. Smit -de Jonge (Tevens gids en redactie<br />

FraeylemaNieuws)<br />

39. Mevrouw M. Scholten<br />

40. Mevrouw J. van der Spoel<br />

4<strong>1.</strong> Mevrouw L. van Straten<br />

42. Mevrouw R.A. Tepper<br />

43. Mevrouw S. Terpstra<br />

44. Mevrouw B. Tijsterman<br />

45. Mevrouw G. de Vreede -de Rooij<br />

46. Mevrouw E. Wals<br />

47. Mevrouw A.E.J. Westrup –Hoving (Tevens gids)<br />

48. Mevrouw A. de Witt


55<br />

Jaarverslag<br />

Vereniging<br />

Vrienden van het<br />

Landgoed<br />

<strong>Fraeylemaborg</strong><br />

Jaarverslag Vereniging Vrienden van het<br />

Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong><br />

Leden<br />

In het jaar 2012 is het aantal leden van de Vereniging Vrienden van het<br />

Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong> nagenoeg gelijk gebleven. De vereniging telde<br />

eind 2012 circa 700 Vrienden. In 2012 is een opzet gemaakt voor een<br />

actieplan ledenwerving. Hieraan wil het bestuur in 2013 uitvoering geven.<br />

Het actieplan behelst een tiental actiepunten; het bestuur denkt o.a. aan de<br />

mogelijkheid van bedrijfsvrienden. Hiertoe zullen bedrijven, ook eventueel<br />

buiten onze gemeente, worden benaderd. Afhankelijk van de hoogte van<br />

het bedrag kan een bedrijf vervolgens een aantal ledenpassen ontvangen,<br />

die het bedrijf vervolgens kan uitgeven aan haar werknemers of zelfs aan<br />

relaties. Ook de mogelijkheden van nieuwe media wil het bestuur<br />

onderzoeken; hierbij valt te denken aan het opzetten van een eigen website<br />

en de mogelijkheden van Twitter en Facebook. Een mooi voorbeeld van<br />

het gebruik van de nieuwe media is een actie van Marjon Edzes op<br />

Facebook najaar 2012, die 12 nieuwe leden heeft opgeleverd.<br />

Daarnaast vindt het bestuur dat onze leden de beste ambassadeurs van onze<br />

vereniging zijn. Iedere vriend zou kunnen proberen, per jaar, één nieuwe<br />

vriend te werven. In 2013 hopen we met de uitvoering van de actiepunten<br />

het ledenbestand van onze vereniging te kunnen vergroten.


56<br />

Bestuur<br />

In 2012 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. A.A. Stonebrink<br />

(Aleid) is afgetreden en opgevolgd door E. Westerink (Elbert). De<br />

volgende personen vormden het bestuur per 3<strong>1.</strong>12.2012:<br />

R. Drent (Ruud) voorzitter<br />

P.M.H.J. Thijssen (Paul) secretaris<br />

J.J. Hooijmeijer (Jan) penningmeester<br />

E.H. de Vries-Sax (Ellen) coördinator activiteiten<br />

E.G. Westerink (Elbert) lid<br />

Het bestuur bedankt de personeelsleden en vrijwilligers van de borg voor<br />

hun steun en medewerking in het afgelopen jaar.<br />

In 2012 werden zes bestuursvergaderingen gehouden, waarvan drie in<br />

combinatie met het verzorgen van een mailing naar de leden. Verder<br />

vonden twee ledenwerfacties plaats: tijdens de jaarlijkse Kunstmarkt en<br />

Culinair Fraeylema. Op de kunstmarkt in juni zijn 8 nieuwe leden<br />

verwelkomd. De kunstmarkt werd geopend door burgemeester G. J. ten<br />

Brink die bij deze gelegenheid ook lid is geworden van onze vereniging.<br />

Tijdens Culinair Fraeylema in september konden 13 nieuwe leden worden<br />

geregistreerd. Tijdens deze ledenwerfacties hebben de nieuwe vrienden als<br />

welkomstgeschenk een Slochter Kleikom ontvangen. Daarnaast zijn vele<br />

brochures meegegeven aan belangstellenden. Het rendement hiervan is niet<br />

direct aan te geven.<br />

Op 2 oktober vond het jaarlijkse informatieve overleg plaats tussen een<br />

bestuursdelegatie van de Stichting Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong> en de<br />

Vereniging van Vrienden. Met name zijn de bestedingen van de donaties<br />

voor de jaren 2012 en 2013 besproken. Het landgoed heeft daarbij<br />

aangegeven dat de toren van de borg wordt gerestaureerd in 2013. Een<br />

onderdeel daarvan is de restauratie van de klok en klokkenstoel. De<br />

wijzerplaat van de klok moet opnieuw geëmailleerd worden. De donatie<br />

voor 2013 zou kunnen worden besteed aan de restauratie van de klok en<br />

wijzerplaat. Dit zal worden voorgelegd aan de ledenvergadering.<br />

De Vereniging Vrienden van het Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong> met elkaar op<br />

de foto in de mede door hen gefinancierde nieuwe boomgaard.


57<br />

Besteding donatie van de Vereniging Vrienden van het landgoed<br />

<strong>Fraeylemaborg</strong> 2012<br />

De donatie voor het jaar 2012, groot € 9.000,-, is besteed aan consoles ten<br />

behoeve van de historische tentoonstelling "Historie van de Borg" in de<br />

oranjerie. In de consoles wordt de geschiedenis van het landgoed<br />

interactief uitgebeeld.<br />

De besteding voldoet aan de criteria die de Vereniging van Vrienden<br />

hieraan stelt, namelijk dat de donatie dient te worden aangewend voor een<br />

aankoop of besteding met een duurzaam en herkenbaar karakter. De leden<br />

van de Vereniging Vrienden hebben dit voorstel goedgekeurd in de<br />

voorjaarsvergadering.<br />

Ledenvergaderingen<br />

De vriendendagen c.q. huishoudelijke ledenvergaderingen vonden twee<br />

keer plaats, met aansluitend een activiteit in relatie tot de borg en/of<br />

omgeving. Deze activiteiten worden door de leden erg op prijs gesteld.<br />

Voorjaarsvergadering<br />

De vergadering vond plaats op 12 mei en werd door Jan Hooijmeijer als<br />

vicevoorzitter geopend. De vergadering werd door circa 40 leden bezocht.<br />

Naar aanleiding van de besteding van de Vriendengelden voor 2011 is er<br />

na de vergadering een foto gemaakt van alle aanwezige leden in de<br />

boomgaard waar ook de cheque van € 9000,- voor de restauratie van de<br />

boomgaard is overhandigd aan Jaap Teekman, voorzitter van het bestuur<br />

van het Landgoed.<br />

Marjon Edzes, directeur van de <strong>Fraeylemaborg</strong>, heeft met betrekking tot de<br />

besteding van de Vriendengelden voor 2012, een toelichting gegeven op de<br />

plannen voor de inrichting van een vaste expositie "Historie van de Borg".<br />

De vergadering gaat akkoord met de besteding van de donatie 2012 aan de<br />

consoles voor deze expositie.<br />

Op deze vergadering is afscheid genomen van Aleid Stonebrink. Ze was<br />

niet herkiesbaar vanwege haar vertrek naar Winsum. Als blijk van<br />

waardering heeft de voorzitter een kist(je) met geestrijk vocht<br />

overhandigd.<br />

Het bestuur heeft Elbert Westerink voorgedragen als nieuw bestuurslid.<br />

Omdat er geen namen van tegenkandidaten zijn ingediend is de heer<br />

Westerink door de vergadering unaniem benoemd als nieuw bestuurslid.<br />

Verder heeft Jaap Teekman uitleg gegeven over de actuele ontwikkelingen<br />

op en rond de <strong>Fraeylemaborg</strong>. Hij noemde onder andere de plannen rond<br />

het realiseren van een kunstpaviljoen dat achter het Koetshuis is gepland.<br />

Daarnaast memoreerde Jaap Teekman de expositie van Janneke Brinkman<br />

die op 14 juni door de Commissaris van de Koningin, de heer Max van de<br />

Berg, is geopend. Ook gaf hij aandacht aan Fraeylema Culinair en de<br />

Fraeylema Koetsentocht.<br />

Marjon Edzes gaf een toelichting op de actuele ontwikkelingen in en<br />

rondom de Borg, zoals de film, die gemaakt is over het ontstaan van de<br />

<strong>Fraeylemaborg</strong> en over de insectentempel die in het park is aangelegd.<br />

Pieter Verhoef, tuin- en landschapsarchitect, verzorgde na de pauze een<br />

lezing met als titel “Het groene erfgoed van de <strong>Fraeylemaborg</strong> in breder<br />

perspectief “. Met zijn deskundigheid op het gebied van parkaanleg op<br />

historische buitenplaatsen heeft hij meegewerkt aan een aantal projecten op<br />

de <strong>Fraeylemaborg</strong>. Na de boeiende lezing werd de vergadering afgesloten<br />

met een hapje en een drankje.


58<br />

Najaarsvergadering<br />

Op zaterdag 29 oktober vond de najaarsvergadering plaats, waarbij de<br />

voorzitter, Ruud Drent, meer dan 75 Vrienden kon verwelkomen. Tijdens<br />

het formele gedeelte van de ochtend kwam, naast de gebruikelijke<br />

agendapunten, de besteding van de vriendengelden 2012 aan de orde. De<br />

voorzitter deelde mee dat permanente expositie `Historie van de Borg` is<br />

inmiddels ingericht en de consoles zijn gevuld met de kaarten en<br />

voorwerpen. Er is veel lof van bezoekers t.a.v. deze expositie in de<br />

oranjerie.<br />

Met betrekking tot de besteding van de vriendengelden 2013 stelt het<br />

bestuur de ledenvergadering voor om de donatie voor 2013 te besteden aan<br />

de restauratie van de klok en wijzerplaat. De vergadering gaat akkoord met<br />

het voorstel om € 15.000,- hieraan te besteden.<br />

Jaap Teekman meldde verheugd dat de expositie van Janneke Brinkman<br />

13.500 bezoekers telde en dat ook Fraeylema Culinair eveneens een topper<br />

is geweest met 3500 betalende bezoekers.<br />

Marjon Edzes kondigde met name de zeer bijzonder expositie aan van<br />

Hans van Bentum die per medio maart 2013 in de <strong>Fraeylemaborg</strong> te zien<br />

zal zijn.<br />

Met de Kunsthal Emden wordt voorts een uitwisseling van kunstwerken<br />

gerealiseerd. In 2014 worden follies ontworpen door kunstenaars waarin<br />

ook geëxposeerd kan worden. Hiervoor is inmiddels € 100.000,- binnen.<br />

“Arm en Rijk in de <strong>Fraeylemaborg</strong>” was de titel van de lezing die Henny<br />

van Harten, conservator van de borg, heeft gehouden over het kasboek van<br />

de 18 e eeuwse borgheer Hendrik de Sandra Veldtman. Het kasboek is door<br />

de borgheer jarenlang zorgvuldig bijgehouden en geeft een boeiend beeld<br />

van het leven op het landgoed van zowel de bewoners als het personeel.<br />

De onthullende lezing werd zeer gewaardeerd en de voorzitter bedankte<br />

Henny met een attentie. Zoals gewoonlijk was er na afloop van de<br />

bijeenkomst gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.


59<br />

Jaarverslag<br />

Activiteiten-<br />

commissie<br />

<strong>Fraeylemaborg</strong><br />

Jaarverslag Activiteitencommissie <strong>Fraeylemaborg</strong><br />

De samenstelling van het bestuur van de Activiteitencommissie is in 2012<br />

als volgt:<br />

H.L. Faber (Henk) voorzitter<br />

J. Dijk (Jan) penningmeester<br />

A.P.A. van der Burg-Versteeg (Erianne) secretaris<br />

H. Smid (Ria) bestuurslid<br />

L.C. van Rulo-Vermue (Lianne) contact scouting Fraeylema<br />

H. van Harten-Boers (Henny) contact <strong>Fraeylemaborg</strong><br />

G.P. de Haan (Gerard) contact <strong>Fraeylemaborg</strong><br />

A.A. Dijkema-Meijers (Alie) contact Dorpsvereniging<br />

G. Bos (Greetje) KunstMarkt<br />

G. van der Kamp-Nijholt (Greetje) contact landgoed<br />

Georganiseerde activiteiten<br />

Theater te Water<br />

In februari vonden er weer een drietal voorstellingen plaats in het kader van<br />

de wintertournee van Theater te Water in de Boerderij.<br />

Theater te Water speelde: Luchtkastelen<br />

‘Hoe kun je de lucht bezitten’ is de titel van een boekje over de rede van<br />

opperhoofd Seattle voor het Amerikaanse Congres. De Amerikanen hebben<br />

de grond gekocht, maar hoe zit het met de lucht? Van hier uit is een stuk<br />

ontstaan over de handel in lucht die de economie soms lijkt te zijn. Om het<br />

dicht bij de mensen te houden gaat het over een jongen die moet kiezen tussen<br />

zijn carrière en zijn vriendinnetje. In de dramatische structuur is voor de<br />

pauze gekozen voor losse scènes die het verhaal opzetten en na de pauze<br />

eenheid van tijd, plaats en handeling die kluchtelementen mogelijk maakt.<br />

Met 275 bezoekers was deze voorstelling als altijd: goed bezocht en<br />

gewaardeerd door een breed publiek uit Slochteren en omgeving.


60<br />

KunstMarkt<br />

Op 16 juni vond de KunstMarkt plaats op het voorterrein van de borg. De<br />

kunstenaars komen graag naar de Kunstmarkt bij de <strong>Fraeylemaborg</strong>, de markt<br />

heeft een zeer goede naam. Er was weer ruimte voor 60 kunstenaars, deze<br />

presenteerden enthousiast hun werk. Het aanbod op de markt bestaat uit<br />

diverse disciplines en zeer uiteenlopende stijlen.<br />

Het randprogramma werd dit jaar door Art Carnivale verzorgd. Wat een<br />

gevarieerd aanbod opleverde.<br />

Tevens was er tijdens de markt een presentatie van de Tuin & Kunst<br />

Tiendaagse.<br />

Het totaal van mooie kunst, ontmoeting met kunstenaars en een verrassend en<br />

afwisselend randprogramma op de prachtige locatie van het landgoed maakte<br />

de grote KunstMarkt weer tot een sfeervol geheel. Er kwamen ongeveer 1200<br />

bezoekers.<br />

Openluchtspel<br />

Fraeylema Ensemble speelt De Manke van Martin McDonagh<br />

Johnny Pateen Mike is de dorpsomroeper op het kleine eiland Inishmaan,<br />

waar De Manke zich afspeelt. Op dit eiland is het leven hard en ruw en zijn<br />

de bewoners net zo. Of nou ja.. in ieder geval wat eigenaardig, al vinden ze<br />

zelf van niet. De kreupele Billy groeit hier op bij zijn twee tantes. Als Johnny<br />

Pateen met het nieuws komt dat op een naburig eiland een filmploeg uit<br />

Amerika is neergestreken, zien de jongeren dit als dé kans om hun dromen<br />

waar te maken: om het eiland te ontvluchten en hun geluk elders te zoeken.<br />

Hier lijkt echter maar één van hen in te slagen en dat is uitgerekend de<br />

grootste 'sukkel' van het eiland: Billy. Hij gaat mee met de filmploeg naar<br />

Amerika. En wordt misschien wel een filmster in Hollywood.<br />

De regie was dit jaar weer in handen van Albert Secuur en Philippi en Bos<br />

deed de productie. Het decor, ontworpen door een student van Academie<br />

Minerva, was bijzonder. Tevens was de wisseling van het decor door<br />

figuranten was een leuke aanvulling.<br />

Ook was er weer een gezellig marktplein gerealiseerd voor drankjes en hapjes<br />

voor aanvang, in de pauze en na afloop van de voorstelling.<br />

Deze catering werd verzorgd door Scouting Fraeylema en Art Carnivale.<br />

Het Fraeylema Ensemble voerde het openluchtspel 4 keer op. Twee<br />

voorstellingen voor de leden van de Rabobank Stad en Midden Groningen en<br />

twee reguliere voorstellingen op de traditionele vrijdag- en zaterdagavond. De<br />

Gemeente Slochteren heeft een 100-tal kaarten aangeboden aan haar nieuwe<br />

inwoners. In totaal hebben zo’n 1100 mensen de voorstellingen kunnen<br />

meemaken.<br />

Openluchtspel.


61<br />

Fraeylema Ensemble speelt De Manke van Martin McDonagh.


62<br />

Alex Vissering<br />

Helaas kon het geplande concert van troubadour Alex Vissering op 9<br />

november niet doorgaan vanwege zijn gezondheid, we hopen dit volgend jaar<br />

te kunnen organiseren.<br />

Statutenwijziging<br />

De Statuten van de Activiteitencommissie dateren nog van de oprichting 21<br />

april 1983 en zijn in het jaar 2012 geactualiseerd.<br />

In de oude statuten van de Stichting Activiteitencommissie stond als doel het<br />

ontwikkelen van activiteiten in en rond de <strong>Fraeylemaborg</strong>, om op die manier<br />

meer bezoekers in en rond de Borg te mogen ontvangen. Op het Landgoed<br />

worden inmiddels heel veel verschillende activiteiten georganiseerd, niet<br />

alleen door de Activiteitencommissie, maar ook door allerlei andere<br />

organisaties en de Borg zelf. Nog maar een deel wordt daadwerkelijk door de<br />

commissie georganiseerd. Bij enkele activiteiten worden alleen hand- en<br />

spandiensten geboden.<br />

De statuten zijn aangepast bij de daadwerkelijke situatie. De<br />

Activiteitencommissie zal activiteiten van een hoge kwaliteit bieden, met een<br />

lagere frequentie. Dit i.v.m. de werkbelasting van de leden van de commissie,<br />

de inmiddels professionele organisatie binnen de Borg, de steeds hogere<br />

kosten en het beschikbare budget.<br />

Hierbij zal Fraeylema Rondom, bestaande uit het Openluchtspel en de<br />

Kunstmarkt, de kernactiviteit zijn. Jaarlijks zal ook Theater te Water optreden<br />

in de Boerderij en zal de commissie trachten andere activiteiten te<br />

ontwikkelen, waarbij de Borg, cq de Boerderij, functioneert als de<br />

“Schouwburg van Slochteren”.<br />

Tevens is de wijziging doorgevoerd is dat er nu maximaal 7 personen in het<br />

bestuur zitting hebben en dat er met werkgroepen wordt gewerkt. Leden<br />

worden niet meer namens een groepering in de commissie benoemd, maar op<br />

grond van expertise en belangstelling. Eén lid is vertegenwoordigd namens de<br />

Stichting Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong>.<br />

Op 15 juni 2012 zijn de nieuwe statuten vastgesteld.<br />

Samenwerking<br />

Tijdens de evenementen KunstMarkt en Openluchtspel werkt de commissie<br />

elk jaar samen met Scoutinggroep Fraeylema.<br />

Ook is de Activiteitencommissie zeer erkentelijk voor hulp van vele<br />

vrijwilligers, organisaties en sponsoren, zonder deze inzet zijn activiteiten op<br />

het landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong> niet mogelijk.<br />

Vrijwillige medewerkers:<br />

KunstMarkt:<br />

Winnie Bakker<br />

Greetje Bos<br />

Betty Potman,<br />

Willem van Karsen<br />

Jurjen Verver<br />

EHBO Slochteren/Schildwolde<br />

Leden, Stam en OPF Scouting Fraeylema


63<br />

Openluchtspel:<br />

Wim Boer Productieteam<br />

Wim Valentijn Productieteam<br />

Martin Akkerman Productieteam<br />

Fred Knip Productieteam<br />

Herman Heikens Productieteam<br />

Carine Dokter Decor ontwerp<br />

Andre Sietsma Licht en Geluid techniek<br />

Elvera van Bentum Kostuums<br />

Philippien Bos Productie en PR<br />

Albert Secuur Regie<br />

EHBO Slochteren /Schildwolde<br />

Leden, Stam en OPF Scouting Fraeylema<br />

. . . en natuurlijk de vele toneelspelers uit Slochteren, Stad en Ommeland


64<br />

Exploitatieoverzicht 2012 Activiteitencommissie <strong>Fraeylemaborg</strong><br />

Vermogensoverzicht per 1 januari 2012 (beginvermogen)<br />

Activa:<br />

Banktegoeden:<br />

Saldi Rabobank<br />

Rekening 3594.17.531 € 22.446<br />

Internet spaarrekening 3285.606.207 € 107<br />

------------- € 22.553<br />

Kassaldo € 0<br />

Materiële bezittingen<br />

Kassa 2003, boekwaarde € 0<br />

Nog te ontvangen:<br />

BTW 4 e kw 2011 € 39<br />

-------------<br />

Totaal activa € 22.592<br />

=======


65<br />

Passiva:<br />

Nog te betalen posten: bankkosten 4 e kw 2011 € 31<br />

Eigen vrij vermogen 01-01-2012 € 12.561<br />

Reserve “Slecht Weer Openluchtspel”<br />

saldo per 01-01-2012 € 10.000<br />

Saldo “Slecht weer reserve 01-01-2012 € 10.000<br />

-------------<br />

Totaal passiva € 22.592<br />

=======


66<br />

Overzicht opbrengsten en kosten 2012<br />

Opbrengsten:<br />

Opbrengst Activiteiten 2012<br />

- Theater te water € 3.860<br />

- Kunstmarkt € 2.034<br />

- Openluchtspel entreegelden € 10.291<br />

------------<br />

Totaal opbrengsten activiteiten € 16.185<br />

Subsidies:<br />

Algemeen:<br />

Gemeente Slochteren € 2.560<br />

Landgoed <strong>Fraeylemaborg</strong> € 2.560<br />

Openluchtspel:<br />

St. Emmaplein Foundation € 6.000<br />

St. Kammingafonds € <strong>1.</strong>000<br />

Pr. Bernhardfonds € 2.500<br />

----------- € 14.620<br />

------------<br />

Opbrengsten 2011 € 30.805<br />

=======


67<br />

Kosten:<br />

Kosten Activiteiten 2012<br />

Theater te water € 3.789<br />

Kunstmarkt € 2.402<br />

Openluchtspel € 2<strong>1.</strong>764<br />

-----------<br />

Totaal kosten activiteiten € 27.955<br />

Overige kosten:<br />

Bureaukosten € 538<br />

------------<br />

Totaal kosten 2012 € 28.493<br />

=======


68<br />

Resultaat 2012<br />

Totaal opbrengsten € 30.805<br />

Totaal kosten € 28.493<br />

-----------<br />

Resultaat 2012 € 2.312<br />

Naar “Reserve openlucht spel” € 0<br />

-----------<br />

Toevoeging vrij vermogen € 2.312<br />

=======


69<br />

Vermogensoverzicht per 31 december 2012 (eindvermogen)<br />

Activa:<br />

Banktegoeden:<br />

Saldi Rabobank<br />

Rekening 3594.17.531 € 4.220<br />

Internet spaarrekening 3285.606.207 € 20.108<br />

------------- € 24.328<br />

Kassaldo € 0<br />

Materiële bezittingen<br />

Kassa 2003, boekwaarde € 0<br />

Nog te ontvangen:<br />

BTW 4 e kw 2012 € 10<br />

Rente spaarrek. 2012 € 223<br />

Vooruitbetaald 2013: Afrekening Philippien Bos € 524<br />

-----------<br />

Totaal activa € 25.085<br />

=======


70<br />

Passiva:<br />

Nog te betalen posten: bankkosten 4 e kw 2012 € 33<br />

Buma muziekrechten activiteiten € 179<br />

Eigen vrij vermogen 01-01-2012 € 12.561<br />

Toevoeging resultaat 2012 € 2.312<br />

-----------<br />

Eigen vrij vermogen 31-12-2012 € 14.873<br />

Reserve “Slecht Weer Openluchtspel”<br />

saldo per 01-01-2012 € 10.000<br />

toevoeging 2012 € 0<br />

-----------<br />

Saldo “Slecht weer reserve” € 10.000<br />

------------<br />

Totaal passiva € 25.085<br />

=======

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!