26.09.2013 Views

Nieuwe editie februari 2011 kunt hier openen - BC Olympia '56

Nieuwe editie februari 2011 kunt hier openen - BC Olympia '56

Nieuwe editie februari 2011 kunt hier openen - BC Olympia '56

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hier kan<br />

uw<br />

advertentie<br />

staan<br />

Sponsor<br />

afspraken<br />

B<br />

a<br />

d<br />

m<br />

i<br />

n<br />

t<br />

o<br />

n iets voor u ?<br />

Gulick trio <strong>2011</strong><br />

Op vrijdag 25 <strong>februari</strong> werd in Sporthal Gulick in<br />

Tegelen, het Gulicktrio<br />

<strong>2011</strong> aan het publiek voorgesteld. Prinses Robin<br />

Teeuwen is handbalster bij<br />

handbalvereniging Eksplosion en ze wordt bijgestaan<br />

door Daphne Moors en<br />

Cindy Geraards die beiden de badmintonsport<br />

beoefenen bij <strong>BC</strong> <strong>Olympia</strong> <strong>'56</strong>.<br />

Alle Tegelse carnavalsverenigingen gaven acte de<br />

présence, om het nieuwe<br />

Gulicktrio te komen feliciteren. Zeer speciaal was de<br />

felicitatie van het<br />

Beerpiep trio, omdat Robin's vader Marcel, dit jaar<br />

adjudant is bij deze<br />

vereniging.<br />

De foto’s van deze avond zijn binnenkort te vinden<br />

op de website van <strong>BC</strong> <strong>Olympia</strong>.<br />

FEBRUARI <strong>2011</strong><br />

Maart<br />

MARLEEN Donk 1-3<br />

MARIAN Snijder-Seelen 5-3<br />

MARGRET Doesborg-Broekman 9-3<br />

JP Kraal 9-3<br />

YLAISE Huberts 10-3<br />

MATTIE Schreurs 12-3<br />

LEO-ROY Kampanoa 13-3<br />

MANFRED Küppers 15-3<br />

TOM Verhaegh 15-3<br />

VANESSA Engelen 16-3<br />

ROB Haanen 19-3<br />

FEMKE Boonen 23-3<br />

AMINA Fadis 25-3<br />

IKRAM Fadis 25-3<br />

ANNELIES Groth 27-3<br />

INE Zegers 27-3<br />

LISA Gielen 28-3<br />

NATASJA Both 30-3<br />

MICHELLE Dings 30-3<br />

MARIËLLE Coenders 31-3<br />

MINY Kuntzelaers 31-3<br />

April<br />

MARIJ Kerkhof 6-4<br />

JEROEN Bruin 10-4<br />

STAN Frusch 13-4<br />

TINY Franssen-Schouwenberg 14-4<br />

JOSÉ Venhorst-Schellekens 15-4<br />

HANS Emons 19-4<br />

CAS Martens 19-4<br />

ANGÈLE Roodbeen 19-4<br />

ONNO Vinken 20-4<br />

JOS Ewals 21-4<br />

BOB Schouren 21-4<br />

YESSICA Weber 23-4<br />

DAWN Smeets 24-4<br />

LOUK Trienes 25-4<br />

Toernooikalender geüpdatet<br />

De toernooikalender voor jeugd en<br />

senioren is weer geüpdatet. U <strong>kunt</strong><br />

deze raadplegen door op de<br />

volgende link te klikken:


Hier kan<br />

uw<br />

advertentie<br />

staan<br />

Sponsor<br />

afspraken<br />

B<br />

a<br />

d<br />

m<br />

i<br />

n<br />

t<br />

o<br />

n iets voor u ?<br />

Algemene Leden Vergadering<br />

Beste leden, lezers en clubgenoten,<br />

Op maandag 31 januari heeft wederom een ledenvergadering plaatsgevonden in de<br />

vergaderruimte bij de sporthal. De aanwezige spelers, bezorgde ouders en de leden<br />

van het bestuur en verschillende commissies wachtte allen in spanning tot het begin<br />

van de vergadering.<br />

Alle commissies kwamen aan het woord aan het begin van de vergadering en na een<br />

kort maar krachtig: Heeft iemand nog vragen aan de hand van het ingediende stuk?<br />

En een daverend zwijgen gingen we over op de orde van de dag. De kascontrole<br />

commissie kwam aan het woord en daarbij was de conclusie dat alles in orde was<br />

bevonden. Echter toen er een nieuw lid moest worden gevonden werd het weer<br />

angstvallig stil in de zaal. Uiteindelijk diende Joyce zich <strong>hier</strong>voor aan, dat verdient toch<br />

wel een applausje.<br />

Het volgende onderwerp dat word aangesneden is een contributieverhoging.<br />

Dit stuitte echter op veel weerstand. Harde woorden worden gesproken en de zaal geeft<br />

niet zomaar op. Uiteindelijk word het onderwerp toch afgesloten, de contributieverhoging<br />

komt alsnog en ieder die die verhoging betaald is welkom om ook op de vrijdag in<br />

sporthal Egerbos te gaan trainen!<br />

De vergadering nadert zijn einde, maar er moeten nog wel een aantal dingen worden<br />

besproken. Na vele jaren heeft de voorzitter: Peter Driessen besloten de hamer erbij<br />

neer te gooien, de strijdhamer te begraven en te kiezen voor een rustiger leven, waarbij<br />

hij de volgende keer als bezoeker in de sporthal aankomt. Graag willen wij hem nog<br />

bedanken voor zijn inzet voor de club en alles wat gedaan is onder zijn leiding.<br />

De hamer word doorgegeven aan: Monique van Wijlick, die na een mooi applaus plaats<br />

neemt aan de bestuurstafel. Ze begint haar voorzittersperiode met een mooie speech en<br />

tevens uitleg hoe ze tot daar gekomen is. En na bemoedigende woorden richting de leden<br />

en bestuur neemt ze officieel de hamer in ontvangst (ja hij is weer gevonden.)<br />

Ook is Eric nu officieel bij het bestuur opgenomen.<br />

Peter word nog bedankt voor zijn inzet en krijgt een doos wijn aangeboden vanuit de<br />

club, die hij uiteraard blij in ontvangst neemt. Na een aantal foto's van het bestuur word<br />

uiteindelijk overgegaan op de rondvraag die verrassend genoeg nog een aantal vragen<br />

oplevert. De details daarvan zal ik je besparen, want de tijd is aangekomen om de kantine<br />

in te gaan.<br />

Na een enerverende ledenvergadering waarbij veel is gezegd en besproken moet men<br />

toch stoom afblazen.<br />

Frank Wardenaar<br />

Nieuws?<br />

Wij als redactie van de Poona digitaal vinden het fijn als er<br />

veel nieuws en leuke stukjes in de nieuwsbrief komen.<br />

Helaas kunnen wij niet overal bij zijn en is het ook niet de<br />

bedoelingen dat wij elke maand bijna om nieuws moeten<br />

smeken.<br />

Dus, heb je nieuws of leuke stukjes, stuur sit dan zo spoedig<br />

mogelijk, al dan niet met foto’s naar<br />

poonadigitaal@bcolympia56.nl.<br />

Alvast bedankt voor de medewerking,<br />

FEBRUARI <strong>2011</strong>


Hier kan<br />

uw<br />

advertentie<br />

staan<br />

Sponsor<br />

afspraken<br />

B<br />

a<br />

d<br />

m<br />

i<br />

n<br />

t<br />

o<br />

n iets voor u ?<br />

<strong>Nieuwe</strong> voorzitter stelt zich voor<br />

Hallo allemaal,<br />

Via deze weg wil ik mij voorstellen als nieuwe voorzitter van <strong>BC</strong> <strong>Olympia</strong> <strong>'56</strong>.<br />

Ik ben Monique van Wijlick, 35 jaar en wonend in Belfeld. Ik ben getrouwd met Jan<br />

en samen hebben we drie badmintonnende jongens: Guido, Jules en Dyon.<br />

Ik ben 3 dagen per week werkzaam als leerkracht op Basisschool Meander in<br />

Reuver, groep 4. Daar heb ik jarenlang in de MR gezeten en vanuit die ingang zit<br />

ik in de GMR van de stichting Kerobei.<br />

Ik heb zelf vanuit mijn jeugd niets met badminton. Zelf heb ik altijd geturnd. Van<br />

daaruit heb ik jarenlang lesgegeven als turntrainster en later heb ik de overstap<br />

gemaakt naar het bestuur van de gymvereniging in Belfeld als secretaris.<br />

Tja en dan krijg je drie jongens die kiezen voor badminton….Toen was voor mij de<br />

binding met de gymvereniging natuurlijk zo goed als weg en kreeg ik steeds meer<br />

met de badmintonclub te maken. Een jaar geleden ben ik binnen de club<br />

begonnen in de oudercommissie. Met veel plezier heb ik daar mijn steentje bij<br />

gedragen. Toen kwam de vraag of ik voorzitter wilde worden. Daar moest ik toch<br />

wel een nachtje over slapen. Het is natuurlijk niet zomaar iets. Ik heb enkele<br />

mensen geraadpleegd en uiteindelijk heb ik de stap genomen. Ik ga er helemaal<br />

voor, maar kan dit natuurlijk niet alleen. Met z'n allen maken we een vereniging tot<br />

wat het is. Ik vertrouw er dan ook op dat iedereen zijn steentje wil bijdragen.<br />

Ik hoop dat we er een mooie (badminton)tijd van kunnen maken.<br />

Monique van Wijlick<br />

Clubkampioenschappen gaan niet door!<br />

FEBRUARI <strong>2011</strong><br />

De clubkampioenschappen die in maart gepland<br />

stonden gaan wegens omstandigheden niet<br />

door.<br />

Houd de toernooikalender in de gaten voor de<br />

nieuwe datum van de clubkampioenschappen!<br />

Dit is namelijk een verplicht toernooi voor elke<br />

speler van <strong>BC</strong> <strong>Olympia</strong> 56<br />

Speler van de maand<br />

In de jeugdgroep die van 6 tot 7 trainen, zijn we begonnen met een systeem dat ook<br />

wel speler van de maand heet.<br />

Elke training kunnen een of twee kinderen van elke groep (groep 1,2 en 3) een sticker<br />

verdienen door op de eerste plaats, aanwezig te zijn, en op de tweede plaats, een<br />

goede inzet te tonen. Aan het einde van elke training geeft de trainer aan welke speler<br />

deze extra sticker voor inzet verdiend heeft. Uiteindelijk zullen alle groepen bij elkaar<br />

komen om een speler (met het meeste aantal stickers) uit te roepen tot speler van de<br />

maand. Deze speler zal dan met een verhaalt en een foto in de Poona Digitaal komen.<br />

Dus voor de jeugdspelers, zorg ervoor dat je zoveel mogelijk stickers binnenhaalt.


Hier kan<br />

uw<br />

advertentie<br />

staan<br />

Sponsor<br />

afspraken<br />

B<br />

a<br />

d<br />

m<br />

i<br />

n<br />

t<br />

o<br />

n iets voor u ?<br />

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van <strong>BC</strong> <strong>Olympia</strong> ’56 en verschijnt 12x per jaar<br />

COlOFON COlOFON<br />

De redactie bestaat uit:<br />

L.J.K.<br />

Heeft u nieuws ?<br />

Mail dit dan naar<br />

poonadigitaal@bcolympia56.nl<br />

Ook dit jaar zijn we weer mijn een grote groep<br />

jeugdspelers naar de Limburgse<br />

Jeugdkampioenschappen geweest. Zoals altijd was het<br />

weer gezellig maar boven dat, zijn er veel prijzen binnen<br />

gehaald. Zo zijn er veel derde en tweede plaatsen<br />

behaald, maar natuurlijk hebben we ook veel Limburgs<br />

Kampioenen in ons midden.<br />

Alle Kampioenen van harte gefeliciteerd!<br />

Ook alle speler die een tweede of een derde plaats<br />

behaald hebben van harte gefeliciteerd!<br />

<strong>Olympia</strong>nen leven zich uit op de schaatsbaan!<br />

Zaterdag 19 <strong>februari</strong> was het weer zo ver. De jaarlijkse schaatsactiviteit stond op het<br />

programma. Om 12 uur werd er verzameld bij sporthal Gulick. Met in totaal 23<br />

personen, waarvan 16 kinderen en 7 begeleiders, vertrokken we naar Grefrath.<br />

Eenmaal aangekomen werden we eerst op de plaat vastgelegd, waarna iedereen<br />

schaatsen kon huren.<br />

Nadat iedereen de schaatsen aan had, begaven we ons op het ijs. Voor de meesten<br />

was dit ietwat onwennig. Tja, schaatsen doe je nu eenmaal niet iedere dag.<br />

De meeste <strong>Olympia</strong>nen begonnen op de binnenbaan om even te wennen, waarna ze<br />

zich even later op de buitenbaan begaven.<br />

Na een paar uurtjes hadden de meesten honger gekregen en aten zich iets in het<br />

restaurantje.<br />

Terwijl andere <strong>Olympia</strong>nen aan het eten waren, wilden andere wel eens een<br />

wedstrijdje schaatsen. Zo namen een aantal <strong>Olympia</strong>nen het tegen elkaar op. Dit<br />

deden ze door op tijd een parcours van 400 meter af te leggen, waarna de rondetijd<br />

werd geklokt. De snelste rondetijd werd gereden door Cindy.<br />

Na enige uren geschaatst te hebben werd de buitenbaan gedweild. Na de dweilpauze<br />

mochten we niet meer op de buitenbaan. Hier stond namelijk een echte wedstrijd op<br />

het programma. We concludeerden dat deze wel heel erg snel reden, terwijl dat wij<br />

toch wel wat moeite moeten doen om rechtop te blijven staan.<br />

Om kwart over 4 verzamelden we weer allemaal, waarna we terug reden naar<br />

Tegelen. Om precies 17 uur kwamen we moe maar voldaan aan bij de sporthal.<br />

We kunnen terugkijken op een gezellige en geslaagde middag!<br />

Frank Wardenaar<br />

06-12117506<br />

butchers@live.nl<br />

Juul Hekkens<br />

077-4753276<br />

j.hekkens@home.nl<br />

FEBRUARI <strong>2011</strong><br />

Luc Lecluse<br />

077-3549623<br />

sponsoring@bcolympia56.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!