Gebruik luchtfoto's Almere - Gbkn

gbkn.nl

Gebruik luchtfoto's Almere - Gbkn

Gebruik luchtfoto’s Almere

Deelnemersdag GBKN Flevoland en Gelderland

Woensdag 17 maart 2010


• Voorstellen

Almere

• Foto producten

• Toekomst

• BAG toepassingen

Agenda

Voorstellen

2


• Gemeente Almere

• Stadsbeheer

Cor Schaake

• Gebouwen & Gegevensmanagement

• Teamleider G&G Geo Informatie

Voorstellen

3


• 1976 gemeentewording

Almere

• Jonge en snelst groeiende stad van Nederland

• 188.362 inwoners (15-03-2010)

• Schaalsprong verdubbeling Almere 2030+

Almere

4


Kwaliteit GBKA

• Bedrijfsmatig werken

– Tijdregistratie, planning en budget bewaking

– Projectmatige werkwijze

• Onderbouwen (bedrijfsmatig, marktgericht …)

– Meetbaar door benchmark, minimale vaste

formatie, flexibele schil

• Nen-en-ISO 9001:2000

• Digitaal kwaliteitshandboek (processen en procedures)

Almere

5


Actualiteit GBKA

• Koppeling met alle beheerobjecten in de openbare

ruimte

• Actualiteitseis 96 %

• Externe controles diverse technieken: audits,

accountant, ingenieursbureaus, SPY

Almere

6


• Satelliet

• Ortho

• Birdview

Foto producten

Verspreid over het jaar actuele verschillende fotosets

die elkaar aanvullen en versterken

Foto producten

7


Satellietfoto

• Najaar opname

• Snelle levertijd, 4 weken

• Beperkte detaillering 40-50 cm pixel GEOEYE-1

Uniforme beelden t.b.v. presentatie en validatie

• Lage beeld- en signaleringskosten

• Controle d.m.v. Beeld-Kaart vergelijking

• Mutatiedetectie Beeld-Beeld vergelijking

Foto producten

8


Orthofoto

• Voorjaar opname

• Late levertijd, 5 maanden

• Lage vlucht onder aanvliegroute Schiphol

• Veel detaillering 3 cm pixel stedelijk (22 cm landelijk)

• Moeilijk traceren overbouw en bovenbouw

• ICC: borgen gemeenschappelijke leverzekerheid en

beschikbaarheid remote-sensing producten rond

Schiphol

• Luchtfoto gebruik basisregistraties BAG, GBKA, WOZ

Foto producten

9


Birdview

• Najaar opname

• Snelle levertijd, 6-9 weken

• Standaard 16 cm

• Lage vlucht onder aanvliegroute Schiphol

(stedelijk 6 cm, primeur Almere)

• Zeer geschikt traceren boven- en overbouw

• Naast enkele camera bij orthofoto's vier extra

camera’s bevestigd (N O Z W zichthoeken)

• Geen beperking vanaf de openbare weg, zoals

panorama foto’s

Foto producten

10


Gebruiksmogelijkheden

• Wettelijke verplichting inzake BAG

• Grootschalige Basis Kaart Almere bijhouding

• WOZ waardering / gemeentelijk belastingen

• Bestemmingsplannen

• Melding Registratie Systeem

• Handhaving en vergunning, illegaal grondgebruik

• Stedelijke ontwikkeling

• Integraal Beheer en Onderhoud

• Rampen en Calamiteiten

• Ondersteuning Politie korps bij ongevallen /

calamiteiten / preventie

• Dienstverlening informatie verstrekking burger

Foto producten

11


Toekomst

• Ontsluiten veel overlap ‘omvalling’ in orthofoto's

Automatisch 3D modelleren t.b.v. 3D visualisaties

• Koppeling met WOZ-objecten

• Combineren van vluchten door afnemers met het grootste

belang (gemeenten) d.m.v. centrale project-organisatie:

– Enkelvoudige registratie (minder vluchten), meervoudig

gebruik

– Aantrekkelijke inkoop door marktwerking

– Behoud van indivuduele productspecificaties

– Ontzorgen afnemers

• Landsdekkende standaardisatie GI-beraad geobasisregistraties

luchtfoto?

Voorkeur buitengebied 10 cm, stedelijk 3 - 7.5 cm

Toekomst

12


BAG

toepassingen

• Najaar

BAG

13


Bedankt voor uw aandacht

Vragen ?

14

More magazines by this user
Similar magazines