Sizopreg in Kunststof Magazine - S.I. Zwartz BV

zwartz.nl

Sizopreg in Kunststof Magazine - S.I. Zwartz BV

Management nummer 7, oktober 2012

‘Men moet weten wat je doet’

Onder de naam Sizopreg gaat

Zwartz met natuurweefsel versterkte

kunststoffen produceren.

Een duurzaam alternatief

ter vervanging van glasvezel-

composieten. Niet alleen kost

het, in vergelijking met glasvezelcomposieten,

minder energie

om Sizopreg te produceren,

deze biocomposiet kan tevens

gerecycled worden. Een veelbelovend

materiaal dus, maar

hoe vertel je de buitenwereld

dat je een nieuw materiaal hebt

ontwikkeld? En wat is de beste

product-markt-combinatie?

De keuze om te kijken naar

kunststofversterkte natuurweefsels

werd eind jaren negentig

beïnvloed door een teruglopende

vraag naar jute. ‘Dus

ga je op zoek naar alternatie-

I Kunststof Magazine

Ruchtbaarheid helpt

Sizopreg aan klanten

Hoe zorg je dat jouw nieuwe, innovatieve product de markt verovert? Wie zijn eigenlijk

spelers op die markt? Waar zitten de kansen? Vragen waar elk bedrijf met een nieuw,

innovatief product mee worstelt. Zwartz uit Oldenzaal onderzocht met steun van de

overheid en hulp van een gespecialiseerd bureau wat de beste strategie is.

Van de redactie

Waar het prototypemateriaal Biopreg nog grotendeels gebaseerd was

op een laag temperatuurbestendige bio-kunststof vervaardigd via de

traditionele perstechnieken, is Sizopreg gebaseerd op een hoog temperatuurbestendige,

Cradle to Cradle gecertificeerde, bio-kunststof en

vervaardigd volgens een revolutionaire, nieuwe CleanTech lamineertechniek

(patent pending).

Het Sizopreg materiaal is

makkelijk te verwerken.

ven’, vertelt Tom Snuverink

ook Lansink, salesmanager bij

Zwartz. ‘Alternatieven die iets

toevoegen aan de producten

die je al produceert.’Dit leidde

tot een samenwerkingsproject

met KIEM, een ontwerp- en

ingenieursbureau voor de

ontwikkeling van duurzame

producten. Door de bij Zwartz

aanwezige kennis en kunde van

de productie van weefsels met

natuurstoffen zoals jute te com-

19


20 Kunststof Magazine I nummer 7, oktober 2012

Management

bineren met die van KIEM op

het gebied van biocomposieten

ontstond Biopreg (zie kader),

de voorloper van Sizopreg.

Deze strategie verraadt de

flexibiliteit en vooruitziende blik

van een familiebedrijf. Niet de

korte termijnwinst telt, maar de

lange termijn, waarbij ruimte en

aandacht voor nieuwe technieken

en innovaties mogelijk zijn.

Sterker nog, waarbij er het lef

is om nieuwe dingen te durven

proberen en daarin je gevoel te

volgen.

De beste productmarkt-combinaties

Sinds de start van de ontwikkeling

van een biocomposietweefsel

zijn inmiddels diverse

jaren verstreken. Ontwikkelen

kost nu eenmaal tijd. Om goed

voorbereid de markt op te

gaan, liet Zwartz onderzoeken

wat nu de beste productmarkt-combinaties

zijn. ‘Uiteraard

hadden we bij de start van

de ontwikkelingen wel markten

voor ogen’, licht Snuverink ook

Lansink toe. ‘Maar net zoals

het met ontwikkelingen gaat,

zo gaat het ook met de markt;

het staat niet stil.’ ‘Via KIEM

kwamen we in contact met een

bureau dat zich specialiseert

in de vertaling van nieuwe

technieken naar markten. Zijn

benadering en expertise sloten

aan bij onze visie; het is niet

of economie of milieu of samenleving,

maar én economie,

én milieu, én samenleving.’ Dit

bureau combineert het beste

van Maatschappelijk Verantwoord

Ondernemen (MVO) en

de ‘groene’ economie tot een

kansrijk plan in plaats van een

mijnenveld vol bedreigingen.

Tom Snuverink ook Lansink: ‘We moesten op zoek naar alternatieven die iets toevoegen aan de producten die we al

produceerden.’

Marktpotentieel

Naast haar expertise bracht

genoemd bureau ook iets

anders mee; een frisse blik

en een paar ‘nieuwe’ ogen.

‘We zijn stapsgewijs en vanuit

de theorie van creatieve probleemoplossing

aan de slag

gegaan’ stelt Snuverink ook

Lansink. ‘Dus steeds weer

divergeren en convergeren,

omschrijven, clusteren – heel

gestructureerd te werk gaan,

eigenlijk.’ Uiteindelijk werd een

lijst van om en nabij honderd

potentieel interessante markten

samengesteld. Deze markten

werden geclusterd en langs

de opgestelde selectiecriteria

Zwartz is een familiebedrijf en een begrip binnen de

Twentse en Nederlandse textielindustrie. In 1835 startte

de eerste Zwartz met een weverij en inmiddels staat de

vijfde generatie aan het roer en heeft het bedrijf de tand

des tijds met glans doorstaan. Het is heden ten dage

dan ook een van de oudste en een van de weinige tex-

gelegd. Wat is bijvoorbeeld de

te behalen marge op Sizopreg?

En wat is het volume van de

desbetreffende markt? Hieruit

rolde een lijst met dertig markten.

Uiteindelijk werden uit de

lijst de zeven interessantste

markten geselecteerd; uni-

‘Het lef is om nieuwe dingen te durven proberen en

daarin je gevoel te volgen’

verseel plaatwerk, zonwering,

systeembouw, plinten, voertuiginterieurs,

buitentoepassingen

en bladmateriaal. ‘Die finale

keuze is een combinatie van

onderbuikgevoel en gezond

verstand, meent Snuverink ook

Lansink. ‘Is het product makkelijk

te maken, zijn er al contacten

in bepaalde markten, heb je

affiniteit met die markten; alles

samen bepaalt welke markten

de eindstreep halen.’

Daarmee is het dus van belang

om niet alleen naar ‘buiten’

te kijken en een marktanalyse

op te stellen, maar ook de blik

naar ‘binnen’ te richten en je

eigen bedrijfsvoering onder de

loep te leggen. Ook directeur

Ronald Zwartz werd aan de

tand gevoeld om te achterhalen

wat voor bedrijf Zwartz precies

is en wat belangrijke waarden

binnen het bedrijf zijn. Hieruit

kwamen diverse punten naar

voren: continuïteit staat hoog

in het vaandel en de lijnen binnen

het bedrijf zijn kort. Er is

knowhow binnen het bedrijf en

het productaanbod is breed,

Zwartz bedient verschillende

nichemarkten en levert maatwerk.

Steeds geldt dat het niet

om het productvolume gaat,

maar om diversificatie. Geen

eenheidsworst, maar kleine vo-

tielfabrieken in Nederland. Dit illustreert ook meteen de

kracht van een familiebedrijf; een lange adem in combinatie

met een flexibele houding levert een eeuwenlang

profijt op. Of zoals het bedrijf het zelf verwoordt: ‘Op

eigen kracht met directe investering van elke verdiende

cent in nieuwe machines en technieken’.


Management nummer 7, oktober 2012

lumes volgens de specificaties

van de klant.

Duurzaam en

goedkoper

In tijden van recessie valt het

niet mee om mensen te bewegen

iets nieuws te proberen.

Terwijl een nieuwe ontwikkeling

juist geld op kan leveren. ‘Bedrijven

en consumenten vinden

milieuvriendelijk best interessant’,

stelt Snuverink ook Lansink.

‘Maar men wil er niet extra

voor betalen. Het is dan ook belangrijk

om te laten zien dat milieuvriendelijker

in ons geval ook

goedkoper kan zijn.’ Hij doelt

daarmee op de recyclebaarheid

van Sizopreg, dat gerecycled,

gecomposteerd of eventueel

veilig verbrand kan worden. Dit

in tegenstelling tot glasvezelcomposieten

die aan het einde

van de gebruiksfase een reëel

probleem vormen: EU-regelgeving

verbiedt storten en bij

verbranding vervuilt het glas de

verbrandingsovens. Daarnaast

is Sizopreg een sterk maar toch

licht materiaal. Met name in

de transportbranche is dit een

pluspunt: hoe lichter het materiaal,

hoe minder brandstof

verbruikt wordt.

Daarnaast is het

materiaal ook nog

eens makkelijk te

verwerken. Sizopreg

laat zich makkelijk

zagen en ook boren

is geen probleem. Een

ander aspect is dat steeds

meer bedrijven een duurzaam

inkoopbeleid hanteren. Heb je in

je assortiment producten die uit

Sizopreg vervaardigd zijn, dan

heb je dus een product dat aan

de eisen van duurzaam inkoopbeleid

voldoet.

Open innovatie

De conclusie voor Zwartz is

uiteindelijk dat de weg van

open innovatie op dit moment

de beste optie is. De zeven

Zwartz is een van de oudste en een van de weinige textielfabrieken in Nederland.

geselecteerde markten zijn

uitgebreid geanalyseerd op

aspecten als specifieke eisen,

maakbaarheid en inkoopbeleid.

Bladmateriaal lijkt de meest

veelbelovende markt. Sizopreg

tafelbladen voor exclusief

kantoormeubilair is een uiterst

interessante optie. Tegelijkertijd

staat Zwartz vooralsnog te ver

van deze markten af om hier

direct te kunnen acteren. ‘Door

te laten zien wat je

hebt en kunt,

ben je

vindbaar’

zegt Snuverink

ook Lansink

hierover. ‘Je kunt wel

proberen om jouw innovatie

de markt op te duwen, maar

dat kost veel geld en energie.

En heb je dan net niet dat wat

mensen zoeken, dan haken ze

af. Je kunt dus beter zoveel

mogelijk mensen vertellen waar

je mee bezig bent en wat de

potentie is, zodat mensen naar

jou toekomen met hun specifieke

wensen. Daarmee help je

mensen precies aan datgene

wat ze willen hebben. En dat

sluit weer perfect aan bij de

wijze waarop Zwartz nu al opereert:

maatwerk voor verschillende

nichemarkten.’

Een belangrijke kroon

op het werk

Dankzij subsidie uit

het pro-

Sizopreg

gecombineerd

met C2C-gecertificeerd

biofoam.

I Kunststof Magazine

gramma Milieu & Technologie

van Agentschap NL kon Zwartz

gebruik maken van de expertise

van derden. ‘Marktonderzoek

is toch een vak apart’,

weet Snuverink ook Lansink.

‘Door de steun van het M&Tprogramma

werd het mogelijk

om derden in te schakelen. Dat

heeft ons ontzettend geholpen.

Intern is er meer draagvlak

ontstaan voor Sizopreg en het

heeft ons bewuster gemaakt

van de mogelijkheden van het

product en de kansen op de

markt. Destijds hebben we

vanuit dit programma subsidie

ontvangen voor de ontwikkeling

van het materiaal. Een

uniek project binnen Zwartz.

Dat we nu met deze subsidie

naar de niet-technische kanten

konden kijken, is voor ons een

belangrijke kroon op al het

werk gebleken. Hadden we de

subsidie niet gekregen, dan

was de marktpenetratie er een

van toevalligheden geworden.

Nu hebben we een duidelijke

strategie.’ De komende tijd

gaat Zwartz nog een aantal

puntjes op de i zetten. De laatste

testen, finetunen, standaardiseren

en datasheets maken.

En de boer op! Met stands op

beurzen zoals de JEC Europe

beurs in Parijs – de grootste

beurs op het gebied van composieten.

Naar verwachting

kunnen dan dit najaar de

eerste concrete offertes uitgebracht

worden. n

Meer weten over Zwartz?

Kijk op www.zwartz.nl.

Programma Milieu & Technologie

Dit project is uitgevoerd met subsidie van het programma Milieu &

Technologie van Agentschap NL, voorheen SenterNovem, dat de

ontwikkeling en toepassing stimuleert van innovatieve processen, producten

en diensten met een milieuvoordeel. Kijk voor meer informatie

op: www.agentschapnl.nl/milieutechnologie of bel met het secretariaat

van M&T: (088) 602 26 84.

21

Similar magazines