28.09.2013 Views

Matten of canneren van stoelen - La Peinturette

Matten of canneren van stoelen - La Peinturette

Matten of canneren van stoelen - La Peinturette

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

WWW.LAPEINTURETTE.BE<br />

H<br />

<strong>Matten</strong> <strong>of</strong> <strong>canneren</strong> <strong>van</strong> <strong>stoelen</strong><br />

Heeft u ook antieke <strong>stoelen</strong>, een charmante schommelstoel, <strong>of</strong> gewoon een paar leuke krukjes die op zolder<br />

beland zijn door de slechte staat <strong>van</strong> de zitting? Zittingen in riet en zeker ook “gematte <strong>of</strong> gecanneerde” zittingen<br />

zijn inderdaad niet eeuwigdurend. Herstelling door een gespecialiseerde fi rma is beslist een optie... maar dan<br />

moet u toch even goed overwegen <strong>of</strong> de stoel <strong>of</strong> bank in kwestie die investering wel waard is. Want <strong>stoelen</strong> laten “hermatten”<br />

is een dure aangelegenheid... logisch: het is een zeer intensieve en tijdsrovende bezigheid.<br />

Heeft u echter nog wat tijd vrij? Wel, dan hebben wij de oplossing voor u! We leren u in een driedaagse workshop<br />

om zelf <strong>stoelen</strong> te “<strong>canneren</strong>”!<br />

INHOUD<br />

In deze workshop wordt uitvoerig stil gestaan bij volgende aspecten:<br />

■ materialen en gereedschappen<br />

■ ontmantelen oude zittingen<br />

■ opbouwen en afwerken nieuwe zitting.<br />

Het <strong>canneren</strong> zelf leert u in eerste instantie op een éénvoudig oefenrastertje, zodat u echt een heel duidelijk inzicht krijgt<br />

in de techniek en de afwerking. Eens dit oefenraster klaar is, starten we met uw eigen werkstuk. Daarvoor brengt u zelf<br />

een oude stoel <strong>of</strong> oud krukje mee. We proberen uw eigen werkstuk zo volledig mogelijk af te werken... <strong>of</strong> dit volledig<br />

lukt, zal voor een groot stuk afhangen <strong>van</strong> de grootte <strong>van</strong> de zitting <strong>van</strong> de stoel <strong>of</strong> kruk die u meebrengt... Hoe dan ook<br />

heeft u na de driedaagse workshop voldoende kennis om uw werkstuk eventueel thuis verder af te werken. We leveren u<br />

daarvoor ook alle nodige materialen.<br />

Zoals altijd krijgt u ook een geschreven cursus mee waar alles nog eens haarfi jn in uitgelegd staat.<br />

Eigen werkstuk: Voor een eerste oefening kiezen we voor een niet ronde zitting. De stoelzitting wordt bij voorkeur losgemaakt<br />

<strong>van</strong> het frame en wordt reeds de eerste dag meegebracht. Opmerking: het is ook mogelijk een stoel te <strong>canneren</strong><br />

die daarvoor niet gecanneerd was. In dat geval zullen we zelf gaten moeten boren.<br />

PROGRAMMA<br />

Deze intensieve driedaagse-cursus is een totaalpakket <strong>van</strong> drie opéénvolgende dagen telkens met start om 09.30h ten<br />

laatste. Het programma ziet er als volgt uit:<br />

Dag 1<br />

09.30 tot 10.00 u Ont<strong>van</strong>gst en verwelkoming<br />

10.00 tot 10.30 u Kennismaking en situering cursussen<br />

10.30 tot 11.00 u Th eorie over stoelzittingen en <strong>canneren</strong><br />

11.00 tot 11.15 u K<strong>of</strong>fi epauze<br />

11.15 tot 12.30 u Demonstratie en situering materialen<br />

12.30 tot 13.30 u Broodmaaltijd<br />

13.30 tot 15.00 u Opstarten praktijkoefening op oefenraster<br />

15.00 tot 15.30 u K<strong>of</strong>fi epauze<br />

15.30 tot 17.00 u Afwerking <strong>van</strong> oefening / Bespreking eigen werkstuk<br />

WORKSHOP


Dag 2<br />

09.30 tot 11.00 u Voorbereiden eigen werkstuk<br />

11.00 tot 11.15 u K<strong>of</strong>fi epauze<br />

11.15 tot 12.30 u Opzetten eigen werkstuk<br />

12.30 tot 13.30 u Broodmaaltijd<br />

13.30 tot 15.00 u Praktijk eigen werkstuk<br />

15.00 tot 15.30 u K<strong>of</strong>fi epauze<br />

15.30 tot 17.00 u Praktijk eigen werkstuk<br />

Dag 3<br />

09.30 h tot 11.00 h Praktijk eigen werkstuk<br />

11.00 h tot 11.15 h K<strong>of</strong>fi epauze<br />

11.15 h tot 12.30 h Praktijk eigen werkstuk<br />

12.30 h tot 13.30 h Aperitief en broodmaaltijd<br />

13.30 h tot 15.00 h Afwerking eigen werkstuk<br />

15.00h tot 15.30 h K<strong>of</strong>fi epauze<br />

15.30 h tot 17.00 h Afwerking eigen werkstuk en nabespreking<br />

KOSTPRIJS<br />

De Kostprijs voor deze formule bedraagt 215 euro per deelnemer.<br />

Zijn in de prijs inbegrepen:<br />

■ de houten oefenrasters<br />

■ het nodige vlechtriet en andere kleine materialen voor de afwerking <strong>van</strong> dit oefenraster<br />

■ het gebruik <strong>van</strong> alle gereedschappen<br />

■ een syllabus met een theoretisch gedeelte en een werkbeschrijving<br />

Volledige ont<strong>van</strong>gst:<br />

■ welkomstk<strong>of</strong>fi e met ontbijtgebak ’s morgens<br />

■ meerdere k<strong>of</strong>fi epauzes met koekjes en/<strong>of</strong> gebak<br />

■ broodjesmaaltijd ’s middags<br />

■ frisdranken<br />

■ afscheidsdrink laatste dag<br />

Zijn niet in de prijs inbegrepen:<br />

■ het nodige vlechtriet voor uw eigen werkstuk (kostprijs ongeveer 16 euro voor een doorsnee zitting)<br />

Zelf mee te brengen:<br />

■ hobbymes<br />

■ breinaald <strong>of</strong> priem<br />

■ schaar<br />

■ kleine hamer<br />

Originele decoratie voor huis en tuin | Geschilderde en gepatineerde meubelen<br />

Authentieke verfprodukten: kalkverven, leemverven, kalei, tadelakt, enz... | Kleur en interieuradvies | Cursussen en workshops<br />

Willem Fouquaert – Pastorie Westrem, Dorpsstraat 60, 9230 Westrem (Wetteren)<br />

☎ 09/334 59 20 – fax 09/334 59 30 – gsm 0485/82 11 71<br />

BTW BE 862687613 – info@lapeinturette.be – www.lapeinturette.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!