28.09.2013 Views

w w w . k u n s t r o u t e h a g e l a n d . b e - Mia Laenen

w w w . k u n s t r o u t e h a g e l a n d . b e - Mia Laenen

w w w . k u n s t r o u t e h a g e l a n d . b e - Mia Laenen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Open-atelierdagen in de regiO aarschOt, Begijnendijk, haacht,<br />

hOlsBeek, rOtselaar, tielt-Winge en scherpenheuvel-Zichem<br />

IGCS NO-HAGELAND<br />

IGCS NO-HAGELAND<br />

IGCS NO-HAGELAND<br />

IGCS NO-HAGELAND<br />

w w w . k u n s t r o u t e h a g e l a n d . b e


Geachte<br />

Kunstliefhebber,<br />

Welkom op de tweede Kunstroute<br />

doorheen Aarschot, Begijnendijk,<br />

Haacht, Holsbeek, Rotselaar, Tielt-<br />

Winge, en Scherpenheuvel-Zichem.<br />

Deze gemeenten en steden van de<br />

IGCS nodigen je uit om in de maand<br />

november meer dan zestig kunst- of ambachtenateliers<br />

te bezoeken. Je ontdekt een waaier aan disciplines,<br />

van schilderkunst tot keramiek, van juweelontwerp<br />

tot viltkunst, en natuurlijk kan je de sfeer van het<br />

atelier opsnuiven.<br />

Deze artistieke belevenis is geheel gratis. Sommige<br />

kunstenaars zullen je zelfs verrassen met iets extra’s.<br />

Als voorsmaakje op dit alles kan je in de galerie van GC<br />

Den Egger de groepstentoonstelling bezoeken.<br />

kunstenaar<br />

doet mee aan de<br />

tentoonstelling<br />

den egger<br />

Volgnummer<br />

kunstenaar<br />

dagen wanneer<br />

je de kunstenaar<br />

kan bezoeken<br />

korte bio Van<br />

de kunstenaar<br />

De Intergemeentelijke Culture Samenwerking, IGCS,<br />

startte vorig jaar met ‘Kunstroute’, een reeks open atelierdagen<br />

in de regio Aarschot, Haacht, Holsbeek, Rotselaar,<br />

Tielt-Winge en Scherpenheuvel-Zichem. Het initiatief<br />

was meteen een schot in de roos.<br />

Guido Peers, coördinator van de IGCS Noord-<br />

Oost-Hageland: “De Kunstroute Hageland lokte ruim<br />

20.000 bezoekers naar de kunstateliers. We waren<br />

daardoor aangenaam verrast. Het aantal belangstellenden<br />

bevestigde meteen ons vermoeden dat de<br />

Hagelander zeer open staat voor de kunst die in zijn<br />

streek wordt gecreëerd. Een evaluatie met de deel-<br />

Laat je dus op een unieke wijze verwennen en misschien<br />

vind je wel dat ene kunstwerk van je dromen!<br />

Als coördinator van de IGCS wil ik iedereen die de<br />

schouders onder dit project zette, van harte bedanken.<br />

En jou, lezer, hoop ik te mogen begroeten ergens<br />

op de route in november!<br />

Guido Peers<br />

Praktische informatie:<br />

De ateliers zijn de 4 weekends van november te bezoeken<br />

van 10 tot 18 uur. Op de persoonlijke fiche van de kunstenaars<br />

vind je op welke dag ze hun atelier openstellen en of<br />

ze deelnemen aan de groepstentoonstelling. (zie voorbeeld<br />

onderaan). De groepstentoonstelling in Den Egger is toegankelijk<br />

op zondag 4, 11, 18 en 25 november van 10 tot 18 uur.<br />

Meer info: www.kunstroutehageland.be.<br />

Kunstroute zet opnieuw<br />

haGelandse Kunstenaars in de KijKer<br />

nemende kunstenaars leerde ons vlug dat dit initiatief<br />

zeker moest worden herhaald”.<br />

Ook gemeenten die nog niet tot IGCS behoren tonen<br />

interesse?<br />

Guido Peers: “Nog voor de Kunstroute Hageland was<br />

afgelopen, kregen we al vragen vanuit andere gemeenten,<br />

waaronder Begijnendijk. Die gemeente is<br />

nog niet bij de IGCS aangesloten, maar heeft wel te<br />

kennen gegeven dat ze lid wil worden. Begijnendijk<br />

zal al deelnemen aan de Kunstroute 2012. Dit betekent<br />

zeker een meerwaarde, omdat nog meer artiesten<br />

hun ateliers zullen openstellen”.


Cultuurbeleidscoördinatoren, de schepenen van Cultuur Steven Omblets, Paul Delimon, Ann Spaepen, Marc Decat,<br />

Jan Vanborren, Mon Fillet; samen met de projectleider gemeenteraadslid Guido Peers.<br />

Is er een verruiming op vlak van disciplines?<br />

Guido Peers: “We hebben al een ruim aanbod van disciplines.<br />

De Kunstroute geeft een zeer gedetailleerde<br />

staalkaart van wat het Hageland aan kunstvormen,<br />

zowat 25, te bieden heeft. Naast gekende disciplines<br />

als schilderkunst en beeldhouwen, heb je de minder<br />

gekende kunstvormen zoals draaiwerk , glaskunst en<br />

ijzersmeedkunst. Het is net het doel van de Kunstroute<br />

om alle soorten kunst te promoten in een regio<br />

waar ruim 100.000 mensen wonen. Op vlak van geo-<br />

grafische uitgestrektheid is de Kunstroute een eerder<br />

groot initiatief”.<br />

De Hagelander is creatief?<br />

Guido Peers: “Dat is hij of zij zeker. De Kunstroute<br />

wil juist dat feit goed in de kijker plaatsen. De Kunstroute<br />

haalt de kunstenaar uit zijn of haar atelier en<br />

brengt de toeschouwer in het atelier. We krijgen zo<br />

een mooie dialoog en een kijkstuk tussen kunstenaar<br />

en bezoeker”.<br />

helga’s foto<br />

Is er veel gewijzigd aan de praktische uitwerking<br />

van de Kunstroute?<br />

Guido Peers: “Het concept blijft hetzelfde. De<br />

ateliers zijn in de weekends van november gratis<br />

toegankelijk. De kunstenaars nemen gratis<br />

deel. Het project is laagdrempelig zodat iedereen<br />

kan deelnemen. In de galerie van GC Den<br />

Egger in Scherpenheuvel loopt er in die periode<br />

ook een overzichtstentoonstelling met<br />

werk van de deelnemende kunstenaars. Daar<br />

kan de bezoeker zich al een beeld vormen van<br />

wat hij onderweg in de ateliers zal te zien krijgen”.<br />

De Kunstroute is duidelijk geen eenmalig<br />

project?<br />

Guido Peers: “Neen. Dat hebben we vorig jaar<br />

al gesteld. We willen iets duurzaams in de regio<br />

installeren. Iets dat kunstenaars en kunstliefhebbers<br />

blijft stimuleren om creatief te zijn.”


de deelnemende Kunstenaars<br />

VolGens discipline<br />

beeldhouwen<br />

Willem E. Caluwaerts 15<br />

An Claeys 43<br />

Anne Cornil 34<br />

Wilfried De Cock 1<br />

Pazzi De Peuter 26<br />

Pol Lemaire 40<br />

Roland Rens 7<br />

Jelle Rochette 59<br />

Jan Rosseels 53<br />

Danny Schelfhout 21<br />

Jan Storms 12<br />

Dany Tulkens 8<br />

Marcel Wuyts 14<br />

beeldhouwen en grafiek<br />

Hilde Hermans 4<br />

beeldhouwen en meubelmaken<br />

Koen Wisse 60<br />

beeldhouwen en tekenen<br />

Roger De Haes 35<br />

bio assemblage<br />

Raf Veulemans 58<br />

fotografie<br />

Fotokring Focus 39<br />

Fotoclub Objectief 44<br />

glaskunst<br />

Theys-Miseur 30<br />

hoeden<br />

Martine Verstraeten 22<br />

juweelontwerp<br />

Veerle Deneef 36<br />

Catherine & Claudia Smets 29<br />

keramiek ( o.a. minimalistische)<br />

Clif Ardi 23<br />

Frie Branders 42<br />

Monika Denolf 37<br />

Irene Goethuys 18<br />

Kristina Olaerts 51<br />

keramiek en beeld<br />

Josiane Vandercammen 31<br />

keramiek en beeldhouwen<br />

Gerda Valgaeren 41<br />

keramiek en Lierse kant<br />

Sonja Vaes 13<br />

schilderkunst<br />

arthur Paint 33<br />

Myriam De Haes 25<br />

Nicole De Preter 9<br />

Lut De Rudder 38<br />

Kristina Evenepoel 27<br />

Jan van Gastel 45<br />

Mieke Geens 17<br />

Leopold Geysen 28<br />

Iris Ieven 49<br />

Albert Leys 11<br />

Edward Moons 6<br />

Hilde Plessers 52<br />

Miranda Schildermans 54<br />

Patrick Theunis 55<br />

Rudi Vermeulen 57<br />

Yari 32<br />

schilderkunst en airbrush<br />

EERSTE JAARGANG<br />

EDT. 2011<br />

Inge Kennis 19<br />

schilderkunst en assemblage<br />

Marina Damen 24<br />

schilderkunst en beeldhouwen<br />

Wilma Geyskens 46<br />

Frans Hannes 47<br />

<strong>Mia</strong> <strong>Laenen</strong> 10<br />

Flor Lodewyckx 5<br />

schilderkunst en boetseren<br />

Marja Goossens 3<br />

schilderkunst, keramiek en brons<br />

Genoveva Eyckermans 2<br />

schilderkunst, keramiek en illustratie<br />

Gonda Cleynhens 16<br />

schilderkunst en tekenen<br />

Jacques Verbist 56<br />

schilderkunst op zijde<br />

Het Penseel 48<br />

verschillende disciplines<br />

Kunstkring De Regenboog 50<br />

Kunststiching Perspektief vzw 20<br />

w w w . K u n s t r o u t e h a G e l a n d . b e<br />

IGCS NO-HAGELAND<br />

IGCS NO-HAGELAND<br />

IGCS NO-HAGELAND<br />

IGCS NO-HAGELAND<br />

IGCS NO-HAGELAND<br />

ontwerp: hans.robberechts@telenet.be - druk: drukkerij A. beullens

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!