28.09.2013 Views

Download werkpakket (pdf - 38,4 MB) - Prosensols

Download werkpakket (pdf - 38,4 MB) - Prosensols

Download werkpakket (pdf - 38,4 MB) - Prosensols

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2<br />

Dit <strong>werkpakket</strong>, bestemd voor jongeren vanaf 15 jaar, gaat over<br />

bodemerosie.<br />

De bedoeling is te begrijpen wat erosie precies is en welke mechanismen<br />

hierbij een rol spelen. De leerlingen krijgen inzicht over de schade die<br />

bodemerosie veroorzaakt en de maatregelen die kunnen genomen worden<br />

om erosie te beperken.<br />

Dit <strong>werkpakket</strong> wordt vergezeld van een PowerPoint-voorstelling met<br />

foto’s. Het bevat eveneens een verklarende woordenlijst met de definities<br />

van alle woorden die met een sterretje (*) worden aangeduid.<br />

Dit <strong>werkpakket</strong> bevat algemene informatie, aangevuld met meer wetenschappelijke<br />

uitleg, om dieper in te gaan op het fenomeen van erosie.<br />

Prettige ontdekkingsreis...<br />

BODEMEROSIE


INHOUDSTAFEL<br />

INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

Deel I : Wat is erosie?<br />

1 - WAT IS EROSIE? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />

2 - DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN EROSIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

2.1 Intergeulerosie of fijnlagige erosie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

2.2 Geulerosie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />

2.3 Ravijnerosie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

3 - DE GEVOLGEN VAN EROSIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

Deel II : Hoe ontstaat erosie?<br />

4 - DE MECHANISMEN VAN EROSIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />

4.1 Mechanismen die het losmaken van de bodemdeeltjes veroorzaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23<br />

4.2 Transport van de bodemdeeltjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />

4.3 Sedimentatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />

5 - DE NATUURLIJKE FACTOREN DIE BODEMEROSIE BEÏNVLOEDEN . . . . . . . . . . . . 27<br />

5.1 Neerslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />

5.2 Bodemeigenschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />

5.3 Reliëf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />

5.4 Bodembedekking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />

6 - MENSELIJKE ACTIVITEITEN BEVORDEREN EROSIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36<br />

6.1 Landbouwpraktijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36<br />

6.2 Niet-landbouwvoertuigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <strong>38</strong><br />

6.3 Perceelsindeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <strong>38</strong><br />

Deel III : Hoe erosie bestrijden?<br />

7 - EROSIEBESTRIJDINGSMAATREGELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41<br />

7.1 Landbouwkundige maatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41<br />

7.2 Hydraulische ingrepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44<br />

7.3 Beredeneerde inrichting van het gebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48<br />

BESLUIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />

VERKLARENDE WOORDENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54<br />

ANTWOORDEN VAN DE ACTIVITEITEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56<br />

BIBLIOGRAFIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58<br />

BODEMEROSIE 3


4<br />

INLEIDING<br />

Bodemerosie is waarschijnlijk iets waar je niet helemaal mee vertrouwd<br />

bent maar waar je wel al van gehoord hebt. Misschien werd je reeds geconfronteerd<br />

met gevolgen van bodemerosie.<br />

Heb je nooit in jouw dorp of op televisie omvangrijke modderstromen op de<br />

weg gezien, die het verkeer hinderen? Aha, zie je wel, ik wist het!<br />

Je vraagt je af waarom ik je over dit alles aanspreek?<br />

Omdat erosie ernstige gevolgen heeft op ons milieu en op onze activiteiten<br />

en belangrijke schade kan veroorzaken.<br />

In de toekomst zal je misschien belangrijke beslissingen rond bodemerosie<br />

moeten nemen en hoe sneller je weet waarover het gaat, hoe beter je zal<br />

weten hoe je moet reageren.<br />

In Wallonië erodeert jaarlijks 893 000 ton sediment. Deze grond wordt<br />

grotendeels in de waterlopen afgezet! Dit komt overeen met een rij<br />

vrachtwagens gevuld met aarde van Brussel tot Parijs!<br />

In Vlaanderen zet zich jaarlijks 1 680 000 ton sediment af in de waterlopen.<br />

In het noorden van Frankrijk heeft het stroombekken van La Canche<br />

(1274 km²) in 5 jaar tijd, 350 000 ton bodem door erosie verloren.<br />

In dit <strong>werkpakket</strong> ontdekken we dit weinig gekende en toch zo belangrijk<br />

fenomeen.<br />

BODEMEROSIE


ACTIVITEIT 1<br />

(individueel)<br />

Beantwoord volgende vragen:<br />

Schrijf hieronder wat je over bodemerosie weet.<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

Heb je reeds erosie gezien, waar en wanneer?<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

6 BODEMEROSIE – Wat is erosie?


1. - WAT IS EROSIE?<br />

Bodemerosie is het loskomen en verplaatsen van bodemdeeltjes door<br />

verschillende (bewegende) natuurkrachten, hoofdzakelijk water en<br />

wind. Men spreekt dan van watererosie of winderosie.<br />

Wat is een bodem<br />

eigenlijk?<br />

De bodem is de bovenste laag<br />

van de aardkorst. De dikte ervan<br />

varieert van enkele centimeters<br />

tot meerdere meters.<br />

“De bodem is het resultaat van<br />

afbraak van organisch materiaal<br />

van plantaardige afkomst<br />

en van mineraal materiaal dat<br />

voornamelijk afkomstig is van<br />

het moedergesteente(*).”<br />

BODEMEROSIE – Wat is erosie?<br />

Bodemerosie is dus een proces<br />

van aantasting van de bodem<br />

waarbij bodemdeeltjes losgemaakt,<br />

getransporteerd en vervolgens<br />

afgezet worden.<br />

Wanneer erosie belangrijk is en<br />

dikwijls optreedt, zal na lange tijd<br />

het reliëf veranderen.<br />

Een voorbeeld: de helling van een<br />

berg met een meer aan de voet<br />

ervan ondergaat erosie (Figuur 1).<br />

Door het erosieproces worden<br />

rotsdeeltjes van de berg losgemaakt<br />

en afgezet in het water.<br />

Langzamerhand wordt het meer<br />

opgevuld met sediment(*) en na heel<br />

lange tijd kan het meer verdwijnen.<br />

Geleidelijk aan verandert de vorm van de berg omdat grote hoeveelheden<br />

rotsdeeltjes werden getransporteerd. Dit mechanisme vindt plaats over<br />

miljoenen jaren.<br />

7


8<br />

Erosie vormt onder natuurlijke<br />

omstandigheden meestal geen probleem<br />

want de hoeveelheden aarde<br />

die jaarlijks getransporteerd worden<br />

zijn meestal gering, t.t.z. in de<br />

orde van een honderdtal kilo per<br />

hectare(*) (10 000 m²).<br />

Toch kan de mens erosie bevorderen<br />

als hij de bodem niet goed<br />

beheert. We spreken dan van<br />

bodemerosie van antropogene(*)<br />

oorsprong. Deze vorm van erosie<br />

kan tientallen tonnen bodem per<br />

hectare per jaar bedragen, het<br />

ecosysteem(*) in belangrijke mate<br />

verstoren en overstromingen en<br />

belangrijke modderstromen met<br />

zich meebrengen.<br />

Figuur 1 - Door bodemerosie wijzigt het reliëf.<br />

BODEMEROSIE – Wat is erosie?<br />

Wist je dat?<br />

Enkele miljoenen jaren geleden<br />

bereikten de Ardennen een hoogte<br />

van ongeveer 5000m. Dit is veel<br />

hoger dan de Mont-Blanc momenteel!<br />

Als gevolg van erosie is het hoogste<br />

punt er vandaag slechts 694m!<br />

Erosie wordt over het algemeen<br />

uitgedrukt in ton per hectare en per<br />

jaar. Men beschouwt dikwijls dat een<br />

verlies van bodem van 5 tot 10 ton<br />

per hectare en per jaar aanvaardbaar<br />

is. Indien het bodemverlies<br />

groter is, gaat de kwaliteit van de<br />

bodem snel achteruit.


Foto 1 - Bodemerosie kan overstromingen veroorzaken.<br />

Foto 2 - Bodemerosie uit zich eveneens<br />

in omvangrijke modderstromen.<br />

Erosie is een ernstig probleem omdat de bodem van groot belang is voor<br />

ons milieu en voor ons welzijn. De bodem stelt de mens in staat om<br />

voedsel te produceren, is het grootste koolstofreservoir ter wereld, vormt<br />

de landschappen die we bewonderen, draagt de infrastructuur en is een<br />

archief van menselijk erfgoed.<br />

BODEMEROSIE – Wat is erosie?<br />

9


10<br />

Wist je dat?<br />

In het “departement du Nord” te Frankrijk en in België,<br />

zijn grote oppervlaktes landbouwgrond ingenomen door<br />

bodems die we “Loess” noemen. Deze bodems hebben zich<br />

uit elders geërodeerde sedimenten gevormd die door de<br />

wind werden afgezet. Deze afzettingen kunnen een dikte<br />

van enkele tientallen meter bereiken.<br />

De holle wegen, die men op het platteland terugvindt, zijn het resultaat<br />

van erosie gedurende een honderdtal jaren.<br />

Holle wegen ontstaan<br />

doordat steeds op<br />

dezelfde plaats<br />

mens, paard en kar<br />

de helling op en af<br />

liepen waardoor de<br />

bodem losgemaakt<br />

werd. Het water<br />

concentreerde zich<br />

op deze plaats en<br />

veroorzaakte erosie.<br />

!<br />

OPGELET<br />

Foto 3<br />

In dit <strong>werkpakket</strong> bekijken we watererosie van nabij, deze erosie wordt<br />

veroorzaakt door water. Dit type erosie komt het meeste voor in onze<br />

regio’s.<br />

BODEMEROSIE – Wat is erosie?


ACTIVITEIT 2<br />

(individueel + groep + terrein)<br />

Ga op onderzoek in jouw buurt...<br />

Vraag aan vijf personen uit jouw omgeving (familie, buren, landbouwers, …)<br />

waaraan ze denken als je “erosie” zegt, wat ze over bodemerosie weten.<br />

Noteer hun antwoorden hieronder.<br />

Persoon 1<br />

Persoon 2<br />

Persoon 3<br />

Persoon 4<br />

Persoon 5<br />

BODEMEROSIE – Wat is erosie?<br />

11


12<br />

Maak een samenvatting. Vul de tabel hieronder in naargelang de antwoorden<br />

die je hebt kunnen verzamelen. Noteer in de vakjes het aantal<br />

personen dat overeenkomt met de antwoorden.<br />

Antwoorden van 5 bevraagde personen tijdens jouw enquête<br />

Geen idee Enig idee Zeer goed<br />

idee<br />

Samenvatting van de klas: voor elke rubriek noteert men alle antwoorden<br />

van de klas.<br />

Antwoorden van bevraagde personen tijdens de enquête<br />

Geen idee Enig idee Zeer goed<br />

idee<br />

Teken een taartdiagram dat de antwoorden van de ondervraagde personen<br />

weergeeft. De leerkracht zal uitleggen hoe je dit moet doen.<br />

BODEMEROSIE – Wat is erosie?


Met de antwoorden die je bij punt 1 noteerde zal de leerkracht nagaan<br />

welke antwoorden het meest voorkomen wanneer men aan de mensen<br />

vraagt wat erosie is. Noteer hieronder deze antwoorden.<br />

Voorbeeld van wat meest zou kunnen voorkomen in de antwoorden:<br />

Erosie = wanneer er veel aarde in het dorp aanwezig is…<br />

✎ ..................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

✎ ..................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

✎ ..................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

✎ ..................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

✎ ..................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

BODEMEROSIE – Wat is erosie?<br />

13


14<br />

2. - DE VERSCHILLENDE VORMEN<br />

VAN EROSIE<br />

Er bestaan 3 vormen van erosie die de bodem kunnen aantasten en die<br />

men gemakkelijk kan herkennen op landbouwpercelen.<br />

Deze drie vormen van erosie zijn intergeulerosie, geulerosie en ravijnerosie.<br />

Hun aanwezigheid is afhankelijk van het reliëf, de graad van verdichting<br />

van de bodem en de structuur van de bodem (die we later zullen definiëren).<br />

De bewerkingen die de landbouwers uitvoeren op de percelen kunnen eveneens<br />

de vorm van erosie beïnvloeden.<br />

!<br />

De drie vormen van erosie vinden we niet<br />

stelselmatig op één en hetzelfde veld terug.<br />

2.1 Intergeulerosie of fijnlagige erosie<br />

Intergeulerosie komt op het ganse perceel nagenoeg op een gelijkmatige<br />

manier voor indien het perceel een effen en niet te sterk uitgesproken reliëf<br />

vertoont. Het water stroomt uniform de helling af en is niet geconcentreerd<br />

in geultjes.<br />

Foto 4 - Intergeulerosie treft het perceel gelijkmatig.<br />

BODEMEROSIE – Wat is erosie?


2.2 Geulerosie<br />

Geulerosie is het resultaat van het samenkomen van de afstroming(*)<br />

in kleine kanaaltjes. Deze worden geulen genoemd wanneer ze geen<br />

permanent karakter hebben. De gebruikelijke landbouwpraktijken, zoals het<br />

ploegen(*), kunnen de geultjes wegwerken. Het traject van de geulen wordt<br />

sterk beïnvloed door de doorgang van werktuigen en landbouwmachines<br />

evenals door lichte hoogteverschillen.<br />

Foto 5<br />

Het afstromende water heeft<br />

zich in “kanaaltjes” geconcentreerd<br />

die geulen vormen.<br />

BODEMEROSIE – Wat is erosie?<br />

De doorgang van landbouwwerktuigen<br />

heeft sporen<br />

gemaakt waarlangs het water<br />

afstroomt en geulen doet<br />

ontstaan.<br />

Foto 6 - Geul op een veld.<br />

15


16<br />

2.3 Ravijnerosie<br />

Ravijnerosie is een verdergaande (ergere) vorm van geulerosie. Over het<br />

algemeen zijn ravijnen minder talrijk dan geulen, maar wel veel spectaculairder.<br />

Hun diepte wordt bepaald door de diepte van de bodembewerking<br />

en door de dichtheid van de bodem. De ravijnen zijn zodanig groot en diep,<br />

dat zwaardere werken nodig zijn om ze weg te werken.<br />

Foto 7 - Ravijnerosie kan heel<br />

spectaculair zijn!<br />

BODEMEROSIE – Wat is erosie?<br />

Waarom wordt<br />

de bodem<br />

bewerkt?<br />

De bewerking van de bodem<br />

leidt tot het losmaken van de<br />

bodem, zodat deze voldoende<br />

belucht is om de zaadjes en<br />

de plantwortels de kans te<br />

geven zich te ontwikkelen.


ACTIVITEIT 3<br />

(individueel)<br />

Welke vorm van erosie zie je op de foto’s?<br />

Foto 8<br />

Foto 10<br />

1<br />

3<br />

BODEMEROSIE – Wat is erosie?<br />

1) .....................................................................<br />

...........................................................................<br />

...........................................................................<br />

2) ....................................................................<br />

...........................................................................<br />

...........................................................................<br />

Foto 9<br />

3) ....................................................................<br />

...........................................................................<br />

...........................................................................<br />

2<br />

17


18<br />

Foto 11<br />

5) ....................................................................<br />

...........................................................................<br />

...........................................................................<br />

Foto 13<br />

4<br />

6<br />

BODEMEROSIE – Wat is erosie?<br />

4) ...........................................................................<br />

.................................................................................<br />

.................................................................................<br />

Foto 12<br />

5<br />

6) ...........................................................................<br />

.................................................................................<br />

.................................................................................


3. - DE GEVOLGEN<br />

VAN EROSIE<br />

Erosie heeft talrijke schadelijke gevolgen zowel op het perceel zelf<br />

waar erosie ontstaat als meer stroomafwaarts.<br />

Erosie veroorzaakt een verlies aan<br />

bodemmateriaal, organisch materiaal<br />

en meststoffen. Bijgevolg<br />

leidt erosie tot een vermindering<br />

van het beschikbare bodemvolume<br />

en een afname van de bodemvruchtbaarheid<br />

alsook tot een<br />

rendementsverlaging. In de meest<br />

extreme gevallen, zoals bij de vorming<br />

van ravijnen, is plaatselijk de teelt<br />

mislukt.<br />

Foto 15 - Modderstroom.<br />

BODEMEROSIE – Wat is erosie?<br />

Foto 14 - Erosie veroorzaakt omvangrijke<br />

schade op de velden.<br />

Erosie kan eveneens stroomafwaarts<br />

een impact hebben naast<br />

de percelen. Erosie veroorzaakt<br />

bijvoorbeeld modderstromen.<br />

19


20<br />

Foto 16 - De afzetting van modder<br />

verstoort het waterleven en het milieu.<br />

Het bodemmateriaal vult de<br />

waterlopen en neemt de plaats<br />

van het water in. De waterlopen<br />

kunnen buiten de oevers treden<br />

en tot ernstige overstromingen<br />

leiden.<br />

Foto 17 - Overstroming van een school.<br />

BODEMEROSIE – Wat is erosie?<br />

Het sediment kan zich in de<br />

waterlopen afzetten zodat ze<br />

verzanden wat het waterleven<br />

verstoort en de waterkwaliteit<br />

verlaagt. De pesticiden(*) en de<br />

meststoffen die getransporteerd<br />

worden met bodemdeeltjes kunnen<br />

de waterlopen eveneens vervuilen.<br />

De getransporteerde fosfor en<br />

nitraat(*) dragen bij tot de eutrofiëring(*)<br />

van de waterlopen.


Foto 18<br />

Aarde verlaat het veld en …<br />

Foto 20<br />

… vervuiling en dichtslibben van<br />

de rivieren, en veroorzaakt zo …<br />

BODEMEROSIE – Wat is erosie?<br />

Samengevat...<br />

Foto 19<br />

… kan modderstromen op de weg<br />

veroorzaken. De modder kan<br />

dan leiden tot …<br />

Foto 21<br />

… ernstige overstromingen.<br />

21


4. - DE MECHANISMEN VAN EROSIE<br />

Allemaal goed en<br />

wel, maar hoe<br />

werkt erosie?<br />

Bodemerosie door water is een proces dat<br />

bestaat uit 2 fasen: het losmaken van<br />

bodemdeeltjes en vervolgens hun transport<br />

door het water.<br />

Wanneer de energie voor het transport van de bodemdeeltjes door het<br />

water niet meer voldoende hoog is, start een derde fase: de afzetting van<br />

de deeltjes, ook sedimentatie genoemd.<br />

4.1 Mechanismen die het losmaken van de bodemdeeltjes veroorzaken<br />

Bevochtiging<br />

Twee mechanismen kunnen de bodempartikels door bevochtiging losmaken:<br />

dispersie en desaggregatie.<br />

Een kluit aarde is opgebouwd<br />

uit samenhangende deeltjes die<br />

van elkaar kunnen gescheiden<br />

worden door een overmaat<br />

aan vocht. Wanneer water in de<br />

bodem dringt, zal het tussen de<br />

bodemdeeltjes die de aardkluit<br />

vormen, gaan zitten. Hierdoor<br />

breekt de aardkluit en wordt ze<br />

in kleinere partikels opgedeeld.<br />

Dit noemt men dispersie.<br />

Figuur 2<br />

Tijdens een onweer dringt het water op brutale wijze in de bodem, de<br />

lucht in de aardkluit wordt samengedrukt en vervangen door water. Dit<br />

kan leiden tot het opbreken van de aardkluiten waardoor ze kleiner worden<br />

(Figuur 2). Dit noemt men desaggregatie.<br />

BODEMEROSIE – Hoe ontstaat erosie? 23


24<br />

Spaterosie (afbraak van bodemaggregatie)<br />

“Spaterosie” wordt veroorzaakt door de impact van regendruppels op<br />

een onbedekte bodem. Wanneer een regendruppel inslaat op een aardkluit,<br />

komt een grote hoeveelheid energie vrij en vliegen kleine bodemdeeltjes<br />

in de lucht vooraleer ze terug neerkomen op de bodem (Figuur 3).<br />

Eenmaal op de bodem, zijn deze bodemdeeltjes makkelijk transporteerbaar<br />

door het afstromende regenwater.<br />

Afstroming<br />

Figuur 3 Foto 22<br />

De impact van de regendruppels zet de bodemdeeltjes in beweging.<br />

Wanneer het regenwater over de bodem afstroomt, maakt het bodemdeeltjes<br />

van verschillende afmetingen los. Deze deeltjes botsen tegen andere bodemdeeltjes<br />

en rukken ze los van de bodem (Figuur 4). Afstromend water is een<br />

belangrijke oorzaak van erosie.<br />

Figuur 4 - De afstroming rukt bodemdeeltjes los en sleurt ze mee.<br />

BODEMEROSIE – Hoe ontstaat erosie?


4.2 Transport van de<br />

bodemdeeltjes<br />

Nadat bodemdeeltjes losgekomen<br />

zijn, kunnen ze in beweging<br />

gebracht worden. Afstromend<br />

water gaat hellingafwaarts en<br />

neemt de bodemdeeltjes mee.<br />

De snelheid van het water zal<br />

hoger worden wanneer de helling<br />

langer en steiler is en de bodem<br />

niet door vegetatie is bedekt. Hoe<br />

groter de snelheid van het water<br />

en hoe groter zijn energie, hoe<br />

groter de bodemdeeltjes zijn die<br />

het kan transporteren en hoe verder<br />

de afstand zal zijn waarover het<br />

transport gebeurt.<br />

Na de transportfase komt de sedimentatiefase.<br />

4.3 Sedimentatie<br />

Wist je dat?<br />

Wanneer het afstromend water<br />

een waterloop bereikt, kunnen de<br />

deeltjes bezinken als de snelheid<br />

van het water afneemt. Indien<br />

deze afzettingen omvangrijk<br />

zijn, kan dat de bevaarbaarheid<br />

van de waterloop verminderen en<br />

zal men moeten baggeren(*).<br />

Voor Wallonië schat men dat er<br />

zich jaarlijks 600 000m³ aarde<br />

in de waterlopen verzamelt. Dit<br />

kan voorgesteld worden als de<br />

oppervlakte van een voetbalveld<br />

waarop een laag aarde ligt van<br />

90 meter hoog.<br />

Wanneer de helling minder steil wordt of het afstromende water een<br />

hindernis ontmoet, dan daalt de kracht van het water. Vanaf dit<br />

moment, zullen de getransporteerde bodemdeeltjes zich afzetten of<br />

sedimenteren.<br />

De sedimentatie bestaat uit de stroomafwaartse afzetting van partikels of<br />

sediment die losgekomen zijn van de bodem of van andere stroomopwaartse<br />

elementen (rots). Deze partikels kunnen zich afzetten op de bodem zelf of in<br />

de waterlopen.<br />

Bij sedimentatie worden bodemdeeltjes afgezet volgens hun grootte. De<br />

zwaarste bodemdeeltjes worden het eerst afgezet, de lichtere later, zodat<br />

de lichtste deeltjes op een wat langere afstand sedimenteren.<br />

BODEMEROSIE – Hoe ontstaat erosie? 25


26<br />

OK,<br />

zo werkt<br />

bodemerosie!<br />

Wat gebeurt er?<br />

Samenvattend schema van de mechanismen<br />

en fasen van bodemerosie:<br />

ACTIVITEIT 4<br />

(groep)<br />

Figuur 5 - Schema MESAM.<br />

Laat enkele kleine kluitjes droge en heldere<br />

aarde in het water vallen...<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

Hoe noemt men deze fenomenen?<br />

...................................................................................................................................................................................................<br />

BODEMEROSIE – Hoe ontstaat erosie?


5. NATUURLIJKE FACTOREN DIE BODEMEROSIE BEÏNVLOEDEN<br />

Verschillende factoren beïnvloeden bodemerosie op een natuurlijke manier. Dit zijn<br />

neerslag, bodem, reliëf en bodemgebruik.<br />

5.1 Neerslag Zoals we gezien hebben,<br />

speelt water een rol bij het losmaken en<br />

het transporteren van bodemdeeltjes.<br />

Hoe heviger en omvangrijker de regenbuien<br />

zijn, hoe groter hun effect op erosie.<br />

Vooral de intensiteit van neerslag is<br />

belangrijk, dit is de hoeveelheid neerslag<br />

ACTIVITEIT 5<br />

(individueel)<br />

Beantwoord volgende vragen...<br />

Wist je dat?<br />

Men drukt de hoeveelheid<br />

neerslag uit in mm, wat staat<br />

voor het aantal liter water<br />

per m² bodem (1mm = 1l/m²).<br />

die in een bepaalde tijd valt. Voor een zelfde totale hoeveelheid neerslag<br />

is een onweer dat een half uur duurt meer erosief dan een zwakke regenbui<br />

van meerdere uren.<br />

Dit komt omdat de regendruppels van een onweer veel groter zijn, wat<br />

de impact ervan op de bodem (spat) verhoogt. Eveneens kan niet al het<br />

water van de regenbui in zo’n korte tijd in de bodem dringen, wat<br />

afstroming veroorzaakt.<br />

Vergelijk een onweer van 20 mm neerslag in een half uur (A) en een regenbui<br />

van 20 mm die in tien uur neervalt (B) :<br />

Bereken de gemiddelde intensiteit van elke regenbui, in mm per uur<br />

(A) ..................................................................................... (B) ......................................................................................<br />

Wetende dat er in de bodem 5 mm water per uur kan infiltreren:<br />

1- Bereken het watervolume, in liter/m², dat kan afspoelen voor beide<br />

regenbuien (A en B).<br />

(A) ..................................................................................... (B) ......................................................................................<br />

2- Wat zal er gebeuren in beide gevallen (geval A en geval B) ?<br />

Geval (A) ...........................................................................................................................................................................<br />

Geval (B) ...........................................................................................................................................................................<br />

BODEMEROSIE – Hoe ontstaat erosie? 27


28<br />

5.2 Bodemeigenschappen<br />

Naargelang de bodemeigenschappen is de bodem meer of minder gevoelig aan<br />

erosie. Men spreekt over de erodibiliteit of erosiegevoeligheid van de<br />

bodem. Dit hangt vooral af van zijn textuur, structuur en humusgehalte(*).<br />

Textuur<br />

De bodem is samengesteld uit minerale deeltjes afkomstig van de verwering(*)<br />

van rotsen. Deze deeltjes onderscheiden zich volgens hun grootte, ook<br />

granulometrie genoemd.<br />

Op die manier is het mogelijk kleideeltjes (< 0,002 mm), leemdeeltjes (tussen<br />

0,002 en 0,05 mm) en zanddeeltjes (tussen 0,05 en 2 mm) te onderscheiden<br />

(Figuur 6). Boven de 2 mm spreekt men van grint, keien, stenen en blokken.<br />

Om je een idee te geven: een kleideeltje is meer dan 50 keer kleiner dan<br />

de diameter van een haar en is dus onzichtbaar met het blote oog!<br />

Dit zijn de deeltjes 250 keer vergroot:<br />

Figuur 6<br />

Wist je dat?<br />

Gemiddeld regent het ongeveer elke maand evenveel, maar de<br />

problemen van erosie zijn veel frequenter in de lente en in de<br />

zomer dan tijdens de herfst en de winter. Dit komt omdat<br />

de regenbuien in de lente en in de zomer meestal heviger<br />

(onweders) zijn dan in de herfst en de winter.<br />

BODEMEROSIE – Hoe ontstaat erosie?


De textuur is de granulometrische of korrelgrootte samenstelling van de<br />

bodem. Ze wordt gedefinieerd door de relatieve hoeveelheden zand,<br />

leem en klei. De textuur kan dus zand, leem, klei, zandleem, lemig zand, …<br />

zijn. Met een beetje ervaring kan je de textuur inschatten door een beetje<br />

grond tussen de vingers te wrijven.<br />

De textuur van de bodem is een belangrijk begrip. Ze beïnvloedt talrijke<br />

eigenschappen van de bodem, zoals de doorlaatbaarheid voor water, de<br />

capaciteit om voedingselementen voor planten vast te houden, de<br />

beluchting, de gevoeligheid voor verdichting of de temperatuur…<br />

Bodems met een lemige of zandlemige textuur zijn het meest erosiegevoelig<br />

omdat hun cohesie(*) zwak is, wat betekent dat de bindingen tussen de<br />

verschillende bodemdeeltjes niet erg sterk zijn.<br />

ACTIVITEIT 6<br />

(individueel)<br />

Rangschik de 4 types sediment in volgorde van sedimentatie,<br />

in de 4 delen van het landschap zoals aangegeven in figuur 7.<br />

Zand (0,05 mm < Ø < 2 mm) = nr ..... , Klei (Ø < 0,002 mm) = nr .....<br />

Grint (Ø > 2 mm) = nr ..... , Leem (0,002 mm < Ø < 0,05 mm) = nr .....<br />

Figuur 7<br />

BODEMEROSIE – Hoe ontstaat erosie? 29


30<br />

Klei<br />

Wat gedetailleerder…<br />

Wist je dat elke textuurklasse zorgt voor de bijzondere eigenschappen<br />

van een bodem?<br />

Een kleibodem is kneedbaar wanneer hij vochtig is. Wanneer je klei een vorm geeft,<br />

behoudt ze die. Indien de bodem veel klei bevat, kan je een worstje maken door de<br />

aarde tussen de handen te rollen. Daarentegen is klei heel hard als ze droog is.<br />

Een zeer kleiige bodem is weinig waterdoorlatend, wat een belangrijke afstroming<br />

veroorzaakt. Wanneer het water niet kan infiltreren, stroomt het af. De uitwisseling<br />

van lucht circuleert er eveneens minder makkelijk.<br />

Kleideeltjes vertonen een sterke cohesie, wat betekent dat ze zo klein zijn dat<br />

er een heel grote kracht bestaat die hen bindt. Het is moeilijk hen te scheiden in<br />

de individuele deeltjes. Niettegenstaande de omvangrijke afstroming die we op<br />

kleibodems kunnen waarnemen, zijn kleibodems dus weinig gevoelig voor erosie.<br />

Leem<br />

Leembodems zijn zacht en voelen zalfachtig aan. Ze zijn makkelijk te bewerken voor<br />

de landbouwer. Indien ze vochtig zijn, zijn ze niet kneedbaar en wanneer ze droog zijn,<br />

zijn ze stofferig en maken ze de vingers vuil. De droge deeltjes van een leembodem<br />

kunnen barsten wanneer ze tussen de vingers worden gedrukt.<br />

Een leembodem is relatief water- en luchtdoorlatend.<br />

In tegenstelling tot klei is de cohesie tussen de leemdeeltjes zwak en zijn deze makkelijk<br />

door water mee te nemen. Leembodems zijn heel erosiegevoelig.<br />

Zand<br />

Bij het voelen, krast zand tussen je vingers. Indien de bodem veel zand bevat, kan<br />

men geen worstje meer maken daar alles verbrokkelt tussen de vingers.<br />

Een zandige bodem is zeer doorlaatbaar voor water en lucht. Aangezien de deeltjes<br />

veel groter zijn, zijn er veel ruimtes waarlangs water en lucht kunnen circuleren.<br />

Er bestaat heel weinig cohesie tussen de zanddeeltjes gezien deze deeltjes groot<br />

zijn. De kracht die hen verenigt is zeer klein. Toch is de afstroming op deze<br />

bodems, door het feit dat ze zeer doorlatend zijn, relatief zwak. Bovendien zijn<br />

zandkorrels relatief zwaar, waardoor erosie dus beperkt is voor dit bodemtype.<br />

BODEMEROSIE – Hoe ontstaat erosie?


Structuur en humusgehalte<br />

De structuur van de bodem is de manier waarop de bodemdeeltjes geordend<br />

zijn. Structuur wordt beïnvloed door de textuur. Bodemdeeltjes kunnen in meer<br />

of mindere mate opeengehoopt zijn of in meer of mindere mate aaneengeklit zijn,<br />

wat o.a. de water- en luchtcirculatie beïnvloedt. Textuur en structuur zijn met<br />

elkaar verbonden!<br />

Wist je dat?<br />

Humus verbetert de structuur van de bodem. Het is afkomstig<br />

van organisch materiaal dat op zijn beurt afkomstig is van de<br />

afbraak van vegetatie die op de bodem groeit. Humus is belangrijk<br />

omdat het samen met klei een klei-humuscomplex(*) vormt<br />

zodat de bodemdeeltjes aan elkaar kunnen “kleven”.<br />

Een bodem zal dus minder gevoelig voor erosie zijn, wanneer de bodem een<br />

goede structuur onder de vorm van aggregaten (aardkluitjes) bezit en<br />

wanneer hij rijk is aan humus, dit wil zeggen rijk aan organisch materiaal.<br />

Dankzij grote ruimtes tussen de aggregaten kan water infiltreren en dankzij<br />

humus zijn aggregaten stabiel. Het uiteenvallen van bodemaggregaten door<br />

de impact van regendruppels (spat) wordt vermeden.<br />

In een bodem met weinig humus, kunnen de bodemdeeltjes zich door het<br />

spatten, losmaken en het bodemoppervlak opnieuw volledig bedekken, en<br />

op die manier een korst vormen. Men noemt dit een “verslempingskorst(*)”.<br />

Men zegt eveneens dat de bodem dichtgeslagen is. Het oppervlak is nu zo<br />

goed als ondoorlaatbaar, het water kan niet infiltreren en stroomt af.<br />

Foto 23 - Korstvorming door verslemping.<br />

BODEMEROSIE – Hoe ontstaat erosie? 31


32<br />

Wat gedetailleerder…<br />

Bekijk de 3 bodemstructuurtypes onder een vergrootglas:<br />

Korrelstructuur Kruimelstructuur<br />

De korrelstructuur<br />

Bij dit structuurtype domineren grote<br />

deeltjes in de bodem, liggen de bodemdeeltjes<br />

allemaal afzonderlijk naast<br />

elkaar en komen er tussenin grote ruimtes<br />

voor. De bodemdeeltjes zijn noch door klei<br />

noch door humus met elkaar verbonden.<br />

Verbindingen ontbreken, de bodem heeft<br />

een slechte structuur.<br />

De bodem is doorlatend maar houdt<br />

amper water of voedingselementen vast.<br />

Door het gebrek aan klei en humus is<br />

deze bodemstructuur gevoelig voor erosie<br />

en minder geschikt voor landbouwteelten.<br />

De compacte structuur<br />

Figuur 8<br />

BODEMEROSIE – Hoe ontstaat erosie?<br />

Compacte<br />

bodemstructuur<br />

Zicht op dichtgeslagen<br />

of verslempte bodem.<br />

De GSM dient als referentie<br />

voor de schaal.<br />

Foto 24<br />

Bij dit structuurtype kunnen klei- en leemdeeltjes zich tussen de grotere bodemdeeltjes<br />

plaatsen en zo de overgebleven ruimtes tussen de grotere bodemdeeltjes opvullen.<br />

Men krijgt een compacte massa die quasi ondoorlatend is voor lucht en voor water,<br />

wortels ondervinden een veel grotere weerstand bij de indringing in de bodem.<br />

Deze bodemstructuur is verslempings- en erosiegevoelig en ongunstig voor het<br />

verbouwen van een teelt.


De kruimelstructuur<br />

In een bodem met voldoende klei en humus,<br />

zullen klei en humus de zand- en leemdeeltjes<br />

met elkaar verbinden. Vorming van aggregaten<br />

wordt dus mogelijk.<br />

Tussen deze kleine aggregaten is er circulatie van<br />

water en lucht en zal het water gemakkelijk<br />

vastgehouden worden voor planten.<br />

Deze structuur is stabiel en minder erosiegevoelig.<br />

ACTIVITEIT 7<br />

(per 2)<br />

Foto 25 - Kruimelstructuur.<br />

Beantwoord volgende vragen, bekijk hiervoor de kaarten en hou<br />

rekening met de bodemtextuur en het gehalte aan organisch materiaal.<br />

Welke bodems zijn het meest gevoelig voor erosie? De bodems ten noorden van<br />

Antwerpen of deze in de streek ten westen van Kortrijk?<br />

Textuurkaart van de Vlaamse bodems<br />

Figuur 9<br />

✎ ............................................................................................................................................................................................<br />

............................................................................................................................................................................................<br />

BODEMEROSIE – Hoe ontstaat erosie? 33


34<br />

De bodems van Libramont en Namen hebben dezelfde textuur. Welke zijn<br />

volgens jou de meest erosiegevoelige landbouwbodems?<br />

Kaart met het gehalte aan organisch materiaal (koolstof) in Wallonië<br />

Deze kaart toont het noorden van Frankrijk. Wat kan volgens jou de textuur<br />

zijn in de aangeduide zone?<br />

Erosiegevoeligheidskaart<br />

van Noord-Frankrijk<br />

Figuur 11<br />

Figuur 10<br />

✎ ............................................................................................................................................................................................<br />

............................................................................................................................................................................................<br />

BODEMEROSIE – Hoe ontstaat erosie?<br />

✎ ...............................................................<br />

...............................................................<br />

...............................................................<br />

...............................................................<br />

...............................................................<br />

...............................................................<br />

...............................................................


5.3 Het reliëf<br />

Hoe sterker de helling, hoe groter de snelheid van het afstromend water,<br />

hoe hoger de energie van het water en dus hoe hoger de erosieve kracht<br />

(losmaken en transport bodemdeeltjes).<br />

Bovendien neemt het volume water dat afstroomt toe naarmate de lengte<br />

van de helling groter is. De hoeveelheid sediment die getransporteerd kan<br />

worden, zal in dezelfde mate toenemen.<br />

Bodemverlies en -afzetting worden beïnvloed door de golving van het<br />

landschap, dit is de opeenvolging van hellingen en vlakkere delen.<br />

5.4 Bodembedekking<br />

Hoe minder de bodem door vegetatie is bedekt, hoe sterker het risico<br />

op erosie toeneemt. De vegetatie vangt immers de regendruppels op en<br />

beperkt op die manier het effect van spaterosie. Bovendien biedt de<br />

vegetatie weerstand tegen het afstromend water, wat belet dat het water<br />

een te grote snelheid en energie krijgt.<br />

Graslanden hebben, in tegenstelling tot een onbedekte bodem, een dichte<br />

bodembedekking wat de infiltratie van water bevordert en de afstroming<br />

beperkt. In bossen levert het bladerdek en vooral de strooisellaag(*) een<br />

bijdrage tot de bescherming van de bodem tegen erosie.<br />

Bossen en<br />

graslanden<br />

beschermen<br />

hellende<br />

bodems.<br />

Foto 26<br />

BODEMEROSIE – Hoe ontstaat erosie? 35


36<br />

6. MENSELIJKE ACTIVITEITEN BEVORDEREN EROSIE<br />

Een aantal menselijke activiteiten bevorderen erosie. Het gaat om sommige<br />

landbouwpraktijken, het inzetten van bepaalde werktuigen bij infrastructuurwerken<br />

en beslissingen in verband met ruimtelijke ordening.<br />

6.1 Landbouwpraktijken<br />

Ploegen<br />

Ploegen is het omkeren van het bodemoppervlak door middel van een ploeg.<br />

Met deze praktijk werkt men de gewasresten volledig onder en kan men<br />

omvangrijke hoeveelheden water stockeren. Niettegenstaande deze<br />

voordelen wordt de bovenste bodemlaag, die rijk is aan humus, tijdens het<br />

ploegen ondergewerkt. De aarde van de diepere bodemlaag, die armer is<br />

aan humus, wordt hierbij aan de oppervlakte gebracht. Het tekort aan<br />

organisch materiaal aan het bodemoppervlak maakt de bodem gevoeliger<br />

voor bodemerosie. Ploegen of niet-ploegen is een keuze die afhangt van<br />

talrijke factoren.<br />

Foto 27 - Een geploegde akker.<br />

Oriëntatie van de bodembewerking<br />

De werkrichting van de bodembewerking is belangrijk. Bewerkingen die in<br />

de richting van de helling gebeuren, geven het water de mogelijkheid<br />

in deze richting af te stromen met toenemende snelheid. Indien men<br />

loodrecht op de helling werkt, wordt het water afgeremd en opgehouden.<br />

BODEMEROSIE – Hoe ontstaat erosie?


Teeltkeuze<br />

Er zijn teelten die de bodem gevoeliger maken voor bodemerosie door<br />

water, zoals teelten met een grote rijafstand die zo de bodem minder<br />

bedekken (vooral als ze nog jong zijn), bijvoorbeeld maïs of bieten.<br />

De teelt van wortel- of knolgewassen (bijvoorbeeld wortelen, aardappelen, …)<br />

bevordert de afstroming en de erosie van het perceel. Bij het telen van<br />

deze gewassen worden ruggen aangelegd. Het water kan de ruimte tussen<br />

2 ruggen als een echte snelweg gebruiken en afstromen.<br />

Dit betekent niet dat men geen maïs of aardappelen meer mag telen. Om<br />

de schade aan de bodem te beperken, moet men aangepaste landbouwtechnieken<br />

toepassen (behoud van een goede structuur, oriëntatie van de<br />

bodembewerking). Men verbouwt deze gewassen best op percelen die niet<br />

te sterk hellen. In het 3 e deel van dit <strong>werkpakket</strong> komen we hierop terug.<br />

Bij de aardappelteelt<br />

kan het water makkelijk<br />

gebruik maken van de<br />

ruimte tussen de ruggen<br />

om af te stromen.<br />

Wist je dat?<br />

Foto 28 - Aardappelen op ruggen.<br />

Tijdens de oogst van wortel- en knolgewassen verlaat een bepaalde<br />

hoeveelheid aarde, die aan de wortels en aan de knollen kleeft, het<br />

perceel. Men schat dit verlies op 6 ton per hectare!<br />

BODEMEROSIE – Hoe ontstaat erosie? 37


<strong>38</strong><br />

6.2 Niet-landbouwvoertuigen<br />

Tijdens belangrijke infrastructuurwerken is de bodem vaak onbedekt en<br />

wordt deze sterk verdicht door de machines, wat erosie bevordert.<br />

6.3 Ruimtelijke ordening<br />

Foto 29 - Door infrastructuurwerken verdichte bodem.<br />

Foto 30 - Modderstromen dicht bij een woning.<br />

BODEMEROSIE – Hoe ontstaat erosie?<br />

Onoordeelkundig ruimtegebruik<br />

kan het risico op erosie en zijn<br />

gevolgen doen toenemen.<br />

Het gaat voornamelijk om de<br />

uitbreiding van het verstedelijkt<br />

gebied, wat leidt tot de vorming<br />

van uitgestrekte, ondoorlatende,<br />

verharde oppervlakten, die<br />

de infiltratie van het water<br />

verhinderen en de afstroming<br />

bevorderen.<br />

Soms worden ook woningen gebouwd in risicozones voor erosie. Deze woningen<br />

worden regelmatig geteisterd door modderstromen.


Foto 31 - Spoorvorming door een tractor.<br />

Wist je dat?<br />

In de landbouw kunnen de<br />

betreding door vee, het<br />

gebruik van landbouwwerktuigen<br />

of van andere<br />

werktuigen de bodem verdichten<br />

door opeenvolgende<br />

doortochten (Figuur 12).<br />

Het water dringt niet<br />

meer in de bodem en kan<br />

enkel maar af stromen.<br />

Deze verdichting is des te<br />

omvangrijker naarmate de<br />

bodem vochtiger is. Men<br />

spreekt van bodemcompactie.<br />

Samengedrukte<br />

en<br />

gecompacteerde<br />

aggregaten. Wiel van een tractor<br />

Figuur 12<br />

BODEMEROSIE – Hoe ontstaat erosie? 39


7. EROSIEBESTRIJDINGSMAATREGELEN<br />

Bodemerosie treft ieder van ons want deze bodemdegradatie heeft een<br />

kost die de ganse maatschappij dient te betalen. Om bodemerosie te<br />

beperken bestaan er meerdere landbouwkundige en waterbeheersende<br />

oplossingen alsook oplossingen die gerelateerd zijn aan de ruimtelijke<br />

inrichting van het gebied.<br />

7.1 Landbouwkundige maatregelen<br />

Behoud van een goede bodemstructuur<br />

Zoals we reeds gezien hebben, is een bodem met een stabiele structuur minder<br />

erosiegevoelig. Om de bodemstructuur te stabiliseren en te versterken, moet<br />

men ervoor zorgen dat er voldoende organisch materiaal in de bodem<br />

aanwezig is en dat er voldoende bodemverbeterende middelen(*), zoals<br />

kalk(*), aan de bodem worden toegevoegd. Kalk bevat calcium dat klei<br />

en humus met elkaar verbindt ter vorming van het klei-humuscomplex,<br />

zodat de bodem een betere structuur krijgt.<br />

Figuur 13<br />

Bodemaggregaten<br />

(klei + leem + zand)<br />

gestabiliseerd door<br />

humus en kalk.<br />

BODEMEROSIE – Hoe erosie bestrijden?<br />

41


42<br />

Het resultaat is een kruimelige bodemstructuur, die een goede bescherming<br />

tegen erosie biedt. Dankzij de goede fysico-chemische en biologische<br />

eigenschappen zal de bodem resistenter zijn tegen degradatie (spateffect,<br />

weerstand tegen losmaken). De bodem heeft een betere infiltratiecapaciteit<br />

zodat afstroming vermindert. Tenslotte zal de landbouwer een betere<br />

oogst verkrijgen.<br />

De landbouwer kan bovendien bodemverdichting beperken door het gebruik<br />

van landbouwtechnieken die de structurele stabiliteit(*) van de bodem niet<br />

aantasten.<br />

De bodembedekking<br />

Zoals we reeds gezien hebben, daalt het risico op bodemerosie naarmate<br />

de bodem meer door vegetatie wordt beschermd. Bij een bedekte<br />

bodem is de impact van de regendruppels op de bodem (spat) zeer sterk<br />

gereduceerd. De vegetatie remt het water van de afstroming af zodat minder<br />

bodemmateriaal wordt getransporteerd. Het water zal bovendien veel<br />

makkelijker in de bodem infiltreren.<br />

In de landbouw kan de bodem bedekt zijn door de hoofdteelt en door<br />

de tussenteelten of door mulching toe te passen.<br />

De hoofdteelt:<br />

Hoofdteelten zijn tarwe, bieten, aardappelen, maïs, … Deze teelten<br />

produceren voedsel voor de mens of het vee en leveren de landbouwer<br />

zijn inkomsten.<br />

De tussenteelt:<br />

Groenbedekkers worden over het<br />

algemeen niet geoogst. Ze zorgen<br />

voor de bescherming van de bodem<br />

tegen erosie, maar ze verbeteren<br />

ook de bodem en beschermen zelfs<br />

het oppervlaktewater door het<br />

opnemen van nitraten. Men zaait<br />

deze tussenteelten tussen twee<br />

hoofdteelten in, om te vermijden<br />

dat de bodem onbedekt blijft en<br />

rechtstreeks wordt blootgesteld<br />

aan de regen. Gele mosterd en<br />

facelia zijn veel voorkomende<br />

groenbedekkers. Foto 32 - Een groenbedekker: gele mosterd.<br />

BODEMEROSIE – Hoe erosie bestrijden?


Mulching (mulsen):<br />

De bodem kan ook bedekt worden door vegetatieresten, zoals stoppels(*),<br />

stro of andere natuurlijke bedekking, na de oogst op de velden te laten.<br />

Deze gewasresten creëren een ruwheid, remmen de kracht van het<br />

water af, vergemakkelijken infiltratie en beperken erosie.<br />

Minimale bodembewerking<br />

Foto 33 - De gewasresten creëren een bodemruwheid<br />

die de infiltratie bevordert.<br />

Zoals we reeds hebben gezien, kan ploegen de problemen van erosie<br />

versterken omdat men tijdens deze bewerking humusarmere aarde aan de<br />

oppervlakte brengt en humus is zeer belangrijk voor de stabiliteit van de<br />

bodemstructuur. De bodembewerking kan ook gebeuren met technieken die<br />

meer humus en gewasresten aan de oppervlakte behouden. Men spreekt<br />

over minimale bodembewerkingstechnieken waarbij men de bodem met<br />

woelers opheft maar niet omkeert. Daarnaast bestaan er ook technieken<br />

van directe inzaai, hierbij zaait men zonder bodembewerking rechtstreeks<br />

in de stoppel van de vorige teelt.<br />

Foto 34<br />

BODEMEROSIE – Hoe erosie bestrijden?<br />

43


44<br />

De teeltrotatie<br />

Om de bodem beter te benutten is het beter om een rotatie van teelten toe<br />

te passen. Van jaar tot jaar wordt op een perceel telkens een ander gewas<br />

geteeld. Men wisselt af tussen teelten met verschillende eigenschappen. In<br />

de strijd tegen erosie teelt men afwisselend teelten die de erosie bevorderen<br />

(maïs, aardappelen) en teelten die de bodem een goede bescherming tegen<br />

erosie bieden, door het bevorderen van de infiltratie en het afremmen van de<br />

afstroming, zoals graangewassen (tarwe).<br />

Loodrecht op de helling teelten verbouwen<br />

In de mate van het mogelijke, dient men de bodem zoveel mogelijk parallel<br />

aan de hoogtelijnen te bewerken. Dit noemt men contourbewerking.<br />

Temeer omdat de infiltratie van water beter zal zijn. En wie infiltratie<br />

zegt, zegt vermindering van erosie. Indien de helling zeer steil is, is het<br />

beter grasland in te zaaien of het perceel te bebossen.<br />

Het spreekt voor zich dat door de vorm van het perceel en de toegang<br />

tot het perceel, contourbewerking niet steeds realiseerbaar is.<br />

7.2 Waterbeheersende ingrepen<br />

Deze maatregelen verhinderen niet dat bodemdeeltjes worden losgemaakt,<br />

maar ze beperken overstromingen en modderstromen.<br />

Zachte waterbeheersende maatregelen<br />

Deze maatregelen worden op landbouwpercelen aangelegd. Ze hebben<br />

tot doel het afstromende water en het sediment dat daarmee zou<br />

getransporteerd kunnen worden, af te remmen. De aanleg is relatief<br />

gemakkelijk.<br />

Aanleg grasbufferstroken<br />

Een grasbufferstrook is een strook ingezaaid met grassen. Deze stroken<br />

worden loodrecht op de helling aangelegd. Het gaat om een maatregel die men<br />

op landbouwpercelen kan aanleggen en waarvan de doelstelling meervoudig is.<br />

In de meeste gevallen gaat het om het afremmen van de afstroming, het<br />

bevorderen van de infiltratie en het afzetten van het materiaal dat door<br />

het water getransporteerd wordt.<br />

BODEMEROSIE – Hoe erosie bestrijden?


Een grasbufferstrook heeft 4 actiepunten:<br />

1) het gras vertraagt het afstromend water en bevordert de afzetting van<br />

bodemdeeltjes.<br />

2) vegetatieresten en chemische reststoffen worden tegengehouden.<br />

3) grassen hebben zeer talrijke en zeer fijne wortels die de bodem beter<br />

vasthouden en een goede infiltratie bevorderen.<br />

4) het biologisch leven in een grasbufferstrook, zal de afbraak van organische<br />

en chemische restproducten (gewasbeschermingsmiddelen bijvoorbeeld),<br />

die door het afstromend water of door de wind aangebracht zijn, bevorderen.<br />

Grasbufferstrook<br />

De waterloop is<br />

beschermd tegen<br />

afzetting van<br />

sedimenten,<br />

meststoffen<br />

en bestrijdingsmiddelen.<br />

Foto 35 - Grasbufferstrook.<br />

Figuur 14<br />

BODEMEROSIE – Hoe erosie bestrijden?<br />

Perceel<br />

De wind kan de<br />

bestrijdingsmiddelen<br />

naar de<br />

grasbufferstrook<br />

blazen; de<br />

grasstrook<br />

vangt een deel op.<br />

45


46<br />

Grasbufferstroken kunnen op verschillende plaatsen aangelegd worden.<br />

Heel vaak legt men ze onderaan het perceel aan. Hoe meer erosie er<br />

optreedt, hoe breder de strook zal zijn. Op zeer lange hellingen, kan<br />

men meerdere grasbufferstroken realiseren om de lengte van de helling<br />

te onderbreken.<br />

Het is eveneens mogelijk grasstroken in te zaaien langs waterlopen die<br />

aan het perceel grenzen. De grasbufferstroken laten het water dat van<br />

de percelen komt, doorsijpelen, bevorderen de infiltratie ervan en absorberen<br />

de resten van de bestrijdingsmiddelen (Figuur 14).<br />

Wilgenteendammen<br />

Wilgenteendammen zijn kleine constructies die zijn opgebouwd uit<br />

wilgentakken die men in de grond steekt. Deze maatregel laat de<br />

afzetting van het geërodeerde bodemmateriaal toe.<br />

Foto 36 - Een wilgenteendam laat afzetting<br />

van geërodeerd bodemmateriaal toe.<br />

BODEMEROSIE – Hoe erosie bestrijden?


Hagen<br />

Hagen zijn landschapselementen<br />

die meerdere voordelen hebben. Ze<br />

remmen de snelheid van water af,<br />

zodat de bodemdeeltjes zich kunnen<br />

afzetten (erosiebestrijdend<br />

effect). Het afstromende water<br />

volgt de wortels van de struiken en<br />

voedt de watertafel (hydrologisch<br />

effect). Meststoffen en andere<br />

substanties worden gevangen en<br />

afgebroken (sommige) door de<br />

hagen (biologisch effect).<br />

Ingrijpende waterbeheersende maatregelen<br />

Deze maatregelen zijn constructies die men aanlegt ter aanvulling van<br />

zachte waterbeheersende maatregelen. Ze worden toegepast om erosie<br />

te bestrijden wanneer de zachte maatregelen onvoldoende zijn of in<br />

zeer specifieke gevallen.<br />

Bufferbekken<br />

Een bufferbekken is een maatregel<br />

die het afstromend water opvangt<br />

en tijdelijk opslaat wanneer de<br />

afstroming zeer omvangrijk is (bijv.<br />

tijdens onweersbuien).<br />

Foto 37 - Haag tussen twee percelen.<br />

Foto <strong>38</strong> - Een bufferbekken stockeert<br />

het water tijdelijk.<br />

BODEMEROSIE – Hoe erosie bestrijden?<br />

47


48<br />

Tijdelijke overstromingszones<br />

Tijdelijke overstromingszones zijn zones die van nature uit overstromen<br />

(meersen, poelen, …). Men kan er een infrastructuurwerk plaatsen dat het<br />

teveel aan afstromend water opvangt en dat het debiet regelt waarmee<br />

het water de overstromingszone verlaat.<br />

Wanneer er een grote hoeveelheid water<br />

valt, verhindert de klep dat water door<br />

kan en overstromen de oevers. Het gaat<br />

om een tijdelijke overstromingszone.<br />

7.3 Een beredeneerde ruimtelijke ordening<br />

De klep houdt het water op en regelt<br />

het debiet waarmee het water de<br />

zone verlaat om stroomafwaartse<br />

overstromingen te vermijden.<br />

Foto 39<br />

Bij de aanleg van constructies (woningen, wegen, commerciële centra…)<br />

moet men erop letten dat er niet gebouwd wordt in erosiegevoelige<br />

gebieden.<br />

BODEMEROSIE – Hoe erosie bestrijden?


1<br />

Foto 40<br />

ACTIVITEIT 8<br />

(per 2)<br />

Welke erosiebestrijdingsmaatregelen<br />

2) ..............................................................<br />

.....................................................................<br />

.....................................................................<br />

.....................................................................<br />

.....................................................................<br />

kan je herkennen?<br />

BODEMEROSIE – Hoe erosie bestrijden?<br />

1) ...............................................................<br />

.....................................................................<br />

.....................................................................<br />

.....................................................................<br />

.....................................................................<br />

2<br />

Foto 41<br />

49


50<br />

3<br />

Foto 42<br />

4) ..............................................................<br />

5<br />

Foto 44<br />

.....................................................................<br />

.....................................................................<br />

.....................................................................<br />

.....................................................................<br />

BODEMEROSIE – Hoe erosie bestrijden?<br />

3) ..............................................................<br />

.....................................................................<br />

.....................................................................<br />

.....................................................................<br />

.....................................................................<br />

5) ..............................................................<br />

.....................................................................<br />

.....................................................................<br />

.....................................................................<br />

.....................................................................<br />

4<br />

Foto 43


BESLUIT<br />

Zoals je nu kunt vaststellen, is bodemerosie een echt probleem dat<br />

ieder van ons aangaat.<br />

Erosie veroorzaakt veel schade aan het milieu en heeft een grote<br />

impact op onze activiteiten.<br />

Maar we moeten niet te pessimistisch zijn want er bestaan tegenwoordig<br />

concrete oplossingen om de gevolgen van erosie te beperken.<br />

Onder meer door voldoende organisch materiaal in de bodem te houden en<br />

het aan de oppervlakte aan te brengen, kan erosie sterk beperkt worden.<br />

Er bestaan eveneens teelttechnieken die meer rekening houden met<br />

het ecosysteem van de “bodem”.<br />

Wanneer op een dag aan jou gevraagd wordt om beslissingen te<br />

nemen over de bodem, hopen we dat jij je dit <strong>werkpakket</strong> over<br />

bodemerosie zal herinneren.<br />

Foto 45<br />

BODEMEROSIE<br />

51


52<br />

ACTIVITEIT 9<br />

(individueel)<br />

Los onderstaande spelletjes op<br />

1) KRUISWOORDRAADSEL<br />

Horizontaal:<br />

2-B: het uit elkaar gaan van bodempartikels door een overmaat aan vocht.<br />

2-N: bodemvriendelijke teelttechniek : ...................... bodembewerking.<br />

4-M: ondoorlaatbare laag als gevolg van verslemping.<br />

7-I: structuur die de bodem krijgt door het toedienen van humus en kalk.<br />

9-F: water krijgt een hoge snelheid wanneer de ............... steil is.<br />

12-N: een heel diepe geul.<br />

13-A: de ............... behouden door kalk en humus aan te brengen.<br />

15-H: bufferbekkens kunnen ............... vermijden wat schade aan de<br />

huizen veroorzaakt (in het enkelvoud!).<br />

18-Q: ............... + humus = behoud van de bodemstructuur.<br />

19-K: erosie zorgt voor verlies van ............... kapitaal.<br />

Verticaal:<br />

13-A: impact van regendruppels op aggregaten.<br />

6-B: de bodem ............... wanneer er vaak zware voertuigen over rijden.<br />

12-D: wordt gevormd door de afbraak van planten.<br />

9-F: bewerk de bodem evenwijdig met de ............... lijnen (dit is loodrecht<br />

op de helling).<br />

1-G: algemene term voor begroeiing van weiden.<br />

13-I: sedimenten die zich afzetten, bevinden zich vaak op de bodem van<br />

een ...............<br />

1-J: de ............... van de bodems gaat ons allemaal aan.<br />

6-N: verwar structuur en ............... niet.<br />

14-N: onderwerp van dit <strong>werkpakket</strong>.<br />

2-Q: soort erosie die zich over het ganse perceel manifesteert.<br />

1-S: deze textuur houdt weinig water en mineralen vast.<br />

8-S: zorgt voor “spaterosie”.<br />

15-S: wordt gevormd wanneer het afstromend water in kanaaltjes<br />

geconcentreerd is. Het kan door ploegen verwijderd worden.<br />

Raster op de volgende bladzijde <br />

BODEMEROSIE


2) INVULTEKST<br />

Plaats de volgende woorden op de juiste plaats:<br />

overstromingen, intergeul, noodzakelijk, afspoeling, kalk, bescherming,<br />

spat, humus, erosie, ravijn, desaggregatie, geul, bevochtiging, sedimenten,<br />

rivieren.<br />

De ........................ van de bodem is tegenwoordig ........................ . De oorzaken<br />

van .................... zijn veelvuldig. Het gebrek aan ................... en ...................<br />

destabiliseert de bodemstructuur die degradeert. De bodemdeeltjes<br />

zijn niet meer samengeklit en kunnen vanaf dan gemakkelijk eroderen.<br />

De oorzaken van erosie zijn ......................, ........................, ......................., en<br />

.......................... De drie types erosie zijn .................... erosie, ................... erosie<br />

en ........................... erosie. De ......................... zetten zich af in de<br />

.............................. en veroorzaken ............................ .<br />

BODEMEROSIE<br />

53


54<br />

VERKLARENDE WOORDENLIJST<br />

Afstroming: wegstromen van water over het bodemoppervlak. Dit is het<br />

tegenovergestelde van infiltratie.<br />

Aggregaat: samenhangen van bodemdeeltjes die verbonden zijn met elkaar<br />

door het klei-humuscomplex. De aggregaten zijn de basis van de kruimelige<br />

structuur. Een mooie kruimelstructuur vindt men o.m. in uitwerpselen van<br />

regenwormen of in molshopen. Deze aggregaten zijn de basis voor een kruimelige<br />

structuur. Dit lijkt op kruimels of kleine kluiten.<br />

Antropogeen: door menselijke tussenkomst.<br />

Cohesie: kracht die deeltjes in een vloeistof of een vaste stof bij elkaar houdt.<br />

Baggeren: het schoonmaken van waterlopen door het sediment eruit te<br />

verwijderen.<br />

Bodemverbeterend middel: een substantie die men in de bodem aanbrengt<br />

om zijn fysische eigenschappen, zoals de temperatuur, luchtigheid, vochtigheid<br />

of porositeit of zijn chemische eigenschappen, zoals de zuurtegraad, te<br />

verbeteren.<br />

Ecosysteem: ecologisch systeem waarbinnen een gemeenschap levende<br />

wezens (planten, dieren,…) kan leven en zich voortplanten. De levende<br />

wezens worden met elkaar en met hun leefomgeving verenigd door talrijke<br />

wederzijdse interacties.<br />

Eutrofiëring: verrijking van water met minerale elementen wat een ecologische<br />

onevenwicht veroorzaakt waardoor er een wildgroei ontstaat van<br />

planten (algen) in het water en de zuurstofinhoud afneemt.<br />

Hectare: oppervlakte-eenheid die gelijk is aan 10 000 m².<br />

Humus: donkere substantie dat aanwezig is in de bodem en het resultaat is<br />

van afbraak en omvorming van plantaardig organisch materiaal onder invloed<br />

van bodemmicro-organismen, het klimaat, de tijd, …<br />

Kalk: calciumcarbonaat dat in de landbouw gebruikt wordt om calciumionen<br />

in de bodem te brengen. Dit is noodzakelijk voor de vorming van het<br />

klei-humuscomplex.<br />

BODEMEROSIE


Klei-humuscomplex: de verbinding van humus en klei door middel van ionen<br />

zoals calcium die ervoor zorgen dat bodemdeeltjes aan elkaar hangen en<br />

aggregaten vormen.<br />

Moedergesteente: hard gesteente of rots waaruit door afbraak en<br />

verwering bodem wordt gevormd.<br />

Nitraat: moleculen die opgebouwd zijn uit Stikstof (N) en Zuurstof (O)<br />

en die van nature aanwezig zijn in de bodem en het water. Nitraten zijn<br />

onmisbaar voor de groei van planten en kunnen toegediend worden als<br />

meststoffen. Te hoge nitraatconcentraties in water maken water<br />

ondrinkbaar en zorgen voor eutrofiëring.<br />

Organisch materiaal: koolstofrijk materiaal afkomstig van levende wezens,<br />

planten, dieren of micro-organismen.<br />

Ploegen: bodembewerking waarbij de aarde wordt omgedraaid om hem los<br />

te maken. Dit gebeurt voor het inzaaien of planten van gewassen.<br />

Sediment: afzetting van materiaal (grind, zand, …) dat door water, wind of<br />

andere soorten van erosie getransporteerd werd.<br />

Stoppel: deel van de graanstengel dat op het veld achterblijft na de oogst.<br />

Strooisellaag: de verzameling van dode blaadjes en plantaardige resten die<br />

de bodem van bossen bedekt.<br />

Structurele stabiliteit: het vermogen van een structuur om stabiel te zijn<br />

en weerstand te bieden aan vernietiging door externe omstandigheden<br />

(regen, …).<br />

Verslemping: vernietiging van de structuur van het bodemoppervlak door<br />

regen wat leidt tot korstvorming aan het oppervlak.<br />

Verslempingskorst: een ondoorlaatbare korst die gevormd wordt door<br />

verslemping van de bodem.<br />

Verwering: fysische en chemische wijzigingen van gesteenten door wind,<br />

regen, temperatuursveranderingen, begroeiing, …<br />

BODEMEROSIE<br />

55

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!