presentatie - congres Psychologen voor Werken naar Vermogen

nip.ag.congres.2012.nl

presentatie - congres Psychologen voor Werken naar Vermogen

Arbeid & Organisatie

NAH en arbeidsparticipatie

Janine Smeets / Feri Kovacs / Jos Mulder

Zeist 1 juni 2012


Arbeid & Organisatie

outline

• Voorstellen:

- Wij

- U

• Casuistiek

- U

- Wij

• Relevante informatiebronnen

• In kaart brengen vereiste aanpassingen

• Aanpassingen in kader WWnV

NAH en Arbeidsparticipatie Zeist 1 juni 2012 2


Arbeid & Organisatie

Voorstellen:

Janine Smeets Neuro en A+O Psycholoog

Feri Kovacs klinisch neuropsycholoog

Jos Mulder A+O psycholoog

NAH en Arbeidsparticipatie Zeist 1 juni 2012 3


Arbeid & Organisatie

U ?

NAH en Arbeidsparticipatie Zeist 1 juni 2012 4


Arbeid & Organisatie

• Casuistiek

• Casus 1

• Casus 2

• Problemen in de praktijk

• Stammenstrijd zorg ↔ reïntegratiemarkt

• Diagnostiek gericht op arbeidsparticipatie

NAH en Arbeidsparticipatie Zeist 1 juni 2012 5


Arbeid & Organisatie

Aantallen / Oorzaken (2008 NL)

• Er zijn 400.000 mensen met NAH

• 100,000 mensen / jaar krijgen een hersenletsel

• Hersenletsel niet als gevolg van een trauma: CVA, infecties,

tumoren, intoxicaties, zuurstof gebrek, degeneratieve ziekten

• Hersenletsel als gevolg van trauma: ongevallen, binnendringen

voorwerpen e.d en lichte traumatische schedelletsels

NAH en Arbeidsparticipatie Zeist 1 juni 2012 6


Arbeid & Organisatie

Casus 1

NAH en Arbeidsparticipatie Zeist 1 juni 2012 7


Arbeid & Organisatie

Casus 2

NAH en Arbeidsparticipatie Zeist 1 juni 2012 8


Arbeid & Organisatie

Wet Werken naar Vermogen

NAH en Arbeidsparticipatie Zeist 1 juni 2012 9


Arbeid & Organisatie

Één reintegrtatie budget,- regeling:WWnV

NAH en Arbeidsparticipatie Zeist 1 juni 2012 10


Arbeid & Organisatie

Oorspronkelijk:

WERKEN > UITKERING

Is geworden:

Beloning volgens WWB

NAH en Arbeidsparticipatie Zeist 1 juni 2012 11


Arbeid & Organisatie

Knelpunten:

•selectieve toepassing van re-integratieondersteuning :

alleen mensen die het echt nodig hebben, krijgen

ondersteuning;

•Zijn er voldoende middelen voor MAATWERK

• Weinig geregeld / gefaciliteerd op individueel cliënten

niveau

NAH en Arbeidsparticipatie Zeist 1 juni 2012 12


Arbeid & Organisatie

Expertise bundelen!!

• Ook ten behoeve van individuele cliënten

• MAATWERK kost geld, maar levert uiteindelijk veel op

NAH en Arbeidsparticipatie Zeist 1 juni 2012 13


Arbeid & Organisatie

Er is een grote Diversiteit aan

arbeidsbeperkingen

daardoor zullen afspraken over

ondersteuning op centraal en

regionaal niveau NIET EFFECTIEF zijn!

NAH en Arbeidsparticipatie Zeist 1 juni 2012 14


Arbeid & Organisatie

Email:

j.smeets@apa.nl

jos@mulder.com

fckovacs@tele2.nl

VRAGEN?

OPMERKINGEN!

NAH en Arbeidsparticipatie Zeist 1 juni 2012 15

More magazines by this user
Similar magazines