Streefkerk, index ref. dopen 1586-1624 - Geneaknowhow.net

geneaknowhow.net

Streefkerk, index ref. dopen 1586-1624 - Geneaknowhow.net

Streefkerk, index ref. dopen 1586-1624

- gemaakt door Leo Bakker -

Oorspronkelijke bron

Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag

Archief:

DTB Streefkerk

Inventarisnummers: 1

Omschrijving: Nederduits Gereformeerd doopboek 1586-1624 en trouwboek 1585-1624.

Transcriptie

Gemaakt door: Leo Bakker, Veghel

Soort:

Index

Datum versie 1 25 juli 2010 aangeleverd aan het project

Deze versie: 1

Opmerking: Bladzijdenummers en spelling van de namen zijn conform de nummering van

het origineel. Achtereenvolgens wordt vermeld: naam van het kind,

doopdatum en ouder(s). Indien aangegeven in het doopboek, worden de

"getuijgen". (Get.:---) vermeld.

Eventuele bijzonderheden staan in blauwe tekst vermeld.

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor

persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welk vorm dan ook (commercieel

of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze

bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een

verwijzing naar deze bewerking op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van

gegevens uit deze bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook,

moet een adequate bronvermelding naar deze bewerking worden aangegeven.

De verspreiding van dit bestand, in welk vorm dan ook, is toegestaan. Bij

gebruikmaking van gegevens uit deze bewerkingen ten behoeve van

publicaties, in welke vorm ook, wordt een adequate bronvermelding naar

deze bewerking op prijs gesteld.

Beschikbaar gesteld voor het projekt

"VAN PAPIER NAAR DIGITAAL"

informatiepagina - http://geneaknowhow.net/project-papier-digitaal.htm

statuspagina - http://vpnd.nl/statuspagina.html

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 1


PAGINA 1 / PAGE 1

Adriaen, is gedoopt op op 20.09.1586, vader: Adriaen Adriaens

Cornelis, is gedoopt op op 09.10.1586, vader: Adriaen Claessen

Adriaen, is gedoopt op 16.11.1586, vader: Bastiaen van Seven-Berge

Ariaentgen, is gedoopt op 27.11.1586, vader: Leen Gerrits

Ariaentgen & Anna, zijn gedoopt op 15.01.1587, vader: Jan Sybrantse

Adriaen, is gedoopt op 01.02.1587, vader: Jan Cornelissen

Pieter, is gedoopt op 15.02.1587, vader: Cornelis Cornelissen

Willem, is gedoopt op 15.02.1587, vader: Dirrick de dienstknegt van den Boefennaer

(?)

Barbara, is gedoopt op 19.02.1587, vader: Adriaen Wouters

Jan “is gedoopt”, vader: Cornelis Hendricx

Bastiaen, is gedoopt op 10.04.1587, vader: Pieter Bastiaensen

Wouter, is gedoopt “in julio”, vader: Jan Willem Wouters

Willemken, is gedoopt op 23.08.1587, vader: Meeus Cornelissen

PAGINA 2 / PAGE 2

Rochus, is gedoopt op 09.08.1587, vader: Jacob Schalcxsen

"een dochter", is gedoopt “in september”, vader: Boudewijn die Molenaer

"kint", is gedoopt “in october”, vader: Jasper Segertsen

Ariaentgen, is gedoopt “eind”.10.87, vader: Pieter Jansen

"een dochter", is gedoopt “in november”, vader: Jan Cornelis Gerritsen

Cornelis, is gedoopt “in october december”, vader: Adriaen Cornelissen (Doorgehaald

in origineel)

Wigger, is gedoopt “in december”, vader: Cornelis Pietersen

Fop, is gedoopt “in december”, vader: Jan Foppen

"kint", is gedoopt “in december”, vader: Schalck Ockersen

Aegjen, is gedoopt op 20.12.1587, vader: Maerten Cornelissen.

in kantlijn "1588" (geen vermeldingen tussen 01.1588 en 30.10.1588)

Herbert, is gedoopt op 30.10.1588, ouders: Gijsbregt Jacobs en Maritgen Jans

Maritgen, “is gedoopt”, ouders: Gerrit Bastiaensen en Ariaentgen Schalcks

Adriaen, is gedoopt op 18.11.1588, ouders: Cornelis Bastiaensen en Joosgen Claes

Joannes, is gedoopt op 18.11.1588, ouders: Paulus Jansen en Maritgen Jans

Willem, “is gedoopt”, ouders: Coenraed Willems en Lydia Giben

Geertgen, “is gedoopt”, ouders: Gillis Cornelissen en Claesgen Corn:

PAGINA 3 / PAGE 3

Frederick, is gedoopt op 01.01.1589, ouders: Cornelis Thonissen en Aeltgen

Maertens

Magdalena, “is gedoopt”, ouders: Benjamin Cornelissen en Maritgen Cornelis

Cornelis, is gedoopt op 08.01.1589, ouders: Adriaen Cornelis en Anneken Cornelis

Magdalena, is gedoopt op 12.01.1589, vader: Adriaen Claessen

("zijnde zeer mismaeckt en wonderlijk geboren")

Volckjen Willems, is gedoopt op 22.01.1589, vader: Gerrit Corn: Steuij

Rochus, “is gedoopt”, vader: Walich Rochussen

Adriaen, is gedoopt op 16.04.1589, ouders: Dirrick Adriaensen en Barbara Willems

Susanna, “is gedoopt”, ouders: Cornelis Fransen en Betteke Cornelis

Maritgen, is gedoopt op 23.04.1589, ouders: Maerten Jansen en Anna Rokus

"kint", is gedoopt op 30.04.1589, ouders: Cornelis Aertsen en Hillitgen Willems

Pieter, “is gedoopt”, ouders: Adriaen Willemsen en Pieterken Adriaens

Willem, is gedoopt op 20.08.1589, ouders: Corn: Willemsen en Engel Dirricx

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 2


Heijltien, is gedoopt op 10.08.1589, ouders: Schalck Ockersen en Pieterken sijn

huijsvr:

Frederijck, is gedoopt op 17.09.1589, ouders: Thonis Jansen en Dirrickgen sijn

huijsvr:

PAGINA 4 / PAGE 4

Damis, is gedoopt op 02.12.1589, ouders: Jan Dammissen en Geertgen Jans

Emmeken, is gedoopt op 24.12.1589, ouders: Herman Jansen en Maritgen Jacobs

Adriaen, “is gedoopt”, ouders: Jan Foppen en Aeltgen Ariaens

Lenaert, is gedoopt op 07.01.1590, ouders: Claes Corn: en Swaentgen Corn:

Maritgen, is gedoopt op 11.03.1590, ouders: Claes Schalcksen en Erckjen Simons

Maritgen, “is gedoopt”, vader: Jan Lambregts

Pieter, is gedoopt op 17.03.1590, ouders: Jacob Schalcksen en Maritgen Roken

Jacob, is gedoopt op 25.03.1590, ouders: Pieter Claessen en Ariaentgen Pieters

Bastiaen, is gedoopt op 29.04.1590, ouders: Geraert Bastiaensen en Ariaentgen

Schalcx

Geraert, is gedoopt op 03.06.1590, ouders: Jan Willemsen en Aeltgen [……]

Ariaentgen, is gedoopt op 10.06.1590, ouders: Jan Willemsen en Ariaentgen

Hendricx

Aeltgen, is gedoopt op 17.06.1590, ouders: Corn: Willemsen en Lijliken Gijsbrechts

Jan, “is gedoopt”, ouders: Willem Hendrijcx en Maritgen sijn huijsvr:

PAGINA 5 / PAGE 5

Abraham, is gedoopt op 26.08.1590, ouders: Corn: (=Cornelis) Bastiaensen en

Joosgen sijn huijsvr:

Pieter, is gedoopt op 05.09.1590, ouders: Willem Pietersen en Nelletgen Gerrits

Neeltgen, is gedoopt op 16.09.1590, ouders: Cornelis Aertsen en Hilletgen sijn huijsvr:

Cornelis, is gedoopt op 07.10.1590, ouders: Jan Corn: en Burgjen Corn:

Pieterken, is gedoopt op 14.10.1590, ouders: Pieter Pietersen en Maritgen Geraerts

Sophia, “is gedoopt”, ouders: Adriaen Corn: Lenaerts en Annekgen Cornelis

Bastiaen, is gedoopt op 22.10.1590, vader: Boudewijn Engels

Emmeken, is gedoopt op 27.01.1591, vader: Jacob Verserzeel (?)

Aechjen, is gedoopt op 07.02.1591, vader: Corn: Thonissen

Claesgen, is gedoopt op 17.02.1591, vader: Jasper Segers

Stijntgen, is gedoopt op 24.02.1591, vader: Geraert Adriaens

"kint", is gedoopt op 19.04.1591, vader: Henderick Egberten

Geertgen, is gedoopt op 26.04.1591, vader: Jan Dammisen

Jannetgen, “is gedoopt”, vader: Adriaen de been-houwer

Heijltgen, is gedoopt op 16.06.1591, vader: Corn: Janssen

PAGINA 6 / PAGE 6

Willem, is gedoopt op 27.10.1591, vader: Anthonis Jansen

Huijch, “is gedoopt”, vader: Boudewijn Huijgens

Jannetgen, “is gedoopt”, vader: Cornelis Sybrantsen

Magdalena, “is gedoopt”, vader: Cornelis Thonissen

Maer[ten?], “is gedoopt”, vader: Jan Foppen

Cornelis, “is gedoopt”, vader: Dirrick Dirricksens

Simon, is gedoopt op 29.11.1591, vader: Claes Schalcksen

Claes, is gedoopt op 13.12.1591, vader: Geraert Claessen

Adriaen, is gedoopt op 26.12.1591, vader: Andrie[s] Ariaensen

Jan, is gedoopt op 27.12.1591, vader: Basti[aen] Ariaensen

Maritgen, is gedoopt op 05.01.1592, vader: Corn: Dirricxsen

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 3


Abraham, is gedoopt op 12.01.1592, vader: Willem Pietersen

Meeus, is gedoopt op 19.01.1592, vader: Adriaen Bastiaensen

Geraerd, is gedoopt op 26.01.1592, vader: Pieter Pietersen

Lysebeth, “is gedoopt”, vader: Cornelis den Biertonner

"kint", is gedoopt op 02.02.1592, vader: Gerae[rt] Bastiaensen

Cornelis, is gedoopt op 23.02.1592, vader: Maerten Cornelissen Schout (laatste

woord onderstreept)

PAGINA 7 / PAGE 7

Lijsebeth & Dirrick, zijn gedoopt op 08.03.1592, vader: Jasper Dirricx

Ariaentgen, “is gedoopt”, vader: Cornelis Jansen

Cornelis, is gedoopt op 02.05.1592, vader: Gerard Corn: Steuijen

Leentgen, is gedoopt op 24.05.1592, vader: Cornelis Aertsen

Adriaen, is gedoopt op 31.05.1592, vader: Jacob Schalcxsen

Martijntgen, is gedoopt op 09.06.1592, vader: Jan Corn: Grieten

Pieter, is gedoopt op 09.06.1592, vader: Bastiaen Adriaensen

Gijsbrecht, is gedoopt op 21.07.1592, vader: Claes Cornelissen

Daniel, is gedoopt op 21.07.1592, vader: Corn: Fransen

Geraert, is gedoopt op 24.11.1592, vader: Maerten Jansen

Lysebeth, is gedoopt op 01.12.1592, vader: Adriaen Wouters

Aeltgen, is gedoopt op 01.12.1592, vader: Corn: Bastiaensen

Dirrickjen, is gedoopt op 08.12.1592, vader: Pieter Jansen

Claesgen, is gedoopt op 18.12.1592, vader: Schalck Ockersen

Maritgen, is gedoopt op 30.01.1593, vader: Corn: Cornelissen

Sliefken, “is gedoopt”, vader: Jasper Dirricksens

Claes, “is gedoopt”, vader: Cornelis Jansens

PAGINA 8 / PAGE 8 (niet chronologisch vermeld!)

“kint”, “is gedoopt”, vader: Pieter Janssen

Jacob, is gedoopt op 20.05.1593, vader: Gijsbrecht Jacobsen

Pieter, is gedoopt op 20.06.1593, vader: Adriaen Cornelissen

Adriaen, is gedoopt op 04.07.1593, vader: Dirrick Aertsen

Jan, is gedoopt op 08.08.1593, vader: Willem Jansen

Jan, is gedoopt op 04.03.1593, vader: Joos Jansen (datum toegevoegd in kantlijn)

Pieter, is gedoopt op 08.04.1593, vader: Jan Willemsen (datum toegevoegd)

Lysebeth, is gedoopt op 25.04.1593, vader: Jasper Dirricxsen (datum toegevoegd)

Cornelis, is gedoopt op 18.07.1593, vader: Willem Hendrijcx (datum toegevoegd)

Jan, is gedoopt op 18.07.1593, vader: Coen Woutersen (datum toegevoegd)

"kint", is gedoopt op 05.08.1593, vader: Jan Cornelissen

(datum toegevoegd in kantlijn, naam met potlood aan-/ingevuld: “Frederijk”)

Daniel, is gedoopt op 15.08.1593, vader: Cornelis Jansen

Adriaen, is gedoopt op 26.12.1593, vader: Andries Adriaens

Elisabeth, is gedoopt op 26.09.1593, vader: Willem Pieters

Maritgen, is gedoopt op 10.10.1593, vader: Cornelis Claessen

Cornelis, is gedoopt op 24.10.1593, vader: Anthonis Jansen

Adriaen, is gedoopt op 07.11.1593, vader: Henderick Bastiaensen

Cornelis, is gedoopt op 15.12.1593, vader: Geraert Bastiaensen

Sijtgen, is gedoopt op 02.01.1594, vader: Laure[ns] Foppen

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 4


PAGINA 9 / PAGE 9

Willemtgen, is gedoopt op 28.02.1594, vader: Meeus Corn: (vermelding: “den laatsten

februarij”, aangezien 1594 geen schrikkeljaar was, moet het 28 februari zijn)

Willemtgen, is gedoopt op 27.03.1594, vader: Maerten Jans

"kint", is gedoopt op 25.09.1594, vader: Gysbrecht Jacobs

Geraert, is gedoopt op 16.10.1594, vader: Damis Geraerts

Claes, is gedoopt op 06.11.1594, vader: Boudewijn Huijgen

Willem, is gedoopt op 13.11.1594, vader: Corn: Jansen

Jan, is gedoopt op 20.11.1594, vader: Willem Jansen

Adriaen, is gedoopt op 20.11.1594, vader: Jan Willem Wouters

Christiaen, is gedoopt op 24.11.1594, vader: Corn: Meeusen

Ariaentgen, is gedoopt op 04.12.1594, vader: Cornelis Thonissen

Jan, is gedoopt op 10.12.1594, vader: Dirrick Dirricksen

Adriaen, is gedoopt op 22.01.1595, vader: Adriaen Bastiaensen

Claes, is gedoopt op 23.02.1595, vader: Claes Schalcks

Abraham, is gedoopt op 05.03.1595, vader: Cornelis Fransen

Maritgen, is gedoopt op 09.04.1595, vader: Cornelis Aertsen

Jannetgen, is gedoopt op 28.05.1595, vader: Joris Pietersen

Stijntgen, is gedoopt op 08.06.1595, vader: Hendrijck Egbertsen

PAGINA 10 / PAGE 10

Pieter, is gedoopt op 25.06.1595, vader: Adriaen Adriaensen

Dirrick, is gedoopt op 06.08.1595, vader: Pieter Jansen

Pieter, is gedoopt op 20.08.1595, vader: Corn: Lambrechtsen

Theunis, is gedoopt op 27.[??].1595, vader: Corn: Thonissen (“Den 27. is gedoopt”)

Gerart, is gedoopt op 22.10.1595, vader: Willem Pietersen

Jan, is gedoopt op 29.10.1595, vader: Meeus Corn:

Maritgen, is gedoopt op 05.11.1595, vader: Pieter Pietersen

Maritgen, is gedoopt op 09.11.1595, vader: Jan Willemsen

Geertgen, is gedoopt op 22.11.1595, vader: Gijsbre[cht] Jacobsen

Jan, is gedoopt op 24.11.1595, vader: Cornelis Cornelissen

Cornelis, is gedoopt op 30.11.1595, vader: Coenra[ed] Willemsen

Schalck, is gedoopt op 01.02.1596, vader: Gerard Bastiaensen

Pieter, is gedoopt op 01.02.1596, vader: Reijnier Pieters

"kint", is gedoopt op 15.02.1596, vader: Jan Lambrechts

Bastiaen, is gedoopt op 07.04.1596, vader: Dirrick Dirricksen

Jochum, is gedoopt op 03.06.1596, vader: Gerard Jansen

Wouter, is gedoopt op 09.06.1596, vader: Adriaen Woutersen

PAGINA 11 / PAGE 11

Huijch, is gedoopt op 28.07.1596, vader: Jan Foppen

Cornelis, is gedoopt op 28.07.1596, vader: Paulus Jansen

Maerten, is gedoopt op 22.09.1596, vader: Theunis H. Gijse

Willemtgen, is gedoopt op 20.10.1596, vader: Cornelis Aertsen

Barbel, is gedoopt op 20.10.1596, vader: Govaert Adriaensen

Thonis, is gedoopt op 01.12.1596, vader: Jan Cornelissen

"kint", is gedoopt op 01.12.1596, vader: Bouwen Huijgen

"kint", is gedoopt op “?”,vader: Pieter Jansen (vraagteken staat vermeld)

Jacob, is gedoopt op 29.06.1597, vader: Pieter Jacobsen

Cornelis, is gedoopt op 27.07.1597, vader: Jan Ariaens

Gooltgen, is gedoopt op 05.10.1597, vader: Cornelis Nelis

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 5


"kint", is gedoopt op 19.10.1597, vader: Henderijck Egbertsen

Theunis, is gedoopt op 19.10.1597, vader: Cornelis Jansen Blom

Hilletgen, is gedoopt op 09.11.1597, vader: Dirrick Dirricksen

Bastiaen, is gedoopt op 28.11.1597, vader: Adriaen Bastiaensen

Jacob, is gedoopt op 28.11.1597, vader: Gysbrecht Jacobsen

Cornelis, is gedoopt op 02.11.1597, vader: Joris Pietersen

PAGINA 12 / PAGE 12

Maritgen, is gedoopt op 26.07.1598, vader: Gerart de Cremer den Secretaris (in

kantlijn jaartal 1599)

Bouwe, “is gedoopt”, vader: Bouwen Huijgen

"kint", “is gedoopt”, vader: Govaert Ariaensen

Hubrecht, is gedoopt op 13.02.1599, vader: Adriaen Corn: (datum later toegevoegd)

Adriaen, is gedoopt op 21.02.1599, vader: Adriaen Willemsen (datum later

toegevoegd)

Claes, “is gedoopt”, vader: Cornelis Claessen

"kint", “is gedoopt”, vader: Pieter Rokens

Barbel, “is gedoopt”, vader: Meeus Cornelissen

PAGINA 13

Notaties tussen 1599 en 1603 ontbreken. Boven aan de bladzijde de aantekening:

"van het begin der dienst Mirsaelis Hogij"

Susanna, Doop: 31.03.1603. Ouders: Gillis Nijsen en Sijken Colen

Bastiaen, Doop: 06.04.1603. Ouders: Jan Bastiaensen en Grietgen Corn:

"kint", Doop: “in Majo” . Ouders: Jasper Dirricksen en Maritgen Maertens

Claes, Doop: 04.01.1604. Ouders: Adriaen Adiraensen en Nees Gijsbrechts

Erasmus, Doop: 25.01.1604. Ouders: Anthonis Erasmi en Ariaentgen Balthazars

Jaepken, Doop: 01.02.1604. Ouders: Gijsbrecht Jacobs en Grietgen zijn huijsvr:

Stijntgen, Doop: 01.02.1604. Ouders: Willem Jacobsen en Geertgen Teunis

Maritgen, Doop: 09.05.1604. Ouders: Jacob Adriaens en Pietergen Dirricks

"kint", Doop: 23.05.1604. Ouders: Cornelis Aertsen en Hilletgen zijn huijsvr: (“en is

genaemt ……” niet ingevuld)

Lysgen, Doop: 30.05.1604. Ouders: Jan Lenaert en Willemtgen Gerrits

Hendrick, Doop: 06.06.1604. Ouders: Adriaen Hendrijcx en Grietgen Teunis

Adriaen, Doop: 06.06.1604. Ouders: Cornelis Adriaensen en Pieterke Maertens

PAGINA 14

Bastiaen, Doop: 08.08.1604. Ouders: Egbert Bastiaenss en Hermken zijn huijsvr:

Neeltgen, Doop: 22.08.1604. Ouders: Claes Reijersen en Clara Egberts

Maritgen, Doop: 22.08.1604. Ouders: Reijer Pietersen en Lijntge Wouters

Neeltg[en], Doop: 12.09.1604. Ouders: Adriaen Hendricx en Neeltgen Claes

Maritgen, Doop: 02.10.1604. Ouders: Pieter Claessen en Claesgen Dirricx

Claes, Doop: 02.10.1604. Ouders: Damis Gerritsen en Sijtgen Claes

Volckjen, Doop: 05.12.1604. Ouders: Aer[t] Jacobs en Maritgen zijn huijsvr:

Elisab[eth], Doop: 12.12.1604. Ouders: Lucas Pietersen en Heijltgen Adriaens

Balthazar, Doop: 02.01.1605. Ouders: Jasper Balthazari en Neeltgen Cornelis

Maritgen, Doop: 09.01.1605. Ouders: Willem Hendricksen en Ariaentgen Willems

Joos, Doop: 30.01.1605. Ouders: Cornelis Aertsen en Geertgen Jans

Pieterken, Doop: 07.02.1605. Ouders: Ja[n] Adriaens en Anna Maertens

Ann[a], Doop: 11.04.1605. Ouders: Schalck Claessen en Neeltgen Willems

PAGINA 15

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 6


Grietgen, Doop: 17.04.1605. Ouders: Henderick Adriaens en Aechtken Foppen

Judith, Doop: 22.04.1605. Ouders: Pieter Lauwen en Anneken Aerts

Daniel, Doop: 05.05.1605. Ouders: Gillis Nijssen en Sijtgen Coolen

Lydia, Doop: 12.06.1605. Ouders: Gijsbrecht Jacobsen en Grietge Corn:

Ariaentgen, Doop: 19.06.1605. Ouders: Cornelis Thonissen en Lysbeth Pieters

Gerrit, Doop: 03.07.1605. Ouders: Jasper Brakel en Maritge

Wouter, Doop: 24.07.1605. Ouders: Adriaen Wouters en Ariaentgen zijn huijsvr:

Weijntgen, Doop: 18.09.1605. Ouders: Joos Simonts en Ariaentgen Jans

Geertgen, Doop: 09.10.1605. Ouders: Jan Dammissen en Inge zijn huijsvr:

Cornelis, Doop: 16.10.1605. Ouders: Adriaen Adriaensen en Maritge Gijsbrechts

Pieter, Doop: 13.11.1605. Ouders: Cornelis Jansen en Inge Claes

Neeltgen, Doop: 13.11.1605. Ouders: Meeus Corn: en Aeltgen Cornelis

Thonis, Doop: 13.11.1605. Ouders: Adriaen Thonissen en Pleuntgen Bouwens

Adriaen, Doop: 20.11.1605. Ouders: Cornelis Adriaensen en Pieterge Maertens

PAGINA 16

Hendrick, Doop: 11.12.1605. Ouders: Te[u]nis Hendricx en Jannetgen Jacobs

Maritgen, Doop: 11.12.1605. Ouders: Sent Cornelissen en Jaepken Simons

Balthazar, Doop: 05.01.1606. Ouders: Thonis Erasmi en Ariaentgen Balthazars

Hilleken, Doop: 14.01.1606. Ouders: Cornelis Benjamins en Aeltgen Barens

Maritgen, Doop: 12.02.1606. Ouders: Willem Hendricx en Ariaentge Willems

Ariaentgen, Doop: 16.02.1606. Ouders: Ocker Gerritsen en Anneken Corn:

Adriaen, Doop: 26.02.1606. Ouders: Jan Bruins en zijn huijsvr: Aechtken Adriaens

Cornelis, Doop: 16.03.1606. Ouders: Adriaen Bastiaens en Maritgen Adriaens

Pieter, Doop: 09.04.1606. Ouders: Adriaen Hendricx en Grietge Teunis

Barbara, Doop: 09.04.1606. Ouders: Pieter Aertsen en Lysgen Ewouts

Neeltgen, Doop: 13.05.1606. Ouders: Damis Gerritsen en Sijtgen Claes

Pieter, Doop: 28.06.1606. Ouders: Lucas Pieters en Heijltgen Adriaens

Barbara, Doop: 16.07.1606. Ouders: Jan Bastiaensen en Grietge Cornelis

PAGINA 17

Stijntge, Doop: 06.08.1606. Ouders: Jasper Balthazar en Neeltgen Cornelis

Floris, Doop: 19.08.1606. Ouders: Claes Adriaens en Teuntgen Floris

Hubrecht, Doop: 27.08.1606. Ouders: Egbert Bastiaens en Hermken Hubrechts

Barent, Doop: 27.08.1606. Ouders: Adriaen Benjamin en Ariaentge Barens

Maerten, Doop: 22.10.1606. Ouders: Gerrit Thonissen en Aeltgen Lauwen

"kint", Doop: 12.11.1606. Ouders: Willem Jansen en Grietge Pauwels

Neeltgen, Doop: 12.11.1606. Ouders: Adriaen Adriaensen en Maritgen Pauls

Ariaen, Doop: 21.12.1606. Ouders: Wouter Jochumsen en Ariaentgen Cornelis

Andries, Doop: 28.01.1607. Ouders: Adriaen Andriessen en Aeltge Rokus

Pieter, Doop: 04.03.1607. Ouders: Cornelis Thonissen en Lysebeth Pieters

Maritgen, Doop: 15.[??].1607. Ouders: Henderick Adriaens en Aechtgen Foppen

(“Den 15. is gedoopt”)

Nijsgen, Doop: 07.10.1607. Ouders: Jan Bruijns en Aechtgen Adriaens

PAGINA 18

Cornelis, Doop: 07.10.1607. Ouders: Jan Damis en Ingen zijn huijsvr:

Anneken, Doop: 02.12.1607. Ouders: Joos Simons en Ariaentge zijn huijsvr:

Maritgen, Doop: 22.12.1607. Ouders: Egbert Gijsbrechtsen en Maritgen Hendricx

Sijtgen, Doop: 27.01.1608. Ouders: Adriaen Hendricx en Grietgen zijn huijsvr:

Ariaentgen, Doop: 27.01.1608. Ouders: Adriaen Willemsen en Grietgen Cornelis

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 7


Neeltgen, Doop: 30.03.1608. Ouders: Jan de Bes en Anna Maertens

IJtgen, Doop: 07.04.1608. Ouders: Henderick Egberts en Aechtgen zijn huijsvr:

Jacob, Doop: 13.04.1608. Ouders: Cornelis Corn: en Aechtgen Jacobs

Lijsgen, Doop: 27.04.1608. Ouders: Damis Gerritsen en Sijtgen zijn huijsvr:

Grietgen, Doop: 27.04.1608. Ouders: Jan Aertsen en Ariaentgen Claes

Barbara, Doop: 11.05.1608. Ouders: Jan Corn: metselaer en Leentgen Ingen

Anna, Doop: 25.05.1608. Ouders: Claes Adriaensen en Teuntgen Floris

Cornelis, Doop: 15.06.1608. Ouders: Adriaen Barentsen en Pieterken Maertens

PAGINA 19

Gijsbrecht, Doop: 21.08.1608. Ouders: Adriaen Bastiaensen en Maritgen Adriaens

Gerart, Doop: 21.08.1608. Ouders: Adriaen Adriaensen en Maritgen Gijsbrechts

Maritgen, Doop: 31.08.1608. Ouders: Willem Jacobsen en Geertgen zijn huijsvrouwe

Paulus, Doop: 25.10.1608. Ouders: Adriaen Adriaensen en Maritgen Pauwels

Maritgen, Doop: 10.01.1609. Ouders: Bastiaen Cornelissen en Jannetgen Adriaens

Magdalena, Doop: 15.02.1609. Ouders: Willem Jansen en Grietge Pauwels

Willemken, Doop: 05.03.1609. Ouders: Jan Bastiaensen en Grietge Corn:

Hester, Doop: 12.03.1609. Ouders: Adriaen Andriessen en Aeltgen Roocken

Lijntgen, Doop: 21.03.1609. Ouders: Goris Jansen en Geertgen Coens

Magdalena, Doop: 05.04.1609. Ouders: Cornelis Thonissen en Lysebeth zijn

huijsvrouwe

Anneken, Doop: 16.04.1609. Ouders: Meeus Adriaens en Ariaentgen Philips

Pieter, Doop: 03.05.1609. Ouders: Reijer Pieters en Lijntgen zijn huijsvr:

PAGINA 20

Claes, Doop: 30.08.1609. Ouders: Schalck Claessen en Neeltgen Willems

Cornelia, Doop: 03.09.1609. Ouders: Jasper Balthazar en Neeltgen zijn huijsvr:

Neeltgen, Doop: 04.10.1609. Ouders: Jan Bruijns en Aechtgen Adriaens

Deliana, Doop: 01.11.1609. Ouders: Jan Aertsen en Ariaentge Claes

Meijnsken, Doop: 01.11.1609. Ouders: Egbert Bastiaensen en Hermken zijn huijsvrouwe

Aechtgen, Doop: 06.12.1609. Ouders: Egbert Gysbrechtsen en Maritge zijn huijsvrouwe

Thonis, Doop: 16.01.1610. Ouders: Jan Thonissen en Maritgen Willems.

Get.: zijn broeder Adriaen Thonissen, Jan Aert Huijgen en Maritgen de moeders zuster.

(Onder aan de bladzijde de aantekening: "van hier af begint de dienst Joannis Gysij")

PAGINA 21 (Boven aan de pagina de vermelding: "KinderdoopBoeck")

Adriaen, Doop: 09.05.1610. Ouders: Cornelis Adriaense Smit en Grietken Ariaens.

Get.: Jacob Paulussenen Ariaen Ariaense met Maritge Aertens

Abraham, Doop: 09.05.1610. Ouders: Sent Cornelisse Metselaer en Jaepje Symons.

Get.: Govaert Ariaensen, Gerrit Ariaensen en Neeltgen Ariaensen

Belitge, Doop: 30.05.1610. Ouders: Ariaen Barense Secretaris en Pieterge Maertens.

Get.: Gerrit Meeusen, Maritge Symons, huijsvrouw en Bastiaenge Jans

Ariaen, Doop: 27.06.1610. Ouders: Meeus Ariaensen en Arientge Philips.

Get.: Jacob Ariaense, Pieter Philipse en Neeltgen Willems

Belitgen, Doop: 22.07.1610. Ouders: Joos Symonse van Overleck en Ariaentge Jans.

Get.: Pieter Cornelissen, Willemje Corsen en Hylijsgen (?) Cornelis

Maritge, Doop: 25.07.1610. Ouders: Claes Ariaensen of Timmerman en Teuntgen Floris.

Get.: Cornelis Ariaensen, Maritgen Otten

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 8


Johannes, Doop: 12.09.1610. Ouders: Ariaen Ariaensen en Neeltgen Gijsberts.

Get.: Jacob Schalcksen en Egbert Gijsbertsen met Lijntge Wouters

Gerrit, Doop: 19.09.1610. Ouders: Ocker Gerritsen en Anneken Cornelis.

Get.: Jacob Schalcksen,Cornelis Schalcksen, met Anneken Cornelis

Dirrick, Doop: 05.12.1610. Ouders: Jan Ariaensen en Annetgen Maertens.

Get.: Pieter Hendrijcksen en Arus Ariaenssen en Pieterge Maertens

Anneken, Doop: 12.12.1610. Ouders: Hubrecht Jansen van Overleck en Marigje Jacobs.

Get.: Cornelis Jansen en Maritge Pieters

PAGINA 22

Cornelis, Doop: 19.12.1610. Ouders: Dammes Gerritsen en Sijtge Claes.

Get.: Phop Huigen en Aert Aertse, met Maritgen

Jacob, Doop: 16.01.1611. Ouders: Jan Cornelissen Metselaer en Leentgen Ingen.

Get.: Arien Joosten, Hendrick Willemse en Maritge Ingens

Maritgen, Doop: 24.02.1611. Ouders: Ariaen Bastiaensen en Barbel Hendrijcx.

Get.: Aeltgen Barens, Aechtge Gijsen en Pieter Dirricksen

Cornelis, Doop: 27.02.1611. Ouders: Anthonis Erasmus en Ariaentgen Baltens.

Get.: Claes Jacobsen, Jan Cornelissen met Anneken Bastiaens

Petrus, Doop: 03.03.1611. Ouders: Ariaen Bastiaensen en Maritgen Ariaens,

Get.: Jacob Bastiaense en Bastiaen Pietersen en Mijntsge Bouwens

Johannes, Doop: 06.03.1611. Ouders: Pieter Gerrit Barensen en Anneken Herberts,

Get.: Willem Pietersen, Herbert Jansen en Aeltgen Jans

Ariaen & Aeltgen, Doop: 20.03.1611. Ouders: Jan Gerritsen en Willemken Ariaens,

Get.: Anneken Elders, Neeltgen Gerrits, Weijntge Pieters, Hendrijck Bastiaense,

Willem Heijnderijcksen en Frans Elders

Dirrick Willemsen, Doop: 17.04.1611. Ouders: Willem Janse en Grietgen Pauwels,

Get.: Siger Teunis, Cornelis Jacobsen en Cornelis Gillisen

PAGINA 23

Janneken, Doop: 08.05.1611. Ouders: Cornelis Pietersen Buervelt en Grietgen Ariens,

Get.: Abraham Ariaense, Maritge Ariaens en Lijsbeth Pieters

Jasper, Doop: 19.06.1611. Ouders: Bastiaen Jasperse en Aechtgen Lenaerts,

Get.: Ariaen Geleijnsen, Jan Jasperse en Aetgen Lenaerts

Ariaen, Doop: 03.07.1611. Ouders: Jan Dammisen ..uit en Ingen Jans,

Get. Jan Aert Huigen, Ariaen Pleunen en Pietergen Maertens

Neeltgen, Doop: 17.07.1611. Ouders: Willem Jacobsen en Geertgen Teunis,

Get.: Jan Cornelissen, Lijntgen Wouters en IJtge Jans

Maritgen, Doop: 28.08.1611. Ouders: Jan Lambertsen en Aechtgen Ariaens,

Get.: Neeltgen Cornelis, Maritgen Jans en Cornelis Arents

Aert, Doop: 28.08.1611. Ouders: Pieter Aerts en Lijsgen Ewouts,

Get.: Cornelis Pietersen van Gijbelant, Wouter Aerts en Geertgen Aerts van Slijdregt

Anneken, Doop: 04.09.1611. "is gedoopt het kint van eene deureisende soldaten

vrouwe, wiens man tot Sluis in dienst gestorven was genaamt Pleuntgen Cornelis",

Get.: Laurens Egbertsen, Gijsbrecht Pietersen, Maritgen Jans, Nijsken Tonis en

Maritgen Huibrechts

Itgen, Doop: 18.09.1611. Ouders: Jacob Arentsen en Pietergen Dirrix,

Get.: Huibrecht Arentsen, Pieterge Gerrits en Ariaentgen Dirrix

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 9


PAGINA 24

Joannes, Doop: 18.09.1611. Ouders: Mr. Philips Sonneville schoolmeester alhier en

Barbara Kyvits,

Get.: Hendreijck Debriever uijt Dordregt en Mr. Willem de Nachtgael uijt

G.Ammers met Ariaentgen Wouters

Maritge, Doop: 02.10.1611. Ouders: Ariaen Benjamins en Ariaentge Barens,

Get.: Teunis Arentsen, Lijntge Floris en Barbar Henderijckse

Anthonis, Doop: 09.10.1611. Ouders: Cornelis Ariaense Smit en Grietgens Ariaens,

Get.: Jan Cornelissen, Anthonis Pauwelsen en Maritge Pauwels

Daemtge, Doop: 23.10.1611. Ouders: Rochus Walichse en Sijtgen Ariaens,

Get.: Heinderijck Ariaensen van Hofwegen, Anneken Roken en Maritg Pauwels

Gijsbrecht, Doop: 21.11.1611. Ouders: Egbert Gijsen en Maritge Heinderijx,

Get.: Claes Gijsen, Cornelis Heindeijxsen en Maritge Claes

Maritgen, Doop: 11.12.1611. Ouders: Ariaen Basriaensen en Barbel Heinderijcx,

Get.: Cornelis Claessen, Sijgen Teunis en Leentgen Lenaerts

Aeltgen, Doop: 18.12.1611. Ouders: Maerten Jacobs en Teuntgen Gerrits,

Get.: Maerten Jacobs, Pietergen Dirrix en Aeltgen Jans

Willem, Doop: kerstmaandag 1611. Ouders: Tonis Pietersen en Neeltgen Willems,

(Kerstmaandag 1611 = 26 december)

Get.: Claes Dirrixsen, Willem Arentsen en Neeltgen Gerrits

Magdalena, Doop: kerstmaandag, 1611. Ouders: Cornelis Benjamins en Aeltgen

Barens, (Kerstmaandag 1611 = 26 dec.)

Get.: Ariaen Benjamins, Maritge Costers ende Ariaentge B(?)lootmesters

Grietgen, Doop: 01.01.1612. Ouders: Schalck Claessen en Neeltge Willems,

Get.: Jan Aertsen, Ariaentgen Schalcken en Maritgen Cornelis

PAGINA 25

Claes, Doop: 08.01.1612. Ouders: Meeus Ariaense en Ariaentge Philips,

Get.:: Claes Ariaensen, Ariaen Philipsen en Neeltgen Pauwels

Grietgen, Doop: 29.01.1612. Ouders: Cornelis Thoeunissen en Lijsbet Pieters,

Get.: Cornelis Janse, Neeltge Gerrits en Lambertge Via…

Dirrick, Doop: 05.02.1612. Ouders: Heinderijck Ariaensen en Anneken Cornelis,

Get.: Cornelis Florissen, Gerrit Ariaensen en Maritge Gijsberts

Cornelis, Doop: 05.02.1612. Ouders: Lijntgen Cornelis van overleck, "kint waervan de

vader een soldaet was",

Get.: Symon Claessen, Goossen Aertsen en Aeltgen Goris

Neeltgen, Doop: 19.02.1612. Ouders: Cornelis Claessen van Overleck en Willemken Corsen,

Get.: Huibert, … Lenaerts en Maritge Goris

Cornelis, Doop: 26.02.1612. Ouders: Jasper Baltensen en Neeltgen Cornelis,

Get.: Benjamin Cornelissen, Willem Jansen en Burgtje Tonis

Barent, Doop: 08.03.1612. Ouders: Ariaen Barentsen Secretaris en Pietergen Maertens,

Get.: Jan Ariaense, Cornelis Benjamin en Ariaentge Barens

Pieter, Doop: 08.03.1612. Ouders: Egbert Bastiaensen en Harmtgen Huiberts,

Get.: Jacob Bastiaensen, Bastiaen Pietersen en Neeltgen Cornelis

Jannetgen, Doop: 25.03.1612. Ouders: Wigger Gerrtisen en Maritgen Dirricks,

Get.: Cornelis Cornelissen, IJtgen Jans en Stijntge Jans

PAGINA 26

Ariaentgen, Doop: 13.05.1612. Ouders: "Saliger" Ariaen Heinderijcxsen en Grietgen Teunis,

Get.: Claes Teunissen, Baertge Teunis en Jannetgen Jacobs

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 10


Johannes, Doop: 20.05.1612. Ouders: Jeroen Maertensen en Leentgen Floris,

Get.: Phop Jansen, Cornelis Ariaensen en Maritge

Jacob, Doop: 03.06.1612. Ouders: Ariaen Willemsen en Grietge Cornelis,

Get.: Cornelis Cornelissen, Heijnderijck Teunissen en Anne Jacobs

Antonis, Doop: 17.09.1612. Ouders: Sent Cornelissen metselaer en Jaepgen Sijmons,

Get.: Cornelis den wever, Gerrit den blauwen en Maritgen Aelberts

Willem, Doop: 30.09.1612. Ouders: Reijnier Pietersen en Lijntge Wouters,

Get.: Nelletgen Gerrits en Teunis Pietserse

Adriaen, Doop: 07.10.1612. Ouders: Bastiaen Cornelisse en Jannetgen Adriaens,

Get.: Sent Cornelisse metselaer, Cornelis den Wever en Ariaentgen Jans

Neeltgen, Doop: 14.10.1612. Ouders: Goris Jansen en Geertgen Coens,

Get.: Egbert Damise, Neeltgen Coens en Maritge

Jannetgen, Doop: 14.10.1612. Ouders: Jan Teunissen en Maritge Willems,

Get.: Ariaen Teunissen, Anneken Cornelis en Maritgen Cornelis

Elisabeth, Doop: 28.10.1612. Ouders: Pieter Gerritsen en Anneken Herberts,

Get.: Nelletgen Gerrits, Lijntgen Ariaens en Huijch Gerrits

PAGINA 27

Cornelis, Doop: 11.11.1612. Ouders: Balthasar Roken en Jannetgen Cornelis

Get.: Job Melsen, Adriaen Roken en Ariaentgen Cornelis

Barbara, Doop: 23.11.1612. Ouders: Bastiaen Jaspersen en Aechtgen Leenaerts,

Get.: Sion Jaspersen, Machel Cornelis en IJngen Leenaerts

Claes, Doop: 10.02.1613. Ouders: Jan Aertsen Overleck en Ariaentgen Claes,

Get.: Schalck Claessen, Ariaen Claessen en Maritge Jans

Maritgen, Doop: 29.02.1613. Ouders: Jan Cornelissen metselaer en Leentgen Ingen,

Get.: Jannetge Willems, Maria Jans en Maerten Jansen Phoppen

Janneken, Doop: 03.03.1613. Ouders: Cornelis Pietersen linnewever en Grietgen

Ariaens,

Get.: Bastiaen Cornelissen, Sara Jans en Ariaenken Balsen

Adriaen, Doop: 10.03.1613. Ouders: Dirrick Jaspersen en Sijtgen Ariaens,

Get.: Cornelis Ariaensen, Simon Tonissen, Gerrit Jaspersen en Pietergen Dirricxs

Cornelis, Doop: 10.03.1613. Ouders: Rochus Walegsen en Sijtgen Ariaens,

Get.: Ariaen Segersen, Pieter Ariaense en Maritge Maertens

Anneken, Doop: 08.04.1613. Ouders: Jacob Ari Jacobsen en Teuntgen Andries,

Get.: Anneken Bastiaens, Ariaentgen Ariaens en Laureijs Egbertsen

Maria, Doop: 21.04.1613. Ouders: Jan Gerritsen en Willemken Ariaens,

Get.: Gerrit Tonissen en Anneken Elders

PAGINA 28

Neeltgen & Jannetgen, Doop: 05.05.1613. Ouders: Ariaen Ariaensen De Bes en Maritgen

Gijsberts,

Get.: Egbert Gijsen, Egbert Ariaensen, Ariaentgen Schalcx, Anna Meertens,

Pieterge

Fockers en Maritge Pieters

Willem, Doop: 12.05.1613. Ouders: Rokes Rochus Maertensen en Neeltgen Ariaens,

Get.: Jan Maertensen, Ariaen Ariaensen en Maritgen Ariaens

Jannetgen, Doop: 19.05.1613. Ouders: Egbert Gijsen en Maritgen Heijndrijcx,

Get.: Pieter Heijnderijcxsen, Maritge Roken en Maritge Gerrits

Pietertgen, Doop: 23.06.1613. Ouders: Adriaen Barentsen secretaris en Pietertgen Maertens,

Get.: Cornelis Benjamin, Anna Maertens en Maritgen Neelen

Johannes, Doop: 11.08.1613. Ouders: Gideon Pietersen en Sara Jans,

Get.: Reijer Cornelissen, Adriaen Pietersen en Grietgen Ariaens

Geertgen, Doop: 18.08.1613. Ouders: Jan Dammissen Smit en Ingen Jans,

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 11


Get.: Maritge Jans, Macheltjen Jacobs en Phob Jansen

(Cate)Lijntgen, Doop: 08.09.1613 . Ouders: Ocker Gerritsen Cleermaker en Anneken Cornelis,

Get.: Lijntje Claes, Jan Jansen en Maritgen Ariaens (toevoeging "Cate" in kantlijn)

Neeltgen, Doop: 13.10.1613. Ouders: Anthonis Erasmus en Ariaentgen Baltens,

Get.: Laureijs Egbertsen, Grietgen Tonis en Maritgen Berten

Maria, Doop: 27.10.1613. Ouders: Jan Bruijns en Aechtgen Ariaens,

Get.: Ariaen Tonissen, Lijntge Reijers en Jannitgen Cornelis

PAGINA 29

Maria, Doop: 03.11.1613. Ouders: Abraham Stevensen en Neeltgen Aerts,

Get.: Henderijck Bastiaensen, Jaepken Adriaens en Lijntgen Aerts

Pieterge, Doop: 10.11.1613. Ouders: Willem Jansen en Grietge Pauwels,

Get.: Jan Cornelissen, Maritgen Pauwels en Maritgen Meeus

"kint", Doop: 24.11.1613. Ouders: Adriaen Tonissen en Teuntgen Bouwens,

Get.: Maritgen Meeus, Maritgen Pieters en Adriaen Goossens

Jacob, Doop: 05.01.1614. Ouders: Pauwels Pieters en Teuntgen Hendrijcx,

Get.: Willem Jansen, Adriaen Cornelissen, Fijtgen Adriaens

Willem, Doop: 19.02.1614. Ouders: Maerten Jacobsen en Teuntgen Gerrits,

Get.: Cornelis Jacobsen, Cornelis Willemsen en Neeltgen

Laurens, Doop: 26.01.1614. Ouders: Bert Adriaensen en Lijntgen Pleunis,

Get.: Jacob Adriaensen, Aert Cornelissen en Anna Maeertens

Hilletgen, Doop: 13.02.1614. Ouders: Pieter Jacobsen en Geertgen Adriaens,

Get.: Aechje Jacobs, Maritgen Adriaens en Simon Teunissen

Cornelis, Doop: 02.03.1614. Ouders: Cornelis Adriaensen en Grietgen Adriaens,

Get.: Pieter Dirricksen, Adriaen Adriaensen en Maritgen Aerts

Anneken, Doop: 02.03.1614. Ouders: Willem Jacobsen en Geertgen Teunis,

Get.: Neeltgen Willems, Aeltgen Teunis

Pietergen , Doop: 09.03.1614. Ouders: Jan Aertsen Verleck en Ariaentgen Claes,

Get.: Wouter Pietersen, Maritgen Claes en Maritgen Aerts

PAGINA 30

Gerritgen, Doop: 27.04.1614. Ouders: Wigger Gerritsen en Maritgen Dirricx,

Get.: Maritgen Dirricx, Willemtgen Senten en Teunis Jansen

Ewout, Doop: 19.05.1614. Ouders: Pieter Aertsen en Lijsgen Ewouts,

Get.: Pieter Pietersen, Teunis Cornelissen, Neeltgen Aelbrechts

Anthonis, Doop: 27.07.1614. Ouders: Sent Cornelissen en Jaepken Simons,

Get.: Corn: Robrechtsen, Leendert Teunissen en Ariaentgen Aelbrechts

Pons, Doop: 17.08.1614. Ouders: Damas Gerritsen en Fijtgen Claes,

Get.: Corn: Aertsen, Geerlof Foppen en Maritgen Dirricx

Gerrit, Doop: 07.09.1614. Ouders: Pieter Gerritsen en Anneken Herberts,

Get.: Barent Gerritsen, Jan Herbertsen en Nelletgen Gerrits

Claes, Doop: 21.09.1614. Ouders: Egbert Bastiaensen en Hermken Hubrechts,

Get.: Jacob Ariaensen, Pieter Roken en Ariaentgen Claes

Neeltgen, Doop: 21.09.1614. Ouders: Balten Roken en Jannetge Corn:,

Get.: Jacob Ariaense, Anna Jacobs en Ariaentgen Corn:

Grietgen, Doop: 19.10.1614. Ouders: Henderijck Tijssen en Magdalena Adriaens,

Get.: Pieter Adriaensen, Maritge Meeus en Heijltge Blommen

Ariaentgen, Doop: 09.11.1614. Ouders: Teunis Pietersen en Neeltgen Willems,

Get.: Huijch Claessen, Aechje Pieters en Anneken Willems

Anna, Doop: 30.11.1614. Ouders: Jan Adriaensen en Martintgen Jans,

Get.: Pieter Adriaensen, Ariaentge Claes en Anna Jans

Maria, Doop: 30.11.1614. Ouders: Henderijck Willemsen en Lijsbet Claes,

Get.: Cornelis Adriaense, Janneken Willems en Maritge Cornelis

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 12


PAGINA 31

Pieterge, Doop: 30.11.1614. Ouders: Jan Ariaense de Bes en Anna Maertens,

Get.: Adriaen Barentsen, Pieterge Dirricx en Hilletgen Dirricx

Henderijck, Doop: 21.12.1614. Ouders: Gijsbrecht Pietersen en Maritge Corn:,

Get.: Pieter Henderijcksen, Jan Cornelissen en Dirrickjen Hendrijcx

Laurens, Doop: 28.12.1614. Ouders: Jacob Adriaensen en Teuntgen Andries,

Get.: Bert Adriaensen, Corn: Jansen en Aeltgen Dirricx

Joannes, Doop: 11.01.1615. Ouders: Rochus Walichsen en Sijtgen Adriaens,

Get.: Pieter Jansen, Huijch Maertens en IJtgen Jans

Fob, Doop: 01.02.1615. Ouders: Meeus Adriaensen en Adriaentgen Philips,

Get.: Jan Jacopsen, Pieter Egbertsen en Maritge Foppen

Ariaentgen, Doop: 08.03.1615. Ouders: Jan Gerritsen en Willemtgen Adriaens,

Get.: Willem Willemsen, Leentge Cornelis en Maritge Pieters

Sara, Doop: 08.03.1615. Ouders: Corn: Pieterse Buervelt (?) en Grietge Adriaens Pietersen,

Get.: Adriaen Pietersen, Jaepje Symons en Ariaentge Aelbrechts

Ariaentge, Doop: 22.03.1615. Ouders: Corn: Benjamin en Aeltge Barens,

Get.: Lenaert Barentsen, Maritgen Jans en Ariaentge Barens

Willemtgen, Doop: 15.04.1615. Ouders: Schalck Claessen en Neeltgen Willemsen,

Get.: Jan Claessen, Maritge Claes en Maritge Hendrijcx

Lenaert, Doop: 15.04.1615. Ouders: Bastiaen Jaspersen en Aechjen Lenaerts,

Get.: Willem Lenaertsen, Huijch Pietersen en Ariaentgen Jaspers

PAGINA 32

Volckjen, Doop: 12.04.1615. Ouders: Adriaen Segersen en Maritge Maertens,

Get.: Gerrit Claessen, Willemken Maertens en Pieterge Segers

Joannes, Doop: "is gedoopt". Ouders: Bastiaen Cornelissen en Jannetge Adriaens,

Get.: Reinier Corn:, Ocker Gerritsen en Nijsgen Teunis

Jannetge, Doop: 28.06.1615. Ouders: Jan Corn: metselaer en Leentge Ingen,

Get.: Corn: Robrechtsen, Neeltge Willems en Maritge Adriaens

Pieterge, Doop: 12.07.1615. Ouders: Paulus Pietersen en Jennetge Hendrijcx,

Get.: Adriaen Pietersen, Maritge Corn: en Piertge Bouwens

Claes, Doop: 16.08.1615. Ouders: Adriaen Adriaensen de Bes en Maritgen

Gijsbrechtsen,

Get.: Jan Adriaensen, Wouter Gijsbrechts en Adriaentgen Wouters

Ariaentge, Doop: 20.09.1615. Ouders: Adriaen Bastiaensen en Barbel Henrijcx,

Get.: Henderijck Bastiaensen, Lijntge Floris en Jannetge Mauris

Hendrijck, Doop: 20.09.1615. Ouders: Egbert Gijsbrechtsen en Maritge Hendrijcx,

Get.: Adriaen Hendrijcxsen, Adriaen Adriaensen en Maritge Adriaens

Susanna, Doop: 04.10.1615. Ouders: Daniel Cornelissen en Neeltge Cornelis,

Get.: Ocker Gerritsen, Burchjen Teunis en Grietge Adriaens

Maritge, Doop: 01.11.1615. Ouders: Cornelis Florissen en Jaepken Aerts,

Get.: Neeltgen Adriaens en Aechjen Nooms/Zooms/Meeus (?)

PAGINA 33

Meeus, Doop: 08.11.1615. Ouders: Sion Jaspersen en Maritgen Meeus,

Get.: Jacob Ariaen Claessen, Jan Meeusen en Aechtje Lenaerts

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 13


Christiaen, Doop: 08.11.1615. Ouders: Gerrebrant Jansen en Machel Cornelissen,

Get.: Heijndrijck Cornelissen, Jan Jansen en Nijsgen Pieters

Barent, Doop: 08.11.1615. Ouders: Adriaen Barentsen Schout en Maritgen Jans,

Get.: Laurens Egbertsen, Cornelis Benjamin en Adriaentgen Barents

Ariaentgen, Doop: 15.11.1615. Ouders: Jan Bruijns en Aechtgen Ariaens,

Get.: Pieter Jacobsen, Lijsgen Ariaens en Anneken Reijers

Willem, Doop: 06.12.1615. Ouders: Adriaen Willemsen en Grietge Cornelis,

Get.: Aert Jansen, Anneken Willems en Lijsken Willems

Frederijck, Doop: 20.12.1615. Ouders: Cornelis Teunissen en Lijsbet Pieters,

Get.: Jacob Ariaensen, Pieter Jansen en Burchjen Teunis

Maria, Doop: 26.12.1615. Ouders: Cornelis Ariaensen Smit en Grietgen Ariaens,

Get.: Ariaentgen Ariaens, IJtgen Jans en Pieter Claessen

Stijntgen, Doop: 03.01.1616. Ouders: Anthonis Erasmus en Ariaentgen Bals,

Get.: Gijs Jaspersen, Sara Rijckewaerts en Hilletgen Goosens

Maria, Doop: 07.02.1616. Ouders: Bals Roken en Janneken Cornelis,

Get.: Cornelis Jordensen, Lijsbet Cornelis en Leentgen Dirricx

PAGINA 34

Lijsbet, Doop: 07.02.1616. Ouders: Roken Gerritsen en Anneken Cornelis,

Get.: Neeltgen Claes, Phijgjen Ariaens en Claes Schalcks

Pieterge, Doop: 04.04.1616. Ouders: Jan Ariaensen en Anna Maertens,

Get.: Adriaen Barentsen, Maritge Mel(i)s en Maritgen Heijndrijcx

Claesgen, Doop: 12.05.1616. Ouders: Jan Tonissen en Maritgen Willems,

Get.: Cornelis Tonissen, Sijgen Teunis en Anneken Aerts

Dirrickjen, Doop: “pinxterdach” . Ouders: Wigger Gerritsen en Maritgen Dirricx,

(Pinksterzondag = 22 mei 1616)

Get.: Jan Ariaensen, Maritge Cornelis en Annetgen Huijgen

Claes, Doop: 05.06.1616. Ouders: Jan Aertsen Verleck en Ariaentge Claes,

Get.: Jacob Schalcksen, Jan Claessen en Deliana Aerts

Volckjen, Doop: 05.06.1616. Ouders: Maerten Jacobsen en Teuntgen Gerrits,

Get.: Dirrick Jacobsen, Weijn Jacobs en Maritgen Gerrits

Aert, Doop: 12.06.1616. Ouders: Jan Maertensen en Maritgen Aerts,

Get.: Roock Maertensen, Pieter Philippsen en Grietgen Aerts

Grietge, Doop: 31.07.1616. Ouders: Pieter Gerritsen en Anneken Herberts,

Get.: Gerrit Meeusen, Ariaentgen Huijgen en Lijsbet Huijgen

Jacob, Doop: 07.08.1616. Ouders: Gijsbrecht Pietersen en Maritgen Cornelis,

Get.: Dirrick Gerritsen, Jacob Teunissen en Jaepje Cornelis

Pietertge, Doop: 02.10.1616. Ouders: Pauwels Pietersen en Teuntgen Heijndrijcx,

Get.: Ariaen Segeren, Ariaentgen Ariaens en Maritgen Willems

PAGINA 35

Ariaentgen, Doop: 20.10.1616. Ouders: Sent Cornelissen en Jaepjen Symons,

Get.: Daniel Cornelissen, Pleuntgen Leenders en IJtgen Simons

Jacob, Doop: 20.10.1616. Ouders: Meeus Ariaensen en Ariaentgen Philips,

Get.: Cornelis Ariaensen, Fob Philipsen en Annetgen Bastiaens

Hilleken, Doop: 06.11.1616. Ouders: Jacob Heijnderijcksen en Maritgen Ariaens,

Get.: Machel Teunis, Neeltgen Willems en Gerrit Ariaensen

Ariaentgen, Doop: 06.11.1616. Ouders: Adriaen Benjamins en Ariaentgen Barens,

Get.: Maritgen Jans, Maritgen Costers en Ariaen Bastiaensen

Daemtjen, Doop: 11.12.1616. Ouders: Rochus Walichsen en Fijtgen Ariaens,

Get.: Gerrit Maertensen, Grietgen Ariens en Sijtgen Bastiaens

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 14


Frederijck, Doop: 01.01.1617. Ouders: Cornelis Thonissen en Lijsbet Pieters,

Get.: Jan Ariaensen de Bes, Frederijck Jansen en Hilletgen Ariaens

Ariaentgen, Doop: 08.01.1617. Ouders: Jacob Ariaensen en Teuntgen Andries,

Get.: Jan Jacobsen, Aeltgen Ariaens en Maritgen Otten

Seger, Doop: 22.01.1617. Ouders: Bastiaen Jaspersen en Aechtgen Leenaerts,

Get.: Jan Aert Huijgen, Gijsbert Jaspersen en Maritgen Meeus

Aeltgen, Doop: 22.01.1617. Ouders: Pieter Gerritsen van Lecksmonde en Anneken Arjaens

Get: Walich Rokes, Maritgen Aerts en Willemtjen Maertens

PAGINA 36

Maritgen, Doop: 22.[??].1617. (“ den 22. is gedoopt”, geen maand vermeld).

Ouders: Adriaen van Asperen Schout tot Streef-kercke en Maritge Jans.

Get.: Jan Ariaensen Bes, Maritgen Heijnderijcx en Jannetgen Jans

Ariaen, Doop: 07.05.1617. Ouders: Jan Lambertsen en Aechen Ariaens

Get.: Cornelis Jansen, Pieter Ariaensen en Pleuntgen Louwrens

Joosgen, Doop: 18.06.1617. Ouders: Ariaen Cornelissen en Geertgen Jans

Get.: Claes Bregten, Aeltgen Cornelis en Ariaentgen Schalcx

Gerrit, Doop: 18.06.1617. Ouders: Jan Gerritsen en Willemken Ariaens

Get.: Daem Gerritsen, Jan Ariaensen en Maritgen Wiggers

Govert, Doop: 09.07.1617. Ouders: Heijnderijck Willemsen en Lijsbet Claes

Get.: Cornelis Willemsen, Jan Aert Huijgen en Geertruijt Govers

[.........] Ruimte voor de naam blanco gelaten, Doop: 09.07.1617. Ouders: Cornelis

Jansen

en Hilletgen Ariaens

Get.: Phop Jansen, Maritgen Costers en Aechtgen Aerts

Neeltgen, Doop: 20.08.1617. Ouders: Gerrebrant Jansen en Machelt Cornelis

Get.: Bastiaen Cornelissen, Neeltgen Jans en Gooltgen Bastiaens

Pieter, Doop: 10.09.1617. Ouders: Egbert Bastiaensen en Geertjen Huijbrechts

Get.: Aert Jansen, Pieter Meeusen en Jannetgen Jans

Pietergen, Doop: 10.09.1617. Ouders: Ariaen Segertsen en Maritgen Maertens

Get.: Rochus Maertensen, Machel Ariaens en Geertgen Dirricx

PAGINA 37

Aeltgen, Doop: 08.10.1617. Ouders: Fob Jansen en Barbara Ariaens

Get.: Maerten Jansen, Aechjen Aerts en Hadewij Dirricx

Anneken, Doop: 22.10.1617. Ouders: Arien Willemsen en Grietgen Cornelis

Get.: Abraham Willemsen, Neeltgen Willems en Anneken Reijniers

Grietgen, Doop: 12.11.1617. Ouders: Rochus Jacobsen en Anneken Aerts

Get.: Schalck Jacobsen, Ariaentgen Schalcx en Teuntgen Pieters

Ariaen, Doop: 10.12.1617. Ouders: Gijsbrecht Pietersen en Maritgen Cornelis

Get.: Claes Rooken, Jan Pietersen en Grietgen Theunis

Maritgen, Doop: 07.01.1618. Ouders: Ariaen Theunissen en Anneken Aerts

Get.: Frederijck Theunissen, Maritgen Aerts en Maritgen Willems

Cornelis, Doop: 14.01.1618. Ouders: Daniel Cornelissen cleermaker en Neeltgen

Cornelis

Get.: Abraham Cornelissen, Floris Phoppen en Ariaentgen Ariaens

Catelina, Doop: 17.03.1618. Ouders: Pauwels Pietersen en Teuntgen Heijndrijcx

Get.: Cornelis Ariaensen Smit, Ariaentgen Claes en Grietgen Pauwels

Jasper, Doop: 16.04.1618. Ouders: Sion Jaspersen en Maritgen Meeus

Get.: Ariaen Geleijnen, Jan Jaspersen en Geertgen Aris

Dirrickjen, Doop: 22.04.1618. Ouders: Wigger Gerritsen en Maritgen Dirricx

Get.: Cornelis Pietersen, Barbel Cornelis en Maertge Heijndrijcx

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 15


PAGINA 38

Benjamin, Doop: 22.04.1618. Ouders: Cornelis Benjamin en Aeltgen Barens,

Get.: Cornelis Teunissen, Barent Heijnderijcksen en Grietgen Benjamins

Ariaen, Doop: 27.05.1618. Ouders: Pieter Gerritsen en Anneken Herberts,

Get.: Jan Jansen Scheverts, Dirrick Ariaensen en Stijntgen

Ariaen, Doop: 09.06.1618. Ouders: Henderijck Arentsen en Anneken Cornelis,

Get.: Claes Ottensen, Cornelis Florissen en Neeltgen Aerts

Maerten Ariaen, Doop: 09.06.1618. Ouders: Jan Maertensen en Maritgen Aerts,

Get.: Pieter Aertsen, Gerrit Maertensen en Neeltgen Ariaens [Doorhaling in

origineel]

Pietertgen, Doop: 05.08.1618. Ouders: den Schout Adriaen Barentsen en Maritgen

Jans,

Get.: Anna Maertens, Maritgen Berten en Reijer Cornelissen

Maria, Doop: 02.09.1618. Ouders: Ocker Gerritsen en Anneken Cornelis,

Get.: Willem Ariaensen, Maritge Cornelis en Aeltgen Gerrits

Ariaentgen, Doop: 03.10.1618. Ouders: Cornelis Teunissen en Lijsbet Pieters,

Get.: Pons Pietersen, Geertge Phoppen en Maritgen Bouwens

Cornelis, Doop: 19.10.1618. Ouders: Jan Aertsen Verleck en Ariaentgen Claes,

Get.: Willem Aertsen, Claes Claessen en Aeltgen Heijnderijcx

PAGINA 39

Maritgen, Doop: 04.11.1618. Ouders: Jan Ariaensen en Martingen Jans,

Get.: Dirrick Aertsen, Ingen Maertens en Aechtge Gerrits

Pieter, Doop: 04.11.1618. Ouders: Schalck Claessen en Neeltge Willems,

Get.: Teunis Pieters, Huijbrecht Claessen en Neeltgen Pieters

Jasper, Doop: 02.12.1618. Ouders: Jan Jaspersen en Maritgen Cornelis,

Get.: Pieter Dirricksen, Jan Cornelissen en Maritgen Staessen

Ariaentgen, Doop: 02.12.1618. Ouders: Sent Cornelissen en Jaepjen Symons,

Get.: Teunis Symonsen, Maritgen Teunis en Pietertge Walen

Christiaen, Doop: 02.12.1618. Ouders: Anthonis Erasmus en Ariaentgen Bals,

Get.: Jan Jacobsen, Jan Aertsen en Nijsgen Teunis

Huijch, Doop: 30.12.1618. Ouders: Goris Dirricxsen van Leckerlant en Anneken

Huijgen,

Get.: Cornelis Pietersen, Pieter Pietersen en Maritgen Dirricx

Cornelis, Doop: 30.12.1618. Ouders: Cornelis Ariaensen en Grietgen Ariaens,

Get.: Cornelis Cornelissen, Teunis Pauwelsen en Maritgen Cornelis

Pietertgen, Doop: 06.01.1619. Ouders: Gijsbrecht Pietersen en Jannetgen Jans,

Get.: Wouter Pietersen, Lijntge Floris en Machelt Aerts

Neeltge, Doop: 20.01.1619. Ouders: Lenaert Jansen en Lijsbet Andries,

Get.: Willem Jansen, Maritge Jans en Barbel Andries

PAGINA 40

Jacob, Doop: 20.01.1619. Ouders: Meeus Ariaensen en Ariaentgen Philips,

Get.: Jan Jacobsen, Cornelis Ariaensen en Maritgen Cornelis

Maritge, Doop: 03.02.1619. Ouders: Pieter Heijnderijcksen en Anneken Reijniers,

Get.: Jan Egbertsen, Maritge Heijnderijcx en Baldijntgen Balten

Lijntgen, Doop: 03.02.1619. Ouders: Jan Claessen en Weijntge Gerrits,

Get.: Pieter Pietersen, Emmeken Claes en Annetgen Gerrits

Sijchjen, Doop: 10.02.1619. Ouders: Gijsbrecht Pietersen en Maritgen Cornelis,

Get.: Pieter Cornelissen, Trijntgen Heijndrijcx en Claertgen Bastiaens

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 16


Ariaentgen, Doop: 10.02.1619. Ouders: Aert Lauwen van Bergambacht en Jannetgen Claes,

Get.: Jan Claessen, Willemken Claes en Maritgen Heijndricx

Govert, Doop: 17.02.1619. Ouders: Heinderijck Willemsen en Lijsbet Claes,

Get.: Claes Govertsen, Teunis Govertsen en Neeltgen Willems

Neeltgen, Doop: 17.03.1619. Ouders: Rocus Maertensen en Neeltgen Ariaens,

Get.: Ariaen Cornelissen, Jennetgen Ariaens en Neeltge Cornelis Teunissen

Gerrit, Doop: 29.03.1619. Ouders: Jan de Schoenmaecker en Ariaentgen Gerrits,

Get.: Daniel Corn:, Ariaentgen Wouters en Jaepjen Senten

Ariaentgen, Doop: 21.04.1619. Ouders: Jan Teunisz. en Maritgen Willems,

Get.: Frederijck Tonissen, Anneken Cornelis en Anneken Aerts

PAGINA 41

Bastiaen, Doop: 28.04.1619. Ouders: Ariaen Bastiaensen en Barbel Heijndrijcx,

Get.: Pieter Dirricks, Jan Willemsen en Neeltgen Heijndrijcx

Aeltgen, Doop: 29.05.1619. Ouders: Willem Jacobsen en Geertgen Teunis,

Get.: Cornelis Pietersen, Swaen Teunis en Maritgen Cornelis

Michiel, Doop: 29.05.1619. Ouders: Bastiaen Jaspersen en Aechjen Lenaerts,

Get.: Jan Joosten, Claes Jaspersen en Pietertge Teunis

Benjamin, Doop: 02.06.1619. Ouders: Ariaen Benjamin en Ariaentgen Barens,

Get.: Adriaen Barentse Schout, Cornelis Benjamin en Burchie Teunis

Joannes, Doop: 16.06.1619. Ouders: Joannes Gysius en Petronella Michiels,

Get.: Jan Gillisen van den Horst en Francina Hacke

Jannetgen, Doop: 23.06.1619. Ouders: Fob Jansen en Barbel Ariaens,

Get.: Maerten Jansen, Ariaentgen Claes en Hilletgen Ariaens

Jacob, Doop: 21.07.1619. Ouders: Cornelis Claessen en Willemtje Corsen,

Get.: Adam Claessen

Ariaentgen, Doop: 28.07.1619. Ouders: Jacob Ariaensen en Teuntgen Andries,

Get.: Bert Ariaensen, Ariaentgen Lauwen en Anne Maertens

Beertgen, Doop: 25.08.1619. Ouders: Goris Jansen en Geertgen Coens,

Get.: Reijnier Cornelissen, Nijsgen Teunis en Neeltgen Coens

Lambrecht, Doop: 29.09.1619. Ouders: Jan Lambrechtsen en Aechtgen Ariaens,

Get.: Andries Ariaensen, Jan Teunissen en Maritgen Maertens

PAGINA 42

Dirrick, Doop: 27.10.1619. Ouders: Ariaen Segersen en Maritgen Maertens,

Get.: Jan Dirricksen, Pietertge Roken en Ariaen Ariaensen

Pietertge, Doop: 01.11.1619. Ouders: Egbert Gijsen en Maritgen Heijndricx,

Get.: Wouter Pietersen, Maritge Berten en Lijsbet Cornelissen

Cornelis, Doop: 10.11.1619. Ouders: Ariaen Cornelissen en Geertgen Jans,

Get.: Ariaen Fransen, Emmichjen Pieters en Jan Pietersen

Gerrit, Doop: 01.12.1619. Ouders: Maerten Jacobsen en Teuntgen Gerrits,

Get.: Willem Gerritsen, Gerrit Aerts en Machelt Jacobs

Aert, Doop: 01.12.1619. Ouders: Paulus Pietersen en Teuntgen Heijndrijcx,

Get.: Jan Phoppen, Christiaen Heijndrijcx en Anneken Ariaens

Ariaen, Doop: 22.12.1619. Ouders: Jan Ariaensen en Anne Maertens,

Get.: Ariaen Ariaensen, Egbert Ariaenssen en Maritgen Cornelis

Willemtjen, Doop: 29.12.1619. Ouders: Jan Gerritsen en Willemtjen Ariaens,

Get.: Cornelis Pietersen, Ingen Pijters en Pietergen Elders

Cornelis, Doop: 13.01.1620. Ouders: Gerrebrant Jansen en Machtelt Cornelis,

Get.: Heijndrijck Cornelissen, Dirrick Jansen en Barbel Cornelis

Barent, Doop: 09.04.1620. Ouders: Adriaen Barentsen Schout en Maritgen Jans,

Get.: Laurens Egbertsen en Aeltgen Barents

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 17


PAGINA 43

Maritgen, Doop: 16.04.1620. Ouders: Rochus Maertensen en Neeltgen Ariaens,

Get.: Maerten Jansen, Maritgen Aertsen en Anneken Ockers

Joannes, Doop: 02.05.1620. Ouders: Lenaert Jansen en Lijsgen Andries,

Get.: Ariaen Corn:, Cornelis Huijgen en Barbel Andries

Teunis, Doop: 17.05.1620. Ouders: Frederijck Jansen en Nijsgen Teunis,

Get.: Pieter Dirricxen en Machelt Teunis

Grietgen, Doop: 17.05.1620. Ouders: Seger Gerritsen en Maritgen Jacobs,

Get.: Cornelis Ariaensen, Pieternelle Michiels en Neeltgen Daniels

Ariaentgen, Doop: 17.05.1620. Ouders: Rochus Jacobsen en Anneken Aerts,

Get.: Pieter Jacobsen, Ariaentgen Claes en Deliana Aerts

Ariaen, Doop: 07.06.1620. Ouders: Jan Ariaensen en Martintgen Jans,

Get.: Aert Ariaensen, Pieter Ariaensen en Annetgen Pieters

Ariaen, Doop: 14.06.1620. Ouders: Gijsbrecht Pietersen en Jannetgen Jans,

Get.: Pieter Claessen, Jaepjen Corn. en Teunis Pietersen

Hilletgen, Doop: 21.06.1620. Ouders: Jan Jaspersen en Maritgen Corn:,

Get.: Lenaert Maertensen, Maritgen Jacobs en Neeltgen Heijndrijcx

Elysabeth, Doop: 20.09.1620. Ouders: Daniel Cornelissen en Neeltgen Cornelis,

Get.: Cornelis Ariaensen, Lucas Tonis en Aeltgen Ockers

Paulus, Doop: 27.09.1620. Ouders: Willem Jansen en Grietgen Pauwels,

Get.: Teunis Pauwelsen, Dirrick Jochemsen en Aechtgen Pieters

PAGINA 44

Ariaentgen, Doop: 09.10.1620. Ouders: Jacob Roeken en Maritgen Pieters,

Get.: Ariaen Cornelissen, Grietgen Ariaens en Jannetgen Pieters

Daemtjen, Doop: 22.10.1620. Ouders: Gerrit Maertensen en Neeltgen Cornelis,

Get.: Jannetgen Cornelis, Bastiaen Lenaertsen en Neeltgen Ariaens

Jannetgen, Doop: 22.10.1620. Ouders: Egbert Bastiaensen en Armtjen Gijsberts,

Get.: Meijns Louwens, Meijns Pieters en Willem Cornelissen

Sara, Doop: 29.11.1620. Ouders: Joannes Gysius predicant en Petronella Michiels,

Get.: Jan Gillissen van Horst, Francijntgen Hacken en Cornelia Koils

Barbara, Doop: 29.11.1620. Ouders: Sion Jaspersen en Maritgen Meeus,

Get.: Claes Jaspersen, Lijsgen Cornelis en Ingen Lenaerts

Claesge, Doop: 13.12.1620. Ouders: Wigger Gerritsen en Maritgen Dirricx,

Get.: Heijnderijck Jansen, Ariaentgen Ariaens en Willemtgen Ariaens

Lijntgen, Doop: 13.12.1620. Ouders: Meeus Ariaensen en Ariaentgen Philips,

Get.: Willem Willemsen, Neeltgen Willems en Barbel Heijndrijcx

Pieter, Doop: 03.01.1621. Ouders: Cleophas Pietersen en Cuijntgen Ariaens,

Get.: Aert Pietersen, Ariaen Ariaensen en Neeltgen Ariaens

Claes, Doop: 29.01.1621. Ouders: Jan Claessen en Weijntgen Gerrits,

Get.: Cornelis Cornelissen, Dirrick Gerritsen en Ariaentgen Claes

PAGINA 45

Anneken, Doop: 14.02.1621. Ouders: Gijsbrecht Pietersen en Marichien Cornelis,

Get.: Gijsbrecht Pietersen, Jaepjen Cornelis en Bastiaentgen Ariaens

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 18


Claes, Doop: 14.03.1621. Ouders: Schalck Jacobsen en Claesgen Gerrits,

Get.: Roock Jacobsen, Cornelis Gerritsen en Metge Gerrits

Anneken, Doop: 28.03.1621. Ouders: Theunis Pietersen en Neeltgen Willems,

Get.: Reijnier Pietersen, Maritgen Isbrants en Maertgen Lenaers

Anneken, Doop: 04.04.1621. Ouders: Jan Aertsen Verleck en Ariaentgen Claes,

Get.: Huybrecht Claessen, Teuntgen Pieters en Ariaentgen Aerts

IJtgen, Doop: 25.04.1621. Ouders: Dirrick Gerritsen en Maritgen Heijndrijcx,

Get.: Corn: Dirricxsen, Crijntgen Heijndrijcx en Weijntgen Gerrits

Aechtge, Doop: 09.05.1621. Ouders: Ariaen Willemsen en Grietgen Cornelis,

Get.: Pieter Willemsen, Phijchen Damen en Maritgen Cornelis

Jacob, Doop: 23.05.1621. Ouders: Heijndrijck Willemsen en Lijsbet Claes,

Get.: Jacob Heijnderijcksen, Teunis Ariaensen en Hester Jans

Ariaentgen, Doop: 30.05.1621. Ouders: Paulus Pietersen en Teuntgen Heijndrijcx,

Get.: Dirrickjen Heijndrijcx, Ariaentgen Wouters en Jan Aertsen

Ariaentgen, Doop: 06.06.1621. Ouders: Heijndrijck Ariaensen en Anneken Cornelis,

Get.: Leendert Mauritsen, Phijchen Gerrits en Jaepken Aerts

Cornelis, Doop: 06.06.1621. Ouders: Pieter Gerritsen en Anneken Herberts,

Get.: Pieter Aertsen, Wouter Maertensen en Josijntgen Jans

PAGINA 46

Heijnderick, Doop: 27.06.1621. Ouders: Joos Heijnderijcksen en Jannetgen Reijniers,

Get.: Gijsbrecht Pietersen, Gerrit Dammissen en Anneken Ariaens

Neeltgen, Doop: 04.07.1621. Ouders: Rochus Walichsen en Fijtgen Ariaens,

Get.: Gerrit Bos, Grietgen Ariaens en Neeltgen Damis

Lenaert, Doop: 01.08.1621. Ouders: Bastiaen Jaspersen en Aechjen Lenaerts,

Get.: Willem Leendertsen, Gerrit Jaspersen en Aeltgen Lenaerts

Nysjen, Doop: 22.08.1621. Ouders: Jan Jansen schoenmaker en Ariaentgen Gerrits,

Get.: Ariaen Gerritsen, Neeltgen Daniels en Lijsgen Andries

Fijgtgen, Doop: 22.08.1621. Ouders: Sent Cornelissen en Jaepjen Symons,

Get.: Tonis Symonsen, Annetgen Leenderts en Marijtgen Jonis

Geertgen, Doop: 12.09.1621. Ouders: Pieter Jacobsen en Maritgen Jans,

Get.: Cornelis Cornelissen, Commertgen Cornelis en Neeltgen Aris

Cornelis, Doop: 17.10.1621. Ouders: Ariaen Ariaensen en Weijntgen Pauwels,

Get.: Rochus Walichen, Dirrick Andriessen en Macheltgen Ariaens

Neeltgen, Doop: 31.10.1621. Ouders: Gerrit Dammissen en Ariaentge Teunis,

Get.: Gijsbrecht Pietersen, Jannetgen Remiers en Aecht Dammis

Aeltgen, Doop: 21.11.1621. Ouders: Cornelis Claessen en Willemken Corsen,

Get.: Aert Lauwen, Willemken Claes en Maritgen Jacops

Jannetgen, Doop: 28.11.1621. Ouders: Anthonis Erasmus en Ariaentgen Balsen,

Get.: Jan Gijsen, Leentgen Foppen en Leentgen Cornelis

Emmeken, Doop: 05.12.1621. Ouders: Ocker Gerritsen en Anneken Cornelis,

Get.: Pieter Jacobsen, Grietge Gerrits en Martijntgen Gijsbrechts

PAGINA 47

Itgen, Doop: 01.01.1622. Ouders: Cornelis Jansen en Hilletgen Ariaens,

Get.: Aert Phoppensen, Nijsgen Teunis en Barbel Ariaens

Lambert, Doop: 16.01.1622. Ouders: Jan Lambertsen en Aecht Ariaens,

Get.: Reinier Pietersen, Andries Ariaensen en Anneken Cornelis

Cornelis, Doop: 07.02.1622. Ouders: Jan Jaspersen en Maritgen Cornelis,

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 19


Get.: Michiel Huijbrechtsen, Jan Cornelissen en Aeltgen Gerrits

Andries, Doop: 20.03.1622. Ouders: Dirrick Andriessen en Ariaentgen Ariaens,

Get.: Ariaen Ariaensen, Dirrick Andriessen en Aefjen Andries

Anneken, Doop: 24.04.1622. Ouders: Gysbrecht Pietersen en Maritgen Cornelis,

Get.: Jan Cornelissen, Jaepken Cornelis en Dirrickjen Heijnderijcx

Aeltgen, Doop: 24.04.1622. Ouders: Ariaen Cornelissen en Geertgen Jans,

Get.: Ariaen Fransen, Machel Jans en Neeltgen Cornelis

Joannes, Doop: 26.06.1622. Ouders: Schout Adriaen Barentsen en Maritgen Jans,

Get.: Laurens Egbertsen, Cornelis Heijnderijcksen en Ariaentgen Barents

Maritgen, Doop: 03.07.1622. Ouders: Bastiaen Jaspersen en Aechjen Leenaerts,

Get.: Sion Jaspersen, Neeltgen Lauwen en IJngen Lenaerts

Eldert, Doop: 17.07.1622. Ouders: Jan Gerritsen en Willemtgen Ariaens,

Get.: Anneken Elders, Pieter Dirricxsen en Jacob Ariaensen

PAGINA 48

Jan, Doop: 21.08.1622. Ouders: Sion Jaspersen en Maritgen Meeus,

Get.: Bastiaen Jaspersen, Willem Meeusen en Barbel Meeus

Maria, Doop: 11.09.1622. Ouders: Dirrick Gerritsen en Maritgen Heijndrijcx,

Get.: Heijndrijck Egbertsen, Aeltgen Gerrits en Anneken Heijndrijcx

Arien, Doop: 02.10.1622. Ouders: Rochus Jacobsen en Annetgen Aerts,

Get.: Jan Aerts, Teunis Jacobsen en Neeltgen Willems

Johannes, Doop: 30.10.1622. Ouders: Ariaen Segersen en Maritgen Maertens,

Get.: Claes Gerritsen, Jan Maertensen en Sijtgen Ariaens

Pieter, Doop: 13.11.1622. Ouders: Cornelis Jacobsen en Maritgen Pieters,

Get.: Goris Pietersen, Steven Aertsen en Maritgen Jacobs

Cornelis, Doop: 13.11.1622. Ouders: Jan Ariaensen en Martyntgen Jans,

Get.: Jan Cornelissen, Heijnderijck Cornelissen en Fijtgen Jans

Cornelis, Doop: 27.11.1622. Ouders: Daniel Cornelissen en Neeltgen Cornelis,

Get.: Cornelis Ariaensen Smit, Pieter Willemsen en Pieternelle Michiels

Abraham, Doop: 18.12.1622. Ouders: Jacob Roelofsen en Maritgen Pieters,

Get.: Cornelis Ariaensen, Laurens Egbertsen en Lysbet Claes

Ariaen, Doop: 18.12.1622. Ouders: Lenaert Jansen en Lijsgen Andries,

Get.: Andries Ariaensen, Barbel Andries en Thonis Erasmus

PAGINA 49

Pieter, Doop: 08.01.1623. Vader: Jan Pietersen van over de leck. (moeder wordt niet vermeld)

Get.: Pieter Pietersen, Aert Jacobsen en Ariaentgen Pieters

Barbara, Doop: 08.02.1623. Ouders: Jan Maertensen en Maritgen Aerts,

Get.: Maerten Jansen, Ariaentgen Wouters en Ariaentgen Pieters

Abigail, Doop: 26.02.1623. Ouders: Joannes Gysius en Pieternelle Michiels,

Get.: Ds. Joannes Bocardus en Maritgen Michiels

Neeltgen, Doop: 26.02.1623. Ouders: Ariaen Bastiaensen en Barbel Heijndrijcx,

Get.: Ariaen Benjamin, Aeltgen Jans en Maritgen Cornelis

Geertgen, Doop: 16.03.1623. Ouders: Simon Goossensen en Neeltgen Lauwen,

Get.: Pieterge Pauwels en Ariaentgen Ariaens

Maritgen, Doop: 19.03.1623. Ouders: Jacob Ariaen Claessen en Sijtgen Ariaens,

Get.: Lau Simons, Aeltgen Meeus en Maritgen Willems

Geertgen, Doop: 13.04.1623. Ouders: Jan Gerritsen en Belichje Maertens. "kint van overleck",

Get.: Huijch Gerritsen, Hadewij Dirricx en Maritge Maertens

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 20


Sijtgen, Doop: 13.04.1623. Ouders: Cornelis Ariaensen Smit en Grietgen Ariaens,

Get.: Roock Walichsen, Neeltgen Cornelis en Barbel Meeus

Cornelis, Doop: 17.04.1623. Ouders: Jan Aertsen Verleck en Ariaentgen Claes,

Get.: Rochus Jacobsen, Willem Aertsen en Maritgen Claes

IJtgen, Doop: 08.05.1623. Ouders: Jan Claessen en Weijntgen Gerrits,

Get.: Reijnier Cornelissen, Maritgen Heijndrijcx en Aeltgen Gerrits

PAGINA 50

Jacob, Doop: 21.05.1623. Ouders: Gerrebrant Jansen en Machtelt Cornelis,

Get.: Gerrit Ariaensen, Dirrick Jansen en Jannetgen Pieters

Ariaen, Doop: 21.05.1623. Ouders: Dirrick Andriessen en Ariaentgen Ariaens,

Get.: Cornelis Ariaensen Smit, Jan Andriessen en Wentgen Pauwels

Celitgen & Leentgen, Doop: 18.06.1623. Ouders: Egbert Gijsen en Maritgen

Heijndrijcx,

Get.: Geertgen Ariaens, Maritgen Gijsbrechts en Wouter Gijsbrechtsen

Ariaen, Doop: 02.07.1623. Ouders: Jacob Ariaensen en Teuntgen Andries,

Get.: Cornelis Jacobsen, Lauwrens Egbersen en Aeltgen Ariaens

Jan & Jacob, Doop: 08.07.1623. Ouders: Gijsbrecht Pietersen en Maritge Cornelis,

Get.: Tonis Jansen, Jannetgen Jacobsen, Jan Cornelissen en Maritgen Aerts

Pieter, Doop: 06.08.1623. Ouders: Rochus Maertensen en Neeltgen Ariaens,

Get.: Ocker Gerritsen, Rochus Walichsen en Commertgen Pieters

Maritgen, Doop: 20.08.1623. Ouders: Meeus Ariaensen en Ariaentgen Philips,

Get.: Cornelis Ariaensen, Jannetgen en Maritgen Jacobs

Ariaen, Doop: 03.09.1623. Ouders: Frederick Jansen en Nijsgen Teunis,

Get.: Simon Teunissen en Hilligen Arjaens

Jacob, Doop: 19.11.1623. Ouders: Paulus Pietersen en Jannetgen Hendricx,

Get.: Ariaentgen Claes

PAGINA 51

Neeltgen, Doop: 19.11.1623. Ouders: Ariaen Willemsen en Grietgen Cornelis,

Get.: Jan Aertsen Verleck, Neeltgen Willems en Lijsebet Willems

Grietgen, Doop: 26.11.1623. Ouders: Joos Hendericx en Jannetgen Reijnen,

Get.: Dirrick Andriesen, Barbel Meeus en Grietgen Teunis

Pieter, Doop: 10.12.1623. Ouders: Gijsbrecht Pietersen en Jannetgen Jans,

Get.: Wouter Gijsbrechtsen, Teunis Pietersen en Maritgen Willems

Barent, Doop: 10.12.1623. Ouders: Cornelis Benjamin en Aeltgen Barens,

Get.: Ariaen Barentsen, Bastiaentgen Jans en Henderick Cornelissen

Lijntgen, Doop: 28.01.1624. Ouders: Ariaen Bastiaensen en Barbel Hendricx,

Get.: Jan Cornelissen, Maritge Jans en Maritgen Teunis

Trijntgen, Doop: 18.02.1624. Ouders: Wouter Ariaensen en Jannetgen Henderijcx,

Get.: Anthonius Repelaer en Aeltgen Hendericx

Cornelis, Doop: 04.04.1624. Ouders: Sion Jaspersen en Maritgen Meeus,

Get.: Henderick Cornelissen, Pieter Ariaensen en Machtelt Cornelissen

Anneken, Doop: 21.04.1624. Ouders: Jacob Ariaensen en Sytgen Ariaens,

Get.: Corn: Ariaensen, Ariaentgen Ariaens en Anneken Bastiaens

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 21


Pieter, Doop: 23.06.1624. Ouders: Pieter Gerritsen en Anneken Herberts,

Get.: Cornelis Jansen Blom, Jan Pietersen en Maritgen Lievers

PAGINA 52

Cornelis, Doop: 23.06.1624. Ouders: Jan Aertsen en Ariaentgen Claes,

Get.: Ellert Jansen, Claes Claessen en Anneken Cornelis

Govert, Doop: 20.06.1624. Ouders: Jan Jaspersen en Maritgen Cornelis,

Get.: Pieter Staessen, Teunis Cornelissen en Barbel Hendrijcx

Pietertgen, Doop: 11.08.1624. Ouders: Adriaen Barentsen Schout tot Streefkerck en Maritgen

Jans,

Get.: Henderick Egbertsen, Jannetgen Jans en Aeltgen Barens

Machtelt, Doop: 22.09.1624. Ouders: Dirrick Gerritsen en Maritgen Hendrijcx,

Get.: Cornelis Pietersen, Anneken Gerrits en Arjaentgen Hendrijcx

Maria, Doop: 29.09.1624. Ouders: Jan Jansen de Schoenmaker en Ariaentgen

Gerrits,

Get.: Neeltgen Daniels en Lijsbet Eeuwouts

Geertgen, Doop: 20.10.1624. Ouders: Dirrick Andriessen en Ariaentgen Ariaens,

Get.: Jaetgen Andries, Ingen Andries en Pieter Ariaensen

Jaepken, Doop: 27.10.1624. Ouders: Pieter Jacobsen en Maritgen Jans,

Get.: Commertgen Cornelis en Symon Goossens

Jannetgen, Doop: 22.12.1624. Ouders: Teunis Willemsen en Lijsgen Pieters

Get.: (geen getuigen vermeld)

Toevoeging op pagina 86:

Extract uit het Doopboek der Kerk van Langerak over Lecq

1713

den 30. April is hier gedoopt een kind genaamt Huibert

Ouders: Arij Pleunen

en Aafje Huiberts

Quod Testor

Wilh: Koolhaas

V:D:M:Joid

Het project "VAN PAPIER NAAR DIGITAAL”

is een onderdeel van Geneaknowhow.net

Streefkerk, ref. dopen 1586-1624 - 22

More magazines by this user
Similar magazines