Overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht Gerrit Rietveld ...

gerritrietveldacademie.nl

Overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht Gerrit Rietveld ...

Overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht

Gerrit Rietveld Academie

1 mei 2012

Mw. drs. S. Bos

Dean School of Art, The Cooper Union for the Advancement of Science

and Art, New York City

Member of the Board of AICAD (Association for Independent Colleges of

Art and Design), USA

Member of the Board of Artists Space, New York City, NY

Advisory Committee Corcoran Gallery of Art, Washington D.C.

Advisory Committee Visual and Environmental Studies, Harvard

University, Cambridge, Mass.

Prof. dr. R. H. Dijkgraaf

Director of the Princeton Institute for Advanced Study

Universiteitshoogleraar, Universiteit van Amsterdam

Lid bestuur Stichting Premium Erasmianum

Lid bestuur Fullbright Center

Lid bestuur Van Goghmuseum

Lid Raad van Toezicht Teylers Museum

Dhr. E. Horlings RA

Directeur Horatio Assurance Group B.V., Horatio accountants B.V. en

Horatio Schade auditors B.V.

President commissaris Didden Holding B.V. en Didden Beheer B.V.

Lid Stichting Administratiekantoor Didden Holding B.V.

Overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht Gerrit Rietveld Academie mei 2012


Dhr. prof dr. F. van der Ploeg

Professor of Economics, Department of Economics, University of Oxford

Co-Director of the Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich

Economies

Adjunct Professor VU University Amsterdam

Research Fellow of CEPR, London and Tinbergen Institute,

Amsterdam/Rotterdam.

Lidmaatschap redactie diverse wetenschappelijke tijdschriften

Lidmaatschap diverse toezichthoudende en adviserende organen o.a.

Chair of the Supervisory Board of the ASN Microkrediet Fund, The

Hague.

Member of the Board of Trustees, Max Planck Institute for Intellectual

Property, Competition and Tax Law, Munich

Advisory Board, Institute for Cultural Diplomacy, Berlin.

Member Board DenUyllezing, Netherlands

Member Scientific Council, CentER, Tilburg University, Netherlands.

Mw. Mr. E.H. Swaab

Advocaat, arbiter/mediator verbonden aan Reuling Schutte De Waard

Voorzitter/lid van o.a. Klachten- en geschillencommissie NICAM

(Nederlands Instituut Classificatie Audiovisuele Media)

Lid Commissie van Toezicht Stichting Gedragscode Farmaceutische

Bedrijfstak

Lid Tuchtraad Financiële Dienstverlening

Voorzitter Stichting Democratie en Media (aandeelhouder PCM)

Lid Raad van Commissarissen Schouten en Nelissen

Voorzitter Raad van Advies Maarsen Groep

Lid Raad van Commissarissen CED Holding B.V.

Overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht Gerrit Rietveld Academie mei 2012


Lid Raad van Advies Nederlandse Orde van Advocaten

Vice-voorzitter en secretaris Raad van Toezicht Stichting Antoni van

Leeuwenhoek Ziekenhuis

Voorzitter Pensioenraad Zorg en Welzijn

Lid bestuur STAK Goudse Verzekeringen

Voorzitter Oerol Festival

Voorzitter SNS REAAL Fonds

Dhr. K. van Twist

voorzitter Raad van Toezicht van de Amstelveense Stadsschouwburg

lid van de Board of Trustees of the New Island Festival, Governors

Island New York

lid van de Raad van Toezicht van het Spaans Gouvernement in Maastricht

lid van het bestuur van de Andre Volten Stichting.

Overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht Gerrit Rietveld Academie mei 2012

More magazines by this user
Similar magazines