18.04.2014 Views

MEUBEL- STOFFEERDER - SYNTRA Limburg

MEUBEL- STOFFEERDER - SYNTRA Limburg

MEUBEL- STOFFEERDER - SYNTRA Limburg

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PRAKTISCHE INFO<br />

over gecertificeerde opleidingen<br />

Openingsuren campussen<br />

Alle weekdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 22.00 uur.<br />

Op zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur.<br />

Campus St.-Truiden is enkel ’s avonds (vanaf 18.00 uur)<br />

en op zaterdag open.<br />

Je zaak goed beheren met Bedrijfsbeheer<br />

Wie een zelfstandige zaak wil starten, moet kennis van bedrijfsbeheer<br />

kunnen aantonen (distributie-attest). Met het getuigschrift bedrijfsbeheer van<br />

<strong>SYNTRA</strong> voldoe je aan deze wettelijke eis. Maar er is meer… Goede zaken<br />

doen vereist een sterk beheer, en dat gaat verder dan de boeken bijhouden!<br />

In de opleiding bedrijfsbeheer scherp je je commerciële vaardigheden aan en<br />

verwerf je inzicht in juridische aspecten. Onze docenten, één voor één<br />

vakspecialisten, leren je praktisch ondernemen.<br />

Opleidingscheques, en de helft is al betaald<br />

Bespaar tot 50% op de inschrijvingsprijs van een opleiding bij Syntra<br />

<strong>Limburg</strong>. Ben je werknemer en je hebt zelf voor je opleiding gekozen?<br />

Bestel dan je opleidingscheques op www.vdab.be of bij je plaatselijk<br />

VDAB-kantoor.<br />

<strong>SYNTRA</strong> <strong>Limburg</strong> is erkend voor het ontvangen van betalingen via<br />

de ondernemerschapsportefeuille (BEA). Meer info op www.beaweb.be of via<br />

ingrid.loos@syntra-limburg.be (011 28 60 56).<br />

Betalen, hoe doe je dat?<br />

Je betaalt vóór de start van de cursus, ten laatste bij de start van de lessen.<br />

Dit kan op het secretariaat (cash of met bancontact)<br />

Het kan ook met een overschrijving op naam van de campus waar je een<br />

opleiding zal volgen.<br />

Vermeld de naam van de deelnemer(s) en de cursus(sen)!<br />

GENK: 735-1092900-86<br />

HASSELT: 451-7605071-15<br />

NEERPELT: 735-2341155-48<br />

SINT-TRUIDEN: 733-0359083-19<br />

TONGEREN: 453-8029631-61<br />

Prijzen, lesdagen en – uren blijven onder voorbehoud en kunnen nog<br />

gewijzigd worden. Een opleiding kan niet doorgaan op de voorzien campus<br />

bij te weinig interesse of andere onvoorziene omstandigheden.<br />

Je kan terecht aan de balie van de campus<br />

Voor het aanvragen van vrijstellingen en van educatief verlof<br />

Alle opleidingen vind je op www.syntra-limburg.be<br />

Je kan op de website terecht voor het volledige aanbod van <strong>SYNTRA</strong><br />

<strong>Limburg</strong>. Een folder aanvragen? Op de hoogte gehouden worden van de<br />

nieuwe opleidingen? Inschrijven? Een routeplan van een campus opzoeken?<br />

Het kan op www.syntra-limburg.be! Geen internet? Neem contact op met de<br />

<strong>SYNTRA</strong>-campus in jouw buurt. Wij helpen je graag verder.<br />

| C A M P U S G E N K<br />

| C A M P U S H A S S E L T<br />

| C A M P U S M A A S E I K<br />

Kerkstraat 1<br />

3600 Genk<br />

Tel.: 089 35 46 16<br />

Fax: 089 35 30 42<br />

infogenk@syntra-limburg.be<br />

| C A M P U S N E E R P E L T<br />

Gouverneur Verwilghensingel 40<br />

3500 Hasselt<br />

Tel.: 011 30 32 32<br />

Fax: 011 22 98 69<br />

infohasselt@syntra-limburg.be<br />

Sint-Jansberg 39<br />

3680 Maaseik<br />

Tel.: 011 80 87 00<br />

Fax: 011 64 60 12<br />

infomaaseik@syntra-limburg.be<br />

Hoekstraat 50<br />

3910 Neerpelt<br />

Tel.: 011 80 87 00<br />

Fax: 011 64 60 12<br />

infoneerpelt@syntra-limburg.be<br />

| C A M P U S S I N T - T R U I D E N<br />

Schurhovenveld 3167<br />

3800 Sint-Truiden<br />

Tel.: 011 59 99 10<br />

Fax: 011 68 55 10<br />

infosinttruiden@syntra-limburg.be<br />

| C A M P U S T O N G E R E N<br />

Overhaemlaan 11<br />

3700 Tongeren<br />

Tel.: 012 23 47 60<br />

Fax: 012 23 54 28<br />

infotongeren@syntra-limburg.be<br />

W W W . S Y N T R A - L I M B U R G . B E<br />

SECTOR BOUW<br />

Hout<br />

<strong>MEUBEL</strong>-<br />

<strong>STOFFEERDER</strong><br />

Aanbod geldig voor cursusjaar 2007-2008<br />

GECERTIFICEERDE OPLEIDING<br />

W W W W . S . YS NY TN RT AR -AL -I LM I MB UB RU G R . G B. EB E


Cursus Beroepskennis<br />

Meubelstoffeerder<br />

Programma<br />

Meubelstoffeerder<br />

Doel<br />

In deze praktische opleiding leer je alle kneepjes van<br />

het stofferen van uw zitmeubelen. Je leert om<br />

vertrekkende vanuit het (beschadigde) karkas een stoel<br />

te stofferen via verschillende technieken en<br />

afwerkingen. De oefeningen worden opgebouwd<br />

volgens moeilijkheidsgraad.<br />

Je neemt je eigen werkstukken mee.<br />

1. Plat- en hoogstoffering<br />

Algemene gegevens in verband met de<br />

o technieken en werkmethodes van het<br />

stofferen<br />

cursus:<br />

o stofferen met schuim<br />

• Duur: 128 u<br />

o stoffen naaien, snijden, plaatsen • Deelnameprijs: € 220 excl materiaal<br />

o basis capitonneren<br />

o stijlleer en kleurenleer • Campus:<br />

Doelgroep o Tongeren<br />

Iedereen actief in de interieur-, design of meubelsector<br />

o Start: 16 januari 2008 (versneld)<br />

die zelfstandig wil kunnen stofferen.<br />

2. Materialen- en machinekennis o Lesdagen: wo + vr av<br />

Iedereen met een stevige interesse en die het beroep<br />

Lesuren: 19u00 – 22u30<br />

van stoffeerder als hoofd- of bijberoep wil uitoefenen.<br />

o bekledingen<br />

o afwerkingsproducten<br />

• Campus:<br />

o handgereedschap<br />

Toelatingsvoorwaarden:<br />

De cursisten moeten minimaal 18 jaar oud zijn.<br />

o organisatie van de werkplaats<br />

o Neerpelt<br />

o Start: 15 februari 2008 (versneld)<br />

o machines<br />

o Lesdag: vrijdag vm + nm<br />

Getuigschrift/diploma<br />

o Lesuren: 09u00 – 16u30<br />

De opleiding meubelstoffeerder (beroepskennis) duurt 2<br />

3. Bedrijfseconomische aspecten<br />

jaren. Indien je op het einde van het tweede jaar slaagt<br />

in zowel de examens als de eindproef ontvangt u het<br />

o aan- en verkoopbeleid<br />

getuigschrift meubelstoffeerder.<br />

o kostprijsberekening<br />

Indien je ook bedrijfsbeheer volgt bij <strong>SYNTRA</strong> (en<br />

hiervoor slaagt) ontvang je een diploma<br />

meubelstoffeerder.<br />

Wie tegelijkertijd bedrijfsbeheer volgt betaalt hiervoor<br />

€ 50, (de handboeken en Cd-rom kosten 80€).<br />

o<br />

veiligheidsaspecten<br />

Bijscholingen<br />

Na het ontvangen van het getuigschrift of diploma<br />

meubelstoffeerder kan je bij <strong>SYNTRA</strong> terecht voor<br />

diverse gespecialiseerde bijscholingen voor de<br />

meubelstoffeerders<br />

waaronder:<br />

- stofferen met schuim<br />

- capitonneren<br />

- vervaardigen van losse kussens<br />

- 19 e eeuwse technieken (enkel in Tongeren)<br />

Infodagen <strong>SYNTRA</strong> <strong>Limburg</strong><br />

VOOR ALLE OPLEIDINGEN IN ALLE CAMPUSSEN<br />

ZATERDAG 5 JANUARI (13u30-17u00)<br />

Campus Tongeren

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!