12.10.2014 Views

1600 100kg - GroupVancanneyt

1600 100kg - GroupVancanneyt

1600 100kg - GroupVancanneyt

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1.4 Schuifbeslag voor binnendeuren en poorten<br />

105/1.4/p. 52<br />

4.2.2. Koblenz<br />

Dit is slechts een basisprogramma van Koblenz. Voor andere systemen, contacteer ons vrijblijvend.<br />

SCHUIFDEURSYSTEEM<br />

<strong>1600</strong> <strong>100kg</strong><br />

Schuifbeslag voor binnendeuren tot<br />

max. 40kg. Bovengeleid, geluidsarm<br />

systeem met nylon loopwerk en<br />

verstelbare rem. Geschikt voor<br />

buitenmontage.<br />

Kit bevat<br />

- 2 loopwagens<br />

- 2 glasklemmen met ophanging<br />

- 1 rem<br />

- 1 ondergeleider<br />

- 2 glasbeschermingsdichtingen.<br />

GARNITUUR <strong>1600</strong>/1 kit voor 1 deur E116269<br />

40x34mm<br />

BOVENRAIL ALU F1 0810/80 2m E116300200<br />

3m<br />

E116300300<br />

4m<br />

E116300400<br />

6m<br />

E116300600<br />

ONDERGELEIDER <strong>1600</strong> 20mm glasdikte 8-10-12mm E116271<br />

ZIJSTEUN IJZER RAIL 0810<br />

E116303<br />

www.groupvancanneyt.be


1.4 Schuifbeslag voor binnendeuren en poorten<br />

105/1.4/p. 53<br />

SCHUIFDEURSYSTEEM<br />

1700/50<br />

Schuifbeslag voor glazen binnendeuren<br />

tot max. 50kg en van<br />

8-12mm. Bovengeleid, geluidsarm<br />

systeem met gekogellagerd<br />

loopwerk. Toepasbaar in Kronawandsystemen.<br />

Kit bevat :<br />

- 2 glasklemmen met ophanging<br />

- 2 loopwagens op kogellager<br />

- 1 ondergeleider<br />

- 2 glasbeschermingsdichtingen<br />

- 2 deurstops<br />

- 1 zeskantsleutel<br />

- 1 pindichting<br />

- zekerheidspinnen<br />

GARNITUUR 1700/1 Kit voor 1 deur E116266<br />

29.5x32mm<br />

BOVENRAIL ALU F1 0500 2m E116260200<br />

3m<br />

E116260300<br />

4m<br />

E116260400<br />

6m<br />

E116260600<br />

ONDERGELEIDER <strong>1600</strong> 20mm glasdikte 8-10-12mm E116271<br />

ZIJSTEUN ALU RAIL 0500<br />

E116264<br />

www.groupvancanneyt.be


1.4 Schuifbeslag voor binnendeuren en poorten<br />

105/1.4/p. 54<br />

SCHUIFDEURSYSTEEM<br />

1700/80-120<br />

Schuifbeslag voor glazen binnendeuren<br />

tot max. 120kg en van<br />

8-12mm. Bovengeleid, geluidsarm<br />

systeem met gekogellagerd<br />

loopwerk. Toepasbaar in Kronawandsystemen.<br />

Kit bevat :<br />

- 2 glasklemmen met ophanging<br />

- 2 loopwagens op kogellager<br />

- 1 ondergeleider<br />

- 2 glasbeschermingsdichtingen<br />

- 2 remmen<br />

- 1 zeskantsleutel<br />

- 1 pindichting<br />

- zekerheidspinnen<br />

GARNITUUR 1700/2 Kit voor 1 deur E116267<br />

29.5x32mm<br />

BOVENRAIL ALU F1 0500 2m E116260200<br />

3m<br />

E116260300<br />

4m<br />

E116260400<br />

6m<br />

E116260600<br />

ZIJSTEUN ALU RAIL 0500/120<br />

E116265<br />

www.groupvancanneyt.be


1.4 Schuifbeslag voor binnendeuren en poorten<br />

105/1.4/p. 55<br />

SCHUIFDEURSYSTEEM<br />

1750/80-120<br />

Schuifbeslag voor glazen<br />

binnendeuren tot max. 120kg en van<br />

8-12mm. Bovengeleid, geluidsarm<br />

systeem met gekogellagerd<br />

loopwerk. Zorgt voor het parallel<br />

openen van 2 deuren.<br />

Kit bevat :<br />

- 4 glasklemmen met ophanging<br />

- 4 loopwagens op kogellager<br />

- 2 ondergeleiders<br />

- 4 glasbeschermingsdichtingen<br />

- 2 deurstops<br />

- 2 kabelbevestigingen<br />

- 1 stalen trekkabel<br />

- 2 pouliewielen<br />

- 1 pindichting<br />

- zekerheidspinnen<br />

GARNITUUR 1750/2 Kit voor 2 deuren E116275<br />

32x33mm<br />

BOVENRAIL ALU F1 0500/120 2m E116261200<br />

3m<br />

E116261300<br />

4m<br />

E116261400<br />

6m<br />

E11626<strong>1600</strong><br />

ZIJSTEUN ALU RAIL 0500/120<br />

E116265<br />

29.5x32mm<br />

BOVENRAIL ALU F1 CLIPS 50-80kg 3600 E116314<br />

32x33mm<br />

BOVENRAIL ALU F1 CLIPS 80-120kg 3600 E116315<br />

www.groupvancanneyt.be


1.4 Schuifbeslag voor binnendeuren en poorten<br />

105/1.4/p. 56<br />

148mm<br />

AFDEKPROFIEL ALU F1 type 4100 E116316<br />

37mm<br />

AFDEKPROFIEL ALU F1 type 4100 E116317<br />

ZIJPROFIEL ALU F1 4100 voor vaste vleugel E116270<br />

www.groupvancanneyt.be


1.4 Schuifbeslag voor binnendeuren en poorten<br />

105/1.4/p. 57<br />

SCHUIFDEURSYSTEEM<br />

EXTERUS<br />

NIEUW !<br />

Schuifdeurbeslag voor rechtschuivende<br />

glazen binnendeuren tot<br />

150kg. Exclusief design met<br />

bevestigingselementen in roestvrij<br />

staal. Ook beschikbaar vour houten<br />

deuren.<br />

Kit bevat :<br />

- 2 x-vormige loopwagens met<br />

bevestiging<br />

- 2 deurstops<br />

- 1 ondergeleider<br />

Informeer bij ons naar de diverse bevestigingsmogelijkheden.<br />

Zie www.groupvancanneyt.com voor een uitgebreide bespreking en technische details van dit systeem !<br />

BOVENRAIL RVS DIAM. 20MM 2m E116362<br />

3m<br />

E116363<br />

www.groupvancanneyt.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!