4e JAARGANG - nummer 5 van 3 juli t/m 29 augustus 2010

plechelmusbasiliek.nl

4e JAARGANG - nummer 5 van 3 juli t/m 29 augustus 2010

4e JAARGANG - nummer 5

van 3 juli t/m 29 augustus 2010


Denekamperstraat 50

7573 GD Oldenzaal

Telefoon 0541-513227

Ootmarsumsestraat 9

7572 AA Oldenzaal

Telefoon 0541-515736

ROB EN RAGONDA ROUWHORST

Telefoon 0541-572072

Tel.: 0541-521070

Winkelcentr. “De Thij” 0541-539353

Specialist in:

sportieve elektrische fietsen

trekking - en vakantiefietsen

advies, reparatie, onderhoud

www.lifestyle-bikes.nl

SLIJTERIJ - WIJNHANDEL - TABAKORIE

Telefoon 0541-512263

email:

wijnhandel.desmorre@planet.nl

Beeld & Geluid

Verkoop & Reparatie

Telefoon 0541-515120

Voor al uw glas- en schilderwerk

Wandafwerking

Wij zijn de gehele dag geopend tot 8 uur ‘s avonds

AMIKAPPERS.NL

OPENINGSTIJDEN: MA-WO 9-18 u.

DO-VR 9-20 u.

ZA 8-17 u.

Kerkstraat 18

7571 EE Oldenzaal

0541-532553

info@ouderaadskelder.nl

www.ouderaadskelder.nl

Tel. 0541-512923


Parochie H. Plechelmus

Geloofsgemeenschap Plechelmus en Antonius

Secretariaat: Spoorstraat 4a, 7572 CZ Oldenzaal

tel. 0541-512467

Openingstijden: vrijdag 10-12 uur

dinsdag en donderdag 15-17 uur

E-mail:

Plechant@xs4all.nl

Website : www.Plechelmusbasiliek.nl

Bankrelaties: Antoniusparochie: Rabo. 13.91.71.797

Plechelmusparochie: Rabo. 13.91.17.431

Elke morgen om 08.00 uur telefonisch

bereikbaar voor dringende pastorale zaken:

Pastor B.H.M. Reerink pr., tel. 0541-530291.

(Bij geen gehoor kunt u de andere leden van het

pastorale team benaderen.)

Geloofsgemeenschap H. Drieëenheid

Secretariaat: Kruisstraat 9, 7573 GJ Oldenzaal

tel. 0541-512532

Openingstijden: dinsdag en donderdag 9-11 uur

E-mail:

hdrieeenheid@hetnet.nl

Website:

www.drieeenheid-oldenzaal.nl

Bankrelaties: Rabo. 13.91.71.665

Geloofsgemeenschap Emmaus

Secretariaat: Johanna van Burenlaan 224

7576 AW Oldenzaal, tel. 0541-513833

Openingstijden: dinsdag en vrijdag 9-11 uur,

donderdag 18.30-19.30 uur

E-mail:

emmausthij@hetnet.nl

Bankrelaties: Rabo. 13.91.89.963

Geloofsgemeenschap Maria

Secretariaat: Burgemeester Wallerstraat 88

7574 AT Oldenzaal, tel. 0541- 513114

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.30-12 uur

E-mail:

secr-mariaparochie@hetnet.nl

Bankrelaties: ABN-Amro. 59.55.10.183

Vakantie

Centraal Secretariaat / Administratie

Website:

www.plechelmusparochie.nl

Secretariaat: Spoorstraat 4a, 7572 CZ Oldenzaal

0541-530485

Openingstijden: woensdag 9.00-16.00 uur

dinsdag en donderdag 9.00-15.00 uur

E-mail:

secretariaat@plechelmus.nl

Administratie:

Openingstijden:

E-mail:

Spoorstraat 4a, 7572 CZ Oldenzaal

0541-533716

maandag t/m woensdag 8.30-11.30 uur

administratie@plechelmus.nl

Pastoresteam Parochie H. Plechelmus

Pastor M. Grote pw, Frankenkamp 14,

7597 MX Saasveld, tel.: 074-8510866,

e-mail: pw.m.grote@gmail.com

Pastor C.F.M. Janssen-De Ridder pw, Bataafsekamp 2,

7551 HN Hengelo, tel.: 06-53715635,

e-mail: cfmjanssen@versatel.nl

Pastor B.H.M. Reerink pr, Gasthuisstraat 10,

7571 CC Oldenzaal, tel.: 0541-530291,

e-mail: pastor.b.h.m.reerink.pr@home.nl

Pastor M.H. Zeinstra aa pr, Oranjestraat 2,

7596 LA Rossum tel: 0541-625203;

e-mail: m.zeinstra@hetnet.nl

Inleveren kopij

De volgende Kerktijd zal verschijnen op 4 september en loopt

tot 15 oktober. Kopij moet voor vrijdag 6 augustus 12.00 uur

binnen zijn bij de redactie, p/a Kruisstraat 9, 7573 GJ

Oldenzaal, bij voorkeur per mail: kerktijd@live.nl. Als u

beeldmateriaal geplaatst wilt hebben, deze in jpg bestand (niet

in Word) aanleveren. De redactie houdt zich het recht voor

om aangeleverde stukken in te korten.

COLOFON

‘Kerktijd’ is het blad van de Oldenzaalse locaties

van de Parochie H. Plechelmus.

Redactieadres

Redactie Kerktijd

Eindredactie

Fotograaf

Vormgeving-DTP

Drukkerij

Bankrekening

: Stedelijk parochieblad Kerktijd

p/a Kruisstraat 9, 7573 GJ Oldenzaal

E-mail: kerktijd@live.nl

: Annie Agterbos, Magda Kienhorst,

Diane Groeneveld, Wim Everink,

Jan van Rugge,

M. Grote (namens pastoresteam)

: Ton Agterbos

: Richard Hofsté

: Hans Brand

: Verhaag Enschede

: 425554406 t.n.v. OLV Tenhemelopneming

inzake stedelijk parochieblad te Oldenzaal

Bezorging:

Kerktijd wordt in de Oldenzaalse locaties bezorgd door vrijwilligers.

Mocht u Kerktijd een keer niet hebben ontvangen, dan kunt u dit melden

bij uw parochiesecretariaat.

3


Medevissers-medegelovigen

Dat de vakantietijd in aantocht is,

dat kunnen we binnen de redactie

ook goed merken. Zo langzamerhand

moesten allerlei redactionele

klusjes voor deze uitgave worden

opgeknapt door een beperkt aantal

mensen, omdat redactieleden

soms vinden dat ze een weekje

of meer vakantie wel verdiend

hebben. Maar ondanks de hectiek

die dat vaak met zich meebrengt,

is de redactie er weer in geslaagd

een onderhoudend en informatief

nummer op tafel te brengen. Die

werkonderbreking is ook zichtbaar

in de gewijzigde openingstijden

van secretariaten.

Pastor Zeinstra belicht de vakantietijd

als een gelegenheid om

nieuwe energie op te doen, pastor

Grote laat zien hoe je een nieuwe

kijk op de wereld om je heen kunt

verwerven. De nieuwe parochie

H. Plechelmus zal voorlopig wel

niet uit onze nieuwsgaring verdwijnen.

Verder wordt aandacht besteed

aan de heiligenkalender van

deze periode: in de eerste plaats

natuurlijk aan het hoogfeest van

Maria Tenhemelopneming, maar

ook aan een belangrijke heilige

als St. Augustinus, en richten we

ons vizier op het reilen en zeilen

van de Kerk in verre streken.

Dichterbij huis gaat het werk in de

Oldenzaalse geloofsgemeenschappen

door, al is het tempo daar ook

duidelijk lager. Van de anders zo

alerte Emmaus werd deze keer –

ook wegens vakantie? – geen teken

van leven ontvangen. Uit de andere

veel verslagen van blijkbaar

geslaagde vieringen en bijeenkomsten,

veelal voorzien van sprekende

illustraties. Ook is de humor in

dit nummer niet vergeten.

Kortom, er ligt weer een blad met

veel lezenswaardigs voor u. De

redactie wenst u allen een fijne

verkwikkende vakantie en veel

leesplezier.

Ton Agterbos,

eindredacteur

Vermoedelijk heb je dat ook wel

eens, je bemerkt bij jezelf dat je gaat

interen op je energie! De vaart lijkt er

een beetje uit te zijn. Als het te maken

heeft met gezondheidsproblemen van

je longen en je last hebt van kortademigheid,

probeer je via fitnesstherapie

of andere

vormen van sport,

daar iets aan te

doen. Maar als het

te maken heeft met

je levenshouding,

je geloof of met de

manier van werken of met de werksfeer,

dan vraag je je af : hoe kom ik

weer op gang? Of hoe blaas ik mezelf

weer de energie in die ik nodig heb

om goed te kunnen functioneren?

Daarom plannen we vooral in deze

maanden een vakantie om te kunnen

genieten en vrij te zijn van alles wat

moet. We trekken er veelal op uit om

er weer goed tegen aan te kunnen als

we thuiskomen. Maar soms komen

we na een vakantie toch heel moeilijk

weer opgang!

Zoiets kan ons allemaal wel eens

overkomen en dan willen we het liefst

handvatten aangereikt krijgen die ons

verder kunnen helpen en ons weer

terug laten vinden wat ons dreef en

inspireerde. Ook al word je geholpen

door iemand van wie je het helemaal

niet verwacht had. We zijn diegene die

ons er weer boven op helpt en nieuwe

energie geeft, ontzettend dankbaar en

we noemen hem misschien ‘een engel

die als geroepen kwam …’ Je geeft er

een diepere betekenis aan en noemt

het dus geen toeval..

Wat een geluk als zo’n persoon op je

pad komt en tegen je zegt:”Kom en

volg mij, ik zal je proberen weer een

beetje op weg te zetten, maar dan moet

je wel op me vertrouwen.” En dat kan

je de energie geven die je nodig hebt

om door te gaan.

Daarover schrijft Mattheus. De eerste

leerlingen werden zo door Jezus

geraakt, dat ze hun netten en alles

wat ze hadden, achterlieten en Hem

terstond volgden. Zou datzelfde woord

dan krachteloos geworden zijn voor

de mensen van onze tijd? Ik geloof het

niet. Het gaat door, hier en elders.

Het gebeurt wanneer mensen voor

elkaar instaan, een naaste helpen. Het

gebeurt daar waar geloofsgemeen-

schappen samen tegemoetko-men

aan de behoefte en alle noden van al

onze parochianen van de parochie H.

Plechelmus. Jezus heeft ons allen ertoe

opgeroepen voor elkaar in te staan.

God heeft jouw handen en voeten,

jouw mond en jouw hart nodig om

mensen enthousiast

te maken

voor zijn boodschap

van vrede,

licht en liefde

en zo mogen wij

instrumenten

van God zijn om de mensen van zijn

Kerk blij en gelukkig te maken.

Dat we als parochianen, ja van alle

negen geloofsgemeenschappen van

de parochie Heilige Plechelmus, Gods

mede-vissers zouden mogen zijn door

zo met elkaar om te gaan, dat anderen

door ons gelovig enthousiasme mee

willen doen in de kerk, waarin allen

zich als vissen in het water, dat wil

zeggen, thuis kunnen voelen.

Vandaar onze herhaalde oproep :

“Kom, ga mee; doe mee!” We hebben

elkaar heel hard nodig. Met elkaar zijn

we telkens weer in staat nieuwe energie

op te vissen en verder te gaan…

Pastor M. H. Zeinstra A.A.

Twee kannuniken

zeggen tegen elkaar:

“Zouden we het nog

beleven

dat het celibaat

wordt afgeschaft?

Wij niet!

Onze kinderen misschien...”

4


De verrekijker

Waarheen we ook op vakantie gaan,

naar het Noorden of het Zuiden,

de zee fascineert ons in hoge mate.

Sommigen genieten ervan om in het

wijde, blauwe water te zwemmen,

maar anderen zitten alleen maar ergens

aan de kust om uit te rusten, om

de wind te voelen, de lucht te ruiken,

om hun adem gewaar te worden, om

van de stilte te genieten en zorgen te

vergeten.

Soms staat er een verrekijker en kun

je er een muntje in werpen en zie je

misschien schepen in de verte of een

booreiland of die vuurtoren die je

anders alleen maar zo groot als een

speldenknop kunt waarnemen. Je

weet dat je er nooit dichterbij kunt

komen, maar je ervaart gewoon de

leegte veel minder. De zee is niet leeg:

nee, er is iets te zien! En er is dan geen

verte meer tegenover je, - integendeel!

De verte krijgt op deze manier

juist een innemend karakter: je maakt

plotseling deel van haar uit, en dat

laat een gevoel van oneindigheid in je

opkomen. De verte is voor ons geen

leegte. Ze laat niet aan ons zien wat

er allemaal ontbreekt, maar wat er

allemaal is: ruimte, openheid en vrijheid

in plaats van engte, nauwheid en

beklemming. Ook de Bijbel gebruikt

de beeldspraak van de verte al, en wel

om uit te drukken hoe mensen in een

diepe crisis door God worden bevrijd.

David zingt een danklied als hij zich

gered voelt: “En Hij bracht mij naar

buiten, de ruimte in” (Ps. 18,20), en

enkele verzen later komen we hetzelfde

beeld bij hem nog eens tegen.

“Gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt

onder mij,” staat in Ps. 18,37. Zo doet

ons dat onmiddellijk terugdenken aan

het ruime land dat God de Israëlieten

had beloofd, toen Hij hen uit de slavernij

had geleid (Ex. 3,8). De engte en de

nauwheid worden opengebroken door

de ervaring van de bevrijdende ruimte

die de Heer ons geeft. Onze blik door

de verrekijker gaat dus niet gepaard

met dromerij, maar met verlangen naar

Gods vrijheid, die ons uit elke uitzichtloosheid

kan bevrijden.

Pastor Martin Grote pw.

H. Augustinus

(feestdag 28 augustus)

Augustinus was de zoon van de H. Monica

en van een heidense vader Patricius.

Op 33-jarige leeftijd door de tranen

van zijn moeder en de lessen van de H.

Ambrosius getroffen, bekeerde hij zich

tot onze godsdienst en leidde voortaan

een stichtend leven. Hij werd priester

en acht jaar na zijn bekering, in 396

bisschop van Hippo in de Romeinse

provincie Africa in het huidige gebied

van Tunesie en Marokko.

Augustinus van Hippo is een van de

belangrijkste christelijke kerkvaders.

Zijn gedachten over de vrije wil, de

zondeval, de erfzonde, de predestinatie

en Gods genade hebben grote gevolgen

gehad voor de ontwikkeling van het

christendom. Augustinus hield er een

reeks strikte en strenge geloofsovertuigingen

op na met een speciale kijk

op de schepping en de zondeval. Adam

bezat een vrije wil en had het pad der

rechtvaardigen kunnen volgen door

niet te zondigen. Maar Adam koos dat

niet te doen en verviel daarop tot het

kwaad.

De eerste eeuwen van het christendom

werden gekenmerkt door ketterijen

over de Drieëenheid, de genadeleer en

de sacramenten. Augustinus heeft de

afwijkingen van het centrale geloofsgegeven

duidelijk onderkend en de leer

over de Drieëenheid, over Christus,

over de Kerk en de genade de waardevolste

diensten bewezen.

Officieel staan er 112 werken op

Augustinus’ naam, waaronder: Belijdenissen,

Verklaringen van de Psalmen,

Verhandelingen over het Johannesevangelie

en Preken voor het volk.

Zijn bewaard gebleven geschriften,

met name zijn Preken, worden in alle

christelijke kerken nog vaak geraadpleegd

en geciteerd.

Wim Everink

Fresco uit de zevende eeuw in de St. Jan van

Lateranen te Rome.

5


Een kijkje in de agenda van

de pastores

1. Op 29 april, 5 mei en 19 mei vergaderde

pastor Reerink enkele keren

over de voorbereidingen op de feestelijke

herdenking van het 40-jarig

priesterschap van pastor Th. Siegmund.

2. 11 Mei vergaderden de kinder- en

jongerenkorenbesturen van Oldenzaal

o.l.v. de heer Chris ‘t Mannetje, pastor

Reerink en het Liturgisch Beraad

Oldenzaal over toekom-stige samenwerking.

3. Het PB-lid H. Plechelmus dhr. H.

Maartens, pastor Reerink en dhr

Robin Effing

vergaderden

op 12 mei over

diens diensten

aan de parochie

H. Plechelmus

tav parochieopbouw oa via de digitale

snelweg.

4. Het Bestuur van de Parochie H.

Plechelmus, het PCI bestuur H. Plechelmus

io en pastor Reerink vergaderden

op 18 mei over het beleidsplan

PCI parochie H. Plechelmus en de

benoeming van de nieuwe gefuseerde

PCI’s tot een bestuur PCI parochie H.

Plechelmus.

5. Het Aartsbisdom Utrecht laat een

Christusicoon van parochie naar parochie

reizen in het kader van het Jaar

van de Priester. Met deze gebedsestafette

om roepingen, een initiatief van

de diocesane Roepingenraad, worden

iedere week andere gemeenschappen

uitgenodigd te bidden om roepingen

tot het priesterschap. Pastor Janssen

heeft de icoon op zondag 20 mei

tijdens de eucharistieviering van 11.00

uur uit de H.- Lambertusbasiliek in

Hengelo opgehaald om ze naar Oldenzaal

over te brengen.

6. Op 21 mei gingen de pastores Reerink

en Grote met de directeuren van de

r.k. basisscholen Drieëenheid, De

Esch en De Bongerd over de communie-

en vormselcatechese in gesprek.

7. Van 25 mei t/m 3 juni bezocht pastor

Reerink met collega pastor J. Beekman

van Ommen e.o., het bisdom

Gloucester in Engeland en werd daar

ontvangen door de bisschop van Tewkesbury

Mgr J. Went.

8. Op 29 mei bezocht pastor Grote in

Saasveld, nadat hij in een plechtig

Marialof was voorgegaan, het jubileumconcert

„125 jaar Koninklijke

Muziekvereniging St. Caecilia“, en

op 30 mei vertegenwoordigde hij het

pastoresteam op het feest n.a.v. de 60e

verjaardag van pastoor Th.L.M.M. van

der Sman in Borne.

9. Op 1 en 4 juni gaf pastor Grote uitleg

over het H. Vormsel in de groepen 8

van de Oldenzaalse basisscholen „De

Esch“ en „De Bongerd“.

10. De pastores Janssen en Grote namen

op 3 juni in Utrecht deel aan een

symposium over „Parochie Nieuwe

Stijl“.

11. Begin juni heeft

pastor Janssen een

nieuwe woning in Oldenzaal

ingezegend.

12. Op 7 juni gaf pastor

Grote bij RTV Losser-Oldenzaal

een radio-interview rondom „Nightfever“.

13. Alle pastores waren op 8 juni in

Denekamp o.l.v. Drs. Piet van den

Hoven weer bij elkaar voor een teamdag.

14. Op 13 juni gingen de pastores

Reerink, Grote en Janssen in de

jaarlijkse openluchtviering in Saasveld

voor, dit maal verzorgd door de

geloofsgemeenschap H. Plechelmus

te Deurningen.

15. In de CoCeR te Rossum verzorgden

de pastores Reerink en Grote op 15

en 22 juni scholingsavonden voor

alle vrijwilligers die avondwakes,

uitvaarten en de doopvoorbereiding

verzorgen.

16. Op 16 juni namen onze pastores op

de Lemelerberg deel aan een informele

cura van het vicariaat Deventer

o.l.v. vicaris Ronald Cornelissen.

17. De uitvaartcoördinatoren zijn op

23 juni bij elkaar geweest voor een

overleg met alle pastores.

18. Op 29 juni hebben de deelnemers

aan het oecumenisch pastoresberaad

van Oldenzaal een gezellig samenzijn

gehad.

19. Pastor Zeinstra en pastor Janssen

zullen op 3 en 4 juli de Oldenzaalse

bedevaart naar Kevelaer begeleiden.

Een prettige, rustige en ontspannende

vakantie wenst u namens het pastoresteam

H. Plechelmus van harte

Pastor Martin Grote pw.

Ziekentriduüm

in Oldenzaal

Op 12 en 13 oktober 2010 organiseert

de Stichting Ziekentriduüm Oldenzaal

de triduümdagen voor zieken en

thuiszittenden van alle Oldenzaalse

geloofsgemeenschappen.

Het triduüm wordt dit jaar wederom

gehouden in restaurant Kothman, aan

de Enschedesestraat 115 te Oldenzaal,

waar het personeel garant staat voor

een uitstekende verzorging.

Het Ziekentriduüm staat dit jaar weer

onder de bezielende leiding van pastor

Th. Siegmund. Tevens heeft Hella van

der Wijst van het KRO-programma

“De Wandeling “ toegezegd dit jaar

ook een bijdrage te leveren.

De ervaring leert dat het onze gasten

goed doet enkele dagen eens op een

wat andere manier door te brengen.

Herinneringen uitwisselen met elkaar

en nieuwe mogelijkheden ontdekken

geeft kracht om de toekomst onder

ogen te zien.

Na de vakantie worden de bij ons

bekende zieken en thuiszittenden

persoonlijk door onze vrijwilligers uitgenodigd

om deel te nemen. Parochianen

die denken dat het wel iets voor

hen is, kunnen telefonisch contact

opnemen met Cisca Kuipers, telefoon:

0541-517863.

Ook dit jaar doet de stichting via

een bijgevoegde acceptgirokaart een

beroep op de Oldenzaalse parochianen

voor de broodnodige financiële steun,

waarvoor hartelijk dank.

Stichting Ziekentriduüm Oldenzaal.

Dick Bosma (secr.)

0541-515007

N.B.: In sommige locaties werd de

acceptgiro al ingesloten bij het vorig

nummer. Daarom volgt hier nog eens

het banknummer 139198245 t.n.v.

Stichting Ziekentriduüm Oldenzaal

6


Maria Tenhemelopneming

(feestdag 15 augustus)

Jaarlijks viert de Kerk het

hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

en gedenkt

hiermee het feit dat Maria

na haar dood met ziel en

lichaam door God in de hemel

werd opgenomen. Het

is voor de Kerk het belangrijkste

Mariafeest.

De oudste Mariafeesten

danken hun ontstaan aan de

sterk opkomende Mariaverering

na het Concilie

van Efeze (in 431). Daar

werd Maria, de moeder van

Jezus, uitgeroepen tot de

Moeder van God. Deze feesten

zijn vooral op Christus

gericht en verbonden met

Kerstmis: ‘Maria Boodschap’,

de ‘Opdracht van de

Heer in de tempel’. Later

kwamen daar feesten bij

om Maria als heilige: ’Maria

Geboorte’en ‘Maria Tenhemelopneming’.

Dit laatstgenoemde

feest werd op het

einde van de zesde eeuw

in Byzantium ingevoerd

door keizer Mauritius. In de

zevende eeuw nam Rome

onder paus Sergius I het

feest uit het Oosten over.

Het feest heette aanvankelijk

‘Dormitio Mariae’ (=

de ontslaping van Maria).

Onder invloed van apocriefe

literatuur en volkslegenden

werd het in de achtste

eeuw de ‘Tenhemelopneming

van Maria’ genoemd.

Zij wordt vereerd als de

koningin van alle engelen

en heiligen.

De in de volksmond gebruikte

term ‘Maria Hemelvaart’

is volgens het katholieke

geloof eigenlijk onjuist. Maria

is niet zelf opgestegen,

zoals Jezus Christus dat wel

deed, maar ze werd door

God ten hemel opgenomen.

Het Latijnse ‘Assumptio’

betekent ook ‘opneming’.

Op 1 november 1950, op

Allerheiligen, werd de Tenhemelopneming

van Maria

door paus Pius XII tot dogma

verklaard.

7


Uit de Wereldkerk:

VROUWEN EN LEKEN, de hoop van Afrika

De term ‘Afrikaans katholicisme’ doet

te weinig recht aan de verscheidenheid

van de Afrikanen. Je kunt beter

spreken van lokale katholieke Kerken

met onderling grote sociale, politieke,

culturele en religieuze verschillen. De

Kerken van Maghreb bijvoorbeeld,

waarvan bijna alleen ontheemden lid

zijn, hebben weinig gemeen met die in

Centraal Afrika, waar de katholieken

wel 60% van de inheemse bevolking

uitmaken. Wat meteen opvalt is de

levenskracht van die jonge kerken.

Die blijkt uit het feit dat ze voor het

grootste deel uit jongeren bestaan,

uit de geestdrift waarmee de liturgie

gevierd wordt en uit het feit dat talloze

leken hun eigen taak verrichten in de

dienstverlening aan de geloofsgemeenschappen,

die dikwijls geen priesters

hebben. Vooral de vrouwen spelen er

een vooraanstaande rol, voorzover ze

in de burgermaatschappij ook meer en

meer het initiatief nemen...

Het politieke engagement van de leken

wordt sterk aangemoedigd door de

bisschoppen. Die waren bijeen op een

synode onder het thema “Verzoening,

rechtvaardigheid en vrede”. Dat was

voor Afrika een belangrijk moment: de

katholieken werden zich van een politieke

verantwoordelijkheid bewust.

De Afrikaanse katholieken zijn er meer

en meer van overtuigd geraakt dat ze

voor hun problemen geen oplossingen

hoeven te verwachten, wanneer zijzelf

zich niet inzetten voor rechtvaardigheid

en vrede, terwijl reeds talrijke

landen hun vijftigjarige politieke

onafhankelijkheid vieren. Toch zijn

vooraanstaande kringen weinig eensgezind

in hun religieuze opvattingen;

dat komt doordat ze er zo gemakkelijk

van profiteren, dat hun cultuur

corruptie ongestraft laat. Er blijkt in

de zuidelijke landen een missionaire

dynamiek te bestaan, niet alleen uit de

hulp die zij elkaar wederzijds betonen,

maar ook uit de aanwezigheid van talrijke

Afrikaanse priesters in Europese

bisdommen, alsof het Zuiden bij het

Noorden iets goed te maken heeft. Ook

is er de creativiteit van de Afrikaanse

theologen, wier productiviteit en kritische

arbeid meer aandacht verdient in

de rest van de Kerk.

Maar toch, deze Kerken blijven broos.

Ze zijn nog erg afhankelijk van financiële

hulp van buiten. Ook worden zij

geconfronteerd met zware druk van de

kant van zekere pinkstergemeenten,

waarmee ze maar weinig oecumenisch

contact hebben. Ofschoon die gemeenten

soms wat tweeslachtig zijn, hun

groeiende succes vloeit vaak voort uit

een betere inculturatiepraktijk en uit

het feit dat zij aan leken medeverantwoordelijkheid

toekennen. Ook laat de

Islam zich sterker gelden in sommige

landen waar zij tot voor kort nog bijna

helemaal ontbrak. Niettemin kan er

zich soms een echte interreligieuze

samenwerking voordoen. Wat een

verschil, bijvoorbeeld tussen Mali en

Nigeria! Zo kan men ook occulte tovenaarspraktijken

weer zien opbloeien,

wat te wijten is aan de onveiligheid.

Wat de etnische spanningen aangaat,

zij blijven mede factoren van verscheuring,

zowel in de samenleving als

NIEUWS


Decreet tot oprichting

van de R.K. parochie

H. Plechelmus

Aartsbisschop Mgr. dr. W.J. Eijk heeft

per decreet van 27 april 2010 de parochie

H. Plechelmus opgericht door

de parochies van Deurningen, Oldenzaal,

Rossum, Saasveld en Weerselo

daarin te verenigen, welke vereniging

per 1 januari 2010 ingaat. De nieuwe

parochie beslaat het grondgebied van

de genoemde voormalige parochies

gezamenlijk en treedt in alle zaken en

vermogensrechten en verplichtingen,

die de voormalige parochies eigen waren.

Voor de nieuwe parochie geldt het

Algemeen Reglement voor het bestuur

van een parochie van de Rooms Katholieke

Kerk in Nederland (1 januari

1989, laatste wijziging 2006).

Het nieuwe parochiebestuur bestaat

uit zes personen, door de bisschop

benoemd op 22 april 2010, te weten:

de heren A.B.C. Horsthuis, A.B.W.

Bruggink, H.J.H. Goorhuis, H.J.M.

Maartens en H.J.H. van Benthem. De

binnen de katholieke Kerk. In enige

diocesen blijkt ook verdeeldheid te

bestaan, juist nu het zaak is dat de

Kerk zich bewijst als de éne, de familie

van God. Kortom, door de omstandigheden

zijn de Kerken vaak versplinterd:

de extreme armoede van de

bevolking, het geweld, de afwezigheid

van staatsgezag, de derving van de

eerste levensbehoeften, de opkoping

van gronden door ondernemingen of

vreemde mogendheden. Maar het geloof

in de God van het leven ondanks

alles, het saamhorigheidsgevoel en een

toenemende inzet en solidariteit voor

de mensenrechten in naam van het

Evangelie zijn ontegenzeggelijk bronnen

van hoop.

(Bron: Bernard Ugeux: “Femmes et laïcs,

l’espoir d’un continent”, in “La Vie,

hebdomadaire chrétien d’actualité”,

nro. 3370 (1-7 avril 2010), p. 84; vertaling

van T.A.)

pastoor, de zeereerwaarde heer B.H.M.

Reerink, benoemd m.i.v. 1 januari

2010, is van rechtswege voorzitter

van het bestuur. Het bestuur heeft

de opdracht ervoor te zorgen “dat

alle nodige regelingen voortkomend

uit dit besluit naar kerkelijk en naar

Nederlands recht worden nageleefd,

en tevens dat hiervan vóór 1 juli 2010

blijkt uit een notariële akte.”

Het decreet, waarvan hier een verkorte

weergave is verstrekt, dient aan de

parochianen bekend gemaakt te worden.

Het document zelf is ondertekend

door Mgr. dr. W.J. Eijk, Aartsbisschop

van Utrecht, en Mr. J.L.W. Zuijdwijk,

kanselier en bekrachtigd door het

plaatsen van het aartsbisschoppelijk

zegelstempel.

Een diplomaat wordt door paus

Johannes XXIII ontvangen in het

Vaticaan en vraagt hoeveel mensen

er op het Vaticaan werken.

“Nauwelijks de helft”, zegt de

Paus met een knipoogje.

8


Bijeenkomst

Platform

Informele Zorg

Oldenzaal

Het Platform Informele Zorg Oldenzaal

(PIZO) hield op woensdag

2 juni in het Michgoriushuis een

bijeenkomst voor alle organisaties

binnen het Oldenzaalse, die te

maken hebben met het verlenen

van informele zorg. Tijdens deze

bijeenkomst hebben vijftien organisaties

een intentieverklaring ondertekend,

waarin zij aangeven samen

te willen werken op het gebied van

zorg die “vrijwillig en onbetaald

wordt gegeven aan mensen die

als gevolg van ziekte of handicap

bepaalde activiteiten niet meer kunnen

uitvoeren”. Aan wethouder T.

Vloothuis werd door Paul Wermers

van de Stichting Impuls, het eerste

exemplaar aangeboden van de

Wegwijzer Informele Zorg Oldenzaal.

In deze brochure beschrijven

23 organisaties hun doelstellingen

en activiteiten en vermelden zij

hun contactgegevens. De Parochie

H. Plechelmus is een van de

organisaties die deelnemen aan het

platform. Namens de Oldenzaalse

geloofsgemeenschappen is Dineke

Rabelink lid van het Platform. Zij

heeft daarom namens het nieuwe

Parochiebestuur de overeenkomst

ondertekend. De invoering van de

wet WMO met daarin een deel van

de AWBZ heeft grote gevolgen

voor het verlenen van zorg. Om

toch goede zorg te kunnen blijven

bieden moet enerzijds informele

zorg gestimuleerd worden, anderzijds

deze zorg zo efficiënt mogelijk

worden ingezet. De ondertekening

van een intentieverklaring is een

eerste stap in deze richting. Het bestuur

van de parochie H.Plechelmus

onderkent het belang van deze ontwikkelingen

en zal zich inspannen

zijn bijdrage aan de samenwerking

in het platform te leveren. De brochure

is voor iedereen beschikbaar

in het Michgoriushuis, Marktstraat

10, Oldenzaal. U kunt het ook bestellen

via de e-mail:

p.wermers@ vcoldenzaal.nl

Vakantietijd

Het centraal secretariaat parochie Heilige Plechelmus is in verband met de

zomervakantie gesloten van 23 juli tot en met 23 augustus 2010.

Indien u in deze periode vragen hebt van pastorale aard, kunt u contact

opnemen met het pastorale team (zie voorin dit blad). Heeft u dringende

vragen van bestuurlijke aard, dan kunt u per email contact opnemen met de

secretaris: a.b.w.bruggink@zonnet.nl.

De centrale administratie parochie Heilige Plechelmus is in verband met de

zomervakantie gesloten van 26 juli tot en met 15 augustus 2010. Indien u

dringende, financiële vragen heeft, kunt u deze per mail sturen aan de penningmeester:

h.goorhuis@kpnplanet.nl.

Wij wensen u een hele fijne vakantieperiode.

Ans Quinten, Marieke Segerink (centrale administratie) en Gea Schuurman

(centraal secretariaat)

Geloofsgemeenschap:

Ruimte voor wat ons bezielt

Mensen verlangen naar het goede

leven. Voor gelovigen krijgt dat een

richting, een perspectief: de (toe)

komst van het Rijk Gods, zoals dat

door Jezus is verkondigd en in Hem

zichtbaar is geworden. Gelovigen zijn

geroepen om te getuigen van de hoop

die in ons is, hoop op dat uiteindelijk

geluk. Getuigen in de wereld, zodat

we niet vergeten dat het Rijk van

God voor heel de wereld en voor alle

mensen is bedoeld.

De kerk is - hoe dan ook: als instituut

en als gebouw - daar een zichtbaar

teken van en zichtbare herinnering

aan die belofte. In een concrete geloofsgemeenschap

- als verzamelpunt

van mensen van verlangen - leven we

van die belofte en maken die met onze

inzet zichtbaar, bij stukjes en beetjes,

maar onweerstaanbaar. De bouwstenen

van de toekomst van dat goddelijke,

goede leven zijn ook aanwezig in

iedere mens afzonderlijk – geschapen

naar Gods beeld en op Hem gelijkend –

in haar of zijn talenten. Talenten als de

door God in onze ziel en onze levensgeschiedenis

gegeven gaven, groot en

klein.

De pastores en het parochiebestuur

van die nieuwe Plechelmusparochie,

die op 21 maart 2010 van start ging,

hebben mij gevraagd om hen te helpen

bij het ontdekken en verder ontwikkelen

van die gaven, die talenten. Als

wij elkaar, mensen van goede wil, de

vraag stellen en we elkaar vertellen,

waarom we bij de geloofsgemeenschap

horen en blijven horen, ondanks alles,

dan kunnen we in die verhalen sporen

van Gods aanwezigheid ontdekken.

Waarom zet u zich in en blijft u zich

inzetten voor werk en werkgroep, voor

mens en maatschappij, voor leren en

vieren? Waarom inzet zeker ook voor

“de minsten der Mijnen”, voor wie

lijden en tekort komen in menselijke

waardigheid? En op die goddelijke

sporen van talenten en inzet heeft de

parochie gaandeweg toekomst.

Ik heb ervaringen van vele jaren – als

pastoraal werker, volwassenencatecheet

in dekenaat en pastoraal centrum

van het bisdom Rotterdam, als

opbouwwerker in de dekenaten van

Twente en vandaag vooral als hogeschooldocent

aan de Fontys Hogeschool

Theologie Levensbeschouwing

nu in Hengelo en Amsterdam en straks

in Utrecht, als opleider dus van pastorale

professionals, pastores. Met die

ervaringen wil ik de pastores afzonderlijk

en als team, het parochiebestuur en

- in overleg met hen - vrijwilligers, te

beginnen met de pastoraatsgroepen en

de koren, ondersteunen bij het vorm

en richting geven aan hun (gelovige)

krachten die toekomst opbouwen.

Samen de Heilige Geest een handje

helpen, waar ik het kan en waar het

van u en mij gevraagd wordt.

Drs. Chris C.G.M.’t Mannetje,

projectcoördinator

9


Vormselviering

Drieëenheidkerk

Op zaterdag 5 juni jl. was het feest in

de Drieëenheidkerk.

Tijdens twee sfeervolle vieringen

heeft vicaris Cornelissen 82 jongeren

gevormd.

Het thema van de vieringen was: “…..

niet alleen maar samen …..”

Dat kwam tot uiting in de teksten van

de jongeren en in de overweging van

de vicaris.

Vormselgroep Drie-eenheidkerk.

Foto:Margaret Lansink

Vormelingen H. Drieeenheid

Britt Hulsmeijers

Britt Wesselink

Laureen Bekhuis

Isa Agterbos

Jesse Heurman

Laurien Klieverik

Kyra Moleman

Rik Lotgerink

Marlou Franke

Willem Kienhuis

Vera Gilbers

Stef Gilbers

Daphne Sombekke

Suzan Nijhuis

Minke Elferink

Rick Groenewold

Guus Brand

Bram Mulder

Daan Stegge

Jaap Koopman

Marnik Braam

Danique Spanjer

Hugo Koopman

Lysan Veltmann

Wout van der Kamp

Maud Rikkerink

Rick Teunissen

Floris Niers

Jet Huijsmans

Quirien Niekrake

Daisy Brender a Brandis

Kyra Bossink

Timo Rikmanspoel

Milou Wolbers

Sjoerd Sleiderink

Inge Boelsma

Wouter Nijhuis

Merle Hooge Venterink

Stan Oude Alink

Sanne Groot Ulen

Maike Olde Keizer

Bas Neef

Julian Kienhuis

Romee Olde Keizer

Luc Haafkes

Ramon Horsthuis

Max Bult

Tom Seyger

Nahrin Danho

Stefan Tijink

Bart Bode

Denise Faasen

Bram Niehoff

Cas Goorhuis

Oude Sanderink

Nikki Heideman

Max van Goethem

Silke Eidhof

Lisa Vorgers

Bram Pothof

Eline Niehuis

Niels Dijkhuis

Jeron Kortman

Brian Egberink

Malou Oude Alink

Jessica Peterman

Myrthe Engeman

Mart Huiskes

Puck Mulder

Tijmen Heidemann

Eva Vaanholt

Julian Vaanholt

Romee Nijland

Julian Slinger

Sophie Lansink

Job te Riet

Lynn Olde Wieverink

Daniëlle Temmink

Bob Niehuis

Jord Loohuis

Luuk Mebius

Stef Mebius

Christiaan Poos

Vrijwilligersavond Drieëenheid

Op vrijdag 4 juni werd weer de

jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden

van de geloofsgemeenschap H,

Drieëenheid, dit keer in de hal van de

school voor praktijkonderwijs aan de

Leliestraat.Behalve dat de bezoekers

elkaar konden bijpraten in een gezellig

samenzijn, stond deze avond – met

toch weer zo’n tachtig deelnemers

– vooral in het teken van een nieuwe

start met een nieuw elan. Het koor

‘Triple One” zette muzikale accenten

met enkele musicalstukken. Een hapje

en een drankje werden prima verzorgd

door enkele leerlingen van de

school. Traditioneel werd ook weer de

schijnwerper gericht op enige vrijwilligers

wegens hun verdiensten in de

afgelopen periode, in het bijzonder op

de leden van de locatieraad. Zij hebben

immers in de afgelopen tijd van

turbulentie rondom de fusie naar een

stedelijke, later nog grotere bestuurlijke

eenheid de boel in de Drieëenheid

draaiende weten te houden.

Een ploeg werd voorgesteld van

nieuwe mensen die als leden van de

nieuwe locatieraad zijn voorgedragen.

Ze werden met enthousiasme begroet.

Het is voor hen een uitdaging om met

veel elan en bezieling verder te werken

aan vernieuwing en binding binnen en

vanuit deze grote geloofsgemeenschap.

Alles bijeen: opnieuw een informatieve,

maar vooral ook een gezellige

avond voor de vrijwilligers

Foto: Hans Brouwer

10


Tentoonstelling

“Kind Onder Vuur”

Bij het binnenkomen van de kerk werden

de kinderen ontvangen en kregen

ze uitgelegd wat er op de tentoonstelling

was te zien. Ze was ingericht in

vijf categorieën: ‘Kind in oorlog’,

‘Kind op de vlucht’, ‘Kind in gevangenschap’,

‘Kindsoldaten’, ‘Kinderen en

mijnen’. Daarna werd er een tekenfilm

getoond over kinderen in de oorlog

en in de periode erna, die met de hulp

van het Rode Kruis probeerden zo snel

mogelijk weer het normale leven op te

pakken. Op de meegegeven kijkwijzer

konden ze per categorie een aantal

vragen beantwoorden.

Wat op de kinderen de meeste indruk

maakte, waren de gevolgen van

landmijnen en de hoeveelheid van

dit verschrikkelijke wapen, die nog

overal in de wereld verspreid ligt: 120

miljoen stuks, verdeeld over zeventig

landen. Elke twintig minuten stapt er

wel iemand op een mijn. Vaak is dat

een kind, dat aan het spelen is, water

haalt of meehelpt op het land. Over

het leven in de gevangenis hadden de

meeste kinderen geen enkel idee. Op

de expositie was te zien, hoe klein de

cellen zijn waarin de kinderen worden

opgesloten, meestal met weinig voedsel,

zonder schone kleren, weg van

school en - voor de kinderen vooral

onvoorstelbaar - zonder voldoende

sanitaire voorzieningen. Hun werd

duidelijk gemaakt dat het Rode Kruis

gevangenissen bezoekt, kinderen

en ouders weer bij elkaar brengt en

ervoor zorgt dat in hun behandeling

de verdragen van het Rode Kruis,

opgesteld in Geneve, worden nageleefd.

Dat de kinderen onder de indruk

waren van de wreedheid van de oorlog

kwam vooral naar voren bij de bespreking

van de categorie ‘Kindsoldaten’

in vragen als: “Is dat echt waar?”

”Moeten ze ook gaan schieten met

kogels uit echte geweren?” “Moet je

helpen mijnen leggen?” “Moeten ze op

hun vriendjes schieten?” En nog veel

vragen meer. In de laatste tien jaar

stierven er 1.5 miljoen kindsoldaten

door oorlogsgeweld. Naar schatting

worden er 300.000 kinderen onder

de achttien jaar in allerlei oorlogen

ingezet. De reacties van de kinderen,

opgeschreven in de tent, geven ook

duidelijk weer dat ze deze wreedheden

niet begrijpen. Hun is verteld dat het

Rode Kruis zich ervoor inzet dat de

minimumleeftijd om in het leger te

kunnen naar 18 jaar wordt verhoogd

. Het Rode Kruis zet zich er ook voor

in, dat het aantal kindsoldaten vermindert

en helpt vooral deze vaak door

de oorlog zeer

getraumatiseerde

kinderen bij

hun terugkeer

in het normale

leven. Het stond

treffend in de

tent geschreven:

Je kunt een

kind wel uit de

oorlog halen,

maar de oorlog

niet meer uit

het kind.

Voor de kinderen

was “Kind

Onder Vuur”

niet allen maar

een zaak van foto's kijken. Door de

teksten te lezen en de kijkwijzer in te

vullen werden ze ertoe gestimuleerd

zich in te leven in de wereld van

kinderen in oorlogsgebieden, na te

denken over hen die op de vlucht zijn,

in de gevangenis terechtkomen, ernstig

verminkt worden door een mijn of

ingezet worden als kindsoldaat. Het

Rode Kruis hoopt dat de kinderen die

de tentoonstelling bezocht hebben,

zich bewust geworden zijn van de

ellende van hun leeftijdgenootjes in

conflictgebieden.

Tentoonstelling “Kind onder vuur” in de Drie-eenheidkerk

11


Vieringen Kerktijd no. 5: van

DATUM MARIAKERK DRIEËENHEIDKERK EMMAUSKERK

za., 3 juli

zo., 4 juli

14 e zo. d.h. jaar

za., 10 juli

zo., 11 juli

15 e zo. d.h. jaar

za., 17 juli

zo., 18 juli

16 e zo. d.h. jaar

za., 24 juli

zo., 25 juli

17 e zo. d.h. jaar

za., 31 juli

zo., 1 augustus

18 e zo. d.h. jaar

za., 7 augustus

zo., 8 augustus

19 e zo. d.h. jaar

za., 14 augustus

zo., 15 augustus

Maria Hemelvaart

za., 21 augustus

zo., 22 augustus

21 e zo. d.h. jaar

za., 28 augustus

zo., 29 augustus

22 e zo. d.h. jaar

19.00 uur Woord- en Communiedienst

m.m.v. Gemengdkoor

pastor M. Grote pw.

19.00 uur Eucharistieviering

m.m.v. Dameskoor

pastor B. Reerink pr.

19.00 uur Eucharistieviering

met muzikale omlijsting

pastor B. Engelbertink aa pr.

19.00 uur Woord- en Communiedienst

met samenzang

pastor M. Grote pw.

19.00 uur Eucharistieviering

m.m.v. Dameskoor

pastor J. Smits pr.

19.00 uur Woord- en Communiedienst

m.m.v. Gemengdkoor

pastor C. Janssen pw.

10.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. Gemengdkoor

pastor B. Reerink pr.

10.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. Gemengdkoor

pastor J. Smits pr.

10.30 uur Woord- en Communiedienst

met samenzang

pastor M. Grote pw. / Collecte MIVA

10.30 uur 40 jr. Priester jubileum pastor

Th. Siegmund pr.

m.m.v. Dames- en Herenkoor, Jeugdkoor de

Trippeltjes en Triple One (Norbertusmis)

pastor T. Siegmund pr./pastor B. Reerink pr.

17.00 uur Doop

pastor M. Zeinstra aa pr.

19.00 uur Woord- en Communieviering

m.m.v. Dameskoor / pastor M. Grote pw.

19.00 uur Woord- en Communieviering

m.m.v. Herenkoor

(Mis v. Peet;Hymne a. Gott .J.Haydn;Ave

Maris Stella) / pastor C. Janssen pw.

19.00 uur Eucharistieviering

m.m.v. Dameskoor

pastor J. Smits pr.

10.30 uur Woord- en Communieviering

m.m.v. HK (Greg.Mis 9; Der Mensch lebt u.

Bestehet; Ave verum)/pastor C. Janssen pw.

10.30 uur Eucharistieviering

met samenzang

pastor M. Zeinstra aa pr.

10.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. Dames- en Herenkoor

(Mis v. Caldara; Ave Maria v. Arcadelt;

O sterre der zee)

pastor T. Siegmund pr.

10.30 uur Woord- en Communieviering

m.m.v. Dameskoor

pastor M. Grote pw.

10.30 uur Woord- en Communieviering

mmv Tripple One

pastor C. Janssen pw. / Collecte MIVA

19.00 uur Eucharistieviering

m.m.v Emmauskoor

pastor B. Engelbertink pr.

10.30 uur Woord en Communiev

Samenzang

pastor M. Grote pw.

10.30 uur Eucharistieviering

Samenzang

pastor B. Reerink pr

10.30 uur Eucharistieviering

Samenzang

pastor M. Zeinstra pr

10.30 uur Woord en Communiev

Samenzang

pastor C. Janssen pw

19.00 uur Eucharistieviering

Samenzang

pastor B. Engelbertink pr

19.00 uur Eucharistieviering

Samenzang

pastor M. Zeinstra pr

19.00 uur Woord en Communiev

Samenzang

werkgroep Emmaus

19.00 uur Eucharistieviering

Samenzang

pastor J. Smits pr / Collecte MIV

12


3 juli t/m 29 augustus 2010

ANTONIUSKERK PLECHELMUSBASILIEK VIERINGEN DOOR DE WEEK

17.30 uur Woord- en Gebedsdienst

met Cantores/samenzang

pastor M. Grote pw.

17.00 uur Doop

pastor B. Reerink pr.

10.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. GK.(Gounod)

Pastor B. Engelbertink pr.

iering

iering

iering

A

17.30 uur Woord- en Gebedsdienst

met Cantores/samenzang

pastor M. Grote pw.

17.30 uur Woord- en Gebedsdienst

met Cantores/samenzang

pastor C. Janssen pw.

17.30 uur Woord- en Gebedsdienst

met Cantores/samenzang

werkgroep Binnenstad

17.30 uur Woord- en Gebedsdienst

met Cantores/samenzang

pastor C. Janssen pw.

17.30 uur Woord- en Gebedsdienst

met Cantores/samenzang

pastor C. Janssen pw.

17.30 uur Woord- en Gebedsdienst

met Cantores/samenzang

pastor B. Reerink pr.

17.30 uur Woord- en Gebedsdienst

met Cantores/samenzang

werkgroep Binnenstad

17.30 uur Woord- en Doopdienst

met Cantores/samenzang

pastor M. Grote pw. / Collecte MIVA

10.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. MK.(Mis IV)

pastor B. Reerink pr.

10.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. GK.(Mis VIII)

pastor J. Smits pr.

15.30 uur Pelgrimage

10.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. MK (Mis IV)

pastor B. Reerink pr.

10.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. GK.(Haydn: Kleine Orgelmesse)

pastor B. Reerink pr.

10.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. GK.(Gounod)

Pastor B. Engelbertink pr.

10.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. MK.(Mis VIII)

pastor B. Reerink pr.

10.30 uur Eucharistieviering

m.m.v. GK.(Haydn: Kleine Orgelmesse)

pastor M. Zeinstra aa pr.

10.30 uur Eucharistieviering

mmv GK (Gretsjaninov: Missa Festiva)

pastor B. Reerink pr. / Collecte MIVA

Mariakerk

maandag, 18.30 uur: rozenhoedje

dinsdag, 08.30 uur: rozenhoedje

bidden

Dinsdag 09.00 uur Eucharistie of

Woord- en Communieviering

Emmauskerk

woensdag, 19.00 uur: Woord- en

Communieviering of Eucharistie

Antoniuskerk

woensdag, 18.20: uur: rozen

hoedje bidden

woensdag, 19.00 uur: Eucharistie

of Woord~ en Communieviering.

Plechelmusbasiliek

vrijdag, 8.20 uur: rozenhoedje

bidden

vrijdag, 09.00 uur: Eucharistie of

Woord~ en Communieviering.

Vieringen

in Oldenzaalse zorgcentra

Mariahof

vrijdag, 18.30 uur:

(zondagsliturgie)

De Molenkamp

zondag, 10.00 uur

Scholtenhof

vrijdag, 18.30 uur:

(zondagsliturgie)

(3e vrijdag van de maand,

geen viering)

Verpleeghuis Gereia

eerste zondag van de maand,

10.30 uur

vrijdag, 14.30 uur: (zondagsliturgie)

(vrijdag voor de eerste zondag

van de maand geen viering”).

13


I N C L U S T E R PA R O C H I E S

H. Remigius te Weerselo

H. Plechelmus te Deurningen

zo 4 juli

za 10 juli

zo 18 juli

za 24 juli

zo 1 aug.

za 7 aug.

09.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor B. Reerink pr.

19.00 uur Woord- en Communieviering

voorganger: vrijwilligers

09.00 uur Woord- en Communieviering

voorganger: pastor C. Janssen pw.

19.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor B. Reerink pr.

09.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor B. Reerink pr.

19.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor B. Reerink pr.

zo 15 aug. 09.00 uur Woord- en Communieviering

voorganger: vrijwilligers

za 21 aug. 17.00 uur Doop

voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr.

19.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr.

zo 29 aug. 09.00 uur Woord- en Communieviering

voorganger: pastor C. Janssen pw.

za 3 juli

zo 4 juli

za 10 juli

zo 18 juli

za 24 juli

zo 1 aug.

za 7 aug.

za 14 aug.

zo 15 aug.

za 21 aug.

za 28 aug.

zo 29 aug.

19.00 uur Woord- en Communieviering

voorganger: vrijwilligers

09.00 uur Woord- en Gebedsdienst

voorganger: vrijwilligers

19.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr.

09.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor B. Reerink pr.

19.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr.

09.00 uur Woord- en Communieviering

voorganger: pastor C. Janssen pw.

19.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr.

19.00 uur Woord- en Gebedsdienst

voorganger: vrijwilligers

09.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor B. Reerink pr.

17.00 uur Doop

voorganger: pastor B. Reerink pr.

19.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor B. Reerink pr.

19.00 uur Woord- en Gebedsdienst

voorganger: vrijwilligers

09.00 uur Woord- en Communieviering

voorganger: vrijwilligers.

H. Plechelmus te Rossum

H. Plechelmus te Saasveld

za 3 juli

zo 11 juli

zo 18 juli

zo 25 juli

za 31 juli

zo 8 aug.

19.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor B. Reerink pr.

09.00 uur Eucharistieviering

voorgangers: pastor M. Zeinstra aa pr.

09.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr.

09.00 uur Woord- en Communieviering

voorganger: pastor M. Grote pw.

19.00 uur Woord- en Communiviering

voorganger: vrijwilligers

09.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor B. Reerink pr.

za 14 aug. 19.00 uur Woord- en Gebedsdienst

voorganger: vrijwilligers

zo 15 aug. 09.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr.

zo 22 aug. 09.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr.

za 28 aug. 19.00 uur Woord- en Communieviering

voorganger: pastor C. Janssen pw.

za 3 juli

zo 11 juli

za 17 juli

zo 25 juli

za 31 juli

za 7 aug.

zo 8 aug.

za 14 aug.

zo 15 aug.

za 21 aug.

zo 22 aug.

za 28 aug.

zo 29 aug.

19.00 uur Woord- en Communieviering

voorganger: vrijwilligers

10.30 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr.

19.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr.

10.30 uur Woord- en Communieviering

voorganger: pastor M. Grote pw.

19.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor B. Reerink pr.

19.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor J. Smits pr.

10.30 uur Woord- en Gebedsdienst

voorgangers: vrijwilligers

19.00 uur Woord- en Gebedsdienst

voorganger: vrijwilligers

10.30 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor M. Zeinstra aa pr.

19.00 uur Woord- en Gebedsdienst

voorganger: vrijwilligers

10.30 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor B. Reerink pr.

19.00 uur Eucharistieviering

voorganger: pastor B. Reerink pr.

10.30 uur Woord- en Gebedsdienst

voorganger: vrijwilligers

14


Het secretariaat

in vakantietijd

Het secretariaat van de Mariakerk

is tijdens de vakantieperiode van

12 juli t/m 20 augustus alleen geopend

op dinsdag en vrijdagmorgen

van half 10 tot 12 uur.

Berghuizen in beweging

Op 5 september a.s. houden we in

Berghuizen weer het jaarlijkse wijkfeest.’s

Morgens om 10 uur beginnen

we met een viering op het plein bij het

winkelcentrum, waarin pastor Reerink

zal voorgaan en ons jongerenkoor Under

Cover voor de muzikale ondersteuning

zal zorgen.

Aansluitend aan deze viering beginnen

om 11 uur de feestelijkheden op het

park. In de tuin van de kerk is er een

rommelmarkt.

Op zaterdag 4 september en zondag 5

september wordt, evenals voorgaande

jaren, in de kerk een tentoonstelling

gehouden.We hebben er dit jaar voor

gekozen om zo veel mogelijk trouwfoto’s

van paren die vanaf 1954 in de

Mariakerk zijn getrouwd, tentoon te

stellen.

Wij willen u daarom vragen om uw

trouwfoto, voorzien van naam, adres

en telefoonnummer te sturen naar een

van onderstaande adressen:

Herman Japink, Duivelsdijk 79, 7574

BP Oldenzaal

Miep Koekenberg, Burg.Wallerstraat

80, 7574 AT Oldenzaal

Secretariaat Mariakerk, Burg.Wallerstraat

88, 7574 AT Oldenzaal

U krijgt natuurlijk na 5 september uw

foto terug.

Ook is er in de kerk weer een prachtige

versiering te bewonderen.

Wij hopen dat velen gehoor zullen

geven aan ons verzoek en begroeten u

graag bij de viering op het winkelplein

en de tentoonstelling in de kerk.

Namens de werkgroep

Herman Japink

Ouderendag Mariakerk

Op dinsdag 21 september a.s. organiseren

wij weer de jaarlijkse ouderendag

voor 65-plussers. We starten de dag

om 11.00 uur met een viering in de

Mariakerk.

Daarna gaan we richting Café Restaurant

Kothman voor een gezamenlijke

broodmaaltijd en een gezellige middag.

Werkgroep Ouderen en kerk,

Annelies Olde Kalter

In de rimboe komt een

missionaris oog in oog te

staan met een leeuw, die er

niet erg vriendelijk uitziet.

“Heer”, roept hij uit, ‘beziel

dit beest met de christelijke

geest!”

Antwoordt de leeuw:

“Heer, zegen deze spijze”.

Gezelligheid troef,

vrijwilligersavond Mariakerk

Op dinsdag 25 mei j.l. is weer de

grote vrijwilligersavond van de Mariakerk

gehouden.

De opkomst was goed, met meer dan

80 vrijwilligers was de avond, die gehouden

werd in de kantine van V.V.

FC Berghuizen, meer dan geslaagd.

Onder het genot van een kopje koffie

met krentenwegge en een drankje

en een hapje werd er over en weer

heerlijk gebabbeld. Tegen acht uur

begon de bingo, hieraan deed iedereen

fanatiek mee , want er waren

leuke prijzen aan verbonden. Rond

negen uur was er pauze. Tijdens deze

pauze trad Marcel Hooge Venterink

Wie komt ons koor

versterken?

Het Gemengd koor van de Mariakerk

kampt met een ledentekort.

Door vergrijzing en gebrek aan jonge

aanwas wordt het koor in zijn bestaan

bedreigd. Voor een voortbestaan van

onze locatiekerk is het van belang dat

een goed koor de essentiële taken op

een waardige wijze en dus met een

goede bezetting kan blijven vervullen.

Daarom zetten we een ledenwervingscampagne

op touw en doen een beroep

op alle leden van de Maria-geloofsgemeenschap

om bij zichzelf te rade te

gaan en te bezien of en in hoeverre zij

de medeverantwoordelijkheid voor de

eigen kerk kunnen waarmaken door

zichzelf aan te melden als lid van het

koor, ofwel door anderen ertoe aan te

zetten. Wij zijn amateurs en vragen

van de nieuwkomers geen professionaliteit

of zangerservaring. Als u meent

redelijk te kunnen zingen, bent u meer

dan welkom. Ons repertoire? Behalve

Gregoriaans (heren), voornamelijk

Latijnse missen en motetten, maar ook

Nederlandse liederen. We repeteren

elke donderdagavond van 19.45 to

22.00 uur. De dames voegen zich dan

om 20.30 bij de heren. Wij nodigen

gegadigden uit voor een open repetitieavond

op donderdag 26 augustus,

van 20.30 tot 22.00 uur. U bent, geheel

vrijblijvend, van harte welkom!

Namens het bestuur,

Ben Bossink, voorzitter

op, die met zijn anekdotes menig bekende

Oldenzaler op de korrel nam.

Na de pauze werd er weer verder

gespeeld. Zo tegen de klok van elven

liep de vrijwilligersavond ten einde.

Al met al was het voor de meeste

mensen een gezellige avond. De één

ging naar huis met een prijs, de ander

zonder, maar tijdens deze avond

werd nog eens duidelijk, dat deze

mensen de Mariakerk allemaal een

warm hart toe dragen.

Leonie Beuvink,

organisatie

15


De vormelingen en Mgr. Th. Hoogenboom en pastor Martin Grote.

Al een uurtje voordat de mis begon

was Mgr. Theodorus Hoogenboom

op 17 april in het parochiecentrum

van de Maria-geloofsgemeenschap te

Zuid-Berghuizen om kennis te maken

met de zestien vormelingen van

dit jaar. Het was de eerste keer dat

de vicaris-generaal van ons aartsbisdom

in zijn functie als hulpbisschop

de Oldenzaalse parochie bezocht, en

de kinderen vroegen vanzelfsprekend

nieuwsgierig: “Wat is eigenlijk een

hulpbisschop, en wat doet u zo de hele

dag?” Mgr. Hoogenboom ging op een

heel leuke manier op de vragen van de

kinderen in en hij begon Nederland

uit te tekenen om te laten zien waar

de stad Utrecht ligt en hoe de Heilige

Willibrord in 690 op 33-jarige leeftijd

naar Katwijk zeilde om in onze streek

de Blijde Boodschap te verkondigen.

De nieuwe hulpbisschop legde uit dat

Willibrord destijds zijn werk als missionaris

begonnen was met de bouw van

een klein houten kerkje op de plaats

waar nu het Utrechtse Domplein is.

“Net zoals nu was het ook toen al een

hele uitdaging om voor je geloof uit te

komen,” vertelde Mgr. Hoogenboom.

“Maar Willibrord stond er gelukkig

niet alleen voor! Heel veel mensen

hebben er in de afgelopen 1300 jaar

aan bijgedragen dat het Evangelie in

ons land, dus ook in Oldenzaal, wortel

Foto: Jos Broekhuis

In nomine Domini feliciter:

Hulpbisschop Hoogenboom vormde

zestien kinderen in de Mariakerk

kon schieten en vruchtbaar is geworden.”

De hulpbisschop en vicaris legde

uit dat de huidige aartsbisschop van

Utrecht, Mgr. Willem Eijk, de 70e

opvolger van Willibrord was, en dat

hij rondom de vormselvieringen heel

wat hulp nodig had. Daarom dienden

dus overal in het bisdom ook hulpbisschoppen

en vicarissen het H, Vormsel

toe.. Theodorus Hoogenboom haalde

afsluitend ook een heel bekende

spreuk van Willibrord aan: “In nomine

Domini feliciter” (= gelukkig in de

naam van de Heer). En zo wenste hij

de vormelingen dat ze, vervuld door

de Heilige Geest, altijd blij en door

God gesterkt door het leven mogen

gaan. In de plechtige viering die door

het jongerenkoor UnderCover onder

leiding van Jan Schoenmaker werd

opgeluisterd, diende de hulpbisschop

aan de volgende kinderen het sacrament

van het Heilig Vormsel toe:

Thomas Berends, Maureen Bruns,

Jolein D´ Agostino, Stijn Groenewold,

Laura Haarsma, Puck Heerink, Daan

Heesink, Jan-Douwe Jansen, Anne ter

Laak, Mart Oude Roelink, Ragna Siers,

Roy Smellink, Lars Spit, Kevin Steenbeeke,

Romee in ´t Veld en Dennie

Wolbers. Namens onze parochie van

harte proficiat!

Pastor Martin Grote pw.

Na een succesvol eerste jaar Kleuterviering

Oldenzaal was het bij de werkgroep

op een gegeven moment tijd

voor bezinning: zijn we op de goede

weg? Vinden de kinderen (en hun

ouders) het nog wel leuk? Hebben ze

er iets aan? En niet te vergeten: al die

berichten over kindermisbruik binnen

de katholieke kerk, willen we nog wel

bij ‘die club’ horen? Kortom genoeg

om over na te denken en te praten.

De voornaamste vraag is: wat willen

we met de kleutervieringen bereiken?

Of je nu wel of niet gelooft in een God,

geloof is nou eenmaal met onze samenleving

verbonden. Kijk maar eens

naar de nationale feestdagen en naar

het ontstaan van oorlogen: die komen

grotendeels voort uit geloofsverschillen.

Eigenlijk kunnen we er dus niet

omheen.

Door middel van kleutervieringen willen

we ouders en kinderen (opnieuw)

kennis laten maken met ons geloof,

waarbij het er wat ons betreft vooral

om draait een goed mens te zijn, voor

jezelf en voor anderen. We proberen

dit o.a. te bereiken door tijdens

elke kleuterviering een bijbelverhaal

te vertellen en dit te vertalen naar

de hedendaagse leefwijze. Kinderen

worden hierbij intensief betrokken. Er

worden vragen aan ze gesteld (en daar

komen hele leuke antwoorden op!) of

ze spelen het verhaal na. Ook wordt

stil gestaan bij andere mensen.

Uiteindelijk zijn we tot de conclusie

gekomen om op dezelfde voet verder

te gaan. We staan natuurlijk wel open

voor suggesties ter verbetering/verandering.We

gaan dus na de vakantie

weer vol energie verder met de kleutervieringen.

Doen u en uw kinderen

mee?

Werkgroep Kleuterviering

www.kleutervieringoldenzaal.nl

P.S. Wilt u wel komen, maar vergeet u

het telkens? Geef dan via de website

uw e-mailadres door en u ontvangt

iedere maand een nieuwsbrief.

16


Volop activiteiten

in de basiliek

Het seizoen voor de basiliekwachten

is alweer in volle gang. Vanaf 1 april

2010 zijn de openingstijden van de basiliek

veranderd. In het voor- en naseizoen

van 10.30 uur tot 16.30 uur en in

het hoogseizoen op zondag en maandag

van 13.30 uur tot 16.30 uur en

op de andere dagen van 10.30 uur tot

16.30 uur. Ongeveer 40 vrijwilligers

zijn op een of andere manier bij dit

mooie werk betrokken. In 2009 haalden

we een record aantal bezoekers

van 13.500 uit de hele wereld binnen.

Prachtig om de commentatoren in het

gastenboek te lezen. De basiliek is toeristisch

in en om Oldenzaal een grote

trekpleister, maar ook het beeldmerk

van de stad. Dat is de reden dat we

als basiliek meedraaien in het gebruik

van een passe-partout voor een aantal

bezienswaardigheden in Oldenzaal.

Deze samenwerking is noodzakelijk

om Oldenzaal nog beter op de kaart

te zetten. Overigens blijft de toegang

tot de basiliek laagdrempelig en gratis.

Aan de bezoekers wordt een vrije gift

gevraagd. Uit de opbrengsten van de

openstelling wordt door de locatieraad

in overleg met het parochiebestuur besloten

over de besteding, welke vrijwel

altijd het verfraaien en de promotie

van de basiliek betreft. Binnenkort

gaan we wat doen aan de verlichting in

de zuidzijde van het gebouw.

Naast deze activiteiten zijn er de

komende maanden allerlei andere zeer

aantrekkelijke activiteiten in de kerk.

Tijdens de maanden juli en augustus

zal onze organist Guus Goorhuis op

een aantal zaterdagmiddagen vanaf

15.00 uur orgelmuziek laten horen. Tevens

zal er een expositie zijn van kunst

van Aboriginals, bij wie pater Engelbertink

heeft gewerkt. Dan is er nog

een reservering voor een orgeldag op

4 augustus en als topper in dit seizoen

hebben de tochtgenoten van St Frans

een pelgrimstocht naar Oldenzaal en

omgeving gepland. Er komen allerlei

groepen uit heel Europa naar ons toe

om te voet of per fiets vanuit Oldenzaal

op weg te gaan. Dat begint op 24

juli met een pelgrimsviering om 15.30

uur in de basiliek en wordt op 1 augustus,

opnieuw met een viering in de

basiliek, beëindigd. Kortom, het wordt

weer druk in onze mooie basiliek.

Jan Wegdam

In memoriam

Ans Steenbeeke

Op 14 mei namen we op indrukwekkende

wijze afscheid van een dame,

een engel, Ans Steenbeeke. Vorig jaar

werd zij plotseling ziek, zij trad met

grote strijdlust deze nare ziekte tegemoet,

het heeft niet mogen baten.

Als locatieraad, maar ook als parochie,

zijn we een zeer waardevolle vrijwilligster

kwijtgeraakt. Iemand die altijd

voor iedereen zonder onderscheid

klaar stond. Bij de locatie Antonius-

Plechelmus vervulde zij diverse taken,

zoals vrijwilligerscoördinatie, hulp bij

het secretariaat, zeer talentvol zangeres

in het koor en nog veel meer. Ans

had een gezonde, nuchtere visie en

een open manier van overleg voeren.

Buiten de kerk had zij nog allerlei activiteiten,

zoals vrijwilliger in de zorg en

bij de voedselbank; en wie kent haar

niet vanuit de carnavalswereld? We

kunnen nog wel even doorgaan.

Ans werd in het voorjaar voor haar

vele verdiensten koninklijk onderscheiden.

De Antoniuskerk was haar alles waard.

Tijdens haar ziekte werd ze nog eens

rondgeleid door Henk Roord die ver-

antwoordelijk was voor

de restauratie. Tot haar

verrassing werd ze daar

ontvangen met een privé

orgelconcert. De laatste

periode van haar leven

werd voor haar steeds

zwaarder.

Ze kon de dingen die ze

zo graag deed, niet meer

doen en toch bleef ze

optimistisch. Hoe haar

familie haar tijdens haar

ziekte en bij het afscheid

heeft begeleid, is meer

dan bewonderenswaardig.

Bij de uitvaart kon

de bomvolle kerk nog

eens genieten van een

solo gezongen door Ans

in 1984. Een engelenstem.

Wellicht had God deze stem nodig

voor Zijn Engelenkoor om een solo te

zingen voor haar reeds lang overleden

man Ben.

De manier waarop vervolgens het Stroatensemble

de felgekleurde kist met

muziek door de stad naar het kerkhof

begeleidde, was typerend voor Ans.

Oldenzaal was even St. Louis.

Wij zullen Ans nooit vergeten.

Namens de locatieraad,

Jan Wegdam

17


Erelid van het Plechelmus/Antoniuskoor, 1927-2010

In Memoriam Theo Wolters

Het leven van Theo Wolters stond

voor het grootste deel in het teken

van muziek, en dan met name zijn

werkzame leven. Naast echtgenoot,

vader en opa was Theo vooral musicus,

en dan meer specifiek kerkmusicus.

43 Jaar is hij dirigent-organist geweest

van het Antoniuskoor en in die jaren

heeft hij het koor tot grootse prestaties

gebracht met uitvoeringen van grote

missen en motetten.

Hoogtepunten daarbij waren ook de

verschillende koorreizen naar het

buitenland, met natuurlijk als absoluut

hoogtepunt de reis naar Rome en het

zingen van de hoogmis in de Sint Pieter.

Theo was organist en dirigent, wat

betekende dat hij op een bijzondere

manier moest dirigeren, aangezien een

mens maar twee handen heeft. Maar

op een natuurlijke wijze wist hij dit alles

schijnbaar moeiteloos te realiseren.

Na zijn afscheid van het koor nam

hij bewust enige afstand om zijn

opvolger(s) de ruimte te geven voor

een eigen beleid. Enkele jaren geleden

speelde hij weer vaker met het inmiddels

gefuseerde Plechelmus/Antoniuskoor

om oude en nieuwe contacten in

stand te houden. Vele keren heeft hij

ons koor begeleid bij de vele Requiems

die wij zingen. Daarbij bleek naast zijn

muzikaliteit ook met name zijn trouw:

als het enigszins kon, was hij aanwezig.

Trouw aan de muziek en dan vooral

ook trouw aan de kerkmuziek, aan de

grote uitvoeringen van weleer, maar

evenzeer trouw aan de eeuwenoude

gregoriaanse gezangen van het Requiem

die met hun schijnbare eenvoud de

tijden door kracht bieden aan mensen

op die momenten waarop dat het

meest nodig is. Daarom ook was zijn

uitdrukkelijke wens juist die gezangen

bij zijn uitvaart, a capella gezongen.

De herinnering aan die inzet en trouw

zal ons allen helpen bij het verder gaan

op de weg die hij ging. Ik wens zijn

vrouw, kinderen en kleinkinderen en

ons allen daarbij veel sterkte.

Harry Morshuis,

voorzitter Plechelmus/Antoniuskoor

Een oproep:

In 2012 gaat het honderdjarig bestaan

van de Antoniuskerk gevierd worden.

De parochie, zoals ze in 1912 gesticht

werd door pastoor Tolboom, heeft weliswaar

de eerste eeuw van haar bestaan

niet vol gemaakt, dat wil niet zeggen

dat vele kerkgangers in Oldenzaal zich

niet nog altijd ‘Antonianen’ en dus de

erfgenamen ervan voelen.

Een kleine groep van deze mensen

heeft gemeend, dat bij gelegenheid van

dit eeuwfeest eigenlijk een herdenkingsboek

over parochie en kerk gepubliceerd

moet worden en in aansluiting

daarop gaat er in het kader van de festiviteiten

ook een tentoonstelling aan

gewijd worden. Voor het welslagen nu

van beide ondernemingen roepen wij

allen op die zich betrokken voelen bij

alles wat zich rond de Antoniuskerk in

de voorbije jaren heeft afgespeeld, om

foto’s, documenten - ook persoonlijke

als gedachtenisplaatjes, beelden, prenten

of medailles (gekregen bijv.bij gelegenheid

van Doop, Eerste H. en Plechtige

H. Communie) - krantenartikelen,

voorwerpen die iets te maken hebben

met en een bepaald licht werpen op

Mededeling

parkeren centrum

Oldenzaal

Al jaar en dag wordt er tijdens de vieringen

in de kerk om het gebouw geparkeerd.

De laatste tijd zien we dat er

veel activiteiten op het plein rond de

basiliek zijn. Opgravingen, veranderingen

aan het plein en ga zo maar door.

Het uiteindelijke doel is de verfraaiing

van het Plechelmusplein. Dan zal het

blik om de kerk verdwenen zijn. Vooruitlopend

daarop heeft de gemeente

Oldenzaal besloten de belijning op

het plein deels te verwijderen. Daar

mag niemand meer parkeren. Deze

lijnen gaan op termijn ook verdwijnen.

Tijdens uitvaarten en bijzondere

vieringen zoals huwelijken, waarvan

melding is gedaan bij de gemeente,

zullen parkeerwachters het parkeren

oogluikend toestaan. Dat is echter geen

garantie omdat het niet op wettelijke

basis is geschoeid. Heeft u toch een

bon,vraag dan bij de gemeente. i.c. de

heer Nolten.

Locatieraad Plechelmus Antonius

Antoniuskerk 100 jaar!

de manier waarop het geloof beleefd

werd in de Antoniusparochie tot het

jaar 2008, het jaar immers waarin de

voormalige Antoniusparochie fuseerde

met de St.-Plechelmusparochie en haar

autonomie en zelfstandigheid verloor.

Niettemin vieren we feest. Het lijkt

nog ver weg, maar over twee jaar hebben

we het alweer gehad en er is in

die krappe twee jaren nog heel veel te

doen. We hopen op veel weerklank,

zodat wij voor zowel de verluchting

van het boek als voor de inrichting van

de expositie veel uit te zoeken en te ordenen

zullen hebben. Natuurlijk krijgt

u na afloop uw eigendommen terug, als

u ze duidelijk van uw naam en adres

en telefoonnummer voorziet, alvorens

ze in te zenden of te bezorgen.

Dus: denkt u materiaal in huis te hebben

dat voor bovengenoemde ondernemingen

in aanmerking komt, stuurt

u dat dan op naar het adres:

Secretariaat Geloofsgemeenschap

Plechelmus en Antonius, Spoorstraat

4a, 7572 CZ te Oldenzaal, t.a.v. de heer

H. Roord.

18


Antoniuskerk

Dopelingen

- Jill Vermijs,

Amersfoort

- Jolien Simmers

Past.Geerdinkstraat 16

- Rosalie Velthuis

Kretalaan 80

- Fieke van Nederpelt

Hoge Haerlaan 12

Overledenen

9 mei:

Ans Steenbeeke-Harberink,

76 jaar, Tulpstraat 63

11 mei:

Henk Joostink, 88 jaar

Watertorenstraat 7

16 mei:

Sinie Oude Nijhuis-Mensink,

70 jaar:

Lyceumstraat 48a

19 mei:

Theo Wolters, 82 jaar

Telgenkamp 5

22 mei:

Frans Spit, 78 jaar

Zorgcentrum Mariahof

Plechelmusbasiliek

Huwelijk

6 augustus om 15.00 uur

Denis Elferink en Nadeschda Derr.

Dopelingen

- Fleur Oude Alink

Kamille 67

- Esmee Visscher

Hunenborglaan 162

- Bridget Nijland

Staringstraat 30

- Susan Pol

Hoge Haerlaan 21

- Ireen Horsthuis

Van Alphenstraat 16

Overledenen

11 mei:

Gerrit Hampsink, 74 jaar

Jan Jansstraat 57

15 mei:

Henk Bonte, 74 jaar

Potskampstraat 62

23 mei:

Henk Thiadens, 70 jaar

Wieldraaierlaan 27

12 mei:

Herman Althanning, 60 jaar

Marianne Althanning-

Grundel, 56 jaar

Weerselosestraat 76

Drieëenheidkerk

Dopelingen

- Jet Visschedijk

Peterskamplaan 45

- Jasper Scholten

Fonteinstraat 38

- Leianie Kroeze

Zadelmaker 23

- Lieke Schröder

Brem 54

- Pim Heideman

Weerselosestraat 59a

- Thijs Seiger

Hunenborglaan 25

Overledenen

7 mei:

Lammert Pool, 71 jaar

Tulpstraat 64c

16 mei:

Gerrit van Straaten, 48 jaar

Erve Engelboer 16

21 mei:

Sien Grunder-Postel, 86 jaar

Tulpstraat 58

22 mei:

Henk Bos, 89 jaar

Monnikstraat 33

Emmauskerk

Overledenen

26 mei:

Ans Mulder-Egberink, 63 jaar

Hunenborglaan 40

Mariakerk

Dopelingen

- Sophie Tijink

Buizerdstraat 24

- Julian Smidt

Brem 62

Huwelijk

19 augustus om 13.30 uur:

Willem-Jan ter Huerne

en Mireille Spiele

Overledenen

13 mei:

Hennie Meenhuis, 73 jaar

Scholtendijk 95

17 mei:

22 mei:

25 mei:

28 mei:

28 mei:

Louis Vrijkotte, 70 jaar

Boerskottenlaan 28

Jan Wigger, 79 jaar

P.J. Geldermanstraat 24

Marinus Wolbers, 77 jaar

Lossersestraat 182

Albert Olde Riekerink, 69 jaar

Postweg 18

Jan in het Veld, 72 jaar

Oude Postweg 24 Deurningen

19


Theo Siegmund:

“Mensen moeten een beroep

op je kunnen doen”

Theo Siegmund had in zijn geboorteplaats Enschede op jonge leeftijd al veel

contact met de kapelaan en de pastoor van de Jozefkerk, die naast zijn geboortehuis

aan de Oldenzaalsestraat stond. Hij was onder meer acoliet, misdienaar

en assisteerde meermalen de koster.

De zoon van een gymnastiekleraar en heilgymnast ging evenwel eerst studeren

voor onderwijzer aan de r.k. kweekschool in Breda. Hij stond tien jaar voor de

klas in onder meer Arnhem. Het omgaaan met mensen en iets voor hen kunnen

betekenen deden hem ertoe besluiten priester te worden.

Op 4 juli 1970 werd de toen 37-jarige

Theo Siegmund door kardinaal

Alfrink in Enschede in de Jozefkerk

tot priester gewijd. Hij had daarvoor

een 4-jarige studie theologie aan de

Universiteit van Nijmegen voltooid.

Zijn eerste parochie was Losser, met

het daarbij horende Overdinkel en

Glane. De jonge pastor gaf eveneens

cathechese en lessen maatschappijleer

aan de toenmalige meao-school in

Enschede.Theo Siegmund organiseerde

regelmatig voor de studenten diverse

activiteiten, zoals expositiebezoek. Het

omgaan met jongeren heeft de pastor

altijd als zeer plezierig ervaren.

In 1982 werd Siegmund benoemd tot

pastor van de Drieëenheidparochie

in Oldenzaal. Daar beleefde hij een

zeer prettige tijd. Hij was altijd zeer

betrokken bij het wel en wee van de

parochianen. In zijn preken haakte de

pastor altijd zoveel mogelijk in op de

dagelijkse actualiteit. Hij hield van een

versierde kerk. Daarom ging pastor

Siegmund vaak mee met de 'bloemendames'

om bloemen uit te zoeken.

Pastor Siegmund begeleidde in de kerk

aan de Kruisstraat gedurende een jaar

de toekomstige

priesters Beekman en Zeman.

Naar aanleiding van zijn zilveren

priesterjubileum schonk pastor Siegmund

het geld dat hij als afscheidscadeau

ontving, aan de bouw van een

school in Letland (de plaats Mazozoli)

Hij was ruim twaalf jaar een van de

drijvende krachten achter deze humanitaire

stichting. .

Theo Siegmund ging ook enkele malen

voor in openluchtdiensten, o.a. in het

park de Roosboer. In de zomervakanties

verving hij vele jaren de pastoor in

het bisdom Linz in Oostenrijk.

In 1998 ging pastor Siegmund met

emeritaat. Sindsdien gaat hij nog regelmatig

voor in de Oldenzaalse kerken

en in de verzorgingshuizen."Ik voel me

thuis in het kerkelijk gebeuren met allemaal

lieve mensen om me heen".

De jubilerende pastor [77] woont

sinds december 2009 in de Molenkamp.

Hij is een groot liefhebber van

alles wat met treinen te maken heeft.

Hij maakte diverse reizen per trein

naar vele landen in Europa. Lezen,het

bezoeken van concerten met klassieke

muziek en tentoonstellingen en

het bekijken van documentaires op tv

zijn enkele hobby's van de pastor, die

meeleeft met de mensen om hem heen.

J. van Rugge

Twentse kapellentocht, 30 mei

Veel mensen zijn er door de slechte weersomstandigheden van weerhouden deel te nemen aan de kapellentocht

van zondag 30 mei jl., zodat muzikanten en andere performers bij veel kapellen dikwijls

bijna in hun eentje de Moeder Gods met hun bijdrage eer leken te brengen.

Op de foto de accordeoniste mevrouw D. Jeunink bij een kapelletje in De Lutte.

20


Het komt in de bus

De vraag was: ‘Af en toe een stukje

schrijven voor de rubriek Oecumene

van het r.k. blad Kerktijd; het mag

over landelijke, plaatselijke of persoonlijke

dingen gaan’. Ik besloot me

op het persoonlijke te richten en te

vertellen wat ik in de loop van mijn

leven ervaren heb in ontmoetingen

met katholieke medegelovigen.

Ik ben in 1930 geboren in een klein

dorp in het Westland. Mijn vader,

geboren en getogen in Oldenzaal, was

een telg van de protestantse tak van de

familie Franke. Hij had na zijn militaire

dienst zijn geboortestad verlaten

voor een functie bij de Rijkspolitie.

Mijn moeder kwam uit Den Haag, haar

vader was doopsgezind, een vrijzinnige

protestantse richting, die de

kinderdoop afwijst. Mijn ouders waren

niet kerkelijk

meelevend, maar

vader betaalde als

Hervormd lidmaat

trouw zijn ‘kerkbelasting’.

Mijn zusje

en ik zijn gedoopt,

maar onze godsdienstige

opvoeding hield niet veel

meer in dan dat Onze Lieve Heer in

de hemel woonde en dat de kindertjes

niet van de ooievaar, maar van Hem

kwamen, net als het kindje Jezus, van

wie we jaarlijks het geboortefeest

vierden. We wisten ook dat we als we

dood waren naar de Lieve Heer teruggingen.

Vloeken was verboden, al vergat

vader dat wel eens; spotten mocht

ook niet, al kon moeder soms wel een

ondeugend grapje over heilige zaken

maken.Er kwam zo af en toe een dominee

op bezoek, die met alle respect

werd ontvangen. Kortom: wij waren

protestants. Toen ik enig begrip kreeg

van wat dat inhield, was vader inmiddels

overgeplaatst en woonden we in

een afgelegen gebied aan de Oude Rijn

tussen Den Haag en Leiden.

Toen kwam ik er achter dat er ook een

ander soort mensen bestond, namelijk

katholieken. Wat het verschil was,

wist ik niet. Maar de koningin was

protestants, dus dat was vast beter dan

“De koningin

was protestants,

dus dat was vast beter

dan katholiek”

katholiek. Nog wat later begreep ik,

dat het iets met Onze Lieve Heer te

maken had en ook met de mensen die

de koningin hielpen met regeren – met

politiek dus. Tijdens een familiebezoek

in Oldenzaal hoorde ik mijn ooms

wel eens praten over dit soort zaken

en soms kwamen de katholieken er

niet zo best af: ze hadden het voor het

zeggen in Oldenzaal – al kom ik, als

ik me nu verdiep in de Oldenzaalse

geschiedenis, tot de conclusie dat de

protestantse Geldermannen en Molkenboeren

ook een dikke vinger in de

pap hadden. Soms werden er herinneringen

opgehaald van gevechten tussen

de jongetjes van de Nutsschool, waar

vader en zijn broertjes les kregen en de

knaapjes van de Roomse school.

Ik leerde aap-noot-mies op een openbaar

schooltje, dat op vijf minuten

afstand van mijn huis stond. Ik zat

nog in klas 1, toen het schooltje werd

opgeheven en juf en meester van hun

pensioen konden genieten. Pas toen

kwamen die onbekende katholieken

in zicht. Voortaan

gingen wij naar de

openbare school

in het dorp met

het busje waarmee

ook de katholieke

kinderen naar hun

school werden

gebracht. Mijn allerprilste oecumenische

ervaring! Even was ik bang, dat

er nu – net als vroeger in Oldenzaal

– een godsdienstoorlog zou uitbreken.

Maar dat viel mee: wij protestanten

zaten voorin de bus – de katholieken

achterin, we hadden dus ons eigen territorium

en zolang we dat niet overschreden,

ging het goed.

Bovendien zagen die katholieken

er heel gewoon uit, behalve dat de

meisjes van klas 1 en 2 ’s zomers sokjes

droegen en die van klas 3 en 4 kniekousjes

en de grote meisjes, ook op

snikhete dagen, lange kousen, terwijl

wij dan met blote tenen in onze sandaaltjes

mochten.

Toen werd het mei 1940 en werd alles

anders. Maar dat vertel ik een volgende

keer.

Mies Westera-Franke,

lid Hofkerkgemeente

Jongerentocht

en Zomerkampen

Aartsbisdom Utrecht

2010-06-08

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert

in 2010 een aantal zomerkampen

voor kinderen, tieners en

jongeren.

Beloofd is beloofd,

kinderkamp 8-13 augustus 2010

Waar?

Kampeerboerderij

de Aalbertshoeve,

Nijkerkerweg 65 Ermelo.

Voor wie?

Meisjes en jongens van

8 t/m 12 jaar (aantal deelnemers:

40)

Hoeveel kost het?

115 euro.

Leiding:

Marit Schouten,

Michel van den Ham

Beloofd is beloofd,

tienerkamp 2010

Waar?

Scoutingterrein,

Kalkoenweg 3 Ermelo.

Voor wie?

Tieners van 12 t/m 15 jaar

Wanneer? Tienerkamp 1:

8-14 augustus;

tienerkamp II:

15-21 augustus.

Kosten?

130 euro.

Leiding:

pastoor Gerben Zweers

Meer informatie en aanmeldingsformulieren

zijn te vinden op de

jongerensite van het bisdom:

www.yougle.nl

21


Tel. 0541-512496

Enschedesestraat 86

tel. 0541-513344 www.seiger.nl

Nieuwstraat 83-85

7572 BZ Oldenzaal

Telefoon 0541-512906

Bas Boerigter

Café Bierlokaal De Engel

Markt 14 - 7571 EC Oldenzaal

www.bierlokaaldeengel.nl

telefoon 521903

Telefoon 0541-533989

www.tuitnotaaloldenzaal.nl

www.delinnenhal.nl

Tel. 0541-514247

www.verzekeruhier.nl

Schlichter

NVM Makelaars

www.schlichter.nl

Tel.: 0541 – 51 51 51

Telefoon 0541-517500

Kijk ook op

www.munsterhuis.nl

Hennie en Jeroen

Grootestraat 33 Oldenzaal

Tel. 0541-514080

Grootestraat 16/18 - 7571 EL Oldenzaal

Telefoon 0541-512210

Iedere vrijdag koopavond


www. Aannemersbedrijfluttikhuis.nl

Telefoon 516306

More magazines by this user
Similar magazines