Views
4 years ago

2008 VMK Impakt nr. 2

2008 VMK Impakt nr. 2

2008 VMK Impakt nr.

I M P A K T VERENIGING KUNSTSTOFVERPAKKINGEN NEDERLAND 2juni 2008 zeventiende jaargang uitgave van Vereniging Kunststofverpakkingen Nederland Ab Hordijk volgt Kees Ekhart op als voorzitter VMK “Het is geen erebaantje, er is een hoop te doen”, zegt Kees Ekhart, scheidend voorzitter van de VMK. De nieuwe voorzitter, Ab Hordijk, is daar al vertrouwd mee als VMK-bestuurslid. “Het is hard nodig om samen te werken en te bewaken wat er gebeurt”, reageert hij. Bij de wisseling van de wacht vertellen Ekhart en Hordijk over de issues voor de achterban. De verpakkingenbelasting vergt momenteel de meeste inspanning. Toen Kees Ekhart (algemeen directeur, Fardem Packaging BV) medio 2006 de voorzittershamer kreeg was er een nieuwe situatie ontstaan met het Besluit Verpakkingen. De verantwoordelijkheid voor de inzameling en recycling van verpakkingen kwam te liggen bij de producenten en importeurs van verpakte producten. Anders dan onder Convenant Verpakkingen II en III zou de VMK een meer ondersteunende rol gaan spelen. Niets is minder waar gebleken. Krom en onredelijk “De verpakkingenbelasting is momenteel hét issue”, zegt Ekhart. “Het zit zo krom en onredelijk in elkaar. Onze industrietak wordt er verhoudingsgewijs zwaar door geraakt, met name de producenten en importeurs van ‘verkooppuntverpakkingen’. De verpakkingenbelasting heeft op hen een grote, economische impact. Niet alleen de verpakking maar ook het product (de verkooppuntverpakking) wordt belast met € 355,40 per ton. Met de fiscus hebben we een afspraak gemaakt welke verpakkingen als verkooppuntverpakkingen worden gedefinieerd. Dit is belangrijk omdat een producent of importeur vaak niet weet op welke wijze zijn verpakkingen worden gebruikt.“ Het apart definiëren van verkooppuntverpakkingen levert onnodig veel admi- nistratieve lasten op en is zeer fraudegevoelig. Het voorstel van de VMK is dan ook om voor alle verpakkingen – dus ook En verder: verkooppuntverpakkingen – dezelfde regels toe te passen. “We werken er hard aan maar de fiscus en de politiek houden hun poot stijf. Wij zijn nog niet aan het eind van onze inspanningen”, stelt Hordijk strijdvaardig. Ab Hordijk is in het dagelijks leven DGA van Hordijk Holding met als werkmaatschappijen o.a. Hordijk Verpakkingsindustrie Zaandam, Hordijk EPS Verpakkingen en Isolatieproducten en Hordijk Spuitgiet Verpakkingen. “Als je ziet wat er allemaal speelt, dan is het cruciaal dat we als kunststofindustrie onze handen ineen slaan. We moeten ons beslist niet uit elkaar laten spelen, want dan hebben we pas echt het nakijken. Als groep kunnen we druk uitoefenen en zaken verbeteren.” De nieuwe VMK-voorzitter Hordijk heeft al in het vizier waar die druk op moet worden gelegd. De situatie voor ‘verkooppuntverpakkingen’ was al even naar voren gebracht, maar er zijn meer pijnpunten, De nieuwe VMK-voorzitter: Ab Hordijk (zie verder op pagina 2) Is de VMK wat anders dan het Cluster Verpakkingen? pag. 3 Belastingdienst hanteert pragmatische aanpak, maar er is geen ontkomen aan pag. 4 Teamplast succesvol met intensieve samenwerking als bedrijfsfilosofie pag. 6 Digitaal gedrukte etiketten en andere verpakkingsflitsen pag. 8

2009 VMK Impakt nr. 2
2010 VMK Impakt nr. 3
2009 VMK Impakt nr. 1
2013 VMK Impakt nr.1
2012 VMK Impakt nr. 3
2011 VMK Impakt nr. 3
2012 VMK Impakt nr. 4
2012 VMK Impakt nr. 2
2009 VMK Impakt nr. 4
2011 VMK Impakt nr. 4
2010 VMK Impakt nr. 1
Noord-NL juli 2008, nr 2.indd - SNN
HanzeMag, nr. 2 - Hanzehogeschool
2009 VMK Impakt nr. 3
Poelaertplein nr. 2 - 15de jaargang - November/December 2008
Dibevo-Vakblad nr 2 - 2016
Negende jaargang - nr. 2 - Salland Zakelijk
2008-2009 nr 6 - Omo
NCV Magazine nr.10 okt.2008.pdf - BrandweerKennisNet
jrg 2 nr 7 - Docu-Data-Deurne
SK11 nr 2-04.indd - Sluiskade 11
ECV Nieuwsbrief 2012 nr.2 (8623.6kB)
Lichtpunt 2008-2 - ETAP Lighting
Kerkinformatie nr. 162, september 2008 - Kerk in Actie
Nieuwsbrief OOGcontact uitgave nr. 2 2010