09.01.2015 Views

KNSB Gewest Zuid-Holland

KNSB Gewest Zuid-Holland

KNSB Gewest Zuid-Holland

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gewest</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong><br />

jaarboek<br />

2009-2010


GEWEST ZUID-HOLLAND VAN DE <strong>KNSB</strong><br />

Opgericht 25 November 1893<br />

Ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder<br />

nummer 40409487.<br />

Voortgekomen uit de <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>se IJsbond.<br />

Vergaderschema <strong>KNSB</strong> gewest ZH seizoen 2009-2010.<br />

DB vergadering AB vergadering Bijzondere vergaderingen<br />

Di. 01-09-09 aanvang 19.00 uur<br />

Vooraf overleg met Baancoördinator<br />

Di. 06-10-10 aanvang 19.00 uur<br />

Vooraf overleg met GTC LB/KB<br />

Di. 03-11-09 aanvang 19.00 uur<br />

Vooraf overleg met GTC ST<br />

Di. 01-12-09 aanvang 19.00 uur<br />

Vooraf overleg met GTC Marathon<br />

Di. 08-09-09 aanvang 20.00 uur<br />

Districten en GTC’s<br />

Di. 27-10-09 aanvang 20.00 uur<br />

Alleen districten<br />

Za. 31-10-09<br />

<strong>Gewest</strong>elijke Jaarvergadering te<br />

Nieuwkoop / Zevenhoven<br />

Za. 19-12-09 Di.<br />

05-01-10 aanvang 19.00 uur Eindejaarsdiner Asperen<br />

Vooraf overleg met GTC KR +SR<br />

Di.12-01-10 aanvang 20.00 uur<br />

Di. 02-02-10 aanvang 19.00 uur<br />

Alleen districten<br />

Vooraf overleg met Baancoördinator<br />

Di. 02-03-10 aanvang 19.00 uur<br />

Vooraf overleg met GTC LB/KB<br />

Di. 06-04-10 aanvang 19.00 uur<br />

Vooraf overleg met GTC ST<br />

Di. 01-06-10 aanvang 19.00 uur<br />

Vooraf overleg met GTC KR<br />

Di. 09-03-09 aanvang 20.00 uur<br />

Districten en GTC’s<br />

Di. 11-05-10 aanvang 19.00 uur<br />

Vooraf overleg GTC Marathon<br />

Aanvang 20.00 uur alleen districten<br />

Mochten er problemen of vragen zijn, die u behandeld wilt zien in een Dagelijks Bestuur vergadering<br />

of in een bestuursvergadering, dan wordt verzocht om rekening te houden met bovenstaand<br />

vergaderschema.<br />

1


GEWESTELIJK BESTUUR<br />

DAGELIJKS BESTUUR<br />

V. Gerrit van Kooten Tijs van Zeventerstraat 36 3062 XP Rotterdam 06 - 38198059<br />

g.van.kooten11@kpnplanet.nl<br />

V.V. Peter van der Wart Turfschipkade 88 2725 BV Zoetermeer 079 - 3413982<br />

peter@vanderwart.com 06 - 46308543<br />

S. Hans Andela Kievitdreef 18 2743 EE Waddinxveen 0182 - 610636<br />

hantsje.andela@zonnet.nl 06 - 51044303<br />

P. Jan Ottevanger Burg. Nederveenlaan 54 2761 VK Zevenhuizen 0180 - 632585<br />

janottevanger@hotmail.com 06 - 51305903<br />

Lid Vacature<br />

Red. K. van Veelen-Ottevanger<br />

ALGEMEEN BESTUUR<br />

Lid C. van Iperen Schoolstraat 9 2465 AM Rijnsaterwoude 0172 - 507602<br />

Lid H. van Oosten Hofwijckstraat 30 2275 AL Voorburg 070 - 7802153<br />

Lid R. Kuipers Jagerspad 2 2771 RX Boskoop 0172 - 218754<br />

Lid M.O. Boetes Lineaushof 2 2871 XV Schoonhoven 0182 - 385268<br />

Lid G.C.N. Eikelboom Capelleweg 22 3255 LB Oude-Tonge 0187 - 642876<br />

Lid J.H. v. d. Meijden Kon. Julianastraat 11 4161 AH Heukelum 0345 - 615131<br />

Lid G.A. Sluimer Vijverlaan79 3319 SN Dordrecht 078 - 6171693<br />

Lid A. Kagenaar Weegbree 10 2231 PN Rijnsburg 071 - 4021726<br />

Lid G.S. Slager Paedsenakker 12 2231 ZM Rijnsburg 071 - 4022966<br />

Lid O. Visser J.F. Kennedyplantsoen 7 2912 AD Nieuwerkerk a/d IJssel 0180 - 320878<br />

Lid J. Wansinck Voorweg 68 b 2431 AR Noorden 0172 - 408620<br />

Lid A.G.C. van Winden Holierhoek 20 2636 EJ Schipluiden 015 - 3808732<br />

Lid J.H.A. van Adrichem Scholeksterhoek 47 3201 JL Spijkenisse 0181 - 621017<br />

Lid J.J. Golverdingen Prins Bernhardstraat 56 4161 AM Heukelum 0345 - 615815<br />

Lid C.P.A. van Hemert Burg. Geertsemalaan 9 2241 WD Wassenaar 070 - 5140294<br />

SECRETARIAAT<br />

De heer H. Andela, Kievitdreef 18, 2743 EE Waddinxveen, tel: 0182 - 610636 + 06-51044303<br />

E-mail: hantsje.andela@zonnet.nl<br />

Alle correspondentie, indien niet anders vermeld, gelieve te richten aan dit adres.<br />

BANKRELATIE<br />

ABN AMRO te Barendrecht, rek.nr. 3656.34.751 t.n.v. <strong>KNSB</strong> <strong>Gewest</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>. ING Bank,<br />

rek.nr. 18.05.20 t.n.v. <strong>KNSB</strong> <strong>Gewest</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>. Burg. Nederveenlaan 54, 2761 VK Zevenhuizen.<br />

WEBSITE<br />

Voor actuele informatie over het <strong>Gewest</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong>. Zie onze website www.knsbgewestzh.nl<br />

2


CONTRIBUTIE AFDRACHT<br />

De contributieafdracht aan het <strong>Gewest</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong> van een vereniging aangesloten bij de <strong>KNSB</strong> bedraagt<br />

€ 0,85 per lid, onder de 16 jaar geen afdracht, met een minimum van 60 leden per vereniging.<br />

De contributieafdracht aan de <strong>KNSB</strong> (via het <strong>Gewest</strong>) voor het seizoen 2009–2010 bedraagt (behoudens<br />

wijzigingen) voor leden vanaf 16 jaar per lid: € 1,35 met een minimum van 60 leden per vereniging.<br />

Leden onder de 16 jaar geen afdracht (behoudens wijziging door het Bondscongres).<br />

Schaats Sport:<br />

Elke vereniging is verplicht één verenigingsabonnement af te nemen voor de voorzitter of secretaris of<br />

penningmeester. Opzeggen van losse jaarabonnementen dient vóór 1 september te geschieden bij het<br />

Bondsbureau van de <strong>KNSB</strong>. Opzeggingen na deze datum zullen een jaar later worden verwerkt.<br />

Nieuwsbrief:<br />

Deze is via de site van de <strong>KNSB</strong> aan te vragen<br />

PROCEDURE INZAKE AAN- EN AFMELDINGEN NATUURIJSWEDSTRIJDEN<br />

LANGEBAAN, KORTEBAAN EN SCHOONRIJDEN.<br />

Conform de regeling van de <strong>KNSB</strong> dienen aan- en afmeldingen digitaal te geschieden. Verenigingen<br />

c.q. clubs melden dit bij de gewestelijk coördinator (deze is bekend bij het namens uw district<br />

afgevaardigde AB lid). De gewestelijk coördinator geeft de meldingen d.m.v. de bij hem/haar<br />

bekende <strong>KNSB</strong>-opgaveformulieren door aan de <strong>KNSB</strong>.<br />

3


ERELEDEN<br />

N.J.G. Arnold Leidseweg 283 2253 JB Voorschoten 2008<br />

S. Baas-Kaiser Duivelslaagte 1 8346 KH De Bult 1967<br />

S.C. Bodegraven Dorpstraat 44 2421 BB Nieuwkoop 2008<br />

G.H. Boelsma Gooland 5 2631 CP Nootdorp 1998<br />

B.J. Bouthoorn Touwbaan 1 2841 EA Moordrecht 1998<br />

P. van Deutekom Willem de Zwijgerlaan 117 8448 MJ Heereveen 2008<br />

C. Elst Kerkstraat 24 8433 LJ Haulerwijk 1990<br />

H. de Jeu Boddens Hosangweg 10 2841 KZ Woubrugge 2001<br />

B.J.C. de Jong Drechtlaan 131 2451 CL Leimuiden 2006<br />

B. Kolbach Molendijk76 3267 AM Goudswaard 2006<br />

A.C. Kool Middelblok 39 2831 BJ Gouderak 2004<br />

G.A. Kraak Meije 6 2991 RM Barendrecht 2008<br />

D. de Leeuw Verenigde Staten 1976<br />

N. v.d. Lely Koningin Julianaweg 98 3155 XH Maasland 1996<br />

S. Maat-de Jong Schiedamseweg 170 3134 BV Vlaardingen 1971<br />

A.C.M. van Moorsel Machenlaan 32 2361 XZ Warmond 2001<br />

J.T. den Ouden Broekselaantje 1 a 2862 GC Ammerstol 1977<br />

G. Romme Rietgans 19 1423 RA Uithoorn 1998<br />

G.A. Sluimer Vijverlaan 79 3319 SN Dordrecht 2007<br />

S.T. Smit Pasteurlaan 21 2641 ZD Pijnacker 2008<br />

B. Veldkamp Frederik Hendriklaan 252 2582 BM Den Haag 1992<br />

G.J. Verbeek-Demmers Churchillaan 713 3137 XE Vlaardingen 1984<br />

H. Vergeer Jaagpad 71 2851 CG Haastrecht 1985<br />

C. Verkerk Moneheie 13 Hamresanden (Noorwegen) 1966<br />

L. Visser Langeraarseweg 3 2461 CD Ter Aar 1989<br />

L. van der Windt Scheldeplaats 29 3134 NP Vlaardingen 2001<br />

BUITENGEWONE LEDEN VAN VERDIENSTE<br />

W. v.d. Hoek Zwaluwstraat 7 2953 EZ Alblasserdam<br />

L. van der Hoorn Paradijsweg 6 2461 TM Ter Aar<br />

R. Karte Nootdorp<br />

H. Tak Parnassialaan 2 3233 VK Oostvoorne<br />

LEDEN VAN VERDIENSTE<br />

W. van Bladel Kerpsdam 9 2361 CH Warmond<br />

E. Boelsma Gooland 5 2631 CP Nootdorp<br />

P. Borsje Slotgrachtlaan 12 2861 DG Bergambacht<br />

E.C. Bouthoorn Touwbaan 1 2841 EA Moordrecht<br />

N. den Braber Leeghwaterschans 25 2728 GN Zoetermeer<br />

J. Bulk G. Swartlaan 31 2482 AH Woubrugge 2007<br />

C. van Dam Dorp 76 3415 PH Polsbroek<br />

W. den Elsen Kievit 4 2381 KC Zoeterwoude<br />

A. van Erk Achterbroek 57 2825 ND Berkenwoude<br />

M. Ernst Rodelaan 60 2272 SJ Voorburg<br />

H. Grimbergen Fresiastraat 6 2231 GS Rijnsburg<br />

A.G.A. de Groot Marsmanhove 52 2726 CN Zoetermeer<br />

B.J. van Hagen Platanendreef 15 2631 JD Nootdorp<br />

W. van Herk Opperduit 476 2941 AT Lekkerkerk<br />

W. van der Hoek Zwaluwstraat 7 2953 EZ Alblasserdam<br />

L. van der Hoorn Paradijsweg 6 2461 TM Ter Aar<br />

J.F. Jansen Fenemalaan 6 2355 AK Hoogmade<br />

4


C. Kagenaar Weegbree 10 2231 PN Rijnsburg<br />

J. van de Kasteele Bart Verhallenplein 131 3122 TG Schiedam<br />

F. v d Kasteele-van Vaalen Bart Verhallenplein 131 3122 TG Schiedam<br />

J.H. Keijzer Gooland 17 2631 CP Nootdorp<br />

I. Kooiman Lekdijk 49-51 2865 LB Ammerstol<br />

J. Kooiman Lekdijk 49-51 2865 LB Ammerstol<br />

A. van de Kreeke Lange Achterweg 18 4458 AB s-Heer Arendskerke<br />

A. Kuiper Burgemeester Merkusstr. 16 2645 NJ Delfgauw<br />

J. Ottevanger Burg. Nederveenlaan 54 2761 VK Zevenhuizen<br />

R. de Roon Langeweg 26 3235 CL Rockanje<br />

H. Tak Parnassialaan 2 3233 VK Oostvoorne<br />

L. Timmerman Hoepmakerstraat 79 2865 XW Ammerstol<br />

F. van Veen Léharstraat 80 2551 LH Den Haag<br />

H. Vergeer Oosteinde 11 b 2361 HB Warmond<br />

G. Vonk Middelweg 66 2957 TH Nieuw-Lekkerkerk 2007<br />

J. de Vries De Look 1 2635 GE Den Hoorn<br />

H. Vriesema De Wemel 45 4424 AC Wemeldingen<br />

A.V.M. Winkelman A. Anemastraat 8 3354 AA Papendrecht<br />

BRONZEN SCHAATSER<br />

J. Bakker Leeuwerikstraat 10 2971 AP Bleskensgraaf 2001<br />

C.A. Blaazer Herenweg 34 2456 AD Rijnsaterwoude 1999<br />

J. van den Broek De Lente 30 2761 VN Zevenhuizen 2006<br />

J. Bulk G. Swartlaan 31 2482 AH Woubrugge<br />

P. van Dijk Juliana van Stolberglaan 1 3381 AN Giessenburg 2001<br />

J. van Dijk Juliana van Stolberglaan 1 3381 AN Giessenburg 2001<br />

L.M. van Dijk <strong>Zuid</strong>zijdseweg 24 3264 LH Nieuw-Beijerland 2008<br />

C. Doornkamp Alphen a/d Rijn 2000<br />

J. van Dorp Eendrachtsdijk 4 2761 AT Zevenhuizen 2006<br />

M. Eegdeman Haastrecht 2009<br />

A.P. van Es Zweilandstraat 1 2158 MD Buitenkaag 2004<br />

G.B. van der Fits Kolk 5 2374 AE Oud Ade 2002<br />

E. v Goozen- v Zonneveld Zonnegaarde 27 2381 LH Zoeterwoude 2007<br />

J. van der Griend Pauwstraat 22 3264 LA Numansdorp 2007<br />

A. de Groot Kerkplein 3 2851 CJ Haastrecht 2009<br />

N. van Harskamp Laag Boskoop 52 2771 GX Boskoop 2007<br />

M.G. Heiman Van der Leeplein 1 2445 AG Aarlanderveen 2003<br />

B. van der Hoek Nic. van Puttenstraat 19 3267 AD Goudswaard 2008<br />

A. van Holten De Geer 10 4233 HX Ameide 2006<br />

Th. Klarenbeek Oost Vlisterdijk 11 2855 AC Vlist 2005<br />

W. Koenekoop Stuurboord 1 1316 VG Almere 2007<br />

H. Könst Uiterweg 168a 1431 RA Aalsmeer 2000<br />

J. van der Lely Commandeurskade 38 3155 AD Maasland 2004<br />

P. van Nieuwenhoven Hoogstraat 84 2851 BH Haastrecht 2009<br />

A.J. van der Poel Leidseweg 13b 2374 AS Oud Ade 2002<br />

H. Ravensbergen Buizerderf 69 2251 MS Voorschoten 2006<br />

G.Reichard Haastrecht 2009<br />

W.Reichard Trompstraat 3 2851 TE Haastrecht 2009<br />

A. Rietveld Giessenlaan 33 3381 AK Giessenburg 2006<br />

J.A. van Rossum Langeweg 18 3264 LA Nieuw-Beijerland 2005<br />

J. Rost Trompstraat 15 2851 TE Haastrecht 2009<br />

G. Seton Ereprijsstraat 3 2971 BC Bleskensgraaf 2001<br />

H. Sollaard Vreeswijkstraat 583 2546 AP Den Haag 2006<br />

5


Ir. J.A. Stam Molenstraat 159 2961 AK Kinderdijk 2005<br />

T. Steenbergen Haastrecht 2009<br />

A. Veerman Dorpstraat 200 2761 AJ Zevenhuizen 2002<br />

A. Versluis Meidoornlaan 35 4233 CP Ameide 2006<br />

K.P. Verwey Hennipdreef 8 2761 BA Zevenhuizen 2006<br />

J. van Vliet Commanderij 34 3155 AA Maasland 2004<br />

J. van Vliet Singel 4 2965 BC Nieuwpoort 2004<br />

C. van Vliet Peursumseweg 83 3381 KV Giessenburg 2004<br />

J.M. de Vos Coorndijkstraat 3 3267 AD Goudswaard 2008<br />

D.G. Wemmers Kerkstraat 45 2971 AK Bleskensgraaf 2001<br />

J.G. Wendel <strong>Holland</strong>se Kade 7 3651 LS Woerdense Verlaat 2008<br />

J. Woltman Doetseweg 29a 3381 KE Giessenburg 2004<br />

ZILVEREN SCHAATS<br />

Gemeente Vlaardingen 1971<br />

Gemeente ‘s Gravenhage 1972<br />

Onbekend 1973<br />

Gemeente Maassluis 1974<br />

Gemeente Nieuw Lekkerland 1975<br />

Gemeente Nieuwpoort/Langerak 1976<br />

Gemeente Puttershoek 1977<br />

Gemeente Lisse 1978<br />

Gemeente ’s Gravenhage 1979<br />

Gemeente Ammerstol 1980<br />

Gemeente ’s Gravendeel 1981<br />

Gemeente Lexmond 1982<br />

Gemeente Warmond 1983<br />

Onbekend 1984<br />

Deelgemeente Hoek van <strong>Holland</strong> 1985<br />

Gemeente Reeuwijk 1986<br />

Gemeente Maasland 1987<br />

Gemeente Koudekerk aan de Rijn 1988<br />

Gemeente Dordrecht 1989<br />

Gemeente Nieuwkoop 1990<br />

De heer N. van der Lely 1991<br />

Gemeente Voorschoten 1992<br />

Gemeente Leiden 1993<br />

Gemeente Schipluiden 1997<br />

Gemeente Schipluiden 1998<br />

Stichting IJshal Leiden 1999<br />

Gemeente Haarlemmermeer 2000<br />

Gemeente Binnenmaas 2001<br />

Gemeente Zoeterwoude 2002<br />

Niet uitgereikt 2003<br />

Gemeente Katwijk 2004<br />

Gemeente Jacobswoude 2005<br />

Gemeente Leiderdorp 2008<br />

In de jaren 1994, 1995, 1996, 2003, 2006, 2007 is de zilveren schaats niet uitgereikt. Voor de “Bronzen<br />

schaatser” en de “Zilveren schaats” hebben wij de lijsten helaas niet helemaal compleet. Indien u<br />

kennis draagt over personen en of instellingen die hier niet zijn vermeld, gelieve deze door te geven<br />

aan de secretaris van het <strong>Gewest</strong>.<br />

6


OVERZICHT GEWESTELIJKE ONDERSCHEIDINGEN<br />

Indien het bestuur van een vereniging van mening is dat één van haar leden in aanmerking dient te<br />

komen voor een gewestelijke onderscheiding, dan moet een dergelijk verzoek tenminste twee maanden<br />

voor de gewenste uitreiking worden gericht aan het bestuur van het district, waaronder de betreffende<br />

vereniging ressorteert. De besturen geven het verzoek door aan het gewestelijk bestuur met<br />

een nauwkeurige omschrijving waarom een bepaalde persoon wordt voorgedragen. Voor gewestelijke<br />

onderscheidingen; zie het hierna volgend overzicht of artikel 24 van de statuten.<br />

Soort<br />

onderscheiding<br />

Beoordelingscriteria Toekenningbeslissing Toelichting<br />

Ereleden<br />

Natuurlijke personen, die zich<br />

op gewestelijk niveau op zeer<br />

uitzonderlijke wijze verdienstelijk<br />

hebben gemaakt.<br />

Algemene vergadering van<br />

het gewest <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong> op<br />

voorstel van het algemeen<br />

bestuur.<br />

Voor personen die zeer langdurig<br />

lid van het gewestelijk bestuur zijn<br />

geweest. Ook voor hen die zich in een<br />

bestuurlijke functie binnen het gewest<br />

of met het schaatsenrijden buitengewoon<br />

hebben ingezet voor (de bevordering<br />

van) de schaatssport.<br />

Buitengewone<br />

leden van<br />

verdienste<br />

Natuurlijke personen, die<br />

zich buitengewoon en bij<br />

voortduring na hun eerdere<br />

onderscheiding binnen het<br />

gewest verdienstelijk hebben<br />

gemaakt.<br />

Dagelijks bestuur.<br />

Voor personen die eerder onderscheiden<br />

zijn als Lid van Verdienste, maar<br />

zich sindsdien nog onderscheiden<br />

hebben.<br />

Lid van<br />

verdienste<br />

Natuurlijke personen, die zich<br />

binnen het gewest verdienstelijk<br />

hebben gemaakt.<br />

Dagelijks bestuur.<br />

Voor personen die zich in een bestuurlijke<br />

functie binnen het gewest hebben<br />

ingezet voor (de bevordering van) de<br />

schaatssport.<br />

Voor langdurige inzet bijvoorbeeld in<br />

functies binnen district- of verenigingsbesturen<br />

binnen het gewest. Ook voor<br />

personen die over een lange reeks van<br />

jaren sportieve - topprestaties geleverd<br />

hebben.<br />

Bronzen<br />

schaatser<br />

Natuurlijke personen, die zich<br />

binnen de schaatssport in het<br />

algemeen verdienstelijk hebben<br />

gemaakt.<br />

Dagelijks bestuur.<br />

Zilveren<br />

schaats<br />

Voor rechtspersonen binnen<br />

het gewest, die zich buitengewoon<br />

ingezet hebben voor de<br />

bevordering van de schaatssport.<br />

Aanvragen uit verenigingen voor uitreiking van een onderscheiding op de <strong>Gewest</strong>elijke Vergadering<br />

(Algemene of Jaarvergadering) moeten voorzien zijn van een motivering en voor 1 oktober via het<br />

desbetreffende District bij de secretaris van het <strong>Gewest</strong> worden ingediend.<br />

WIJZIGING BESTUURSAMENSTELLING/ADRESWIJZIGINGEN<br />

Voor een goede administratie is het noodzakelijk dat wij over de juiste gegevens beschikken.<br />

U wordt verzocht wijzigingen in de samenstelling van uw bestuur rechtstreeks door te geven aan de<br />

heer H. Andela, Kievitdreef 18, 2743 EE Waddinxveen of per e-mail aan hantsje.andela@zonnet.nl<br />

Peildatum voor het Jaarboek 2009 - 2010 is 1 september 2009.<br />

7


TECHNISCHE COMMISSIE LANGEBAAN / KORTEBAAN<br />

V a.i. C.P.A. van Hemert Burg.Geertsemalaan 9 2241 WD Wassenaar 070-5140294<br />

Hemert317@planet.nl<br />

V.V Vacature<br />

S J.W. van Iperen Truus van Lierpad 3 2331 GK Leiden 071 - 5313386<br />

jwvaniperen@gmail.nl 06 - 10919172<br />

Budget B S.T. Smit Pasteurlaan 21 2641 ZD Pijnacker 015 - 3694435<br />

Lid K. Jongejan Herberg 125 2264 KS Leidschendam 070 - 3276200<br />

krijn.jongejan@planet.nl 06 - 22644566<br />

Lid C. Oranje de Vries Bergweg <strong>Zuid</strong> 139 2661 CS Bergschenhoek 010 - 4224757<br />

ccoranje@hotmail.com 06 - 20740004<br />

Lid F. Pak Paradijsselpark 96 2904 PA Capelle a/d IJssel 010 - 4217210<br />

fpak@xs4all.nl 06 - 53996296<br />

Lid R. Stoutjesdijk Librije 38 2907 JA Capelle a.d. IJssel 010 - 4581687<br />

c.r.stoutjesdijk@cassema.nl 06 - 30931762<br />

TECHNISCHE COMMISSIE MARATHON<br />

V R. Kuipers Jagerspad 2 2771 RX Boskoop 0172 - 218754<br />

kuipers.ron@planet.nl<br />

S & V V M. Berrevoets Riemtale 14 3155 ND Maasland 010 - 5910332<br />

maarten.berrevoets@tiscali.nl<br />

Budget B G. Moerman Agnes v Wendelnessestr. 2 2671 BN Naaldwijk 06 - 12042934<br />

gerard.moerman@gmail.com<br />

Lid J. van Leeuwen Jan Sluiterpad 10 3141 KH Maassluis 010 - 5921525<br />

johanvleeuwen@wanadoo.nl<br />

Lid B. Maaskant Cornelis Trompstr. 76 2628 RS Delft 06 - 14182702<br />

bobmaaskant@wanadoo.nl<br />

Lid I. Verkade v/d Kasteelestraat 14a 2691 ZN ‘s-Gravenzande 06 - 26446675<br />

ilseverkade@hotmail.com<br />

TECHNISCHE COMMISSIE SHORT TRACK<br />

V a.i. H. van Oosten Hofwijckstraat 30 2275 AL Voorburg 070 - 3000598<br />

hansvanoosten@xs4all.nl<br />

S M. Zoutenbier Natuursteenstraat 113 2719 TB Zoetermeer<br />

Budget B D. Sonneveld Vlierbeshof 27 3355 CN Papendrecht 078 - 6412257<br />

doepsonneveld@chello.nl<br />

Wed. Vacature<br />

com.<br />

Lid M. Kauffman Thailandsingel 64 2408 HV Alphen a/d Rijn 070 - 2204845<br />

monique.kauffman@gmail.com<br />

Lid Vacature<br />

Lid Vacature<br />

Lid Vacature<br />

TECHNISCHE COMMISSIE SCHOONRIJDEN<br />

V G.S. Slager Paedsenakker 12 2231 ZM Rijnsburg 071 - 4022966<br />

Lid A. Meerman Bruelisstraat 160 4421 CV Kapelle 0113 - 342581<br />

8


TECHNISCHE COMMISSIE KUNSTRIJDEN<br />

V O. Visser J.F. Kennedyplantsoen 7 2912 AD Nieuwerkerk a/d IJssel 0180 - 320878<br />

onnovisser@worldmail.nl<br />

S S. Haazen Eiklaan 69 2282 AT Rijswijk 070 - 3998993<br />

j.haazen@casema.nl<br />

P (a.i.) O. Visser J.F. Kennedyplantsoen 7 2912 AD Nieuwerkerk a/d IJssel 0180 - 320878<br />

onnovisser@worldmail.nl<br />

Lid H. van der Zwan Griekenlandlaan 42 2711 GB Zoetermeer 079 - 3431698<br />

ysvogels@hetnet.nl<br />

COMMISSIE VOOR HET TOURISME<br />

V J. Wansinck Voorweg 68 b 2431 AR Noorden 0172 - 408620<br />

Lid A.A. Blom Kortland 42 2954 LB Alblasserdam 078 - 6915167<br />

Lid/secr. W. van der Meer Westeinde 6 a 2371 BA Roelofarendsveen 071 - 3313097<br />

Lid Vacature<br />

TECHNISCHE COMMISSIE JEUGDSCHAATSEN HARDRIJDEN<br />

V J.H.A. v Adrichem Scholeksterhoek 47 3201 JL Spijkenisse 0181 - 621017<br />

S E. v. Winden Akkerlanden 10 2642 KJ Pijnacker 015 - 2563388<br />

Lid P. v.d. Berg Wilhelminastraat 83 2941 CA Lekkerkerk 0180 - 662198<br />

Lid A. Kagenaar Weegbree 10 2231 PN Rijnsburg 071 - 4021726<br />

Lid S.P. Wigman Mr Markusplein 5 2971 VM Bleskensgraaf 0184 - 692478<br />

Lid P. van Bergen B. Scholtenstr 24 2645 NL Delfgauw 015 - 2564571<br />

KAS EN FINANCIËLE COMMISSIE<br />

P. v.d. Berg Wilhelminastraat 83 2941 CA Lekkerkerk 0180 - 662198<br />

R.R. Hemmes Albardaplantsoen 15 2253 LC Voorschoten 071 - 5324855<br />

L. van den Heuvel Provincialeweg 25 2851 EA Haastrecht 0182 - 501516<br />

J. de Hoog Delftsestraatweg 181 2645 BA Delfgauw 015 - 2563633<br />

BAANCOMMISSIE DE UITHOF (LANGEBAAN)<br />

S C.F.M. Wobbe Arnold Spoelstraat 13 2553 CM Den Haag 06 - 50550462<br />

Budget B Vacature<br />

Lid R.P. Belgraver Oliver Hardystrook 50 2726 VA Zoetermeer 079 - 3316648<br />

Lid P. van Bergen B. Scholtenstr 24 2645 NL Delfgauw 015 - 2564571<br />

Lid A. Koole Boeier 1 2636 DE Schipluiden 015 - 3808552<br />

Lid K. Jongejan Herberg 125 2264 KS Leidschendam 070 - 3276200<br />

Jurycoörd R. Rehorst Woubregterf 38 2743 HM Waddinxveen 0182 - 618038<br />

Lid B. Maaskant Cornelis Trompstr. 76 2628 RS Delft 06 - 14182702<br />

Coörd. G.H. Boelsma jr. Noordeindseweg 60 2645 BC Delfgauw 015 - 2158322<br />

gerboelsma@hetnet.nl<br />

Provinciale Sportservice <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong><br />

Stichting Sportservice <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong> Arckelweg 30 2685 SN Poeldijk 0174 - 244940<br />

9


AANGESLOTEN DISTRICTEN EN IJSCLUBS IN HET GEWEST ZUID-HOLLAND<br />

Bij het district is, voor zover bekend, de bestuurssamenstelling of de contactpersoon weergegeven.<br />

Achter de naam van de ijsclub staat tussen haakjes het jaar van oprichting en het nummer waaronder<br />

de club in het verenigingsregister of stichtingsregister is ingeschreven. Het laatst weergegeven getal, is<br />

het aantal leden dat bij de laatste opgave bekend is gemaakt. Daar waar bij een vereniging geen getal<br />

is vermeld, zal het laatst bekende getal met 20% worden verhoogd.<br />

1 District Den Haag e.o.<br />

De heer G.H. Boelsma Gooland 5 2631 CP Nootdorp 015 - 3109455<br />

101 Delfgauw: IJsclub Voorwaarts (1895 - V397483) 251<br />

S: De heer M. v d Lugt <strong>Zuid</strong>eindseweg 34 2645 BC Delfgauw 015 - 2627770<br />

menno-van-der.lugt@hp.nl<br />

P: De heer A. Gravesteyn <strong>Zuid</strong>eindseweg 38 2645 BC Delfgauw 015 - 2560357<br />

V: De heer J.A. de Wilde Noordeindseweg 42 2645 BC Delfgauw 015 - 2611063<br />

102 Delft: Delftse IJs- en Sportclub Bertus (1886 - V397748) 121<br />

S: Mevr. A. Hoog Oude Delft 20 2611 CC Delft 015 - 2617286<br />

secretaris@dijc-bertus.nl<br />

P: De heer J. van den Ende Prins Claussingel 2 2635 KV Den Hoorn 015 - 2610493<br />

info@dijc-bertus.nl<br />

V: De heer J. Hommes Willem de Merodestraat 3 2624 LC Delft 015 - 2625238<br />

voorzitter@dijc-bertus.nl<br />

103 Den Haag: Hardrijdersvereniging Den Haag Westland (1967 - V408755) 504<br />

S: De heer J. de Vreede Werkzijde 26 2543 CA Den Haag 070 - 3621895<br />

secretaris@hvhw.nl<br />

P: De heer A.J. Snellink Burg. Kampschöerstraat 66 2681 AG Monster 0174 - 624704<br />

penningmeester@hvhw.nl<br />

V: De heer R. Metkemeijer Duinweg 104 2204 AW Noordwijk 0252 - 371147<br />

voorzitter@hvhw.nl<br />

104 Den Haag: Haagse IJsclub Houtrust (1937 - V409278) 80<br />

S: Mevr. T.A.D. de Kom Berkhout 24 2681 HT Monster 0174 - 212153<br />

tdk@kabelfoon.nl<br />

P: Mevr. G. <strong>Zuid</strong>erwijk-Verkade Dreeslaan 46 2672 DN Naaldwijk 0174 - 630190<br />

colors@kabelfoon.nl<br />

VV: Mevr. H. Leenards Zandvoortstraat 22 2586 VW Den Haag 06 - 27068825<br />

haya.leenards@gmail.com<br />

105 Den Haag: Nederlandse IJsdansclub N.IJ.C. (1957 - V407801) 40<br />

S: De heer O. Visser J.F. Kennedyplantsoen 7 2912 AD Nieuwerkerk a/d IJssel 0180 - 320878<br />

onnovisser@nederlandseijsdansclub.nl<br />

P: De heer O. Visser J.F. Kennedyplantsoen 7 2912 AD Nieuwerkerk a/d IJssel 0180 - 320878<br />

onnovisser@worldmail.nl<br />

V: Mevr. J. Mulder Oesterbank 1 2317 MN Leiden 071 - 5227285<br />

jacq2011mulder@hetnet.nl<br />

10


107 Nootdorp: Stichting IJsbaan Nootdorp (1895 - ) 337<br />

S: De heer W.M. van den Berg Berkenhof 2 2631 GK Nootdorp 015 - 3100120<br />

wmvandenberg@planet.nl<br />

P: De heer C.J. Hendriks Tormentil 38 2631 DD Nootdorp 06 - 51090154<br />

jokehendriks@hotmail.com<br />

V: De heer R. Damen Pinksterbloem 20 2631 SB Nootdorp 015 - 3109307<br />

robert.damen@tele2.nl<br />

109 Zoetermeer: De IJsvogels (1989 - V412295) 125<br />

S: De Heer J.B. van Spanje p/a Schout van Eijklaan 4 2262 XS Leidschendam 06 - 44166387<br />

ijsvogels@planet.nl<br />

P: De heer P. Massaar p/a Schout van Eijklaan 4 2262 XS Leidschendam<br />

V: Mevr. P.J. de Vrijer p/a Schout van Eijklaan 4 2262 XS Leidschendam<br />

110 Pijnacker: IJsvereniging Pijnacker (1895 - V397260) 355<br />

S: Mevr. W. van den Oever Molendijk 10 2641 NV Pijnacker 015 - 2143903<br />

wilmaroro@hotmail.com<br />

P: De heer B. Mostert Weth. Sonneveldhof 17 2645 BP Delfgauw 015 - 2622239<br />

b.mostert@tiscali.nl<br />

V: De heer J. de Hoog Delftsestraatweg 181 2645 BA Delfgauw 015 - 2563633<br />

jncdehoog@kpnmail.com<br />

112 Delft: Delftse Kunstijsbaanvereniging (1966 - V397948) 214<br />

S: Mevr. G. van Hagen-Boelsma Platanendreef 15 2631 JD Nootdorp 015 - 3108083<br />

van.hagen15@wanadoo.nl<br />

P: De heer W.J. Goeman Berkenhof 35 2631 GJ Nootdorp 015 - 3108366<br />

goeman13@casema.nl<br />

V: De heer T. Luijendijk Weteringlaan 13 2613 WN Delft 015 - 2134432<br />

tluij01@xs4all.nl<br />

113 Zoetermeer: IJsvereniging Zoetermeer (1886 - V409558) 515<br />

S: Mevr. N. de Bruijn Paradijselpark 97 2904 PA Capelle a/d IJssel 010 - 4588687<br />

secretariaat@yvz.nl<br />

P: De heer R. van der Hulst Via Mercadante 6 2272 VD Voorburg 070 - 3860192<br />

penningmeester@yvz.nl<br />

V: De heer L. R. van Vliet Ponyweide 53 2727 HK Zoetermeer 079 - 3420759<br />

voorzitter@yvz.nl<br />

114 Zoetermeer: IJsdansvereniging DIDO (1956 - V40413922) 47<br />

S: Mevrouw A. van Strien Kersenstraat 15 3235 ED Rockanje 0181 - 401567<br />

atelmavanstrien@upcmail.nl<br />

P: Mevrouw T. Brückner Leeoever 35 2678 DC De Lier 0174 - 742140<br />

e.bruckner@caiway.nl<br />

V: Mevrouw C.F.M. Wobbe Arnold Spoelstraat 13 2553 CM Den Haag 06 - 50450462<br />

cfmwobbe.wijp@casema.nl<br />

116 Delft: Delftse Studenten Schaatsvereniging E.L.S. (1999 - 27183125) 69<br />

S: Mevrouw D. Radder P/a Mekelweg 8 2628 CD Delft 06 - 30924088<br />

danielleradder@hotmail.com<br />

P: De heer T. Bakker P/a Mekelweg 8 2628 CD Delft 06 - 28263871<br />

els.penningmeester@gmail.com<br />

V: De heer J.L. Aarnink P/a/ Mekelweg 8 2628 CD Delft 06 - 54264788<br />

effelekkerschaatsen@gmail.com<br />

11


117 Stichting Peak Skate (2001 - ) 5<br />

S: De heer D. den Braver De Vlouw 19 2611 EW Delft 06 - 48272874<br />

davidbraver@zonnet.nl<br />

P: De heer W. Alsemgeest Oostveenseweg 8 2636 ED Schipluiden 015 - 3809401<br />

V: Vacature<br />

118 IJsdans- en Showschaatsclub IJSFUN (2001 - 27245730) 12<br />

S: Mevr. M Boonman Tallinghof 1 2623 NR Delft 015- 2573310<br />

maschinka_b@hotmail.com 06 - 51144608<br />

P: De heer M. Sprenkels Luxemburgstraat 4 2552 RC Den Haag 06 - 14476758<br />

V: Mevr. M. Scheffel Cyclaamstraat 12 2565 PE Den Haag 070 - 3684389<br />

mleget@casema.nl<br />

12


2 District Westland<br />

S: De heer L.P.M. Heijdra Tjalk 87 2636 DB Schipluiden 015 - 3809900<br />

lpm.heijdra@kabelfoon.net<br />

P: De heer R.L. Martinus Rossini 18 2671 VZ Naaldwijk 0174 - 628482<br />

V: De heer A.G.C. van Winden Holierhoek 20 2636 EJ Schipluiden 015 - 3808732<br />

avw@kabelfoon.nl<br />

202 Hoek van <strong>Holland</strong>: IJsclub Hoek van <strong>Holland</strong> (1892 - V342103) 383<br />

S: De heer P.C. Mostert Eikstraat 21 2565 MT Den Haag 070 - 3703983<br />

P: De heer M. van Santen Hugo de Vrieslaan 136 3132 TB Vlaardingen 0174 - 382385<br />

V: De heer Jac. Mostert Mahustraat 101 3151 PC Hoek van <strong>Holland</strong> 0174 - 383055<br />

203 Naaldwijk: ”IJsclub Eendracht” (1929 - V40398198) 90<br />

S: De heer H. Smit Keiweg 59 4371 MX Koudekerke 0118 - 553356<br />

h.smit@zonnet.nl<br />

P: Mevr. M. Barendse-v.d. Knaap Kortenaerstraat 49 2676 VD Maasdijk 06 - 29168749<br />

barka@kabelfoon.nl<br />

V: De heer J. v.d. Knaap Nieuweweg 94 a 2675 BE Honselersdijk 06 - 54634713<br />

janvdk@kabelfoon.nl<br />

204 Schipluiden: IJsclub Vlietland (1963 - ) 543<br />

S: De heer A.G.C. van Winden Holierhoek 20 2636 EJ Schipluiden 015 - 3808732<br />

avw@kabelfoon.nl<br />

P: Mevr. M. Wenneker Dr. J. de Koninglaan 24 2636 BZ Schipluiden 015 - 3809146<br />

m.wenneker@hccnet.nl<br />

V: De heer J.B. v.d. Berg Rijksstraatweg 20 2636 AX Schipluiden 015 - 3808677<br />

jbberg@planet.nl<br />

205 Maasland: IJsclub Maaslands IJsvermaak (1917 - V385042) 681<br />

S: De heer J. van den Akker Westgaag 106 a 2676 LK Maasdijk 010 - 5900418<br />

info@akkertransportdiensten.nl 06 - 46420131<br />

P: Mevrouw M.Y. Noordam Bovenkruier 1 2636 JD Schipluiden 06 - 41517328<br />

marivonnenoordam@kabelfoon.nl<br />

V: De heer M. van Eijmeren Ingeland 47 a 3155 GC Maasland 010 - 5911267<br />

marienvaneijmeren@planet.nl<br />

207 Vlaardingen: De Vlaardingse IJsclub (1879 - V385564) 25<br />

S: De heer E. Slomp Graaf Florisstraat 42 3117 PL Schiedam 06 - 41901116<br />

bert.chris@hetnet.nl<br />

P: De heer J. Scholten Laan van Spaland 19 3121 JC Schiedam 010 - 4716444<br />

johan.scholten@nl.abb.com<br />

V: De heer E.H.W. v Wijngaarden Platanendreef 87 3137 CP Vlaardingen 010 - 4754315<br />

wijngaarden@dpmc.nl<br />

207 Vlaardingen: Westlandse IJsparels van de Vlaardingse IJsclub (2002) 52<br />

S: Mevr. C.F.M. Wobbe Arnold Spoelstraat 13 2553 CM Den Haag 06 - 50450462<br />

cfmwobbe.wijp@casema.nl<br />

P: De heer R. L. Martinus Rossini 18 2671 VZ Naaldwijk 0174 - 628482<br />

robmar@kabelfoon.nl<br />

V: De heer R.Ph. Vancrayelynghe Gonzagaruimte 55 2728 NW Zoetermeer 079 - 3434885<br />

vancrayelynghe@planet.nl<br />

13


208 Maassluis: Kunstrijvereniging Amaranth<br />

S: De heer M.A. van de Meer Engelenburg 40 2402 KN Alphen a/d Rijn<br />

marcelenastrid@casema.nl<br />

P: De heer R. Smit A.van Strijstraat 32 3343 DT H.I. Ambacht<br />

V: De heer A. Klaassen Prinsekade 10 3142 GJ Maassluis<br />

andre@prinsekade10.nl<br />

3 District Rotterdam e.o.<br />

Mevr. B.M. Mooyman Berkhout Burg. van Heugtenlaan 87 2911 HA Nieuwerkerk a/d IJssel 0180 - 318713<br />

304 Rotterdam: Schaatsvereniging Rotterdam (1964 - V341584) 91<br />

S: De heer S.G. Rijpma A. Sacharovstraat 22 3065 EC Rotterdam 010 - 4471147<br />

s.rijpma@telfort.nl<br />

P: De heer .J. van Schijndel Noorderkroon 13 2665 BW Bleiswijk 010 - 5215063<br />

ps01@planet.nl<br />

V: De heer G. van Kooten Tijs van Zeventerstraat 36 3062 XP Rotterdam 06 - 38198059<br />

g.van.kooten11@kpnplanet.nl<br />

14


4 District Hoekse Waard<br />

S: Mevr. E. Hage-Huisman Kraagweg 9 3284 KK <strong>Zuid</strong>-Beijerland 0186 - 662129<br />

clhagelandbouw@kpn-officedsl.nl<br />

P: Mevr. P. den Boer Hilsondusstraat 50 3291 HA Strijen 078 - 6744851<br />

cluijendijk@cs.com<br />

V: De heer G.C.N. Eikelboom Capelleweg 22 3255 LB Oude-Tonge 0187 - 642876<br />

401 ‘s-Gravendeel: ’s-Gravendeelse IJsclub (1902 - V321899) 231<br />

S: De heer H. Mol Lokkenstraat 50 3295 VH ‘s-Gravendeel 078 - 6734881<br />

info@sgravendeelse-ijsclub.nl<br />

P: De heer G. Hagendijk Noord Voorstraat 25 3295 BL ‘s-Gravendeel 078 - 6731866<br />

V: De heer H. Kranendonk Kerkstraat 2 3295 BD ‘s-Gravendeel 078 - 6734593<br />

402 Goudswaard: IJsclub De Noorman (1893 - V322378) 100<br />

S: De heer P. v.d. Hoek Coorndijkstraat 11 3267 AV Goudswaard 0186 - 693746<br />

p.hoek16@chello.nl<br />

P: De heer B. Schelling Nic. Van Puttenstraat 27 3267 AN Goudswaard 06 - 22261664<br />

c.schelling78@upcmail.nl<br />

V: De heer S. Blaak Burg. Vrieslaan 16 3267 BC Goudswaard 0186 - 693594<br />

sita.sjaak.blaak@planet.nl 06 - 52527892<br />

403 Greup: Greupse IJsclub (1928 - V322472) 85<br />

S: De heer J. Lagedijk Stougjesdijk 115 3271 KB Mijnsheerenland 0186 - 573233<br />

P: De heer J.Snijders Stougjesdijk 201 3271 KC Mijnsheerenland 0186 - 614727<br />

V: De heer C.M. Koomen Stougjesdijk 137 3271 KB Mijnsheerenland 0186 - 610057<br />

404 Piershil: De Piershilsche IJsclub (1897 - ) 220<br />

S: Mevrouw J. Prins Sluisjesdijk 42 3265 LJ Piershil 0186 - 694064<br />

judith@prinsjes.com<br />

P: De heer J.Stolk Koningin Wilhelminastraat 2 3265 BJ Piershil 0186 - 616730<br />

janstolk43@orange.nl<br />

V: De heer F.J. de Buck Voorstraat 15 3265 BT Piershil 06 - 23600313<br />

marleen.wander@suniel.nl<br />

409 Puttershoek: IJsclub Puttershoek (1917 - ) 410<br />

S: De heer A. van de Graaf Nassaulaan 60 3297 BG Puttershoek 078 - 6761399<br />

arievandegraaf@planet.nl<br />

P: De heer N.A. van Maanen Sterrenlaan 83 3297 TN Puttershoek 078 - 6767447<br />

nvanmaanen@chello.nl<br />

V: De heer W. Westdijk Trambaan 24 3299 BN Maasdam 078 - 6761014<br />

wimwestdijk@planet.nl<br />

410 Strijen: Strijense IJsclub (1889 - V321374) 580<br />

S: De heer A. Mol Nieuwestraat 26 3291 AR Strijen 078 - 6744323<br />

ad.mol@planet.nl 06 - 24484349<br />

P: De heer S. Herweijer Keizersdijk 41 3291 CD Strijen 078 - 6743390<br />

cillaars@planet.nl<br />

V: De heer P. Reedijk Boomgaard 60 3291 TR Strijen 078 - 6741369<br />

pieter.reedijk@hetnet.nl 06 - 30264269<br />

15


412 <strong>Zuid</strong>-Beijerland: IJsclub De Winterkoning (1890 - V322206) 412<br />

S: De heer B. Hoek Santgors 30 3284 MA <strong>Zuid</strong>-Beijerland 0186 - 661341<br />

matbelin@worldonline.nl<br />

P: De heer A.J.P. Wesdorp Zwartsluisje 12 3284 LM <strong>Zuid</strong>-Beijerland 0186 - 662033<br />

wesdorp7@kpnplanet.nl 06 - 36262210<br />

V: De heer A.P. Bos Langeweg 15 3264 LA Nieuw-Beijerland 0186 - 662118<br />

a.bos@zonnet.nl 06 - 36262210<br />

413 Numansdorp: IJsclub De Samenwerking (1922 - V321907) 498<br />

S: De heer P.A.C. Zwijns Zweedsedijk 15 3281 KW Numansdorp 0186 - 651768<br />

piet.zwijns@upcmail.nl 06 - 34502127<br />

P: De heer A. Bons Merelerf 4 3281 JM Numansdorp 0186 - 653957<br />

adrie.bons@hetnet.nl 06 - 23818761<br />

V: De heer J. v.d. Griend Pauwstraat 22 3281 RN Numansdorp 0186 - 653159<br />

06 - 29182353<br />

414 Nieuw-Beijerland (ZZ): IJsclub De Kom (1930 - V322119) 140<br />

S: De heer C. de Leeuw <strong>Zuid</strong>zijdsedijk 22 3264 LH Nieuw-Beijerland 0186 - 669020<br />

leeuwk@maasstadziekenhuis.nl 06 - 41912344<br />

P: De heer P. Kappetein <strong>Zuid</strong>zijdsedijk 66 3264 LJ Nieuw-Beijerland 0186 - 661583<br />

piet.kappetein@hetnet.nl 06 - 51591073<br />

V: De heer D.J. van de Zande <strong>Zuid</strong>zijdsedijk 11 3264 LG Nieuw-Beijerland 0186 - 662300<br />

djvandezande@hetnet.nl 06 - 53514912<br />

415 Numansdorp: IJsclub Nooitgedagt (1927 - V321347) 178<br />

S: De heer W. van Dijk Middelsluissedijk WZ 25 3281 LG Numansdorp 0186 - 653779<br />

wim.dijk@planet.nl<br />

P: Mevr. A.G. Kramp-Snijders Middelsluissedijk OZ 66 3281 LE Numansdorp 0186 - 654167<br />

ckramp@hetnet.nl<br />

V: De heer A. Hazelaar A. Reedijkweg 44 3281 AB Numansdorp 0186 - 652702<br />

hazelaar@hetnet.nl<br />

416 Oud-Beijerland: Oud-Beijerlandse IJsclub (1917 - V40322339) 200<br />

S:a.i. Mevr. M. Terlouw Kempenaar 13 3263 PC Oud-Beierland 0186 - 620461<br />

j.terlouw1@chello.nl 06 - 16157588<br />

P: Mevr. M. Terlouw Kempenaar 13 3263 PC Oud-Beierland 0186 - 620461<br />

terlouw.m@gmail.com 06 - 16157588<br />

V: De heer J.Terlouw Kempenaar 13 3263 PC Oud-Beierland 0186 - 620461<br />

j.terlouw1@chello.nl 06 - 47390305<br />

16


5 District Alblasserwaard<br />

S: De heer T.G. de Wit Menno van Coehoornstraat 7 2967 EC Langerak 0184 - 600766<br />

P: De heer B.J. van Wijk Beatrixstraat 13 2974 BA Brandwijk 0184 - 641701<br />

V:a.i. De heer G. Vonk Middelweg 66 2957 TH Nieuw-Lekkerland 0184 - 683186<br />

g-a.vonk@planet.nl<br />

501 Ameide: IJsclub <strong>Holland</strong>ia (1880 - ) 260<br />

S: De heer H. van Dijk Hoepmakersstraat 14 4233 GM Ameide 0183 - 602669<br />

henk.gerrie@planet.nl 06 - 54986172<br />

P: De heer Th. den Otter Liesveldweg 10 4233 HH Ameide 0183 - 602608<br />

theo.den.otter@oasen.nl<br />

V: De heer A. van de Ham Zouwendijk 16 4233 GJ Ameide 0183 - 600244<br />

arnovdham@planet.nl<br />

502 Giessenburg: IJsclub De Giessen (1895 - V323073) 91<br />

S: De heer C. van Vliet Peursumseweg 83 3381 KV Giessenburg 0184 - 651954<br />

P: De heer A. Hoogendoorn Kerkhoflaan 7 3381 AR Giessenburg 0184 - 652089<br />

adriaanwijnie@kpnplanet.nl 06 - 10003778<br />

V: De heer J.W. Woltman Doetseweg 29 a 3381 KE Giessenburg 0184 - 651586<br />

06 - 21888166<br />

503 Giessen-Oudekerk: IJsclub St. Moritz (1932 - V322710)<br />

S: De heer H. de Hek Binnendamseweg 30 3381 GC Giessen-Oudekerk 0814 - 615282<br />

ijsclub.sintmoritz@planet.nl 06 - 53789605<br />

P: De heer A. de Bruin Oudkerkseweg 27 3381 KP Giessen-Oudekerk 0184 - 652419<br />

06 - 54637740<br />

V: De heer V.A. de Hek Oudkerkseweg 45 3381 KP Giessen-Oudekerk 0184 - 652409<br />

hekkies@hetnet.nl 06 - 51363623<br />

504 Gorinchem: Gorinchemse IJsclub (1879 - V321119) 62<br />

S: De heer L. Kars Lindeboom 1c 4201 HZ Gorinchem<br />

l.kars@me.com<br />

P: De heer P. van den Berghe Arkelsedijk 79 4206 AA Gorinchem 0183 - 640223<br />

V: De heer P. Pevenelli Hugo de Grootstraat 2 4206 ZE Gorinchem 0183 - 634849<br />

507 Hoornaar: IJsclub Juliana (1919 - V322716) 91<br />

S: De heer G.J. Schrijver Weide 6 4223 MK Hoornaar 0183 - 588061<br />

gjschrijver@hotmail.com 06 - 42164914<br />

P: De heer R. den Otter Giessenland 47 4223 MZ Hoornaar 0183 - 582655<br />

riesotter@planet.nl 06 - 13061655<br />

V: De heer H. Woltman Hoge Giessen 1 4223 MB Hoornaar 0183 - 582469<br />

hwoltman@xs4all.nl 06 - 51400960<br />

508 Nieuw Lekkerland: IJsclub De Molenhoek (1886 - ) 662<br />

S: De heer C. De Mik Hoogaarslaan 41 2957 EK Nieuw- Lekkerland 0184 - 683553<br />

kees.demik@online.nl<br />

P: De heer P.A. Hansum Ireneweg 6 2961 AC Kinderdijk 078 - 6917392<br />

p.a.hansum@kpnplanet.nl<br />

V: De heer J.J.C.M. v Dooremalen Puntweg 8 2961 AV Kinderdijk 078 - 6914175<br />

vdoo@xs4all.nl<br />

17


509 Nieuwpoort: IJsclub Langerak – Nieuwpoort (1902 - V323795) 630<br />

S: Mevr. A. van ’t Hoog-Temmer Buitenhaven 5 2965 AD Nieuwpoort 0184 - 601363<br />

vanthoog@hetnet.nl<br />

P: De heer P. Scherpenzeel Lekdijk 77 2968 GA Waal 0184 - 600121<br />

biancascherpenzeel@hotmail.com<br />

V: De heer B.J. van der Poel Nieuwpoortseweg 2 2965 AW Nieuwpoort 0184 - 601370<br />

bjpoel@planet.nl 06 - 20011000<br />

510 Molenaarsgraaf-Brandwijk: IJsclub De Graafstroom (1891 - V322991) 300<br />

S: Mevr. H.H den Besten van Tuijl Tielmanstraat 24 2973 AS Molenaarsgraaf 0184 - 641789<br />

dbesten@planet.nl 06 - 21404540<br />

P: De heer. van Tuijl Brederodestraat 2 2973 AA Molenaarsgraaf 0184 - 633986<br />

jurivt@planet.nl 06 - 46258514<br />

V: De heer F. den Adel Dorpsstraat 42 2973 AC Molenaarsgraaf 0184 - 641357<br />

minkelis@xs4all.nl 06 - 53478289<br />

514 Schelluinen: IJsclub Schelluinen (1919 - V321097) 161<br />

S: De heer H. Bartol Commanderijstraat 4 4209 AR Schelluinen 0183 - 622558<br />

bartol@raketnet.nl 06 - 53871236<br />

P: De heer A. de Ruiter Voordijk 10 4209 SB Schelluinen 0183 - 624781<br />

info@ijsclub-schelluinen.nl 06 - 11342320<br />

V: De heer J.W. de Kreij Parallelweg 6 4209 AA Schelluinen 0184 - 653495<br />

jan@gebr-dekreij.nl 06 - 53382419<br />

515 Streefkerk: IJsclub Willem Barendts (1881 - V322352) 216<br />

S: Mevr. T. Vos Watermunt 41 2959 GB Streefkerk 0184 - 681964<br />

telma.Vos@meezhz.nl<br />

P: Mevr. A. Wolthuis Boezem 6 2959 AE Streefkerk 0184 - 683521<br />

V: De heer M.T. van Middelkoop Watermunt 43 6 2959 GB Streefkerk 0184 - 684840<br />

516 Hoog Blokland: IJsclub Nooit Gedacht (1947 - V321680) 60<br />

S: Mevr. T. Lock Boterbloemstraat 21 4221 LS Hoog Blokland 0183 - 628215<br />

tinelock@hetnet.nl<br />

P: De heer J.W. Boom Dorpsweg 128 4221 LL Hoog Blokland 0183 - 564527<br />

boom200@hetnet.nl<br />

V: De heer G.C. v. Kleef Hoogbloklandseweg 12 4241 LA Arkel 0183 - 564089<br />

517 Meerkerk: IJsclub De Zederik (1887 - V322684) 168<br />

S: De heer A.C.M. Oostveen Kastanjehof 6 4231 ED Meerkerk 0183 - 351474<br />

a-g.oostveen@planet.nl<br />

P: De heer H.C. Vis Lindenstraat 31 4231 DT Meerkerk 0183 - 351932<br />

V: De heer A.G.H. de Bruyn Middelkoop 106 4245 TW Leerbroek 0345 - 599214<br />

518 Arkel: IJsclub Keulse Vaart (1895 - V322725) 78<br />

S: De heer M.A. Visser Onderweg 21 4241XD Arkel 0183 - 561196<br />

vissermark@online.nl<br />

P: De heer A.J. Meijer Waldhoornstraat 18 4241 CV Arkel 0183 - 567075<br />

meij6879@planet.nl<br />

V: De heer R. Bakker Rietveld 17 4241 EB Arkel 0183 - 567060<br />

18


519 Dordrecht: Dortsche Sneeuw- en IJsclub Sparta (1903 - V322246) 60<br />

S: Mevr. J.N. Isarin Chico Mendesring 103 3315 TN Dordrecht 078 - 6213996<br />

j.isarin@planet.nl<br />

P: De heer A. Herks Hoekenessestraat 46 3312 PJ Dordrecht 078 - 6147131<br />

aherks@tiscali.nl<br />

V: Mevrouw M. Holster-Kroonen Gravensingel 159 3319 ET Dordrecht 078 - 6211717<br />

marjanholster@planet.nl<br />

520 Dordrecht: IJsclub De Winterkoning (1933 - V321713) 164<br />

S: De heer B. van der Veer Couperusstraat 3 3319 RB Dordrecht 078 - 6165507<br />

meldo84@hotmail.com 06 - 21959578<br />

P: De heer A. Blankenstijn <strong>Zuid</strong>endijk 561 3329 LD Dordrecht 078 - 6165603<br />

blankenstijn@hccnet.nl 06 - 51547581<br />

V: De heer D.J. Kemp-Hakkert Zeedijk 22 3329 LC Dordrecht 078 - 6137357<br />

06 - 22917704<br />

521 Oud-Alblas: IJsclub Oud-Alblas (1913 - V321715) 207<br />

S: De heer L. van Gilst Oosteinde 30 2969 AT Oud-Alblas 0184 - 693192<br />

info@leovangilst.nl<br />

P: De heer A. Kortleve Westeinde 76 2969 BN Oud-Alblas 0184 - 692356<br />

V: De heer D. Lagendijk Oosteinde 32 2969 AT Oud-Alblas 0184 - 692031<br />

522 Alblasserdam: A.IJ.C. (1885 - V321918) 612<br />

S: De heer A.J.P. Maat IJsvogel 21 2953 GC Alblasserdam 078 - 6914005<br />

a.j.p.maat@maat-groep.nl<br />

P: De heer B.A. Lagendijk De Vang 46 2954 PA Alblasserdam 078 - 6916337<br />

V: De heer J. Baan Corn. Smitstraat 30 2951 AC Alblasserdam 078 - 6915121<br />

jsbaan@hetnet.nl<br />

524 Hardinxveld – Giessendam: IJssportver. Alblasserwaard (1977 - V321451) 330<br />

S: Mevr. M. Verschoor-v d Berg Schrank 1 3371 KJ Hardinxveld - Giessendam 0184 - 612714<br />

P: Mevr. J. van Dijk-de Kuiper Juliana van Stolberglaan 1 3381 AN Giessenburg 0184 - 652443<br />

japievandijk@zonnet.nl<br />

V: De heer J. Heijkoop Wilgenlaan 28 2969 BT Oud Alblas 0184 - 692132<br />

525 Dordrecht: Drechtsteden (1979 - V322575) 45<br />

S: Mevr. P. Persijn Jupiterlaan 39 3318 JC Dordrecht 078 -6149416<br />

secretaris@ddd-kunstrijden.nl<br />

P: Mevrouw A. de Kiefte Dorpsstraat 45 3299 BB Maasdam 078 - 6767634<br />

penningmeester@ddd-kunstrijden.nl<br />

V: De heer C.J. Stok Valkhof 112 2261 HW Leidschendam 070 - 3205195<br />

voorzitter@ddd-kunstrijden.nl<br />

19


6 District Vijfheerenlanden<br />

S: De heer J. Broere Overslingeland 24-1 4225 NK Noordeloos 0184 - 651660<br />

jmbrovis@planet.nl<br />

P: De heer J. Schouten Merelstraat 10 4131 CN Vianen 0347 - 375083<br />

V: De heer J.J. Golverdingen Prins Bernhardstraat 56 4161 AM Heukelum 0345 - 615815<br />

jangolverdingen@hotmail.com<br />

601 Heukelum: IJsclub De Volharding (1903 - V323600) 187<br />

S: De heer J.H. v.d. Meijden Koninging Julianastraat 11 4161 AH Heukelum 0345 - 615131<br />

j_vd_meijden@zonnet.nl 06 - 22292459<br />

P: De heer J.H. v.d. Meijden Koninging Julianastraat 11 4161 AH Heukelum 0345 - 615131<br />

j_vd_meijden@zonnet.nl 06 - 22292459<br />

V: De heer H.R. v.d. Broek Prins Bernhardstraat 54 4161 AM Heukelum 0345 - 613522<br />

rob@senrbouw.nl 06 - 18348858<br />

602 Kedichem: IJsclub De Linge (1890 - V323392) 268<br />

S: Mevrouw A.G. de Jong Lingedijk 4 4247 EE Kedichem 0183 - 564949<br />

j.jong44@chello.nl 06 - 25170586<br />

P: De heer F. van Willigen Cornelis Verheuvelstraat 15 4247 EP Kedchem 06 - 22902890<br />

ferkovanwilligen@planet.nl<br />

V: De heer A. van Gent Lingedijk 25a 4247 ED Kedichem 0183 - 563142<br />

06 - 52083446<br />

603 Lexmond: IJsclub Door Eendracht Vooruit (1921 - V322366) 295<br />

S: De heer C.R.M. van Rossum Lakerveld 45 4128 LE Lexmond 0347 - 342700<br />

kross@kpnplanet.nl<br />

P: Mevrouw G.J. den Hartog Dorpsstraat 95 4128 BX Lexmond 0347 - 342357<br />

V: De heer C.G. Boon Kastanjelaan 13 4128 SP Lexmond 06 - 53444812<br />

boon70@hetnet.nl<br />

606 IJsvereniging De Bosbaan (1963 - V321824) 148<br />

S: De heer M.A.M. Bouwman Gaaspstraat 15 4132 XJ Vianen 0347 - 371634<br />

martinbouwman15@hotmail.com<br />

P: De heer A.J. Oorschot Lijnbaan 6 4132 CA Vianen 0347 - 371981<br />

a.j.oorschot@xs4all<br />

V: De heer F.P.C.M. Baars Brederodestraat 21 4132 VM Vianen 06 - 10941518<br />

baars95@planet.nl<br />

608 Asperen: IJsclub Asperen (1980 - V322852) 130<br />

S: Mevr. L.C.M. Hartkamp Nieuwe <strong>Zuid</strong>erlingedijk 6 4147 BE Asperen 0345 - 617994<br />

hartkampcommandeur@hetnet.nl 06 - 51066576<br />

P: De heer B.A. van Santen Van Boetzelaerstraat 18 4147 EJ Asperen 0345 - 613089<br />

V: De heer F. Grandiek Drostlaan 14 4147 GA Asperen 0345 - 610011<br />

info@grand-it.nl 06 - 51862827<br />

20


7 District Krimpenerwaard<br />

S: De heer H. Timmerman Sportlaan 21 2865 AH Ammerstol 0182 - 351806<br />

berttimmerman01@hetnet.nl 06 - 52023015<br />

P: De heer P. Verdoold Benedenkerkseweg 62 2821 LB Stolwijk 0182 - 341302<br />

V: De heer M.O. Boetes Linaeushof 2 2871 XV Schoonhoven 0182 - 385268<br />

fam.boetes@planet.nl<br />

701 Ammerstol: IJsclub Vooruitgang (1893 - V464383) 280<br />

S: De heer H. Timmerman Sportlaan 21 2865 AH Ammerstol 0182 - 351806<br />

secretariaat@vooruitgang-ammerstol.nl 06 - 52023015<br />

P: Mevr. N. Brand-Stigter Lekdijk 105 2865 LC Ammerstol 0182 - 351285<br />

V: De heer H.C. van Houwelingen Snackertstraat 17 2865 AJ Ammerstol 0182 - 354177<br />

702 Berkenwoude: IJsclub Berkenwoude (1881 - V464663) 195<br />

S: De heer A. Boogaerdt IJsseldijk Noord 335 2935 CR Oudekerk a/d IJssel 0180 - 681491<br />

rebeccaverwaal@hotmail.com 06 - 22776523<br />

P: De heer R. van de Bas Oosteinde 13 2825 AH Berkenwoude 0182 - 362519<br />

V: De heer F. de Kwaadsteniet Westeinde 4 2825 AK Berkenwoude 0182 - 362236<br />

703 Gouderak: IJsclub De IJssel (1889 - V464778) 300<br />

S: De heer P. Pols Dorpsstraat 56 2831 AS Gouderak 0182 - 375450<br />

pols_ca@hetnet.nl 06 - 51856760<br />

P: Mevr. R. Huisman-Noordegraaf Snip 38 2831 XG Gouderak 0182 - 375974<br />

leen.huisman@gmail.com<br />

V: De heer Th. Huisman Lindendaal 3 2831 VC Gouderak 0182 - 372371<br />

theo.netty.huisman@hetnet.nl<br />

704 Vlist: IJsclub De Vlist (1896 - V464805)<br />

S: De heer L. de Vos Julianaplein 9 2855 AM Vlist 0182 - 502619<br />

leovos@hotmail.com<br />

P: De heer A.A.O. Bosse Julianaplein 10 2855 AM Vlist 0182 - 501796<br />

V: De heer Th.G.N.J. Klarenbeek Oost Vlisterdijk 11 2855 AC Vlist 0182 - 502195<br />

theo.klarenbeek@wanadoo.nl<br />

705 Polsbroek: IJsclub Nooitgedacht (1929 - 705) 125<br />

S: Mevrouw M. Zijderlaan Noordzijdseweg 97 a 3415 RA Polsbroek 0182 - 309507<br />

miekzijd@hotmail.com<br />

P: De heer J. de Ruijter Noordzijdseweg 137 b 3415 RB Polsbroek 0182 - 309731<br />

V: De heer L.J. van Vliet Noordzijdseweg 153 a 3415 RB Polsbroek 0182 - 387104<br />

706 Stolwijk: IJsclub Stolwijk (1879 - V464857) 275<br />

S: De heer P. Verdoold Benedenkerkseweg 62 2821 LD Stolwijk 0182 - 341302<br />

P: De heer R. Verhoef Sportlaan 9 2821 XA Stolwijk 06 - 18584958<br />

rickverhoef@caiway.nl<br />

V: De heer A. Teeuwen Kerklaan 2 2821 BM Stolwijk 0182 - 343745<br />

a.teeuwen6@kpnplanet.nl 06 - 30530542<br />

707 Lekkerkerk: STV Lekstreek (1965 - V464475) 276<br />

S: Mevr. E. Weers-van Dam IJsseldijk Noord 343 2935 CR Ouderkerk a/d IJssel 0180 - 681999<br />

bestuur@stvlekstreek.nl<br />

P: De heer M.J. van Zwienen Schuwacht 150 2941 EH Lekkerkerk 0180 - 661362<br />

V: De heer L. van den Heuvel Provincialeweg 25 2851 EA Haastrecht 0182 - 501516<br />

21


709 Schoonhoven: IJsclub De Zilveren Schaats (1967 - V464863) 537<br />

S: W. Hylkema Ereprijs 29 2871 MZ Schoonhoven 0182 - 386654<br />

wouterhylkema@planet.nl<br />

P: De heer H. van Jaarsveld Robert Kochlaan 5 2871 LH Schoonhoven 0182 - 383677<br />

h.jaarsveld@planet.nl<br />

V: De heer M. Boetes Linaeushof 2 2871 XV Schoonhoven 0182 – 385268<br />

fam.boetes@planet.nl<br />

710 Lekkerkerk: IJsclub Lekkerkerk (1942 - V464747) 728<br />

S: De heer L.M. de Jong P.zn. Voorstraat 66 2941 EV Lekkerkerk 0180 - 661594<br />

l.de.jong-ble@kpnplanet.nl 06 - 53239561<br />

P: De heer P. van den Berg Wilhelminastraat 83 2941 CA Lekkerkerk 0180 - 662198<br />

pebestili@hetnet.nl 06 - 51538113<br />

V: De heer M. de Jong H.zn Burg. v.d. Willigenstraat 41 2941 ES Lekkerkerk 0180 - 663660<br />

06 - 53347150<br />

711 Bergambacht: IJsclub Voorwaarts (1886 - V464682) 285<br />

S: De heer S. van der Hee Pinksterbloem 13 2861 WH Bergambacht 0182 - 352172<br />

sijmvanderhee@hotmail.com 06 - 25467609<br />

P: De heer K.L. v.d. Hoek Hoofdstraat 76 b 2861 AR Bergambacht 0182 - 352265<br />

k.vanden.hoek@hetnet.nl<br />

V: De heer P. van Rees Kadijkselaan 57 2861 CH Bergambacht 0182 - 352818<br />

2861ch57@hetnet.nl<br />

712 Ouderkerk a.d. IJssel: Kon. Ver. Eendracht Maakt Macht (1879 - V464543) 290<br />

S: De heer P.A. Kool IJsseldijk West 79 2935 AR Ouderkerk a/d IJssel 0180 - 681711<br />

P: De heer J.J. Littel Burg. de Zeeuwlaan 19 2935 AS Ouderkerk a/d IJssel 0180 - 683084<br />

jjlittel@hotmail.com<br />

V: De heer P.J. Dullaart Abelenlaan 21 2935 SB Ouderkerk a/d IJssel 0180 - 682142<br />

713 Haastrecht: Haastrechtse IJsclub (1884 - V464609) 386<br />

S: De heer L.H. Noorlander Jaagpad 59 2851 CG Haastrecht 0182 - 502298<br />

P: De heer C.van der Stad Dunantstraat 60 2851 CA Haastrecht 0182 - 502343<br />

cvanderstad@hetnet.nl 06 - 12935725<br />

V: De heer T.D. Bras Erasmusstraat 37 2851 TA Haastrecht 0182 - 509175<br />

06 - 48958902<br />

714 Stolwijk: IJsclub ‘t Beijersche (1891 - V 464138) 60<br />

S: De heer A.G. Graveland Beijerscheweg 53 a 2821 ND Stolwijk 06 - 20137271<br />

ag.graveland@planet.nl<br />

P: De heer J. Oskam Beijerscheweg 32 2821 NG Stolwijk 06 - 51721381<br />

V: De heer C. Anker Beijerscheweg 19 2821 NC Stolwijk 06 - 38133184<br />

715 Berkenwoude: IJsclub Nooit Gedacht (1923 - V464138) 165<br />

S: Mevr. T. Rehorst Achterbroek 43 2825 ND Berkenwoude 0182 - 362830<br />

rehorst43@online.nl 06 - 34436134<br />

P: De heer P. den Hoed Achterbroek 29 2825 ND Berkenwoude 0182 - 362362<br />

V: De heer R. Slob Achterbroek 53 2825 ND Berkenwoude 0182 - 362681<br />

r.slob@xs4all.nl<br />

22


716 Polsbroekerdam: Polsbroekerdamsche IJsclub (1893 - V20387) 136<br />

S: De heer L. de Vos Benedeneind ZZ 397 3405 CN Benschop 0182 - 309216<br />

leon.devos1@caiway.nl 06 - 51682014<br />

P: De heer T. Molenaar Dantelaan 26 3533 VD Utrecht 06 - 24216298<br />

V: De heer A. Zwambag Benedeneind ZZ 401a 3405 CN Benschop 0182 - 309456<br />

717 Ouderkerk a/d IJssel: IJsclub Ons Genoegen Lageweg (1956 - V465533) 230<br />

S: De heer A. Speksnijder Reigerlaan 24 2935 VM Ouderkerk a/d IJssel 0180 - 682325<br />

skylight@tiscali.nl 06 - 55931388<br />

P: De heer P. Verwaal Oosterweer 10 2935 CH Ouderkerk a/d IJssel 0180 - 681654<br />

lenieverwaal@hotmail.com<br />

V: De heer L.G. van Winden Vlamingsweer 10 2935 CL Ouderkerk a/d IJssel 0180 - 682470<br />

leen.vanwinden@hetnet.nl<br />

23


8 District Midden-<strong>Holland</strong><br />

801 Bleiswijk: IJsclub Bleiswijk (1885 - V464150) 200<br />

S: De heer H.J. Breugem Hoefweg 63 2665 CC Bleiswijk 010 - 5211562<br />

breugemproducts@planet.nl 06 - 51154652<br />

P: De heer G.J.M. Adegeest Windmolen 1 2665 SB Bleiswijk 010 - 5214742<br />

chmadegeest@hotmail.com<br />

V: De heer R. Vollebregt Hoefweg 8 2665 CE Bleiswijk 010 - 5213418<br />

06 - 21284475<br />

802 Boskoop: IJsclub Otweg (1908 - 517242) 440<br />

S: De heer T. Verbakel Appelgaarde 65 2771 PM Boskoop 0172 - 217643<br />

versal@casema.nl 06 - 10041152<br />

P: De heer C. Witteman Burg. Colijnstraat 54 2771 GJ Boskoop 0172 - 213946<br />

corendo@xs4all.nl<br />

V: De heer T. Snabel Nesse 6e 2771 VW Boskoop 0172 - 214380<br />

ajsnabel@zonnet.nl 06 - 20549679<br />

803 Bleiswijk: Schaatsvereniging Lansingerland (2008) 360<br />

S: Mevr. N. Kleijweg Wilgenlei 16 2665 KN Bleiswijk 010 - 2492345<br />

nel.kleijweg@schaatsvereniginglansingerland.nl 06 - 43270393<br />

P: De heer J. Pouw Grote Beer 25 2665 WK Bleiswijk 010 - 5221763<br />

jacques.pouw@schaatsvereniginglansingerland.nl<br />

V: De heer F. van Meggelen Weigeliahof 20 2665 RW Bleiswijk 010 - 5215245<br />

frans.van.meggelen@schaatsvereniginglansingerland.nl 06 - 53723675<br />

804 Moordrecht: Moordrechtse IJsclub (1880 - 18310) 523<br />

S: Mevr. N. van Wageningen Burg. Brandtstraat 16 2841 XC Moordrecht 0182 - 374172<br />

info@moordrechtseijsclub.nl<br />

P: De heer M. Noorlander Burg. Brandtstraat 3 2841 XA Moordrecht 0182 - 373540<br />

timmerbedrijfmnoorlander@hotmail.com<br />

V: De heer J.D. Vink Uiterwaard 5 2841 BL Moordrecht 0182 - 372892<br />

jan.jenny@planet.nl<br />

805 Bodegraven: IJsclub Meije Vooruit (1919 - V465494) 75<br />

S: Mevr. M. Hoogerwerf Vlietkade 7 2411 BZ Bodegraven 0172 - 618301<br />

greethoogerwerf@casema.nl<br />

P: De heer B. Heemskerk Meije 114 2411 PM Bodegraven 0172 - 685497<br />

06 - 22308639<br />

V: Mevr. C. Markman Meije 46 2411 PJ Bodegraven 06 - 22308240<br />

806 Reeuwijk: IJsclub Wilhelmina-Catrien (1901 - V464567) 85<br />

S: De heer F. van Holst ‘s-Gravenbroekseweg 22 2811 GE Reeuwijk 0182 - 395541<br />

fransvanholst@hetnet.nl<br />

P: Mevr. P.B. Macdaniel ’s-Gravenbroekseweg 102 2811 GH Reeuwijk 0182 - 395361<br />

aadpris@caiway.nl<br />

V: De heer P. Perdijk Dorus Rijkersstraat 24 2811 XR Reeuwijk 0182 - 394162<br />

p.perdijk@hotmail.com<br />

24


808 Zevenhuizen: Zevenhuizensche IJsclub (1880 - V464244) 259<br />

S: De heer J. v.d. Broek De Lente 30 2761 VN Zevenhuizen 0180 - 632203<br />

P: De heer A. Eindhoven Noordeinde 25 2761 ED Zevenhuizen 0180 - 631359<br />

a.eindhoven@hetnet.nl<br />

V: De heer A. Veerman Dorpsstraat 200 2761 AJ Zevenhuizen 0180 - 631866<br />

info@veermanadviseurs.nl 06 - 20420992<br />

809 Gouda: Schaatsclub Gouda (1962 - V464313) 170<br />

S: Mevr. L. Luijten Jac. P. Thijsselaan 13 2803 RS Gouda 0182 - 785537<br />

secretariaat@schaatsclubgouda.nl 06 - 54626584<br />

P: De heer E. Louwerse P C. Bothstraat. 91 2805 RC Gouda 0182 - 551230<br />

scgouda_penningen@wanadoo.nl 06 - 15005365<br />

V: De heer H.P. Vos Gaarderslag 10 2805 DH Gouda 0182 - 511655<br />

hpvos@xs4all.nl 06 - 54738005<br />

811 Waddinxveen: Schaatsvereniging De Gouwe Streek (1986 - V465375) 175<br />

S: De heer : W.F.F. van der Greft Ernst Casimirlaan 8 2741 CS Waddinxveen 0182 - 630353<br />

w.greft01@hetnet.nl<br />

P: De heer N. Enthoven Woubrechterf 62 2743 HM Waddinxveen 0182 - 619347<br />

nico.enthoven@planet.nl<br />

V: De heer H. Andela Kievitdreef 18 2743 EE Waddinxveen 0182 - 610636<br />

hantsje.andela@zonnet.nl 06 - 51044303<br />

814 Zwammerdam: Zwammerdamse IJsclub (1887 - V466452) 202<br />

S: De heer G.C. de Leeuw Zwanebloem 21 2411 MP Bodegraven 0172 - 616054<br />

P: De heer J.Th.M. Regtvoort Landlust 14 2411 RJ Bodegraven 0172 - 616549<br />

sjaakregtvoort@hotmail.com<br />

V: De heer F. Boer Vinkebuurt 36 2471 XC Zwammerdam 0172 - 611032<br />

25


9 District Sassenheim<br />

V: De heer A. Kagenaar Weegbree 10 2231 PN Rijnsburg 071 - 4021726<br />

dekaag@wanadoo.nl<br />

S: Mevr. R.G. Straathof-Kappert Schenkelweg 7 2381 AJ Zoeterwoude 071 - 5802990<br />

rgstraathof@casema.nl<br />

P: De heer T. Hilgersom Zilverreigerstraat 18 2492 TC Den Haag 070 - 3271943<br />

ton.hilgersom@planet.nl 06 - 55114394<br />

L: De heer D. van der Hoorn Bruggestraat 5 2377 BC Oude Wetering 071 - 3316483<br />

dennisvanderhoorn@hetnet.nl<br />

901 Hoogmade: IJsclub Hoogmade (1902 - V446618) 145<br />

S: De heer J.P. van Wieringen Groenwegh 17 2355 CW Hoogmade 071 - 5012192<br />

jvanwier@xs4all.nl<br />

P: De heer J.S. van Schie Van Klaverweijdeweg 19 a 2355 AA Hoogmade 071 - 5012390<br />

jsvanschie@hetnet.nl 06 - 23187476<br />

V: De heer M.J.M. van Leijden Vissersweg 6 2355 AL Hoogmade 071 - 5018304<br />

matios@hetnet.nl<br />

902 De Kaag: IJsclub Kagermeer (1914 - V446236) 140<br />

S: De heer L. Strik Wilsonweg 30 8182 LR Hillegom 0252 - 521632<br />

P: De heer C.G. Duivenvoorden Leidsemeerstraat 111 2158 MZ Buiten Kaag 0252 - 544277<br />

V: De heer A. Mussert Julianalaan 8 2159 LA Kaag 0252 - 545166<br />

903 Leiderdorp: Vereniging IJssport Leiderdorp (1921 - V446171) 249<br />

S: De heer W.F. de Vink P/a Postbus 343 2350 AH Leiderdorp 071 - 5214456<br />

frits.de.vink@zonnet.nl<br />

P: Mevr. E.J. van Klaveren P/a Postbus 343 2350 AH Leiderdorp 071 - 5898075<br />

e.j.van.klaveren@heineken.nl 06 - 16582024<br />

V: De heer G. Hogervorst Laan van Berendrecht 256 2352 VN Leiderdorp 071 - 5893328<br />

gert.hogervorst@wanadoo.nl 06 - 20255230<br />

905 Lisserbroek: IJsclub Lisserbroek (1907 - V595286) 402<br />

S: Mevr. L.A. Eigenbrood Torkruidstraat 29 2165 XL Lisserbroek 0252 - 421961<br />

ijsclub@wxs.nl 06 - 51004466<br />

P: De heer B. van der Kwast Hoornbladplantsoen 15 b 2165 XD Lisserbroek 0252 - 420875<br />

ijsclub.lisserbroek@quicknet.nl 06 - 29133499<br />

V: De heer I.J.H. Trompert Bolwerksepoort 55 5121 EX Nieuw Vennep 0252 - 210797<br />

iwanenchantal@quicknet.nl 06 - 51343551<br />

906 Katwijk: IJsclub Voorwaarts (1893 - 7101) 56<br />

S: F. Maitimo P/a Goeri 1 2221 CH Katwijk 06 - 16523998<br />

f.maitimo@hetnet.nl<br />

P: De heer H. Luimes P/a Goeri 1 2221 CH Katwijk 071 - 4029777<br />

henkluim@hetnet.nl<br />

V: De heer G.N. van Beelen P/a Goeri 1 2221 CH Katwijk 071 - 4073501<br />

gnvanbeelen@telfort.nl<br />

26


907 Noordwijk: Noordwijkse IJsclub ( - ) 316<br />

S: De heer V.G.M. Stolwijk Ambachtsgeest 3 2201 JV Noordwijk 071 - 3620211<br />

victor.stolwijk@gmail.com<br />

P: Mevr. D van der Drift-Vink Eyken Donck 26 2211 SE Noordwijkerhout 0252 - 377060<br />

drift-vink@orange.nl<br />

V: De heer R. Verhoef Hoofdstraat 131 b 2202 EX Noordwijk 071 - 3620722<br />

reneverhoef@kpnplanet.nl<br />

909 Oud Ade: IJsclub Oud Ade ( - ) 259<br />

S: Mevr. L. van der Fits Noordeinde 5 2355 AM Hoogmade 071 - 5013180<br />

P: Mevr. L.H. de Jong Abdij van Rijnsburglaan 6 2374 BH Oud Ade 071 - 5012928<br />

V: De heer P.C. van der Geest Sweilandpolder 11 2362 XE Warmond 071 - 5012245<br />

ijscluboudade@hotmail.com<br />

911 Rijpwetering: Rijpweteringsche IJsclub (1901 - V446101) 478<br />

S: De heer L. Jansen Fransche Brug 19 2371 BG Roelofarendsveen 071 - 5012392<br />

leojansen@casema.nl<br />

P: Mevr. S. Wortman-Brugman Koningshof 12 2375 ND Rijpwetering 071 - 5013633<br />

fam.wortman@casema.nl<br />

V: De heer H. Zonderop Pastoor v.d. Plaatstraat 101 2375 AK Rijpwetering 071 - 5018076<br />

h.zonderop@wanadoo.nl 06 - 51372785<br />

912 Sassenheim: Sassenheimse IJsclub (1891 - V445655) 162<br />

S: De heer P.W.C. Rodenburg Ter Leedelaan 22 2172 JM Sassenheim 0252 - 220123<br />

rodenburg@planet.nl 06 - 51592502<br />

P: De heer M.F. Selhorst Mecklenburg 47 2171 DV Sassenheim 0252 - 221160<br />

mfselhorst@hotmail.com 06 - 51414306<br />

V: De heer J.R. Kuyp Baanbrekersweg 4 2172 VD Sassenheim 0252 - 230460<br />

r.kuyp@hetnet.nl 06 - 22852496<br />

913 Voorhout: Voorhoutse IJsclub (1899 - V447071) 237<br />

S: Mevr. A.A.T. v d Lans-Veenhof Faustlaan 29 2152 PD Nieuw Vennep 0252 - 687751<br />

P: De heer J.N.L. van der Geest Schoonoord 32 2215 ED Voorhout 0252 - 212490<br />

V: De heer H.P. de Wit Boekhorstlaan 176 2215 BK Voorhout 0252 - 218820<br />

henk@devoorhoutseijsclub.nl 06 - 18725819<br />

914 Warmond: Warmondse IJsclub (1891 - V445718) 144<br />

S: De heer L.M. Tuijthoff Kloosterwei 113 2361 XH Warmond 071 - 3011555<br />

l.m.tuijthoff@hetnet.nl<br />

P: De heer A. Nijdam Schorrekruidweg 14 2215 WE Voorhout 0252 - 214941<br />

ac.nijdam@ziggo.nl<br />

V: De heer P.A. Hogervorst Dorpstraat 25 2361 AL Warmond 071 - 3011645<br />

info@hogervorstconsultants.nl<br />

915 Woubrugge: IJsvereniging Woubrugge (1928 - V446531) 475<br />

S: Mevr. T de Moel Boddens Hosanweg 24a 2481 KZ Woubrugge 0172 - 519009<br />

trudydemoel@hotmail.com 06 - 20032258<br />

P: De heer B. van Kampen Gebr. Swartlaan 66 2481 AK Woubrugge 0172 - 519319<br />

bvankampen@casema.nl 06 - 30654072<br />

V: De heer K. de Redelijkheid Tuindersweg 12 2481 KK Woubrugge 0172 - 519510<br />

kl.deredelijkheid@planet.nl<br />

27


916 Roelofarendveen: IJsclub Alkemade (1891 - ) 271<br />

S: De heer J.C. van Haestregt Praam 32 2377 BZ Oude Wetering 071 - 3314933<br />

vhaestregt@hetnet.nl<br />

P: Mevr. C.M.A. van der Poel Poeldijk 9 2375 NG Rijpwetering 071 - 5018021<br />

poelhoeve@wanadoo.nl<br />

V: De heer R. Hoogervorst Grutto 6 2451 VL Leimuiden 0172 – 610388<br />

biaron@hetnet.nl 06 - 50211013<br />

917 Rijnsburg: Rijnsburgse IJsclub (1938 - V445130) 120<br />

S: De heer A. Zuijderduijn Op den Claver 3 2231 ZW Rijnsburg 071 - 4023179<br />

a3zuijderduijn@yahoo.com<br />

P: De heer C. Vlieland Koestraat 2 2231 JG Rijnsburg 071 - 4034245<br />

cvlieland@planet.nl<br />

V: De heer H. van der Meij Galglaan 10 2231 ND Rijnsburg 071 - 4025182<br />

918 Leiden: Indoor Hardrij Club Leiden (1978 - V446705) 53<br />

S: Mevr. C. Boer Sterrenkroos 10 2481 CM Woubrugge 06 - 41142526<br />

chantalboer@hotmail.com<br />

P: Mevr. W. Schrama Cosijnstraat 12 2313 NC Leiden 071 - 5144501<br />

willemijnschrama@gmail.com 06 - 30135964<br />

V: Mevr. J.M. de Jong Hubrechtstraat 18 2351 SG Leiderdorp 071 - 5896572<br />

920 Zoeterwoude: IJsclub Zoeterwoude (1895 - V446641) 96<br />

S: De heer J.A. Berg Reiger 13 2381 KG Zoeterwoude 071 - 5802477<br />

jouriberg_@hotmail.com<br />

P: De heer .J. Zandbergen Ambachtsherenweg 66 2381 VP Zoeterwoude 071 - 5802187<br />

sjaakenconny@planet.nl<br />

V: De heer H.C. Batelaan Pinksterbloemlaan 19 2381 JM Zoeterwoude 071 - 8889154<br />

921 Koudekerk a.d. Rijn: IJssportver. Koudekerk a.d. Rijn (1980 - V446333) 225<br />

S: De heer H.M. Zaalberg Kerklaan 97 2396 VH Koudekerk a/d Rijn 071 - 3412155<br />

h.m.zaalberg@casema.nl<br />

P: De heer E.J.A. Hoogervorst Rijndijk 193 2394 CB Hazerswoude-Rijndijk 071 - 3414941<br />

V: De heer J.A.J. van der Post Dorpstraat 41 2396 HC Koudekerk a/d Rijn 071 - 3413007<br />

hans@vanderpost.nl<br />

922 Stompwijk – Leidschendam: IJsclub Nut en Vermaak (1893 - V409989) 38<br />

S: De heer E. van Es Pinksterbloem 93 2266 MC Stompwijk 071 - 8870200<br />

eejmvanes@ziggo.nl 06 - 51591761<br />

P: Mevr. M. Vurens Dr. van Noortstraat 187 2266 GC Stompwijk 071 - 5802786<br />

margret@vurens.nl<br />

V: De heer F. Oliehoek Van Santhorststraat 73 2266 HR Stompwijk 071 - 5802938<br />

fransoliehoek@zonnet.nl<br />

923 Leiden: K.S.V. Rijnland (1983 - V447022) 23<br />

S: Mevr. C.A. van Elst Postbus 63 2300 AB Leiden 071 - 3616234<br />

secretaris@ksvrijnland.nl<br />

P: Mevr. A. Winkel Danckertsstraat 17 2517 TE Den Haag 06 - 22792989<br />

adriana.winkel@kpn.com<br />

V: Vacature<br />

28


924 Leidschendam: IJsclub De Molenvaart (1981 - V410639) 70<br />

S: De heer A.F.M.A.G. Hilgersom Zilverreigerstraat 18 2492 TC Den Haag 070 - 3271943<br />

ton.hilgersom@planet.nl 06 - 55114394<br />

P: De heer A.F.M.A.G. Hilgersom Zilverreigerstraat 18 2492 TC Den Haag 070 - 3271943<br />

ton.hilgersom@planet.nl 06 - 55114394<br />

V: De heer K. Jongejan Herberg 125 2264 HS Leidschendam 070 - 3276200<br />

krijn.jongejan@planet.nl 06 - 44962793<br />

925 Voorschoten: IJsclub Voorschoten (1956 - V446237) 123<br />

S: De heer F. v Berge Henegouwen Het Wedde 77 2253 RC Voorschoten 071 - 5768172<br />

ijsclubvoorschoten@hotmail.com<br />

P: De heer H. Hakker Jan van Brakelplantsoen 6 2253 TD Voorschoten 071 - 5619401<br />

ijsclubvoorschoten@hotmail.com 06 - 12940795<br />

V: Mevr. A.M. Jonk Lage Rijndijk 22 2315 JV Leiden 071 - 5790121<br />

927 Leiden: IJssport Vereniging Leiden (1986 - V447262) 345<br />

S: De heer M. Blondeau Vondellaan 23 2332 AA Leiden 071 - 5315011<br />

max@ecostat.nl<br />

P: De heer H.J.M. van den Haak Van Galenstraat 6 2202 JP Noordwijk 071 - 3622630<br />

henenco@zonnet.nl<br />

V: De heer J.W.M. Stuijt Vleugelnootlaan 12 2382 EN Zoeterwoude 071 - 5897676<br />

29


10 District Aar en Amstel<br />

V: De heer C. van Iperen Schoolstraat 9 2465 AM Rijnsaterwoude 0172 - 507602<br />

c.vaniperen@casema.nl<br />

S: De heer H. van Bostelen Prunusstraat 16 2451 XP Leimuiden 0172 - 508682<br />

P: De heer J.W. Wansinck Voorweg 68 b 2431 AR Noorden 0172 - 408620<br />

1001 Aalsmeer(Kudelstaart): IJsclub Vooruitgang Zij Ons Doel (1895 - ) 115<br />

S: De heer P. Donicie Pijlkruidhof 3 1 433 WL Kudelstaart 0297 - 327211<br />

06 - 51328738<br />

P: De heer J.F. Springintveld Einsteinsraat 7 1433 BB Kudelstaart 0297 - 360432<br />

jfs45@caiway.nl 06 - 53926944<br />

V: De heer R. de Vries Geerland 6 1433 JR Kudelstaart 0297 - 320184<br />

1002 Aalsmeer(Oost): IJsclub Aalsmeer Oost (1929 - V595163) 135<br />

S: De heer M. Maarse Mr. Jac. Takkade 8 1432 CA Aalsmeer 0297 - 325635<br />

maartenmaarse@caiway.nl<br />

P: De heer A.C. Splinter Kerkweg 40 1432 EJ Aalsmeer 0297 - 321479<br />

a.c.splinter@kabelfoon.nl<br />

V: De heer J. Pannekoek Oosteinderweg 267 1432 AV Aalsmeer 0297 - 321746<br />

1003 Aalsmeer: IJclub Aalsmeer Uiterweg (1889 - V595347) 156<br />

S: De heer J.G. Persoon Uiterweg 235 a 1431 AG Aalsmeer 0297 - 324338<br />

jospersoon@planet.nl 06 - 54355363<br />

P: Mevr. U. Hooijman Uiterweg 189 1431 AE Aalsmeer 0297 - 341745<br />

ursulahooijman@hetnet.nl<br />

V: De heer G.C. Lanser Aalsmeerderdijk 665 1435 BZ Rijsenhout 0297 - 327377<br />

gertellylanser@hetnet.nl 06 - 25023422<br />

1004 Aarlanderveen: IJsclub Nooit Gedacht (1929 - ) 188<br />

S: De heer L.A. van Dolder Dorpsstraat 94 2445 AP Aarlanderveen 0172 - 571608<br />

leovandolder@hetnet.nl 06 - 20437973<br />

P: Mevr. T. de Roos Kervaartsweg 30 2445 AD Aarlanderveen 0172 - 571887<br />

jgderoos@casema.nl<br />

V: De heer W. Koenekoop Mozartlaan 108 2215 LV Voorhout 06 - 51559611<br />

1005 Alphen a.d. Rijn: S.T.C. de Rijnstreek (1956 - 1005) 58<br />

S: De heer T. de Kleer Lijsterlaan 74 2406 GA Alphen a/d Rijn 0172 - 495165<br />

tonkleer@wish.net<br />

P: De heer C. Doornekamp Lissabonstraat 11 2408 EE Alphen a/d Rijn 0172 - 491651<br />

cdoornekamp@casema.nl<br />

V: Mevr. R. Smorenburg J.C. Hoogendoornlaan 30 2407 AB Alphen a/d Rijn 0172 - 473850<br />

1007 Leimuiden: IJsclub Excelsior Bilderdam Leimuiden (1920 - V460370) 154<br />

S: De heer R.J. van der Boon Bilderdammerlaan 2 1424 PW De Kwakel 0172 - 500286<br />

rjvdboon@gmail.com<br />

P: De heer P. Roos Vriezekoop 38 2451 CS Leimuiden 0172 - 509449<br />

V: De heer H. van der Burg Bilderdam 22 2451 CW Leimuiden 0172 - 509530<br />

opaburg@live.com<br />

30


1008 Leimuiden: IJsclub Nut en Vermaak (1904 - V446354) 150<br />

S: Mevr. C.T. Visser Willem v.d. Veldenweg 35 2451 BA Leimuiden 0172 - 507511<br />

johnvanvelzen@telfort.nl<br />

P: De heer T. Krijger Griede 7 2451 ZC Leimuiden 0172 - 508446<br />

tonkrijger@gmail.nl<br />

V: De heer C. de Blaeij Dennelaan 76 2451 XN Leimuiden 0172 - 507230<br />

cockdeblaeij@ziggo.nl<br />

1009 Nieuwkoop: Koninklijke Nieuwkoopse Landijsbaan (1887 - V40446247) 403<br />

S: De heer A.J.F. Boere De Meerval 16 2421 JH Nieuwkoop 0172 - 574481<br />

kon_nieuwkoopse_landijsbaan@msn.com 06 - 21838915<br />

P: De heer J. Aantjes Stationsweg 28 2435 AP Zevenhoven 0172 - 537818<br />

V: De heer R. Sanders Spieringstraat 18 2421 JG Nieuwkoop 0172 - 573492<br />

1010 Nieuwkoop(<strong>Zuid</strong>einde): IJsclub IJsvermaak (1933 - ) 140<br />

S: De heer J. J. van der Hoorn <strong>Zuid</strong>einde 110 2421 AM Nieuwkoop 0172 - 571975<br />

jjvdhoorn@ziggo.nl 06 - 22606603<br />

P: De heer H.J.M. Pieterse <strong>Zuid</strong>einde 46 2421 AK Nieuwkoop 0172 - 573907<br />

harrypieterse@logica.com<br />

V: De heer T. van Dam Bernhardlaan 19 2421 TN Nieuwkoop 06 - 52306695<br />

1011 Noorden: IJsclub IJsvermaak (1907 - V446235) 166<br />

S: Mevr. Y. Visser Simon van Capelweg 68 2431 AH Noorden 0172 - 407892<br />

y.visser-v.rietschoten@planet.nl 06 - 50216351<br />

P: De heer P. Pieterse Voorweg 91 2431 AN Noorden 0172- 408864<br />

pieterse135@casema.nl 06 - 53532841<br />

V: De heer J. Wansinck Voorweg 68 B 2431 AR Noorden 0172 - 408620<br />

wansinck48@zonnet.nl 06 - 20571805<br />

1012 Ter Aar: Ter Aarse IJsclub (1908 - 1012) 485<br />

S: De heer W. van der Hoorn Iepenpad 15 2461 CZ Ter Aar 0172 - 609114<br />

wvdh@planet.nl 06 - 10412121<br />

P: De heer G.H.J. van der Hoorn Korteraarseweg 73 2461 GJ Ter Aar 0172 - 603750<br />

gerard.vanderhoorn@casema.nl 06 - 25002210<br />

V: De heer H. Springintveld Parkstraat 8 2441 AB Nieuwveen 0172 - 538709<br />

henk.springintveld@hetnet.nl 06 - 53819209<br />

1013 Rijnsaterwoude: IJsclub De Eendracht (1898 - ) 362<br />

S: De heer L.C. Boogaard Herenweg 70 2465 AG Rijnsaterwoude 0172 - 509376<br />

l.boogaard@casema.nl<br />

P: De heer M.P. Kuijpers Noordeinde 114 2451 AJ Leimuiden 0172 - 509784<br />

kuijpers.mp@wxs.nl<br />

V: De heer C. van Iperen Schoolstraat 9 2465 AM Rijnsaterwoude 0172 - 507602<br />

cvaniperen@casema.nl<br />

1014 Rijsenhout: IJsclub De Blauwe Beugel (1929 - 1014) 63<br />

S: Mevr. L. Langhout Kleine Poellaan 7 1435 GK Rijsenhout 0297 - 323157<br />

linda@langhout-beton.nl 06 - 20895205<br />

P: De heer O. de Kok Venneperweg 65 2154 ME Burgerveen 0252 - 687078<br />

o.dekok@publisnet.nl<br />

V: De heer M. van den Heuvel Rijshornstraat 110 1435 HJ Rijssenhout 0297 - 347472<br />

mheuvelpol@kpnplanet.nl<br />

31


1018 Nieuwkoop: Trainingsgroep NINO (1969 - V445839) 144<br />

S: Mevr. K. Rotteveel Hogedijk 4 a 2435 NC Zevenhoven 0172 - 407531<br />

rene.kitty@tiscali.nl<br />

P: De heer H. Lodewijk De Halve Roe 53 2421 HB Nieuwkoop 0172 - 572731<br />

henklodewijk@wanadoo.nl<br />

V: De heer J.L. van der Zwet Dammekant 51 b 2411 CB Bodegraven 0172 - 614132<br />

lvdzwet@planet.nl<br />

1019 Omni Skaters (2003 - V28097925) 86<br />

S: Mevr. J. van Dijk Quadriviumlaan 54 2408 DE Alphen a/d Rijn 0172 - 426877<br />

jannekevandijk@xs4all.nl Postbus 464 2400 AL Alphen a/d Rijn 06 - 50912784<br />

P: De heer .C. Beukers Evenaar 302 2408 NE Alphen a/d Rijn 0172 - 426758<br />

ceesbeukers@wanadoo.nl<br />

V: Mevr. E. van Muiswinkel Rijneveld 53 2771 XX Boskoop 0172 - 426922<br />

1020 Vereniging Topsport Kunstschaatsen (2008 -) 3<br />

S: De heer B. Donk Boterbloemweg 194 2403 TZ Alphen a/d Rijn 0172 - 443225<br />

b.donk@planet.nl<br />

P: De heer J. Gijsman Quadriviumlaan 49 2408 DD Alphen a/d Rijn 0172 - 497606<br />

jangijsman@planet.nl<br />

V: De heer J.L. Bouwmeester Platolaan 27 2408 DR Alphen a/d Rijn 0172 - 424484<br />

jl.bouwmeester@inter.nl.net<br />

32


<strong>KNSB</strong> <strong>Gewest</strong> Verenigingsnaam <strong>KNSB</strong> <strong>Gewest</strong> Verenigingsnaam<br />

nummer nummer<br />

nummer nummer<br />

7101 101 IJsclub Voorwaarts 7434 519 Dortsche Sneeuw- en IJsclub Sparta<br />

7102 102 Delftse IJs- en Sportclub Bertus 7435 520 IJsclub De Winterkoning<br />

7103 103 Hardrijdersver. Den Haag Westland 7521 521 IJsclub Oud-Alblas<br />

7800 104 Haagse IJsclub Houtrust 7436 522 A.IJ.C.<br />

7801 105 Nederlandse IJsdansclub N.IJ.C. 7437 524 IJssportvereniging Alblasserwaard<br />

7107 107 Stichting IJsbaan Nootdorp 7806 525 Drechtsteden<br />

7811 109 De IJsvogels 7438 601 IJsclub De Volharding<br />

7110 110 IJsvereniging Pijnacker 7439 602 IJsclub De Linge<br />

7112 112 Delftse Kunstijsbaanvereniging 7440 603 IJsclub Door Eendracht Vooruit<br />

7113 113 IJsvereniging Zoetermeer 7442 606 IJsvereniging De Bosbaan<br />

7802 114 IJsdansvereniging DIDO 7443 608 IJsclub Asperen<br />

7114 116 Delftse Studenten Schaatsver. E.L.S. 7444 701 IJsclub Vooruitgang<br />

7111 117 Stichting Peak Skate 7605 702 IJsclub Berkenwoude<br />

7118 118 IJsdans- en Showschaatsclub IJSFUN 7445 703 IJsclub De IJssel<br />

7202 202 IJsclub Hoek van <strong>Holland</strong> 7606 704 IJsclub De Vlist<br />

7203 203 ”IJsclub Eendracht” 7607 705 IJsclub Nooitgedacht<br />

7204 204 IJsclub Vlietland 7609 706 IJsclub Stolwijk<br />

7600 205 IJsclub Maaslands IJsvermaak 7446 707 STV Lekstreek<br />

7803 207 De Vlaardingse IJsclub 7609 709 IJsclub De Zilveren Schaats<br />

7200 207 De Westlandse IJsparels 7448 710 IJsclub Lekkerkerk<br />

7807 208 Kunstschaatsvereniging Amaranth 7449 711 IJsclub Voorwaarts<br />

7304 304 Schaatsvereniging Rotterdam 7610 712 Kon. Ver. Eendracht Maakt Macht<br />

7401 401 s-Gravendeelse IJsclub 7611 713 Haastrechtse IJsclub<br />

7402 402 IJsclub De Noorman 7612 714 IJsclub ’t Beijersche<br />

7403 403 Greupse IJsclub 7450 715 IJsclub Nooit Gedacht<br />

7001 404 De Piershilsche IJsclub 7105 716 Polsbroekerdamsche IJsclub<br />

7406 406 IJsclub Wintervermaak 7717 717 IJsclub Ons Genoegen Lageweg<br />

7409 409 IJsclub Puttershoek 7627 801 IJsclub Bleiswijk<br />

7410 410 Strijense IJsclub 7451 802 IJsclub Otweg<br />

7412 412 IJsclub De Winterkoning 7613 803 Schaatsvereniging Lansingerland<br />

7413 413 IJsclub De Samenwerking 7452 804 Moordrechtse IJsclub<br />

7414 414 IJsclub De Kom 7705 805 IJsclub Meije Vooruit<br />

7415 415 IJsclub Nooitgedacht 7614 806 IJsclub Wilhelmina<br />

7116 416 Oud-Beijerlandse IJsclub 7615 808 Zevenhuizensche IJsclub<br />

7416 501 IJsclub <strong>Holland</strong>ia 7454 809 Schaatsclub Gouda<br />

7417 502 IJsclub De Giessen 7495 811 Schaatsvereniging De Gouwe Streek<br />

7418 503 IJsclub St. Moritz 7458 814 Zwammerdamse IJsclub<br />

7419 504 Gorinchemse IJsclub 7460 901 IJsclub Hoogmade<br />

7422 507 IJsclub Juliana 7461 902 IJsclub Kagermeer<br />

7423 508 IJsclub De Molenhoek 7462 903 Vereniging IJssport Leiderdorp<br />

7424 509 IJsclub Langerak - Nieuwpoort 7464 905 IJsclub Lisserbroek<br />

7425 510 IJsclub De Graafstroom 7812 906 IJsclub Voorwaarts<br />

7426 511 IJsclub Voorwaarts 7465 907 Noordwijkse IJsclub<br />

7427 512 IJsclub Wilhelmina (opgeheven 2006) 7466 908 IJsclub Noordwijkerhout<br />

7429 514 IJsclub Schelluinen 7467 909 IJsclub Oud Ade<br />

7430 515 IJsclub Willem Barendts 7468 911 Rijpweteringsche IJsclub<br />

7431 516 IJsclub Nooit Gedacht 7469 912 Sassenheimse IJsclub<br />

7432 517 IJsclub De Zederik 7470 913 Voorhoutse IJsclub<br />

7433 518 IJsclub Keulse Vaart 7471 914 Warmondse IJsclub<br />

33


<strong>KNSB</strong> <strong>Gewest</strong> Verenigingsnaam <strong>KNSB</strong> <strong>Gewest</strong> Verenigingsnaam<br />

nummer nummer<br />

nummer nummer<br />

7472 915 IJsvereniging Woubrugge 7479 1004 IJsclub Nooit Gedacht<br />

7473 916 IJsclub Alkemade 7480 1005 S.T.C. de Rijnstreek<br />

7474 917 Rijnsburgse IJsclub 7481 1007 IJsclub Excelsior Bilderdam<br />

7475 918 Indoor Hardrij Club Leiden Leimuiden<br />

7476 920 IJsclub Zoeterwoude 7482 1008 IJsclub Nut en Vermaak<br />

7477 921 IJssportvereniging 7620 1009 Koninklijke Nieuwkoopse<br />

Koudekerk a.d. Rijn<br />

Landijsbaan<br />

7478 922 IJsclub Nut en Vermaak 7621 1010 IJsclub IJsvermaak<br />

7808 923 K.S.V. Rijnland 7622 1011 IJsclub IJsvermaak<br />

7809 924 IJsclub De Molenvaart 7623 1012 Ter Aarse IJsclub<br />

7497 925 IJsclub Voorschoten 7483 1013 IJsclub De Eendracht<br />

7810 927 IJssport Vereniging Leiden 7484 1014 IJsclub De Blauwe Beugel<br />

7616 1001 IJsclub Vooruitgang 7485 1018 Trainingsgroep NINO<br />

Zij Ons Doel 7405 1019 Omni Skaters<br />

7617 1002 IJsclub Aalsmeer Oost 7530 1020 Vereniging Topsport<br />

7618 1003 IJclub Aalsmeer Uiterweg Kunstschaatsen<br />

KONINKLIJKE NEDERLANDSE SCHAATSENRIJDERSBOND<br />

Opgericht op 17 September 1882 te Amsterdam<br />

Bondsbureau K.N.S.B.<br />

Postbus 1120, 3800 BC Amersfoort. Tel.: 033 - 4892000<br />

Bezoekadres: Van Boetzelaerlaan 28 -30, 3828 NS Hoogland Fax: 033 - 4620823<br />

ALGEMEEN BESTUUR<br />

V: Doekle Terpstra<br />

S: Albert Hazelhoff<br />

P: Jan Bolt<br />

Lid: Sippy Tigchelaar<br />

Lid: Heinze Bakker<br />

Lid: Tjaart Kloosterboer<br />

34


DAGELIJKSE BESTUREN VAN DE GEWESTEN<br />

<strong>Gewest</strong> Friesland<br />

V J.Wesselius Otterweg 38 8538 XE Bantega 0514-551505<br />

VV Joh. de Vries Boeier 10 9001 JG Grouw 0566-622333<br />

S E.W. Vegter De Achtkant 30 9285 VG Buitenpost 0511-543473<br />

P A. van der Woerd Vrijheidsplaats 20 8303 KD Emmeloord 0527-614302<br />

<strong>Gewest</strong> Groningen<br />

V L.A.M. Bultena Speenkruid 25 9781 WD Bedum 050-3012453<br />

VV D. Wijma Van Doesburgstraat 8 9731 LL Groningen 050-5419782<br />

S C. Hoek Kloostersingel 6 9617 BD Harkstede 050-4042614<br />

P A.J. Bosman Velduil 5 9781 RK Bedum 050-3010313<br />

<strong>Gewest</strong> Drenthe<br />

V E.J.H. Kruit Tweede Dwarsdiep 14 9514 PR Gasselternijveenschemond 0599-616399<br />

VV H. Poelman Schieland 42 9405 NG Assen 0592-353588<br />

S F.A. van der Meer Aart v/d Leeuwlaan 4 9405 AW Assen 0592-355330<br />

P R. van Lubek Drostenstraat 1 7921 WC <strong>Zuid</strong>wolde 0528-372820<br />

<strong>Gewest</strong> Overijssel<br />

V C.G.F. Brusche Hagweg 3 7615 NB Harbrinkhoek 0546-870204<br />

VV J.W.G. Vulink Zalkerdijk 61 8042 PP Zwolle 038-4212107<br />

S L.. Kuiper Vincent v Goghln. 13 7545 RL Enschede 053-4311628<br />

P H. Oosten Lonneker Steumke 6 7524 DN Enschede 053-4342970<br />

<strong>Gewest</strong> Gelderland<br />

V H.W. Nijhof Golfresidentie 81 8251 NK Dronten 0321-338721<br />

VV A.G. Borst Kerksteeg 8 8051 GP Hattem 038-4447131<br />

S J.P. Ekkerman Van Ostadestraat 11 6717 SN Ede 0318-621054<br />

P G.J. Wouters Fien de la Mardreef 25 6836 MS Arnhem 026-381981<br />

<strong>Gewest</strong> Noord-<strong>Holland</strong> / Utrecht<br />

V H.G. Falke Harddraverslaan 5 2082 HK Santpoort–<strong>Zuid</strong> 023-5252112<br />

VV H. Brandt Zeedijk 7 1154 PP Uitdam 020-4033681<br />

S D. Ykema Tampicodreef 7 3563 HZ Utrecht 030-2618301<br />

P J. van der Lee Nigtevechtseweg 60 3633 XT Vreeland 0294-233786<br />

<strong>Gewest</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong><br />

V G. van Kooten Tijs v Zeventerstr. 36 3062 XP Rotterdam 06-38198059<br />

VV P.R. van der Wart Turfschipkade 88 2725 BV Zoetermeer 079-3413982<br />

S H. Andela Kievitdreef 18 2743 EE Waddinxveen 0182-610636<br />

P J. Ottevanger Burg. Nederveenlaan 54 2761 VK Zevenhuizen 0180-632585<br />

<strong>Gewest</strong> Noord-Brabant / Limburg<br />

V R,Th.P. Smeulders Pastoor Bruijnenstr 10 4944 XA Raamsdonk 0162-521168<br />

VV T. Posno St. Antoniusweg 21 5706 AW Helmond 0492-546535<br />

S M.J. Spijkers-van Gils Robert Baeldestr. 36 5051 KE Goirle 013-5344228<br />

P S.N.H. Niemans Bijsterveldenlaan 248 5045 ZS Tilburg 013-5430283<br />

35


Schaatstoertochten <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong><br />

Nr. Tocht Startplaats Afstand<br />

Zh 02 3-Provinciën Toertocht Aar en Amstel Aalsmeer, Uithoorn, Ter Aar, 90km<br />

Woerdense Verlaat, De Hoef<br />

Zh 03 2- Provinciën Toertocht Polsbroek, Vlist, Haastrecht, 20, 40km<br />

Polsbroekerdam<br />

Zh 04 Plassentocht Ter Aar-Langeraar Ter Aar, IJsclubgebouw 10 t/m 100km<br />

Oostkanaalweg, Langeraar v.v. Altior<br />

Zh 05 Plassentocht Nieuwkoop Noorden Nieuwkoop, Rest. Tijsterman 10, 30, 60, 90<br />

Nieuwkoop, Rest. De Ziende<br />

en 120km<br />

Noorden, Café De Klinker<br />

Noorden, Café Van Bemmelen<br />

Zh 06 Stolwijkse Lansingtocht Stolwijk, Beyerse 25, 50, 75, 100km<br />

Zh 07 Plassentocht Reeuwijk Het Wapen van Reeuwijk, 20, 25, 50km<br />

Reeuwijk<br />

Zh 08 Westland Toertocht De Lier, De Bongaard, 15, 30, 45, 60km<br />

Schipluiden, nabij Molen Korpershoek<br />

Maasland, Café Wapen van Maeslant<br />

Vlaardingen, Kanovereniging Natsec<br />

Wateringen, Café De Bonte Haas<br />

Zh 09 Molen en Merentocht Roelofarendsveen, Rijpwetering, 15, 20, 30, 40,<br />

Oud Ade, De Kaag, Hoogmade, 50, 70, 100km<br />

Warmond, Leiderdorp<br />

Zh 10 Molentocht ‘Rottemeren’ Bleiswijk-Langevaart Clubhuis 10 - 150km<br />

‘De Sneeuwbal’, Zevenhuizen,<br />

Café De Roerdomp<br />

Zh 11 Molentochten Alblasserwaard Alblasserdam, Kinderdijk, 25, 50, 75km<br />

Groot Ammers, Goudriaan,<br />

Giessenburg, Molenaarsgraaf,<br />

Bleskensgraaf, Streefkerk, Oud-Alblas,<br />

Ottoland, Hoornaar, Noordeloos,<br />

Giessen-Oudkerk<br />

Zh 12 Meertocht Rijnsaterwoude Het Venegat, Rijnsaterwoude 10, 20, 30, 40km<br />

Zh 14 De Linge Toertocht Leerdam, Heukelem 12km<br />

Kedichem, Arkel<br />

25km<br />

Zh 15 De Meije toertocht Café Meijezicht, Bodegraafse 15, 35, 70km<br />

Meije 70, vanaf A12 Bodegraven<br />

Noord volgen<br />

Zh 16 Westplastoertocht Kudelstaart, Uiterweg, Aalsmeer, 20, 40, 60, 80<br />

Rijssenhout, Leimuiden<br />

en 100km<br />

Zh 17 Poldertocht Bergambacht IJsbaan Bergambacht 25, 60, 120km<br />

IJsbaan Berkenwoude<br />

Parkeerplaats het Loetbos<br />

Zh 18 Molenviergangtoertocht Café ‘t Oude Reghthuis, Aarlanderveen 25km<br />

Zh 20 Wouwse Drecht tocht Leimuiden, Rijnsaterwoude, 25, 50km<br />

Bilderdam<br />

Zh 21 Negen Dorpen Tocht Krimpenerwaard Ammerstol, Berkenwoude, Vlist, 75km<br />

Stolwijk, Gouderak, Polsbroek,<br />

Lekkerkerk, Bergambacht, Krimpen,<br />

Schoonhoven, Ouderkerk, Haastrecht<br />

Zh 22 Rijn en Schietoertocht De Sluis, Leidschendam 10, 20, 40, 60km<br />

Zh 23 Poldertocht Stompwijk Stompwijk, Café De Hoge Brug 20, 40, 80, 100km<br />

Zh 24 Kromme Geer en Zijde Tocht Clubgebouw EMM, Ouderkerk a.d. IJssel 25 km<br />

36


Schaatstoertochten <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong><br />

Een overzicht<br />

Bron: Schaatstoertochtwijzer K.N.S.B<br />

37


Kunstijsbanen in Nederland<br />

Alkmaar IJsbaan De Meent 1816 MH Terborchlaan 301 072 - 5489300<br />

Amsterdam Jaap Eden 1098 NJ Radioweg 64 020 - 6949652<br />

Assen Sport en Evenementencentrum De Smelt 9405 BK Stadsbroek 17 0592 - 356000<br />

Breda Kunstijsbaan Breda 4826 AB Terheijdenseweg 500 076 - 5723010<br />

Biddinghuizen FlevOnice 8256 PZ Strandgaperweg 20 0321 - 328480<br />

Deventer De Scheg 7422 LW P. van Donkplein 1 0570 - 659777<br />

Dordrecht Drechtstedenhal 3318 AL Karel Lotsyweg 7 078 - 6187138<br />

Eindhoven IJssportcentrum Eindhoven 5644 RX Antoon Coolenlaan 3 040 - 2381201<br />

Enschede IJsbaan Twente 7521 PT Coloseum 90 053 - 4601970<br />

Etten Leur De Banakker 4873 AW Fr. van Edenstraat 23-25 076 - 5013772<br />

Geleen Laco Glanerbrook 6160 AC Kummenaedestraat 45 046 - 4746988<br />

Groningen Kardinge 9735 AA Kardingeplein 1 050 - 3676767<br />

Den Haag Schaatscentrum De Uithof 2544 NL Jaap Edenweg 10 0900-33848463<br />

Haarlem Kunstijsbaan Kennemerland 2024 AV IJsbaanlaan 2 023 - 5254000<br />

Heerenveen IJsstadion Thialf 8443 DA Pim Mulierlaan 1 0900 - 2020026<br />

‘s-Hertogenbosch IJsbanen Sportiom 5213 JE Victorialaan 10 073 - 6464646<br />

Hoorn Kunstijsbaan De Westfries 1625 MA Westfriese Parkweg 5 0229 - 277660<br />

Leiden IJshal Leiden 2332 AA Vondellaan 41 071 - 5769344<br />

Leeuwarden IJshal Friesland 8914 AT Heliconweg 42 058 - 2137781<br />

Nijmegen Triavium 6537 TM Van Rosenburgweg 2 024 - 3445558<br />

Tilburg IJssportcentrum Tilburg 5022 DA Stappegoorweg 3 013 - 5325800<br />

Utrecht St. De Vechtse Banen 3565 CE Mississippidreef 151 030 - 2613723<br />

Zoetermeer PWA SilverDome 2722 NT Van der Hagenstraat 20 079 - 3305000<br />

38


OVERZICHT SCHAATSERS GEWESTELIJKE SELECTIES 2009-2010<br />

Selectie C-Junioren<br />

Trainer<br />

Assistent<br />

Contactpersoon GTC<br />

: Geerd Hilgersom<br />

: Sieb Wiersma<br />

: Frank Pak<br />

Afkomstig van ijsclub:<br />

C1 Sanneke de Neeling Schaatsvereniging Lansingerland<br />

C1 Tessa Boogaard IJsclub Hoogmade<br />

C1 Erne Blondeau IJssport Vereniging Leiden<br />

C1 Inge Mostert IJsvereniging Pijnacker<br />

C1 Jelle van Klink IJsclub Alkemade<br />

C1 Patrick Roest Schaatstrainingsvereniging de Lekstreek<br />

C2 Bastijn Boele Schaats Trainings Groep Voorschoten<br />

C2 Leeyen Harteveld IJsvereniging Zoetermeer<br />

C2 Marloes Wijsman IJsvereniging Woubrugge<br />

C2 Maud van der Meer IJsclub Alkemade<br />

C2 Steffi Wubben Hardrijdersvereniging Den Haag Westland<br />

C2 Cas van Trierum Hardrijdersvereniging Den Haag Westland<br />

C2 Vero Nater IJssport Vereniging Leiden<br />

C2 Kai Verbij IJsclub Hoogmade<br />

C2 Kees Heemskerk Warmondse IJsclub<br />

Selectie B-Junioren<br />

Trainer : Martijn Klip<br />

Assistent : Raymond Barendse<br />

Contactpersoon GTC : Krijn Jongejan<br />

Afkomstig van ijsclub:<br />

B1 Natasja Roest Schaatstrainingsvereniging de Lekstreek<br />

B1 Nina van Tol IJsvereniging Zoetermeer<br />

B1 Julia Berentschot IJsvereniging Zoetermeer<br />

B1 Ivo Muusse IJssport Vereniging Leiden<br />

B1 Thomas Blondeau IJssport Vereniging Leiden<br />

B1 Bram van Schie Schaats Trainings Groep Voorschoten<br />

B1 Matthijs Engele IJsvereniging Pijnacker<br />

B2 Iris van der Stelt District Hoekse Waard<br />

B2 Sanne van der Wal Schaatstrainingsvereniging de Lekstreek<br />

B2 Casper Pak IJsvereniging Zoetermeer<br />

B2 Bart Kroes IJsvereniging Woubrugge<br />

B2 Kai Smit IJsvereniging Zoetermeer<br />

B2 Pablo Kamsteeg IJssport Vereniging Leiden<br />

39


Selectie A-junioren met Neo Senioren 1<br />

Trainers : Arnold van der Poel en Jan Aanen<br />

Contactpersoon GTC : Rob Stoutjesdijk<br />

Afkomstig van ijsclub:<br />

A1 Britt van der Star IJsclub Alkemade<br />

A1 Julia van Gardingen Hardrijdersvereniging Den Haag Westland<br />

A1 Ilse Hogervorst IJsclub Zoeterwoude<br />

A1 Eline Bennis IJsclub Nut & Vermaak te Stompwijk<br />

A1 Bauke Wiersma Schaatsvereniging de Gouwe Streek<br />

A1 Frank Hermans De Vlaardingsche IJsclub<br />

A1 Sebastiaan Oranje Schaatsvereniging Lansingerland<br />

A2 Renske Mulder Schaatsclub Gouda<br />

A2 Michelle Bodijn IJssport Vereniging Leiden<br />

A2 Axel Smit IJsvereniging Zoetermeer<br />

A2 Thom van Beek IJsclub Nut & Vermaak te Stompwijk<br />

Selectie Neo Senioren 3 + 4 met de Senioren<br />

Trainer : Wim den Elsen en Jan Aanen<br />

Assistent : Menno Barends<br />

Contactpersoon GTC : Rob Stoutjesdijk<br />

Afkomstig van ijsclub:<br />

N1 Jorieke van der Geest IJsclub Alkemade<br />

N2 Renz Rotteveel IJsclub Alkemade<br />

N2 Hein Otterspeer Schaatstrainingsvereniging de Lekstreek<br />

N2 Jesper van Veen Hardrijdersvereniging Den Haag Westland<br />

N2 Joost Kool Schaatsclub Gouda<br />

N4 Maren van Spronsen Hardrijdersvereniging Den Haag Westland<br />

Sen Lisette van der Geest IJsclub Alkemade<br />

Sen Linda Bouwens Schaatsclub Gouda<br />

Sen Emilie Gale Schaatsclub Gouda<br />

Sen Michael Poot IJsvereniging Pijnacker<br />

Sen Moniek Kleinsman IJsvereniging Woubrugge<br />

De hierboven genoemde leden van de <strong>Gewest</strong>elijke selecties is op basis van zaken op<br />

d.d. 14 augustus 2009, wijzigingen voorbehouden.<br />

40


SCHAATS ALLERLEI<br />

BELANGRIJKE WETENSWAARDIGHEDEN<br />

WIJZIGING VAN UW BESTUURSSAMENSTELLING<br />

Het blijkt dat bestuursmutaties niet steeds aan ons worden doorgegeven (Vereniging, District,<br />

Commissies, etc.) waardoor brieven en dergelijke vaak onbestelbaar terugkomen. Voor een goede<br />

administratie is het noodzakelijk dat wij over het juiste adresmateriaal kunnen beschikken en wij<br />

verzoeken u dringend eventuele wijzigingen rechtstreeks aan ons door te geven; wij zorgen dan wel<br />

voor correctie bij het Bondsbureau.<br />

AANVRAGEN EN AFGELASTEN VAN WEDSTRIJDEN<br />

Alle wedstrijden dienen te worden aangevraagd bij het secretariaat van het <strong>Gewest</strong>,<br />

telefoon 0182 - 610636 (ELKE DAG VAN 18.30 TOT 22.00 UUR) of per email: hantsje.andela@zonnet.nl<br />

en wel minimaal twee dagen voor de wedstrijddag.<br />

Kampioenschappen dienen tenminste drie dagen voor de wedstrijddag te worden aangevraagd.<br />

Afgelaste wedstrijden dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven. Het secretariaat geeft de<br />

wedstrijden door aan het Bondsbureau van de <strong>KNSB</strong> en het Bondsbureau geeft deze wedstrijden weer<br />

door aan het A.N.P. en de landelijke Pers (Schaatskalender). Tevens worden door het secretariaat de<br />

betreffende kampioenschappen doorgegeven aan het sectiebestuur hardrijden.<br />

Dus wedstrijden kunnen niet rechtstreeks worden doorgegeven bij het Bondsbureau.<br />

Toertochten moeten worden opgegeven bij de heer J. Wansinck, Voorweg 68b, 2431 AR Noorden,<br />

tel: 0172-408620 of wansinck48@zonnet.nl.<br />

Voor een marathonwedstrijd op natuurijs gelieve u zich te wenden tot de secretaris van het <strong>Gewest</strong><br />

(op de boven vermelde uren).<br />

N.B. Met deze regeling heeft het Bestuur een rechtstreekse controle op de verenigingen of deze aan<br />

hun verplichtingen hebben voldaan.<br />

ATTENTIE<br />

Het uitkomen op wedstrijden c.q. deelnemen aan trainingen zonder een geldige licentie is verboden.<br />

Het laten deelnemen van niet-gerechtigde deelnemers(sters) door een wedstrijdgevende vereniging<br />

c.q. door een trainingsorganiserende vereniging is eveneens verboden. Zowel het lid, als de vereniging<br />

kunnen worden gestraft overeenkomstig het huishoudelijk reglement.<br />

41


BESTELLEN VAN EXTRA JAARBOEKEN<br />

Als u meer exemplaren van dit Jaarboek wilt ontvangen, kunt u onderstaande antwoordstrook invullen<br />

en opsturen naar de secretaris van het <strong>Gewest</strong>. Na ontvangst van de antwoordstrook zullen de<br />

gevraagde Jaarboeken zo spoedig mogelijk worden toegestuurd. De kosten bedragen € 3,50 per stuk<br />

exclusief porto kosten.<br />

Naam vereniging...............................................................................................................................<br />

Adres..................................................................................................................................................<br />

Postcode en woonplaats...................................................................................................................<br />

Aantal exemplaren............................................................................................................................<br />

P.S. Opsturen naar<br />

Secretariaat<br />

<strong>Gewest</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Holland</strong><br />

De heer H. Andela<br />

Kievitdreef 18<br />

2743 EE Waddinxveen<br />

42

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!