28.04.2015 Views

H E T L E V E N V A N D E L U I S - shampoux

H E T L E V E N V A N D E L U I S - shampoux

H E T L E V E N V A N D E L U I S - shampoux

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

syllabus 17-08-2004 10:21 Pagina 1<br />

HET ANTI-LUISLIJSTJE SHAMPOUX ® ,<br />

DÉ LUIZENBEHANDELING.<br />

- Controleer het haar regelmatig op de<br />

aanwezigheid van luizen met behulp van<br />

een fijne kam of een luizenkam.<br />

Hierdoor wordt een eventuele besmetting<br />

snel opgespoord en kan onmiddellijk<br />

ingegrepen worden.<br />

- Controleer bij een besmetting ook de<br />

andere gezinsleden op luizen en behandel<br />

ze op dezelfde dag om een herbesmetting<br />

te voorkomen.<br />

- Ook kragen, sjaals, mutsen, beddegoed<br />

en andere voorwerpen die met het haar<br />

in contact geweest zijn, moeten luizenvrij<br />

gemaakt worden: behandel ze met een<br />

antiparasitaire spray, of was ze in de<br />

machine bij 60°C gedurende 15 minuten<br />

met een speciaal wasadditief.<br />

- Let er goed op niet opnieuw besmet te<br />

geraken. Gebruik daarom tijdens een<br />

luizenplaag elke morgen een<br />

luizenwerende spray.<br />

SHAMPOUX ® SHAMPOO<br />

SHAMPOUX ® Shampoo is een antiparasitaire shampoo op<br />

basis van permethrine (1 %) en piperonylbutoxide (4 %),<br />

die in amper 20 à 30 minuten luizen en neten doodt, de<br />

jeuk stilt en het haar verzorgt.<br />

SHAMPOUX ® Shampoo is verkrijgbaar bij uw apotheker in<br />

een fles van 150 ml.<br />

SHAMPOUX ® V APO<br />

SHAMPOUX ® Vapo is een combinatie van twee werkzame<br />

bestanddelen, permethrine 1 % en piperonylbutoxide 4 %.<br />

SHAMPOUX ® Vapo is werkzaam tegen hoofdluizen,<br />

schaamluizen en kleerluizen en kan ook gebruikt worden<br />

voor het behandelen van kleding of voorwerpen die in<br />

contact kwamen met het haar.<br />

SHAMPOUX ® Vapo is verkrijgbaar bij uw apotheker in een<br />

fles van 100 ml, voorzien van een handige verdeelbuis.<br />

SHAMPOUX ® REPEL<br />

SHAMPOUX ® Repel bevat repellent 3535, een insectenwerende<br />

stof. Laboratoriumproeven hebben aangetoond<br />

dat deze stof in staat is de luizen op een afstand te houden<br />

en besmetting tegen te gaan.<br />

SHAMPOUX ® Repel is verkrijgbaar bij uw apotheker in een<br />

flacon van 100 ml.<br />

SHAMPOUX ® W ASH<br />

SHAMPOUX ® Wash is een product voor handwas en<br />

wasmachine. De uiterst werkzame stoffen zorgen ervoor dat<br />

luizen en neten, ook bij het wassen op lage temperatuur,<br />

gedood worden. Kans op herbesmetting via kledij en<br />

bedlinnen wordt hierdoor uitgesloten.<br />

SHAMPOUX ® Wash is verkrijgbaar bij uw apotheker in een<br />

fles van 100 ml.<br />

H E T L E V E N V A N D E L U I S<br />

Rijksweg 9, B-2880 Bornem<br />

www.qualiphar.com<br />

SHAMPOUX ® BALM ACTIV'<br />

SHAMPOUX ® Balm Activ' laat toe luizen en neten<br />

gemakkelijker te verwijderen uit het haar. Voor een optimaal<br />

resultaat gebruikt u SHAMPOUX ® Balm Activ' na een<br />

behandeling met SHAMPOUX ® Vapo of SHAMPOUX ®<br />

Shampoo. SHAMPOUX ® Balm Activ' is verkrijgbaar bij uw<br />

apotheker in een fles van 150ml en wordt geleverd met een<br />

netenkam.<br />

www.focus-advertising.be


syllabus 17-08-2004 10:21 Pagina 3<br />

Luizen ? Wat zijn ze moeilijk klein te krijgen.<br />

Ieder jaar zorgen ze voor grote ongemakken,<br />

die kleine beestjes, zowel thuis als op school.<br />

Telkens slaan ze onverwacht toe, zelfs<br />

verschillende keren per jaar. Op school<br />

kunnen ze zorgen voor een snelle, massale verspreiding<br />

en thuis zorgen ze voor veel gekibbel<br />

en nodeloze schaamte. Vroeger waren luizen te<br />

wijten aan onvoldoende hygiëne, maar<br />

vandaag is zelfs de meest begoede familie er<br />

niet meer veilig voor. De beestjes reizen<br />

bijvoorbeeld gratis mee van buitenlandse<br />

vakanties. En dan gaat het snel: kinderen<br />

HISTORIEK<br />

Luizen, een probleem van alle tijden.<br />

Luizen zijn reeds gedurende duizenden jaren gekend;<br />

volgens sommigen gaat het bestaan van de luis zelfs<br />

terug tot de prehistorie. Ook het oude Egypte had met<br />

luizenplagen te kampen: papyrusrollen beschrijven<br />

dadelpasta als een goede remedie tegen luizen.<br />

Door de opkomst van nieuwe insecticiden zoals<br />

lindaan tijdens en na de Tweede Wereldoorlog<br />

verdwenen luizen een beetje op de achtergrond,<br />

maar de laatste jaren steken ze opnieuw de kop op<br />

en komen weer luizenepidemieën voor, vooral in<br />

scholen, kinderdagverblijven en vakantiekampen.<br />

hebben veel lichamelijk contact bij het spelen,<br />

hun jasjes en mutsen hangen tegen elkaar...<br />

een grote besmetting is onvermijdelijk. Snel<br />

reageren is de boodschap: met een<br />

doelgerichte behandeling luizen en neten<br />

doden, herbesmetting voorkomen, kleren en<br />

beddegoed ontsmetten... en preventief werken<br />

bij wie nog niet besmet is. Shampoux reikt u<br />

een nieuwe en werkzame behandeling tegen<br />

luizen en neten aan. Ontdek in deze brochure<br />

hoe u luizen en neten met grote trefzekerheid<br />

te lijf kunt gaan.


syllabus 17-08-2004 10:22 Pagina 5<br />

BIOLOGIE VAN DE LUIS<br />

De luis van top tot teen<br />

Een klein beestje...<br />

Luizen zijn kleine insecten zonder vleugels. Ze behoren tot de klasse van de<br />

geleedpotige dieren, net als de duizendpoten, spinnen en kreeften.<br />

Er bestaan vele soorten luizen, maar er zijn er maar drie die bij de mens<br />

kunnen voorkomen: de hoofdluis (Pediculus humanus capitis),<br />

de kleerluis (Pediculus humanus humanus), die soms ook lichaamsluis<br />

genoemd wordt, en de schaamluis (Pthirus pubis).<br />

Eten geeft ze een kleurtje. Om te overleven en om zich te voeden, heeft de luis dagelijks<br />

een portie bloed nodig. Die zuigt ze op met behulp van haar kleine zuigsnuit (rostrum).<br />

Bij elke maaltijd prikt ze daarmee door de huid van haar gastheer heen en spuit ze<br />

tegelijkertijd speeksel in, dat antistollingsmiddel bevat. Vervolgens zuigt ze het bloed op,<br />

dat dan verder naar het spijsverteringskanaal wordt getransporteerd voor vertering.<br />

Na de maaltijd wordt de luis roodbruin van kleur.<br />

Welke kleur heeft<br />

een luis?<br />

Hebben luizen<br />

vleugels?<br />

Verwijderd van een geschikte gastheer, zal een luis al vlug de hongerdood sterven;<br />

afhankelijk van de omstandigheden varieert deze tijd van een paar uur tot enkele dagen.<br />

Luizen houden van grote gezinnen.<br />

De hoofdluis komt het meeste voor. Ze leeft in het haar, vooral ter hoogte<br />

van de nek en achter de oren. Ze is zo klein dat ze moeilijk te zien is:<br />

het mannetje is maar 1,5 tot 5 mm groot, het vrouwtje 2 tot 4 mm.<br />

Hoe groot is een<br />

hoofdluis?<br />

De voortplanting<br />

Vrouwelijke luizen kunnen tot 10 eitjes per dag leggen, gedurende zo’n 20 tot 30 dagen.<br />

Deze eitjes worden neten genoemd.<br />

Hoeveel poten heeft<br />

een luis?<br />

Elke luis heeft 3 paar poten, voorzien van knijptangetjes, waarmee ze zich aan het<br />

haar vasthecht en zich ook snel kan voortbewegen.<br />

Hoeveel eitjes legt een<br />

volwassen luis?<br />

Een luizenkopje is klein en driehoekig en draagt twee antennes, één paar ogen en een<br />

piepkleine zuigsnuit (rostrum). Kleine orgaantjes (sensillen) op de antennes zorgen voor<br />

de waarneming van temperatuur en vochtigheid. Luizen leven immers bij voorkeur bij<br />

een temperatuur van 28°C tot 33°C en een vochtigheid van 70 tot 90 %. Wanneer er<br />

sterke wijzigingen in temperatuur of vochtigheid optreden (vb. hoge koorts of overmatig<br />

zweten) verlaat de luis zijn gastheer of - vrouw en gaat ze op zoek naar een ander<br />

slachtoffer.<br />

Een neet is witgrijsachtig van kleur, en gemiddeld 0,8 mm lang en 0,3 mm breed.<br />

Door middel van een soort lijm worden ze vastgekleefd aan de basis van het haar.<br />

Na 8 tot 10 dagen komen de kleine luisjes uit hun omhulsel tevoorschijn, minder dan<br />

1 mm groot en nog geen mg zwaar. Vijftien dagen en 3 stadia verder zijn deze luisjes<br />

volwassen en kunnen op hun beurt een gezin stichten. Er rest hen dan nog 20 à 30 dagen<br />

te leven: een luis sterft immers meestal voor zijn 40e levensdag. Een kleine berekening leert<br />

ons dat uit 1 koppel luizen na 3 maand tijd zo’n 125 000 nakomelingen kunnen<br />

voortkomen!<br />

Welke kleur heeft<br />

een neet?<br />

Hoelang leeft een luis?<br />

De schaamluis leeft voornamelijk in de haren van de schaamstreek, maar ze kunnen<br />

ook voorkomen ter hoogte van de oksels of zelfs de wenkbrauwen. Ze is kleiner en<br />

compacter dan de hoofdluis.<br />

Ook de kleerluis is qua uitzicht te vergelijken met de hoofdluis. Ze nestelt zich in de<br />

naden van kleding, bij voorkeur ter hoogte van de schouders, oksels en middel en<br />

zoekt de huid alleen op om te eten. Ze komt bij ons zelden voor, maar in landen of<br />

plaatsen waar de hygiëne te wensen overlaat of in situaties waarbij er geen<br />

mogelijkheid bestaat om kledingstukken te wassen of van kleding te veranderen<br />

(vb. oorlogen of rampen), kunnen ze een ware plaag veroorzaken.<br />

Hoe krijgen de luizen je te pakken?<br />

Hoofdluizen zijn weinig kieskeurig: ze hebben geen voorkeur voor gewassen of vuile, lange of<br />

korte, gekrulde of steile haren. Ze springen niet, maar door hun grote beweeglijkheid kunnen<br />

ze zich gemakkelijk van het ene hoofd naar het andere verplaatsen, en dit meerdere keren per<br />

dag. Dit doen ze :<br />

- ofwel door rechtstreeks contact (van haar op haar), zelfs als dat contact zeer kort is.<br />

- ofwel door onrechtstreeks contact, door contact van een besmet voorwerp met het haar.<br />

Zo’n voorwerp kan een muts zijn, een sjaal, een borstel, een jas, een kussen, een laken,...<br />

Het is dus belangrijk dat klasgenootjes en familieleden van een kind met luizen, evenals<br />

kledingstukken en andere voorwerpen, tegelijkertijd behandeld worden om herbesmetting<br />

te voorkomen.<br />

Kan iedereen luizen krijgen?<br />

Springen luizen?


syllabus 17-08-2004 10:22 Pagina 7<br />

Waar jeukt het?<br />

Het jeukt!<br />

Het zijn insecticiden die de opperhuid van de luizen doordringen, en door inwerking op het<br />

Kinderen met luizen worden het al vrij vlug gewaar: luizen veroorzaken jeuk, vooral<br />

centrale zenuwstelsel een verlamming veroorzaken.<br />

En waarom?<br />

achter de oren en in de nek.<br />

De oorsprong van deze jeuk ligt in kleine blaasjes, die ontstaan wanneer bepaalde eiwitten,<br />

aanwezig in het speeksel van de luis, bij het prikken worden ingespoten. Letsels van<br />

de hoofdhuid, veroorzaakt door krabben, kunnen ook wijzen op een besmetting.<br />

Producten op basis van kerosene en witte petroleum zijn weinig werkzaam en verouderd; ze<br />

worden niet meer gebruikt. Een speciale balsem kan wel van nut zijn om de neten van het<br />

haar los te weken en te verwijderen.<br />

Het Shampoux-gamma, op basis van permethrine en piperonylbutoxide is actief tegen zowel<br />

Hoe herken je<br />

luizen en neten?<br />

Als deze symptomen aanwezig zijn, wordt het haar best zorgvuldig onderzocht.<br />

Luizen en neten zijn op de volgende manier te herkennen:<br />

luizen als neten. Studies hebben aangetoond dat, 14 dagen na een éénmalige behandeling<br />

aan een concentratie van 1 %, 97 tot 100 % van de behandelde personen luizenvrij zijn.<br />

- Neten zijn witgrijsachtig van kleur en vastgekleefd aan de haarbasis.<br />

Piperonylbutoxide gaat de afbraak van de pyrethrines door het verdedigingssysteem van de<br />

- Lege omhulsels zijn witter en uitgedroogd. Ze zijn meestal verder van de hoofdhuid<br />

luis tegen en verhoogt aldus de activiteit.<br />

verwijderd (> 6,5 mm) en leveren geen gevaar meer op voor besmetting.<br />

- Neten zijn moeilijk te verwijderen, in tegenstelling tot schilfertjes, die gemakkelijk<br />

b. Luizenkammen<br />

verwijderd kunnen worden.<br />

- De luizen zelf zijn niet gemakkelijk te zien, maar vallen wel uit het haar bij het<br />

Bij dagelijks zorgvuldig en systematisch kammen van het haar met een luizenkam gedurende<br />

twee à drie weken, zullen de luizen en neten ook verwijderd worden. Deze methode vraagt<br />

Volstaat het een luizenkam<br />

te gebruiken?<br />

kammen.<br />

enorm veel tijd en geduld. Zolang echter niet alle neten verwijderd zijn en er nieuwe luisjes<br />

kunnen uitkomen, blijft de kans op besmetting van anderen bestaan.<br />

Zijn luizen gevaarlijk?<br />

Het gebruik van luizenkammen als enige behandeling van een besmetting wordt dus niet<br />

Hoofd- en schaamluizen verspreiden geen ziekten, maar het voortdurend krabben kan<br />

aangeraden. Wel kunnen ze van nut zijn als hulpmiddel bij het verwijderen van luizen en<br />

de huid verwonden en opent de poort naar bacteriële infecties.<br />

neten na een behandeling.<br />

De kleerluis daarentegen is de overbrenger van verschillende ziekten, waaronder<br />

vlektyfus, febris recurrens en de vijfdaagse koorts. Deze ziekten zijn praktisch volledig<br />

c. Speciale balsems<br />

uitgeroeid in de Westerse landen.<br />

Na een behandeling met een luizenproduct kan een speciale balsem worden gebruikt voor<br />

het makkelijker verwijderen van luizen en neten.<br />

Wat te doen bij een besmetting met luizen?<br />

a. Luizenproducten<br />

Resistentie<br />

Vroeger bestond een behandeling tegen luizen uit het kortknippen van het haar en het<br />

verwijderen van de neten en overblijvende luizen met een fijne kam. Die tijd is al lang<br />

Sommige luizen zijn resistent aan de beschreven luizenbestrijdingsproducten. Zij worden<br />

dan niet meer allemaal gedood na een anti-luizenbehandeling. In die gevallen is het nuttig<br />

Kunnen luizen<br />

resistent worden?<br />

voorbij: vandaag de dag zijn er heel wat minder drastische methoden om de lastige<br />

om voor een herbehandeling over te schakelen op een ander, even efficiënt product.<br />

beestjes kwijt te geraken.<br />

Welke eigenschappen<br />

heeft een goed<br />

anti-luizenproduct?<br />

Volgende eigenschappen zijn belangrijk voor een goed anti-luizenproduct:<br />

- doodt luizen én neten op een snelle en doeltreffende wijze;<br />

Hoe een besmetting met luizen voorkomen?<br />

Wanneer er een luizenplaag gemeld wordt, moet het uitwisselen van mutsen, sjaals,<br />

Hoe voorkomen?<br />

- wordt goed verdragen;<br />

kammen, borstels en andere voorwerpen die mogelijk besmet zijn, vermeden worden.<br />

- is milieuvriendelijk.<br />

Sommige stoffen hebben een luizenwerende activiteit en leveren zo een bijkomende<br />

Op grond van het werkzame bestanddeel kunnen we verschillende categorieën<br />

bescherming tegen luizen.<br />

luizenbestrijdingsmiddelen onderscheiden. De belangrijkste daarbij zijn:<br />

Eén van deze stoffen is het (N-butyl-N-acetyl)-3-ethylaminopropionate (R3535).<br />

- de organochloriden, vb. lindaan (is nu verboden)<br />

Laboratoriumproeven hebben aangetoond dat deze stof de luizen op een afstand houdt<br />

- de organofosfaten, vb. malathion<br />

en een besmetting of herbesmetting verhindert. Bovendien houdt zijn werking<br />

- de pyrethrines, vb. permethrine.<br />

lang aan.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!