27.06.2015 Views

sustainable dance club

sustainable dance club

sustainable dance club

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>sustainable</strong> <strong>dance</strong> <strong>club</strong><br />

verantwoord hip <strong>club</strong>ben<br />

Uitgaan in een hippe, trendy <strong>club</strong> en je extra happy voelen omdat je bijdraagt<br />

aan een beter milieu. Dit idee vormt de basis voor de Sustainable Dance Club.<br />

Het is een creatief concept van de Rotterdamse organisaties Enviu - innovators<br />

in sustainability en Döll - Atelier voor Bouwkunst. Het idee is erop gericht om<br />

duurzaamheid op een subtiele en trendy manier te integreren in de vormgeving,<br />

technologie en bedrijfsvoering van een <strong>club</strong>omgeving. Het doel van het concept is<br />

om duurzaamheid te introduceren bij een jong en breed publiek door het een sexy<br />

en aantrekkelijke uitstraling te geven.<br />

bio fruit plukken tijdens The Critical Mass in de garden of delight,<br />

door Döll (foto: Edwin Deen)<br />

De Sustainable Dance Club is een concept van:<br />

Döll - Atelier voor Bouwkunst is een architectenbureau<br />

in Rotterdam met een internationaal team van 25<br />

hoogopgeleide mensen. Naast de kernactiviteiten<br />

architectuur en stedebouwkunde ontwikkelt het bureau<br />

innovatieve concepten en strategieën om sociale<br />

vraagstukken vanuit een architectonische visie te<br />

benaderen. Het bureau is in 2003 opgericht door architect<br />

Henk Döll (www.dollab.nl).<br />

Enviu - innovators in sustainability is een internationale<br />

organisatie die zich richt op duurzaam ondernemen<br />

en het onwikkelen van oplossingen voor milieu - en<br />

sociale vraagstukken. De stichting ondersteunt jonge<br />

ondernemingen bij het opstarten en verder onwikkelen van<br />

duurzame activiteiten. Enviu is werkzaam in nederland en<br />

landen met een middenhoog inkomen (www.enviu.org).<br />

Projectmanagent voor de Sustainable Dance Club:<br />

Stills uit de op National Geographic en BBC World werldwijd<br />

uitgezonden korte film“regenerative energy” over de <strong>sustainable</strong><br />

<strong>dance</strong> floor (Toyota, coast productions)<br />

Cultural Development initieert, realiseert en ondersteunt<br />

culturele projecten van en voor jongeren in Rotterdam.<br />

Door haar expertise en achtergrond voert zij sinds medio<br />

2007 het management voor de Sustainable Dance Club.<br />

Eerder richtte zij multimedia <strong>club</strong> Off_Corso op in de<br />

voormalige Corso bioscoop (2001). Andere projecten<br />

zijn Rotterdam Electronic Music Festival/ REMF, American<br />

Dreams (korte film die Hollywood movie award won in 2006)<br />

en interim management voor Live at Nighttown<br />

(www.<strong>sustainable</strong><strong>dance</strong><strong>club</strong>.com).<br />

initiators<br />

atelier voor bouwkunst<br />

postbus 2555 | 3000 cn rotterdam<br />

haringvliet 100 | 3011 th rotterdam<br />

t +31 (0)10 271 82 00 | f +31 (0)10 271 82 22<br />

mail@dollab.nl | www.dollab.nl<br />

nederland<br />

partners


eigen global footrpint berekenen tijdens The Critical Mass, de concept<br />

presentation party in Off_Corso, oktober 2006 (foto: Frank Hanswijk)<br />

innovatie<br />

Naast het gebruik van beproefde technologieën<br />

zoals windturbines, zonne-energie en regenwater<br />

voor toiletspoeling, ontwikkelt de Sustainable<br />

Dance Club nieuwe technologieën en ideeën. De<br />

energie-opwekkende dansvloer en de biobar zijn de<br />

meest aansprekende voorbeelden. De organisatie<br />

ontwikkelt vernieuwende technologieën in nauwe<br />

samenwerking met gespecialiseerde kennisinstituten<br />

als de TU Delft.<br />

doorsnede voor een voorbeeld <strong>sustainable</strong> <strong>dance</strong> <strong>club</strong><br />

ontwikkeling<br />

De Sustainable Dance Club brengt op eigentijdse<br />

wijze jongeren in contact met de nieuwste<br />

ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.<br />

Dansen op de energie-opwekkende dansvloer,<br />

met lichaamswarmte de ambiance veranderen en<br />

op het relaxdak biologisch bier drinken, naast het<br />

regenwaterbassin dat voor het toiletwater gebruikt<br />

wordt. Dit zijn slechts enkele voorbeelden voor de<br />

duurzame <strong>dance</strong><strong>club</strong>.<br />

Nevendoel is om Sustainable Dance Club als idee<br />

verder te ontwikkelen zodat een groeiend aantal<br />

duurzame <strong>dance</strong><strong>club</strong>s wereldwijd het licht ziet.<br />

Tegelijkertijd beschouwt de Sustainable Dance<br />

Club zichzelf als een inspirerende omgeving voor<br />

vernieuwingen waarin de innovaties op het gebied<br />

van duurzaamheid getest kunnen worden. Expertise,<br />

ideeën en toepassingen worden gebruikt of geschikt<br />

gemaakt voor andere omgevingen.<br />

kleding op maat laten maken door Kuyichi op The Critical Mass<br />

(foto: Edwin Deen)<br />

“recycle restaurant” van Mischa van Teeffelen tijdens The Critical Mass<br />

(foto: Frank Hanswijk)<br />

opening<br />

Het concept is tijdens enkele geslaagde<br />

<strong>club</strong>avonden in ‘06 en ‘07 gepresenteerd. De<br />

Sustainable Dance Club heeft laten zien dat<br />

hip <strong>club</strong>ben en duurzaamheid een spannende<br />

combinatie oplevert. Bovendien hebben diverse<br />

buitenlandse <strong>club</strong>eigenaars serieuze interesse<br />

getoond om het concept te implementeren. Voor<br />

muziek- en theaterfestivals werkt de organisatie<br />

aan een mobiele versie. Augustus 2008 opent in<br />

Rotterdam MyTown (werktitel) als eerste permanente<br />

Sustainable Dance Club haar deuren.<br />

Zie voor meer informatie www.dollab.nl en/of<br />

www.<strong>sustainable</strong><strong>dance</strong><strong>club</strong>.com.<br />

Enkele ideeën van de Sustainable Dance Club:<br />

Transpiratie opvangen van dansende mensen en het recyclen<br />

als toiletwater (boven). Een relax dak/ rookzone die energie en<br />

(regen)water levert in de <strong>club</strong> (onder).<br />

Afbeeldingen: Döll - Atelier voor Bouwkunst<br />

De Sustainable Dance Club biedt binnenkort<br />

een uitgebreid online-platform voor <strong>club</strong>bers,<br />

<strong>club</strong>eigenaren en geïnteresseerden om ideeën en<br />

ervaringen met elkaar uit te wisselen. Ondernemers<br />

kunnen zodoende een keuze maken uit nieuwe<br />

‘modules’ om een eigen, unieke Sustainable Dance<br />

Club te ontwikkelen. De Sustainable Dance Club en<br />

initiatiefnemers Döll - Atelier voor Bouwkunst en Enviu<br />

bieden hun deskundigheid aan om het concept op<br />

maat te ontwerpen en/of te implementeren.<br />

De bottle wall: een kunstwerk met lege flessen,<br />

door Bouke Wilens / Döll (foto: Frank Hanswijk)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!