Presentatie frisdrankenonderzoek 2015 - website

gruttepyr

Presentatie frisdrankenonderzoek 2015 - website

NATIONAAL FRISDRANKONDERZOEK 2015Een kwantitatief onderzoek naar de belevingen waardering van frisdrankJORIS DE JONGHCAROLINE VAN TEEFFELENAMSTERDAM, APRIL 2015


3VOORAFRuigrok | NetPanel - april 2015


ONDERZOEKSOPZETVoor de steekproefopzet zijn wij uitgegaan van een representatieve basissteekproef van Nederlanders van 18 jaar en ouder,representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau*. Dit houdt in dat de samenstelling van de respondenten die zijn gestart metde vragenlijst representatief is naar de genoemde kenmerken.Als steekproefkader hebben we gebruik gemaakt van het panel van een gespecialiseerde access panel provider**.UITVOERINGDe datacollectie heeft plaatsgevonden van 17 maart tot en met 30 maart 2015. In totaal hebben 1.066*** Nederlanders de vragenlijstvolledig ingevuld.Responsoverzicht:OmschrijvingAantalRespondenten uitgenodigd 4.322Gestart met vragenlijst 2.724Uitgescreend (geen doelgroep) 60Uitgescreend (quota full) 1.596Afgehaakt 1.598Gekwalificeerde respondenten 1.066* Representativiteit wordt verkregen door middel van stratificatie van de steekproef (vooraf), quotering (tijdens de datacollectie) en een kleine weging achteraf. Als referentiebestand maken we gebruik van de GoudenStandaard (ontwikkeld door de MOA en het CBS).** Wij werken met leveranciers die voldoen aan onze kwaliteitseisen conform het Research Keurmerk [based on ISO 20252].*** Bij een steekproefgrootte van n=1.066 bedraagt de steekproefmarge in het slechtste geval 3,0%. Dat wil zeggen dat bij een gevonden waarde van 50% in de steekproef het werkelijke percentage in de totalepopulatie tussen de 47% en de 53% ligt. Maar hoe extremer de gevonden percentages, hoe kleiner de afwijking. Bij een gevonden waarde van 5% of 95% is de afwijking nog maar 1,6% .Ruigrok | NetPanel - april 2015


AANLEIDING EN DOELONDERZOEKSVRAAGHoe gebruiken en waarderen Nederlanders frisdrank?DOELGROEPDoelgroep is de Nederlander van 18 jaar en ouder die frisdrank drinkt. Daarbij is frisdrank de verzamelnaamvoor zowel koolzuurhoudende als koolzuurvrije frisdranken, sportdranken en energiedranken.UITVOERINGDe datacollectie heeft plaatsgevonden van 17 maart tot en met 30 maart 2015. In totaal hebben 1.066Nederlanders de vragenlijst volledig ingevuld.


7FRISDRANK CONSUMPTIERuigrok | NetPanel - april 2015


FRISDRANK CONSUMPTIEBIJNA DE HELFT VAN DE NEDERLANDERS DRINKT 5 OF MEER DAGEN FRISDRANKHoe vaak drink jij frisdrank?Hoeveel glazen frisdrank drink jij per dag?37% 37%20153,3 glas2015 (n=393)10% 9%21%16% 17% 17%12%14%6%4%2011Hoeveel glazen frisdrank drink jij per week?3,4 glas2011 (n=457)Elke dag5-6 dagenper week3-4 dagenper week1-2 dagenper weekMinder dan1 keer perweekNooit20155,5 glas2015 (n=636)2015 (n=1.066) 2011 (n=1.243)20115,6 glas2011 (n=709)


FRISDRANK CONSUMPTIESMAAK BELANGRIJK BIJ KEUZE OM FRISDRANK TE DRINKENWaarom drink jij frisdrank? Basis: frisdrankdrinkersOmdat frisdrank lekker isOmdat het verfrissend isOmdat frisdrank de dorst lestOmdat ik geen alcoholhoudende drankenmag/wil drinkenOmdat frisdrank goedkoper is dan andere(alcoholhoudende) drankenOmdat het stoer is om frisdrank te drinkenAnders, namelijk…6%5%1%1%9%16%4%5%28%29%46%48%71%69%‘Om energie te krijgen’‘Als er niks anders is’‘Voor de afwisseling’2015 (n=1.028)2011 (n=1.166)Waarom drink je geen frisdrank? Basis: indien men geen frisdrank drinktOmdat ik frisdrank niet lekker vind57%52%Omdat er zoetstoffen in zitten*16%31%Omdat ik er dik van word25%23%Omdat frisdrank koolzuur bevat18%30%Omdat het slecht voor mijn tanden is 13%17%Omdat het slecht voor het milieu is 2%1%Omdat ik er hyper van word 2%3%Omdat ik geen frisdrank mag drinken 0%8%2015 (n=38)Anders, namelijk…18%13%2011 (n=77).* Deze antwoordcategorie wijkt af van de meting in 2011, toen was deze als volgt omschreven: Omdat er (kunstmatige) zoetstoffen inzitten


FRISDRANK CONSUMPTIEWARME DRANKEN EN WATER ALTERNATIEVEN VOOR FRISDRANKWat drink je dagelijks buiten frisdrank? Basis: frisdrankdrinkersWarme dranken (koffie,thee)81%86%Water (alle soorten waters)79%79%Vruchtendranken/ -sappen53%49%Zuiveldranken52%49%Alcoholische dranken29%37%Anders, namelijk…2%4%‘Aangelengdesiroop’2015 (n=1.028)2011 (n=1.243)


11SOORT FRISDRANKRuigrok | NetPanel - april 2015


SOORT FRISDRANKCOLA DE MEEST GEDRONKEN FRISDRANKWelke frisdrank drink jij het meeste? Top 5 Basis: frisdrankdrinkers diemeerdere soorten frisdrank drinken.Cola28%2011:25%Colalight21%2011:23%IJsthee10% KoolzuurvrijTOP 59%Sinas2011:11% 2011: 7%9% 2011:7%1 2 3 4 5VROUWEN VS MANNEN• Bij mannen staan cola regular (35%), cola light(19%) en ijsthee regular (9%) respectievelijk opplaats één, twee en drie. Bij vrouwen bestaat de topdrie uit dezelfde dranken, maar met een anderevolgorde: cola light (24%), cola regular (20%) enijsthee regular (12%).• Cola light is voornamelijk populair onderfrisdrankdrinkers van 35 t/m 44 jaar (31%). IJstheeis vooral populair onder de jongste groep (18 t/m 24jaar 20%).2015: n=9502011: n=1.166• De oudste groep (55 t/m 65 jaar) kiest overall vakervoor andere soorten frisdrank dan regular cola(16%).


SOORT FRISDRANKER WORDEN MEERDERE SOORTEN FRISDRANK GEDRONKEN DAN IN 2011Welke frisdrank drink jij wel eens? Basis: frisdrankdrinkersCola regularSinas regularIJsthee regularKoolzuurvrije frisdrank regularCassis regular7up/Sprite regularCola lightSportdrank regularBitter Lemon regularEnergiedrank regularTonic regularGinger Ale regularSinas lightKoolzuurvrije frisdrank lightIJsthee light7up/Sprite lightCassis lightEnergiedrank lightBitter Lemmon lightTonic lightSportdrank lightGinger Ale lightAnders35%33%38%38%33%33%31%23%27%24%23%15%20%10%15%17%12%16%10%11%10%10%7%8%6%6%5%5%4%4%4%3%3%2%3%3%55%51%52%44%49%45%48%46%43%43%2015 (n=1.028)2011 (n=1.166)Frisdranken die door de meeste frisdrankdrinkers weleens worden gedronken zijn cola regular, sinasregular, ijsthee regular en koolzuurvrije frisdranken.


14LOCATIERuigrok | NetPanel - april 2015


LOCATIETHUIS BLIJFT DE PLEK WAAR DE MEESTE FRISDRANK WORDT GEDRONKENWaar drink jij over het algemeen frisdrank?Basis: frisdrankdrinkersVROUWEN VS MANNENThuis 89%2011: 90%Café/restaurant 30%2011: 34%Terras 27%2011:32%• Vrouwen drinken vaker een glas fris in de horeca(café/ restaurant 38% versus 22% en terras 33%versus 22%). Mannen drinken vaker fris op hetwerk (22% versus 11%).• Het zijn voornamelijk jongeren t/m 34 jaar die ineen café/restaurant frisdrank drinken (37% en38%).Vakantie/buitenland 22%2011: 25%Werk 17%2011: 19%Sportclub 8%2011: 8%‘Onderweg’2015: n=1.0282011: n=1.166School/universiteit 4%2011: 7%Anders: 3%


LOCATIEFRISDRANKDRINKERS KIEZEN OP VEEL LOCATIES VOOR COLA OF COLA LIGHTGeef per locatie aan welke frisdrank jij daar het liefst drinkt. Basis: indien men wel eens frisdrank drinkt op deze locatieTHUIS1. Cola (30%) 2011:25%2. Cola light (22%)3. Koolzuurvrijefrisdrank (10%)n=848IN EEN CAFÉ/RESTAURANT1. Cola (29%) 2011:21%2. Cola light (23%)3. IJsthee (14%)n=293OP HET TERRAS1. IJsthee (23%)2. Cola (20%)3. Cola light (18%) 2011:22%n=260OP VAKANTIE/INHET BUITENLAND1. Cola (34%)2. Cola light (21%)3. IJsthee (11%)n=217OP HET WERK1. Cola (29%)2. Cola light (19%)3. Sinas (11%)OP DE SPORTCLUB1. Sportdrank (25%)2. Cola (19%)3. Cola light (15%)OP SCHOOL/UNIVERSITEIT1. Cola (26%) 2011:23%2. Energiedrank (17%)3. IJsthee (14%)n=168 n=79 n=42TOP 3


17FRISDRANK EN MILIEURuigrok | NetPanel - april 2015


FRISDRANK EN MILIEUFRISDRANKDRINKERS HEBBEN MEERDERE SOORTEN FRISDRANK OP VOORRAAD EN DANVOORAL IN GROTE PET FLESSENHoeveel soorten frisdrank heb jij thuis meestal op voorraad?basis: frisdrankdrinkers die thuis frisdrank drinken35%33%30%Welke frisdrankverpakkingen heb jij meestal thuis op voorraad?Basis: drinkt thuis frisdrank (n=970)25%17%12%14%11%4% 5%6%3% 4%2%Grote plasticflessen (≥0,5 liter)71%Groot kartonnenpakken (≥1 liter)35%Blikjes30%Eén soortTenminstetweesoortenTenminste3 soortenTenminste4 soortenTenminste5 soorten6 soorten ofmeer2015 (n=1.028) 2011 (n=1.049)Ik houdnooit eenvoorraadfrisdrankaanPlastic flesjes(≤0,5 liter)23%Klein kartonnenpakjes (


19FRISDRANK EN GEZONDHEIDRuigrok | NetPanel - april 2015


20 FRISDRANK EN GEZONDHEIDDRIE KWART FRISDRANK DRINKERS OVERSCHAT AANTAL CALORIEËN IN EEN COLA LIGHTHoeveel calorieën denk je dat er in een glas cola regular (250 ml) zitten?Basis: frisdrankdrinkers (n=1.028)Hoeveel calorieën denk je dat er in een glas cola light (250 ml)zitten? Basis: frisdrankdrinkers (n=1.028)42%35%44%Light26%11%12%11%8%12%0%0 caloriën Tussen de 1 en60 caloriënTussen de 61en 120 caloriënTussen de 121en 180 caloriënWeet ik niet0 caloriën Tussen de 1en 60caloriënTussen de 61en 120caloriënTussen de121 en 180caloriënWeet ik niet2011*: 0% 11% 42% 27% 20% 2011*: 12% 44% 20% 5% 20%* Deze antwoord categorieën wijken iets af van de meting in 2011, toen was deze als volgt: 0 caloriën, tussen de 0 en 60 caloriën, Tussen de60 en 120 caloriën, tussen de 120 en 180 caloriën, weet ik niet.


FRISDRANK EN GEZONDHEIDKEUZE VOOR LIGHT FRISDRANK VANWEGE BEPERKTE SUIKER EN CALORIËNWaarom drink jij light frisdrank? Basis: light frisdrankdrinkerOmdat er minder suiker in zit59%55%VROUWEN VS MANNENOmdat er minder calorieën in zitten55%64%• Vrouwen kiezen vaker dan mannen voor lightomdat zij deze lekkerder vinden dan regular (24%versus 17%).Omdat ik het lekkerder vind dan de regular variantOmdat mijn vrienden/familieleden dit ook drinkenOmdat ik geen keus heb, dit wordt altijd gekocht7%7%5%8%21%26%• Minder calorieën is voor de jongste groepbeduidend minder belangrijk (39%) en blijktbelangrijker te zijn naarmate men ouder is. Ooksuiker speelt een minder belangrijke rol voor dezegroep (50%), voor frisdrankdrinkers van 25 t/m 34jaar is dit argument veel belangrijker (68%).‘Ik mag geensuiker’Omdat het trendy isAnders, namelijk…2%1%3%4%2015 (n=477)2011 (n=566)• De jongste groep kiest vaker ‘gedwongen’ voorlight. Zo laten zij zich meer leiden door vrienden enfamilieleden (19%) en door het gebrek aan keuze(14%).


22EXTRARuigrok | NetPanel - april 2015


EXTRAMERENDEEL FRISDRANKDRINKERS WIL GRAAG FRIS DRINKEN MET CHANTAL JANZENMet wie zou jij een glaasje fris willen drinken?Basis: frisdrankdrinkers (n=1.028)Doutzen Kroes28%2Chantal Janzen41%1Johnny de Mol26%34. Floortje Dessing 22%5. Carice van Houten 20%6. Humberto Tan 20%7. Chris Zegers 15%8. Eva Jinek 14%9. Herman den Blijker 12%10. Waldemar Tornstra 7%Geen van allen 18%Ruigrok | NetPanel - april 2015

Similar magazines