Golf Weekly 2013 editie 05

golfweekly.nl

Golf Weekly 2013 editie 05

2 TOURNIEUWS GOLF Weekly | donderdag 25 april 2013 | www.golfweekly.nlNa een derde van het seizoen 2013 is de rangorde onveranderd: Luiten is de besLuiten moet er over enkJoost Luiten, Maarten Lafeber en Robert-Jan Derksen hebben alle drie acht toernooiengespeeld dit jaar. Golf Weeklymaakt de balans op. En wat vinden dedrie zelf van hun prestaties?SCORES74,000072,750071,500070,2500TERUGVAL IN HET WEEKENDLuiten, Derksen, LafeberDoor Gerard LouterJOOST LUITEN –‘GEEN TOP-START’Joost Luiten is kort en duidelijkover het eerste deel van 2013. ‘Ikheb redelijk gespeeld. Geen topstart,niets bijzonders maar ook nietslecht’, zegt Luiten over zijn eersteacht toernooien. In 2012 had Luitenin dezelfde periode zeven toernooiengespeeld en circa 111.000 euroverdiend. In 2013 staat hij na achttoernooien op 135.321 euro. In zijneerste toernooi, het Abu Dhabi GolfChampionship, werd de 27-jarigeBleiswijker knap zesde. ‘Ik had daareen goede week, vooral met hetputten en het korte spel. Een zesdeplaats in een heel sterk bezet toernooiwas natuurlijk goed, vooral ookomdat ik altijd beter in vorm komnaarmate het seizoen vordert.’In het Spaans Open haalde Luitenternauwernood – birdies op delaatste twee holes – de cut. In hetweekend speelde hij erg goed vantee tot green. ‘Ik had veel problemenop de greens die wisselend warenvan snelheid. Je zag dat veel spelersdaar problemen mee hadden, bijnaniemand maakte veel putts.’Luiten slaat deze week het Ballatine’sChampionship in Korea over. DeAmerikanen Zach Johnson en DustinJohnson trokken zich maandag terugvanwege de gespannen situatietussen Noord- en Zuid-Korea. Luitenheeft een andere reden om niet tegaan. ‘Als er echt direct gevaar zoudreigen last de European Tour hettoernooi af, die nemen echt geenrisico. Ik ga niet omdat de baan vanBlackstone Golf Club mij niet ligt.Veel hoogteverschillen en overdrevenslopes op de greens, een beetje eenMickey Mouse-baan wat mij betreft.’Luiten speelt een week later welhet Volvo China Open. ‘Daarna ben ikweer twee weken vrij en dan komende grote toernooien, te beginnenmet het BMW PGA Championship. Indie weken moet ik er echt staan. Ikben vol vertrouwen dat ik een heelgoed jaar ga maken. Mijn korte spelis sterk verbeterd, daar moet ik eenkeer de vruchten van gaan plukken.’ROBERT-JANDERKSEN – ‘JUISTHEEL TEVREDEN’Robert-Jan Derksen haalde dit jaarin acht toernooien zeven keer de cut.Tot het Volvo China Open van vorigjaar had ook Derksen zeven toernooiengespeeld en ongeveer 46.000euro verdiend. In acht toernooienin 2013 staat de 38-jarige golfer op62.909 euro.Een verbetering ten opzichte van2012 dus maar een top-20 plaatszat er dit jaar nog niet in. Toch zegtDerksen ‘heel tevreden’ te zijn overzijn eerste maanden. ‘Als je naarmijn situatie kijkt, dan is dit zekerniet slecht, bijna alle cuts gehaaldis prima.’ Met ‘mijn situatie’ doeltDerksen op de tenniselleboog diehem lang parten heeft gespeeld.‘Ik heb de afgelopen maanden heelweinig kunnen trainen vanwege diearm. Als je puur naar mijn klasseringenkijkt, dan is dat niet heelbijzonder maar ik weet dat ik nietmeer kan verwachten.’ Derksen kannu weer pijnvrij net zo veel trainenals hij wil. ‘Ik verwacht dat descherpte binnenkort weer terugkomten dan moet ik ook top-10 positieskunnen halen.’MAARTEN LAFEBER– ‘IK MOET VEELSPELEN’Maarten Lafeber kwam vorig jaartot deze tijd slechts tot vier toernooienvanwege de mindere ‘status’van zijn op de Qualifying Schoolveroverde Tourkaart. Dit jaar kanLafeber bijna alles spelen. In achttoernooien haalde hij drie keer decut en de teller staat pas op 16.779euro. De 37-jarige Lafeber, spelendin zijn veertiende opeenvolgendejaar op de Tour, wanhoopt niet. ‘InMarokko (Trophée Hassan II) speeldeik goed en afgelopen week in Spanjewas mijn lange spel echt sterk. Ikmaak twee mindere swings en verspeelvijf slagen (een 7 en een 8 oppar-5 holes), dat was heel erg zuur.Maar ik sla weer heel mooie ballen,de kleine veranderingen in mijnswing voelen goed. Ik wil nu veelspelen.’ En dus ook in Korea en deweek erna in China. ‘Het is eigenlijkabsurd om één toernooi in Spanjete hebben en dan weer twee wekennaar Azië te gaan. Maar ik klaag niet.Ik heb toernooigolf nodig en ik hebzin om te spelen.’69,0000Donderdag Vrijdag Zaterdag ZondagJason Sobel @JasonSobelGCMaarten Lafeber @MaartenLafeberOn my way to South Korea!Thank god it's the last longtrip for a long time!! Letsmake it 2 good weeks.Het leven van een golfpro, reizen, veelreizen …Rory McIlroy @McIlroyRoryJust woke up to the greatnews that @Graeme_McDowellwon last night!! #someman#legendRory McIlroy is blij dat zijn grote vriendMcDowell de RBC Heritage heeft gewonnen.Angel Cabrera wins in aplayoff. Guess he's just luckyAdam Scott didn't decide totee it up at the 82° AbiertoOSDE del Centro this week.In de Masters verloor Cabrera de playoff,in het Abierto OSDE del Centro opde PGA TOUR Latinoamérica in Cordobawon hij wel.


BAAN EN ONDERHOUDontwerp en onderhoud. Mede d arom g eft l efomstandigheden van bijen.Golf W ekly en 7,5 voor de Oosterhoutse, diegele t e ligt en 115 meter van de rode tee.LOCATIEOosterhoutse niet en 7,5 m ar en 8 krijgen.FACILITEITEN– zijn goed, m ar sommige ma ten op de rangeLees de krant ookonline op golfweekly.nl.Hiervind je ook al hetandere golfnieuws!AMBIANCEOPMERKELIJKkost 495 euro per jaar.PRIJS-KWALITEITwe iets te veel.PRAKTISCHwww.ogcgolf.nlTwi ter.com/ogcgolfFacebook.com/ogcgolf0162-458759Grote foto: de vijftiendehole van de OosterhoutseGolf Club.Kleine foto’s met de klokmee: een put als ‘landmark’in de baan, de boom op hole14, het clubhuis, het startbord,hole 16 en de vijfdegreen.BAAN EN ONDERHOUD. Je begint vrij makkelijk, m ar hole 3 is ennadenkertje.’ Dijk j, hcp 6, cijfer voor Ooster-te rijden, m ar achter de slagboom is het enhebben. Er is en goede afwi seling van holes rustige omgeving.’ Dijk j, hcp 6, cijfer voorOosterhoutse: 7,3.houtse: 7,3.‘Enkele holes vlak langs de A27, dus best welOosterhoutse: 8,6.‘Fantastisch ontvangen. Z er vriendelijkperson el, mooi te ras. Wij g an hier zekerterug om heerlijk te spelen en d arna iets te‘Goed verzorgde b an, met prachtige uitdagendeholes. Wij g an hier zeker terug om Pietersimages, hcp 11, cijfer voor Oosterhoutse:eten, want a le prijzen zijn z er antrekkelijk.’h erlijk te spelen en daarna iets te eten, want 9,5.a le prijzen zijn z er antrekkelijk.’ Pietersima-‘De catering na wi seling van de wacht z ergoed en gevari erd met en goede prijs-kwali-ges, hcp 11, cijfer voor Oosterhoutse: 9,5.cijfer voor Oosterhoutse: 6,9.Oosterhoutse: 7,1.Speciaal voor lezers van Golf Weekly en bezoekers van Leadingcourses.com heeft de Oosterhoutse Golf Club een aanbieding, het ‘2013 a range-Uitsluitend op werkdagen, star tijd vooraf telefonisch te reserveren:0162-458759.LOCATIEgehad. Een van de mooiere banen rondomBreda.’ Deamateur, hcp 22, cijfer voor Ooster-‘Mooie golfb an. Weinig last van snelweghoutse: 7,2.FACILITEITENcijfer voor Oosterhoutse: 8,0.AMBIANCEOPMERKELIJKgroep g eft de b an gemiddeld een 8,5. Anderhandicapcategorieën geven en cijfe rond de7,8.PRIJS-KWALITEITNiet mee eens? Ganaar Leadingcourses.comen beoordeeldeze baan ofandere banen.iPad Internet Facebook TwitteradvertentieGOLFVoor meer informatie ga naar Sport1.nlAmbitie in Oosterhout7,8 De Oosterhoutse Golf Club is voortdurendde baan aan het verbeteren42 x en krijgt van Golf Weekly een 7,5.RATING 7,5PAGINA 12-13>>KOMENDE WEEK LIVEOPEN DE ESPAÑA18-21 APRILRBC HERITAGE18-21 APRILNR4De De gratis gratis krant krant van van golfend Nederland Jaargang 8 6 nr nr 4 1 donderdag 1827 april januari 20132011 www.golfweekly.nl'Come on Aussie!'Adam Scott verbreekt de Austrische vloek inThe Masters. Na negen tweede plaatsen op AugustaNational eindelijk een groen jasje voor een golfervan 'Down Under'. Pagina 2-5>>• Lentekriebels.Tijd om te golfen!39,-Wordlid in april voortot eind 2013• • • • • • • • • • • •Word lid en profiteer van de vele voordelen van het ANWB Golf lidmaatschap.ANWB Golf is de modernste, meest actieve en tevens grootste (digitale) golfclubvan Nederland en lid van de NGF. Alle golfers zijn bij ons van harte welkom!Deze actie is geldig tot en met 30 april 2013www.anwbgolf.nl info@anwbgolf.nl 023 556 96 01FOTO GOLFSUPPORTGOLF Weekly | donderdag 18 april 2013 | www.golfweekly.nlANWB Golf: net zocompetitiefOok D-clubs (clubs zondereigen baan) doen mee aande NGF Competitie. BijvoorbeeldANWB Golf. Eengesprek met twee competitiegolfersvan de verenigingdie 29.000 leden telt.FOTO’S THIJS TURENHOUTHoe lang speel je al competitie voorANWB Golf?Jan de Heer (Heren 1, hcp 12): ‘Ditis mijn vijfde jaar. We spelen in dederde klasse. Ons team heeft viersingle handicappers, een speler methcp 12 en een speler met hcp 14. Debeste speler heeft ongeveer 5,5.’Pio Tulp (Heren 4, hcp 18): ‘Dit ismijn tweede jaar. We komen uit inde zesde klasse. Vorig jaar zat ik inHeren 2, maar dat team is uit elkaargevallen. De meesten zijn lid gewordenvan een andere vereniging.’Waarom ben je lid van ANWB Golf?JdH: ‘Via ANWB Golf speel ik wedstrijdenverspreid over heel Nederland.En ANWB Golf houdt gewoon jehandicap bij net als andere clubs.’PT: ‘Ongeveer in 2005 haalde ikvia de ANWB mijn GVB. Ik wildegolfen en ben toen lid geworden vanANWB Golf. Naarderbos was toeneen soort thuisclub van de ANWB endat werd voor mij een homecourse.Het grote voordeel van ANWB Golf ishet gemak dat ze allerlei wedstrijdenSOCIAL MEDIADit jaar vertellen we competitiebelevenissenaan de hand van social media. We volgenteams, spelers, coaches, clubs en banen viasocial media als Twitter (hashtag #ngfcomp),Facebook, Linkedin. Opvallende en leuketweets, foto’s en quotes vind je terug in dezekrant.1 @fwboekKlaar voor de competitie. Mooie, passendekleding gekregen van PinHigh/Quick. Nu nogpassend weer. #ngfcomp #anwbgolf.@MarianneBruijnAOC Dames 2, afgemaakt in de NGF competitie12voor je organiserenop allerleimooiebanen inNederland.Dekortingenzijn ook mooi, maar ik doe heel veelmee en betaal veel meer voor golfdan andere golfers! Ik moet wel zeggen:ik ben hockeyer geweest en benmis een beetje een verenigingsleven.Ik overweeg daarom op een gevenmoment bij een andere club lid teworden. Maar misschien ontstaater op onze nieuwe homecourseBentwoud op den duur een ANWBGolf-verenigingsleven.’Waar ontvangen jullie als je teamgastheer is?JdH: ‘Vroeger op Dorhout Meesmaar nu is dat voor alle teams Bentwoud.’Heeft jullie team zich serieus voorbereidop de competitie?BAANBEOORDELING21door Amelisweerd, @ Zeewolde: 18-0 pffff.2 @MichaelKraaij2e competitiewedstrijd vandaag op de NoordNederlandse: de kraker @houtrakheren1 - Eindhoven#ngfcompetitie.(De kraker eindigde in 9-9. Houtrak en de Eindhovenschestaan samen bovenaan.)‘Het moet gezegd dat de omstandighedenwaaronder moest worden gespeeld allesbehalveaantrekkelijk waren. De baan van gastclubAlmeerderhout was geprikt en gezand en daardoorin een knollenveld veranderd en eigenlijkongeschikt voor een competitiewedstrijd. Ende weersomstandigheden waren zeer divers:JdH: ‘Ja, wehebben in de winter doorgetraind enlessen genomen. We hebben ook eenoefenweekend in België gehad.’PH: ‘We zijn een nieuw team datvrij laat is samengesteld en hebbenweinig aan voorbereiding kunnendoen.’In het begin was er bij traditioneleclubs verzet tegen teams van D-clubs in de NGF Competitie. Hoe isdat nu?JdH: ‘Nu is dat minder. ANWB Golfdoet al weer heel wat jaren mee. Wespelen bovendien vaak tegen teamsdie we andere jaren ook al troffen,zoals de Lage Vuursche en Amsterdamse.’PT: ‘In het begin werd er vaakdenigrerend gesproken over ANWBGolf: “Jullie hebben niet eens eenhome course.” Maar nu hebben wemet Bentwoud wel een thuisbasis.Een kennismaking met andere teamsbegint nog steeds wel eens denigrerend,maar als ze met ons praten enhoren wat we doen, dan ontstaat ermeestal interesse in de mens en doetmen normaal. Zeker als ze klop vanons krijgen!’Kansen om kampioen te worden?JdH: ‘Nou, ik wil me niet rijk rekenen,maar er is dit jaar een kansje oppromotie.’PT: ‘We zijn als nieuw team nogniet zo op elkaar ingesteld en moetennog veel leren, het is matchplayen soms heb je bijvoorbeeld eenalles-of-niets-putt, de bal moet erin.Die scherpheid zit er bij ons nog nietvan zonneschijn tot zware regenbuien metonweer. De tegenstander kon daar kennelijknet iets beter mee omgaan, is de indruk.’(Een fragment uit een websiteverslag van eenverliezend team …)3 @gcbentwoudHistorische foto! Het eerste (Heren1) competitieteamvan #GolfclubBentwoud!(Bentwoud speelt voor het eerst competitie.)4 @MarcelLHerminezKijk dat is cool, Voorzitter EG is er ook, 2,5 rijdenvoor support! Helemaal Top.(Een echte voorzitter gaat kijken naar de competitieteams– of doet zelf mee ...)3NGF COMPETITIEVan boven naarbeneden: PioTulp (Heren4), Jan de Heer(Heren 1) en eenteamfoto vanHeren 1.FEITEN& CIJFERS• ANWB Golf doet al vijf jaarmee aan de NGF Competitieen heeft dit jaar vier herenteams,twee damesteams entwee seniorenteams.• De competitieteams ontvangeneen Pin High Golfwearteamoutfitvan ANWB Golf.• Gerben Staal is baas van de‘technische commissie’ vanANWB Golf; hij coördineertalle competitiezaken. VolgensStaal is een ambitieus topsportplanvoor competitiespelersvoorlopig niet aan de ordeen er zijn geen plannen omeen ‘monsterteam’ samen testellen dat in de hoofdklassezou kunnen spelen. Het eerstedoel is dat leden van ANWBGolf de mogelijkheid hebbenom NGF Competitie te spelen.Maar als zes scratchspelersonder de ANWB Golf-ledeneen team willen vormen, danis dat bespreekbaar.• Sinds dit jaar is GolfbaanBentwoud de thuisbasis vande ANWB-golfclub. Leden vanANWB Golf profiteren op Bentwoudvan (greenfee)kortingenen acties. De ANWB Golf-competitieteamshebben GolfbaanBentwoud als uitvalsbasis.altijd in. Maar we hebben veel lol ...’Wanneer speelt ANWB Golf Heren 1in de hoofdklasse?JdH: ‘In principe zou het snel moetenkunnen met bijna 30.000 ledenen als ANWB Golf het serieus zougaan aanpakken ...’45@sandervanduijnVandaag bij Dames 1 kijken op de Sallandschegolfclub @Hilversumsche #ngfcompetitie.(Een echte pro gaat kijken naar zijn competitieteams…)Ambitieuze club haalt het beste uit baanIn deze Golf Weekly een baanbeoordeling van de Oosterhoutse, een18-holes baan in de Noord-Brabantse plaats Oosterhout.WAT VINDT GOLF WEEKLY?De experts die de Golf W ekly Top-50 vanbeste banen in Nederland samenste len, hebbende Oosterhoutse Golf Club op de 24stepl ats gezet. D ar is het beoordelingsteam vannet de top-25 m ar is niet zo goed en mooi datdie bij de beste twintig behoort.zijn keihard en bevorderen pols- en e leboogblesures.Greenf espelers zijn welkom op de Oosterhoutsem ar zoals op de website is te lezen,Golf W ekly het wel m e ens: de b an h altHet ontwerp van architect Joan Dudok vanH el hoorde acht j ar geleden nog niet in detop-25 m ar is in de afgelopen jaren spannendergeworden dankzij anpa singen van FrankPont, onderd el van en vijfjarenplan dat 2005 De in 1985 opgerichte Oosterhoutse GC wasinging. ‘Een bestendige pl ats bij de beste 20banen van Nederland’ is een van de belangrijkstedoelste lingen, zegt de club in het beleidsreikten vervolgens het GEO (Golf Environmentplan. Zo ver is het ons inziens nog niet m arwe hebben v e lof voor de club, omdat dieg en moment stil zit en het beste uit de b anen locatie prob er te halen, op het gebied vanin 1987 de erste negen holes opende en sinds1994 ach tien holes telt.Het gemiddelde cijfer 7,8 dat de baan krijgtvan golfers op Leadingcourses.com vindende deskundigen van Golf W ekly iets te hoog.De omgeving is mooi m ar niet overal (zieverderop) en de b an telt h el v el goede enmooie holes, m ar ook en stel minder interessanteholes.De erste en l atste tw e holes bijvoorb eldzijn niet bijzonder. De par-4 derde (stroke index1) is en voorb eld van en intere sante hole.Op de par-5 achtste (vroeger de 17de) en par-4v ertiende wordt geregeld gevloekt omdat erop de fairway van beide holes en boom voorje neus st at.De beste en mooiste holes, 15 en 16, liggenin en apart gebiedje. ‘Hole 15 is en heftigepar 3!’ zegt headpro Wim van K athoven in hetcaddieboekje. ‘De belangrijkste reden hiervooris de waterhindernis’. Het water ligt voor enflink verhoogde gr en, die 150 meter van deSommige holes liggen in een bos, andere inen parklandschap. Die zijn erg mooi. M ar erzijn ook holes die dich tegen de snelweg A27liggen en holes n ast en industriegebiedje ensportvelden. Als a le holes zo’n mooie omgevinghadden als de mooiste holes, dan zou dedit is en ledenb an: ‘De club sp elt op enechte verenigingsb an, w ar 95% van de tijdbeschikb ar is voor de leden.’ Er zijn weinigcommerciële activiteiten.een van de erste Nederlandse banen die hetcertific at Commi ted to Gr en kregen uitge-Organization)-certific at. De Oosterhoutseh eft verder als erste golfclub in Nederlanden convenant met de Bijenstichting ondertekendmet als doel het verbeteren van deDe par-72 b an is behoorlijk lang (6.234meter van wit en 5.448 van blauw) en was alvrij v ak gasth er geweest van nationale wedstrijden,bijvoorb eld toernooien van de JeugdTour, het Nationaal Open, het NK MatchplaySenioren en het NK Matchplay.De club mag zich dit j ar verheugen in enlicht stijgend anta leden en spelers. Dit succesh eft men, n ast en sterke focus op hetverenigingskarakter, mede te danken an deintroductie van het ‘Twilight-lidm atschap’voor ‘de werkende generatie’. Dat biedt rechtop ronden van april t/m oktober vanaf 16:00uur en de overige m anden vanaf 14:00 uur enDe gr enf e doordew eks bedr agt 65 euro(en 79,50 euro in combinatie met een arrangement).In het w ekend kan ook uitsluitendmet a rangement (driegangen diner) gesp eldworden en dat kost dan 89,50 euro. 65 Eurovoor en ronde op een werkdag, dat vindenRATING7,5GOLF Weekly | donderdag 18 april 2013 | www.golfweekly.nlGOLF Weekly | donderdag 18 april 2013 | www.golfweekly.nl BAANBEOORDELINGDe baanbeoordelingen in Golf Weekly (links) zijn gebaseerd op de oordelen van een team deskundigen. Lezers vande krant kunnen zelf ook banen beoordelen – op de website Leadingcourses.com en de bijbehorende app. De Oosterhoutsescoort op Leadingcourses.com gemiddeld een 7,8. Hieronder volgen delen van enkele reviews.5 @GolfclubHeelsumHet fraaie dinsdag dames 1 team van @GolfclubHeelsumin clubtenue. Broeken nog wit?Foto zeker van voor de wedstrijd.@huffeltjeDames 1 @anwbgolf goed gestreden. 9-9 alsresultaat. Trots op ons:-D #ngfcompetitie.WAT VINDEN JULLIE?‘Leuke uitdagende bosb an met relatiefbrede fairways, b anonderhoud was bovengemiddeld.’Dgen Karels, hcp 27, cijfer voorOosterhoutse: 8,5.‘De b an ligt er prachtig bij. De fairwayszijn lekker breed en op de goede punten zijner hinderni sen n ergelegd. Zeker van de wi tet es is de b an vrij lang en dien je we lengte te‘De holes liggen er in de winter prachtigbij en is de enige baan in de omtrek van Bredaw ar het niet dra sig is. Prijs/kwaliteit verhoudingis heel goed.’ Louis9, hcp 13, cijfer voor‘B an sp elt niet al te moeilijk en scoren ishier zeker mogelijk. De b an is goed onderhoudenm ar de greens kunnen m. i. beter!’ Wim S,hcp 12,9, cijfer voor Oosterhoutse: 7,7.‘Verbetering zou de snelheid van de gr enskunnen zijn en ze a lem al even snel maken.Bunkers recentelijk verbeterd met nieuw zand(z er goed). Genoeg gezegd, je moet deze b angesp eld hebben.’ THJvandenBrink, hcp 18,cijfer voor Oosterhoutse: 8,6.‘Mooie z er goed verzorgde park-/bosban. Redelijk sne le gr ens, goed angelegdelastige rough. Een van de topbanenvan Brabant. Gr enf e prijzig. Minpuntje:telefonisch advies om rond 13 uur te komen,e fect lange wach tijd, 15 flights in de wachtvoor ons.’ René van Elderen, hcp 18, cijfervoor Oosterhoutse: 8,0.‘Prijs-kwaliteit voor vo le gr enfee te duur(bijna overal in Nederland).’ Marien, hcp 11,7‘Het is en aparte manier van binnenkomen.je dient erst door en industriete reinv el snelweg law ai.’ F. Arxhoek, hcp 20, cijfervoor Oosterhoutse: 6,6.teit verhouding.’ THJvandenBrink, hcp 18, cijfervoor Oosterhoutse: 8,6.‘Goede keuken voo redelijke prijs met attentebediening.’ René van Elderen, hcp 18,‘Gezellige sf er.’ Dgen Karels, hcp 27, cijfervoor Oosterhoutse: 8,5.‘Z er gastvrije en goede begeleiding enbediening. Als gasten hadden we voorrang opde clubleden. Moest op m er banen zo zijn ..’Wim S, hcp 12,9, cijfer voor Oosterhoutse: 7,7.‘Vriendelijke ontvangst. Geze lig clubhuis.’Vanvl168, hcp 36, cijfer voor Oosterhoutse: 9,0.De Oosterhoutse valt vooral in de sm ak bijgolfers met en handicap van 21 tot 30; deze13Het clubhuis uit 1991 is groot. De oefenfaciliteiten- en grote range en v el oefengr ensREACTIE: DE OOSTERHOUTSEWe vroegen de Oosterhoutse om een reactie. Bestuurslid Peter vanDoorn: ‘Onze top-25 positie is iets om trots op te zijn, al houden wegraag de ambitie om te stijgen op deze prestigieuze ranglijst. Daaromsteken we er continu veel e fort in om deze positie te verstevigen. ZoAANBIEDING van de week‘Een mooie b an, goed onderhouden en enp ar leuke holes.’ Elsave, hcp 17, cijfer voorDe bezoekers van Leadingcourses.com vindende prijs-kwaliteitverhouding beter dan GolfWeekly; golfers w arderen de value for moneyop de Oosterhoutse gemiddeld met en 7,7.hebben we tijdens de lange winterstop op verschi lende strategischeplekken door kleine aanpa singen in de begroe ing mooie doorkijkjesgecreëerd. We zijn een verenigingsbaan maar de spreekwoordelijkeBrabantse gastvrijheid hebben wij hoog in het vaandel staan.’ment’.Dit arrangement bestaat uit een 18-holes greenfee, een kopje koffie ofthee met gebakje, een logobal en driegangendiner (exclusief drank) enkost 79,50 euro.


GOLF Weekly | donderdag 25 april 2013 | www.golfweekly.nl9INTERVIEWHet Deloitte Ladies Open en KLM Open hebben in 2013 een nieuwgoed doel: Stichting DON. Verslaggever Andreas van der Schaafspeelde een rondje met de oprichter van de stichting en een van deDON-ambassadeurs, zanger René Froger.The InternationalHet Deloitte Ladies Open (24 toten met 26 mei) wordt voor heteerst gespeeld op The International.Deze championship coursevan internationale allure ligttussen Amsterdam en Schiphol enis ontworpen door topgolfer IanWoosnam, een voormalige RyderCup-captain en oud-Masterswinnaar,in samenwerking metMastergolf van Bruno Steensels.Het terrein heeft hoogteverschillentot 14 meter. Maarten Lafeberis ambassadeur van The International.De European Tour-spelermaakte deze maand tijdens eenoefenronde de eerste hole-in-oneop de baan die in 2011 is geopend.Lafeber (foto onder) maakte deace op de par-3 7de die vanaf deachterste tee heel lang is. ‘213 Meterin to the wind, rescue straightat the pin!’ twitterde Lafeber.Win eenplaats in depro-amIedere golfer maakt kans om meete doen aan de pro-am van het DeloitteLadies Open. Op verschillendeBurgGolf-banen worden kwalificatiewedstrijdengehouden. Per kwalificatiewedstrijdplaatsen zich viergolfers (twee dames en twee heren)voor de finale. Die finale wordt op11 mei gespeeld op The International,dus op de baan waar het DeloitteLadies Open wordt gehouden. Debeste speelster en speler in de finalespelen met een professional van deLadies European Tour in de pro-amvan het Deloitte Ladies Open. Eenderde toegangsticket wordt verlootonder de finalisten. Er zijn al vijfkwalificatiewedstrijden gespeeld.De laatste twee zijn op 27 april(BurGolf Emmen) en op 4 mei (Burg-Golf Gendersteyn Veldhoven). Meerinformatie is te vinden op www.burggolf.nl/pro-am-series.René Froger: ‘Ik wil altijd iets doen waar mijn hart in ligt: zingen, bepaalde goede doelen zoals DON en golfen, dan ben ik al lang blij!’


MULTIVOORDEEL: GELDIG VOORALLE MERKEN GOLFHANDSCHOENEN,GOLFBALLEN EN BOVENKLEDING!TITLEIST PROV1FOOTJOY GTXTREMENIKE VICTORY POLOÉÉN DOOS VAST LAAGTWEE DOZEN PER STUK€ 58,95€ 50,00ÉÉN STUK VAST LAAGTWEE PER STUK€ 18,95€ 15,00ÉÉN POLO VAST LAAGTWEE POLO’S€ 59,95€ 29,98MULTIVOORDEELPRIJS€100, 00MULTIVOORDEELPRIJS€30, 00MULTIVOORDEELPRIJS€89, 93TIJD VOOR IETS NIEUWSONZE GOLFWINKELSGA NAAR JUMBOGOLFWERELD.NLOF BEZOEK ÉÉN VAN ONZE SUPERSTORESARNHEMBREDABUNNIKHEERLENHEILOOROTTERDAMTWENTEVEGHELJumbo GW_263x375mm_April.indd 1 22-04-13 10:44


GOLF Weekly | donderdag 25 april 2013 | www.golfweekly.nl11INTERVIEWAmsterdamGolfgaat 'live'De Amsterdam Golf Show verhuist vanmaart naar mei en van de RAI naar GolfcentrumAmsteldijk. Een gesprek metorganisator Arthur Beerendonk en Amsteldijk-eigenaarGer Loogman.Arthur Beerendonk van Amsterdam Golf (links) en Ger Loogman van AmsteldijkWat moeten we ons voorstellenbij de Amsterdam GolfShow van 9 tot en met 12mei op Amsteldijk?Arthur Beerendonk: 'Het evenementwordt voor het eerst buitengehouden, hier op de oefenfaciliteitenvan Golfcentrum Amsteldijk,maar de show is ook deels overdekt.Amsteldijk heeft een 9-holes baan,een par-3 baan en een prachtigoefencentrum, de “9 werelden vangolf”. Bij de Wereld van gras komteen overdekt Paviljoen te staan metde deelnemende exposanten.'Ger Loogman: 'In dit Paviljoenvinden bezoekers de stands van delaat jeverrassendeelnemers metdaarvoor eengroot terras ende Demo DrivingRange, waar je het nieuwste equipmentvan alle belangrijke stokkenmerkenkan proberen. Daarnaast iser bij de ingang ook een entreedorpjemet enkele exposanten. Koffie in deochtend op het terras, een biertje naafloop, dat wordt een gezellige hoek.'AB: 'Er worden verder nog eenstuk of vijftien tenten geplaatstrondom het pad van de Negenwerelden en bij de megagreenswaar deelnemers hun producten ofdiensten onder de aandacht kunnenbrengen van debezoekers.'Waarom van binnennaar buiten?AB: 'Dit is de zevende editie vande Amsterdam Golf Show en de showheeft steeds meer een evenementkaraktergekregen. Ik speelde al jarenmet de gedachte om het evenementbuiten te organiseren, maar wildeeerst de show goed neerzetten, eenidentiteit, contacten en een databaseopbouwen. Het publiek weetinmiddels dat de show een grootevenement is met golfgerelateerdeproducten maar ook activiteiten. Weorganiseren de Golf Show nu hierGolfen op één van de meest avontuurlijke banen inNederland. Diepe graskuilen, ruige bunkers, heide enzanddalen. Een schitterend landschap, gevormd in deijstijd. Steeds weer die uitdaging. Daarna genieten van degastvrijheid en informele sfeer in en rond het clubhuis.Golf zoals het bedoeld is.27 holes, droge voeten en vrijwel altijd zomergreens.Kijk voor onze lopende arrangementen onder www.gcheelsum.nl/arrangementen of bel 0317 31 31 36.omdat Amsteldijk eenuniek oefencentrum is.Zoiets bestond nog niettoen we begonnen, hetlijkt als of we voor elkaarbedacht zijn. Bezoekerskunnen hier actief bezigzijn, van alles doen. Interactie is eensleutelwoord. En je hoeft hier niet innetten te slaan, je ziet de balvluchtals je ballen slaat.'GL: 'Bezoekers mogen hun eigengolfdraagtas meenemen en men kanonbeperkt ballen slaan, dat zit bijde prijs van een kaartje inbegrepen.Ook het spelen van onze par-3 baanis gratis.'AB: 'Op de Demo Driving Rangezijn alle topmerken vertegenwoordigd.Bezoekers kunnen alle clubstesten met behulp van apparatuurals TrackMan en Flightscope en mensenkunnen de stokken desgewenstook meteen kopen bij de winkels opde Golf Show, waarvan de grootsteGolf USA en Foregolfers.nl zullenzijn met meer dan 225 m2. Als ik hetgoed heb begrepen zal het de moeitelonen je aankoop uit te stellen tot deShow want er wordt een spectaculairaanbod gebracht met bijbehorendespectaculaire prijzen.'GL: 'Arthur en ik kennen elkaaral wat langer. Wij willen met hetevenement van Arthur ons oefencentrumAmsteldijk op de kaart zetten.Ons concept van de Negen wereldenwaar je verschillende onderdelenkan oefenen is nog niet bij iedereenbekend.'AB: 'Ger, je hebt lang geknokt omdit oefencentrum te realiseren. Watmij aanspreekt is dat Amsteldijk totaalgeen drempels kent. Iedereen iswelkom, ook mensen die niet golfen,en zij raken geïnteresseerd in golf.Hoe groot wordt de show?GL: 'De Golf Show zal compactzijn, alles is makkelijk te bereiken,maar de activiteiten strekken zichwel uit over 22 hectare van ons oefencentrum.Dat betekent meer dantien keer zo veel ruimte als in de RAI.Ons terrein is groot maar door deovale vorm met het pad rondom heelknus en overzichtelijk.We kunnen de AmsterdamGolf Show desgewenstde komende jarennog groter maken.'Wat is er nog meerbijzonder aan de eersteGolf Show op Amsteldijk?GL: 'Op twee holes van de 9-holesbaan kan je mooie prijzen winnenmet een hole-in-one-wedstrijd en eenneary-wedstrijd. Er zijn ook prijzente winnen met een megalange putt.Op de puttinggreen zijn ook balfittingenvan Redline en Titleist, er wordtin en bij het Paviljoen advies gegevenover schoenen door FootJoy, Adidasen Quick.AB: 'Professional Mark Reynoldsgeeft masterclasses “pitchen enchippen” aan single handicappers,iedereen kan bij John Woof terechtvoor het korte spel en er is voor allegolfers een workshop "mental training"van TheMindFactor en Effeqtgroup.Je krijgt dan een verhaal tehoren maar test het aansluitend ookin de praktijk tijdens een kwartiertjechippen en putten. Van grote waardevoor de bezoekers zijn de korte lessenBunkers, Pitchen en Chippen ende Swing, waarvoor men zich kaninschrijven via de site. De lessen wordengegeven door PGA-professionals.Als activiteit voor kinderen is er debekende Fun Factory.Waarom op 9, 10, 11 en 12 mei?AB: 'Donderdag 9 mei is Hemelvaartsdag.Het zijn ideale data om deGolf Show te bezoeken. Veel mensenzijn vier dagen vrij en het zijn ook filelozedagen. Als je via onze websiteeen dagkaartje koopt, dan kan je zelfbeslissen welke dag je gaat.'Kan je veel publiek en veel auto’saan?AB: 'De aanrijroute is tijdensde Golf Show anders dan op ditmoment, er zijn gigantisch veelverkeersplaatsen en die zijn allemaalop loopafstand.'GL: 'Amsteldijk is ideaal gelegen,het is op 1 minuut rijden van de A9.'Informatie: www.amsterdam-golf.com.


GOLF Weekly | donderdag 25 april 2013 | www.golfweekly.nl13CLUBNIEUWSEen column inde Golf Weeklyleidde tot eenspeciale Rode-Broekenwedstrijdop deHattemse Golf& Country Club,een oude, traditioneleclubdie zich metsucces aanpastaan de veranderingenin degolfmarkt.‘Groeten uit Hattem!’door Gerard Louterk schrijfIniet graag over mijneigen stukjes maar dit keer moethet even. Ruim een jaar geledenlas ik op de site Veluweland.nl eenartikeltje over de Hattemse Golf& Country Club. Voorzitter FreekMonster en PR-man HenderikusCazemier vertellen in dat stukje datde Hattemse een cultuuromslag gaatmaken. ‘In het verleden was de HattemseGolf & Country Club een vrijbesloten club. We kenden een ballotageen bezoekers werden niet altijdmet open armen ontvangen. Ditmoet gaan veranderen, hier is eencultuuromslag binnen de verenigingvoor nodig. Als vereniging willenwe open staan voor nieuwe golfers.Gasten moeten zich welkom voelenen weggaan met het gevoel dat zegraag nog een keer bij ons willenterugkomen, ook de vrije golfer diegeen lid is van een vereniging.’Naar aanleiding van het artikelschreef ik op de achterpagina eenbeetje pesterige column over de Hattemse,een oude, besloten club die eigenlijkhelemaal niet wil veranderenmaar door een teruglopend ledenaantalniet anders kan. ‘Gastspelersdie achteloos de eerste tee opstaptenvan de mooie Hattemse liepen totvoor kort het risico op bitse toon teworden afgeblaft door eenpaar oudere ‘members’ die buitenstaandersnet zo welkom heten alsGeert Wilders de gemiddelde Pool’,schreef ik in die column (terug telezen op golfweekly.nl, archief, GW62012).Bij het artikel op de site Veluweland.nlstond een foto van voorzitterMonster en PR-man Cazemier.Monster in een rode bandplooibroek,zo typerend voor de golfers van deklassieke banen, en Cazemier in eenvale roze broek. ‘Rode, vaal roze enzeker ook lichtgroene bandplooibroekenschrikken vrije golfers nog weleens af beste Hattemers, dat wil ikjullie hierbij even meegeven’, schreefik in de column.Een paar weken later kreeg ik eenkaart van de Hattemse met de grotefoto hierboven en onderstaandetekst:Beste Gerard Louter,HARTELIJKE GROETEN UIT HATTEM!De Hattemse verwelkomt greenfeespelersen naar aanleiding daarvanverscheen in april in de Golf Weekly eencolumn van uw hand. De rode broekenvan onze voorzitter en persman op eenfoto bij het persbericht in een lokalekrant speelden hierin een hoofdrol.Onze leden vonden de karikatuur vaneen ledenclub die beschreven werdin het stukje hilarisch. De columnhangt nog steeds in ons clubhuis.Ieder jaar is de voorzitter de vosin de Presidents Challenge, eenvossenjacht. Dit jaar werd dewedstrijd onder een andere naamgespeeld: De RodeBroekenwedstrijd.Aan de oproep om ietsroods aan te doen werd massaalgehoor gegeven. Van die ledendie een rode broek aangetrokken haddenis een groepsfoto gemaakt. Met degroeten uit Hattem!’Hattemse Golf & Country ClubPS. Met de greenfees gaat het erggoed.Een speciale RodeBroekenwedstrijdnaar aanleiding van eencolumn, hoeveel eer kun je krijgen.En wat een sportieve reactie op eenstukje waarin de Hattemse toch eenbeetje op de hak wordt genomen.Natuurlijk ging ik een paar wekenlater, met Weekly-collega Veldkamp,naar de Hattemse. VoorzitterFreek Monster wachtte ons in hetprachtige, licht krakende clubhuislachend op, uiteraard in een valerode bandplooi. Na een roerige tijdmet een bestuur dat zich begin 2012gedwongen zag af te treden, is op deHattemse werkelijk een cultuuromslaggaande. ‘Als club waren we eenbeetje arrogant, net als veel andereoudere banen denk ik’, zegt Monsterdie in februari 2012 voorzitterwerd. ‘Buitenstaanders die bij onshet clubhuis binnenkwamen, werdendoor veel leden heel kritisch bekeken,gewogen en te licht bevonden.Dat gedrag willen we niet meer, alsbestuur hebben we de leden er opaangesproken. Iedereen is welkomop de Hattemse, dat moeten wemet de hele club uitdragen en datgebeurt nu ook.’Een klein maar veelzeggendvoorbeeld: bij de entree is het bordjemet de tekst ‘Verboden toegangvoor onbevoegden’ vervangen dooreen bordje met ‘Welkom op de Hattemse’.Zoals veel ledenbanen kampte deHattemse met een teruglopend aantalleden, maar die trend is gekeerd.‘We hebben nu 350 spelende leden,we willen naar 375 tot 400’, aldusMonster. ‘De eerste 25 nieuwe ledenkrijgen een korting op het entreegeld:niet € 1840 maar € 995.’ Gespreidbetalen, ook van contributie,kan ook. De Hattemse past zich aan.Monster: ‘In het begin was er watweerstand bij leden maar inmiddelsis iedereen bewust dat we met nietsdoen in de problemen zouden komen.Leden zien nu ook dat de veranderingenhelemaal niet zo ingrijpendzijn. De Hattemse blijft gewoon deHattemse, een warme club met eenmooie oude baan waar leden bijnaaltijd kunnen spelen zonder starttijden.Maar ook greenfeespelers engroepen golfers die een leuke golfdagwillen hebben zijnhier nu zeer welkom.Dat willen we uitdragen,daarom hebbenwe vorig jaar ook depubliciteit gezocht.’Financieel staatHattem er weer goedvoor, ook al omdat declub eigenaar is vande grond. ‘De grotereopenheid van de verenigingheeft directal tot meer leden engastspelers geleiden we hebben ookeen aantal nieuwesponsors weten testrikken’, zegt Monster.‘We moetenheel alert blijven,zullen streng op dekosten letten, maarwe kunnen hetons wel financieelveroorloven het clubhuis en de baannog aantrekkelijker te gaan maken.’Natuurlijk spelen we met de voorzitterde negen holes van de Hattemse(sinds 1930). Oude bomen, rust,klassiek golf in een mooie omgeving.‘Ons onderscheidend vermogen tenopzichte van omliggende banen is dehistorie van de club en de baan’, zegtvoorzitter Monster trots. En die rodebandplooibroeken natuurlijk, diemoeten altijd blijven op de HattemseGolf & Country Club. Een oude,besloten club die zich succesvol lijktaan te passen aan de veranderendetijden in de golfwereld.Informatie over lidmaatschappen envrij spelen bij de Hattemse Golf & CountryClub: www.golfclub-hattem.nl.VoorzitterFreek Monster


14BAANBEOORDELINGGOLF Weekly | donderdag 25 april 2013 | www.golfweekly.nlKorte maar krachtigeIn deze Golf Weekly een baanbeoordeling van een relatief jongebaan, Openbare Golfclub Dronten, iets ten noorden van Lelystad.WAT VINDT GOLF WEEKLY?BAAN EN ONDERHOUDDe baan van Openbare Golfclub Dronten (9holes) bestaat sinds eind 2009 en ligt pal naastGolf Residentie Dronten (18 holes). De baan diewe nu bespreken is zoals de naam al zegt zeertoegankelijk. Golfresidentie Dronten is voornamelijkvoor bewoners van een huis naast debaan en heeft een besloten karakter.De baan van Openbare Golfclub Dronten(OGD) krijgt van het beoordelingsteam van GolfWeekly een dikke 7. Het is een verrassend leuke9-holes parkbaan. Dat vonden we al bij een eerstebezoek in 2011 en die mening is dit voorjaarbij een nieuw bezoek bevestigd. Misschienverdient OGD nog een iets hoger cijfer, maarom een paar redenen blijft het bij een 7. Het iseen par-66 baan zonder par 5 (er zijn overigenswel plannen om een paar holes te verlengentot een par 5). De drie par-3 holes zijn niet heelbijzonder en de par-3 negende met een bunkervoor de gehele green is onredelijk moeilijk voorminder goede spelers, want er is geen manierom de bal op de green te laten rollen. Maarde zes par 4’s zijn allemaal leuk en uitdagendom te spelen. Lang zijn de par-4 holes niet (delangste is 344 meter van de gele tees en 303van rood ) maar leuk zijn ze wel.Vanaf de achterste tees, de gele, is de baan2.146 meter lang. De meeste holes sluiten mooiop elkaar aan, op twee punten na: van 6 naarhole 7 en van 9 terug naar de range. Daar staattegenover dat het onderhoud goed is. In 2011troffen we uitstekende greens aan, bij ons laatstebezoek waren ze iets minder goed maar hetseizoen is nog jong. Ook door de omgeving (ziehieronder) is een rondje op OGD gewoon heelplezierig. Veel golfbaanexploitanten kunneneen voorbeeld nemen aan Openbare GolfclubDronten: een toegankelijke baan voor beginnersen ook leuk om te spelen voor de beteregolfer.FACILITEITENHet clubhuis, dat gedeeld wordt door GolfresidentieDronten en Openbare GC Dronten, ligtop 5 minuten wandelen van de range en deeerste hole. Niet ideaal, maar je kan ook metde auto van het clubhuis naar het oefenterreinen de baan en andersom. Bij de grote rangemet overdekte afslagplaatsen en de golfschoolvan Mike Woltering en Lawrence Möger iseen oefengreen te vinden en er zijn ook watoefenholetjes.AMBIANCEHet clubhuis is een nieuw gebouw uit 2009.Het herbergt GolfXchange, een bekende golfwinkelvan professional Mike Woltering meteen grote voorraad. Woltering is eigenaar enarchitect van de openbare baan. In het clubhuiszit Grand Café De Vier Seizoenen en om hetclubhuis ligt een grote tuin en een groot terras.OPMERKELIJK‘Slow play wordt niet geaccepteerd’ staat opde scorekaart. Heel goed. Opmerkelijk is ook deprijs van een privélidmaatschap op OGD: € 499per jaar.PRIJS-KWALITEITVan maandag tot en met donderdag kosteen 9-holes ronde € 22,50 en 18 holes € 32,50.Op andere dagen is dat € 25,00 en € 35,00. Alsje dat vergelijkt met veel Nederlandse banenwaar je 60 euro moet betalen voor middelmatigekwaliteit, dan zeggen we: bravo, weiniggeld en veel waar!PRAKTISCHwww.golfenindronten.nlGolfresidentie 1318251 NS Dronten0321-311407RATING 73LOCATIE‘Landelijke rust en ruimte’ claimt de OpenbareGolfclub Dronten op de website. Helemaalwaar. En de omgeving is veel mooier dan jezou verwachten. De achttien holes van debuurbaan, Golfresidentie Dronten, slingerenlangs sloten, huizen en villa’s. Maar de negenholes van de Openbare Golfclub Dronten liggenin de natuur. De baan ligt in een dertig jaaroud bos en op een terrein met hoogteverschillen,een voormalige stortplaats, waarbij je afen toe uitkijkt over de Flevopolder. Water is ernauwelijks in de baan, alleen bij de eerste holeligt een mooie natuurlijke waterplas met riet.Lees de krant ookonline op golfweekly.nl.Hiervind je ook al hetandere golfnieuws!REACTIE: GC DRONTENWe vroegen de Openbare GC Dronten om een reactie. Manager Rianetvan der Ven: ‘Wij zijn een jonge club, maar heel toegankelijk, voor elkniveau golfer. Wij zijn altijd bezig onze golfclub te ontwikkelen. Tijdenshet winterseizoen is bijvoorbeeld een toilet en een afspuitapparaataangelegd bij de drivingrange. Onze golfclub groeit, wij denken zelf dathet komt omdat wij alles onder een dak hebben: een golfschool metPGA-professionals, een golfshop met een heel breed assortiment en eenrestaurant om na te genieten.’4


GOLF Weekly | donderdag 25 april 2013 | www.golfweekly.nl15BAANBEOORDELINGbaan op een bultDe baanbeoordelingen in Golf Weekly (links) zijn gebaseerd op de oordelen van een team deskundigen. Lezers vande krant kunnen zelf ook banen beoordelen – op de website Leadingcourses.com en de bijbehorende app. OpenbareGolfclub Dronten scoort op Leadingcourses.com gemiddeld een 7,3. Hieronder volgen delen van enkele reviews.27,39 xFoto 1: De zesde hole in dezomer.2: Het clubhuis bij de openingin 2009.3: Uitzicht op de Flevopolder.4: Het logo van OGD op devlag.5: De eerste hole heeft eenwaterhindernis op links.6: Hole 6 vanaf de tee.16WAT VINDEN JULLIE?BAAN EN ONDERHOUD‘Een cijfer geven voor de baan is niet moeilijk,is een dikke 8. Afwisselende holes, doglegslinks en rechts, weten hoe ver en wáár je slaatis cruciaal. Goed onderhouden mooie greens.’Golf Reporter, hcp 10, cijfer voor Openbare GCDronten: 7,7.‘Leuke baan met voldoende variatie. Baanvraagt om veel richtingsgevoel, wat toch voldoendeuitdaging geeft.’Ruud S, hcp 34, cijfer voor Openbare GCDronten: 6,5.‘Verrassend leuke baan.’Ballosteros, hcp 9, cijfer voor Openbare GCDronten: 7,4.‘Leuke baan om te spelen, lastiger dan jevermoedt.’Jaap3, hcp 9, cijfer voor Openbare GC Dronten:7,0.‘Vreselijk leuke baan om te spelen. Je moetwel recht spelen, anders kost het je veel ballen.’Bert van Duursen, hcp 23, cijfer voor OpenbareGC Dronten: 6,7.‘Kleine baan zonder par 5. Greens opvallendgoed. Holes zijn wat fantasieloos.’Sandesh, hcp 27, cijfer voor Openbare GCDronten: 6,6.‘Mooi aangelegde uitdagende 9-holes baan.Veel glooiingen en gedeeltelijk bosachtig. Eenlust/must om op te spelen.’Co Berendsen, hcp 23, cijfer voor Openbare GCDronten: 6,6.LOCATIE‘Oude bomen, fraaie lay-out ondanks korteholes, rustig gelegen, is echt n pareltje!Golf Reporter, hcp 10, cijfer voor Openbare GCDronten: 7,7.FACILITEITEN‘Clubhuis ligt op enige afstand van de drivingrange,waar ook hole 1 start.’Ruud S, hcp 34, cijfer voor OGD: 6,5.‘Clubhuis wordt gedeeld met naastgelegenbesloten baan en is klein en heeft geen uitstraling.Wel een goed geoutilleerde shop.’Sandesh, hcp 27, cijfer voor Openbare GCDronten: 6,6.AMBIANCE‘Clubhuis wordt gedeeld met de golfresidentieen is uuuhm fantasieloos.’ Golf Reporter,hcp 10, cijfer voor OGD: 7,7.OPMERKELIJKHet onderhoud (greens, fairways, tees) krijgtvan golfers op Leadingcourses.com een dikkevoldoende: een 7,6. Het cijfer voor de baan zelfis een 7,1.Op de Openbare Golfclub Dronten kunnengolfers ook terecht voor een clubfitting. Op derange maakt PGA Professional Mike Wolteringgebruik van de radartechnologie van deFlightscope. Op het computerscherm verschijnenallerlei technische gegevens over de swingen balvlucht, maar je kan de balvlucht ook meteigen ogen volgen omdat je bij de clubfittingballen de range opslaat.PRIJS-KWALITEITGolfers waarderen de prijs-kwaliteitverhoudingop Leadingcourses.com met een 7,3.BANEN IN DE BUURTGolf Residentie Dronten: 0,4 kmDorhout Mees: 9,9 kmSwifterbant: 10,8 kmBuitenhof: 12,7 kmHarderwold: 15,5 kmNiet mee eens? Ganaar Leadingcourses.comen beoordeeldeze baan ofandere banen.5AANBIEDING van de weekSpeciaal voor lezers van Golf Weekly en bezoekers van Leadingcourses.com heeft de Openbare GC Dronten tot en met juni deze aanbieding:- 18 holes ma t/m do van € 35.00 voor € 27,50- 18 holes vr t/m zo van € 40.00 voor € 32,50- Inclusief een gratis bal met OGD-logo en een kortingbon van de golfshop GolfXchange- Koffie met appelgebak voor € 3,75- Driegangen menu voor € 19,95Deze actiebon graag meenemen! Bel eerst voor een reservering: 0321-311407.


Shortbreak15/04 – 01/11/201315/04 – 01/11/2013Vlaanderen –LeuvenMartin’sHotelKlooster ****p.p.219,-v.a.Bij de concurrent €2693 nachtenin 2-pers. kamerinclusief ontbijt2 greenfeesMillenniumEigen vervoer32ShortbreakVlaanderen –MechelenMartin’sHotelPatershof ****219,-v.a.p.p.3 nachtenin 2-pers. kamerincl. ontbijt2 greenfeesMillenniumEigen vervoer32gratis 3e nachtgratis welkomstdrankjegratis 3e nachtgratis welkomstdrankjeHotelHotel Martin’sKlooster ligtin het hartje vanLeuven! Golfen engezelligheid gaan hierhand in hand. Een vanonze top aanraders!HotelOntdek verrassendMechelen!Midden in hetgezellige, historischecentrum en op korteafstand van verschillendegolfbanen.www.golftime.nl of 033 – 462 72 00www.golftime.nl of 033 – 462 72 001-Night BreakNederland –TwenteGolf- &AparthotelDelden****v.a.Bij de concurrent €269,-115,-p.p.Bij de concurrent 149,-01/04 – 01/01/20141 nacht in2-pers. kamerincl. ontbijt en diner2 greenfeesEigenvervoer32www.golftime.nl of 033 – 462 72 00HotelGezellig familiehotelmet persoonlijkeservice. Ideaal vooreen golfuitje in Nederland,direct aan de eigengolfbaan De Lage Mors.


GOLF Weekly | donderdag 25 april 2013 | www.golfweekly.nl19EQUIPMENTSchoenenvoor binnenen buitenEr zijn steeds meer golfschoenen zondertraditionele spikes of soft spikes onderde zool. FootJoy heeft een klassiek modelzonder spikes op de markt gebracht.Hoe vaak loop je met je (soft) spikes het restaurant van eengolfclub binnen? Veel spelers doen dat, sterker nog, ze staaner letterlijk en figuurlijk niet eens bij stil. Het is natuurlijkook wel irritant als je zo snel mogelijk je frustraties van een dubbelbogey op de laatste hole wil wegdrinken en je eerst je schoenenmoet verwisselen.Steeds meer merken bieden een oplossing voor dit ‘probleem’omdat ze ‘golfschoenen voor binnen en buiten’ verkopen. Zo is aande DryJoys Tour-collectie van FootJoy een interessante toevoeginggekomen: de DryJoys Tour SL spikeless. Dit nieuwe, klassiek gestyledemodel is sinds een paar weken verkrijgbaar en is volgens dezelfdeeigenschappen en technologieën ontwikkeld als de populaire DryJoysTour-lijn van FootJoy. De schoen heeft een spikeloze buitenzool dievolgens FootJoy toch optimaal grip geeftop alle soorten ondergrond. Het nieuwetopmodel is verkrijgbaar in de kleurcombinatieszwart/zwart, pebble en wit/wit pebble.FootJoy heeft naast de DryJoys Tour SL spikeless nogmeer spikeloze modellen, zoals de FJ Sport die door ChrisWood werd gedragen toen hij de Qatar Masters won en deWomen’s LoPro Casual die aan de voeten zitten van de nummer1 van het internationale damesgolf, Stacey Lewis.De DryJoys Tour SL wordt verkocht met een jaar garantie op waterdichtheid.De adviesverkoopprijs is € 189.Meer informatie: www.footjoy.de en www.footjoy.com.Tassen op de trekhaakBij een golfvakantie passen allegolftassen, trolleys, schoenen en klerensoms niet in de achterbak. Dan brengthet nieuwe product GolfBagTravelleruitkomst. Je hebt wel een trekhaak nodigwaarop deze drager voor golftassengemonteerd moet worden. De golftassenplaats je op een plateau en vergrendelje met twee beugels. De lichtbalk vande drager kan op de gewenste breedteworden aangepast en de kentekenplaatwordt tussen klemmetjes geschoven..Er zijn ook beschermhoezen leverbaarom de tassen te beschermen tegen vuilen regen. De GolfBagTraveller is ook tehuur. Bij aanschaf wordt het huurbedragteruggegeven.Meer informatie: www.golfbagtraveller.nl, info@golfbagtraveller.nl.Winnen met eenputter van je moeder!Eind maart won Darren Andrew Points,alias D.A. Points, het Shell Houston Open.Hier zat een interessant verhaal aan vast.Het laatste toernooi dat D.A. Pointswon, was het AT&T Pebble Beach NationalPro-am in 2011. Sindsdien bleven goedeprestaties uit, met name door slecht putten.Daarom besloot D.A. om een oudeputter uit de tas van zijn moeder tevoorschijnte halen. Deze putter (het beroemdeAnser-model van Ping Golf) gebruikte hijals elfjarig jongetje, maar had hij daarnaniet meer aangeraakt. De ‘flat stick’ stondwel nog steeds, sinds 1987, in de garagevan zijn moederOp de laatste hole had D.A. één slagvoorsprong op twee spelers. Na eenslechte chip hield hij een 4-meter puttover voor de overwinning. En die maaktehij.Prachtig hoeveel tijd en moeite je kanstoppen in het bepalen van het juiste materiaalvoor optimale prestaties. Dit soortverhalen doen soms echter vermoeden dathet ook anders kan.Fijne polo’svan PingWij kennen het merk voornamelijkvan clubs maar Ping maaktook allerlei golfkleding. Ping komtnu met een nieuwe collectie polo’svoor warmer weer. De polo bestaanvoor 70 procent uit polyesteren 30 procent uit katoen en zijn tekrijgen in verschillende kleuren,variërend van oceaanblauw-wit totmandarijn-grijs. Prijzen: € 62,50 - 72.Meer informatie: www.ping.com.


20 VARIAGOLF Weekly | donderdag 25 april 2013 | www.golfweekly.nl100.000 225Bij een recordpoging beginapril op alle BurgGolf-banen(het Grootste Golftoernooiter Wereld) is 100.000 euroingezameld voor het goededoel.Privéleden en bedrijfsledenkunnen kiezen uit 2 soortenlidmaatschap, lokaal (éénbaan van BurgGolf) of nationaal(spelen op alle banen).Het aantal PGA-professionalsvan de Golf Academy’s op deBurgGolf-banen. In maart hebbenzij onderling gestredenom de BurgGolf-bokaal metGuido Loning als winnaar.25 jaar BurgGolfin feiten en cijfersBaanexploitant BurgGolf viert in het 2013 het 25-jarigbestaan. Ter gelegenheid van het lustrum besteedtGolf Weekly dit jaar geregeld aandacht aan de banen,faciliteiten, toernooien en acties van BurgGolf. We beginnenmet de belangrijkste feiten en cijfers van Burg-Golf. Meer informatie: www.burggolf.nl, Facebook.com/BurgGolf.250BurgGolf-leden en LoyalTeeledenontvangen 50 procentkorting op meer dan 250 buitenlandsegolfbanen.9Het aantal BurgGolf-banen. Datzijn Emmen, Gendersteyn Veldhoven,Haverleij Den Bosch,Herkenbosch, Middelburg, Purmerend,St. Nicolaasga, Wijchen,Zoetermeer9Op elke BurgGolf-baan is eengolfshop en Golf Academy, 9 intotaal dus.31.000De LoyalTee Club telt zo’n31.000 leden. Lees meer bijhet cijfer 2003.5000Het aantal privéledenvan alle BurgGolf-banen.156Totaal aantal holes van deBurgGolf-banen (exclusiefholes van par-3 oefenbanen).4Vier keer per jaar verschijntTee Off Magazine, een eigentijdschrift van BurgGolf.450Het aantal mensenin dienst van deBurgGolf-banen.500 2003Het aantal bedrijfsledengekoppeld aande Business Clubs vanBurgGolf.In 2003 werd de BurgGolf LoyalTee Club opgericht,een virtuele club met handicapregistratieen greenfeevoordelen in binnen- en buitenlandvoor vrije golfers. Ook zijn er wedstrijden onderde naam LoyalTee Tour.


GOLF Weekly | donderdag 25 april 2013 | www.golfweekly.nlVARIA23Regels & etiquetteVRAAGWat is de goede manier om een pitchmark te repareren?A Alleen I B Alleen II C Beide manieren zijn goedElke week in Golf Weekly een regelvraag. Het antwoordt vind je omgekeerd gedrukt. De vragen en antwoordenstaan in de rijk geïllustreerde NGF-publicatie ‘Oefenvragen voor het regelexamen’. De verkoopprijs vanhet oefenvragenboek is 17,50 euro en het boek is verkrijgbaar via Golfboeken.nl. het oefenprogramma isweb-based, dus iedereen kan ook online oefenen. Ditmaal een vraag over de etiquette.draai om voor goede het antwoordHet goede antwoordis A.Steek de pitchforkin het gras en drukde buitenkant naarhet midden. Herstelbegint onmiddellijk.Met manier II brengje schade aan dewortels aan.Nieuw goed doel Ouder & Kind ToernooiIn 2013 worden weer op tientallen banenvoorronden gespeeld van het Ouder & Kind Toernooi.In deze wedstrijden spelen opa’s, oma’s,ouders en kinderen in teams tegen elkaar. Dewinnende koppels in de voorronden spelen op 6oktober een finale op Golfpark de Haenen.Dit is de veertiende editie van het nationaletoernooi. Het Ouder & Kind golftoernooi heeftdertien jaar lang Unicef gesteund. Met de komstvan twee nieuwe sponsoren, Deloitte en Van Lanschot,is gekozen vooreen nieuw gezamenlijkgoed doel, JINC.Deze organisatie helptjongeren in achterstandswijkenop weg naar de arbeidsmarkt. HetOuder & Kind Toernooi wordt georganiseerd doorGolfPartner, onder auspiciën van de NGF. Bij debond neemt familiegolf een belangrijke plaats in.Wordt er een Ouder & Kind-wedstrijd gespeeldop uw baan? Dat is te vinden op de websitewww.ngfouderkindtoernooi.nl.John Woof, ookeen 55-plusserGolf-plus voor golfende55-plussersGolfers van (bijna) 55 jaar of ouderopgelet. Een grote groep golfers inNederland is 55 jaar of ouder. Met diewetenschap in gedachten is onlangsde stichting Golf-Plus opgericht. Declub speciaal voor golfers van 55 jaaren ouder gaat de golfsport promotenen veel aantrekkelijke aanbiedingenrealiseren. Ook gaat Golf-Plus allerleiaanbiedingen realiseren. Denkhierbij aan kortingen op greenfees,buggy’s, arrangementen, lessen,reizen en vele andere zaken speciaalvoor golfers van 55 en ouder. Verderzullen er golfdagen en wedstrijdengeorganiseerd worden die op maatgemaakt zijn voor de senior. Dit allesin nauw overleg met deskundigen,onder wie de bekende golfpro JohnWoof, die ambassadeur en bestuurslidis geworden van de Stichting. Eris al een website in de lucht (www.golf-plus.nl) met basisinformatie engeïnteresseerde golfers kunnen zichop de website nu al inschrijven voorde gratis nieuwsbrief.COLOFONGolf Weekly is een uitgave van Weekly Media en TIG Sports, o.a. organisatorvan het KLM Open, Deloitte Ladies Open en Transavia Grand Slam Beachvolleybal.CONTACT: Valschermkade 30, 1059 CD Amsterdam, tel: 020 570 9060,fax: 020 570 90 61, redactie@golfweekly.nl, www.golfweekly.nl. DIRECTIE:Norbert Chevalier en Martijn van der Meulen. REDACTIE: Gerard Louter(hoofdredacteur), Chris Veldkamp (adjunct), Edwin Alblas, Paul Steens.VORMGEVING: Danielle Grondman. FOTOGRAFIE: Action Images, Golfsupport.nl.ADVERTENTIE EXPLOITATIE: 020 570 90 60. DRUK: Dijkman Offset.Auteursrechten voorbehouden: Alle auteursrechten en databankrechten tenaanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.Deze rechten berusten bij Weekly Media en TIG Sports c.q. de betreffendeauteur. BEZORGING: Golf Weekly ligt op de meeste golfclubs, golfshops,driving ranges en bij een selectief aantal bedrijven en is gratis verkrijgbaar.Indien u Golf Weekly ook op uw locatie wilt plaatsen, mail dan naar redactie@golfweekly.nl.Aan de levering zijn geen kosten verbonden.GOLFMOPVAN DE WEEKNiet iedereen vindt moppen ofgolfmoppen leuk. Maar het leukevan golfmoppen is dat ze gaanover onze sport. Bijna allemaalhebben ze als thema het verslavendekarakter van golf. En ingolfmoppen worden verschillendetypes golfers treffend geportretteerd.Daarom vind je dit seizoenin Golf Weekly de golfmop van deweek. Weet je een goede golfmop?Mail redactie@golfweekly.nl.De mop van deze week ontvingenwe van Huub Zurhorst.’Een man van negentig jaar komtthuis na een middag golf. ‘Heb jelekker gegolfd?’ vraagt zijn vrouw.‘Het was een ramp’, zegt hij. ‘Ikkan met mijn ogen geen bal meervolgen en ik heb er geen lol meer in.Ik stop ermee.’Zijn vrouw: ‘Ga eerst eens zitten,ik maak een kop thee voor je en wepraten er nog eens rustig over. Jegolft nu 25 jaar met zoveel plezier,als je nu mijn broer eens meeneemt.’‘Maar die is al 102’, zegt de man.Zijn vrouw: ‘Ja, maar hij ziet nogheel goed.’Een paar dagen later staan deman van 90 en zijn zwager van 102op de baan.‘Let jij goed op mijn bal’, zegt degeplaagde golfer op de eerste tee.‘Jazeker,’ zegt zijn zwager, ‘Ik hebnog hele goede ogen.’Na de afslag vraagt de jongerebroer aan zijn oudere broer of hij debal heeft gezien.‘Ja zeker.’‘En waar ligt hij dan?’‘Um … Sorry, dat ben ik vergeten…’


24GOLF Weekly | donderdag 25 april 2013 | www.golfweekly.nlMailDoe mee aan de wekelijkse regelprijsvraagen maak kans op eenputter van Skymax.Schrijf je in op www.golfweekly.nl voor de wekelijksenieuwsbrief en doe mee aan de regelprijsvraag.Q uotesDe laatste winnaar is Monica van Rooij.‘Ik ben helemaal niet single.’Adam Scott zei dit na zijn zege in deMasters in een populair Amerikaanstv-progamma. Een teleurstellingvoor veel vrouwelijke aanbiddersdie dachten dat Scott vrijgezel was.‘In de meestegevallen leidt eenverkeerde drop enhet tekenen van jescorekaart tot diskwalificatie.Ik vinddat hij gediskwalificeerdhad moeten worden.’Steve Williams, de oud-caddie vanTiger Woods, nu de caddie vanMasters-kampioen Scott.‘Mijn gedachten gaan uit naar iedereenin Boston.’Veel bekende golfers leefden meemet Boston na de bomaanslagen,ook LPGA Tour-speelster ChristelBoeljon.FOTO VAN DE WEEKLYSTOFZUIGEN OP DE GREENGolfsociëteit De Lage Vuursche staat bekend om service, goed onderhoud en oog voor detail. Afgelopen donderdag, toen er in delen vanNederland windkracht 7 stond en zandstormen waren, moesten de greenkeepers van de golfbaan in Den Dolder overuren maken. De bosholeslagen bezaaid met takken en veel bunkers waren leeg gewaaid. Na een hoop vegen en blazen zetten de greenkeepers ook een stofzuiger in omde schade van de zandstorm op te ruimen. Een inventieve oplossing die goed werkte.FOTO: ARNOUD DE JAGER‘Als een “teruggeef-project” voor Belgischejuniorgolfers begin ik met eencoachingprogramma onder de naamNicolas Colsaerts Coaching Team.’Nicolas Colsaerts op zijn website enop www.golf.be; hij gaat samen metzijn coach twee jaar lang jeugdtalentenbegeleiden.‘De behoefte van ons te laten horen’De opmerkingen van MaartenLafeber, Rolf Muntz, Phil Allen, HansRuggenberg en Taco Remkes overde teleurstellende prestaties vande Nederlandse topgolfers in GolfWeekly nr.3 hebben heel wat losgemaakt.Daar kwam de opmerking vanRobert-Jan Derksen ‘soms denk ik datwe in Nederland veel te veel verwendzijn’ in hetzelfde nummer nog evenoverheen. Zelfs Jeroen Stevens,directeur van de Nederlandse GolfFederatie, vond het vervolgens nodigte reageren met een ingezonden stukin Golf Weekly (nr.4, pagina 11, ‘Geenschuldigen zoeken’). Stevens vondhet in de eerste plaats vreemd datde prestaties van Christel Boeljon enDewi-Claire Schreefel niet werdenaangehaald. ‘Deze twee damespresteren wel goed en hebben meermajors gespeeld dan alle Nederlandseheren bij elkaar in de afgelopenhonderd jaar.’ Geen speld tussen tekrijgen. Feit is ook - ik ga hier geenvrienden mee maken en al helemaalgeen vriendinnen – dat damesgolfheel erg in de schaduw staat van hetmannengolf. Prijzengelden, publiekebelangstelling, media-aandacht, deverhouding is doorgaans zo’n beetje1:10. Vrouwengolf is eigenlijk eenverhaal apart waard, dat doen we eenandere keer, bijvoorbeeld over eenweek of vier als op The Internationalbij Schiphol het Deloitte Ladies Openwordt gespeeld mét onze toppersBoeljon en Schreefel. Via de mail gavenveel lezers verklaringen voor hetuitblijven van structureel succes vanNederlandse topgolfers op het hoogsteniveau. Van ‘pro’s die gerichter lesmoeten geven ipv je in een uur 100ballen laten slaan en verder weiniguitleggen over de “natuurkunde” vande swing’ tot ‘meer professioneelingerichte trainingscentra verspreiddoor Nederland’. De verreweg meestvoorkomende ‘verklaring’ van GolfWeekly lezers voor de tegenvallendeprestaties is deze: ‘Nederlandsegolfer werken niet hard genoeg.’Zou dat het zijn? Ik hoop het, wantdan is de oplossing simpel: werkenmet je sodemieter! Ook duidelijk: erblijkt een sterk groeiende behoeftete bestaan onze tobbende topgolfersneer te sabelen ‘Onze Joost moet ookgewoon een schop onder zijn achterstehebben, swingcoach, putt-coach,mentalcoach, physical coach, komop nou toch. Ga toch eerst gewooneens golfen Joost, zoals je dat altijdal deed’, mailt R. Valkenburg die zijnmail besluit met ‘Sorry dat ik je evenmet deze onzin lastig viel, maar Gerardsoms hebben wij zo de behoefteom even van ons te laten horen.’ Ikken R. Valkenburg niet, maar ik snaphem heel goed. De gemiddelde Nederlandsegolfliefhebber heeft geenwekelijkse column in een golfkranttot zijn (of haar) beschikking om Luitencs. een veeg uit de pan te geven.Ik heb die column wel en daaromgeef ik betrokken golfers die ‘soms debehoefte voelen zich te laten horen’af en toe graag de ruimte. Zelf zie ikhet nut niet zo van de Nederlandsetoppers neersabelen. Robert-JanDerksen weet dondersgoed dat hijde laatste twee jaar ondermaatspresteert, hij zegt het zelf voortdurend.Maarten Lafeber weet dat hij aljaren loopt te ploeteren, hij zegt hetzelf voortdurend. En Joost Luiten?Met Luiten ga ik deze week foto’smaken voor een heel seizoen tips inGolf Weekly. Ja, ik heb inderdaad zomijn belangen en innige banden metspelers, zoals diverse lezers veronderstellen.Maar dat wil niet zeggendat ik Luiten altijd zal sparen. Alsonze beste golfer niet snel beter gaatpresteren dan gaat ‘ie hem echt eenkeer krijgen, die schop onder zijnachterste. Met de hartelijke groetenvan R. Valkenburg en al die andereNederlandse golfliefhebbers die snakkennaar betere prestaties van onzemannelijke topgolfers.GERARD LOUTERgerard@tigsports.nlCOLUMN

More magazines by this user
Similar magazines